RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAGI DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1

Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Kelas Bilangan Murid Tajuk Standard Kandungan Hasil Pembelajaran : Dunia Sains Dan Teknologi : 21April 2011 : Khamis : 2.45p.m. – 3.45p.m. : 1 Bestari : : : : 40 orang Bagaimanakah Saiznya. 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar dapat : 1. Menguasai isi kandungan a. Mengenal pasti pelbagai saiz. b. Menyusun objek mengikut urutan saiz c. Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan d. Menyebut perkataan besar, kecil dan panjang. e. Membuat perbandingan antara dua objek. 2. Kaedah/ Strategi/ Model/ Pendekatan / Teori Pembelajaran: Berpusatkan guru, murid dan bahan, Kaedah pembentangan, soal jawab, Pendekatan inkuiri, Teori Humanistik, Model Masteri. 3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni a) Cinta akan alam persekitaran

b) Bekerjasama c) Berani mencuba d) Yakin e) Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling f) Menyedari bahawa sains merupakan salah satu cara untuk memahami alam . Bahan, peralatan dan bahan sumber : pensel, kotak pensel, bahan elektronik, LCD projektor, Lembaran Kerja 1 hingga 3 Kemahiran Proses Sains : Memerhati, mencirikan, membanding dan membezakan, menghubungkait, membuat hipotesis Pengetahuan Sedia ada : Murid melihat pelbagai pelbagai jenis saiz objek dalam kehidupan seharian. Kajian Masa Depan : Sekiranya murid dapat membuat perbandingan tentang saiz, mereka dapat membuat mengukur saiz dengan tepat dalam pelajaran Matematik, seperti mengira keluasan saiz permukaan.

Fasa Permulaan / Mencungkil Idea (5minit )

Isi Kandungan Saiz objek, iaitu besar, kecil, tinggi, rendah, panjang dan pendek. (rujuk Lampiran 1)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Guru memaparkan gambar sarkas. Guru membimbing murid menyatakan saiz yang terdapat dalam gambar. Aktiviti Murid Murid memerhatikan gambar. Murid memberi respon.  Panjang, pendek, tinggi, rendek, besar dan kecil.

Nota Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas Bahan: Persembahan elektronik

Menstruktur/ Menstruktur semula (30 minit)

Gambar gajah, lalat, kotak besar, kotak kecil, KLCC. Rumah banglo, keretapi dan kereta. (rujuk Lampiran 2) Lembaran kerja 1 ( rujuk lampiran 3)

Guru memaparkan objek-objek yang Murid memerhatikan gambar. berlainan saiz dengan menggunakan persembahan elektronik. Murid menjawab soalan guru.

Guru membimbing sehingga murid Murid memberikan contoh. dapat menyebut perkataan besar dan kecil, tinggi dan rendah serta panjang  Besar: kapal terbang, lelangit, Sikap saintifik dan nilai dan pendek. murni: basdan sebagainya  Kecil: semut, bola ping pong,  Menanam naluri Guru menyoal murid. ingin tahu terhadap burung dan sebagainya. “Berikan contoh- contoh objek besar alam sekeliling dan kecil di sekeliling anda.” kita. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 dengan membezakan gambar mengikut  Penglibatan aktif Guru memberikan lembaran kerja 1 saiz dalam kumpulan. kepada murid.

Strategi/Teknik: Aktiviti inkuiri, penyoalan seluruh kelas, aktiviti ankuiri dalam kumpulan.

Bahan maujud (rujuk Lampiran 4)

Lembaran kerja 2 (rujuk Lampiran 5)

Guru menunjukkan objek-objek yang Murid memerhatikan bahan maujud yang berlainan saiz dengan menggunakan ditunjukkan oleh guru. bahan maujud. Murid memberi contoh-contoh objek Guru membimbing murid sehingga panjang dan pendek di sekeliling mereka. murid dapat memahami konsep panjang

Strategi/Teknik: * Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Kemahiran berfikir: Membezakan

dan pendek.

Murid melengkapkan lembaran kerja 2 dengan membezakan gambar panjang Guru memberikan lembaran kerja 2 dan pendek. Sikap saintifik dan nilai kepada murid. murni:  Bekerjasama  Penglibatan aktif  Bersistematik Lembaran kerja 3 (rujuk Lampiran 6) Guru memanggil seorang murid tinggi Seorang murid yang tinggi dan seorang dan seorang murid rendah tampil ke murid yang rendah diplih oleh guru. hadapan kelas. Murid menyatakan nama murid yang Guru membimbing murid memahami tinggi dan rendah. konsep tinggi dan rendah. Murid melengkapkan lembaran kerja 3 Guru mengedarkan lembaran kerja 3. dalam kumpulan. Strategi/Teknik: * Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Kemahiran berfikir: membandingkan

Sikap saintifik dan nilai murni:  Bekerjasama  Penglibatan aktif  Bersistematik Objek yang besar: Kipas, papan kenyataan, papan hitam, almari dan lain-lain. Objek yang kecil: Pemadam, rautan, staples dan sebagainya. Guru meminta murid melihat sekeliling kelas dan guru memberi arahan kepada murid. 1. “ Lukiskan dua objek yang besar yang anda nampak di dalam bilik darjah serta warnakannya.” 2. “ Lukiskan tiga objek yang kecil yang terdapat dalam kotak pensel anda dan warnakan hasil lukisan anda.” Murid mendengar arahan guru dan Strategi/Teknik/ Teori : melukis gambar. * Teori Masteri Murid mempamerkan mereka. hasil lukisan Kemahiran berfikir: Menghubungkait

Sikap saintifik dan nilai murni:

Guru menyuruh beberapa orang murid mempamerkan hasil kerja mereka. Guru memberi penerangan lanjutan serta galakan kepada murid.

 

Penglibatan aktif Kreatif

Aplikasi Idea (10 minit)

Gambar: Bola, botol minuman, alat tulis.

Aktiviti pengukuhan diadakan. (rujuk Lampiran 7)

Murid menyusun objek mengikut urutan Teori: saiz iaitu dari kecil ke besar, dari pendek Teori Humanistik ke panjang dan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Kemahiran berfikir: mencirikan Murid membuat pembentangan.

Refleksi/ Penutup (5 minit)

Situasi 1: Jika anda menunggang basikal bapa, apakah yang akan terjadi? Situasi 2: Pilihkan satu kerusi yang berpadankan meja itu? Berikan alasan anda. Situasi 3: Mengapakah anda perlu memilih tali kasut yang panjangnya sesuai dengan kasut anda?

Taksir kefahaman murid dengan soalan Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah kepada murid menyelesaikan masalah dalam situasi dengan mengadakan pertandingan yang terdapat dalam slaid. antara kumpulan. Situasi 1: Guru memberi galakkan kepada murid. Jika menunggang basikal bapa, saya mungkin akan terjatuh dari basikal kerana basikal bapa adalah besar dan tidak dengan ketinggian saya. Situasi 2: Kerusi yang lebih tinggi itu adalah sepadan dengan meja. Ini kerana ketinggian kerusi perlulah sepadan

Strategi: Perbincangan kumpulan. Sumber: Persembahan elektronik

dalam

(rujuk Lampiran 8)

dengan ketinggian meja. Situasi 3: Pemilihan tali kasut yang sesuai adalah penting kerana jika memilih yang terlalu pendek tidak memuatkan.

Lampiran 1

Sila perhatikan!

Panjang

Kecil

Tinggi rendah

Pendek Besar

Lampiran 2

Besar

Kecil

Besar

Kecil

Besar

Kecil

Besar

Kecil

Lampiran 3

Apa yang tidak sama?

Lampiran 4

Panjang

Pendek