16/11/2011

TEKNOKRAT DAN
PEMBANGUNAN
Dari Perspektif Islam

DEFINISI TEKNOKRAT DARI PERSPEKTIF ISLAM

o Dari perspektif Islam, seseorang intelektual harus menguasai ajaran Islam termasuk bersikap kritikal dalam menilai sejarah dan juga jujur kepada ilmiah.
“Sesunguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda ulul albab. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri ataupun duduk ataupun baring dan mereka banyak berfikir mengenai penciptaan langit dan bumi kemudian berkata ‘Wahai Tuhan kami, tidak engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. (Surah ali’Imran:190-191)

Teknokrat ini lahir dari golongan-golongan intelektual yang sering dikaitkan dengan kesarjanaan dan ilmuan. Mereka bukan sahaja mahir dalam teknologi tetapi dalam ilmu agamanya. Menurut Shaharom TM Sulaiman dalam tulisannya di Majalah Pembaharuan (Ogos 1996, m.s 23), kaum intelektual bukanlah sarjana yang mendapat kelulusan tinggi, bukan sekadar ilmuan yang mendalami dan mengembangkan ilmu tetapi kelompok manusia yang merasa terpanggil untuk membaiki dan membimbing masyarakat, memahami aspirasi masyarakat dan menawarkan strategi penyelesaian masalah masyarakat.

Ini merujuk kepada perkataan yang disebut di dalam Al-Quran khusus kepada sekelompok manusia yang diberikan keistimewaan dalam bentuk hikmah (kebijaksanan) dan pengetahuan Pada hari ini saintis yang bertakwa kepada Allah dikategorikan sebagai ulul albab” -Dr Danial Zainal Abidin

"ulul al-bab"

Terdapat lima tanda yang mengesahkan ciri-ciri intelektual Islam menurut Shaharom TM Sulaiman (1996):
1. 2.

3. 4. 5.

Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Mampu memisahkan yang buruk dengan yang baik, kemudiannya memilih yang baik walaupun terpaksa berseorangan. Kritis dalam mendengar pembicaraan, mahir merasionalkan ucapan, teori atau dalil. Bersedia menyampaikan ilmunya kepada orang lain untuk memperbaiki masyarakat. Tidak takut kepada sesiapapun melainkan Allah.

CONTOH
TEKNOKRAT ISLAM

1

kemakmuran bumi. Perubatan  AL-KHAWARIZMI ~ Ahli Matematik  JABIR BIN HAYYAN ~ Ahli Kimia  AL-KHAZIN ~ Ahli Fizik  AZ-ZAHRAWI ~ Pakar Bedah  IBN YUNUS ~ Ahli Kaji Cuaca  IBNU NAFIS~ Pakar Perubatan Arab (sistem peredaran darah)   DEFINISI PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DEFINISI PEMBANGUNAN DALAM ISLAM   Menerima pembangunan asing. Beliau menyatakan ciri-ciri kekuatan pada orang Islam jika hendak membangun iaitu:  Kekuatan Akidah iaitu keimanan mutlak kepada Allah.  Kekuatan Budi Pekerti iaitu dengan cara menyucikan jiwa sehingga dapat berkembang di atas jalan yang lurus  Kekuatan Ekonomi iaitu memperolehi kekayaan.atau intipati kepada perkara tersebut. pemimpin tertinggi Ikhwanul Muslimin. Menurut Muhammad Akhir dan Hailani. barat dan timur yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dan menolak apa– apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai–nilai hidup Islam. manakala sophia –hikmah atau kebijaksanaan.  Kekuatan Ilmu iaitu ilmu yang merupakan penegak peribadi manusia. dinyatakan bahawa ‘Pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat Islam dari semua aspek (moral.philosophia Philo-cinta. Barat: Plato – falsafah adalah pengetahuan tentang segala yang ada. 2 . kebendaan dan kerohanian) untuk mencapai keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat’. Aristotle – falsafah ialah menyelidiki sebab dan asas segala sesuatu.16/11/2011 IBNU SINA ~ Bapa Perubatan Manusia AL-BIRUNI ~ Membuktikan Bumi Ini Berbentuk Sfera  AL-FARABI ~ Pakar bidang Matematik.  Sayid Sabiq. DEFINISI FALSAFAH FALSAFAH PEMBANGUNAN ISLAM Berasal dari perkataan Yunani. Falsafah ialah set pengetahuan yang menjawab persoalan dasar tentang sesuatu perkara. memperkembangkan kekuatan alam dan mengambil kemanfaatan dari sumber alam.

atas dan hadis yang merupakan sunnah Rasulullah(asas rujukan). b) teologis .w.t.tidak memihak kpd kepentingan mana-mana golongan atau geologi. • • • Falsafah islam merupakan alternatif falsafah konvensional kerana: . perkembangan dan utiliti ilmu pengetahuan dan bidang pengajian yang lain spt biologi.falsafah ialah pengetahuan yang bersifat universal hasil akal budi manusia tentang hakikat sesuatu perkara atau objek. Ringkasan:  .  Membentuk sebuah kehidupan masyarakat yang mempunyai akidah yang sejahtera .Universal .pendekatan dan ciri pembangunan yang terdapat di dalam al-quran iaitu penjelasan Allah s.prinsip. Falsafah menjadi teras kepada kemunculan .kecukupan keperluan hidup secara halal dan harmoni serta diredhai Allah FALSAFAH PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ISLAM sistem politik islam sistem ekonomi islam khilafah islam negara islam masyarakat madani sistem perundangan islam sistem sosial islam PRINSIP PEMBANGUNAN ISLAM individu bukan muslim keluarga muslim individu muslim keluarga bukan muslim Matlamat pembangunan islam 3 .16/11/2011 Islam : Al-Farabi – falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Falsafah islam berpandukan kepada dasar.konsisten .nilai baik dan buruk selari dengan perintah Tuhan.kimia dll. Falsafah pembangunan Islam bersifat: a) Monisme -Segala-galanya bersumberkan Tuhan yang esa dengan pengetahuan ini bersifat transendental dan boleh dibuktikan secara rasional dan empiris.komprehensif .  TUJUAN PEMBANGUNAN DALAM ISLAM Memakmurkan kehidupan dunia dalam segala aspek  Melibatkan manusia dalam aktiviti ekonomi untuk menyediakan keperluan kehidupan yang mencukupi berdasarkan syarak.

w diutuskan bukan sahaja untuk menyempurnakan risalah nabi dan rasul yang terdahulu bahkan menyempurnakan pembinaan akhlak yang telah dimulai oleh Nabi Adam a.W Tauhid  suatu bentuk komitmen manusia terhadap Penciptannya. Kami angkut mereka didarat dan dilaut . sandaran. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. lunas.T  sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. bahkan status dan peranan manusia juga adalah lebih istimewa dan mulia berbanding makluk lain.  Meyakini bahawa Allah merupakan satusatunya Tuhan yang wajib disembah dan dipatuhi segala suruhan dan larangan-Nya. pegangan. lunas. teras. 7) Tuhan juga telah menciptakan berbagai-bagai keperluan yang menjadi sumber kehidupan untuk manusia bagi membolehkannya hidup sempurna didunia ini. bukan sahaja telah menciptakan manusia tetapi telah menciptakannya sebagai sebaik-baik kejadian.T “ Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang “ (surah Al-Infithar.A. sendi.A.16/11/2011 Prinsip = dasar.W.a. Sesuai dengan Firman Allah S. Firman Allah S.s 4 .W. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang telah Kami jadikan “ ( surah Al-Isra’ : 7 )  Nabi Muhammad s.  dimuliakan Allah berbanding makhluk lain.@ pokok Prinsip Pembangunan Islam Pengenalan a) Tauhid Prinsip pembangunan Islam kandungan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pembangunan b) Khalifah Prinsip asas dalam Islam menawarkan prinsip dan dasar umum tentang pembangunan c) Akhlak bersumberkan AlQuran dan sunnah Nabi Muhammad S. landasan.  segala sumber kehidupan manusia secara mutlak datang dan ditentukan oleh Allah S.W “ dan sesungguhnya telah Kami muliakan anakanak Adam. surah Al-Jaatsiyah : 13 Khalifah  Manusia adalah makhluk yang akhlak elemen yang penting dalam pembangunan. Firman Allah S.  Kemulian ini dapat dilihat bukan sahaja dari penciptaan –Nya. tunjang. tonggak.T “ Dan Dia menundukkan untukmu (wahai manusia) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) daripada-Nya. rukun.W.

pembangunan insan /spiritual Memberi penekanan kepada kebersihan dan pengukuhan akidah ( kepercayaan ) yang luhur kepada Allah.lebih-lebih lagi jika terabai aspek kerohaniannya.W. MODEL DAN PROSES PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM i. AZIZ. “ orang. Kerohanian . melibatkan penyertaan kesemua pihak yang menjadi sasaran. akal. keadilan. Kerana itu. dan penindasan.    ii. berjaya mengurangkan masalah sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya. jiwa dan akhlaknya. matlamat sosial.16/11/2011 Firman Allah S. minum. pembangunan politik. Melahirkan kesedaran terhadap peranan dan tanggungjawab  Proses pembangunan dalam aspek ini meliputi hubungan dan tanggungjawab manusia dengan Tuhannya. pakaian dan tempat tinggal. seterusnya manusia terhadap dirinya sendiri. mendatangkan faedah kepada sebilangan besar rakyat. manusia sesama manusia. Pembangunan fizikal Berasaskan keperluan-keperluan jasmani seperti makan. jika terabai salah satu. 5 . Keperluan individu dan masyarakat pula seperti ilmu pengeahuan.T “ dan Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan mereka pula sentiasa beribadat kepada Kami “ ( surah Al-Anbiya : 78 ) Hadis Nabi Muhammad tentang kepentingan akhlak terpuji. budaya dan politik. PEMBANGUNAN MESTILAH MENGANDUNGI PERKARA-PERKARA BERIKUT  : keperluan asas setiap individu dan negara seperti barangan dan perkhidmatan.berkaitan dengan pembangunan insan iaitu yang melibatkan akal.orang beriman yang lebih sempurna imannya ialah yang paling baik budi pekertinya “ (riwayat Tirmizi) “ kebaikan itu ialah budi pekerti yang baik “ (riwayat Muslim) Perspektif Islam • Melahirkan masyarakat berakhlak tinggi Manusia sebagai agen pembang unan Prinsip perlaksa naan proses pemban guanan • Memilih mereka yang layak • Kebenaran • Keadilan • kesederhanaan MENURUT RAHIMAH A. eksploitasi.manusia terdiri daripada roh & jasad. melepaskan individu dan masyarakat daripada pelbagai pergantungan. . ia dianggap penting dan merupakan aspek utama dalam proses pembangunan. Aspek keseimbangan & kesepaduan .maka. proses pembangunan hendaklah dilaksanakan secara sepadu antara keperluan rohani & jasmani. ekonomi dan sosial. penghapusan dan pengurangan pelbagai masalah manusia. kerohanian dan akhlak.    CIRI-CIRI ISLAM  PEMBANGUNAN iii. ini akan menyebabkan kepincangan hidupnya. manusia dan alam persekitarannya. melakukan perubahan secara berencana dan terkawal.

Kerana kejayaan dan kesejahteraan hidup adalah bergantung kepada kemuliaan peribadi perlakuan & tindakannya yang lebih baik serta bertanggungjawab.aspek ini penting untuk membentuk/ mendidik akal. PEMBANGUNAN SOSIAL • • Syuraih→adil & berani mengadili khalifahnya Muhammad al-Munkadir→memulangkan wang pelanggan c) Pembangunan minda  Islam mengkehendaki manusia gunakan akal fikiran dalam kehidupan  Memerlukan sistem pemakanan yg seimbang & pendidikan yg baik d) Pembangunan fisiologikal  Islam galakkan bersukan & bersenam  Akal yg sihat datang dari badan yg sihat Perspektif: Islam→kehidupan msykt perlu berubah berlandaskan agama • Barat→manusia berubah dr kemunduran kepada kemajuan  Prinsip pembanggunan kehidupan sosial: • Berlumba melakukan kebaikan • Persaudaraan & kasih sayang • Perdamaian • Keadilan sosial • Kebenaran  • 6 . PEMBANGUNAN INSAN a)   • •  Pembangunan manusia Manusia fokus utama dalam pembangunan Manusia ialah agen pembangunan: rancang & laksanakan pembangunan tentukan tujuan & faedah Pihak yg menerima kesan positif & negatif b) Pembangunan kerohanian Tujuan pembangunan kerohanian: serlahkan potensi kebaikan berasakan Pencipta • tanggungjawab kekhalifahan Tuhan  Dimensi pembangunan kerohanian: • mantapkan tauhid keEsaan pada Tuhan • disiplinkan hawa nafsu  Contoh pembangunan kerohanian: • Umar al-Khattab→dari seorang yang bengis menjadi seorang yang penyayang  • 2. jiwa dan nafsu manusia. DIMENSI PEMBANGUNAN ISLAM 1.16/11/2011 Keutamaan aspek kerohanian .

PEMBANGUNAN EKONOMI  Nilai • • • • • • & prinsip asas pembangunan ekonomi: Menggunakan sumber alam dgn baik Aktiviti ekonomi yg halal Kekayaan tidak menentukan status Menyeimbangkan tuntutan dunia & akhirat Pekerjaan yg halal Niat bekerja yg betul • • • • • Tidak meninggalkan ibadat khusus Sederhana dlm perbelanjaan Tunaikan zakat apabila cukup syarat Menjaga maslahah masyarakat Bersyukur dengan kurniaan Allah KESIMPULAN Islam amat bertentangan dengan sekularisme kerana tidak wujud dualisme dan dikotomi dalam ajaran Islam. PEMBANGUNAN POLITIK  Pandangan: a) Al-Farabi→mencapai kejayaan jasmani & rohani di dunia & akhirat • Islam→mendapat rahmat seluruh alam • Umum→menjamin keamanan  3 komponen utama dalam politik Islam:  Kumpulan pemerintah • Melantik seorang yang terbaik dalam kelompok masyarakat • Mempunyai tanggungjawab iaitu: • Memberi kebebasan asasi. ketenteraan & jawatan)  Rakyat • Beri taat setia pada pemimpin yang sebenar • Menasihati pemimpin secara berhikmah  Perlembagaan • Islam→perlembagaan yg digubal bukan untuk 1 masyarakat shj. kebebasan beragama & kebebasan berpolitik. b) Memberi persamaan kepada kepada setiap rakyat ( keadilan.  7 .  Pembangunan Islam adalah yang terbaik untuk dipraktikkan dalam sesebuah keluarga kerana ia menyeluruh dan universal. • Keputusan dibuat secara syura(mesyuarat) 4.16/11/2011 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful