1 :33 .

MODEL KARTONOWY

~
'.,",':~Zlf.'llG!!

Fieseler

!

NR 11

FilII STIRCH

I

S.y zwiniQtQ cZ. ~OL.2 skrzydla .y w otwory cz.25 i drutu Sz U nawleka. Uwaga : 00 klejenia .y cz.l podpierajQc cz. Cz.19P.y ez. Z cz.C.27.148.17L. 1112.K. Nr 44 89 .y do cz. Ookleja.21 pod skrzydla w oznaczony •• iejsGu.4A.18A i wkleja.E. IBP.30. Skrzydla podpiera.M) przed sklejenie.ontuje.B. cz.A.ontuje.4.y cz.iQdzy cz.24.17P.14P skleja.2. Jl.12 skleja.29) ploze wkleja.F.y w kadlub sklejonq z cz.4A I 21 12 2 I ~~14 8 6 --------- 1 OPIS BUDOIIIY Z cZQ~ci Z wrQg: 1.y w otwory ct. Cz.VI.9. IIIJ.16L.G. - Oz.15P.15. i przykleja.IJP.y na riz.6. Cz.2.15L 16P.22. Pod cz~ I4P.18L.y z cz. 1115.y kola (cz. Y.JOA. 62.B.8 . skleja.ZI.y zastrzale.7.5. . .y raze.~9L.IB .1111.28 i drutu I.lO wkleja.2J. 1116.O.14L dokleja.y przez wrQQQ 1.y kadlub. Na-podwozie sklejone z cz.14A. sklejony.ll. 1114.J2.IIA i przekuwa.20P. z cz SWW_ 22 282S~99 26.Fl.l.20A. wklejajQc wnQtrze kabiny (sklejone z cz.Gl.IO zwijamy w rurki i wkleja . H. 0.odelu utywaf najIepiej kleju "Butapre.y antenQ.IJA i drute.208.0 eUjQc jq na ez.J. 20C.~ Nie stosowaf kIeii wodnych. Na drucie o~ aon tuje.

ws ..-r-: N U1 I WYKONAt N >N ~ N If) ! + N (f) ========================~~I~ x Z .J1_P1 ~ 2~ ...szt.1 ___. U1-szt. c=JP2~ \J r ~_--~-:::::o-=:=T--------' P3f~L c=JlP /1~ ..1 Z 1 .szt.-" ----.sztuk 2 U-:s:: R Z .r:_ L V ~// K [ UP1 ~ CL n.------. ~ :~ 31 : y Os .szt.30A 25 -- .4 f9 30 =. 4 SZ . 2 r :318 :~ 31A X--.-t_ Q 3L-~ Z DRUTU ELEMENTY .szt.

I I • -27- • .11 26 • •• 24 I 25 -. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful