MATEMATIKA3 ŠKOLA: UČITELJ/ICA: TEMA: PODTEMA: NASTAVNA Tablica dijeljenja JEDINICA: KOGNITIVNI (znati): KONATIVNI (moći) : ZADACI

:CILJEVI I
-intrepretirati tablicu dijeljenja -pokazati nivo usvojenosti tablice dijeljenja do automatizacije

RAZRED I ODJELJENJE: DATUM:

III

SAT BROJ:

82

AFEKTIVNI (razumjeti):
-objasniti način dijeljenja -dati primjer zadatka

-riješiti zadatke sa dijeljenjem brojeva -koristiti stečena znanja o dijeljenju brojeva

AKTIVNOSTI : EVOKACIJA Ovaj nastavni čas je namijenjen vježbanju i ponavljanju ranije učenih sadržaja. Mogućnost1 Pomoću loptice nasumičnim bacanjem u pravcu učenika provjeravam usvojenost cjelokupne tablice množenja brojevima. Mogućnost2 Interaktivna ppt (u prilogu) Naizmjenično čitanje tablice dijeljenja iz Udžbenika na 115. strani. Najavljujem cilj sata. RAZUMIJEVANJE REFLEKSIJA Učenici rješavaju zadatke u Učenici interpretiraju način Radnoj svesci na 67. Strani. rješavanja datog zadatka. Samostalan rad učenika. Tokom provjere učeničkih radova povremeno komentarišem i objašnjavam eventualne greške koje su nastale pri radu. Učenicima dijelim printanu tabelu brojeva do 100 koji će učenici raditi u paru. Objašnjavam aktivnost. a)U tabeli pronađite i zaokružite sve djeljenike tablice dijeljenja. b)Sve dijeljenike prepišite u svesku. c)Koristeći prepisane brojeve napišite sva poznata dijeljenja. Dok učenici realizuju ovu aktivnost, ja pregledam Radne sveske.

PRIPREMA UZ UDŽBENIK- MATEMATIKA 3 ; AUTORICA: VILDANA MUJAKIĆDIJANA KOVAČEVIĆ- ŽARMEN HAMIDOVIĆ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful