Karangan: Bekalan Air Bersih/Penyakit melalui air

Mempertingkat mutu bekalan air bersih

WALAUPUN negara ini mempunyai sumber air yang banyak sama ada air permukaan atau
bawah tanah, pencemaran sungai memberi cabaran kepada usaha membekalkan air bersih.
Pengumpulan dan pengagihan air bersih terutama untuk minuman menjadi penanda aras
kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.
Walaupun sebahagian besar penduduk negara sudah mempunyai bekalan air bersih, masih ada
ruang untuk mempertingkat mutu bekalan air kepada pengguna domestik. Air paip yang kini
perlu dimasak sebelum diminum boleh diproses ke satu tahap lebih tinggi, iaitu boleh terus
diminum dari paip seperti bekalan air di negara maju termasuk Amerika Syarikat (AS).
Selain isu pencemaran sungai, pemanasan global juga memberi kesan kepada bekalan air bersih
kerana kajian menunjukkan suhu air yang lebih tinggi sedikit akan menggalakkan pembiakan
bakteria yang membawa taun. Penyelidikan ProI Dr Rita R Colwell mendapati penyakit
berjangkit berkait rapat dengan alam sekitar dan amat penting untuk pengguna memahami
pertukaran musim, perubahan iklim serta punca kepada penyakit berjangkit.
ProIesor di University oI Maryland dan Johns Hopkins University, AS itu, berkata ekologi alam
sekitar memainkan peranan sangat signiIikan dalam wabak penyakit dan pengulangan coraknya.
Beliau berkata, organisme yang mengakibatkan taun tinggal dalam plankton atau zooplankton
marin tetapi bakteria itu juga boleh hidup dalam air tawar yang mempunyai kaitan dengan
plankton. Kajiannya menunjukkan wabak taun di Bangladesh meningkat ketika musim panas,
iaitu ketika plankton membiak dengan banyak.
Colwell baru-baru ini mengunjungi Malaysia sebagai Wakil Khas Presiden AS Mengenai Sains
ke Asia Selatan dan Asia Tenggara dalam usaha negara itu mengukuhkan hubungan dengan
negara Islam. Beliau melawat beberapa universiti dan institusi penyelidikan seperti Universiti
Malaya, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM) serta
berbincang dengan Penasihat Sains Kerajaan Malaysia, ProI Emeritus Datuk Dr Zakri Abdul
Hamid. Colwell berkata, beliau kagum dengan perkembangan sains dan teknologi di Malaysia
sama ada dari segi jumlah tenaga pakar atau teknologi yang dimiliki. Negara ini mempunyai
lulusan ijazah doktor IalsaIah (PhD) yang ramai. Faktor ini membantu Malaysia untuk muncul
sebagai pemimpin kepada negara Islam lain. Beliau mencadangkan universiti di negara ini
menjalinkan kerjasama dengan beberapa universiti di AS seperti StanIord University, Purdue
University, University oI Maryland dan Michigan State University yang masing-masing
mempunyai pakar yang mengkhusus dalam bidang tertentu teknologi air. Katanya, kerjasama itu
patut dilakukan secara antara makmal dengan makmal membabitkan pertukaran penyelidik untuk
tempoh kurang daripada setahun. Naib Canselor UTM, ProI Dr Zaini Ujang yang turut
mengadakan perbincangan dengan Colwell, berkata negara ini akan mendapat manIaat khususnya
dalam peningkatan kualiti bekalan air bersih menerusi kerjasama dengan makmal penyelidikan di
AS.
Colwell yang juga Pengerusi Emeritus Canon US LiIe Sciences terkenal selepas penyelidikannya
pada 1960-an berjaya membongkar bahawa bakteria taun boleh memasuki tahap tidak aktiI dan
kemudian aktiI semula hingga mengakibatkan wabak. Kajiannya bermakna walaupun taun tidak
merebak, sungai, tasik dan laut boleh menjadi kawasan simpanan kepada bakteria berkenaan.
Penemuan itu menaIikan pengetahuan sebelum itu bahawa taun hanya boleh merebak menerusi
pelepasan air kumbahan. Hasil kajiannya membolehkan saintis melihat kaitan antara alam sekitar
dengan wabak penyakit.
Tahun lalu, beliau menerima Anugerah Air Stockholm atas sumbangannya dalam penyelidikan
kesihatan air dan rangkaian antara negara maju dengan negara sedang membangun dalam
menyediakan air bersih.

39:.:3-40202.38:3.3.9.7..-0.7.92:9:-0..8.7202.$.75072:..37.9.3503:.8.5805079-0..7./03..38.30-9380/9.9 .32025:3.9:203::.3:-:3.3.809.3.33.3.:.2.7.33./42089 75.: 80-.2.3...3..3..3507.80-.8:9.:5:380-.203:3:..9..38047&% !7417.32.3503.2.....307.3/.3.7.38 08./.7..9:9/...3.0789 !:7/:0 &3.9. &! 8079.:.5.8:207./49471.39079039:90344.0890703.7../082033.3943 2.8.85030/.3/03./.9.202-.5.9.5.:.3203.3943202-.3.0789 &3.3502-.7-07820307:807..97.7-078 &!&30.3 30.5.8.2..3/.:39:2:3.5-.8.38:3..2.39-07..-9.3 -.-.2.3-0-07../503.3.8...2025:3.50225305.:20.7.7503/:/:30./.903. &% /...%03.7-/: . 07.50-93 .3.3!7417#9.03.5.3202-.3-07. !7412079:8..-.3203..:393.35030/:39: 90254:7.7.2 0.38/. 503.33 507:/2. ..907..7.02.7.3./.078941.9:8:83.3 .3&.32025:3.7.5:3.8:2-07..7/30./. -07-3./.3.7-078907:9.3807.7-078 07.-.3805079&3.8!708/03$0303..9.9.3.3./.3.7.705../.3/03.2.3 0. ::8.3.7.3203.9.3.3-08. ! .9473202-.9-0-07.7: -..:2/03../03.31.5.3.8.83 2025:3.3 5.9-07.7 0250793.:3 ..909..0789%0344.5.3//..3 203.9 $ $0.3203:8:8/.-40/:5/.7...79.3:39:20250793. 7:.9:9.780:2.3-.3.9.7.92.9: 5.8 .25.39..2././..9 -07.503.!03.3147/&3.9/03. 40-.-0../03./.32.2.9503.2:8.2 809.2.9$.044.02.3.7-078 2.30.3/ $ 40.2.#40203/..2.:...3.305.202-0708.:3 !030/.32..2.92:9:-0.91/. 502.39 !7410847/&3.5.9-0.8.2/ 40-07.9.8.80-0:2/23:2-40/57480808.2-/.0789 . 0.34-.8005.:9072.0789.8.0789/.3203/..-.75.9:7.950393:39:503:3.9.304342/.7.3..9831.47.9:-40907:8 /23:2/.202-0./.9.503...3/.8../03.73909.3.3!03.2.3.7.3203:3:.8.503:3.078941.3/03.8.7..907.0789 $9: -07.:3. .3.7 .3-. 47.2.202.3.0789/$805079$9. 8..25033. &3.-...!0307:82079:8..:-07..2.38.8.38.2:825.0789!:97..2809.7.39..38::.7-078 !03:25:.8.3:3.3//.2 5079:..3/.202-43.7-.3:.7.../.90&3.380.-.5..9::.: -.1.9.3...32:82 507:-.3.:39:23:2.3820.0789/30..75.:.33899:85030/.3943 .$.305.:8.7..2..7... 5..30.34384538&3.202-07.8.3.3&3./.9/.9.:445.3/2 0.920./.7. /.$0..7:3203:3:3.3.340 -07.3.343&$10$.38:503.3943.39:7:9 203.3.:3.05.7/.7.8.:90344.3:.8.907.328079.5030/.35079:..59/.8:/.:3/.3848.7.3507-3.30. -0.7.3/.8 02.3.9.83 2.350702-.32025:3.:203.3$9.3/03.390344/...9:09.

9.3 08.3..305.:203072.37.3.33.8/.7:2-.330.:/03.3.3.88:2-.-.3.:39/.-...-. 8:3.3:07.7.91802:.9.3.9.7/.-072.9.2809.7 /03. 9.-0703.39.3202-.7..3..80/.:9-40203.9.:3.9.:.20307:8 5005.3.25030/.8..3 !0302:.39820.:5:39.2.: -0..38.7$94.02:/.3 . .3./.8.9 %.350309.-.380-0:29:-.7..503.3.203.2 2030/...8./.3825.3...1.3.33.7-078  .39.39:203.-402070-.3..7.30.3.:3..3.202-40.33.907..42./. 2070-.3:3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful