Fakultet Organizacionih Nauka

Seminarski Rad

Symbian OS

Student: Miloš Petrović 361/03

Sadržaj:

Uvod.................................................................................................................................................................. 3 Symbian OS v6.0 platforma i arhitektura ......................................................................................................... 3 Symbian Arhitektura..................................................................................................................................... 4 Osnova sistema ............................................................................................................................................. 4 Aplikacioni framework (okruženje).............................................................................................................. 4 Multimedija................................................................................................................................................... 5 Komunikaciona infrastruktura i mrežne sposobnosti ................................................................................... 5 Sistem poruka................................................................................................................................................ 6 Internet Browsing.......................................................................................................................................... 7 Protokol za Aplikacije, servise i pokretače................................................................................................... 7 Java ............................................................................................................................................................... 8 Sistem povezivanja (konekcije) .................................................................................................................... 8 Alati............................................................................................................................................................... 9 Pregled Symbian OS v6.x ................................................................................................................................. 9 Napredan, otvoren i standardan .................................................................................................................... 9 Inovacije u bežičnoj privredi ...................................................................................................................... 10 Svrha Symbian OS...................................................................................................................................... 10 Ključne osobine Symbian OS v 6.x ............................................................................................................ 10 Razvoj aplikacija......................................................................................................................................... 11 Symbian OS verzija 9.2 .................................................................................................................................. 12 Osnovna svojstva ........................................................................................................................................ 12 Symbian OS v9.2 arhitektura...................................................................................................................... 13 Tehničke pojedinosti verzije 9.2 ................................................................................................................. 13 Symbian OS vs. Palm OS ............................................................................................................................... 14 Poređenje arhitekture .................................................................................................................................. 14 Aplikacioni elementi................................................................................................................................... 15 CodeWarrior razvojni alat i UIQ ................................................................................................................ 16 Aplikacije i alati za Symbian OS .................................................................................................................... 16 Symbian OS Aplikacije............................................................................................................................... 16 Symbian OS Alati ....................................................................................................................................... 17 Symbian OS telefoni ....................................................................................................................................... 18 Telefoni koji podržavaju Symbian OS........................................................................................................ 19 Hardwerska specifikacija ............................................................................................................................ 19 Završna reč...................................................................................................................................................... 20 Izvori i literatura ............................................................................................................................................. 21

2

8. odmah zatim i EPOC verzija 4 (EPOC Release 4 .0. Nokia.0 (2004). nazvano "Symbian Ltd. Kao operativni sitem za integrisane wireless komunikacije. Symbian OS v6. .Uvod Razvoj mini računara. godine. prema osnovanom partnerstvu verzija 6 je svetlost dana ugledala pod nazivom "Symbian OS v6.". odnosno operativnog sistema pod kojim sam uređaj funkcioniše.1 . preko verzije 6. i neki operativni sistemi novije generacije. Symbian predstavlja spoj sposobnosti komjutera i mobilnog telefona. 1998 godine. PDA uređaja.0 platforma i arhitektura Prikaz Symbian OS platforme i same funkcionalnosti sistema najbolje je opisati najpre u verziji 6. 7.0". Operativni sistemi koji su se razvijali paralelno sa razvojem samih džepnih računara i mobilnih telefona su: Windows Mobile. i Linux. 9. Symbian predstavlja napredan. Palm OS. sve do verzije 9. i verzija ER5 . mobilnih telefona i ostalih kompletnih integrisanih hardwerskih uređaja sa sobom je nosio i razvoj platforme. I ako su do tada razvijani operativni sitemi pod nazivom EPOC 1-3 (1997). tako da danas Symbian OS platforma besprekorno radi na mnogim mobilnim telefonima novije generacije. Motorola i Psion Software industrije. Ericsson. otvoren.0 .osnovne komponente Symbian arhitekture- 3 .ER4). odnosno verziji koja prva nosi naziv Symbian. Symbian OS predstavlja osnovu za dalje generacije mobilnih telefona.1 koja je nastala početkom 2005. Daljim razvojem. standardan operativni sistem (OS) licenciran od strane svetskih vodećih firmi za mobilnu telefoniju.0. u cilju ispitivanja približnosti PDA računara i mobilnih telefona. dajući telefonima platformu za razvoj aplikacija i servisa. Formirano je partnerstvo između svetski poznatih proizvođača mobilnih telefona i pocket PCa. kao NOS i OSE.

4 . niti. Osnovne periferije predstavlja File Server. Sistem poruka . slikovna funkcionalnost 4.Kontakt menadžment.Širokopojasna komunikacija TCP/IP komunikacija. GPRS i Wap . servisi i pokretači .WML i HTML 7.Audio i video zapisi. Sigurnost predstavlja standardni kriptografski algoritam.Java runtime sistem 9. osnovnih periferiskih uređaja i bezvednosnog sitema. lokalnu podršku za vreme i datum. Osnova sistema Osnova sistema se sastoji od Kernel i korisničkih biblioteka. Sistem povezivanja . Korisničke biblioteke predstavljaju osnovne servise korisničkim programima: Procese. Takodje podržava RAM. Sigurnost kao komponenta ima 2 osnovna modula. Internet Browsing . Ključna unapređenja na kernel i korisničkim bibliotekama u verziji 6. E32 uključuje softver MMC kontoler i Medija Drajver. Java . kontejner klase.ROM i Flash unutrašnje medije sa promenjivim CF i MMC karticama. Komunikaciona infrastruktura i mrežne sposobnosti . alocira memoriju za sopstvene potrebe i proces nastavlja na korisnički mod. Osnova omogućuje primarni runtime sistem i bezbednost niskog nivoa. korekciju grešaka i framework čišćenje. i niži nivo aplikacionog frameworka. heš kod generator.Symbian Arhitektura Osnovna komponente Symbian OS su: 1. uključujući Microsoft Word. modul kriptografije i sertifikovani organizacioni modul. klijent server arhitekturu za prostu unutrašnju komunikaciju. grafika i tektova. tekst. GSM (mobilna telefonija). i ostale aplikacije 8. Multimedija .Konverteri i prikazivači nepoznatih formata. Aplikacioni framework (okruženje) Komponente aplikacionog frameworka omogućuju moćnu i upotrebljivu biblioteku podataka. Osnova samog sistema . VFAT fajl siste podržava snažan mod operacija koji omogućuje integrisanost podataka.Srednji APIs (Aplication Programing Interfaces) sloj za organizaciju podataka. programsku i memorisku organizaciju.Alati za razvoj aplikacija i unutrašnje dibagovanje. 3.runtime sistem i bezbednost na niskom nivou 2. Takodje je i kernel kod verzija bila reorganizovana da podržava slabije kernel i drajvere uređaja. i sertifikat menadžment.0 bila su: Klijent server arhitektura je unapređena da podržava dodelu klijent resursa. Komunikacioni Framefork za konekciju na PC računare 10. bluetooth i seriska komunikacija 5. F32 koji podržava VFAT. HAL (Hardware Abstraction Lazer) koji omogućuje interfejs ka hardweru. ROM i Flesh file sistem. i GUI (Graphic User Interface) komponente.Internet E-mail. random broj generator. SMS poruke 6. Protokol za Aplikacije. Kernel se pokreće preko seopstvenih drajvera. grafiku. manje dometna komunikacija. to-do lista. Alati . Aplikacioni Framework (okruženje) . infracrveni port.

klijent okruženje koje omogućuje lako korišćenje audio operacija. Ove komponete su nastale razvojem EIKON iz predhodnih verzija operativnog sistema. I predhodna verzija operativnog sistema je imala podršku za TCP/IP protokol. tako da npr podržava Japanska i Kineski lokalna podešavanja. Generalno.Komponente koje su uključene: Upravljanje relacionom bazom. dodatkom novih biblioteka može se omogućiti prikaz u osnovi ne podržanih formata. kao i za PC priključene štampače preko Symbian Connect.0 donosi i FTP odnosno File Transfer Protokol za cirkulaciju podataka. modifikovani UTF-8 i ostale bitne sisteme. zavisno od potrebe. GIF. kao i prikaz slika. GPRS komunikacija. Postoji i seriski komunikacioni server koji omogućuje seriski port kao apstrakciju koja dopušta Symbian OS telefonima da funkcionišu kao DCE i DTE. Uikon predstavlja Symbian GUI komponente uključujući dialog okruženje. i sve ostale funkcije koje daju podršku za internet konekciju i upotrebu. plug-in biblioteku koja podržava čitanje i čuvanje najčešćih formata slika. Generalno podržava UTF-7. MBM. Okruženje koje podržava prikaz slika sastoji se od biblioteka koje podržavaju najčešće korišćene funkcionalnosti. 2 i 2.0. klijent-server pristup za raspodelu. Podržani formati su JPEG. Infracrveni port. BMP. Multimedija Medija server je po prvi put dodat upravo u Symbian OS verziji 6. Komunikaciona infrastruktura i mrežne sposobnosti Osnovne komponente su: Mrežne sposobnosti. Fax sistem definiše interfejs ka fax prenos komponentama. WAP. WBMP (Wap BMP) i Smart Mesaging slike. Okruženje je tako formalizovano da podržava maksimalnu internacionalizaciju jezika. Takođe je podržan DNS (Domain Name System). GSM telefonija i komunikacija predstavlja interfejs za GSM prenos glasa. Omogućeno je audio snimanje i reprodukcija. odnosno fajlova i FTP pristup serverima. bogatu strukturu karaktera i paragrafa za tekst. UTF-8. API podržava funkcije koje su opisane u ETSI GSM specifikaciji. Windows sistem za raspodelu ekrana. Niži fax server interfejs može da komunicira sa fax modemima uz pomoć fax klasa 1. selekciju ISP-a modem i lokacija pozivanja. ICM protokol (Internet Contol Messages). Podršku za WAV. štampu uključujući drajvere za štampače. GSM telefonija i komunikacija. podrška za dial-up konekciju. Verzija 6. kontrole. AU. Point to Point protokol (protokol od tačke do tačke).0. plug-in biblioteku koja podržava pisanje i čitanje audio formata. clipboard podršku. 5 . GSM signalna stek API apstrakcija predstavlja apstrakciju između GSM signala i samog Symbian OS. C++ API i SQL za definisanje i manipulaciju podataka. sat i animirani bitmap. podataka i fax prenos. Bluetoth. Mrežne sposobnosti su sadržane preko TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) protokola koji omogućuje konekciju na internet mrežu (uz pomoć aplikacija za e-mail i web prikaz). Audio okruženje se sastoji od biblioteka koje podržavaju korišćenje osnovnih audio funkcionalnosti. WVE i RAW formate i varijaciju sličnih formata.

Ulazna seriska konekcija mora biti realizovana pomoću RFCOMM soketa. Bluetooth sa mnoštvom svojih profila. omogućuje pristup internet odnosno wap sajtovima.0 podržava fax/modem funkcionalnost i implemenitran je u serijskom komunikacionom server modulu. razne vrste prenosa podataka. pristup ostalim mrežama (ukoliko kartica i telfon podržavaju).2. Infrared (Infracrveni port) odnosno IrDA stek je sadržan u soket server protokol modulu (irda. ali i da omogući multimediju. kao i ostale standardne funkcije. Prilikom zahteva za prenos podataka (Data calls). SMTP klijent takođe. po najviše zbog brzine prenosa. Verzija Symbian 6.1 (2000. WAP sajtovima se može pristupiti i uz pomoć GSM konekcije. tako da se sa lakoćom moženaći neka od zalutalih poruka. infracrvenog porta ili npr. Isti postupak je i za normalne telefonske pozive i kao i za fax zahteve. kao i informacije o prijemu signala. 6 . Što se tiče samih poboljšanja vezanih za GSM poruke. pretragom. Preko GPRS konekcije se može pristupiti internet sadržajima.6 kb/s do 115. IrCOMM v1. POP3 i IMAP4 protokoli su potpuno podržani.0 je kao novitet prezentovala "posmatrače" koji registruju i prihvataju dolazeću poruku. GPRS je odigrao ogromnu ulogu u razvoju mobilne telefonije.Telefonski pod sistem je malo promenjen u verziji 6. kada operativni sitem pristupa različitim telefonima.prt).2 i 2. SMS poruke. u kombinaciji sa GPRSom. odnosno SMS. Uz pomoć ove funkcije telefoni su u mogućnosti da dok šalju i primaju GSM pozive. godine). Imenik telefona je standardno podržan upisom. čitanjem. bluetooth konekcije. kao i mogućnost višekorisničkog prijema.2 kb/s. sa time što će u budućnosti GPRS funkcija biti zamenjena wi-fi prenosom podataka. podržana je opcija "delivery reports" odnosno informacija o prijemu poruke koju smo poslali. birsanjem podataka na SIM kartici. upotrebu aplikacija i sve ostalo što čini jedan operativni sistem. Bluetooth komunikacija omogućuje samo izlaznu konekciju. koja se koristi za povezivanje sa PC računarima. Wap podrška. Find opcija je podržana na nivou celog sistema poruka.1 tako da podržava dvojni telefonski pristup. Što se tiče upotrebe fax komponenti. omogućuje prenos podataka uz pomoć HCTL protokola. sistem automatski odgovara zahtevanom prenosu. Prenos podataka je od 9. Okruženje koristi polimorfni MTM (Message type modules) za rad sa svim specifičnim porukama. e-mail i fax poruka i podataka. GPRS prenos podataka (General Packet Radio Service) je prvi put realizovan kod ETSI sistema. Iz ovoga vidimo da su osnovne funkcije mobilnog telefona samo jedan mali deo celog sistema. Omogućeno je i slanje specifičnih aplikacionih podataka kao što su: vCards. mogu da vrše i GPRS prenos podataka paralelno. Sistem poruka Okruženje za sistem poruka omogućava slanje i prijem SMS. slati GPRS SMS poruke (zavisno od mreže da li podržava). Podrška za e-mail dostiže savršenstvo. slanje i prijem. preko seriskog linka. Aktivna verzija je WAP 1. takođe je pridodata podrška za GPRS sistem poruka i 2D faks kompresiju. da mobilnim telefonima zadrži funkciju osnovne glasovne komunikacije. to je omogućeno uz pomoć klasa 1. Word dokumenta. Podaci o tekućoj mreži. MIME i MHTML (prijem MHTML mail-ova).0. vCalendar. Upravo je to glavna odlika Symbian operativnog sitema.

1 WML formata i WML skripte.2.Web browsing - . XBMP i WMLScript sadržaja. Keširanje informacija sa weba je takođe podržano.Aplikacije - Wap podrška omogućuje prikaz 1. download WBXML. podršku za spelovanje i pomoć pri radu. čak se i stranice mogu čuvati u svom izvornom html obliku. Na internetu postoji ogroman izbor softwera za Symbian OS. Taj rad omogućuju: spisak zadataka. 7 . Protokol za Aplikacije.0. . Kontakt model se sastoji iz baze koja sadrži standardna polja i informacije za unos adrese stanovanja. fax i e-mail. U potpunosti je podržan HTTP v1. sve uz pomoć plug-in-ova. broj fiksnog i mobilnog telefona. java apleti i forme. Sadržaj stranica se može kopirati u telefon. Od podrške za spelovanje ubačen je spelcheker. Aplikacioni servisi i instalacije softwera. crossword funkcije i td. alarm i world server. Aplikacioni servisi imaju funkciju da pre svega pruže podršku aplikacionim pokretačima i aplikacionom okruženje. API za sesije i globalna konfiguraciona podešavanja. daje mogućnost brisanja i instaliranja novih programa. proxy i autorizacionu podršku. SMS podršku i vCalendar. log agent. integracija sa aplikacijama za poruke. alarm i world server. Aplikacioni pokretač sadrži podršku za dnevnik i sadržaje. i odmah zatim instalirati. Pomoć pri radu je omogućena preko SQL pretrage. kontakt model. prikaz klijentserver pristupa. adrese na poslu. Dnevnik i sadržaji predstavljau to-do liste. Web podrška omogućuje potpunu funkcionalnost pretrage web sajtova. favorit liste. Program za organizaciju softwera omogućuje prikaz instaliranih programa. Instalacija softwera je omogućena na brz i lak način. servise i pokretače Osnovni sadržaj predstavlja Aplikacioni pokretač. sistem agent. zatim podrška za grupe. Genrealno se web sadržaj može prikazivati u svim aplikacijama koje podržavaju web browsing.Internet Browsing Prikaz internet sadržaja je generalno podeljen u 2 grupe.1 i 1. anagram. Web pregled i Wap pregled. koji se mogu download-ovati u telefon. prikaz.

kao i bluetooth. 97. Ne postoje nikakva ograničenja u vremenskoj dužini prenosa i prijema podataka. Tu se nalaze: konekcije. profil korisnika. kontakte i monitoring energije.1a. Takođe su podržani adresar. Specifični protokol za konekciju omogućuje prikaz telefona odmah nakon priključivanja na PC. log podešavanja. Java platforma omogućuje rad Java aplikacija. MobileTerminal. i predstavlja sastavni deo svih novijih platformi.ova za pregled. seriska komunikacija. plug-in . podaci se mogu smestiti bilo gde u telefonu. 8 . odmah zatim su i podaci spremni za prenos. PC bazirani konverteri predstavljaju Unicode verzije PC konvertera koji su prepravljeni za upotrebu na Symbian OS. kontakt i email task drajveri (koji omogućuju sinhronizaciju Symbian i PC prenosa podataka. Ogleda se u specijalizovanom programu koji pruža maksimalnu funkcionalnost i konekciju sa PC računarima. backup task drajveri.1.x predstavlja implementaciju PersonalJava okruženja v1. Task drajveri se sastoje od pokretača koji su sastavni deo task komponenti: Neke od tih komponenti su: Sinhronizacioni pokretač. Jedan od takvih mogućnosti je i control panel koji korisnicima daje pristup ponešavanjima Symbian konekcije. Konekcija preko infracrvenog porta je takođe podržana. CopyAywhere mogućnosti. može se vršiti štampa dokumenata iz telefona. koja se ogleda kroz konverziju formata. MobileRadioListener. Osnova sistema konekcije je zasnovana na abstrakciji hardwer konekcije. Agenda task drajveri. Symbian OS v6. organizator hardwera i fajl tipovi.Java Java na Symbian OS v6.2000 vrši Symbian OS Sheet reader/writer. JavaPhone komponenta predstavlja kolekciju API-a koji su nastali iz PersonalJava runtime okruženja. Ukoliko je PC računar povezan na štampač. postojaće određeni gubici između originala i dvojno konvertovanog dokumenta. ms dos teksta. a odmah isti taj dokument ponovno konvertovali u Word95 dokument. Sama konverzija podataka nije u potpunosti sigurna. Kod prenosa sa PC računara. dnevnik. Konverter predstavlja vezu između 2 operativna sistema. Konverziju Excel 95. Symbiana i Windowsa. nezavisno od protokol sloja. Simbian konekcija (Connect) predstavlja poseban deo sistema povezivanja. task drajvera i pc konvertera.97. Takođe i HTML konverzija može pretrpeti određene gubitke. kalendar. Neki on njih su Symbian OS Word u/uz Tekst formata. 2000 vrši Symbian OS Word reader/writer . odnosno između programa kao što je Microsoft Outlook 9x). i koji omogućuju osnovne funkcionalnosti uključujući i telefoniranje. Korisnički interfejs u suštini kao osnovu koristi i od plug-in fajlove koji omogućuju vidljivost i pregled funkcionalnosti. Konverziju Word 95. Ukoliko bi na primer sa PC računara Word95 dokument konvertovali u Symbian oblik. Okruženje koje daje podršku Symbian konekciji se sastoji od: korisničkog interfejsa. Sistem povezivanja (konekcije) Sistem povezivanja omogućuje konekciju PC računara i Symbian OS telefona. sa time što sam tekst neće doživeti nikakve promene. Povezivanje sa računarom kao podršku zahteva i Onboard konverter koji takođe postoji u okviru komponenti sistema povezivanja.0 je u svojim narednim verzijama pretrpeo velika unapređenja na polju konverzije da bi se što više približila dokumenta na različitim operativnim sistemima. a telefon povezan na PC.

odnosno većem nivou apstrakcije. standardan operativni sistem. u širokom opsegu jezika i medija. srednjeg sloja za komunikaciju. Kao operativni sistem baziran na bežičnoj komunikaciji. Koristeći isto jezgro operativnog sistema u različitom dizajnu takođe je podržana i lakoća nabavke novih aplikacija.x Nakon pregleda arhitekture i osnovnih slojeva koji postoje kod Symbian operativnog sistema. GUI i komandna linija su podržani. Pored osnovnog pregled biće reči i o osnovnim mogućnostima razvoja aplikacija uz pomoć Java i C++ koda. odabir programa za debagovanje.windows ANSI teksta. Ova funkcionalnost omogućena je instaliranjem elementa koji komunicira preko seriskog linka sa GDB-om na lokalnom nivou. i kreiranje ROM-a. koji donosi napredne servise. word 95. napravićemo kratak osvrt na osnovne prednosti. Debagovanje. Najveća pojačanja u Symbian verziji 6. otvoren. Alati Osnovni alati su vezani za razvoj softwera i debagovanje.x. Dozvoljeni procesi su: skidanje fajlova sa hosta u debager. Symbian omogućuje širok izbor fabrikama. i krajnjim korisnicima. Symbian omogućuje mobilnim telefonima da budu platforma za razvoj aplikacija i servisa. 2000. Ako krenemo od najnižeg sloja ka višem. Ovo debagovanje sluzi samo za debagovanje korisničkih programa. koji predstavlja integraciju kompjuterske moći i mobilnih telefona. Pregled Symbian OS v6. Element koji omogućuje komunikaciju sa GDB-om može da funkcioniše u pozadinskom režimu bez bilo kakvog korisničkog interfejsa ili interaktivnog moda gde može prihvatati argumente sa komande linije ili prikazati bilo kakve informacije u tekst konzolu. 97. Razvoj softwera omogućen je preko alata za kreiranje programa iz C++ source koda. organizacije podataka i grafike.1 su vezana za podršku Microsoft Windows ME verziji. Takodje analogno i za Excel preko Symbian OS Sheet programa. i na kraju (odnosno na najvišem novu apstrakcije) od aplikacionog okruženja. funkcionalnosti i sadržaj Symbian OS v 6. otvoren i standardan Symbian OS je napredan. nižeg sloja GUI okruženja. odnosno in-target debagovanje zasnovano je na GNU Debageru (GDB). Napredan. Symbian OS se sastoji od kernela. industrijama. odnosno pokretačkog dela svih aplikacija. Symbian OS predstavlja srce svih telefona koji podržavaju Symbian OS. i td. 9 . Uz pomoć fleksibilnog korisničkog interfejsa ditajniranog za Symbian OS. Symbian predstavlja osnovu za razvoj novih generacija mobilnih telefona.

podrška za više formata audio i slikovnih fajlova . Komunikacioni protokoli TCP/IP.Protokoli 2G . efikasnu upotrebu svih resursa telefona. seriski prenos . koje ubacuju Symbian OS u svoje telefone. i ubacivati ih u mobilne telefone. od strane krajnjih korisnika. Mobilnim industrijama. napona.Sigurnost sistema. tako da industrije mogu i na osnovu tog aketa zasnovati širok izbor telefona. težeći da maksimizira inovativnost na tržištu mobilnih telefona. IMAP4. Ključne osobine Symbian OS v 6.Multimedijalni server. Kasnije. podršku novim standardima. office. adaptaciju telefona i prikaz korisničkog grafičkog interfejsa.Lokalna podrška sa Unicode karakterima. omogućenje snažnih. Java. Jedan od primera koji pokazuje da Symbian teži što boljoj adaptivnosti je slučaj da je verzija 5. Wap i Web 10 . Integracija mobilnih telefona sa Symbian OS uključuje kernel na niskom novu. glassovne programe. moralo je doći do određenih modifikacija.5G i težnja ka 3G protokolu. Bluetooth. Za razliku od PC računara. fax. kao kombinaciju hardwera i softwera. sistemom za prepoznavanje rukopisnog unosa .0 bila posebno prilagođena za pen i keybord bazirane uređaje čija je rezolucija bila 640x240 pixela. MHTML. mobilni telefoni su lični i raznoliki.Bogat izbor aplikacionih pokretača. odnosno. sigurnosni protok. lak pristup svim korisničkim podacima. pojavom prvog Symbian OS telefona. Suština je u tome da je Symbian OS pratio svaki napredak vezan za hardwer kome daje podršku. standardni atachment. Osnovna svrha Symbian OS je: besprekorna bežična komunikacija integrisana sa ličnim podacima i aplikacijama. Industrije mogu i same pisati aplikacije za Symbian OS. enkiptivni i sertifikat menadžment.Inovacije u bežičnoj privredi Symbian prestavlja deo u inovacijama vezanih za bežičnu privredu i tehnologiju. SMS .Integracija informacija. Symbian isporučuje veliki izbor softwera. i bežičnih (wireless)telefona . sistemskih i aplikativnih. SMTP. pouzdanih servisa. Symbian implementacija omogućuje API za napredne bežične komunikacije. prenosa poruka i prikaza. kapaciteta). ključne osobine Symbian OS spadaju: . fleksibilnim unosom teksta. Ericsson R380. pouzdanu manipulaciju korisničkih podataka čak iu trenucima opterećenja sistema (smanjene memorije. sertifikat bazirana aplikaciona instalacija . i sam po sebi ima svrhu da omogući rad sa svim naprednijim tehnologijama.x U osnovne. Aplikacije pisane u Javi i C++ mogu sa lakoćom biti instalirana na Symbian OS mobilnim telefonima. sistem kontrola . uključujući browsere. 2. Wap.Glavne programerske i razvojne opcije za C++. i nakon kupovine telefona. IrDA. Svrha Symbian OS Symbian OS omogućuje korisnicima širok spektar funkcionalnosti. adaptivnost novijim hardwerskim rešenjma. jer mobilna industrija i operateri teže stvaranju širokog spektra mobilnih telefona zbog zadovoljenja svih ukusa krajnjih potrošača. prilagodljivost hardwera. u početku razne vrste mini komjutera koji imaju drugačiju rezoluciju i potrebe od nešto novijih modela mobilnih telefona. posebno snage i memorije.Internet e-mail podrška POP3.

Podrška za višekorisnički interfejs Razvoj aplikacija Razvojni tim Symbian OS ima pristup velikom broju API-a. kalendar. iz razloga što Symbian koristi jaku softwersku podršku da nadoknadi nedostatke u hardwerskom sistemu. Symbian podrška i otvoreni komunikacioni standardi dalje omogućuju lakše unapređenje razvoja aplikacija i servisa. od sistema poruka sve do multimedije. Java sa svojom punom podrškom.2 sa potpunim prilagođenjem za okvire. Osnovni razvoj je omogućen u domenu 2 programska jezika. sve ovo kroz JavaPhone API podršku. HTML je takođe podržan. Java predstavlja moćno programsko okruženje i ključni činilac Symbian OS tehnologije. i omogućuje pristup kompletnom API-ju. Java u Symbian OS v 6.0. Omogućena je i upotreba ostalih razvojnih alata. odnosno aplikacioni kod. od soketa do WAP prikaza. na kome je baziran C++ API. Kao podrška za portove i komunikacioni kod iz ostalih sistema. C++ za napredne aplikacije. WAP za server bazirane aplikacije dostupan je u okviru uređaja. Java razvojni timovi su produktivniji na Symbian OS. WAP i HTML razvojna podrška je takođe omogućena na Symbian OS.ximplementira PersonalJava 3. kontakt menadžer. kao što su telefonija. kao što su posebne tehnike za zaštitu od memoriskog "curenja". Sun i još nekih razvojnih timova.0 okruženje i JavaPhone 1. Symbian OS nudi širok spektar opcija za razvoj aplikacija. Pisanje C++ koda za Symbina OS razlikuje se od pisanja C++ koda za druge operativne sisteme. Sa tim API-jem razvoj se može vršiti fantastičnim kodom. i sam Symbian OS je pisan u C++ jeziku tako da taj jezik sam po sebi predstavlja jaku razvojnu snagu. C++ i Java. i Symbian OS implementira WAP komunikacioni stek i browser standarde uključujući WTLS sitem. Symbian koristi C++ kao objektno orjentisan jezik. i to se odražava na softwersku podršku na svim apstraktnim nivoima.Sinhronizacija podataka sa PC baziranim aplikacijama. Pisanje koda za Symbian OS znači i korišćenje posebnih programskih iskaza. HTTPS i Java aplete. podrška infracrvenom portu. web prikaz implementira HTML 3.. nastale u saradnji Symbian. koristi se standardna biblioteka C jezika i API set. preko Symbian Connect sitema . Tim za razvoj dodaje sve funkcionalnosti da bi omogućio sve potrebne osobine koje su potrebne korisnicima mobilnih telefona. uključujući i najveći sloj apstrakcije. Aplikacije se mogu pisati i upotrebom OPL jezika koji je baziran na BASIC programskom jeziku. 11 . U pisanju Symbian OS aplikacija bitno je umešan i specifični inženjering koji omogućuje efektivnost u skladu sa celim sistemom.

vCalendar i sistem za biznis kartice . GPRS. MIDP 2.2 Nakon prikazane osnovne verzije Symbian OS. internih i eksternih tipova memorija. odnosno 3G. periferija. CDMA specifične sposobnosti. uključujući CLDC 1. U nanovijoj verziji Symbian OS podržava širok spektar mobilnih telefona.0 standard). Uključujući i bogate sposobnosti vezane za grafiku. Bluetooth i USB. Podrška za poslednje hardwer elemente ukazuje da su podržane najnovije arhitekture procesora. GSM. kao i konverzija slika. Integrisani APi za organizaciju podataka. kao i WAP 2. Osnovna svojstva Novitete i svojstva koja nosi najnovija verzija Symbian OS ogledaju se kroz : Sigurnost platforme. Specifičnost koju nosi sa sobom Symbian v. RTCP i SIP. 12 . jaka podrška za za razvoj. real-time sposobnosti. Sigurnost platforme je omogućena kroz sistem odbrane baziranom na monitoringu aplikacija. korisnični olakšana sinhronizacija podataka. raspored aktivnosti i prenos poruka. Mobile Media API. odnosno verzije 6.0. reprodukciju i streaming. Bogate mogućnosti multimedije. kao direktan pristup performansama ekrana i tastature.Symbian OS verzija 9.2 je i podrška za najnoviju generaciju telefona. sigurnosni protokli HTTPS. CDMA podrška. bogatom aplikacionom okruženju. optimizacija za mobilne telefone. Takođe postoji i podrška za SMS i EMS. kao i WIM okruženje. IrDA. Podržani poslednji standardi vezani za bežično Java okruženje. Ostali standardi mogu biti imlementirani preko licenciranja uz pomoć API-ja na samom telefonskom podsistemu.0 . kompletne sposobnosti vezane za prenos informacija. obimna java podrška. SSL i TLS. IMAP4 i SMTP protokolu uključujućipodršku za vezivanje fajlova (atachment).2 odnosno poslednja verzija koja je dostupna kao Symbian OS platforma.0. podrška najnovijem hardweru. grafički akselerator. infrastrukturi koja dopušta ili ne dopušta aplikacijamada stvaraju privatne baze podataka. koji omogućuje podršku za single-core arhitekturu. Podrška za lokalne mreže. bogate mogućnosti multimedije. Podrška za komunikacione protokole širokopojasne mreže uključujući TCP/IP protokol. Bogato aplikaciono okruženje sa sobom nosi servise za kontakte. u taljem tekstu će biti prikazana verzija 9. fleksibilnost korisničkog interfejsa. teksta i grafike. podrška za komunikacione protokole.1.vCard. Email format je baziran na MIME sistemu. Takođe podržana i enskripcija i sertifikat menadžment. audio i video podrške za snimanje. API za 3D grafiku. kao i EDGE GPRS. 9. internacionalna podrška (Unicode 3. Real-Time okruženje predstavlja multi-niti kernel sistem za telefone. Sposobnosti vezane za prenos informacija bazirane na internet e-mail protokolu POP3. izuzetna grafika. uključujući Nokia aparate serije 60 i ostale platforme koje su kreirane za podršku 3G telefona. bežični prenos podataka. RTP. Lični sistem organizacije informacija.

korisniška interfejs implementacija. CDMA SMS stek. na najnižem sloju se sastoji od hardwera i periferija. hardware apstrakcioni sloj za multimedijalni 13 .2 Komunikacijona infrastruktura: TCP. aplikacioni alati za SIM karticu klase 3. RCF 2821. direktan ekran pristup. SMTP. 2. i kao najviši sloj apstrakcije klasičan softer. IMAP. IPv4. odnosno aplikacije. Java (J2ME) MIDP 2. NAI handset identifikacija. Arhitektura sistema. GPRS klase A. Alati su dostupni za podizanje C++ i Java aplikacija.B i C. Bogate opcije za razvoj Symbian OS okruženja. SMTP servisi za sigurnost.0 i WAP. sastoje se od razvojnih mogućnosti pomoću C++. NAM programski mod.5G. Internet Message format. HTTP 1. EDGE protokol. audio snimanje i reprodukcija. Tehničke pojedinosti verzije 9. SMTP servis ekstenzije za autentifikaciju. video snimanje i reprodukcija. Symbian OS v9. IPv6. SMTP preko TLS sistema. i 3G telefone.2 arhitektura Sama arhitektura je generalno podeljena na sam operativni sitem i arhitekturu alata. Sistem poruka: POP3. TCP/IP plug-in framework. PPP ka CDMA specifikacija. zatim sledi interfejs korisničkog okruženja. naredni nivo apstrakcije predstavljaju hardwer adapteri koji vrše komunikaciju sa hardwer framework-om. Pipelininig. interfejs koji omogućuje Mobilni IP i ruter gateway modovi.CDMA specifične sposobnosti uključuju CDMA mrežni roaming.1. Naredni sloj na više predstvaljaju servisi operativnog sistema i aplikacijoni servisi. WAP push. apstrakcija platforme za 2G. Telefonija: GSM faya 2+. Multimedija: Kamera interfejs uz podršku za jače rezolucije.

USB v2.1. Podrška za ličnu mrežu: Bluetooth stereo podrška.0. SSL/TLS (sigurnosna web konekcija). sigurnosna softwer instalacija .0. OTA sistem konfiguracije).0 high speed.0 podrška.akcelerator. i obe nude kvalitetnu arhitekturu i jak aplikacioni programski interfejs (API).0.DEC. Symbian OS vs. Mobile Media 1. Poređenje arhitekture Poređenje specifikacija arhitekture Palm i Symbian operativnog sistema je dato u tabeli: Ciljni procesori: Upotreba memorije: Palm OS Prvenstveno za motorola 68xxx familiju procesora. konverzija svih mogućih formata slika sa mogućnošću promene rezolucije. Infracrvena i USB konekcija sa PC računarom. kreiranje memoriske organizacije. Bluetooth uključujući OBEX. RC5 i AES. PANu i PAN GN. Fleš memorija i memoriske kartice se koriste samo kao stalna memorija. seriski port. Blietooth v2. kao i ARM bazirane procesore RAM memorija je podeljena za upotrebu hip i stem memorije kao i klasično smeštanje podataka za obradu (stalna memorija). sekundarna memorija . 3DES.1s verzija. IrDA port. PC emulator okruženje. dok se fleš memorije i memoriske kartice koriste kao stalna. i sinhronizacije podataka. RC4.1 uključujući CBS.MIDP 2. Veličina memorije je fiksirana i zajednička je za operativni sistem i aplikacije. mrežne povezanosti. RC2. OMA device menadžer. Palm OS 2 najčešća operativa sistema sa kojima se mogu susresti korisnici mobilnih telefona i PDA uređaja su Symbian OS i Palm OS.2. sa ograničenjem memoriskog dela za aplikacije. Java: CLDC HI 1. fajl transfer. 3D grafička podrška sa OpenGL ES API i referencnom implementacijom. 14 Symbian OS Prvenstveno za ARM bazirane setove RAM memoriju koristi prvenstveno kao primarna memorija. Razvoj softwera: DRM framework i referentna implementacija. bežični prenos poruka 1. Mobile 3D grafika. Preko API-ja se može kreirati grafički korisnički interfejs. OMA Data sinhronizacija v1.1. kriptografski algoritmi . MIDP 2. JTWI. Palm i Symbian arhitektura su dosta slične. J2ME MIDP 2. Organizacija uređaja: Smart Messaging (vCard i vCalendar.

SMS. telefonija. drugi fajl funkcije baze. seriski port. Aplikacije takođe mogu koristiti eksterne resurse kao što su klasične baze. HTTP. HTTPS. Konekcije: Infrared. pre svega u domenu aplikacija. tekst polja i skrolbar. TCP. IPv4/v6 stek. SSL. Izvorni fajlovi su organizovani prema funkcionalnosti. telefonija Multitasking i multithreading dozvoljavaju pozadinske aplikacije i multitread aplikacije Podržane. Java programski Java programiranje sa 3rd party Java jezici: virtuelnom mašinom. skrolbar i ostale komponente. Na primer. dokument klase.Multitasking: Zajedničke biblioteke: Korisnički interfejs: Mikrokernel omogućuje multitasking koji je omogućen samo sistemskom softweru (ne i aplikacionom). dual WAP. Internacionalizacijona/lokalna podrška podržana. sinhronizuje pisanje podataka Podržani Izvorno programiranje u C i C++ jeziku. soket API. Te klase su aplikacione klase.c fajlovi. aplikacije su kreirane od formi i ostalih objekata interfejsa koje korisniku dozvoljavaju interakciju sa samom aplikacijom. radio dugmiće. uključujući i podršku za MIDP. Aplikacije takođe mogu imati eksterne resurse. Infrared. ostale mogu raditi u pozadini. HTTPS. radio dugmiće. i klase korisničkog interfejsa. jedan izvorni fajl sadrži glavnu aplikacionu logiku. i to predstavlja jaku prednost korisničkog interfejsa. Tipične Palm OS aplikacije se satoje od velikog broja izvornih fajlova kao što su . Aplikacija komunicira sa korisnikom preko event menadžera. Aplikacije bazirane na korisničkom interfejsu sadrže jednu ili više klasa za prikaz. HTTP. detaljnija analiza potvrđuje da postoji i velika razlika. Symbian OS aplikacije su objektno orjentisane i bazirane su na MVC modelu (Model-ViewController) koji dozvoljava razgraničenje između korisničkog interfejsa i aplikacione logike. liste. Bluetooth. odnosno sistema za registraciju i reagovanje na događaje inicirane od 15 . Podržane Podrška za check dugmiće. Dok jedna palikacija funkcioniše kao glavna. Symbian OS aplikacije se sastoje od C++ zaglavlja i i itvornih fajlova koji skupno definišu i implementiraju klase koje zajednički čine aplikaciju. resurs fajlovi se koriste za opis korisničkog interfejsa u aplikacijama. DLL biblioteke Podrška za chek dugmiće. Kao i kod Palm OS. skrol i ostale komponente. TCP. soket API. UDP. i naredni fajl mrežne ili sinhronizacione funkcije. SSL. UDP. Bluetooth. liste. Aplikacioni elementi I ako postoji dosta sličnosti izmedju Symbian i Palm operativnih sistema. C++. Što se tiče samog korisničkog interfejsa. Omogućen PilRC i konstruktor korisnički iterfejs alati.h i . seriska konekcija. Sinhronizacija Podrška sinhronizaciji podataka pomoću Omogućen softwer za povezivanje koji podataka: HotSync razvojnog alata. kao što je baza podataka. SMS. i resurs fajlovi koji opisuju korisnički interfejs kao što su forme. Podrška prikaza samo jedne aplikacije u trenutku korisničkog rada.

Ovaj razvojni alat. 3. Preglednost je izuzetno bitan koncept kod Symbian OS aplikacija.com koji nudi raznolike aplikacije podeljene u različite kategorije. Handy Day : Aplikacija za SE P800 telefon. Ekspanzija širokog spektra ponude aplikativnog softwera i alata najpre je vidljiva na internetu gde se na velikom borju sajtova mogu naći razne vrste i verzije alata i aplikacija. bazirana na rokovniku. . konkretno za Symbian. Handy Desktop: Aplikacija bazirana na desktop okruženju PC računara. Mogu se insertovati prečice. Sama struktura Symbian OS aplikacija se razlikuje od aplikacija Palm OS. 2.. folderi. koji komunicira sa korisnikom preko kontrolnog okruženja sve uz pomoć osluškivača događaja. Tipična UIQ aplikacija sadrži meni bar. faavoriti. CodeWarrior razvojni alat i UIQ CodeWarrior razvojni alat sa sobom nosi konzistentno i srodno okruženje za unakrsni razvoj obe platforme. kontakti i td. Sve UIQ aplikacije su bazirane na list pregledu i detaljnom pregledu. dijalog. Dok je korisnički interfejs kod Palm OS fokusiran na formama. UIQ je specifično orjentisan na grupu PDA i SmartPhone uređaja sa veličinom ekrana 240x320 pixela (odnosno 1/4 VGA). Sama srž aplikacija se sastoji od klasa koje kreiraju dokument podataka model i korisnički interfejs. kod UIQ je fokusiran na preglednosti na prostoru između meni bara i status bara. Jedan od sajtova na kome se nalaze Symbian aplikacije je i my-symbian. 1. učenje vokabulara . sa mogućnošću specifičnog pretraživanja kontakata 4. Frodo: Comodore 64 Emulator za igrice za SE telefone 16 .strane korisnika. fajlovi. 6. dugmiće. Symbian je takođe baziran na tom principu i Symbian aplikacije takođe na taj način komuniciraju sa sistemom kroz implementaciju event handlera. Symbian OS Aplikacije Na samom internetu je moguće naći veliki broj aplikacija. VITO Quick Contact : jednostavni kontakt menadžer. odnosno korisnički interfejs sa okruženjem i API-jem za uređaje koji podržavaju standardni look-and-feel za čitav Symbian OS. To znači da je razvoj i testiranje koda za Symbian OS dosta srodno razvoju i testiranju koda za Palm OS platformu.. a u daljem tekstu će biti prikazano desetak od 20 najbolje ocenjenih aplikacija. Iza ta dva koncepta stoji ideja o jednostavnosti pregleda Aplikacije i alati za Symbian OS Razvoj operativnog sistema Symbian sa sobom nosi i razvoj velikog broja aplikacija i alata koja se mogu instalirati i koristiti na samom sistemu. Svaku aplikaciju je moguće oceniti. jedan ili više tabova koji omogućuje razvenu između prozora. sadrži podršku za UI for Quartz (UIQ). Personal Jotter: Promena unosa teksta.

EScummVM: Program koji omogućuje pokretanje klasičnih point-and-click avanturističkih igrica. . SIS Builder .izgled nekih aplikacija Symbian OS Alati Pri samoj instalaciji Symbian OS dostupni su određeni alati.. promena online statusa i td. 12Planet IM: Softwer za prenos poruka. myBuddies: predstavlja ICQ klon ali za Symbian OS. Trenutno je dostupna aplfa verzija WinTap . (Program update-ovan 25. ) 17 . pri tom se kreira log fajl u kome je izvršen kompletan prikaz nakon greške koja je nastala. 12. pregled www stranica.Alat koji "hvata" izuzetke inicijalizovane od strane korisnika u određenim programima i hardweru.. Program omogućuje pristup IP servisima koji se pokreću sa desktopa.2005.Paket sadži solucije za konekciju Symbina OS emulatora na internet. godine. Opera browser: browser prilagodjen za Symbian OS. U daljem tekstu će biti prikazani neki od alata. 11.11. 20. što samo pokazuje ažurnost i redovan update alata.Ovaj alat omogućuje razvoj i generisanje sistem fajlova. Kao orjentacioni podatak. slanje i prijem poruka priijejatelja.7.. Solun: Mala planetarna aplikacija dizajnirana za upotrebu na mnogim platformama koje podržavaju Javu. veličina ovog alata je 138kb. D_EXC Logging Utility .. . . Trenutno je za većinu softwera aktuelna verzija iz novembra i decembra 2005. podrška za Java skript.. Najnovije verzije tih alata se mogu besplatno skinuti sa oficijalnog internet sajta symbian os-a.. 15. koji omogućuje korisnicima da razmenjuju informacije u realnom vremenu . kroz grafiki interfejs baziran na wizardu.

Symbian Connect QI SDK .Alat koji računa u bajtovima veličinu aplikacije koje će se pokrenuti. Za mogućnost ubacivanja Symbian OS platforme potrebno je imati licencu. Configuring Bluetooth VSP . Symbian OS telefoni Mobilni telefoni koji podržavaju Symbian OS su mahom telefoni novije generacije. nitima koji se kreiraju. procesima. TaskList .Verzija Symbian frameworka za povezivanje na PC računare. Omogućuje jednostavan način PC programerima da napišu windows aplikacije koje koriste servise koje omogućuje Symbian platforma. kao i zatvaranje aplikacija koje trenutno rade. Kontroli se pristupa preko contol panela u aplikacionom pokretaču. TaskList omogućuje prenos aplikacija koje rade u pozadini na primarni rad. Verzija je data s akompletnom API dokumentacijom.Ovaj alat sadrži set naredbi za komandnu liniju koji se koriste za dibagovanje bluetooth implementacione tehnologije. HookLogger .Ovaj paket sadrži uslužne programe koji vrše automatsko generisanje C++ koda za različite svrhe u cilju olakšanja programerima. i sa pre svega većom memorijom. Alat može brzo dekodirati teško razumljive bajt sekvence. HCI Decoder Tool .Alat koji omogućuje konfigurisanje bluetooth virtualnog seriskog porta za seriju 60 telefona. Kod je dat u izvornom obliku. 18 . sa specifičnom harwerskom infrastrukturom za razliku od običnih mobilnih telefona.Size in ROM .Aplikacija bazirana na Windows GUI-u koja omogućuje zapis uređaja koji vrše pristup memoriskoj alokaciji. C++ Template Souce Generators .Alat koji omogućuje prikaz svih trenutno aktivnih programa u okviru UIQ emulatora.

. FOMA Raku-Raku PHONE II (F881iES). Lenovo P930. Nokia 3250. FOMA D901i. Sony Ericsson P910 U pripremi: Arima U308. Jedan od takvih telefona. Nokia 6620. Nokia E61.. Nokia E60. Nokia 6681. FOMA D701i.. Nokia N-Gage QD. Nokia 3230. Motorola A925. 19 . Nokia 3650/3600. FOMA D902i. Panasonic X700. FOMA F700i. Nokia 3660/3620. Nokia N91. Nokia 6670. Nokia 6600. USB 2. koji je u pripremi je i Nokia N70.2. Motorola A1000. Panasonic X800. 20x digital zoom -Dodatna VGA camera (640 x 480 pixels ) -Konekcija: Bluetooth v. Nokia N80.1 -60 Platforma -Displej: 176 x 208 pixela 262K boja -Camera:2 megapixela (1600 x 1200 pixels). FOMA M1000. Nokia 6260. pre svega zahteva kvalitetan hardwer telefona. Nokia E70.Telefoni koji podržavaju Symbian OS Trenutno dostupni: BenQ P30. Nokia 6680. Nokia N-Gage. FOMA D901iS. Sony Ericsson P990 Hardwerska specifikacija Tehnička specifikacija jednog od novijih mobilnih telefona. Nokia 6630. infrared -Memorija: 30 MB unutrašnja i 64 MB MMC kartica..0 wireless. Samsung SGH-D730. Samsung SGH-D720. Nokia N70. Kratak pregled hardwerske specifikacije -Symbian OS v8. Nokia N71. Nokia N92.0.

Symbian kao najmlađi operativni sitem predstavlja fantastičnu softwersku podršku za sve nove generacije mobilnih telefona. 20 . Ako se sagleda i razvoj wi-fi tehnologije i činjenica da će uskoro ogromna teritorija zemaljske kugle biti pokrivena internet signalom.Završna reč Sve veći napredak informacione tehnologije briše liniju između notebook računara. a ako se zna da Symbian daje podršku wireles tehnologijama. jaka softwerska i hardwerska podrška. snaga samog Symbian operativnog sistema su garanti da Symbian Operativni Sistem i te kako predstavlja pravo rešenje za mnoge poslovne i privatne akcije. može se doći da zaključaka da će i na polju bežičnog interneta Symbian u budućnosti zasnivati svoju prednost. PDA uređaja i SmartPhone uređaja. Integrisanost i komunikcija sa ostalim tehnologijama.

wikipedia.Aplikacije za Symbian OS.Specifikacije Symbian telefona 21 .org .my-symbian.com .com .symbian.com .mobilnisvet. forum www.Oficijalni Symbian sajt www.Informacije o istorijskom razvoju Symbian platforme www.Izvori i literatura www.