RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1

Mata Pelajaran : Tarikh Hari Masa Kelas : : : : Dunia Sains Dan Teknologi 12 April 2011 Selasa 1.45--2.45petang 1 Bestari 40 Orang Dunia Warna 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. Di akhir pengajaran, pelajar dapat : 1. 2. Mengeja dan menyebut perkataan warna dengan betul. Menyenaraikan atau melukis sekurang-kurangnya 3 nama objek yang didapati di sekeliling sekolah mengikut warna tertentu. 3. Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan.

Bilangan Murid : Tajuk :

Standard Kandungan : Hasil Pembelajaran :

Kaedah /Strategi/Model/Pendekatan /Teori Pembelajaran: Berpusatkan guru, murid dan bahan, Kaedah pembentangan, soal jawab, Pendekatan deduktif , Teori Behavioristik ,Model ASSURE. Alat Bantu Mengajar : Jalur Gemilang, kad imbasan, MS PowerPoint, kertas mahjong, pen marker, Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 Nilai KBKK : Cinta akan negara, cinta akan alam persekitaran, bekerjasama, berani, yakin. : Mencirikan, membanding beza, menghubungkaitkan, menjana idea, mengingat

Kemahiran Proses Sains : Memerhati, mengelaskan, membuat hipotesis Pengetahuan Sedia ada: Murid melihat pelbagai objek yang berwarna-warni dalam kehidupan seharian.

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Sumber/ Strategi/ Kaedah/ ABM/ Nilai/ KBKK
Model Pengajaran:

Warna pada Jalur Gemilang : Set Induksi (5 minit) biru, kuning, merah dan putih.

1. Guru menunujukkan Jalur Gemilang. 2. Guru mengemukakan soalan

supaya Model ASSURE

membimbing murid menyatakan warna-warna Strategi: yang terdapat pada Jalur Gemilang. Berpusatkan bahan

3. Murid cuba menjawab dengan menyebut warna ABM: pada Jalur Gemilang iaitu biru, kuning, merah Jalur Gemilang dan putih. Nilai:

4. Guru memberi pujian dan menerapkan nilai cinta Cinta akan Negara akan negara dalam sesi soal jawab. KBKK:

5. Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini iaitu Menghubungkaitkan Dunia Warna. Empat Kad Warna: Langkah 1 (20 minit) 1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan . Teori Pengajaran:

2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan satu kad Teori Behavioristik berwarna yang berdasarkan warna-warna yang Strategi: terdapat pada Jalur Gemilang iaitu biru, kuning, Berpusatkan murid putih dan merah. Nilai: akan alam

3. Guru membawa murid keluar dari kelas dan Cinta

Nama dan Warna Objek Yang Dijumpai Di Sekeliling Sekolah: 1. Bunga raya-merah 2. Bunga matahari-kuning 3. Rumput-hijau 4. Kereta-putih 5. Tong sampah-hitam 6. Mural pada dinding

menuju ke Taman Sains Sekolah.

persekitaran.

4. Murid memerhatikan objek di sekeliling yang KBKK: mempunyai kumpulan warna yang sama mengikut Mencirikan, bunga, Menghubungkaitkan Kemahiran Proses

masing-masing.(Contoh:

bangunan, pasu dan sebagainya.)

5. Murid menyenaraikan dan menamakan objek Sains: yang dilihat dengan warna kumpulan. 6. Guru menjelaskan objek-objek di sekeliling mempunyai warna-warna tertentu. 7. Kemudian, guru membawa murid mengelilingi kawasan sekolah yang lain untuk mengenalpasti warna-warna lain. 8. Guru membimbing murid mengenalpasti warna yang terdapat pada objek yang dijumpai dan murid mengulangi sebutan tersebut.(contoh: tong sampah-hitam, rumput-hijau, mural pada dinding sekolah-unggu dan sebagainya.) 9. Guru membawa murid balik ke dalam kelas. Memerhati

sekolah-unggu 7. Papan kenyataan-biru 8. Pintu kelas-jingga

Kad Imbasan: Langkah 2 (15 minit)

1. Guru menunjukkan kad imbasan yang bertulis ABM: nama warna iaitu merah, kuning, biru, hijau, Kad-kad imbasan hitam, putih, jingga dan unggu. Strategi: guru

2. Guru membimbing murid membaca perkataan- Berpusatkan

perkataan tersebut satu demi satu. 3. Guru menekankan aspek ejaan dan sebutan.

dan murid KBKK:

4. Murid mengeja perkataan berdasarkan warna Mengingat tersebut melalui tiga cara : - mengeja , menyebut secara lisan -mengeja , menyebut dan menulis di atas angin -mengeja , menyebut dan menulis di atas meja murid . 5. Guru mengulangi langkah-langkah mengeja

sehingga murid dapat menyebut perkataan warnawarna tersebut. 6. Guru memanggil beberapa orang murid untuk

mengeja dan menyebut warna-warna tersebut.

Penilaian (15 minit)

1. Murid dibahagika kepada 8 kumpulan. 2. Setiap kumpulan diminta memilih satu sampul di Strategi: mana di dalamnya terkandung satu warna yang Berpusatkan pelajar telah dipelajari. 3. Murid diedarkan sekeping kertas mahjong dan Kaedah: Pembentangan

beberapa batang pen maker.

Nilai:

Merah
mulut Kereta wira epal Bunga raya

4. Murid-murid diminta melukis atau mencatatkan Bekerjasama, berani nama objek yang didapati di sekeliling sekolah ABM: tadi atau objek di luar kawasan sekolah mengikut warna yang ditentukan dalam bentuk peta minda. Kertas mahjong, 5. Murid-murid bekerjasama dalam kumpulan untuk pen maker menyenaraikannya dengan seberapa yang boleh KBKK: dalam masa 5 minit. Menjana idea 6. Guru memantau dan memberi bimbingan yang Kemahiran Proses sewajarnya kepada murid-murid. 7. Selepas siap menghasilkan peta minda tersebut, Sains: setiap kumpulan harus membentangkan peta Mengelaskan minda yang telah siap dibuat di hadapan kelas. 8. Setiap ahli kumpulan perlu mengambil bahagian di mana setiap ahli kumpulan perlu bercakap di hadapan kelas. 9. Kumpulan yang dapat mereka peta minda yang baik dan mudah difahami akan mendapat ganjaran daripada guru. 10. Bagi kumpulan yang tidak dapat menghasilkan peta minda dengan menarik, guru akan

memberikan kata-kata semangat kepada mereka.

Gambar yang dipaparkan: Penutup (5 minit)

1. Guru merumuskan tajuk yang diajar dengan memaparkan gambar pada skrin dan menyoal Pendekatan: kepada murid apa akan terjadi sekiranya semua Pendekatan deduktif objek di sekeliling kita tidak mempunyai warna Kaedah: atau mempunyai warna yang sama. 2. Murid-murid mengangkat tangan dan cuba Nilai: Soal jawab

menjawab soalan guru.

3. Guru mengaitkan warna dengan alam sekeliling Yakin dengan kejadian ciptaan Nya. 4. Guru membimbing murid menyanyikan lagu ABM:

Lagu Dunia Wara Merah, kuning,biru, Hijau, putih, hitam, Warna jingga dan unggu, Semuanya cantik belaka.

Slide power point, ”Dunia Warna” yang liriknya bertema ”Happy Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja Birthday” . 2 5. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 dan KBKK: Lembaran Kerja 2 kepada murid. 6. Guru juga memberi latihan pengayaan kepada Mengingat murid yang telah menguasainya. Kemahiran Proses

7. Guru memantau dan memberi bimbingan kepada Sains: murid yang lemah. Membuat hipotesis