You are on page 1of 1

MATEMATIKA3 KOLA: UITELJ/ICA: TEMA: PODTEMA: NASTAVNA Krug i krunica JEDINICA: KOGNITIVNI (znati): KONATIVNI (moi) : ZADACI :CILJEVI I

-prepoznati i ispravno imenovati krug i krunicu -navesti razlike izmeu kruga i krunice -opisati krug i krunicu -samostalno izvesti zakljuak da se krug razlikuje od krunice -opisati reprodukciju umjetnikog djela V. Kandinskog -identificirati spravu za crtanje krunice-estar -uoiti faze u crtanju krunice pomou estara -primijeniti matematika znanju svakodnevnom ivotu

RAZRED I ODJELJENJE: DATUM:

III

SAT BROJ:

44

AFEKTIVNI (razumjeti):
-izdvojiti krugove prema veliini i boji -procijeniti broj krugova i krunica na reprodukciji -objasniti postupak crtanja pomou estara - proiriti matematika znanja upoznavanjem novih pojmova -poticati na bolje i vee uspjehe u radu -procijeniti uspjenost crtanja estarom - vrednovati ishode cjelokupnog rada

-razlikovati krug i krunicu -otkriti krugove i krunice u okruenju -demonstrirati krugove i krunice na vlastitom likovnom radu -rukovati pravilno estarom -razvijati preciznost u radu -razvijati finu motoriku -crtati krunicu

AKTIVNOSTI : EVOKACIJA
Pregled i analiza domae zadae.

RAZUMIJEVANJE Na tabli, pomou estara nacrtam krunicu. Jednom bojom istiem krunicu, a drugom bojom bojim krug. Zakljuujemo da krug i krunica imaju isti centar u jednoj taki. Uenici samostalno crtaju pomou estara nekoliko krugova i krunica u svojim sveskama. Dok uenici rade, pratim rad, dajem upute i korekcije ukoliko je potrebno. Usmenim putem , zajedniki rjeavamo 1. zadatak na 52. strani Udbenika.

REFLEKSIJA
Zadavanje domae zadae. Udbenik,, 52. strana/ 2. zadatak (Analiza reprodukcije umjetnikog djela V. Kandinskog)

Najavljujem cilj sata.

Igra Meta Na tabli crtam metu u obliku koncentrinih krugova. Uenici su podijeljeni u pet grupa od kojih svaka u jednom krugu po jednom gaa metu. U tabelu pored mete upisujem postignute bodove. Pobjednik je grupa koja je sakupila najvie bodova.

PRIPREMA UZ UDBENIK- MATEMATIKA 3 ; AUTORICA: VILDANA MUJAKIDIJANA KOVAEVI- ARMEN HAMIDOVI