PANGKAT TAK SEBENARNYA

MATEMATIKA KELAS IX

A. Sifat-sifat bilangan berpangkat
1.
1
m
m
a
a
÷
=
contoh :
2
2
1
5
5
÷
=

2.


m n m n
a a a
+
× =
contoh :
2 3 2 3 5
7 7 7 7 = =
+
×

3.

( ) =
m n m n
a a
×
contoh :
3 2 3 × 2
(8 ) = 8

4.

m
m n
n
a
a
a
÷
=
contoh :
3
3 2 1
2
5
5 5
5
÷
= =

5.
m
n m
n
a a = contoh :
2
3 2
3
8 8 =
6.
n
n
n
a a
b b
| |
=
|
\ .
contoh :
2
2
2
3 3
4 4
| |
=
|
\ .

7. ( )
n
n n
ab a b = ×
contoh : ( )
2
2 2
2 3 2 3 × = ×

8. a a a × = contoh : 5 5 5 × =

Kerjakan soal-soal di bawah ini, untuk
lebih memahami sifat-sifat bilangan
berpangkat.
I. Lengkapilah
1. Jika 6
2
= 36 maka 36 = ...
2. Jika 2
4
= 16 maka
4
16 = ...
3. Jika 4
3
= 64 maka
3
64 = ...
4. Jika (-4)
3
= -64 maka
3
64 ÷ = ...
5.
5
32 = ...

II. Sederhanakan bentuk akar berikut
1. 24 = ….. .
2. 48 = ......
3. 72 = ......
4. p 25 = ......
5.
2
72p = ……
III. Dengan menggunakan arti bilangan
berpangkat sederhanakan
1. 3
4
× 3
3
= .....


2. (-2)
3
× (-2)
4
= .....
3. b
2
× b
5
= .....
4. 3
-2
× 3
-3
= .....
5. (-5)
-4
× (-5)
-2
= .....
6. a
-3
× a
-6
= .....
IV. Dengan menggunakan arti bilangan
berpangkat, sederhanakan:
1.
2
5
3
3
=……
2.
( )
( )
3
6
2
2
÷
÷
=……
3.
5
2
c
c
=........
4.
4
6
2
2
÷
÷
÷
÷
) (
) (
=……..
5.
3
4
÷
÷
x
x
=……..

V. Dengan menggunakan arti bilangan
berpangkat, sederhanakan:
1. (2
3
)
4
=..........


2. ((-3)
2
)
5
= ..........
3. (c
2
)
4
= .........

4.
2
3
3
1
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
= ..........
5. (c
-5
)
2
= .........

6. (a
-3
)
-1
= .........BILANGAN PANGKAT
TAK SEBENARNYA
VI. Dengan menggunakan arti bilangan
berpangkat, sederhanakan:
1. (-2 × 3)
5
= .........


2. (3 × 5)
2
= .........
3. (p × q)
4
= .........

4. (x × y)
5
(3 × 2)
-3
= .........
5. (a × b)
-2
= .........

6. (x × y)
-5
= .........

VII. Dengan menggunakan arti bilangan
berpangkat sederhanakan:
1.
3
5
2
|
.
|

\
|
÷
= …..
2.
5
4
3
|
.
|

\
|
÷
=…….
3.
4
2
7
|
.
|

\
|
=……
4.
3
|
|
.
|

\
|
q
p
=…….
5.
3
3
2
÷
|
.
|

\
|
=…….
6.
2 ÷
|
|
.
|

\
|
q
p
, q = 0 =........

VIII. Sederhanakan bentuk berikut ini.
1. ( )
2
3 =…..
2.
3
3
2
4
|
.
|

\
|
=…..
3.
2
4
3
3 2
|
.
|

\
|
=…..
4.
6
3
2
3
|
.
|

\
|
a =…..
5.
6
4
2
2
|
.
|

\
|
x =……

IX. Hitunglah:
1. 3 2 × =……
2. 3 12 × =……
3.
3 3
81 9 × =……
4.
5
4
5
3
3 2 . =……
5. b . a =……

X. Rasionalkan bentuk akar berikut

1.
b
a

2.
5
3

3.
8
6

4.
60
24

5.
3
2
4


XI. Rasionalkan bentuk akar be6rikut
1.
c b
a

2.
5 3
2

3.
8 6
4

4.
3 8
5 3

5.
3
6 2
5

1. Tentukan hasil dari
3 4
5
2 2
.....
2
×
=
2. Tentukan hasil dari
2 2
2 1
......
3 4
| | | |
÷ =
| |
\ . \ .

3. Tentukan nilai x dari
2 3 9 4
4 8 2
x x x+
× =
4. Tentukan x dari
3
512 x =

5. Tentukan hasil dari 108 48 75 .... + ÷ =6. Tentukan nilai dari
( )
2
48 27 ... + =
7. Jika
( 5)
2 256
x+
= , tentukan nilai x = ....

8. Jika a = -3, tentukan nilai dari –a
4
= ...

9. Sederhanakan bentuk :
2
...
3
=

10. Tentukan hasil dari
1
1 1
3 6
1
27 64 ...
5
÷
| |
+ ÷ =
|
\ .

LATIHAN ULANGAN

. 36 = . (23)4 =........ 4. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat. Jika 43 = 64 maka 3 64 = . 5.. III.. = ..... 4... sederhanakan: 35 1. 48 = .. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat... ( a ) =a 4... Sifat-sifat bilangan berpangkat 1... = .... Jika (-4)3 = -64 maka 3  64 = .. sederhanakan: 1... 3.. 2. 3.. m n mn 3.. =……  2 3 3... Lengkapilah 1. = . 4. 34  33 = ... =…… 32  2 6 2. = . (c-5)2 (a-3)-1 25p = . =……. 4. ((-3)2)5 ( c2 ) 4   1 3      3     2 = ........ 2.. = . 6........  ab n  a  b contoh :  2  3  2  3 n a a a contoh : 5 5 5 c2 c5 =. 72 = . = .... 24 = ….. Jika 62 = 36 maka ( 2 ) 6 ( 2 ) 4 x4 x3 5.... = . 2. Jika 24 = 16 maka 4 16 = ... 3. Kerjakan soal-soal di bawah ini.... Sederhanakan bentuk akar berikut 1. a m 1  m a contoh : 5 2 1  2 5 b2 3-2   b5 3-3  am  an  am  n contoh : m 2 3 23 5 7 7  7  7 (-5)-4 (-5)-2 = ..... II. 6. 7. 3 2 3×2 contoh : (8 ) = 8 a-3  a-6 a  am  n n a n 53 32 1 contoh : 2  5  5 5 contoh : 3 a a m m n 8 8 2 2 2 3 an a  n   b b n 3 32 contoh :    2   4 4 n 2 2 2 IV.. 5... 8.. 5 32 = .. 4... 5.. 3...... 5.......BILANGAN PANGKAT TAK SEBENARNYA A......... 5.. 2........ (-2)3  (-2)4 = ... untuk lebih memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. =…….. . 6. I.. V. Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat sederhanakan 1... 72 p 2 = …… . 2...

. = ... Hitunglah: 1. 6. =. =…… 3 5 8 3 5 23 6 3 4. 2. 2 4 3.  2 3 3      =…....     5  3 X.. 2.....q0 q   a b 3 5 6 8 24 60 4 32 Rasionalkan bentuk akar be6rikut a 1. =……. = . 5. (x  y)5(3  2)-3 = .. 5.  2 x 2      6 . Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat. 2. =…… =…….. 3 a... =……. b VII.  4 2      3 =…. (p  q) 4 IX. =…... 3.. 4... 4.. (3  5)2 3..........   2 3 5 4 6 8 3 2. 5.. XI. 2 3 1... 5  3     4 4 7   2 3  p   q   3 2   3 2  p   . b c 2.... =….... VIII. Rasionalkan bentuk akar berikut = …. (x  y)-5 3. (a  b)-2 6... (-2  3)5 = . 2. 4. 5..... Dengan menggunakan arti bilangan berpangkat sederhanakan: 2 1.. 5... 1...  3 a 2      6 4 5...... sederhanakan: 1. 5 35 4 2 .VI. = ... 3 9  3 81 4.. 4. Sederhanakan bentuk berikut ini. 3.. 3. 2 3 12  3 =…… =…… =…… =…… =…… = ..

. Tentukan x dari 3 512  x 9.... 1.  29 x 4 4... Tentukan hasil dari 108  48  75  .. 3 4 2 2 Jika 2( x5)  256 . 1 1 1 10. Tentukan hasil dari 23  2 4  ... 8.... Tentukan hasil dari 27 3  64 6     .. 5 1 . tentukan nilai x = .. Tentukan nilai x dari 4  8 2x 3x Jika a = -3. 7. 2. Sederhanakan bentuk : 2  ... 3... 2 1 Tentukan hasil dari       .. 3 5..... 25 Tentukan nilai dari  48  27  2  .LATIHAN ULANGAN 6. tentukan nilai dari –a4 = .

L.

 .

 .

L .

 .

 .

L.

        &.

065. 065./3.5. ..6 L   9.2.6    .   .5. :19.3 3 .2.   ./3.3 065.5 /97.9. 2 3 065.52. . .5..3. 2 3 065. 2 .  2  2 065. 2 L .      . L .  .5455.5/97.52. 065..:.6 L  2   2 3 2 L3   .5         .2.5:6.6 3 3 3      5. 065.             . 3 .6       . - 3 3 .6    2 3  .6   .6 L  L  ..5. L .

:6.4:.31/.5 5...2 3/44.

/3.52.:.2.73.5 /97..2.    2.   2.  52.4.2. 4.    2..  2. .4.5.

 .

5 /97.2.5. :19./3.52.        5.4.2.9.5.2.5.5          .5455..

 0      &19.2.9/92.5/5.                 0.5.2.2.

 .

 .

    5  5  .

9. :19.5  .2.. 5.5 /97.5.5./3.52.5455.5.2.

53.    L  L      .L       L 7L8 L .L/   .

  L    L   .

 .

..      .5.5..             #.843..5.  .   #..2.843.7-07:9                 ./3.:19.5.     &19.2/92.5                               ..7-07:9 .5/5.2.     L      5.3-039:.9.52.5 /97.5455.5          5 6   5 8 6 .3-039:.2..

2..  '5.9        2.553.5.9 L        2.9    .:31.553.5.5.2.:31.                  %& '5.1.2..  '5.2.

5. .2.9       &19.2   '5.2. '5.9.:31.51.9     .5.1.5.2.2.1.:31.2.5.5/5.2.9 L       '5.553.9     '5.553.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful