Cl. 9. Semestrul I. a. ş. 2009 – 2010 ( 32 ore ) Echilibrul mecanic al corpurilor ( 28 ore ) Legile reflexiei luminii. Legile refracţiei luminii.

Lentile. Instrumente optice. Ochiul. Defectele vederii, corecţia lor. 2 2 2 2 2 2 Experiment. Lucrare de laborator. Rezolvări de probleme. Experiment. Lucrare de laborator. Rezolvări de probleme. Demonstraţia, experiment. Exersarea. Lucrare de laborator. Rezolvări de probleme.

Să aplice legile refracţiei lumini. Să aplice cunoştinţele despre refracţie, să obţină imagini în lentile, să construiască imagini în aparatele optice. Să descrie sistemul optic al ochiului, defectele vederii şi metodele de corecţie. Să aplice formula lentilei subţiri.

Să aplice condiţiile de echilibru de rotaţie în situaţii concrete.

Echilibrul corpurilor care au bază de sprijin. Aplicaţii. Evaluare: echilibrul punctului material. Pîrghia. Echilibrul corpurilor cu axă fixă de rotaţie. Randamentul. Aplicaţii. Scripetele. Randamentul. Aplicaţii. Planul înclinat. Randamentul. Aplicaţii. Evaluare: mecanisme simple.

1 1 3

Experiment, rezolvări de probleme.

Explicaţie, experiment. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. Experiment. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. Lucrare practică Experiment. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. Lucrare practică

3 3 1

Să aplice „regula de aur” a mecanicii.

Să aplice condiţiile de plutire în situaţii concrete.

Să aplice legea atracţiei universale în situaţii concrete.

Combinaţii de mecanisme simple. 5 „Regula de aur” a mecanicii. Evaluare: Combinaţii de 1 mecanisme simple. Condiţia de plutire a corpurilor. Aplicaţii. 4 Evaluare: Plutirea corpurilor. 1 Iteracţiuni prin cîmpuri. ( 26 ore) Fenomenul atracţiei universale. Aplicaţii. 2

Demonstraţii. Exersare. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă.

Experiment, exersare. Rezolvări de probleme. Lucrare practică.

Explicaţie. Rezolvări de probleme.

1

Semestrul II ( 36 ore ) Obiective de referinţă Să aplice legea atracţiei universale în situaţii concrete. Aplicaţii. Să găsească analogii între lumină şi undele electromagnetice Să evidenţieze proprietăţile şi deosebirile diferitor unde electromagnetice. Să aplice condiţiile de echilibru ale corpului în situaţii concrete. demonstraţia. explicaţie. Aplicaţii Sistematizarea materiei. Repetare. Principiul superpoziţiei câmpurilor. Evaluare curentă Explicaţia. evaluare.γ Să conştientizeze efectul negativ al radiaţiilor asupra organismelor vii. Să explice locul ocupat de lumină în scara radiaţiilor electromagnetice. Propagarea undelor radio. Evaluare Câmpul magnetic. Să explice fenomenul radioactivităţii şi ale radiaţiilor α. Lumina. demonstraţia. Evaluare 2 Experiment. 1 Clasificarea undelor 1 electromagnetice. Evaluare curentă. Evaluare Interacţiuni electrice. Explicaţie. Unde electromagnetice ( 12 ore ) Fenomenul inducţiei electromagnetice. 2 Conversaţie. Conversaţie euristică. radiaţii nucleare. Aplicaţii ale inducţiei magnetice. data Activităţi: predare. Câmpul electric. Experiment. Rezolvări de probleme. Exersare. Lucrul independent. 4 1 1 Explicaţia + repetare demonstraţia. Acţiunea biologică a radiaţiilor ionizate. Aplicaţii. Echilibrul în câmpul gravitaţional Aplicaţii ale condiţiilor de echilibru în câmp gravitaţional. Exersarea.β. Exersarea. Forţa electromagnetică. Intensitatea câmpului electric. demonstraţia. Legea lui Coulomb. Rezolvări de probleme. Proprietăţile magnetice ale substanţei. Clasificarea. Să aplice cunoştinţele despre interacţiuni electrice în situaţii concrete. Radioactivitatea. Aplicaţii ale legii lui Coulomb. Explicaţia. Conversaţie. rezolvări de probleme. 3 2 1 1 Să explice procesul de generare a câmpului electromagnetic. 1 Dispersia. Rezolvări de probleme. explicaţia. forţe nucleare. învăţare. conversaţie Să aplice cunoştinţele despre interacţiuni magnetice în situaţii concrete. explicaţia Seminar. Viteza. Aplicaţii. Evaluare ore 2 1 3 1 1 3 Explicaţie. Inducţia magnetică. Rezolvări de probleme. 1 1 1 2 . demonstraţia. Recapitulare. Experiment. Repetare. Conţinuturi Câmp gravitaţional. Undele radio. explicaţie. exersare.Prezentarea referatelor. 2 Câmpul electromagnetic. Rezolvări de probleme. Evaluare curentă. demonstraţia. Explicaţia. Constanta gravitaţională.

r.8. .) Cinematica ( 16 ore ) Subcompetenţe Conţinuturi 1.evaluare • Experimente şi demonstraţii – mişcarea rectilinie uniformă. Determinarea proiecţiei vectorului pe axa de coordonate. 1. – aplicarea formulelor vitezei.Miscare a circular uniforma. 1. frecvenţei.Evaluare sumativa ore data 1 Activităţi de predareînvăţare. Legea miscarii rectilinii uniforme. 1. – trasarea graficelor coordonatei.Accele ratia centripeta. • Rezolvări de probleme: – operaţii cu vectori.u. – mişcarea corpurilor pe traiectorii parabolice. • Lucrare de laborator – „Verificarea experimentală a uneia din . sistem de referinţă. – relativitatea mişcării. Deplasarea si distanta parcursa. – mişcarea corpului pe o traiectorie circulară. a proiecţiei vectorilor vitezei şi deplasării. ax = f3(t)). corp de referinţă. acceleraţie şi a legilor mişcărilor mecanice la rezolvarea problemelor in situaţii concrete. ( a.Rezolvarea probleme 1. .7.10 Miscarea corpurilor pe verticala. perioadă. 1. 1. solid rigid. deplasare. 2 Traiectoria.al vitezei şi acceleraţiei. Sistem de referinta.cl X profil umanist. traiectorie. Viteza unghiulara. Prob.6. Punctul material si solidul rigid – modele utilizate in mecanica. parabolică.1 Introducere. Rez. mobil. – determinarea poziţiei punctului material in sistemul de referinţă. -Argumentarea şi descrierea relativităţii mişcării mecanice. 1. . un. accelerate a unui corp. Evaluare sumativă 1 1 1 2 1 1 3 .11Rez. viteză. .Lectie de generalizare si sistematizare. (13.Relativitatea miscarii.4. Spatiu si timp.12 Miscarea curbilinie. acceleraţie.Miscarea rectilinie uniforma.5.Descrierea calitativă şi cantitativă a mişcării corpurilor pe traiectorii parabolice. 1. acceleraţie centripetă in studiul mişcărilor corpurilor. a legilor mişcărilor – aplicarea formulelor perioadei. Viteza.9. 3 Operatii cu vectori. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. – aplicarea formulelor de compunere a deplasărilor şi vitezelor.Investigarea experimentală a mişcărilor studiate. 1.Utilizarea conceptelor: punct material. – stabilirea legii mişcării. viteză unghiulară. 1.14).Utilizarea noţiunilor: viteză. frecvenţă. υx = f2(t). ş.Lucrare de laborator:”Verificarea experimentala a uneea din formulele caracteristice m. vitezei unghiulare şi a acceleraţiei centripete. sistem de coordonate. distanţă parcursă. 2011 – 2012 ) Semestrul I. vector de poziţie.Interpretarea analitică şi grafică a legilor mişcărilor mecanice studiate: (x = f1(t).15. probleme 1.Rezolva rea prob. acceleraţiei. – căderea corpurilor in aer şi in vid (in tubul lui Newton). accelerată şi cea curbilinie. ( 32 ore.Identificarea particularităţilor mişcării rectilinii uniforme şi a mişcării rectilinii uniform variate. 1. .

– mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe pe o suprafaţă orizontală şi pe un plan inclinat şi a sist. elastice. probl.probleme 2. .” 2.formulele caracteristice mişcării rectilinii uniform accelerate a unui corp”. 2.Principiul fundamental al dinamicii. de frecare la alunecare. Greutatea corpurilor 2.12 Forta de frecare . prob. – studiul frecării. – mişcarea corpurilor sub acţiunea forţelor elastice.efect. 2. – evidenţierea inerţiei unui corp. – verificarea principiului fundamental al dinamicii.(15. 2 1 4 . Prob. a forţelor de frecare.Pămintului. 2.7.10 Rez. – studiul acţiunii şi reacţiunii corpurilor.Conştientizarea faptului că toate corpurile din Univers se atrag intre ele cu forţe care depind de masele corpurilor şi de distanţa dintre ele.Investigarea experimentală a dependenţei alungirii corpurilor de forţa deformatoare. evidenţiind relaţia cauză . 2. Sisteme de referinta inertiale. . Dinamica ( 18 ore ) Subcompetenţe -Generalizarea rezultatelor observaţiilor experimentale in formularea principiilor dinamicii.Evaluare sumativă 2.” 2.1Principiul inertiei.evaluare 1 1 Experimente şi demonstraţii – observarea diverselor tipuri de interacţiuni dintre corpuri.14 Lucrare de laborator:”Studiul legilor frecarii si determinarea coef.Interpretarea forţei de greutate ca forţă de atracţie universală manifestată in aprop. – aplicarea legii atracţiei universale. 2. 4. Principiul actiunii si reactiunii. 5Principiul relativitatii in mecanica clasica 2.Identificarea particularităţilor mişcării rectilinii uniforme şi ale MRUV. – mişcarea corpului sub acţiunea forţelor de greutate.16)Rez. 3Pez. . . probl. a legii lui Hooke. Rez. -„Stud. . • Rezolvări de probleme: – aplicarea legilor dinamicii. 2. 11 Lucrare de laborator:”Verificare a legii lui Hooke si determinarea constantei elastice a unui resort. Legea lui Hooke 2. Conţinuturi Ore Data Activităţi de predareînvăţare. – deformări elastice. 2. de corp. şi determinarea coeficientului de frecare la alunecare.6 Forta de atractie gravitationala. ca intensitate a cimpului gravit. a legilor frecării in situaţii concrete. 2. 2 Masa si forta. grav.Aplicarea principiilor (legilor)mecanicii newtoniene. legilor frecârii. a legilor frecării la alunecare. a accel. . 9 Forta elastica.13 Rez. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • Lucrări de laborator – „Verificarea legii lui Hooke şi determinarea constantei elastice a unui resort”.8.Forta de greutate .

5 . 1 1 Experiment. -Utilizarea legilor conservarii energiei si conservarii impulsului la rezolvarea problemelor.8)Rez.Impulsul mecanic. . Experiment. 1 3. Rezolvări de probleme. Experiment. Demonstraţia. Rezolvări de probleme. 18 Evaluare sumativa 1 Lucrul si energia mecanica. Echilibrul mecanic(18 ore) Activităţi de predare. 3(7 .lucrul fortelor de greutate.Descrierea calitativă şi cantitativă a mişcării corpurilor sub acţiunea mai multor forţe în in sisteme de referinţă inerţiale 217Lectie de sistematizare si generalizare 2. Teorema variatiei energiei cinetice. 2 Energia cinetica. Prob. Puterea..12Legea conservarii impulsului mecanic. 3. impulsul mecanic. Rezolvări de probleme.impulsul mecanic. Evaluare sumativa 1 1 1 1 1 Explicaţia 1 Experiment. puterea. 3. Convorbirea. Conversaţia. 3. 3.9. energia mecanica. 5 Lucrul fortei de frecare. Conversaţia. Energia potentiala elastica.1 Lucru mecanic. Experiment. si legea conservarii energiei. 4Lucrul fortei elastice. Repetare. 10 Impulsul mecanic. Energia potentiala gravitationala. 1 Repetare. 3. Demonstraţia. Rezolvări de probleme. 3. 2 Demonstraţia. energia potentiala. Demonstraţia. Demonstraţia.11Rezolvări de probleme.învăţare Subcompetenţe Conţinuturi Ore Da ta -Explicarea conceptelor:energi a cinetica.Stabilirea 3.Teorema variatiei impulsului mecanic al unui punct material 3. 3. Experiment. 6 Legea conservarii si transformarii energiei mecanice. 3 Lucrul fortei de greutate. -Descriereaunor fenomene fiziceutilizind conceptele:lucrul mecanic.elastice si de frecare.

Demonstraţia. 4. Difractia undelor mecanice. Elemente de acustica. 4. 2 Pendulul elastic. Caracteristicile undelor. 4. Oscilatorul armonic. utilizind marimi fizice caracteristice miscarilor oscilatorii. Prob.14 Echilibrul mecanic.1 Miscarea oscilatorie. -Solutionarea unor probleme de protectie fonica din viata cotidiana. 5 Lucrare de laborator:”Studiul pendulului elastic”. Conversaţia.7 Rez. 4.12. -Recunoasterea unor fenomene oscilatorii in natura si tehnica. 4.10. Echilibrul de translatie al rigidului 3. Rez.15 Momentul fortei. 4.conditiilor de echilibru mecanic in diferite situatii. 3 Energia oscilatorului armonic. Legea conservarii energiei mecanice in miscarea oscilatorie. Evaluare sumativa 1 1 1 1 1 Repetare.6 Unde mecanice. Lectie de generalizare si sistematizare 3. Unde transversale si unde longitudinale. Experiment. Demonstraţia. Rezolvări de probleme 1 1 1 1 1 1 1 6 .18. Infrasunete. -Identificarea conditiilor in care se produc si se propaga undele mecanice. 3. Evaluare curentă.13.13 Rezolvări de probleme. 3. Rez. 4. -Investigarea experimentala a unor procese oscilatorii. Experiment. 4.8. Pendulul gravitational 4. Evaluare curentă.16. a unor fenomene oscilatorii identificate in natura si tehnica. Prob. 4. Experiment. Reflexia si refractia undelor. Prob.Demonstraţia. Prob. 1 1 1 Repetare. -Utilizarea marimilor caracteristice miscarilor oscilatorii la rezolvarea unor probleme. 1 Repetare. Echilibrul de rotatie al rigidului.11. 3. 4Rezolvări de probleme 4.Demonstraţia. Rez. Rezolvări de probleme Evaluare curentă. 4. Experiment. Interferenta undelor mecanica. 4. Experiment. 3.Evaluare sumativa.Unde 1 Repetare. -Descrierea calitativa in baza principiului „cauza-efect” . 1 1 Repetare.17.9. Ultrasunete.

4 Formula fundamentala a TCM a gazului ideal. 4.Rezolvări de probleme 1. 4. VT. ecuatiei de satre a gazului ideal. Parametrii de stare.1Structura discreta a substantei.Repreentarea grafica a transformarilor simple ale gazului ideal in sistemele de coordonate:pV.2012 ) Semestrul I. Starea sistemului termodinamic.seismice. Evaluare curentă 1 1 Explicaţia. 7 Ecuatia de stare a gazului ideal 1. ( 31 ore ) Fizica moleculară si termodinamica ( 31 ) Subcompetenţe Conţinuturi Ore Data Activităţi de predare . 5 Rez.Descrierea fenomenelor termice in baza marimilor fizice ce caracterizeaza structura discreta a substantei. . explicaţia. 4. formulei fundamentale a TCM.Utilizarea notiunilor de “gaz ideal”. .Investigarea 1. Marimi fizice ce caracterizeaza structura discreta a substantei.15. ecuatiilor transformarilor simple la rezolvarea problemelor. 16Evaluare sumativă 1 1 1 Cl . 3 Explicaţia 7 .învăţare Evaluări.10 Transformari simple ale gazului ideal (izoterma. 6 Temperatura.14. 3 Sistemul termodinamic. 1. Prob. Scari de temperatura. 11. 1. izobara. 1 Repetare. Lectie de generalizare si sistematizare. . Rez prob. 1. 1.pT. 1. .9 Evaluare sumativa 1 1 1 1 1 1 1. profil umanist ( a. Modelul gazului ideal.prob. Experiment. Evaluare curentă . ş. Rezolvări de probleme. 2011 .8 Rez.Aplicarea marimilor fizice referitoare la structura discreta a substantei.2. demonstraţia. izocora). 1. a parametrilor de stare si a scarilor de temperatura in diferite contexte.

1. Motoare termice 1.13 Energia interna. 2 1.26 Evaluare sumativa. Coeficientii calorici. Explicaţia.14 Rezolvarea problemelor 1.22 Transformarea energiei interne in lucrul mecanic. Probl. ( 36 ) Cap. demonstraţia. 1.24Poluarea mediului.16 Rez. Probl. . .12 Lucrare de laborator:”Studiul uneitransformari simple a gazului ideal”.Identificarea problemelorde protectiea mediului ambiant cauzate de utilizarea masinilor termice 1. demonstraţia.Descrierea calitativa a principiului de functionare al motoarelor termice. cantitate de caldura. Rezolvarea problemelor.17 Cantitatea de caldura. Experiment.19 Principiul 1 al termodinamicii si aplicarea lui la diferita procese.23 Rez. Explicaţia. 1.21 Rez. energia interna. demonstraţia. “Electrostatica”(18) Subcompetenţe Conţinuturi Ore Data Activităţi de predare .Enuntatrea principiului 1 al termodinamicii. 1.învăţare Evaluări 8 .18 Evaluare sumativa 1.11 Rez.experimentalaa transformarilor simple ale gazelor ideale. 1.15 Lucrul in procesele termodinamice. 1. principiul 1 al termodinamicii la rezolvarea problemelor.prob. . Experiment. lucrul individual 1 Explicaţia. 1. Probl.Aplicarea conceptelor: sistem termodinamic. Experiment lucrul individual Electrodinamica. lucru mecanic. demonstraţia. 1 1 1 1 1 1 1 1 lucrul individual Explicaţia. rezolvări de probleme. Experiment. 1. 1.25 Lectie de generalizare si sistematizare. Experiment. 1. .20 Rez. lucrul individual Explicaţia. Lucrare de laborator: lucrul individual Explicaţia. 2 1 Exersarea. Evaluare curentă 1 2 1 1 1. Probl.

13 Rez. 1. 1. a formulei capacitatii condensatorului plan la rezolvarea problemelor. 1. demonstraţia. Legea lui Coulomb). Condensatorul. a legii lui Columb. a capacitatii electrice. 1.16 Lectie de generalizare si sistematizare.11 Conductori si dielectrici in cimp electrostatic. 1. 1. legea conservarii sarcinii electrice. 4 Cimpul electric. rezolvări de probleme Repetare. 1. Rezolvări de probleme Explicaţia. rezolvări de probleme 1 1 1 1 2 lucrul individual 9 . a expresiilor particulare ale acestor marimi. a principiului superpozitiei cimpurilor. 2.15 Rez. 1. 1.6 Lucrul cimpului electric la deplasarea unei sarcini punctiforme. 1 .18) Evaluare sumativă 1 Explicaţia. 1. 5 Rez. tensiunea electrica. permitivitatea mediului.1 Recapitu. demonstraţia. Probl. Probl. 1 1 1 1 1 1 1 1 Explicaţia. Probl. Probl. 1 1 1 .8 Tensiunea electrica. Probl.7 Rez.Intensitatea cimpului electric intr-un mediu. 3 Rez. 1(17. 1. 1.2 Permitivitatea mediului 1.Aplicarea conceptelor caracteristice ale cimpului electrostatic. Capacitatea electrica a condensatorului plan. rezolvări de probleme Explicaţia.12 Capacitatea electrica.14 Enargia cimpului electrostatic.Definirea marimilor caracteristice ale cimpului electrostatic:intensitatea cimpului electric.9 Rez..10 Evaluare sumativa 1. Probl.formularea legii lui Columb.are (Sarcinile electrice. rezolvări de probleme . Repetare.

Curentul electric in metale.1 Recapitulare: curentul electric stationar. Conversaţie euristică. 1 Prelegere. .Descrierea calitativa a conductiei electrice in materiale. 2.18 Evaluare sumativă 1 1 Explicaţie. 2. . Deducţia. 1 1 Conversaţie. 2. Tensiunea electrica. in semiconductoare. 5 Legea lui Ohm pentru un circuit intreg. Exersarea.7 Medii conductoare de curent electric. 2. 2 Testare : 6 variante. in gaze. in vid si a aplicatiilor acestora in viata cotidiana. 2 nivele de dificultate. Exersare.( 18 ) Obiective de referinţă Conţinuturi.10 Lectie de generalizare si sistematizare. demonstraţia Exersarea. 1 1 1 Explicaţie. Aplicatii.2 Recapitulare: Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit fara generator de curent. Probl. Repetare.Aplicatii practice ale electrolizei.11Evaluare sumativa.12 Curentul electric in electroliti. Jonctiunea p-n 2.Explicarea principiului de functionare a unor dispozitive cu semiconductoare.15 Rez. Ore 1 Data. Plasma. 9 Aplicatii ale semiconductoarelor. Rezolvarea problemelor. explicaţie experiment . Rezolvarea problemelor. demonstraţia Rezolvări de probleme. 2. Rezolvări probleme. in electroliti.Aplicatii. Explicaţie. 2.16-17 Lectie de generalizare si sistematizare 2.4 Lucrul si puterea curentului electric. Rezolvări probleme.13 Curentul electric in gaze.14 Curentul electric in tuburi cu raze catodice. 1 2. Exersarea. Intensitatea curentului electric. Activităţi de predare învăţare. 2. repetare. 1 . 2.Aplicarea legilor curentului electric in diferite contexte. 2. Lucrul individual. experiment.6 Rezolvarea probl. 3 Gruparea conductoarelor. Experiment. 2. 1 10 . 2. deducţia experiment. 2.Electrocinetica. Tensiunea electromotoare.8 Curentul electric in semiconductoare. 2. 2.

10 Natura Ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Data Activităţi: predare.Unde electromagnetice ( 16 ore ) Subcompetenţe Elevii vor fi capabili .Rezolvarea problemelor in care se aplica marimile ce caracterizeaza unda electromagnetica. Demonstratii: -Difractia undelor mecanice Demonstratii: -Interferenta undelor mecanice. natura electromagnetica a luminii -Sa explice fenomenele de interferenta si difractie a luminii. 1.4 Difractia undelor mecanice.8 Unde electromagnetice. Elaborarea unei comunicari. Rezolvarea problemelor la tema difractia. Rezolvarea problemelor.3 Reflexia si refractia undelor mecanice. profil umanist a. -Sa descrie propagarea undelor mecanice si a undelor electromagnetice. ş. 12. 1.2012 Unde mecanice. 1. interferenta.2 Caracteristicile miscarii ondulatorii. Demonstratii: -Unde mecanice transversale. evaluare.7 Cimpul electromagnetic.6 Evaluare sumativa. 1.9 Propagarea undelor electromagnetice. 1. Rezolvarea problemelor. a vitezei de propagare s luminii. 1. Conţinuturi 1.5 Rezolvarea problemelor. învăţare. longitudinale Rezolvarea problemelor cu aplicarea lungimii de unda. Aplicatii ale undelor.1 Propagarea miscarii oscilatorii. 1. 11 . 1. Unde mecanice 1.Cl.Interferenta undelor mecanice. Demonstratii: -Reflexia si refractia undelor mecanice. 2011 .

14 Generalizarea si repetarea materiei la tema „Unde mecanice. Rezolvarea problemelor mixte. 1. marirea liniara a lentilei la rezolvarea problemelor. -Sa aplice legile reflexiei si refractiei. Rezolvarea testelor 1 Optica geometrica (8 ore) Activităţi de predare . Spectre Ore 1 Data Demonstratii: -Tipuri de radiatii. 1 1 1 1 1 Demonstratii: -Aplicatii ale undelor electromagnetice. Demonstratii: -Natura electromagnetica a luminii.5 Determinarea distantei focale a lentilei convergente. 1. Demonstratii: -Formula lentilei subtiri. Rezolvarea testelor Conţinuturi. 1. 12 .2 Dispersia luminii.1 Refractia. utilizind legi si formule din optica geometrica. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: Conţinuturi. Constructia imaginii prin lentile 1.13 Rezolvarea problemelor. -Sa construiasca imagini prin lentile sferice.învăţare.4 Formula lentilei subtiri. 1. Legile refractiei. Rezolvarea problemelor cu aplicarea formulei lentilei subtiri Lucrare de laborator Rezolvarea problemelor. 1.7 Evaluare sumativa. Demonstratii: -Difractia luminii: Rezolvarea problemelor cu aplicarea interferentei luminii. 1. 1. 1 Ore Data Experiment: -Refractia luminii.6 Aplicatii ale opticii geometrice.11 Difractia luminii. Experiment: -Obtinerea imaginilor prin lentila convergenta. 1 1 1 1 -Rezolvarea problemelor de constructie a imaginilor.15 Rezolvare de probleme. 1. 1. Rezolvarea problemelor din optica ondulatorie.3 Lentile. 1.16 Evaluare sumativă. Experiment: -dispersia luminii. -Tipuri de spectre. -Sa determine experimental distanta focala a lentilei convergente. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa defineasca refractia si dispersia luminii.electromagnetica a luminii.12 Interferenta luminii. 1. Marirea liniara. 2 1 Elemente de fizica cuantica (5 ore) Activităţi de predare .învăţare. Compararea undelor mecanice si electromagnetice. 1.1 Tipuri de radiatii. formula lentilei subtiri . Rezolvarea problemelor cu aplicarea legilor refractiei. Unde electromagnetice” 1.

3 Postulatele lui Bohr 1.1 Modelul nucleului atomic.2 Forte nucleare.1 Fenomene si experimente ce argumenteaza structura complexa a atomului 1. 1 Ore 1 Demonstratii: -Modele de atomi. Legile efectului fotoelectric. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa descrie modelul atomic -Sa defineasca conceptele: forta nucleara dezintegrare radioactiva. -Sa scrie reactii nucleare.4 Utilizarea energiei nucleare. -Sa explice impactul radioactivitatii asupra mediului si organismelor vii. 1.5 Evaluare 1 1 Rezolvarea problemelor cu aplicarea formulelor pentru energia. diferite tipuri de spectre. 1. Numar atomic. Rezolvarea problemelor privid calculul lungimii de unda si ale frecventei radiatiei emise sau absorbite. ecuatia lui Einstein. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa descrie calitativ modele de atomi. Rezolvarea testelor cu aplicarea elementelor de fizica cuantica 1 1 Fizica atomului (4 ore) Activităţi de predare . Rezolvarea problemelor cu aplicarea legilor efectului fotoelectric. masa.2 Fotonii.4 Rezolvarea problemelor. 1.învăţare. Elaborarea unei comunicari. 1.2 Modele de atomi. efectul fotoelectric extern si aplicatiile lui.-Sa deosebeasca anumite tipuri de radiatii. -Sa aplice legile efectului fotoelectric. Conţinuturi.5 Evaluare 1 Rezolvarea testelor din fizica atomului si a nucleului atomic. masa si impulsul fotonului la rezolvarea problemelor. reactie nucleara. Evidentierea proprietatilor fortelor nucleare Rezolvarea problemelor cu utilizarea regulilor de deplasare. 1.3 Efectul fotoelectric extern. 1. Rezolvarea problemelor in care se aplica postulatele lui Bohr. Elaborarea unei comunicari 13 . 1. Explicarea si argumentarea legilor efectului fotoelectric. Demonstratii: -Celula fotoelectrica. a numarului de masa.învăţare. -Sa explice ipoteza lui Planck despre cuanta de energie. utilizind ipoteza cuantificarii energiei. Izotopi Ore 1 Data Rezolvarea exercitiilor cu utilizarea numarului atomic.4 Aplicatii ale efectului fotoelectric 1. Data Elaborarea unei comunicari 1 1 -Sa enunte postulatul lui Bohr Fizica nucleului atomic (5 ore) Activităţi de predare .3 Reactii nucleare. energia. Dezintegrarea radioactiva. Modelul planetar al atomului 1. impulsul fotonilor. 1 1 Conţinuturi. 1 1. izotopi. -Sa descrie efectul fotoelectric. Marimi caracteristice 1. Masa atomica.

1.Tabloul stiintific al lumii. Oscilatii si unde” 1.9 Rezolvarea testelor. a tabloului electromagnetic si a tabloului contemporan al lumii.învăţare. 1. 1. -Sa argumenteze rolul fiziciiin progresul tehnico-stiintific si in dezvoltarea societatii.2 Rolul fizicii in dezvoltarea societatii.3 Recapitulare „Mecanica” 1.8 Lectii de generalizare si sistematizare.7 Rezolvarea problemelor. Ore 1 1 2 1 Elaborarea unei comunicari 2 1 2 1 1 Data 14 . Recapitulare (12 ore) Activităţi de predare . 1. Conţinuturi.5 Recapitulare „Electrodinamica” 1.6 Recapitulare „Optica.1 Tabloul fizic contemporanal lumii 1.4 Recapitulare „Termodinamica si fizica moleculara” 1. Subcompetenţe Elevii vor fi capabili: -Sa explice esenta tabloului mecanicistic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful