IPARI

SZAKKONYYTAR

DERECSKEI SANDOR KARPAn
SZERKESZT6BIZOTTSAG :

ANDORNE

HONT LAsZLO IzsAK SANDOR MOLNAR JANOS SZENTKUTJ KAROLY

CSEREPKALYHAS " MUNKAI(

M(JSZAKI

KONYVKIADO,

BUDApEST

1962

M(JSZAKI

KONYVKIADO,

BUDAPEST

1962

Az I., H .. es X. fejezet KARPATI ANDORNE a ilL, IV., V., VI., VI!., VIII. es IX. fejezet DERECSKEI· SANDOR munkaia.

TARTALOMJEGYZEK

A bevezetest irta es szakmailag lektoralta:
....... ~ ' ••• ' ••••••••••••••••••• '0 ••••••.. ~ •••••••••••••••.

i

9 12

SZAKA TS ENDRE

A cserepkalyha

tortenete

.. ,

"..............

.

.

I. Tiizelesteclmikai alapismeretek

~j ::e~~~~k~k'
0

••••••••••.••••••••••••••••

0"

••••••.••••••••••••••

A "Cserepkdlyluis munkdk" cim alatt a szerzdk ismertetik a kalyhdsmunkdhoz sziikseges anyagokat, szerszdmokat es szerelvenyeket, tovabbd igyekeznek dtfogo kepet nyujtani a kiilonbOza cserepkdlyhdkrol is azok epites! technologiajdrol. A mil eloljdroban ismerteti a hdtan is a tiizelestechnika - a kesdbbiek: megertesihez szilkseges, szorosan a tdrgyhoz tartozo - alapjait, tovdbbd tartalmazza a tiizelesi rendszeriik szerint nigy fa csoportba sorolhato cserepkdlyhdk: anyagszilksegletet is kezeleset, A kiinyv a mdr felepitett kalyhdkesetleges hibdival, azok okdval, ill. a hibdk megsziintetesenek modfdval tdbldzatosan foglalkozik, A miIhOz fiiggelik csatlakozik, melyben a fontosabb tdbldzatok es meretezesi segedletek: taldlhatok: meg.

e) Tuzeloszerek 1 Fa .

ff$:··...:.. ••••••••• .••••·••••••••.. •..•· ·• ~j
b::~~~~"""""""""""""""""""'"
o ••••••.•••••
00 ',_'" ••• , •••••••••••••.••.•.•••••••••••

,

.

5. Gaznemfi fiitoanyagok

;} ~~£f~l~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. tagulasa _ , . 25 . 26 ; 28 : : : : : : : : : : : : -29 . 30 . 30 . .. .. 32 33 34

~) fekete~zen

16 16 17 . 17 19 20 20 21 22 •.••• , •• 22 . 23 23 23 24 : : : : : : : : : : : 24

.

.

H, Hotani aIapfogalmak
A) Testek hookozta B) H" .,

ETO: 683.943.043.13

E) A Ievego nedvessege F) terjedese

27 ~)~~F§~~~:~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 27 ) a aza apotok .
2' H~~ezetes : 3. S oaramlas (konvekcio) . ..

tJ.?

G)

H04:~~:~ta~ -.
• '_.' • •

.• • •.• • '. ~ , , • • o· •

.
• • • •.

.• •
0 • • • • • • •

;
• •

.

.

m.

FelelOs kiado : Solt Sandor Felel6s szerkeszto : Splivallo Miklos - Miiszaki szerkeszto : Hegedus Emil Azonossagi szam.:l0241 - fvtededelem: 12 (Aj5) - Abnik szama : 157 Peldanyszam: 5300 Szegedi Nyomda Vallalat 62-2853

Cserepkalyhak csoportositasa . 36 A) Cserepkalyhak csoportositasa a felhasznalhato tilzeloszer .illetve az alkalmazott tuzszekrenyesaz ehhez csatlakozo filstjaratok szerint 37 B) Cserepkalyhak suly szerinti csoportositasa :: 39 1. Nehezkivitelti cserepkalyhak . 39 2. Kozepkivitehi cserepkalyhak :: : : : : : . 39 3.. Konnytikivitelti cserepkalyhak :::.: 39 C) Cserepkalyhak elhelyezese szerinti csoportositas . 39 1. Szabadon allo kalyha _ .. 39 2.. Falba epitett kalyha .. 40

5

. ... . . .. ... . . . .. .... ...•.... .. . ... ... 78 C) Csempemunkak .. .. K) Ftistjarat epitese L) A_ fi.. . ... • ..•.. ... . • . . . . .. .. .... ...... . . .lorte~... ... 12. Kezeles .... ..... .... 5-... Munkaeszki:izi:ik : ....•. ... 3.. Cserepkalyhas karbantartlisi munkak " . . .... .. . . Meretezes A) H5szi. ... Az alaphoveszteseg szazalekos potlekai . ..... .. 77 3. . . . . . .. .. . 79 2. Cserepkalyhak kivitelezese . .. ..... ... . .. ... .... . . . . ....... . Hamuajto 3... . . ... 76 2.. .. . .. ... . ... . ... . Csempetalapzat darabjainak leszabasa . . ... .... ... . . 3. . ... . .. Anyagsziikseglet .. . .... . B) Bels? f~laz~.. . ......... . . . .. . ... .. . .. . Kalyhasfogo .. : . .. . . 1. . '" . Kismeretu.. 0) Tisztitas.. : : : : : .. ... .. A kemeny helyenek megallapitasa . .. . .. . .. . . .•.. .. .. .. .. . 4. . . . . 1...... . . . .. . .. . . ..•. 1... e)ajtonyito ku1cs f) hamulada V. .... . . . . Padlasburkolo tegla . F) Csempesorok epitese G) Tuzeloajto beepitese H) Hamuter epitese . 2. 2.... ... . 6 7 .. ... . . szallitasa.iksegl~t (hfiveszteseg): s~amitasa L Az alaphoveszteseg szamttasa 2. .. . .. ... B) Id§szakos (vegyes) fa... . .. . .. . .. meretezese ....... A csempek csomagolasa.•. ..... .. : ".. 11.... . . . ...... 77 B) A cserepkalyha he lyenek kijelolese . .. . . . . A) Fatuzeleses KiiIonbOz6 rcndszerii cserepkalyhak IX.. . .. ... .. . . . . ... . Termokoksz cserepkalyhak samottidomai C) Kotoanyagok "".... . .. .. . . . Pr6bafiites vm.. . Hurkaparkanyos felsoru talapzat 7.. ... . Anyagsziikseglet . .... .. .. . .. 79 1. . .. ... . .. . .•. ... . . .. . . .... 3. ... ...: : : : : : : : : :: :: : : : : : : :: : : :: : : : : :: 9.. . .. . . ... ..... .. d) kotovasak. .. A cserepkalyhaanyagai es szerelvenyei : '.. eshamuaito c) tuzkosar ... 10. . .. . . Termokoksz cserepkalyhak vasszerelvenyei a) t61t6ajto ' .... ... Epites sorrendje " . . ..... . . 41 41 47 48 49 49 49 50 50 51 54 54 54 56 56 56 56 56 58 59 61 61 4.. .... 1) Ros~~ly beepitese .. ..i. .. .. . . . ... .. Agyag 2...... Huzal ::.. .. . .. . .. . Csempek vagasa . .. .... ... . .. . Cserep 4... . .. Ttizeloajto . . ... .. . . .. b) t~eI5-. . . N) Fedes . .. Faragokalapacs ..... .. ... . .. . .. ... . . .. 3. .... . .. . .. .. . 2. . kot5palca .. . . .. .. . . ... . . . . . . . ... .. . . . 1. . ..... . . . . . ...... . . . . .. a) . ... . Leggyakoribb kemenyhibak ... .... .felftitesi potlek ~ b) szelpotlek c) egtaj-potlek d) magassagi potlek B) A cserepkalyha ffitofelilletenek es belso szerkezetenek Ftiggelek 152 152 152 159 160 160 160 161 163 174 .... . . .. .... Anyagsziikseglet . ... .... .. .. .. . . Szerszamok... . ..... 3.1 67 67 68 62 62 : 68 68 69 69 69 70 70 71 71 71 71 68 6: ~: 2~f~za. ... Epites sorrendje . .... ..... szigetelese E) Hamuajto beepitese . .. .. . ... ... . Samott-tegla 5.. . .. . . . ..•.. . Epites sorrendje 2. ... . . . Viziiveg D) Vasszerelvenyek . . . Samott takarolapok 6. . 4..es szentuzelesfi cserepkalyhak 1. . .. ....... . . .. ... " . ... 3. ... .. ....... .. .. . Csempek faragasa 80 3... . .. . . . 2... .. Lyukaszto . .... ..... . . . . ... munkaeszkdzok 1. . C) T6Jt5rendszerii cserepkalyhak '.. .. .. .. . Epites sorrendje . .. Csempeegyseg . .........' VI... . J) A tuzszekreny epitese .. .... . . Csempek atvalogatasa . . b) fe1csiszolt szegelyii csempe c-) gombolyitett szegelyfi csempe .... . . Samottliszt :.. .. . . .... . .. . .. . . . festes VII.. .•.. 1. . . ........ A) A kalyhacsempe 1.k~epzese M) Tisztitonyllasok epitese " . .. .. .. .. . ... ... . ..... raktarozasa . ..... .. Egyeb szerszarnok .... " ... •... . .. . .. Csernpek csiszolasa ... Vizmertek .... . ..: : : :: : .. .. . . . Anyagszukseglet ... . .. ...81 X. .. 82 83 84 84 86 86 87 87 89 90 92 93 95 95 96 98 99 100 101 102 104 104 104 111 111 115 115 128 128 129 129 129 130 131 131 138 139 139 6. . . . . .. .. .. . . . . Komtiveskalapacs ...•. .. 2.. .. . . ... " D) Talapzat epitese.. . .... . . a) tompitott szegelyii csempe " . . . .. ... ... .. . Kezeles D) Termokoksz cserepkalyhak . . . . A kemenylyuk kivesese . . .. 73 A) Akemeny 73 1.. Termokoksz cserepkalyhak beszabalyozasa . .. . .. . . :. . ... .. .... .. . . .. Kalyhaskes 5.. . . Kezeles .. .. ..~~ ~~leI5an~a?ok 1.. .•.. . ..... . .. .. . . .. .. . .. . . . ... . .. Bontokalapacs . .. . .. . . ... .. . Aluminium jelzo . . ... . . . .. . . . 141 ... . . .... ... .. .. . . ..... epitese (rostely nelktili) cserepkalyhak '.. Fel csempesoru beugro kikepzesfi talapzat szabasa 6..... . .. .. .s~~~. . . 3. . . ...stcsa~~ek6te~ . Tiizelorostely 4.. . . .IV. . .. . . 2.. . . . .... .. . .... . .. . .. . 4. .. . . .. . .. . .. '. Fattlzeleses cserepkalyhak kezelese .. ..... . .. . tomor falazotegla 2.. .

mint lakas-fiitOberendezeskorszeriitlen. A "Cserepkalyhas munkak" 'cimfi konyv kiadasaval ezt a hianyt kivanjapotoln] a Miiszaki Konyvkiado. a kiilonbOzo kalyhak rendszeret es epitesi technologiajat osszefoglalcan targyalo szakkonyv mind ezideig nem latott napvilagot a magyar mfiszaki irodalomban. jol hasznalhatok a mar kidolgozott meretezesek ellenorzesere is. Nagyon sokszor hallani. melyekre kesdbb leptennyomon . halalra van Helve. Ezek a meretezeshez tobbnyire a meg forgalornban levd elavult tablazatokat hasznaljak. ill.futeset celszenlbb kozpontilag megoldani. ill. 2-3 ev . A nagyiizemi cserepkalyhas munkakelofeltetelet.BEVEZETES A cserepkalyha tortenetet. hogy a cserepkalyha . a korszerif rnodszerek minel szelesebb korben valo elterjesztese erdekeben a szerzok mind. fejlddeset.hivatkozik. melyek amellett. mfiszaki elofrasok es iranyelvek eldirasait alkalmazzak. mind a cserepkalyhak szerkezeteinek -meretezesere kidolgoztak egy-egy egyszeriisitett eljarast.' es nem kis reszvettel. hogy "egy kobmeter ftitesehez egy csempe szilkseges". Ezenkiviil a kiilanbOzo tiizelesi rendszerii cserepkalyhak szerkezeteinek kialakitasanal es meretezesenel legtobbszor a hagyomanyokra tamaszkodnak esnem a tiizelestechnika tudomanyos teteleialapjan kidolgozott szabvanyok. vagy legtobb esetben azt a hibas. A konyv elsosorban a cserepkalyhas munkak anyagait. egy uj. a helyisegek hOsziikseglet-szamitasat. a cserepkalyhak meretezeset tervezo irodaink vegzik es a reszletes tervdokumentacioban bocsatjak a kivitelezd szakipari vallalat rendelkezesere. Ez utobbi feltetlenlil igaz es senki sem allithatja. Ugyanakkor kozvetlentil a lakossag szolgalataban allo cserepkalyhas szovetkezeteinknek es kisiparosainknak ezt a feladatot maguknak kell elvegezniok. szerelvenyeit. hiszen az epiilo lakotombok . hogy pI. a hdsztiksegletszarnitasra. regi szemleletet alkalmazzak. szerszamait es a kiilonbOzo rendszerii kalyhak epitesi technologiajat targyalja reszletesen.iazonban bevezeteskent olyan hotani es tuzelestechnikai alapfogalmakat iskozOl. hogy viszonylag pontos eredmenyt adnak. A fentemlitett hianyossagok kikiiszabalesere.

. kazanhianystb. jol ismeri a tiizelestechnika alapelveit es elmeleti. tovabba hanyan varjak.2%~aban van. hogy mit miert csinal. mert a cserepkalyhagyartas fokozasaval a vasanyag felhasznalasanak csokkentese mellett. Sziikseges ez elsdsorban azert.iizemek gyartjak. amelyek gazdasagos futesere a cserepkalyhat kitiinoen alkalmazhatjak.Jiogy a kivitelezok akar egy csempevel is tobbet epitsenek be a cserepkalyhaba. mint a szuksegletcvagy eppen a megfelelo szakismeret hianyaban az epitenddcserepkalyhakat kicsiremeretezzek.60 . vallalatok kezeleseben leva Iakasokban? Csak igen elvetve. kaposvari . A szakmailag rnuvelt cserepkalyhas jo munkajaval a cserepkalyhak hasznaloinak sok-sok oromet szerez es nepgazdasagunknak a Iakasftites helyes energiagazdalkodasara val6 torekveset segiti el0. kalyhaval oldottak meg es a maganepittetck is . vagy a bankok.s a szoba melyebb es magasabb reszei kozott nem Ietesit olyan szelsoseges homersekletkulonbsegeket.). Ezen eel elereseerdekeben kesziilt e· munka.es' vaskalyhak aranyanal kell az elkovetkezendo evekben tovabbi eltolodasnak jelentkeznie. lent pedig elegtelen lenne. vasanyag felhasznalas. kiknek Iakasaban 30~40 eves cserepkalyha van. A tobbit kisebb gyarak. tehat 1962-ben elorelathatolag 60 000 db Iesz a felepitett cserepkalyhak szama.a kedvezoen alakult vetelar miatt ~ szivesen helyeznek el csaladi hazaikba. A tiizelesteehnika alapelvei szerint meretezett.hak kedvezobb hatasfoka miatt jelentds mennyisegfi tuzeloanyag takarithato meg. mint a vaskalyhae. kareagi. bizonyos. Ez a szammeg nagyon sokaig allando marad. az Esztergomi Kalyhagyar. A cserepkalyhanak felsorolt elonyei esak akkor biztosithatok.mint pI. es csupan 2. roviden fogalmazva minden cserepkalyhasnak tudnia kell. hogy pl. Kesziilt-e azonban cserepkalyha az allam vagy a Budapest Szekesfovaros altal epitett Iakohazakban. Kalyhaffites a lakasok 97. oroshazai. A meleget a terben is egyenletesebben osztja szet. izleses tartozeka lehet. esetleg hibas. jol felepitett es kezelt cserepkalyha az alabbi elcnyokkel rendelkezik: A meleget az idoberiegyenletesen elosztva-szolgaltatja. tovabba a pesterzsebeti. Ha kesziilt is ilyen. Mikeppen volt lehetseges ilyen nagyaranyu emelkedes a cserepkalyha-termelesben? Vajon a felszabadulas elott nem ismertek a cserepkalyha szamos elonyet? A fele1et egyszerfi.inkabb kisipari jellegfi .. gyakorlati ismereteinek bovitesevel allandoan javitja ununkajanak minoseget. szarazsaganak erzetet. A cserepkalyha anyaganal fogva sokkal . haaz epiild uj berhazaik Iakasaiba epittettek is cserepkalyhat. megporkolt por belelegezve nem kelti a Ievego . magas vetelara miatt ritkan jutott el a dolgozok. . A haztulajdonosok. ha annak epitoje jol kepzett szakiparos. A tliz heves szakaszaban nagymennyisegfi hot halmoz fel es azt a tfiz gyengiilese. a vaskalyha . a Sarospataki Cserepkalyhagyar. mint a Zalaegerszegi CserepkaIyhagyarto Vallalat. . de arra senki sem tud peldat emliteni. ill. a cserepkaly. egy banyamunkas szolgalati lakasaban cserepkalyhat epitettek volna.Iakasaba. ezenkiviil tovabbra is szamolnunk kell a vasanyag korlatozott felhasznalasaval. 2/3 reszet az Epitesiigyi Miniszterium feliigyelete ala tartozo ket gyar: a Romhanyi Cserepkalyhagyar es a Pecsi Poreelangyar kesziti. vagy igen kis mertekben csokken a kozponti futdberendezesekkel ellatott lakasok javara. a termelekenyebb ontesigyartastechnologia bevezetesevel felkesziiltek az egyre novekvo feladatok ellatasara. A kalyhacsempeket gyatto vallalataink tizembovitessel. 10 Az ez evben felepitesre keriilo kb. A cserepkalyha futofeluletenek homerseklete lenyegesen kisebb. erosen nedvszivo. tovabba nem lehet vitas. A felszabadulas utani evekben megindulo nagyaranyu lakasepitkezesi program soran kezdodott a cserepkalyhagyartas fejlesztese. melynek tanulmanyozasat minden cserepkalyhas szakembernek szivesen ajanljuk. evben mar 15000 db es ez evben.alatt felepitett Iakotomb 1400-1600 lakasat a leggazdasagosabb. A cserep.cserep. hogy vaskalyhajukat cserepkalyhara cserelhessek fel.inkabb alkalmas iparmfiveszeti alakitasra. hogy az esztetikai igenyek megfelelobb kielegitese mellett a cserepkalyha egeszsegesebb futest biztosit. reszvenytarsasagok. az 1948. A cserepkalyha. hogy minel magasabb berert tudjak azokat kiadni. a kemencek korszeriisitesevel. tehat a port nem porkoli.szerkezetek kialakitasaval a tuzeloszer felhasznalasat gazdasagtalanul befolyasoljak. Nem' szabad megfeledkezniink azokrol sem. Nepgazdasagi szempontbol nem lehet kozombos. legalabbis olyan mertekben. hogy egyebszempontok kenyszeritettek a tervezoket a kevesbe gazdasagos megoldasokra (pl. sot megsziinte utan is egyenletesen adja ki. meIyeket egyszer ki kell cserelni.000 cserepkaIyhahoz sziikseges kalyhacsempek kb. A kivitelezo iparban doIgozo szakiparosoknak gyakorlati munkajuk mellett meg kell ismerniok a sziikseges elmeleti tudnivalokat is. . meg heves tiizeles kozben sem sugaroz turhetetlentil -. hogy fenn a melegtiirhetetlen. mivelaz allami ercbol kesziilt lakasok nagy reszeben a futest cserep-. mint ahogy az 1948. azert tettek.kalyhakkal ftiteni. 11 . ennelfogva a Ievegoben szallo. kisebb-nagyobb Iakohazak is eplilnek. mint a vaskalyha. ev ota aIakuIt. Hazankban 1938-banosszesen 5200db cserepkalyha kesziilt. Nem kevesebb a feladata a kivitelezo iparnak sem. ennelfogva a szobanak keimelkedo. Nem mindeniitt kesziil azonban lakotomb. vagy ehhez hasonlo az elrmilt evekben.8%-ra teheto a kozponti futessel rendelkezo lakasok szama. lakoszobaikba cserepkalyhat .

a talajt kikoveztette es egymastol bizonyos tavolsagra 80 em magas oszlopokat helyeztetett el. kalyhanak. Romaba hazaerve felszedette hazanak padlojat. A varakbarr osszesenZe-S fUt6szoba volt. tarsalgo es itt tart6zkodtak az oregek es betegek is. rendszerint ezekbol egy. majd vizzel leontottek.nikajukkal a kemenceket mar k6bOl vagy egetett teglabol keszitettek ugy alakitottak. A nemet kutatok a fUt6kemence keletkezeset maskeppen magyarazzak . leasatott kb. Feljegyzesek szerint a hideg ellen a hypoea~stum feltalalasa elotta r6maiak ugy vedekeztek. a kemenyre ikapcsolt szobafuto kalyha. Bleinte.kutatas eredmenye. mig kialakul mar a flistgazok elvezeteset is biztosito szerkezet.. hogy majdnem. hogy evezredeknek kellett e1te1nie. a ki:)zepkor vegeig. 1 m melyre. mely a fUtes celjat szolgalta. amelyben k6bOl boltozott kupolat epitettek. de azutan nagyon sokaig tartotta a meleget. szazad elejen talaltak . ezel6tt.. A ko1ostorokban kozvetleniil a templom mellett volt egy kemencevel ffitott helyiseg. Tobb ftitott helyiseget nem alakitottak ki. megpedig faszennel es ott melegitette fel a leveg6t. ~ r6~ai korban hasznalt ipari egetokemencebol.. Aquincumban).lehet talalni hazakat.fel esezen id6t61 fogva alkalmazzak. a fiist is ott jott ki. Ez a nagy nyilasu. A futokemence azonban eppen a nehezkes fustelvezetes miatt nem keszult minden lakohelyisegben. abban rakatott tiizet.tehat a kiviilfutOs kemencet a VIII. A keletkezett g6zben furodtek. A faszen veszedelmes tuzeloszer es igen erdekes. A hazban valahol ftitdkamrat epittetett. Legregibb kutatasok szerint a kemenee. a fal is las . minden hazban kesziilt fUt6kamra. mert. A falakat is megbo1ygatta. ill. amely meg fiistfog6 nelkiil kesziilt. szazadban kezdik epiteni.tuzet a szoba Ievegojetdl: A befalazott cserepedenyek- a 13 . . vagy tobb cserepbogret falaztak be. . a sziklafal atmelegszikes a ferro sziklak felforraljak a foldbol el6tor6 jeghideg vizeket. amig az osember a foldre rakott tuzto1 nagyon lassu fejlodessel eljutott a tfizhelyig es tovabbi evszazadok teltek el. kesobb k6bOi epitett kemence volt az ose minden europai fUtOkemencenek.espedig Felso-Italiaban.a fiist tuzelonyilason. hogy aromaiak hamarosan rajottek az allando fejfajas es hanyinger okara. addig Kelet-Europa oriasi teruletein kemenceben. ez volt az ebedlo es a. san melegedett feI. amelyet a XIV. . hatalmas. Kezdetleges formajaban a tuzelonyilas a lakohelyisegben volt. kesobb mind nagyobb cserepfazekakat. Ez a leveg6 azutan a fUt6kamrabol kozvetleniil aradt a padI6 ala es a falakba. A legregibb ffitdkemeneeket nagyon hosszu ideig. A harmadik -es ez a legujabb . A kalyhaftites tortenetenek egyik legfontosabb allomasa a fust-: elvezetest biztosito kemeny. nagyon nagy haladast jelentett. ez ala rakott ttizzel a koveket megtuzesitettek. A'futokemence most mar rohamosari terjed el es az uralkod6 resze lesz a szobanak. mivel a kemenyt meg nem ismertek. hogy az ablakokat kisebbre epitettek.Bvajc egyes videkein .es Nyugat-Europaban az eteleket nyilt lang felett sutottek vagy foztek. hogy a vulkan tiize forralja fel a vizet. cserepedenyben izzo faszen~t raktak a szobaba s folotte melengettek a keziiket. hogy a lakohelyiseg most mar fiistmentes volt.kb. hogy azokatkivulrol. kesdbb bevittek a haznak addig meg ffitetlen halohelyisegebe. A kutatasokrol vkiadon tanulmanyok csupan abban egysegesek.A CSEREPKALYHA TORTENETE A kalyha torteneti multjat az varcheologusok tobbfelekeppen magyarazzak.dfszitesiil edenyeket raktak be a mt6kemence falaba. beuvegeztek. fekv6 felhenger formaban keszitettek s Eur6pa nagy teriileten alkalmaztak. megis ferron omlik a csovekbol. agyagbol.kulonosen muzeumokban . a lakohelyiseg negyedreszet elfoglal6.: A germanoknak kulon furdohazuk volt. Nyilvanvalo tehat. Romaban. A hypoeaustumot (ffitdkamra) a hagyomany szerint Sergius Orata talalta fel. meg . A padI6 is. a kapolna mellett. ugyhogy ezeken a reszeken csak a cserepedeny vekony fenekresze zarta el a kemence. hogy a furdd vizet sehol sem melegitik. s bar kemeny meg nagyon sokaig nem volt. A fejlettebb. cehez hasonlo kupolat. ugyanitt epitettek eloszor cserepbol fiit6kemencet. ahol rna sem lehet . Hazank12 ban talalhato romai leletekbol is megallapithato (pl. Az apr6 oszlopok tetejebe epittette ezutan a szobak padlojat es arra rakatta a mozaikot . labukat.. tobb . Ezt a kemencet Kelet-Europabol a germanok hoz'tak a nepvandorlas koraban Italiaba. hogy mig Kozep.. mely a cserepkalyha .mint 2000evvel. vagyis a sziklafalon tul hatalmas tuzek egnek.egy-egy eredeti peldany. hogy valami bels6 ttizon melegszik fel.igazi 6se. vagy az ugyancsak romai hypocaustumb6la1akult ki. tehat az udvarbaszallt vissza. _. Kesobb a r6mai kdmtivesek . a haz udvarabol lehetett fiiteni.. Ezt a sutokemen .maskeppen futeni.ma is· talalhato . Radobbent.kik fejlett boltozo-tech. Abolcs r6mai ferfi egy Napoly kornyeki gy6gyfiird6ben elgondolkozott azon. a falakbels6 feliilete ala cserepcsoveket helyezett el.

amelyeken felfedezhetok a kiilonb6zo eplteszettorteneti korok stilusjegyei. A XIX. Jelenleg a si~a" egysze~ii. Hogy Magyarorszagon mikor kezdett elterjedni a cserepkalyha. kesobb a XVIII. lehetdve valt a szobabol va16 ffites es ekkor ~ezd~d?tt a felhasznalt tuzeloszertcl fiiggden a kulonbozo szerkezetek kialakitasa is. ez azonban nem jelenti azt. Asatasok soran tobb helyen is talaltak g6t stilus Izlesevel diszitett kaIyhacserepeket. erre biztos adat nem all rendelkezesunkre. hogy aszobafuto kalyhak kozott meg nagyon hosszu ideig a cserepkalyhae lesz a vezetdszerep . mivel a fiistgazokelvezetesere b6 6blii un. hogy Matyas kiraly uralkodasa idejen a mazas es maznelkiili cserepkalyhakat mar szeles korben ismertek. majd 1588-ban "Kalyhas kemencerol" irtak. 15 .. A nyitott -tiizu kandaIl6t foleg Angliaban. szazad kozepetol. Ilyen kalyhacserepekbol keszitettek akalyhakat a -XVII. Feljegyzesek )zerint cserepekbol osszeallltott flitokemerrce talalhat6 volt ~ar a IX. mintazott kalyhacserep. majd divatos lett a tobbszinfl. kesobb tobb es keskenyebb fustjarat beepitesevel igyekeztek a kalyha teljesitmenyet fokozni es az egyik nagy elonyet. Izleses. a fustgaz-terbdl kozvetleniil a kemenybe. diszes. Franciaorszagban es Olaszorszag eszaki reszebenepitettek. A bogreket tiregiikkel hoI befele. igy a meleg gyorsabban terjedt a szobaban. Kesobb a negyszogperemfi cserepedenyek eIlaposodtak. A cserepkalyhak eleinte termeszetes szintiek.keztetnek. hogy epiteszetileg tagoltak voltak. tok siitesere es etelmelegitesre is hasznaltak (a dunannili Sarkozben rna is talalhato ilyen kocsogkemence). a: hdtarolast biztositani. Tovabbi fejlodes soran. ez ut6bbi volt a gyakoribb. masok szerint 1350-ben Tannenbergben. Ezen idoben a cserepekbol osszeallitott futdkemence az alpesi orszagokban: Svajcban. arr6l azonban irott forrasok tanuskodnak. mikor -bevezettek amai sztiknyilasu kemenyeket. arra csak az asatasok soran az elokerult darabokb61lehet kovetkeztetni.<. Hogy milyen alakuak voltak ezek a cserepkalyhak (ep cserepkalyhakat nem talaltak). A kemencet borit6 cserepedenyekbcl igy fejlodott kia mostani kalyhacsempe. szazadtol 14 kezdve a szines diszites egeszen elmarad es divatbaj6n a cserepk~lyhanak az a formaiac. ugyanakkor az edenyek vekonyabb falazata gyorsabban atmelegedett.filstgaz-ter volt. . Regi irasokban 1498-ban fordul eld eloszor a "Kalyh'l" sz6. -innen vettek at Eur6pa eszaki es keleti orszagai. .es diszes felsd parkannyal. kel a. mert ezaltal konnyebben lehetett egymas melle illeszteni. Egyesek szerint BI9-ben Wartburgban. inkabb talformara emle. ~ert ha figyelemmel kiserjiik a kalyhacsempegyarak . hogy hazankban korabban nem ismertek voIna acserepkalyhat. legfeljebb egyegysargarez diszites. kozep. "Szerkezet"rol a XIX. ide Hunyadi Matyas koraban .nyugati orszagok megmaradtak -az 6korb61 szarmazo nyitott tfizfi kandaIl6 meIlett es kifejlesztettek a muveszi kanda1l6t. koronazattal kesziiltek.a kivitelezo l~a:: evrol eyre novekvd eredmenyeit. vilagos vagy sotetebb szmarnyalatu a kedvelt cserepkalyha forma. a feliilettel egybeolvado mintazatu. vagyis voroses arnyalatuak (amilyen szinre a formazashoz felhasznalt agyag a tiizben kiegett). A kalyhaban csupan ttizter es . errol nines biztos forrasunk. hol kifele raktak a kemence oldalaba. vegiil mar majd az egesz kemencet ilyen negyszogletesre alakitott edenyekbol epitettek. Eleinte nehany fustgaz-terelo beepitesevel es a falazat vastagitasaval. fazekak peremet negyszogletesre alakitottak. A cserepkalyha tortenete ezzel termeszetesen nem ~a:ul Ie:. dehogy mikor epitettek az else cserepkalyhat. Tirolban mar igen eIterjedt. a kemeny es a rendelkezesre allo tiizeldszer hatarozta meg.futdkemence feluletet noveltek. szazad kozepeig nem heszelhetiink. A deli es.amelyben a csereplapok simak es feherek. a fiistgaz-elvezetes jaratok kiepitese nelkul torrent. A cserepkalyhaszerkezeti kialakftasata fiistelvezetd szerkezet. maszo kemenyek szolgaltak es a cserepkalyhakat kulon fulkekbol 'a "Kamin"-okb6l ffitottek. a betelepitett francia szerzetesek hoztak be. rnegallapithatjuk. vagy keret ~al~lha~6. Kesdbb a kalyhacserepeket zold mazzal lattak el. szazadban a hires svajci szent Gallenkolostorban. a befalazott bogrek. szazad masodik fefeigBzutan mar csak feher alapon ket mintazatot alkalmaztak. mivel ezeket a forro iiregeketalma. vagy . Hazankban is divatos volt rovid ideig. Bizonyos azonban.

Az egeshez . A langgal eg6 vagy izz6 testek fenysugarakat is bocsatanak ki. az eges esak addig tarthat. a nitrogen (N2) es 'reszben a ken (Sulfur. a szendioxid (C02). Ezeken kivtil a ttizeloszerek tar2 Cserepkalyhas munkak 17 . az oxigen (02). szallo hamu stb. A tiizel6szerek altalaban tokeletlenlil egnek el es a tisztaszennek egy resze . Ha lassu az oxidacio. ~gy pI. CO) oxidalodik. pernye) . F6 alkotoelemeik: az elemi szen vagy karbonium (C). ha . ezek is meggyulladnak es izzasba jonnekvEzek . sotetsziirke vagy fekete szlnet okozza. 4/5 resze az egest nem taplalo nitrogen (N2). a sok friss levego azonban csokkenti a tfizter homersekletet. Ezek egese soran felszabadulo ho a nehezebben gyullado anyagokat is azok gyulladasi homersekletere melegiti. amelyet a tiizeldszerek hoenergiajanak teljeskihasznalasahoz kikellene elegiteni. A tuzelestechnikaban elsosorban ez ut6bbival talalkozunk.kis mennyisegfi egyeb gazoktol. sem a tavozo fustgazokban nines mar eghetc anyag.a leveg6 oxigenje sziikseges.alkotjak a ldngot: Egyes tuzeloszerekbol egeskorkeves egheto gaz szabadul fel. a femek oxidacioja (rozsdasodasa) vagy az e161enyeklelegzese kozben lejatszodo folyamat. 1. . porszerii egestermek. Ennek a . a Ievegcben mindig jelenlev6 viz_g6zokWl es szennyezodesektol eltekintve. Hamu: a tiizelesnel visszamarado nem egheto anyagokbol aU6. meggyujtja. szilard. igy a szenhidrogenek felbomlasahoz sziikseges igen magas hdmerseklet mar nines biztositva.tehat levegoutanpotlas nelkUl-egetiink egy anyagot. lassu egesrol beszeliink.torekvesnek azonban hatart szab az a sokfele. Kalyhaink belso kialakitasanal. Korom: a fustgazban Iebegoes a huzat reven vele egyiitt tavozo elegetlen tiszta szen. hamu.gaznemfiek (fiistgazok). a kalyhak meretezeserol sz616 reszt). Igy a kemenyen keresztiil eltavozo fiistben vannak meg el nem bontott szenhidrogenek (fekete katranygozok). mint a puhafa. vagyis oxigen hianyaban . nem kiseri fenyjelenseg es hirtelen hofejlodes. mig a leveg6 teljes oxigentartalma fel nem hasznalodik. Pernye: a tiizeldanyagok egesenel keletkez6 elegetlen szilard egestermek. ezek kis (rovid) langgal egnek s gazaik elegese utan mar esak lang nelkiil izzanak (parazslanak). oxigen (02).az ego anyaghoz a Ievego (oxigen) hozzavezeteset e16segitjiik. Ilyen lassu eges pl. reszbeu egymassal ellentetes igeny. gyors egesrii] beszelunk. A levegonek kozel 1!5 resze az' oxigen (02). A gyakorlatban azonban tokeletes egest nem tudunk megval6sitani. Ha teljesen zart terben . hidrogen (H2). Igy pI. amikor a tiizeldszerben' Ievo osszes szenmennyiseg szendioxidda (C02) oxidalodik es sem Egestermekeknek nevezziik a tuzeloszerek elegesekor keletkezd anyagokat.6 avisszamarado szilard egestermekekben. korom alakjaban lebeg6 tiszta szenreszecskek stb.finom. Salak. a Ievego e ket elemnek a kevereke. TU ZELESTECHNIKAI ALAPISMERETEK A) AZ EGES Tagabb ertelemben eges alatt anyagoknak a leveg6 oxigenjevel valoegyesuleset (oxidaciojat) ertjiik. a hidrogen (H2). A tiizeloszerek megfelelo meggyujtasa utan elobb az alaesonyabb gyulladasi homersekletti egheto anyagok gyulladnak meg. mint pI.mar alaesony hdmersekleten megindul. Ezek nagyreszt . S).). vagyis alacsony az un. apapir lazan sokkal konnyebben gyullad meg. gyulladdsi hiimersekletiik: Altalaban a lazabb szerkezetfl anyagok konnyebben gyulladnak. amely a fustgazokban lebegve azokkal egyiitt tavozik (rontja a tuzeles gazdasagossagat). Ha azonban valamely egheto anyag fenyjelenseg es az elobbinel nagyobb hofejlddes mellett oxidalodik. Egyes anyagoknal az eges. hogy a tuzeloszerek tokeletes elegeset minel jobban biztositsuk (ld. mint a kemenyfa. a tokeletes egeshez nagymennyisegu levegofelesleg sziikseges.kendioxid (S02)' A Iathat6 fust ezenkiviil tartalmaz meg a gazokkal egyutt tavozo szilard egestermekeket (korom. s igy kialakul a folyamatos -eges. mint a tomorebbek._ elegendo leveg6.' a tuzelesnel visszamarado nem egheto anyagokb6l aHa szilard darabos egestermek (megolvadthamu). Az egest gyorsithatjuk. a .I.esak szenmonoxiddaIszengazza. petnye. szenmonoxid (CO).mint lattuk .ffites hatasfokat javit6 . Ha az ego tuzeloszerbol teljes elegese el6tt egheto gazok lepnek ki. B) EGESTERMEKEK Tdkeletes eges az az idealis egesfolyamat. az egyes kalyhaszerkezetek s a kemeny meretezesenel termeszetesen arra torekszunk. . amely a fiist. reszben szilard anyagok (salak. Fiistgdzok a gaz alaku egestermekek. ez pedig konnyebben. C) TiUZEL()S!ZEREK (ttizeloanyagok) A tiizeldszerek mind szerves eredetuek.

A szilard ttizeloszerek mindig tartalmaznak tobb-kevesebbnedvesseget.ffitdertek nem egy kg-ra.also ftitoerteknek is nevezik. A frissen vagott elofa sok vizet tartalmaz. 2* 18 19 . igen bonyolult vegyiiletek alakjaban fordul elo. Fa A fa fokeppen cellulozebol es lignitbol all.) A magasharmatpont viszont Iehetove teszi -. A tiizeloszereknek szamunkra legfontosabbalkot6eleme a szen.Mindharom csoportban vannak olyanok.es ezt feltetlen keriilni kell . Ha olyan a tiizeloszer osszetetele. Kiilonosen sok nedvesseget tartalmazhat a: fa. zsugorodik vagy osszesiil. amely benniik reszben szilard. maglyazott allapotban nehany h6nap utan 30-40. hanem egy normal kobmeterre (N m3)· vonatkozik. Egeskor ugyanis-kendioxid es kentrioxid keletkezik. akkor salak kepzodik.ttizterben megolvad. A tiizeloszerek fentiek szerinticsoportositasatmutatjaaz alabbi tablazat (a tablazatban x-el jeloltiik meg azokat a ffitoanyagokat. kulonbozo szilikatok es karbonatok. Egeskor a tiizeloszerben leva viz elparolog es az . A tiizeles szempontjabol a legfontosabb a tiize16szerekjiitoerteke.pontosabb meghatarozas eseten . vagy mas neven egeshotol. a tozeg es. Salakosod6 hamuju szennel folytonego kalyhakban kulonosen nehez tiizelni.elparologtatashoz szukseges homennyiseg a felszabadul6 hasznosithato thdmennyisegbol gyakorlatilag elveszoEzert a tiizeloszerben leva viz karos. amely meg magaban foglalja a tiizeloszerben levo vizgozok elparologtatasahoz szukseges vhot is (az un. a csempe feliileten pedig elszinezodest es kiviragzast okozhatrtak. A salak. f6 alkotoreszei: kovasav. tablazata tartalmazza. parahot vagy parologtatasi hot).a lignit. A tlizeles szempontjab61 a fa erteke epsegetOl es nedvessegtartalmatol ftigg. Ez pedig reszint rongalja a kemenyt. Gaznemti x Foldgaz' Fontos a tiizeloszerek hamu-. Hotanialapfogalmak E). hogy ahamu a .hogy a fustgazbol a viz a kemeny falara. Halmazallapotuk szerint a tiize16szerek szilard-cseppfolyos es gaznemfiekre oszthat6k. reszben pedig il16 alakban. Ezert a tuzeloszerek elbiralasanal tekintetbe ken venni 1. ahiiny kg viz van az illet6 tiizeloszerben. ill. a keramiai termekeket. salaktartalma. amelyek cserepkalyha ftitesere alkalmasak). es olyanok. [Legnemfi tuzeloszereknel a.. esetleg a tuzeloberendezes femalkatreszeire esapodjek Ie. (Harmatpont . A kulonbozd hazai szenek osszetetelet es hamutartalmat a fiiggelek 24.Mesterseges Faszen Koksz Kokszbrikett Barnaszen-brikett Koszen-brikett Szenpor Cseppfolyos NyersoJaj Petroleum Gazolaj Ftitoolaj Pakura Generatorgaz Vizgaz x Vilagitogaz Kokszgaz Torokgaz Propan-butangaz a hamu. mert igy a tiizeloszer elegetesekor keletkezo flistgaz paratartalma nagy es ezaltal harmatpontja is magas. amelyet szabadban valo itarolas folyaman reszbenelveszit. Eza homennyiseg annyiszor 537 kcal. Az ilyen allapotban leva tiizeloszert legszaraznak nevezziik. Ilyen esetben tehat a fiistgazokat magasabb honiersekleten kell eltavolitanunk. reszint korrodealja (rozsdasitja) a femalkatreszeket.talmaznak nem eghetoalkatreszeket (szennyezodest) es vegiil tobb-kevesebb vizet. Lenyeges a tiizelbszerek kentartalma is. ill. amelyek a termeszetben fordulnak eld.meghatarozasat lasd a II. kensavat alkot. De Raros azert is. mely az anyag 1 kg-janak tokeletes elegesekor keletkezo homennyiseg kcal-ban. Nedvessegtartalma frissen vagott allapotban 50-60. fejezetben. amely a fiistgaz viztartalmaval kenessavat. ill. . eltomheti a rostelyt es a megolvadt salak megtamadhatja a ttizallo beleseket. A hamu asvanyi anyagokb61 all.] A most meghatarozott ftitoerteket ritkabban . legszaraz allapoban 15-18%. amelyeket mesterseges uton termeszetes tnzeloszerbol allitanak eld. ami viszont nem gazdasagos. megkulonboztetestil at un. Benniinket azonban csak a tenylegesen felszabadulo h6 erdekel es ezert ffitoertek alatt mindig a fentebb ertelmezett also ftitoerteket fogjuk erteni s az egyes tuzeloszcreknel is· ennek az erteket adjuk meg. mert ez karosan befolyasolja a tuzeloszer minoseget. salak mennyiseget es minoseget is. felso futoertektol. Ezek megtamadjak a vas alkatreszeket. mert a salak uzem-kozben nehezen tavolithato el a kalyhabol. Egysege tehat a kcal/kg. A szabadban huzamosabb ideig tarolt tuzeloszerek elvesztik nedvessegiik egy reszet. ' Tlizeloszerek Halmazallapot Szilard x x x x x Terrneszetes Fa Tozeg Lignit Barnaszen Koszen Antracit x x x x .

ill.ezert kozvetlenul tiizelesre nem hasznalhato. A forgalomban leva tiizelofa lehet: hasabfa (1 m hosszu). . .-. vegyes szemnagysagu szenet . 20-40 trim akna II. mert draga es ertekesebb felhasznalasi teriilete van. 5 -. . hamu=I%. 0-80 mm kockaszen 40 . Hamutartalma a hozzakeveredett asvanyi anyagok kovetkezteben igen nagy.a pecsi kivetelevel ~ hajlamosak ongyulladasra. A fafeleknek a nedvessegtartalorntol fiigg6 ftitoerteket a ftiggelek 25. . A fa. melynek fiitoerteke megkozelitbleg azonosa faecal.... Ftitesre nem hasznaljak... parazsa nines es hamutartalma is igen nagy. szen . legfeljebb ott.szerkezetti novenyeibol keletkeztek.. 02+N2=43%... A legszaraz fa fiitoerteket a szamitasokban atlagosan 3000-3500 kcal/kg-ra vehetjiik. szen . hogymilyen eredetti a novenyzet. kevesebb i110 alkatreszt tartalmaznak es C tartalinuk magas. mennyi ideig es milyen nyomas alatt. . mennyi idejiik volt viztartalmuk elvesztesere. szen 10-30 mm dio I... . az aknaszenbol a fin om szemcsenagysaguaknak rostalas utjan tortenc eltavolitasaval keletkezo minoseget rostalt aknaszennek nevezziik.gyulladasi hiunerseklete altalaban igen alaesony (250--300 CO). .. 2. leparlasi maradeka a faszen. . A regebbi korti szenek. . .. .. Az egyes tuzeloberendezeseket bizonyos meghatarozott szemnagysagu szenekre tervezik es epitik. 5-20·mITJ rostalt daraszen . . A foldkereg csuszamlasa vagy eruptiv mozgasa kozben a novenyzet foldretegek. . mert nines kentartalma. . Levegon huzamosabb ideig tarolva nedvessegtartalma mintegy 15-30 %ra csokken. kandallofa (33 em hosszu) es apritott fa (25 em hosszu). Hazankban a fahiany miatt ritkabb a hasznalata. vagyis attol fiigg. Faszen 4... . hamu= 1 %. . . .. hogy kepzodesuk ideje alatt milyen asvanyi anyagokkal keriiltek erintkezesbe. H =5%. ezert cserepkalyhatuzelesre altalaban nem hasznaljak. annal kisebb a C tartalma es annal kisebb a fiitoerteke. .... . annal fiatalabb a szen.. legszaraz allapotban elerheti a 30%-ot.. tablazata tartalmazza. mig vegul eleri a szen gyulladaspontjat. . . 1/4 resze lignit es esak igen keyes a kcszen (Mecsekvideki).. tak kiteve. 3. Altalaban az oregebb szenek tomorebbek es kisebb nedvessegtartalmuak. Szeneink ..· milyen homersekleten volt a foldben. . faban b6velked6 orszagokban e10szeretettel hasznaljak tiizel6szeriil. . A szenet kozvetlenul kitermelese utan a banyaban kiilonbozd Iyukmeretfi rostakkal szemnagysag szerint osztalyozzak.-40 mm akna 1. Nadasladanyban es a Duna-Tisza kozen Keeel kornyeken. mintegy 70-90 %. Igy ke1etkeztek a szenek. Kiilonosen vonatkozik ez a puhafa fajtakra. . . . .-20 mm dio II. A fa hamutartalma igen kiesi.. . epszovetti kemenyfat hasznalnak. kulonosen.. Eszerint a szeneket a kovetkezo esoportokra osztjuk: porszen vagy aproszen 0. melyek gyantadusak. . .A teljesen viztelenitett fa vegyi osszetetele atlagosan a kovetkez6: C=50%.. A szenek hamutartalma attol fiigg. ahol a kornyeken jelentos tozegelofordulas van. Minel rovidebb volt ez az id6.. . .. . . . . . A frissen kitermelt tozeg nedvessegtartalma igen nagy. szen 0. 6--6500 kcallkg. . A szen fajtaja es minosege attol fiigg. Igy hazankban a Fertd to kornyeken (Hansag)... A cserepkalyha begyujtashoz puhafat. . . Mivel szerkezeti lazasaga miatt igen gyorsan eleg.5 mm daraszen '" •. . gyulladasi homerseklete kb.. aknaszennek.. Tdzeg Elo vagy kiszaradt lapok uledeke. . Fiitoerteke kb. ..Az eso es a napfeny valtakozo hatasara kiszaradnak. Ha a fat levegotdl elzartan hevitik (ez az un. . 80 mm felett. . amellett hamuja nem salakosodik. melyek laza szerkezetiiek es a fenyofelekre. . kozetek ala kerult es a levegotol elzartan nagy nyomas alatt bomlasnak indult. . . . valamint azert. az ettol jelentosen. . .. Ezert a tulajdonsagaert. . ez azonban a nedvessegtartalommal erdsen valtozik. . . elvesztik nedvessegtartalmukat es porlanak. viz = 16:Yo. O2 + N2 =36%. . . Felhasznalasuk szempontjabol lenyeges a szenek szemnagysdga is. Ennek kovetkezteben fajlagos·· feliiletiik megnovekszik es az oxidacio folyaman ho ke1etkezik. .80 mm darabcsszerr. . 20 A banyak altal szallitott osztalyozatlan.. A magyarorszagi szeneknek mintegy 3/4 resze barnaszen. a Balaton mellett. . . .. azonban termokoksz kalyhaba begyujtashoz a legalkalmasabb anyag. . . leparlas vagy desztillalas).. 21 . . A legszaraz fa vegyi osszetetele: C=42%. eltero szemnagysagu szen alkalmazasa a tuzeles gazdasagossaganak rovasara megy. . a ffiteshez tomor. . ... amely elbomlott es szenesedo novenyi reszekbol all. . . nedvessegtartalmuk pedig koruktol. Szenek A szenek a regi geologiai korok fas .. 230 Co. . A szenhalom belsejeben a ho egyre novekszik. A 15-20% nedvessegtartalmu tozeg mar jo tiize16szernek mincsitheto. H2=6%... ha Ievegdtol elzartan magasabb homersekletnek vol .

szerkezete tornor. A barnaszen a lignitnel . Fiitoirfike 7-8000 kcaljkg. Ezt az eljarast dehidralasnak (viztelenltesnek) nevezik. a masik esoporthoz a. A lignit hatranya. Frissen kitermelt allapotban nedoessegtartalma 50 % kiirii! van.20%-ra) es kentartalma is jelentosen csokken.tombokke. komloi banyakban fordul elo. a nemesitette 4200 kcal(kg Feketeszen hazankban csak a Mecsek videken. 6 at gdznyomason es 160-170 Co homersekleten kezelik.regebbi . 0. Ennek megfeleloen jiitoertike is magas. A hazai szenfelesegek futesi szempontbol jellemzo adatait a fiiggelek 24. b) barnaszen a . Feketeszennel gazdasagosabb tiizelni. d) antracit . viztartalma 2--4 % kozott van. Fiit6erteke azonban mar joval a gyulladasiIiomerseklet alatt. Lignit nagymennyisegben . Illotartalma igen alacsony. kevesebb illoreszt tartalmaz. matranovaki.Varpalota. 270 Co. A nemesiteskor a lignitet zart tartalyban. a masodike kisebb. kisterenyei es nagybatonyi. taroIasifiitoertek-vesztesegiik igen nagy.vezert ezek a szenek rostelyon is jol egethetOk.hamutartalma 17%. tablazata tartalmazza. ezert rostelyon csak laza salaku szenekkel keverve hasznalhato. hamujuk nem salakosodo. c) feketeszen (koszen) A nyers lignit jutaerteke 2000 kcaijkg. A hazankban termelt . A tobbi nogradi szen salakja osszesul ugyan.5 m magas retegekben taroljuk. kiraldi.Ekkor a szen parazslani kezd.· Dudar. kb. Angliabarres az Egyesiilt Allamokban . Viztartalmuk kiilonbozo. Eszak. Gyulladasi homerseklete aranylag alaesony. ugyanis a barnaszenbol alacsonyabb hdmersekleten tavozo illo alkatreszeketaz egesi levego es a ftistgazok gyakran elegetleniil magukkal ragadjak es a tfizterbol eltavolitjak. e) koksz . Ajka. •azert rendszeres alkalmazasa nem . Hidas. a pecsi.A borsodiszeneket ket csoportra osztjuk. szetmallnak. Pilisszentivan) kozepes minosegti barnaszenek. neha fekete. mialtal nedvessegtartalma (kb. ill6tartalma 11%. Hazankban a legfontosabb barnaszen-teruletek Tata es Dorog kornyeke. Szine barnas. monostorbeli. Ezert a szenet zart teriileten legfeljebb 1.koksz foleg kiilfoldi szenekbOl keszul. hosszu Iaaggaleg. hogy a tfizben sok (30-50%) eghetd-gazt fejlesztenek. 7-800() kcaljkg. Ezzel szemben a feketeszenbol az illo alkatreszek magasabb homersekleten tavoznak es a ttizterben feltetlentil meggyulladnak. Brennberg. Barnaszeneink fobb jellemzoje.homerseklete magas. Levegon tarolva konnyen szetesik. fenyes. melybol keletkezett. keyes Ievego adagolasaval magas hdfokon hevitjiik (leparlas). Ongyulladasra-nem hajlamos. arnellett a rnasodik csoporthoz tartoz6szenek nagy nedvessegtartalmuk kovetkezteben tarolas kozben erosen porlanak. minosege azelofordulasi hely szerintigen kulonbozo.. hogy nagymennyisegti kent is tartalmaz. A nagybatonyi szen salakja erosen osszesiilO. szenek atlagosjiitaerteke kb. ongyulladasra hajlamos.Ievegon konnyen. ami a femalkatreszeket es csempeket is rongalja: Cserepkalyhatiizelesre csak rossz hatasfokkal hasznalhato. Viztartalmanak csokkentesere nemesitik. medenceben. a szenbol eltavoznak az ilI6 alkatreszek es a viz s visszamarada nagy fiitaertekfi koksz (a Ieparlas gaznemti foterm eke a vilagitogaz). hamutartalma 5---8 %.es del-nogradi szeneink asalgotarjani. Gyongyos es Rozsaszentmarton kornyeken talalhato. A Tata-Dorogvidekies brennbergbanyai szen cserepkalyhakban jol hasznalhato . de nem olvad ossze nagy. Eszak-Dunantul. ezert kozvetlenlil tuzelesre alig hasznalhato. tompafenyfi. korul van. barnaszennel. A feketeszen magasabb ffitoertekfi. Rostelytuzelesnel arra is figyelemme1 kellienni. mizserfai. tobbi borsodi banya szenei. Teresi feliiletekagyl6s. hogy a lignit magasabb homersekleten szetesik es nagyresze a rostelynyilasokon eleget~ Ieniil hull at. mint a . A koszenkoksz kentartalma kicsi.3-1%. ·ezert nedvessegtartalma kicsi. Feliilete Iehet fenyes vagy erdes. Eszak. Az elso csoportbeli szenek fiitoerteke nagyobb.szarmazasu. Mogyorosbanya.tartoznak az egercsehi. Tarolas kozben Az antracit a feketeszen legoregebb fajtaja. Az elsd csoportba . kb. gyulladasi homerseklete is magasabb. Az eszak-dunantuli szenek (M6r~ Pusztavam. A hazai fekete.es Del-Nograd es a Borsod-videk. esetleglangra Iobban es eleg. tehat az ill6 veszteseg keyes.tJj. . Antracit nagy mennyisegben fordul elO a Szovjetuni6ban a Donyec. kentartalma 3 % korul van. mint a barnaszenek. mely szinte teljesen karboniumb61 all. gyulladasi . a lassu melegedes kovetkezteben is csokken. 22 . 6000 kcaljkg. Ha a szenet zart terben. Fiatal kora miatt jol mutatja annaka novenyzetnek aszerkezetet. a) lignit A lignit a legfiatalabb szenfeleseg (mintegy 4-5 milli6 eves). ajanlhato.

Ha ui. Egyes hOmerokon a Celsius skala mellett az uvegcso masik oldalan a Reaumur (ejtsd: Reomur. A legtobb homero elve azanyagok azon tulajdonsagan alapszik. tovabba a vildg[t6gdz (a szenleparlas visszamaradt termeke 5000-5500 kcal/Nm". Barmely anyag hoallapotat elsosorban hdmerseklete 'jellemzi.1\ szurok nagy fiitoerteke kovetkezteben a brikett nagyobb fiitoertekii. amelybol keletkezett. tatai tojasbrikett: 5500. Celsius (ejtsd: celziusz) sved fizikus a 18. mely laza szerkezetfi szeteso anyag.HOTANIALAPFOGALM~K brikett Szeneink porlodo termeszetuek. mint telen. a forrasbanJevo vizhOfokat pedig 100 C'<nak. . + + Legismertebb a higanyos hOmiro. hazankban foleg Lispe kornyeken elofordulo. f) n. A szenporbol. hidegnek erziink. Ennel a homersekletnel ilesz terfogata a legkisebb vagyis a viz a Iegsfirtibb. melynek also vege kisse kiszelesedo edenyt alkot.kezik.20 Co-ig tuntetik fel. fejtesiikkor sok szenpor kelet. terfogata a Iehtilessel' csokken. hogy ho hatasara kiterjednek. lagos tuzeloszere. felkoksz marad vissza. A tatai esa dorogi szenbcl felkokszbrikettet es sajtolt kokszot is gyartanak. a 0 Co alatti hdmersekletnek megfelelo . fiitoertekkel) johetnek csak cserepkalyhafutes tekinteteben szoba. csak igen elszortan hasznalt es reszben meg kiserlet alatt a110 cserepkalyhakkal e konyv kereten beliil nem foglalkozunk. Cserepkalyhakban brikett alakjaban hasznaljak fel. Lenyege a kis ~tmerojii felul zart uvegcso. A tej vagy viz. jele R 0) fokokra vonatkozo beosztas is lathato. pontig ujb6l emelkedik. Ha alacsony homersekleten barriaszenet parolnak. ha homerseklete alacsonyabb mint borunk feluletenek vele erintkezo resze. rendesen . ha hdmerseklete magasabb. ezert a sinek talalkozasanal kikepzett hotagulasi vagy dilatacios hezag nyaron keskenyebb. 6-c-9000 kcal/Nm? fiitOertekiitermeszetes tuzeloszer). amely cserepkalyhaban is jol egetheto.Iangnelkuli Izzassal eg. pecsi dio (szurkos): 5700.es melegnek erezzuk. Reaumur OO-nak szinten az olvado jeg hefokat vette fel. hogy a viz 0~4 Co kozott . Ebben van ahigany. dorogi sajtolt koksz: 6300. A ies terfogata pedig mintegy 10 Ofo-klil nagyobb. Ha ezt meleg eri. 'szurok vkctoanyaggal brikettet gyartanak.e tekintetben kivetelesen viselkedik. A brikettek jutoertikei: dorogi tojasbrikett: 5300. t6rfogata a fagyas. E ket szelso homerseklet kulonbsegenek szazadresze 1 Co. Gaznemii fiitoanyagok A gaznemfi fiitoanyagok koziil a foldgaz (a fold melyebol nagy nyomassal feltord. Az olvado jeg hofokat nevezte 0 Cf-nak (nulla Celsius fok). kifut a Iabasbol: a vasuti sinek nyaron napsutesben megnyulnak. szazad kozepen hatarozta meg ezt a mertekegyseget. de csak 4 CO-ig. mint a negyfokos vize (ezert repeszti meg a vizzel telt zart csovet vagy edenyt a benne megfagy6 viz). magasabb hofoku vizet htitunk.· A koksz a termokoksz cserepkalyhak kizaro . az un. tatai felkoksz-brikett: 6200 kcal/kg. Egy testet vagy kozeget pl. mint a szen. A homerseklet legismertebb mertekegysegea Celsius fok (jele: CO). 5. Meg kell azonban jegyeznlink. A szokasos szobahcmerok skalaja + 50 CO-ig terjed. A hdmersekletet hofokokban fejezzlik ki es nagysagat homerokkel merjuk.. Az ezek reszere szerkesztett. A vizet 4 Co ala hiitve.. ha forraljak. . telen osszehuzodnak. 24 . ahigany kitagul s az uvegcso melletti skalan a homerseklet (hOfok)leolvashat6.osztasvonalakatpedig a 0 Co-tol lefele.

000011 = 0.vagy rovidenka16ria (jele: geal vagy eal). B) HOMENNYISEG .000005 = 0..000001 = 0.000003 = 0. az un. 1 kg vasat es J kg vizet azonos korulmenyek kozott ugyanannyi ideig melegitiink. at-to homersekletkulonbseget pedig At-vel.. pelda. homerseklete emelkedik. O Ha ahctagulasra vonatkoz6 kepletbe 10 erteket mm-ben helyet. • ~ homerseklet novekedesevel a szilard testek terfogata is .I keal hot ad at.. mennyivel no meg a magassaga. 10 hosszusagti to homersekletfi szilard test. A hdmennyiseg jele: Q.. .. De ha pI.14. hogy 31 20 CO-U vizet forrasba hozzunk ? II viz hofokanak 20 GO-rot 100 CO-ra ernelesehez 80 kcal. hogy a gorog nagy deltat (zl) tesszuk elebe.. de kulonbozo anyagb61 a116testek homersekletenek ugyanannyi Co-kal va16.Fenti kepletbol Jdolvashato. 3 I vizhez tehat 3 X 80 = 240 kcal hO szukseges. amelyO CO-on 2. emelesehez kiilonbozo homennyisegre-van szuksegilk. Az lkilogrammka16ria (jele: kgcal vagy keal) pedig aza homennyiseg..aranyos a test eredeti hosszaval (10) es a homersekletvaltozassal (M). O . ha homersekletet t CO-ra noveljtlk. tehat feltehetoleg mindkettovel ugyanannyi hdmennyiseget kozlimk. hogy egy cserepkalyhanak. tesitjiik. A tovabbi . amely 1 (vagyis II) .l) . akkor a megnyulas !J..0 m (2000 mm) magas. hogy valamely test hosszusaga.. ·2ooo(200-0)=1.... ha homerseklete to-r6l t-re no: It Ha egy testet melegitiink. a testek egysegnyi hossusagu darabjanak 1 Co homersekletvaltozasra fellepo megnyulasat jelenti.000040 Mint mar emlitettiik. Ha a testnek esak egy bizonyos iranyu meretnovekedeset vizsgaljuk.l erteket is rum-ben kapjuk. hogy a vonalas hotagulas . pelda. aluminiumra betonra iivegre " jenai iivegre Invar acelra porcelanra kalyhacsempere fenyofara = 0. 1000000 3 A) A TESTEK HOOKOZTATAGULASA .•. ezalatt 240 kcal meleget veszit. 'hogy egy gramm (vagyis 1 kobcentimeter) 14. Laplace es Lavoisier (ejtsd: Laplasz es Lavoazie) franeia fizikusok megallapitottak. az egyenlO mennyisegti.. (!J. Kepletekb~n. '. Kelvin). egysege a grammka16ria. mig a te1jes terfogat valtozasanak vizsgalatanal kobos hotagulasrol beszeliink.erteke hotagulasi . hogy hossznovekedese (vonalas hctagulasa):' It-/o =rx:/o·(t-to).. amig homerseklete 20 CO-ra leszall. a folyadekok es gazok hotagulasara es az ezzelkapesolatos torvenyszenisegekre vonatkoz6an lasd a ftiggeleket.ritkabban szokasos hcfokbecsztasokat (Fahrenheit.. ejtsd: alfa) az un. de kulonbozo szerkezetti ariyagoknak kiilonbOzohqmennyisegre van szliksegiik.~yakran egy!ilennyiseg ket erteke kozti kulonbseget ugy jeloljuk. Tehat 100 Co = =1W R vagyis 5 C =4 RO.000023 = 0. hogy egy. Az elobbiek alapjan azt is tudjuk. Mennyi homennyiseg szukseges ahhoz.. 1. vonalas (linearis). azt tapasztaljuk..vagyis ad at kornyezetenek. Jelen esetben az It -/0 hosszvaltozatait is jelolhetjtik: AI.5 Co homersekletf viz homersekletet 1 CO-kalnovelje.5Co homersekletii viz hornerkg sekletet 1 Cr-kal emeli (1 keal = 1000 cal). ezek atszamitasi kepleteit tovabba egyeb kitlonleges hOmerck Ieirasait a fuggelek tartalmazza. Ezt ugy fejezziik ki. mint a viz. Utobbi meghatarozas forditva is igaz. ui. hogy kii1onbozo az anyagok fajhoje.000011 = 0.'Az 1 cal az a homennyiseg.1/=.. hogy ha 3 I forrasban leva vizet MIni hagyunk egy edenyben. Valamelyanyag. erteket nehany anyagra alant kozoljuk: (mertekegysege IjCO) vasra .. hogy a vas sokkal magasabbIiomersekletre me1egszik'fel.000011 (11 milliomod) .mint emlitettuk -nagyobb lesz. A fenti kepletbol kovetkezik. Ez azt jelenti. amelyszukseges ahhoz. . ha 1 kg viz homerseklete 1 C'<kal csokken. hogy ugyanolyan homersekletemelkedeshez az azonos mennyisegii (kg tomegii).de a forrasban Ievd viz' hofokat 80 R o-nak nevezte. ha homerseklete +200 CO-ra emelkedik? A linearis hotagulasra vonatkoz6 keplet szerint: .egyiitthato. A szilard testek kobos hotagulasara. 2. . C) FAJHO = 10·[1 +rx(t-to)] Az rx egyiitthat6 igen 'kicsi szam. -0.000001 = 0. olyan It hosszusagiira nyulik. Egyszeriibb alakban: Al = rx·/o (M).. akkor' kornyezetenek .fajhoje aza melegrneny27 26 . Szamitsuk iki.2mm.vonalas (Hnearis) .. . A femek vonalas hot~gulasa minden iranyban ugyanakkora. E kepletben o: (gorog betfi. izotrop testekre.000003 = 0..

22. ha a vizgdz Iehfitve . ugy azt lehfiti. annak megvaltoztatasaval szemben ellenallast fejt ki. Ez a parolgas annal gyorsabb. + 29 . Aviznel 100 CO-nat nemcsaka felszinen van parolgas. amely telitette teszi a leveg6t. mig a viz folotti leveg6 telitette nem valik. . vas...hogy valamely szilard test megolvadjon vagyfolyadek parologjon.felvenni marnemkepes. (ez az olvadasi hofok) megolvad. Amig a kohezio olyan nagy.. de csak 0 CO-ig (ez a viz olvadasi vagy maskeppen fagyaspontja). Ahhoz. vagyis legnemfive valnak. a legnemfi halmazallapotu anyagok (gazok) terfogata is. . At=2oo-20=J80 Co. akkorez a parolgas csak addig tart. acel aluminium. Ha azonban az edenyt feliil Iezarjuk. hogy az anyagnak onaIl6 alakja es terfogata van. . relatiu nedoesseg. akkor annak hOfoka emelkedik. annak mennyisege a felszini parolgas folytan Iassan. ami azt jelenti. Legkori nyomason a folyadek egyes felszini reszei allandoan parolognak. az anyag szilard halmazallapotu. Az ilyen anyag folyekony (mas szoval cseppfolyos) halmazallapotu. . iII. mely azt rnutatja. 1 m--ben 208/40 = 5. A viz forrasi hoje 537 kcal/kg.2 g lesz. Haegy nyitott edenyben legkori levegovel erintkezoviz van. hogy a viznel ehhez eppen 1 kcal szukseges. Az a vizgdzmennyiseg. . ha annyi vizgoz van benne. Mivel tudjuk. erosen fiigg a leveg6 hdmersekletetol.? g. hanem azt teljesen be is toltik. hogy sikeriilt megallapitani. hogy valamely m (kg) tomegfi. hogy a . gdz -'- forditodik. . Ha pl. azonban olyan szazalekszam.viz. here van sziikseg. amely azilleto anyagTkg-janakhdmersekletet 1 C"kal emeli. tovabb melegitve hdmerseklete mindaddig nem emelkedik. A szilard testek... Masreszt. hogy anna! tobbet. . tin. hanem halmazallapot-valtozasra . minel magasabb a folyadek hdmerseklete. eza forras.8 g. hogy egy 40 rn> legterfogatu szoba 20 Co 'homersekletti levegojeben 208 g vizgoz van. molekulakat _~ osszetarto vonzoero (a kohezio).11 0. amely azonos hcmerseklet es nyomas mellett a leveg6t telitette tenne . . 28 A levegoben mindig van bizonyos mennyisegfi vizgdz.22X 180=79. mig a jeg el nem olvadt. . " A fajho bettijele "c".20 0. iiveg tegla. erossege szabja meg -. . egysege: kcal/kg.21 0. . homennyiseg szukseges.pot-valtozasra. Mennyi e szobalevego abszolut es relativ nedvessege ? Mivel 40 m3-ben 208 g vizgoz van. vagy a viz 0 Co ala hiitve megfagy.7 kcal. masreszt a fagyaskor minden kg jeg kepzddesekor ugyanennyi 116mennyiseg szabadul fel. fa Ievego :.a viz a parolgashoz sziikseges hot a kornyezettol vonja el. +20 CO-mil 17. pelda. az oket hatarolo edenynek vagy helyisegnek nemcsak alakjat veszik fel. pelda. + 10 eD_ nal 9. de ugyanakkor terfogataivaltozatlan homerseklet mellett) allando marad. Igy pl. ha benne ms-enkenr 2 gramm vizg6z van.24 0. Ha kiserletkeppen alacsony hofokon jeget melegitiink. ha forrasban Ievo vizet tovabb melegitilnk. hogy 2 kgtomegti kalyhacsempe homerseklete 20 CO-r61 '200 CO_ra emelkedjen? MiveI a kalyhacsempe fajhojec =0. \ D) HALMAZALLAPOTOK Az _anyagok halmazallapotat reszecskeiket .2/17. A gyakorlatban altalanosan hasznalt.ismet vizze valik (lecsapodik). 4. Ha a kohezio kisebb.3 = 30% lesz. igy: Ahhoz. a jegnek vizze valo atalakulasara fordit6dik. vagyis ennyi 116 sziikseges 1 kg (11) 100 CO_u viznek gozze valtoztatasahoz. E) A LEVEGO NEDVESSEGE Q=2XO. -10 Co-os levego mar akkor telitett lesz. . +25 CO-nal 23 g vizg6z teszi a Ievegot telitette. Igy pI.. akkor meleget ad le a kornyezetenek. . a jeg olvadasi hOje 80 kcal/kg.3 g. Minthogy pedig 20 Co homersekletnel a telitettseghez szukseges vlzgozmennyiseg 17. vagyis folyekony halmazallapotba megy at. Telitett a Ievego. Nehany anyag fajhoje: Q=m·c·At . 0.3 g. de allandoan fogy. .levegoben m 3-enkent Ievo vizgoz mennyisegeig-ban) hany /a-a annak a vizgozmennyisegnek. azaz ennyi a Ievegf abszolut nedvessege. DC-na! mintegy 5 g. termesko. Hasonlokeppen.. cserep..57 0.. . ezert a viz fajhOje = 1. c (kcaljkg CO)fajhOjii anyag hdmersekletet At Co-al emeljiik.nagy tobbsege megfelelo hdmersekletre melegitve . Abszolut nedoesseg az a mutatoszam.hogy az illetdIevego 1m3-eben tenylegesen hany gramm vizg6z van Jelen. azaz megfagy. a test alakja konnyen valtozik es felveszi az ot magabafoglalo edenyalakjat. hanem a folyadek belsejebol is gdzbuborekok szallnakfel.. Az ilyenkor kozoltho halmazalla. hogy 1 kg jeg olvadasakor 80 kcal hOt von el kornyezetet61. amely megmondja. a felvett ho nem emeli a homersekletet. samott '. +5 CO-nat 6. Mennyi Q homennyiseg szukseges ahhoz. Masreszt minden folyadek a rea jellemzo fagyasi hdmersekleten megszilardul.nyisegIkcal-ban).az un.. Vegiil. alakja is konnyen valtozik. Tegyilk fel.22 3. tehat a relativ nedvesseg: 100X 5.

a Ievegcben eredetileg leva . hogy minel kisebb a Ievego viztartalma. minek nagyobb a ket test hdmerseklete kozti kulonbseg. hogy a harmatpont az ahomerseklet. abra). Ez a folyamat annal gyorsabb. azt szamszertien az illeto anyag hdvezetesi tenyez/ije (maskifejezessel: fajlagos hovezetesi kepessege) fejezi ki. a hda szilard testekben. (kcaljrn 0 CO) 0. . A hi5 hdromfelekeppen terjed: »ezetes. Tetelezzuk fel.9/17. nagyobb.mfiszerek is (ezeket gorog eredetti sz6val.0. amely. agyag. amelyre a Ievegot Ie kell hfiteni. Ekkor a levegoben Ievo vizgoz-parak harmat vagy kod alakjaban kicsap6dnak. Mondhatjuk azt is. Hovezetes A ktilonbozo I. ill. . mertek-' egysege: kcal/rn 0 Co. 30 A hdkozlesnek azta ~:b:p. homennyiseg kaloriaban. nyugv6 (nem aramlo) levegoben. gazban vagy folyadekban (1. Peldaul a fal hovezetesi tenyezoje az a.3 = = 40 % ( + 20 Co-nal ui. salak. hajszalhigrometer. ejtsd: lambda). a fal vastagsagaval pedig forditott aranyban van. Minel nagyobb a A. Viz . parafa. a hoatvezetes idotartamatol. A + 20 Co-os levego relativ nedvessege tehat: 100X 6. amikor a ho valamely test vagy kozeg egymassal erintkezo reszecskei kozott terjed es ezek a reszecskek egymashoz kepest viszonylag mozdulatlanok.olyan hcmerseklethez jutunk. ko. mert a csokkeno homerseklettel mind kevesebb vizgoz-tartalom kell a telitettseghez. egyszerti szerkezetii az un. . .anyagokat harem csoportba oszthatjuk: 56 hovezetdk (pl. mely 1 m vastagfal 1m? feluleten lora alatt a feliiIetek 1 Co ho1.). A hovezetesi tenyezo je1e: A (gorog betii.3 g vizgozkellene a telitettseghez).8 g vizgoz.70 40. tablazat Szerkezeti anyagok hovezetesi tenyezoje (A)20 Co hOmersHdetnel Megnevezes Agyagteglafal Kaviesbeton Vasbeton Salakbeton Acel atlag Vas atlag Aluminium. .75 1. dramlds es sugdrzds utjdn. Csak a teljesseg kedveert emlitjlik meg.90 1. Hovezetesi tenyezo. amelynel a telitettseghez elegendo . fa. hogy 1 m ' levegot csovonszivatnak keresztlil. A fal egyik oldalarol a masikra atvezetett teljes homennyiseg ftigg a fal anyaganak hovezetesi tenyez5jet61 (amit a A fejezki) tovabba a falfeliiletek meretetol. a hoatvezetes idotartamaval es a fal ket oldala' kozotti homerseklet-kulonbseggel egyenes. uveg. hogy m+-enkent 6. vagyis a ho mindig terjed a melegebb testhOI a hidegebbfele. Igy terjed pI..::::::::::::::::::::::: '" " '" .Ha a hfitest folytatjuk.nevezziik). . Leteznek azonban egyeb . Ezt a hornersekletet rehat. flireszpor. melynel bizonyos homersekleni es relativ nedvessegtartalmu levego (a peldaban 20 CO es 40%) telitette valik. 17.33 0. amely megfelelo skalanrnutatja a nedvesseget.48 '" modjat.50. nyugv6 levego. F) A HO TERJEDESE homerseklenl testek igyekeznek kiegyenlitodni homerseklet szempontjabol. tablazat tartalmazza.e. Hogy valamely anyag milyen jo hovezeto. pala. Mondhatjuk tehat. szen. A peldabeli nedvessegfi levego harmatpontja tehat +5Co. Ha most ezt a levegot hfiteni kezdjiik. cserep. az idotartames a homerseklet-kulonbseg. beton) es rossz hovezetok vagymas neven j6 . annal alacsonyabb a harmatpontja. abra. azabszohit vizgoztartalma nem valtozik. higrometereknek Igy pl. hogy telitette valjekIazaz relativ nedvessege 100% legyen).6. vagy edenyben + 20 co-u Ievego van olyan nedvessegtartalommal. hogy az atvezetett homennyiseg a A-val. annal. 1. . szaraz hornok stb. de a relativ nedvessege mindig tobb lesz. A nedvsziv6 anyag megmert sulynovekedese egyezni fog az elszivott vizgoz sulyaval. A hovezetes szempontjabol a testeket. annal kisebb az atvezetett homennyiseg.a Ievego abszohit nedvessegenek meresere szolgalo .9 g vizgozt tartalmaz. kozepes hovezetok (pI. hogy egy zsirtalan hajszal a vizgozok hatasara megnyulik es egy mutatot hoz mozgasba. a fal feliilete. a ket felillet homerseklet-kiilonbsegetol es a fal vastagsagatol. 1. Nehany anyag hovezetesi tenyezojeta 1. forgacs. hogy a levego nedvessege merheto pl. femek).hoszigete10k (pI.40 0. viszont minel vastagabb a fal.170.10 1. ugy. amelyben ismert sulyu es j6 nedvsziv6 kepessegu anyag van.hogy egy helyisegben.azonalapszik. hovezetesnek nevezzuk. harmatpontnak nevezzuk. 31 . Hovezetes merseklet-kulonbsegenek hatasara athalad. akkor + 5 Co-nal . " . Konnyen belathato. a fal feliiletevel.

Minden meleg testbocsat kimagabol hosugarakat es emiatt lehfil. 2. vagy annak atad (kilepesi tenyezo). hogy a nagy magassagban leva Ievegoretegeket felmelegitene.75X27X24 .abra. akkor ki tudjuk szamitani.hordunk nyaron feher . a tobbit visszav~r~~.terilletfi. Wen viszont sotetet). 0. a hoatadas idotartamatol.felulete 1 6 alatt elnyel (abszorbeal). Ennek kiszamitasara szolgal akovetkezo kepler: Q F: ). (2. -amikor a magasabb homersekletfl szilard test adja at hojet a mellette aramlo hidegebb levegonek.38 m ertekeket sara szolgalckepletbe helyettesitve: Q 32XO.abra.. A ~okisugarzast emisszi6nak. tovabba az un. Abszorpci6kepesseg az a homennyiseg kcal-ban. A feliileti hdatadds! tenyezd az a homennyiseg kcal-ban. a l. 38 em vastag fal egy nap (24 ora). osszetett folyamatot nevezztik aramlasos hdatadasnak (konvekcionak). amellyel aramlas kozben erintkezik. jele:"A". Mennyi hOt vezet at egyik feluleterol a masikra egy 8 hosszu. hogy az illetf anyagb61 keszult "P" m..LItC. Az-aramlo levego homennyisegenek egy reszet atadja annak a szilard testnek. A hgsugarak Iathatatlanok (nem szabad a fenysugarakkal osszeteveszteni). a hoelnyelest abszorpci6nak is hivjak (3. a homennyiseg k 1 . ha a ket feliilet kozotti homerseklet-ktllonbseg .es igy kevesebbet vernek vissza ~ mint a vilagos es sima feliiletfiek (ezert . Hoaramlas (konvekcio) A hO levegoben. melyet valamely anyag 1m2 felulete 1 ora alatt kisugaroz. pelda. fajsiilyuk csokken.egysege: kcal/m-o. hogy a kozbenso kozegeket nem meleglti feI. At-i t5 keal. "t5"vastagsagu fal melegebb oldalarol ahidegebb oldalra "i" ora alatt mennyi Q kcal homennyisegvczctodik at. ". melyet az 1 m. . A felszallo levegoreszecskek a hct magukkal viszik. -i" a hoatadas idotartama orakban.4 CO? F===4X8=32m2. az utobbit kilepd hoatadasnak nevez- 2. flissz(!verl reslek Elnye// resz 5. amelyet valamely anyag 1m. hoatadasi tenyezdtol. Jele: "E". Emissziokepesseg az a homennyiseg kcal-ban. . Jele a. abra. a levegd es a szilard test feliiletenek hdmersekletktilonbsegetol. helyukre pedig hidegebb reszecskek aramlanak. konnyebbekke valnak es felszallnak. altalaban gazokban aramlas utjan terjed. alatt. . Ha valamely anyag hovezetesi tenyezojet.vagy vilagos ruhat. ziik. a nap melege a vilaguron es a fold legkoren at sugarzas utjan jut a foldre.38 kiszamita-- = 40926 ca. anelkiil. Sugarzas A h6 terjedesenek azt arnodjat nevezziik sugarzasnak. akkora felmelegitett reszecskek kiterjedaek. "P" a felii1et m--ben. Hoaramlas 3.. abra) . Sugarzas 3. ha a fal belso feliiletenek homerseklete +23 Co. A sotetszinfi es durva feluletu testek az oket ert hosugarakbol tobbet nyelnek el . Igy pI. A testek az oket ero hosugarak tobb-keveseb~ reszet elnyelik (ezzel hdmerseklettik emelkedik). ha a levego es a felulet kozotti hornerseklet-kulonbseg 1 Co. i == 24 oraes r5 = 0. egysege: keel/m-o. 4 m magas. Az elobbit belepo hdatadasnak. dimenzioja: kcal/m26 CO. ahol "a" a feliileti hoatadasi tenyezo. A folyamat forditottja.75keal/m6Co.1t = 27 C. A hoatadasi tenyezo ismereteben konvekci6 utjan atadott hfimennyiseg az alabbi kepletbol szamithato: Q =a-Fri-A: kcal.=0.mikor a ho ugy t~rjed egyik testrdl a masikra.-t ismerjiik. ill.feltiletfiszilard test egy ora alatt a vele erintkezo Ievegobol atvesz (belepesi tenyezo). a magasabb hcmersekletti szilard feluletrol a Ievegonek konvekci6 titjan atadott l10mennyiseg fiigg a feliilet nagysagatol. a kiilsoe pedig .) Az aramlo meleg Ievego altal a szilard feluletnek. Minden testugyanannyi hot kepessugarzas 3 Cserepkalyhas .munkak 33 . 'Ha a Ievegorfvagy gazt) melegitjiik.1t" pedig a levego (vagy mas gaz) es a feliilet kozotti homerseklet-ktilonbseg CO·ban. Ezt az. ill. m ).

abra. amikor valamely ffitott helyiseg h6je pl. vagyis erosen Iyukacsos anyagok terfogatsulya kisebb.fenyesre pl. es 5. ha a ket legter homersekletkulonbsege 1 Co.utjan kibocsatani. ejtsd:gamma).arnely megmutatja. .a sugarzo test homersekletevel. Hoatbocsatas utjan adjak at a kalyhabelsejeben lev6 nagy hcmersekletti fustgazok melegiik nagy reszet a kalyha icsempefalan kereszttila szobaleveg6nek. 'hogy a kalyha holeadasaban a sugarzasnak a tiize16anyag izzasi allapotaban van jelent6s szerepe. Az alabbiakban kozlunk nehany fizikai fogalmat. a kiilso hatarolofalon at a szabadba jut. a teaskannakat. un. azonban a vonatkozo szakirodalomban gyakran fellelhetOk. A sugarzott h6 mennyisege a feliiletnek mar emlttett szinen es finomsagan kivulnovekszik a sugarzo feliilet nagysagaval es nagymertekben. A falban tarolt homennyiseget (jele: "H". hogy a ffites alatt tarolt hobol mineltobbet tudjanak visszaadni a futesi szunetben. mikozben hofokuk emelkedik. vizzel vagy mas anyaggal telt Iyukacsok. A hoatbocsatasi tenyezd ertekeire vonatkozo adatokat kesobb ahovesztesegszamltas ismertetesene] kozoljiik. "c" a fal fajhoje kcal/kg CO-ban . A fajsuly jele: y (gorog betti. ill.hezagait a levegonel nehezebb viz tolti lei: 1600kg/m" maganak a dunahomok anyagat alkot6 koanyagnak a fajsulya pedig: 2600 kg/m> koriil van. ahol "H" a tarolt homcnnyiseg kcaI-ban "F" a fal feliilete m2. A fentiekbol ertheto.feliiletre nehezedik. 1. abra. Atmosz[ira!ulnyomas (jele . . A hoatbocsatas el6bb emlitett ket peldajat mutatja a 4. 1 atm az a nyomas. hogy az igy bekovetkezo. abra. melynek . G) helyiseg hoveszteseg-szamitasanal. egysege: kcal) a kovetkezo keplet szerint szamithatjuk: H=F·s'a·c·At. att) -a nyomasnak az a mertekegysege. ill. hogy airitkabb.egysege: kcalJm20 CO) az a homennyiseg kcal-ban. A'gazdasagos ffites szempontjabol fontos a falak j6 hOtarol6kepessege. .hczagok is beleertendok. Hoatbocsatas kiilso falon 5. "Llt" a fal atlagos homersekletenek es a komyezo kozeg vonatkoztatasi homersekletenek ktilonbsege CO-ban. A hoatbocsdtdsi tenyezo (jele: k. a szaraz dunahomok terfogatsulya 1400kg/m3. mint amennyit ugyanazon homersekleten el tud nyelni. Hoatbocsatas cserepkalyha falan. Ha a hosugarak utjaba hoszigeteld rete get iktatunk. hanem a kisugarzast is csokkentik (ezert nikkelezik .a nedves homoke. Fajsuly. 2 3 2 f ti _ 4. amelynel azonban a terfogatba az anyagban levo eslevegovel. hogy a kerdeses nyomas mennyivel nagyobb mint az 1 atm nyomasu kornyezo Ievegoe. Atmoszfera (roviditve: atm) mint mertekegyseg a nyomas -meresi egysege. melyek bar a kalyhaepites folyaman kevesbe fordulnak eI6. akkor ah6sugarak nem terjednek tovabb (ez pl. a116 osszetett modja. A sima. a kalyhaellenzo szerepe). amellyel a teljes magassagu Iegkor a fold felszinen 1 em. hooeszteseget potolja.' hogy a hot belsejilkben felhalmozzak.16itadasb6l. lazabb szovetfi. amely a kulonbozd homersekletu ket legter kozotti . a tornor. suru anyagoke nagyobb. HoATBocsATAs A hoatbocsatas a hokozlesnek hoatadasbol. z= G V Terfogatsuly (jele: y) valamely nem egynemtiInem homogen) anyag 1 m--enek sulya kg-ban. vilagos feluletek tehat nemcsak az elnyelest. a futendo 34 3* 35 . szilard fall m2-en lora alatt it jut.033 kg/em2-eJ. Igy pl. mert ~ mint latni fogjuk --.ben. /. Ez az oka. '} e harem mennyiseg szorzata "s" a fal vastagsaga m-ben adja a fal teljes "a" a fal terfogatsulya kg/m=-ben sulyat kg-ban. hogy minel kevesebb h6t sugarozzanak ki). amely azokat nem bocsatja at. por6zus. hovezetesbol es ujabb l. A fajsuly az anyag sulyanak (G) es terfogatanak (V) a hanyadosa. ez egyenlo 760 mm magas higanyoszlop nyomasaval. .Az '! m> terfogatu anyag kilogrammokbankifejezett sulyat az illeto anyag fajsulyanak nevezztik. Hdtarolds az anyagoknak az a tulajdonsaga. a kalyhak meretezesenel ezeknek igen lenyeges szerepiik van. Ugyancsak hoatbocsatasrol beszelilnk. A ftitesnek eppen az a celja. Ah6atbocsatas. a hoatbocsatasi tenyezd fogalmanak megertese es ismerete igen fontos.

tipusuktol fliggden ~ rendelkeznek beepitett szerelvenyekkel. ILLETVE AZ ALKALMAZOTT TVZSZEKRENY ES AZ EHHEZ CSATLAKOZO FiJSTJARATOK SZERINT 1. Ennek megfeleloen a klilso feluleten megktilonboztethetiink: .ELHASZNALHATO ~iJZE.es szenttizelesti cserepkalyha kosar . Idoszakos (vegyes). -rostely vagy tfizracs stb. abra 7. abra 36 37 .reszt nem vevo . mely atalapzaton all. ahol a flistgazok atadjak hOjiiket a kalyha falainak. ahol a tuzeloszert elhelyezik .a hoatadasban. Ezeknel a kozepparkany felett a kalyhatest keskenyebben folytatodott. A CSEREPKALYHAKCSOPORTOSITASA CSOPORTOSI1'ASA A F. CSER~PK. szamos kozepparkanyos cserepkalyhat epitettek. kdlyhatestet. harmas Ttizszekreny: kosar Ptlstjaratok: negyes kosar hamis-sved 9: abra lO.eptil.es fiistjdratokra. 6. mely a kalyha kivezeto fustjaratat a kemennyel koti ossze. pdrkdnyt. tuzeloajto. mely a kalyhanak az also .m. befejezo resze (simavonalu vagy diszes). hamuajto. mely a: kalyha legfelso.' fa. abra 11. abra 8. talapzatot.LOSZER. A kalyha belso tere ket f6 reszre oszthato: tiizszekrenyre vagy tiizterre. abra. Az I920-as evekben.ALYHAK fekvd + fekvo (komblnalt) Minden egyes cserepkalyha rendelkezik olyan fobb reszekkel. Fentiekenkivtil a eserepkalyhak . stilusatol fuggoen kiilonbozd magassagu) . egyoldalon ftistjaratos Ftistjaratok: a1l6 +fekvo (kombinalt) ketoldalon fustiaratos a116 'A) . melyeka tipusoktol fuggetleniil mindegyiknel megtalalhatok. 2. sarok es egyenes csempekbal ~ regebbi tipusoknal idorndarabokbol . Szervesen a cserepkalyhahoz tartozik ezenkiviil a' fustcsc. mint pI.resze (a kalyhatipusatol. Fattlzeleses (rostely nelkuli) cserepkalyha teljes alapteriiletii Ttizszekreny .

Berhazakban. libra 'Ktilonfele cserepkalyha falak Sulyakb.otos (Iengyel) Ttizszekreny: lengyel Fustjaratok: sved B}CSEREPKALYHAK . Ezeknel a 3. Csempefeliiletii helyiseg falsikjaval (20.m2 fiitOfeliiletre esO suly szerint megkiilonboztetlink nehez-. parhuzamosak a 38 39 . CSOPORTOSITASA SULY SZER1NTI_ cserepkalyhat. kozep. 15. Toltorendszerti. lizlethelyisegek stb. C)CSEREPKAL YHAK. abra 18. szentuzelesti cserepkalyha Ttizszekreny: alsoelegesf felsoelegesu Fiistjarat: harmas vagy negyes 13. abra "b"). Hdtarolo kepessege nagy. 2. libra Sulya kb. abra 4. A szabadon all6 kalyha fiitendo 16.abra "c"). ezert elonyosen alkalrnazhat6 iskolak. abra a) Sarokba epitett. irodak. szabadonallo lakasokban beleltek (19.Icukg/m". Hotarolo kepessege kiesi. nagyobb Iakohekalyhaknal a' falvastagsag 5-8 em (19. Nehezkivilelii cserepklilyhak cserep. Nehezkivitelf cserepkalyha altalaban kedvezotlen es csaladihazakban epiil. Konnylikivitelii cserepkalyhak b) a) 19. abra). A cserepkalyha kiilso falai osszesen 7-10 em vastagon fekvesti. Kozepkivitelii cserepkalylllik Sulya kb. Hdtarolo kepessege kisebb. mint a nehez kivitelfi cserepkalyhae.es konnyfikivitelfi . koksztiizelesti (termokoksz) cserepkalyha Ttizszekreny: kismeretfi vagy nagymeretii Ftistjarat: lengyel lengyel+fekvo ketoldali beegos lyisegekben rna leggyakrabban ezt a tipust epitik. ffitesere. 1. abra 17. 200 kg/m '. 300 kg/m>. szerint megkulonboztetunk szabadon alI6 es falba- 1. A kalyhak suly szerinti csoportositasanal az 1.vagysamcttboritassal 12. viszont gyorsan felftitheto. abra "a"). Ktilsd falvastagsaga 3-4 em (19. Folytonego. Barmilyen futesi rendszerti lehet.ELHELYEZESSZERINTI CSO PORT()SITASA Elhelyezesuk epitett kalyhakat.abra 3.

A kiilyhacsempe gyartasa a technika fejlodesevel valtozott. szabalyozza. . mereteites _ kivitelet a MSz 51-61. vagy cserepbdl epitik. samottidomokb61. a belso falakat teglabol. samottlapokbol. 22. kiilso falait kalyhacsempebc5l. mazas. 45°) zarnak be. Csempefeluletei=a fiitendO helyiseg falsfkjavalazoget. egetett agyagcserepbdl kesziil.) A) A KALYHACSEMPE Cserepkalyhanak csak azt a-"kiilyhiit nevezziik.) helyes. A szinfeliiletet altalaban derekszogf negyszog. c) Falsik melle epitett. abra. ha csak az egyik helyisegben folyik tiizeles (22. IV: A CSEREPKA. KotOanyagulagyagot es viziiveges samottlisztet . Falba epitett kalyha Kef szomszedos helyiseg ftitesere szolgal. A kalyhacsempe zomancos feliilete a szinfelidet.b) Sarokra-epitett. Ott epitik. PR betiikkel pedig azokat a csempeket. tnzelorostely es esetleg legracs keriilhet beepitesre.osszes szabvanyos csempefelesegeket gyartjak. melyeket a pecsi es romhanyi gyar is keszit. ES 20.LYHA SZERELVENYEI ANYAGAI c. samott-teglabol. (alt. Falbaepitett cserepkalyha A kalyhacsempe alakjat. viszont helysziikseglete nagyobb (21. abran ismertetjuk a ma gyartott szabvanyos kalyhacsemmereteit es alakjat. igy ma Magyaroszagon ketfele medon kesziilt csempevel talalkozunk: a borltoreteges es az OIltOtt eljarassal keszult kalyhacsempevel. abra.s . holeadasa jobbmintaz a) tipusnak. Harem lathato csempefeliilettel rendelkezik. A gyartott szabvanyos csempek koziil a' tablazatban P .gyar. ahol mindket helyiseg allandocegyidejti futeserdl kell gondoskodni. 2. felmatt vagy matt zomanccallatnakel. hamuajto. toltd-. keszlilnek). 40 41 . A kiilyhacsempeket minosegi osztalyokba soroljuk. s kenyelmi vagy egyeb szempontbol (garazsban robbanasveszely. melyet fenyes. A falakba tuzelo-.hasznalnak.bettivel 'jeloltilk azokat a csempeket. Pal melle epitett cserepkalyha 21. melyeket a pecsi . abra). abra). leggyakoribb a szabvanyos 212X245 mm meretti teglalap (a szabvanytol elterc meretfi csempek foleg kisipari iizemekben pek megnevezeset. A minosegi osztalyokat aszerint allapitjuk meg. hogy: a szinfeliilet eleinek hossza mennyire ter el a szabvanybanmegszabott merettol. abra. amely. A tobbi kalyhagyarak altalaban az. asztalosmuhelyben ttizveszely stb. szines. Sarokra epitett cserepkalyha A cserepkalyha Iathato. A 23. A (termokoksz kalyhak kulonleges szerelvenyeit killon targyaljuk..

"l I <'I .EfS oU '" ..:I ':... ...> §j "" " ..I s::'oo N '" ~C~'········· ~ "" '18 43 .. '" ~ " a ~ ~ ~ 1<5 ...p 0'8" 8"~ _.. ~...:1 ~ '<t '" Up.t :. ---1-- I 0 ...." ~. "" " "" ~ ~ E S ~f1 '" .0- --Xi -0 bll ~~ E '" -o '" . §<~ Cd 8' ~-rn OIl'" .....5 ..... on I • . </> ~~0 OIl ~ . ~" ~ Q) ~-..:l '2 ". '" N I N <'I' U & '" ~~~ '" '<t .. N ~ :. u ..B "0 .:: OU 8..:( ~ . ~ '" §r ..EfS ~..Q.. ...~~~ u& S ::. "'OIl OIl'" .. .$ I 1 .

~ _ M <'> \0 :g .0 ~ v.1\ t . -H -H -H -0 "" oj :0 j ~ S8-H-H-H M <'> I i 44 45 .

A . osztalyozott kalyhacsempeket minosegi vizsgalatnak kell alavetni. . mint az az eldny. A szallitmany fel-r es lerakasanal az egyeskalyhakhoz tartozo csempek termeszetesen osszekeverednek.1 mm pontossaggal kell merni. . Csakaz a csempe kifogasolhato mazteljesseg vagy szinarnyalat szempontjabol. A szalma vagy a fagyapot alkalmazasa megvedi a zomancos feliileteket a mechanikai serulestdl.gyarak gyengebb mindsegti termekeinek felhasznalasat segiti e16az az eloiras. az elozotOl eltero sorrendben rakjuk ki. osztalyu szallitmany legfeljebb 20%-ban II. szallitasa. amelynek nem csak a zomancretege. A csempeket a gyar egy-egy kalyhahoz. a kovetkezo m6don: Az egy kalyhahoz tartozo csempeket a vizszintestol 75°-ra hajlo sikba mazas oldalukkal felfele egymas melle kirakjuk es egyenletes.vagy szinfeliiletenek a derekszogtol valo 1. A· gyartol erkezett uj.utesek.sziikseges mennyisegti es formaju darabokban szallitja. d) Ezt kovetden dontunk az atvetelrol. hogy eltorhetnek. a hatlapon. amelyet mindket esetben hibasnak iteltiink. A szallitmanyt . . igy sokkal nagyobb az ebbol ered6 kar. a kalyhacsempeket ved6peremmel gyartjak (86. milyen a mazfeliilet minosege. (mennyire homoni . Az egyescsempeket eliikre allitva. ujra megjeloljuk. . a szallitmanyt nem vagyunk kotelesek atvenni.megallapitjuk. a szallitmany minosege (osztalyozasa). tablazat tartala sarokcsempe mazza. a sorok koze kell rakni. az eleknek aderekszogtol val6 eltereset es a szinfeliilet domborulatat 0. A kalyhacsempeket zomancozott lapjaikkal osszeforditva fektetve taroljuk. a II. a csempe ket-ket osszefuto oldalele mennyire ter el a derekszogtol. Az igy rakott csempesorok magassaga ne haladja meg az 1. mekkora aszinfeliiIet mennyire ter el a siktol.rakflirozasa A kalyhacsempeket Iefedve. tablazat e16ir. . osztalyu. ujra ellendrizzuk az egy-egy kaly.derek. A merest noniuszos meroleccel. osztalyu arut is tartalmazhat. A magasabban rakott csempeoszlopoknaIk6nnyebben elofordulhat. s a hatlapjan ketszer megjeloltunk.domboni). nappali vilagitas mellett kb.5 m tavolsagrol megszemleljlik. a . A kalyhacsempeket a fel-. a szallitmany sulya. Az ennel magasabban rakott szallitmanynal a legalso sort mar olyan stily terheli. szalma vagy fagyapot k6ze csomagolva kell szallitani. ezert a raktarba valo behordas elott a csempeket szet kell valogatni. . A kalyhacsempegyarak a szallitmanyrol minden esetben szallitolevelet allitanak ki es azt a szallitmannyal egy idoben kiildik el. amely megengedi. lerakodas es a szallitas soran meg gondos csomagolas eseten is kiilonbozo mechanikai hatasok.5 metert.: a) a szallitmany mennyisegetol fuggoen kiveszunk talalomra annyit. A kalyhacsempek csomagolasa.i. A vizsgalat sorrendje a kovetkezo. Hogyezek a mechanikai hatasoka csempek anyagaban es szinfelliletenserlilest ne okozzanak. vastag szalmareteget helyeznek ra. A szallitolevel az alabbi adatokat tartalmazza: a gyarto vallalat rnegnevezese.Amikor Igy a csempek szetvalogatasa es vegleges raktarozasa megtortent. majd c) . Ha a szallitoeszkoz feliiletet mar megtoltotte a csomagolt am. hatlappal osszeforditva kettesevel kell sorokba rakni. Ezt a vizsgalatot megismeteljlik. A csomagoloanyagota csempek zomancos feluletei. szogti femvonalzoval es resmerovel vegezziik. Az osztalybasorolashoz szukseges adatokat a 2. tablazatban megengedett hibas menynyisegnel tobbet talalunk. hahoz tartozo csempek mennyiseget es az esetleges hianyokat a masik kalyhanal mutatkoz6 tobbletbol ipotoljuk. A szinazonossag es a mazminoseg vizsgalatat egyszeni szemlelessel vegezziik el. a borda belso reszen talaljuk a kalyha.igyari sorszamat. a szallitmany darabszama (reszletezve). hogy repedesek vagy toresek keletkezhetnek. amennyita 2.:abra). Ujra megszemleljiik a kirakott csempeket es amelyiket hibasnak minositjiik. Minosegi osztalyba nem sorolhato az olyan csempe. cime. Amelyik csempen rbarmilyen zornanchibat vagy szinarnyalat-elterest tapasztalunk. 2. . A raktar falan elhelyezett kartonlapra felirjuk a szallitolevelen szereplo gyari szamokat es minden csempet a megfelelo helyre teszlink. Ie kell faragni. Ezt a vedoperemet a felhasznalas elott. razkodasok erik. hogya csempesor eldol.nem szabad negy somal magasabbra rakni. melyre ujabb sorkerul. azt hatlapjan feltfino jellel megjeloljiik. vagyis a csempeket megegyszer. tablazatban mar ismertetett szempontok es eldirasok szerint ellendrizziik. azonos szinarnyalatban. a megrende16 neve es cime. hogy a szallitoeszkozt jobban kihasznaltuk. amellett a legals6 csempekre olyan suly nehezedik. hogy ennek alapjan melyik minosegi osztalyba sorolhat6k. Ha a vizsgalat eredmenyekent a 2. hanem az alapanyaga (egetett agyag) is repedt. b) a csempeket a. osztalyu aru pedig 20%-ban III.. Ez a kovetkezokeppen tortenik: Minden csempe belsejeben. 2. . A b) pont alatt kozolt vizsgalat soran a csempe eleinek hosszat. elterese. . hogy nagyobb mennyisegfi csempe szallitasanal az I.

.5 em meretben keszill. . ill. Ez a csempeegyseg. A befejez5sor 1. A meretek azt jelentik. Az alacsony talapzat masfel sornak szamit. . .az izz6 parazzsal nem erintkeznek kozvetleniil. Pelda a csempeegyseg szdmitasara Megallapitando.8 kg (25.5 em. ·. abra tartalmazza.••.•• 20 25. . Osszesen 4 egyseg 6 egyseg 10 egyseg • A kalyha 7 sor rnagas. ugyanigy az alacsony talapzat is. . tomor falazotegla A -cserepkalyha epitesenel kismeretfi falazoteglat a belse szer-kezet azon reszeinek 6pitesehez hasznalunk. Jelen esetben: 4 db egyenes csempe . . .fiistcs5 1 db tisztitodugo Osszesen " .Padla~burkoI6 tegla 90 egyseg. .peidomok osszehasonlltasa es a gyartas teljesitmenyenek merese. . mig a meszhomok-tegla. 4 db sarokcsempe _. .2. Padlasburkolo tegla Amelszel 28min . . a . Ez a suly a csempenek a nyers ~yari sulya. . szamat a 23. . . . . .a langgal. melyhez jarul meg: 5 0. . hogy a gyartashoz felhasznalt anyag es munkaiddmilyen aranyban van az egysegnek vett egyszerii sikcsempehez viszonyitva. egetett agyag. . amelyek. tehat: talapzat kiIyhatest. libra). A sarokcsempe 1. A magas talapzati esempe ket sornak szamit. Hodfarku cserep soronkint 10 egyseggel: 9 X 10 = 1 db .0 kg. A csempeegyseg azt mutatja. YA kismeretfi falaz6tegla25X 12X 6. It<W. hogy hany csempeegyseget tartalmaz egy alacsony talapzatos cserepkalyha. -. . meretet es csempeegyseg- klinker vagy mesz-zarvanyokat tartalmazo tegla alkalmazasa tilos.. abra].· 1.5 egyseg.•. Igy tehat a csempeegyseg az egyszerii sikcsempe (egyenes csempe).0 egysegvUgyancsak masfel sornak szamit a befejezosor vagy befejezoparkany is. . hogy a kalyha homlokoldala 3. . .• .5 .5 Osszesen 9 sor 17515: B n n melszef 26. amelynek merete: 3 X 2 X 7.. tehat egy db 212 mm szeles alacsony talapzati csempe 1.·. amelybol 6 sor a test. a masfel csempe szeles (318 mm) 3. . A csempeegyseg atlagsulya 2. . abra.5 95.fustcso 5. mig a ket csempe szeles (424 mm) 4. . mig a tisztitodugo 0. tehat az egy esempe szeles (212 mm) magas talapzati csempe 2. .5 sornak szamlt.0. .. .. Eloszor megallapitjuk. 6 1. . hogy a kalyhatestegy tetszoleges soraban hany csempe van es az a sor osszesen hany csempeegyseget kepvisel. sulya 2. 4 Cserepkalyhas munkak 48 49 . .2. Kismeretii. Kismeretfi tomor falazotegla A kiilonbozo meretficsempek sulyat. vegiil az arak megallapitasa celjabol meghatarozott egyseget valasztottak. sulya 2.5 =2.5.5 X 1.· ~. . anyaga tomor. .0. . . 1 sor a befejezosor es ehhez jarul a talapzat. . . . . befejezosor 1. ..5 kilogramm (24. B) BELSO FA LAZO"ES B$LELOANYAG 1. Csempeegyseg A kalyha nagysaganak es fiitofeliiletenek meghatarozasa. oldala 2csempe szeles es osszesen het sor magas.a celra esak agyaghOI egetett voros teglar szabad felhasznalni..24. . Erre .25 egyseget jelent. 'abra. A padlasburkolo tegla meretei: 30 X20 X 3.5 csempeegyseg Faffiteses cserepkalyhak fiistjaratainakepiteseltez hasznaljuk. a csem.. abra..5 csempeegyseg. az alacsony talapzat sarokcsempeje pedig 1.

Felu/neze! .10 kg (26. 5. 1.velkeszitese utan a hulladekot ekek keszitesere hasznaljuk feI. jelii (als6 homokIap) 1 horony. abra). A cserepbol keszitjiik a csempebelest. Ezt a nyulvanyt Ieiitjlik es a cserepet igy hasznaljuk fel. amelyek langgal. I.52. Samottegla 1E!DlnBZe! 2 8e/so oliol Halo/dill I horony. nagybetetes termokoksz kalyhak epitesenel. tablazat Mer I / b et samott-teglak mereteit 1 28. A hodfarku cserep also oldalan riyulvany talalhato. Cserep Kalyhas munkakhoz hodfarku vagy kalyhas cserepet hasznalunk.a felfliggesztest szolgalja.2 KT25 Oldo/nezet KT40 KT45 . jelti (also sor oldalak) c I I Terfogat dma 25 40 45 . ill.5 X 1. ttizallo teglaval. B. Ez utobbi csoportbol kettot a 400 X 400 X 40 es a 400 X 600 X 50 mm-est hasznaljak sorrendben a kis-. ill. Termokoksz samottidom. 1 -2 t ~----1 I /(0/$0 a/dol 2 27. amely a tetefedesnel. melyek koziil az elsot (350 X 150 X 40 mm) f61eg idoszakos fa. terelolapjaihoz samott-takarolapokat hasznalunk. abra. jelfi (als6 sor hatlap) 1 horony. abra). 260 130 1-------*q £lolnezef I f I 1. mig az osszes tobbit a fatuzeleses kalyhakhoz hasznaljak.5 em 1. toltorendszerti szentiizeleses kalyhakhoz. III. 3. Samott-takar6lapok A samott-teglakon kiviil a ttizszekreny takarasahoz es a fustjaratok.3. Termokoksz samottidom. 2 eresztek 50 51 . Termokoksz-samottidom n. JeI a tervezeshez E [Jalnfze! 2~ 2 I 0. parazzsal erintkeznek. Merete: Sulya: 38 X 17.es szentiizeleses. J. abra. abra.85 1. tablazat tartalmazza. Samott-tegla A cserepkalyha belso szerkezetenek azokat a reszeit. az utobelest es a fedest. 29. A belesek megfaragasa. masneven samottteglaval falazzuk (27. 2 eresztek J' FekJlnezef A cserepkalyhas iparban hasznalatos a 3. 2 kotlSpalca helye P: Haloldol [e/u/ndzet 30.35 I Oldolriezet . _ 350X150X40mm 350 X 350 X 40 mrn 500 X 500 X 50 mm 280X280X30mm 400 X 400 X 40 mm 500 X 500X 60 mm ' 300X300X40mm 500 X 500 X 40 mm 400 X 600 X 50 mm 4. ill. meIyeket az alabbi meretekben gyartanak: . un. abra.

. 34. 35. 2 -eresztek . 31. jelti (nyelv felsoresz) J gdzkivezeto nyilas \ . abra.5 18 4.'. libra.B Mil idomok helye.. 117 1 11 h ~.5 1. /" fe/(jff7ezd "%.sor oldalak) 1 1 eresztek.5 4. J. 2 IX. "~/~.5 .A.. jelti (nyelv alsoresz) 36.5 ~t~o.5 Dldo/f7ozel 32.J.B. jelii (felso . 2 flo/f7ezet . 1.B. libra.~ 1 . ".~. V. Termokoksz samottidom XL jelii (felso sor homoklap) 1 eresztek samottidom IX.5 4 I - ! .'.. libra.. Termokoksz samottidom XIV .~ . libra.~_'. Termokoksz ~l 3.'i XI. IX. jelii idom he1ye.:." "t-c ~~ .4. ." '" 1. jelti (nyelvhosszabbito) 52 53 . I I. Termokoksz samottidom IX. . Terrnokoksz samottidom V.... 'libra. jelfi (felso sor hatlap) 1 horony.:A toltoajt6 rog~itesere> szolgalo horony 33. A.9 0. Termokoksz samottidomIV..

. . A zsiros agyag kiszaradva igen kemeny lesz es erosen repedezik. csempek. . a belesanyagok es 40. Ha az agyag kover. akkor felhasznalas elott sovanyitani kell. Alulnezel [Iolnezel ~ . Xl!1 L\ t] lX [Iolnezel 71 Q. jelii (kis sztikito) 1_ 18 flatu! 'neret 38. A cserepkalyha tapasztasahoz. a. Ezeket a samott-idomokat magasabb hdfokon (1500-1600 CO)egetik. jelfi (fedolap) 4!J em 40cm _. Erre a celra csak olyan mindsegfi agyag felel meg.. 39. de ebbol is sovanyat. mint a normal samott-teglakat. 28-40.----. . melyek koziil a regebbi (1961 marciusaig gyartott) 13. Terrnokoksz samottidom XV. s igyaz osszeepites utan a ttizszekreny es a teljes.: A samottidomokat horony-eresztekes kivitelben keszitik. Termokoksz samottidom XIII.•.e/. . ~j ijr ..QJ lId/ulnezel . tiikorkepei.Termokoksz-samottgarninira osszeallitasi rajza A kalyhas munkakhoz a sargasvoros vagy rozsdavoros agyagot hasznaljuk. akkor "zsfros". es matt vagasi feliiletii. abra. 8mefszet· C) KOTOANYAGOK 1. abra. amely oldhat6 soktol. abra ". Mindket kivitelben a tiizter es a toltoakna oldalait kepezo darabok egymasnak. Ha a foldnedves agyagot kessel elvagjuk es avagott felulet fenyes.___~+ A melnet.hasznalatos samott-idomokat a. Termokoksz cserepkalyhak samottidomai n~ . jelii (nagy sztikito) u-. Szine szerint rnegkiilonboztetimk: szurke (esetleg kek) es voros agyagot.. 55 . I :m=+--~+n-_----:. akkor "sovany" azagyag. piritt61 es egyeb szennyezcdesektdl mentes es vizzel keverve falazatkoto tulajdonsaga van. Termokoksz samottidom XVI.+•-c-----~-j. Agyag a kalyhabelsd szerkezetenek kotesehez kotoanyagul agyagot hasznalunk. 30 Ezeri beliil foldnedves allapotban mindket agyagfajta lehet fenyes ..nd. ha matt. samottbol epitett betet Iegtomoren zar. abrak mutatjak.-~:. A samottgamitura ketfele kivitelben kesziil. nem lesz . A termokoksz cserepkalyhahoz .az ujabb kivitelfi pedig 15 darabbol all.6. A sovany agyag ezzel szemben szaradas utan csak kisebb mertekben repedezik. abra. t Q 37. tul kemeny es kezzel konnyen morzsolhat6.

Ez ahuzalkeresztmetszetkel1obiztonsaggal all ellen a fellepo lnizo igenybevetelnek. 80-90 kg-os tekercsekben szallitjak.'--t • 1202 .-agyag a Iegmegfelelobb kalyhas munkakhoz. tovabba megnovekszik a keverek hdtagulasa.vagy natriumszilikat vizes oldata. Ontott vasbol keszul.) A sovanyltas niertekere -iranyado. hogyazagyag. alkalmas 8 1 -.Asovanyitashoz. hogy kezi erovel is gyorsan. Szikrafogoajto 57 . Tiizeloajto Faffiteses es idoszakos fa-es szentuzelesti cserepkalyhanal hasznaljuk. alkatreszei: " " ajt6keret a bekotopantokkal (41. neha a' vegyi szennyezodestol vzoldes szinu folyadek. merevsege es' kemenysege pedig lehetove teszi. D) VASSZERELVENYEK -'r--' I I 1. Legjobban a 0. abra).abra). vagyis 2. . Huzal A kalyhacsempek egymashoz erosttesere. 56 42. abra). abra. az ajt6k es . elveszti kototulajdonsagat. de ez igen koltseges. kalyhas munkara mar nem alkalmas. 4. amelyhez a szukseges adalekanyag (homok) szazalekos aranYl!: 30-35%. ezert errea celra nemhasznaljuk. Ha az agyag a sovanyitashoz ennel nagyobb-aranyu adalekanyagot kivan. i szikrafogo ajt6 (43.5 mm szemnagysagu samottliszt felel meg. atmerojii fenyes kemeny vashuzalt hasznalunk. Az az. 3~ SamottIiszt A termokoksz kalyhak samottidomainak osszeepitesehez haszmiljak. A tulsovanyitas kovetkezmenye 'lehet.8 mm. Ez utobbi okozhatja.8 mef~el 2.abra. {Sovanyitasra anyag a samottliszt is.egyeb szerelvenyek bekotesehez 28-as. rendszerint atlatszo. Cserepkalyha tuzeloajtolap a-zaro kallantyuval 43. Samottliszttel : keverve atermokoksz samottidomok osszeepitesehez hasznaljak kotoanyagul. altalaban homokot hasznalunk. konnyen alakithato legyen. hogy a' futes soran a csempesorokmegemelkednek. Cserepkalyha tiizeloajtokeret Kalium. ajt6lap a zard kallantyuval (42. Viziiveg 4L abra. A kalyhashuzalt kb. hogy az adalekanyag aranya legfeljebb 1:l-hez.

Hamuterajtolap erositik a csempefalhoz (44. a tuzeloajtohoz hasonloan. Nyitaskor annyira . Tovabbi kovetelmeny. vagy hengerelt kereskedelmi laposacel. Tiize16ajt6 egyfele (szabvanyos) 21 X21 em-es meretben es haromfele' minosegbeukeszul._. Az ajtolap es a zaro kallantyii ugyancsak ontott vasb61 keszul. libra. Ha a viz nem szivarog keresztiil az ajt6 tomitesen. A szabvanyos hamuajto merete 21 X 10 em. n iii . Fatiizeleses kalyhaknal rostelyt nem epitiink be. a szikrafogo viszont attort. A tuzeloajtonal Iegfontosabbkovetelmeny. mivel csak az ajto kereten levo kis iitkozo rogziti. . szikrafogoja nines. a hamuter Iezarasara szolgal. gyorsan cserelhetd. A racsoskivitelezes arra szolgal.kell felemelntink. A ket csavarozott bekotopant azta celt szolgalja.zarodas megfeleld. A bekotopantok anyaga szinten ontott vas. 59 es 58 . hogy a sugarz6ho hatasara esetleg deformalodott ajtokeretet a kalyha szetbontasa nelkiil .hogy az ajto also szelet az iitkozo felett at tudjuk csiisztatni. Azajtokeret es ·az ajtolap anyaga kereskedelmi szurkeontveny. Ennek ellenorzesere az ajt6t bezarva kiilso tomor Iapjara fektessiik Ie. melyek koztil egy db szegeeselt. abra). . hogy a fatuzeleses cserepkalyhaknal. A ktilsd ajtolap teljesen tomor. Emellett azajt6 a parazs kihullasat is megakadalyozza. A szikrafogo ajt6 a killsd ajtolapot vedi. hogy akallantyu rogzitesere szolgalo ellen.is . csiszolt es nikkelezett kivitelben. s a horonyba beragasztott azbesztzsinor-tomitessel tokeletes zarast biztosit.epitjtik be (46. 45. 3. hogyaz ajtoosszeszerelve teljesen hezagmentesen zarodjon. csiszolt es nikkelezett kivitelben. racsos feliilet. A szikrafogo ajt6t bezarni nem lehet. A szikrafogo ajt6 a tengelyevel egyiitt 'ontve kesziil <5ntott vasb6L Tengelye az ajtokeret furataiba illesztheto.. Az ajt6n leva eresztek az ajtokerethornyaba illeszkedik. Tomorsegi _baja azonos a tuzeloajtoeval. abra). . Osszeszerelve keriil forgalomba. haromfele minosegben kesziil: nyerssziirke (grafitos). espedig: nyersszurkeJgrafitos). 2. vagy esak 1-2 esepp jelentkezik..Az ajtokereten harem bekotopantot talalunk. A ttizeloajtotol eltea kereten esak egy tomor ajtolap nyllik. A keretet. a raszegecselt bekotopan- A hamuter-ajtonak is legmentesenkell zarnia. ketto pedigcsavarokkal van az ajtokeretre erdsitve. . . toltsuk tele vizzel es hagyjuk igy nehany pereig. ahol a kiilsd ajtot a tiizeles alatt allandoan nyitva tartjuk. Konnyen. az egeshez szukseges levego bejuthasson a kalyhaba . tokkal zarhatunk.' Hamuteraitokeret . Iiorog szilardan alljon es ne lazuljon ki._. Ame!lje/o/es he/lie 44. melyet kallantyuval 45.~ ._l I '---.a bekotopante otvozetlen szerkezeti acel.Iehessen szerelni es helyeremasik ajtot tenni.' _ II.a tfizterbenegd tiizeldszer sugarzo hOjetol.ki . TiizelorosteIy pro- A tuzelorostelyt az idoszakos faszentuzelesii es a toltorendszerii cserepkalyhaknal hasznaljuk s a tfizszekreny es a hamuter koze . a . Hamuajt6 roen A hamuajto. I~ .t-. libra..

.tOItoajto 4~ tablazat CsereplciIyha-rostelyok b JeI I 1 v. Cserepkalyha-rostelyok Minositendo mennyiseg niiniisege Megengedhet6 hibas Kiveendo pr6bamennyiseg darab ~+ 100-200 201-320 321~500 501-'800 10 15 20 30 1 2 2 3 1 4. kesziil. A'mindsegi elo~ Irasok szerint simanak. neretfi r 46. vasbol vagy acelbol. melyek kozott az . S azbesztzsin6r 60 61 . .65 4. tablazat tartalmazza. ill.20 2. Az egy szallitmanyban megengedheto hibas darabok szamat az 5. es kromozott kivirelbenikesziil. azajt6nyelv anyagapedig laposacel (47. Ha a' szallitmany ennel tobb selejtet tartalmaz.. homoktol es sorjatol gondosan letisztitottnak: kell lennie. ezertontott'Hazankban csak . Tiin!s~~ Cs{8X21 Cs 21 X23 Cs 21 X26 Cs23X26 Cs 23 X31 Cs 27X31 1 - + ~l 13 13 13 15 15 15 1 Szabad nyilasok szama 10 12 12 13 13 15 Szabad keresztmetszet kb Akokszot a tOltOajt6n keresztiil toltik a cserepkalyhaba. azujtolap. A tuzeloszer egesehez szukseges Ievegcmennyiseget a rostely nyilasain keresztiil vezetjiik a kalyha belsejebe.abra). A szabtiizelorostely vanyos rostelymereteket a 4.90 ~ 15 15 18 18 18 20 r= A 0 0 ~ 275 -'. Izzo parazzsal erintkezik.. Akiilonbpzo . Az ellen(5rzes a meretek esaz ontveny repedesmentessegenek megallapltasabol all. A A mefszel A tuzelorostelyok minoseget atvetelkor ellenorizni kell.az ontottvas rostelyokat hasznaIjuk. 3 ajtolap 4. 5 47. atvetelet megtagadhatjuk.60 15. A toltoajt6 haromfelernyersszurke.. repedes.. Termokoksz rendszerii t6ltoajt6 J kis pajzs. tablazat tartalmazza. Az ajtokeret.. csorbulas vagy dudor ~ nem lehet rajta.80 3.MSZ ~~ 8839-ben meghatarozott meretu resek vannak. Cserepkalyha tttzelorostelyokat hasznalunk. . . Ttires I a. . Osszeszerelve az ajt6nak hezagmentesen kell zarodnia. Az ajt6tengely es a kilincstengely anyaga rudacel. A bordakat osszefuggd keret tartja ossze. 2 ajt6keret. A rostely parhuzamosan egymas melle sorakoz6 pal.. cakbol all. abra. tablazat . A tiizeldrostely anyaga kereskedelmi szurkeontveny. 0 0 178 210 210 230 230 262 210 230 255 255 305 305 I em' 144 192 216 234 286 330 1 I % 39 40 40 40 41 41 Suly kg kb 2. A rostely negyszog alaku. Termokoksz cserepkalyhak vasszerelvenyei a) . teljesen sik feliilettel.meretf 'b cserepkalyhakhoz kiilonbozd . libra.00 4. 5. a kilincs es a hoszigeteles felerositesere szolgalo Andras-kereszt anyagakereskedelmi szurkeontveny..Mivel teljes feluleten Ianggal. csiszolt. azbesztlemez.

a kromozas megkekul. A ket ajt6lap kozott a pajzs jobboldalan furat van a rostelyraz6 nid reszere (48. A tuzter-burkolatot kepezo harem oidal folott vallak vannak kikepezve. A nizter-burkolatot kepezd harem oidal kivlil-beliil bordas.langgal vagy izz6 parazzsal kozvetlentil nem erintkezik. 5 Icvesoadagolo Yozetta. A hamuajt61apban azbesztlemez szigeteles nines. aija pedig a rostely. b) tiizelo- A o o o mefszet es hamuajt6 ' 48. Igy a rostely az ajt6k kinyitasa nelkiil is mozgathat6. azatvetelnel feszesebbre kell allittatni. pajzsra van felszerelve. s ezeken a vallakon fekszik feia ttizkosar a samottidomokban leva hornyokra. A esiszolt es a kr6mozott kivitelii tuzeloajto-lap belso oldalan hdszigetelo azbesztIemez van. Az ajt6keret es ajt6nyak koze osszecsavarozaskor 8 mm vastag ragaszt6anyag nelkiili azbesztzsin6r tomitest kell tenni.es hamuajtojanak tomitettsegi vizsgalataval azonosan vegezheto. abra). abra. hogy az esetleges sugarzo hOWl az ajt6lapot megvedje. A tuzelcajtohoz szerkezetileg nem tartozik szikrafog6 ajt6. Minosegi atvetelnel meg kell vizsgalni a sorjamentesseget es a tomitettseget (tokeletes zarast). c) tiizkosar 1 keret. . hogy a kilines zaronyelve ne forduljon at. Oldalnelet 1 A termokoksz kalyha tiizkosara6nt6ttvasb61 kesziil (49. abra). A pajzs. az un. abra 6. 7 menetes furat a kotovasak felerositesehez 300 0 0 0 Ie t- U Elolrlezef 1 3 1\ 0 0 0 0 0 0 . 2 szikrafogotengely 62 63 .. 2 nagy pajzs.). Az azbesztlemez celja. A tomitettsegi vizsgalat modja .mivel a szerelveny nem szabvanyos . .es hamuajt6 E ket ajt61ap kozos ajtokeretre. kivitelees tomltese azonos a' toltdajtoeval (48. azonban az idoszakos tiizelesti cserepkalyhak tiizelo. 3 ttizeldajto 4 hamuajt6.nines eldirva. sezzel az eges gyorsasagat szabalyozni. valamint a ket ajt61ap anyaga.Az ajt6keret es az ajt6lap kozotti hezag tomitesere az ajtokereten levd horonyba 5-8 mm vastag azbesztzsinort ragasztanak be viziiveggel. Kulonosen figyelemmel kell lenni. mivel erosebb hdhatasnak nines kiteve. A hamuajto-lapon rozettas Ievegoadagolo nyilas van. Ezen a nyilason keresztlillehet az egeshez szukseges levegc mennyiseget. abra. Termokoksz kismeretii ttizkosar helye. 6 rostelyrazorud furata. esetleg meg' is barnul.hamu- 3 relylneze! 49. Harem oidaia a tfizter-burkolat. 3 belsd bordak . mert a magas homerseklet hatasara a csiszolt vagy kromozott feliilet elszinezddik. mert az a tiizkosar tartozeka. A killsd bordazas celja. Termokosz tuzelo. a bordak kozott furatok vannak. negyedik oidaia a szikrafog6 ajto. megis a csiszolt es a kr6mozott kivitelti toltoajtok belso oldalan azbesztlemez van. 4 ktils5 bordak 1 szekunder leveglit bevezeto furaiok. A t61toajt6 . Ha atfordul. hogy a .

amellett sem az izzo kokszot. Szikrafog6 ajt6 '" A ttizkosarnegyedik oldala aszikrafogo ajto (50. s az Igy elomelegitett Ievego a tiiikosar bordaikozott levd furatokon keresztul aramlik a ttizkosar belsejebe. . erdsebb iontveny. \ 51. A rostely felso sikjan a rostellyal egyiitt ontott butykok vannak. A tuzkosar. hogya tiizterben levo koksz a szekunder-Ievego bevezetonyilasokat eltomitse. libra. hogy az eges soran keletkezo hamu megolvadjon es megindulhasson a salakosodas: ~. A hUtO Ievegot a tfizkosar felmelegiti. amely fUggoleges tengelyfi csappal illeszkedik a rostelytarto kengyel furataba (52. Az elonielegitett Ievegomint szekunder-levego az egest taplalja.abra. Rostelytarto kengyel 65 . abra). A belso bordazas megakadalyozza egyreszt.rostely a tengely kortil forgathato. A . sem a tiizteret nem hiiti Ie karosan. abra. mint az idoszakos tuzelesfi cserepkalyhak szikrafogo . a ttizterbe. abra). Anyaga kereskedelmi szurkeontveny.also reszen van a rostely (51.'terbe belepo levegonek egy resze a samottidom es a tfizkosar kiilsd oldala kozott aramolva hatasosan. nagyobb feliileten htitse a tfizkosarat. tekintve hogy itt a koksz egesekor sokkal magasabb homerseklet uralkodik a tfizterben. A termokoksz szikrafogo vastagabb. abra). 52. masreszt. amelyek a rostely razasakor ·64 Cserepkdlyhas mu nkak .ajtaja. Termokoksz kisrneretu rostely 50.

samottegla.lyukaszt6 mellett tehat kiildn lyukasztot kell tartani a samottegla vagasahoz. Komfiveskalapacs Kereskedelmi forgalomban beszerezheto szerszam. faragasahoz hasznalunk (59. Bontokalapacs Kereskedelmi forgalomban beszerezheto szerszam.tompa lyukaszt6t hasznalunk (63. faragasahoz. Csempefaragasnal.a masik felen lejtosen kikepezett.abra b) kivitelben. lyukasztasnal. abra d).acelbol keszul.abra a) vagy hengertestu (63. A kalapacs eles felet tegla es cserep darabolasahoz. . hogy kb. csempevagasnal hasznaljuk (60. tegla sokkal kemenyebb anyag. Bontokalapacs 59. hogy koszorulesnel a vagopofak ne lagyuljanak ki).. Gyakran elofordul. abra). SZERSzAMOK. hajlitasan kiviil csempemunkanal is hasznaljuk (62. sokkal Iiamarabb elkoptatja. A csempe vagasahoz azonban a gyakorlatban kialakultes igen j6l bevalt . a bordakozok megtisztitasahoz es a csempebelesek kiszedesehez hasznaljuk (58. abra). cserep darabolasahoz.az eles lyukaszto hasznalata is. de kdmtiveskalapacsbol is kialakithat6. A vagatok ketfele kivitelben kesziilnek: a fogoszarakat osszeerdsito szegecs tengelyevel parhuzamos vagattal es a fogoszarakat osszeerositd szegecs tengelyevel szoget bezaro vagattal. 1-1. nielyet tegla.abra). Kalyhaskes -. A masodik a jobb megoldas. Iyukasztasara hasznaljuk. mindossze 20'-25 kg siilyu. abra c).V. hegyes feletpedig a cserepkalyhak bontasanal a kotozohuzalok . MUNKAESZKOZOK 4. A sam ott. i ~1 I I 58. A csempemunkakhoz hasznalt. ill. KalyMsfogo A kalyhasfogon a -fogoszarak osszeillesztesenel a kalyhashuzal vagasara alkalmas kemenyre edzett vagatok vannak. 62. ilyenkor ezeket szelesebbre kell koszorultetni (iigyelni kell. A samott-tegla vagasahoz nem megfelelo a finoman koszorult lyukaszt6. hogy faragasnal a zomancot megsertjiik es a csempet kicsorbitjuk (61. . Ez utobbi igen fontos. Komtiveskalapacs 60. erre a celra . A szerszamnak eles es hegyes fele van. 3~ Faragokalapacs A faragokalapacs kicsi. abra). ill. Kalyhaskes A kalyhaskesedzett . sokkal kisebb annak a veszelye. Faragokalapacs L 1 61. A csempe vagasa ezzel a szerszammal gyorsabb: A samott-tegla vagasara is sor -keriilhet a -cserepkalyha epitese soran . 6. egyik oldaIan sima utofeltilettel.kibontasahoz. mert ezzel aszerszammal a huzal vagasa kisebb erokifejtest igenyel. mint a csempe. A huzal leszabasan. abra. finoman koszorult . Lyukaszto Acelbol keszul: negyszogletes (63. elesre koszorulve. A lyukaszt6t csempek vagasara. abra. hegyesre koszoriilve. 68 69 .. hogy 'hegyes veget ugy koszoriiljiik. abra. tehat a szerszam Bet 1. hogy a vagatok keskenyekre kesziilnek. Az eles lyukaszt6 abban ter el a hegyes lyukasztotol.ellel. 5. abra: Fog6 jobban igenybeveszi. abra): 2. mert ha eles kessel dolgozunk. abra.5 millimeter hosszu ele legyen (63.

ill.es igy a cserepkalyhaknak is . megfelelo merevitessel. . termofor kemeny eseten a nyliaskihagyas ' ellenorzese . Eloszor elkeszitjiik a talapzatot. 40 ern-tel 200 centimeterig. A belso szerkezetepiteset aharnuter epitesevel kezdjuk. a fustcso bekotesevel. 100-1501. majd samott-teglabol felepitjiik a tfizszekreny falait. elhelyezzuk a tiizracsotfrostelyt).. megkotjiik. hoszigetelessel latjuk el. Az. Afiistjaratok epitesevel. A'csempesorokepitesekor a csempek eleit leesiszoljuk. A csempek bordakozeit big agyaghabarccsal kiontjuk. hossza a kiilonfele cserepkalyhak meretehez igazodik. es a kalyha helyenek pontoskijeIolese utan kovetkezhet. kiekeljiik es-a kalyhashuzallal megkotjuk. A csempek valogatasa utan a csempek vedoperemenek . A csempesorok epitesevel egyidejfileg epitjiik be a hamuajtot. lefaragasat~'sziikseges idomok vagasat es a talapzat. Haromfele kemenyt ismeriink: maszokemenyt. dezsa fabol vagy vaslemezbol kesziil. kiekeljuk. Az anyag ilyen elokeszitese utan meg. kalyha epitese esak a kemeny helyenek megallapitasa.VI. A esempesorok epitesenel hasznalt lee 5 X 2 em keresztmetszetU. resze es kifogastalan rmikodesuknek elengedhetetlen feltetele a helyesen epitett es megfele16huzatot biztosito kemeny. A) A KEMENY A tuzeloberendezesek . a fedes. esetleg a parkanyok -darabjainak leszabasat vegezziik el. a kemeiiybekotesnyflasanak kivesese. b vaslemezbol Az agyagkevero talma kb. A.beleljtik.A csempeket kotozes utan . a tiizeloajtOtes esetleg a legracsokat. tirtar- A puttony szinten fabol vagy vaslemezbol kesziil. kezdjiik a kalyha epiteset. 72 73 . . letisztitas es festes munkaival fejezziik be a cserepkalyha epiteset. agyaggal kitapasztjuk. abra. ezutan felepitjuk a csempesorokat. orosz kemenyt es gyiijtokemenyt.szerves. beleljiik.- A cserepkalyha kivitelezeset az epitesi anyagok es a munkahely elokeszltese elozi meg.anyagokelokeszitese az agyaggyurassal es a csempek atvalogatasaval ke~dodik. A CSEREPKALYHAK KIVITELEZESE a) b) 69. hogy egyenesek es egymashoz hezagmentesen illeszthetok legyenek. Agyagkevero dezsa a fabol. majd soronkent felepitjiik a belsc szerkezetet.

un. tehat a ftirdcszobakalyhan vagya vizmelegiton keresztiil. hanem 6. a kisebb ellenallas iranyabol szivja a fiistgazt.0 20. kopenyelembol es belso.5 17. A kemenyeket ugy kell falazni. tehat egy-egy kemenyre nem esak egyszinten keszitenek kalyhabekotest.igy: a cserepkalyha fustgazainak elvezetese nem kielegito. a tobbi kemenyt valtakozva hoI egyik. emelet 4. a cserepkalyha igen hamar elkormosodik es gyakori tisztitasraszorul. kb.0 22. ill. A felulrol val6 tisztitas celjara a kemenyek melle kemenyseprojardat epitenek. A kemenyek beImerete a falazashoz hasznalt tegla meretetol fiigg. ettol kapta nevet is. . 100 evvel ezelctt eptilt hazakban talalhato. mertez elobb-utobb dugulashoz es kemenyszakadashoz vezet. jelenleg betonkemenyajtot hasznalunk. 20 X 14 cm es 25 X 25 em kereszt.5 20. A ket elem kozotti teret hoszigetelo anyaggal kell kitolteni.5 22.0 22. .0 22.5 17. orosz kemeny. A gyujtokemenyeket betonb6l keszitik.5 17. kiemelheto ajtolappal.5 J7. a kemeny hossza a rostely sikjatol fiiggolegesen merve nem lehet 5 m-nel kisebb. hogy belso feliiletiik minel simabb Iegyen. A kemenyek ferde elhuzasainal a teglakat megkell faragni. a 18 X 18 cm-es kemenybe pedig legfeljebb harem tiizeloberendezes kothetd. .szintrol kiilon kemenyt epitenek. a kemenyrendszernel mindenv. Az egy szinten bekotheto tuzeloberendezesek szama is korlatozott. A kemenyeknek a tetosiktol legalabb 1. a fiistgazok annyira lehiilnek.5 25.0 25. hogy megfele16 huzaterosseg nem alakulhat ki. emelet 3.5 22. Ilyen esetben csak egyetlen kemeny epithetd vegig fiiggolegesen. -hiszen a -kemenyseprd vegigmaszhatott a kemenyen.5 25. tehat a cserepkalyhaknal is. az alulr61 val6 tisztitas celjara pedig minden kemeny-also vegen kemenytisztito ajtot kell beepiteni. emelet *gazkesziilekekhez 17. hogy az aramlo fiistgazok ellenallasa minel kisebb legyen. A gyujtokemeny. Tekintettel arra. hogy a cserepkalyhaknal a kemenybe belepo fiistgaz homerseklete altalaban 180 CO-ra veheto. esak ez az 5 m-es kemenyhosszusag adja meg a minimalisan sztikseges huzaterosseget. mert a kalyha fiistgazainak homennyisege nem elegendo a kemenyben leva levegonek es a kemenyfalnak a felmelegitesehez. Ha ugyanarra a kemenyre cserepkalyha es vizmelegito kalyha vagy gaztiizelesu vizmelegitd (autogeyzir) van kotve. igy a szazadfordulo tajan epulthazaknal. Hazankban ez a leggyakoribb. Alkalmazasi teriilete a nyitott rfizhelyek.0 25. minta vizszintessel bezart 60°-os szog. A gyenge huzat tokeletlen egeshez es eroskormozodashoz vezet. A teglabel falazott kemenyeknel egy kemenybe esak egy szinten szabad tiizeIoberendezest bekotni.A mdszokemeny ma mar csak regi.0 17. A koromkepzodesoka nagyon sok esetben az elegtelen huzat. hogy a kemeny holeadasat es ezaltal a benne aramlo ftistgazok lehuleset megakadalyozza.5 20. beleselembol allnak. emelet 8.0 tuzeloberendezesek 3-4* szama 1 i I 75 I 74 . . kandallok f'iistgazelvezetese volt.ill. rnetszetfi kemenyeket. emelet 7. emeletes epuletek elterjedesevel alakult ki az un.kemenyeket rendszeresen tisztittatni kell. A nagy helyet elfoglalo es a lakasok belsc elrendezeset. Ez ket okbol is celszerfi _ Egyreszt.emelet 6. A hdszigeteles celja. ernelet 2. emelet 5. A kismeretti falazotegla hasznalata eredmenyezte a -14X 14 em. nem szabad azokat lepcsozetesen hagyni. Maszokemenyre altalaban nem szokas cserepkalyhat kotni (rit_kan fordul e16). hoI masik iranyban ferden el kell Inizni. tablazat Termofor (gyujto-) kemenyek teljesitmenye Az emeletenkentbekapcsolt Szintrnagassag 2 a kemeny atmeroje em Foldszint 1. A'kemenytisztito ajt6t regebben vaslemezbol 'keszitettek. atmerojuk az elvezetendo fustgazmennyisegtol fuggcen valtozik. mint a neve is mutatja. a levegct. Tobbemeletes lakohazaknal a kemenyeket Iehetoleg csoportokba fogjak ossze. A.0 20. kUls6. a Ieggyakoribb a 16 X 16 em kemenykeresztmetszet. Akemeny ui. Tobbfustjaratos tuzeloberendezeseknel.0 20. un. A ferde szakaszok hajlasszoge nem lehet kisebb.5 20. . az ajtok elhelyezeset akadalyozo nagy kemenycsoportokat kiiszoboli ki agyujlokemeny.20 m-refkell kiallniuk es a tetogerincnel legalabbSu cm-rel magasabbnak kell lenniuk. Ennel A tobbszintes. amelyeket nagymeretfi teglabol epitettek.0 20.5 17. mert a 14 X 14 em keresztmetszetii kemenybe legfeljebb iket. amely termotor kemeny neven ismeretes. rnasreszt. a tobbszintes epiiletek osszes szintjeirol osszegyujtve vezeti el a fiistgazokat. Jellemzoje a nagy belso meret. A gyujtokemenyek iket reszbol. korkeresztmetszetflek.5 17. hogy a golyozaskor nehogy Ietoredezzenek a kiallo darabok. Az egyes tuzeloberendezesek bekotesei kozott legalabb 25 em fiiggoleges fal tavolsagnak kell lennie.

egyreszt hogy a tervezett kalyhak es kemenyek merete megfeleld-e. A Yeses a. azt be kell falazni es megfelel6 uj lyukat kell kivesni. ha 76 szinten levo bekotesek kozott nines meg a 25 centimeter fiigg6Ieges tavolsag. A kemenyszakadas helyen a szornszedos. a kemenyszakadas vizsgalatakor a kerdeses kemenyben a tisztitoajtot kinyitva tiizet rakunk. hogy a futendo helyisegben kivesett kemenyeket talalunk. a kemenylyukat a cserepkalyhas szakmunkasnak kell kivesnie. kemenyszakadas vagy hibas bekotes nines. Ez termeszetesen azzal jar. ~ Kemenyhibat. Fokent regi epiiletekben tapasztaljuk. A csokkent huzat miatt a ffltott kemenyre kotott tiizeloberendezesben az eges tokeletlenne valhat. vagy a meglevot mar regebben valamilyen atalakitas vagy lakaslevalasztas soran befalaztak. ftitesi rendszeretes ebbol megallapithatjuk. A gyiijt6kemenyek teljesitmenyet a 6. A kemenyszakadasnal fellepo masik jelenseg a ftitott kemeny huzatcsokkenese. A fal vesesenel eles falvesct kell hasznalni. A kalyha epitesenek megkezdese elott. Leggyakoribb kem~nyhibak A kemenyszakadds a legsulyosabb.~meny valaszfala atszakad. hogy a ftitetlen kemenybol hideg leveg6 keri. ezert ezt a bekotest meg kell sziintetni es a felsc tiizeldberendezeshez tartozo helyes kemenyt kell megkeresni.il a ftitetlen kemenybe es itt a lefele aramloIevego a fustgazt magaval viszi a ffitetlen szobaba. Az a) esetben a kemeny megfelelo. a tfizrakas feletti szintek egyiken valamelyik lakas tuzeloberendezesen keresztiil fiist aramlik kifele.vmlg vegiil a ket egymas mellett futo k. ill. mar ismerjiik az epitendo eserepkalyha mereteit. 2. a kemenyt letakarjuk.az a feladata. A kemeny helyenek megallapitasa A cserepkalyha pontos helyet. Uj lakotelepek. gyakran elofordulo hiba.il a mtott kemenybe. hogy a kemeny falazatat ne tegyiik tonkre. A kemenyszakadast az illetekes keriileti Kemenysepro Vallalatnal kellbejelenteni. amiszenmonoxid kepzodest es ezzel sulyos mergezest okozhat. hogy a talalt bekotesi hely megfelel-e a helyes bekotes kovetelmenyeinek.folyik komtives munka.~~esese es teljesitmenyenek vizsgalata is. hogy hanyadik esempesorban kell a fiistcsovet beepiteni. lakoepuletek kalyhas munkainal a kalyhakiosztasi tervet es a kemenytervet a kiviteIez6 koteles feliilvizsgalni. ill.ceruzaval megjeloljiikes ugyancsak ceruzaval rajzoljuk fel a kivesendo nyilast. Ilyenkor harem eset lehetseges: a) a kemeny also vegen .az a leggyakbribb eset. b) az ugyanazona szinten Iev6 bekotesek egymassal szemben vannak. ill. A kemenybekotesek helyessegenek. mert a kemenyben levo ftistgaz az egest elfojtja. 1. mivel a ftitetlen kemenyben levo hideg levego fajsulya nagyobb. A meglevo kemenyIyuk es tisztitoajto elarulja a kemeny helyet. hogy a kemenyek kivitelezese megfelel-e a szabvany eloirasainak. mert mar eddig is ftitottek valamilyen tiizeloberendezessel. tablazat tartalmazza. de ez esetben is ajanlatos meggyozodniarrol. a kemenyben forditott huzat keletkezik. bekotesi magassagat es a rendelkezesre allo kemeny helyet es meretet a kalyhakiosztasi terv es a fiiggdleges kemenyterv tartalmazza. A c) esetben a kemenyben valahol atszakadas van. huzatcsokkenest eredmenyez a hibds fiistcsobekotes is. Regi epiileteknel. Elofordulhat. es c) a fustcso benyulik a kemenybe.) az ugyanazon . A b) esetben a felso tuzeldberendezest hibasan kotottek a kemenybe. 71' . Hibas a fustcsd-bekotese akkor. vagy b) a vizsgalt. A bekotesi lyuk magassagat a falon. 3. hogy a rendelkezesre a116kemenylyukba a kalyhat bekosse. akkor. Ezt koveteen el kell kesziteni az uj bekotest.rakott ttiz kialszik. vegiil c) valamelyik szomszedos kemenyen fiist aramlik ki. A hibdsan epitett kemenyekkel nem foglalkozunk. ahol aicserepkalyha epitesi munkavaliegyidejfileg nem . hogy nem talalunk kemenylyukat. melynek az az oka. mely azutan gondoskodik a szakadas megszunteteserol. ezert ezt fokozatosan bOvti16 keresztmetszettel epltik. a kalyhas szakrnunkasnak csak . mint a szobaban Ievo levego fajsulya. Ilyen esetben a kemeny helyenek es teljesitmenyenek megallapitasat .masreszt. s amikor a kemeny felso vegen a fiist mar er6teljesen aramlik. Szovetkezetek es kisiparosok altalaban tervdokumentacio nelkiil dolgoznak es igy feladatuk koze tartozik a rriegfelelo kemeny kik. is.kemenyseprovel kell elvegeztetni. . ffitott kemenybdl fiistgaz keri.az osszes szinteken. Ha abekotesi hely az elolrasok valamelyikenek nem felel meg. ahol a kemenyek golyozasakor a kemenyfalhoz iit6d6 goly6 a kemenyfalbol kis darabot letor es ezt a torest a kovetkezo golyozaskorujabb tcreskoveti. Ha a kemenyszakadas egy futott esegy ffitetlen kemeny kozott jon letre. A kemenylyuk kivesese Uj epiileteknel a kemenylyukveseset a tervdokumentacio alapjan a komtives szakmunkasok vegzik. Regi epiileteknel .hogy a kemeny felsd reszeneknagyobb mennyisegfi fustgazt kell elvezetnie.

a legjobbak at elejere es a felso sorok hatso sarkaira. abra. A hibas. ha a hibas resz ugy vaghato ki. A kevesbe hibas csernpe nemelyiket a kalyha Iathato -oldalaba is elhelyezhetjiik. hogy ahelyiseg megallapltasanal butorozhatosagat mindig figyelemmel kell lehetoleg lie akadalyozzuk. ' hogya 'szogben Meg kell vizsgalnunk tovabba. tehat az atvalogatasnal ezeket a csempeket felretessziik.LYHA e C) CSEMPEMUNKAK 1. Cscrepxalyha elhelyezese a kemenyelott J\ kalyha helyenek lenni arra. haban allni fognak (72. A kiteritest a befejezo sor (felsd parkany) sarokcsempefnek lerakasaval kezdjiik. szelere vagy sarkara is helyezhetjiik.a tiizeloberendezesejbekotd nyilasait a Kemeny epitesekor eloregyartotr idomokbol keU kikepezni. Serult csempe eiueiyezese Ha ezt a munkat elvegeztuk. akkor a Kemeny hatarozza meg. A csempek atvalogatasa A cserepkalyha epitesenel felhasznalando teljesesempemennyiseget at kell valogatni. majd ezutan kovetkeznek egymas alatt a tobbi sorok sarokcsempei olyan sorrendben. abra. Ez utobbi arraszolgal. abra}. attol meg a tiizeldajto melle. Ha tervdokumentacio nines. ahogy a kaly- HELYENEKKIJELOLESE Tervdokumentacio alapjan dolgoz6 kivitelezonel a kaIyhakioszaz epitendo cserepkalyhak pontes helyet. abra. hogy a leginkabb hibas ~arokesempeka kalyha hatso felen a 'legalso sorokba jussanak. B) A CSEREPK. / tasi terv tartalmazza 72. sarokcsempek lapjai derekallnak-e es az e tekintetben Iegjobbakat tegyiik a kalyha elejere. csempeket nem epithetjiik bea kalyha lathato oldalaiba. de nem rogziti egyertelmtien a pontos elhelyezest. leg. 1-6 hibas csempek a csempeket vizszintes feliiletre.' .kozben a kemenybe behullo tormeleket a kemenyajton keresztiil ki . hogy a munka soran esetleg megserulo sarokcsempet meg hibatlanra cserelhessak ki.szedni. 79 78 . hogya kalyha a helyisegnek melyik reszen fogallni.t\.egyik sarka lecsorbult. . hogy a J 4 esempe igy valamilyen szerelvenyhez illeszkedik. ala vagy fole elhelyezheto (71. meg felhasznalhato a hamuajt6 5 melle vagy ha a esempe szelen a zomane megseriilt.. ett61 fuggoen valtozik a kalyha elhelyezese is (70. Csernpek kiteritese 70. 1 abra). esorba vagy a szallitasnal megseriilt. abra). Termofor kemenytvesni nero szabad. Ha pl. kell . Ugyeljiink arra. Mivel a fiistcsovet a kalyha oldalanak kozepere. csak a hatoldalaba. gyakrabban a padl6ra teritjiik ki. 71.

abra.kalyha epitesekozben soronkent vegzik a csempek faragasat. Ehhez a mfivelethez a kalyhaskest es a faragokalapacsot hasznaljuk. mestereknek tanacsolhato. a zomancreteg attorese. Az egyenes csempeket a sarokcsempek kaze rakjuk ugy. Idcsebb szakrnunkasok a cserep. abra. $(Jmotfeglo 5.. VOdor . abra. a tuzelcajto. Vagas . Ha a valyu melysege eleri a 3-4 mm-t (77. abra. ill.abra:Zomancreteg attorese . 2. Beles AIOmrlfiC Ir73. a zomanc attores kimelyitese. 1. Dgyelni kell arra is. majd az igy kialakult kis valyut ugyanazzal a szerszammal kimelyitjuk. hogy a csempek elet ne faragjuk tul elesre. mert ilyenkor a zornanc igen konnyen lepattoghat. hogy vegiil az egesz kalyha palastja a padl6zaton fekudjek. {)sempek 7. mert igy a faragas alkalmaval esetleg kicsorbitott csempeknek a beepites sorrendjeben valo csereje meg megoldhato. ha a kisebb gyakorlattal rendelkezo szakmunka-. Csempek faragasa Minden csempe vedoperemet beepiteselott le kell faragni. A vedoperem lefaragasakor legjobban a sarkoknal ken vigyazni. Csempek vagasa A csempeket a hamu-.szakmunkasoknak. torik. KalyIJo IJe/y~ 2. Ennel a niunkanal nagy gonddal kell eljarni. Helyes.. 4. oezso. Csempefaragas egyre kisebb darabokat faragunk le. A csempe rideg anyag. tovabba a tisztitodugok elhelyezesehez es a flistcsd mellett ki kell vagni. 8. akkor a munkat a csempe zomancozott feluleten abbahagyjuk es a hat6 Cserepkalyhas munkak 80 8l . vagasi vonal kirajzolasa ·LfT 76. A csempe sarkahoz kozeledve 74. atvalogatas utan a csempeket soronkent oszszeszedjiik es felretessziik (73..A sarokcsempek kiteritese utan az egyenes csempek kiteritese kovetkezik. A vedoperem lefaragasa nagy ovatossagot igenyel. abra). ez az elja- 75. abra). A zoKes mancserulesek elkeriilese celjabol a kest min dig elesre kell koszorulni. bordak attorese ugyancsak vagasi vonalon es a vagas vonalanak kiegyenesitese. Bordak atvagasa A csempevagas munkamenete: a vagas vonalanak kijelolese. Csempe . .1. iltesre konnyen reped. mert a felfekvesre legalabb 3-5 mm vastag anyagot kell hagynunk. abra). F(Jlteg/(J. 78. leJllilQs helye 8. sok es ipari tanulok a cserepkalyhahoz tartozo osszes csempek faragasat egy munkamenetben vegzik el. 77. 3. abra). Munkahely elrendezese Azelrendezes. aha.kimelyitese A vagasi vonalat derekszog mellett aluminium jelzovel rajzoljuk ki (75.A zomancreteget lyukaszto es faragokalapacs segitsegevel attorjiik (76.abra). az alapanyagnak a vagasi vonalon torteno atlyukasztasa. Cserep ras azonban csak nagy gyakorlani . es az elet faragas kozben a zomanc sikjahoz 55-60°-os hajIasszogben kell tartani (74.

abra. Ebben az esetben a talapzata A talapzat leggyakrabban Ezt a talapzat tipust igen ritkan. pen derekszog mellett aluminium jelzovel vonalat huzunk esaz igy kijelolt reszt Ievagjuk.~:i~ .. . megfaragott .a kalyhatesthez tartoz6 ... Ilyenkor is ki kell rajzolni a csempen a vagasi vonalat es kalyhasfogoval a vonalt6I a Iegtavolabbi szeleken kezdve. Az osszes tobbi kalyhacsempe-gyar talapzati csempei aItalaban 5-6 em-reI szelesebbek. abra. Fei csempesoni. ezeknek a szelessege a csempemerettel azonos... a vagasi vonal menten visszamarado egyenetlenseget kessel es faragokalapacesal egyenesre kell faragni.sarokcsempet megesiszolunk es a padl6ra Ieallitott talapzati sarokcsempere helyezztik (81. -. ui. oldalat 235 mm. Elcszor a sarokcsempeker szabjuk Ie a kovetkezokeppell: Egy darab . a vonaI fele haladva darabonkent kicsipkedjiik a felesleges reszt. ~~r~:~~i~~~~~.":::. Ilyen esetben a talapzatot a kalyha testcsempeibol keszitjllk. az ismertetett muveletek helyett k:llyhasfogoval is kicsipkedhetjuk az eltavolttando reszt._..akkor a merdszalaggal mert esempeszelessegnek megfeleloen szabjuk Ie a talapzat egyenes darabjait.segitsegevel attorjuk.egyenes csempet megfaragunk.• 3~~ . a lyukakat megnagyitjuk es egymassal osszekotjtlk. Csempetalapzat darabjainak Ieszabasa A kalyha alakjatol firggoen kiilonboz. I" az a vagasi vonal men ten letorik . mint a szabvany csempemeret.. abra). hanem esak a vedoperemet kell Iefaragni es a esempe szeleit kellIeesiszolni.-a tartja.. hogy e csempek merete a' szabvanytol elteroeanem 212 mm.. Az L vagy U alakii kiva- . I/.: gill a faragokalapaccsaj enyhen ~.-30/. zatot epittink.-~ raiitunk a kivagando darabra es -.... •. hogy a kalyhatest csempeivel azonos 6· 82 83 ... Kesz vagas Ha alacsonyabb hofokon egetett.oldalon folytatjuk... esak kiilon kivansagra keszit... -1. hanem 220-225 mmszeles. Ilyen esetben nem szukseges azomancot elozetesen attorni..alapanyagat .. 5.I . A talapzat szabasat tigy vegezzuk el. lecsipkedjiik (78.. A leggyakoribb a teglalap alaku... 81. a masfel csempes talapzati csempet 318 mm.... szabvanyos talapzati csempekbdl kalyhatest keresztmets~etellel nagyobb alapteriiIetu. A pecsi kalyhacsempebol keszulo kalyhaknal tehat a talapzati csempeket nem kellleszabni. -~~\:. abra). _. jiik.. es onnan haladjunk a .. 80. de neha sor keriiIhet ezektdl elterd tdbbszogfi talapzat osszeaIHtasara is.. A sarokesempe ket szeIenel aluminium jelzovel megjeloljiik a talapzati csempet es a kalyhatesthez tartozo sarok3 csempet felretesszuk. A bordak attorese utan a csempe zomancos feliileten a vagasi vonalat a csempe kozepe feldl a szele fele haladva Iyukasztoval melyitjiik es a csempe .. akar kalyhasfogoval tavolitjuk el akivagando reszt.. {~ . puhabb csempevel dolgozunk... fajtai szerint valtozik. .. Ha akaIyhatesthez tartozo egyenes esempe nem szabvanymeretu.. " . ...::::. ill.!.. a vagas vonalan a I. Ezutan a talapzati csem. vagy kalyhasfogo .. mert egyes kalyhacsempe gyaraknal igen sokszor.. cserep1 merethelyesra csiszolt sarokkalyhakna] a talapzati sarokcsempe hosszabb csernpe.sempebordakat Iyukaszto esfaragokalapacs.o meretti es formaju talap . akkor az egy csempe szeles talapzati csempet 212 mm.. 4. ld 79. hogy a szabvanyos meretnek megfelel-e vagy nem.elOforduI.. Ve/"-"}.. Ezeket a talapzati csempeket ezert merethelyesre kell szabni.. A talapzati esempek megmunkalasa az egyes gyarak csempe- keszul. megesiszoljukes merdszalaggal megmenink. beugro kikepzesii talapzat szabasa Akar lyukasztoval es kalapaccsal. Azert kell a kalyhatesthez tartozo sarokesempe meretehez igazodni. Talapzati sarokcsempe leszabasa Szabvanym eretfi csempekbol epitett...( ~~~::::::::. Ha szabvanyos meretti. a ket csempes egyenestalapzati csempet 424 mm hosszusagura vagjuk....... csempet. csempe szele fele (79..•. abra)... 2 aluminium jelz6./ : (80.. Ketfele szabodnyos talapzati csempe van i az alacsony (16 om-rnagassagn) esa magas (26 em magassagu) talapzati csempe.. Csempe atlyukasztasa '20---.a kalyhatesthez tartozo .abm. Ez azonban csak gyakorIott szakmunkasoknak ajanlhato.r::~~.A pecsi kalyhacsempe-gyar altal keszitett talar" zati csempek megmunkalasa a Iegegyszerfibb.. ~../ ....::::.pontonkent atlyukasztjulc Az at- L__j~L~. Itt..~--_. abra). a rovidebb oldalat 126 mm 3 talapzat sarokcsempe hosszusagura szabjuk. Az egyenes talapzati csempek Ieszabasa elott egy darab . gasnal eloszor a vagasi vonalak talalkozasanal Iyukasszuk at a ..

libra. A83. A munkavegzes m6dja szerint ketfelecsiszolast ismeriink. 85 84 . Ennel a munkanal a csempet ugy keIl tartam. hogy a kalyhatest takarja (82. hogyminden egyes ele a szomszedos csempekhez hezagmentesen (fuga nelkul) illeszkedjek.az osszes darabokon egyszerre elvegezni. vagas. hogy az igy kialakitott talapzat szelessegi es hossziisagi merete a kalyhatest meretenel minden oldalon 2-'-:2 cm-rel legyen kisebb. a nem pontosan derekszogti eleket kiigazitani. Ennel a csiszolasi modnal a csempet tigy kell tartani. hogy a csempe hata legyen felenk forditva. abra) a csiszolokovet a testiink felOl t01juk. abra). Ezt a rnunkat nem lehet . Illeszto csiszolas. A talapzat csempeit ugyamigy a csempek kettevagasaval szabjuk Ie. Ieszabas utan a pontos illesztes biztositasara mindig meg kell csiszolni. beugro talapzat 83. abran lathato a talapzatra kertild hurkaparkany. A csempek csiszolasa Ezen csempefajtakkozul a tompitott es felcsiszoltnal ketfajta csiszolomegmunkalast ismeriink: illeszt6 csiszolast es felcsiszolast.hogy a csempe zomancos feliilete felenk legyen forditva. valtozatlan meretben hagyjuk es igy allitjuk ossze a talapzatot. Hurkaparkanyos talapzat 84. abra) kiilonboztetiink meg: . A csiszolasi munkat tobbfele szempontb61 osztalyozhaijuk. abra) a csiszolokovet a testiink fele hiizzuk. abra. . libra.a cserepkalyha felepitese eldtt . Mivel a talapzati csempek oldalarol a megmunkalas-soran lefaragtuk a tompitott A tolocsiszoldsndl (85. illeszteni. ui. A huzocsiszoldsndl (84. mint az elobbi beugr6 kikepzesfi talapzatnal. . osszecsiszolni csaka szomszedos csempek rendszeres osszeillesztese utanlehet. hogy a felbevagott csempek oldaleleibol nero faragunk le. ha a csempe egyik vizszintes oldalan megmaradt szegely foliilre keriil. Felcsempesoru.alkalmaval a csempe gyari meretebola veddperem lefaragasa utan -. Ez a talapzat a felcsempesoru beugro kikepzesti talapzattol annyiban ter el. abra. Hurkaparkanyos felsoru talapzat A csempek szelenek kikepzese szerint haromfelet (86. ill.' 2 3 2 Fe!cs/szol/ Felts/sz%s (3) A csempek szeleit faragas. 7. ezert esztetikailag belyes.meretu csempeket felbe vagunk. Tolocsiszolas vagy gombolyitett szegelyt. a huzocsiszolast es a tolocsiszolast. Tomp/lofl Bomba/Ylle!. 6. r 0) 0) c) 86. Csempefajtak A gombolyitett szegelyfinel. annyit csiszolunk Ie. csak illeszto csiszolast vegztmk. 82. tompitott szegelyti. hogy a talapzat alapteriilete a kalyhatest alapterliletevel egyezo. ket oldalso elehOl Iefaragunk annyit.azzal az elteressel. A megcsiszoltcsempet tehat csiszolas utan azonnal a vegleges helyere ken tenni. abra. Huzocsiszolas 85. gombolyitett szegelyii es fe1csiszolt szegelyfi csempet.

Azilleszt6 csiszolas elvegzese utan a sarokcsempe minden egyes elet felcsiszoljuk es vegleg a helyere tessziik. A vilagos szinti felcsiszolt csempebol epitett cserepkalyhak fugait festeni nem szabad. sem a sarok. hogy a csempek mind a negy elet61 1. Csempe bordakozok ekelese Sarokcsempeket derekszoggel es aluminium jelzovel a fels6 vizszintes eluknel egyenes vonallal megjeloljiik. Ez a esempefajta kizarolag illeszt6 csiszolast kap a tompitott szegelyti csempekhez hasonloan. A csiszo16megmunkalasnal az alabbi munkamenetet kell kovetni: a) tompitott szegeIyii csempe allitva vizmertekben alljon. egyenlo hosszuak (88. A felcsiszolt csempe minden elenek. Az oldals6 elek leva gas a es illeszto csiszolasa titan jeloljuk a sarokcsempe also eleit. A szarazon osszecsiszolt talapzati csempeket ki6ntjlik. atloi egyenlo ha az atlok . Talapzat atloinak merese 89. abra). A csempe akkor all He/II e. sem az egyenes csempenelfelcsiszolast nem vegzunk. abra. Vizszintesen. Az ~egyenes felcsiszolt csempeknel az e16bbiekhez hasonloan jarunk el. abra. Ehhez az elhez merjiik a csempe oldaleleinek derekszogben Ievagando reszet. hogy enelkul a' hotagulas vagy a fels6 sorok sulya okozta nyomas a zomanceleket egymashoz nyomna. ill. kalyhashuzalbol keszitett kapcsokkal a lecheztrrositjlik. D) TALAPZAT EPITESE. Csak akkor derekszogfi a kalyha alaprajza. a csempek felcsiszolasat ugy vegezzuk el. A hig agyaghabarcsot ugy keszitjiik. hogy a talapzat hosszuak-e. Tekintettel arra.a sarokcsempe a helyere es igy. lee melle rakjuk. amig a csempe nem all vizmertekben. Szines. a szomszedos csempekhez illesztjuk. ha a ket __ egymashoz derekszogben a1l6 . hogy a szomszedos csem87.A kiontes azt jelenti. feIs6 eleipontosan vizszintesen alljanak. 86 . ezert a felcsiszolast lehelletfinoman kell elvegezni. A jelzes mellett a csempet finoman lefaragjuk es illeszto csiszolast vegziink rajta. zomancos Iapjahoz allitott vizmertek a ftiggclegest mutatja. A felcsiszolt csempenel a felcsiszolas merteke a csempe kiviteletol es szfnetol fugg. A felcsiszolast az indokolja. felcsiszolt csempebol keszitett cserepkalyhaknal a fugak szelessege 3 mm legyen. A mar leszabott es osszecsiszoIt talapzat-darabokat a kalyhakiosztasi 'terven megjelolt helyre.A felcsiszolas alkalmaval a mar helyere illesztett csempe elen a zomancretegbol annyit csiszolunk Ie. ez pedig ennek lepattogzasat eredmenyezne (87. hogy. abra).s vizmertekben. b) felcsiszolt csempe Mint mar errol elozetesen is sz6 volt. Felcsiszolas peket konnyen lehessen hozzailleszteni. fuggclegesen kell allnia. 3l-t vodorbe teszunk es ehhez. SZIGETELESE A talapzat lerakasanal az elsd kevetelmeny. ill. 88. hogy big agyaghabarcsot onttmk az egymas mellett allo csempek bordai k6ze. szarazon. Az oldalso eleket egyenesre kell csiszolni.kb. hogy a taIapzat . hanem a fugakat az aluminium jelzovel rajzoljuk meg a kesz kalyhan.J 87 .5 mm szelessegben csiszoljuk a zomancot. majd felcsiszolva vegleges helyere tessziik. d) gombOIyitett szegelyii csempe Sarokcsempen (az also elen) addig vegziink illeszt6 csiszolast.klils6.meggyurt agyagbol kb. hogy az egymashoz illeszkedo csempek zomanca ne erjen ossze. hogy a mar megkevert. es az illeszt6 csiszolast ugy vegezziik. meroszalaggal Iemerjuk. Az egyenes csempet illeszt6 csiszolassal a sarok. abra. hogy ezeknel 'a kalyhaknal a fugakat feher szinfire festjiik. .

a parkettet vedeni .helyeziink az agyagba (89. erre egy vagy tobb darabbol allo. hogy minden bordakoz minden resze ekelve legyen. hogy a bordakozoket agyaggal kitapasztjuk. abra). mert a csempe bordaja a csempe vagasakor kicsorbulhat es a kotes nemfer el rajta. Ilyen esetben.-93. amellyel a talapzat teljes belso keresztmetszetet letakarjuk.magaba szivja es az agyag rogton kot.munkafazis a kiitdzes. abra). A talapzati csempeket (kesobbiekben a csempesorokat is) meg kell kotni. vigyazva-arra. A szukseges meretre Ievagotthuzaldarabokegyik veget kb. ill. A portalanitast illetoen hasonlo m6don jarunk el a kalyhatest. CsempekotOdr6t 91. Az elsa megoldas hatranya. A belelest ugy vegezziik el. Az ekeket mindig mozgatva kell az agyagpepbe helyezni. abra. Vigyazni kell arra. majd cserepbol keszitett ekeket . az esetleg till hosszu darabb61 a felesleges reszt Jevagjuk es a kapcsot a ket szomszedos csempe-bordara kalyhasfogoval feliitjiik (91. mert a csempe az agyagbol a vizet hamar kiszivja es az igy megszikkadt agyagban az ekek megfelelo elhelyezesenehezebbe valik.Az agyagkiontes utan a csempek bordai kozotti reszt kiekeljuk. cserepkalyhaknal a tiizszekreny feneket tarto labakat epitiink (elere allitott falazoteglabol). A talapzatba tortend beepitesnel a hamuajto helyet ketfelekeppen lehet kivagni: vagy egy talapzati a 92. A lemezre agyagot teritiink es ebbe szorosan egymas melle ket retegben cserepeket helyezlmk. Konnyen megtortenhet. hogy egyszerre csak. alacsony talapzat eseten az else csempesorba kellbeepiteni. Ahig agyaghabarcsbol a szaraz csempe a vizet nehany perc alatt. abra. Csempek kotozese legyenek../ BEEPITESE A hamuajt6t a magas talapzati csempebe. Vegyesfiaeses cserepkalyhaknal a talapzatot tormelekkel toltjiik ki. 93. abra. T_~vabbi hatrany. A portalanitas tortenhet vizzel val6 . A tormelekkel feltoltott talapzatot ugyancsak agyagba fektetett ket sor csereppelfedjiik. hogy az ekek en51tetett benyomasatol a talapzati csempek a helyukrdl elmozdulnak. A talapzat belsejebehdszigeteleskent egy sor cserepet kell agyagba fektetni. Toltesnek a csempek faragasabol kikerulo vagy barmilyen mas epitesi tormelek felhasznalhato. abrak).kell. hogy a csempek kozotti fugak j6l ellegyenek tomvees azagyagtapasztas koteset javitsa. A mert tavolsagban a kapcsot a masik vegen is derekszogbe hajlitjuk. Beleles utan a talapzat belsejet agyaggal kitapasztjuk.8 mm-esfenyes kemeny vashuzalt hasznalunk (90. ezert a kalyha belso szerkezete es a padlozat koze hoszigetelest kell helyezni. A kalyha belsejeben. abra). Regi cserepkalyhak atrakasanal talalkozunk labon a116 cserepkalyhakkal is..epitesenel is. A talapzati csempeket ekeles es kotozes utan belelni kell. A belso falak igy megoldotralapozasa utan fafiaeses. nem kell a kalyha a1att hdszigetelest kesziteni. E) HAMUAJTO .ket-harom bordakoz .meglocsolassal vagy vizbemartassal. kb.majd az egeszet 'jol megkeverjiik. A csempetalapzat belso oldalahoz es a szerkezet sulyanak felvetelere a tiizszekreny oldalfalanak vonalaba elere allitott teglasort kell epiteni. A cserepkalyha kotesehez 2. Hamuajt6 elhelyezese egy talapzati csempeben ~~~. A belelest megelozden a csempeket es a beleshezagot portalanitani kell. padlot.6 1 vizet ontiink.ekelesehez szukseges agyagtapasztast keszitsiink. A kiontesnek az a celja. 1 em hosszon derekszogben meghajlitjuk es az egyenesen maradt veget kovetkezo bordahoz merjiik. A kiekeles abbol all. Az ekeket oIyan meretfire kell kesziteni. ha a labak magassaga a Hz centimetert rneghaladja. vagy ket talapzati csempebol (92. A talapzati somal minden fuggoleges bordakozt ket kotessel kell megkotni. hogy a tuzeloajto 89 / 88 . 1 rnm-es vaslemezt helyezunk. hogy a hamuajto folotti talapzati csempedarabot nero lehet j61 megkotni. szerves anyagot azonban nem tartalmazhat. hogy se keskenyreszabottak ne 90. Hamuajt6 elhelyezese ket talapzati csempeben csempebol. Az ekeles utan kovetkezo. meretre faragott cserepdarabottesziink agyagba fektetve.a ttizterben Izzotuzeloszer hdhatasatol a. abra. hogy az egyes talapzati csempek bordai altal alkotott kazettakba beleillo. sem pedig ne szoruljanak. .

mig a csempek fugai pontosan illeszkednek egymashoz es a mar felallitott sarokcsempekhez. mert a csempek fugai esak akkor szepek. majd kalyhasfogoval a hajlitast annyira szoritjuk meg. es az egyenes csempet megesiszolva szarazon helyere illesztjiik. Hamuajto bekotese. -abra. Elolras szerint a fuggoleges bordakozoket va tuzszekreny magassagaig ket ikotessel. majd hig agyaghabareesal kiontjiiki . mert Igy a hamuajto bekotese konnyebb es az ajto szilardan all. hamuajto bekotopant hajlitasa 95. Portalanitas utan a csempeket a helyiikre allitjuk. ilyenkor az ajt6t . hetjiik' el. A hamuajto helyes bekotesekor az ajtotszarazon. hogy az esetIeges csekely meretelteres a fugak valtakozasai miatt nemvehetO eszre.ekeljiik. a fugakat ellenorizziik. A kotest ugy keszitjtik e1. majd a hamuajto melletti csempeket gondosan ki kell belelni. Mind a' negy sarokcsempet megcsiszolva a helyere allitjuk. ha a kalyha lathato oldalain vegig a teljes magassagban a bordakat ket kotessel kotjiik meg. hogyaz egyes csempek vizszintes bordaitekeljuk eloszor ugy. A sarokcsempekre felkapesoljuk a leeet(95. abra). 3 beles. A rovid oldalak kiontese utan a cserepkalyha hosszabb oldalainak egyenes csempeit allitjuk a he1yiikre.I " !J 94. ezert a terheles kovetkezteben a tuzeldajto es hamuajto kozotti esempedarab az uzemeltetes alatt ahelyerol befordulhat.imajd az egesz esempesort kiekeljuk. hogy a hamuajto bekotopantjait mindket oldalon 180°kal meghajlitjuk. AhaI6s -csempefalepites igen pontos meretfi esempeanyagot es gondos. A gyakorlatban kialakult.kivan. A vizszintes bordak ekelese utan a fuggoleges bordakat . A ket talapzati csempevel tortend megoldas a jobb. 4 borda. 1 1 CSEMPESOROK EPiTESE 96. 1 csempefal. _es esak a kalyha hatoldalan alkalmazunk egyszeres kotest. egyarant fuggolegesek es a csempek szelessege pontosan egyenlo. kiontjiik a esempesor ket hosszabb oldalat. es a hamuajt6 bekotopantjabol kiallo reszt visszahajlitjuk. 2 agyagreteg. hogy a csempek esiszolt elei pontosan illeszkedjenek.' ". abra. 5-6 em hosszura Iiagyjuk. sokkal helyesebb. 2 agyagreteg. Vigyazni kellarra. ha azok egymassal parhu- . Ezert leginkabb a kotesbe rakott csempefalazasi modot alkalmazzuk. hogy ez az eldiras kiegeszitesre szorul. azon feliil egy kotessel latjuk el.az else csempesorba epitjiik be. 3 beles. hogy ne tudjon a helyercl kicsiiszni (94. 97. ill. lecre felkapesoljuk.mert ennel a nem egeszen azonos meretfi csempeket is ugy helyez . Belelt csempe metszete . abra). A bekotoparitok es a esempefal kozotti reszt csereppel ki kell ekelni.az elcbbiekkel azonos medon . A bekotopantokat szethajlitjuk es a talapzati csempek bordaihoz kotjiik.erre a esempedarabra fekszik fel. . hogy a fuggoleges eleknel a fugat atfedje (89: abra). hogy akotozdhuzal meg a hajlitas koze beferjen (94. Mivel alacsony talapzati esempesorban nem lehet hamuajt6t elhelyezni. 5 Ievegoreteg A esempesorokat lehet halosan vagy kotesbe rakni. 4 borda . mint a talapzateseteben. agyag-korulkenes nelkiila csempebol kivagott nyilasba helyezziik. Minden csempet a beepites elott portalanitani kell. F) A esempesorok epiteset min dig a sarokcsempekkel kezdjiik. Ezutan a cserepkalyha ket rovidebb oldalanak egyenes csempeit helyezzuk el a sarokesempek kozott. s a csiszolast addig vegezzuk. 90 91 . Vezetolec felerositese :zamosak. A csiszolas utan portalanitjuk.munkat . Az egyes csempeket megcsiszoljuk. Belelt csempe metszete 1 csempefal.. A esempesort ekeles utan meg kell kotni(9L abra). a kotest a csempebordara felutjuk. abra): A ko1Ozohuzalbol keszitett kotesnek a hamuajto feloli veget kb. Az ekelest ugyamigy kell elvegezni. abra. abra.

maradhat (97. a . tormeleket az agyag ne tartalmazzon. nyezodeseket.vagy haromnegyedes csempet a helyerol elhuzza. abra). mert a kotest till feszesre nem szabad kesziteni. a racsavarozott es raszegecselt ontottvas bekotopantok mereyen allnak-ees az ajto tomitese megfeleld-e? Laza bekotopanttal ajtot ne •epitsiink be a kalyhaba. E celbol az ajto soraban leva homlokoldali ket sarokcsempe felso vizszintes bordajan Iyukasztoval es faragokalapaccsal Iyukat keszltiink. abra). kavicsot. ugy. akkor a tiizeloajto melle nem kerlilhetegesz csempe. :lu. abra). ami pedig 98. majd 2. Behelyezes utan azajtot kiekeljuk. A csempesor elhelyezese. hogy a csempefal es a beles kozott a lehetd legkevesebb agyag maradjon (96. Tuzeloajto melletti csempek faragasa 2 3 csempek bordai koze a faragokalapaccsal be (100. : j j j j j j. 3 ek. Legjobbak erre a celra a padlas-teglabol vagott kis ekek. hogy jol zar-e. a keret ket oldalat j ~ I es aljat Iagy.kezik a beleles. s a hosszii kotes vegeit ezekbe a lyukakba helyezziik el (101. 5 borda de ezenkiviil un. abra). Az ajtot ~a 1. libra.-----. tenni es a csempe belso falahoz kell nyomni. A csempek kiteritesenel mar figyelemmel kell lenni arra. amelyeket az ajton leva bekotopantok es az ajto melletti 99. A belelest . Tuzeloajto ekelese 1 ajtolap.~OtO.2 I ~--. minden csempejet belelni kell.~ <~~ 54 100.kalyhascserepbol.fa csempesor kotozese elott kell a : 1 I helyere allitani. A sarokcsempek eseteben a hosszabb oldalba tessziik a belest. A mar megvizsI I '0'I galt es1 megfelelo J minosegfinek I I ~f talalt tuzeldajton a . 4 csempefal. mint acsempe bordai altal alkotott kazetta. I helyere csusztatjuk. libra. libra. . mert igy az ajt6 beepitese sokkal szilardabb. majd vizes ropggyal lesimitani.esavarokat meghuzzuk. A tuzeloajtot magas talapzatu cserepkalyhaknal az elsa csempesorba.a csempek felsd bordaja es az ajtokeret felso ele menten helyezkedik el.2 csempesor kiekelese utan.-~--~ az ajt6t a csempek koze felulrol (99. Ha tuzeloajtot 2.. helyezese es ekelese utan a csempesort megkotjiik 1 --'---c . hogy a beleleshez felhasznalt agyag hig legyen. ebben az esetben az ajto konnyen a helyere allithato. abra). 2 bekotopant. Vigyazni kell arra. de meg . iitiink. mert akkor a belest nero lehet jol elhelyezni.a tfiz93 .: mert az ilyen medon vegzett beepites az ajto idoelctti kilazulasahoz vezet. A'hamuter szelesseget es hosszusagat a cserepkalyha tfizracsanak szelessege es liossziisaga hatarozza meg. hodfarkii cserepbol vagy 2 em vastag samott-teglabol keszitjiik. hosszukotestIs kell kesziteniirik. csomo.) A hosszti kotes igy sarokcsempetol sarokcsempeig et. az ajto kerete pedig a fugat tokeletesen takarja. Ilyen esetekben a csempekctes figyelmesebb munkat igenyel. A hamuter falai tartjak . A beleles utan a kalyha belso feliiletet hig agyaggal simara kell kenni. es ne feszitse szet a sor csempeit Az ajtokeret es a csempek kozotti hezag legfeljebb 3 'mm lehet. ekelese es megkotozese utan kovet. Sarokcsempe belelese a kalyha holeadasat csokkenti. nehogy a feszes kotes a tiizeldajto melletti negyed. abra. alaesony talapzatu cserepkalyhaknal pedig a masodik csempesorba helyezziik el. A beleslapokra portalanitas (vizbemartas) utan hig agyagot kell . A belest olyan meretfire szabjuk.5 vagy 3. G) TUZELOAJTO A cserepkalyha konnyen A tiizelcajto melletti csempet ugy kell szabni.sarokcsempe rovidebb oldalat pedig csak ekeljiik (98.es kaviesi mentes agyaggal bekenjiik.tovabba a csempe es a beles kozott vastag agyagreteg esetleg Ievego is -. Darabos szeny. (mindencsempet ket-ket kotessel). BEEPiTESE A tiizeldajto el- A ttizeloajtot beepites elott alaposan meg kell vizsgalni. hogy lehetoseg szerint a tiizeldajto mindket oldalara egesz csempe keriiljon. hogy a tiizelaajtot a helyere tudjuk tenni.5 csempeszelessegu kalyhaba epitunk be.. H) HAMUTER EPiTESE 92 A hamuteret kismeretti tomor falazoteglabol kell epiteni.

J) A TUZSZEKRENY EPfT:ESE .vagy a teglafalak. A samott-teglakat kotesbe kell rakni.a 'beleleshez hasonloan -. . Falazata lehet' a esempefalhoz 'epitett vagy magaban allo. Mind a esempefalhoz epitett. hogy az agyagreteg Iehetdleg minel vekonyabb legyen. 3 tuzeloajto folotti kotesek. \ m 94. libra. akkor a mar .belelt csempebelsd feluletehez tapasztjuk agyaggal a tiiza1l6 samott-teglat. hogy a vas a h6 hatasara nagyobb mertekben terjedki. a hamuter szelessege. hogy a kalyha futesehez milyen tiize16szert hasznalunk. hogy egymashoz jol illeszkedjenek. hogy ket oldala es a hatso.' 3 tuzelorostely. Ha a ttizter-falazatot a esempefalhoz epftjuk.Tll. libra. . de ugy. megpedig minden oIdalon 6 mm felfekvessel. abra).ronggyal kelI lesimitani. dbrun I. f 102. Ajlo fe/eM i MItis raze: r I 11". Kalyha \ Resz/elrajz csempefal kotesei ]'hosszu kotes.az hatarozza meg. 94 95 . majd a tapasztas szikkadasa utan vizes . Figyelemmel kell. mind a magaban a1l6 ttizter falazatnal a samott-teglakat pontosan kell darabolni. tehat a hamuter hossza6 mm-rel. Tiizelorostely J cserep. 2 rovid kotesek. igy a rahelyezett rostely felsd sikja a ttizeldajto also szeletol 4-6 cm-rel alacsonyabbra keriil (103. -abra. A felepitett ttizter belso feliiletet agyaggal kell kitapasztani. elhelyezese 4 hamuter 2 teglafal.". mint a felhasznalt rostely megfelelo meretei. 1 hamuter. szelessege 12 mm-rel rovidebb (102. b rostely szelessege 1"---3 -= J) ROSTEL Y BEEPITESE 1tif ~ vA· -> = - ~ ~ A cserepkalyhaba a rostelyt konnyen kiemelhetden kell rbeepiteni. vagy mas elnevezessel tfizter epitesenel a._ 4 hamuajto bekotese 2 A tfizszekreny. mereteket . ezert a rostely hotagulasara minden oldalon legalabb 3'-4 mm hezagot kell hagyni (109.lenni a rostely beepitesenel arra. Itt is iigyelni kell arra . A tfizter mindig tiiza1l6 teglabol kesziil. / F---'1-- 1 rl ~ '--- 103.racsot. abra). a csempemagassag viszont kb. tll 101. mint a samott. A hamuter magassaga 19-21 em.szele a hamuter falara felfekudjon.25 em. Vegyestilzelesti cserepkalyha hamuterenek metszete ~ ~r If / WI ilC ~ <. milyen a kalyha ftitesi rendszere es merete. abra).

Nagy ellenallasii a fustjarat akkor. Fustcso lejtos bekotese. es a vilagosszinu csempeket elsziirkiti foltossa teszi. amelyeknek csempei a legfelso sorokban elszinezodtek. hogy nagyobb ellenallasu fiistjaratot epitiink. Ennek oka az. gyenge huzani kemenyeknel pedig ugy ke11 a fiistjaratot megepiteni. A fustjaratokelrendezeset. abra. mintha visszafele vezetve a fustot a kemenybol kellene a tfizszekrenybe juttatni. A fustjaratok anyaga ott. Filstcso vlzszintes bekotese "] Cserepkalyhas munkak 106. ha azonban a beego keresztmetszete kisebb.. agyag.K) FU"STJARAT EPITESE Haromfele fustjarat van: vizszintes.beegonel ui. a kalyha fustol es felso reszei nem melegszenek megfeleloen. J0 huzatti kemenyeknel a tulzott huzaterosseget azzal ellensulyozhatjuk. 104. abra. homennyiseguk egyreszet aramlasuk soran a csempefal belso feluletenek adjak at. Sok olyan kalyhat lathatunk. mert a fustjarat inditasa . a benniik leva hajlasok. Ezt az esztetikai hibat csak a cserepkalyha atrakasa~al es az elszinezodott csempek kicserelesevel lehet megszuntetni.a csempe zornanca ala huzodik. igy egyre kisebb keresztmetszetti fiistjaratra van sziikseg ahhoz.hogy a ftistjaratoknak a kemeny fele kozeledve mind kisebb keresztmetszetfieknek kell Ienniiik. toresek. milyen meretfi es hogy mekkora a rendelkezesre a110 kemeny huzata. ahol langgal erintkezik samott-tegla. hogy az epites folyaman a fustjaratornem tudjuk helyesen befejezni. abra. mint a vszabalyos 25 %-kal novelt fuetjarat-keresztmetszet.kiilonosen ha a felso sor beleletlen . sok az iranyvaltozas. homersekletuk es terfogatuk csokken. padlas-tegla vagy cserep. ha a fustjaratokat ugy kepzeljiik el.lehetoleg kotesbe rakva helyezziik el a falazoanyagokat (falazotegla. A cserepkalyha fustcsovebe juto fustgazok homerseklete ne legyen 180 CO-naI alacsonyabb. mint az elso fiistjarate. egyeb helyeken tomor falazotegla. . hogy a ttizszekrenybol indulo fiistjarat nyilasa (az un. a ttizterbol a fiistjaratba vezetd nyilast beigonek nevezziik. 96 97 . ez meg nemhiba. Ezzel He/yte/en He/yes a modszerrel elkeriilhetjiik azt. iranyvaltoztatasok modjat dontoen befolyasolja. ranyos viz a csempefalba beszivarog . hogy az aramlasi sebesseg valtozatlan maradjon. figyelemme1 a kalyha kemenybek6t~si hel~ere. hogy a kalyha milyen futesi rendszeni. Kiskeresztmetszetu beego a fiistgazokat nem tudja elnyelni. A fustjaratok falazasakor elere allitva. fliggoleges 'es kombinalt (vizszintes + ftiggoleges). akkor az alacsony homersekletf fiistgazokban leva vizgdz es-katrany a csempefal belso feluletere csapodik ki.rcserep.a kalyha felso reszei is felmelegszenek es jol ffitenek.ellenallasa kisebb legyen. . Ha a fiistgazok homerseklete meg a kalyhabol valo kilepes elott a harmatpont ala keriil. Gyakran lehet latni olyan cserepkalyhakat. Leghel~esebb. Afalazas soran a fugak koziil kinyom6dott agyagot el ke11 simitani. hogy a kat- egoknek. eppen azert. Fontos. Ha a beego a szuksegesnel nagyobb keresztmetszetii. ha a fustjarat keresztmetszete kicsi. A k6toanyag. es vezeteset eloszor gondolatban kell megtervezni.mar az epites elejen :_ hibas helyen tortent. padlas-tegla). Az egymasutan kovetkezo fustjaratok osszekoto nyilasait at. 'a cserepkalyha felso reszeibe is meleg fiistgazok jutnak. A fustjaratok rendszeret. Fustcso bekotese 105. beego) eleg nagy legyen. ahol az utolso sorban leva fustjarat eroltetett megoldasu. A fustjaratok epitesenel alapelv. ez mar uzemeltetesi zavarokat okozhat. Fustcso emelkedo bekotese 107: abra. A nagy . az ategdk keresztmetszete sztikebb. hogy annak az . A fiistgazok ui.

••• r . A fustcsd a kalyha szinevel egyezo szinfi zomancozott melle epitjuk. A kalyha felepitese soran az 113.. 3 agyag abra. . mert a kis esempe . abra). Fiistcs6 melletti csempek helyes belelese 109. 4 elsimitott agyag 112. Ribas ftlstcsotomites 1 fustcso. Et161 esak abban az esetben sziikseges elterni. Tisztitodugo belelese 99 . darabokkal. majd a fiistcsd felso lapjanak a kemeny fele esd vegere is ugyanigy agyagot teritiink es a csovet a kemenybe vagott lyukba helyezziik. abra. de a kemeny-keresztmetszetet ne szukitse el (104. abra). A fustcsd' elhelyezese esa hezag tomitese utan a fiistcsdbe belulrcl benyiilunk es a fiistcsdnek a kemeny feloli vegen a kipreselt agyagot kezzel.feliileten Ierakodott kormot a fustjaratok aljara lesoporve a tisztitonyilasokon keresztiil kiszedhessiik.. A fiistcso elhelyezese utan a csd melle kerulo csempeket a eso l:iilso keresztmetszetenek megfeleloen leszabjuk. A fiistcsovet ugy teszsziik a helyere. hogy bar benyuljon a falba. 108. abra. abra. A fustcso- . a felesleges reszt. abra) . r r A befejezo csempesor felepitese utan a sort megkotjiik es beleljiik. amennyi biztositja az osszes . Agyag leteritese fiistcs6bekotesnel HO. ki- Idoszakos tiizelesti vegyesffiteses. altalaban a kalyha utolso soraban kell elhelyezni.vagy tegladarabbal az odateritett agyagot a fustcsobe.L). abra). hogy vagy vizszintes legyen (105. A flistcsovet. abra. vagy pedig akemeny fele enyhen emelkedjek (106. toltdrendszeni es termokoksz . Fustcso melletti csempek hibas belelese 7" 114. . mert ezek a benyomott agyagdarabok a kemenyt elszfikithetik (110. hogy a csd melletti csempeket pontosan odaszabott belesekkel lassuk el (112. hogy a cserep. abra) . abra). A tisztitonyilas 110 mm atmerojf korkeresztmetszeni.. vagy vizes ronggyal e1simitjuk (111. vagy kemenybe ne nyomjuk be.. A FDsTCSO-BEKOTES KIKEPZESE vagjuk es azigy egetett elkeszitettcsempeidomot (vagy csempeidomokat) a eso agyagbol kesziil. hogy a cser_epkalyhaban a csempefal belsd . abra). A fiistcsd masik vege a kalyha csempefalanak belso sikjaval essek egyvonalba. abra. abra). A tisztitonyllasok celja. Mindig annyi tisztitonyilasra van sziikseg. Fustcso-bekotes tomitese M) TISZT :iTONYILASOK EPITESE bekotest ugy kell elkesziteni. 3 ek.. A belelesnel vigyazni kell arra. . 4 Be/es 111. A csd behelyezeseutan a fal es a fustcso kozotti hezagot agyagba agyazott csereppel vagy tegladarabbal tomitjiik (l09. (semmi esetre se Iogjonbe). abra). Tomites elsimitasa 1 fiistcso. ha a fustcso a kemeny fele lejt (107. rendszeni cserepkalyhakba tisztitonyilasokat kell kesziteni. . Hibas bekotesi mod. 2 kemenyfal. fustjaratok tokeletes tisztita- sat.ekekkel tortend beleles nem ad j6 tomitest (113. 2 kemenyfal. abra). A cserepkalyha fiistcsovenek elhelyezeset megelozoen a fiistesovet lyukaszt6 es faragokalapacs segitsegevel olyan hosszusagura vagjuk. hogy a esempesor tetejet es a kemenybekotes helyet a falban alul es ketoldalt lagyagyaggal leteritjiik (108.<ibra. ha a fustcsobekotes az utols6 sorban elhelyezve egy magassagba esne valamely mas tuzeloberendezes fustcsd-bekotesevel. A tomites elhelyezesenel vigyazni kell arra.

papirral Ie kell dorzsolni es az egesz kalyhat puha fenyesitd kefevel vegig kefelni. kalyhas vagy hodfarku csereppel lefedjiik. hamuszekrenyt az epites soran belehullott agyag-. N) FEDES egyik fedesmodnal legyen.vagycserepdaraboktol ki kell tisztitani. abra. Belso falazas szitetr mazas fedolappal kell fedni.' . epitesi anyagot. s a tisztitodugot esak ezutan tessziik a helyere. If II If " 116. Kesz kettos fedes 100 101 . A festes elott a ttizszekenyt. A kalyha fedeset hig agyaghabarecsal kell letapasztani es 10-15 perces szikkadas utan a tapasztast vizes ronggyalle kell simitani. abra). abra). cserepfedesnel ketsoros fedest keszitiink. Atsze1l6z6 talapzat 0) TISZTITAs. rostelyt. A kalyha felepitese utan a tisztitonyilasokon keresztiil a fustjaratokba behullott agyagot. .vagy tegladarabokat kitisztitjuk. felepitett cserepkalyhat surolokefevel vegig kell kefelni. ezutan keszitjtik eI a csempefedest. Egyszeres fedes keszitese 117. Samotttegla hasznalata eseten egysoros. . abra. a helyiikre. majd a belso szerkezeti falta fektetjiik az elso fedd cserepsort (116.. a ttizszekrenyt vizes ronggyal lesimitani. abra). merta befejezese het somal alacsonyabb cserepkalyhak tetejere ra lehet latni. FESTES A teljesen . vagy annal magasabb cserepkalyhat samott-teglaval. A gyakorlatban kialakult a csempefedes alatti cserepfedes keszitesenek az a rnodja is. hogy a kalyha ·belso szerkezetenek falazasat a kalyha utolso 'csempesoranak felso sikja alatt 3. Mind- 118. s az agyagtapasztasos fed'eifilyen esetekben esztetikailag nem megfelelo. Ezzel a miivelettela cserepkalyhaepitesi munkaibefejezodtek. A tisztitodugot belelni kell (114. . abra). A ketsoros cserepfedest ugy keszitjiik el.kesz. . Het csempesornal alaesonyabb cserepkalyhakat tcsempefedessel. . A festes utan kb. . amelynel a cserepfedest az utolso sorba a belelessel egyidejfileg beepitett cserepdarabokra fektetjiik (118. A mazas fedolappalvagy csempevel tortend fedes eseten eloszor egysoros cserepfedest keszitiink. s a csempeket igy epitjiik. tegla.30 percszaradas utan a festeket szaraz ronggyal vagy ujsag.egyes sorokba e1helyezett csempeken a tisztitonyilast a sziikseges helyen elkeszitjiik. vagy erre a celra ke115. hogy a fedes teljesen hezagmentes A felepitett 7 esempesoros. A lekefelt kalyhanak hezagaibol az agyagot puhafabol keszitett ekkel ki kell lnizni es a fugata cserepkalyha szinenekmegfelelo szinf festekkel bekell festeni. abra. abra). cserep.5 em magassagig keszitjiik el (115. abra. A masodik cserepsor az elso cserepsorra es az utols6 csempesor bordajara fekszik fel (117. iigyelni kell~arra.

kell vizsgalni. A probaffitesmegkezdese eldtt az esetleg megallapitott . -'-5 Co alatti kiilsd hcmerseklet eseten legalabb + 20 Co legyen a belso homerseklet anelkiil.PROBAFUTES egyheti rendszeres eIofiites utan kell aprobaffitest megtartani. Akemenybet6rteno begyujtaselctt a kalyhaba bekeszitjiik a tuzelcszert. akkor a kemenynek a flistgazokon kiviil az elparolgo vizgozt is el kell szivnia.figyelemmel kell lenni a kovetkezokre: a fedes szabalyszerfi legyen.es az ezzel kapcsolatos esetleges eszreveteleit megtenni. A cserepkalyhak mtiszaki atadasa. seriilesek a kalyhan ne legyenek (egyeb szakipari munkakbol Rifolyolag). ill. atvetele helyesen csak a probaftitessel egyidejiileg tortenhet. ha a tiizeldajto tengelyeben a tiizeloajto folotti masodik csempesor feluleti homerseklete a + 120 CO-ot meghaladja. teljesen ffitetlen epiiletben pedig legalabb 102 elegett. bezarjuk a kalyha ajtoit. A probafutest a kivitelezo vegzi. ' A probafutes megkezdese eldtt a kalyhat alaposan meg . -tisztitodugok helyukon legyenek. de a probaftiteshez sziikseges tiizeloszert a megrendelo koteles a kivitelezo rendelkezesere bocsatani. A kalyhaba bekeszitett . es ajanlatos a kemenyajt6ban papirral es keyes puhafaval rakott tfizzel a kemenyt eldmelegiteni. A probaftitesnek azt kell' eredmenyeznie. akkor haromnapi eldffites. rostelypalcak kozott a hezagok tisztak legyenek. ill. amelyet nem ffitenek naponta. A probaftites megkezdese elott kiiteles a kalyhas a rendelkezesere bocsatott tuzeloszert megvizsgaIni.eldbbiekben felsorolt -hianyossagokat ki kelljavitani. akkor a kalyha esetleges hibas mfikodese eseten erre nem hivatkozhat. az ajtok tomoren zarjanak. . hogy a helyiseg' kozepen 1. Ha a kivitelezo a rendelkezesere bocsatott tuzeloszer mincseget nem kifogasolta. A probafutest csak megfeleloen ikiszaradt kalyhaban szabad elvegezni. ' A helyiseg homersekletet ugy allapitjuk meg.50 m magassagban merjiik a hofokot. . amihez a huzat esetleg mar llem elegendo.VII. hogy ot 6ras fiites utan kb. mert ha a kalyha nedves. de az epiiletben altalaban ffitott helyisegek vannak. Tulffitottnek akkor tekintheto a cserepkalyha. hogy a kalyhat tulffitenenk. a kemeny huzata megfelelo legyen (ellenkezd esetben a kemenyt Ie kell goly6zni).tuzeloszert csak akkor gyiijtjuk meg.cezutan meggyujtjuk a kemenyben a papirt s vele a puhafat. ha a kemenyben -levo puhafa mar majdnem teljesen Ha a vizsgalando kalyha olyan helyisegben van.

: ~. . ill. Az ebb61 ad6d6 szintktilonbseget -samott-darabokkal egyenlitjtik ki.-9= r= J----r""-~~-r---- _I~ A) FATUZELESES (ROSTELY CSEREPKALYHAK NELKULI) 1. A faffiteses cserepkalyhak talapzata (b) epiilhet legraccsal vagy anelkul. Ezt a ket. A tfizszekreny falazasa. A samott-teglakat altalaban ugy helyezik el. lOS .o '=( <> o OOOOOGO'(Y:. fl20S oc>gD°e>DDl o=oDO. igy a tovabbiakban . ha a tfizter aljat mar elkeszitettukes a tiizel6ajt6t magaban foglal6 csempesoron kiviil mar meg egy csempesort felepitettunk. d) a masodik csempesor felepitese. =l=- I =j. A samott-teglak beepiteset mindig a tiizel6ajt6 ket oldalanai elhelyezett samott-teglak faragasaval kezdjiik.samott-tegla sor tobbi teglaja. ami biztositja a tfizszekreny aljan levd samottlap hflteset. Az epites sorrendje a) csempek valogatasa. a tuzeleajto beepitese. . . abra) es vegiil a kalyha hatoldalat (123. Fafuteses tfizszekreny ket oldalanak falazasa sejet korulfalazzuk. mint a fekvo . j) fedes. k) festes. Az elere allitott samott-tegla sor elhelyezese utan fektetett samott-tegla sort epitiink. Jl =<= .vm.I =4. 104 I 121. abra. libra. abra. Az epitest a ruzeloajto folotti samott-teglaval lc~zdjiik.a kalyha meretetdl fiigg6en .eltero. KULONBOZt)'RENDSZERU CSEREPKALYHAK EPITESE I "'.tiizeldajto melletti samottteglak elhelyezesevel kezdjuk. kiteritese. abra). Altalabancelszeru Iegracsot beepitenirmert igy a kalyha alja j61 atszellozik. abra). csempesorok es fustjaratok epitese.abra). tisztitas. e) f) g) h) 119. i) fustcsd beepitese. epltese (e) meg a fatiizeleses kalyhakon beliil is . Az itt felsorolt epitesi sorrend egyes munkafazisaira vonatkozo technologiat mar az elozokben targyaltuk. abra). b) talapzat epitese. samott-teglat olyan hosszusagura kell faragni.rutana burkoljuk a kalyha homlokoldalanak belso feliiletet (121.le.iamelyek az altalanostol elteroek. A ttizszekreny falazasat a . A ket csempesor belsejet a kiviteltol fliggo vastagsagu samott-teglaval burkoljuk . Fafuteses ttizszekreny homlokoldalanak falazasa 122.Q 11 120.es a tobbi kalyhatipusoknal a kesdbbiekben is. A ttizel6ajt6 kef oldalanal elhelyezett samott-teglak beepitesi modja c) else csempesor epitese. Faftiteses cserepkalyha tiizszekrenyenek falazasi rendje harmadik csempesor epitese. ha a teglakat fektetve epitjiik be. Az is megfelel azonban. A tiizeloajto folotti samott-teglak beepitese utan a -kalyha bel- A 2 X 2-to/ a 3 X 2. az adott kalyhatipusnal sajatsagosak. tuzszekreny fedese. . .csak azokhoz a pontokhoz ffiztink magyarazatot. A tiize16ajt6melIetti ket rovidebbre faragott samott-tegla miatt az ajto folotti tegla felso ele alacsonyabbra keriil. A tfizszekreny epiteset itt akkor kezdjiik.majd a-ket oldalt (122. ill. tfizszekreny falazasa.c.. hogy azok a rovidebb vegiikon alljanak (119. hogy felso vegeik a ttizeloajto keretenek felsd elevel egy vonalba keriiljenek (120.5-ig terjed6 cserepkalyha mereteknel a kalyha teljes alapteruletet a tfizszekreny foglalja el. .. abra.

csempemeretfi cserepkalyha jobbkezes ttizszekrenyenek falazasa I I renyt elvalasztja a flistjarattol. a 127.'falat epitiink.ujabb csempesor felepitese utan . r- I Ajfo - l[ 1 ~ i I I II 125. Faffiteses cserepkalyha tfizszekrenyenek takarasa. Jobbkezes szemely a 126-"os abra szerinti ttizszekrenybe .5.itun. Fafuteses tfizszekreny hatoldalanak falazasa elhelyezesere hasznaljuk fel. Megkiilonboztetilnk balkezes es jobbkezes ttizszekrenyt. tfizszekreny ~~~~~~~~~'~~1111 II !I 'I! 123. A 4 X 2. abra. epitOje ismeri az uzemeltetot es igy megtudhatja tcle. k a kaIY.ha elsd t ket. A 126.falazasa 4 x 2. Fafiiteses 4 x 2. es ebben a magassagban helyezziik el .5 csemperneretnel 124.3 x 2 csempemeretre 127. abra. abra.a tfizszekreny takarasat (125. . A tfizszekreny falazasanal ugyamigy jarunk el. a tuzeloajto jobboldalaval egy vonalban pedig 40 mm vastag samott-teglabol . abra a jobbkezes.konnyebben rakja bea tuzifat. Fafiiteses cserepkalyha balkezes tuzszekrenyenek . amely a tfizszek- 126. abra.ara.ot is ep.abra). vagy balkezes. hogy azt teljes egeszeben a. A balkezesnek esak a kisiparban van jelentosege. termeszetesen kotesbe rakva (124.5 meretii cserepkdlyhdnal a kalyha alapterlilete tulsagosan nagy ahhoz. Mint latjuk. mig a balkezesnek konnyebb a tiizrakas a 127-es abra szerinti megoldasnal.elrendezest mutatja.. abra. Faffiteses cserepkalyha hornlokoldalanak falazasi rendje 106 107 .Ezutan ujabb samott-tegla sort falazunk. ahol a kalyha. 50 em.soraba. igy a tfizszekrenyen kiviil mar flistI· j. hogy jobbkezes-e. A tfizszekreny magassaga a falazas elvegzese utan kb. a ttizszekreny elhelyezese nem szimmetrikus. abra pedig a balkezes. tehat elere allitott samottteglakkal burkoljuk a kalyha elsa csempesorat. mint a kisebb meretfi kalyhak ttizszekrenyenel. abra).

Ez utobbinal meg egy sor fektetett samott-teglar epitiink be. A ttizszekreny fedeset 1 db 30 X 40 cm-es samott takarolap es 2 db 4 em vastagszabvanymeretu samott-tegla felhasznalasaval keszitjiik (128. Az elscfustjarat anyaga kismeretti tamar falazotegla. gyenge kemenyhuzat eseten 63 em legyen. kotese es belelese utan megkezdjiik az elso vizszintes fiistjarat epiteset. libra. a tobbi fiistjaratoknal kalyhas vagy hodfarkti cserepbol keszitjiik (130.5) meretfi cserepkalyhaetol. Fafuteses tiizszekreny takarasa 4x 2. ruzler pillangoszelep rnozpatokar -129.. Egyreszt a csempek kotozesehezhasznalt huzalt vedi gazok aramlasa akadalytalan Ie- 128. I I I I I I I iiiijiiii""'. abra).5 meretu cserepkalyha ttizszekrenyenek epitese -------. abra). Fafiiteses 5 x 2. oldalon ftistjaratokat epitiink (129. I -I 1 . Vizszintes fustjaratu cserepkalyha fiistjaratai 131. Az utobelelesnek kettes celja van. I I I . hogy a kalyha alapteriileteben a tfizszekrenyen kivlil mindket. rnert a fanak hosszu Iangja van. vagy . de helyesebb 40 mm vastag samott-teglabol kesziteni. mas szoval vedoboritassal.agyagba fektetett csereppel letakarjuk.hagyunk. I .vizszintes fiistjaratok takarasan a fiistjarat keresztmetszetenel 25%-kal nagyobb ategd nyilast kell hagyni. A samott-takarolapot egy sor . . vagy szivaccsal ki kell simitani.5 csernpemeretnel lap fakarotengely . hogy _a koromlerakodast csokkentsiik es hogy a fustC5erep L _j I 1 -------_j I ~iiil~~iiii~t--pad/a5Ieg/a Ulobeleles Cserepbor. annyiban terel a megelozo (4 X 2. Az else fustjaratot a belelesen .5 es ennel nagyobb csempemerettieknel kombinalt fustjaratokat epittink (h)~ Az 5 Xl. Pillang6szelep 108 10' . hogy az els6 fustjarat keresztmetszetenel 25%-kal nagyobb beego nyilast .5 csemperneretti cserepkalyha ttizszekrenye 130. libra.iiiiIii'+t- Vizszintes fiistjdratu cserepkalyha fiistjaratainak epitese A ttizszekrenyt ugy takarjuk _Ie samottlappal. ken ellatni. abra).las ~~~~~~~I+-samofl gyen.A balkezes ttizszekrenynel ez a valasztofal termeszetesen a tuze16ajto baloldalaval egy vonalba keriil. A faftiteses cserepkalyhakban vizszintes. Az egyes fiistjaratok belso feliiletet fedes elott vizes ronggyal. A ttizter magassaga 50 em.kivul meg utobelelessel.4 X 2. libra. I . libra. igy ezt a fustjaratot meg lang erheti. A fustjarat fedeset az elsa fiistjaratnal padlas-teglabol. A . s a kovetkezo (negyedik) esempesor felepitese.

abra) a fiistcsd beepitese elott kell a csobe beszerelni. Az utobeleles beepitesenel vigyazni kell arra. A fatiizeleses cserepkalyhak nizterebcl a hamut altalaban nem szoktak naponta kiszedni es ez nem is szukseges .. a tobbi filstjarat takarasat (149. akkor csak 10-15 pere varakozas utan zarhato el a tuzeloajto. mert az iizemeltetes alatt az agyag kieg. Ezt a megoldast ritkan alkalmazzak. . helyes kezelessel azonban ennel hosszabb . A cserepkaIyha tuzeloajtajat az eges tartama alatt nyitva kell tartani. abra c) hodfarku cserepbol keszitjuk. Az elzaro lehet pillangoszelep vagy tolozar (suber). ~~ Kombindlt justjdratu fafiaeses . A papir a puhafat. A helyes kezelesnel a fa elegese utan a tfizterben .jaratok falazasa az utobelelest az agyagkotesen kiviil is rogzltse.Ievo parazsat meg kell kotorni. 110' A fafuteses cserepkalyhak kezelese . A fa elegese utan a tuzeloajtot Iezarjuk. vagy mindket oldalon fiistjaratot helyezunk el.Tolozar rasa utan is a meg esetleg keletkezo flistgazok eltavozzanak. lehetoseget nyujt arm.merta fa kis hamutartalma megengedi. akar egymas melle allitott kandallofaval. hogy a cserepkalyha tuzeloajtajat koran zartuk el. az else fiistjarat (149. hogy a flistcso ket oldalat a. Faffiteses -miatt csen'\pkalyllak kezelese so ~. .leginkabb ez fordul elo . tehat meg elegetlen reszeket tartalmaz. esak Ievego nelkul izzik es faszen keletkezik. Ha tehat a cserepkalyhaban a hamu kiszedesekor faszenet talalunk. a cserep. . Faftiteses cserepkalyhak fustcsovenek beepiteset a mar korabban targyaltaknak megfeleloen kell elvegezni. Ebbe a resbe helyezziik a femftlreszlapot. HI .a hamuajtot es a tfizracsot is. hiszen a csempesziikseglet esak a kalyha meretetol fiigg. Ez ut6bbi alkalmazasa a celszerfibb ui. A tablazatban szereplo tisztitodugot (a tablazatban: "dug6") a fatuzeleses (rostely nelkiili) cserepkalyhaknal termeszetesen nem kell szamitasba venni. tessziik a napi tuzelcszer mennyiseget es a papirt meggyujtjuk. . egyebkent a fustjarat falazasanal kismeretfi tomorteglat hasznalunk. ez azt jelenti. Ez ugy tortenik. hogy ez az anyagsziiksegleti kirnutatas a tovabbiakban targyalasra keriil6 kalyhatipusokra is ervenyes.a kilagyulastol. Ha a tiizeldajtot koran zarjuk el. 2. a falvastagsag noveleseve Ia fustgazok korai es ttilzott Iehiileset akadalyozza meg. a falaz6tegla. ez pedig akemenyfat gyujtja meg. 2/3-resz keresztmetszetenek zarasara.erre keriil a csavaranyaval rogzitett rnozgat6kar. A 7. . A 8. ha is met langrakap.a tiizeloszer tulajdonsagai a Iegegyszenibb. Anyagsziikseglet A cserepkalyhak epitdanyagait feloszthatjuk kill es belsii anyagokra. majd a csd falat . A kiilsd anyagok alatt ertjiik a csempeket.esetleg 30 eves ~ elettartam is elerheto. tablazat a leggyakrabban elofordulo kalyhatipusok merett6l filggd kiilso anyagsziiksegletet tartalmazza. ennek kovetkeztebenpedig a helytelentil falazott utobeleles lefordul a helyerol. A bels6 anyagokhoz tartozik a sarnott-tegla.bogy fafuteses kalyhak fustcsovebe szokasos elzarot beepiteni. 3. A tengely felso vegen menet van. tengely elhelyezese celjabol megfurjuk (lyukasztoval es faragokalapaccsal) majd a filstcsobe behelyezett pillangoszelepen alulr61 attoljuk a tengelyt. A pill~ng6szelepet (131. A tfizszekrenyt es a fustjaratot egymastol elvalaszto fal anyaga samott-tegla. Kombinalt flistjarat epitese eseten a cserepkalyha tfiztere mellett vagy esak az egyik. .ketfele megoldas lehetseges: a fustcso teljes. abra b) padlasteglabol. hogy hosszabb iddszakonkint tisztitsuk a kalyliat. hogy a kalyha leza132. Itt mindossze azt kell megemliteni. tovabba ide soroljuk a tlize16ajt6t. A tolozar beepitesehez a fustcso egyik oldalso lapjan . ill. . majd a jel61t vonal menten vegigvagjuk a esc falat. Megjegyzend6. Az elso es a masodik fiistjaratot is utobelelessel latjuk el' (149. . abra a).' a padlastegla. a samott-takarolap. Tolozar eseten (132. masreszt pedig. Ilyen elzarok beepiteset azonban az epitesi szabalyzatok tiltjak. 3 em hosszban attorjiik. A cserepkalyhaban papirral es aprofaval elokeszitett tfizagyra akar maglyaban. abra) . a meg eg6 fa elalszik. tablazat a fafuteses cserepkalyhak merettcl fiiggo belso anyagszuksegletet tartalmazza. . hogy a fiist-. cserepkdlyha fiistjdratainak: . elozetesen huzott vonal menten lyukaszt6val eltavolitjuk a zomancreteget. a tisztitodugokat es a fiistcsovet.ugyanezen a vonalon kb. A fatuzelesescserepkalyhat altalaban 10-15 evenkint szukseges atrakni. libra. mert a tiiz csak a ttizeloajton keresztul kaphat Ievegot. falkotd tulajdonsaganak nagyreszet elvesziti. akotohuzal.

5 115.5 129.5 93.5X6 7 8 .5X6 7 3 X2 X6 7 8 3 X2.5X6 7 8 4.5 168.7.5 163.5 104.5X2.5 95.1 I 1 4 - 6 I 2 2 7 I I 2 4 - 1-8 9 8 2 2 55 66 77 88 8 Cserepkalyh!\s munkak 11 1 69.5 150.5 81.5_ 85.5 79.5 167.5X6 7 8 9 5 X2 X6 7 8 9 5 X2.5 102 114 126 102 114 126 llO 123 136 110 123 136 118 132 146 160 118 132 146 160 126 141 156 161 142 159 176 193 1 73.5 77.5 142.5 12~.5 100.5 82 91 90.30 36 42 35 42 49 35 42 49 40 48 56 64 40 48 56 64 45 54 63 72 - I I I 2 I I egyenes I 2 ----~ F~~~ alacsony I magas talapzattal 2 3 4 - 1 4 I 2 2 5 I .5 -116.5 X6 7 8 4 X2X6 7 8 4 X2.599 110 121 108 120 132 108 120 132 116.5 148.5X6 7 8 3.5 85.5 100.5 -- 112 113 .5X2 X6 7 8 4. tablazat Cserepkalybak kiilso anyagai Talapzat Kalyhameret.5X2 X6 7 2.5 125 139 153 167 125 139 153 167 133.9 6 X2.5 110.5 105.5 90.5 184.5 142.2 2 p I ! 5 4 6 I 2 2 7 I 4 - 8 8 I " 2 2 9 11 20 24 20 24 20 24 20 24 28 20 24 28 20 24 28 20 24 28 20 24 28 20 24 28 20 24 28 32 20 24 28 32 20 24 28 32 20 24 28 32 I 10 12 15 18 20 24 20 24 28 25 30 35 30 36 42 .5X2.5 201.5 95.5X2.5 88. csernpekben kifejezve bal sarok Test Befejezo I' Csernpe-egysegszam Dug6 j jobb 2 1 egyenes sarok sarok bal I X6 7 2.5X6 7 8 9 2 X2 2 4 I I I I 1 I egyenes I 1 jobb 2 3 4 4 - .

.5X6 7 8 9 8 24 24 28 28 32 32 32 32 32 36 36 36 40 40 40 26 26 26 24 24 24 30 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 40 40 - 8 8 8 12 12 12 8 8 8 12 12 12 12 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 - 80 I 86 30 36 36 42 44 50 44 50 56 ]0 56 62 70 76 82 72 78 85 92 78 85 92 87 96 105 ll5 90 100 120 96 106 116 126 103 120 132 144 Ito 20 26 22 29 28 32 28 32 36 30 34 38 32 36 40 38 42 46 40 46 52 40 46 52 44 50 56 60 46 52 60 64 50 60 70 76 62 74 86 90 200 200 200 200 220 250 240 271) 300 28D 300 320 300 . . Az idoszakos (vegyes-) fa-. A masodik kotes helyettminden esetbenhosszuk6test alkalmazunk.5X6 7 X6 7 8 4 X2. ~ 2 X2 X2 4. igyezt a csempet csak egy-egy kotessel kotjtik a ..-~ 1- 1 40X40 380 330 380 430 500 560 440 510 570 640 450 510 570 640 460 520 580 650 500 580 640 720 2 1 1. A tisztitodugo helyet akar egyenes-. f) masodik csempesor felepitese.5X6 7 3 X2 X6 7 8 '3 X2. dugok helyenek kivagasa. dugok elhelyezese. elsocsempesor epitese. g) tilzelOajto heepitese.81 60X40 A ttizter a kalyha teljes alapteriiletet eJfoglalja. tablazat Fafiiteses cserepkalyhlik B) ID6SZAKOS (VEGYES) FA.>. m ) festes.tisztttodugo (c). c). h) harmadik csempesor epitese. k) fustcso beepitese. b) talapzat epitese. Ezzel a csempefaitaval sajnos az utobbi idoben egyre ritkabban talalkozunk.V> «I .5X2. A kosar-tiizszekrenynela tfizracs merete sokkal kisebb. e) hamuter epitese es a rostely elhelyezese.9' 't? :2. i) tiizszekreny falazasa.ES SZENTDzELEStJ belso anyagsziikseglete CSEREPKALYHAK Samott-tegla Kalyhameret csempekben kifejezve 1. Q) eo ~ ~ «I .5X6 7 8 9 6 X2. oldala pedig a kaIyhacsempefalanak belso samott-burkolata.keriilhet . Kosar-tueseekren» - - . akar sarokcsempe hosszabbik lapjan vagjuk ki. A Romhanyi Cserepkalyhagyar keszitett olyanegyenes csempeket is..5 1 3 1 3 f-- 30X15 40X40 30X15 40X40 30X15 50X40 1 1. A faragas utan a kivagott lyuk szelet kalyhaskessel a dugo meretenel kb.5X2 X6 7 4 8 I I db I db I db I db I I I db I db I kg I db I -Meret .. fa. l) fedes. pedig a mintazasra forditott.5 meretig. d) hamuajto beepitese.. amelyekneI a dugo helyen a csempet 1-1. munkaido a lyuk kivagasara forditott idonek csak toredeke. A csempe kivagasa lyukasztoval es faragokalapaccsal tortenik.5X6 7 8 9 § X2 X6 7 8 9 5 X2. tisztitas A vegyes-. bJ) '" ~ .5 mm-re elvekonyitva formaztak. is' . em 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 4- < bJ) «I . es szentiizelesescserepkalyhcik ketfajta tfizszekrennyel (i) epithetok.5X2.ci .szomszedos csempek bordaihoz. 115 114 .5X6 7 8 4.Q) r-< I db X6 7 2..8. mint a tuzszekreny alapteriilete. hogya csempe szilardsaga a lyuk miatt lecsokkent.. A kosarttizszekrenyes megoldast hasznaljuk a 2 X 2-tola 3 X 2. kiteritese. ezert a ttizterket oldalan es a hatanal . 5 mm-el nagyobb itmerojiire faragjuk. .160 9 12 14 10 14 16 11 8 10 8 10 8 1 1 1 1 1 1 30X 15 30X 15 30X15 40X40 30X30 30X15 1 a) csempek valogatasa.5X2 X6 7 2. Az epites sorrendje 2 em vtg 3 em 4 vtg em vtg Iu oil) Q) 0. '. j) csempesorok es flistjaratok epltese.I< r-< :::l N ti N Samott takarolap 0. A dugoscsempe kotesenel figyelembe kell venni.es szentiizelesiicserepkalyMknal mar az elsd csempesorba ~ de a kalyha meretetol es fustjaratatol fuggoen a tovabbi csempesorokba.5X2.5X6 7 8 3.

elkesziteni. a.de legalabb a tuzraes feletti ket csempesor magassagaig mar felepitettuk. Ugyamigy. Igen gyakran elofordul. A lengyel tfizszekrenyt a 4X2 es 6 X 2. Kosar-tfizszekreny helytelen (a) es helyes kialakitasa (b) 5=n 1 m ~ 1 hamuter. Ezt kovetoen agyagba fektetve -szorosan az ajto melle tessziik (134. Kosar-tfizszekreny samott-teglainak helyeselhelyezese A tuzszekreny magassaga nelegyen 50 cm-nel kisebb es 70 em-net nagyobb. es ezert az ajt6 melletti samott-teglak beepiteskor ferden allnak (135. Lengyel tiizszekreny 134. mint a csempek belelesenel. abra. 135. Ilyen esetben a szogvasak helyet a samottteglakbol kdmtives kalapaccsal kikelI faragni (136.agyaggal kell dolgozni. Tuzeloajto melletti samott-teglak helyes falazasa A tflzteret csak akkor kezdjiik el falazni. hogy a samott-teglak es a esempefal kazatt minel vekonyabb agyagreteg maradjon. abra). abra). abra. Z tuzter. A ttizszekreny fala eldl es hatul esempefalhoz epitett.(1. negyes vagy hamis-sved fustjaratot epitiink.b abra. hogy a tuzeldajtot merevito szogvas tul melyen nyiilik a kalyha belsejebe. 3 terelo samott. Asamott-teglatolyanhosszura faragjuk. itt is Iagy. Tuzeloajto melletti samott-teglak hibas falazasa ~ 1331. hogy ne alakulhasson ki holt ter. abra). mint amilyen magas a tiize!oajt6 kerete. b abra) a tiizeloszer minden reszehez megfelelo rnennyisegu Ievego jusson.5 meretek kazatt epithetiink. 4 rostely 136. s ugy kelI a samottfalazast . A tfizszekreny falazasat mindig az ajto melletti samott-teglak berakasaval kezdjiik. abra. Ennek az epitesmodnak az a celja. Kosar-ttizszekrenyhez mindig harmas. 117 . azaz (133. amikor a kalyhat a tuzter teljes magassagaig.ferden a1I6 megfaragott samott-teglakat kell beepiteni.

A tuzter alapteriilete . abra. A tfizterket oldalan fiigg6leges fiistjaratok vannak. harem ftistiaratbol all.. felet foglalja el.i cserepkalyha I I (j)azelobbieknek megfeleloen ot nagyobb csoportba sorolhatok.a kalyha belsd teruletenek kb.5 csempemeretti fustjarat falazasa I~J . Az oldalak samottfalazasanal a . FrJs/cso mef3zef B. c abra). es ett6l fuggcen beszelunk homlokoldali esbalos vagy jobbos oldalso beegcrol. Ennek haromelhelyezesi m6dja van. Vegyesffiteses 2. Harmas fustjarat Mint a neve is mutatja. . tovabba az else fustjaratot min dig utobelelessel ke11 ellatni (forsibolni). I 6 I f-- t kotesbe kellrakni.. b.A~ cserepkalyha - I i i beegovel.e I B. c jobboldali beegovel ! I' 138.teglakat Hdrmas fiistjdrat a ftistgazok fel..abra. Altalanos szabaly. b baloldali beegovel. A tfizszekrenyhez csatlakoz6 fiistjaratok Ehhez a tfizszekrenyhez ' eseten a ttizszekrenyt felig takarjuk samotttakarolappal. c'. b 3 x 2. A takarolapnak agyagba fektetett csereppel torteno boritasa utan a negyedik csempesorban a kalyha alapteruletetket 11~ H9 . Utobeleles beepitesi sorrendje 140. melyekben A 137.. abra.5 x 2.5 csempemeretti a homlokoldali B mefSzcf ~. hogy a vegyestuzeleses cserepkalyhak fustjaratai csak fuggolegesek lehetnek.es lefele aramlanak. Vegyesftiteses 3 x2 x 7 csempemeretii i. Vegyesftiteses cserepkalyha a 3 x 2 csempemeretu fustjarat falazasa. (137/0..5 meretig terjed. .mig ketoldalt magaban a116. 'I 5.JA. J 2 I otos (vagyislengyeh 139...5 X 2-tOl a 3 X 2. ' es sved fustjaratot epithetunk. libra. A fiistjarat' alkalmazasi teriilete a 2.

A' melszel ~ I.5X2 es 3X2 csempemeretti cserepkalyhaknal padlasteglaval (138/a abra). 2 ri ~ IJ C melszel melszel B metszel IriQ 0 ~ a ~ I~ v. kosar-nizszekrennyel. t:J "'== P /. a ket oldals6 fiistjaratban lefele haladva a tfizszekreny takarasanal egyeslilnek es a k6zepso fustjaraton keresztul a kemenybe tavoznak.5 csempemereni cserepkalyhaknal kismeretfi tomor falazoteglaval (138/b abra). Az utobeleles esa falazas beepitesi sorrendjet a 139. abra.egyenlonagysagu reszre osztjuk.melszel ~ ~ a fustgazok a kalyha fedeseig felfele haladnak. A - mel8?ef - B melszel feletti resz kettevalasztasa utan az otodik csempesorban a hatoldali reszt nem ket.-. ketoldali beegos elrendezessel A ketoldali beigfJs elrendezesnel a tuzszekreny fedeset iigy keszitjiik el. ! II/ 1-- P. abra mutatja. 3 x 2. ". 141-:-libra.. 3X2. abra) es a ketoldali ibeegds (142. hogy csak a tfizszekreny k6zepso harmadat takarjuk Ie.5 x 7 soros vegyesftiteses cserepkalyha. homlokoldali beegos negyes fustjarattal C .lokoldali beego fustjaraton a fustgazok a kalyha fedeseig felfele haladnak. Az else fustjaratot utobelelessel latjuk el.S csempemeretnel hasznalatos.. .QE. majd a fiistjaratokat (a C-'-C metszet szerint) falazzuk. A ketoldali beegd fiistjaratot utobelelessel latjuk el. majd a fedesnel visszafordulnak.5 x 7 csempemeretti vegyesffiteses cserepkalyha. 'abra) elrendezes Iehetseges. At..de a tiizszekreny 120 142. A ket beego 121 . hanemharom fiistjaratra. I1-. abra).. a fedes alatt epitett ategonkeresztul keriilnek a masodik fustjaratba. .: - ~I~ Negyes fiistjarat 3 X2. Kosar-ttizszekrenynel ketfele: hol11lokoldali (141..ugyamigy keszltjuk.- Il IV . mint a kosar-tilzszekrenyes harmas flistjaratnaI. megpedig 2. ' Az elsd ftistjaratban I 80 ~~g~ Co 11 I~ ~Ot.c!J2f~c P"'" ~ II.osztjuk. 3 X 2.~gcv It\ ~ I/. A hom.g.. IfI - 1/ ! <. k.. majd a harmadik fiistjaratbol a kemenybe tavoznak (140. A homlokoldali beegfJs elrendezesnel a tfizszekreny fedeset .

a kalyha melysegenek 2/3-aba samott-vaIaszfalat epitlink.C -'.5 X2. 5 r cs-: Bf'''''' At- -'.fustjaratban a fiistgazok a fedesig felfele. A ftistjarat felsd reszenek elrendezese . a ket oldals6 pedig a filstjaratokat alkotja. Ennek kovetkezteben a kalyha egyik oldala j61.1 hamuter. nem hasznalhatunk negyes flistjaratot. fiistjdrat Az 6tos fiistjaratot alkalmazzuk a 3. Otos(lengyel). libra.5 x2. Ahelyes epitesi modnal a ttizszekreny £6l6tt az els6 fustjaratban terel6lapokat. lengyel ttizszekrennyel Helytelen az a gyakorlat. A kozepsd resz a tfizszekrenyt.5 merethez eptil) a kosar-tfizszekrenyt kisebb modositassal epitik. sagban..kalyhahatoldalan nem esik a tengelyvonalba. ha a kemenybekotes a kalvha hatoldalan a tengelyvonalba esik.. hanem ezt a teret a kalyha fedeseigIiresen hagyjak.homlokoldali beegos harmas vagy negyes lehet. majd a harmadik flistjaratban egyeslilve lefele Iialadnak a tfizszekreny takarasaig. abra).-t) Cme!sle! /) me/slel 144. Hamis-sved ftistjarat metszetei .az elozakben targyalt . igy a rovidebb fustiaratoldalaatobb. 2 rostely . a rnasik oldala rosszabbul flit.: -Hamis-soed fiistjdrat Hamis-sved fiistjiiratnal (kizarolag 3 X2.iBszerint a ttizelOajt6ket oldalaval egy vonalban 3 samott-sor (36 em) magas- t. 4 'tuzter. abra). merta fiistjaratok new egyenlo hosszuak. ami a termeszetes huzat fenntartasahoz elegenddIenne. A negyedik fustjaraton kereszttil tavoznak a kemenybe. 3. 5 takar61ap I Ha a kemenybeketes a. Vegyesffiteses cserepkalyha. Ilyen oldalso bekotes eseten harmas fiistjaratot epittmk. tulsagosan bO fustjaratban erosen lehiil es a tobbi fiistjaratokba s f6kenta kemenybe nem jutannyi meleg.8 'fA 143. 123 . hogy az egestermek az els6. Ennek az a kovetkezmenye.5 x7 csempemeretfi.5 es ennel nagyobb csempemeretti cserepkalyhaknal. A tfizszekreny falazasaval a kalyha alapteriiletet harem reszre osztjuk (144. 3 ferden epitett samott-tegla. hogy a ttizszekreny teljes meretenek megfele16els6 fiistjaratba nem helyeznek el terelolapokat. A tiizterben fejlodo flistgazok ezt a falat megkeriilve jutnak a homlokoldali elso flistjaratba (143. libra. a hosszabb oldalon kevesebb fustgaz aramlik. Negyes fiistjaratot csak akkor hasznalunk.

Lengyel fiistjarat metszete a flistjaratok sorszamozasaval Altalaban 3 X 2.2~ .ket oldalan a takaras alatt kepezzuk ki a beegot es iker-fustjaratot epitiink. a 2. hogy rnelyik lesz az utols6 fiistjarat. A t mefszef 8 mefszet ~ A--. A kiilonbozd kemenybekoteseknel a fiistjarat szamozasat a 145. A fustjaratok ketteosztasanal a ket csempe oldalszelessegfi cserepkalyhaknal padlas-teglat. Az iker-fustjaratokban a csempefalat utobelelni kel1. Sved tiizszekreny metszete '/ A kemenybekotes helyetol fiigg.146. . Az elsd es masodik fiistjaratot utobelelessel kell ellatni. az egestermekek kisebb homeny.un. Ennek megfelelcen. 4 X 2.5 csempe oldalszelessegfi cserepkalyhaknal pedigo kismeretti falazoteglat hasznalunk.5-fit!1 124 1. felfedeseket kell elhelyeznirIgy a fustjarat keresztmetszetet lecsokkentjiik.5-tol a 4 X 2. abra. abra.a tfizszekreny . az aramlasi sebesseg megno..nyiseget adnak Ie az else ftistjaratban. abra mutatja. hogy a lengyel tfizszekrenyt modositsuk. Ez a fustjarat-elrendezes sztiksegesse teszi./ Svid fiistjarat fr g) 145. I fr d) 4 2 ~15 If 24 If ~!5 If 2 dOO 1 'OP ~Q~C2t% <bUD I D ~ ~ 1% I%0~0l% r:: ~ O/c2_O .5 meretti cserepkalyhakba epitik. A tfizszekreny takarasa felett a' fiistjaratok Iehetnek Jiarmas /vagy negyes elrendezesuek.

-16 16 16 6 6 6 '. oj -oj '" ~~ "'''' !Ix ~'" "'O(f') S ~!l f-< ::t N . j(.5X2 'X6 2. zj.5X6 9 - - 8 7 - 5. N ~ 'en oj -e§ t.5X2 8 X6 7 7 .5X 6 4.6 7 9 -6 8 2 10 -. 2 - - .5X6 8 9 7 9 - - 10 10 10 10 10 10 10 8 sovanyitott 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 116 24 12~ 24 140 52 54 56 59 60 62 60 62 64 62 64 67 62 65 68 70 74 78 72 76 80 72 76 80 78 86 94 96 85 92 99 110 92 102 110 120 104 10 10 10 10 16 24 16 24 28 16 24 30 18 26 32 24 28 32 28 32 36 28 32 36 30 36 40 30 34 38 42 36 46 54 62 46 56 68 80 44 200 200 200 200 220 250 240 270 300 280 300 320 -300 360 -380 5 5 5 i7 -- 1 1 1 --- -- 330 .. ben - 8l::\l...Samott-tegla Kalyhameret.5X6 3 X2 3 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - - 10 X6 7 X2. csempemeret\. tablazat Vegyesfiitlises cserepkalyhllk anyagsztikseglete _l_ .:l . . megkevert.5X2.5X2.:l ::t ~ .5X2. '0 N f-< :..> 0.5 3 12 14 16 18 12 14 16 18 12 14 16 18 12 *.. en * . 126 agyag 127 .> N sgj Q. 14 16 .! ':::l :a 0. -( ..~ [J ! I .:l I db I db I db I db I db I X6 7 7 7 I I db I db I db I db I kg 7 I db ~~ 2 X2 2.> Q.>.X2 X6 7 5 X2.1.> .~ ~ '0 oj oj '0 0C? .380 430 500 560 440 510 570 640 450 510 570 640 460 520 580 650 500 580 640 720 16 10 16 10 13 10 13 11 9 .> sgjlsgj I~ "'" 4 4 4 4 6 6 6 6 2 6 10 enl oj oj en l en oj '" U 0.5X6 4 X2 I 000 8 X6 7 7 oD 8 4 X2.5X6 8 7 8 3. ~ 0'0 I<PO 8 4._E Q.oj '<U f-< eo.9.5X6 9 8 - 7 6 X2. '0..) ..

nagyobb meretti kalyhakban azert nem epitunk sved fustjaratot, mert barmelyik ikerjarat onmagaban eleg nagy keresztmetszetii ahhoz, hogy egymaga vezesse el a keletkez6 fustgazokat. Ez viszont arra vezethet, hogy a kalyha feloldalasan flit. A 146. abra a 'tuzszekreny kikepzeset, mig a 147. ;ibra a kalyha teljes szerkezetet mutatja csatlakozo harmas fustjarattal,

C) TOiTOkENDSZE~D L Az.epites sorrendje

CSER£PKAtYHAK

2. Anyagsziikseglet
Az alabbiakban a vegyesfuteses cserepkalyhak merettol fiigg6 bels6 anyagsztiksegletet kozoljiik. Megjegyezziik azonban, hogya 9. tab'Iazat a 2 X 2 X 6-tol a 3,5 X 2,5 X 8-as meretig a toltorendszerf -cserepkalyhakra is vonatkozik, azzal a kiegeszitessel, hogy a hamuajto helyett 1 db. toltoajtot kell beepiteni.
-,

3. ~ezeles
A vegyestuzelesfi cserepkalyhaknal a rostelyra keszitett papir; puhafa es kemenyfa, vagy pedig TUKER alagyujtosra rakjuk a szenet, vagy brikettet. A begyujtas utani kezelesre ket velemeny van. Azegyik szerint a tuzeloajtot es a hamuajtot nyitva kell hagyni, megpedig a hamuajtot majdnem teljesen, a tiizeldajtot pedig csak 1-1,5 cm-es nyilassal. . A tfiz igy ket iranybol kapja meg az egeshez sziikseges leveg6t, egyreszt a rostelyon keresztul.vmasreszt pedig a tuzeloajton at. A tiizeldajto nyitvahagyasaval az ajtolap .elettartamat noveljuk meg, mert az ajton at bearamlo leveg6 az ajtolapot es a szikrafogot is hiiti, igy rnegovja a magas homerseklet okozta deformalodastol, A masik velemeny szerint a tiiz kizarolag a hamuajton keresztul kapjon leveg6t, tehat a tuzeloajtot be kell csukni. Ezen elgondolas szerint a-tuzeloajton kereszti.il a tfizter olyan nagymennyisegfi hideg leveg6t kap, hogy a tfizter hdmerseklete er6sen Iecsokken, ennek kovetkezteben a tiizel6szerben lev6 illo alkatreszek, szenhidrogenek nem tudnak e1bomlani es ez gazdasagtalan tuzeleshez vezet. A tfizterben-minel magasabb homersekletet es atiizelesnel mine! kisebb legfeleslegetkell elerni. A nyitott tuzeldajtoval ezt megoldani nem lehet, a nagy legfelesleg is a tiizeles hatasfokat rontja. " Barmennyire indokolt a tuzeloajtok elettartamanak novelese, velemenyunk szerint ezt nem a tlizeles hatasfokanak rontasaval, hanem a tiizel6ajt6 minosegenek javitasaval kell elerni, igy ez utobbi kezelesi modot kell helyesnek elfogadnunk,

a) csempek valogatasa, kiteritese, b) talapzat epitese, c) .elso csempesorepitese, dugok helyenekkivagasa, . d) tiizeldajto beepitese, e) hamuter epitese es rostely elhelyezese, f) masodik es harmadik csempesor epitese, g) tfizszekreny falazasa, h) negyedik csempesor epitese es t61t6ajt6 beepitese, i) csempesorokes fiistjaratok. epitese, j )fiistcs6 beepitese, k) fedes, dugok elhelyezese, I) festes, tisztitas. A toltorendszerf cserepkalyhak ketfajta: alsoelegesfi es felsotfizszekrennyel epithetok (g). Az als6eligesu tiizszekreny., tulajdonkeppen rovid oldalfahi kosar-uizszekrenyramely folott samott-falazasu toltdakna van, fels6 vegen a toltoajtoval. Az ajto fels6 ele felett 4-6 em magassagban talalhato az akna samott -takarasa. A toltoakna kef oldala es a 2 .cm-es: samott-teglaval utobelelt csempefal k6zottindul a ketoldali iker-fiist-jarat. A jels5degesu tuzszekreny(I48. abra) tulajdonkeppen lengyel ttizszekreny .sved fiistjarattal, azonban ~ mivel a. fels6 resze a tolt6akna szerepet tolti be -r-r- lenyegesen magasabbra epitik. Itta tolt6ajt6 altalaban a negyedik csempesorba .keriil. A felsoelegesu toltorendszerfi cserepkalyhak fiistjarata(i) megegyezik az id6szakos vegyesttizelesti cserepkalyhak svedszekrenyes megoldasaval, az alsoelegesfi toltorendszerti cserepkalyhak fustjarat-elrendezese pedig a vegyestuzelesu cserepkalyhak ketoldali beegesii,kosartfizszekrenyes, harmas .vagy negyes fiistjarataval. elegesf 2. Anyagsziikseglet A tolt6rendszeru cserepkalyhak anyagszuksegletet lasd az idoszakos (vegyes-) fa- es szentllzelesfi cserepkalyhak megfelelo fejezetenel.
9 Cserepkalyhas munkak

. "12t

3. 'Kezeles A toltorendszerti cserepkalyhaj; ~ketfele ttizszekrenyenekmegfeleloen a kezeles, ill. a tfizrakas modja is eltero. Az .alsoelegesf cserepkalyhaba begyujtaskor eloszor arostelyra helyezziik sorrendben a papirt, az aprofat (vagy TUKER alagyujtost)es a kemenyfat, majd atiize16ajtonai meggyujtjuk. Biztosabb a begyujtas, ha eloszor .ily modon parazsat keszitiink es csak ezt kovetoen toltiink az aknaba kisebb mennyisegu szenet, mintharmar a begyujtas .elott feltoltjiik az aknat szennel, A'berakotrkis szenmennyiseg felizzasa utan a _tiize16ajtot Iezarjuk, a levegoszabalyozot beallitjuk. es az aknat teljesen feltoltjiik. Fels6elegesu kalyhaknal e16szor a toltoaknat toltjtik felszennel.es ennek retejen rakunkaz elozokhoz hasonloan - tiizet, Itt a szen felulrol lefele eg eL Mindket toltorendszent kalyhatipusnak fo e16nye,hogy a tuzeloszerhOI felszabadulo illo alkatreszek az 148, abra. Toltorendszeru izzo szenretegen athaladvaegnek el, also elegesti cserepkalyha igyaz e16zo kalyhatfpusokhoz viszonyitva a tiizeles gazdasagosabb. Megemlitendo, hogy a toltorendszerti cserepkalyhakhoz sziikseges ajtokat es rostelyt .jelenleg nem gyartjak, bar- hazai szeneink eltiizelesehez a toltorendszer leggazdasagosabb.

,d) samottalaplap esnagypajzs elhelyezese, e) masodik esempesor felepitese, f) else samottidomsor beepitese; g) 'tuzkosar elhelyezese, h) nagypajzs bekotese, i) harmadik esempesor es ftistjaratok epitese, j) negyedik esempesor epitesees a, tolt6ajto elhelyezese, k) a masodik samott-idomsor beepitese es a toltdakna takarasa, l)csempesorok es' fustjaratokepitese, m) fustcso beepitese, n) fedes, 0) festes, tisztitas. A termokoksz cserepkalyhaketaknas rendszerii, toltorendszeni alsoelegesfi, folytonego kalyha, mely kozepeses nehez kivitelben epiilhet. Legf6bb elonye, hogy folyamatos ftitest biztosit, Altalaban olyan helyisegekfutesere alkalmas, ahola fiitend6 helyisegek egy kobmeterere vonatkoztatott hoveszteseg nagy, es a, napi ftitesi idd hosszu, A gyakorlatban gazdasagosan lehet alkalmazni .kisebb csaladi hazak, vagy. .berhazban nagyobb (3---4 szobas) Iakasok ffitesere. A ,bMpitend6 samottidom-garnitura alapterulete 40 X 40 em, magassaga 1,00 m. A samottgarnituran kiviil ra . fustjaratokjnereteit 'isszamttasba veve a legkisebb, - meg gazdasagosanIizemeltetheto termokoksz cserepkalyha merete 4 X 2,5X 6. A 4 X 2,5 X 6-tol az 5x 2,5 X 8 meretig kozep,ezen feliil nehez kivitelfi kalyhakat epitiink, A talapzatba epitett (b) alapfalat ,tomor kismeretii teglabol kell epiteni olyan magassagig, hogy a rafektetett cserepsorral egyiitta talapzat felsd sikjat erjeel, Az alapfal epitesenek haromfele modjat kiilonboztetjiik meg: a teljes talapzat teglatoltese (149. abra): . a samottidom-garnitura.teriiletealatt epitett alapfal (150. abra), . a samottidom-garninira ket oldalfala alattepitett alapfal (151.

a

o) TERMOKOKSZ1CSEREPKALYHAK'

abra).

1. Az epites sorrendje
a) csempek valogatasa, kiteritese,

b) taJapzllt~pitese, . c) else. csempesorepitese,
130

A teljes talapzat. teglaval vale kitoltese anyagpazarlast jelent, ezert mindinkabbkiszorul a gyakorlatbol, A samottidom-garnitura teljes terulete alatt epitettalapfal kisebb anyagmennyiseget igenyel, a gyakorlatban surfui· hasznalt .megoldas. A samottidom-garniniraket oldalfala alatt epitett teglafal a leghelyesebbkivitelezes.

131

CserrJp

149. libra. Termokoksz cserepkalyha talapzata teljes teglafalazattal

Homu-q;!o Pq;zs

reg/a l(]!upzqllcsemp,

Foek

Cserep
ISO. libra. Terrnokoksz cserepkalyha talapzataa

Torme/il
alatti alappaI

samottgarnitura

TiJrmelek

Cserep

A'loeszlz8inor

Talapzali csempe

~~~;;p._ ••~

sere:
Eke/is cserepeke#el

151. libra. Termokoksz cserepkalyha taIapzata a samottgarnitura kct szele ala tt epitett alapfallal

A/apla/ Csempe 4'lsle//Ol0 mil/usof a
fa/aplfJlllafriM/!
152. abra, Termokoksz cserepkalyha talapzata a hatoldalon keszitett atszellozo IyukakkaI 153. libra; Termokoksz' tuzelo- es hamuajto beallitasa

132

133

ill. dernegahamuszekreny fenekenek behelyezese elott kell az 'ajtokkal. elejet es hatat az e celra kiilon gyartott samottidomok. A talapzat elkeszitese utan. hogy a 40X 40 X4 cm-es takarolap felsoIapja meg becsuszhasson a pajzs kerete ala.: Ezutan epitjiikbe a. a megjelolt helyeken a csempetores bekovetkezik epithetjiik (152. A pajzsot a talapzat szimmetriatengelyeben kell elhelyezni ugy. 3-5 mm vastagfaeket tesziink(153. a samottidom also vegebol le kell faragni.. feneket olyan magassagban. Ha az elteres meg ennel is nagyobb. .helyzetet . ami h6szigete16 reteget alkot. megkotese es belelese utah a pajzsot a keretrol lecsavarozzukes a tomitd azbesztzsinorral egyiitt felretesszuk. hogy a tfizkosar valla reszerea samottidomban keszitett horony egy magassagbanvan-e az ajtokereten levo kivagassal. Ahelyes beepitesi modnal a pajzs ketoldalara'. s ezzeI emeljiik a kivant magassagba. masreszt pedig az. A pajzs visszaszerelesere a tfizkosar behelyezese utan keriil sor.: akkor a ' samottidorn ala kemeny (keves vizet tartalmazo) meggyurtagyagot teszunk.akkor eket. A kiekeles utan felepitjiik a kalyha masodik csempesorat. A pajzsot vfzmertekkelallitjukbe. a hatoldalon pedig a talapzat csempejetki kell lyukasztani. hogy ezek az L alaku idomok az uzemeltetessoran igengyakran eltornek. A tormelek kozott terrneszetszenien leveg6 is van.Ezt kovetoen a pajzs keretet kiekeljirk. amikor a tiize16ajto fole es a to1t6ajtoala L alaku csempeidomok keriilnek. abra).legalso samottidomot beepites elotrszarazon osszeprobaljuk. Terrnokoksz cserepkalyha homlokzatanak hibas csempebeosztasa.. AzelsO kef sor felepitese. 135 .azelso sorbanegy-egy 5 cmszeles csernpecsikkeriil (154.esetleg padlotiizet okoz. A harmadik megoldasnal a teglafalak kozctt. espedig a sarhottidomon Ievo horonyvagy magasabban. zatanak Jiornloklapjaba Iegracsot ken. harnuszekreny.' Az . A cserepkalyha szelessegi meretetDl fugg az else csempesorok sarokcsempeinekbeepitesi: m6dja. a tolt6ajtoala egy-egy vizszintes csempecsikkertil. esetleg tetocserepbol vagott csikot teszunk a samottidom ala.. Ribas az a megoldas (155. A tiizszekreny es hamuszekreny oldalait (t).nelkiil . vagy alacsonyabban van.. A vizrnertekbe allitasnal az ekekkel rogzitjiik a pajzs fuggoleges . a samottidom magassaga az ajtokerethez kepest .walamint a teglafalak es a talapzat csempefala kozott· tormelektoltest alkalmazunk. bogy a talapzat es a pajzs also szele koze{apajzs ala) kb. Az ezek kozott. A harem ..abra.elteres ketfcle lehet. I To f 154. . Megnezziik. abra. kis elterest meg kell sziintetni. (Termeszetesen szamitanunk kell arra is.levd horony alacsonyabban van. esha az illeszkedes a faragas utan mar tokeletes. A kiekelesnel vigyazni kellarra.az. abra). Ennel a megoldasnal a masodik es a negyedik sorban atiizelcajto fole. Ennek hatranya egyreszt . hogy a vizmertekbe beallitott pajzs el ne mozduljon.. hogy minden oldalrol ftiggolegesen alljon. hogy a csempeidom vagasa tobbletmnnkat okoz.mint az ajtokereten lev6 kivagas. A gyartott idomok altalaban nem illeszkednek pontosan .c. a tfizkosarelhelyezesere szolgalo horony elegge szeles-e. . .tamellyel 3-4 mm emelest is ellehet erni. A csempesorok epitese tc. gyakes ran minden darabot meg kell faragni.is I .egyiitt az osszeszerelt 'pajzsotbeepiteni (d). hogy a teglafal a hamuter fenekevel erintkezik.megfelelo-e. es a keret eppen rajta 134 fekiidjon fel. . beepiteni. hovezetessel a cserepkalyha alatt Ievo padloburkolatot felmelegiti es . e) teljesen megegyezik a tobbicserep-: kalyha csempesorainak epitesi rrrodjaval..akkor probakeppen szdrazon :a hamuter fene~et kepezd samott takarolapra helyezziik. Torrnelektoltes nelkiiliepitesnel a kalyha talap-. els6 es rnasodikimegoldasnak az anyagpazarlason kivul igen nagy hatranya.A'Z.): Ha a samottidomon . Ha a samottidomon lev6 horonymagasabbanvan.. A ket teglafal kozotti teriiletet torrnelektoltes . abra). mutatkozo barmilyer. I Tares - ----. hogy a samottidom ala kotoanyag kerul. . abra). t---- ---:j I ~ ------- 7i I-- I I I Tares ---b. Termokoksz kalyha csempeelrendezese J 155.-alkotjak: Ezek beepitese el6tt a kovetkezoket kell megvizsgalnunk: a samottidomokban lev6hornyok es eresztekek egymasba illeszthetok-e.

amikor az . Ezutan a pajzsot ismet leesavarozzuk es a pajzs keretet a kiitiioasakkal es a kotopd. akkor a hatso samottidom mogott a palcat samotteglabol. mert erre a kalyha tizemeltetesenel sziikseg van.lcaval a samottidomokhozlciitjidc (h). ~"" A III. Ha akeresztben elhelyezett kotopalca lazan all a helyen.--. ez is csakabban 137 . Az idomok el~e". samottliszttel beepitjiik. . .atfustolhessenek. akkor a nyelv idomdarabjait. mindigvan kismennyisegfi gaz.. a hetedik sorban pedig egy fekvo jarat. 4 em 2 feluletfi nyilast szabadon hagyjuk." A toltoajt6t ugykell beepiteni U) hogy a toltaajto keretenek felso ele a negyedik csempesor . Az elhelyezes olyan legyen. amely a tfizszekreny. Ebben az esetben a szikrafogo ajto meg jol nyithato. mely a tiizeles alkalmaval felszabaduL Ez a 4 em2 feliiletti nyilas szolgal arra. A takarolap elhelyezesevel a termokoksz betel beepiteset elvegeztiik. hogy ezeket a keletkezd gazokat a tiizterbOl. a toltdaknabol a fiistjaratokon keresztiil akemenybe vezesse. A samottidomokat egymashoz es a tuzelo es hamuajto pajzsanakkeretehez viziiveges samottliszttel kotjiik. es V. harem oldalon fekiidjenek fel.hogy a termokoksz ~alyha kemenyere ma~ t~zelOberendezest ne kossenek. Ezert a toltdajto ala kb -. -esikokat hasznalunk. Aket idomdarabot beepites eldtt szarazon. a samottidomot ki kell cserelni. jelii) samottidomokkal (viziiveges samottliszttel) rogzitjiik. cserepbdl vagyjiadlasteglabol keszitett ekekkel rogzitjiik. Iengyel fustjarat rendszerevel azonos.es a IV. B. A cserepkalyhaban eltiizelt kokszban ui.. ame1yekre mas tuzeloberendezest nem kotnek.rha a csore 1-2 mm-rel alaesonyabban van. Ha az ielvalaszto nyelv 'idomdarabjai nem helyezhetOk el.kemenyekre vonatkoznak. A samottidomok es a csemnefal kozotti hezagot. Ez a Iefaragott darab nem Iehetnagyobb. mint a. a nyelv idomdarabjai. mert ez zavarja a termokokszeserepkalyha rmikodeset.. hogy a tfizkosar vallai a samottidomokban leva hornyokban. A faragas utan."5 em magasesempecsik keriil. a toltoakna homlokfalanak also darabja. hogy a toltoaknat esa beegoaknat . ill. A fustjaratok kialakitasara dontd hatassal van akemenyhuzat erdssege.egymastol elvaIasztosamottnyelv also s felso resze akadalytala~?l elhelyezheto-e a meglevo horonyban.tfizkosar csore egymashoz viszonyitva milyen helyzetbenvan. A tfizkosar elhelyezese utan a pajzsot ket-harom csavarral felesavarozzuk a keretre es megnezziik. mint a tiizeldajto nyaka. lyezese utan az egeszsamottidom-garniturat vizes ronggyal lesimitjuk es elhelyezziik a takarolapot (k). 2 cm-rel elobbre alljanak.~"-Bekoteskor a II. A tfizkosar elhelyezese akkor megfelelo. A samottidomok elhelyezesenel eloszor a ttizszekreny hatat.feliili kemenyhossz eseten 2 db fekvojarattal is epithetjiik a termokoksz cserepkalyhat. A tomiteshez cserep. akkor a ket idomot (V.Eldfordulhat olyan eset is.. Nyolcsoros kalyhanal az elsa het sorba epitjiik a lengyel fustjaratot es esak a nyolcadiksorba hasznaljuk ~ fekyat. Altalaban torekedni kell arra. a tfizkosar nines tulsagosan melyen. a kotdvasak reszere kihagyott bevagason attoljuk a ket kotovasat. 'Ha az elteres ennel nagyobb. jelti samottidomot is eloszor szarazon. jelti) darabjat. A to1taajto . utana pedig a ket oldalidomot helyezziik el. A vizuveges samottliszt hezagmentes nero repedezo tomitest ad. mint 1. viziiveges samottliszttel a helyere epitjtik.epltheto. Ilyenkor a samottidomoknak az ajt6 jeloli vegebOZ ke111efaragni. a harmadik csempesor epltese kiioetkezik (i) es csak ezutan helyezhetjiik el a samott-garnituranegyedik (III. Ezutan a toltOajto alatti ives samottidomot es a beegoaknahatoldalat epitjiik a helyere. hogy a tnzkosar hatso . Ha akadalytalanul elhelyezhetok . B. hogy a tiizeloajto nyaka es a. esetleg a toltcakna oldala! alkoto idomdarabokat meg kell faragnunk. A H. csereppel vagy padlas-teglaval tomitjiik. hogy megfeleW kemenyhuzat eseten (Ium-nel hosszabb kemenyeknel) az utolso csempesorban egy fekvdftistjaratot alkalmazhatunk. hogy a nyelv felsa idomdarabjaban levd kb.J. ez azonban nero jo.kalyha belsd szabad merete. es megnezzuk.Ienniink arra. A fiistjarat elrendezese a lengyel fiistjarattol anriyiban ter el. 10 m-en. A termokoksz cserepkalyhaknal a fiistjdratok elrendezese (I) nagy altalanossagbanaz idoszakos tiizelesfi vegyes futeses cserepkalyhaknal alkalmazott otaknas un. Ezek az adatok olyan.tetejevel egy magassagban legyen .5em. Ha a tfizkosar elhelyezesevel es a kotovasak felcsavarozasaval keszen vagyunk. Figyelemmel kell.) vizuveges -. samottidomok es a csempefal kozott a hezagot tomitenunk kell. A samottidom hata mogott elhelyezziik a kotopalcat a kotovasakonIevo bevagasba es a kotovasakat apajzs keretehez csavarozzuk. samottidomon. mert az ~emeltetes soran megrepedezik. mert.keretet ~az V. 136 / . Avkalyha fiis~jarata tehat az elsa hat sorban Iengyelfustjarat. kotoanyag nelkiil a helyere probaljuk. kotoanyag nelkiil kell a helyereprobalni es a sziikseghez kepest megfaragni. A termokoksz samott-garnitura 1 rn-es magassaga miatt a Iengyel flistjarat csak Iegalabb ot sor magas kalyhanal. vagy padlastegla-darabokat. ill. A harem samottidom-beepitese utan (g) a tiakosarat apajzs kereten keresztiil a helyere csusztatjuk ugy.reszen leva belso bordak a hatso samottidomtol kb. J. ha a tfizkosar beepitese jo. nehogy az egyes fustjaratok egymasba. sz.idomdarab pontosan illeszkedika mar beepitett idomdarabokhoz. Csak abban az esetben tudjuk a pajzsot a helyere esavarozni. Szokasos imeg kalyhasagyaggal vegezni a samottidomok beepiteset.es az V. hogy a" ttizszekreny ket ~ldakit kepezo samottidomok nagyobbak. ugyamigy mint az also idomdaraboknal.

0 10.!ust~~o ~satlak?zasa a cserepkalyhanaknem a' s~r~ kara esik. de legalabb 3 csempe mely kalyhaknal nagy tfizkosar es samottidom hasznalando Minden termokoksz cserepkalyhanak a Ievegoadagolasat be. . Eza beszabalyozasabbol all.'a tiizeloajto es a hamuajto.Iegalabb hat esempesor. gyakorlatban . Auyagsziikseglet tablazat tartalmazza.is sikerul fenntartani . gyulladasi hOmerseklete viszont alacsony s papirralbegyujtnato. masodik fustjarathoz pedig eserepethasznaIunk.~z else ket fiistjaratotutobelelessel kell ~llat~l. A termokoksz cserepkalyh:lk beszabalyozasa . (dio L szemnagysagban). akar 139 138 . . ha a kal: ha magassaga .a hamuajto.< ban hasznalt modszer esak nehezen vezet eredmenyhez.a toltoajton keresztiil acserepkalyha toltoaknajat teljesen. Samott-tegla beIsoanyagsz~eglete I bekeszitettpapir tetejere egy cso-. ugyamigy mintaz iddszakos yegyesf~te~es esere~k~~y~~knaI -:. y _ ~ .lerazasabol all. elfogyott kokszmennyiseg utantoltesebol.~lso fustjarat utobelelesehez 2 em vastag samott-teglat a. ami elso probalkozasra altalaban nem is sikeriil. c) A betoltottkokszmennyiseg felizzasa utan . igy. tehat a kalyhabanne fogyjon tul sok koksz es ne is aludjon el a ttiz. Begyujtaskor tehdt ket ajt6 van nyitva. felWltjiik· . mert a tiizeldszer vegyi es szilardsagi tulajdonsagai ezt lehetove teszik. az Izzo faszen tetejere a toltoajton keresztill 2-3 kg kokszottoltunk. minden ajt6 zdroamarad. 20-----25 perc mulva kovetkezik be). A papirt a toltoajto lezarasa.akar honapokon keresztiilisa tiizet.idd . ~z .utan a tuzeloajton keresz_ tul meggyujtjuk.ksz cserepkalyhaknal ~. a hamu kiszedesebdl. majd ujabb tiz perc varakozas utan a tiizeloajtot is Iezarjuk.. ha a. Ebben a cserepkalyhaban mar a. 4. hogy a hamuajton levolevegoadagolo rozettat ugy allitjuk be. tablazat Termokokszcserepklilyhlik . a) A cserepkalyhaba - Ugyamlyen. akkS'~}'l fusteso elott a kalyhabelso szerkezeteben rovidebhhosszab.. Aeserepkalyha napi kezelese esak az. b) Amikor a faszen rnarerosen izzik (kb. 10-12 nap) igenybevevomunka. . mert a cserepfedes rovid . eges meg folyamatos legyen.toltoajtot. Kezeles A termokoksz cserepkalyha tuzeloanyaga akoksz. Itt a begyujtast faszennel vegezziik el. Az elso koksz-adag rdtetele utan tehat mar csakegy ajt6 marad nyitva. hosszabb iddt (kb.termoko. . a rostely . a 1·. mert ennek a fiiWerteke igen nagy (6000-6500 kcal/kg).. Ha a .b fekvo j~ratot kell epiteni. Alevegoadagolas beallitasa gondos. a toltoajtonkeresztiil apapirra dobjuk. ' A fekvo fustjarat nelkiilitermokoksz cserepkdlyhdkat Iegaldbb 3cmva. es a. Gyakran elofordul. koksszal es a hamuajt6t islezdrjuk. ken szabalyozni. 3. ill. ez pedigcsakakkor fer el. hogy a kalyhaban az..az e~e~ben. Afekvo flistjaratos termokoksz cserepkalyhakat tketsoros cserepfedessel keszitjtik. a Jolyamatosiizemben . A termokoksz cserepkalyha begyujtasa a kovetkezd sorrendben 2. fii~~eso "esatlakozasa a eserepkaIYhanak yalall\el ik s~rkan~l van. A termokoksz cserepkalyhak belso anyagsztiksegletet tortenik.~tag samott-teglaval kellfedni (n). . . mag (1 kg) faszenet helyeziink. alat~ kieg. A termokoksz cserepkalyhaban a tfizrakashoz a tobbi kalyhak.. hogy a tiiz tobbszor elalszik.

hogy Ill? tuzeloszere~ (denaturaIt szesz. Oka.a tisztiuis is ai atrakds.~agbanminden ~ser~pkalyharavona:tkozik az . Helyesen meretezett. CSEREPKALYHA. ( A talapzat !ugdinak megnyildsa . begyujtassulyos IX. A !ugdk akkor ss.ad a szabaly. Ebben az esetben is atkell rakni a kalyhat. amelyek mar a kalyha ·atrakasat Igenylik. toltesre epiilt resz Iesullyed. . hibatlanul hasznalt es megfelel6 tuzeloszerrel uzemeltetett cserepkalyhakat vegyesftitesesnel termokoksz rendszernel faftitesesnel 6-' 8. ha a fe1epiteskor a talapzat csempeinek kotese nem megfeleloen kesziilt. Kemenyhiba alatt' szetesen csak azt a hibat ertjiik.kell tenni. KARBANTARTAsI MUNKAK A karbantartasi munkak koze tartozika javitds.v!al~nos.. ha a kalyha mar eredetileg is hibasan epiilt. jaro feladat. 'tisztitason kiviil atrakas is szuksegesse valhat. vegezni. hogy az alatamasztas nelkuli. A hibakaltalaban ketfelek lehetnek: amelyek tisztitassal vagy kisebb javitassal kikuszobolhetdk..iJavitason. 140 . petroleum.kezelesi. ha a vakpad16ra rakott kalyhafelepitese utan a parket141 evenkent Azutobb kell atrakni. 12-15. majd a fejezet vegen altalaban ismertetjiik a tisztitas es az atrakasmodjat. A kovetkezo tablazatban feltiintettlik a cserepkalyhaknal eloadodhatoIiibakat es azok okat. . A kalyhat at kell rakni. itt termees nem. hogy a kemeny meg hideg megfelelo huzaterosseget.megnyilnak. esetleg rosszulIett meretezve vagy ha a helytelen 'kezelesbol adodoari nagymervfi a rongalodas. ill. 15.20 ( kozolt sziikseges atrakasi idotartamnal korabban attalaban csak javitasi es tisztitasi munkakat kell. technologiajat. benzin) hoz valo hasznalata 1116s. akar kemenyhibabol kifolyolag. A tablazatot kovetoen a javitast es atrakast igenylo hibakat sorrendben reszletesen targyaljuk. .ritka vakpadlora rakott kalyhaknal fordul e16.mert ebb61 kifolyolagmarszamosigen baleset tortent. de felepites e16tt apad16burkolatot vagy az aljzatot teherbfrova. Az atrakas a Iegtobb munkaval es a legnagyobb anyagigennyel . . A talapzati sarokcsempek suru vakpad16ra rakott cserepkalyhaknat tornek el.

fustosek A kalyhatestben elszinezodott. falazasi hianyok Hibas anyagu csempek A kemenybekotes hibai Kemenyhiba Kemenyszakadas Kis rostely A ftistjaratok ·kormos9dasa. Ribas szegecseles.atfordulnak . kisebb rob ban as torrent A.burkolatra rakort.kalyha A csempek kotese hibas Parkettazasi hiba A hiba jelentkezese A kalyha akkor is fustol.fedese felemelkedett. sarokcsempek repedtek tazaskora szeklec szorosan a talapzati. A rozetta berozsdasodott A ttizkosaron Ievo furatok eltomodtek Nemmegfelelokoksz Tulzott levegoadagolas A ftistjarat eltomodott Tulfiites Kezelesi hiba A kalyha kioregedett Tomltetlenseg A zaronyelvek anyaga -kilagyult fuggoleges fugai Kotozesi hiba TlIlfUtes Feszes falazas TulfUres Belelesi.vagy hamuaftarosszul zar. repedt csempek vannak a kalyhatestben A kalyhafustol. hogy a talapzat sarokcsempei -amelyek altalaban nem pontosan derekszoguek -.rakni.zarasra szolgalo kaliantyli vagy horog laza. A hamuajto .ha a hamuajto-rogzlto pantok beepi tese hibas.megrepedt kozotti A hamuajto rosszul zar A ttize15ajt6 kerete mozog A tiizel5ajt6 rosszul zar A szikrafog6ajt6 A'kalyhatest megnyiltak nem nyithat6 Koksz szorult a rostely es a ttizkosar also szele koze A'rostelytarto kengyel eltorott vagy a kengyeltarto csavarkiesett A tfizkosar megslillyedt A rozetta csavarjarol az ellenanya leesett .A mba jelentkezese A talapzatfugai megnyiltak Oka Ritka vakpadlora vagy . s az elso felmosaskor.kerete mozog.hibas. he' nem ttizeltlnk benne Akalyha' fiitiSfeliiletenek egy-egy reszenemeleg meleg A legracson kcresztul fustol a kalyha A rostely nem razhato A rostely megsullyedt A szikrafog6 ajt6 nemnyithat6 A Jevegoadagolo rozetta nem szabalyozhato A tfizkosarban a koksz A toltoaknaban a samottfalra salakosodik a salak raeg termel I I Kemenvbekotesi Epitesrhiba Oka hiba A talapzat sarokcsempei Ahamuajt6 torottek kerete mozog Beepitesi hiba . eltomodese A kalyha fustol (1. zaptojasszagu a helyiseg A kalyha keveshot A ttizkosarbelso Ieegett bordazasa A toltoakmibana teljes kokszmennyiseg izzik A kilincsek .Sulyosabb esetben a kalyhitat kell . elszurklilt •csempek vannak A kalyha . .Iegvezetek es a flistjaratok valaszfal . A tuzeloajto folotti csempek kormosak. ha a. vagy avulas Hianyos kiekeles " Gyari hiba vagy avulas A tomtteskicgctt Eros tiizelestol deformalodott Beepitesi <hiba A .csempe melle kerillt. .a parkettat olyan erovel szoritja atalapzathoz. padlo. kisebb hiba esetena hamuajto es a talapzati csempekozotti hezagotagyaggal kell tomiteni.Meretezesi hiba Poros tuzeloanyag A kotozes tUI feszes Atrakaskor belelesi hiba A . vagy pedigavulasbol szar143 142 . fent) Katranyos Ie kicsapodasa Futesi hiba Epitesi hiba .vbeereszteskor a faanyag duzzadasa. A kalyhat at jcell rakni. AtilzelO.Gyari hiba vagy avulas A tomites kiegett . Ezvagy gyari hiba.kalyhatest vizszintes fugai megnyilnak a ffites alatt Torott. a nyomas alatt eltornek.

A hibasan meretezett. ha az ajtot rogzito ontottvas szogvasak szegecselese hibas. hogy akeretet esak a kalyha atrakasavallehet megfeleloen kiekelve elhelyezni.tuzeloanyag. 10 Cserepkalyhas . Kemenydugulas. ha tul kozel van az ugyanazon kemenyrekotott.ha a belso (fustjaratokat alkoto) falakat eredetileg feszesen epitettek. . A gyenge huzat miatt acserepkalyhaban a rostelyon keresztul. esak akkor. . majd a horony belso . vagy kettos kotes helyett esak egyszeres kotest alkalmaztak A hiba esak a kalyha atrakasaval javithato. ' A szikrafogo ajto neha epitesihiba miatt nemnyithato. Huzamosabb hasznalat utan a hamuajto azbesztzsinor-tiimitese . A Iegkisebb. fiist eltavozasat.feluletet alaposan meg kell tisztitani az azbesztzsinortol.megfelelo kiekelessel . . de ehhez az ajtolap es az ajtokeret koze papirlapot kell lenni. az eges nem tokeIetes. hogy a to mites ne ragadjon ra az ajtolapra. megpedig lehet6le'g atrakassal. kis fiit6feliiletii kalyhakat eroltet~tten..altalaban a keret ujboli elhelyezesevel . A kalyhatest fuggoleges fugai megnyilhatnak atulfiites kovetkezteben is.r.) . Tiiriitt. A hotagulas miatt a belso falak termeszetesen meg jobban a esempefal belso feluletehez fesziilnek a es a ftiggoleges iranyu tagulas miatt aesempefalat megemelik. amely akadalyozza a.szerkezet nyitja. repedt csempek: Iehetneka kalyhatestbenepitesi hiba miatt is. b) idegen kemenybe kotik be a kalyhatja masik szinten bekotott cserepkalyha vagy mas tiizeloberendezes fiistje a hibasan bekotott tiizeloberendezesen keresztiil kifiistol. A szikrafogo ajto nem nyithaio. a kalyha belsd feluleterol hianyzik a samottfalazas vagy az utobeleles (Vorsehub). belesebe vagy az ekelesbe. . dejobb. A kemenyhiba lehet: a). hogynem szabad tobbfustjaratos tuzeloberendezessel egy kemenyre kotni. zarasaval egyidoben kenyszerkapcsolatban leva zaro. A szegecseles megerositese utan az ajto visszaepitheto. a szukseghez merten meg kell nagyobbitani. Javitaskor vigyazzunk. Gaz-vizmelegitd szerelesenel eloiras.vmegrepedezik.~azi~. idegen anyagok vannak. ha az ajtot a kalyha felepiteseko~ nem jol ekeltek ki. ill. (Leginkabb mintas. ha attizteri magas homerseklet k?vetk~zteben deformalodott.ajto tipusanak (a horony nagysaganak) megfelelo vastag tomitest kell viztiveggel beragasztani. zarja a kemenyt. esetlegabeles. masik. kieg. ha a cserepkalyhaval azonos kemenybe van bekotve a fiirddszobakalyha. mer! egy-ket honap mulva a jelenseg esetleg az anyag faradasaval megsziiriik.kovetkeztebeneltorik. . Nyitaskor a szikrafogo ajtotkisse fel kell emelni. . A tulftites mlatt a csempek ikotozesehez hasznalt felkemeny huzal kilagyul. tegladarab) keriil. Eltoruek.vmegrepedneka csempek a kalyhatestben.fustcso bekotesihelyehez. vagy pedig avizmelegitdtautogejzer) . A csempe a hohataa. eltorik. ill. s igy nem nyithato. az ajtot pedig kiemeljuk a helyerol. hogy a kivant homerseklet a futendd helyisegben biztosltva legyen. akkor nem emelheto feI.kalyhatestben a tulfutes vkovetkezteben egy-egy esempe. hogy a furdoszobakalyha fiistcsovet elzarocsappantyuval vagypillangoszeleppel latjuk el. A tiizeloajto kerete akkor is mozog. Mindket esetben ki kellcserelni az ajtot.kivesszuk a helyerol.) A kalyhat nem szabad tulffiteni. vegiil a hamu. A . (Ilyen szerkezetet je1enleg nem gyartanak. es a fugak megriyilnak. -r A kalyhatest fiiggbleges Jugai megnyilnak.eloirt tavolsag (lyukkozeptdl Iyukkozepig) 20 em. A tiizeldajto feletti samott-teglat ovatosan bontsuk ki. A kalyhatest oizszintes Jugai megnyilnak. nem eg. Furddszobakalyha eseten a fustoles javithato azzal. A befiitetlen· furdoszobakalyha es a vizmelegito a kemeny fele nyitott. a fiistcsovukon keresztiil a kemeny olyannagymennyisegfi hideg levegct kap. nem egyenletes falvastagsagu csempeknel fordul elo.' a tfizterben a tuzelcanyag senyved.munklik 144 ) 145 .de eloadodhat.nemkap elegendo Ievegot a.ha epitesekor a csempeket nem megfelelo. . A hiba esak nagyobb kalyha epitesevel szuntetheto meg. es szikrafogo ajto tengelye reszere a kalyha belsejefelol Iyukasztoval vagy kalyhas kessel csinaljunk helyet. Az ilyen deformalodottszikrafogo ajtot . ha .. A kdlyha hibas kemenybekotesrniatt fiistiil: A hibaskemenybekotes ketfele lehet: . a gyakorlatban tehat nem Lehet cserepkalyhat es gaztuzelesti vizmelegltorszabalyosan egy kemenyre kotni. a torott csempeket ki kell cserelni .rakni. hogy a huzatot erosen gyengiti. kell fiiteni.. mert az atrakas nelkiil kicserelt ajto rovid idonbeliil kiIazul a helyerol. Kiilonosen sulyos hiba. hogy ahiba atmeneti jellegfi. Ezutan az ajtot be kell zarni. de ha felso tengelye beleiitkozik a felettelevo esempe bordajaba. A kiegett tomitest ki kell szedni a horonyb6l.vamikor a kemenybe valamilyen idegen anyag (pI. Ha a kalyha kiesi.mindsegti huzallal kotoztek. ha a fustcso-bekotesekegymastol valo tavolsaga 25-30 em. a) hibas a fustcso-bekotes. '" . Ilyenkor a ket csavarozhato szogvasat Ieesavarozzuk az ajtorol.a gaz nyitasaval. A kalyhat at kell . hogy a felette leva esempe ne repedjen meg. ha pl. A kdlyha kemenyhiba miatt fiistiil.melyek a' ftiteskor belso fesziiltseget okoznak es fesziiltseggytijtd pontokatalkotnak (gyari. A hiba.javithato. hiba). ha anyagukban zarvanyok. . Elofordulhat. . megreped. Az ilyen csempeket az atrakas alkalmaval ki kell cserelni. vagy sziikseg eseten kalapaccsal kitorjiik majd uj ajtot helyeziink el. A tiizeliiajto keretemozog. zomanca ne seruljon meg.

. A tiize16ajto folotti csempek kormosak. es a tfizteret lehtiti.akar azert.egeshez es a kalyha fustol. amely a. tuzeloajton . Mind alacsonyabb a ttizter homerseklete. Emiatt mind a ket kemenyre kototttuzeloberendezesek mukodese rossz Iesz. 1'0* 147 . Ennek az az oka. ha a kalyha tuzeldajtajan keresztiil fiist6l. A tiizeloajto folotti kormos csempeket agyag es homok 2:"1 aranyu vizes keverekevel ledorzsoljuk. A tuzterben a tiize16anyagban lev6 szenhidrogenek nagy resze a felmelegedessel illova valik. A kalyhatestben elszinezbddtt. A ttizterben altalaban nem sikerii11200 CO-os homersekletetelemi. A kdlyha a rosszulmeretezett rostely miatt fiistol. A rostelyt megfele16 meretfire kell kicserelni. Az ilyen kalyhat at kell . A fenti jelenseget futesifiiba is eloidezheti. Akar epitesi hiba kovetkezteben tortent. A kalyha koromtol eltomodott ftistjaratait vagy fustcsovet ki ken tisztitani.es ezert a sarokcsempek megrepednek. A rozetta csavarjan leva meglazultanyat meg kell huzni . a tokeletes . feluletenek I/lOO-a. 146 Epitesi hibabol akkor katranyosodik a kalyha. kosarat a kivant mertekig megemeli. de helyes. amikor nem eg ·benne tuz. A szikrafogo ajto nem nyithato. s a fedest kisebb javitassal helyre kellallitani. eltorhetnek.nem enged a csempenek h6tagulast. ami szfikiilest okoz. hogya kalyha fustcsovet hibasanaz alatta Ievo szintkemenyebe kotottekbe.: akkor a.behuzodik a zomanc ala S onnan mar nem tavolithato el. ezzel a kormotIetis ztithatjuk. ezert az 1200 Cr-hoz kozeli homersekleten 'bomlo szenhidrogenek nem bomlanak. annal nagyobbmennyisegti szenhidrogen keriil a fiistgazokba. toltotuzeles eseten pedig 1/50 resz nagysagu. elsziirkillt csempek lehetnek.'. ha a rogzitdcsavaron az anya meglazult.--a belso .rakni. A kalyhat csak akkor kell ehhez atrakni.Ira a tfizkosarIesiillyedt. hiba. pont ala htilve kicsapodnak es rarakodnak a kemeny falara. hosszu kotes. A levegoadagolo rozetta nem szabalyozhato. Nagymertekti siillyedes eseten a kalyhat at kell rakni. A kalyha fels6 soranak lebontasa utan a fustcsovet a helyiseghez tartozo kemenybe kelI atkotni. Ebben az esetben is kozrejatszika gyengehuzatu-kemeny. Ha atrakaskor a. ha a legvezetek es a fiistjaratokkozotti valaszfal megrepedt. mert a kalyha oreg es a kotoanyag mar nem fogja a fal anyagat. mint a kalyha fUt6~ . ha a cserepkalyhacsempei is megseriiltek (esetlegelrepedtek. sa ket kemeny kozotti valaszfal atszakad.vhanemelegetlenul tavoznak az iegestermekkel egyiitt. Ez a bomlas 600 CO-naI kezd6dik es 1200 Co -nal fejezodik be.b) Kemenysztikiiles. kalyhacsempekbdl nem.kalyhat at kell rakni. Meretezesi hibabol a kicsire meretezett cserepkalyha katranyosodik. s a robbanas kovetkezteben aJcalyha fedese felemelkedik. A fustgazban lev6 katranygozok a harmat .. A katranyos Ie idovel teljesen atjarja a csempet. . a keletkezo egheto vgazok aTevegovel keveredve robban6 kevereket alkotnak. A kalyha fustolesenek okat az e16z6ek szerint kell megallapitani. s ha a fustgazokka1egyiitt a harmatpont ala htil. Nagyobb robbanas eseten azonban. haa tfizter . A sarokcsempet61sarokcsempeiger6. Vegyi. A rostely teljes . A gyenge huzatot gyakran zaptojasszag jelzi. A kalyhakemenyszakadas miatt fiistot. Az ajtokeret (un. Elofordul. hogy a kdlyha olyankor is fiistol. A 'Iegrdcson keresztiil Justo/ a kdlyha. Kicsire meretezett . Ha a cserepkalyha ajtajat (vegyestiizeles eseten) a tiizeles alatt nyitva tartjak. A szenhidrogenek a hO hatasara hidrogenre eselemi szenre bomlanak fel. eltort. vagy a hohatas es a kengyelt terhelo suly kovetkezteben deformalodott. fiiteskor a csempe megrepedhet. szedik ki a belest. nagy pajzs) Ieszerelese utan a Iesiillyedt kosar valla alaeket tegyiink. ha tul feszes. a .o kalyhan keresztiil kifiistol. a kalyhat at kell rakni. peket ki kell cserelni. eltortek). A sarokcsempek az . szerkezetben van a. s a kalyhat ujbol at kell rakni. A rostely megsullyed.jisztitoszerrel kalyhat nem szabad tisztitani. a kalyha altalaban nem fffthet6 fel megfele16 magas hcmerseklerre.rostelynal a tiizterben levo tuzeloanyagnem kap elegend6 Ievegot . Ebben az esetben a kalyhat at kell rakni es az elszinezddott csem-. A tuzkosar kiszerelese utancsereljiik kia torott rostelytarto kengyelt es szereljiik vissza a tflzkosarat. ha 1/80 reszenek megfele16. mint katranyosle kicsap6dik es aztatja a csempe falanak bels6 oldalat. A kalyha fiistjaratainak elkormozodasa miatt flistol. ha a tfizter -tu] nagy es erniatt nem alakulhat ki a magas homerseklet. Ha fflteskor nagymennyisegti poros tiize16anyag keriil a ttizterbe. A kemenyhibakat kemenyseprdvizsgalja ki.. Haa kalyha ftitofeliilete helyenkent nem melegszik j61. A sarokcsempek kotozesi Mba miatt is megrepedhetnek.golyozasakor a sulyos vasgolyo ket egymas mellett futo kemenyt elvalaszto :falbol kisebb darabokat Ietor. mert a fiistgazok tulzottan Iehfilnek benne.Javitaskor a kalyhat csempecserevel at kell rakni. A kalyhat ki kell tisztitani.atrakaskor elkovetett epitesi hiba miatt is megrepedhetnek.es ellenanyat kell .rahajtani. falazatanak bontasa nelkiil a rostely nem cserelheto.keresztiil a tfizter nagymennyisegfi hideg Ievegot kap. ha a rostelytarto kengyel. un. es az als6 szint kalyhajanak fiistje a fels. ha a ttizterben az eges nem tokeletes. feliilete ne legyenkisebb idoszakos tiizeles eseten. A kemeny .

A Ievegoadagolo rozetta nem szabalyozhato. ugyamigy mint faftiteses cserepkalyhanal. ha a kdlyha kioregedett.majd vizes ronggyal atiizszekreny belsd feliiletet lemosni. utanakeves papirral begyujtunk a fiistcsobe.. Csak atrakassal javithato . A rozsdas rozettat Ie kell szerelni a pajzsrol.Megt6rtenhet hogy a fiistcsd kitisztitasa utan sines a kemenynek eleg huzata. A megegett tiizkosarat kikell cserelni. szemnagysagut hasznaltak. Fafiaeses cserepkalyhanal a tisztitds munkdja a tfizszekreny kitapasztasabol. ha tomitetlensegek vannak akalyhaban . ha a kalyha tuzelo.~ztast vas~~g rete?ben tes~ziik . ha nem megfelelo szemnagysagu (ha pl. minden cserepkalyhat: teljesen szet . szarazon helyezzuk el azu] tomitozsinort. hogy ne torjenek el. hogy a bontast csukott kalyhaajtok rnellett vegezziik. .kalyhakehoz hasonloan. kalapaccsal feszesebbre utogethetd. esak most a Iegfelsd sor esempebordainak felso lapjatvizes ronggyal vegig' kell mosni. A tuzszekreny tapasztasa elott a benne leva hamut kell kitakaritani. A tfizkosarban salakosodik a koksz.·. " A fedes visszahelyezese utan. A tfizkosarban salakosodik akoksz.az 'eloirasos dio 1. Igy esak a huzat altai a fustjararokba behotdott hamut kell kiszedni es az ajtok tomiteset kell kicserelni. hogyaz azbesztzsin6r j6allapotban. sulyosabb esetben . A dugokrol az agyagot Ie kell tisztitani es uj agyaggal kell a dug6t visszahelyezni. Gyakran szukseges azajtok azbesztzsinor tomitesenek kicserelese is. Az dtrakdsnal. A tisztitasmunkajat itt is a fedes Ieszedesevel kezdjiik· a fafuteses .. A fedes felbontasa utan csokefevel a fustcsovet es a fustjaratokat lekefeljiik. A tiizkosdr belsii bordazdsa leeg. az ilyet az ajt6pajzs vagy ajt6lapok leszerelese utan kikeU cserelni. Ha a zaronyelv Iaposacelbol kesziilt. majd a kalyha tisztitodugoit kell egye~kent kiszedni es :a korabban lekefelt kormot a tisztltonyilasokon keresztiila kalyhabol kiszedni. mert kulonben a korom a kalyhaajtonkeresztiilkihullik. . a regi tomitOzsinort kivesszuk es a helyere ragasztoanyag nelkiil. . ha a fustjaratokba a huzatbehordta afinom hamut. beleset kiszedni. ezesetben a kemenyt kemenyseprovel kell legoA fedes visszahelyezese utan a ttizszekrenyt kell kitapasztani. Az ontottvas zaronyelv azonban nem javithato.zaronyelnek anyaga kildgyult. Eztugy vegezziik el. A fedes leszedese utan a kezzel elerheto fustjaratokbol kiszedjuk az esetleg Ierakodott kormot. Ekkor a regi tomttozsinortkiszedjuk es a helyere uj zsinort ragasztunk be viziiveggel. nines kormosodas. .lepereg. szaba~ vlsszaeplte~. Ekkor valoszinfileg a kalyha fustcso-bekotesi vonalanal magasabban kemenydugulas van. hogy portalanjtsuk. . ill. A Ievegoadagolast csokkenteni kell. A lemosas utan a tuzszekreny belsd feluletet'agyaggal vegig kenjuk es ezt az agyagot vizes tonggyal elsimitjuk. ill. A termokoksz· cserepkdlyhaknal ... A fiistcsovet csokefevel tisztitjuk ki. Az elsa teendo a kalyhafedesenek felbontasa. Ezutan kovetkezik a fugak es a festes javitasa.es ellenorizztik-a huzat erosseget. esetleg a kalyhat is at kell rakni. A kilincsekatfordulnak. hogy csempebordak lemosasanal tul sok vi-_ 148 zet ne hasznaljunk. Ezt a munkat a bontokalapaccsal vegezztik ugy. szemnagysagu koksz helyett dio. Vigyazni kell arra. Akiegett tomiteseket ki kellcserelni.vha a levegoadagolo rozetta beallitasaIiibas. hogy a nagy pajzsot leesavarozzuk. A fiistjaratokkalbehordoti hamut a vegyestuzelesilcserepkalyhahozhasonloan a tisztitodugo kiemelese utan a tisztitonyilasokon keresztiil szedjiik ki. . . A nagy pajzs mogotti azbesztzsinor-to. a fustjarat eltomodott. a beleleshez 149 lyoztatni. A kalyhat ki kell tisztitani: . p6tl<isa. bontani. ha a ttizszekreny tapasztasanal sok agyagot hasznalunk es a tapa. Hiba.vagy hamuajtajanyitva maradt es a kalyhaban leva kokszmennyiseg a kalyhat tulhevitette. vigyazvaarra. Vegyesfiltese« cserepkdlyhdk tisztitasakQrmindenekelatt alerak6dottkormot kell kiszedni.kell. n.ret. ha a tuzkosar oldalan leva furatok eltomodtek. .. Vigyazzunk arra. A kdlyha h/itermelese keoes..ha a. es eSfk ig~. . Ezeket a eserepeket altalaban potlas nelkiil visszaepithetjiik eredeti helyukre. mint az uj kalyha epitesenel. a rozsdatol meg kelltisztitani. A toltoaknaban a teljes kokszmennyiseg izzik. . majda fedest lagy agyagba fektetve visszahelyezziik. A toltcaknaban a salak raeg a samottfalra. majd visszaszerelni. A tomitetlensegeket meg kell sziintetni. . hogy a fedestalkotocserepeket egymas utan felemeljtik. mert a csempeben leva beles es agyag avizet magaba szivja es a esempe eltorhet: A fedeshez fel~asz~a~t ~inden eserepet alaposan le kell mosni. Ezutan kovetkezik a fugazas es festes javitasa.mitest is sokszor kell e~e: relni.a szaradas okozta zsugorodastol . Feltetleniil meg kellvizsgalni a nagy pajzsmogotti tomitest. amelyegyebkent is hajlamosabb a salakosodasra). A ttizkosar oldalan leva eltomodott furatokat ki kell tisztitani. a tiizszekrenyt beliil (hidegallapotban) . . Minden egyes csempet meg kell tisztitani. rovid ida nnilva . haberozsdasodott.a fustcso kitisztitasabol. van-e. A toltoaknaban a teljeskokszmennyiseg izzik.nedvesruhaval Ie kell mosni es a sam ottidomok fugainal viziiveges samottliszttel ki kell kenni. Ha ~z agyagot vastag retegben kentiik fel a tuzszekreny belso feluletere. Feliil kell vizsgalni az ajtok es a samott-tiizszekreny tomitettseget.A fedesvisszahelyezese ugyamigy tortenik. . a tuzszekrenyt tapasztjuk ki. a fugazas es festes javitasabol all. potlasa.

ra beles es az alatta leva agyagreteg a kalyha ujraepitese soran okvetleniil vizet szivna magaba es ez ugyancsak repedeshez. amilyen sorrendben eredetileg a kalyhaban alltak. Ha a kalyha eddig hibatlanul mukodott. . tormelekek lehordasa utan a kalyha felepitese ugyanugy tortenik. akkor helyes ugyanazt a szerkezeti rendszert visszaepiteni. akkor az a feladatunk. Rovid idd mulvaa beles alatt Ievoagyagreteg lagyul es a beles konnyen kiszedheto. fejezetben targyaltuk. hogya duzzad6 agyag a sarokcsernpet megrepeszti.figyeljuk meg a kalyha belso szerkezetet. sot esetIeg el is torheti. ebbolui.hasznalt vagyagot bontokalapaccsal kibontani :es csak lemosas utan szabad visszaepiteni. akibontott belso anyagok. vagy a csempet zomancos feliiletere fektetve a belesere kb.vegyesfutesnel . / . ill. mint azt mar a "CserepkaIyhak epitese" c. A kalyha teljes lebontasa. zaptojas szagot. A bontaskor Ieszedett es kitisztitott csempeket olyan sorrendben rakjuk le. valamint a beleshez hasznalt agyagot kivessziik. ha a lebontott cserepkalyha lathato oldalan olyan zomanchibas. valamint a cserepkalyha belsc szerkezetenek allapotabol eldonthetjiik. vagy torott csernpek vannak.· ha vizet leap. a sarokcsempeknel ovatosan kell eljarni. Ill. . hogy a mar becsiszoIt csempeket eredeti helyiikre rakjuk vissza. A csempek lebontasat ugy vegezzuk el. mil yen tuzeloszert hasznaltak. 151 . mennyi volt a fogyasztas egy fiitesi . amelyeket: ki kell cserelniink.EttOl a modszertcl csak akkor kell eltemiink. toreshez vezetne.. .. A cserepkalyha ketsoros fedeset bontokalapaccsal felbontjuk es a belso szerkezetnek kezzel elerhetdreszeit kibontjuk. mikorvo1t a kalyha utoljara atrakva. vagy az agyagot nern tudjuk a beles mellol kiverni. Bontdskor minden egyes csempebol ki kellszedni a belest. mert igy az epites folyaman a csiszolasi munka javareszet megtakarithatjuk. A kibontott samott. tisztitva~ Mindezek tisztazasa utan. hogy a kalyha belseje milyen mertekben kormoz6dott.. ajanlatos a. megfelelo helyiseghornersekletet tudtak-e biztositani. csernpet belessel egyiitt vizbe martani. Ha a: kalyhaeredetileg hibasan epiilt. 150 . repedt. Ilyenkor a kovetkezoket ken tisztaznunk: mennyi volt a kalyha napi atlagos tiizeloszer-fogyasztasa. hogy eloszor Ieiitjuk a bordakon kalyhas huzalbol keszitett koteseket (a bontokalapacs hegyes vegevel) majd a bordak kozotti ekeket szedjiik ki helytikrol.' Bontaskor azt is vizsgaljuk meg. '.ereztek -e. megduzzad. cserep. Az agyag ui. . A vizbe-rnartassal vagy a locsolassal. .Bontas kozben jol.a hibara kovetkeztetni tudunk. hogy ugyanugy vissza tudjuk epiteni. Ha a beles kiszedese igy nehezen megy. ill. kora tavasszal es kesd osszel aikalyha nem fustolt-e. Ez azert celszeni. terfogata nagyobbodik. Ha a regi belessel egyiitt epitenenk vissza a csempet. a szerkezetet megfeleloen modositsuk.igy megtortenhet. hogy az eddigi szerkezeti rendszer hibatlanul mtikodott-e es ugyanazt fogjuk felepiteni. A_beleskiszedesekor a belesszele es a bordak kozott Ievo agyagreteget a. 1 dl vizet onteni. Ennek eldontesere a bontas megkezdese elott a kalyha uzemeltetdjetol felvilagositast kell kerniink a kalyha eddigi mtikodesere vonatkoz6an. ill. .Az ekek kiszedese utan csempet leemeljiik a helyercl es a benne levd belest. hogya hibat az atrakasnal kikiiszob61jiik. es tegla anyagot a fennallo rendeikezesekertelmeben ujbol' felhasznalni nem szabad. idenyben. Ezert tul sokaig nem szabad a feszesen belelt csempet vizben aztatni.vkatranyosodott el. bontokalapacs hegyes vegevel kiverjiik.

kulon meg kell allapitani es. benne egy vagy tobb ablakkal.fontos tablazatait a fiiggelekben ismertetjiik reszletesen. Az aJaphOveszteseg szamitasa Mint mar emlitettiik. . esetleg tObbkiils6 fala. amely egyreszt a szobanforgo helyiseg egcijifekveset61. igy a szabalyzatban felsorolt . eloirasait es osszesszukseges adatait tartalmazza . egyben adunk egy Ieegyszenisitett szamitasmodot. MERETEZES A cserepkalyhak meretezese. Az igy kiszamitott Qo-t azert -nevezziik alaphcvesztesegnek. meglev6 epuletekbenvepitendd kalyhaknal fordul e16 (lakaslevalasztasoknal keletkezo uj lakoszobakban. hagyomanyos epitesi modoknak megfeleldjoatlagertekeket adunk. pontos meretezest vagy annak ellenorzeset. vagya szomszedos helyiseg levegojenek szamitasbaveendo hofoka (CO) At a ket fenti homerseklet -kulonbsege CO-ban.szerint . Szoba-odlaszfalak. Mint mar kozoltuk. hogy a fiites. Hoszukseglet-szamitas.kalyha alkatreszeinek meretezese. amely koveti ugyan a szabvany eloirta szamitas menetet. hogyazokmegfele16 ffites mellett azelvesztett melegetp6tolni tudjak. szelnek 152 t6bbe vagy kevesbe kitett voltabol. feliiletein hoatbocsatas reven -lora alatt eltavozo melegmennyisegnek (Q kcal/o) megallapitasabol all. hogy a kalyhas szakiparos egyreszt megismerje a helyes h6sziikseglet-szamitast. a hoveszteseg-szamitas igen sokfele tenyezonek merlegeleset. ajtotial vagy anilkill. Figyelembe vettiik tovabba azt. de elhagy olyan reszleteket. melyek a fiitend6 szobatugyanazon lakas rnasikszobajatol vagy mellekhelyisegetdl valasztjak el. vagyisa meretek olyan megallapitasa. a szobanak legalabb egy. -Ilyen esetekre a regi. a szabadba hoatbocsatas utjan lora alatt eltavozik. . azokat osszegezni. amely csak igen kozelitd ellenorzesre Iehet alkalmas es nem egy esetben a valosagtol Ienyegesen elterd eredmenyt ad. ill. amely aszabadba (utcara vagy udvarra) nez.igen sokfele "k" ertek koztil: a megfelelo kivalasztasara nines -lehet6seg. Ezt _koveti a. a helyiseg osszes hatarolo feliileteire ki kell szamitani a hoveszteseget esezeket azutan osszegezni kelt Ezek ahatarolofeluletek a kovetkezok. ahol a falak es fodemek anyaganak es szerkezetenek pontos megallapitasara. Celunk. Ezt a hoatbocsatast minden feluletre . Fofal.KsEGLET (HOVESZTESEG) SZAMi T ASA 1. amelya helyiseg hatarolo falain. hogy ez sokkal-megbizhatobb. un. ill. alaphovesztesege mely az alabbi kepler szerint szamit- hate: ahol Qo a hataroloszerkezet P k a hataroloszerkezet a hataroloszerkezet alaphovesztesege (kcal/o) feliilete(m2) hoatbocsatasi tenyezoje -(kcal/m26 CO) tb a helyisegbelsd h6foka (CO) tk a kiilso leveg6. hogy ez leggyakrabban a mar. vagyis naponta hany oran at tart. 153 . vagyis azt a homennyiseget. amelyek a vegeredmenyben csak nehany %-os elterest okozhatnak. mint a szokasos legkobmeter :alapjan tort6n6 meretezes. A) A HOSZU.). Itt most esak a szamitas menetenek fobb venasait kozoljtik. ott. melynek cime:Epiiletfiites. Tekintve. A szabvanynak mely a kozponti ffites berendezeseinek szamitasat. a hdsziikseglet szamitasa a helyiseg hatarolo . mennyezeten es padlojan at a tuloldali kevesbe fiitott helyisegbe. A szamitas elvegzesenek e16irasaitazMSZ 14185 tartalmazza (e fejezetben a tovabbiakban roviden: a szabvany). gyms rneretezes. ha ra iregi kalyha megallapithatoan tul kicsivolt stb.ilyenek helyett megfelel6 atlagertekeket tartalmaz. Mint latjuk.X. tekintetbevetelet teszi szuksegesse.uj epitkezeseknel).vkalyhaatrakasoknal. ill.a cserepkalyhak meretezesevszempontjabol . de mindenuttramutatunk arra. de sarokszobanak ket. _Ez-az egyes hatarolo szerkezetek un. ott ezekkel vegezhetjtik a. Megjegyzendo. tovabba abbol adodik. vagyis az egyes alkatreszek sziikseges mereteinek kiszamitasa lenyegileg ket reszbol all: Eloszor meg kell allapitani a_fiitend6 helyiseg hoszuksegletet. . az alaphovesztesegre szolgalo keplet. masreszt annak leegyszenisitett alakjaval 1l16djaban legyen az aranylag'egyszenl es.unert a teljes hdveszteseg-kiszamttasara eztmeg % -os potlekokkal emelni kell. hogy _(5 maga szamitsa ki a sziikseges kalyhamereteket. ugyhogy ha ezek megallapithatok (p1. hogy hol talalhatok az atlagertekek helyett a reszletes szabalyzatiertekek. hogy mikor keriil leginkabb a kalyhaepitd szakiparos abba a helyzetbe. esetleg ajtooal. milyen megszakitasokkal.

.4 2. ~datok.2 45 0. hogya szoba-valaszfalak vastagsaga vako1atlanul 6 em (vakoltan 8 em). esetleg 60 em. Kiilsf5 fofal a) Az "F"feliilet megdllapitdsa.6 1. Ha e keresztfalakban nines nyilas es igynem tudjuk megallapitani azok vastagsagat.vagy a rendelkezesre a110 tervrajzrol le kell olvasni .9 1. mely afoldszinti szobat a [oldtal vagy (legtobbszor fiitetlen) pincetol.4 1.2 1'. ha a rajzrolIeolvasott. sarokhelyiseg eseten a te1jes keresztfofalvastagsagot. A falak "k" ertekeire a szabalyzat a fal anyagatol.5 I 155 . hogy a falmereteket elegendo 5 em-en beliili pontossaggalmegallapitani.\ Ketoldalt . melyek aszobat.9 2.~ 1~:-14. 1.yakoltmeszhomoktegla-fal tenyezoi k(keal/m26 CO) I 38 1.9 2..A falhosszanak megallapitasahoz Ie kell merni . mig ujabb. vazas epiiletszerkezet eseten iireges teglabol keszitve 25 em).~~ulet knel azonban .I 'I 1. melyeket a fiiggelek 154 12.9·. A fa! rnagassagat megkapjuk.mehezebb feladat. Mivel az ablak (ajto) hcatbocsatasat.. tablazatilban kozliink. vckonykolapburkolattal 2 oldalt vakolt meszhomoktegla-fal 1 oldalt vakolt.3 1.10 mot adjunk hozza.05 m pontossaggal meghatarozni.Jx.7 1.a szornszedos lakas szobajatol vagy mas helyisegetol valasztjak el. A kiilsC5falfeliilet a fal hosszanak es .Lakaselodlaszto falak. Ketoldalt vakolt.g .eges valaszfal-lapokbol 10 em vastag ureges valaszfal-Iapokb6l belso faajt6k .9 1. agyagtegla-fal .2 1.mint mar emlitettuk sokszor nines lehetos. b) A "k" hOdtbocsatdsi tenyezo megallapitasa.magassaganakszorzataval egyenla.a f:lszerkezet es igy a "k" ertekenek megall~pitasar~. Mennyezet (felso fodemszerkezet) mely a Iegfelsc. vagy a helyszinen meroleccel a padlotdla mennyezetig lemert belso magassaghoz az also es felso fel fodemvastagsaga reszere+osszesen 35 em-t adunk hozza (igy kapjuka szabalyzat szerinti teljes emeletmagassagot.eseten a szabad Ievegotol. padIotol a kovetkezo emelet padlojaig). akkor kozelitoleg felvehetjuk.0 0. kismeretfi teglaepuletnel. iijabb. mig a teriiletetO. Uj epiiletekuel a megfeleloe. 11. tablazat 'Szoba-valaszfalak hOatbocsatasi ValaszfalRetoldalt tenyezoi I vakolva I kCkeal/m2 6 CO) Vakolatlanul 6 em (vakolatlan 8-9 em) vastag rabitz vagy .2 1. Regi .0 60 em 0.0 1. tablazat Kiilso fofalak bi)litbocsatiisi· tenyezoi k(keal/m2 6 CO) Vakolatlanul rnert ralvastagsag 2 oldalt vakolt egetett agyagtcgla-fal 1 oldalt vakolt.0 1. kozbensf emeleti szobat . meg. azok teruletet a falteruletboltermeszetesen le kell vonnunk. A kiilso fofalban leva ablak vagy esetleg ajt6 teriiletenek kiszamitasanaI a szabaIyzat szerint a kiviil mert (vagy az alaprajzban a nyilas tengelyehez beirt) szelesseghez is es a magassaghoz is 0.~bIazatban kozoljiik nehany leggyakrabban eIofordulo teglafofal "k er- teIcet. vakolt uregestegla-fal 51 60 em 45 38 30 25 1. ill. mivel a hosszakat m-ben fejezziik ki. nagymereni teglaval epitett epiileteknel Iehet vakolatlanul45.35 1.. ua. Vakolatlanu! 65 em (vakoltan 9-10 em) vastag eltcglafal I 6 em vastag ti.pedig a felette . . 27.tek ~i~e~e~~se kounyebb.0 1. A fOfalak vastagsagat altalaban valamelyik falnyilasban mindig Ie tudjuk rnerni (a regebbi.3 1. azaz. Ezutan sorra vesszuk az egyes hatarolo feliileteket.• . Padlozat (also fodemszerkezet). . vekony kolapburkolattal 201dalt.9 51 0. kiilon szamoljuk. tablazat Belsd fofalak hOatbocsiihisi Belso fofal Vakolatlan falvastagsag . .de ehhez meg mindket oldalon hozza kell adni az illetO keresztfa1 vastagsaganak felet. mig a lakas-valaszfalake 15 em. szerkezetetol es vastagsagatol fuggoen igen sok ada tot ad meg.8 13. alatta leva szobatol valasztja el.1O~0.1 gipsztablafal .5 1. elegendo a hosszakat 0.1 1. egyebkent a padlas legteretel.iemeleti szobat Iapostetd.t. Megjegyezziik. mert ezeknel az.1 m2 pontossaggal vegyiik szamitasba.Ievd ·Iakas hasonlo szobajatol valasztja el. ua. a t~rvb61 megtudha!ok.2 1. esetleg 51 em.a ket Iiatarolo keresztfal kozotti belmeretet. azemeleti szobat pedig legtobbszor a hasonlo.

. kcal/rna o CO-ban 6. tornor . a "k" ertekeirepedig a 12.7 (az osszes falak ketoldali vakolassal ertendok) VakolatlanuI 12 em v. ~ kulon~ozo rendeltetesfi helyisegek eloirt belsd homersekletenek ertekel! 1. tablazatban.. a fuggele~~8. padlas) van.. Azonban a cserepkalyhaffites h6veszteseg-szamitasanakgyakorlata szerint. egyretegii faajto " . . irodak. 500m tengers~i. tartozo ket helyi~eg ko- e) A" 11~. Lalciselvalaszt6falak hOatbocsatasi fenyezOi k(keal/m2 0 CO) 1. ::. orvosi rendeI6k bolcsodek . zuhanyoz6k _:... akkorAt = 0. . mint a 2a-nal..5 33 3:8 4.. .0 5.'. a helyiseg berl6jet61ftigg _ ezen helyisegek belso hdmersekletet + 10CO-al vessziik szarnitasba (pl. akkor l1t= 0. ketretegfi vasablak kapcsolt ketr~tegii vasablak : . .. : : : : '-"" . hanem valamely zart .belso . Ha a' h6veszteseg .. .14.j~ vag)' ablaka. . . .konyhak.kkiilonbseg megallapltasa. ..:lOme~s~klete(tb) es a szamitasba jov6 hatarolofelulet tulso oldalan l~..t' f~~~tti'~~g~s'sigig . '. tekintve hogya ftites merteke.feletti magassagig.... es tornate~~~k" .. ruhatarak . az egesz 700 m tengerszmt feletti magassagon felul. h?jo.. aziizemsziinet ideje stb. Ha a tuloldali helyiseg fiitetlen (pl.. A falban Ievo ajto teruletet itt is Ie kell vonni. kapcsolt ketr~tegii faablak " :: . eloszobak.75·(tb-ik)' Ha a tuloldali helyiseg ftitetlen pinee. .:: " .: : : ::: : : ..(tb ... etretegfi faajt6 . akkorM=0.•..4. . Ha a niloldali fiitetlen helyisegnek nines szabadbanyH6 . ... ketretegti faablak . .. a fiitend6 helyiseg alapincezetlen es alatta fold van. Itt . . hogy aszobat hatulrol a kozepfOfal hatarolja es mogotte nem ftitott mellekhelyisegvan: E kozepfofal feluletet hasonlo modon kell szamitani. varo .reteg 6 em fal legreteggel Ugyanaz hangszigeteloreteggel .k" ertekeket azonban itt is feltiintettiik a 13. . . .tk)' Ha a niloldalihelyiseg.0 2:5 e~yretegii faablak .. a vizsgalt Iakoszoba tb =20 Co es szomszedos lakoszoba tk == 10 Co homerseklete eseten M=20~1O=10 CO).. 1.: Ha valamely futott helyiseg hatarolofeliiletenek (fal vagy fodem) tuloldalan nem a ktilsd legter. haIlok.. akkor a hOsziikseglet-szamiUts szempontjabola kovetkez6 eseteket kell megktilenboztetntink: Ha egy lakason beliil a vizsgalt es atuloldali helyiseg el6irth6merseklete kozotti kulonbseg (At)nem: haladja meg az 5 GO-ot. tablazataban talalhatok.akkor M=O. .8 3.szempontjabOl vizsgalt lakoszoba mellett 'n'i1~ Iakashoz tartoz6 lak6szoba van.blazataban.6·(tb -tk)..:: : : . 2 . ..futetlen padlas. ".1 1. . akkor -'legalabbis a kozponti fiitesek . • '.:::: .700 m teI?gerszmt . 157 I~ko~zoba~. .' eI6esar?okok.. : : ::: : : : .1 2. tomor agyagteglafal· Vakolatlanul 15 em v. ..tk)· Szoba-vdlaszjalak (ugyanazon lakashoz.' hivatali dolgozoszobak furdos?:obak. akkor ebben az iranyban nem szamolunk hdveszteseget. b) A . vagy. t~.. . az egesz a Dunan'~is~6ri' : : : :: orszagban. . mellekhelyiseg) es a szabadba nyilo ajtaja vagyablaka van..iranyban nem szamolunk hoveszteseget -.8 2.. A leggyakrabban elofordulo-valaszfalakra vonatkoz6 . -15Co -18 CO -20Co -120" 156 .. pince. . t~ngerszint feletti magassagig Budapesteri es tuion.20 uvegezett {erkely) ketretegfi faajtc .. .0 6.. csak a leggyakrabban elOfordulo nehany helyiseg elolrt belschofokat (tb) kozoljuk: rr r zott) a) Az "F" jelUietmegallapitasahasonl6an tortenik.~~ '~~s~ig't6bbi 500 .mcszhornokfal VakolatlanulJz em ikersejtfal '. . mint azt az la alatt targyaltuk..helyieeg (szoba. M a futendo helyiseg elOlrt. .fegvagy ter homerseklete (tk)kozotti kulonbseg CO?a~. uvegezett (erkekly! egyretegf faajto .4·(tb . Ha a tuloldalon mellekhelyiseg van. tablazat ad utmutatast. .k" hoatboesatasi tenyezo ertekeinek felsorolasa a ~k1IT6iibOz6 szerkezetii es vastagsagu valaszfalak esetere a fiiggelek 26. tornor agyagteglafal Vakolatlanul 12 em v. mivel annak h6veszteseget kiilon szamoljuk. . akkor ebbenaz iranyban nem szamolunk hoveszteseggel.. orszagban .9 1. . .akkor az Ic-nel kozoltek szerint kell szamolni. 16pes6hazak .4" A kiils6 fofalban lev6ablak(vagy ajt6) "k" ertekei.h6veszteseg-szamitasara vonatkozo szabvany szerint _ ebben az . e) A At hbfokkiilbnbseg megallapitdsa: Ha a fal tuloldalan szinten ffitott lakohelyiseg van.0 2. +20C" +2400 +1600 +22 CO +12CC A kulsd leveg6 szamitasba veendo ihdfoka (tk) 500 m. . tablazat . " . " . . egyretegfi vasablak ' .. El6fordul. .v~h~~y.

hogy a szobaalattaItalaban hasonlo lakoszoba van. tablazat Fddemszerkezetek 16. mint-.6 Ha pedig a legfelso fodem folott f~lt61tes.75 X32 ~ 24 C -r~v~= hero.. .or.. akkor a I1t atlagosan O.. " k"ertekek reszletes felsorolasat . tablazat ad utmutatast. Lakaselvdlaszt6falak a) Az "F" felWet mint a 2a-nal. tablazata tartalmazza.fafodern eseten csaposgerendas fafodem eseten k(kcal/m2 6 CO) hOatbocsatasi tenyezoi k(kcaljm2 6 CO) 0. . Itt kiilonbseget kell tennunk legfelsd emeleti es als6bb emeleti(vagy foldszinti) szobak kozott.J:" megallapitasara reszletes ertekeket a fliggelek 27. Ha a szobat a szomszed lakast61 egykczepso . akkor a leggyakoribb "k" ertekekre a 17. hataro16!e1tilete~ fentiek szerint kiszamitott-hdvesztesegeit ossze kell adnunk. 15. a tk erteket + 10 C -ra vegyuk az Ie alatti . Itt kulonbseget kell tenniink foldszinti es emeleti szobak kozott. Iegfelso emeleti szoba folort padlas vagy legter van. a tk =+ 10 C'<ra veheto az Le-ben koz61t indokolas szerint. tablazatban kozoltiik. Ha a mennyezetfodem.teMta me~Iiyezet Iott mas lakas hasonlo szobaja van. tablazat Laposteto alatti mennyezetek bOatbocslitasi· tenyezoi Mennyezet acelgerendakkozotti poroszsiiveg (tegla) vagy vasbetonfodem eseten boritott .5 c) AM megallapitasa. akkor a mennyezeti fodemre vonatkozo leggyakoribb "k" ertekeket a 16. akkor a At ertekeket az . mig a leggyakoribb ertekeket (parkettas helyisegben) a 15. tablazat tartalmazza. Igykapjuk a szoba tel159 158 .Itt a szokasos lakaselvaIasztOfalak "k" ertekeit k6z61jiika 14. ha felet~e'padlaster vagyIegter van.. 4.. akkor ennek "k"ertekeire a 2b alatt kozoltek a mervad ok. ..feliil kozvetleniil lapo~tetovel. tablazata k6z61. szomszedos Iakasnak mellekhelyisegei vannak. 17. mint a 4a-naL b) A "k" ertek megallapitasa. tablazat Padhister alatti mennyezetek hoatbocsamsi tenyezdl ' Mennyezet acelgerendak kozotti poroszsuveg (tegla) vagy vasbetonlemezes fodem.indokok alapjan. derekszogfi negyszog alaprajz eseten tehata hosszusag es szelesseg szorzatabol. a111ik. c) A At megallapitasa. az egyes.4 A fodern szerkezete Acelgerendak kozotti poroszsuveg (teglajvagy vasbetonIemezes fadem Boritott gerendas fafodem Csaposgerendas fafodem A 0.75·(tb-tk)-ra. tehat fo lotte a szabad levegovel erintkezik. budapesti lakoszoba esete~ 0.. " .fofal valasztjael. i Nem Iegfelso emeleti s~?baknal. Ha a fal tuloldalan a. Padlozat a) Az "F" felWet egyszenien a szobat hatarolo falakk6z6tt mert alapterulet kiszamitasabol all. e~ la.'.?. Nem Iegfelso szoba mennyezeti fodemenek "k ertekei megegyeznek a 4b alatt kozoltekkel... t~hat pl.7 0. boritott gerendas fafodem csaposgerendas fafodern k(kcal/m2 6 CO) 1. tablazata ~?- Az alaphoveszteseg szazalekos potlekai Mint mar emlitettuk.7~:(20~12) = . b) A .post~to van.Emeleti szobakpadl6zatara. c) A Athofokkiilonbseg megallapitasa. . 2.6 0..85 0. FOldszinti helyiseg padlozatara az Icutolso bekezdeseben kozoltek vonatkoznak. tablazatban. 5 Mennyezet a) Az "F"felUlet rnegallapitasa ugyamigy tortenik.3.75 0. a fiiggelek 29. kozli. akkor az Ie alatt-kozoltek szerint ken eljarni.emeleti szobanal. Ha a.Ic alatt kozolteknek megfeleloen kell felvenni. Legfels? . b) A "k" rnegallapitasara a reszletes adatokat a fuggelek 29.9 0.0 0. .

akkor. hogy a ktislo fal szeltol vedett vagy nem vedett. az ablak vagy ajtonyilasokt61. Belmagassag 2.a ftiggelek .90 rn magassag: 2. ~8. eszakkelet vagy eszaknyugat fele nez. d) magassagi potlek akkor ~5Yo-ra.30m F= 3. . rninel hosszabbak a ffitesi .8 kcal/m=o Co . ha pedig nem vedett. hogy a teljes hoveszteseget megkapjuk.2-3 em" rei kell novelni).2 keal/m26 CO ketretegfi.. .iizemsztinetek. Ennek megfeleloen irja elo a szabalyzat a kiiloribozd Yo-os felfutesi potlekokat. es Igy a helyiseg.1t=32 CO.87 : . ha a helyisegnek szeltol vedettkiilsd fala van. Lakoszobaknal ez nem igen jon szamitasba.1512 0.32.hatarolo falak . Ezt az alaphoveszteseget meg a szabalyzar.tovabba a helyisegnel mindket iranyban szelesebbfl.10-0. Kii{so folal.akkorerre a falra a szelpotlekot 10 Yo-ra.0 m-nel magasabb a) felfiitesi i>6tlek azegtaj-p6tlekot + 5 Yo-ra.iranyaban elotte olyaneptilet van. tehat . a szobalevegd es a . vagYls.Iehfilt falakat. a fuggelek 31. Kozelito szamltasunkban elegendo.az ebbol eredo hcveszteseg-tobbletet szinten szazalekos potlekolassal vesszuk szamitasba.2m Az egtaj-p6tlek nagysaga attol fiigg. Ha a kiilso fal vagy sarok eszak. kozul C es D helyisegek ugyanazon lakashoz tartozo mellekhelyisegek. h) szelpotlek £ Ha a vizsgalthelyiseg'egy vagy tobb ktilso fala szelnek vankiteve.A" szoba 1. = 20 C'<es ~uda~esten a szamitasba veendo ktilso hornerseklet tk = -12 CO. tablazataban. Ezek a hovesztesegipotlekok: felfutesi potlek szelpotlek egtaj-potlek es 4. pelda.. . Ujabb felfliteskor a termelt honekegy resze arra hasznalodik el. hogy a helyiseg kulsd fala. A helyiseg alatt ugyanolyan lakoszobak.95 m. hO kell. .Ieegyszertisitett szamitasmod A B milyen konnyen es gyorsanelvegezheto. ban elofrt Yo-os potlekokkalkell novelni. hogy teljesen elegendo pontossagu.' a) "F" teriilet szelesseg: 3. ujbol felmelegitse. + 11 Cserepkalyhas munkak '161. annak megszunte utan a kalyha.80 0. A szamitas 1l1eC netenek begyakorlasara : peldat kozltink. Alak6szobakkal szornszedos helyisegek . a ktilso fal vagy falak szamatol. tablazata tartalmazza.30Xl. magassagi potlek. ill. A szelpotlek nagysagat a szabalyzat a szelerossegtol. amely Iegalabb annyival magasabb a vedendo helyisegnel. sarokhelyisegnel a kiilsd sarka milyen egtaj fele esik. Ha a tiizeles uzeme nem folytonos.jes Qo alaphoveszteseget. abra egy tobb15 emeletes budapesti lakohaz legfelso emeleti alaprajzanak reszletet mutatja. melyeket a fiiggelek 30. feJettiik pedig padlaster van. Alaprajz vonatkoznak (helyszini meretfelvetelesetena vakolt falak " kozott mert szobamereteket a ketoldali vakolatvastagsaggal. SzeIt61 vedett egy ktilso fal.7 m2 tiszta falteriilet b) .egyeb kalyhaknal 25 Yo-ra vessztik. ha az uralkodo szel .95+0.30 = 12. ha delre vagy delkeletre. Cserepkalyha-fiitesnel egyszeni. mint a helyiseg ktils6 falanak es aszelvedo epiilet egymastol vale tavolsaganak 2N resze. ' A 156.91~ 3.35= 3. az ablaknak az alaprajzba beirt merete 120/160. Elvcgzendo az A se» jelti !~k6szo~akb~n Fe}aIlitasra kerulo cserepkalyhak meretezesehez sziikseges hoveszteseg-szamltas.hogy az igy . Az alaprajzban feltilntetett meretek vakolatlanfalakra 156. E a szomszedos lakas lakoszobaja. faablakra: 2. helyiseg eseten az un. ha az egyszeriisitettszamitasnal atlagositva a felffitesi potlekot folytonego(termokoksz)kalyhanal ()-ra.Jc" tenyezo 45 em-es teglafalra: 1. abra. tovabba attol ftiggoen adjameg. egyebkentO Yo-ra kell venm. A magassagi potlekot a szabalyzat 4 m belmagassagnal magasabb helyisegeknel felmeterenkint 1 Yo-ban irja elo.iA vonatkoz6 szabalyzati szazalekos ertekeket Iasd . 2 ~ 12. Ebbollathat6 lesz. hogy akkor. akkor 160 c) 10. tablazatat). Ehhez termeszetszerfileg annal tobb . 20 Yo-ra vessztik.sitheto a feladat es teljesen niegfelelo.0612 = 3.1t" homersekletkulonbseg: Mivellak6szob:ina1 t.tobbe-kevesbe lehtilnek. 0.10 novelve:l.90 X 3.70= + + .9 m m-el 2 -·2.

. IO .8 8. 0.3 "B" szoba teljes orankinti hovesztesege 13 10 10 24 B) A CSEREPKAL YHA FUT6FELlJLETENEK ES BELS6 SZERKEZETENEK MERETEZESE Alaphoveszteseg .8 13 Co.1 8.8 . L1t= 0.-19. 3. (Qo) osszesen = 1583.80 X 3..3 m2 ablak kiilso fal 6.4 17.9m2 -2.6 kcal/m'6 Co c) "L1t": ' .6 I 32 32 13 5mennyezet FxkxL1t kealJ6 409. .5 2 belso fofal 3.9 0.8m2 20.3 5.4 X 32 = 12...30 = 17.4 3.6X40% .07 -2.. 18.2 10.3 Ie ajt6.3 2787.1 779.2 10.4~ X.8 x 3.3 160. 10.4kea1/6 Az "A" szoba teljes hovesztesege Q = 2217. 0. Lakdselvalasztofal a) "F" terulet: 5. .5 1.9 keaI/m26 Co e) "At": idegen Iakas lak6szobajamiatt: L1t=20~10=10 Co #" '10.: esapbsgerenda fodem = 0.8 -1.5 kcal/m-o Co B) "L1t" h5merseklet~ktil6nbseg M ivel ~ fal rnogott ugyanazon lakashoz tartoz6 szabadba nyilo ablak vagy ajto nelkuli rnellekhelyiseg van: .5 20.0.8 -- 0.5 2.30 =2.8 --- 0.. Alaphoveszteseg Qo = 1583.0 256. kepletek reszletes ismerteteset az MSZ 14202 tartalmazza.2 -- ---- 32 395.2 2.8 20.30 =.5 295.3 x 5. Belso fOfal: a) "F" teruletr '3..8 2. -2.8 17..3 x 3.8 m>..0 kcaljo "B" szoba Hasonl6an szarnithatjuk ki a "B.5 19 13 10 24 133..5 mb) "k" tenyezo ...15x3. tablazat foglalja ossze..5 m2 m2 Potlekok a} felfutesi potlek .3 X 5. b)"k tenyezo: 15 crn-es teglafalra: 1.•. ill.7 796.7 2. A cserepkalyhak meretezesevel kapcsolatos fogalmak.8 kcal/m-o Co c) "L1t": ' szomszed lakas Iakoszobaja miatt: L1t=20-10=lOCo. (2..9 0.8 2. a cserepkalyha kiilsd 163 162 .5 mb) "k".6 I keal/n~ 6 Co 1. v ••••••••••••••••• b) szelpotlek (szelvedett kulso fal) ..2 2. = 633.4 184..80 X 5.8 kcal/m-o Co ajt6ra: 2.4 2. osszesenpotlekok 25% 10% 5% 40%. rv 12. mint "A "-nal.3 320. A "B" szoba fele eso valaszfalon keresztiil nem szamolunk hoveszteseger.1. Pad16zat: a) "F" tertilet: 3. ••••••••••••••••••• relmegnovelt terillete: 0. 9~..90 X 2.2 -- 32 32 . + _.4m2 c) egtaj-potlek (eszakkeleti kulso fal) .35) === 5.1 17.3 = F m- I kcal/ I k 6CO m2 At CO !FXkXAt kcal/o 4.1 17.40 X 3.2 -- 1. tablazat tartalmazza.5m2 levonva az ablak. 10. 10 m- .-nel=20.. amint azt a 19.•.6 kcal/o p6tlekok:1583.3 '2. 'V tiszta faltertilet .6 . Mennyezet a) "F" terulet: mint 4. Itt csak nehany fontosabb imeretezesi fogalmat ismertetunk. a 80/220 meretti ajt6 0. .3 12. tablazat A hatarolo feltilet teriilete 1 ktilso fofal 3.1 108.2 17. . folotte levo padlaster iniatt: 24 Co A szamitast a 18.' szoba hatarolo feliileteinek hovesztesegeit.8 0.40 = 20. mint "A"-n<il -ajt6 4 padlozat 3. tablazat _Megnevezes 1 ktilsa fofal ablak 2 belso fOfal ajt6 3 lakaselvalasztoja] 4 padl6zat 5 mennyezet 10.5 197.1 b) "k" tenyezfi 60 cm-es belso falra: 0..9 197.8 68. vasbeton fodemre parketta padI6zatta!: 0..2 68.8 Alaphoveszteseg (Qo) Potlekok mint "A"-nal 40%-kal -1990.

<!-'<!-V)-q-...(") "...> adwas......"""" _.<:: ~ ~ >..~...) 7 lI')\O\O\Ot'--- 70<'">'00 t-t'---OOOOOO Nt--077 .OONOOOO ("....'<!-" ~ -. oq.-'" c<! N X C'fN-X C'f N" a.r) XXXXXX tn t...- OONNO I ...._..... NN 00 00'".. M M..-...00_. ~''_'.t NNN-NN"''''0000 NNt--t--t-t-~_('f")('I'j.oE~ B._.."'~ ('..N-.....)fl1J...-." <.~.~ .~o :~~ 00 ~r:n . 0\ .-.._.)1l1ZIJ.- "..T"-''''NN~ 00".. NNON'ON r-.. l~)J?W S...-....' '<!-0700 O\~ o. ._.n t() XXX lri("f')tn("f"')Mtn XXX XXXXX . "' t'f ~. ....-NN ("'lin O·7·\Dl{')l.r ..~ t\0' t..."-_ 66666 \0\000\000 -MM('I")VV 660"0"0" NOONNOO NO'...p X".. . NN"C'IC'l-N" 3?SAI9W 3?SS.X7V"lX or.M ..._'-.. ~ NOONooOO V)0V)00 '-......... . ·-{"~MN XXXXX XXXXX NNNNN ~~M"-:. M XXXXX V) V) NV)V>..0\ 0\..n v...-xx~xx ".. .::j-\O C"l _ ""..iil...C<! N -ro ...l......"X .~ xxx 00If) r-V) 00 00 0\ -M xxx ~ r- 00 00 0"........)I!P.. 70'<!-00 N"~"M?-"~" 000-00000 ! f'l".oXXXX0 \Olt")\Cl. ." .-". E-£v~ ZSW '-. (".0'-.._'<!\'c~l(j N"XNXXN- V) N-XXC'r"" XV) lr> XX '0 v) XMM-('._.)){ l... .. ..-NNN.r X X X XXOOOO 'Doo -- M ('f) M 'C<! N en 0 rJ:J E I S(6/Z-zS-:11: N .......r~N~~ N~t\l"'N"..Do::::t\O\Cl 0000 No\OOOOO 00 .N .... __...-_ 164 165 .NM~tr) - ::0 ..'" 70770' 0000000 g~~gj~g) "...-.{) .-" v..... N"_(")~ ro" -s- 0'0 oo e-...MC"l ON07-q0\ M."'N"'N"'.""jMMM('I')('\"') MMf'iN~N M'~\O-~M\O XXXXXX XXXXX XXXXXX MMMMMM .. '0 N I I :0.0 " ...... _~N""..~("....X-qN"'" v:.-... 'C<! :E 'C<! en en c<! OIl c<! I8 o -8 o '0 ... <n........~.._"'.(")Vl()tr) ..!'~ ~ ~ ..t\l'C'l .O-q-'<!-O\-q-O\ ~'<!-O\O\..0\ .-:...X". 0'\ 0'\&. ~ ~~~ \0 N'O'OOO <-".." -q-" roo ..-.o lr>0 ".)ldBIV 8 N 0 .<:: .....v..-._.j 0\ 0\ 0\".00 ooNOOMt.L 8 () xxxxx ...." N" ('1" N N" I.-0000 NCONNOO N""~""("'"'t"'.. NMNMM ~·r .§ . ·n 0 (')1".........f .-~O\ NOOO<'l c{NNNN 0\"... ~ ~ N 100 t--" 0\_ o." o ~ 'O'Ot--'Ot-XXXXX NNNtr>N XXXN"X' v:...".-..)l/) 0'00'0'00 0"00"0"0" 0"0"0"0"0" ...... r_M ."' N'" N' 0\.N ....:~.. ~-I-I-~~7-q-0'<!-0 .... NMVl. ('1")"' M"'(... ._ NO\NO\O\.. 00 C\ 00 co 0-.-"....-~.M('f'"')("f)('f)('f")('fl l...\C ltjl.-.-..-! A[\lS OOONO l... \000 . \0:\0 00 00 -0-....-0\ E ! ~ ~~":"~:" I N N. ..1. N N"'l oot'---OOt"t-- OOr-OOOOt'- 0.-.. ~ " en 8 '" XXXXX NtrlNv)N XN-XN"X V)X"..... Cf") 0\0000_00.~_oo".n 0\0 \0 o'{'f' MMMM..I-". ~NMNN O\...() \0 tn \0 _\." c<! " .. I I---I-----'------_--:------c-~I 00 00 00 00.00 00 00 00 OO_CC ........(')l{')O 0. MC"l""'·. 00 0000 MV) 0\ 0\ 0\ 0'-..00\00 \O~"-..]) ( ~..~ tn ~..-.) XXXXX tn-V) . "":NN'" ~ \0... 0\ 0\ 0\_0\..0\ ('f'• ."..-!~ M('f"'iMMC'I") C'l ('. ~NM"¢'-n ("1")("!')M('I'JM ci '0 t--·oo 0 0\ -M('f'l~V) -""'(1"-1...-0\0\"..NNNNN' "..: S S 0\ "'t-..-..--"':...V)("f)('f")l...Q ~ co on "ro I~I I sI I~i o ~ :~ I ~ N o E I~ I ~ ~ 1. 0". NN"XNN" XX7XX M-qV) V) ".:::t""'j \0 00 \0-..._..._.. oo·~ -: ("f') ~"N-"""""N~ N N"' 0 t--NNNt_M'-'.. .'" OONOONNt-0\ NO\NN."" .:::t tn\D\Otnt'- 66000 \D If) \0 \D -<'I t-V)l..-00._.M_('f) Olfl...)I?ZS 0'00'0'0 ("'f')("-rjf"'")MM '000\000 M("f')MMMM \Cll!)<n\Ol._ t.-":('l"' -~~ ('r C'. _ ..-<~("I') N-NC'lNNN ."'N""M"'N"'· t-NNNt-".f'" .r) \D. ·'::t . r-...."' C'.i'-...-IM .0.v. C"'l.O\NN N\o ~ .' NNNNNN NNNNNN M("t")MMM C'I N N N ...-.-. t-:.-.._ t--" t-: 1"-1'-. I .0..-...-"l ..""-lt'00·".-.0 rN .' . "'-" N.-..0 '0 Irl o"o-0~060" 0"0"6666 ~o t.-. ..C"..... ~o~'6"'::'~ ......(') ~N("IjMNM I -e t- ~---~-~-I-------."'v:... .-..() '0 t-- 00 0\0 ...q 'C<! !':! S c<! .. ....-<..... I I "" .-"..NNO\ tr)Ol()tr)O ...lr) .O\M'-. 8 Of) I- 00000\.-.. f'""'-O\O\"-O\~ 0\.....-00 MMNMM l/')l...-.... 0 WN.1"'-.:f'N....- . "'.

Bgysege: kcal/o m-.45 5.81 15.§.07 7.47 7.01 7. k 0k sz m~ 4 2.73 3.56 3.5X7 I I szellozo szellozo kalyha talapzattaI 7 I' Fedes.73 4.11 3.15 4.55 6.45 5.07 I 0.29 0.40 5.09 5.06 7. A kalyha hatdsfoka (I]) alatt a kalyha teljes ffitdfelulete altal egy ora alatt leadott hdmennyisegnek es a tuzeloszer tokeletes elegese mellett egy ora alatt felszabadulo hdmennyisegnek %-os viszonyat ertjiik.5 x3 x8 5x3x9 5.64 7.31 1°.74 4.83 6.16 4.47 7.78 7.01 7. amely fatilzelesfi .5x8 5.47 6.23 0.5x7 4x3x8 4. 4.5x8 5x2. 1°.5 x9 5. 6 2.74 3.40 5.5X2. csempeben Vegyestiizelesf es toltorend.84 6.31 0.58 5.98 4.49 5.01 7.23 6.54 .63 0.5X2X7 3X2.63 3.5X8 4X2.5X7 3X2X8 3.98 5.81 5. Fafuteses kalyhaknal.44 5.26 0.60 6.53 0.62 5.35 0.57 4.palastjanakes a belso szerkezeti elemeinek meretezesere adunk gyakorlati tanacsokat.54 6.15 4.06 7.5x3 x8 5x2.5X6 3X2X7 2.98 5. A cserepkalyhak hatasfokat a kovetkezo atlagos ertekekkel vehetjiik szamitasba: . mKalyhameret.36 4.53 6. A szabalyzat szerint a tetosik terulete is ffitofeltiletnek szamit.6.5x2. kalyhanal a tfizter feneksikja folott.81 5.86 3.64 7. hdmennyiseget ertjiik.81 6.5X2X8 3X2.64 7.31 1°.72 7.4.27 3.5x7 4.13 8. nero atat- lalacsony I ~~~~~a szerint. hogy a teljes hdleadast (Q) masneven Jutoteljes[tminynek.74 4.18 6.23 6..63 3.30 6. Masreszrol Q = Qn·Fb vagyis a teljes holeadast megkapjuk.· parkanyzatok es a flisteso nem szamithatok ffitdfeliiletkent.09 c 4.02 3.43 3. ha a kalyha ffitOfelliletet szorozzuk a fajlagos holeadassal.55 7.66 0. 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ·11 7 2 I 3 2.39 5.54 6. 4.75 4.23 6.41 4.ToItO" kal hTermoszeru a y a rend.5 x9 6x2.kalyhat kell epiteniink. 0.5x8 4x3x9 5x3x8 5 x2.06 7.66' 0.54. Ebbdlkovetkezik.55 0.47 7.39 0.07 6. Ide szamit tehat a kalyha palastjanak az a resze.79 8.33 5.5X7 4X2X7 3X2.36 4.09 0.44 6.18 6.36 4.23 6. akkor a fenekslk alatti felulet is fiit5feliiletnek szamit. Fatiizeleses (rostely nelkuli) kalyha Id6szakos (vegyes-) fa es szentiizelesti es a t6lt6rendszerii szenttizelesu kalyha Termokoksz kalyha '1 = 70-75 21.11 3.09 15.06 7.5x8 5.56 7. a 'langgal vagy a fiistgazzal erintkezik. A kalyha fiatfelidete (Fk) a ktilsd esempe feliiletenek az a resze. a tobbi cserepkalyhanal a rostely folott van.megfeleloen tartalmazza a tablazat a kiilonfele tipusu es mereni kalyhak ffitOfellileteit.07 16. tablazat tartalmazza. Ilyenkeppen 'a vegyestiizelesti kalyhak legalso esempesora esak legalabb 4 csempeszelesseg eseten.44 16.45 5.964.18 6.31 4.35 4.84 6. "/0 3. amely beliil az izz6 tuzeldszerrel.23 6.72 5. ha a teljesholeadas Q kealfo es a teljes ftitofelillet Fk m-. .71 4. tablazat A cserepIciIybak ffifofeliilefe Sorszam A palast fiitofeltilete.72 4.22 .35 ! 327 .44 0.49 0. A szabalyzat szerint a' eserepkalyha normal teljesitmenye 7 em kozepes falvastagsagig Qn = 700 kcal/m-o.11 I 8 3.47 7.mttasakepezi.5X7 4X2X8 3. A cserepkalyhak meretezesenek alapjat a futendo helyiseg orankenti hosziiksegletenek(hovesztesegenek) XA alatt reszletezett sza.5x8 6x2.0.09 5. ha van atszellozd talapzatuk.64 1·°.37 3.98 1°.07 6.81 5.26 .06 7. azonban erre meg a tovabbiakban visszaterunk.80 3.80 2.32 1 I 16 17 18 19 20 21 22 11 12 13 14 15 I 4x3x7 4x2.47 7.89 l I 9 I 1 10 I I I 2 3 4 5 6 7 r .09 5.) A klil6nb6zo mereni cserepkalyhak ftitofeltileteire vonatkozo adatokat a 20-21.59 2.36 4.18 -- 23 24 25 26 27 28 29 30 I 16 17 18 19 20 0.5X2X6 3X2X6 2.23 6.47 5.37 .63 3.33 2.5x3. hogy olyan .23 6. 0. Kepletben kifejezve.57 4.5X8 4.90 I 0. akkor a fajlagos holeadas Qn = QIF/r. ennel kisebb kalyhaknal pedig esak magas talapzat eseten szamitando a ffit5fellilethez.26 0. magas talapzattal I MSZ 543-53 I I Sz2/935 TE- Fatiizelesfi kalyha .01 161 .45 5.80 3.98 4. A tetdsikon tulemelkedo diszitesek.81 5.40 5. Megjegyezzlik meg.47 1. I I 2.72 4.5x8 4x2.5X2.40 5. (A: termokoksz cserepkalyha normal teljesitmenye Qn = 1000 keal/m26.36 I 1J = 75 -80 "/0 1J =80-90"/0 A kalyha Jajlagos hbleadasa (Qn) alatt a kalyha teljes futofelulete altal egy oraalatt Ieadott osszes hdmennyisegnek a fiitOfellilethez valo viszonyat vagy maskeppen a ffitOfellilet 1 m2-e altal 1 ora alatt leadott .09 5.72 4.43 3.09 5.43 3.30. Ennek .98 5.27 '3.5X2.5 x 2. 166 12 13 14 15 8 9 10 4.06 7. a fajlagos holeadas szambavehetderteket pedig (az 1 m2 ffitofeltileten lora alatt nem eroltetett tiizeles mellett leadott homenynyiseget) normal teljesitmenynek is nevezik.81 6. 7.51' 6.47 7.08 8.- I 3.22 0..81 6.

s jalacsony/ ka!. fedolapcsak akkor szamithat6 ffitdfeliiletnek. talapzattal I . .. akkor azalapterulete (napi-Iu orai ftitest feltetelezve): a Q a.5X8 26* SX3X8 27*1··· lOX3 XS · 2S* IOX3 X9 . ' I I I I A liistjdratokme.87 10." .a szellozo sz. Ennek oka. ~a a tUzt~r szelessege "il" em es melysege . amelyhez mar a-megfelelo meretti kalyhatipust a 21..tuzelerostelyokmeretei: Vegyesffiteses kalyhanal a tiizszekreny meretei tekinteteben a tUztirepitesenel kozolteket kell alapul. kettos kemenybekotessel. 2LX23 em =4. fiistjdrat A· II./1 A 22. mig az Ib. de ez a magassag 50 cm-nel' kisebb es j)O em-riel nagyobb nem lehet.80 8. mivel a kalyha Fk futofelulete m--ben adott. -4 i 7.5 x3. 23 X 26 em = 598 cm-.38 n.I = 225 cm-: H . •.5X9 25* SX2.26 12. " Q 168. A tuzszekreny n:agassaga h = 40 + Q/150 em kepletbcl szamitando.89 Az I.kaIYhal rend-I .Ol'R (m--ben).32 A 22.T61tokaIyha '·Pedes szeru. E tablazatban kiilon szerepel a palast es kiilon fedolap fiitofeliilete. . A szabvany 2... ki. . 1. vagy mas alakban.87 12. belso csempefallal (legvezetek) keszulnek. Ugyancsak a szabvany szerint: R=i·B. fiistjarat A ~V.27 14.5x9 6x2.S7 8. .9 pontja szetint: B=--. haa kalyha csempevel/. !iistjarat A [iistcsd A beego keresztmetszete Im=77 Fk frv =80F" !cs=33Fk I~=87 II =85 iiI =77 Fk Fk Fk 24 16X3. A 'tobbi szukseges alkatresz-rneretrejkozofjhk a szabalyzat szerinti tapasztalati kepleteket. 21 X26em=546 crn-. fgy megkapjuk a kalyha sziikseges futofeluletet m"2-ben.tablazatb6l kereshetjiik.93 0.21 9. tablazat tartalmazza. •• .lazatbol kiveheto ffitofeliilet m--ben.69 . A szabvanyos . ahol i az 1 napra eso futesi ida oraban.mazas takarolappal vagy mazas fedolappal van betakarva.87 14. fiistjarat A Ill. r . = 100 F.reteita 111" 22. .. ahol R a napi tuzeloanyagszukseglet. / 2 21 22 23 1/1 I i I csempeben I I IVegyestiizdesul .zi 11. hogy a tetosfk. fiv= 77F" Ics= 50Fk 3 ! 4 7 I / 5 I 6 7 I S/ 9 I 10 6x3xS I 6x3.41..-IV es/es teriileteket cm--ben kapjuk.m2' szerii nem at-/ atkoksz maga. hogy egy napi tiizelofa elferjenbenne.-/ '935 ? Kalyhameret.94 ! 8.38 }2. A rostely merete"Fr=Fk/100.21. 'fJ·H. venni. A tiizter [ticzszekreny ] mereteinek megallapitasa * Ezek a kalyhak ketftiteses kalyhak.5x9 5. uizter 18X21 em=378 cm-. A palastfiit6feliilete. a'!=O.87 10.Amennyiben a kalyhan csak csereptakaras van.19 15.38 10.48 114.87 0. eseten aferfogatveszteseg miatt a fenti kepletszerint kiad odo alap-.87 14. fr.6x3 x9 . szennt. ~~I. kalyhanal Vegyestuzelesu Fatuzelesues termokoksz kalyhaknal Ib =125F" Ji=100K Iu= 91 r: fin = 77 F/.80 11.' * A kepler megertesehezmegjegyezzuk.41 I I iI. 23 X31 em=713 em>.5 x9 . kepletbcl szanlithato.32 1.94 I 7.I" em. akiszamitott hoszuksegletet el kell osztani az epitendo kalyha normalteljesitmenyevel. Faftiteses kalyhanal a ttizternek akkoranak kelliennie. 8. tab.4 resze szamolhato fiitOfeltiletnek . tablazat flistjaratok meretei Megnevezes I . 27 X 31 em = 837 em>. . tablazat folytatasa Sorszam MSZ 543-53 I I . . tablazatban leva kepletekben az Fk rnindeniitt a 21.48 I 8.5XS 5x3. melynek fUtOteljesitmenye fedezi ezt a hoveszteseget. a rostelyfeliiletet pedig kenyelmesebb cm--ben szamolni: F. 7. mig Baz 1 orara eso tuzeloszukseglet. lOZOjkalYha el talapza ttal. ill. I 8.. A gyakorlat szerint.83 cm-. ugy teriiletenek esak 1. A 33 cmhosszu kandallofaval valo tuzeles es gulaszeru faberakas .21 12./' Fatiizelesu· es toltorend.yh. " .. Evegbol.48 11. I. Az Igy szamitott rostelyfelulethez megkeressiik a Iegkozelebbi nagyobb feliiletfi szabvanyos rostelyt.<. ITer1119. hogy az MSZ 14202 szerinta alapteriilete: .06 1.-l 1 31 32 33 34 35 36 I ~.88 1.

A szamitasba veheto teljes fiit6feliilet _ a'feQes 1/4-et veve . elere allitott teglabol megepitheto.26 m-. A padlas-teglabol epiiliS bels6 valaszfal vastagsaga szintenee 4 em.valaszthato. Afilstjdratok meretezese elott mindenekelott allapitsukmeg.amibol Q a. szamu 3x 2 x 7 csempemeretn kalyha. gy ad6dik a tfizter alaptertilete: I '.csempefal vastagsaga 4 1 4 = 9 em.1 em agyagreteggel boritott . de ez a magassag 50 em-net kisebb es 100 em-net nagyobb nem lehet.26/4:=:: 3. A kalyha esen!ptakarassal keszuljon .8 = 54.-. abra). A beegd meretezese: Szelesseg: a kalyha szelessege 3 csempe 3 X 21 = 63 em ~ ebbol Ievonand6 a ket samottfalazasu esempe -2X 9=18em 1\ I.harom fiistjaratos eserepkalybamegtervezese alaesony labazattal. A hamuter kismeretti. a·!=--cm2• 2. pelda szerinti "A" belyisegben felallitando idoszakos vegyestUzelesii. A rostely szilkseges alaptertilete: 100 X 3.10-.hsn kapjuk. I \ + + \ If. f)'H. 9. . a hamuter sztiksegcs magassaga m = 4430/378 = 11. ~ .11 0.Fk:=::3. melynek palast-fiitiSfeliilete: 3.18 X 21 em merettel es 378 em. Igy. hogy a: tiizter alapteriiletetcma. . A szukseges fiitOfeltilet tehat: 2 2217j700:=::3.17 = 317 cm-. A tuzter magassagat h :=:: 30+Q/150 (em) kepletbdl kapjuk.25 Q 170 l1i . tablazatbol lathatjuk. az ut6bbi formulat megszorozzuk 10 OOO-eJ. Hamuler 157.17 m-. Rm 225 2.abra. ami pontosan megfelel.43 dm>. mig a samottfalazasii .I=001. \\ A hamuter terfogata: K= 2X 2217/1000 = 4. azeliSziSekben kozolt rostelytablazat szerinti legkisebb szabvanyos rostely .. V~gyesttizeles(i harmasfustjaratu cserepkalyha Ahhoz.75'3000 ' a·/=OOI . Legyen feladatunk a 8. Nezzuk most az egyes belso szerkezeti elemek meretezeset (157. Mivel arostely tertilete 378 em>.7 em. hogy a belelt csempe vastagsaga = 4 em.17 m-. A tilzszekreny magassaga: 40 2217/150. fediSlapja pedig 0. Mint a 21.teljes feliilettel . b ++ Xiego igy a beego szelessege Az eliSzQ formulaba B erteket behelyettesitve: R= i illetve: =45 em. A hamuter terfogatat vegyes ttizelesti kaIyha)rnal a k = 2'Q/lOOO (dm") kepletbol kapjuk.8 em.11 m-.iF 40 14. ~I + A~ I II 1\ IN. ennek rnegfelel az 5.teriiletet meg 25-30 %-kal meg kell novelni. pelda.. ____g_. 0. A helyiseg orankenti hovesztesege Q:=:: 217 keaI/6.

-ira veszzlik. tarol~nd? hOn. {L\ ftitesi sztinetben a helyiseg h?f~~anaf kisebb merteku csokkenese megengedheto. a .2em.14 X. tize~lszti~e. fustjarat keresztmetszete:A5 X 8 ='360 cm-. tehat a kalyha hotarolas szempontjabol is megfelel5.17= 244 cm-.e~YI~eg 8. 26 em IO cm 26 X 10 =-260 ern- fn =77 X 3. fustjarat kozott: 260+2. mint a .melysege 10 em -keresztmetszete tehat 25 X 10 = 250 ernA szukseges keresztmetszet:77 X 3. mint a beeg6e = 45 em.' AlII. ftistjarat keresztmetszete tehat A szukseges keresztmetszet: 3 X 21= 2X 4=- =- 63 em 8em . fb =87X 3.lO ora . az atbuko sztikseges magassaga: 312/10=31.(20%-kaln6velt keresztmetszet) s mivel a .4 X 2217 = 18 622 keal.17 = 276 cm-. ftistjarat' kozott: 360 + 3. a xserepkalyhanak egyik feladata. teh~t. fustjaratra A II -.6 x 20 = 432 em.t alattI. igy. a beego es az I.II..~q. hogy a ttizelesi. Il. Szelessege. Melysege a 10 cm-rolfelfele keskenyedik az eloiras szerinti Iegkisebb 8 cm-ig.fel es n~p~.8. A fiistcsd sziikseges keresztmetszete: fcs = 33 X 3. fustjarat szelessege 26 em. Az I.. mivel itt mar nines samottfalazas 3 csempeszelesseg ebbol Ievonand6 2 beleltcsempe ugyancsak levonando a kozbenso fal Igy a II.a kalyha melysege 2 csempe 2 X 21 = 42 em ebbol levonand6 a ket csernpefal a belso valaszfal: -2X9+4=22em igy.6 rv 17 em.26 = 25 em . akkor a tarolando hOl11ennYlse~. vagyis az I.17=263 cm-. Romhanyi-fustcso megfelelo. A beego szllkseges keresztmetszete .60/1 "Fenti peldankban Q = 2217 kcal/o.17 = 104. 45X 10 =450 ern>.becgonel Iattuk a. ~9Q.cserepkalyha hotarolasa 5850keal/ll12 (lasd a fuggeleket). A szukseges keresztmetszet: 1i:=83 X3. az osszes hotarolas: 3. es alII. Mint tudjuk.6x20=312e1112. ftistjarat szelessege melysege. n. fiistjarat szelessege 51 . Mivel a kozepes kl~l~elu . fustjarat melysege: 10em.hogy it tuzeles ideje alatt annyi hot taroljon.17 X 5850 = 18 540 keal. a kisebb 14 X 14 =196 em= keresztmetszetu 172 173 . tehat a fenti meretti Beego boven megfelel.4 em 51 crnrnarad.6 cm '.17 = 244 em>. A Htfusijdrat szelessege. Az dtbukok sztikseges ikeresztmetszete: Az' I.) Haaz.~ teljes hoveszteseg 60%. es III. es II. fiistjdratot vezesstik a kalyha homloklapjan. fiistjarat egyuttes melysege =20em Ebbol a' beego melysegc 20/2 =10em vagyis a beego teljes keresztmetszete: Melyseg : + Hotarolas. az atbuko szukseges magassaga 432/26 == 16. s mivel a II.f~te~t. ~ziin~~al~tt is fegezze a hoveszteseg nagyreszet.holea~a~t. tehat 14ora~uzell1sziinetet vesziink alapul.

r

FUGGELEK

Kil/onbiizo hOJokbeosztasok

toluol stb.) van, benne, ezert olyan alacsony hdmersekletek meresere is alkalinas, amelynel a higany mar megfagyna (-39 Co alatt). A homerseklet emelkedesekor a kiilcnbozd femek kiilonbozd mertekben terjednek ki. Ezenaz elven alapul a bimettal hOmero (bi metall azt jelenti: ket fern), AhOmero ket kulonbozo hdkiterjedesti, egyforma hosszu, osszeforrasztott femszalagbol all. A homerseklet emelkedesekor az egyik fern jobban kitagul, mint a masik, ezerta kettds femszalag elhajlik '.a kisebb hokiterjedesti femszalag iranyaba, Ezt az elmozdulast attetellel mutatora viszikat, amely kozvetlenul a homersekletet mutatja. A bimetall hdmerd meresi hatara --40 CO-tal +400 CO-ig terjed.
Elektromos ellenalldshlimerok. Platina- vagy nikkelhuzalbol. tekercset keszitenek, a tekercs veget egyallando fesziiltsegti aramforrashoz kapcsoljak. A homerseklet valtozasaval valtozik atekercs elektromos ellenallasa es vele az aramerosseg, Ez az aramerosseg-valtozas egy galvanometer mutatojit hozza mozgasba, arnelyrol a homerseklet Ieolvashato, Aplatinatekercses hdmerd meresi hatarai-,--100-t61 + 1000 Cr-ig, a nikkeltekercses hOmeroe pedig -100-tol +200 Cr-ig terjed ..

A legaltalanosabb Celsius es Reaumur hofokbeosztasokon kiviil - kiilonosen Angliaban esAmerikaban - elterjedt a Fahrenheit-hotok (PO) hasznalata, Fahrenheit a jeg olvadaspontjat + 32 fokkal, a viz forraspontjat pedig + 212 fokkal jelolte; a koztiik. leva tavolsagot pedig 180 egyenlo reszre osztotta. A C'vban megadott homerseklet erteke RO-ban, ill. F'vban a kovetkezo kepletek szerint szamithato: R ° = 4/5 COes FO = 9/5 Co +32. vagy FO. Igy pl. 25 CO=4/5X25=20RO

25 CO_=9/5X25+32=45+32=77

, Masreszrdl, ha a homerseklet R'vban vagyFr-ban adott,akkor az ezeknek megfelelo COkiszimltiisara az alanti kepletek szolgalnak: CO=5/4Ro, ill. CO~(FO-32)X5/9. X 5/9 =27X5/9=15 Co.
Igy pI. 40RO =5/4X'40 =50 Co, vagy

A szin-hbmersekletmeres a hdmersekletmegallapftasanak kozelito Elve, hogy az izzo test szinebol szabad szemmel kovetkeztethetiink a test Iiomersekletere: Az azonos hdmersekleten izzo osszes szilard vagy cseppfoly6s 'testek szine ui. egyforma es a homerseklet valtozasaval is kozel egyforman valtozik. Az izzasban leva testek szinehOI az alabbi homersekletekre lehet kovetkeztetni:
modja,
voros Izzas kezdete .sotet voros sotet cseresznyeszinfi cseresznyepiros szinii vilagos cseresznyeszinii sotet narancsszinii vilagos narancsszinii feher vakit6 feher 500 Co 700 Co 800 Co 900 Co 1000 Co ·1100 Co 1200 Co 1300 Co 1400 CO

59 FO=(59-32)

a jegolvadaspontja +273 KO,a viz forraspontja pedig +373 KO.Az abszolut hdrnersekleti skala 0 pontja (0 KO) Celsius fokokban -273 COnak felel meg.
Specidlis hOmer{Jk

Hasznalatos meg a fizikaban a homerseklet megjelolesere az un. abszolut homerseklet vagy mas neven Kelvin fok is (jele: K 0). Ennel

Az altalanosan ismert szobai higanyhomerdkon kiviiI meg sokfele homerot hasznalnak specialis celokra, Ezen hdmerdk koziil nehany fontosabbat a kovetkezdkben ismertetunk: Folyadek-hdmerii. Hasonlo a .mar ismertetett higanyos hoiner6'khoz, csak .higany helyettfelttind szintire festett folyadek (alkohol, 174

Seger guldk. A Seger gulak keramiai anyagb61 kesziilt, 65 mm magas, haromszog alapu gulak. Egyik oldalukon szamozassal Iiitjak eloket. A kiilonbozd szamjelzesti gulak kulonbozd hdmersekleten 01vadnak meg. A Seger gulak tehat nem homerok, mivel csak a szamozasuknak rnegfelelo adott hdmerseklet .jelzeserevalkalmasak. Bizonyos terben akkor uralkodik a gula szamozasanak megfelelo homerseklet, ha a gula annyira meghajlik,hogy csucsa a talapzatot erinti. A kiilonbozo szamozasii Seger gulak olvadaspontjat Cf-okban, a 23. tablazat ~ tiinteti fel, '

175

23. tablazat A Seger gubik oIvadaspontjai Szamjelzes 022 021 020 019 018 017 016 015 a 014a 013 a 012 a 011 a 010 a 09 a 08 a 07 a 06 a 05 a 04 a 03 a 02 a Ola 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7 8 Olvadaspont, 600 650 670 690 710 730 750 790 815 833 855 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1230 1250 CO Szamjelzes 9 10 11 12 13 14 15 16 Olvadaspont, 1280 1300 1320 1350 1380 1410 . 1435 1460 1480 1500 1520 1530 1580 1610 1630 1650. 1670 1690 1710 1730 1750 1770 1790 1825 1850 1880 1920 1960 2000 Co

Ez a valtozas mithato:

izotrop

anyagu

testeknel

az alabbi kepletb(jl sza-

Vt = Vo(1 +3a·f1t), ahol . Vo (m") ato C'<hoa tartozo eredeti terfogat, Vt (m") at C'<hoz tartozo megnovekedett terfogat At = t - to (CO) a hofokkulonbseg es a(l/CO)a test anyagatol fiiggo vonalas hotagulasi

egyiitthato,

17

18 19 20 26 27 28 29 30 31 32
33

A fenti kepletbol kitiinik, hogy az izotrop szilard testek k6bos hotagulasi egyiitthatoja a linearis tagulasi egyiitthato haromszorosa. A folyadekok; hotagulasa hasonlo az izotrop szilard testekehez, csakhogy a hotagulasi egyutthatojuk sokkal nagyobbezekenel, vagyis a folyadekok sokkal nagyobb mertekbentagulnak a ho hatasara, mint a szilard testek. . A gdzok (legnemii testek) terfogat-novekedese mar bonyolultabb, mert a gazok min dig betoltik az oket kotiilvevo edenyt, ill. helyiseget, tovabba mert a gazok 'allapotat a homersekleten es terfogaton-kivill a hatarolo edeny oldalfalaira gyakorolt nyomasuk is meghatarozza. Ez a harem un. dllapothatdrozo szoros osszefuggesben van egymassal, Havalamelygaznak 0 COhOmersekleten a terfogata Vo; nyomasa Po; mig t Co homersekletena terfogata Vt; nyomasa pedig Pt; akkor az allapothatarozok kozott a kovetkezo osszefugges all fenn: Pt'Vt =Po·Vo·(l +p·t), ahol 13: (13 gorog ,l?etii, ejtsd beta) a gazok kobos hOtagulasi egyiitthatoja, melynek ert~ke minden gazra egyforman 1/273 CO = O,00366/CO. A fenti un. dllapotegyenletbOl.a gazokra vonatkozo kovetkezo torvenyszertlsegek olvashatok ·le: 1. Ha Pt = Po, akkor Vt = Vo ·(1 p. M), vagy maskeppen Vt -- Vo = = p. VoAt, azaz allando nyomas eseten minden gaz terfogatvaltozasa aranyos az eredeti terfogattal es a hO!p.ersekletvaltozassal, tovabba allando nyornaseseten minden gaz terfogata minden 1 COhOmersekletemelkedeskor eredeti terfogatanak 1/273 reszevel megno. Ez azun .. 1. Gay-Lussac (ejtsd: ge-liisszak) torveny. 2. Ha Vt= Vo, akkor Pt = Po·(1 + p·At), vagy maskeppen Pt =P« = p·Po·!1t, vagyis allando terfogat mellett a gazok nyomasa aranyos eredeti nyomasukkales. a hOmersekletvaltozassal, tovabba allando terfogat eseten. mindeugaz nyomasa minden 1 Co homersekletemelkedeskor eredeti nyomasanak 1/273 reszevel megnd, Ez a 2. Gay-Lussac torveny, 3. Ha t allando, akkor PtVr==PoVO, vagyis allando homerseklet mellett a gazok nyomasanak es terfogatanak sZQrzataalland6. Ez az un, Boyle-Mariotte (ejtsd: bajl-mariott) torveny,

/

34 35 36 37 38 39 40 41 42

+

Kiibos hOtdgulds Ha valamilye? ..- pl. .derekszogfi hasab -: alaku szilard testet egyenletesen meleg!tunk, akkor rnindharom kiterjedese (hosszusa ~ele~seg es magass~g) iranyaban tagul; egesz terjedelme megnovekszi~' z 0 yan anyagokbol, me1yek hOtagulasi egyiitthatoja minden iranyban u~yana~kc:r~, lzo!rop0{mak nevezziik. Olyan testeknel, amelyek hossziis~ga a mas:~ ket, merethez kepest igen nagy, a vhossznovekedeshez kepest .~ masik k~t meret novekedese elenyeszo, Ezert beszeliink a hosszukas teste~nelvonalas (linearis) hdtagulasrol. !fa ne~ llyen"hosszukas testrol van szo, akkor szukseg lehet a testterfogatanak hookozta megvaltozasara. 116

12 Cserepkalyhas

munkak

171

24. tablazat A Iegfontosabb hazai szenek jellemzo adatai

24. .tablazat folytatasa

2 Alma Akna Apro Dara

I

3 25,61 27,58 24,53 9,50 22,77 13,80 27,17

141 15,70 15,90 16,91

5

I

rue, Egh.etol Futoken ertek, % j %. kcal/kg
6

Banya

Minoseg 2

I

7
4,58 4,00 4,72
--

I

Ned-I vesseg, I% I3I 17,37 22,51

EgH%U I heto.: I I~, %

IEg.h.etolFiitoken, ertek, ~-;; kcal/kg 2,86 2,79
--

4 19,45 19,50
--

15 63,18 57,99
----

61718 32,00 31,83 16,95 19,92 11,72 3988 3671 4173 3809 2909 5943 6080 3836 3578 ~
---

8
3778 3594 3726 4463 2374 4755 1888 4595 4365 4636 4459 4586 4648 4645 4493

Monosbel
_______

58,69.1· 25,86 56,52 21,80 58,561 25,04

~-----~-I---

Dara Dio

Nagyblitony
--'----~-'-

-Baglyasalja Barcika Brennberg Diosgyor Dorog , Dara 25,71 34,87 14,43 37,13
--

-64,79 42,36 71,77 35,70
,

Dara Apro
-~----I--~

12,2628,34 10,37 34,56 25,35 26,21 16,22 16,94
---

59,40 55,07 48,44 72,87 75,01
------

3,44 3,13 3,67 3,29 2,72
---

-

24,30
--

32,11 30,06 31,32 27,79 31,92 32,30 32,26 29,93

1,89 3,04 0,71 2,30

--------

Ormospuszta Pees Dara Mosott Akna Dara Dara
-------1-----"-

-Alma Apro Dara Darabos Dio II. Kocka Rostalt dara Dudar Ebszony Alma Akna Dara Kocka 13,71 i6,52 15,80 12,89 14,71 14,42 13,78 15,07

--

-4,40 3,80 3,70 4,40 3,78 4,05 4,28 3,79

10,91 8,05
---

n.ss

me

I.

17,67 17,18 14,36 19,63 16,00 16,47 16,60 16,88
--

68,62. 66,30 69,84 67,48 69,29 69;11 69,92 68,05
--

----'-------I-~----

Pilisszentivan

20,19 20,06 23,87 37,77 21,92 13,25 31,96 , 21,00 27,38 16,29 15,43 14,49 18,12 14,97 12,19 12,50 12,87 13,82 11,72 13,11 12,59 15,25
I

20,03 22,81 41,59 31,12 20,21 48,35 17,09 33,86 25,81
-'

59,78 57,13 34,54 31,11 57,36 38,40 51,05 45,14
--

Putnok
__ -'-__

---------

-=--1
19,48 25,29 19,16

29,21 21,17

-

6,81 5,45 2,58

---

-26,29 12,83 , 14,30 15,38 26,32. 22,20 26,89 29,06 19,58 26,24
--

---

r

-4,22
--

--3423 2966 3590 3305

R6zsaszentmarten Sajokaza

Nyers Nemesitett

17,77 36,83 28,73 31,08

--

55,94

30,30

1,85 2,69 2,90

1510 3411 2204
---

------~,,---''-----~:--Sajoszentpeter
-------'--1------

--------------------

--3,02 2,05

--

50,34 56,97 53,54

24;16 28,17 24,54
--

--

4,05 4,65 3,43 3,36 2,80 6,23 5,37

Dara Apro Dara Apro Dara Rostalt dara Akna Rostalt akna Kocka Darabos _ Akna Apro Dara Dio I. Nemesitett

2900 2806 2720 4921 4963 5130 4804 5072 4938 4847 4839 4639 4920 4690 4807

Salgotarjan SzuhaUllo Tam

--

--

--

-5,32
--

--

Edeleny Kirald Kisgyon

Dara Dio I. Apro Dara

--

--

10,44 63,24 11,30 65,90 14,93 58,20 14,28 56,66

-

--

25,79 24,75
--

--

---

3941 4180 3565 3469 3326 3140 5393 3311 ,

46,81
--

--

26,49 35,59 36,78 35,80 34,50 31,14 36,51 35,45 30,21 33,56 31,46 30,71 36,01

Kisterenye

--

27,35 23,78

--

53,07 49,98

--

22,55 22,32

--

1,19 0,83

Komlo Matranovak Mizserfa Mogyoros

Apro Apro Akna Darabos

3,96 20,76 -1---·27,71
--

25,26 70,78 16,58 52,66 29,46
--

24,52
--

1,82 0,49

--

10,15 10,74 9,54 10,05 9,81 13,20 15,34 14,69 16,48 15,12 16,50 15,61

73,50 73,83 76,04 71,83 75,22 74,61 72,16
--

--

3,69 3,96 3,60 4,12 3,48 3,28· 3,38
--

--

--0,63 3,90 3,36

---

Tatabanya Tokod

--

44,83 61,81 64,71

--

20,77

3056

14,66 17,91

24,50 17,38

29,86 30,37

3991 4194

--

--

--

72,44 69,72 73,16 70,39 71,80

-

--

--

3,55 6,26 6,87 6,17 7,22' 2,76

--

--

Varpalota
12*

12,65 72,10

4483

178

179

5 em vastag aholit.14 2. ketoldalt vakolva 180 ) 181 - .15 1. 3080 3151 3164 3061 Gipsztabla.valaszfallap 2 sor lyukkal.12 meter vakolatlan falvastagsageseten 2.1 1..09 0.95 0.3 1.(heraklitj-elembol falazott hoszigetelo valaszfal.4 2. rabitz.7 - Falvastagsag.ketoldaitvakolva 6 em-es aholit.06 6. ketoldalt vakolva A hataroloszerkezet elnevezese I I - - - - 1. heraklit-fal. 4266 4244 4262 4500 4279 4306 4402 4419 4282 I 3487 3469 3484 3684 3498 3521 3602 3616 3501 I 3050 3033 3046 3225 3059. Kemenyfak Akac BUkk Cser Gesztenye Gyertyan Juhar Koris Szil Tolgy II.15 1.25.I 1.4 0.051 0.0 0. de 3 Iyuksoru teglaval U.9 1. ketoldalt vakolva 10 em teglavastagsaggal 12 elll tegla vastagsaggal 25 em teglavastagsaggal 2 x 4 em falvastagsagukovafoldfalazoelembolepultfal. ho- Uregesgipszt{lbla ketoldalt vakolva.. tablazat Falak hOiitbOcsamsitenyez6i k (keal/m" 6 CO) Valaszfalak i I szaraz 16% I felszaraz 25~<. de 4 em vastag kovafold-lappal burkolva U.085 0. a. tablazat .9 2. .9 1.22 kcal/kg-C" csempefajho figyelembevetelevelezamitottak.5 0.2 I I r I nedvessegtartalornmal I.6 Az adatokat 200 Co kozepes kalyhatomeghofok. 2 vagy 3 lyuksoni teglaval.3 2. ketoldalt vakolva U.2 em vastag magorlemez.5 1. I.7 1.8 0.12 0.. Tiileveliiek Erdei fenyo Feketefenyf Lucfenyo . ketoldalt vakolva Horzsakolap.vagy magorlemezzel hoszigetelve.18 0. a. 0 Co vonatkoztatasi fok es 0.12 0.20 0.2 1.8 1.45 1. de 5 cmvastag kovafold-Iappal burkolva SoklyukU ikertablabol.1 2. Elb~glafal.33 1. h'emlegres. Vor6sfenyo 26. ketoldalt vakolva 0. heraklit.1>'cm vas tag magor merevitoborda.6 1. 5 em' vastag.1 2. m k kcal/ms oC" I I I t 4234 3900 4474 . keszult fal. 7em vastag. beleletlen belelt 2 em saniottlapolassal 5 em samottlapolassal Hotarolas kcal/rn1848 3390 5850 8000 <.16 0. ketoldalt 2 .3 4408 4343 4578 4420 3557 3505 3698 3567 3056 3008 3180 3065 t 0.085 0. 16.. 2 vagy 3 Iyuksoni teglaval.6 2. 0.6 0. A fafel~k fiitoertekei 1·kg fa ftitoerteke kgkaloriaban Fafelesegek abszolut sdraz 0% 27. 10 cmvastag.5 emenkeq(. ketoldaltvakolva Kovafold-Iap.7 1. a.ketoldalt vakolva .2 vagy 3 lyuksoru teglaval. 4228 4301 3460 3180 3662 3466 3517 j I t r j I I 3025 3025 3206 . .75 0.10 0.. tablazat Klilyhafal hOtarollisa csempefeliilet 1 negyzetmeteren Kalyhacsempe 2 em vas tag. Sejtteglafal. de 3 em vastag kovafold-lappal burkolva U.13 0.tl8 0. a.5 1. 'ketoldalt vakolva Aholit-.07 0. 6 em vastag.15 belelt belelt 0. ketoldalt vakolva Magor-nagyelembol epult fal. 3031 3076 Soklyuku .3 - .9 1.2 2. Lagy fak Eger Fiiz Hars Nyar Nyir III.18 1.. kovafolddel: kitoltott 5 cmvastag legressel.

4 4.30 I ~.em vastag koszivacslapokkal hoszigetelve. ketoldalt vakolva Ua.6 1.7 1.4 [<}} I 2.5 1.5 1. masikon vakolva Belso fal 2.6 1.0 3.4 2.3 2.9 11.9 1.8 1.45 1.45 1.5 12.7 1.6 /2.3 2.4 1.15 1.9 2.5 2.5 1. ketoldalt vakolva Ua.9 1.5 3.01 .9 2.7 '.15 1.. ketoldalt vakolva Belso fal.2 2.25 1.65 1. masikon vakolva + 1.95 1.3 1.0 2.2 2.1.5 3. ketoldalt vakolva Kiilso fal 2 em vastag koszivacsIapokkal hoszigetelve.0 I 1.0 2.~r6zus kofal.9 I 2.95 1.4' 1.6 3. bazaltfal Kulso fal.85 1.9.2 3. masikon vakolva + 2.301 0.9 1.4 1.3 2.30 0.312.75 1. ketoldalt vakolva .2 1. -meszkofal meter vakolatlan falvastagsag eseten Kiilso fal.5 1.. ketoldalt.7 1.712.3 2.45 1.95 1.6 1.4 1.8 1.0 1.3 Vasbetonfal I 4.65 1.4 2.55 '1.3 2. masikon vakolva .15 2.101 0.35 1. egyoldalt vakolva Kulso fal.4 2. .412.5 1.7 2. 'I 0.8 1.6 3.1 2.6 12.0 1.5 1.3 1.2 1.40 I ~. ketoldalt vakolva Tomar kofal.8 I ° 1..8 1..65 1. tablazat folytatasa I Vasbetonfal "" I 0.7 1. ketoldalt vakolva Belso fal.7 3. de egyik oldalan nyersen.9 + 2.65 1. homokko-.4 1.1 2.4 182 ISl .25 1. deegyik oldalan nyersen.6 1.4 '2.15 I I I I I 1.9 '2.20 0.4 \2.1 2. egyik oldalan nyersen.911.7 1. masikon vakolva Kulso '.70 10. masikon vakolva Kulso fal 6 em vas tag koszivacslapokkal hoszigetelve.3 1.6 3.7 1.7 2.6 12. de egyik oldalan nyersen.7 3.8 1.75 1.4 1.60! 0.1 + 2. de egyik oldalan nyersen.4 1. de egyik oldalan nyersen.1 2. tablazat folytatasa p.6 1.6 2..2 1.151 0. vas tag koszivacslapokkal hoszigetelvel.7 2.4 2. masikon vakolva Belso fal 8 em vas tag koszivacslapokkal hoszigetelve.3 1.212. 2.6 2. ~ masikon vakolva Kulso fal.85 1. ketoldalt vakolva Ua.3 1..8 1.6 1.3 2.2 2.0 2.65 1.7 1 27.6 1.3 ~. vakolva Ua.6 1.2 1.55 1. ketoldalt vakolva Ua.5 2.80 0.1 2.35 1.50 ' meter vakolatlan falvastagsageseren 2.8 I 2. ketoldalt vakolva Ua.45 2.1 1.Csomoszolt Ktilso Kirlso Belso Belso betonfal 2.2.50 1 0.7 1.35 + 2. masikon vakolva Kiils6 fal 8 em.5 1 1.11.fal 4 em vas tag koszivacslapokkal ~osziget~lve. de egyik oldalan nyersen. ketoldalt vakolva Ua.5 1.8 1.4 1. ketoldalt simitva (': 3.4 + 1.0 1.151 0.5 I 1 3.85 1.5 1.1 2.3 1.75 1.8 2.7 1.40 0.5 ..7 1'2 0. masikon vakolva Belso fal.1 1.8 2.5 1 1.4 1.05! 0..45 1.5 ' 1. nyers feliilettel faJ.25 2.35 2.1 1.2 2.85 1.8 1.2 1.101 0. ketoldalt nyers Teliilettel Belso fal.1 1.7 1.4 (8 1. nyers feliilettel falyketoldalt simitva fal.5 1. granit-.9 1. de egyik oldalan nyersen.1 1 I I 2.05 1.9 2.2 2. ha terfogatstilya na~obb'l mint 2600 kg/m>.50 / meter vakolatlan falvastagsag eseten 4.25 1.1 2.2 2.15 1. de egyik oldalan nyersen.20 I 0.egyik oldalan nyersen.8 1.8 2.7 2.051 0..1 2. ketoldalt vakolva Ua.85 1.3 1.8 1.55 1.35 1.35 1.4 fal.0 1. ketoldalt vakolva Belso fal.2 1.35 Belsfi fal 4 em vas tag koszivacslapokkal hoszigeteve.6 '11. ketoldalt nyers feltilettel Kulso fal.27.1 I 1.90 nunt 2600kg/m3. egyoldalt vakolva Kiilso fal.0 1.7 1.5 1.25 1..6 1.45 1.3 1.95 1. Belso fal 6 em vastag koszivacslapokkal hoszigetelve.3 12.65 1.2 2.9 1.7 1.05 1.2 2.4 Ktilso fal.0 1.3 3.401 0. ha a terfogatsulya kis:bb.8 3.

\0 o .... ..... 00 . \0 .............. 00 ....... '" ... 00 \0 o ..\0 .. \0 .. \0 .. \0 ........ .. \0 00\0 ..... 00<"'1 \0 . ...... 00 00 . .....::: :Q to N :0 184 185 ... '" ... ........ .. . \0 ....... 00 \0 .... <"'I ................... 00 ... ...

.:JW -nnq uro Z. N "'.. V) N . N 189 188 . .:JW. QO 0 o + 0 0 V) ID S9PQJS:l!AR'l liolfus tno Z 'lulo:>pnq-s:luAfZSQ)J uro S. W:ly V) ~ ~ " '" 0. N..~ Jr) ":.~ '""""f 8~g u~. 'S:l!AR'l uroug co W:l r QZQP lU!W 'zuuu..V) S91IQPIUIUSuro I '~IuJ -Au~w:nI uro I 'S:lu31llu.'£ IUSSl}lZsudUlll}S . 'UOl:lq uio S... '" N~ -_ '" S9lIQl)Jowoq mo Z.'O 'uol.. S9HQl)JUIUS'uro £ '91pudl!Z:luiluW nro Z. 'S9HQl)JuluS W:J L i-- _'cIj.. o. "" '9IPud)JuA uJuqndu_r:l 8' I SyHQl)J0woq uro Z 'un~)J ~lud:l91 U]AUyW. '" . ('f')...'Z sorsqnq nOllAuf 'UAZUA3l}llq)J0WOq mo Z UI3~lSl}IPud mo S...[ uio Z. . :E :$ -«I «I .:J:l IOlfus uro Z.-< 0)..-' q <'l t-.... '" .. .. 'iuzf!UUOl.:J)J ro S.:Jq nro 9 V) q 00 0)..{j! fl t- QO in 10 M <5 O 0'.. - -. 1ii N o:s 'is N ~:._ 10. N co 0 o· ~ .~ 00:0 00 t- ~V) . N. 'S:llUqUq uro Z. 0 00 V) <5 10 0" V) .'Z.. ~. .. 0 V) <5 V) '" '" <5 QO 0 ? QO '" 0'1 0 0'1 <'!.. 0'1 V) 0 0\ q .l ~-> ~--~ :O'~ N4) o~ -c .. 'UH:l)JlUd -~l uJAuyW:l.~ QO --V) dUIlU. 0 <'l <'l r-- V) V) 0 <5 \0 <5 0 ~0 co V) V) 0'1 <5 <'!. o."t 0 V) N N '" ... '" V) = . ~.:Jq W:J S.'Z u '9IPud)JuA uJuqnd uro S.£: iii ~ 0. <'!.

l?IllJ -AU?UI()[ UI:>[ 'S:>E1iIlJU._----~----_..---------~--_.l)[OillOq UJ:>Z'UH():>jlUd -:>91 EJAU9UJ...P[EIESuro I '.}:>j Z'Z tno '9[Plld:>jEA uJuqnd UJ:>8'[ S9HQl:>jOUJoq UJ:>Z 'Iln()[ -lud:>9I uJAu9ill():>j UJ._---------------------__---_'_ o I------------~----~----~--------~------------------~I . o \0 .}ll! -nnq UI:>Z'O 'U01()q UI:>S .S91l9.l!AEY.... lIoifES uro Z 'lll[O)[lllqS:>UA!Zsg)[ UI:>S 'S91IQP[E[IlS uro L 0" \0 0'1 o 00 0'1 o 0'1 o o 00 0'1 o 00 ...lS'Z '9!PEd)[UA uJuqnd uro S'Z ____. \0 o dIlIlU()UI():>l[OlfIlS uro Z.-< o 00 o "<t 0'1 o M ----~------------------------------~---------~ 0'1 -.. q 00 00 o o \0 00 ..' o f'-. N 0'1 .1i n t- o 00 q -_ v- S91[Ql)[E[US p' dU!)[!llZ0UI UI:> nOlfus uro Z 'screquq -}U()UI. S:>J11quq llollAu[ 'EAzuA8y Uq:>jOUlOq tno Z 1l11i91SY[Pl1duro S'£ IUSS\lIZSudlllJYs UJ:>p 0'1 I---------------------------------~------------------~·----- o 190 191 ..--------- • S?PQjS.. o q .}:> ro Z 'U01()q UI:) S u S9lIQlljU[US tno £ '9[pudnz()u8IlUI uro Z 'lUZf!UUOl()q uro 9 S9lI9.-----~--~----------. -soreqeq UI:>Z 'UOj()q tno S 'S:>!AU)[UIOU!J UI:> 1+ gZQ[() lU!UI 'ZEUU....

helyiseg zarokelhelyezese szerint .fekvesea kiilso falakesnyilas- A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful