Lekovi koji se koriste u terapiji depresivnih psihoza.

Efekat se sastoji u pobol jsanju raspolozenja, otklanjanju straha i smanjenju ili gasenju depresivnih misa onih sadrzaja. Dele se na: ? Triciklicne antidepresive (imipramin i amitriptilin) ? Heterociklici druge i trece generacije (amoksapin, maprotilin, trazodon, bupropion, mirtazapin, nefazodon) ? Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (fluoksetin) ? Inhibitori mono-amino-oksidaze (fenelzin, izokarboksazid, tranilcipromin ) TRICIKLICNI antidepresivi deluju inhibitorno na preuzimanje amina noradrenalina u nervne zavrsetke u velikom mozgu. Mehanizam kao prekidac aminske neurotransmis ije. Aktivni amini se duze zadrzavaju na receptorima pa im se produzava delovanj e. Blokada preuzimanja kateholamina nastupa momentalno ali se efekti zapazaju te k 2-3 nedelje od pocetka terapije. Ne postoji bolest kod zivotinja kod koje bi s e mogli u potpunosti ispitivati efekti antidepresiva. Delovanje: Antagonizuju depresivno delovanje reserpina Antagonizuje ptozu ocnih kapaka izazvanu reserpinom Antagonizuje proces preuzimanje kateholamina Kod bolesnih osoba poboljsavaju raspolozenje Antiholinergicko delovanje suvoca usta, opstipacija, retencija mokrace Poremecaji srcanog ritma Kod zdravih osoba prouzrokuju sanjivost i antiholinergicke efekte bez poboljsanj a raspolozenja Nepotpuna resorpcija iz digestivnog trakta. Kod prvog prolaza kroz jetru izrazen metabolizam, vezuju se za proteine plazme. Metaboliti se izlucuju mokracom. Indikacije: ? Endogena depresija ? Enuresis nocturna nocno mokrenje ? Hronicni bol nejasne geneze koji moze biti i uzrok depresije ? Napadi panicnog straha ? Opsesivno kompulzivni poremecaji ? Bulimija i to samo fluoksetin Nezeljeni efekti: ? Sedacija ? Antiholinergicno (atropiniformno) delovanje - suvoca usta, opstipacija, retencija mokrace, paraliticni ileus ? Palpitacije ? Tahikardija ? Ortostatska hipotenzija ? Duza upotreba izaziva hipomaniju i konfuziju ? Porast telesne tezine HETEROCIKLICI, druga i treca generacija antidepresiva (amoksapin, maprotilin, tr azodon, bupropion, venlafaksin, mirtazapin, nefazodon). MIANSERIN ispoljava antidepresivno, antihistaminsko i antiserotoninsko delovanje tako sto blokira presinapticke alfa2-adrenergicke receptore cime povecava prome t noradrenalina u mozgu. Indikacije: ? Endogena i reaktivna depresija i involutivna melanholija. ? Samoubilacke ideje

Nezeljeni efekti: ? Pospanost ? Glavobolja ? Vrtoglavica ? Tremor ? Znojenje ? Ne ispoljava nezeljene antiholinergicne efekte MAPROTILIN slabije izrazeno sedativno i antiholinergicko delovanje. Nedostatak sto posle velikih doza moze prouzrokovati konvulzije. TRAZODON kod nekih prouzrokuje sasvim zadovoljavajuce efekte a kod nekih pak ne. Glavni nedostatak prekomerna sedacija. SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA SEROTONINA (fluoksetin i fluvoksamin) selektiv no inhibisu preuzimanje serotonina u nervne zavrsetke pa su im glavna indikacija epizode velike depresije i to za ambulantno lecenje. Epizoda postoji ukoliko postoji 4 od 8 glavnih kriterijuma: Psihomotorna usporenost ili agitiranost Gubiotak interesovanja za svakodnevne zivotne sadrzaje ukljucujuci sexualni nago n Osecaj krivice, beznadja i bezvrednosti Osecaj velikog umora Usporeno misljenje i otezana koncentracija Suicidne ideje Poremecaj apetita Poremecaj spavanja Znatno redje prouzrokuje nezeljene efekte. Ukoliko se jave to su: ? Muka, ponekad sa povracanjem ? Glavobolja ? Nervoza ? Dijareja ? Anksioznost ? Tremor INHIBITORI MONOAMINO-OKSIDAZE (MAO) MAO deluje na noradrenalin, serotonin i tira min prouzrokujuci njihovu razgradnju. Ireverzibilna blokada omogucava nagomilava nje tiramina u organizmu i gubitak prvog prolazakoji stiti organizam od toksicno sti tiramina iz hrane. Stariji MAO inhibitori mogu da prouzrokuju hipertenzivne reakcije sa teskim posledicama. MOKLOBEMID je MAO inhibitor ali reverzibilni sa kratkim dejstvom i nema interakc ije sa hranom sa vecom kolicinom tiramina (sir, pivo, kvasac) PREDOZIRANJE I AKUTNO TROVANJE Cesta pojava kod depresivnih osoba jesu suicidne ideje sto oni i pokusavaju upra vo lekovima kojima se lece. Triciklicni antidepresivi daju teske simptome poput kome, depresije disanja, agi tiranosti, delirijuma, neuromisicna prenadrazenost, grcevi, paraliza creva i mok racne besike, poremecaje srcanog rada, posebno aritmije. Antidepresivi druge generacije daju grceve. Inhibitori MAO se manifestuju agitacijom, delirijumom, misicnom prenadrazenoscu, grcevima, sokom, hipertermijom. Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina ukoliko se primene zajedno sa MAO i nhibitorima daju serotoninski sindrom sa hipertermijom, rigiditetom skeletnih mi

sica, mioklonusom, brzim promenama mentalnog statusa sa mogucom vitalnom ugrozen oscu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful