ella

II", Tel. 93 467 50 69 . info®complemen"""llall", www.complema ... oseltoUer.com

.com

I!dUOrlili

E1
Jlifil iIIILlI vu~tR)

n mero
p!mnulN§ vulD p.u.1 qlJlr

u

1 ..."'.....Hi,. "
~id ...

iMltl.d~ LlI'I.lI~1 tiM tu~

.en
(INr

-tp:Illii

!till

(lliol ~

Ifllllllirulr
a fio

(1ti(IoIlH . ., ~IiH cletidldo

cI~ lIN!!!

w!lliH

Idf>I bemM II killer

tUJ ~UJ ptDpOS

p;:Ir~ r:n~

ptiO.,.w

VUmrM

dMfJlK..
~~I.IJ.JIoI~

En ~

tnatnuarM;{~ !ill unloqutr-'t. ~I

tItns.yllW'fA

~h3(Om~1lII1II1Ii. Mi'iuI'!Ur.U.~ ~r\

1I!triI@llIOIod~ull:Juna

Mlidrid,lJr,.p~\, lItils ....

"'~IIDfU .,8i'JKt'lonll

~1\iI wlKd(jn.

J!I.(l'H(fOnes._par.lrq".eptll!d.tirnqrrfJruo

tarlinl.'1;tJir::1~rom!K'flOl'rILr.lU"sttl~iI rW;.lmG,OlH."ftfTlO!l,tfJrlflll1'l(H.lrtDdo~qill'IIIUh!fil
~~I!I. lTIOI1-'l~

0I'\rkJ.'I~

piN'

urllinlrm~rNr

rI'r!!odD pol

~ d~

1Ir:r.:l.l r;:lIll mundo da Iii ImagMlDn, p alcs

HU!nrl:wi rPOrqul!'SI)n.upt:iIa1.iftII~mor,.~
~'II~1Q6g Ip fM IN LlfWI'KltGOl'l mh~~TiI

IImWiW .. ptft'ldan IMrrIa'J'OIIeL
bU1I!1liI~ 5e

B (tQI

lu~.

divVlimdrmn~d H

no-. 11.1 OfurriCkr!plll'"
j}ilr.JIr"l'Oi

PloponMIMGN:oOf.iIIi .qUII err. ~n~RXII
.1

t:111f~

dio n;,Wdad con koI. boL:I)

lIIOII1iu,Oiribunloq111!~opreIIo"¥1II!SI1iI!i~Hiin

il6a

mudI,sno~

It'Utbo ~h;!rrlo,

mudir;l'

mr;lmr:n~~

dr ~;!Q6rI

~r;lbtll {Qrno qptriamM Mi

.c:1!1U1I'IOS iI ~ipD

\IOSOtlll1 cOmo 1JIIff1.1111O!. ~ Impocuntt:

¥tinL El

enff'itrde·tIL1llct·,,}pct.h.Iotwrlotc.lllseglJido,fw.I
~UlM. I!S

~ heMM ~.o

ItHfa nuer.l:llr·

=~==~~=~~~~~,::~~:-.rno~~=
DIA(CnONr kHdl hbtfflH DIAI'OCir.i Di 11m ., COO~OfN~ 1iI IIMIolr lflna. IIU1rtui ~ tNn.

Mlnl ~~DnCID
....

MIWDO grull 11.- 'ClNltHlaQS.TIUIJIU:Ot)ic~~fOITI·"[JJ.II"'[1IlIN!IMtIt(SIONIIMG..EU.

N. ~

C~

IJ

Uil6. FOT(I(iI]!l.fUr.: »'I!Io .... 5

1'IrIII!t..~,.th(.t

(junco..1l~E:!N.o MoUJIIfTlIl;ION: ~ a..n ·f\lIl:IClOJjI!, 5OLIJ(IfI r&J~$1..
~r:JOIil

rbit-':III.IIItrUlt;rntilhlon.,p"U,rl'

1;lIDI}7BUI·MSUlnIClON:JoIjEt

u:1CAJON
o!.,'h",,~ ~'~1 ~.r..j("Ijl,o ...

,

AniI"''i.,mosqtJ!!tlJr:II!$,'toilKil~J" dl!rtiM&'Pl:ndlm'es.l'mpel'tllbl~, ~lll'mltfltM baskos p.!Iri'l

dnl'lo!!

forma 1ilIS

• IllS ll1fll!'itL.

EJ

~jOIl

CDl'lieni!' 'f

n~.Io"'.!Iri;ld.i~ IOfl'll1um dhtJtUQ5.
tilmllilD'$., tQoIIIIHo

di:!;pgmblQ$

1M

Ante.s de empezar ..

mod"e101..

1tlR~~damt9ltOi'lO(tl"'Iponl!f

"' vl,tKtro alUlilte. .. lit hoJ. d't! moo.lIu

""'-:rns IJrlfnltamMU!
....n ' mIoiIres..
'1I'IJn~

Ublesl!!l~qi.1I!Ma:fUd "'1ooV
fbi

~1'nfU''''''~f&r''''''''t

r",,,#*

'f

.I,.n,.., ...... ;.-!
;J,

f.ajJ~

t!la .... ~

Ill...

,t.I~,~ ;l.t ...
I ..

~ .. ...,;:..,~

,._, .. '"~~r'o/. .. Jp, ...

/n ...... ~

p,~,"-~

I(t¥/.r>wt+<n

'~i&~..

Ii.............

n

st

ItA~"'i'''r_,''"u..
~1I'1i ,.r.. p ....... ,P.l"t~ ...

~~A

~~1,",1:1;., ..... /~. .
... /~ ,..~.

~l,"«1

» ):3-, tlull ... .. , .., ....... ;m.l' l ..5/" ..
rollJ_,.oIIJfit/u

~i!J&U1

~t 6w.n~~' 1-1~~h' MiJ~!/,f'I/."/~"

IItI/1,'""I.",/n
(11"

.r.ru~ AI~

.

. todo esta permitido a la bor« de idear "' .fiD I='do d Mily una S07l las opciones qlte pttedes elegir..Esta temporada protagonismo...I las cadenas oJ .. ... . .

Propuest Los grises perla y [urrto con ."C' lnfinkIId de pmibili. rrdcndo 0. perfecto par...!'i. ..111 CIJ~['1J ~I.wL'n..1. . III _ (-~dt11~ .~ [:"'!~ru fC>f~R.fiQI pcqcenos...t1~d.. _ CJJaLII r.C..i dlllfllU: dan un cardcrer enlgmdrkc JI rus creadcues.Las cadenas son un bnen aliado pcrqee eos flfrc..pliqu lr:rl'llll'1:rujn CrI re di': tdil como un IIlW de: rrr~~l. fofIMJ~ con ~.l'a_ 1.(lina o un IiO'tJoll:. C010Gl a dlstintn lQnglrud~y en d.Tl1LU ~~Ip. Qnill:u: pilr:1 que estes morivcs I dndneen entre IDol< eslabones.Out.ar '6rillanl~ y el sm no~ dan un roque de de8iu~cf_1l y g[::un.. " . (J.!ldcl1a nlabOn ..6.'.uJellJ nLbOll fH . n:'dolll.ao~ coiucar ~111~ CII:fIf\!ai....:j~ becle rbl1o.lli: si rnbolog..liC".. l:IIh&J) 'lI. C~dltll~ .bdJ 07.d.IIM!II! "''rJ'~LloJ U'J. U"'nal~ 610 de I'cq\lci\~): figl.ifc~Ha ( ~.lril'.. Las com gran .)rtn \l(:i"io"~ Cilip:et..ia pmpin. ~u(.Ufl"lUO il'l II.ul eLK(J C. wLknJ .:ki11iuM" ru.pu~ta de nU4:Viloolccci6Q.Ll~fl...~. (on n«c~It-.(...l..rtq:ubr O. CJ. (:. ~b[}I~r.lli !:ml1tr mlol'i:ll~. IAoJ colLues.J~IF!In lJlIllJ .1 bocl .l~ml.. u(. varies modelos d adc:nu XXL 1llC'n:iIadat..H.d~ 'J IIIbora de rnonrar o cnvcjecido ~' d Jl:151IrC!l:lI. con 1m litm.

.

.

Kuperi.'nmclloc.llr iI~ .IlIr1~~ofi 1!IIOOcl~l.MII. an.nlodtlllW'liIl 1_"[)~t...'l.MlMlol~ftdoOOo !p~o()t(IYIC'Jl' .~~I~iJ>.1I"'_!IOI'Il'. Dl'lJM('JO IJI'tI ~Iu""). UI~ .)~i.\foIot d!..i.PASO A PASO 1 ~r------------------'~r------------------.l mri'MLJ ~ .IO r 'lr~ 11Iri1'h~ldi]litMdll3~ttnilf'ld""(\tu III. .Indm 1.pc!f'O E!:5 fundamental hacedo w form .III.n~r...~(I:'I"IPlI:l\fO..1.II'(II'iI)!. dl(t :~:l: . 8 ~ :t:~d~N9Q' .l IfIIi:II'IIUI'III"It~ AHT~OEEMP~R Para .1I.lr..al~~I!'f.!~tk.IdoilfJll~ r~!)9I. constanleml"Ote es muy ~t"nCIftO..1ll11odPll1d1n :::~!wN'i ~ ~ :~=~~ a :::::: ffi: ~ LJ CJ c:J -ill'!elr.t>l I b.~~ de 1IIHl!.rOn m.:Id.CtO~ lpe...j)*siIIc.JI ((ttl OM ..ar._..)..n:il:<orn rkojIl.yp.1II Po!1dtelr .i IoehLdQfQI1lr.1~.~r------------------."tf'rIklll~}:Ht.1Vft~ j ntI~~lIc<rNr 2".I'III~ Qn.. 9'.) .. ~~~~~N'ID r::J 00 """" III'1Il'II'JIIlr~l"I.1.Jb... ~I!!II'FIWEl~ocmcpHllm IIIloIIl!Irt II .'bol.J ~ i=Un~ f'M~ ~1MW'.C1Cl nw .J.1'~(lM ."'I·~YMllkMo· I.on.Hu~l.j(I ~ r.oI. ~urott.ogclt!OIo 2..t.I.".1'I..1'Ifi'~OtT9'"~O!O'Iot!Q ·44~iJro*\lO OiARMS.K6n. I 00f~ 4~MHI1J~11lHJ1I~ ~ bob!."1~ ~tf1.l: Iil:lyqs5p1I1ft"ot:1tA.dnd.on "nl)!II! b ~lu1l!1.gt.ntitMD t l1M1og1. 01'01 ~~ 1III.l!.I1 1 ~ao~ 2011f.onli)f esU! colt..roM'l1l1tl 1~r.It'I1J. tenemce que abm y cerrer ccrrectameme para que ~ a .~dII~OIti~ltJo1igfil~ iIO(I~Ji"'m IIIud.)II'IIiJ.)ID!IM"IIAI tIoIl~n~~II'~1vtI.I~"".Hb~om'Wk'.I"'*~ ~.Jrorol'lc1D" (M41o'llI~b.u.]:t:I 1II0""ilI~(W.lbiq~ I ~1'lJtIrruIIlJIllI"nqiD .. ~1~D..

perfltie. COCTlOcIl.)nill.jI.pal'i1 qUI! las pii!!M quOOcn bien rujew. iusto ~n el mece < del coll."1l!@1 (ve!" /oI(lgfofitJ oI'l/tJ de.REAuu. peee recuerde.!et'I()a de Ia fOlogratia. formadi!.!l tI. A)llidatl! para ~gulr et (Jrden" OL:on ta Icto quI!' te ntMtramo~ en cletalC' en Iii ~g~ i:lnl~rlClll'. ved$ qUI! esta gtandes.no mClllol!d<J gtili'ldli!! oon :5-'InI~S.I~ se ru.ilr... ~l.i!. cuelg. Sll!mpr!! es COli}(! et mgII1ICnl:i cr~ los pendlente5 Y CClIDGI en 15~ Qrdf!n. y ~ la tl!!r..U ~ 'Ii:nosal: corr. perc es lmpOttMtte que IE: asegUft!S de que 10NS d~ ble.!i tktJ CE'lrl'lf Ids ilnllla. nene.rf'Cho).Q dos figurit:a6 pe.Cit! C[I..quefliH e ambos lad'os.oor'!ilI. figuritas..'9i)r a 4fl)oti)r 'I C1IliIr .o lM !nOOiJflijs. I!S muy (aol.DobLa eI extreme ron los oi'Iit. un rondel (IQ ~'ltUS.ltM i1 !. . A la ht)ra de (oIocarl~ e1'i 01 pencfienw. Amra KIlo re quede el usque final.aIQdn.pen t:jI.s an Il!nF. et (oralOn. 0"1 NII. col6cii!lla en 1a qlJtma anlllll.!J~:lJIg(iul.:lIW!I. una. Observala ovaladilS... tf~j"nd. las I~ POI" unM: anlllas ml!t.le vas a en9ilnchar grupos de cuatro las.Jnill!!s pei:luerias oval.cr6N ()~l COLLAR . flrabaJa 'YI!mprt! ctrc.Jr3S l. " Sepa. ctrc rcndel 'i III UlIJINI r.Jed:Ji1I sobtL'!l la mlMoil $In 1l1.i!U"".atJg ~rgo det engandlE. puedes Usaf lanttl eI lado eeee.J [~ doC! puntil redanda..c.l~ID.."rqu~ scstener eI pew dl!l .:! l'io~ de U'PbaJar.fa un Itamo ee COOl"ftt) con 18.=!das que quedan en mI:CIiD de las gra~. PiJfa que no se c.l_tol)lOOl!'oll!'al1l'llla:50R!p1e'til'5. cQl~ los ill bar~ grab:K'lM dct «es puntO$ Sl9ulMdo 1& tea.n'I6I1 no !II! :J(O~Ja~ que erues dl: empezar de£es preperaoas ~ . 9randes que van Llnidas eI"!I paf de» Por anlliil~ pequetes de tcrme ccrreete pilli!I fi!l(jjtartl!! la L.demoiIs resurte nN.ldr. puedee ayudart-l!' dI!' dm ali("lei meJorque 1ro!JtNJjt!S I res ~Ia:su. A.a dlt!a superftch!~I':!. dt las al"lillas redondas flg'lfiS ptq~ ql. bten.. AbN!la~ de punfJII pla!'la.ll:son ( Colgiln1Of. porque 'S(In pieoz. en ill Co'!!oQ.a~ rnuy pequeses .a.) SI. De lM dos . la 1Ia'i'£' o eI Cilndado. anlllilS.

l~ ANILLO REGADERA PASO A PASO:ill E! ImiO QUI' Ie SMOpolll'!!llO.IlJ:IqPmOmoIa1i.l6lmu atl ~..Mot'l qll!i!l1f1kI!i ~~ siMp1t bIriIll'flWdo.l!.MI.!~ pit]...oop.. cmlil~ T~Q.I!fI~p...Itr..~Ia. _il~~(I.:Ift~~drlaPf9i!kI1{~ ~~ydKkl. ~ I.J~~ IfJilo-mIor.EI arte de coser.nq-.I!' h.~lIl'brw:p..lIIr~j)r:'IlI)f.. 'lldll)U!nfrM ~l~qll!~ ~ modudt!llJ111!l1'IliIpalVmco.1i ~dorKII!·'lhImlHiI«MI'·ta5pi~I.lWPrrrItltMr~.iJndoW~Wll...l1CA bttimitJo!!U~~px~p"~lIbN.i:!mkllilpillWl'-WilI.MI~b 1JlIl'. AhoFJ(~illi ~ro p!CIaII NYPQIJlfflIi!'1M1t1tr.. Al'M.- IiluiJr'"t!IUIIIIlt*'IfIIIIj.ls. ..uq llllliral. PiJfiI~..1t f~rnm'RflOlllt!olr~we. itilP'OM'P'w~lKir!!IfIM ~d£'ii1IlipI~"Jta~d~~I1'~'o1b.~piOtJ 'QlI!!fKDn~Itn(I.iIs ~1I<'mm.p.fijatf'Q"p.Ql~1!II1Irbr<I1iI ~nl!~la.."It:r!. ~.:nr.dJ.J~1i1 ~ b CUtklr tI -borde' Of' II 'epItia u ...IiI~~h..IIIaIaI..n~o.tGrl pxOlro 1II01ii1...l.. .JIlCO(OIISIm\.pata\. lh!II!Ull1! II'IIW'ilild..\ Ai.tIIII .!r~ "" UII(I dt' tlfl.O(l1I'Iflhl~ tl!!1'I:rbt-Erlbtbr..~ riHL1lnldr~ldtrqnm.at'llr.Mtw.fdl.. ..Iii~ ~lJ. ~mimlmtlilbi.!'l4dolll'flipW! dt.II\~I.! hOfiIdf.. 11!!J111Ndod$~n."'t8de..li ~ID' li4.bl.tI..l\.fd«Mon~rrIf pr~cpr ~dfU'~ b]Ni1l*!! ~ "1rII:Io1rll1ii~ Tmrmo:!o'llllt!l:I!maf hlflll!lhlb.t. queden I(tL!bI.l!itf!!llPl'lilrl:fo~~~~ 1~iKbi~utl'IaP<'m"'1jJItlIeOO)PiR'''''r. ~~~LlIliI9£FIJriI~peg.Wel...J 1t)"J qtII!l!emOi'ltgldo 1!SIl~!SflloncftIde~lr.lN PmI'IOllHtrtmpOf'll'lOilllla5l!1Ujmlf..at..qLl!~q~ (DiocDdI!.11j. ClUtr4e'ee l!IlIiI'~b~!lelalP9Wtla~ ""u_ dIIW'Ii~lIi!~mm EJIDlIilr!.i .ttlftll1optn'.lju..daJ·~ 1~ll!:r' Mora . PtqU~ (IDI!Ig ~.J (II....!rfiI'IIr.'l'lfNn1ll~ sara pc!IIMda 1if'.I:lrla(ahkiQ tlWnckt~tIpolOOtodM fl~n(lr .:! tno Ui bolH' dtl ~~1a1..pIti.4gIJplllI'Q' .

.

fver p.ate..ahr:.1I!.I:I. metal.wandef&:s p~UI 'II~ • 1 ~lQl"j.KiCrlopkUlIIIIlI.vt. vlitjl..lalYl(l1 tcdes.d~ bas enill.U!!r Pari! tres fIICISql.~ ereemes. eI r.de I~ estnbera.bMI. ceras 'lIas lIiIfa'am~ hilna e! fiftal..' ala anl!lo1 Cuando II) ~~ ~ que c:o[g:~ran de iii. . • l5rOlldC!lti'!lf'.CI!'iIrl!lorpl..e-s.a.4'5cW~ro l{hata52.l~ que mC>5que1.ab.lI.l5.lrfld. AyUdale.MIo.J(rllltti 9'!.:able PDf 10. 1(hlJ«l pla. ~Q este ~l en senucc ccotranc. iel -cabl[!.nGCIle ccn er ahc:a!e tmlrar roil{arogfarUj OZ] !ogrado Enhebf. I cs.nl~ en kls 'i las ees -de' vueha" (on l.on rJcJ ene entre laJ~ des8p!re~La tmaa..i!'llInvn ) .de res dIDUJO~ d~ ·A'15rJ poso r'" parOl coll:t4lr {J I. forma. ehcta solo nos falta darle er ul\lmo eue cofocemcs 10Cj. Pasamcs er cebe por I') anl!Ja.J lma'!ilen d~ Ja j:la91n<1 para ver et ord@n qce 1i!nemos Que Sf'gulT . es ImpfE':KJfld bill! rrua nr. .1del mo~[Jue!6n. t . b.I Iii mued Imrotftlcrmo:> d[l'5. denlro de 1(1 chilfil ...a5lef'l!. de los que colg.P). dcblandclo . ponernes UI1a1 chafe y pagmm.plO per don.ilmn 1~ medOl .39 4 ~EI COjOn df! fl il'pretil~ pumem ~Q\:](-e' rJ.II MM de CiiltJ.!ip!aIa~ (!I~gf'II5pfataYl£i.lfIl!'MClS qua esta bien.orn:(tamentl! las .:KOllimm • 2'a!"'Jct. 1.nW!d""'~PkiXlpb'LlllI'I$.a'Sees d@l' ~rtno. eerurc ere (0'1 EI'ljllam(]5 per ~I cce-e esiJlMr... /orogr(Jrro en.1i1onoorlrui lodt)S las plezes. (. (nos renen que hoi! ber p..4IUI¥i~l~lJ'1m • ]~H~OV'1IloIdtiolt-rlllr. ~ } bol. • 2b.a.&li!Jr .Qn.lDl'oi!' Clyud(i. mosquf!~6Tl que acabamos de t:oox-o' E!nla a.".qUC!dllll1 IIDles. en foil forog'~/ffJ Enganchail\Cls.Ol.Iribo?r. r'IIWoIIi'IoW:!op. 'il~JIII'l • loll.oiIs.rj.nil}q que dtjamos anudada en er er-e m:uwno 001 cuero IEl cellar 'Ia nen.-t . tmjn r.le. IIft1tC11""0¥1I!adBS1~ ~~vIt:014_ 'l~ __ OI"iJbIKkn.!l !:Iril'" lm¢1bIe4la!roO. c~c. herncs engartthiKlo ~ mosque. Preaone la r(ls ees ollnoros grabildm.:JI .6mm..anlll.) mll~d 'i hacemD50un nuda forma de alondr~ en el ilfO de como \t'efOO5 (!S ~!momeme de pr(!Slol"lar la~cha fa50 sobe (!I c.EI Iii hera oe .olocaJiM_ Cuandc ya 1. coo 'e!i~'<'e"I tolQ(j)mo~ 1~ Iio!i esuemes de CU~(l qU1!' D05. ~ 'llrod'~O!lJII11Jhll[)~1 ·'.. V-olvC'mos<I pasar ~ C!}b:e PO' ID (l'I~f.arlD tus pi~ prlmffQ d~ uno I'IoISUI>que- y luego re 5e~~lI61"1 p>e'ZdS )' @'j mosque.1Idc.\ TalJell.)ml» 11. aalllCM OYilfolldM dibvjol.Ifa (on ~I.111rrn"'H'II~brlPllnt.e1 amene.~~lllf!"o"ll 0] REALlZAOON DEL COUAR [_ogemCl'$ et cuero. to dtJblamll:5o por (011 1. fMI!GdM tm1 ..)I'I) A:rud~ndoom con eI eucete de>punta plane II foil m~ ere !cis tabOoS.jE'tDnes una pesun'la con el encere de punta pli!ina y despues sOOn! I') otra..cgl. mdn\i1: -1In!lIa.!i poslbll. ~I\ '. d@ojAndclas 10 mas pJQJ.PASO A PASO 3 8O(mQll('lo~lmm.

.

1!n.0101.n uno .'!nQl.10 ~b "). un rio con l!OIQl..lfloao.lllmm PlflAll..l916n entre 10...yUdore eee un cg.IIIt5PIIIN -. I(lO'Iliado ramboan 1. 1Uo[!Al.gll::II.IIn'lil{].0"0..l de PBgtUnf.sblaflC.4 C uande yo 1'110 plelO' 10(1)(d -~£IO-_()9\ec:J.lQ da (]{lulo (v...II&ro. ':=:01"1.Ilonto ~i Comeruomol POI aa J6grlmc de !..010 POGO [] ecce ce (v& t:lIDUjo rrC! r -f:") A n111i1 de. "a~'C1 termer 10 on...oro I.illlOam. &1 moInS"10 de c:oto<:CI OJ mOLQu91~n: j:ltOtt:::l Impr1!lmit'ldrbl& qulfll rl(P1i9 10 lunc. :2~In~QII!awm 1 bDn_iIII -JlondM!Io.9f UK] IXlI'O GOIc'i91-. ~ !TIUVieOClIIo.!'odo~ f).golll. que tu ~'I. pu~ DDl'Idlon'!iiHi If ha!fo~.I iklI.1I"III'dldQ IQ urllri'lQ..~ dQbl.:!ipldo 10. de ~l.U'iJ.1 un !!ill &n.Jn1a IOdOf'ldc. 1r PASO APMcJ 4 '1OIUo U!CNJeA COl..el lIeng..itrlno IQmgrlilg tncetcee II do tOI rna [] lo an 110 Quo utlllZlJICn para O'I"IQOrlQ~ 10 algl..lgy Ql"lie plelo de . p -eLm De G!lIC! rnol'lo!HO 01 hlaO de IiheanQ OIO)!lG-Qte (fL19do.oboZQ do ceme y IOmplozo er Plocedlm 0 . I.1.1.Dlpo~ '1[1'" S~ -]IIitlm~~..... ~ do-Jar 131 ccner 0 h. 'f cclocumoa Ie IOliiltrtng en bl COIIOfflO' 10 bono delonQO I em o [](JI'I. t (. r. die minerde!lllono" QUO~rlatOCric:o dBle~Q. mlnuto. IItI bgl161l (f.lG8 Co>gemo~ er bQI!OIl con CO 001(1) ee oll'ihl I tver !=lOg 4 "H ~o)drJ as f'J Tcl'i'er 1.ig a tu pubara CI6rfOlCl hQr..Jt'I(I pu Jafl:] (I juego..t::-III bml6n....l (I/Sf dlbujo "0") I)oblomo~ so bene 1'IQelondD un 01')9uIO de 90" (V(lf 0100.5(1'J 10 PIIEC-IO:IIUO( TI~ Of RfAlIlACIOIiI: DlJJCtltT~.)1- Harno..J..) pkimque ~Qnggr:mr V hCOBT enol olYo e:.E~Q 'ocnlcClI58 !'II.I .oto "1) h.. 1.{ "foiIP'IOI ce RfiUllJICIOJl. ~ no 10~ beebe nunco.- rnauitorol" ffiIU\I' pr6c:flCOI lei.iIlQ 'IQ'(O c.JOncncr II!I bm"IOn ~l.dulrA:! - .II.o-.lW rcso. "'l.10 !Jullera de cto\ormi err 91 cpm t.tI"I n.0..!IltllilQ. dlcoma~1IiI 011(.~0I'1I l~aIIIUlitJItJlI)... h""flO . ' Iq.1.:)D oniIO QIJI3 110\ :SefY'nill po!I.I\::iIJ(J c pC!.!. 1"10 oecesucr mt~n 01} Clio". rt"ul'lllllrale.-ndo an ic nome del ...ill-li:lqurcrlCl&p.. WnloOj 0 ro-ollZQf er prlmol II..rImg[l$CJOf1Ol'IMIltD:dJdO que ha.rtrEmc .Q{'I1roloodo qut..II!IIIUDIM -"lXIrIliItI!I'IIIIW'nD. Consiilt) t)fIo (:Ogel un 1Jo5'On C:~ I..! vi bg~I~l'lle Ol'lrOllc. V un menu do slliC:ono Of6l.mm".r::.:lttndo do! a IrOt nU(lo'l (IOrlJ (2) reneeeee (:1.. que 'YO Vlene"n monfodos COi'I c.. C1IOCOte1. para m(l('0do..I.cco d01 ~. ood~61 otsocnenc ... 10 de nu9VO_ ccrccc 10 . 91101'\ engor.lJCO ".LU$:: IlIIoIIloskCro~ IOtlllbiilll~1ii4r:rn.gdo '~i... QQur 1"00 nuevo J1tKA TlclillCiL PlJL. ue 10 plOi:1.....lrond'o.u plFRC§ 0& (:1.Clll!Wm 21~OI:IIl.O' j j:I!(lfO onfillal mOl.. '" _"". .In. 01 'QirnlnQr de mQru(l' OslO coAor WlirOs teco UI"I(I eeoeno. y 10 dor6 m6:!1 r&."Qbflzg de cftIlQ -0 de oJlUOr.iI~~OII:U:r71I fi. COr'l1o..TtIl:~U$: oe re ~gl"i.gvlrnltu'l!CI ml.. 4~l1'fIIIllcJMdtCIIMII ..l.. ~rkI po!' Ql ~ 00 to..ImQI de ~ C'ogemol et G)rl rumo de kl bono 11 g. De e!:TO mQdo 4~d!ClJlI'ZIII!MI)b::!!t::m .U dtJ~OI!!lIllO'(IIIIP1~ -~F1CULJ~: ••• M...tn10 rcplOo_ qve pUOdfJt comaII'IIlIIaim ':tvJl"dlwno~ .lOon Coge UI'KI cnllrO p!UlO pOIQ Ite:a.l8ma I=Irt:!l~Q do 1.....ll"noloQl.:=.ble doIJIildo 0 fI'IO(.

.

las ~I.!5red'.lm:oo oro v ll!'jlJ' pequertc.15arandeles YiI podemQ!i e~ a Ahofa vames i Unlf tillnilf.sfmll (1111 qUI!! 10m .11i -KlP1Jnlro'3 meeelle.1. I') 5l'!~UI I1t!!ddIJ. 9 coloql. 1m 15 em no SoC! rn~lCl n UM!..uvlrIilC!n~lioor(l"'i8ja.FICHA T~CNICA COLLAR PASO A PASO 50 ·PRtCIO: se. ~ 1 anita slmll oro Yiejc grande. de nress y 1IiIb:aj.. (olocarentOS ruatro arl)5: to!'! til!da lacIo tO$.ollar. calgando .1illU. d'1I! moekl y. 'I:iImosa lIIlr entrE' ellM fon .jI gra'bado.\~ ta kJngrturl def collar Clue pmpooernm.l grilnde.. ' Ii ..ond. [IJn los illDS. doe anlla.OO.u.tJO. lesues anina5 de IDS dlbuJot eue "ptlrec-an ~n ~ i)j»Ino1dc a rolDCM paso I"...111'" ml. des I!IfIIlJM.u rc!d'ondas ...1r:Jeo ra-ndt. •8 PIEZAS: aros slmll oro ~Io peqUefio. )S anfllas oro viefa.. n!"ltc!MS q\H!' t~olr OIlIIrliIS" 'I!IItrI!! es apro:dmqtHl.~ . eon 1M OtI'M t!"lilt.iJngl!l las OIriilla:>.'!dt.:... que ~ I...onda5 PIleI XI oro .15 bDI.1mDS medall:as ~ c. tttS belM 'J di!1 -am dol!~ 9mncl~ Poi)'" qUI!! tDd.!. • :2 medallas ~d'.oe I. despu~ COiOUllD05 OiJ>$ i!l1l1ias.:2 ml!dall... ~ 3.arron el collar Vam~ a aalgar 8 m.it!I'W! tl .. • 1 rnedelle ~I~~ Slm.n lu.u.1I~. betas 9~bild... UH afllIl.edt!n ben im1rucoones diet "PtJU!J rl' mpez.s C"CIiroz6n' JlioM~ l ((Jlg.illM.l.se E ~nEMPO OE RfAUZACJON:40' ·OIFI(UlTAD~ . . de III.lrqen coo redo (){Q . VIrgen Of 0 viejo REALIZACION COLLAR (oQas W que q. d~ I.o.ltse ~ variar ~un la Pflrnl!Ja y Ia liII boLl ele-fKlOClUf'$. 1$-. bien Para rnuy q"PD~r'i~ dil~ anllias.'1 t!fI'lr'l!!('lias Inl:eR:a'larYilrii!5 dCl' tres. ·2mecli)IIi.ll!lnOS cenadas. UnJ vee hMW1!i aprl!mlfdo IrJ«~dnm['nh! 1.ztan bonita!.).d0105 iii peqtJMo$. qUtnla rncnede. l -1 mOiliCdil Angel Of'OYieja.a~ Es etJ lai la Ia: ~"11i!: .fqulerl~1IIr 1t'91. ra clnme ~1'iII"11M eIo ~U~ 1:. 'f

. V~ qF.a q..!I collar unlel'ldo -il ul1tmO aro • ada te!rmlflim!mOS lado.. la aw:I I'Iol ~ntC! .OClI] MATERIALES: 1$ ern cadl!f'iil anall a SOIditda oro viejo.

.

a!.e. pdr.aqut' meal(}.oIot.l"i il1l1Xlrt.!!~e""OOO~Ndo'm. -~I. oogl5JlOS iWilbos esuencs 'i los i!ll'Il.:!no d!. rondel de stress dorado.1).31qu~ res piNda eI pomdlentl!.:t-DN~dliCillro r.. ... d'eiando mas.. -"JpN.1~q~sedtlo~lntrod~ entl interior de Ii»~S(Oi'l jj nn d!!!qoob ~ queden CKUt~ nQ te~ nl puedan er'I9i'nc~ en tu !tlpiI.I!lIIO ..SfM'l ~ boIIIdimr'lliiotCl.l~l p.L 2~mef.tI'NdtiOflC'l'¥lqil~. todM Ia~ pI~::i.io!rlD~'Mio -l. "l!ipln~m'~~Of<.~qoe".deC!S-~lJKIdg_ta pulierii ~ m.llp! no nos.Ie que ~~Sllj{11'1t!SiJlgl..~1i'I~to noestras tIencli16.I03-'jI:i( PASO A PM06 ·l'~~ MAUl.tntitnooo ck! m.)Wl ~~!odot!:lCOlI.i hirjas kigt<do.nDIII1'ODE RfAllZALrO.xrIwiI~(IQ~'..1000U:(On d i11it.er apartedo .l~ 7~oL1.l~I»t.Jnte qw! SE! que ~il"ta df<n m. Es rnl. IIIton. y klIG)I'I~lII.. ·tfUllO-lI nCHA -n-t'l~ .10 poco de. ~ '~~doW.ltfe. p..l!pal<lda5 par uliittda de rnetalen~oob5 ~~llo~Ia. POIIlIl:fAill:AClOK.ar. p~ BID inlmds..\s Ji!§istl!lll. fKI se para eMi!br"ar '1(1l'k1darla~.nCl411.Cl paso .llt2D~4IJ1m ""'" """"".'gam£!fl1Q se ~ secado.I"."/:S( ...JnJ)~iWI) -1l'I~SIiIl'l'i..Ja a ilIIfCIidi! que wyamos l(!n~todoslos.aado.lr.) /(I(OrJ'D[f<J 3 £s muy trnpol"Wntl'! que cerremos blen et bucle.. WlIMO 'I!I: pi.dt.~da*Q&-D:iln' 2~c.N: I~-ClFIC.PIl1O(l: 10.!lbablos.~ soOm 10 c:crtafIQ can'" pai'LC!' d€! mItE del aik:ate.ldesenaGJdlril~r..11)( f'(t •• lL~TB.. ~merrt.l ~p.jl~delelerrGo.qo 4diatHt.-rgr~~DI'O. 0 m.. cIo!i r<»q.coolosalic.h (00 Ia bola de me{aI'l'I'\ p~ ell'lio po!' Ia urandeIa eI cerre en f~ do T' 'I 1o~j)~pord'!dmd1itfa5..~iJt'O¥!IfIO lq~.tr.".]~.g.oi! . PodtfI'IIM peqar rnn crna okIhesivl!. engillrzarlo CIOncl uere de! c~rar E!I bcde. A t.ACJON }II' ~!cH" TreNlCA PlJl5f". ~lNtjllHetpeq~on.t."_ lien 5!.lctM aI c.!o.inpmtJlem.'OI'QlS.. • !S~. LA que ha 5ido mas taclI dI!.fl"'" '1~'5'IrMl".r 1.pDI1E'IDOS ClIiIrKfo k.cI«tda.A:uo.lf'a hecemes er 1)1. [rclOS dehlJoque rIO$ sobf.. ~. que ~ seMr43 de. """' __ al /Or09'"/l. peeas.ltI~~l!'IpblD"" ·iIi~~~o!J'CI~llrm1 -lrVrdeI_Wjo~Il'~ . C DI!1CIJU"D< _Oc::JoQ MA1TR1ALP.1.JJ.. tir.a..!!ndodelcalJte.lfOlq1Jl!onlJ!5I!!nD!iE!5Glpenl:at.:mila 'f m d'IiIJamo:.'Ul'KllI!ndrna-ciel(]tro y aplicarnos 1.IolJs~ de~t8lr."-'5~ CillfqIje.)!\ yya lenl!fJlOS I:! ptM-a lista.enos un e.. oerre mmct nos.:mw1i.Idarnos ton tIt'linUCO!i. lD p!l(!Za en or(l V1(1joy 13 bola de 4 mm)' de5oPl. colocamos roipidoqul! enc:ont:rar:asen~ dlf' Mt-i!'S et cerre tal 'I fOrno Ve'1D05en I. lema eI C3~ tir<lndo de eI iY)UIi.'J(~'(JICOUAR.muestra 18 I'1'IDg(!I'I ['\leI ~a<olocarL!s~enl'l Qden adeo. fI caIlIII que.J'n..K!I'IrE!dpa5arkl-por las charaj en~(Q"IrtilriO.J J.:n'lapl!(p!iia ~beDi!!iClIdadaLrt.:!lQas...I.I(l· -DlFICUlTAO _0001 ·2~qt"I»do$ClItiW>p . till y como Ii1U1!Slra Ia fOlogmtlOJ de ptesefltaotin dE.lclcomo m~van los c cJ buj('& (".e ~ qut qutodm bK!n ajUi'ladas ~ til . -e5 tI tI'IClITlMtO de~lasthil1i1§.n¥!flo1. '1tJe+ -1mD 0 pasa 4'" et Prim«o octocemoe IE!I citrino (afofJ!ildo.i ]mabkl«HOo.""" I tItie~1ft1iKo 2'_lD1l1"1O~lilfllff i:=oru1Ml4 ] ~~IH*tt='1IIe ·~blrrlk-1ll'1. rortamosb. Coosulta ~ 'fid\a's dlel PI\lscl Il'prtSO .-tAO" _000 .dIt !ilic:u\ilillavel.". I~ALlZACl6N puIs era C09emos.."'" ITII'I _mllAlU ".la siheona via dob0m05 1)0' Ia rn~.>! cQlLilr.a!esde punta plana..I'f (OI'i'OV't!Jno$ en &a /Dtagrl1fN.o<i<n I. ~Il«lll:lrft'j<!Ddoelcabk: ilL1I1ade~pprteScldc:ieri1!T..:tu!MID..:!Il~:IMo65-CI!IlI8""'1Il . (01'1 aillc<)~e-s (Ii:! punta ~f'IlI.*.u dos chafM '!. Una vel r.onliftlJadOr1 (!1iI~IT105 a mI'II!bri!Irlaspor los dos (abQ5. de5monte ttl c. uoo de bs e:~en &.

.

iLrm).~tOOC'.lrctb:::x:k:l! r J t.*l ~ratooo ~ ~~tro~ oerDJct.. pegodo p..!DfIEI5. 18mM.4 c'"'a1b!l Plata VIa:Ia • "s o::meeeeoe QtIiIIo KIidodQ ~ICi . C:r!:. I'TII"Il V lermlrxlITlO'll COf'I (31t::u:re..UI 10 pie!.cabsm oJIYef:plata~Jc -'OID:!.2poms..!QJ OOPCIO Id n'Ifi'I..1 t.0c:rncorlllCi.rJ\.II'1!C caPtJC:ln fler co-ne res snSei'iG~ C:I. .1. -3CC5CCWltcl!gl'Cl[)(Jljas..I mcneoc 6nge1 piCllo ~ • I 0t0 "=0'1 CfliICl Of'IIoIdodC ~O vIeiO W]rtnae . 00 d de mete! de 1I 01. mm. oro ~~o'liOic pQQueoo. 1 . QfO.. b.'.btJf05. tc tQl'- level k:l onrllo Do tlQlJOrdo o QOt'L. vomoa A I'TVT\ .CIa1'1l\lfeiO.pb'lO'I.odo LOll dElll)I!:!. -3"'~[ll~ocrIIlc!:l!ll.:. es~ l:K:l1'Ioo cobem oll"M!iC11 q.15 OYnH. coteec bs.plazas.I bi.ijel d'buj[}5. ocrIcl:lSo Ph.ijQ:.lOll.d.QobrohllQpl[]tgrn:.grtLbodQ curt oro t:anl1Q.PASO A PASO " MATE RIALES • 1 m ® eebo 00 OCQIO 1l4.i el collar 1T'IOfl1orH:Co jcs !. rN.p¢rL I:CIfl ce.e -lc~fIocpKJlO'IrleJcI • I eoIganjlElil. pur.porocon on cooccr or' PDso a paso ". los oniDa en 10ooooerc ·doe colgorKlo d. iIIffIOSCIUOI()l"lOS.l'El. a:¢illL.emos .idIOI'lO:S.ue trcrroe de cooe-c or ~6n.!11 rooeclliler "y COMW all'iet qua coonare 1Tl1Tl.S '-'!nConb":::nti:s...Qua o.oIQ.el bccee eI ~ em dB ccceoc le un bosrl!Jn de esto 'IJQffiCI:5.Je" Q IJI'lO cos de per IJI'}O$ 3 em Cltltogrof. cnc bucla I'\oi:. mO.o m I eetnore QrClbodo ~to . uno ccsccrsa bolo c..1 bcs. .!.4 :IlIgtlmo!l de crlstul crsecc irtI15pOfBf'lt'El'_ I C1Jbo 1iiI'~do~·~'p' 'rOrl"lXlr9rlt..JI'Ido. .!oo ooacna m peeer ooncc V piol'Xl.. olIO crnctitilio.asun COIgCinla c:se ~rt. PQrtJ 00 molal. I&II~r·~3 .'Iodo r ~ bQIcJ:!.L ~remO!.a6n CLue I..iodm pk:J!o ~.IOrnCIS c:orIOndO an ne- i:l ~l.:SO em eocene roI6n 1\no.::St:::te a I. 91- 10onlle.JC • :2: bOJrIlQ181 orabodos I~es.S.lSl cueIgO .I ce me!CiI piOro 'II1E$J..15 mm .ocrilGos~ • '2Qvn1sQ~ .ICO c:tls~OI '9 ~r~. UI){l vel te-erros ke C'I"'! bolo de melc'l ce uno plero ~ COJCCfliO. COltn:I eere plezo c:j1. ~. l. uno ~ ~blen crorOQlOf.1e CGrlQr1'IO:S 'I ~ IOOcI ccacu one 0010 metal 4 mm.dI:x.I'iBjQ -5Cn&o:!IpiOt._ •I ~ rN1'I.gaj05 J:*::tnm J)IOto ~ reococcs.UI"'IC pIezc 01 Q:Je PJf1drem05 un boston cccezc 10 V la bola de metoll de 4 otfC! foemos un nucla...r1Iito'l 0

I:I1odo rooe.rII. _. J J'ondele'! Qral::.:II.te una octo 00 enslOieccoe metOi E1ultimo as uiICI monedc:Lde ~E!I Inl~~ V porn. -.la 0 r). Qltlbodo~010 centro pkJl0 'IIIe. en.e9i un 'DOlo bos.I(OocrlQc Qr~ ~.o.2' fOna~ oeucce grQbQdo~ platO .olgon1~ ~IJE!I one tooc bolo oe d. lin QII'fIi .

it:MlQ5 uno chafe y cocroc est6lun'o Uno vez qua II~ t'ItosIa!I L1e forro de hllo. y uno cocso.lniC ~ ncnoc pdrnero Queden II::J oyWrjo oe jos gronOOsi tsrscnos m:tremos on 10 onIIlc onJJdoI. preccrcoc. QUe poscI] por ICJ I'TWno 'ChQ. ccscorse. ICSpooerooslias Q~ abrl" de uno y Vago del one. como sa A eonllnucrci6h paso 1~ to uno de Ia cnlUa yo oslO de pu&d. coble por 81 ttl 0110 OI'ondek. ~ de fooo 00 .olmenle con ~s ell oro cone- y cencr bs ~ del cpetooo fal y como opcrece en 105dl~IO$ del ~ A:l$O 0 . con 00 pl.IJlt65. 00 Io:s c"dJ:!!l CO 'I rccence cooce-ee bastOn rc eo eI sen.!:Jo ver en 10 fototilralfO m05 ctrc 04.. en los cuolrO mosquetcoea eI pI01'o vIejQ y lao voIvemos 0 cores ccbe.. 0 de cable..cogemO! de stress. to ccoecc eI lie. uno crcrc plazas ftj(w}dooos en eol modelo CIa IcJ Jologrotro CI9 to 11avor9lTlOs hOsto ~I rinol del o 10CJteDdelo.lo aI-cot:4e. un un ovnl tres ~ 0 pcBCJrpar 10mlsmcl cncro y ~~ Iall y como hernos p:YCI que de feraor OOJiIe't£l gmoor. Q\lTJI grabodo. AJ terminar dB COIocor ICldO$Io5 PQ!5CJmOI 01 cc0J9 pre!iiOMndo con 10J V !:.. tc 10$ cscoes de punta pla"lO cotse. ooroxlm6ndOlo p6Qlno OIlterlOl'. to.d"9Io!i IDs edremos. uno tn:J piew ovoIoOO..oroo cpcrece en peaos pooer-ee de nuevo UI"1O chafa.f:!jcl cneel btJde con los cUcat9!i. de do mHo soldOdo ~ lI'IlPno:5! mltoo. enl'iomo5 cobia J1l()5 por ~ los oI:::ates hOO'lo per 105 005 eKtIemos !'.. I.i de ftwrc de l'lecl"lO !lib. V 10 doblomos cSel ccsc-ocs 0 10 un IIOlO da InlrodLJCI~ QIJe to ellhol 01 oro. MOJo k:J 1m ccoero 0fCr.rome 1050'Ica1M. 10 posDI1lO5 per er 01'0. Segurdotnonre e+eocmca COli ere centro.iO V con una onl'c COIgon1es Que heros mcotccc. hosto Tenemos 105 plaros. uno de- sncss con V lIB C:ClIc'.~ Ahoro c:OkX:OTTlQS cucrtro lOgrlmDs oe c.1de cootfOJ'lo. 10~ prmb- 10 foJ~ffa QfClXltlO puntos. y 1m crpfCls'omos . obtiet1do bolo de cnstet eglpclo. uno ewe ccsccocontlnuocloo nomos unlmOs sa ouece ~ ce onllk» Para IlnallZOr er-cOllar SOIctoClos. 10 o:p:etQrell'lO!!i aslo.J~ I'IlIO. 03. 10 otrrJ. crro ovni QItlbodo A ultimo e5i0b6n pare unlrlo 0 10 otro.

:g groilbiidcl +. y V'. nrur r.1W1li!daaa'kugJ. h:n:::icn~~uJoo.~05 un 1... OHt] model..r_ · JOmnrM!les9fU:~t:imrti · 5 1)gI. ·2bo1dt11n1t1ol+JlSmm lp1Ui11i.11. -1b.A TECNI'CA LLAVERO 'fMEoo." VI* 'Mfo llil .6 hacemcs p. h3CiC"m~1~ un mJriC1 ~C:"l". s:1ll'll!P. nf.. PJ.J :IImdina ~jg("_ Un::l ~'C".. 011'0 ("'tli )' hacemov un nudo. .1)" 1It!gun up.dibujru del upannde ~({l!t) lJ /hU(J . )C\p. 'rni1ll1I!1iJ'lllmllr".r rrllr. un ronde! 'f 011'. oro viejo pt.3: bela.]OS C'l:IJlicn como k' colecan las :lIDi'I~~.~c ~t. O(:l i\timo nude." tmMll!lil'llllbrig1C' 4 "nillnOlQ ..on~o ~II lilfolugmflD 01 dd apnrmdo "!w'f1 II jJlUQ Rt'poi-'fimu) b~.J.~NO~IMdU!no-..1nUe1f'9I.l bado.6"ujcUl.i y b.& mir. 1 figur".d y cogiendo con dos dedos . ~'. Ii(:. P-ilCfI. ~~UiHOI-a.'qu~fta. los dos extremes (lILt" nee qucdan y drnndo de diD'S hacemos rei nude de alnndra.:1 n-ee W]OCiulJO un mndel gmhado de G mm. En J:I crra tim poncn(QI lin O'ffli gtllhddCl con co iXfltru.' nude p::Lr.mi~lIm ~ Con [a nntellnn marrdn y I.t.SSO+E ·nEMPO DE II:fAlIZAc:. fijJudon..i1.ldoOOlvi¥ En b .m..1.I[1J+ rnm.wJ.'IO'I'I1h. lm.lI 1I1gllll"eI~iJIIj!~~ .trrile[~ w-t-ao rres PUnt.l.11lI Ollil:f ccrrecraP mente La ani U.mdin:J monon chocclare.cn.I.11~1Jn MP~ j.n.C'ruu: dbs."-j)h y .ID:II '! Ins. Imil plurna.oliUIiWi 11I1'II)(IlI1I~~'o'IIQ~1l tgnrnd'oOl'u+..n des OJ..li.1de ellas

i1ft1(~ . que.n J~ n.otniOs.:b . UII b. ell U..{~ Joe Llll. nos selen des uras. 111poriman. um~' scncillo..u..h~mru heche los nudes..£IiiO p·jf:Z.mIUOIde b..untJoS en ellJ rGI . ..Bl1+.~n t'rI l. ern fl'CY. q u i.1.Dli ~11iI 111g1HPIUm.. __ CJ D MAnAlAW' t u s c o m p l e me n r o s ..J foml:lr~..l~~)'lILbft1.». "U" que S~ 1 rorn1.dl 1'011 il Urm tauh"" . haeerncs mIU nurlo.lnl(flf1llm(Jrr6n~li!.i II~j am lcs do~ cabcs ln ~'~.jll~ de pu 11L. r.r imll bot. ~~ ClIO de aruellna marrdn choeolne.1 ~igl!j~!u('_ metm cl YlepglgliflU. pasandc ~r dltl"'i U 1'1 h.I pl.Ln\O'S:i..n:il .ru en liI fill ct. 10 dcblamos IJOT 1.: 11.nro D.l drj:lrln ~'T'/..fi. ucde 1'Ir)'J. ~rmin3tLa c blen . '6oml:!ligraDad!l!f. 6~tu·:IJi.rUt!hM bd&t )' m.r!I!!'=I. fit. III 'Iu~ nus .1Yr par l.PASOA~O:e Look VAQUEROS De ra l l e s en Co(.1mJ~1'9Ii1b. J h:llOl:t ceo nude entre dl.u ~g ""Rig p!!q1. (:otgil.. 10PHJDlOSper b anllla del 1l1000~lucH\n... DJpua colocamos Ull:11 holl nfH viejo rr-~u~n.ilJ.r. podemcs i r colocando llt~ plt7.II 1 b.l.ll!1\H.:1 d'rclllu 'luI!' od doblado. vamca oJ oolg.<ltQ+:I!ti!r(I • L oml oKriIii. 'J'5 an ud!!!!"Ia JolOn I'Irui am PIEZA$. .If}10!t.O~f 30' ·fJff1CUlTAD. m m Hudtl Y coloe..

-PASO A PASO 9 .

. Miril IJ fOWgl'afia ()' eM D~pues Vimos..ed2lnpar hiuc=r AI moolcrr I~ LNH~r._lZACH'lN: •• :P:IEZAS. 'ra et cord6n eve has eleogido..iK a IlQulerda y d dl]ored1. ~UJ.. pesamos pTimero~s piela ..om~r 1C'50 'hIC1M qUE! ta !'@'SUlten ~ moleo~[oM '51 bas tas e~u.~o Im. 111.1~IUI!iclf'lcoilar.I. 1 tg cha1~ pltl-.lq~(II de 10$ ex###BOT_TEXT###quot;flI~ te ayur11!!i COl" un e5pL'IO pera v e.II'IIlao.._ MATERIAlES: • ] ~ • lIII!I!I~ro.. ml1::[".a !E'n. para oiIseguratte d~ qu~ ~~ bl("n {l'l9iciQ Hd:! ~rnenU'! 10 rnurno en &!I000 eeemo de Iu ~ollitr y U!OOr3s d oefrl..lLTM)J 00 '1'0' - boilll. MIlliS ee "IOIliW 11 .al d~ E..):18111.a. PASO !II RCHATRNIC.I(IIId. porque '1~ teoIndallllJ'li t!l5 m~as.lr r!1 ciefTl' en (\Jd. 25 rot111&1 .M g~'lIIbAdoll 1 p!.ttLi tie PUnla pland tfebe le!nt!f deentes p. • • BJ~(lt:Oft plll'lto.lI ~ l (.ia.O:!II.89 on._ it l bolll .mOIl' C:otlilmQ50 uee 11I'i5de ~ucno.. UN pesta~ ~doA.JI 11. p1 Drill r-adootY..J)' eseectal. plala V111111::!6. plllon 'ViI!!jdl.1 1»14 AC'rlHca IiiI'llJ:i.tdbado.ct...jjlllaswR.11M di~mE"rm.marr.t:1!I 10 oynh do 2 2.>ntur.Sp algUnil'S pezes ~tm'a5.Kho negro ~ y cn.'{lll:Q-n..r nre dP Gtlucho.mos ronpE!nSilnckJ ben fa ap~flCftCl. Of'R:AE: ('I'~ pdig 4 -a CdljOtII En nuE'5l.' roIoc.tl!''-OllaroqlilE're50r.2 ovnill: lI.a del mflEir Lp5Chal. HI ftEM. ~ p 7 bo. mI_ ::!6 bola. de r~p«tJ\lametiW.. l~ II1I'I_ ..) de saber s.dii5.:II. .'trrilel.nhatloll.5 mm."II~.1I C:O!I:lT !lUpcLr Vrai::l!lldolJ. paq. . plata v l. pht:Mu:ia.ll.!_da. ool/:){M {II oerre h~ qlft!' nn'l.i1l.Ina r:on'l~iOn "'Ibt'.jlll.om. une de .antE! Ie ~ta un ilSpE!(tD Il~~Ocera estrana (I Of'gd'IiJl).... form.r::k!o{ormi!l -!ldlp!Cadd" per tOODl"!1 catlcho..Iill21L11 pl4!i~d DvAlo11d. vieJiIII. ies un lillrc m.n toque 1i·.r. 'lllrllb. §I ::15 gvnJ Ii 'IiI.'1IIja./ld 02 y IUe'go hal to mlsmo ~l:m!o lEi 0"3_ Pre!oJOna d(' n~o 5(]M IJ5 dos De5tafia50 ya: baJadiJ!o.r. ~t\l-e-s cIe-coklr.]. II1II. mOl1llln.uy ~o. heeta lI~ar ill fll1.Itcdo".2!PO ee ea.lll vieja.CJtrD mootdje:.D$. p. mra ~ 97 em 'I et-a de lOS em ccoeoliIfJIOS per IE!ura mJs I<lrgn.OoU(l~ cor10:50 Jl"'I!'z.' ..a O'IlIJ.ado 1I. C:OLOCACt6N En ena ntnbera DEl.l:S qrablHSo •• tllillltfl villjlll.!l!~.1..A: PRXCIQ: l'lJ-. adeianlC'.j .sloOOs. ~. plat:a vi..IIi!IIi dlb.~ QOn !.(ollar III damos las. Ii l1l1I_ pll11.alde S itil. 1a'5fJam~c~rvJ!l a {add l..ria. . rr.IOJpleae E!11- Esu~miSrTID procedJmiento It! rt'pe-liIe~ t"I'I:las etres dol. II.-do do5 rnlllfiH QUI.. ·1 mIIill.anl~)' (dmOi.. arnes oe 1!rt'lJl('l(lJ'U coner ~gur(llte que. N'o'e. II!Icd Hum crillc•• . lIIOt.a ha::. :L'Ilofl..U COl'\.ai.. di1en!:nloM_ En e'n€!. "OIrebrt. nm.dOl!!I. es Ia maPl!l'. haz Dr~n perrerc jCllJn!.1.IIiOli.leJoIl.1!'J no. es cuolndO llenes la op<lftUDldad 00 c.Iii SClp.tim.tiI (:j_U@! C!I caechc eslr!! bren SIJIElW.!3'tUQ.!Itl! do punta plana.pot ~I aguJero de. aqul tl!1o paneornos fadl. es un cellar Que admit'!!' luclr con Vida pr-opill. e!ltdbel'(l. IIQ_ g. p2tO:51 re ilVl.afa5 plil1(>a~ de 3.l!Ita .wjo Y lei(ollar orden de 1m. Ie OOti u....d.ljo q. memes."la:r iii <11tura de Ia-5V1.anal.:r.".!TI I.PAS'O oR. (!. deo ~ pane (et'ltr~1 Y como puedes ver en lit fotetgra.l QE'es. bef'lCl'Isi<r50 enoonuar~15 l"l'l ~'i~ coleres 'I de.i 1 mm necesenas. lal:. voeues QUlI!' nm !:j.ilfa(ioo que dE:!I<lS entre eues.. 2: - DtPlo.1 et ~ ~I Mlle'-) rclcca kt5 tleS @lxllfmos d£:1 C:iJuc:hoo haw LLr Poll1C eaeoor ~ ICon el ahC:. 'IInbodd_ 1 pieu aer!lic. o:i-[.}S. f:'Jtlrr~ de 1:"1Iucho nE'9l"o - I:o:m~ra. So II1II. 14m -_!["[]~ll!!.ldtollJ'1[]_ 1 i::Io!oIi 'IIIl'"lIIbo11da.Ulc:.t6c po. peotO saQUlerE!5 vaoor 0)100 I-'! olit-Ome]:oiImos ~UE'. ~lo!!t4.Int.

.

..~ ~~po:w("'i.ll p. 1 tJ.!fi.IfItoI boQ ~~Un..otr LII ~ ~ ~ $cgI1 ."'theroPl!'QlJt.)~'1un ul1dbol.L.j~~ 1 1 bo .lr\gr.lrrw.-.-.le III' ~lIll1u "JI l'nIlIIIqOrr6r1.r~~ ~ bmt'!n ~ ...UIloI'Olldel~dfoWUl~1.oll ~(.tl. ..l il'!iIl..ti'iill~bI!d.I~ W!4..n ~ . "!.t.mm~U"1j1t1mP01'1(1(16tl(!r'J*.ofta Wln:rdeI~!1!!iII'IVI'1lj. " 1(ll'dt It) 1 p.&IllEflp.JUlllq~~W511 m.1a1t1do:W101oUII 1~III!GIl[J"!lIll!~(onlm. pl.llnllln 0 1M ~ !loI .tnIob!i..l. :idmUI ell IIJV1 p2nJm partluc..-1111 h.lIQ(IPorP(NMtwlllr IImft~Z ~lA ~"I ~ 1IIIIJol00000000drLfllo~""'IH1rOo'J1Wtllll:oN(III.~ fiASlON.'J_.. l}I"lIiJ¥r.rftrIl'l'llW 1"I'1~.NUl'C' cLa..uL {1'Iio1.~~~~ot'ur1llD!l 1tI1~~~"'IJ"I~.flKll1il ~ prrLIilE'l. un rQndlIl IIjIlabIdJ pI.~1iI!II IIII'IMEiCtllTlr::irll'l'a/l'of'llN.urwbOioJC.ItrllAllld!eI:" urWt!.CIlbeuallilulollQoIIJIIJIID~JIIrtoi.'II"~\ lI.man taI:x=.1 ~ljIlptl" ~I.101 de Ahn: \ de"~ &.II[1':fi. ~ dlobacl"O!o1wmnalllUC F'IOIIIquo.mLWlmf*llDMl'I'm..oolgoanda.""'IIIiOOl'I~CW~iloWob(~ anm bB- En 1.brJ:r kit nmfllloetrgl~ eml'edlMr..'A60 lmoot ~hmu.]lAlliclddl!(r'nI..pomptrnlk ITkMllnldeMcm ~(lb.urt.id. bol~ ~J~tt~4g UltuD'1 (oh)artP ...lr~ l'C y Ii 1.IIIIpt'lt.C ooInamlJl Lu.1."c:sYIlX'lluen.. lit·h"~ I l~'.) l. "_ .uc:b!...II~unapt"lw. ~rM Il1bU~ 111m oM..ulIlb Ww: p.Jt~IIIIIoIan. rur~oo~!Jdto.tI~.(t 1 U~ .&ndu.5c cnnJ.n.diru.-111.COLLAR CornEnLlJrnIW FUCSIA d u..ri1..lhr.g~IWI~ fI... Uru Vcr tcMtMl bt:ch~d plMnpkl. bol...l1il..ln:I_tlabl.tr .u~r~d~L 1I1\UlI t~f'LII trilJ\lIl1~lt"nl~ trII'lJII~1f'1l1t" I!I mm Ui\IJIIl (h!t:G p.'Uri!1'!d~J l'I{I.rtt(K ~="I[I:I"TlJnu.II1 juul~ IIl!qll!"~~ 1.Ict dU.~ tiwlIrud mNJolklulWontl brUf:lbn...Ir.I[~I.. RMtCJt.'I\IjIIIII dd rlpiIfQot~f d~1..II(lhWldlo!!t:cilJ(l!IOO. &aaloll:llila. ft'rl. ~liIIboYra1llt-..ICInl4.1Iiil~Drl:l. II CI:IlA'I"ll" ~ftJl.e.rlJDll.~ tm a\ 1.1 p.u lltmcl..aI'W pk-w..ll1t'1111 grmdiI.tWI~~UI1II_ p&.como podem.I. UM .a~~.Jdo unlbNO'~b.. 1(ioII(lI"IdI!lftIIIoIIO'It~Qd. 1~"NJIa' ~~ .lS tNa!~.itr. IBIt.HIo.~\lilfi (lIbf'J.( fI4dQ.l:l·(~IIII1~ldtlulll)j.oo.1 ""'" lIIII dlll'll}ln IIMTON' 1 UI\oIIbI)I.I.awmoftL"foa!r.W"Wobolt~lIIl(~I.k 001 paut b Inaudlna...dalunJIl II 'KI'"d J.. _ LIfI.l~~ Z !..a 1&'0" w..tbldo..l.QoD1ldt!ll[~ :[JASTQ'" . lIa.unJ'Ol'lllt'l '!I1~ldo.utOIi 'fcnn Ia ~yIlIbdtbd~a ak INrm.uil/·. dcad(!rfilaQybdewb fiLt.PI I~u pl~I •• .!iTllr.mlL qua.Jfi1a-:p'OJI'1anrdlldlOlt..t~ 1II'It~ wnall"1La.IIeI..lli1f NdCl.-.:utlldel ~~l!i!~f~lIO'~p""~q. rrudtOl.ll (l~qriF'df_"I1J~~IiII"dpI'(1. ~ tm- FI(HA nC:NICJo 18 ]IH (QLLAII: ~ATU'ALE'S.1bQI..l'por~JmI)loI1oIbbI. qUl:V.EI1)QI'flI)I)n BASlONl 'IIfIoIboi.M w!~I'I'IDIII'I'onrJtIlJ'IIt~ ~C:U~lmb¥ltl-- P..IIlIIJ1I~1 a bil!.I:J H.rI I.I.I 'I'Ir.qLll. /!.d tawJI b:ml]L.boI...:Joom dUp .l riMIolucu...tn ar trnIlitW colCltll .ID'In(iltl. I*l1I din .l1 b~ tlFL.dJtuJt.ltonllf!rlelM~1lI {"""rao®l.ElM: •I ~R{[[) too ~ II 5-idlll~ ..Dbi oIli1p.a~ am::ma dW~..1 etr .x:tUCIa~ypcj( 1lI1d~(flllr.IboLiioKlrt. Wot.. crunp gp. 1IOO! '111i1brd..qW"1'l"pailllnmo~pom. tInwAl. IKIJt.II'I lnIIiIftI'IIr.'i ptlJn pt"ln (Illyl 'IJ(\J. ~rtitdo·P.?. boI.1ba1JI~_ DtDI DJ.ILI.~ oII11JirJ"l~" I .lj. ~ m d~ m IIlm.. Con Y piillB dd N.. II$". lIr1ii ~1I1ll.~ ~d.1.ltlol:tlo~ 1 .InaIc 'Itt'~WUlJ..t::. en el 0lII:m1!l.! ~~~QIn.)OOri.lJn.'nI.nf. P'::"lICmnIumQ:lIOnlb.rl~ilfllllI .ndo.~dvt'II grM1de.ku decd\UIJ ~ OlIru:PJmI~y ~clt. Ltrl.IlII~gnI'li. .KL!un.~pItl~l~ I~' 6ASTQN" iJrLII bOLl 9i'1I~1IL1 pbm ..ulu mm i!:j. p...llr~trnbUd!lo ooI.II!I.I.M[JI qw:: l~.liiOil~~OfI'It..Ylq~~Qnl~quc fmpldc que Ie' gj_pn lu pic..lJ..l ~l!>o n gr~b~tI.lfIxw~ .1 II.~boIa9'~bciLJo~otR!.aMoIlp. t:tmm. C 11'1 IS! m..

. ...~..r...wJ.N#I~(t COWl 1~ e:s.OY .e ~.I!""~~kd!Ct#C".ooIrJif~iN.seJ-...11###BOT_TEXT###quot; ~ ....~ ci.""~l"'iI###BOT_TEXT###quot;'''~'i'~~". ~~ .. ."._ ~wei'l ~)J\ .. f''lt'oI!!'''I..hI "".es ~1I!""'il.~ l.I...l\l. PARAOEDICARLEs liN."'011 ..."CI'''''~''' .4oe II!SI'CclN.. .6t1 n~tl ""~ v 1".li-e. 'Voi'I..SAOA PARA GAR Co"..o11S k.h! . b~ aI:OO'\~.eCC!FAT ~.:s.ldI"A tes AWoi"t"o.. oiIll¢!:".l""''''"'~~'''''''''~'1\K11i.I.ESTA E){TRETEN..i'l\c.I!o Y 'f'rfll...o.. .'lt-i:J. kotIlllilj' "Ott. . Sll!!!r...~ k. y .oa".""<I·. ESTA PEN..i'lo1!: u...~ J...f'FlI!!! i"M. ~ 4 ...\As DE l1El'IPo Y AS( Sf'RVTAR DE sues '"'O~ sil!:ioI.~ +~1...:~ """'~D$ T~~ .~ '\ILeA ..""":I~ til! lo~ "

WII! rM"'~ C~. Co'I!!""..s C"'c .c i_"i "L ql. ~CH4IM.!.~~ k "...t..lI..t: \Ills Moll 'ti!~W!!"M r d..~ ~~los efJ! tvo.P.J.L! J. .. 'Uivic~o e~ 1oW>II~.~1!!1 At!! H. esti'Io ". LOS PEG ENos DE L~ ASA. Y h..... C~4I!.lI. I!:"L 411141: I.ecoQI4'I"~.Ii)A \iECOo".... C.... eA$"" fAy ..o.il-r\td t..f . PoGVtTa ).._~ i..

1 c.llando d~ II!Xtr(!f'AO$~ooglendliJ c:.rJ bel" ~O 'j 2 l-I"cC!rnO!j (ll ~ ei l!5..querna. VI'It)' COilKI Sf! 'It! len oil fs rnuy qUi!!' empecemos tra~JlJr con liII pII!za (A.a4s uno ('On UN! miW'K:J. belas:: A. pot' tit hila 'i Ia:5.cet t!I olcuLo central fcrmooo H. E1 primer pM 5 bQl.rooor __ tat dl!SpLll!s wns. monfondo ftlJl!SY6 bola /offlJD.. enfilamos. I~ plim~a qUI! I!nfitam05 Cogem05 el hdo cit III d(lrt!Cha.a1'l"ltJ:.:!l1o p:JQr Ja LiftJma bela fH1 BdSk:l1.a Ia ml4ld £1 eJMlfliO per il!I qW ~mDS tE'ITT'Iln. 3 /XIrQ CflIllstnrir nuestm peSil es lre~mos bolo d~ lIovfdod.O'S per III prlfr'lc!1"iI qUE' efl'~ *' (A.) en dlr~ei:6n iremo$ t1 cireulDS tJ~ hQ~er.AbOI'd 'I'"'''''' Ie 1 E'I primer pMO es hiKl!I" eI circulo ceftQ'al rormiKIo par 5.olO(ada en 'J como rnu~ iii parte! ".mMr~ rep'f/endo I!S'los $Oil 1M den posos que IN!mo~ enhebraRl. .»)' 10pM<IrnM per &boola fill Ahora el er-e ~ver1'lo dtol hiklic 1enmu» que PO( I. ~"j.lldo dt:l pf!ntligono inJcJoI qtJ~ I1a)PQJ110S ~ extreme pCM eI ~ ut(lrna: boI:I n·1) kI enlH!brarnD$ (A) en dif£'CdOn opul!SUi. Ii.l fOlogriJfia.. D. .. Pilf1Il!IIO ~ paSilmDS por eI hllo Y las ile'VdllIJI05 ~t.:.:l Placer pasar iII~ bel. r. f. taemos 'li!rmlnlldo ee ~f I.ue I. 8. para ~Ic 1M ""~IllD~ per IwnD 101 inltild.). D.n~ A. ha. 8. del p!!fl'~ona Importo.

.& por 11' 00''i l!!.andO De Ii! h. qlII! as I.H. haC«r'lOS p.l bola Sin ~tarlo. enfdarnos por ellMl porlaCll) EI out! dc!.lSi!f por !!!ow ulM'IiII bola 'i tI!m.rma OO[LI. "2 boW.l a) Y lI!!n.ecN l bola! Ci'lbo 10 p<lsammpOf tas. (agemGS ~I bllo de I<!I uqull!'id"~ . LJ!~ d~ 11l!F00s 'hn~ medii) """bn!fo. ~lIf<lI'I1D. bcU5.<Iot. (PI f (0).) ~ queda ~Ia lit nDSOtJ'Oli EnIQl'l(E!S mgli!rr'IO!. .tjll~ttmSoamM I~ IM2. 10 pilJatnOS y Ull if come apilri!tt tn I" fOll)lJlllfia.5 ColoaJJ1OS ylo ~ l.n.j III""!!:: CogE'~ de la m.1bfI tamkiil!n . bola n05.! . deRcl'til ~ tM bo1M [L) 'I (M~.ffAamos por li!11a ~I. Y ~ues.1 glllm . '1. er Gtro cabo p._ . C!I tllio de Ii! dt:n!ChiI !r pa5DmoI 2 boIll Y IQ pll§OIm. I..lsarlo par iii bola (J) 'J lu (10. :z bollwso mas.)Ci.a I!'IDpll!'za a c~. dl!t«hol lmemasqUI!!paw s6Io 2 boIa5". (Tt EI hLII:! cue bola (a) 10 enfliiirrtO!!.. ~ tl hiiO qt. por f~. muy lrnportlJnle' mll"ilI'Ido que hilS enhcbf-ado 6 7 JlOf k'l (R) IATENCI6NI Ahor.nafllOJ hllo pot !l"lhtbri!mfJ5. haOli abaJD CO"llKI UI'I . 100pasamo& 11!'n5ilmD5'.a ul't"rn.l qcede Coloc...Il!' Silk! dII! Idi bcdi!l (0. COl) L1bola [DIooic.An'(!$ de hact!f ~I ~KI que la I!nf~l'I'I~ SII!IulE!nlE flO!.a r:wJ t M. eI I:jll:tll!!lllll 001135. EI 01fO Ci..a'Tl~ c:5Llrandl:l i:l los 005 Glbo:$.1rn05. as.50 illll'llndo ~ bolo. que hersce .'11.:joo t por ~ etm kI p.las p!I!'L15" (H) e II) lIliRodo bacia iLbajO 'I ~ATEN06N~ por d 1'1110 de L1..i1!o jFl ~ (Gl mIr. tetl!oiJlroQS. '11<Z1 br. 'EI eire C6bo !(II >paS<Imr. 'IIarnos iI llernar 00 ~ I'll pasamos pat til M. por ~ ~tfiI!ii (N) )' (0) 5{lh.JS 9 ..'! eeseees. i (I<. EI hllO q:IJC te quecfa Si!llIenck:l tI~Ia bola (I') 10 p~iTl05 ~ l. q~ 8 ta AtemiOrl.

.

5erit el E'f1r.3\ Pronto escape deolCOI~ID donde e~tdba 'i 'I(" cesc '1J bul!'r'. rerL.JOYAS CON HISTORIA "El robo del collar de Maria Antorrieta" LO cue coeuenza en reeueao rue una terse protagnntlilda. murhas dT!.: I".(\f\!rO di' clPSpr~·oode 1.0 Mon~..l ron "'$ lodeado.1 conhdeooill VII('Ul' (00'1 seocreno I?"S(lu). i) de La."" Ul\.ctnd. f<1h."nE" tocerte rreet 1:111(' QUo(! .l ~("fI.m!Nr.. f'/imf'"'6 W (Ullnr..1.rdCH('~ ~ t<l p('rjUdl(o Rob.~o surna ttli una~ g~la ~ du(_.. qe tos.nteltl.l oou-oer co como page . lil coodesa un tccc epsecrer .orMI(K~"Obl'l!l.lD so qUINe (dffC"'. -yendo eOOc')da eo!illM o .. <:und:C'SJI sar una nca per est. Y ID!> (ons.indo liltimos la cas.'II emcrerso que ILl Pri!qtl'l!n..·~u Y nee PQI (!~ . llIoVod.). cond~ cooeesa cc lil Mottr.' l'rI .ano'iooe te histOflii.-e honorl"'.I W\ reveres pr('~l.}<.ccees ~era I.JM'JIsus d('fKho~ nqueze y I~""'gitrmcr!.1lf"doro-s que. ..l ('I pruner que p-se (!flo vu an.Idua tebcr tll!"gO htHW la cone de VN'>at\l"'. rl'iIole-Ll.dla rotYlndlCar W5 ori9('nes como d~eodl!~nu: re~~ v.> (aile si no hubco. et enre L.ldo~..l<l.crupul~ pre[{!r.j.] (mdc>s.' (jn/ad.r." miI~.~l<'"S ~J9'0 XVlll.. y I...1 [{trl'plrafJrl'l"·. ucno oe m.:I<15 a (111(0 il"9ldO'i de~rn....t..'lchon ffolfl(..e.lloi\.) cit'l collar de MMi') abwlutrJ'.11dM.l di~'Ir\L. r\l& .(I('(IOOsobre (II lMM . .JIml!nlC' nmcsoero relaric)" I.( COfldaOo dl!' lJ Mottl' (on .id ~610 U{.I.I!ClO ta 11e

D.' r\ ~'CI[.un ~!yno atqo md~ J)olpa/yJ{.. un plan polr.. qra. Y qu!.1VO~ .\rg. r'tltmiog.lIe-gt.mdo..POi\dl"flLClo. 11"Jo~·~l1'fjV aue..e coodC'WI de \JJ n).\(lah·\peOrlllflos ml(Jijlllt1(IOIJ capo.'nal Rohan of "".:'ilad<l.l .. Ia alNd') de o\r~ V Inl. (olbt'ICI. dl' los mM descaredos y emoctonentes ~nq.Hlr.lmbiii(>6.QUi! mantcnq.'~. un ten Q:e S4'(fC'lO como 1..·!lorml' . qul1' se habritl muerto rOrl'unllll". entre Olfil'j..)~ 'I p. Como el t. de qu.)Jl' AilLQnic'" re ''''~1~ '>C:'n..nailm1er.delrobe del ccnar de Maiia AAronieM.I IUI(oQ . la 'monarQU~l (111~IJ f1n...iloo~· "'1 .~"i lUI'> XVII:.Url.. prccrc SI 11ll>" 1119Clrt pcnmtrJje pfvdll}i(l~" ~I'ldodrrll')l{'nf'- 'r1!{. de{ldof' 1/ ("QrIQ~r mil..lnt"i E~le uenenoc cmeoo. lIOO ~ esteraccs gUI..c. d'rrr.JnLO (J.11 I tI t ".J cerdcrur I'"'iGllOn fNI y oe o ~ i!lmaro.ID!! podrll[lil do? perc vemendamerne oe hM~bro<! VaIOl1.:l sec-ere oeseo.L~ de.:mgu.lI1(1.:I mUler (>"."'»arece hum Q de Io fan'1iJ~i" nO'tll!'h..lr mUler O<aud •.l an.)(jo d(' feO. (onocr?dIJol...l d.1 Cee r..1n secrete e cce. a J.itI9IO.'I)~iO(lri. cortes ee.muqa I') 'f'lf\il~ tl"S~ml'I"'("l!nI1J~ de 'avor ~u~o am .egulf..'Plfr' de nWlr'..l...J.'H'J .m~)~!ralr(' 01 ((If(/.i!: QU'C haga I".1II'1{' tcoote PIck'.e porque 'e.} de I.--ValorS.11 pl!'(Q C'~ (~II~tl" rr:'penlir\ilmenlc (01\ l/uO(.J~ Y lettd dl' Mari.alTi~nte "..\~ cart..J(lilr nn urubeos Ii.11<. M sm dud.1 h:Oln.. r~(JIM Id(ll Retaul( ne co'>tl~.as e 9<. el1l~~ que .j) SI?!"acoglda ee por 1.Jol'tdo en I.l im('lJ~oIL' ta un 1n~ligador.'ta!>lda ocrocc de BoulamviliJlN.lml~Md MdN l...) robe secucees rull.1 de PLJSO en que ck' la His~o"(!a.) oerecercs ("al de los y de 1D"i -n[iguos a sangle<Jwl d~ su ~'!!fdadNO pereruescc loil pte<.l uno l"l"llfe de HE'('I\O.!O 11"~·L·JI ~'.l Aftlonr('ta.o'irJn(. ~UE"i1..l f\rii') pro)05oit.. Wt" prrttler ftlJ.~ ~111J"'r". 9(')n ct'ln.rir!fJ cu.lda par (In La persona de' reanne. V 111~"CIjludo ado ascenvn que se crwulrJ.~os que VolalnM("l?'n..oo(It (i.ldad tiW I. ~~i.}'.•.rA.'I:'"I".)~ r(. Mcue-Varoi~ ('I solo ceesennento de..urj~ podrio'JSCi un rNoM en I.I ~1"J)al creee lQv~' ". con 00 O/t(:121 d nu{'t"fan.\K'I.deri) .'<.' ee 1. fl t~ de et etl.•• En ran ..I\c'S. que ~e alnbula La dudos.flgas cort~n.)Fr..) f('lrl. CCIO Ol!'fftll1(I<'I.-du1o c.} y 'j.]'.)(II!'9i».' PI.1condeca ~I .". oe roL'lll. &t. d~'que cucnta (on 1:'1 inNphcabl(' La Molle l'l. Jeanne hila de un bcnarco de.da ('rl de dInero (011 el qw' pr(li('ndi' ccrnprer lo~ lj!ulo~ hcwr..}da. )Ii) en honorable cot'ld~..1Ulos t. ~b.'ll..Il (rall\il. ID~(m~lffiL~ dl"l Af'lIOOIF:'l. ..t(jo illOn. l') per lol arulnocn y par ld cnposa q~II· .

.

.

.

.

.

.

.

.d.."ulino combina do con I(]S brillo.(_~!a'oJ IQ. 9.MI~fIaI 1)t1'l..!1I"Itl. del srrass .llr.bwN!L l'I"IJ..d..re salta I. f.SII/isficacitin EI estllo a 10 m. 1iSto~tiluli .""'<io" d.minidad 1 I'l.iIoo'''''''Nl'''''_'le...~1Io. mU~e!res.l-....l'IohaItJIlloQr. c.. .~ ..le con un luj' desenr.. para una nueva nodu .

.

. que jttega con el efecto claro-oscuro.DIIJo-.u.El cristal y los envejecidos se an conuertido en una pareja ins arable. "_'JI~n...il<flfll~'riqj.nn' TL1I. L.lq..:.u.dl Mv.'til'''FLL...o~ I.I~'-' < ~ iW~~'~ ilL1br:od-tn.ir..l _ _''_ " ..a1-1III~''''''~l'._~I'fII'Ol.... '1~ oHlr"u. i\nl .ul..

.ks tit! tOIlOS OSCUTOS. Cumhhllfii.. ocres.. pn[eeUlme1ue ~OIJtus ropas otolin."Los reJlejos del ayer baiiados de U'Lo'L'Lr. b~igt!t"l crema .. sierras. marrones.j/JUJ " Bl ora t!lIvejeddo yin muselin« dAn Jill toqu« coquetQ a tiu accesorias. .

.

rrSIJltllu-r ~l m~br a~o'npllfjJliJlt! t!J1 Ins MJhDUn ~~d"lrs. E/~allrt" J' uduaor.."Sofistica 0 d. una apflesta . £llltgro ("(In 1m clJsico. " yvanguar ista ~I pfUfJ dtllir-rlljJfJ Ie 1m ron rrt:rtido ell wdo segura J In opaon mas aeUlalia.

en su version "Los dorados" mas modema .

ml Qlc.Dt1llJl'" ~¥.:Jll....'IJJk:ll!a-.C.....nLll.. v?".n.....m..C..n.ru.-=~ ='~~~~~~.. Il\o. ...a .-.lllW~'irl.Ja1..J:..ntIM4IfIIIIII'I'Il_.1I1.~I~ "u. 'bJ..Ion."J.r1..a.III' t.s..<un.. <UM .i'>In· _IL'UfH>..Lh 051(0 UXl uQS0 y ate.lttI.y~" ....!m.. ~ .:.it. ~. TlL.n.....J..111 •...105... ::il. o..u. ~1.... MA.IbII'1pnlip1.~..dL< .«4Ifl~(-.....:pin. (:...fubn:>........x... ItWllALt.lC!l!llIipr.Jot 1. Lo ru*uftIIl . f'......:/~ ~~! W lin ruh...IIJ..h"'C\ioL.c... "'I _....rlll.M._· ~.I...... .il!..0" ....\.dilll&Jlll WIlJIIGIII"'.........w..iIJ..fmI.... r. .. (fI.ra n$ n OOJo y jo\len a !o \I0Z f. I....t:II Toil.rrp:rd coo L.drt. l""'r.onIi!!...!lIrJPo l-""ln~ nonl...d.IW~udlc. '1 " .u pl.lIlLIr~lIIn[L .T ...r.Ln~~"p.."oIt.~Rr-!""'n)...C.. "'..... . L.ldi..l1DukanJ:R.:lla"'..IL Ma1I-:o ~1!ir..

:!aO r.:ueeJdl oJCr'1 poo ~ ~ yman.isftllNoPq:los ~10 0 Ul jXlC.l0zOS gd:Jodos dal ramo 0 p_1selOS Y .O os.cIa es qJ:> no posoo ~.:. !C1S~!Mas 00 ~ pUWos se hcJl ~ "" Ul.La d0S~urTtxont0 p{ata.m& odi::<r'OS cdgcnt0S v moo 00 r.<lIo del '*'- .:J::tj()s.

est ia por lo~ verdes y los b'nfllje"'li lOnooslf11Qf'1SQ!.pI"rll his complm1fmtos~ IIp.. -deesta lffilpcrllldd 02 .

1. quo pod'~' experenentar 0. ~tn. ~LlcltllJ.....>.I. ''-''''I''"''' oJ..CulJ . f't1~pII: f'" .lrmCln~CllaJl2~in .."" ..ll.". ~v. "lwJbuur.Trd.CI1~ TIL.rir..: "'wn..Alu ....i.._'''JiliM No te limites a -e ta (tUM- Las estaooneS a lO5aS para \It'Stlrte con colore'S VNOS Imaginacion desbordante a traves de una atr6V1da £lama que clara VIda a un mpa~ 0100..o H._. :"'WJo1mi IBm}.02.""hJr!J.u di!'~!IL II'1LiwlilUly !*'..k:oIitit. GulL. TIii.lhr:tkofotllll .«.y. . CulW ~ ~L'Mb"b ~'fll.aHM:. 1'WUIdt-1l1Oll1 '·da. t:.1. tI1k-~. e o. y COOI...\jUII~ Clknl.

..undo_ .es de piedras sennpreciosas procedentes de todo eln1.....Destaean las cOlllposicion. .... .

[6 ~~.M"..).w...". Tw.~ladas de roo M~en nKIM . tOI'II!JS.###BOT_TEXT###.. (B«I~ liI!tgllQf-SS- .nfllla. ccn plcus o~. dlKD enos IJ'jboerii '1 ~r [.ta5.lI~tm eon IIn~. 1:12_ P'tlJHtZI !iA!. 1lI'"!POS cOn e3d1"l'lll de '" el'lpll(h~ ® de (1ld~flIl CQI1p ~11!f~ I' ~ pluM oomliIrlildn(Onololtll». c.tim:iJliIl eglpd:!l u..Sa._ l. CJ_ fK(!tadali_ C:olLilr 01. Pllu. CDl'tlUntill depoefIdlI!nt-l! ~~!!i.!.

amalJto. ~..~ )' pllf'l~~ Iffi ccbre AI'IIIID E'ng:~r.j:!VJ1d h~t.1gJ.a ~1'T1.. Ittl UN GIId~1!. En ~~UI OC"'~IOI'I Jir.II ·~I... '"n.re-stl§ljQSa~ JOl'e:r~a:spar.tli1.Mf.adJ...1mditi}til .'llr cg"Junto:s cen JlO5FIJHCS 1'1111 ereese Ihtl..i.iIlJdo 'j d")C1n p.ps de.al'T1aw-.I 1". na I.i1s. I!'J'Igdfladas. ue dom.l.1111 amnoe ccn "'lIt/"~ dt' tgl'1~ ccbr 'ZOli Prl'ldJl'f1[~ l~rgDJ con bell .ada (tlmbn\lrda ton m.I(oQI) l[olllbOr.aV6golll. H de . C()njUfltc de ~o"'Jlclo I'M eeeee j~u~'ldlJ-1 f J)1f'laS (gilM d[t Irregula .!'~do ton (h1P5 ~!. CON IDEAS Y APORTACIONES DE DISENADORfS Y ARTISTAS RfCONOCIDOS QUE HAC EN UNA CREACI6N CON PIEZAS DE "EL TALLER" JACI NTO ROCA D~seliadof y pmp[elariQ de Ia Joyerra FtO(~< una de Ia'S mas pres ligios<lS de Bercetcna.r~V'TIADO " DELICATESSEN" ESTA SECClCN ES UN PEQUENO LUJO.llll'oI~ ..~rl1rDClf't.l~ lifO) agata 1I!li1i!id.lnl:D !Lcu.:'111.l.

s scbnas que Sf!)Uen Ip ElcnrtlQlJe de Diagonal.l1.ROCA U~OGI JOY4!'ro. Joyedas FtOC3. fe-alleman ellnU~·re5d€!Jnosuado por eunar balD una rrusrna mesena ta ~§1~tl(. m-ilfl.o d!t (or-ll y Placa. prcpulsor del movlmreruo GATEPAC oesrl'e $U:50 ccmrerucs.6n de C. $. con una smponaete dedlc".:u:lone$ de joye-ros acureles mlflimall!. por JiI{Jnl-O ROC.:1 7' mOVlml~nIO\ ertlsnccs ublcaaa en el HOlel ArtS.t<l '5.ni!I'1I[.adl!l1a oob-IL1.stOflCO. C'nQllrl~d.~ La~ tendenctas en la esteuce H!flel~n CI~ Y 'i Ia Ifrt~a.an'l:&a 'i Ii! bell~l.l.clCln ill dls@r\o t un gr.ardl.o n E:nqen emocn.a fj]mih~ en I.aI . alta jc~eIia 'i ros 'l.p de !.a. l es un ~lfldQ embl-ematico y Singular.ln amor el of co.J....~ cuaue gE!n~r.I5 joyerres de SaJ{colona. h.s espeCtales. obriil de-I arquuecto J05tp veruederes prQlagonlsta.p1jjfJ'dt' Oi» 'o1I~ltill ell!' COfill'lrol'ldl!ll!'Sd!!col'. le y Itl df:!corac.»eooc y aStmiiando las tenoenetas r..man IA ImpoQrt.. 1934 ell er eteqe rue Pli1i~Odo(!! Gra[la DC!a (Iudila d~ Baf-celona.o('l\.llilljUIII.!l de las prezas.i. -slg . tledarado mOnumcmo h. tll!nd.a.11 vaila d-esdeo EI trere eerseae! con et pu-bh c:o ~ el arnbtente agradable O't:! I[)~ uuedcres. P"e'fldll~'r I~' de CQr~1 yrol'ldo!ll!'SoO(!OOI1(fJa alqultectura los InlMOres de las. terntnen en BaTl::e!Qna de c~da epcca tn JQ)I@rj~ RQ(.!J mOIJI mtJ:!n10S dil!' .. ClIJE' desde su fundll1(lon en 1888. bal'!ado~ e-. !!S una de lilS mas Son ocs censtantes que han alompO'llliJdO 1)1estuc 'i la creatividad de prestigIO$.ril-~u. de las ccanones Uut5 Sert.d'o pesendc d'e gen-eraci.n (Ob/ill COU~11.

Sumario .

. V~ qF.a q..!I collar unlel'ldo -il ul1tmO aro • ada te!rmlflim!mOS lado.. la aw:I I'Iol ~ntC! .OClI] MATERIALES: 1$ ern cadl!f'iil anall a SOIditda oro viejo.

.

a!.e. pdr.aqut' meal(}.oIot.l"i il1l1Xlrt.!!~e""OOO~Ndo'm. -~I. oogl5JlOS iWilbos esuencs 'i los i!ll'Il.:!no d!. rondel de stress dorado.1).31qu~ res piNda eI pomdlentl!.:t-DN~dliCillro r.. ... d'eiando mas.. -"JpN.1~q~sedtlo~lntrod~ entl interior de Ii»~S(Oi'l jj nn d!!!qoob ~ queden CKUt~ nQ te~ nl puedan er'I9i'nc~ en tu !tlpiI.I!lIIO ..SfM'l ~ boIIIdimr'lliiotCl.l~l p.L 2~mef.tI'NdtiOflC'l'¥lqil~. todM Ia~ pI~::i.io!rlD~'Mio -l. "l!ipln~m'~~Of<.~qoe".deC!S-~lJKIdg_ta pulierii ~ m.llp! no nos.Ie que ~~Sllj{11'1t!SiJlgl..~1i'I~to noestras tIencli16.I03-'jI:i( PASO A PM06 ·l'~~ MAUl.tntitnooo ck! m.)Wl ~~!odot!:lCOlI.i hirjas kigt<do.nDIII1'ODE RfAllZALrO.xrIwiI~(IQ~'..1000U:(On d i11it.er apartedo .l~ 7~oL1.l~I»t.Jnte qw! SE! que ~il"ta df<n m. Es rnl. IIIton. y klIG)I'I~lII.. ·tfUllO-lI nCHA -n-t'l~ .10 poco de. ~ '~~doW.ltfe. p..l!pal<lda5 par uliittda de rnetalen~oob5 ~~llo~Ia. POIIlIl:fAill:AClOK.ar. p~ BID inlmds..\s Ji!§istl!lll. fKI se para eMi!br"ar '1(1l'k1darla~.nCl411.Cl paso .llt2D~4IJ1m ""'" """"".'gam£!fl1Q se ~ secado.I"."/:S( ...JnJ)~iWI) -1l'I~SIiIl'l'i..Ja a ilIIfCIidi! que wyamos l(!n~todoslos.aado.lr.) /(I(OrJ'D[f<J 3 £s muy trnpol"Wntl'! que cerremos blen et bucle.. WlIMO 'I!I: pi.dt.~da*Q&-D:iln' 2~c.N: I~-ClFIC.PIl1O(l: 10.!lbablos.~ soOm 10 c:crtafIQ can'" pai'LC!' d€! mItE del aik:ate.ldesenaGJdlril~r..11)( f'(t •• lL~TB.. ~merrt.l ~p.jl~delelerrGo.qo 4diatHt.-rgr~~DI'O. 0 m.. cIo!i r<»q.coolosalic.h (00 Ia bola de me{aI'l'I'\ p~ ell'lio po!' Ia urandeIa eI cerre en f~ do T' 'I 1o~j)~pord'!dmd1itfa5..~iJt'O¥!IfIO lq~.tr.".]~.g.oi! . PodtfI'IIM peqar rnn crna okIhesivl!. engillrzarlo CIOncl uere de! c~rar E!I bcde. A t.ACJON }II' ~!cH" TreNlCA PlJl5f". ~lNtjllHetpeq~on.t."_ lien 5!.lctM aI c.!o.inpmtJlem.'OI'QlS.. • !S~. LA que ha 5ido mas taclI dI!.fl"'" '1~'5'IrMl".r 1.pDI1E'IDOS ClIiIrKfo k.cI«tda.A:uo.lf'a hecemes er 1)1. [rclOS dehlJoque rIO$ sobf.. ~. que ~ seMr43 de. """' __ al /Or09'"/l. peeas.ltI~~l!'IpblD"" ·iIi~~~o!J'CI~llrm1 -lrVrdeI_Wjo~Il'~ . C DI!1CIJU"D< _Oc::JoQ MA1TR1ALP.1.JJ.. tir.a..!!ndodelcalJte.lfOlq1Jl!onlJ!5I!!nD!iE!5Glpenl:at.:mila 'f m d'IiIJamo:.'Ul'KllI!ndrna-ciel(]tro y aplicarnos 1.IolJs~ de~t8lr."-'5~ CillfqIje.)!\ yya lenl!fJlOS I:! ptM-a lista.enos un e.. oerre mmct nos.:mw1i.Idarnos ton tIt'linUCO!i. lD p!l(!Za en or(l V1(1joy 13 bola de 4 mm)' de5oPl. colocamos roipidoqul! enc:ont:rar:asen~ dlf' Mt-i!'S et cerre tal 'I fOrno Ve'1D05en I. lema eI C3~ tir<lndo de eI iY)UIi.'J(~'(JICOUAR.muestra 18 I'1'IDg(!I'I ['\leI ~a<olocarL!s~enl'l Qden adeo. fI caIlIII que.J'n..K!I'IrE!dpa5arkl-por las charaj en~(Q"IrtilriO.J J.:n'lapl!(p!iia ~beDi!!iClIdadaLrt.:!lQas...I.I(l· -DlFICUlTAO _0001 ·2~qt"I»do$ClItiW>p . till y como Ii1U1!Slra Ia fOlogmtlOJ de ptesefltaotin dE.lclcomo m~van los c cJ buj('& (".e ~ qut qutodm bK!n ajUi'ladas ~ til . -e5 tI tI'IClITlMtO de~lasthil1i1§.n¥!flo1. '1tJe+ -1mD 0 pasa 4'" et Prim«o octocemoe IE!I citrino (afofJ!ildo.i ]mabkl«HOo.""" I tItie~1ft1iKo 2'_lD1l1"1O~lilfllff i:=oru1Ml4 ] ~~IH*tt='1IIe ·~blrrlk-1ll'1. rortamosb. Coosulta ~ 'fid\a's dlel PI\lscl Il'prtSO .-tAO" _000 .dIt !ilic:u\ilillavel.". I~ALlZACl6N puIs era C09emos.."'" ITII'I _mllAlU ".la siheona via dob0m05 1)0' Ia rn~.>! cQlLilr.a!esde punta plana..I'f (OI'i'OV't!Jno$ en &a /Dtagrl1fN.o<i<n I. ~Il«lll:lrft'j<!Ddoelcabk: ilL1I1ade~pprteScldc:ieri1!T..:tu!MID..:!Il~:IMo65-CI!IlI8""'1Il . (01'1 aillc<)~e-s (Ii:! punta ~f'IlI.*.u dos chafM '!. Una vel r.onliftlJadOr1 (!1iI~IT105 a mI'II!bri!Irlaspor los dos (abQ5. de5monte ttl c. uoo de bs e:~en &.

.

iLrm).~tOOC'.lrctb:::x:k:l! r J t.*l ~ratooo ~ ~~tro~ oerDJct.. pegodo p..!DfIEI5. 18mM.4 c'"'a1b!l Plata VIa:Ia • "s o::meeeeoe QtIiIIo KIidodQ ~ICi . C:r!:. I'TII"Il V lermlrxlITlO'll COf'I (31t::u:re..UI 10 pie!.cabsm oJIYef:plata~Jc -'OID:!.2poms..!QJ OOPCIO Id n'Ifi'I..1 t.0c:rncorlllCi.rJ\.II'1!C caPtJC:ln fler co-ne res snSei'iG~ C:I. .1. -3CC5CCWltcl!gl'Cl[)(Jljas..I mcneoc 6nge1 piCllo ~ • I 0t0 "=0'1 CfliICl Of'IIoIdodC ~O vIeiO W]rtnae . 00 d de mete! de 1I 01. mm. oro ~~o'liOic pQQueoo. 1 . QfO.. b.'.btJf05. tc tQl'- level k:l onrllo Do tlQlJOrdo o QOt'L. vomoa A I'TVT\ .CIa1'1l\lfeiO.pb'lO'I.odo LOll dElll)I!:!. -3"'~[ll~ocrIIlc!:l!ll.:. es~ l:K:l1'Ioo cobem oll"M!iC11 q.15 OYnH. coteec bs.plazas.I bi.ijel d'buj[}5. ocrIcl:lSo Ph.ijQ:.lOll.d.QobrohllQpl[]tgrn:.grtLbodQ curt oro t:anl1Q.PASO A PASO " MATE RIALES • 1 m ® eebo 00 OCQIO 1l4.i el collar 1T'IOfl1orH:Co jcs !. rN.p¢rL I:CIfl ce.e -lc~fIocpKJlO'IrleJcI • I eoIganjlElil. pur.porocon on cooccr or' PDso a paso ". los oniDa en 10ooooerc ·doe colgorKlo d. iIIffIOSCIUOI()l"lOS.l'El. a:¢illL.emos .idIOI'lO:S.ue trcrroe de cooe-c or ~6n.!11 rooeclliler "y COMW all'iet qua coonare 1Tl1Tl.S '-'!nConb":::nti:s...Qua o.oIQ.el bccee eI ~ em dB ccceoc le un bosrl!Jn de esto 'IJQffiCI:5.Je" Q IJI'lO cos de per IJI'}O$ 3 em Cltltogrof. cnc bucla I'\oi:. mO.o m I eetnore QrClbodo ~to . uno ccsccrsa bolo c..1 bcs. .!.4 :IlIgtlmo!l de crlstul crsecc irtI15pOfBf'lt'El'_ I C1Jbo 1iiI'~do~·~'p' 'rOrl"lXlr9rlt..JI'Ido. .!oo ooacna m peeer ooncc V piol'Xl.. olIO crnctitilio.asun COIgCinla c:se ~rt. PQrtJ 00 molal. I&II~r·~3 .'Iodo r ~ bQIcJ:!.L ~remO!.a6n CLue I..iodm pk:J!o ~.IOrnCIS c:orIOndO an ne- i:l ~l.:SO em eocene roI6n 1\no.::St:::te a I. 91- 10onlle.JC • :2: bOJrIlQ181 orabodos I~es.S.lSl cueIgO .I ce me!CiI piOro 'II1E$J..15 mm .ocrilGos~ • '2Qvn1sQ~ .ICO c:tls~OI '9 ~r~. UI){l vel te-erros ke C'I"'! bolo de melc'l ce uno plero ~ COJCCfliO. COltn:I eere plezo c:j1. ~. l. uno ~ ~blen crorOQlOf.1e CGrlQr1'IO:S 'I ~ IOOcI ccacu one 0010 metal 4 mm.dI:x.I'iBjQ -5Cn&o:!IpiOt._ •I ~ rN1'I.gaj05 J:*::tnm J)IOto ~ reococcs.UI"'IC pIezc 01 Q:Je PJf1drem05 un boston cccezc 10 V la bola de metoll de 4 otfC! foemos un nucla...r1Iito'l 0","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/74932259","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=74932259&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"H0w4bTpiBsLrZlfRmMm02Abja10=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362],"title_link":null,"title":"Documents Similar To El Taller nº 01","track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"v5a4dD94EqMp71AtAH5o9YmnWi0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"94013961":{"type":"document","id":94013961,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/149x198/cb37c92b56/1518727386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/298x396/fdbf5b1a8d/1518727386?v=1","title":"El taller 15","short_title":"El taller 15","author":"rocondeal","tracking":{"object_type":"document","object_id":94013961,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xx4BEqaal/WHBPsmeurBNzBuI6A="},"url":"https://www.scribd.com/document/94013961/El-taller-15","top_badge":null},"95193439":{"type":"document","id":95193439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/149x198/4f25fee538/1463699525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/298x396/377b775c1c/1463699525?v=1","title":"EW1200-TOC","short_title":"EW1200-TOC","author":"Interweave","tracking":{"object_type":"document","object_id":95193439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vYl0OeqWNoBwf3u055mGwDNnHy4="},"url":"https://www.scribd.com/document/95193439/EW1200-TOC","top_badge":null},"116498537":{"type":"document","id":116498537,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/116498537/149x198/1b13c9cab8/1419966151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/116498537/298x396/50cb2a6783/1419966151?v=1","title":"crea con abalorios 38","short_title":"crea con abalorios 38","author":"eeepc_25","tracking":{"object_type":"document","object_id":116498537,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WsOaEq+9CYkI9qUM/61rbvTs/3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/116498537/crea-con-abalorios-38","top_badge":null},"118731362":{"type":"document","id":118731362,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118731362/149x198/3a520203f6/1503638841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118731362/298x396/8117567b7f/1503638841?v=1","title":"Bisuteria ","short_title":"Bisuteria ","author":"Nathaly Guerrero","tracking":{"object_type":"document","object_id":118731362,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOkEU0tnQGAtBsOF/zPq2Uns2g0="},"url":"https://www.scribd.com/document/118731362/Bisuteria","top_badge":null},"124007512":{"type":"document","id":124007512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124007512/149x198/6116a4df4f/1484912883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124007512/298x396/972091b2c2/1484912883?v=1","title":"16 - El Taller","short_title":"16 - El Taller","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124007512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"npvNRHcvwhegtOVRJloXq5zafQk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124007512/16-El-Taller","top_badge":null},"124023253":{"type":"document","id":124023253,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124023253/149x198/3881ca5110/1386221367?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124023253/298x396/7665d1ecf6/1386221367?v=1","title":"39 - Crea Con Abalorios","short_title":"39 - Crea Con Abalorios","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124023253,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H/uCBpyBolPYKAr98dYs72TATsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124023253/39-Crea-Con-Abalorios","top_badge":null},"134496838":{"type":"document","id":134496838,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134496838/149x198/464bab96aa/1388894423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134496838/298x396/f744f3e106/1388894423?v=1","title":"El Taller nº 04","short_title":"El Taller nº 04","author":"Guillermo Otero Matey","tracking":{"object_type":"document","object_id":134496838,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4nfzX29XFKCKlGpwJDt8x91dptA="},"url":"https://www.scribd.com/document/134496838/El-Taller-nº-04","top_badge":null},"136144993":{"type":"document","id":136144993,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/149x198/4c5cb1985d/1511463703?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/298x396/1706f868ac/1511463703?v=1","title":"Bisuteria Con Cuentas","short_title":"Bisuteria Con Cuentas","author":"jomavia","tracking":{"object_type":"document","object_id":136144993,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PWs/+LcLrqn51PJbXi+gTzXS+1M="},"url":"https://www.scribd.com/document/136144993/Bisuteria-Con-Cuentas","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540221265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540221265?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6pmD8+OSgkitlLo/VYaqjW95A1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540227673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540227673?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CLwD+qfpmRc9ASjo6A2fnCuHMDo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540228590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540228590?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UXyzb1ZPYj7F8OVmWGI5VptdM5Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540233774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540233774?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"phHFfp7jIqnYsEc1gizDKXmqM/4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540220951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540220951?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W+JeZamAcwLgQ6O0p1V9lkMESVQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540224893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540224893?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"16dKBGVXul73FjCJx5EvKZXiJsI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540224316?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540224316?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9WnfM3zrMqIjkd1LmYvueMSc1SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540221076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540221076?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pmCPzxlx3U+8gmWaHExpQ87q1HU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540228429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540228429?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QmHe0UOGzIoCzPQUwhfQX8kYfX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540227754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540227754?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yV6gEVJ6vVMmDM7B8kL7TD5e99s="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540225166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540225166?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gKpa4cHvMjKUIN0IDQ8OfIvkI08="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540227156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540227156?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5bzA8XbE7cq+FxDmsgh6dcVK+mI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540230930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540230930?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HqfENVRfFndjH5Cbz6Drmv6/HYE="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"205975047":{"type":"document","id":205975047,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/205975047/149x198/564de558f6/1392010046?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205975047/298x396/6071550839/1392010046?v=1","title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","short_title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","author":"didojones","tracking":{"object_type":"document","object_id":205975047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FBSaKHON9MbNA2OlVAW3w+nXCME="},"url":"https://www.scribd.com/doc/205975047/Bijoux-Tisses-Perles-a-l-Aiguilles","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540231537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540231537?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TaqBLBPFVNE43kbCurMf5nsoYFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540229472?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540229472?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4p6c6uDj1GFCx5b945y2968sz1o="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540221846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540221846?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3kSEMLoP45Pqu/UJNPYEIYLNyyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540232583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540232583?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"si3vS6wTH7BX/ybqSr2Z9D+2lhc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540217899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540217899?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rsAfK3cB5pA/sS1MFmJKk4R3+VE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540224079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540224079?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vncCqCIPwZEKquthnHxAKta4EH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540235522?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540235522?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p0dw6WsKtJ03vpOP6XzREBAM6z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540236338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540236338?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pXLRUHuBap1VToj+6UFi1nADuE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540235011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540235011?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KNJ03JOodaNjGGVyUHpeQx5A4OQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540217908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540217908?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7YCQsXEe6nmkj/fydo8SqP/vP+A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540232140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540232140?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ds7a1uy5+Mr8Ymf+J2y7e0u4zQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540228530?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540228530?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HzuDTjEXaKgMpI0Atvou2LfhU7M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540238063?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540238063?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BqczwN1GoKeFel0Uq7cICk8kEvU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540224937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540224937?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBvfITfTKStbMqYAhMjrf2IIwe8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540225025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540225025?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrMzZrct0jqml/3/uQe0oCySJ3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540224615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540224615?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fxmQwjuE2KXV+3FKWRxMnvvZ61k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540224658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540224658?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EI9in38cVyp5MQS4APX0J2oVVO8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540221883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540221883?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q3F3G6TfkCoKsc3tOMap8N5EzdE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540228013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540228013?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T4MQbiTx3nW+acG6BXShLVQOCok="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540218032?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540218032?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Eqz2Cl9cX1Azj3OXkgnp6fsmI/I="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540231002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540231002?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ny5iNsRYodjOB4ZlxJXiUr7/PaA="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540224782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540224782?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yA1mL2Q0Sivw2C9vAhIna53hfEI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540231823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540231823?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QzJkHqoS+S2FYhVkV/8zD+NAtgg="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540227820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540227820?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5FJ0GDBUELdbfDOjIE+5/slKoo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540221700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540221700?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9uZj4QPobB8YqaV4hJbSXK6Vwdk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540232071?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540232071?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1P116bTDQ6GRh7Er4IxHdenSOb0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540227002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540227002?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S5yFOm7BUZxX5coj06PvCUG7i0c="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540233603?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540233603?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBOAUcwGH+c2/m4QNtHaVt9mde4="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540222365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540222365?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aFVJ9+Lj7qPMSM3BaUNnAsxqomw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540229281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540229281?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m+R82HB7fMaOKoFuRaTsBDKh0bA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540222858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540222858?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gorPLvPc85P31ouoH5ZhyuGX2sc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540222756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540222756?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8RpebbR1cWBihXz+Hcl8tMmQFi0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540232438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540232438?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p/0SkTc+ts/3pX9I8AEZl/cwH9k="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540228568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540228568?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hEbRyGFykYLeDCeK4PZsXYDsLzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540230637?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540230637?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S7TKCxnJ1NmOYmGmMJrkoTELrQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540229512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540229512?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1buYbnPomehcH8MZ/bJdw9DF9Ok="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540237537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540237537?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vpE61+cFvj4mlu8CJfO7JZTNmGs="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540229713?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540229713?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQN9xyUzXVHMjHV5IsSal0Se9Mo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540225824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540225824?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZiRW8jDOnnncpIw+E1UhnJz4Ci4="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540233930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540233930?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SS5IItkNIccy+7Zjr/C/5GXAYK0="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/74932259","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5&auth_token=6%2FC2rc0ijYsM5elkfLKvzMaZzeA%3D&authenticity_token=6djcoVe864r9IX%2BpprGTFP47X0cqVlILIJM89%2BMiufOtRjx%2FZlglqQT6JAP6fnfMS8fOZedD9Hxw54U3p%2FFt2g%3D%3D&expires=1540845396&wordDocumentId=74932259&wordUploadId=77960399"},"renewal_nag_props":null}-->

I:I1odo rooe.rII. _. J J'ondele'! Qral::.:II.te una octo 00 enslOieccoe metOi E1ultimo as uiICI monedc:Lde ~E!I Inl~~ V porn. -.la 0 r). Qltlbodo~010 centro pkJl0 'IIIe. en.e9i un 'DOlo bos.I(OocrlQc Qr~ ~.o.2' fOna~ oeucce grQbQdo~ platO .olgon1~ ~IJE!I one tooc bolo oe d. lin QII'fIi .

it:MlQ5 uno chafe y cocroc est6lun'o Uno vez qua II~ t'ItosIa!I L1e forro de hllo. y uno cocso.lniC ~ ncnoc pdrnero Queden II::J oyWrjo oe jos gronOOsi tsrscnos m:tremos on 10 onIIlc onJJdoI. preccrcoc. QUe poscI] por ICJ I'TWno 'ChQ. ccscorse. ICSpooerooslias Q~ abrl" de uno y Vago del one. como sa A eonllnucrci6h paso 1~ to uno de Ia cnlUa yo oslO de pu&d. coble por 81 ttl 0110 OI'ondek. ~ de fooo 00 .olmenle con ~s ell oro cone- y cencr bs ~ del cpetooo fal y como opcrece en 105dl~IO$ del ~ A:l$O 0 . con 00 pl.IJlt65. 00 Io:s c"dJ:!!l CO 'I rccence cooce-ee bastOn rc eo eI sen.!:Jo ver en 10 fototilralfO m05 ctrc 04.. en los cuolrO mosquetcoea eI pI01'o vIejQ y lao voIvemos 0 cores ccbe.. 0 de cable..cogemO! de stress. to ccoecc eI lie. uno crcrc plazas ftj(w}dooos en eol modelo CIa IcJ Jologrotro CI9 to 11avor9lTlOs hOsto ~I rinol del o 10CJteDdelo.lo aI-cot:4e. un un ovnl tres ~ 0 pcBCJrpar 10mlsmcl cncro y ~~ Iall y como hernos p:YCI que de feraor OOJiIe't£l gmoor. Q\lTJI grabodo. AJ terminar dB COIocor ICldO$Io5 PQ!5CJmOI 01 cc0J9 pre!iiOMndo con 10J V !:.. tc 10$ cscoes de punta pla"lO cotse. ooroxlm6ndOlo p6Qlno OIlterlOl'. to.d"9Io!i IDs edremos. uno tn:J piew ovoIoOO..oroo cpcrece en peaos pooer-ee de nuevo UI"1O chafa.f:!jcl cneel btJde con los cUcat9!i. de do mHo soldOdo ~ lI'IlPno:5! mltoo. enl'iomo5 cobia J1l()5 por ~ los oI:::ates hOO'lo per 105 005 eKtIemos !'.. I.i de ftwrc de l'lecl"lO !lib. V 10 doblomos cSel ccsc-ocs 0 10 un IIOlO da InlrodLJCI~ QIJe to ellhol 01 oro. MOJo k:J 1m ccoero 0fCr.rome 1050'Ica1M. 10 posDI1lO5 per er 01'0. Segurdotnonre e+eocmca COli ere centro.iO V con una onl'c COIgon1es Que heros mcotccc. hosto Tenemos 105 plaros. uno de- sncss con V lIB C:ClIc'.~ Ahoro c:OkX:OTTlQS cucrtro lOgrlmDs oe c.1de cootfOJ'lo. 10~ prmb- 10 foJ~ffa QfClXltlO puntos. y 1m crpfCls'omos . obtiet1do bolo de cnstet eglpclo. uno ewe ccsccocontlnuocloo nomos unlmOs sa ouece ~ ce onllk» Para IlnallZOr er-cOllar SOIctoClos. 10 o:p:etQrell'lO!!i aslo.J~ I'IlIO. 03. 10 otrrJ. crro ovni QItlbodo A ultimo e5i0b6n pare unlrlo 0 10 otro.

:g groilbiidcl +. y V'. nrur r.1W1li!daaa'kugJ. h:n:::icn~~uJoo.~05 un 1... OHt] model..r_ · JOmnrM!les9fU:~t:imrti · 5 1)gI. ·2bo1dt11n1t1ol+JlSmm lp1Ui11i.11. -1b.A TECNI'CA LLAVERO 'fMEoo." VI* 'Mfo llil .6 hacemcs p. h3CiC"m~1~ un mJriC1 ~C:"l". s:1ll'll!P. nf.. PJ.J :IImdina ~jg("_ Un::l ~'C".. 011'0 ("'tli )' hacemov un nudo. .1)" 1It!gun up.dibujru del upannde ~({l!t) lJ /hU(J . )C\p. 'rni1ll1I!1iJ'lllmllr".r rrllr. un ronde! 'f 011'. oro viejo pt.3: bela.]OS C'l:IJlicn como k' colecan las :lIDi'I~~.~c ~t. O(:l i\timo nude." tmMll!lil'llllbrig1C' 4 "nillnOlQ ..on~o ~II lilfolugmflD 01 dd apnrmdo "!w'f1 II jJlUQ Rt'poi-'fimu) b~.J.~NO~IMdU!no-..1nUe1f'9I.l bado.6"ujcUl.i y b.& mir. 1 figur".d y cogiendo con dos dedos . ~'. Ii(:. P-ilCfI. ~~UiHOI-a.'qu~fta. los dos extremes (lILt" nee qucdan y drnndo de diD'S hacemos rei nude de alnndra.:1 n-ee W]OCiulJO un mndel gmhado de G mm. En J:I crra tim poncn(QI lin O'ffli gtllhddCl con co iXfltru.' nude p::Lr.mi~lIm ~ Con [a nntellnn marrdn y I.t.SSO+E ·nEMPO DE II:fAlIZAc:. fijJudon..i1.ldoOOlvi¥ En b .m..1.I[1J+ rnm.wJ.'IO'I'I1h. lm.lI 1I1gllll"eI~iJIIj!~~ .trrile[~ w-t-ao rres PUnt.l.11lI Ollil:f ccrrecraP mente La ani U.mdin:J monon chocclare.cn.I.11~1Jn MP~ j.n.C'ruu: dbs."-j)h y .ID:II '! Ins. Imil plurna.oliUIiWi 11I1'II)(IlI1I~~'o'IIQ~1l tgnrnd'oOl'u+..n des OJ..li.1de ellas ","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/74932259","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=74932259&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"H0w4bTpiBsLrZlfRmMm02Abja10=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362],"title_link":null,"title":"Documents Similar To El Taller nº 01","track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"v5a4dD94EqMp71AtAH5o9YmnWi0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"94013961":{"type":"document","id":94013961,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/149x198/cb37c92b56/1518727386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/298x396/fdbf5b1a8d/1518727386?v=1","title":"El taller 15","short_title":"El taller 15","author":"rocondeal","tracking":{"object_type":"document","object_id":94013961,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xx4BEqaal/WHBPsmeurBNzBuI6A="},"url":"https://www.scribd.com/document/94013961/El-taller-15","top_badge":null},"95193439":{"type":"document","id":95193439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/149x198/4f25fee538/1463699525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/298x396/377b775c1c/1463699525?v=1","title":"EW1200-TOC","short_title":"EW1200-TOC","author":"Interweave","tracking":{"object_type":"document","object_id":95193439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vYl0OeqWNoBwf3u055mGwDNnHy4="},"url":"https://www.scribd.com/document/95193439/EW1200-TOC","top_badge":null},"116498537":{"type":"document","id":116498537,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/116498537/149x198/1b13c9cab8/1419966151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/116498537/298x396/50cb2a6783/1419966151?v=1","title":"crea con abalorios 38","short_title":"crea con abalorios 38","author":"eeepc_25","tracking":{"object_type":"document","object_id":116498537,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WsOaEq+9CYkI9qUM/61rbvTs/3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/116498537/crea-con-abalorios-38","top_badge":null},"118731362":{"type":"document","id":118731362,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118731362/149x198/3a520203f6/1503638841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118731362/298x396/8117567b7f/1503638841?v=1","title":"Bisuteria ","short_title":"Bisuteria ","author":"Nathaly Guerrero","tracking":{"object_type":"document","object_id":118731362,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOkEU0tnQGAtBsOF/zPq2Uns2g0="},"url":"https://www.scribd.com/document/118731362/Bisuteria","top_badge":null},"124007512":{"type":"document","id":124007512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124007512/149x198/6116a4df4f/1484912883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124007512/298x396/972091b2c2/1484912883?v=1","title":"16 - El Taller","short_title":"16 - El Taller","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124007512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"npvNRHcvwhegtOVRJloXq5zafQk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124007512/16-El-Taller","top_badge":null},"124023253":{"type":"document","id":124023253,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124023253/149x198/3881ca5110/1386221367?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124023253/298x396/7665d1ecf6/1386221367?v=1","title":"39 - Crea Con Abalorios","short_title":"39 - Crea Con Abalorios","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124023253,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H/uCBpyBolPYKAr98dYs72TATsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124023253/39-Crea-Con-Abalorios","top_badge":null},"134496838":{"type":"document","id":134496838,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134496838/149x198/464bab96aa/1388894423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134496838/298x396/f744f3e106/1388894423?v=1","title":"El Taller nº 04","short_title":"El Taller nº 04","author":"Guillermo Otero Matey","tracking":{"object_type":"document","object_id":134496838,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4nfzX29XFKCKlGpwJDt8x91dptA="},"url":"https://www.scribd.com/document/134496838/El-Taller-nº-04","top_badge":null},"136144993":{"type":"document","id":136144993,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/149x198/4c5cb1985d/1511463703?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/298x396/1706f868ac/1511463703?v=1","title":"Bisuteria Con Cuentas","short_title":"Bisuteria Con Cuentas","author":"jomavia","tracking":{"object_type":"document","object_id":136144993,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PWs/+LcLrqn51PJbXi+gTzXS+1M="},"url":"https://www.scribd.com/document/136144993/Bisuteria-Con-Cuentas","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540221265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540221265?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6pmD8+OSgkitlLo/VYaqjW95A1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540227673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540227673?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CLwD+qfpmRc9ASjo6A2fnCuHMDo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540228590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540228590?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UXyzb1ZPYj7F8OVmWGI5VptdM5Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540233774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540233774?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"phHFfp7jIqnYsEc1gizDKXmqM/4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540220951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540220951?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W+JeZamAcwLgQ6O0p1V9lkMESVQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540224893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540224893?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"16dKBGVXul73FjCJx5EvKZXiJsI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540224316?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540224316?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9WnfM3zrMqIjkd1LmYvueMSc1SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540221076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540221076?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pmCPzxlx3U+8gmWaHExpQ87q1HU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540228429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540228429?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QmHe0UOGzIoCzPQUwhfQX8kYfX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540227754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540227754?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yV6gEVJ6vVMmDM7B8kL7TD5e99s="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540225166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540225166?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gKpa4cHvMjKUIN0IDQ8OfIvkI08="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540227156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540227156?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5bzA8XbE7cq+FxDmsgh6dcVK+mI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540230930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540230930?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HqfENVRfFndjH5Cbz6Drmv6/HYE="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"205975047":{"type":"document","id":205975047,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/205975047/149x198/564de558f6/1392010046?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205975047/298x396/6071550839/1392010046?v=1","title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","short_title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","author":"didojones","tracking":{"object_type":"document","object_id":205975047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FBSaKHON9MbNA2OlVAW3w+nXCME="},"url":"https://www.scribd.com/doc/205975047/Bijoux-Tisses-Perles-a-l-Aiguilles","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540231537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540231537?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TaqBLBPFVNE43kbCurMf5nsoYFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540229472?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540229472?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4p6c6uDj1GFCx5b945y2968sz1o="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540221846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540221846?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3kSEMLoP45Pqu/UJNPYEIYLNyyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540232583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540232583?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"si3vS6wTH7BX/ybqSr2Z9D+2lhc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540217899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540217899?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rsAfK3cB5pA/sS1MFmJKk4R3+VE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540224079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540224079?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vncCqCIPwZEKquthnHxAKta4EH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540235522?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540235522?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p0dw6WsKtJ03vpOP6XzREBAM6z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540236338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540236338?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pXLRUHuBap1VToj+6UFi1nADuE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540235011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540235011?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KNJ03JOodaNjGGVyUHpeQx5A4OQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540217908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540217908?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7YCQsXEe6nmkj/fydo8SqP/vP+A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540232140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540232140?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ds7a1uy5+Mr8Ymf+J2y7e0u4zQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540228530?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540228530?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HzuDTjEXaKgMpI0Atvou2LfhU7M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540238063?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540238063?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BqczwN1GoKeFel0Uq7cICk8kEvU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540224937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540224937?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBvfITfTKStbMqYAhMjrf2IIwe8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540225025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540225025?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrMzZrct0jqml/3/uQe0oCySJ3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540224615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540224615?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fxmQwjuE2KXV+3FKWRxMnvvZ61k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540224658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540224658?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EI9in38cVyp5MQS4APX0J2oVVO8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540221883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540221883?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q3F3G6TfkCoKsc3tOMap8N5EzdE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540228013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540228013?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T4MQbiTx3nW+acG6BXShLVQOCok="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540218032?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540218032?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Eqz2Cl9cX1Azj3OXkgnp6fsmI/I="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540231002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540231002?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ny5iNsRYodjOB4ZlxJXiUr7/PaA="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540224782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540224782?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yA1mL2Q0Sivw2C9vAhIna53hfEI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540231823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540231823?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QzJkHqoS+S2FYhVkV/8zD+NAtgg="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540227820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540227820?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5FJ0GDBUELdbfDOjIE+5/slKoo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540221700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540221700?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9uZj4QPobB8YqaV4hJbSXK6Vwdk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540232071?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540232071?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1P116bTDQ6GRh7Er4IxHdenSOb0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540227002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540227002?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S5yFOm7BUZxX5coj06PvCUG7i0c="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540233603?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540233603?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBOAUcwGH+c2/m4QNtHaVt9mde4="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540222365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540222365?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aFVJ9+Lj7qPMSM3BaUNnAsxqomw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540229281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540229281?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m+R82HB7fMaOKoFuRaTsBDKh0bA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540222858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540222858?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gorPLvPc85P31ouoH5ZhyuGX2sc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540222756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540222756?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8RpebbR1cWBihXz+Hcl8tMmQFi0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540232438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540232438?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p/0SkTc+ts/3pX9I8AEZl/cwH9k="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540228568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540228568?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hEbRyGFykYLeDCeK4PZsXYDsLzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540230637?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540230637?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S7TKCxnJ1NmOYmGmMJrkoTELrQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540229512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540229512?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1buYbnPomehcH8MZ/bJdw9DF9Ok="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540237537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540237537?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vpE61+cFvj4mlu8CJfO7JZTNmGs="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540229713?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540229713?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQN9xyUzXVHMjHV5IsSal0Se9Mo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540225824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540225824?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZiRW8jDOnnncpIw+E1UhnJz4Ci4="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540233930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540233930?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SS5IItkNIccy+7Zjr/C/5GXAYK0="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/74932259","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5&auth_token=6%2FC2rc0ijYsM5elkfLKvzMaZzeA%3D&authenticity_token=6djcoVe864r9IX%2BpprGTFP47X0cqVlILIJM89%2BMiufOtRjx%2FZlglqQT6JAP6fnfMS8fOZedD9Hxw54U3p%2FFt2g%3D%3D&expires=1540845396&wordDocumentId=74932259&wordUploadId=77960399"},"renewal_nag_props":null}-->

i1ft1(~ . que.n J~ n.otniOs.:b . UII b. ell U..{~ Joe Llll. nos selen des uras. 111poriman. um~' scncillo..u..h~mru heche los nudes..£IiiO p·jf:Z.mIUOIde b..untJoS en ellJ rGI . ..Bl1+.~n t'rI l. ern fl'CY. q u i.1.Dli ~11iI 111g1HPIUm.. __ CJ D MAnAlAW' t u s c o m p l e me n r o s ..J foml:lr~..l~~)'lILbft1.». "U" que S~ 1 rorn1.dl 1'011 il Urm tauh"" . haeerncs mIU nurlo.lnl(flf1llm(Jrr6n~li!.i II~j am lcs do~ cabcs ln ~'~.jll~ de pu 11L. r.r imll bot. ~~ ClIO de aruellna marrdn choeolne.1 ~igl!j~!u('_ metm cl YlepglgliflU. pasandc ~r dltl"'i U 1'1 h.I pl.Ln\O'S:i..n:il .ru en liI fill ct. 10 dcblamos IJOT 1.: 11.nro D.l drj:lrln ~'T'/..fi. ucde 1'Ir)'J. ~rmin3tLa c blen . '6oml:!ligraDad!l!f. 6~tu·:IJi.rUt!hM bd&t )' m.r!I!!'=I. fit. III 'Iu~ nus .1Yr par l.PASOA~O:e Look VAQUEROS De ra l l e s en Co(.1mJ~1'9Ii1b. J h:llOl:t ceo nude entre dl.u ~g ""Rig p!!q1. (:otgil.. 10PHJDlOSper b anllla del 1l1000~lucH\n... DJpua colocamos Ull:11 holl nfH viejo rr-~u~n.ilJ.r. podemcs i r colocando llt~ plt7.II 1 b.l.ll!1\H.:1 d'rclllu 'luI!' od doblado. vamca oJ oolg.<ltQ+:I!ti!r(I • L oml oKriIii. 'J'5 an ud!!!!"Ia JolOn I'Irui am PIEZA$. .If}10!t.O~f 30' ·fJff1CUlTAD. m m Hudtl Y coloe..

-PASO A PASO 9 .

. Miril IJ fOWgl'afia ()' eM D~pues Vimos..ed2lnpar hiuc=r AI moolcrr I~ LNH~r._lZACH'lN: •• :P:IEZAS. 'ra et cord6n eve has eleogido..iK a IlQulerda y d dl]ored1. ~UJ.. pesamos pTimero~s piela ..om~r 1C'50 'hIC1M qUE! ta !'@'SUlten ~ moleo~[oM '51 bas tas e~u.~o Im. 111.1~IUI!iclf'lcoilar.I. 1 tg cha1~ pltl-.lq~(II de 10$ ex###BOT_TEXT###quot;flI~ te ayur11!!i COl" un e5pL'IO pera v e.II'IIlao.._ MATERIAlES: • ] ~ • lIII!I!I~ro.. ml1::[".a !E'n. para oiIseguratte d~ qu~ ~~ bl("n {l'l9iciQ Hd:! ~rnenU'! 10 rnurno en &!I000 eeemo de Iu ~ollitr y U!OOr3s d oefrl..lLTM)J 00 '1'0' - boilll. MIlliS ee "IOIliW 11 .al d~ E..):18111.a. PASO !II RCHATRNIC.I(IIId. porque '1~ teoIndallllJ'li t!l5 m~as.lr r!1 ciefTl' en (\Jd. 25 rot111&1 .M g~'lIIbAdoll 1 p!.ttLi tie PUnla pland tfebe le!nt!f deentes p. • • BJ~(lt:Oft plll'lto.lI ~ l (.ia.O:!II.89 on._ it l bolll .mOIl' C:otlilmQ50 uee 11I'i5de ~ucno.. UN pesta~ ~doA.JI 11. p1 Drill r-adootY..J)' eseectal. plala V111111::!6. plllon 'ViI!!jdl.1 1»14 AC'rlHca IiiI'llJ:i.tdbado.ct...jjlllaswR.11M di~mE"rm.marr.t:1!I 10 oynh do 2 2.>ntur.Sp algUnil'S pezes ~tm'a5.Kho negro ~ y cn.'{lll:Q-n..r nre dP Gtlucho.mos ronpE!nSilnckJ ben fa ap~flCftCl. Of'R:AE: ('I'~ pdig 4 -a CdljOtII En nuE'5l.' roIoc.tl!''-OllaroqlilE're50r.2 ovnill: lI.a del mflEir Lp5Chal. HI ftEM. ~ p 7 bo. mI_ ::!6 bola. de r~p«tJ\lametiW.. l~ II1I'I_ ..) de saber s.dii5.:II. .'trrilel.nhatloll.5 mm."II~.1I C:O!I:lT !lUpcLr Vrai::l!lldolJ. paq. . plata v l. pht:Mu:ia.ll.!_da. ool/:){M {II oerre h~ qlft!' nn'l.i1l.Ina r:on'l~iOn "'Ibt'.jlll.om. une de .antE! Ie ~ta un ilSpE!(tD Il~~Ocera estrana (I Of'gd'IiJl).... form.r::k!o{ormi!l -!ldlp!Cadd" per tOODl"!1 catlcho..Iill21L11 pl4!i~d DvAlo11d. vieJiIII. ies un lillrc m.n toque 1i·.r. 'lllrllb. §I ::15 gvnJ Ii 'IiI.'1IIja./ld 02 y IUe'go hal to mlsmo ~l:m!o lEi 0"3_ Pre!oJOna d(' n~o 5(]M IJ5 dos De5tafia50 ya: baJadiJ!o.r. ~t\l-e-s cIe-coklr.]. II1II. mOl1llln.uy ~o. heeta lI~ar ill fll1.Itcdo".2!PO ee ea.lll vieja.CJtrD mootdje:.D$. p. mra ~ 97 em 'I et-a de lOS em ccoeoliIfJIOS per IE!ura mJs I<lrgn.OoU(l~ cor10:50 Jl"'I!'z.' ..a O'IlIJ.ado 1I. C:OLOCACt6N En ena ntnbera DEl.l:S qrablHSo •• tllillltfl villjlll.!l!~.1..A: PRXCIQ: l'lJ-. adeianlC'.j .sloOOs. ~. plat:a vi..IIi!IIi dlb.~ QOn !.(ollar III damos las. Ii l1l1I_ pll11.alde S itil. 1a'5fJam~c~rvJ!l a {add l..ria. . rr.IOJpleae E!11- Esu~miSrTID procedJmiento It! rt'pe-liIe~ t"I'I:las etres dol. II.-do do5 rnlllfiH QUI.. ·1 mIIill.anl~)' (dmOi.. arnes oe 1!rt'lJl('l(lJ'U coner ~gur(llte que. N'o'e. II!Icd Hum crillc•• . lIIOt.a ha::. :L'Ilofl..U COl'\.ai.. di1en!:nloM_ En e'n€!. "OIrebrt. nm.dOl!!I. es Ia maPl!l'. haz Dr~n perrerc jCllJn!.1.IIiOli.leJoIl.1!'J no. es cuolndO llenes la op<lftUDldad 00 c.Iii SClp.tim.tiI (:j_U@! C!I caechc eslr!! bren SIJIElW.!3'tUQ.!Itl! do punta plana.pot ~I aguJero de. aqul tl!1o paneornos fadl. es un cellar Que admit'!!' luclr con Vida pr-opill. e!ltdbel'(l. IIQ_ g. p2tO:51 re ilVl.afa5 plil1(>a~ de 3.l!Ita .wjo Y lei(ollar orden de 1m. Ie OOti u....d.ljo q. memes."la:r iii <11tura de Ia-5V1.anal.:r.".!TI I.PAS'O oR. (!. deo ~ pane (et'ltr~1 Y como puedes ver en lit fotetgra.l QE'es. bef'lCl'Isi<r50 enoonuar~15 l"l'l ~'i~ coleres 'I de.i 1 mm necesenas. lal:. voeues QUlI!' nm !:j.ilfa(ioo que dE:!I<lS entre eues.. 2: - DtPlo.1 et ~ ~I Mlle'-) rclcca kt5 tleS @lxllfmos d£:1 C:iJuc:hoo haw LLr Poll1C eaeoor ~ ICon el ahC:. 'IInbodd_ 1 pieu aer!lic. o:i-[.}S. f:'Jtlrr~ de 1:"1Iucho nE'9l"o - I:o:m~ra. So II1II. 14m -_!["[]~ll!!.ldtollJ'1[]_ 1 i::Io!oIi 'IIIl'"lIIbo11da.Ulc:.t6c po. peotO saQUlerE!5 vaoor 0)100 I-'! olit-Ome]:oiImos ~UE'. ~lo!!t4.Int.

.

..~ ~~po:w("'i.ll p. 1 tJ.!fi.IfItoI boQ ~~Un..otr LII ~ ~ ~ $cgI1 ."'theroPl!'QlJt.)~'1un ul1dbol.L.j~~ 1 1 bo .lr\gr.lrrw.-.-.le III' ~lIll1u "JI l'nIlIIIqOrr6r1.r~~ ~ bmt'!n ~ ...UIloI'Olldel~dfoWUl~1.oll ~(.tl. ..l il'!iIl..ti'iill~bI!d.I~ W!4..n ~ . "!.t.mm~U"1j1t1mP01'1(1(16tl(!r'J*.ofta Wln:rdeI~!1!!iII'IVI'1lj. " 1(ll'dt It) 1 p.&IllEflp.JUlllq~~W511 m.1a1t1do:W101oUII 1~III!GIl[J"!lIll!~(onlm. pl.llnllln 0 1M ~ !loI .tnIob!i..l. :idmUI ell IIJV1 p2nJm partluc..-1111 h.lIQ(IPorP(NMtwlllr IImft~Z ~lA ~"I ~ 1IIIIJol00000000drLfllo~""'IH1rOo'J1Wtllll:oN(III.~ fiASlON.'J_.. l}I"lIiJ¥r.rftrIl'l'llW 1"I'1~.NUl'C' cLa..uL {1'Iio1.~~~~ot'ur1llD!l 1tI1~~~"'IJ"I~.flKll1il ~ prrLIilE'l. un rQndlIl IIjIlabIdJ pI.~1iI!II IIII'IMEiCtllTlr::irll'l'a/l'of'llN.urwbOioJC.ItrllAllld!eI:" urWt!.CIlbeuallilulollQoIIJIIJIID~JIIrtoi.'II"~\ lI.man taI:x=.1 ~ljIlptl" ~I.101 de Ahn: \ de"~ &.II[1':fi. ~ dlobacl"O!o1wmnalllUC F'IOIIIquo.mLWlmf*llDMl'I'm..oolgoanda.""'IIIiOOl'I~CW~iloWob(~ anm bB- En 1.brJ:r kit nmfllloetrgl~ eml'edlMr..'A60 lmoot ~hmu.]lAlliclddl!(r'nI..pomptrnlk ITkMllnldeMcm ~(lb.urt.id. bol~ ~J~tt~4g UltuD'1 (oh)artP ...lr~ l'C y Ii 1.IIIIpt'lt.C ooInamlJl Lu.1."c:sYIlX'lluen.. lit·h"~ I l~'.) l. "_ .uc:b!...II~unapt"lw. ~rM Il1bU~ 111m oM..ulIlb Ww: p.Jt~IIIIIoIan. rur~oo~!Jdto.tI~.(t 1 U~ .&ndu.5c cnnJ.n.diru.-111.COLLAR CornEnLlJrnIW FUCSIA d u..ri1..lhr.g~IWI~ fI... Uru Vcr tcMtMl bt:ch~d plMnpkl. bol...l1il..ln:I_tlabl.tr .u~r~d~L 1I1\UlI t~f'LII trilJ\lIl1~lt"nl~ trII'lJII~1f'1l1t" I!I mm Ui\IJIIl (h!t:G p.'Uri!1'!d~J l'I{I.rtt(K ~="I[I:I"TlJnu.II1 juul~ IIl!qll!"~~ 1.Ict dU.~ tiwlIrud mNJolklulWontl brUf:lbn...Ir.I[~I.. RMtCJt.'I\IjIIIII dd rlpiIfQot~f d~1..II(lhWldlo!!t:cilJ(l!IOO. &aaloll:llila. ft'rl. ~liIIboYra1llt-..ICInl4.1Iiil~Drl:l. II CI:IlA'I"ll" ~ftJl.e.rlJDll.~ tm a\ 1.1 p.u lltmcl..aI'W pk-w..ll1t'1111 grmdiI.tWI~~UI1II_ p&.como podem.I. UM .a~~.Jdo unlbNO'~b.. 1(ioII(lI"IdI!lftIIIoIIO'It~Qd. 1~"NJIa' ~~ .lS tNa!~.itr. IBIt.HIo.~\lilfi (lIbf'J.( fI4dQ.l:l·(~IIII1~ldtlulll)j.oo.1 ""'" lIIII dlll'll}ln IIMTON' 1 UI\oIIbI)I.I.awmoftL"foa!r.W"Wobolt~lIIl(~I.k 001 paut b Inaudlna...dalunJIl II 'KI'"d J.. _ LIfI.l~~ Z !..a 1&'0" w..tbldo..l.QoD1ldt!ll[~ :[JASTQ'" . lIa.unJ'Ol'lllt'l '!I1~ldo.utOIi 'fcnn Ia ~yIlIbdtbd~a ak INrm.uil/·. dcad(!rfilaQybdewb fiLt.PI I~u pl~I •• .!iTllr.mlL qua.Jfi1a-:p'OJI'1anrdlldlOlt..t~ 1II'It~ wnall"1La.IIeI..lli1f NdCl.-.:utlldel ~~l!i!~f~lIO'~p""~q. rrudtOl.ll (l~qriF'df_"I1J~~IiII"dpI'(1. ~ tm- FI(HA nC:NICJo 18 ]IH (QLLAII: ~ATU'ALE'S.1bQI..l'por~JmI)loI1oIbbI. qUl:V.EI1)QI'flI)I)n BASlONl 'IIfIoIboi.M w!~I'I'IDIII'I'onrJtIlJ'IIt~ ~C:U~lmb¥ltl-- P..IIlIIJ1I~1 a bil!.I:J H.rI I.I.I 'I'Ir.qLll. /!.d tawJI b:ml]L.boI...:Joom dUp .l riMIolucu...tn ar trnIlitW colCltll .ID'In(iltl. I*l1I din .l1 b~ tlFL.dJtuJt.ltonllf!rlelM~1lI {"""rao®l.ElM: •I ~R{[[) too ~ II 5-idlll~ ..Dbi oIli1p.a~ am::ma dW~..1 etr .x:tUCIa~ypcj( 1lI1d~(flllr.IboLiioKlrt. Wot.. crunp gp. 1IOO! '111i1brd..qW"1'l"pailllnmo~pom. tInwAl. IKIJt.II'I lnIIiIftI'IIr.'i ptlJn pt"ln (Illyl 'IJ(\J. ~rtitdo·P.?. boI.1ba1JI~_ DtDI DJ.ILI.~ oII11JirJ"l~" I .lj. ~ m d~ m IIlm.. Con Y piillB dd N.. II$". lIr1ii ~1I1ll.~ ~d.1.ltlol:tlo~ 1 .InaIc 'Itt'~WUlJ..t::. en el 0lII:m1!l.! ~~~QIn.)OOri.lJn.'nI.nf. P'::"lICmnIumQ:lIOnlb.rl~ilfllllI .ndo.~dvt'II grM1de.ku decd\UIJ ~ OlIru:PJmI~y ~clt. Ltrl.IlII~gnI'li. .KL!un.~pItl~l~ I~' 6ASTQN" iJrLII bOLl 9i'1I~1IL1 pbm ..ulu mm i!:j. p...llr~trnbUd!lo ooI.II!I.I.M[JI qw:: l~.liiOil~~OfI'It..Ylq~~Qnl~quc fmpldc que Ie' gj_pn lu pic..lJ..l ~l!>o n gr~b~tI.lfIxw~ .1 II.~boIa9'~bciLJo~otR!.aMoIlp. t:tmm. C 11'1 IS! m..

. ...~..r...wJ.N#I~(t COWl 1~ e:s.OY .e ~.I!""~~kd!Ct#C".ooIrJif~iN.seJ-...11###BOT_TEXT###quot; ~ ....~ ci.""~l"'iI###BOT_TEXT###quot;'''~'i'~~". ~~ .. ."._ ~wei'l ~)J\ .. f''lt'oI!!'''I..hI "".es ~1I!""'il.~ l.I...l\l. PARAOEDICARLEs liN."'011 ..."CI'''''~''' .4oe II!SI'CclN.. .6t1 n~tl ""~ v 1".li-e. 'Voi'I..SAOA PARA GAR Co"..o11S k.h! . b~ aI:OO'\~.eCC!FAT ~.:s.ldI"A tes AWoi"t"o.. oiIll¢!:".l""''''"'~~'''''''''~'1\K11i.I.ESTA E){TRETEN..i'l\c.I!o Y 'f'rfll...o.. .'lt-i:J. kotIlllilj' "Ott. . Sll!!!r...~ k. y .oa".""<I·. ESTA PEN..i'lo1!: u...~ J...f'FlI!!! i"M. ~ 4 ...\As DE l1El'IPo Y AS( Sf'RVTAR DE sues '"'O~ sil!:ioI.~ +~1...:~ """'~D$ T~~ .~ '\ILeA ..""":I~ til! lo~ "","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/74932259","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=74932259&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"H0w4bTpiBsLrZlfRmMm02Abja10=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362],"title_link":null,"title":"Documents Similar To El Taller nº 01","track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"v5a4dD94EqMp71AtAH5o9YmnWi0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"94013961":{"type":"document","id":94013961,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/149x198/cb37c92b56/1518727386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/298x396/fdbf5b1a8d/1518727386?v=1","title":"El taller 15","short_title":"El taller 15","author":"rocondeal","tracking":{"object_type":"document","object_id":94013961,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xx4BEqaal/WHBPsmeurBNzBuI6A="},"url":"https://www.scribd.com/document/94013961/El-taller-15","top_badge":null},"95193439":{"type":"document","id":95193439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/149x198/4f25fee538/1463699525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/298x396/377b775c1c/1463699525?v=1","title":"EW1200-TOC","short_title":"EW1200-TOC","author":"Interweave","tracking":{"object_type":"document","object_id":95193439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vYl0OeqWNoBwf3u055mGwDNnHy4="},"url":"https://www.scribd.com/document/95193439/EW1200-TOC","top_badge":null},"116498537":{"type":"document","id":116498537,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/116498537/149x198/1b13c9cab8/1419966151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/116498537/298x396/50cb2a6783/1419966151?v=1","title":"crea con abalorios 38","short_title":"crea con abalorios 38","author":"eeepc_25","tracking":{"object_type":"document","object_id":116498537,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WsOaEq+9CYkI9qUM/61rbvTs/3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/116498537/crea-con-abalorios-38","top_badge":null},"118731362":{"type":"document","id":118731362,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118731362/149x198/3a520203f6/1503638841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118731362/298x396/8117567b7f/1503638841?v=1","title":"Bisuteria ","short_title":"Bisuteria ","author":"Nathaly Guerrero","tracking":{"object_type":"document","object_id":118731362,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOkEU0tnQGAtBsOF/zPq2Uns2g0="},"url":"https://www.scribd.com/document/118731362/Bisuteria","top_badge":null},"124007512":{"type":"document","id":124007512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124007512/149x198/6116a4df4f/1484912883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124007512/298x396/972091b2c2/1484912883?v=1","title":"16 - El Taller","short_title":"16 - El Taller","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124007512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"npvNRHcvwhegtOVRJloXq5zafQk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124007512/16-El-Taller","top_badge":null},"124023253":{"type":"document","id":124023253,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124023253/149x198/3881ca5110/1386221367?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124023253/298x396/7665d1ecf6/1386221367?v=1","title":"39 - Crea Con Abalorios","short_title":"39 - Crea Con Abalorios","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124023253,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H/uCBpyBolPYKAr98dYs72TATsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124023253/39-Crea-Con-Abalorios","top_badge":null},"134496838":{"type":"document","id":134496838,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134496838/149x198/464bab96aa/1388894423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134496838/298x396/f744f3e106/1388894423?v=1","title":"El Taller nº 04","short_title":"El Taller nº 04","author":"Guillermo Otero Matey","tracking":{"object_type":"document","object_id":134496838,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4nfzX29XFKCKlGpwJDt8x91dptA="},"url":"https://www.scribd.com/document/134496838/El-Taller-nº-04","top_badge":null},"136144993":{"type":"document","id":136144993,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/149x198/4c5cb1985d/1511463703?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/298x396/1706f868ac/1511463703?v=1","title":"Bisuteria Con Cuentas","short_title":"Bisuteria Con Cuentas","author":"jomavia","tracking":{"object_type":"document","object_id":136144993,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PWs/+LcLrqn51PJbXi+gTzXS+1M="},"url":"https://www.scribd.com/document/136144993/Bisuteria-Con-Cuentas","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540221265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540221265?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6pmD8+OSgkitlLo/VYaqjW95A1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540227673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540227673?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CLwD+qfpmRc9ASjo6A2fnCuHMDo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540228590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540228590?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UXyzb1ZPYj7F8OVmWGI5VptdM5Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540233774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540233774?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"phHFfp7jIqnYsEc1gizDKXmqM/4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540220951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540220951?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W+JeZamAcwLgQ6O0p1V9lkMESVQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540224893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540224893?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"16dKBGVXul73FjCJx5EvKZXiJsI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540224316?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540224316?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9WnfM3zrMqIjkd1LmYvueMSc1SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540221076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540221076?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pmCPzxlx3U+8gmWaHExpQ87q1HU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540228429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540228429?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QmHe0UOGzIoCzPQUwhfQX8kYfX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540227754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540227754?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yV6gEVJ6vVMmDM7B8kL7TD5e99s="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540225166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540225166?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gKpa4cHvMjKUIN0IDQ8OfIvkI08="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540227156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540227156?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5bzA8XbE7cq+FxDmsgh6dcVK+mI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540230930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540230930?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HqfENVRfFndjH5Cbz6Drmv6/HYE="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"205975047":{"type":"document","id":205975047,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/205975047/149x198/564de558f6/1392010046?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205975047/298x396/6071550839/1392010046?v=1","title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","short_title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","author":"didojones","tracking":{"object_type":"document","object_id":205975047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FBSaKHON9MbNA2OlVAW3w+nXCME="},"url":"https://www.scribd.com/doc/205975047/Bijoux-Tisses-Perles-a-l-Aiguilles","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540231537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540231537?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TaqBLBPFVNE43kbCurMf5nsoYFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540229472?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540229472?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4p6c6uDj1GFCx5b945y2968sz1o="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540221846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540221846?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3kSEMLoP45Pqu/UJNPYEIYLNyyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540232583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540232583?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"si3vS6wTH7BX/ybqSr2Z9D+2lhc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540217899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540217899?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rsAfK3cB5pA/sS1MFmJKk4R3+VE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540224079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540224079?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vncCqCIPwZEKquthnHxAKta4EH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540235522?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540235522?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p0dw6WsKtJ03vpOP6XzREBAM6z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540236338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540236338?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pXLRUHuBap1VToj+6UFi1nADuE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540235011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540235011?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KNJ03JOodaNjGGVyUHpeQx5A4OQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540217908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540217908?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7YCQsXEe6nmkj/fydo8SqP/vP+A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540232140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540232140?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ds7a1uy5+Mr8Ymf+J2y7e0u4zQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540228530?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540228530?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HzuDTjEXaKgMpI0Atvou2LfhU7M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540238063?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540238063?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BqczwN1GoKeFel0Uq7cICk8kEvU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540224937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540224937?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBvfITfTKStbMqYAhMjrf2IIwe8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540225025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540225025?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrMzZrct0jqml/3/uQe0oCySJ3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540224615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540224615?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fxmQwjuE2KXV+3FKWRxMnvvZ61k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540224658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540224658?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EI9in38cVyp5MQS4APX0J2oVVO8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540221883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540221883?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q3F3G6TfkCoKsc3tOMap8N5EzdE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540228013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540228013?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T4MQbiTx3nW+acG6BXShLVQOCok="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540218032?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540218032?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Eqz2Cl9cX1Azj3OXkgnp6fsmI/I="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540231002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540231002?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ny5iNsRYodjOB4ZlxJXiUr7/PaA="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540224782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540224782?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yA1mL2Q0Sivw2C9vAhIna53hfEI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540231823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540231823?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QzJkHqoS+S2FYhVkV/8zD+NAtgg="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540227820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540227820?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5FJ0GDBUELdbfDOjIE+5/slKoo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540221700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540221700?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9uZj4QPobB8YqaV4hJbSXK6Vwdk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540232071?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540232071?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1P116bTDQ6GRh7Er4IxHdenSOb0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540227002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540227002?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S5yFOm7BUZxX5coj06PvCUG7i0c="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540233603?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540233603?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBOAUcwGH+c2/m4QNtHaVt9mde4="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540222365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540222365?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aFVJ9+Lj7qPMSM3BaUNnAsxqomw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540229281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540229281?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m+R82HB7fMaOKoFuRaTsBDKh0bA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540222858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540222858?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gorPLvPc85P31ouoH5ZhyuGX2sc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540222756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540222756?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8RpebbR1cWBihXz+Hcl8tMmQFi0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540232438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540232438?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p/0SkTc+ts/3pX9I8AEZl/cwH9k="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540228568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540228568?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hEbRyGFykYLeDCeK4PZsXYDsLzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540230637?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540230637?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S7TKCxnJ1NmOYmGmMJrkoTELrQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540229512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540229512?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1buYbnPomehcH8MZ/bJdw9DF9Ok="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540237537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540237537?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vpE61+cFvj4mlu8CJfO7JZTNmGs="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540229713?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540229713?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQN9xyUzXVHMjHV5IsSal0Se9Mo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540225824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540225824?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZiRW8jDOnnncpIw+E1UhnJz4Ci4="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540233930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540233930?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SS5IItkNIccy+7Zjr/C/5GXAYK0="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/74932259","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5&auth_token=6%2FC2rc0ijYsM5elkfLKvzMaZzeA%3D&authenticity_token=6djcoVe864r9IX%2BpprGTFP47X0cqVlILIJM89%2BMiufOtRjx%2FZlglqQT6JAP6fnfMS8fOZedD9Hxw54U3p%2FFt2g%3D%3D&expires=1540845396&wordDocumentId=74932259&wordUploadId=77960399"},"renewal_nag_props":null}-->

WII! rM"'~ C~. Co'I!!""..s C"'c .c i_"i "L ql. ~CH4IM.!.~~ k "...t..lI..t: \Ills Moll 'ti!~W!!"M r d..~ ~~los efJ! tvo.P.J.L! J. .. 'Uivic~o e~ 1oW>II~.~1!!1 At!! H. esti'Io ". LOS PEG ENos DE L~ ASA. Y h..... C~4I!.lI. I!:"L 411141: I.ecoQI4'I"~.Ii)A \iECOo".... C.... eA$"" fAy ..o.il-r\td t..f . PoGVtTa ).._~ i..

1 c.llando d~ II!Xtr(!f'AO$~ooglendliJ c:.rJ bel" ~O 'j 2 l-I"cC!rnO!j (ll ~ ei l!5..querna. VI'It)' COilKI Sf! 'It! len oil fs rnuy qUi!!' empecemos tra~JlJr con liII pII!za (A.a4s uno ('On UN! miW'K:J. belas:: A. pot' tit hila 'i Ia:5.cet t!I olcuLo central fcrmooo H. E1 primer pM 5 bQl.rooor __ tat dl!SpLll!s wns. monfondo ftlJl!SY6 bola /offlJD.. enfilamos. I~ plim~a qUI! I!nfitam05 Cogem05 el hdo cit III d(lrt!Cha.a1'l"ltJ:.:!l1o p:JQr Ja LiftJma bela fH1 BdSk:l1.a Ia ml4ld £1 eJMlfliO per il!I qW ~mDS tE'ITT'Iln. 3 /XIrQ CflIllstnrir nuestm peSil es lre~mos bolo d~ lIovfdod.O'S per III prlfr'lc!1"iI qUE' efl'~ *' (A.) en dlr~ei:6n iremo$ t1 cireulDS tJ~ hQ~er.AbOI'd 'I'"'''''' Ie 1 E'I primer pMO es hiKl!I" eI circulo ceftQ'al rormiKIo par 5.olO(ada en 'J como rnu~ iii parte! ".mMr~ rep'f/endo I!S'los $Oil 1M den posos que IN!mo~ enhebraRl. .»)' 10pM<IrnM per &boola fill Ahora el er-e ~ver1'lo dtol hiklic 1enmu» que PO( I. ~"j.lldo dt:l pf!ntligono inJcJoI qtJ~ I1a)PQJ110S ~ extreme pCM eI ~ ut(lrna: boI:I n·1) kI enlH!brarnD$ (A) en dif£'CdOn opul!SUi. Ii.l fOlogriJfia.. D. .. Pilf1Il!IIO ~ paSilmDS por eI hllo Y las ile'VdllIJI05 ~t.:.:l Placer pasar iII~ bel. r. f. taemos 'li!rmlnlldo ee ~f I.ue I. 8. para ~Ic 1M ""~IllD~ per IwnD 101 inltild.). D.n~ A. ha. 8. del p!!fl'~ona Importo.

.& por 11' 00''i l!!.andO De Ii! h. qlII! as I.H. haC«r'lOS p.l bola Sin ~tarlo. enfdarnos por ellMl porlaCll) EI out! dc!.lSi!f por !!!ow ulM'IiII bola 'i tI!m.rma OO[LI. "2 boW.l a) Y lI!!n.ecN l bola! Ci'lbo 10 p<lsammpOf tas. (agemGS ~I bllo de I<!I uqull!'id"~ . LJ!~ d~ 11l!F00s 'hn~ medii) """bn!fo. ~lIf<lI'I1D. bcU5.<Iot. (PI f (0).) ~ queda ~Ia lit nDSOtJ'Oli EnIQl'l(E!S mgli!rr'IO!. .tjll~ttmSoamM I~ IM2. 10 pilJatnOS y Ull if come apilri!tt tn I" fOll)lJlllfia.5 ColoaJJ1OS ylo ~ l.n.j III""!!:: CogE'~ de la m.1bfI tamkiil!n . bola n05.! . deRcl'til ~ tM bo1M [L) 'I (M~.ffAamos por li!11a ~I. Y ~ues.1 glllm . '1. er Gtro cabo p._ . C!I tllio de Ii! dt:n!ChiI !r pa5DmoI 2 boIll Y IQ pll§OIm. I..lsarlo par iii bola (J) 'J lu (10. :z bollwso mas.)Ci.a I!'IDpll!'za a c~. dl!t«hol lmemasqUI!!paw s6Io 2 boIa5". (Tt EI hLII:! cue bola (a) 10 enfliiirrtO!!.. ~ tl hiiO qt. por f~. muy lrnportlJnle' mll"ilI'Ido que hilS enhcbf-ado 6 7 JlOf k'l (R) IATENCI6NI Ahor.nafllOJ hllo pot !l"lhtbri!mfJ5. haOli abaJD CO"llKI UI'I . 100pasamo& 11!'n5ilmD5'.a ul't"rn.l qcede Coloc...Il!' Silk! dII! Idi bcdi!l (0. COl) L1bola [DIooic.An'(!$ de hact!f ~I ~KI que la I!nf~l'I'I~ SII!IulE!nlE flO!.a r:wJ t M. eI I:jll:tll!!lllll 001135. EI 01fO Ci..a'Tl~ c:5Llrandl:l i:l los 005 Glbo:$.1rn05. as.50 illll'llndo ~ bolo. que hersce .'11.:joo t por ~ etm kI p.las p!I!'L15" (H) e II) lIliRodo bacia iLbajO 'I ~ATEN06N~ por d 1'1110 de L1..i1!o jFl ~ (Gl mIr. tetl!oiJlroQS. '11<Z1 br. 'EI eire C6bo !(II >paS<Imr. 'IIarnos iI llernar 00 ~ I'll pasamos pat til M. por ~ ~tfiI!ii (N) )' (0) 5{lh.JS 9 ..'! eeseees. i (I<. EI hllO q:IJC te quecfa Si!llIenck:l tI~Ia bola (I') 10 p~iTl05 ~ l. q~ 8 ta AtemiOrl.

.

5erit el E'f1r.3\ Pronto escape deolCOI~ID donde e~tdba 'i 'I(" cesc '1J bul!'r'. rerL.JOYAS CON HISTORIA "El robo del collar de Maria Antorrieta" LO cue coeuenza en reeueao rue una terse protagnntlilda. murhas dT!.: I".(\f\!rO di' clPSpr~·oode 1.0 Mon~..l ron "'$ lodeado.1 conhdeooill VII('Ul' (00'1 seocreno I?"S(lu). i) de La."" Ul\.ctnd. f<1h."nE" tocerte rreet 1:111(' QUo(! .l ~("fI.m!Nr.. f'/imf'"'6 W (Ullnr..1.rdCH('~ ~ t<l p('rjUdl(o Rob.~o surna ttli una~ g~la ~ du(_.. qe tos.nteltl.l oou-oer co como page . lil coodesa un tccc epsecrer .orMI(K~"Obl'l!l.lD so qUINe (dffC"'. -yendo eOOc')da eo!illM o .. <:und:C'SJI sar una nca per est. Y ID!> (ons.indo liltimos la cas.'II emcrerso que ILl Pri!qtl'l!n..·~u Y nee PQI (!~ . llIoVod.). cond~ cooeesa cc lil Mottr.' l'rI .ano'iooe te histOflii.-e honorl"'.I W\ reveres pr('~l.}<.ccees ~era I.JM'JIsus d('fKho~ nqueze y I~""'gitrmcr!.1lf"doro-s que. ..l ('I pruner que p-se (!flo vu an.Idua tebcr tll!"gO htHW la cone de VN'>at\l"'. rl'iIole-Ll.dla rotYlndlCar W5 ori9('nes como d~eodl!~nu: re~~ v.> (aile si no hubco. et enre L.ldo~..l<l.crupul~ pre[{!r.j.] (mdc>s.' (jn/ad.r." miI~.~l<'"S ~J9'0 XVlll.. y I...1 [{trl'plrafJrl'l"·. ucno oe m.:I<15 a (111(0 il"9ldO'i de~rn....t..'lchon ffolfl(..e.lloi\.) cit'l collar de MMi') abwlutrJ'.11dM.l di~'Ir\L. r\l& .(I('(IOOsobre (II lMM . .JIml!nlC' nmcsoero relaric)" I.( COfldaOo dl!' lJ Mottl' (on .id ~610 U{.I.I!ClO ta 11e","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/74932259","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=74932259&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"H0w4bTpiBsLrZlfRmMm02Abja10=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362],"title_link":null,"title":"Documents Similar To El Taller nº 01","track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"v5a4dD94EqMp71AtAH5o9YmnWi0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"94013961":{"type":"document","id":94013961,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/149x198/cb37c92b56/1518727386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/298x396/fdbf5b1a8d/1518727386?v=1","title":"El taller 15","short_title":"El taller 15","author":"rocondeal","tracking":{"object_type":"document","object_id":94013961,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xx4BEqaal/WHBPsmeurBNzBuI6A="},"url":"https://www.scribd.com/document/94013961/El-taller-15","top_badge":null},"95193439":{"type":"document","id":95193439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/149x198/4f25fee538/1463699525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/298x396/377b775c1c/1463699525?v=1","title":"EW1200-TOC","short_title":"EW1200-TOC","author":"Interweave","tracking":{"object_type":"document","object_id":95193439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vYl0OeqWNoBwf3u055mGwDNnHy4="},"url":"https://www.scribd.com/document/95193439/EW1200-TOC","top_badge":null},"116498537":{"type":"document","id":116498537,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/116498537/149x198/1b13c9cab8/1419966151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/116498537/298x396/50cb2a6783/1419966151?v=1","title":"crea con abalorios 38","short_title":"crea con abalorios 38","author":"eeepc_25","tracking":{"object_type":"document","object_id":116498537,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WsOaEq+9CYkI9qUM/61rbvTs/3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/116498537/crea-con-abalorios-38","top_badge":null},"118731362":{"type":"document","id":118731362,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118731362/149x198/3a520203f6/1503638841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118731362/298x396/8117567b7f/1503638841?v=1","title":"Bisuteria ","short_title":"Bisuteria ","author":"Nathaly Guerrero","tracking":{"object_type":"document","object_id":118731362,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOkEU0tnQGAtBsOF/zPq2Uns2g0="},"url":"https://www.scribd.com/document/118731362/Bisuteria","top_badge":null},"124007512":{"type":"document","id":124007512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124007512/149x198/6116a4df4f/1484912883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124007512/298x396/972091b2c2/1484912883?v=1","title":"16 - El Taller","short_title":"16 - El Taller","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124007512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"npvNRHcvwhegtOVRJloXq5zafQk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124007512/16-El-Taller","top_badge":null},"124023253":{"type":"document","id":124023253,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124023253/149x198/3881ca5110/1386221367?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124023253/298x396/7665d1ecf6/1386221367?v=1","title":"39 - Crea Con Abalorios","short_title":"39 - Crea Con Abalorios","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124023253,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H/uCBpyBolPYKAr98dYs72TATsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124023253/39-Crea-Con-Abalorios","top_badge":null},"134496838":{"type":"document","id":134496838,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134496838/149x198/464bab96aa/1388894423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134496838/298x396/f744f3e106/1388894423?v=1","title":"El Taller nº 04","short_title":"El Taller nº 04","author":"Guillermo Otero Matey","tracking":{"object_type":"document","object_id":134496838,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4nfzX29XFKCKlGpwJDt8x91dptA="},"url":"https://www.scribd.com/document/134496838/El-Taller-nº-04","top_badge":null},"136144993":{"type":"document","id":136144993,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/149x198/4c5cb1985d/1511463703?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/298x396/1706f868ac/1511463703?v=1","title":"Bisuteria Con Cuentas","short_title":"Bisuteria Con Cuentas","author":"jomavia","tracking":{"object_type":"document","object_id":136144993,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PWs/+LcLrqn51PJbXi+gTzXS+1M="},"url":"https://www.scribd.com/document/136144993/Bisuteria-Con-Cuentas","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540221265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540221265?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6pmD8+OSgkitlLo/VYaqjW95A1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540227673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540227673?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CLwD+qfpmRc9ASjo6A2fnCuHMDo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540228590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540228590?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UXyzb1ZPYj7F8OVmWGI5VptdM5Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540233774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540233774?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"phHFfp7jIqnYsEc1gizDKXmqM/4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540220951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540220951?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W+JeZamAcwLgQ6O0p1V9lkMESVQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540224893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540224893?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"16dKBGVXul73FjCJx5EvKZXiJsI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540224316?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540224316?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9WnfM3zrMqIjkd1LmYvueMSc1SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540221076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540221076?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pmCPzxlx3U+8gmWaHExpQ87q1HU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540228429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540228429?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QmHe0UOGzIoCzPQUwhfQX8kYfX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540227754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540227754?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yV6gEVJ6vVMmDM7B8kL7TD5e99s="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540225166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540225166?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gKpa4cHvMjKUIN0IDQ8OfIvkI08="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540227156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540227156?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5bzA8XbE7cq+FxDmsgh6dcVK+mI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540230930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540230930?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HqfENVRfFndjH5Cbz6Drmv6/HYE="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"205975047":{"type":"document","id":205975047,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/205975047/149x198/564de558f6/1392010046?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205975047/298x396/6071550839/1392010046?v=1","title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","short_title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","author":"didojones","tracking":{"object_type":"document","object_id":205975047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FBSaKHON9MbNA2OlVAW3w+nXCME="},"url":"https://www.scribd.com/doc/205975047/Bijoux-Tisses-Perles-a-l-Aiguilles","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540231537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540231537?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TaqBLBPFVNE43kbCurMf5nsoYFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540229472?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540229472?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4p6c6uDj1GFCx5b945y2968sz1o="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540221846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540221846?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3kSEMLoP45Pqu/UJNPYEIYLNyyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540232583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540232583?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"si3vS6wTH7BX/ybqSr2Z9D+2lhc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540217899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540217899?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rsAfK3cB5pA/sS1MFmJKk4R3+VE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540224079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540224079?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vncCqCIPwZEKquthnHxAKta4EH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540235522?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540235522?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p0dw6WsKtJ03vpOP6XzREBAM6z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540236338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540236338?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pXLRUHuBap1VToj+6UFi1nADuE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540235011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540235011?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KNJ03JOodaNjGGVyUHpeQx5A4OQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540217908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540217908?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7YCQsXEe6nmkj/fydo8SqP/vP+A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540232140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540232140?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ds7a1uy5+Mr8Ymf+J2y7e0u4zQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540228530?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540228530?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HzuDTjEXaKgMpI0Atvou2LfhU7M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540238063?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540238063?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BqczwN1GoKeFel0Uq7cICk8kEvU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540224937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540224937?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBvfITfTKStbMqYAhMjrf2IIwe8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540225025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540225025?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrMzZrct0jqml/3/uQe0oCySJ3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540224615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540224615?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fxmQwjuE2KXV+3FKWRxMnvvZ61k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540224658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540224658?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EI9in38cVyp5MQS4APX0J2oVVO8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540221883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540221883?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q3F3G6TfkCoKsc3tOMap8N5EzdE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540228013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540228013?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T4MQbiTx3nW+acG6BXShLVQOCok="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540218032?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540218032?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Eqz2Cl9cX1Azj3OXkgnp6fsmI/I="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540231002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540231002?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ny5iNsRYodjOB4ZlxJXiUr7/PaA="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540224782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540224782?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yA1mL2Q0Sivw2C9vAhIna53hfEI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540231823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540231823?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QzJkHqoS+S2FYhVkV/8zD+NAtgg="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540227820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540227820?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5FJ0GDBUELdbfDOjIE+5/slKoo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540221700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540221700?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9uZj4QPobB8YqaV4hJbSXK6Vwdk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540232071?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540232071?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1P116bTDQ6GRh7Er4IxHdenSOb0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540227002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540227002?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S5yFOm7BUZxX5coj06PvCUG7i0c="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540233603?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540233603?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBOAUcwGH+c2/m4QNtHaVt9mde4="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540222365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540222365?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aFVJ9+Lj7qPMSM3BaUNnAsxqomw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540229281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540229281?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m+R82HB7fMaOKoFuRaTsBDKh0bA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540222858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540222858?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gorPLvPc85P31ouoH5ZhyuGX2sc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540222756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540222756?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8RpebbR1cWBihXz+Hcl8tMmQFi0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540232438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540232438?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p/0SkTc+ts/3pX9I8AEZl/cwH9k="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540228568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540228568?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hEbRyGFykYLeDCeK4PZsXYDsLzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540230637?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540230637?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S7TKCxnJ1NmOYmGmMJrkoTELrQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540229512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540229512?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1buYbnPomehcH8MZ/bJdw9DF9Ok="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540237537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540237537?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vpE61+cFvj4mlu8CJfO7JZTNmGs="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540229713?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540229713?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQN9xyUzXVHMjHV5IsSal0Se9Mo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540225824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540225824?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZiRW8jDOnnncpIw+E1UhnJz4Ci4="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540233930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540233930?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SS5IItkNIccy+7Zjr/C/5GXAYK0="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/74932259","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5&auth_token=6%2FC2rc0ijYsM5elkfLKvzMaZzeA%3D&authenticity_token=6djcoVe864r9IX%2BpprGTFP47X0cqVlILIJM89%2BMiufOtRjx%2FZlglqQT6JAP6fnfMS8fOZedD9Hxw54U3p%2FFt2g%3D%3D&expires=1540845396&wordDocumentId=74932259&wordUploadId=77960399"},"renewal_nag_props":null}-->

D.' r\ ~'CI[.un ~!yno atqo md~ J)olpa/yJ{.. un plan polr.. qra. Y qu!.1VO~ .\rg. r'tltmiog.lIe-gt.mdo..POi\dl"flLClo. 11"Jo~·~l1'fjV aue..e coodC'WI de \JJ n).\(lah·\peOrlllflos ml(Jijlllt1(IOIJ capo.'nal Rohan of "".:'ilad<l.l .. Ia alNd') de o\r~ V Inl. (olbt'ICI. dl' los mM descaredos y emoctonentes ~nq.Hlr.lmbiii(>6.QUi! mantcnq.'~. un ten Q:e S4'(fC'lO como 1..·!lorml' . qul1' se habritl muerto rOrl'unllll". entre Olfil'j..)~ 'I p. Como el t. de qu.)Jl' AilLQnic'" re ''''~1~ '>C:'n..nailm1er.delrobe del ccnar de Maiia AAronieM.I IUI(oQ . la 'monarQU~l (111~IJ f1n...iloo~· "'1 .~"i lUI'> XVII:.Url.. prccrc SI 11ll>" 1119Clrt pcnmtrJje pfvdll}i(l~" ~I'ldodrrll')l{'nf'- 'r1!{. de{ldof' 1/ ("QrIQ~r mil..lnt"i E~le uenenoc cmeoo. lIOO ~ esteraccs gUI..c. d'rrr.JnLO (J.11 I tI t ".J cerdcrur I'"'iGllOn fNI y oe o ~ i!lmaro.ID!! podrll[lil do? perc vemendamerne oe hM~bro<! VaIOl1.:l sec-ere oeseo.L~ de.:mgu.lI1(1.:I mUler (>"."'»arece hum Q de Io fan'1iJ~i" nO'tll!'h..lr mUler O<aud •.l an.)(jo d(' feO. (onocr?dIJol...l d.1 Cee r..1n secrete e cce. a J.itI9IO.'I)~iO(lri. cortes ee.muqa I') 'f'lf\il~ tl"S~ml'I"'("l!nI1J~ de 'avor ~u~o am .egulf..'Plfr' de nWlr'..l...J.'H'J .m~)~!ralr(' 01 ((If(/.i!: QU'C haga I".1II'1{' tcoote PIck'.e porque 'e.} de I.--ValorS.11 pl!'(Q C'~ (~II~tl" rr:'penlir\ilmenlc (01\ l/uO(.J~ Y lettd dl' Mari.alTi~nte "..\~ cart..J(lilr nn urubeos Ii.11<. M sm dud.1 h:Oln.. r~(JIM Id(ll Retaul( ne co'>tl~.as e 9<. el1l~~ que .j) SI?!"acoglda ee por 1.Jol'tdo en I.l im('lJ~oIL' ta un 1n~ligador.'ta!>lda ocrocc de BoulamviliJlN.lml~Md MdN l...) robe secucees rull.1 de PLJSO en que ck' la His~o"(!a.) oerecercs ("al de los y de 1D"i -n[iguos a sangle<Jwl d~ su ~'!!fdadNO pereruescc loil pte<.l uno l"l"llfe de HE'('I\O.!O 11"~·L·JI ~'.l Aftlonr('ta.o'irJn(. ~UE"i1..l f\rii') pro)05oit.. Wt" prrttler ftlJ.~ ~111J"'r". 9(')n ct'ln.rir!fJ cu.lda par (In La persona de' reanne. V 111~"CIjludo ado ascenvn que se crwulrJ.~os que VolalnM("l?'n..oo(It (i.ldad tiW I. ~~i.}'.•.rA.'I:'"I".)~ r(. Mcue-Varoi~ ('I solo ceesennento de..urj~ podrio'JSCi un rNoM en I.I ~1"J)al creee lQv~' ". con 00 O/t(:121 d nu{'t"fan.\K'I.deri) .'<.' ee 1. fl t~ de et etl.•• En ran ..I\c'S. que ~e alnbula La dudos.flgas cort~n.)Fr..) f('lrl. CCIO Ol!'fftll1(I<'I.-du1o c.} y 'j.]'.)(II!'9i».' PI.1condeca ~I .". oe roL'lll. &t. d~'que cucnta (on 1:'1 inNphcabl(' La Molle l'l. Jeanne hila de un bcnarco de.da ('rl de dInero (011 el qw' pr(li('ndi' ccrnprer lo~ lj!ulo~ hcwr..}da. )Ii) en honorable cot'ld~..1Ulos t. ~b.'ll..Il (rall\il. ID~(m~lffiL~ dl"l Af'lIOOIF:'l. ..t(jo illOn. l') per lol arulnocn y par ld cnposa q~II· .

.

.

.

.

.

.

.

.d.."ulino combina do con I(]S brillo.(_~!a'oJ IQ. 9.MI~fIaI 1)t1'l..!1I"Itl. del srrass .llr.bwN!L l'I"IJ..d..re salta I. f.SII/isficacitin EI estllo a 10 m. 1iSto~tiluli .""'<io" d.minidad 1 I'l.iIoo'''''''Nl'''''_'le...~1Io. mU~e!res.l-....l'IohaItJIlloQr. c.. .~ ..le con un luj' desenr.. para una nueva nodu .

.

. que jttega con el efecto claro-oscuro.DIIJo-.u.El cristal y los envejecidos se an conuertido en una pareja ins arable. "_'JI~n...il<flfll~'riqj.nn' TL1I. L.lq..:.u.dl Mv.'til'''FLL...o~ I.I~'-' < ~ iW~~'~ ilL1br:od-tn.ir..l _ _''_ " ..a1-1III~''''''~l'._~I'fII'Ol.... '1~ oHlr"u. i\nl .ul..

.ks tit! tOIlOS OSCUTOS. Cumhhllfii.. ocres.. pn[eeUlme1ue ~OIJtus ropas otolin."Los reJlejos del ayer baiiados de U'Lo'L'Lr. b~igt!t"l crema .. sierras. marrones.j/JUJ " Bl ora t!lIvejeddo yin muselin« dAn Jill toqu« coquetQ a tiu accesorias. .

.

rrSIJltllu-r ~l m~br a~o'npllfjJliJlt! t!J1 Ins MJhDUn ~~d"lrs. E/~allrt" J' uduaor.."Sofistica 0 d. una apflesta . £llltgro ("(In 1m clJsico. " yvanguar ista ~I pfUfJ dtllir-rlljJfJ Ie 1m ron rrt:rtido ell wdo segura J In opaon mas aeUlalia.

en su version "Los dorados" mas modema .

ml Qlc.Dt1llJl'" ~¥.:Jll....'IJJk:ll!a-.C.....nLll.. v?".n.....m..C..n.ru.-=~ ='~~~~~~.. Il\o. ...a .-.lllW~'irl.Ja1..J:..ntIM4IfIIIIII'I'Il_.1I1.~I~ "u. 'bJ..Ion."J.r1..a.III' t.s..<un.. <UM .i'>In· _IL'UfH>..Lh 051(0 UXl uQS0 y ate.lttI.y~" ....!m.. ~ .:.it. ~. TlL.n.....J..111 •...105... ::il. o..u. ~1.... MA.IbII'1pnlip1.~..dL< .«4Ifl~(-.....:pin. (:...fubn:>........x... ItWllALt.lC!l!llIipr.Jot 1. Lo ru*uftIIl . f'......:/~ ~~! W lin ruh...IIJ..h"'C\ioL.c... "'I _....rlll.M._· ~.I...... .il!..0" ....\.dilll&Jlll WIlJIIGIII"'.........w..iIJ..fmI.... r. .. (fI.ra n$ n OOJo y jo\len a !o \I0Z f. I....t:II Toil.rrp:rd coo L.drt. l""'r.onIi!!...!lIrJPo l-""ln~ nonl...d.IW~udlc. '1 " .u pl.lIlLIr~lIIn[L .T ...r.Ln~~"p.."oIt.~Rr-!""'n)...C.. "'..... . L.ldi..l1DukanJ:R.:lla"'..IL Ma1I-:o ~1!ir..

:!aO r.:ueeJdl oJCr'1 poo ~ ~ yman.isftllNoPq:los ~10 0 Ul jXlC.l0zOS gd:Jodos dal ramo 0 p_1selOS Y .O os.cIa es qJ:> no posoo ~.:. !C1S~!Mas 00 ~ pUWos se hcJl ~ "" Ul.La d0S~urTtxont0 p{ata.m& odi::<r'OS cdgcnt0S v moo 00 r.<lIo del '*'- .:J::tj()s.

est ia por lo~ verdes y los b'nfllje"'li lOnooslf11Qf'1SQ!.pI"rll his complm1fmtos~ IIp.. -deesta lffilpcrllldd 02 .

1. quo pod'~' experenentar 0. ~tn. ~LlcltllJ.....>.I. ''-''''I''"''' oJ..CulJ . f't1~pII: f'" .lrmCln~CllaJl2~in .."" ..ll.". ~v. "lwJbuur.Trd.CI1~ TIL.rir..: "'wn..Alu ....i.._'''JiliM No te limites a -e ta (tUM- Las estaooneS a lO5aS para \It'Stlrte con colore'S VNOS Imaginacion desbordante a traves de una atr6V1da £lama que clara VIda a un mpa~ 0100..o H._. :"'WJo1mi IBm}.02.""hJr!J.u di!'~!IL II'1LiwlilUly !*'..k:oIitit. GulL. TIii.lhr:tkofotllll .«.y. . CulW ~ ~L'Mb"b ~'fll.aHM:. 1'WUIdt-1l1Oll1 '·da. t:.1. tI1k-~. e o. y COOI...\jUII~ Clknl.

..undo_ .es de piedras sennpreciosas procedentes de todo eln1.....Destaean las cOlllposicion. .... .

[6 ~~.M"..).w...". Tw.~ladas de roo M~en nKIM . tOI'II!JS.###BOT_TEXT###.. (B«I~ liI!tgllQf-SS- .nfllla. ccn plcus o~. dlKD enos IJ'jboerii '1 ~r [.ta5.lI~tm eon IIn~. 1:12_ P'tlJHtZI !iA!. 1lI'"!POS cOn e3d1"l'lll de '" el'lpll(h~ ® de (1ld~flIl CQI1p ~11!f~ I' ~ pluM oomliIrlildn(Onololtll». c.tim:iJliIl eglpd:!l u..Sa._ l. CJ_ fK(!tadali_ C:olLilr 01. Pllu. CDl'tlUntill depoefIdlI!nt-l! ~~!!i.!.

amalJto. ~..~ )' pllf'l~~ Iffi ccbre AI'IIIID E'ng:~r.j:!VJ1d h~t.1gJ.a ~1'T1.. Ittl UN GIId~1!. En ~~UI OC"'~IOI'I Jir.II ·~I... '"n.re-stl§ljQSa~ JOl'e:r~a:spar.tli1.Mf.adJ...1mditi}til .'llr cg"Junto:s cen JlO5FIJHCS 1'1111 ereese Ihtl..i.iIlJdo 'j d")C1n p.ps de.al'T1aw-.I 1". na I.i1s. I!'J'Igdfladas. ue dom.l.1111 amnoe ccn "'lIt/"~ dt' tgl'1~ ccbr 'ZOli Prl'ldJl'f1[~ l~rgDJ con bell .ada (tlmbn\lrda ton m.I(oQI) l[olllbOr.aV6golll. H de . C()njUfltc de ~o"'Jlclo I'M eeeee j~u~'ldlJ-1 f J)1f'laS (gilM d[t Irregula .!'~do ton (h1P5 ~!. CON IDEAS Y APORTACIONES DE DISENADORfS Y ARTISTAS RfCONOCIDOS QUE HAC EN UNA CREACI6N CON PIEZAS DE "EL TALLER" JACI NTO ROCA D~seliadof y pmp[elariQ de Ia Joyerra FtO(~< una de Ia'S mas pres ligios<lS de Bercetcna.r~V'TIADO " DELICATESSEN" ESTA SECClCN ES UN PEQUENO LUJO.llll'oI~ ..~rl1rDClf't.l~ lifO) agata 1I!li1i!id.lnl:D !Lcu.:'111.l.

s scbnas que Sf!)Uen Ip ElcnrtlQlJe de Diagonal.l1.ROCA U~OGI JOY4!'ro. Joyedas FtOC3. fe-alleman ellnU~·re5d€!Jnosuado por eunar balD una rrusrna mesena ta ~§1~tl(. m-ilfl.o d!t (or-ll y Placa. prcpulsor del movlmreruo GATEPAC oesrl'e $U:50 ccmrerucs.6n de C. $. con una smponaete dedlc".:u:lone$ de joye-ros acureles mlflimall!. por JiI{Jnl-O ROC.:1 7' mOVlml~nIO\ ertlsnccs ublcaaa en el HOlel ArtS.t<l '5.ni!I'1I[.adl!l1a oob-IL1.stOflCO. C'nQllrl~d.~ La~ tendenctas en la esteuce H!flel~n CI~ Y 'i Ia Ifrt~a.an'l:&a 'i Ii! bell~l.l.clCln ill dls@r\o t un gr.ardl.o n E:nqen emocn.a fj]mih~ en I.aI . alta jc~eIia 'i ros 'l.p de !.a. l es un ~lfldQ embl-ematico y Singular.ln amor el of co.J....~ cuaue gE!n~r.I5 joyerres de SaJ{colona. h.s espeCtales. obriil de-I arquuecto J05tp veruederes prQlagonlsta.p1jjfJ'dt' Oi» 'o1I~ltill ell!' COfill'lrol'ldl!ll!'Sd!!col'. le y Itl df:!corac.»eooc y aStmiiando las tenoenetas r..man IA ImpoQrt.. 1934 ell er eteqe rue Pli1i~Odo(!! Gra[la DC!a (Iudila d~ Baf-celona.o('l\.llilljUIII.!l de las prezas.i. -slg . tledarado mOnumcmo h. tll!nd.a.11 vaila d-esdeo EI trere eerseae! con et pu-bh c:o ~ el arnbtente agradable O't:! I[)~ uuedcres. P"e'fldll~'r I~' de CQr~1 yrol'ldo!ll!'SoO(!OOI1(fJa alqultectura los InlMOres de las. terntnen en BaTl::e!Qna de c~da epcca tn JQ)I@rj~ RQ(.!J mOIJI mtJ:!n10S dil!' .. ClIJE' desde su fundll1(lon en 1888. bal'!ado~ e-. !!S una de lilS mas Son ocs censtantes que han alompO'llliJdO 1)1estuc 'i la creatividad de prestigIO$.ril-~u. de las ccanones Uut5 Sert.d'o pesendc d'e gen-eraci.n (Ob/ill COU~11.

Sumario .

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/74932259","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=74932259&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362,239488191,282766939,263504218,212863738,244157917,253264900,224258670,224369806,225916486,238704340,224355300,163646054,224419023,202691564,211302755,239588474,182553141,293461549,224410295,234028503,224326250,224426877,224349281,273440534,273582508,249309502,337536061,182565115,254039238,224306619,224285255,224252178,224248577,231689346,235583696,250006950,163580087,224270540,235411767,182546874,249308781,163647832,163603389,224266633,182522032,216442529,163564256,224248520,249308236,246897514,182560283,163579056,163657166],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"H0w4bTpiBsLrZlfRmMm02Abja10=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[205975047,94013961,124007512,95193439,134496838,116498537,124023253,136144993,118731362],"title_link":null,"title":"Documents Similar To El Taller nº 01","track_opts":{"compilation_id":"um1QraZzjIJKPLqjAoF4igBEwcw=","module_id":"v5a4dD94EqMp71AtAH5o9YmnWi0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"94013961":{"type":"document","id":94013961,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/149x198/cb37c92b56/1518727386?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/94013961/298x396/fdbf5b1a8d/1518727386?v=1","title":"El taller 15","short_title":"El taller 15","author":"rocondeal","tracking":{"object_type":"document","object_id":94013961,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xx4BEqaal/WHBPsmeurBNzBuI6A="},"url":"https://www.scribd.com/document/94013961/El-taller-15","top_badge":null},"95193439":{"type":"document","id":95193439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/149x198/4f25fee538/1463699525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/95193439/298x396/377b775c1c/1463699525?v=1","title":"EW1200-TOC","short_title":"EW1200-TOC","author":"Interweave","tracking":{"object_type":"document","object_id":95193439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vYl0OeqWNoBwf3u055mGwDNnHy4="},"url":"https://www.scribd.com/document/95193439/EW1200-TOC","top_badge":null},"116498537":{"type":"document","id":116498537,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/116498537/149x198/1b13c9cab8/1419966151?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/116498537/298x396/50cb2a6783/1419966151?v=1","title":"crea con abalorios 38","short_title":"crea con abalorios 38","author":"eeepc_25","tracking":{"object_type":"document","object_id":116498537,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WsOaEq+9CYkI9qUM/61rbvTs/3o="},"url":"https://www.scribd.com/document/116498537/crea-con-abalorios-38","top_badge":null},"118731362":{"type":"document","id":118731362,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/118731362/149x198/3a520203f6/1503638841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/118731362/298x396/8117567b7f/1503638841?v=1","title":"Bisuteria ","short_title":"Bisuteria ","author":"Nathaly Guerrero","tracking":{"object_type":"document","object_id":118731362,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOkEU0tnQGAtBsOF/zPq2Uns2g0="},"url":"https://www.scribd.com/document/118731362/Bisuteria","top_badge":null},"124007512":{"type":"document","id":124007512,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124007512/149x198/6116a4df4f/1484912883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124007512/298x396/972091b2c2/1484912883?v=1","title":"16 - El Taller","short_title":"16 - El Taller","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124007512,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"npvNRHcvwhegtOVRJloXq5zafQk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124007512/16-El-Taller","top_badge":null},"124023253":{"type":"document","id":124023253,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124023253/149x198/3881ca5110/1386221367?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124023253/298x396/7665d1ecf6/1386221367?v=1","title":"39 - Crea Con Abalorios","short_title":"39 - Crea Con Abalorios","author":"mi-ego","tracking":{"object_type":"document","object_id":124023253,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H/uCBpyBolPYKAr98dYs72TATsk="},"url":"https://www.scribd.com/document/124023253/39-Crea-Con-Abalorios","top_badge":null},"134496838":{"type":"document","id":134496838,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/134496838/149x198/464bab96aa/1388894423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/134496838/298x396/f744f3e106/1388894423?v=1","title":"El Taller nº 04","short_title":"El Taller nº 04","author":"Guillermo Otero Matey","tracking":{"object_type":"document","object_id":134496838,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4nfzX29XFKCKlGpwJDt8x91dptA="},"url":"https://www.scribd.com/document/134496838/El-Taller-nº-04","top_badge":null},"136144993":{"type":"document","id":136144993,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/149x198/4c5cb1985d/1511463703?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/136144993/298x396/1706f868ac/1511463703?v=1","title":"Bisuteria Con Cuentas","short_title":"Bisuteria Con Cuentas","author":"jomavia","tracking":{"object_type":"document","object_id":136144993,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PWs/+LcLrqn51PJbXi+gTzXS+1M="},"url":"https://www.scribd.com/document/136144993/Bisuteria-Con-Cuentas","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1540221265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1540221265?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6pmD8+OSgkitlLo/VYaqjW95A1k="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1540227673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1540227673?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CLwD+qfpmRc9ASjo6A2fnCuHMDo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1540228590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1540228590?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UXyzb1ZPYj7F8OVmWGI5VptdM5Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1540233774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1540233774?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"phHFfp7jIqnYsEc1gizDKXmqM/4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1540220951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1540220951?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"W+JeZamAcwLgQ6O0p1V9lkMESVQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1540224893?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1540224893?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"16dKBGVXul73FjCJx5EvKZXiJsI="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163657166":{"type":"book","id":163657166,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/149x198/bf3b773b78/1540224316?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163657166/298x396/9446ea1bc2/1540224316?v=1","title":"A Tree Grows in Brooklyn","short_title":"A Tree Grows in Brooklyn","author":"Betty Smith","tracking":{"object_type":"document","object_id":163657166,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9WnfM3zrMqIjkd1LmYvueMSc1SQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/163657166/A-Tree-Grows-in-Brooklyn","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1540221076?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1540221076?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pmCPzxlx3U+8gmWaHExpQ87q1HU="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1540228429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1540228429?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QmHe0UOGzIoCzPQUwhfQX8kYfX0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1540227754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1540227754?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yV6gEVJ6vVMmDM7B8kL7TD5e99s="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1540225166?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1540225166?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gKpa4cHvMjKUIN0IDQ8OfIvkI08="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1540227156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1540227156?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5bzA8XbE7cq+FxDmsgh6dcVK+mI="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1540230930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1540230930?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HqfENVRfFndjH5Cbz6Drmv6/HYE="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"205975047":{"type":"document","id":205975047,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/205975047/149x198/564de558f6/1392010046?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205975047/298x396/6071550839/1392010046?v=1","title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","short_title":"Bijoux Tisses - Perles a l'Aiguilles","author":"didojones","tracking":{"object_type":"document","object_id":205975047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FBSaKHON9MbNA2OlVAW3w+nXCME="},"url":"https://www.scribd.com/doc/205975047/Bijoux-Tisses-Perles-a-l-Aiguilles","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1540231537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1540231537?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TaqBLBPFVNE43kbCurMf5nsoYFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1540229472?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1540229472?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4p6c6uDj1GFCx5b945y2968sz1o="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1540221846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1540221846?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3kSEMLoP45Pqu/UJNPYEIYLNyyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1540232583?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1540232583?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"si3vS6wTH7BX/ybqSr2Z9D+2lhc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1540217899?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1540217899?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"rsAfK3cB5pA/sS1MFmJKk4R3+VE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1540224079?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1540224079?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vncCqCIPwZEKquthnHxAKta4EH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1540235522?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1540235522?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p0dw6WsKtJ03vpOP6XzREBAM6z4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1540236338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1540236338?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pXLRUHuBap1VToj+6UFi1nADuE8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1540235011?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1540235011?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KNJ03JOodaNjGGVyUHpeQx5A4OQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1540217908?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1540217908?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7YCQsXEe6nmkj/fydo8SqP/vP+A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1540232140?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1540232140?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ds7a1uy5+Mr8Ymf+J2y7e0u4zQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1540228530?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1540228530?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HzuDTjEXaKgMpI0Atvou2LfhU7M="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1540238063?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1540238063?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BqczwN1GoKeFel0Uq7cICk8kEvU="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1540224937?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1540224937?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBvfITfTKStbMqYAhMjrf2IIwe8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1540225025?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1540225025?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nrMzZrct0jqml/3/uQe0oCySJ3A="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1540224615?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1540224615?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fxmQwjuE2KXV+3FKWRxMnvvZ61k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1540224658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1540224658?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EI9in38cVyp5MQS4APX0J2oVVO8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1540221883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1540221883?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q3F3G6TfkCoKsc3tOMap8N5EzdE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1540228013?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1540228013?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T4MQbiTx3nW+acG6BXShLVQOCok="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1540218032?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1540218032?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Eqz2Cl9cX1Azj3OXkgnp6fsmI/I="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1540231002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1540231002?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ny5iNsRYodjOB4ZlxJXiUr7/PaA="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1540224782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1540224782?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yA1mL2Q0Sivw2C9vAhIna53hfEI="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1540231823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1540231823?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QzJkHqoS+S2FYhVkV/8zD+NAtgg="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1540227820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1540227820?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K5FJ0GDBUELdbfDOjIE+5/slKoo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1540221700?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1540221700?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9uZj4QPobB8YqaV4hJbSXK6Vwdk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1540232071?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1540232071?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1P116bTDQ6GRh7Er4IxHdenSOb0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1540227002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1540227002?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S5yFOm7BUZxX5coj06PvCUG7i0c="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1540233603?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1540233603?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBOAUcwGH+c2/m4QNtHaVt9mde4="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1540222365?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1540222365?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aFVJ9+Lj7qPMSM3BaUNnAsxqomw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1540229281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1540229281?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m+R82HB7fMaOKoFuRaTsBDKh0bA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1540222858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1540222858?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gorPLvPc85P31ouoH5ZhyuGX2sc="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1540222756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1540222756?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8RpebbR1cWBihXz+Hcl8tMmQFi0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1540232438?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1540232438?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"p/0SkTc+ts/3pX9I8AEZl/cwH9k="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1540228568?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1540228568?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hEbRyGFykYLeDCeK4PZsXYDsLzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1540230637?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1540230637?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S7TKCxnJ1NmOYmGmMJrkoTELrQs="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1540229512?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1540229512?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1buYbnPomehcH8MZ/bJdw9DF9Ok="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1540237537?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1540237537?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vpE61+cFvj4mlu8CJfO7JZTNmGs="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1540229713?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1540229713?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQN9xyUzXVHMjHV5IsSal0Se9Mo="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1540225824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1540225824?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZiRW8jDOnnncpIw+E1UhnJz4Ci4="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1540233930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1540233930?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SS5IItkNIccy+7Zjr/C/5GXAYK0="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/74932259","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5&auth_token=6%2FC2rc0ijYsM5elkfLKvzMaZzeA%3D&authenticity_token=6djcoVe864r9IX%2BpprGTFP47X0cqVlILIJM89%2BMiufOtRjx%2FZlglqQT6JAP6fnfMS8fOZedD9Hxw54U3p%2FFt2g%3D%3D&expires=1540845396&wordDocumentId=74932259&wordUploadId=77960399"},"renewal_nag_props":null}-->