Luận văn Thạc sỹ Tên đề tài: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng Họ và tên HVCH : Nguyễn Đức

Cường Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Văn Chuyết Địa chỉ cơ quan nghiên cứu: trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Địa chỉ email: cuongnd-linc@mail.hut.edu.vn Năm: 2008

Tóm tắt
Hơn một thập kỷ qua, Internet đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô cũng như sự phức tạp. Trong quá trình phát triển này, vấn đề an ninh mạng ngày càng rõ rệt. Quản trị một mạng ngày càng trở nên phức tạp, và không thể sửa lỗi một cách thủ công như trước. Vì vậy hệ thống phát hiện xâm nhập tự động ra đời là rất cất thiết Đóng góp của luận văn bao gồm hai phần. Phần 1, Khái niệm, cấu trúc một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (IDS), các sản phẩm đang phát triển mạnh trên thị trường. Phần hai, bước đầu ứng dụng cài đặt IDS mềm vào mạng của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, cụ thể là ứng dụng mã nguồn mở SNORT, góp phần nâng cao hiệu năng của hệ thống mạng trường.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ---------------------------------------

Hà Nội 2008

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀ THÔNG 2006 - 2008

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: XỬ LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

HÀ NỘI 2008

Master of Sience Thesis title: “Warning and Protection System of Network Attacks” Student: Nguyen Duc Cuong Supervisor: Professor Dang Van Chuyet Department of Information Technology Hanoi University of Technoloogy Email: cuongnd-linc@mail.hut.edu.vn Year: 2008

Summary
During the last decade, the Internet has developed rapidly in terms of scale as well as diversity. As a consequence, the network security has become more and more urgent issues. Therefore, network administration has been incrementally complicated and manually error handling is no longer sufficient. Due to that, the automatic warning system of attacks is aimed to necessarily establish. This thesis consists of the two parts as follows: Part 1: Principle, structure of Intrusion Detection System(IDS), and the strongly developing products in the market. Part 2: The first step for installing IDS into the HUT Network, using SNORT opensource, in order to improve the high perforamance of use of this network.

.........................................................................L....................................................................................... Các phương pháp nhận biết tấn công...... Phân biệt các mô hình IDS............ 3 CHƯƠNG I .............5 Các đặc điểm của nguồn VLAN ......................................... 12 1.......................................1.3 SPAN trên Catalyst 4500/4000 và Catalyst 6500/6000 Series chạy phần mềm hệ thống Cisco IOS .................................................... 20 2...............................................................2... 16 SNORT........................................................................................................ 58 Các dòng Switch dưới Catalyst 4000 Series ................................................................................................................................SPAN ..........................................................................................................................................6 Các sản phẩm IDS trên thị trường...... và 6500/6000 Series chạy CatOS............. 14 ELM ..........Xử lý Thông tin và Truyền Thông 1 Nguyễn Đức Cường LỜI NÓI ĐẦU ..........2..TỔNG QUAN VỀ IDS ........................... 22 2................... 26 2........................ Chức năng ......... 59 Catalyst 5500/5000 and 6500/6000 Series........................................... 19 CHƯƠNG II – KẾT NỐI MÁY PHÂN TÍCH VÀO HỆ THỐNG SWITCH CISCO .......2......... 52 2......................................... 14 Intrust ..................1 Khái niệm ...........................................................................................4...... 17 Cisco IDS ... 15 GFI LANGUARD S.............................1.....................................1... 59 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .......................3 Cấu trúc chung ..............2 Các thuật ngữ .................................................................................6 Các đặc điểm của cổng đích..................................... 3750 and 3750-E Series ........ 2950. 59 2..............................5....................................................1........E..................... 3560-E.................. 27 2........................................................................................ 58 Catalyst 4500/4000 Series.......... 11 HIDS...............................................................................................................1................... 11 NIDS.....3 Các đặc điểm của cổng nguồn...... 18 Dragon..3 Hiệu năng tác động của SPAN trên các nền Switch Catalyst khác nhau .................... 55 2.........................4 Các lỗi thường gặp khi cấu hình ...................................1 Span trên Catalyst 2900............1................. 2955...................... 6 1.................................... 28 2...........2...................................................................................... 3560......................................M ........................................... 7 1. 24 2....................................... 2960.. 12 1........... 20 2............................................................... 4500/4000.... 28 2.... 2970..................... 5500/5000..................... 25 2.................................................... SPAN trên các dòng Switch Cisco..........1 Khái niệm SPAN...................................................... 6 1....1 Các kiến thức cơ sở của kỹ thuật phân tích thống kê cổng ........7 Các đặc điểm của cổng phản hồi..........2.....2 SPAN trên các dòng Catalyst 2940...........................................................................................................1....... 20 2.................................4 Lọc VLAN ................................... 6 1...... 3550.................... 24 2........................................

.................2 Hướng dẫn sử dụng SNORT.......................2........2.................................................................. 83 3.........................1..1.................................4 Hướng dẫn sử dụng Webmin .....13 Tạo file index............ 84 3................1......1 Hệ thống detection engine: .......................................................................14 Cài đặt phần mềm quản trị Webmin ..................................................... 79 3.................4 Cài đặt Snort.............................. 101 KẾT LUẬN ................. 109 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .....2 Cài các phần mềm cần thiết .........3 Tập luật(RULES) .......................... 72 3...3.............3......................................2.........................3 Giao diện hệ thồng sau cài đặt ....................................................................10 Startup Script..............2........................ 84 3.... 78 3..............................2................2 Hệ thống Logging & alerting:....... 70 3. Các đặc điểm chính ..... Hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích (Base) ........................... 85 3............. 82 3...... 81 3.......... 70 3........5 Cấu hình MySQL Server...........................7 Cài đặt Apache-ssl Web Server ...........8 Cài đặt và cấu hình Basic Analysis và Sercurity Engine (Base) ............2.......SNORT VÀO HỆ THỐNG..........1.....................................................................................................3......... 75 3........................................................ 73 3..................3............................... 83 3. 71 3.......................2................ 72 3............3..2...................................2............................2.....................................11 Tạo Acc truy cập vào Base ..2..........................1 Các thông tin cấu hình cơ bản........... 86 3. 78 3............. 75 3......2................................................ 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................2 Các bước cài đặt Snort trên hệ điều hành Debian....12 Cấu hình SNMP Server.......................................... 69 3....6 Cấu hình để SNORT bắn alert vào MySQL ...........9 Cập nhật Rules với Oinkmaster ............ 85 3........... 89 3.....................1 Cài hệ điều hành Debian .....2.............................2..................Xử lý Thông tin và Truyền Thông 2 Nguyễn Đức Cường CHƯƠNG III – TRIỂN KHAI TÍCH HỢP HỆ THỐNG IDS MỀM .................................3 Cài đặt và cấu hình IPTABLES-BASED FIREWALL ........................... 77 3............. 69 3....php để định hướng trình duyệt ................

Gartner. các khái niệm IDS vẫn chưa phổ biến. Cisco nhận ra tầm quan trọng của IDS và đã mua lại một công ty cung cấp giải pháp IDS tên là Wheel.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 3 Nguyễn Đức Cường LỜI NÓI ĐẦU Khái niệm phát hiện xâm nhập đã xuất hiện qua một bài báo của James Anderson cách đây khoảng 25 năm. Hiện tại. phát hiện ra các việc lạm dụng đặc quyền để giám sát tài sản hệ thống mạng. một năm sau đó.một công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích thị trường công nghệ thông tin trên toàn cầu. Các IDS lúc này không có khả năng theo dõi các luồng dữ liệu được truyền với tốc độ lớn hơn 600 Megabit trên giây. Các nghiên cứu về hệ thống phát hiện xâm nhập được nghiên cứu chính thức từ năm 1983 đến năm 1988 trước khi được sử dụng tại mạng máy tính của không lực Hoa Kỳ. tốn kém và không đem lại hiệu quả tương xứng so với đầu tư. Nhìn chung Gartner đưa ra nhận xét này dựa trên nhiều phản ánh của những khách hàng đang sử dụng IDS rằng quản trị và vận hành hệ thống IDS là rất khó khăn. một số hệ thống IDS chỉ được xuất hiện trong các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu. các thống kê cho thấy IDS đang là một trong các công nghệ an ninh được sử dụng nhiều nhất và vẫn còn phát triển.đã đưa ra một dự đoán gây chấn động trong lĩnh vực an toàn thông tin : “Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) sẽ không còn nữa vào năm 2005”.IDS (Intrusion Detection System) với mục đích là dò tìm và nghiên cứu các hành vi bất thường và thái độ của người sử dụng trong mạng. Cho đến tận năm 1996. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Khi đó người ta cần hệ thống phát hiện xâm nhập . Phát biểu này xuất phát từ một số kết quả phân tích và đánh giá cho thấy hệ thống IDS khi đó đang đối mặt với vấn đề là IDS thường xuyên đưa ra rất nhiều báo động giả ( False Positives). Vào năm 2003. một số công nghệ IDS bắt đầu phát triển dựa trên sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Hệ thống IDS còn có vẻ là gánh nặng cho quản trị an ninh hệ thống bởi nó cần được theo dõi liên tục (24 giờ trong suốt cả 365 ngày của năm). Đến năm 1997 IDS mới được biết đến rộng rãi và thực sự đem lại lợi nhuận với sự đi đầu của công ty ISS. Kèm theo các cảnh báo tấn công của IDS còn là một quy trình xử lý an ninh rất vất vả. Tuy nhiên trong thời gian này.

Các thành phần quản trị phải tự động hoạt động và phân tích. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . năm 2004 nó được phổ biến rộng rãi. để cho một hệ thống IDS hoạt động hiệu quả. Hơn nữa trong một số trường hợp đặc biệt. Hệ thống IPS được ra đời vào năm 2003 và ngay sau đó. IDS và IPS có rất nhiều điểm chung. Kết quả là tới năm 2005. thế hệ sau của IDS-hệ thống tự động phát hiện và ngăn chặn xâm nhập IPS.Thu thập và đánh giá tương quan tất cả các sự kiện an ninh được phát hiện bởi các IDS. một vấn đề được đặt ra là làm sao có thể tự động ngăn chặn được các tấn công chứ không chỉ đưa ra các cảnh báo nhằm giảm thiểu công việc của người quản trị hệ thống. hệ thống IPS xuất hiện đã dần thay thế cho IDS bởi nó giảm bớt được các yêu cầu tác động của con người trong việc đáp trả lại các nguy cơ phát hiện được. việc hệ thống IDS không đem lại hiệu quả như mong muốn là do các vấn đề còn tồn tại trong việc quản lý và vận hành chứ không phải do bản chất công nghệ kiểm soát và phân tích gói tin của IDS.Intrusion Detection and Prevention.đã dần khắc phục được các mặt còn hạn chế của IDS và hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với thế hệ trước đó. NIMDA. Trước các hạn chế của hệ thống IDS. con người quản trị là rất quan trọng. SQL Slammer. Kết hợp với việc nâng cấp các thành phần quản trị. tường lửa để tránh các báo động giả. vai trò của các công cụ.Kết hợp với các biện pháp ngăn chặn tự động. cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau: . . . cũng như giảm bớt được phần nào gánh nặng của việc vận hành. một số ý kiến phản đối cho rằng. do đó hệ thống IDS và IPS có thể được gọi chung là hệ thống IDP . Vậy IPS là gì. Cụ thể. IPS là một hệ thống chống xâm nhập ( Intrusion Prevention System – IPS) được định nghĩa là một phần mềm hoặc một thiết bị chuyên dụng có khả năng phát hiện xâm nhập và có thể ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh. một IPS có thể hoạt động như một IDS bằng việc ngắt bỏ tính năng ngăn chặn xâm nhập.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 4 Nguyễn Đức Cường Sau khi phát biểu này được đưa ra. nhất là sau khi xuất hiện các cuộc tấn công ồ ạt trên quy mô lớn như các cuộc tấn công của Code Red.

thì vấn đề phát triển mạng lại càng quan trọng.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 5 Nguyễn Đức Cường Ngày nay các hệ thống mạng đều hướng tới sử dụng các giải pháp IPS thay vì hệ thống IDS cũ. Cơ sở hạ tầng CNTT càng phát triển. Vì vậy khi nói đến một hệ thống IDS. Tuy nhiên để ngăn chặn xâm nhập thì trước hết cần phải phát hiện nó. Trong luận văn này. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . và đi sâu tìm hiểu phát triển hệ thống IDS mềm sử dụng mã nguồn mở để có thể áp dụng trong hệ thống mạng của mình thay thế cho các IDS cứng đắt tiền. chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc một hệ thống IDS. mà trong việc phát triển mạng thì việc đảm bảo an ninh mạng là một vấn đề tối quan trọng. Trước khi có một giải pháp toàn diện thì mỗi một mạng phải tự thiết lập một hệ thống tích hợp IDS của riêng mình. ta có thể hiểu đó là một hệ thống tích hợp gồm cả 2 hai chức năng IPS/IDS. Sau hơn chục năm phát triển. trong thời điểm hiện tại. vấn đề an ninh mạng tại Việt Nam đã dần được quan tâm đúng mức hơn.

1 Khái niệm Hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System . Bảo vệ: Dùng những thiết lập mặc định và sự cấu hình từ nhà quản trị mà có những hành động thiết thực chống lại kẻ xâm nhập và phá hoại.cảnh báo .TỔNG QUAN VỀ IDS 1.2. nhà quản trị .…. Cảnh báo: báo cáo về tình trạng mạng cho nhà quản trị. IDS cũng có thể phân biệt giữa những tấn công từ bên trong hay tấn công từ bên ngoài. Chức năng Ta có thể hiểu tóm tắt về hệ thống phát hiện xâm nhập mạng – IDS như sau : Chức năng quan trọng nhất : giám sát .bảo vệ Giám sát: lưu lượng mạng và các hoạt động khả nghi.IDS) là một hệ thống giám sát lưu thông mạng. 1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 6 Nguyễn Đức Cường CHƯƠNG I . IDS phát hiện tấn công dựa trên các dấu hiệu đặc biệt về các nguy cơ đã biết (giống như cách các phần mềm diệt virus dựa vào các dấu hiệu đặc biệt để phát hiện và diệt virus) hay dựa trên so sánh lưu thông mạng hiện tại với baseline (thông số đo đạc chuẩn của hệ thống) để tìm ra các dấu hiệu khác thường. các hoạt động khả nghi và cảnh báo cho hệ thống. Ngoài ra IDS cũng đảm nhận việc phản ứng lại với các lưu thông bất thường hay có hại bằng cách thực hiện các hành động đã được thiết lập trước như khóa người dùng hay địa chỉ IP nguồn đó không cho truy cập hệ thống mạng. + Chức năng mở rộng Phân biệt: các tấn công trong và ngoài mạng Phát hiện: những dấu hiệu bất thường dựa trên những gì đã biết hoặc nhờ vào sự so sánh thông lượng mạng hiện tại với baseline Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 7 Nguyễn Đức Cường 1. Khi một sự xâm nhập được phát hiện. Bước tiếp theo được thực hiện bởi các quản trị viên hoặc Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Việc làm lệnh hướng sự tập trung của kẻ xâm nhập vào tài nguyên được bảo vệ cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Việc phát hiện các tấn công phụ thuộc vào số lượng và kiểu hành động thích hợp. IDS đưa ra các cảnh báo đến các quản trị viên hệ thống về sự việc này. các cơ chế xử lý khác nhau được sử dụng đối với một IDS. Cả hệ thống thực và hệ thống bẫy cần phải được kiểm tra một cách liên tục.1 : Mô hình chung hệ thống IDS Nhiệm vụ chính của các hệ thống phát hiện xâm phạm là phòng chống cho một hệ thống máy tính bằng cách phát hiện các dấu hiệu tấn công và có thể đẩy lùi nó. Để ngăn chặn xâm phạm tốt cần phải kết hợp tốt giữa “bả và bẫy” được sử dụng để xác định các mối đe dọa. Mô hình cấu trúc chung cho các hệ IDS là: Hình 1.3 Cấu trúc chung Cấu trúc hệ thống IDS phụ thuộc vào kiểu phương pháp được sử dụng để phát hiện xâm nhập. Dữ liệu được tạo ra bằng các hệ thống phát hiện xâm nhập được kiểm tra một cách cẩn thận (đây là nhiệm vụ chính cho mỗi IDS) để phát hiện các dấu hiệu tấn công.

…) – theo các chính sách bảo mật của các tổ chức. Cấu trúc của một hệ thống phát hiện xâm phạm dạng tập trung : Hình 1. Một IDS là một thành phần nằm trong chính sách bảo mật. ví dụ những vấn đề xảy ra do trục trặc về giao diện mạng hoặc việc gửi phần mô tả các tấn công hoặc các chữ ký thông qua email. định tuyến các kết nối đến bẫy hệ thống. Giữa các nhiệm vụ IDS khác nhau. việc nhận ra kẻ xâm nhập là một trong những nhiệm vụ cơ bản. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Nó cũng hữu dụng trong việc nghiên cứu mang tính pháp lý các tình tiết và việc cài đặt các bản vá thích hợp để cho phép phát hiện các tấn công trong tương lai nhằm vào các cá nhân cụ thể hoặc tài nguyên hệ thống. cơ sở hạ tầng hợp lệ. Phát hiện xâm nhập đôi khi có thể đưa ra các báo cảnh sai.2 : Cấu trúc tập trung.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 8 Nguyễn Đức Cường có thể là bản thân IDS bằng cách lợi dụng các tham số đo bổ sung (các chức năng khóa để giới hạn các session. backup hệ thống.

Số chính sách này cùng với thông tin chính sách có thể được lưu trong hệ thống được bảo vệ hoặc bên ngoài. Một IDS phân tán gồm nhiều IDS khác nhau trên một mạng lớn. Cách sưu tập này được xác định bởi chính sách tạo sự kiện để định nghĩa chế độ lọc thông tin sự kiện. Vai trò của bộ cảm biến là dùng để lọc thông tin và loại bỏ dữ liệu không tương thích đạt được từ các sự kiện liên quan với hệ thống bảo vệ. nơi các module nhỏ được tổ chức trên một host trong mạng được bảo vệ. Bộ tạo sự kiện (hệ điều hành. có thể là một bản ghi các sự kiện của hệ thống hoặc các gói mạng. tất cả chúng truyền thông với nhau. Bộ phân tích sử dụng cơ sở dữ liệu chính sách phát hiện cho mục này. ứng dụng) cung cấp một số chính sách thích hợp cho các sự kiện. Trong trường hợp nào đó. Điều này cũng liên quan một chút nào đó đến các gói mạng. các tham số cần thiết (ví dụ: các ngưỡng). profile hành vi thông thường. Nhiều hệ thống tinh vi đi theo nguyên lý cấu trúc một tác nhân. gồm có các chế độ truyền thông với module đáp trả. khi luồng dữ liệu sự kiện được truyền tải trực tiếp đến bộ phân tích mà không có sự lưu dữ liệu nào được thực hiện. mạng. Bộ cảm biến cũng có cơ sở dữ liệu của riêng nó.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 9 Nguyễn Đức Cường Bộ cảm biến được tích hợp với thành phần sưu tập dữ liệu – một bộ tạo sự kiện. ví dụ. vì vậy có thể phát hiện được các hành động nghi ngờ. gồm dữ liệu lưu về các xâm phạm phức tạp tiềm ẩn (tạo ra từ nhiều hành động khác nhau). Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Thêm vào đó. Ngoài ra còn có các thành phần: dấu hiệu tấn công. IDS có thể được sắp đặt tập trung (ví dụ như được tích hợp vào trong tường lửa) hoặc phân tán. cơ sở dữ liệu giữ các tham số cấu hình.

3 : Cấu trúc đa tác nhân Vai trò của tác nhân là để kiểm tra và lọc tất cả các hành động bên trong vùng được bảo vệ và phụ thuộc vào phương pháp được đưa ra – tạo phân tích bước đầu và thậm chí đảm trách cả hành động đáp trả. các tác nhân có thể đặc biệt dành cho việc phát hiện dấu hiệu tấn công đã biết nào đó. Các vai trò khác của tác nhân liên quan đến khả năng lưu động và tính roaming của nó trong các vị trí vật lý. IDS có thể sử dụng nhiều công cụ phân tích tinh vi hơn. Nó sử dụng các tác nhân để kiểm tra một khía cạnh nào đó về các hành vi hệ thống ở một thời điểm nào đó. đặc biệt được trang bị sự phát hiện các tấn công phân tán.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 10 Nguyễn Đức Cường Hình 1. Các tác nhân có thể được nhái và thay đổi bên trong các hệ thống khác (tính năng tự Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Các giải pháp dựa trên tác nhân IDS tạo cơ chế ít phức tạp hơn cho việc nâng cấp chính sách đáp trả. Ví dụ: một tác nhân có thể cho biết một số không bình thường các telnet session bên trong hệ thống nó kiểm tra. Mạng các tác nhân hợp tác báo cáo đến máy chủ phân tích trung tâm là một trong những thành phần quan trọng của IDS. Thêm vào đó. Tác nhân có khả năng đưa ra một cảnh báo khi phát hiện một sự kiện khả nghi. Đây là một hệ số quyết định khi nói đến ý nghĩa bảo vệ liên quan đến các kiểu tấn công mới. Giải pháp kiến trúc đa tác nhân được đưa ra năm 1994 là AAFID (các tác nhân tự trị cho việc phát hiện xâm phạm).

Có thể là một thiết bị phần cứng riêng biệt được thiết lập sẵn hay phần mềm cài đặt trên máy tính. 1. Hình 1.4 : Mô hình NIDS Một số sản phẩm NIDS : -Cisco IDS Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Chủ yếu dùng để đo lưu lượng mạng được sử dụng. Một phần trong các tác nhân.4.. Tuy nhiên có thể xảy ra hiện tượng nghẽn cổ chai khi lưu lượng mạng hoạt động ở mức cao. Các bộ thu nhận luôn luôn gửi các kết quả hoạt động của chúng đến bộ kiểm tra duy nhất.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 11 Nguyễn Đức Cường trị). Phân biệt các mô hình IDS Có 2 mô hình IDS là Network Based IDS(NIDS) và Host Based IDS (HIDS) NIDS Được đặt giữa kết nối hệ thống mạng bên trong và mạng bên ngoài để giám sát toàn bộ lưu lượng vào ra. hệ thống có thể có các bộ phận thu phát để kiểm tra tất cả các hành động được kiểm soát bởi các tác nhân ở một host cụ thể nào đó.

máy tính xách tay. HIDS cho phép bạn thực hiện một cách linh hoạt trong các đoạn mạng mà NIDS không thể thực hiện được. Kiểm soát lưu lượng vào ra trên một máy tính. Lưu lượng đã gửi tới máy tính HIDS được phân tích và chuyển qua nếu chúng không chứa mã nguy hiểm. HIDS có thể được cài đặt trên nhiều dạng máy tính khác nhau cụ thể như các máy chủ. Các phương pháp nhận biết tấn công Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . có thể được triển khai trên nhiều máy tính trong hệ thống mạng. Hình 1.5 : Mô hình HIDS 1. máy trạm.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 12 Nguyễn Đức Cường -Dragon® IDS/IPS HIDS Được cài đặt cục bộ trên một máy tính làm cho nó trở nên linh hoạt hơn nhiều so với NIDS.5. HIDS được thiết kế hoạt động chủ yếu trên hệ điều hành Windows . mặc dù vậy vẫn có các sản phẩm hoạt động trong nền ứng dụng UNIX và nhiều hệ điều hành khác.

Bộ phân tích giữ một tập hợp nhiệm vụ có thể chấp nhận cho mỗi người dùng. phương pháp này dựa trên những hiểu biết về tấn công. nó là một kỹ thuật rất mạnh và thường được sử dụng trong các hệ thống thương mại (ví dụ như: Cisco Secure IDS. Emerald eXpert-BSM(Solaris). Phân tích trạng thái phiên (State-transition analysis): Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Phân biệt ý định người dùng (User intention identification): Kỹ thuật này mô hình hóa các hành vi thông thường của người dùng bằng một tập nhiệm vụ mức cao mà họ có thể thực hiện được trên hệ thống (liên quan đến chức năng người dùng). ví dụ như một chuỗi sự kiện kiểm định đối với các tấn công hoặc mẫu dữ liệu có thể tìm kiếm đã lấy được trong cuộc kiểm định. Lấy ví dụ Wisdom & Sense và ComputerWatch (được phát triển tại AT&T Phát hiện xâm nhập dựa trên tập luật (Rule-Based Intrusion Detection): Giống như phương pháp hệ thống Expert. Bất cứ khi nào một sự không hợp lệ được phát hiện thì một cảnh báo sẽ được sinh ra. Sự phát hiện được thực hiện bằng cách sử dụng chuỗi văn bản chung hợp với các cơ chế. Một kịch bản tấn công có thể được mô tả. Các nhiệm vụ đó thường cần đến một số hoạt động được điều chỉnh sao cho hợp với dữ liệu kiểm định thích hợp. dấu hiệu tấn công có thể được tìm thấy trong các bản ghi (record).Xử lý Thông tin và Truyền Thông 13 Nguyễn Đức Cường Nhận biết qua tập sự kiện Hệ thống này làm việc trên một tập các nguyên tắc đã được định nghĩa từ trước để miêu tả các tấn công. Chúng biến đổi sự mô tả của mỗi tấn công thành định dạng kiểm định thích hợp. Tất cả các sự kiện có liên quan đến bảo mật đều được kết hợp vào cuộc kiểm định và được dịch dưới dạng nguyên tắc if-then-else. Như vậy. Phương pháp này sử dụng các từ tương đương trừu tượng của dữ liệu kiểm định. Điển hình.

Nếu phát hiện được một tập phiên vi phạm sẽ tiến hành cảnh báo hay đáp trả theo các hành động đã được định trước.6 Các sản phẩm IDS trên thị trường Intrust Sản phẩm này có nhiều tính năng giúp nó tồn tại được trong môi trường hoạt động kinh doanh. hiệu suất sử dụng không gian đĩa. Vì vậy. Ngay cả phương pháp đơn giản này cũng không thế hợp được với mô hình hành vi người dùng điển hình. số tập tin truy nhập trong một khoảng thời gian. Hệ thống lưu giá trị có nghĩa cho mỗi biến được sử dụng để phát hiện sự vượt quá ngưỡng được định nghĩa từ trước. Phương pháp phân tích thống kê (Statistical analysis approach): Đây là phương pháp thường được sử dụng.… Chu kỳ nâng cấp có thể thay đổi từ một vài phút đến một tháng. 000 báo cáo khác nhau. Hành vi người dùng hay hệ thống (tập các thuộc tính) được tính theo một số biến thời gian. Các phương pháp dựa vào việc làm tương quan thông tin về người dùng riêng lẻ với các biến nhóm đã được gộp lại cũng ít có hiệu quả. đăng xuất. Các phiên được trình bày trong sơ đồ trạng thái phiên. Ví dụ. bộ nhớ. giúp kiểm Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Với khả năng tương thích với Unix. Các thông tin này thường xuyên được nâng cấp để bắt kịp với thay đổi trong hành vi người dùng. các biến như là: đăng nhập người dùng. Đưa ra với một giao diện báo cáo với hơn 1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 14 Nguyễn Đức Cường Một tấn công được miêu tả bằng một tập các mục tiêu và phiên cần được thực hiện bởi một kẻ xâm nhập để gây tổn hại hệ thống. Các phương pháp thống kê thường được sử dụng trong việc bổ sung 1. CPU. một mô hình tinh vi hơn về hành vi người dùng đã được phát triển bằng cách sử dụng thông tin người dùng ngắn hạn hoặc dài hạn. nó có một khả năng linh hoạt tuyệt vời.

1. Nó hỗ trợ việc kiểm tra thời gian thực. Dưới đây là một số mô tả vắn tắt về ELM Enterprise Manager 3. Tuân thủ theo các chuẩn công nghiệp 9. khả năng hoạt động toàn diện và phương pháp báo cáo tỉ mỉ. Sự bắt buộc theo một nguyên tắc ELM Phần mềm TNT là một phần mềm hỗ trợ các chức năng HIDS. Cơ sở dữ liệu được bổ sung thêm để bảo đảm cở sở dữ liệu của phần mềm được an toàn. 0 1. Tính năng cảnh báo toàn diện 2. Tính năng báo cáo toàn diện 3. Trả lại sự hỗ trợ tính năng mạng từ việc ghi chép phía trình khách một cách tỉ mỉ 5. Điều này có nghĩa là nếu cở sở dữ liệu chính ELM offline thì ELM Server sẽ tự động tạo một cở sở dữ liệu tạm thời để lưu dữ liệu cho đến khi cở sở dữ liệu chính online trở lại. đây là một sản phẩm được phân tích so sánh dựa trên ELM Enterprise Manager. Hợp nhất và thẩm định hiệu suất dữ liệu từ trên các nền tảng 4. Lọc dữ liệu cho phép xem lại một cách dễ dàng 6.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 15 Nguyễn Đức Cường soát được Nhập phức tạp. Phân tích dữ liệu đã được capture 8. ELM hỗ trợ giao diện mô đun phần mềm MMC linh hoạt Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Ngoài ra nó cũng hỗ trợ một giải pháp cảnh báo toàn diện cho phép cảnh báo trên các thiết bị di động và nhiều công nghệ khác. Kiểm tra thời gian thực 7.

Hỗ trợ giao diện kiến thức cơ sở 7. Quan sát tập trung các bản ghi sự kiện trên nhiều máy chủ 5. NET bằng cách kiểm tra các bản ghi sự kiện và bộ đếm hiệu suất. Đưa ra hành động sửa lỗi khi phát hiện xâm nhập GFI LANGUARD S. Hỗ trợ việc kiểm tra tất cả các máy chủ Microsoft.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 16 Nguyễn Đức Cường 2. Client được chỉ được kích hoạt Web trên trình duyệt hỗ trợ JavaScript và XML 6. Hỗ trợ báo cáo wizard với phiên bản mới có thể lập lịch trình. Các truy vấn tương thích WMI cho mục đích so sánh 10.E.L. 3. Giảm TOC 5. Phát hiện nâng cao các tấn công bên trong 4. Quản lý bản ghi sự kiện mạng 3. Hỗ trợ thông báo có thể thực thi wscripts. Dưới đây là những thông tin vắn tắt về GFI LANguard S. Hỗ trợ cở sở dữ liệu SQL Server và Oracle. Không cần đến phần mềm client hoặc các tác nhân Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . 9. Phân tích bảo mật tự động và rộng rãi trong toàn mạng đối với các bản ghi sự kiện 2.M.L. ngoài ra còn hỗ trợ các báo cáo HTML và ASCII 4. cscripts và các file CMD/BAT. 1. 8.M Sản phẩm này có nhiều tính năng và chỉ yêu cầu các kiến thức đơn giản cho việc cài đặt.E.

Hỗ trợ tốt cho UNIX 3. Sản phẩm mới nhất được đưa ra gần đây được hỗ trợ nền Windows nhưng vẫn còn một số chọn lọc tinh tế. điều đó đã làm cho nó có thể tồn tại được trong bất kỳ tổ chức nào. Hỗ trợ việc cảnh báo và phát hiện xâm phạm Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Dưới đây là những thông tin vắn tắt về sản phẩm này: 1. Giải pháp này đã được phát triển bởi nhiều người và nó hoạt động rất tốt trên các phần cứng rẻ tiền. Dễ cải tiến. Hỗ trợ mã nguồn mở linh hoạt 4. Hỗ trợ mô đun quản lý tập trung 6.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 17 Nguyễn Đức Cường 6. Phát hiện tấn công nếu tài khoản người dùng cục bộ bị sử dụng SNORT Snort là một sản phẩm tuyệt vời và nó đã chiến thắng khi đưa vào hoạt động trong môi trường UNIX. Không ảnh hưởng đến lưu lượng mạng 7. Bộ kiểm tra file mật 9. thích hợp với các mạng hoạt động kinh doanh hoặc các mạng nhỏ 8. Kiểm tra bản ghi toàn diện 10. Thứ tốt nhất có trong sản phẩm này đó là mã nguồn mở và không tốn kém một chút chi phí nào ngoại trừ thời gian và băng tần cần thiết để tải nó. Hỗ trợ cấu hình hiệu suất cao trong phần mềm 2. Hỗ trợ tốt SNMP 5.

Việc phân tích mẫu dùng để phát hiện được thực hiện ở nhiều mức khác nhau 5. Phát hiện tấn công toàn diện 9. Hệ thống phát hiện xâm phạm thời gian thực. Quản lý từ xa 9. Các mô đun đầu ra tinh vi cung cấp khả năng ghi chép toàn diện 10. Hỗ trợ người dùng trên các danh sách mail và qua sự tương tác email Cisco IDS Giải pháp này là của Cisco. Khả năng nâng cấp hoạt động kinh doanh giống như các sản phẩm của Cisco . Quản lý GUI tập trung 8. Các tính năng phát hiện chính xác làm giảm đáng kết các cảnh báo sai. Cho hiệu suất mạng cao 6. Email thông báo sự kiện. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Có các gói bản ghi 8.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 18 Nguyễn Đức Cường 7. cảm nhận cũng như danh tiếng truyền thống của nó. Dưới đây là những thông tin vắn tắt về thiết bị này: 1. 2. Quản lý danh sách truy cập định tuyến động thích nghi kịp thời với hành vi của kẻ xâm nhập 7. báo cáo và ngăn chặn các hành động trái phép 4. 3. với giải pháp này bạn thấy được chất lượng.

8. quản lý sự kiện. Kiểm tra bảo mật hiệu quả. Tuy nhiên điểm yếu của sản phẩm này là ở chỗ giá cả của nó. kiểm tra tấn công. Linux. Dragon hỗ trợ cả NIDS và HIDS 2. quản lý máy chủ. tích hợp các switche. Khả năng tương thích cao với các chi tiết kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh 7. Quản lý biên dịch báo cáo 9. Kiểm tra quản lý tập trung 5. được thiết kế hoàn hảo cùng với việc kiểm tra tích hợp. Hỗ trợ trên một loạt nền tảng Windows. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Đây là một giải phát IDS hoàn tất. Nó cũng hỗ trợ NIDS.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 19 Nguyễn Đức Cường Dragon Một giải pháp toàn diện cho hoạt động kinh doanh. firewall và router. Solaris và AIX 3. Có chu kỳ cập nhật chữ kỹ hoàn hảo. 1. Được mô đun hóa và có thể mở rộng 4. Dưới đây là những thông tin vắn tắt về Dragon (Phiên bản hoạt động kinh doanh). Phân tích và báo cáo toàn diện 6. Sản phẩm này rất đa năng và có các yêu cầu bảo mật cần thiết trong môi trường hoạt động kinh doanh.

Máy phân tích có thể là một Cisco SwitchProbe hoặc một thiết bị theo dõi khảo sát từ xa Remote Monitoring (RMON). cho phép kết nối máy phân tích vào Switch Cisco.Sự khác nhau giữa các đặc điểm hiện tại (đặc biệt là đa tiến trình. SPAN là một tính năng kỹ thuật tương đối cơ bản trên dòng Switch Cisco Catalysts. Tuy nhiên. Trước đây. . và yêu cầu hệ thống để chạy chúng. Ta sẽ điểm qua các đặc điểm của SPAN.1.SPAN là gì . Kỹ thuật phân tích thống kê cổng Switch (SPAN – The Switched Port Analyzer). các phiên SPAN xảy ra đồng thời). Khi một hub nhận một gói tin trên một cổng. cách cấu hình. . nó bắt đầu tạo nên một bảng chuyển tiếp (forwarding table ) Layer 2 dựa trên cơ sở địa chỉ MAC nguồn của các gói tin khác nhau mà switch nhận được. Đó là kỹ thuật phân tích thống kê cổng switch. Đó là: .SPAN 2.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 20 Nguyễn Đức Cường CHƯƠNG II – KẾT NỐI MÁY PHÂN TÍCH VÀO HỆ THỐNG SWITCH CISCO Trong chương này chúng ta sẽ khảo sát kỹ thuật cho phép kết nối hệ thống IDS váo hệ thống switch của Cisco. đôi khi được gọi là kỹ thuật tham chiếu cổng (port mirroring) hoặc giám sát cổng(port monitoring).SPAN ảnh hưởng thế nào đến khả năng thực thi của Switch 2. Sau khi bảng chuyển tiếp này được xây dựng xong.1 Khái niệm SPAN Đặc điểm của SPAN được giới thiệu khi phân biêt chức năng cơ bản khác biệt giữa switch với hub. hub sẽ gửi một bản sao của gói tin đó đến tất cả các port còn lại trừ port mà hub nhận gói tin đến. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .1 Các kiến thức cơ sở của kỹ thuật phân tích thống kê cổng . Switch sẽ chuyển tiếp luồng dữ liệu đến đúng cổng thích hợp có địa chỉ MAC trong bảng. các phiên bản mới của Catalyst OS (CatOS) giới thiệu các tính năng nâng cao và nhiều khả năng mới đối với người sử dụng. Khi một switch khởi động.

Hình 2. Các cổng khác sẽ “xem” được lưu lượng từ máy A đến máy B Hình 2. luồng dữ liệu đơn nhất (traffic unicast) từ máy A đến máy B được chuyển tiếp duy nhất đến cổng (port switch) mà máy B nối đến.1 : Máy cần theo dõi gắn vào hub Trên Switch. nếu bạn muốn lưu lại luồng dữ liệu Ethernet được gửi bởi máy A sang máy B và cả hai được nối đến một hub. sau khi địa chỉ MAC máy B được học.2 : Máy cần theo dõi gắn vào Switch Trong mô hình này. máy phân tích sẽ không nhìn thấy luồng dữ liệu cần phân tích. như là : . máy phân tích chỉ nhận được các luồng dữ liệu được gửi đến tất cả các cổng. Bởi vậy.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 21 Nguyễn Đức Cường Ví dụ.Luồng thông tin quảng bá (broadcast traffic) Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . ta sẽ nối máy phân tích (sniffer) vào hub.

máy phân tích được gắn vào cổng được cấu hình để nhận một bản sao của mọi gọi tin mà máy A gửi.Các luồng dữ liệu đơn nhất (unicast traffic) không rõ ràng Luồng thông tin đơn nhất được chuyển tiếp ra các cổng (flooding) khi switch không có địa chỉ MAC đích trong bảng nhớ nội dung địa chỉ (CAM – Content-addressable memory). cổng này được gọi là cổng SPAN.Egress traffic : luồng dữ liệu đi ra khỏi switch .Source (SPAN) port : cổng được theo dõi (monitor) bằng việc sử dụng kỹ thuật SPAN .Destination (SPAN) port : t cổng theo dõi cổng nguồn (Source port).Xử lý Thông tin và Truyền Thông 22 Nguyễn Đức Cường .Ingress traffic : luồng dữ liệu chạy vào switch . Switch không biết địa chỉ cổng chính xác để gửi luồng dữ liệu đó. Đơn giản là nó sẽ đẩy các gói tin đến tất cả mọi cổng còn lại.3 : Dữ liệu được tạo bản sao ở Switch Ở cấu trúc trên. thường là khi ở đây có một máy phân tích được gắn vào Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Một đặc điểm mở rộng cần thiết là tạo một bản sao giả tạo các gói tin đơn nhất (unicast packets) để đưa đến cổng Switch gắn máy phân tích dữ liệu Hình 2. 2.Luồng thông tin multicast với CGMP hoặc Internet Group Management Protocol (IGMP) .2 Các thuật ngữ .1.Source (SPAN) VLAN : VLAN được theo dõi .

VLAN-based SPAN (VSPAN) : Trên một Switch.Administrative source : Một tập các cổng nguồn hoặc các VLAN được cấu hình để theo dõi.Monitor port : một cổng theo dõi cũng đồng thời là một cổng đích SPAN trong Catalyst 2900XL/3500XL/2950 Hình 2. nó yêu cầu một VLAN đặc biệt nhằm mang luồng thông tin được theo dõi bởi SPAN giữa các Switch.Reflector Port : cổng đẩy các bản sao gói tin đến một RSPAN VLAN . . Kiểm tra ghi chú phát hành tương ứng hoặc hướng dẫn cấu hình để xem bạn có thể sử dụng RSPAN trên Switch mà bạn triển khai.Local SPAN : đặc điểm SPAN này là cục bộ khi cổng được theo dõi là được đặt trên cùng Switch như cổng đích. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . RSPAN không hỗ trợ trên tất cả các Switch. . Đặc điểm này là tương phản với Remote SPAN (RSPAN) .4 : Các thuật ngữ . RSPAN là một đặc điểm nâng cao.Remote SPAN (RSPAN) : Một số cổng nguồn không trên cùng Switch với cổng đích.Port-based SPAN (PSPAN) : Người sử dụng chỉ rõ một hoặc một vài cổng nguồn trên Switch và một cổng đích.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 23 Nguyễn Đức Cường . . người sử dụng có thể chọn theo dõi tất cả các cổng thuộc về một VLAN bằng 1 dòng lệnh.

đi ra. Bạn có thể sử dụng lọc VLAN để giới hạn lưu lượng SPAN giám sát trên đường trunk cổng nguồn để chỉ rõ các VLANs. Fast Ethernet. Với nguồn EtherChannel. Gigabit Ethernet. 2.3 Các đặc điểm của cổng nguồn Một cổng nguồn. chẳng hạn như EtherChannel. …. 2. Mỗi cổng nguồn có thể được cấu hình với một hướng (đi vào. Trong một phiên cục bộ SPAN hoặc phiên nguồn RSPAN.1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 24 Nguyễn Đức Cường . như lưu lượngn nhận (Rx).1.Operational source : Một tập các cổng được quản lý thực sự. theo dõi và giám sát các hướng áp dụng cho tất cả các cổng vật lý trong nhóm. bạn có thể theo dõi lưu lượng cổng nguồn. Ví dụ.4 Lọc VLAN Khi bạn theo dõi đường trunk như là một cổng nguồn. một cổng trong chế độ tắt có thể hiển thị tại nguồn quản trị. Nó có thể được theo dõi trong nhiều phiên Span. tất cả các cổng hoạt động trong các VLAN nguồn được bao gồm như cổng nguồn. Switch hỗ trợ mọi cổng (trên switch) và mọi VLAN tồn tại trên đó có thể là nguồn. là một cổng được chuyển mạch hoặc được định tuyến cho phép bạn theo dõi luồng dữ liệu trên mạng. hoặc cả hai hướng (bidirectional). Với các VLAN Span nguồn. hoặc cả hai) để theo dõi. • • • • • Cổng nguồn có thể có ở trong cùng một hoặc nhiều VLANs khác nhau. nhưng nó không thực sự được theo dõi. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Nó không thể là một cổng đích. còn được gọi là cổng được theo dõi (monitored port). Một cổng nguồn có các đặc điểm : • Nó có thể là bất kỳ kiểu cổng nào. tất cả các VLANs đang hoạt động trên đường trunk được giám sát theo mặc định. gửi (Tx). Tập các cổng này có thể khác nhau từ nguồn quản trị.

truy nhập voice VLAN . và lưu lượng được theo dõi trên tất cả các cổng thuộc về VLAN đó. Khi một danh sách VLAN lọc được xác định. VSPAN có những đặc điểm: • Tất cả các cổng hoạt động trong VLAN nguồn được bao gồm như cổng nguồn và có thể được theo dõi ở một hoặc cả hai hướng. nhưng không làm cả hai cùng một lúc được • 2. • • Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . nó bị loại trừ khỏi danh sách nguồn và không được theo dõi và giám sát.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 25 Nguyễn Đức Cường • • VLAN lọc chỉ áp dụng cho các đường trunk hoặc cổng voice VLAN. VLAN lọc chỉ áp dụng cho các cổng nguồn dựa trên phiên và không được cho phép trong phiên với VLAN nguồn. chỉ lưu lượng trên VLAN được theo dõi được gửi đến cổng đích. • • Lưư lượng Span truy cập đến từ các kiểu cổng khác không bị ảnh hưởng bởi VLAN lọc. Bạn không thể làm việc với các VLAN nguồn và lọc cácVLAN trong một phiên.1. Trên một cổng. điều đó có nghĩa là tất cả các VLANs đều được phép qua các cổng khác. Nếu một cổng đích thuộc vào một VLAN nguồn. • VLAN lọc chỉ ảnh hưởng đến lưu lượng chuyển tiếp đến cổng đích Span và không ảnh hưởng tới việc chuyển mạch của lưu lượng truy cập bình thường. Bạn có thể có các VLAN nguồn hoặc các VLAN lọc. chỉ có những VLANs trong danh sách được theo dõi và giám sát trên các cổng trunk hoặc trên cổng. Span hay RSPAN nguồn giao diện trong VSPAN là một VLAN ID.5 Các đặc điểm của nguồn VLAN VSPAN là giám sát lưu lượng mạng ở một hoặc nhiều VLANs.

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . cổng đó cũng truyền lưu lượng theo hướng đến các máy trạm đã được học trên cổng đích. Một cổng đích có thể là bất kỳ cổng Ethernet vật lý nào. trừ khi tiến trình tự học được kích hoạt. lưu lượng trên các VLAN nguồn nhận được bởi các cổng được thêm vào hoặc xoá bỏ từ nguồn đang theo dõi và giám sát. Một cổng đích trong một phiên SPAN không thể là một cổng đích cho phiên SPAN thứ hai. Một cổng đích có thể tham gia vào duy nhất một phiên SPAN tại một thời điểm. Nếu tiến trình tự học được kích hoạt.6 Các đặc điểm của cổng đích Mỗi phiên cục bộ SPAN hay phiên đích RSPAN phải có một cổng đích(còn gọi là cổng giám sát) nhận được một bản sao lưu lượng truy cập từ các cổng nguồn và các VLANs. • Cổng đó không truyền tải bất kỳ lưu lượng nào.1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 26 Nguyễn Đức Cường • Nếu các cổng được thêm hoặc xoá bỏ từ các VLANs nguồn. • Bạn không thể sử dụng các VLANs lọc trong cùng một phiên với VLAN nguồn. ngoại trừ lưu lượng cho các phiên SPAN thiết cho buổi học tập. Một cổng đích có thể là một cổng vật lý trong một nhóm EtherChannel. • 2. Cổng đó được gỡ bỏ khỏi nhóm trong khi nó đã được cấu hình như một cổng đích SPAN. Một cổng đích có các đặc điểm : • Một cổng đích phải trên cùng một Switch như cổng nguồn (cho một phiên SPAN cục bộ). Một cổng đích không thể là một cổng nguồn. Bạn có thể theo dõi duy nhất các Ethernet VLANs. The port is removed from the group while it is configured as a SPAN destination port. • • • • Một cổng nguồn không thể là một nhóm EtherChannel. ngay cả khi nhóm EtherChannel đã được xác định như là một nguồn SPAN.

VTP. • Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . • • • • 2. nó không tham gia vào bất kỳ giao thức lớp 2 (EP. Một cổng đích không tham gia vào cây bao trùm trong khi các phiên SPAN đang hoạt động. Cổng được bỏ khỏi nhóm trong khi nó đã được cấu hình như một cổng phản hồi. ngay cả khi nhóm EtherChannel được xác định như là một SPAN nguồn. Bất kỳ thiết bị nào kết nối đến một cổng đựoc đặt là cổng phản hồi mất kết nối chỉ khi phiên RSPAN nguồn bị vô hiệu hóa. Điều này có thể ảnh hưởng đến lưu lượng chuyển tiếp trên một hoặc nhiều cổng nguồn.7 Các đặc điểm của cổng phản hồi Cổng phản hồi là cơ chế đưa các bản sao các gói lên một RSPAN VLAN. nó có thể dẫn đến xung đột. Một cổng đích nhận được các bản sao của lưu lượng gửi và nhận của cổng nguồn được giám sát. Cổng phản hồi chuyển tiếp duy nhất những lưu lượng từ phiên RSPAN nguồn với phiên mà nó trực thuộc. Nó có thể không được là một nhóm EtherChannel. và nó không thể thực hiện giao thức lọc. DTP. Nếu một cổng đích hết thời gian truy nhập.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 27 Nguyễn Đức Cường • Trạng thái của cổng đích bật /tắt theo chế độ định sẵn. PagP). CDP.1. Khi đây là một cổng đích. Nó có thể là một cổng vật lý được đặt trong một nhóm EtherChannel. không phải đường trunk. Cổng phản hồi có những đặc điểm : • • Là một cổng đặt ở chế độ loopback. Các cổng đích chuyển tiếp lưu lượng tại lớp 2(DataLink). Giao diện hiển thị cổng đó trong trạng thái này theo thứ tự rõ ràng các cổng hiện tại không thích hợp nhu cổng nguồn. Một cổng đíchthuộc về một nguồn VLAN của bất cứ phiên SPAN bị loại trừ khỏi danh sách các nguồn và không được giám sát. • Nếu lưu lượng chuyển tiếp được cho phép cho một thiết bị bảo mật mạng.

cũng không thể một cổng là một cổng ohản hồi cho nhiều hơn một phiên tại một thời điểm.2. 4500/4000. 2. Cổng phản hồi loops back không đánh dấu lưu lượng đi đến Switch.2. Native VLAN dành cho lưu lượng looped-back trên một cổng phản hồi là RSPAN VLAN. • • • Thuật toán cây bao trùm tự động bị vô hiệu trên một cổng phản hồi. Lưu lượng đặt trên RSPAN VLAN và đưa đến các cổng trunk bất kỳ mang RSPAN VLAN đó.1 Span trên Catalyst 2900. 5500/5000.. và 6500/6000 Series chạy CatOS Lưu ý: Phần này chỉ được áp dụng cho dòng Switch Cisco Catalyst 2900 Series : • • • Cisco Catalyst 2948G-L2 Cisco Catalyst 2948G-GE-TX Cisco Catalyst 2980G-A Phần này được áp dụng cho dòng Cisco Catalyst 4000 Series bao gồm: • Modular Chassis Switches: o o Cisco Catalyst 4003 Cisco Catalyst 4006 Cisco Catalyst 4912G • Fixed Chassis Switch: o Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . • • Nó không nhìn thấy trong mọi VLANs.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 28 Nguyễn Đức Cường • Một cổng được sử dụng như là một cổng phản hồi không thể là một SPAN nguồn hoặc cổng đích. SPAN trên các dòng Switch Cisco 2. Một cổng phản hồi nhận các bản sao của lưu lượng đã gửi và nhận cho tất cả các nguồn đã giám sát.

|src_vlans.. và cấu hình một SPAN bao gồm một lệnh đơn set SPAN ..Xử lý Thông tin và Truyền Thông 29 Nguyễn Đức Cường SPAN cục bộ Các tính năng SPAN được cập nhật lần lượt đến CatOS.... Hiện nay. một loạt các tuỳ chọn có sẵn cho lệnh : switch (enable) set SPAN Usage: set SPAN disable [dest_mod/dest_port|all] set SPAN <src_mod/src_ports.|sc0> <dest_mod/dest_port> [rx|tx|both] [inpkts <enable|disable>] [learning <enable|disable>] [filter <vlans.5 : Kết nối theo từng VLAN Lược đồ này đại diện cho một phần của một dòng thẻ mà nằm ở slot 6 của Catalyst 6500/6000.>] [create] Lược đồ mạng này giới thiệu những khả năng khác nhau SPAN tuỳ theo yêu cầu: [multicast <enable|disable>] Hình 2.. Trong phần này: • • • Ports 6/1 and 6/2 belong to VLAN 1 Port 6/3 belongs to VLAN 2 Ports 6/4 and 6/5 belong to VLAN 3 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

PSPAN.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 30 Nguyễn Đức Cường Kết nối một Sniffer đến cổng 6/2 và sử dụng nó như là một cổng giám sát trong một số trường hợp khác nhau.6 : Giám sát sát một cổng switch (enable) set SPAN 6/1 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/1 Oper Source : Port 6/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active switch (enable) 2000 Sep 05 07:04:14 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session active for destination port 6/2 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Giám sát một cổng với SPAN Hình 2. VSPAN : Giám sát một số cổng hoặc toàn bộ một VLAN Nhập mẫu đơn giản nhất lệnh set SPAN để giám sát một cổng. Cú pháp là set SPAN source_port destination_port.

Sử dụng show SPAN để nhận được một tóm tắt cấu hình SPAN hiện tại: switch (enable) show SPAN Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/1 Oper Source : Port 6/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active Total local SPAN sessions: 1 Giám sát một số cổng với SPAN Hình 2.7 : Giám sát nhiều cổng Câu lệnh set SPAN source_ports destination_port cho phép người sử dụng chỉ định nhiều hơn một cổng nguồn .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 31 Nguyễn Đức Cường Với cấu hình này. phân tách các cổng với các dấu phẩy. Đơn giản chỉ cần liệt kê tất cả các cổng trên mà bạn muốn thực hiện SPAN. Ví dụ này Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Một mô tả rõ ràng lên đến khi bạn đưa vào cấu hình. Các thông dịch dòng lệnh cũng cho phép bạn sử dụng gạch nối để xác định một dải các cổng. mỗi gói được nhận hoặc gửi qua cổng 6/1 được sao chép trên cổng 6/2.

1. 5500/5000. Luôn luôn xác định cổng đích sau nguồn SPAN . Ví dụ sử dụng SPAN trên cổng 6/1 và một dải 3 cổng 6/3 đến 6/5: Lưu ý: Hiện chỉ có thể xác định một cổng đích. Catalyst 4500/4000. các cổng giám sát được gán cho các VLANs 1. và 3. 2.6/3-5 6/2 2000 Sep 05 07:17:36 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session inactive for destination port 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/1.6/3-5 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active switch (enable) 2000 Sep 05 07:17:36 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session active for destination port 6/2 Lưu ý: Không giống như dòng Catalyst 2900XL/3500XL .6/3-5 Oper Source : Port 6/1. 6500/6000 có thể giám sát các cổng thuộc một vài VLAN khác nhau với các phiên bản CatOS trước 5. Giám sát các VLANs với SPAN Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . switch (enable) set SPAN 6/1. Ở đây.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 32 Nguyễn Đức Cường minh họa khả năng này để xác định nhiều hơn một cổng.

3 6/2 2000 Sep 05 07:40:10 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session inactive for destination port 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : VLAN 2-3 Oper Source : Port 6/3-5.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 33 Nguyễn Đức Cường Cuối cùng. lệnh set SPAN cho phép bạn cấu hình một cổng để giám sát lưu lượng cục bộ một VLAN. Sử dụng một danh sách của một hoặc nhiều VLANs như là một nguồn. thay vì một danh sách các cổng: Hình 2.15/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active switch (enable) 2000 Sep 05 07:40:10 %SYS-5SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session active for destination port 6/2 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .8 : Sử dụng các VLAN như các nguồn cổng switch (enable) set SPAN 2. Cú pháp là set SPAN source_vlan(s) destination_port.

set SPAN source_port destination_port [rx | tx | both] In this example. Trường Admin Source liêt kê cơ bản tất cả các cổng cấu hình cho phiên SPAN. Ingress/Egress SPAN Ở ví dụ trong phần Monitor VLANs with SPAN. Lưu ý: Kết quả là chính xác giống như nếu bạn thực hiện SPAN độc lập trên tất cả các cổng thuộc các VLANs mà câu lệnh chỉ rõ. Thêm vào các từ khoá RX (nhận) hoặc tx (truyền) cuối dòng lệnh lệnh. 5500/5000. phiên này lưu tất cả lưu lượng đến các VLANs 1 và 3 và nhân bản lưu lượng đến cổng 6/2: Hình 2. Các trường hướng : truyền/nhận hiển thị lưu lượng.9 : Nhân bản lưu lượng đến cổng 6/2 switch (enable) set SPAN 1. và 6500/6000 cho phép bạn để thu thập chỉ các lưu lượng đi ra hoặc chỉ lưu lượng đi vào trên một cổng. lưu lượng đi vào và đi ra khỏi các cổng được xác định được giám sát. Các dòng Catalyst 4500/4000. the session captures all incoming traffic for VLANs 1 and 3 and mirrors the traffic to port 6/2: Trong ví dụ này. Giá trị mặc định là both (tx và RX). và trường Oper Source liệt danh sách các cổng sử dụng SPAN. mỗi gói đi vào hoặc đi ra khỏi VLAN 2 hoặc 3 được nhân bản đến cổng 6/2. So sánh các trường Oper Source và trường Admin Source .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 34 Nguyễn Đức Cường Với cấu hình này.3 6/2 rx Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

vì các trunk mang thông tin một số VLANs. Đơn giản là dùng lệnh : switch (enable) set SPAN 6/4-5 6/2 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . the traffic for all the VLANs on this trunk is monitored.15/1 Direction : receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active switch (enable) 2000 Sep 05 08:09:06 %SYS-5SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session active for destination port 6/2 Thực hiện SPAN trên một đường Trunk Các đường Trunks là một trường hợp đặc biệt trong một Switch.3 Oper Source : Port 1/1. Tưởng tượng rằng bạn muốn sử dụng SPAN trên lưu lượng truy cập trong VLAN cho 2 cổng 6/4 và 6/5.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 35 Nguyễn Đức Cường 2000 Sep 05 08:09:06 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session inactive for destination port 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : VLAN 1. cổng 6/5 hiện tại là một đường trunk mang tất cả các VLANs.6/1. Nếu một đường trunk được chọn là một cổng nguồn.6/4-5. lưu lượng truy cập tất cả các VLANs trên đường trunk này được giám sát. If a trunk is selected as a source port. Giám sát một tập nhỏ của các VLANs trên một đường trunk Trong Lược đồ này.

Ví dụ. không có cách nào để phân biệt trên cổng đích một gói đến từ cổng 6/4 trong VLAN 2 hoặc cổng 6/5 trong VLAN 1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 36 Nguyễn Đức Cường Hình 2.11 : Thiết lập VLAN bị giám sát Với cấu hình này. ít nhất. CatOS bao gồm một từ khóa khác mà cho phép bạn lựa chọn một số VLANs để giám sát từ đường trunk switch (enable) set SPAN 6/4-5 6/2 filter 2 2000 Sep 06 02:31:51 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local SPAN session inactive Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Khả năng khác là sử dụng SPAN trên toàn bộ VLAN 2: switch (enable) set SPAN 2 6/2 Hình 2. bạn chỉ giám sát lưu lượng truy cập thuộc về VLAN 2 từ đường trunk đó. lưu lượng đó được nhận trên cổng SPAN là pha trộn của lưu lượng truy cập mà bạn muốn và tất cả các VLANs mà đường trunk 6/5 mang. Vấn đề là hiện tại bạn cũng nhận được lưu lượng truy cập mà bạn không muốn từ cổng 6/3.10 : Giám sát lưu lượng qua đường trunk Trong trường hợp này.

Trunking trên cổng đích Nếu bạn có cổng nguồn thuộc một số VLANs khác nhau. bạn có thể muốn xác định VLAN của một gói bạn nhận được trên cổng SPAN đích . hoặc nếu bạn sử dụng SPAN trên một vài VLANs trên một đường trunk. Catalyst 5500/5000 không hỗ trợ tùy chọn lọc sẵn có với câu lệnh set SPAN. Catalyst 5500/5000 does not support the filter option that is available with the set SPAN command. Lưu ý: tùy chọn lọc này chỉ hỗ trợ trên dòng Catalyst 4500/4000 và Catalyst 6500/6000. Điều này có thể được xác định là nếu bạn cho phép trunking trên cổng đích trước khi bạn cấu hình cổng cho Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Note: This filter option is only supported on Catalyst 4500/4000 and Catalyst 6500/6000 Switches. Bạn có thể chỉ định một số VLANs với tùy chọn lọc.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 37 Nguyễn Đức Cường for destination port 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/4-5 Oper Source : Port 6/4-5 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : 2 Status : active Lệnh này đạt được mục tiêu vì bạn chọn VLAN 2 trên tất cả các đường trunks được theo dõi và giám sát.

Port(s) 6/2 trunk type set to isl. switch (enable) set span disable 6/2 This command will disable your span session. switch (enable) 2000 Sep 06 02:52:33 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 6/2 has become isl trunk switch (enable) set span 6/4-5 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/4-5 Oper Source : Port 6/4-5 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Bằng cách này.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 38 Nguyễn Đức Cường SPAN. Lưu ý: Máy phân tích của bạn cần mặc định những dữ liệu tương ứng. Note: Your sniffer needs to recognize the corresponding encapsulation. tất cả các gói được chuyển tiếp đến các Sniffer cũng được gắn thẻ của họ tương ứng với VLAN ID. Do you want to continue (y/n) [n]?y Disabled Port 6/2 to monitor transmit/receive traffic of Port 6/4-5 2000 Sep 06 02:52:22 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive for destination port 6/2 switch (enable) set trunk 6/2 nonegotiate isl Port(s) 6/2 trunk mode set to nonegotiate.

Mỗi lầng bạn nhập một lệnh mới set span. Trong phiên này. Các CatOS bây giờ có khả năng chạy nhiều phiên đồng thời. cấu hình trước đó sẽ bị loại bỏ.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 39 Nguyễn Đức Cường 2000 Sep 06 02:53:23 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session active for destination port 6/2 Tạo ra các phiên làm việc đồng thời Trước đây. cổng 6/1 đến 6/2 được giám sát. và cùng một thời điểm. chỉ có một phiên Span đã được tạo ra. vì vậy có thể có vài cổng đích khác nhau cùng một lúc. VLAN 3 đến cổng 6/3 được giám sát: Hình 2.12 : Giám sát đồng thời switch (enable) set span 6/1 6/2 2000 Sep 05 08:49:04 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive for destination port 6/2 Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/1 Oper Source : Port 6/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Nhập lệnh set span source destination create để tạo thêm một phiên SPAN.

15/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active switch (enable) 2000 Sep 05 08:55:38 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session active for destination port 6/3 Câu lệnh show span để xác định xem bạn có hai phiên vào cùng một thời điểm: switch (enable) show span Destination : Port 6/2 Admin Source : Port 6/1 Oper Source : Port 6/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 40 Nguyễn Đức Cường Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active switch (enable) 2000 Sep 05 08:49:05 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session active for destination port 6/2 switch (enable) set span 3 6/3 create Destination : Port 6/3 Admin Source : VLAN 3 Oper Source : Port 6/4-5.

Câu lệnh là set span disable {all | destination_port } Bởi vì chỉ có thể có được một cổng đích mỗi phiên. cổng đó xác định một phiên. Bạn muốn xoá một vài phiên.15/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active Total local span sessions: 2 Các phiên thêm vào được khởi tạo. là phiên sử dụng port 6/2 là cổng đích: switch (enable) set span disable 6/2 This command will disable your span session. Do you want to continue (y/n) [n]?y Disabled Port 6/2 to monitor transmit/receive traffic of Port 6/1 2000 Sep 05 09:04:33 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive for destination port 6/2 Bạn có thể kiểm tra hiện tại có duy nhất một phiên duy trì : Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Xóa phiên đầu tiên được khởi tạo.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 41 Nguyễn Đức Cường Multicast : enabled Filter : Status : active -----------------------------------------------------------------------Destination : Port 6/3 Admin Source : VLAN 3 Oper Source : Port 6/4-5.

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 42 Nguyễn Đức Cường switch (enable) show span Destination : Port 6/3 Admin Source : VLAN 3 Oper Source : Port 6/4-5. Do you want to continue (y/n) [n]?y Disabled all local span sessions 2000 Sep 05 09:07:07 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive for destination port 6/3 switch (enable) show span No span session configured Các tuỳ chọn SPAN khác Cú pháp của set span là : switch (enable) set span Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .15/1 Direction : transmit/receive Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : enabled Filter : Status : active Total local span sessions: 1 Nhập câu lệnh sau nếu muốn khoá tất cả các phiên hiện tại trong một bước : switch (enable) set span disable all This command will disable all span session(s).

2. Cấu hình mặc định của tùy chọn này là vô hiệu hóa. các kết nối có thể được gây nguy hiểm nếu bạn kết nối cổng đích đến các thiết bị mạng khác . điều đó có nghĩa là cổng đích span bỏ qua các mà cổng nhận được.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 43 Nguyễn Đức Cường Usage: set span disable [dest_mod/dest_port|all] set span <src_mod/src_ports. bạn có thể muốn máy PC hoàn toàn kết nối với VLAN đó.. tạo loop trong mạng. Tùy chọn này xuất hiện trong CatOS 4.>] [create] Phần này giới thiệu ngắn gọn các tuỳ chọn mà tài liệu đề cập : • sc0-Bạn chỉ rõ từ khóa sc0 khi cấu hình một Span khi bạn cần phải giám sát lưu lượng truy cập vào giao diện quản lý sc0. Điều này bảo vệ cổng khỏi tình trạng bridging "loop". • inpkts enable/disable -Tùy chọn này là vô cùng quan trọng. và bạn có thể kết thúc trong một tình huống lặp dữ liệu..1 hoặc mới hơn. CatOS phiên bản 5. Theo mặc định. Cổng SPAN đich.|src_vlans. Tính năng này có sẵn trên các Catalyst 5500/5000 và 6500/6000. Khi ở tuỳ chọn này. Nếu bạn sử dụng một máy tính như là một Sniffer. Các gói được nhận trên một cổng đích sau đó đi vào VLAN đó. quá trình học được kích hoạt và cổng đích học các địa chỉ MAC từ các gói cổng nhận được.|sc0> <dest_mod/dest_port> [rx|tx|both] [inpkts <enable|disable>] [learning <enable|disable>] [multicast <enable|disable>] [filter <vlans. Tuy nhiên. nếu cổng này là một cổng truy nhập bình thường. • learning enable/disable — Tùy chọn này cho phép bạn vô hiệu hoá quá trình học trên cổng đích.. Tính năng này xuất Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Động thái này có thể được mong muốn. một cổng mà bạn cấu hình là cổng Span đích vẫn thuộc về VLAN ban đầu của nó. không chạy STP....

Xử lý Thông tin và Truyền Thông

44

Nguyễn Đức Cường

hiện trong CatOS 5,2 trên Catalyst 4500/4000 và 5500/5000, và trong CatOS 5,3 trên Catalyst 6500/6000.

Như tên gọi, tùy chọn này cho phép bạn để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa việc giám sát của các gói multicast. Mặc định là cho phép. Tính năng này có sẵn trên các Catalyst 5500/5000 và 6500/6000, CatOS 5,1 và sau

spanning port 15/1 —Trên Catalyst 6500/6000, bạn có thể sử dụng cổng 15/1 (hoặc 16/1) như là một SPAN nguồn. Cổng này có thể giám sát lưu lượng truy cập được gửi đến Multilayer Switch Feature Card (MSFC).. Cổng bắt lưu lượng được định tuyến-mềm hoặc đưa tới MSFC.

SPAN từ xa Tổng quan về RSPAN RSPAN cho phép bạn giám sát các cổng nguồn phân bố trên một mạng, không chỉ cục bộ trên một Switch với SPAN. Tính năng này xuất hiện trong CatOS 5.3 trong dòng Catalyst 6500/6000 Series và được cập nhật trong Catalyst 4500/4000 Series trong CatOS 6.3 và sau đó. Các chức năng hoạt động chính xác như là một phiên SPAN thông thường. Lưu lượng được giám sát bởi SPAN không sao chép trực tiếp đến cổng đích, nhưng đẩy vào một VLAN RSPAN đặc biệt. Các cổng đích có thể nằm bất cứ nơi nào trong này RSPAN VLAN. Thậm chí có thể có vài cổng đích. Lược đồ dưới miêu tả cấu trúc của một phiên RSPAN

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

Xử lý Thông tin và Truyền Thông

45

Nguyễn Đức Cường

Hình 2.3 : Giám sát từ xa Trong ví dụ này, bạn cấu hình RSPAN để giám sát lưu lượng mà máy A gửi. Khi A phát một frame đích đến là B, gói được sao chép bởi một ứng dụng mạch tích hợp (ASIC) của Catalyst 6500/6000 Policy Feature Card (PFC) vào một RSPAN VLAN đã xác định. Từ đó, các gói được đẩy đến đến tất cả các cổng khác mà thuộc về RSPAN VLAN đó. tất cả các liên kết liên Switch được vẽ ở trên là các đường trunks, đó là một yêu cầu cho RSPAN. Chỉ cổng truy cập là các cổng đích, nơi các máy phân tích được kết nối (ở đây, trên S4 và S5). Có môt vài lưu ý trên thiết kế này

S1 được gọi là một Switch nguồn. Các gói chỉ đi vào RSPAN VLAN trong các Switch được cấu hình như RSPAN nguồn. Hiện tại, một Switch chỉ có thể là nguồn trong một phiên RSPAN, điều đó có nghĩa là một Switch nguồn chỉ có thể cho phép một RSPAN VLAN tại một thời điểm.

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

Xử lý Thông tin và Truyền Thông

46

Nguyễn Đức Cường

S2 và S3 là các Switch trung gian. Chúng không phải là các nguồn RSPAN và không có các cổng đích. Một Switch có thể làm trung gian cho bất kỳ phiên RSPAN nào.

S4 và S5 là các Switch đích. Một số cổng của chúng được cấu hình làm cổng đích cho một phiên RSPAN. Hiện tại, một Catalyst 6500/6000 có thể có tới 24 cổng đích RSPAN, cho một hoặc một vài phiên khác nhau. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng cả S4 đồng thời là một Switch trung gian và Switch đích.

Bạn có thể thấy các gói RSPAN được làm ngập (flood) vào RSPAN VLAN. Ngay cả các Switch không nằm trên đường đi đến một cổng đích, chẳng hạn như S2, nhận được lưu lượng truy cập đến RSPAN VLAN. Bạn có thể làm hiệu quả hơn bằng cách lược bỏ VLAN này trên các liên kết S1-S2

Nhằm đạt được việc làm ngập dữ liệu, quá trình học tập được vô hiệu hóa trên RSPAN VLAN Để ngăn ngừa việc lặp dữ liệu, STP được duy trì trên RSPAN VLAN. Vì vậy, RSPAN không thể giám sát các BPDUs.

Cấu hình ví dụ RSPAN Những thông tin trong phần này minh hoạ việc cấu hình các thành phần khác nhau với một thiết kế rất đơn giản RSPAN. S1 và S2 là hai Switch Catalyst 6500/6000. Để giám sát một số cổng S1 hoặc các VLANs từ S2, bạn phải thiết lập một đặc trưng RSPAN VLAN. Phần còn lại của các lệnh có cú pháp tương tự như một phiên SPAN tiêu biểu.

Hình 2.14 : Giám sát từ xa qua đường trunk

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

Bạn phải tạo VLAN này. Cấu hình cổng 5/2 của S2 như một cổng đích RSPAN Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Các thông tin của RSPAN VLAN 100 được tự động quảng bá trong toàn bộ miền VTP. S2> (enable) 2000 Sep 12 04:32:44 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 5/1 left bridge port 5/1 2000 Sep 12 04:32:47 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 5/1 has become isl trunk Tạo RSPAN VLAN Một phiên RSPAN cần một RSPAN VLAN cụ thể . đặt cùng một tên miềnVLAN Trunk Protocol (VTP) trên mỗi Switch và cấu hình mỗi bên trunking desirable. Đưa ra lệnh trên S1: S1> (enable) set vtp domain cisco VTP domain cisco modified Đưa các lệnh trên S2: S2> (enable) set vtp domain cisco VTP domain cisco modified S2> (enable) set trunk 5/1 desirable Port(s) 5/1 trunk mode set to desirable. Bạn không thể chuyển đổi một VLAN hiện có thành một RSPAN VLAN.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 47 Nguyễn Đức Cường Đặt đường trunk ISL giữa hai Switch S1 và S2 Để bắt đầu. Ví dụ này sử dụng VLAN 100: S2> (enable) set vlan 100 rspan Vlan 100 configuration successful Đưa ra lệnh này trên một Switch được cấu hình như một VTP server.

Phát ra lệnh : S1> (enable) set rspan source 6/2 100 rx Rspan Type : Source Destination : Rspan Vlan : 100 Admin Source : Port 6/2 Oper Source : Port 6/2 Direction : receive Incoming Packets: Learning : Multicast : enabled Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . lưu lượng đi vào vào S1 qua cổng 6/2 được giám sát.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 48 Nguyễn Đức Cường S2> (enable) set rspan destination 5/2 100 Rspan Type : Destination Destination : Port 5/2 Rspan Vlan : 100 Admin Source : Oper Source : Direction : Incoming Packets: disabled Learning : enabled Multicast : Filter : Status : active 2000 Sep 12 04:34:47 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:remote span destination session active for destination port 5/2 Cấu hình một cổng nguồn RSPAN trên S1 Trong ví dụ này.

Xác thực cấu hình lệnh show rspan để hiển thị cấu hình RSPAN hiện tại trên Switch.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 49 Nguyễn Đức Cường Filter : Status : active S1> (enable) 2000 Sep 12 05:40:37 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:remote span source session active for remote span vlan 100 Tất cả các gói tin đi vào qua cổng 6/2 được đẩy ngập trên RSPAN VLAN 100 và đến cổng đích được cấu hình trên S1 qua đường trunk. Nhắc lại. có duy nhất một phiên RSPAN nguồn tại một thời điểm. S1> (enable) show rspan Rspan Type : Source Destination : Rspan Vlan : 100 Admin Source : Port 6/2 Oper Source : Port 6/2 Direction : receive Incoming Packets: Learning : Multicast : enabled Filter : Status : active Total remote span sessions: 1 Các cấu hình khác có thể đặt với lệnh set rspan Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

1 5.1 VLANs ≠ sc0 (tuỳ chọn) multicast enable/disable (tuỳ chọn) learning enable/disable (tuỳ chọn) RSPAN 6.2 5.1 — 5.1 5.1 5.3 — 5.1 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .3 — 5.2 5. nếu bạn muốn có một vài cổng SPAN đích Liệt kê tính năng và giới hạn Bảng này liệt kê các tính năng khác nhau được giới thiệu và cung cấp phiên bản tối thiểu CatOS cần thiết để chạy các tính năng trên một dòng Switch chỉ rõ : Catalyst Catalyst Catalyst Tính năng inpkts enable/disable (tuỳ chọn) Đa phiên.1 5. Bạn thậm chí có thể sử dụng RSPAN cục bộ. các cổng ở các 4500/4000 5500/5000 6500/6000 4.4 4. Ngoài khác biệt này. trên một Switch.1 5.3 5.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 50 Nguyễn Đức Cường Xem phần set rspan để xem các tuỳ chọn của lệnh. SPAN và RSPAN thự sự hoạt động theo cùng một cách. Bạn sử dụng một vài dòng lệnh để cấu hình nguồn và đích với RSPAN.2 5.

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 51 Nguyễn Đức Cường Bảng này cung cấp một tóm tắt các hạn chế hiện tại trên một số phiên SPAN có thể xảy ra : Catalyst Tính năng 4500/4000 Phạm vi của các Switch Rx hoặc cả hai phiên SPAN Tx SPAN sessions Mini Protocol Analyzer sessions 1 Rx. hoặc cả hai phiên RSPAN nguồn 5 không hỗ trợ Supervisor Engine 720 hỗ trợ 2 phiên RSPAN nguồn RSPAN đích 5 không hỗ trợ 24 Không hỗ trợ Không hỗ trợ 1 5 4 4 5 1 2 Catalyst 5500/5000 Phạm vi của các Switch Catalyst 6500/6000 Phạm vi của các Switch Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Tx.

1 (13) EA1 và mới hơn. • • • • Các câu lệnh cấu hình tính năng Span tương tự trên Catalyst 2950 và Catalyst 3550. 3750. 2970. 3560. 3550. 3750 có thể hỗ trợ tối đa hai phiên SPAN tại một thời điểm và có thể giám sát các cổng nguồn cũng như các VLANs Các dòng Catalyst 2970. 3560. 3560-E. và cùng một cổng không thể là một cổng đích cho nhiều phiên SPAN. 3750 and 3750-E Series Đây là những nguyên tắc cấu hình tính năng SPAN trên các dòng Switch Catalyst 2940.2 SPAN trên các dòng Catalyst 2940. 3550. 2960. 3560-E. Vì vậy. and 3750-E Series • Các Switch Catalyst 2950 chỉ có duy nhất một phiên span hoạt động tại một thời điểm và chỉ giám sát duy nhất các cổng nguồn. Dòng Catalyst 3550. Các Switch không thể giám sát các VLANs • Dòng Catalyst 2950 và 3550 có thể chuyển tiếp lưu lượng trên một cổng nguồn SPAN ở các phiên bản Cisco IOS 12. 3750 không yêu cầu cấu hình của một cổng phản hồi khi bạn cấu hình một phiên RSPAN Dòng Catalyst 3750 hỗ trợ phiên cấu hình với việc sử dụng các cổng nguồn và đích nằm trên bất kỳ một Switch thành viên của stack Mỗi một cổng đích cho phép một phiên SPAN.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 52 Nguyễn Đức Cường Tổng các phiên 5 5 30 2.2. 3560. 2955. 2950. 2955. 2960. 2970. bạn có thể không có hai phiên SPAN sử dụng cùng một cổng đích. như trong ví dụ này: C2950#configure terminal C2950(config)# C2950(config)#monitor session 1 source interface fastethernet 0/2 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Bạn có thể cấu hình SPAN. Catalyst 2950 không thể giám sát VLANs. 3560. 2950. Tuy nhiên.

C2950(config)# C2950#show monitor session 1 Session 1 --------Source Ports: RX Only: TX Only: Both: C2950# Bạn cũng có thể cấu hình một cổng như là một đích cho các SPAN cục bộ và RSPAN cho cùng lưu lượng truy cập một VLAN. None None Fa0/2 Destination Ports: Fa0/3 Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Cấu hình cổng Fast Ethernet 0/2 là cổng nguồn.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 53 Nguyễn Đức Cường !--.Cấu hình cổng Fast Ethernet 0/3 là cổng đích. cấu hình các lệnh trên Switch có cổng đích.Cấu hình cổng FastEthernet 0/3 là cổng đích. chúng ta giám sát lưu lượng từ VLAN 5 đi qua hai Switch: c3750(config)#monitor session 1 source vlan < Remote RSPAN VLAN ID > c3750(config)#monitor session 1 source vlan 5 c3750(config)#monitor session 1 destination fastethernet 0/3 !--. Để giám sát lưu lượng truy cập cho một VLAN nằm trên 2 Switch kết nối trực tiếp. C2950(config)#monitor session 1 destination interface fastethernet 0/3 !--. Trong ví dụ này.

3550.(9) EA1d và các phiên bản trước trong Cisco IOS 12.2) WC (1) hoặc bất kỳ phiên bản nào trước Cisco IOS 12.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 54 Nguyễn Đức Cường Trên Switch ở xa . 2955. Với Cisco IOS 12. Tham khảo phần Enabling Switch Port Analyzer của Managing Switches để cấu hình SPAN trên một Catalyst 2950 với phiên bản trước Cisco IOS 12.Chỉ rõ VLAN 5 là Vlan được giám sát.1(11) EA1 và mới hơn.1.1Q. bạn Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . tất cả các gói được nhìn thấy trên cổng đích SPAN (kết nối với thiết bị phân tích hoặc PC) có một nhãn IEEE 802. hoặc cả hai.1Q.1Q chỉ khi cổng nguồn SPAN là một cổng trunk. Khả năng các khung được đánh nhãn 802. máy phân tích có thể ngắt các gói hoặc gặp khó khăn khi nó cố gắng giải mã các gói. 2950. dòng Catalyst 2940. không hiểu các gói được đánh nhãn 802. 3750 và E-Series hỗ trợ SPAN trên lưu lượng truy cập cổng nguồn theo duy nhất chiều Rx ( Rx SPAN hay ingress Span). E-3560. 3560. 2960.1(6) EA2. Lưu ý: Các lệnh trong cấu hình không hỗ trợ trên Catalyst 2950 với Cisco IOS 12. 3750. mặc dù cổng nguồn SPAN(cổng giám sát) có thể không là một cổng trunk 802. 2970.1 (6) EA2.1Q. sử dụng cấu hình c3750_remote(config)#monitor session 1 source vlan 5 !--. c3750_remote(config)#monitor session 1 destination remote vlan <Remote vlan id> Trong ví dụ trước một cổng đã được cấu hình như một cổng đích cho cả hai RSPAN và SPAN cục bộ để giám sát lưu lượng truy cập cho cùng một VLAN có trên cả hai Switch.0 (5. Lưu ý: Catalyst 2950 sử dụng Cisco IOS 12. Lưu ý: Không như dòng 2900XL và 3500XL Series. Tuy nhiên. theo chiều chỉ Tx (Tx Span hay egress SPAN). Nếu thiết bị giám sát hoặc card mạng PC (NIC).1 hướng dẫn hỗ trợ SPAN.

1(12c)EA1 RSPAN Cisco IOS Software Release 12. 3560.2. 2. Rx or both SPAN sessions 2 Tx SPAN sessions Rx. RSPAN không hỗ trợ trong dòng Switch này. Tính năng Ingress Catalyst 2950/3550 (inpkts) Cisco IOS Software enable/disable tuỳ chọn Release 12. các gói được gửi không đánh nhãn.3 SPAN trên Catalyst 4500/4000 và Catalyst 6500/6000 Series chạy phần mềm hệ thống Cisco IOS Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .1(12c)EA1 Catalyst 29401. 2970.1 (11) EA1 và sau đó.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 55 Nguyễn Đức Cường có thể kích hoạt và vô hiệu hoá tính năng gắn thẻ của các gói tại cổng đích SPAN. Tx. Tính năng 2950. Sử dụng lệnh monitor session session_number destination interface interface_id encapsulation dot1q để kích hoạt mã của gói tại cổng nguồn. 2960. or both RSPAN source sessions RSPAN destination Total sessions 1 2 2 2 2 Catalyst 2940 chỉ hỗ trợ SPAN cục bộ. 3750 2955. đó là mặc định trong Cisco IOS 12. 3550. Nếu bạn không nêu từ khóa encapsulation .

Cả hai dòng Switch này sử dụng các giao diện lệnh giống nhau (CLI). 4507R(config)#monitor session 1 destination interface fastethernet 4/3 !--. End with CNTL/Z. và cấu hình tương tự Cấu hình ví dụ Bạn có thể cấu hình SPAN.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 56 Nguyễn Đức Cường Các tính năng SPAN được hỗ trợ trên Catalyst 4500/4000 và Catalyst 6500/6000 Series chạy phần mềm hệ thống Cisco IOS. 4507R(config)#monitor session 1 source interface fastethernet 4/2 !--.Cấu hình cổng Fast Ethernet 0/3 là cổng đích. như ví dụ dưới 4507R#configure terminal Enter configuration commands. one per line.Cấu hình cổng Fast Ethernet 4/2 là cổng nguồn. 4507R#show monitor session 1 Session 1 --------Type : Local Session Source Ports : Both : Fa4/2 Destination Ports : Fa4/3 4507R# Tóm tắt tính năng và giới hạn Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

1(19)EW Cisco RSPAN Software Release 12. và tính khả dụng của các tính năng này thường không được công bố cho đến khi chính thức phát hành Lưu ý: Tính năng SPAN của dòng Switch Cisco Catalyst 6500/6000 Series có một giới hạn đối với việc truy vấn giao thức PIM . Khi một Switch được cấu hình cho cả hai PIM và SPAN.1(20)EW 1 Catalyst 6500/6000 (Cisco IOS) Hiện không trợ 1 IOS tại hỗ enable/disable IOS Cisco Software Release IOS 12. Cổng đích SPAN không thực hiện bất kỳ kiểm tra để xác thực nguồn gốc của các gói. Catalyst Tính năng 4500/4000 (Cisco IOS) Ingress tuỳ chọn (inpkts) Cisco Software Release 12. Vấn đề này xảy ra do một giới hạn trong phần chuyển tiếp gói tin của Switch.1(13)E Các tính năng hiện tại không có . các máy phân tích nối với cổng đích SPAN có thể xem các gói PIM không phải là một phần của cổng nguồn SPAN / lưu lượng truy cập VLAN . Vấn đề này được nêu trong của Cisco bug ID CSCdy57506 ( registered chỉ dành cho khách hàng) Bảng dưới cung cấp một tóm tắt các giới hạn hiện tại trên một số phiên SPAN và RSPAN : Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 57 Nguyễn Đức Cường Bảng dưới tóm tắt các tính năng khác nhau đã được giới thiệu và cho biết phiên bản tối thiểu của Cisco IOS cần thiết để chạy các tính năng trên dòng Switch đó.

Điều này cho phép tất cả lưu lượng truy cập đi đến egress SPAN được gửi một cơ cấu đến máy phân tích và sau đó đến cổng đích SPAN. Tx.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 58 Nguyễn Đức Cường Tính năng Các phiên SPAN Rx hoặc cả hai Các phiên SPAN Tx Các phiên nguồn RSPAN Rx.3 Hiệu năng tác động của SPAN trên các nền Switch Catalyst khác nhau Các dòng Switch dưới Catalyst 4000 Series Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . điều quan trọng phải lưu ý egress Span được thực hiện trên sự giám sát. và lên 4 với duy nhất Tx 2 6 Tham khảo Local SPAN. RSPAN. hoặc cả hai RSPAN đích Tổng các phiên Catalyst 4500/4000 (Cisco IOS) 2 4 2 (Rx. vì vậy hiệu năng SPAN sẽ là tổng hợp của tất cả các phần sao chép. Tx hoặc cả hai). có thể sử dụng hệ thống tài nguyên quan trọng và tác động đến lưu lượng truy cập người sử dụng. and ERSPAN Session Limits dành cho Catalyst 6500/6000 chạy Cisco IOS Trong dòng Catalyst 6500 Series. Ingress SPAN sẽ được thực hiện trên các bộ phận ingress. Hiệu năng của các tính năng SPAN phụ thuộc vào kích thước gói và các kiểu ASIC có trong các bộ phận sao chép. 2.

một gói đi đến nhiều đích được lưu giữ trong bộ nhớ cho đến khi tất cả các bản sao được chuyển tiếp. Trong kiến trúc này. Catalyst 4500/4000 Series Với việc sử dụng các tính năng SPAN.1. các cổng có khả năng sẽ trở thành xung đột và giữ một phần của bộ nhớ chia sẻ.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 59 Nguyễn Đức Cường Để giám sát một số cổng với SPAN.4 Các lỗi thường gặp khi cấu hình Các vấn đề kết nối do lỗi cấu hình SPAN Lỗi kết nối xảy ra vì việc cấu hình SPAN sai xảy ra thường xuyên trong các phiên bản CatOS trước 5. vì cơ cấu chuyển mạch là không khoá. khi bạn xem xét kiến trúc này. như trong ví dụ trong phần Kiến trúc tổng quan. Nếu cổng đích SPAN bị xung đột. tính năng SPAN không tác động hiệu suất. Việc gửi gói tin cho hai cổng không phải là một vấn đề. chỉ duy nhất một phiên SPAN diễn Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . 2. Vì vậy. không có tác động ảnh hưởng đến hoạt động Switch. Những tác động trên cơ chế chuyển mạch tốc độ cao là không đáng kể. các gói được xoá bỏ trong hàng đợi đầu ra và giải phóng chính xác khỏi bộ nhớ chia sẻ. Nếu cổng giám sát là 50 phần trăm tải duy trì một khoảng thời gian. một gói phải được sao chép từ bộ đệm dữ liệu đến một vệ tinh một lần cập nhật. Có một khả năng mà một hoặc nhiều của các cổng đó được giám sát cũng chậm lại. một gói phải được gửi cho hai cổng khác nhau. Với những phiên bản này. Cổng giám sát nhận các bản sao của lưu lượng gửi và nhận của tất cả các cổng được giám sát. Catalyst 5500/5000 and 6500/6000 Series Dù là một hoặc một vài cổng cuối truyền tải các gói hoàn toàn không có ảnh hưởng hoạt động Switch. Vì vậy.

theo thiết kế. Cổng trong trạng thái UP/DOWN giám sát là bình thường. Khi bạn cấu hình một phiên SPAN để giám sát các cảng. Giao diện hiển thị cổng trong trạng thái này để làm cho nó hiển nhiên rằng cổng hiện tại không khả thi như cổng sản xuất. Tại sao phiên SPAN tạo ra lỗi lặp cầu Lỗi lặp cầu thường xuyên xảy ra khi người quản trị cố mô phỏng các tính năng RSPAN. một cấu hình lỗi có thể dẫn đến lỗi Đây là một ví dụ của phần này: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Lưu ý: vấn đề này vẫn còn trong thực thi hiện tại của CatOS.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 60 Nguyễn Đức Cường ra. Tương tự. người sử dụng kích hoạt lại phiên SPAN được lưu. ví dụ. thậm chí khi bạn vô hiệu hóa SPAN. Những hành động thường xuyên xảy ra vì một lỗi in. Với việc sử dụng lệnh set span enable. Hãy rất cẩn thận các cổng mà bạn chọn làm một cổng đích SPAN. Cổng đích SPAN Up/Down Khi các cổng được triển khai SPAN cho công tác giám sát. trạng thái các cổng là UP / DOWN. Lỗi kết nối trầm trọng có thể xảy ra nếu các cổng đích được sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng truy cập người dùng. nếu người dùng muốn kích hoạt STP. giao diện cổng đích cho thấy trạng thái DOWN (giám sát). Phiên này lưu trong cấu hình.

Người quản trị muốn giám sát VLAN 1. Nên nhớ rằng một cổng đích SPAN không chạy STP và không có khả năng ngăn chặn lặp dữ liệu. máy trạm.15 : Lỗi lặp cầu dữ liệu Có hai Switch trung tâm được liên kết bởi một đường trunk. Một máy phân tích cuối cùng bắt lưu lượng truy cập. Người quản trị tạo một phiên SPAN giám sát toàn bộ VLAN 1 trên Switch trung tâm. lưu lượng cũng đi lần nữa vào Switch 2 qua cổng đích SPAN. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Trong dụ này.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 61 Nguyễn Đức Cường Hình 2. và. để hợp nhất hai phiên. Lưu lượng này đi vào Switch 2 tạo ra một lặp cầu nối trong VLAN 1. nối cổng đích vào cùng một hub (hoặc cùng Switch. mỗi Switch có một số máy chủ. xuất hiện trên một số cầu nối với SPAN. Mỗi một gói tin mà một Switch trung tâm nhận trên VLAN 1 được nhân bản trên cổng SPAN và chuyển đi lên vào hub. với việc sử dụng các phiên SPAN khác) Người quản trị đạt được mục tiêu. hoặc các cầu nối kết nối với nó.

một cổng đích SPAN ngắt bất kỳ các gói theo mặc định. cấu hình phần này cho thấy rằng có thể gây ra một số vấn đề trong mạng. Nếu bạn cố gắng cấu hình SPAN trong tình huống này . Switch sẽ cảnh báo : Channel port cannot be a Monitor Destination Port Failed to configure span feature Bạn có thể sử dụng một cổng trong một cụm EtherChannel như một cổng nguồn SPAN.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 62 Nguyễn Đức Cường Hình 2. Các lỗi có thể xảy ra bởi vì quá trinh học địa chỉ MAC được kết hợp với quá trình học đã kích hoạt trên cổng đích. vẫn còn là vấn đề này là vẫn tông tại trên Catalyst 2900XL/3500XL Series Lưu ý: Thậm chí khi tuỳ chọn inpkts ngăn việc xảy ra lặp. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Tuy nhiên. Bạn có thể cấu hình SPAN trên một cổng EherChannel? Một EtherChannel không hoạt động chuẩn nếu một trong số các cổng trong đó là một cổng đích SPAN. nó ngăn lỗi này không xảy ra.16 : Lặp cầu dữ liệu diễn ra Lưu ý: Vì các giới thiệu về tùy chọn inpkts (đầu vào các gói) trên CatOS.

1 về sau. nơi một môđun cơ cấu chuyển mạch đã được đưa vào. Nếu bạn chọn một cổng khác như cổng giám sát. môđun đưa vào trong một khuung. Cisco IOS tự động tạo ra một phiên Span cho các mô-đun dịch vụ VPN để xử lý các lưu lượng truy cập multicast Sử dụng lệnh sau để xoá phiên SPAN mà IOS tạo ra cho modul VPN dịch vụ : Switch(config)# no monitor session session_number service-module Lưu ý: Nếu bạn xoá phiên này.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 63 Nguyễn Đức Cường Bạn có thể có một vài phiên SPAN chạy cùng một thời điểm? Trên Catalyst 2900XL/3500XL Series. bạn chỉ có thể khai báo một cổng giám sát bất kỳ lúc nào. Lỗi "% Local Session Limit Has Been Exceeded" Engine: Thông báo đưa ra khi phiên SPAN thực thi quá giới hạn của thành phần giám sát % Local Session limit has been exceeded Không thể xoá một phiên SPAN trên module VPN dịch vụ. Trên Catalyst 2950 Series. modul VPN dịch vụ ngắt lưu lượng multicast Tại sao bạn không thể bắt các gói tin lỗi với SPAN? Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . với lỗi “%Session [Session No:] Used by Service Module” Với vấn đề này. 5500/5000. 6500/6000 với CatOS 5. và cổng mới được lựa chọn trở thành cổng giám sát. số lượng các cổng đích có trên Switch là giới hạn số lượng các phiên SPAN. các mạng riêng ảo (VPN). bạn có thể có một số phiên SPAN tồn tại đồng thời. Trên Catalyst 4500/4000. cổng giám sát trước bị vô hiệu hóa.

Một Switch không hoàn toàn đứng sau đối với việc bắt lưu lượng truy cập.17 : Hàng đợi bộ đệm trong Nếu Switch nhận được một gói hỏng. Lỗi : %Session 2 used by service module Nếu một modul dịch vụ Firewall (FWSM) đã được cài đặt. Các tính năng SPAN phản hồi sử dụng một phiên SPAN trong Switch. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . bạn có thể đặt máy gửi tin và thiết bị phân tích trên một hub. ví dụ. Nếu bạn cho rằng một thiết bị gửi các gói tin lỗi. Bởi vậy. Các gói tới được cổng ingress.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 64 Nguyễn Đức Cường Bạn không thể bắt các gói tin lỗi với SPAN. bạn không nhìn thấy trên gói tin đó trên cổng egress. bạn biết rằng các lỗi đã được tạo ra tại bước 3. Hình 2. đã cài đặt và gỡ bỏ sau đó. Các gói được lưu trong ít nhất một bộ đệm. Các gói cuối cùng được truyền trên cổng egress. 2. nó tự động kích hoạt các tính năng SPAN phản hồi. các cổng ingress xoá gói tin đó. hub không ngắt các gói tin. trên phân đoạn đi ra. trong CAT6500. không như Switch. khi bạn thấy một gói hỏng trên máy phân tíchcủa bạn trong ví dụ trong phần này. 3. bạn phải nhập lệnh no monitor session service module từ chế độ cấu hình của CAT6500. Khi một gói đi qua một Switch. và sau đó ngay lập tức nhập cấu hình SPAN cần thiết. vì cách mà Switch thực hiện chung. có những vấn đề sau: 1. Nếu bạn không sử dụng nữa. Vì thế. bằng cách này bạn có thể hiển thị các gói tin. Tương tự. Hub đó không tiến hành kiểm tra bất kỳ lỗi nào.

Phiên SPAN luôn sử dụng Với một FWSM trong Catalyst 6500 Chassis Khi bạn sử dụng Supervisor Engine 720 với một FWSM trong cấu trúc chạy Native Cisco IOS. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Nếu dòng dữ liệu nguồn multicast đằng sau FWSM phải được nhân bản tại lớp 3 đến nhiều dòng mạch. Nếu bạn kiểm tra các phiên không sử dụng với show monitor . nó có khả năng dẫn đến xung đột. theo mặc định một phiên SPAN được sử dụng. bộ phản hồi SPAN là không cần thiết. Nếu băng thông của cổng phản hồi không đủ cho khối lượng lưu lượng truy cập tương ứng từ cổng nguồn. Nếu bạn đặt nguồn multicast bên ngoài VLAN. Bạn có thể sử dụng lệnh no monitor session service module để vô hiệu hoá bộ phản hồi SPAN. Một cổng Gigabit phản hồi từ 1 Gbps. Một cổng 10/100 phản hồi ở mức 100 Mbps. phiên này tự động cài đặt để hỗ trợ nhân bản multicast phần cứng vì một FWSM không thể nhân bản dòng multicast . Bộ phản hồi SPAN không tương thích với cấu nối BPDUs thông qua FWSM. Nếu một cổng phản hồi quá tải. Nếu bạn có một nguồn multicast tạo ra một dòng multicast từ phía sau FWSM.phiên 1 được sử dụng: Cat6K#show monitor Session 1 --------Type : Service Module Session Khi một phần tường lửa có trong Catalyst 6500 chassis.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 65 Nguyễn Đức Cường Cổng phản hồi xoá các gói tin Một cổng phản hồi nhận các bản sao lưu lượng gửi và nhận của tất cả các cổng cổng giám sát nguồn. các gói đi ra bị huỷ bỏ. Điều này có thể ảnh hưởng đến lưu lượng chuyển tiếp trên một hoặc nhiều cổng nguồn. các phiên tự động nhân bản lưu lượng truy cập đến máy phân tích thông qua một cơ cấu kênh. bạn cần phải có bộ phản hồi SPAN.

2 trở lên và chạy Cisco IOS 12. • Một phiên nguồn RSPAN và phiên đích có thể tồn tại trên cùng Catalyst Switch? Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .2(18)SXE trở lên. và một phiên đích ERSPAN . nguồn VLANs. ERSPAN bao gồm một phiên nguồn ERSPAN . sử dụng Encapsulated Remote SwitchPort Analyser (ERSPAN).Xử lý Thông tin và Truyền Thông 66 Nguyễn Đức Cường Một phiên Span và một RSPAN có thể có cùng ID trong cùng một Switch? Không. các tính năng ERSPAN được hỗ trợ trong: • Supervisor 720 với PFC3B hay PFC3BXL chạy Cisco IOS 12. hỗ trợ giám sát từ xa của nhiều Switch qua mạng của bạn. và các cổng đích trên các Switch khác nhau. không thể sử dụng cùng một ID phiên cho một phiên SPAN thông thường và phiên đích RSPAN. hãy chắc chắn rằng không có thiết bị Lớp 3 hiện diện trong đường dẫn của phiên nguồn đến phiên đích. bảng định tuyến lưu lượng ERSPAN GRE-encapsulated . Hiện tại. Mỗi phiên RSPAN và SPAN phải có ID phiên khác nhau. Nhưng chắc chắn rằng các RSPAN VLAN tồn tại trong cơ sở dữ liệu của các tên miền VTP này. phiên RSPAN không thể xuyên qua bất kỳ thiết bị Lớp 3 như RSPAN là một LAN (lớp 2) tính năng. Bạn cấu hình riêng rẽ phiên nguồn ERSPAN và phiên đích trên các Switch khác nhau. Supervisor PFC3A với 720 có phần cứng phiên bản 3. Ngoài ra. một phiên RSPAN có thể hoạt động qua tên miền VTP khác.2(18) SXE trở lên. Các tính năng ERSPAN hỗ trợ các cổng nguồn. Một phiên RSPAN có thể hoạt động qua tên miền VTP khác? Có. Để giám sát lưu lượng truy cập qua WAN hoặc mạng khác. RSPAN có thể là một phiên làm việc qua WAN hoặc các mạng khác? Không.

Các đặc điểm kỹ thuật của một ingress VLAN là không cần thiết khi đóng gói được cấu hình. Khi bạn cấu hình một cổng đích SPAN. Khi ingress được kích hoạt. Vấn đề này được lưu trong tài liệu Cisco bug ID CSCeg08870 Đây là một ví dụ : monitor session 1 source interface Gi6/44 monitor session 1 destination remote vlan 666 monitor session 2 destination interface Gi6/2 monitor session 2 source remote vlan 666 Máy phân tích/thiết bị bảo mật nối với cổng đích SPAN không tới được Các đặc tính cơ bản của một cổng đích SPAN là nó không truyền tải bất kỳ lưu lượng truy cập nào. Mặc dù cổng là chuyển tiếp STP. Nếu bạn cần truy nhập (IP reachability) máy phân tich / thiết bị bảo mật qua cổng đích SPAN. thì cổng đích của phiên đích RSPAN đó cổng sẽ không truyền các gói bắt nguồn từ phiên nguồn RSPAN do hạn chế phần cứng. bạn cần kích hoạt lưu lượng ingress chuyển tiếp. nó không tham gia trong STP. Vấn đề này không hỗ trợ trên 4500 Series và 3750 Series.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 67 Nguyễn Đức Cường Không. và các Switch hoạt động bình thường. Nếu một phiên nguồn RSPAN được cấu hình với một RSPAN VLAN và một phiên đích RSPAN cho RSPAN VLAN đó được cấu hình trên cùng một Switch. nó là khả năng dán nhãn phụ thuộc chế độ đóng gói chỉ rõ. cổng đích span chấp nhận các gói đi vào. khi mọi gói đóng gói ISL có thẻ VLAN. ngoại trừ các lưu lượng truy cập cần thiết cho phiên SPAN. RSPAN không hoạt động khi phiên nguồn RSPANvà phiên đích RSPAN trên cùng một Switch. Khi cả hai Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . bạn có thể chỉ rõ có hoặc không tính năng ingress được kích hoạt và VLAN gì để sử dụng để Switch xoá nhãn gói ingress. nên sử dụng thận trọng khi bạn cấu hình tính năng này vì có thể xảy ra spanning-tree loop đã được giới thiệu.

với các gói không nhãn được phân loại vào VLAN 7. monitor session session_number destination interface interface [encapsulation {isl | dot1q}] ingress [vlan vlan_IDs] Ví dụ này cho biết làm thể nào để cấu hình một cổng đích với giao thức đóng gói 802. lưu lượng truy cập từ phiên nguồn span liên kết với phiên 1 được sao chép ra các giao diện Fast Ethernet 5/48 với chuẩn 802. Lưu lượng đi vào được chấp nhận và chuyển mạch. cổng chuyển tiếp tất cả các VLANs hoạt động.1q. Cấu hình của một VLAN không tồn tại như một ingress VLAN là không được phép. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .1q và các gói đi vào bằng việc sử dụng native Vlan 7 Switch(config)#monitor session 1 destination interface fastethernet 5/48 encapsulation dot1q ingress vlan 7 Với cấu hình này.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 68 Nguyễn Đức Cường ingress và một trunk encapsulation được chỉ rõ trên một cổng đích SPAN.

3. xâm nhập khác nhau như : buffer overflow. CGI-attack. Các đặc điểm chính Snort là công cụ phát hiện xâm nhập khá phổ biến và được gọi là light-weight Instrution Detection System. Solaris. làm input cho hệ thống dectection engine. Hệ thống Packet decoder: Nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống này là phân tích gói dữ liệu thô bắt được trên mạng và phục hồi thành gói dữ liệu hoàn chỉnh ở lớp application.Phát hiện nhanh các xâm nhập theo thời gian thực.Là phần mềm Open Source và không tốn kém chi phí đầu tư. Ba thành phần này dựa trên cơ sở của thư viện LIBPCAP. virus. .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 69 Nguyễn Đức Cường CHƯƠNG III – TRIỂN KHAI TÍCH HỢP HỆ THỐNG IDS MỀM SNORT VÀO HỆ THỐNG Trong chương này chúng ta sẽ cài đặt sử dụng hệ IDS mềm có tên là SNORT. đơn giản và có tính uyển chuyển cao. FreeBSD.… . . Ba thành phần chính của Snort gồm có: hệ thống packet decoder. . . OpenBSD. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Cung cấp cho nhà quản trị các thông tin cần thiết để xử lý các sự cố khi bị xâm nhập. với một số đặc tính sau: -Hỗ trợ nhiều platform: Linux. là thư viện cung cấp khả năng lắng nghe và lọc packet trên mạng. yêu cầu hệ thống không quá cao và đã qua một thời gian phát triển. 6.Có khả năng phát hiện một số lượng lớn các kiểu thăm dò. Hệ thống Snort được chọn với lý do chính đây là phần mềm Open Source . 1. hệ thống detection engine và hệ thống logging & alerting.1.… -Kích thước tương đối nhỏ: phiên bản hiện tại 2. Snort được xây dựng với mục đích thoả mãn các tính năng cơ bản sau: Có hiệu năng cao. 55 MBytes. ICMP. Windows. 5 có kích thước 3. tài liệu cài đặt đầy đủ .Giúp người quản trị tự đặt ra các dấu hiệu xâm nhập mới một cách dễ dàng. dò tìm hệ điều hành.

Ví dụ: ta có 40 rules được viết cho kiểu thăm dò CGI-BIN. Hiện tại có 3 dạng logging và 5 kiểu alerting. port source. Vấn đề quan trọng đặt ra cho hệ thống này đó là tốc độ xử lý gói dữ liệu. 16. msg: “SYN-FIN Scan”. nếu tốc độ xử lý chậm sẽ làm cho hiệu năng của SNORT giảm sút do “nghe sót” 3. 3. 1.1. Xem rules sau: alert tcp !172. Mỗi packet sẽ được so trùng lần lượt trong các dãy cho đến khi tìm thấy mẫu đầu tiên thì hành động tương ứng sẽ được thực hiện. Các dạng logging. ) Mỗi dấu hiệu xâm nhập sẽ được thể hiện bằng một rule. Sở dĩ dựa trên các Header là vì đây là thành phần ít thay đổi của những rules được viết cho cùng một kiểu phát hiện xâm nhập và Option là thành phần dễ được sửa đổi nhất.1. ) Một rules có hai thành phần: Header và Option. Vậy SNORT quản lý tập các rules như thế nào? SNORT dùng cấu trúc dữ liệu để quản lý các rules gọi là Chain Headers và Chain Options. thực chất các rules này có chung IP source. tức là có chung Header.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 70 Nguyễn Đức Cường Quá trình phục hồi gói dữ liệu được tiến hành từ lớp Datalink cho tới lớp Application theo thứ tự của Protocol Stack. Header: alert tcp !172. 0/24 any -> any any (flags: SF. port đích. msg: “SYN-FIN Scan”. IP đích. Cấu trúc dữ liệu này bao gồm một dãy các Header và mỗi Header sẽ liên kết đến dãy các Option. 1.1 Hệ thống detection engine: SNORT dùng các rules để phát hiện ra các xâm nhập trên mạng. được chọn khi chạy SNORT: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .2 Hệ thống Logging & alerting: Dùng để thông báo cho quản trị mạng và ghi nhận lại các hành động xâm nhập hệ thống. 16. 0/24 any -> any any Option: (flags: SF.

1.Alert: sinh ra một alert tùy theo dạng alert được chọn và log toàn bộ packet dùng dạng logging đã chọn.3 Tập luật(RULES) Tập luật của Snort đơn giản để ta hiểu và viết.Ghi alert vào syslog . 3.Full alert: ghi lại thông điệp alert cùng với nội dung gói dữ liệu. 1.Gửi thông điệp Winpopup dùng chương trình smbclient .Dạng nhị phân tcpdump: theo dạng tương tự như tcpdump và ghi vào đĩa nhanh chóng.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 71 Nguyễn Đức Cường . .Dạng decoded: Đây là dạng log thô nhất. thích hợp với những hệ thống đòi hỏi performance cao .Fast alert: chỉ ghi nhận lại header của gói dữ liệu. Cách này thường dùng trong các hệ thống cần performance cao. dễ hiểu đối với người dùng. Các dạng alerting: . .Log: tuỳ theo dạng logging được chọn mà packet sẽ được ghi nhận theo dạng đó. 16. 0/24 ở port 80.Dạng cây thư mục IP: Sắp sếp hệ thống log theo cấu trúc cây thư mục IP.1. . cho phép thực hiện nhanh và thích hợp với dân Pro. 16. chiều của gói dữ liệu và port cần quan tâm. 0/24 80 Rule này sẽ log tất cả các gói dữ liệu đi vào mạng 172. nhưng cũng đủ mạnh để có thể phát hiện tất cả các hành động xâm nhập trên mạng. Một rule khác có chứa Option: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Dạng cơ bản nhất của một rule bao gồm protocol.Ghi alert vào trong file text . không cần đến phần Option: log tcp any any -> 172.Pass: loại bỏ packet mà SNORT bắt được . Có 3 hành động chính được SNORT thực hiện khi so trùng 1 packet với các mẫu trong rules: .

ack: Look for a specific TCP header acknowledgement number. ttl: Check the IP header's time-to-live (TTL) field. 0/24 6000:6010 (msg: "X traffic". sets the number of bytes from the start position to search through. các port có thể được xác định riêng lẻ hoặc theo vùng. 0/24 80 (content: "/cgi-bin/phf". 12. 8. logto: Log packets matching the rule to the specified filename. sets the offset into the packet payload to begin the content search. 5. 3. port bắt đầu và port kết thúc được ngăn cách bởi dấu “:” alert tcp any any -> 172. flags: Test the TCP flags for specified settings. 3. 1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 72 Nguyễn Đức Cường alert tcp any any -> 172. 2. 16. itype: Match on the ICMP type field. Vùng địa chỉ IP trong các rules được viết dưới dạng CIDR block netmask. icode: Match on the ICMP code field. 1. 6. 16.2 Các bước cài đặt Snort trên hệ điều hành Debian 3. 10. 11. msg: "PHF probe!". SNORT có thể chạy tốt trên các platform mà LIBPCAP hổ trợ. ) Rule này sẽ phát hiện các truy cập vào dịch vụ PHF trên web server và alert sẽ được tạo ra cùng với việc ghi nhận lại toàn bộ gói dữ liệu. 14. offset: Modifier for the content option. 9. minfrag: Set the threshold value for IP fragment size. ) Các option phổ biến của SNORT: 1.1 Cài hệ điều hành Debian Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . 13. seq: Log for a specific TCP header sequence number. depth: Modifier for the content option. dsize: Match on the size of the packet payload. content: Search the packet payload for the a specified pattern.2. 4. msg: Sets the message to be sent when a packet generates an event.

tw/debian stable main #Backports deb http://www.Tên hệ điều hành:Debian GNU/Linux 4.tw/debian stable main deb-src http://debian.Cài đặt các tools tiện ích: # apt-get -y install wget tcpdump mc tethereal . org/debian etch-backports main contrib non-free .2. key | apt-key add . list như sau deb http://security.Kernel: Linux IDS 2. debian. 0 r0 "Etch" . debian. org/ etch/updates main contrib Trỏ link source qua máy chủ đặt trong mạng giáo dục TEIN2 deb http://debian. 6.nctu.Tài khoản + user:root + pass:root 3.Cài đặt các gói cần thiết # apt-get -y install apache-ssl apache-common libapache-mod-php4 Các gói cài theo: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .nctu.Cập nhật danh sách các gói # apt-get -y update .Thêm GPG key của repo: # wget -O .Sửa lại file /etc/apt/sources. backports.org/debian/archive. org/ etch/updates main contrib deb-src http://security.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 73 Nguyễn Đức Cường .2 Cài các phần mềm cần thiết . 18-4-686 .edu.http://backports.edu.

1 defoma file fontconfig-config gcc-4. 0 psmisc # apt-get -y install libpcap0.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 74 Nguyễn Đức Cường apache2-utils libapr1 libaprutil1 libexpat1 libmagic1 libpq4 libsqlite3-0 libzzip-0-12 lynx mime-support openssl perl perl-modules php4-common ssl-cert ucf Cấu hình SSL Certificate + Country: VN + State or Province Name: Hanoi + Locality: Hanoi + Organisation Name: DHBK + Organisation Unit Name: DHBK + Email Address: cuongnd-linc@mail. 8-dev libmysqlclient15-dev Các gói cài theo: libc6-dev linux-kernel-headers zlib1g-dev # apt-get -y install php4-gd php4-pear libphp-adodb vim gcc make Các gói cài theo: binutils cpp cpp-4. 1 libfontconfig1 libfreetype6 libgd2-xpm libjpeg62 libpng12-0 libssp0 libt1-5 libx11-6 libx11-data libxau6 libxdmcp6 libxml2 libxpm4 php-db php-http php-mail php-net-smtp php-net-socket php-pear php-xml-parser php5-cli php5-common ttf-dejavu vim-runtime x11-common Configuring libphp-adodb Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . 8 libpcap0. edu. hut. 0 mysql-server-5. vn # apt-get -y install mysql-server mysql-common mysql-client php4-mysql Các gói cài theo: libdbd-mysql-perl libdbi-perl libmysqlclient15off libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.

4 Cài đặt Snort .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 75 Nguyễn Đức Cường WARNING: include path for php has changed! libphp-adodb is no longer installed in /usr/share/adodb. gz Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . tar. dsc. org/dl/current/snort-2.3 Cài đặt và cấu hình IPTABLES-BASED FIREWALL Sử dụng phần mềm Shorewall để cấu hình iptables # apt-get install shorewall iproute libatm1 shorewall-doc iproute-doc Cấu hình SHOREWALL có thể thực hiện qua Webmin 3. 1 g++ Các gói cài theo: autotools-dev g++-4. ini file. New installation path is now /usr/share/php/adodb. pcre3_6. 1 libstdc++6-4. gz. 7. 7-1. # apt-get -y install php4-cli libtool libssl-dev gcc-4. Please update your php. gz # tar zxvf snort-2. orig. 7. tar. 7. tar. diff. gz # tar xzvf pcre3_6.2. 0. orig. 1. gz # cd pcre-6. 7. 1-dev 3. 7-1.Cài đặt PCRE # cd /usr/local/src # apt-get source libpcre3 apt-get download về 3 file sau: pcre3_6. 7 # . pcre3_6. Maybe you must also change your web-server configuraton. 7 # cd /usr/local/src # wget -c http://snort.2.Cài đặt Snort 2. 1. 0. tar. /configure && make && make install .

gz # cp /usr/local/src/snort-2. org và download "registered-user" rules snortrules-snapshot-CURRENT. 128. map . 0. 1/etc/*.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 76 Nguyễn Đức Cường # cd snort-2.Cấu hình SNORT # mkdir /etc/snort # mkdir /var/log/snort # groupadd snort # useradd -g snort snort # chown snort:snort /var/log/snort Download snort-rules + Đăng ký một account tại snort. # cp /usr/local/src/snort-2. /configure --with-mysql --enable-dynamicplugin # make && make install . 80/28 var EXTERNAL_NET !$HOME_NET var RULE_PATH /etc/snort/rules . tar. conf* . 246. 1/etc/*. 7.Sửa file cấu hình /etc/snort/snort. 1 # . gz + Bạn sẽ nhận được một OINKCODE để update snort-rules mỗi khi có các rule mới Ví dụ OINKCODE = a7a0ac0d6e14a691882eab106f27be4bc76fa28f # cd /etc/snort # tar zxvf snortrules-snapshot-CURRENT. 7. conf # vi /etc/snort/snort. 0. 0. 7. conf var HOME_NET 203. tar.Tạo một luật đơn giản để test snort Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . .

Kiểm tra /var/log/messages để thấy dòng thông báo tương tự như sau: Aug 12 19:25:38 IDS kernel: device eth0 left promiscuous mode Aug 12 19:25:38 IDS kernel: audit(1186921538. insert. * to snort@localhost.) .Khởi tạo snort lần đầu tiên: # /usr/local/bin/snort -Dq -u snort -g snort -c /etc/snort/snort.Đăng nhập vào mysql command # mysql -u root -p . select.Tạo CSDL snort mysql> create database snort. sid:10000002.) alert tcp any any -> any any (msg:"TCP test". dsize:8. delete. update on snort.Kiểm tra /var/log/snort để thấy dòng thông báo tương tự như sau: snort[1731]: Snort initialization completed successfully (pid=1731) . 186:5): dev=eth0 prom=0 old_prom=256 auid=4294967295 3.Tạo snort user và privileges mysql> grant create.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 77 Nguyễn Đức Cường # vi /etc/snort/rules/local. sid:10000001.Thiết lập mysql root password bằng lệnh sau: # mysqladmin -u root password "mysql2008" .Thiết lập snort user password cho CSDL snort mysql> set password for snort@localhost=password('snort2008'). itype:8. .2. .conf .5 Cấu hình MySQL Server . rules alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP test". mysql> exit Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

2. mysql. bỏ chú thích ở đầu dòng và chỉnh sửa các giá trị cho phù hợp: output database: log.7 Cài đặt Apache-ssl Web Server .phps .Enable extension=mysql. so in /etc/php4/apache/php. user=root password=mysql2008 dbname=snort host=localhost .Sửa file cấu hình apache-ssl # vi /etc/apache-ssl/httpd.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 78 Nguyễn Đức Cường . 3.conf .Đăng nhập vào mysql server và xem các bảng đã được tạo: # mysql -u root -p mysql> use snort. mysql> show tables. 1/schemas/ # mysql -u root -p < create_mysql snort .Khởi động lại snort và kiểm tra xem snort đã ghi log vào database hay chưa: # mysql –uroot -p"mysql2008" -D snort -e "select count(*) from event" 3.6 Cấu hình để SNORT bắn alert vào MySQL . 7.2. 0.Lets get snort logging alerts into the mysql database by configuring the output plugin for database logging: # vi /etc/snort/snort.Import the schema that comes with the snort program: # cd /usr/local/src/snort-2.Tìm dòng dưới đây.ini # vi /etc/php4/apache/php.ini Bỏ comment dòng sau: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . php AddType application/x-httpd-php-source .Bỏ comment của 2 dòng sau: AddType application/x-httpd-php . conf .

3. 6. dl.Cài đặt BASE: # cd /var/www # rm index. d/apache-ssl restart 3. tar.3. html # wget http://jaist. 100/base/index. 3. 128.Open a browser and go to: https://203. sourceforge. gz # tar xvzf base-1.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 79 Nguyễn Đức Cường extension=mysql.html + Continue + Step 1 of 5 Pick a language: english Path to ADODB: /usr/share/php/adodb Submit query + Step 2 of 5 Pick a database type: MySQL Database name: snort Database host: localhost Database Port: Leave blank for default! blank Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .gz # mv base-1. . 246.2.Khởi động lại apache # /etc/init.6. 8 was just released.tar.8 Cài đặt và cấu hình Basic Analysis và Sercurity Engine (Base) BASE là một ứng dụng tuyệt vời cung cấp giao diện web để truy vấn và phân tích các snort alert BASE 1.6 base # chmod 777 base (just for now) . net/sourceforge/secureideas/base-1. 3.so .

. I see thousands of events from my very noisy rule. ini vì pear command line sử dụng php-cli để kiểm tra các dependencies: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . cần phải cấu hình thêm như sau để BASE hiển thị được đồ thị: + Kết nối php trên Debian tới php4.You should be all setup now. như sau: # rm /etc/alternatives/php # ln -s /usr/bin/php4 /etc/alternatives/php + Rồi thực hiện lệnh sau: # pear config-set preferred_state alpha + Sau đó uncomment extension=gd.Go back and chmod 755 the base directory in /var/www # cd /var/www # chmod 755 base . and carry of with tuning my system.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 80 Nguyễn Đức Cường Database User Name: snort Database Password: snort Bỏ qua phần "Use Archive Database" Submit query + Step 3 of 5 Admin username: snortadmin Password: snort2008 Fullname: Snort Admin + Step 4 of 5 Click "Create BASE AG" which will: Adds tables to extend the Snort DB to support the BASE functionality Now continue to step 5 to login + Hiện ra màn hình quản trị của BASE . delete all these events from Base. so trong file /etc/php4/cli/php. restart snort.Với bản Debian Testing hiện thời. Now I will disable the rule.

d/apache-ssl restart + Install signatures into BASE install o Create a directory named signature/ in the BASE install directory o Copy any signature txt file you would like into that directory 3. sourceforge. conf /usr/local/etc . so + Sau đó chạy các lệnh: # pear install Image_Color # pear install Image_Canvas # pear install Log # pear install Numbers_Roman # pear install Numbers_Words # pear install Image_Graph + Khởi động lại dịch vụ apache-ssl trước khi click lên các link vẽ biểu đồ: # /etc/init. gz # cd oinkmaster-2.2.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 81 Nguyễn Đức Cường # vi /etc/php4/cli/php. dl. tar. 0 # cp oinkmaster. 0.Cài đặt cơ bản: # cd /usr/local/src # wget http://nchc. 0. tar. net/sourceforge/oinkmaster/oinkmaster-2. gz # tar xvzf oinkmaster-2.Tạo thư mục temp Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . ini Uncomment dòng sau: extension=gd.9 Cập nhật Rules với Oinkmaster . pl /usr/local/bin # mkdir /usr/local/etc # cp oinkmaster.

conf -l /var/log/snort ==== . conf -o /etc/snort/rules -b /etc/snort/rulesbackup 3.Tạo thư mục lưu rule-backup # mkdir /etc/snort/rulesbackup . pl -C /usr/local/etc/oinkmaster. d will set up links between files in the directories rc?.Tạo thư mục temp # mkdir /tmp/oinkmaster .Chỉnh sửa file cấu hình # vi /usr/local/etc/oinkmaster.10 Startup Script . d/snort . snort.2. gz . d snort defaults 95 Reboot and see if it works! Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Make it executable: # chmod +x /etc/init. d/snort ==== #!/bin/bash /sbin/ifconfig eth1 up /usr/local/bin/snort -Dq -u snort -g snort -i eth1 -c /etc/snort/snort. conf url = http://www. org/pub-bin/oinkmaster. cgi/a7a0ac0d6e14a691882eab106f27be4bc76fa28f/snortrules-snapshot-CURRENT. tar.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 82 Nguyễn Đức Cường # mkdir /tmp/oinkmaster . d # update-rc.Chạy oinkmaster để update rules vào 0h:00 mỗi ngày: # vi /etc/crontab 0 0 * * * root /usr/local/bin/oinkmaster.The command update-rc.Tạo startup script: # vi /etc/init.

Cài đặt gói snmpd để monitor server có thể biết được các thông số về hệ thống phát hiện xâm nhập # apt-get -y install snmpd . conf # vi /etc/snmp/snmpd. d/passwdBase realm viewer viewerdhbk082007 .2.Create user: + Login: snortadmin + Fullname: Snort Admin + Password: snort2008 + Role: admin + Login: snortviewer + Fullname: Snort Viewer + Password: viewer2008 + Role: user 3.12 Cấu hình SNMP Server . d/passwdBase realm admin basedhbk082007 # htdigest -b conf.Administration . conf === com2sec local localhost dhbk Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .2.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 83 Nguyễn Đức Cường 3.Sửa file cấu hình /etc/snmp/snmpd.11 Tạo Acc truy cập vào Base # cd /etc/apache-ssl/ # htpasswd -b -c /etc/apache-ssl/passwdBase admin basedhbk082007 # htpasswd -b /etc/apache-ssl/passwdBase viewer viewerdhbk082007 # htdigest -b -c conf.

?> === 3. dod. "https://192.2. list Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . internet. 128.2. 1 localnet local 80 view system included .168.Cấu hình file /etc/default/snmpd.13 Tạo file index. pid 127. 246. iso.168.Thêm vào /etc/apt/source. 128.12/base/"). php === <?php header('Location: ' . org. 0/24 dhbk group MyROGroup v1 group MyROGroup v1 view all included . 0. 246. 91' // thêm vào ip đằng sau . 0.Khởi động lại dịch vụ SNMP # /etc/init.php để định hướng trình duyệt https://192. d/snmpd restart 3. mib-2.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 84 Nguyễn Đức Cường com2sec localnet 203. 1 203. mgmt. conf (mặc định debian chỉ nghe trên localhost --> thêm vào interface để nghe trên ip của nó) SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.12 # vi /var/www/index.40.40.14 Cài đặt phần mềm quản trị Webmin . system access MyROGroup "" any noauth exact all none none .

Account quản trị: root/root .1 Các thông tin cấu hình cơ bản Thông tin về vị trí vật lý của IDS IDS gồm có 2 network interface.URL đăng nhập: https://192.255.168.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 85 Nguyễn Đức Cường deb http://download.0 192. 222 (Open DNS server) .0/24 192.Eth0 interface + IP: + Netmask: + Network: + Broadcast: + Gateway: + DNS: 192.168.168.40.40.3 Giao diện hệ thồng sau cài đặt 3.255.40. com/download/repository sarge contrib # apt-get -y update # apt-get install webmin Các gói sau sẽ được cài thêm vào hệ thống: libauthen-pam-perl libio-pty-perl libmd5-perl libnet-ssleay-perl .255 192. dùng để quản trị + eth1 cắm vào port 20.12/24 255. hiện đang được cắm như sau: + eth0 cắm vào port thuộc Vlan40. để sniff các traffic từ DMZ Thông tin về hệ điều hành Debian . 222.1 208.168. 67.40.3.168.Các phần mềm đã cài đặt: + Iptables / Shorewall Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .12:10000/ 3.40. webmin.

4-8+etch4 + Apache-ssl 1. 34 + Basic Analysis and Security Engine 1.File log: /etc/snort/snort.3.Để huỷ tiến trình SNORT. 3. 0 + Webmin + SNMP server (sử dụng cho Monitor server) .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 86 Nguyễn Đức Cường + Snort 2.Thư mục chứa tập luật: /etc/snort/rules/ /var/log/snort/alert Kích hoạt hoặc huỷ tiến trình .File cấu hình: . conf -l /var/log/snort .2 Hướng dẫn sử dụng SNORT . conf . 4. 6 + Oinkmaster 2. 3. 7 + MySQL Server + PHP 4. d/snort start Hoặc # /sbin/ifconfig eth1 up # /usr/local/bin/snort -Dq -u snort -g snort -i eth1 -c /etc/snort/snort.Các dịch vụ đang mở: + 22/tcp + 443/tcp + 3306/tcp + 10000/tcp + 161/udp ssh https (BASE) mysql https (WENMIN) snmp 3. gõ lệnh: # /etc/init. gõ lệnh: # pkill snort Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Để kích hoạt SNORT.

conf --# Thông số về địa chỉ mạng đang được giám sát var HOME_NET [203. . # # Syntax: skipfile filename + Thay đổi nội dung luật sau khi update. rules skipfile deleted. conf để cập nhật các rules như ý: # vi /usr/local/etc/oinkmaster.172.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 87 Nguyễn Đức Cường File cấu hình SNORT # vi /etc/snort/snort. . filename3. tìm đến mục # Files to totally skip (i. 0/24] Sử dụng OINKMASTER để cập nhật Rules . filename2.Định kỳ update rules bằng cron vào lúc 0h00 mỗi ngày: # vi /etc/crontab 0 0 * * * root /usr/local/bin/oinkmaster. conf -o /etc/snort/rules -b /etc/snort/rulesbackup . e.203. 168. 2. không muốn cập nhật. never update or check for changes) # # or: # Ví dụ: skipfile local. rules skipfile snort. 128. 128. tìm đến mục: # SIDs to modify after each update (only for the Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . 246. pl -C /usr/local/etc/oinkmaster.Chỉnh sửa file cấu hình oinkmaster. 96/29. conf + Giữ nguyên rules. rules # không tự động cập nhật file snort. conf # không tự động cập nhật file local. conf skipfile filename1. 246. rules # không tự động cập nhật file deleted. 80/28.

SID2. . tag: host." Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . src. seconds. # # Syntax: # # modifysid SID "replacethis" | "withthis" # # or: # # modifysid SID1. .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 88 Nguyễn Đức Cường skilled/stupid/brave). . "replacethis" | "withthis" # # or: # # modifysid file "replacethis" | "withthis" # # or: # # modifysid * "replacethis" | "withthis" # Ví dụ: modifysid 1325 "^#alert" | "alert" # Bỏ comment luật alert 1325 modifysid 1325 "^#" | "" # Thêm vào thẻ tag cho luật 1325 modifysid 1378 "^alert" | "drop" # Chuyển luật 1378 từ alert thành drop modifysid 302 "\$EXTERNAL_NET" | "\$HOME_NET" # Chuyển lần xuất hiện đầu tiên EXTERNAL_NET thành HOME_NET # Bỏ comment luật 1325 modifysid 1325 "sid:1325. 300. SID3." | "sid:1325.

tìm đến mục # SIDs to enable after each update.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 89 Nguyễn Đức Cường + Không muốn update một luật nào đó. SID3. # # Syntax: localsid SID # # or: # Ví dụ: localsid 1325 # Không bao giờ update luật 1325 + Hiện 1 luật sau khi update. . + Ẩn 1 luật sau khi update. .3. . .3. tìm đến mục # SIDs that we don't want to update. tìm đến mục # SIDs to comment out. . . # # Syntax: enablesid SID # # or: # Ví dụ: enablesid 1325 # Bỏ comment cho luật 1325 enablesid SID1. localsid SID1. SID3. Hướng dẫn sử dụng công cụ phân tích (Base) Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . SID3. disable. SID2. SID2. e. . SID2. i. . . 3. after each update by placing a # # Syntax: disablesid SID # # or: # Ví dụ: disablesid 1324 # Comment luật 1324 disablesid SID1.

168.12/ . hiển thị giao diện quản trị: Hình 3.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 90 Nguyễn Đức Cường Đăng nhập vào trang quản trị .Account quản trị: admin/base2008 .40.Địa chỉ đăng nhập: https://192.Màn hình đăng nhập: Hình 3.1 : Trang quản trị Base .Sau khi đăng nhập thành công.2 : Giao diện quản trị Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

classtype:miscactivity. rev:6. chiếm 23% tổng số ICMP) -> Cần phải ẩn rule 486 + Ẩn rules 486 trong icmp. reference:arachnids. conf --# Disable SID 483 ICMP PING CyberKit 2. 2 Windows disablesid 483 b. itype:8. a. chiếm 46% tổng số ICMP) -> Cần phải ẩn rule 483 + Ẩn rule 483 trong icmp. 2 Windows". content:"|AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA|". rules # vi /etc/snort/rules/icmp. rules --- Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . 2 Windows“ xuất hiện rất nhiều (19771 lần.154.) + Ẩn rule 483 khi thực hiện update # vi /usr/local/etc/oinkmaster. sid:483. rules # vi /etc/snort/rules/icmp. Alert “ICMP Destination Unreachable Communication with Destination Host is Administratively Prohibited “ xuất hiện rất nhiều (10092 lần.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 91 Nguyễn Đức Cường Tinh chỉnh các Rules Xác định các alert có tần suất nhiều nhất -> Cần phải tinh chỉnh các rules để giảm bớt alert không có nhiều ý nghĩa hoặc không có dấu hiệu nguy hiểm. Alert “ICMP PING CyberKit 2. rules --# Đặt chú thích chu luật có sid:483 #alert icmp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP PING CyberKit 2. depth:32.

Vào giao diện chính của BASE https://192. rev:5. sid:486. icode:10. itype:3.) + Ẩn rule 486 khi thực hiện update # vi /usr/local/etc/oinkmaster.168.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 92 Nguyễn Đức Cường #alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP Destination Unreachable Communication with Destination Host is Administratively Prohibited".3 : Giao diện chính của Base . classtype:misc-activity. conf --# Disable SID 486 ICMP Destination Unreachable Communication with # Destination Host is Administratively Prohibited disablesid 486 c.40.Click vào mục “Unique” thuộc dòng “Today’s Alerts” để xem tần suất các alert xuất hiện trong ngày hôm nay Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . php Hình 3.12/base/base_main.

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 93 Nguyễn Đức Cường Hình 3. Hình 3. click vào link “368” tương ứng cột < Total #> để xem thông tin chi tiết Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .4 : Tần suất các Alert . ta thấy alert “MS-SQL Worm propagation attemp” xuất hiện nhiều nhất.Quan sát.5 : Sắp xếp tần suất các Alert theo độ lặp .Click tiếp vào “>” cột “Total #” để sắp thứ tự các alert theo tần suất từ nhiều đến ít.

click vào link “Destination” ở hàng “Unique addresses” để xem các địa chỉ đích bị tấn công. Hình 3. snort. Click tiếp vào link “[snort]” để xem các thông tin về alert này trên “Signature database” của site www.Trên bảng cho thấy.6 : Thông tin chi tiêt một Alert . IP range 80-100 là đối tượng bị khai thác. org Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .7 : Hiển thị các địa chỉ nghi vấn .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 94 Nguyễn Đức Cường Hình 3.Trên bảng “Summary Statistics”.

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 95 Nguyễn Đức Cường Hình 3. ta thấy nhiều khả năng đây là alert sinh ra do “Slammer worm” phát tán trên Internet. Hình 3. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .9 : Xác định thông tin Alert . ta thấy ngay cách xử lý đối với alert này ở phần “Corrective Action” + Cấm truy cập từ ngoài vào các dịch vụ MS SQL trên cổng 1433 and 1434.Tiếp tục đọc kỹ các thông tin về alert này. đang cố gắng khai thác một lỗi buffer overflow trên MS SQL Server 2000 Resolution Service. Thực hiện trên firewall của hệ thống.Sau khi đọc các thông tin về alert này.8 : Tra thông tin chi tiết về Alert nghi vấn .

10 : Xem Payload một packet .Ví dụ: click vào link “#0-(2-48876)” để xem nội dung gói tin tương ứng Hình 3.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 96 Nguyễn Đức Cường + Cập nhật bản vá cho các dịch vụ MS SQL đã public từ URL: www. click vào cột ID tương ứng của alert. Hình 3. asp Xem Payload các packets Để xem payload một packet. microsoft. com/technet/security/bulletin/MS02-039.11 : Xem nội dung một packet Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

thuận tiện hơn.Tính năng này đặc biệt rất hữu ích. bạn có thể click vào link “Search” và tìm kiếm theo rất nhiều tiêu chí khác nhau như: Sensor. gán các alert vào từng nhóm phù hợp với quan điểm của mình.12 : Tìm kiếm Alert Quản lý các nhóm Alert Bên cạnh cách phân loại rules sẵn có của snort. rồi sắp xếp theo một vài tuỳ chọn có sẵn. Hình 3. Tìm kiếm Để tìm kiếm một alert nào đó. để tiện lợi cho việc quản lý.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 97 Nguyễn Đức Cường . Alert Group. Alert Time. Priority. người sử dụng có thể tạo ra các nhóm alert khác nhau. Click vào “Alert Group Management” để thao tác với các nhóm: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . giúp cho quá trình tinh chỉnh các rules chính xác hơn. Signature. Classification. cho phép IDS admin review lại được toàn bộ gói tin đã tạo ra alert.

xoá 1 nhóm(Delete) và reset 1 nhóm (Clear). cho phép người quản trị có thể cảm nhận nhanh chóng được các vấn đề của hệ thống. xem alert tương ứng với các nhóm (View).13 : Quản lý Alert theo nhóm Bạn có thể tạo nhóm mới (Create). sửa 1 nhóm (Edit).Xử lý Thông tin và Truyền Thông 98 Nguyễn Đức Cường Hình 3. Đồ thị trực quan BASE cung cấp một số cách hiển thị biểu đồ trực quan. đưa ra được các phương án giải quyết kịp thời. Graph Alert Data Click vào "Graph Alert Data" để xem biểu đồ về dữ liệu alert: Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

pie . dưới . thời gian kết thúc Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 99 Nguyễn Đức Cường Hình 3. phải. trên. bao gồm: .14 : Chọn biểu đồ dữ liệu Có rất nhiều tham số cho phép xây dựng biểu đồ.Thời gian bắt đầu.Kiểu đồ thị (Chart title): + Thời gian (theo giờ) và Số lượng alert + Thời gian (theo ngày) và Số lượng alert + Thời gian (theo tháng) và số lượng alert +… .Chu kỳ đồ thị (Chart period) + 7 ngày (1 tuần) + 24 giờ (1 ngày) + 168 giờ (24 x 7) .Kích thước đồ thị .Lề đồ thị: trái. line.Kiểu vẽ: bar.

click vào "Grap Alert Detection Time" để xem biểu đồ thể hiện tần suất các alert theo giờ. ngày hoặc theo tháng. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Dạng biểu đồ này rất hữu ích.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 100 Nguyễn Đức Cường Hình 3. cho phép xác định những thời điểm bất thường. qua đó giúp định hướng người quản trị tập trung vào những điểm quan trọng.15 : Đồ thị trực quan Graph Alert Detection Time Tại trang chính.

Xử lý Thông tin và Truyền Thông

101

Nguyễn Đức Cường

Hình 3.16 : Đồ thị tần suất Alert 3.3.4 Hướng dẫn sử dụng Webmin Đăng nhập trang quản trị - Account quản trị WEBMIN: root/root2008 - Địa chỉ đăng nhập: https://192.168.40.12:10000/ - Màn hình đăng nhập

Hình 3.17 : Màn hình đăng nhập Webmin - Sau khi đăng nhập thành công, màn hình xuất hiện cửa sổ sau:

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

Xử lý Thông tin và Truyền Thông

102

Nguyễn Đức Cường

Hình 3.18 : Đăng nhập thành công Quản trị Webmin Phần này cho phép thay đổi các thông tin cấu hình của Webmin, bao gồm các mục: - Backup Configuration Files - Change language and theme - Webmin Actions logs - Webmin configuration - Webmin server index - Webmin users

Hình 3.19 : Giao diện công cụ quản trị

Quản trị hệ thống Hiện tại Webmin quản trị đã cấu hình để quản trị các thông tin hệ thống sau (vào mục System) Bootup and Shutdown Change Passwords

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

Xử lý Thông tin và Truyền Thông

103

Nguyễn Đức Cường

-

Disk and Network file systems File system backups Log file rotation MIME type programs PAM Authentication Running processes Scheduled Commands Scheduled Cron jobs Software packages SysV Init Configuration System Documentation System logs Users and Groups

Hình 3.20 : Các thông tin có thể quản trị

Quản trị Server

Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng

webmin đã cấu hình để có thể quản trị các dịch vụ sau: Apache webserver MySql server SSH server Hình 3.21 : Các thông tin được quản trị Quản trị các dịch vụ mạng Hiện tại. webmin đã cấu hình để có thể thay đổi các thông tin cấu hình mạng sau: Internet services and protocols Linux firewall (IPTables) Network configuration PPP Dial in server Shorewall firewall Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .Xử lý Thông tin và Truyền Thông 104 Nguyễn Đức Cường Hiện tại.

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 105 Nguyễn Đức Cường Hình 3.22 : Các dịch vụ mạng có thể quản trị Quản trị phần cứng Webmin đã cấu hình để có thể thay đổi các thông tin cấu hình phần cứng sau: Grub boot loader Partitions on Local disks System time Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 106 Nguyễn Đức Cường Hình 3.23 : Quản trị phần cứng Quản trị các vấn đề khác Ngoài ra. webmin có thể quản trị một số ứng dụng khác: Command shell Custom commands File manager Http tunnel PHP configuration PERL Modules Protected web directories SSH/Telnet login System and server status Upload and download Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

Xử lý Thông tin và Truyền Thông 107 Nguyễn Đức Cường Hình 3.24 : Quản trị các ứng dụng khác Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng .

đều có những lỗ hổng về mặt kỹ thuật cho phép tin tặc có thể xâm nhập vào hệ thống để ăn cắp thông tin hay phá hoại và do đó trên thực tế sẽ không có một mạng nào có thể được xem là bảo mật tuyệt đối. để khi có tấn công xảy ra. ta hoàn toàn có thể tích hợp hệ thống IDS tương tác với các phần còn lại của mạng. Từ đó. Ngoài việc sử dụng các phương pháp mã hóa để bảo đảm tính bí mật của thông tin. Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . Vì vậy. người ta thường phải sử dụng nhiều kỹ thuật bảo mật đi kèm với các mạng để bảo đảm tính an toàn cho mạng.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 108 Nguyễn Đức Cường KẾT LUẬN Bất cứ một mạng nào. thì việc sử dụng hệ thống IDS để nâng cao khả năng quản lý và bảo vệ mạng là rất cần thiết. IDS sẽ tự động báo tin đến người quản trị. do thời gian triển khai phần mềm ngắn nên việc hoàn thiện các module gắn thêm cho hệ thống IDS là chưa có. Bằng cách sử dụng các giải pháp IDS mềm thay thế cho các IDS cứng do vấn đề kinh phí. Một mặt nó giúp hệ thống an toàn trước những nguy cơ tấn công. Nếu tiếp tục phát triển. sử dụng các cơ chế chứng thực để kiểm tra tính hợp pháp của người dùng. hệ thống mạng của chúng ta đã giảm thiểu được tương đối các nguy cơ tấn công tiềm ẩn và nâng cao độ an toàn. Mặc dù việc triển khai IDS cho một mạng một cách toàn diện có nhiều khó khăn tuy nhiên những lợi ích mà nó đem lại là rất lớn. hệ thống có tích hợp IDS có thể góp phần loại trừ được một cách đáng kể những lỗ hổng về bảo mật trong môi trường mạng. ta có thể thấy một hệ thống IDS mềm cũng hoàn toàn thực hiện được những tính năng như một IDS cứng. mặt khác nó cho phép nhà quản trị nhận dạng và phát hiện được những nguy cơ tiềm ẩn dựa trên những phân tích và báo cáo được IDS cung cấp. và tự động đưa ra phương án thích hợp để vô hiệu hoá tấn công đó. Với những tham khảo áp dụng triển khai một hệ thống IDS mềm tích hợp vào mạng.

PHP. and BASE Install on CentOS 4.com/en/US/products/hw/switches/ps708/products_tech_note09 186a008015c612. and NTOP)” [10]Richard Bejtlich. “Extrusion Detection: Security Monitoring for Internal Intrusions” Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng . SSL. Oinkmaster Installation and Configuration Guide [2] Andy Firman. Barnyard. MySQL. “ACID: Installation and Configuration” [7] Chris Vespermann. Orebaugh. and BASE for Gentoo Linux” [8] Brian Laing. Stephen Northcutt. “Snort. “Snort Cookbook “ [6] Roman Danyliw. Matt Fearnow.0. Debian. Simon Biles.shtml [4] Mark Cooper. Jacob Babbin. & Oinkmaster Setup Guide [3]http://www. Apache. Harper. Intrusion Signatures and Analysis [5] Angela D. Snort.6. MySQL 5. RHEL 4 or Fedora Core (updated for Snort 2. ISS. “How To Guide: Intrusion Detection Systems” [9] Patrick S.Xử lý Thông tin và Truyền Thông 109 Nguyễn Đức Cường DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Patrick S. BASE. Harper. “Snort. Apache.cisco. Karen Frederick.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful