http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.

com/

Mari kita
belajar menulis
huruf ye adikadik...

http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.com/

Nama : .........................................................
Tahun : .........................................................

Arahan : Tulis huruf-huruf di bawah ini.

1.

2.

3.

4.

5.

Tarikh : ..................................

http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.com/

Nama : .........................................................
Tahun : .........................................................

Arahan : Tulis huruf-huruf di bawah ini.

6.

7.

8.

9.

10.

Tarikh : ..................................

http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.com/

Nama : .........................................................
Tahun : .........................................................

Arahan : Tulis huruf-huruf di bawah ini.

11.

12.

13.

14.

15.

Tarikh : ..................................

http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.com/

Nama : .........................................................
Tahun : .........................................................

Arahan : Tulis huruf-huruf di bawah ini.

16.

17.

18.

19.

20.

Tarikh : ..................................

http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.com/

Nama : .........................................................
Tahun : .........................................................

Arahan : Tulis huruf-huruf di bawah ini.

21.

22.

23.

24.

25.

Tarikh : ..................................

http://pemulihankhassktembangau1.blogspot.com/

Nama : .........................................................
Tahun : .........................................................

Arahan : Tulis huruf-huruf di bawah ini.

26.

Tarikh : ..................................