Mga Masamang Epekto ng Paninigarilyo

Totoo ang babala na nakasulat sa mga pakete ng yosi: CIGARETTE SMOKING IS
DANGEROUS TO YOUR HEALTH. Ang paninigarilyo ang nakakasama sa iyong kalusugan sa
maraming paraan. Ang mga epektong ito ang dahil sa iba`t ibang lason na nasa sigarilyo, gaya ng
nicotine (isang nakaka-addict na kemikal), carbon monoxide (na sya ring kemikal na nasa
tambutso ng mga sasakyan), hydrogen cyanide (kemikal na nasa mga bomba) at iba pa. Suma
total, may 400 na iba`t ibang uri ng lason sa karaniwang sigarilyo.
Bawat oras, sampung Pinoy ang pinapatay ng paninigarilyo.
Isa-isahin natin ang mga masamang epekto ng paninigarilyo. Pinakasikat sa kanilang lahat ay
ang lung cancer o kanser sa baga. Mahigit 80° porsyento ng lahat ng lung cancer ay maiuugnay
sa paninigarilyo. At hindi lamang kanser sa baga ang hatid ng yosi. Marami pang ibang kanser
ang maaaring maidulot ng paninigarilyo, gaya ng kanser sa bibig at lalamunan, kanser sa pantog,
kanser sa bato, kanser sa tiyan, kanser sa matris, at iba pa!
Hindi lamang kanser ang dulot ng paninigarilyo, ito`y nagpapapataas ng probabilidad na
magkaroon ng atake sa puso (0,79,99,.) at iba pang uri ng sakit sa puso at mga ugat ng dugo
(vascular diseases).
Ang paninigarilyo ay sanhi ring ng COPD, isang malubhang sakit sa baga na may sintomas ng
ubo, plema, hapo, hirap sa paghinga, at panghihina. Pinapalala rin ng sigarilyo ang iba pang mga
sakit sa baga gaya ng hika (asthma).
Sa mga babae, ang paninigarilyo habang buntis ay maaaring makasira sa pagbubuntis at
panganganak; maaaring maagasan o mapaaga ang pangangak ng sanggol at magdulot sa kanyang
kamatayan. Sa mga lalaki naman, ang pagyoyosi ay maaaring magdulot sa pagkabaog, kawalan
ng abilidad na patigasin ang ari (impotence), at kanser ng ari ng lalaki (penile cancer).
Bukod rito, marami pang sakit ang naiuugnay sa paninigarilyo. Ang yosi ay nakakapagsanhi rin
ng bad breath o mabahong hininga at madilaw ng ngipin.
Pag ika`y naninigarilyo, damay pati pamilya mo!
Kahit hindi sila naninigarilyo, kung nalalanghap nila ang usok sa paninigarilyo mo ay dinadamay
mo ang iyong pamilya sa mga panganib na hatid ng paninigarilyo. Ito ay tinatawag na 'second-
hand smoke¨. Napag-alamang mas ubuhin at hikain ang mga anak ng taong naninigarilyo. Ang
'second-hand smoke¨ rin ay nakakasanhi ng kanser, pulmonya, impeksyon sa tainga, mga
problema sa paghinga, at marami pang ito.
Tunay nga na kahit isipin mo na lang ang kapakanan ng iyong pamilya at mga taong nakapalibot
sayo, ito`y mabigat na dahilan na upang itigil ang paninigarilyo. At kung ikaw ang padre de
pamilya o nagtatrabaho para sa iyong mga minamahal, ang pinakamasang epekto ng iyong
paninigarilyo sa kanila ay ang pagmatay mo mismo mula sa mga masasamang dulot ng yosi.
Iisa ang mabigat na mensahe ng lahat ng katotohanang ito: %igilan na ang paninigarilyo!
Para kay Misis
O Karaniwang Tanong Ukol sa Pagbubuntis
O astong Nutrisyon Para sa mga Buntis
O 'Pampalaglag ng bata¨: Aborsyon sa Pilipinas at bakit ito`y nakasasama
Para kay Mister
O Mga Karaniwang Kanser sa mga Kalalakihan at Paano Sila Maaagapan
O Mga Masamang Epekto ng Paninigarilyo
O Pampalaki ng Ari ng Lalaki: Ang Katotohanan
Para kay Baby
O Pagpapabakuna: Kumpleto ba ang vaccination ng anak nyo?
O Ano ang Newborn Screening?
O Bungang araw, paano iwasan at malunasan

9433.9-.93.7.38078.!53.7.9!.-.3.5.. -478438.3 !.3  .2.30-473$.373..92..34..994 3.8943:97843!.74 !.3.35....93.33.2.8907 O O O ...-.343&48.3.7.!..2..7.:3..34 34.3.70033 :3.25.:3. 5..- O O O !.7.8.9494.33....74 !.25.7.34$..-:-:398 .8..33...88 O O O .3..32.5.3.8..8.:25094-.9.8.5.3. !.:398 !.2038.03.3.3..3.3 ..3.8..3..8.3-.8.3%.9494.2.7...394%.350943!.