You are on page 1of 73

1. A fogak fejldse A fogkezdemnyek kialakulsa az els kialakul kplet a foglc o a szjreg nylkahrtyjnak C alak kiemelkedsvel jn ltre o a 6.

. hten alakul ki a foglc 10-10 helyen a mlybe terjed, ezek lesznek a fogbimbk A fogfejlds sapka-stdiuma a fogbimb szjregtl tvolabbi vge behzdik, sapkaszer szerkezet alakul ki a sapka kt rtege a kls s bels zomnchm a bimb bels tert a zomncpulpa tlti ki a behzdst a fogpapilla tlti ki o ez a crista neuralisbl szrmaz mesenchyma A fogfejlds harang-stdiuma Dentin- s pulpakpzds a fogpapilla mesenchymasejtjei a bels zomnchm mellett odontoblastokk differencildnak o ezek dentint termelnek o a dentin termelse kzben a sejtek a fogpapilla fel htrlnak, de kzben egy nylvnyuk a dentinben marad ez az odontoblast- vagy dentinnylvny o az odontoblastok az egsz let folyamn termelik a praedentint, ami dentinn alakul a fogpapilla tbbi sejtjbl alakul ki a fogpulpa Zomnckpzds a dentinkpzdssel egyidben folyik a bels zomnchm sejtjei ameloblastokk alakulnak o ezek a dentin felsznre zomncprizmkat halmoznak fel o ekzben egyre tvolodnak a dentintl, a zomncpulpa fel nyomdnak itt atrophizlnak o egy tmeneti vkony hrtya alakul ki o ez a fogcuticula, a fog ttrse utn hamarosan levlik A foggykr kialakulsa akkor kezddik meg, amikor a zomnchm a mlyen lv mesenchymba penetrl o ez a hmgykrhvely ennek hatsra a fogpapilla sejtjei dentint termelnek o ez folytonos a korona dentinjvel a dentin folyamatosan szkti a fogpapillt, vgl kialakulnak a gykrcsatornk a dentinnel szomszdos mesenchyma specilis szerkezet csontot kpez o ez a cementllomny o az ezt termel sejtek a cementoblastok A fogak fejldsi rendellenessgei I. Szmbeli rendellenessgek Hyperodontia- Fls szm fog vagy fogak. o Oka:

tbb fogcsra kpzdtt a foglcbl, a szablyos szmban keletkezett fogcsrk valamelyike hasadt Dens supernumerarius: a szmfeletti fog szablyos nagysg s alak Dens supplementarius: a rendesnl minden tekintetben kisebb, cskevnyes fog o Elhelyezkedhetnek: a fogvben, a fogven bell vagy kvl Hypodontia- Hinyos fogazat o A fogkpletben a megadott fogaknl kevesebb szerepel

Aplasia, agenesia dentis, oligodontia- Klinikailag szlelt foghiny Rendesnl kevesebb szm fog. o Agenesia oka: - a fogcsra hinya o Aplasia oka lehet: fogelveszts (trauma, fogszuvasods, foggybetegsg), a fog visszamaradsa az llcsont mlyben a tejfoggal egytt a marad fog csrjt is eltvoltottk. Anodontia dentium o Anodontia partialis- Nagyobb fogcsoportra vonatkoz foghiny o Anodontia totalisAz egsz fogazat hinya Fogssszenvs (concretio dentinum): o Az sszekttetst a fogak gykereit bort cementllomny ltesti. o Oka: helyszke, a fogak egyms kzelbe kerlt gykerei kztt a csontszvet felszvdik s mindkt fog gykrhrtyja srl, a srls reparcija folyamn jonnan kzs cementllomny kpzdik s szilrd sszektetst hoz ltre a fogak gykerei kztt. Kettztt fogak o Ikerfog (dens geminatus, geminatio dentium): a fogfejlds korai szakban alakul ki a koronai rsz, klnbz fokban hasad minl korbban trtnik ez, annl kifejezettebb lesz a korona kettosztottsga a gykr kzs o Fogsszeolvads (fusio, confusio dentium): Kt fejldsben lv fogcsra sszeolvadsbl szrmazik. Az sszeolvads helye s mrtke vltoz, vonatkozhat a koronai rszre, a gykrre vagy az egsz fogra.

II. Mretbeli, alaki rendellenessgek

Makrodontia (megadontia, gigantismus dentis): A fog lnyegesen nagyobb mret az tlagosnl

Ez vonatkozhat: csak a koronra (gigantismus coronae) a gykr tlagos nagysg, csak a gykrre (gigantismus radicis) a korona tlagos nagysg Lehet: csak egyes fogakon, de lehet az egsz fogazaton.

Mikrodontia (trpefog): A fog vagy fogak a normlis varicinak szmt kicsiny fognl is kisebb mret(ek). o Lehet csak egyes fogakon, de lehet az egsz fogazaton. o Leggyakoribb elfordulsa: fels kismetszk (megvltozik a fog alakja is) blcsessgfogak

Alaki rendellenessgek: o Szmfeletti cscsk Gyakran fordul el, normlis varins a Carabelli-fle cscsk: a korona palatinlis felsznnek mesialis rszn helyezkedik el, de nem ri el a rgfelszn szintjt. Mindig szimmetrikusan fordul el. A 2. fels nagyrln, leggyakrabban a 2. fels tej moralisokon. o Szmfeletti gykerek gyakran fordulnak el rendes alak s nagysg koronai rsz mellett gyakran szmfeletti gykere van a blcsessgfognak als molarisokon fordul el a jrulkos harmadik gykr III. Szerkezeti rendellenessgek Amelogenesis imperfecta: o Dominnsan rkldik, o A marad fogakon nem vagy csak vkony rtegben fejldtt ki a zomnc, o Az egsz fogazatra kiterjed, o A fogak kisebbek s ritkbb elhelyezkedsek, o A zomnc elvkonyodott, prizmi tredezettek, o A zomnc porlkony, fnytelen, gyorsan lekopik s megbarnul.

Dentinogenesis imperfecta (opaleszkl dentin): o Autoszomlis dominns gn rkti. o Elfordulhat: egszsges egyneken, vagy csontrendszerbeli betegsg rszjelensge (osteogenesis imperfecta) melyre jellemz a csontok porzussga (osteoporosis) s trkenysge (fractura), az rzkszervek betegsge (kk sclera, sketsg). o Jellemzi: Az elvltozs mind a tej mind a marad fogazatra vonatkozik

A felletes dentin sok esetben normlis szerkezet, alatta viszont szablytalan tg csatornkat tartalmaz, a pulpareget majdnem teljesen elzr kros dentin van A foggykerek rvidek, fejletlenek A fogak alacsonyak, a koronk domborak. A fog szne lehet: egyenletesen szrke, barna, srgsbarna vagy kkesbarna. A zomnc gyakran letredezik, vagy lekopik A fogak fjdalmat nem okoznak, ingerekkel szemben gy viselkednek mint a normlis fogak Nha nygyullads ksri

Hypoplasia- A fogakon a zomnc vagy a dentin egyes rszleteinek, esetleg egsznek hinyos kialakulsa vagy elmeszesedse. o A klnbz rtalmak: vagy a zomckpz szerv ameloblasztsejtjeinek mkdst megzavarjk s gy a zomnc szerves vza hinyosan kpzdik, vagy a dentin mineralizcijnak zavara miatt interglobulris rk maradnak vissza a dentinben. o Okai: tpllkozsi hiny (angolkr D vit hiny, A, C vit hiny,) heveny fertz betegsgek (kanyar, brnyhiml, himl, scarlatina, dyphteria) Connatalis syphilis (Hutchinson tra le 1856-ban) Hutchinson fog fleg a fels nagymetszkn a fogkorona hord alakra emlkeztet, a fogak keskenysgk miatt nincsenek rintkezsben, kzttk diastemk vannak, az als nagyrlk rgfelszne hinyosan fejlett csipkzett, cscskei szablytalanok - szederfog Endocrin zavar hypocalcaemia helyi fertzs, trauma Turner fog: a fogkorona kisebb mret, szablytalan s barna szn , a zomnckpeny hinyosan kpzdtt. Az elvltozst a megfelel tejfog periapicalis gyulladsa okozza, gy hogy bizonyos fokig rterjed a marad fog csrjra s megzavarja a zomnckpz szerv mkdst. Fluor (vegyi hats) Foltos zomnc (Fluorosis) -az elvltozs csak a marad fogakon figyelhet meg. Ok: az ivvz fokozott fluoridtartalma (szletstl kb. 2 ves korig isszk ezt a vizet azokon jelentkezik). IV. Eltrsi rendellenessgek Okai: o rachitis o veleszletett lues o mongolismus o myxoedema

gyermekkori tpllkozsi zavarok o nha semmifle okra nem lehet visszavezetni. V. Helyzeti rendellenessgek egyes fogak s fogcsoportok: o occlusio vestibularis - a fog a koronai rszvel a szjtornc irnyba dl o occlusio oralis - a fog, soron belli helyzetben van o supraocclusio - a fogkorona tlr a rgskon o infraocclusio - a fog nem ri el a rgskot o occlusio mesialis et distalis - a fog elre vagy htra dl o torzio - a fog a helyn marad, sajt hossztengelye krl elfordul o transzpozci - a kt szomszdos fog helyet cserl egymssal o ektpia - a fog teljes egszben a fogsorv mellett (orlisan vagy vesztibulrisan) helyezkedik el. o heterotpia - a fog a fogsortl tvolabb fejldik, pl.orrmellkregben, szemgdr fenekn o occlusio traumatica - a fogak hibsan rintkeznek egymssal, ennek kvetkeztben tlterheldnek s id eltt meglazulnak o inklinci - a fog tengelye krosan megdlt fogsorok zrdsi hibi (dysgnathik): o prognathia maxillaris - a maxilla frontalis irnyban val tlnvekedse (protrakci) o prognathia mandibularis (progenia) - az llkapocs elrellsa o retrognathia maxillaris - a fels llcsont htrahelyezdse (retrakci) az orrgykhz kpest. o retrognathia mandibularis - az llkapocs htrahelyezdse (retrakci) a koponya tbbi rszhez kpest o Mlyharaps - a felsmetszk az tlagos 1-2 mm-nl nagyobb mrtkben takarjk az alskat o fedharaps - a mlyharaps vltozata, a fels frontfogak meredeken lefel llnak, hossztengelyk prhuzamos az alskval, ezrt zrdskor az als fogak a felsk mgtt felcssznak, s nem tmaszkodnak meg a felsk palatinlis felsznn. o Nyltharaps (apertognathia) - a fogsorok centralocclusis helyzetben a fels s az als frontfogak kztt fggleges rs marad. o fogtorlds - a fogak zsfoltan, rszben egymst takarva helyezkednek el. o keresztharaps - egy vagy tbb fels fog az als fogakhoz kpest oralisan helyezkedik el. o protrusio dentium - a frontfogak gy dlnek elre, hogy csak a fogak hossztengelye dl, a gykerek cscsa a helyn marad o retrusio dentium - a frontfogak htradlnek, de a gykrcscsok a helykn maradnak. Lobodontia dentium (sszetett fogrendellenessg) A fogak szmbeli, alaki, nagysgi, helyzeti, eltrsi s szerkezeti elvltozsai a szjban egyidben vannak jelen. rklhet, ritka

2. Arc s szjpad fejldse (hasadkok) Az arc fejldse Az arcnylvnyok s szrmazkaik az arcnylvnyok az els garatvbl alakulnak ki o ez a 4. hten trtnik o a maxillaris nylvny a szjnylstl lateralisan helyezkedik el o a mandibularis nylvny a maxillaristl caudalisan o a homloknylvny az agyhlyagoktl ventralisan lv mesenchymbl fejldik az arc kpleteit fellrl hatrolja kt oldaln az elagy induklja az orr- vagy szaglplacodok kialakulst az 5. hten az orrplacodok a mlybe tremkednek o kialakulnak az orr- vagy szaglgdrk, krlttk pedig a lateralis s medialis orrnylvnyok a 6-7. hten a maxillaris nylvnyok nvekszenek o a medialis s lateralis orrnylvnyokat a kzpvonal fel nyomjk o a ktoldali medialis orrnylvnyok sszennek o a medialis orrnylvny s a maxillaris nylvny is sszen kzttk alakulnak ki az orrlyukak o ez a kt nylvny alkotja a fels ajkat a lateralis orrnylvny az orrszrnyat alkotja o a lateralis orrnylvny s a maxilla kztt alakul ki a sulcus nasolacrimalis s a saccus lacrimalis A szjpad a kt medialis orrnylvny sszenvse adja az intermaxillaris szegmentumot o labialis komponense adja a philtrumot o felsll-komponense hordozza a ngy metszfogat o palatinalis komponense adja a primer triangularis lemezt vagy primer szjpadot a maxillaris nylvnybl a nyelv mell szjpadnylvnyok nnek be o ezek ksbb felemelkednek, s a nyelv fltt sszennek o ez adja a szekunder szjpadot o az orrsvny megnylik lefel, s sszen vele Hasadkok: gyakori rendellenessgek, arcdeformitssal s beszdzavarral foramen incisivum eltti, ells szajpadhasadkok: o fels llcsonti nylvny s medilis orrnyulvny sszenvsnek rszleges vagy teljes elmaradsa o lehet alig szlelhettl, akr orrig hzd ajakhasadk o slyos esetben a maxilla is hasadt o ide tartozik: oldals ajakhasadk fels llcsonti hasadk hasadk a primer s secunder szjpad kzt

foramen incisivum mgtti, htuls szjpad hasadkok o szjpad nylvnyok sszenvsnek elmaradsa a szjpadnylvnyok kis mrete, a nylvnyok kiemelkedsnek elmaradsa, sszenvsk akadlyozottsga, micrognathia miatti nyelvsszehzds miatt o csak hasadt uvultl akr secunder szjpad teljes hosszban hzd hasadkig o ide tartozik: (secunder) szjpadhasadk hasadt uvula foramen incisivum eltti s mgtti hasadkok kombincija (nylajak s farkastorok) ferde archasadk o fels llcsonti nylvny s oldals orrnylvny sszenvsnek elmaradsa o ilyenkor a ductus nasolacrimalis ltalban nyitott a klvilgra median ajakhasadk o ritka o kt medilis orrnylvny medilis skban nem egyesl o ltalban az orr jobb s balfele kzt mly hasadk o gyakran szellemileg retardltak, az agyfejlds is rendellenes ajak- s szjpadhasadk is multifaktorilis ajakhasadk 1000 szlsbl 1, frfiakban gyakoribb, gyakorisga az anya letkorval n szjpadhasadk 2500-bl 1, inkbb nk, anyai korral nem fgg ssze nkben a szjpadnylvnyok 1 httel ksbb nnek ssze terhessg alatti antikonvulzv terpia (pl. phenobarbitl, difenilhydantoin) nveli a szjpadhasadk kialakulsi valsznsgt

3. A fog rszei, fogak jellse, fog koroninak felszne Fogak anatmija: korona (corona dentis) o a klinikai korona a fognak, azt rszt jelli, amely lthat, teht az nytl koronlisabban elhelyezked rszt. o Az anatmiai korona ezzel szemben nem vltozik, mindig a zomnccal fedett rszt jelli. fognyak (cervix dentis) gykr (radix dentis)

Fogak jellse: Zsigmondy-fle kereszt (jobbrl, balra 8-1|1-8) FDI (Federation Dentaire Internationale (J-B (fent) 18-11|21-28, lent 48-41|31-38) Kvadrnsok s felsznek Kvadrnsok a jobb fels kvadrns az 1-es a szmozs irnya szembl nzve ramutat jrsa szerinti Felsznek kls: vestibularis o 1-3: labialis o 4-8: buccalis bels: oralis o 1-3: palatinalis o 4-8 lingualis kzpvonal fel: mesialis kzpvonaltl tvolabb: distalis rgfelszn (4-8): occlusalis Cscskk s barzdk a 4-8 fogak rgfelsznn tallhat kpletek Fogak csoportostsa Az emberi fogazat heterodont, gy a csoportok: metszfogak (dentes incisivi), szemfogak (canini), kisrlk (premolares), nagyrlk (molares) (2-1-2-3) Metszfogak: Kzvetlenl a szjreg nyilsnl tpllk leharapsa, feldarabolsa egyb szerep: hangkpzs, arc eszttikja, ajkak tmasztsa, mandibula pozcionlsa approximlis irnybl hromszg alak korona incisialisan keskeny rglben vgzdik vestibularis irnybl a fels metszk koronja lapt, alsk trapz alak lt. 1 gykerek kvadrnsonknt 2 db

Szemfogak: fogv szgletben szerep: tpllk megragadsa, letpse, darabolsa beszdhangok kpzse arc eszttika leghosszabb gykerek approx: hromszg alak korona incisilis le vastagabb, mint a metszk, kzpen cscsot kpez kvadrnsonknt 1 db Kisrlk: arc eszttikja, szjzug altmasztsa, harapsi magassg fenntartsa rgs tp s rl szakaszban van szerepe rgfelsznk vanm 2 ill. 3 cscskkel 1 ill. 2 gykr kvadrnsonknt 2 db Nagyrlk: nagy rgfelszn, tbb cscsk, tbb ers gykr rgs sorn nagy erk kifejtse tpllk zzsa, rlse arc vertiklis dimenzijnak fenntartsa szles rgfelszn 3-5 cscskkel vltozatos szm gykr kvadrnsonknt 3 db maradand fogazat o 1-2: metszk o 3: szemfog o 4-5: kisrlk o 6-8: nagyrlk Fogak azonostsa (fleg igazsggy) Jelek (Mhlreiter jelek) 1. lszgleti jel: a metszk incizlis lei mezilisan egy lesebb szgben tallkoznak az approximlis felsznnel, mint a disztlisan. Ezenkvl a disztlis sarok jobban lekerektett. 2. a gykrtengely distal fel dl 3. gykrcscsi jel: a gykrtengely distal fel dl 4. A grbleti jel a fogak vesztibulris felsznn rvnyesl: a felszn grblete mezilisan kifejezettebb, mint disztlisan. gy a fog oro-vesztibulris tmrje nem a fog kzepre esik, hanem kiss mezilisan. 5. korona dlsnek jele: A gykr s a fogkorona tengelye ltal bezrt szget jelli. gy, approximlis irnybl nzve, az als fogak koroni lingvlis mg a fels fogak bukklis irnyba dlnek. 4. Fogak felismersre szolgl jelek, a marad fogak morfolgija, a tejfogak elklntse a marad fogaktl, a fogak szveti szerkezete

Fogak szvettani szerkezete: zomnc (enamelum, substantia adamantina) o ectodermlis eredet o ameloblastok termelik o szervezet legkemnyebb szvete o specilis kristlyszerkezet (kristlykteg, zomncprizma) o rideg, trkeny o vastagsga vltoz o svnyi anyag tartalma az letkorral vltozik o rett zomncra jellemz az l sejtek teljes hinya o szne vltoz, ttetsz dentin (dentinum, substantia eburnea) o ksz. eredet o a fog f tmegt teszi ki o 70% svnyi anyag, 20% szerves anyag, 10 % vz o kevsb kemny, mint zomnc o dentintubulusok alkotjk, bennk adantoblastok nylvnyai o szerkezete a kifejlds utn fiziolgis krlmnyek kzt nem vltozik o dentincstornkban folyadk o fjdalomingerek a tubulusokon keresztl kzvettdnek (folyadk ramlshoz kapcsoldik) o szne srgs o primer, szekunder, tercier dentin fogbl (pulpa) o a fog kemnyszvetei ltal krbezrt szvet o kls rtegben tallhatk az odontoblastok o dentin s zomnckpzds irnytsa o vdekez funkcik (tercier dentin) o rzkels o szvettana: odontoblastok, fibroblastok, differencilatlan sejtek, immunrendszer sejtjei, I. s III. tp. kollagn, glikoproteinek cement (cementum, substantia ossea dentis) o a fogat rgzt ngy szvet (fogmeder, gykrhrtya, fogny, cement), a parodontium egyik alkotrsze. o Embernl csak a foggykr felsznt fedi. o Legvastagabb a gykrcscsnl, majd a zomnc-cement hatr fele fokozatosan vkonyodik. o F funkcija a gykrhrtya rostjainak az elhorgonyzsa. o A kmiai sszettelt tekintve a csonthoz hasonlt, de hinyoznak belle az erek s idegek. o Megklnbztetnk sejtes (cellulris) s sejtmentes (acellulris) cementet. o Acellulris cement fedi a gykr egsz felsznt, ezt fedi a gykrcscsi harmadban a cellulris cement. Ez utbbi a cement gyors lerakdsa kzben jn ltre, amikor a sejtek benne maradnak a cement llomnyban.

o A cementben ktfle rosttpust klnbztetnk meg: egyrszt a gykrhrtya ltal termelt s a cement felsznre merleges Sharpeyrostokat (extrinsic), msrszt a cementoblasztok (cementet termel sejt) ltal termelt s a gykrrel prhuzamos lefuts intrinsic rostokat. tejfogazat morfolgia: o maradra hasonltanak, kivve az els tejrlket o kisebbek, zmkebbek, mint maradk o zomnc s a dentin arnyban vkonyabb o kontaktpontok helyett kontakt helysznek o gykrcsatorna lefutsa szablytalanabb, gyakran szvevnyes Szmuk: o 1-2: metszk o 3: szemfog o 4-5: nagyrlk Maradand fogak morfolgija: A fels fogsor fogai F1 o lapt alak korona F2 o szintn lapt alak korona o kisebb, lekerektettebb, mint a F1 F3 o hztetszer felszn o a cscs nem kzpen van o a distalis lejt hosszabb F4 o 2 cscsk a cscskk egyms mellett, a vestibularis nagyobb o 2 gykr, a cscskknek megfelelen F5 o hasonlt a F4-eshez o ltalban 1 gykr F6 o 4 cscsk a kt buccalis kzel egyforma nagy a kt oralis kzl a distalis jval nagyobb ez megfelel annak, hogy ehhez nem tartozik gykr o 3 gykr buccalisan 2, palatinalisan 1 F7 o hasonlt F6-ra, de vltozatosabb o 3 gykr

F8
o

hasonlt az F7-re, de mg vltozatosabb o a gykerek szma is vltoz Az als fogsor fogai A1 o sszenyomott, kis fog o a legkisebb fog mind kzl A2 o nagyobb A1-nl A3 o hasonl a fels 3-ashoz A4 o hasonl a fels 4-eshez, de kevsb ovlis, inkbb kerek o 1 gykere van A5 o hasonl az als 4-eshez, de kisebb a klnbsg a kt cscsk kztt o 1 gykere van A6 o 5 cscsk, az F6 ngy cscske mellett van egy vestibularis cscsk distalisan o 2 gykr a mesialis gykrben kt csatorna fut A7 o ltalban 4 cscsk, de lehet 5 is A8 o hasonl az A7-hez, de vltozatosabb 5. A fogak ttrse (eruptio) s a fogzs idrendje Eruptio s dentitio eruptio: a fogak eltrse dentitio: az egsz folyamat a fogfejldstl az occlusioba illeszkedsig A tejfogak ttrsi sorrendje als 1: 6 h fels 1: 10 h fels 2: 12 h als 2: 14 h fels 5: 15 h als 5: 16 h fels 3: 19 h als 3: 20 h als-fels 4: 24 h A maradfogak ttrsi sorrendje als-fels 6: 5-6 v als 1: 6 v fels 1: 7 v

als 2: 7 v fels 2: 8 v als-fels 4: 10-11 v als-fels 3: 11 v als-fels 5: 11 v als-fels 7: 11-12 v als-fels 8: 18-20 v

I. Els fogzsi rendellenessgek: Id eltti tejfogzs (dentitio praecox): A tejfogak a 6. hnap eltt kezdenek ttrni. Dentes neonatales: Szlets utn egy hnapon bell eltr fogak. Veleszletett fogak (dentes connatales): Az als metszk helyn l apr, fogszer kpzdmnyek. Gykerk nincs, felsznesen, lazn lnek a nylkahrtyban. A szoptatst akadlyozza el kell tvoltani. Dentitio tarda (elhzd fogzs, ksi tejfogttrs): A tejfogak eltrse ksn, az tlagos idn tl 6-8 hnappal indul meg. II. Msodik fogzsi rendellenessgek: A 6. letvtl kezdve kezdenek eltrni a marad fogak, rszben a kihull tejfogazat helyn, rszben a tejfogazat helytl distlisan. Persistentia: A tejfog idn tl megmarad. Impactio dentis (fogbekelds): Az ttrni kszl fog kt anatmiai akadly kz keldik (csontba vagy fogba tkzik). Retentio dentis (fogvisszamarads): A fog az ny alatt marad, rszben vagy egszben csontosan fedve s nem mutat trekvst, hogy eltrjn. Impactlt vagy retinelt fogak gyakorisga: 1. blcsessgfog 2. szemfog 3. msodik kisrl 4. szmfeletti fog 5. tbbi fog Impactlt vagy retinelt fogak okai: - helyhiny - fogcsra abnormis elhelyezkedse - a korona s a gykr abnormis mrete s alakja - sszeolvadt, sszentt fogak - grbe gykr

- llcsontokat rt rtalmak a fogcsra fejldsidejn - szmfeletti fogak - fog helyn fekv tumor (odontoma), follicularis cysta - rkls Jelentsge: - lehet, hogy egsz leten keresztl vltozatlan, rendellenes helyzetben semmifle zavart nem okoz. - kialakulhat a retinelt fog koronja krl follicularis cysta, pericoronitis - idegtrzseket vagy ideggakat nyomva neuralgiform fjdalmakat okozhatnak - a szomszdos fog gykerhez szorulva azon resorptit hozhatnak ltre s gyulladst. 6. A fogorvosi vizsglat mdszerei ltalnos s fogszati anamnzis, (krdv), jelen panaszok o fontos a korrekt dokumentci (ksbbi szemlyazonosts) o dentlis edukci o llapotosok felvilgostsa, kisgyerekek szoksainak alaktsa o - ltalnos: szv-rrendszeri bet., vrzkenysg, fertz bet., diabetes, lgzszervi betegsg, stb o - fogszati: panaszok!, szjhigins szoksok, tpllkozsi szoksok, rszeslt e prevenciban, stb megtekints o megfelel megvilgts mellett o esetleg lupe, intraoralis kamera o rkszrs!!! tapints o thajlsok tapintsa o fogak tapintsa fogszati szondval (egyenes, horgas) kopogtats o szonda nyelvel vatosan! rharaptats rntgen szloptiks vizsglat (nagyteljestmny halognlmpa) lzer fluoreszcencia caries detektor festk 7. A fogszuvasods epidemiolgija s patogenezise A caries a fognak a szjreggel rintkez felsznn kezdd, a felsznrl a mlybe progredil, idlt folyamat, amelynek lnyege a kemny fogszvetek irreparbilis roncsolsa. Demineralizcis s remineralizcis folyamatok eredje Kezdetben reverzibilis

Cariogn noxk ismtld behatsra

8. A fogszuvasods kialakulsa s tnetei Definci A fog kemnyllomnynak pusztulsval jr betegsg, melynek jellemzi: progresszv destruktv irreverzbilis irreparatv Elidz tnyezk szabad fogfelszn: a szjreg flrjval val kontamincit teszi lehetv o az t nem trt fogak nem szuvasodnak o rszben ttrt fogak szabad felszne mr szuvasodhat bakterilis plakk: a dentalis plakk baktriumokat tartalmaz szubsztrt: a tpllk fermentlhat, a baktriumokhoz eljut id: a mineralizci-demineralizci egyenslynak tarts felborulsa szksges o savas pH-n a zomnc demineralizcija megindul ez pH 6,3 alatt trtnik meg, a normlis pH 6,3-6,4 o a nyl pufferol hatsa fiziolgisan kpes ezt a pH-t fenntartani Korfggse a fogaknak posteruptiv maturatioja van o ennek lnyege, hogy a fog a nylbl vesz fel szervetlen skat o a fog kemnyebb s sttebb vlik a korai posteruptiv idszakban a fog nagyon srlkeny o rampant caries: a gyermek fogainak nagy rsze carieses o caries alba: a fiatal korban gyorsabban kialakul, puhbb szerkezet caries ksbbi elvltozsok o kzpkorban a caries barns, darabos o ids korban egszen fekete, caries nigra ilyenkor a caries progresszija lass le is llhat, ez az arrested caries

Tpusai Macula cretosa vagy caries incipiens krtaszn, fehr folt inspectioval nehz szrevenni, panaszokat nem okoz specilisan vizsglhat RTG-nel, szrnyas o az anyaghinyos terletek feketn brzoldnak vizsglhat lmpval o az rintett terlet nem engedi t a fnyt nem szabad szondval vizsglni! o ennek oka, hogy rteges szerkezet o a felszni kemny rteg alatt lgyabb szerkezet zomnc van ha a felletn repeds keletkezik, progredil Kezelse ekkor mg a mineralizci helyrelltsval az elvltozs visszafordthat fokozott szjhiginia, trendvltoztats fluorkezels o fogorvosi lehetsgek: fluoridtartalm lakk fluoridos lakkot tartalmaz snbe haraptats o otthoni lehetsgek: szervetlen fluorid: kevsb hatkony szerves fluorid: hatkonyabb Caries inicialis vagy superficialis diagnosztikai jele, hogy megakad benne a szonda irreparbilis o kezelse tmssel trtnik Caries media a dentin fels rtegt is rinti a paaszok csak ingerre jelentkeznek o hideg, meleg, ozmotikus hatsok, fleg az des o csak addig llnak fenn, amg az inger tart o a panasz az inger intenzitsval arnyos kezelse tms diagnosztikja: o megakad benne a szonda o direkt lthat lehet o indirekt mdon lehet lthat ilyenkor az elvltozs nem ltszik, de fltte a zomnc szrke Caries profunda az elvltozs elri a fogpulpt jl lthat a fjdalom a kivlt inger megszntvel is fennll kezelse: o plasztikus tms

szilrd tms o korona Caries penetrans elrehaladott, a fog jelents rszt teljesen elpusztt elvltozs 9. A fogszuvasods megelzse s gygytsa A helyes tpllkozsrl, meg fogmossrl tudtok reglni, itt most csak a Fluor prevencira trek ki A caries primaer prevencijnak hrom alappillre van: 1. fluoridok ltalnos s helyi alkalmazsa 2. helyes tpllkozs 3. megfelel szjhigine A fluoridok cariesprotektv hatsa: a fogzomnc savakkal szembeni rezisztencijt fokozza a fog eltrse eltt endogn ton hat a fog kemnyllomnyra, a fog alakjt befolysolja(kisebb cscskk, seklyebb barzdk) gtolja a cukorbonts sorn egyes bakterilis enzimek mkdst, a baktriumok anyagcserjt Fluoridprevenci 2 ton lehetsges: o fluoridok ltalnos bevitele a fog eltrse eltt o loklis kezels a fog eltrse utn ltalnos elvek fluorid prevencinl o optimlis napi fluor bevitel: 0,03-0,04mg/testtmegkg, tl. 1-2,5g o dosis toxica: 125mg o dosis letalis: 2500mg ltalnos prevenci 1. Ivvz-fluorozs - 1mg/l F 2. S fluordstsa - 250mg/kg 3. Tej fluordstsa - nehezen kivitelezhet 4. Fluorid tablettk - Dentocar Loklis Prevenci 1. Szjblts fluoridoldatokkal - 0,2%-os NaF, SnF - Aminfluorid 2. Ecsetelsek - 2%-os NaF, SnF - Elmex fluorid

3. Fluoridos fogpasztk - SnF, Aminfluorid, NaF - mono-fluoro foszft 4. Fluoridos zselk - Elmex zsel Definci A fog kemnyllomnynak pusztulsval jr betegsg, melynek jellemzi: progresszv destruktv irreverzbilis irreparatv Terpia: Tmsterpit jelent Az regek osztlyozsa Black szerint: I. osztly laesik: II. osztly laesik: III. osztly laesik: IV. osztly laesik: V. osztly laesik: regalakts rszei: A laesio feltrsa A cavitas hatrainak megszabsa Ellenllsi s tartsi forma kialaktsa Knyelmes hozzfrhetsgi forma kialaktsa A szuvas dentin eltvoltsa A zomncszlek ferdre csiszolsa, lesimtsa Az regek tiszttsa regalakts lpsei: Izolls vattarolni, kofferdam, nylszv Sze. alblels (Dycal, cement) Sze. matriczs, kels Tms :-adhezv -non-adhesv Finrozs, polrozs Tancsads, tjkoztats Inlay: Szilrd llapotban ragasztjuk be (nem plasztikus) Klnleges regalaktsi technikt ignyel Technikai fzisa van Kltsges Idignyes 1. A szuvas fogllomny nagy rsznek eltvoltsa 2. Tmhet reg kialaktsa

3. Maradk szuvassg eltvoltsa 4. Tms ksztse 1. A felpuhult, demineralizldott, fertztt fogszveteket kezdetben nagy fordulat (300-400ezer/perc) eszkzzel turbina eltvoltjuk 2. A fogak lt. jl meghatrozott helyeken kezdenek szuvasodni, a bellk preparlt regek nagyrszt 5 osztlyba sorolhatk, ezeket az osztlyokat Black lltotta fel manapsg a fogszn tmanyagok terjedsvel az eredeti Black elveket nem kell teljesen betartani(mechanikai retenci kialaktsa a tmanyagnak), mivel ezek sokszor nagy p foganyag vesztesggel jrnnak -ennek oka, hogy a fogszn tmanyagok a fogszvetekhez mikroretenci tjn ktdnek, kmiai ktseket alaktanak ki -amalgmtmsnl szabvnyos reget kell alaktani, mivel az amalgmot mechanikus erk tartjk helyben 3. A maradk szuvassgot kis fordulaton, vzhts nlkl, n. mikromotorral tvoltjuk el, gmbfrval 4. A tms lehet az regbevitelkor plasztikus, vagy szilrd Plasztikus tmsek 1. Amalgm(Hg egy vagy tbb fmmel alkotott tvzete, ma hasznlatos amalgmpor: 70%Ag, 18%Sn, 12%Cu) elnye: olcs, megfelel szli zrs, megfelel mechanikai tulajdonsgok htrnya: nem eszttikus, ht, ramot vezeti 2. Kompozitok(fogszn, mgyanta alap tmanyag) elnye: eszttikus, foganyagkmls, megfelel mechanikai paramterek, ht, elektromos ramot nem vezetei htrnya: drgbb, zsugorodik szli zrs elgtelen 3. tovbbi tmanyagok: vegionomer-cementek, kompomerek, cermet cementek(fmersts vegionomer cementek) Szilrd tmsek in-lay-k -technikus kszti lenyomat alapjn -nagyobb funkcionlis s eszttikai rtket kpviselnek, mint a plasztikus tmsek -anyaga lehet: fm: arany(legjobb), titn, ezst-palldium kermia fmkermia kompozit vegszllal megerstett kompozit(pl. Belle Glass) Tmsek Csoportosts eszttikus s nem eszttikus adhezv s nem adhezv Amalgm fontos az regalakts, mert a tms nem adhezv! nem eszttikus a kzhiedelemmel ellenttben nem mrgez

Eszttikus-adhezv tmsek kompozitok o elkszts utn vlnak adhezvv o 36-40 MPa hzszilrdsguk van tbb, mint elg vegionomer cementek o kmiai jelleg adhzi o fluort ad le, ezrt ersti a zomncot o antibakterilis hats o eszttikailag s mechanikailag is elnytelenebb kompomer cementek o a fenti kett elnyeit egyesti Szilrd tmanyagok anyagok: o arany s nemesfm-tvzetek o kermia o kompozit jobb idtllsg elksztsnek menete: o hagyomnyos mdszer: lenyomatvtel, gipszminta, ksz tms o CAD/CAM mdszer 10. Hyperaemia pulpae, fogblgyullads (pulpitis), fogblelhals (gangraena pulpae) A fogszuvasods kvetkezmnyei Hyperaemia pulpae a pulpa valamilyen kros hatsra bekvetkez hyperaemija csak inger hatsra jelentkezik fjdalom ez az inger megszntvel elmlik a fjdalom nem tl ers o a fjdalmas fog lokalizlhat kezelhet, de nehezen diagnosztizlhat Pulpitis a vrbsgen kvl gyulladsos sejtek is jelen vannak o elfordul tlyogkpzds is a fertzs a pulpba terjedhet: o carieses reg fell o a periodontium fell a fjdalom progresszven ersdik o kezdetben ingerre jelentkezik s lassan sznik o ksbb spontn, majd folyamatosan, elviselhetetlen ervel o a fjdalom ilyenkor nem lokalizlhat pontosan kopogtatsra az rintett fog rzkeny az egygyker fogak esetben kezelhet

Gangraena pulpae a pulpa elhalsa miatt a fjdalom megsznik, a beteg panaszmentes gyakran jelentkezik ksbb akut fellobbans o ilyenkor a legjellemzbb forma a periostitis 11. Gykrhrtyagyullads (periodontitis), cysta radicularis A fogszuvasods kvetkezmnyei Periodontitis vagy gykrhrtya-gyullads Periodontitis acuta ritkn nll betegsg pulpitis totalishoz trsulhat, mg l fogbl esetn lehetsges okai: o pulpitis vagy gangraena pulpae esetn a fertzs a foramen apicisen t a periodontiumba lp o iatrogen rtalom o chronicus periodontitis fellobbansa o periostitis, osteomyelitis, phlegmone ksrjelensge tnetek: o a fog kopogtatsra rzkeny, fjdalmas o a beteg gyakran nem tudja zrni a fogait o elfordul, hogy hosszabbnak rzi a fogait Periodontitis chronica csak elhalt fogbl mellett jelentkezik kialakulsnak mdja, hogy a szervezet sikeresen demarklja az akut periostitist ennek eredmnye lehet: o gykrhrtya-megvastagods vagy periodontitis chronica hyperplastica o granuloma periapicale igen idlt esetben a gykrcscson sipolyjrat nylhat meg a csontdestrukci miatt tnetek: o gyakran semmilyen tnetet nem okoz o a fog lehet rzkeny kopogtatsra o a gykrcscs krnyke lehet nyomsrzkeny Cysta radicularis krnikus periodontitis talajn kialakult cysta felteheten a granulmkban burjnzsnak indult hmsejtek hozzk ltre o kialakulsa genetikai adottsg krdse is bennke hg, tiszta folyadk o akut gyullads elfordul, ekkor zavaross vlik a bennk felszaporodsa folyamatos nvekedst okoz tnetek: o kisebb cysta tnetmentes o a nagyobb a fogakat szttolja, az llcsontokat destrulja kezelse: o Partsch I. mtt: a cystbl mellkreg kialaktsa

Partsch II. mtt: a cysta eradiklsa a krnyezetvel egytt ez a preferlt eljrs o az rintett fogak megtarthatak, ha egyb felttelek adottak 12. Csonthrtyagyullads (periostitis) Periostitis oka lehet: o fertzs beterjedse cariesen keresztl o parodontalisan behatol s tovbbterjed fertzs o trauma tnetek: o az thajlst oedems duzzanat tlti ki o a duzzanat fjdalmas a fjdalom monoton, lktet, folyamatos fjdalomcsillaptkra nem sznik ritkbban visszahzdhat o ekkor megy t a chronicus formba o a chronicus periostitis abscessusa fistulval nylhat a brn gyakrabban abscessus alakul ki megjelense jellegzetes: o a fels szemfognl elsimul a nasolabialis red o a fels premolrisoknl jellemz az als szemhj duzzanata o a fels molarisoknl az arcus zygomaticus s a temporalis tj duzzadt o az als fogak gyulladsai sublingualis, submentalis vagy submandibularis duzzanatot okoznak 13. Ktszveti rsek gyulladsa (phlegmone), csontvelgyullads (osteomyelitis) Phlegmone ktszveti rsben terjed gyulladst jelent o a legslyosabb extraalveolaris gyulladsos llapot formi: o pterygocranialis o temporofacialis o parapharyngealis o pterygomandibularis ez a leggyakoribb sszekttetse van: a koponyaalappal a mediastinummal o submasseterica o submandibularis o sublingualis o submentalis Osteomyelitis csontrszek halnak el ttrheti a corticalist
o

ekkor periostitist okozhat okai hasonlak a periostitishez tnetek: o duzzanat, fltte elsimult br o fjdalom o lz o a beteg nagyon elesett sokkal inkbb, mint amennyire a lthat tnetek indokolnk a pusztul csontrszek szekvesztert alkotnak

14. Odontogn gcfertzsek Odontogn gcfertzs gc lehet: o a periodontitis chronica minden formja o a mly tasakkpzdssel jr parodontitis a gc ltal fenntartott betegsg a msodlagos vagy gcbetegsg gcbetegsg lehet: o polyarthritis o carditis o iritis o akut diffz GN o alopecia o neuritis, neuralgia o ekcma o endocarditis rheumatica irodalmi adatok szerint a koraszls, bakteriospermia s egyes anyagcserebetegsgek is sszefgghetnek fogszati gc jelenltvel 21. szzadban a kardivaskulris betegsgek jelents hallokok o genetikai htterk a fogszati gcval azonos (hyperinflammatorikus monocitk, amik a bakterilis sejtfal antignekkel keresztreaglnak gyulladsos meditorok, vralvads, endothel integrits krosodik o szjregi mikrorganizmus szrdhat hematognen direkta hats o indirekt hats: a parodontlis fertzs gyulladsos vlaszt triggerel o kzs rizik faktorok o atheeroms plakkokban azonostottak fogbl ill. foggy betegsget okoz krokoz DNS-t o P. gingivalis, Strep. sanguis-nak in vitro thrombocta aggregcis hatsa van o hyperlipidmiban a hats fokozottabb 28. ht eltti parodontlis kezels jelentsen cskkentette a koraszls s az intaruterin retardci kockzatt aspircis s gpi llegeztets miatti pneumniban baktriumok a szubgingivlis plakkbl vagy tasakbl elhanyagolt szjhigine mellett a COPD elforduls n 2-tpus diabatesben

kiterjedt parodontitis mellett 6x nehezebb belltani a megfelel glikolizlt Hb szintet o Thorstensson: fennll parodontitis mellett sokkal gyakoribb a proteinuria s a nyagy ereket rint betegsgek kvetkezmnyes komplikcija sszefggs gyomorfekllyel s Chron-betegsggel (szjregben jelen van H. pylori) szjregi baktriumok, ill. ellenk termelt antitestek glomerulonephritissel kapcsolatba hozhatk brbetegsgek: psoriasis, vasculitis, ekcma bizonyos fogszati beavatkozsok (foghzs, inplanttum behelyezs, fogkeltvolts, parodontlis kezels) de akr az erteljes fogmoss, rgs fogpiszkl hasznlat is bactermit okozhat, ami egszsgesben nem jelent gondot, de arra fogkonyban infektv endocarditishez, septicamihoz, septikus shokkhoz, cellulitishez, agytlyoghoz, mediastinitishez, osteomyelitishez, gcfertzshez vezethet, ezrt: o a gcos fog extrakcijt antibiotikumvdelem mellett kell elvgezni o kt-hrom rval a beavatkozs utn mg megksrelhet iv. beadssal a profilaxis o rizikcsoportok: nem kardiolgiai eredet kondcik: ids thrombzisra hajlamos immunszupprimlt loklis veszleztet faktorok mr elfrodult bakteraemia kardiolgiai: mbillenty IE az anamnzisben szvtranszplantltak billentyhibval kongenitlis szvbetegsgek (reparlatlan, teljesen reparlt a mtt kvet 6 hnapban, reparlt rezidulis defektussal magas rizikcsoport: immunszuprimltak, mbillentysk, transzplantltak, anamnzisben reums lz szerepel ilyenkor antibiotikum profilaxis ktelezs: 2 g penicillin, 600 mg clindamycin gcszrs o szerepe fontos lehet bizonyos betegsgek prevencijban ill. korai gygytsban o fiziklis vizsglat, vitalits vizsglat, rtg gc erdet megbetegedesk klasszikus terpija (19-20. szzad eleje): tmeges fogeltvolts odontogn elvltozsok elltsa: o gingivitis, parodontitis sub- s supragingivlis depurls o gangrna, granulma gykrkezels
o

cysta cystectomia o radix relicta, impactio dentis sculptio o gykrtmtt fognl rtg flv mlva, nincs-e periapiclis elvltozs a fogszati gc s a msodlagos beteegsg sszefggst csak infektv endocarditisben sikerlt igazolni leggyakoribb odontogn gcformk: o pulplis eredetek: gangrna granuloma periapicale csta radicularis o parodontalis eredetek: gingivitis chronica parodontitis chronica o parodontitis simplex o inkomplett gykrtms o osteomelitis chronica o radix relicta o impactio dentis a jv a fogorvosok s egyb szakorvosok egyttes munkja 15. Az egszges foggy szvetei, a foggy lettani vltozsai, a szjreg, mint krnyezet hatsa a foggyra A foggy anatmija ny Makroszkpos rszei gingiva marginalis vagy szabad nyszl: a fog felsznrl tompa szondval elemelhet o bels felsznt el nem szarusod laphm bortja o kzte s a fog kztt van az nybarzda (sulcus gingivalis) ennek alapjt kpezi a hmtapads gingiva propria vagy feszes ny: o ersen tapad az alatta lv csonthrtyhoz s cementhez o felsznt el nem szarusod laphm bortja, ami helyenknt elszarusodhat emiatt gy mondtk, hogy elszarusod laphm bortja, ami nem igaz, de krhetik gy papilla interdentalis: a fogak kontaktpontjai alatti teret tlti ki nyrostok ktegekbe rendezdtt kollagnrostok feladatuk az ny rgztse irnyuk szerint csoportjaik: o krkrs vagy cirkulris rostok: a szabad nyszl fels rszben futnak o dentogingivlis rostok: vzszintes lefutsak, az nyt a cementhez rgztik o transseptalis rostok: kt szomszdos fogat ktnek ssze az alveolaris septum fltti nyben o horizontlis rostok: vzszintes lefutsak, az ny szln futnak vgig Vrellts
o

forrsai: o supraperiostealis artrik o az alveoluscscsokon a csontbl kilp artrik o ligamentumokban halad artrik Gykrhrtya mindazok a szvetek ide tartoznak, amik a fog cementje s az alveolusfal kzti teret kitltik a gykrhrtyarostok a legfontosabb sszetevi ezek fentrl lefel: o alveolusszli rostok o vzszintes vagy Sharpey-fle rostok o ferde vagy gykrkzi rostok o cscsi rostok vastagsga a kzps harmadban a legkisebb terhels hatsra megvastagodik o rtg-kpen a periodontalis rs kiszlesedse lthat Cement a fog gykrfelsznt bortja nagyon hasonl szerkezet, mint a csont kt rsze: o acellularis vagy primer cement ebbe gyazdnak a Sharpey-fle rostok o cellularis vagy szekunder cement cementoblastokat tartalmaz a zomnchoz val viszonya: o 60%-ban rterjed a zomncra o 10%-ban rs van a kett kztt o 30%-ban pontosan sszer a zomnccal Fogmedernylvny az llcsontok rsze a fog elvesztse utn gyorsan felszvdik a csont elmeszesedett llomnyban vgzdnek a Sharpey-fle rostok szerkezetileg ktfle rsze van: o a kls rszt kteges csont alkotja o ezen kvl lemezes csont tallhat o a fogvndorls sorn kpzd csont is lemezes csont A foggy vltozsai a kor elrehaladtval: o a gingiva marginalis visszahzdik o osteoporosis miatt gyengl a fogmedernylvny o a fogak kopnak ezt a folyamatos fogttrs kompenzlja aktv ttrs: a fog az occlusis sk fel mozog

passzv ttrs: a fog klinikai koronja nvekszik, a hmtapads apicalis irnyba vndorol (ez utbbi gondolom nem kompenzlja a fogkopst)

Lerakdsok a fogfelsznen aquirlt pellicula vagy szerzett lepedkszer bevonat: a fog felsznhez kzvetlenl tapad rteg o a nyl glikoproteinjeibl ll o knnyen eltvolthat, de percek alatt jrakpzdik o kezdetben baktrium- s sejtmentes materia alba: baktriumok anyagcseretermkeibl s epitelilis sejtekbl ll o vzsugrral vagy bltssel eltvolthat o srgs vagy fehr anyag a gingiva marginalis kzelben o tartalmazhat telmaradvnyokat is bakterilis plaque: puha, el nem meszesedett anyag o fleg baktriumokbl ll o csak mechanikusan tvolthat el o a kolonizci sorrendje: 1. G+ coccusok s plck 2. G- coccusok s plck 3. fuzobaktriumok 4. filamentumok 5. spirillumok 6. spirochaetk o a chronicus gyullads kialakulsrt elssorban a plakk a felels calculus dentis (fogk): elmeszesedett bakterilis plaque o idvel a szne sttebb vlik o leginkbb a nylmirigyek kivezetcsveihez kzel tallhatk meg o gyerekekben 9 ves kor eltt ritka, felnttekben nagyon gyakori elsznezds: rendkvl ersen tapad a foghoz A foggybetegsgek okai bakterilis plakk s fogk o a foggybetegsgek f oka o a nk jobb szjhiginija miatt a foggy llapota az azonos kor nknl jobb iatrogn rtalmak: o rossz tms, korona vagy fogptls o gygyszerek: oralis contraceptivumok hidantoinszrmazkok: gingivahyperplasit okoznak kevsb jelents: o mlyharaps o dohnyzs o tpllkozs slyos vitaminhiny mellett nagy jelentsge lehet! A foggybetegsgek osztlyozsa

Gingivitis marginalis chronica vagy gingivitis simplex Kialakulsa oka a bakterilis plakk felhalmozsa a sulcus gingivalisban s az nyszl kzelben a gyullads miatt a hmtapads proliferl s apicalis irnyba vndorol o ezzel megindul a tasakkpzds a gingiva megvltozik: o a szne kkesvrs, livid lesz o a gingiva marginalis s a papillk megduzzadnak o knnyen elemelhetv vlik a fog felsznrl gyakoribb a kellemetlen rzs, mint a fjdalom nha a kros vlasz gyullads helyett fibrosis Kezelse a beteg felvilgostsa a j szjhiginvel kapcsolatban a fogk s a plakk eltvoltsa depurls iatrogn prediszponl faktorok megszntetse esetleg nyplasztika Gingivitis ulceronecrotica acuta vagy gingivitis ulcerosa Megjelense s lefolysa leggyakrabban akutan jelentkezik o lehet recurrens s chronicus is a beteg jellemzen fiatalkor a papillk lecsapottak, kifeklyesedettek o lhrtya bortja ket nagyfok fjdalommal jr a submandibularis nyirokcsomk lehetnek megduzzadtak elhanyagolt esetben a fogak gyors elvesztshez vezet Prediszponl tnyezk helyi tnyezk: o mr fennll gingivitis o nysrls o dohnyzs o hinyos tpllkozs, vitaminhiny ltalnos tnyezk: o uraemia o anaemia o cachexia o chr. nehzfmmrgezs o stressz Kezels lemoss 3%-os hidrogn-peroxiddal vatos depurls (a fjdalom miatt) napok mlva, ha mr cskken a fjdalom, alapos depurls a maradand deformitsok sebszileg kezelhetk

az akut szakaszban tilos foghzs s minden szjregi beavatkozs Gingivitis herpetica acuta vagy gingivostomatitis herpetica jszltteken, kisgyermekeken jellemz, de felntteken is elfordul lappangsi ideje 1-8 nap tnetek: o ltalnos: lz levertsg o helyi: nygyullads vezikulumokkal s erzikkal fokozott nylfolys foetor nyirokcsomduzzanat Pericoronitis acuta a blcsessgfog rszleges ttrsekor alakul ki leggyakrabban spontn gygyulhat, de elfordul recidva kezelse drenlssal vagy circumcisioval trtnik problmt jelent, ha a tasak lefel nve elri a parodontiumot Abscessus gingivalis s abscessus parodontalis ltalban elrehaladott foggybetegsgben jelentkezik o a mlybe terjed, szablytalan tasak elzrdsval alakul ki egszsges szjban is kialakulhat, valamilyen idegentest hatsra o ez leggyakrabban letrt fogpiszkl a gyullads gyorsan nagy mennyisg csont pusztulshoz vezet a tlyog megnylhat o a nyls krl granulcis szvet jelenik meg kezelse: o az els cl a fjdalom megszntetse o ezutn antibiotikumos kezels o beolvadt tlyog esetn incisio Parodontitis chronica a simplex s az sszetett forma kiterjedsben klnbzik a gingivitis marginalis chronica kvetkezmnye legjellemzbb elvltozs a tasak o tipikusan interdentalisan helyezkedik el o mlysgnek szondzsval a csontvesztesg megbecslhet o nyomsra genny rl belle a kialakult tasak formja szerint lehet: o nytasak: a tasak alja nem ri el a processus alveolaris tetejt o csonttasak: a tasak beterjed a proc. alveolaris s a fog kz a csontvesztesg lehet: o horizontlis: a csontfelszvds mrtke az egyes fogak krl azonos o vertiklis: a klnbz fogak krl nagyon klnbzhet a felszvds mrtke az nyelvltozsok azonosak a gingivitis marginalis chronica elvltozsaival

a gingiva visszahzdik jellemz tnet a fogmozgs o okai: a ligamentumok reverzbilis pusztulsa a csont irreverzbilis pusztulsa o az rintett fogak kopogtatsra rzkenyek, a hang tompa a csontpusztuls mrtke lehet: o I. fokozat: a fognyak krli csont pusztulsa o II. fokozat: a kzps harmadba es csont pusztulsa o III. fokozat: az apicalis csont pusztulsa Parodontosis Megjelens s elforduls gyermekkorban vagy fiatal felnttkorban jellemz o nkn 3:1 arnyban gyakoribb okai: o immunolgiai: cskkent immunits bizonyos G- plckkal szemben o genetikai: anyai rklds, fokozott elforduls indiaiakban s feketkben a frontfogak mozgathatak csontpusztuls o vertiklis forma jellemz o mrtke nagyobb, mint az nygyullads mrtke indokoln o jellemzen szimmetrikus Kezels szjhigin helyrelltsa s fenntartsa o depurls o polrozs ha a csontpusztuls III. fok, a fogakat el kell tvoltani occlusio helyrelltsa tasakok sebszi kezelse szigor postoperativ ellenrzs Atrophia parodontalis vagy atrophia alveolaris a processus alveolaris magassgnak cskkense o az letkor elrehaladtval kvetkezik be a visszahzd ny miatt szabadd vl fogfelszn fokozottan rzkeny A megelzs lehetsgei legfontosabb a j szjhigin fenntartsa ennek eszkzei: o j fogkefe o megfelel fogmossi mdszer 16. Gingivitis Gingivitis marginalis chronica vagy gingivitis simplex Kialakulsa oka a bakterilis plakk felhalmozsa a sulcus gingivalisban s az nyszl kzelben

a gyullads miatt a hmtapads proliferl s apicalis irnyba vndorol o ezzel megindul a tasakkpzds a gingiva megvltozik: o a szne kkesvrs, livid lesz o a gingiva marginalis s a papillk megduzzadnak o knnyen elemelhetv vlik a fog felsznrl gyakoribb a kellemetlen rzs, mint a fjdalom nha a kros vlasz gyullads helyett fibrosis Kezelse a beteg felvilgostsa a j szjhiginvel kapcsolatban a fogk s a plakk eltvoltsa depurls iatrogn prediszponl faktorok megszntetse esetleg nyplasztika Gingivitis ulceronecrotica acuta vagy gingivitis ulcerosa Megjelense s lefolysa leggyakrabban akutan jelentkezik o lehet recurrens s chronicus is a beteg jellemzen fiatalkor a papillk lecsapottak, kifeklyesedettek o lhrtya bortja ket nagyfok fjdalommal jr a submandibularis nyirokcsomk lehetnek megduzzadtak elhanyagolt esetben a fogak gyors elvesztshez vezet Prediszponl tnyezk helyi tnyezk: o mr fennll gingivitis o nysrls o dohnyzs o hinyos tpllkozs, vitaminhiny ltalnos tnyezk: o uraemia o anaemia o cachexia o chr. nehzfmmrgezs o stressz Kezels lemoss 3%-os hidrogn-peroxiddal vatos depurls (a fjdalom miatt) napok mlva, ha mr cskken a fjdalom, alapos depurls a maradand deformitsok sebszileg kezelhetk az akut szakaszban tilos foghzs s minden szjregi beavatkozs Gingivitis herpetica acuta vagy gingivostomatitis herpetica jszltteken, kisgyermekeken jellemz, de felntteken is elfordul

lappangsi ideje 1-8 nap tnetek: o ltalnos: lz levertsg o helyi: nygyullads vezikulumokkal s erzikkal fokozott nylfolys foetor nyirokcsomduzzanat

17. Parodontitis chronica a simplex s az sszetett forma kiterjedsben klnbzik a gingivitis marginalis chronica kvetkezmnye legjellemzbb elvltozs a tasak o tipikusan interdentalisan helyezkedik el o mlysgnek szondzsval a csontvesztesg megbecslhet o nyomsra genny rl belle a kialakult tasak formja szerint lehet: o nytasak: a tasak alja nem ri el a processus alveolaris tetejt o csonttasak: a tasak beterjed a proc. alveolaris s a fog kz a csontvesztesg lehet: o horizontlis: a csontfelszvds mrtke az egyes fogak krl azonos o vertiklis: a klnbz fogak krl nagyon klnbzhet a felszvds mrtke az nyelvltozsok azonosak a gingivitis marginalis chronica elvltozsaival o a gingiva visszahzdik jellemz tnet a fogmozgs o okai: a ligamentumok reverzbilis pusztulsa a csont irreverzbilis pusztulsa o az rintett fogak kopogtatsra rzkenyek, a hang tompa a csontpusztuls mrtke lehet: o I. fokozat: a fognyak krli csont pusztulsa o II. fokozat: a kzps harmadba es csont pusztulsa o III. fokozat: az apicalis csont pusztulsa 18. Tjanatmiai ismertek az rzstelents s fogeltvolts szempontjbl Anatmiai viszonyok Foggykerek Lsd a A fogak csoportostsa s azonostsa cikket. A gykerek s a sinus maxillaris viszonya fiziolgisan a Highmore-reg fundushoz az els nagyrl gykerei vannak a legkzelebb o normlisan nhny mm-es csont vlasztja el egymstl a gykeret s az reget

az reg fundusn lehetnek recessusok, illetve szmos anatmiai varici is elfordul o ennek megfelelen a fogak gykerei elrhetik az reget o ilyen fogak lehetnek: az sszes nagyrl (leggyakrabban a fels hatos) a kisrlk ritkn a szemfogak nagyon ritkn a metszk ekkor kompliklt lehet az extractio: o megnylhat a Highmore-reg (sinus apertus) o emelvel a gykeret az regbe tolhatjuk (ezrt a fels llcsont alapszably szerint emelt nem hasznlunk!) A maxilla csontszerkezete lazbb, corticalisa vkonyabb, mint a mandibul o a proc. alveolarisok is gyengbbek ezeket a crista zygomaticoalveolaris nev csonttarj segt ersteni o emiatt a vezetses rzstelents ritkbban szksges az rzstelent knnyen bediffundl a csontba a crista infrazygomatica mgtt tallhat a tuber maxillae o itt lpnek be a csontba a nn. alveolares sup. post. s az a. maxillaris gai o ennek jelentsge, hogy ers tartszerkezet fog eltvoltsakor a tuber letrhet a nagymetszk gykrcscsa kztt s mgtt van a foramen incisivum o ezen t lp ki a n. nasopalatinus Scarpae vgga, a n. incisivus a kt msodik nagyrl (7-es) distopalatinalis cscskt sszekt vonalon az nyszltl 1 cmre van a foramen palatinum majus o a palatum nylkahrtykn kiss kiemelked papilla jelzi o itt lp ki a n. palatinus anterior, medius s posterior A mandibula vastagabb, ersebb csont (szivacsos s corticalis llomny is) testt kt csonttarj ersti: o lingualisan a linea mylohyoidea o vestibularisan a linea obliqua mindezek miatt: o az als molarisok eltvoltsa nehezebb o infiltrcis rzstelents nem lehetsges (ill. kisebb molekulj rzstelent kell hozz pl. articain) az els s msodik kisrl gykrcscsa kztt s alatt van a foramen mentale o ezen lp ki a n. mentalis, ami a n. alv. inf. oldalga a foramen mandibulae a ramus madibulae "hossznak s szlessgnek a keresztezsben" (sic) (teht kb. a ramus kzepn vagy kiss felette) tallhat o itt lp be a csontba a n. alveolaris inferior o mezilisan tle helyezkedik el az t takar vkony csontlemez ennek neve lingula Az idegellts vzlata

az sszes fogat s mindkt llcsontot a n. V ltja el rz beidegzssel N. maxillaris a n. V/2. tisztn rzideg a foramen rotundumon t jut a fossa pterygopalatinba o itt adja le a nn. sphenopalatinit ezek (thalad) rostokat adnak a ggl. sphenopalatinumhoz msrszt a gangliont megkerlve csatlakoznak az abbl kilp nn. palatinihez ezek (ant. med., post.) a foramen palatinum majuson lpnek t biztostjk a szjpad beidegzst egszen a szemfogig o egy msik gat is lead itt, ez a n. nasopalatinus Scarpae vgga, a n. incisivus a foramen incisivumon lp t, s beidegzi a kemnyszjpad primer szjpadnak megfelel rszt ez a metszfogak s a szemfogak kztti hromszglet terlet o a szemregbe val belps eltt a "fissura pterygomaxillarison" lead kt gcsoportot az egyik a nn. alveolares superiores posteriores ezek a tuber maxillaen t jutnak a molaris fogakhoz s az ket rgzt maxillarszhez egy kis g, a ramus gingivalis nem lp be a tuberen t a csontba, hanem a molarisok buccalis gingivjt idegzi be nhny ga csatlakozik a n. alveolaris superior mediushoz, ennek pedig nhny ga a n. alveolaris superior anteriorhoz, gy alakul ki a plexus dentalis (melynek ltt egyes szerzk vitatjk) a fissura orbitalis inferioron t belp a szemregbe o itt a sulcus s a canalis infraorbitalisban halad o a sulcus kzepe tjn vlik le rla a n. alveolaris superior medius a sinus maxillarisban nylkahrtyval fedetten halad lefel elltja: a sinus nylkahrtynak egy rszt a kisrlket s azok fogmedrt a hozzjuk tartoz nyt o a canalis infraorbitalisban vlik le a n. alveolaris superior anterior szintn a sinusban halad elre s lefel elltja: a frontfogakat s a fogmedrket az nyt a foramen infraorbitaln t kijut a szemregbl itt oszlik vggaira a n. infraorbitalis ("pes anserinus minor") o ezek ltjk el: az als szemhjat az orrszrnyat s az orrlyukat a fels ajak brt a nylkahrtya egy rszt

N. mandibularis kevert ideg a foramen ovaln lp ki a koponybl kt ktegre oszlik: o az ells kteg fknt mozgatrostokat tartalmaz ezek: n. massetericus n. temporalis n. pterygoideus lateralis n. pterygoideus medialis az egyetlen rzrost a n. buccalis ez elltja: a bucca nylkahrtyjnak als rszt az als rlk nyt a 2. kisrltl htrafel o a hts kteg csak rzrostokat tartalmaz a n. auriculotemporalis a fl krnykt s a halntkot ltja el a n. alveolaris inferior a foramen mandibulaen lp a csontba elltja az als fogakat s a mandibula testt ennek oldalga a n. mentalis ez a foramen mentaln lp ki s az als ajak, s a frontfogak gingivjnak, valamint a mentum brnek rz idege. vgga a "nervus incisivus mandibulae", ami az als frontfogakat ltja el a n. lingualis a nyelv ells 2/3-t ltja el rzrostokkal 19. rzstelents Gygyszerek lidocain o lidocain s adrenalin kombincijt szoktk hasznlni o ennek clja a felszvds cskkentse, gy tovbb hat az rzstelent, valamint vrtelenti is a terletet. o Inj.Lidocain 2% max.dzis 10ml o Inj.Lidocain-Adrenalin 2% max.dzis 20ml (0,01mg adrenalin/l , teht 10 ug/ml) 1 ampulla 2 ml, ez ltalban elegend akkor kell tbbet alkalmazni, ha a hats nem kielgt novocain (mr nem, sok allergis reakci volt) ultracain (=4% articain + adrenalin) a gyulladsos szvetek nehezebben rzstelenthetk rzstelents a maxilln a fels frontfogak s kisrlk eltvoltsa: o infiltrcis rzstelentst alkalmazunk o kb. 1,8 ml-nyi oldatot vestibularisan az thajlsnl a nylkahrtya al fecskendeznk

a maradk 0,2 ml oldattal a palatinalis nylkahrtyt rzstelentjk o ennek helye a fogak gykrcscsnak magassga vagy a foramen incisivum a fels molaris fogak eltvoltsa: o tuberalis rzstelentst alkalmazunk, vagy infiltrcist, a front s kisrlkhz hasonlan o tuberalis esetn a n. alveolaris superior posterior csontba val belpsnl helyezzk el az oldatot o a beszrs helye a msodik nagyrl distobuccalis gykrcscsnak magassga o a hatos eltvoltsakor a crista eltt is kell 0,2 ml-nyi oldatot elhelyezni ennek clja a plexus dentalis elrzstelentse (mr ha ltezik ilyen) o a palatinalis oldal rzstelentse a foramen palatinum majushoz adott 0,2 mlnyi oldattal trtnik ide a feszes nylkahrtya miatt nem szabad ennl tbb rzstelentt fecskendezni, mert a feszes nylkahrtyban necrosist okozhat! vezetses rzstelents a maxilln o tuberalis rzstelents (ld. fent) o infraorbitalis rzstelent: a for. inraorbitale el, vagy bele fecskendeznk oldatot intra- vagy extraoralis szrsbl (nn. alv. sup. ant. et med.) o "Matas-fle" mdszer: a for. pal. majuson keresztl a fossa pterygopalatinba juttatjuk a szert, gy a n. maxillaris trzsrzstelentst rjk el (fleg sinus max. mttekhez). rzstelents a mandibuln itt a f elv a vezetses rzstelents o infiltrcis rzstelentst csak a 2. kisrltl htra vgznk o itt a cl a n. buccalisgainak rzstelentse sikeres a vezetses rzstelents, ha az als ajak zsibbad az alkalmaztt metdus a Szokolczy-fle mdszer o a jobb oldal rzstelentsnl: bal mutatujjunkkal kitapintjuk a mandibula fejecst, ezt ide helyezzk a gyrsujjunkat a mandibula szgletre helyezzk a kzps ujjunkat ennek a tvolsgnak a felhez tesszk hvelykujjunkkal benylunk a szjba, s az ujj krmperct a mandibula ells lre helyezzk a kzps ujjunkkal szembe ujjunk hegyvel rintjk a ramust ekkor a beszrs helye a hvelyk- s kzps ujjak kzti szakasz felezpontja ez a pont azonos a felhgg mrtani kzppontjval, itt tallhat a lingula, itt lp be a n. alv. inf. o a bal oldali rzstelents hasonlan trtnik, de a kztarts fordtott: a bal kz gyrsujja tapintja a fejecset a mutatujj a szgletet a msik kt ujj hasonlan helyezkedik el, mint az elbb

Spix (lingula mandibulae) fle mdszer megegyezik a Szokolczy fle II.-es mandibulris rzstelentssel. 20. A fogeltvolts javallatai, ellenjavallatai, felttelei, a fogeltvoltshoz szksges mszerek Indikcik s kontraindikcik indikcik: o abszolt indikci: odontogen sepsis, odontogen phlegmone, odontogen thrombophlebitis (sinus cavernosus) o relatv indikcik: elrehaladott fogszuvasods pulpitissel vagy parodontiumkrosodssal o tejfogaknl: akutan panaszokat okoz, felszvdban lv gyker tejfog a maradfogak ttrst akadlyoz tejfog o gykrkezelsre nem alkalmas fog o gyulladst fenntart fog o eltvolts fogptlstani cllal kontraindikcik: o abszolt kontraindikci nincs o relatv kontraindikcik: gcos fog (antibiotikum-vdelemben elvgezhet) vrkpzszervi betegsg rosszindulat betegsgek sugrkezelse utn nagyon legyenglt beteg fertz betegsgek aktv szakasza feklyes nylkahrtyalaesiok bisphosphont kezels (fleg i.v.) Mszerek Fogk a fogk rszei: o szrak o zr o csrk o ajkak Koronafogk akkor hasznljuk, ha a korona nem destrult, s felttelezhet, hogy nem roppan ssze a szorts hatsra a koronafogk ajkai a fog zrt llapotban nem rnek ssze a fels fogak eltvoltshoz hasznlt fogk: o a szr s a csr prhuzamos vagy enyhn hajlott o a fels frontfogakhoz s kisrlkhz val fogk ajka osztatlan ezek a fogak majdnem mind egygykerek kivtel az els kisrl, ennek viszont buccalis s palatinalis a kt gykere o a kisrlkhz val koronafog csre enyhn hajltott a szrhoz kpest

az els kt molarishoz val fogk csre szintn hajltott mindig a vestibularis ajak osztott, a vestibularis kt gykrnek megfelelen emiatt a kt oldalra kln fog van o a harmadik molarishoz val fog bajonett alak, osztatlan ajk az als fogak eltvoltshoz hasznlt fogk: o a szr s a csr mindig derkszget zr be o az als frontfogakhoz s kisrlkhoz hasznlt fogk ajkai osztatlanok o az als molarisokhoz hasznlt fog mindkt ajka osztott emiatt mindkt oldalon hasznlhat ugyanaz a fog o az als harmadik molarisokhoz olyan fog hasznlatos, amellyel a fog ellrl foghat meg ez lehet osztott s osztatlan is Gykrfogk a csrk zrt helyzetben mindig sszernek az alsk itt is derkszgben hajltottak az ajkak mindig osztatlanok fels gykerek eltvoltshoz alkalmas a bajonett alak gykrfog o fleg a molarisok gykereinl hasznos Emelk a gykerek kifordtshoz hasznljk o kivtel a Lecluse-emel ez az als blcsessgfog eltvoltsra alkalmas csak akkor szabad alkalmazni, ha a fogsor zrt, mert a hetesen tmaszkodik, s azt kibillentheti o a blcsessgfog kifordtsra alkalmas a Bein-emel is pros emel a Barry-fle emel o ennek kt formja a "tlem-Barry" s a felm-Barry a Barry-emelhz hasonl a Winter-emel o ez nem les o nagyon nagy er kifejtsre kpes, eltrheti a mandibult is fels fogak gykereinek eltvoltshoz tilos emelt hasznlni! Egyb mszerek az ny levlasztshoz hasznlhat a fog mellett a Balogh-fle nylevlaszt a gykren lv granuloma eltvoltsra alkalmas a Volkmann-fle kanl vssnl hasznlatos mszerek: o szjzugkamp o raspatrium o Luer-fle csontcsp o szjterpeszt o nyelvfog 21. Egyszer fogeltvolts Egyszer fogeltvolts Az orvos helyzete
o

a jobb als fogak eltvoltsakor az orvos a beteg mgtt ll az sszes tbbi esetben a beteggel szemben A beavatkozs lpsei az ny levlasztsa a fog nyakrl a fog jobb kzbe vtele bal kzzel a lgyrszek biztostsa a fog felhelyezse s zrsa a fej vagy a mandibula rgztse bal kzzel a fog eltvoltsa a seb elltsa Az extractio sorn alkalmazott mozdulatok az sszes egygyker fognl dntget s rotl mozdulatok kombinlsval vgezzk az extractiot a molarisok, illetve a fels els kisrl esetben csak dntget mozdulatokat vgznk a molarisoknl a dntgetst mindig a kisebb ellenlls irnyba kezdjk o ez az als molarisoknl lingualis o az sszes tbbi molaris fognl buccalis A seb elltsa az alveolust kiss sszenyomjuk a sebbe hajtogatott gzhengert tesznk, amire a beteg rharap vrzs esetn csak kpni szabad, blgetni nem az rzstelents elmlsa utn enyhe fjdalom jelentkezik egyb komplikci esetn a beteg jelentkezzen az orvosnl 22. Megelz feltrs, vss, szvdmnyek fogeltvoltssal kapcsolatosan Megelz feltrs s vss a kt fogalom kzti klnbsg: o megelz feltrst a rtg-anatmiai viszonyok ismeretben lehet elektve vgezni o a vssre akkor kerl sor, ha a mr megkezdett hzs sikertelen anatmiai akadly miatt a kivitelezs azonos mindkt esetben: o fggleges metszst ksztnk az nyen, az thajlstl az ny szlig a metszs helye az eltvoltand fog eltt egy fognyival o az nytcsonthrtyt a csonthrtyval egytt levlasztjuk ez a mucoperiostealis lebeny o ezutn az alveolus vestibularis falt egyre mlyebben vssk ki, egszen addig, mg el nem rjk a gykeret o a gykr eltvoltsa utn a sebet megtiszttjuk a csontszilnkoktl o a mucoperiostealis lebenyt visszavarrjuk Szvdmnyek Fogeltvolts kzben eszmletveszts gykrtrs o a gykr betolsa a sinus maxillaeba vagy a canalis mandibulaeba

a gykr aspiratioja a tuber maxillae letrse lgyrszroncsolds szomszdos vagy antagonista fog kibillentse haematoma als vezetses rzstelentsnl a t trse Fogeltvolts utn fertzs bevitele utvrzs dry socket vagy dolor post extractionem o krlrt osteomyelitis alakul ki a vralvadk kiesse miatt o kezelse Chlumsky-oldattal trtnik 23. A szjnylkahrtya fejldsi zavarai s sznbeli eltrsei Fejldsi zavarok Glossitis mediana rhomboica a nyelv kzpvonalban, a kzps harmadban egy kr vagy rombusz alak terleten a nylkahrtya elsimult, a papillk teljesen hinyoznak kezelst nem ignyel Struma lingualis a nyelv hts harmadban elhelyezked borsnyi vagy mandulnyi kiemelkedsek ectopis pajzsmirigyrszletek hormonlis hatsra megnvekedhetnek o ekkor a nyelst s a beszdet akadlyozzk eltvoltsuk veszlyes Lingua scrotalis vagy lingua plicata ltalban familiris fejldsi rendellenessg idskorban kialakulhat vitaminhiny, anaemia vagy chronicus irritci miatt is fokozott kockzatot jelent bakterilis s gombs gyulladsokra egyebekben rtalmatlan elvltozs Lingua geographia, trkpnyelv vagy glossitis migrans a nyelven szrks szegllyel hatrolt piros terletek jelentkeznek o ezek helye akr naprl napra vltozik o bennk a filiform papillk hinyoznak, de a fungiformok megtartottak oka ismeretlen o nem veleszletett, tbbnyire ksbb jelentkezik o felttelezett a pszichogn eredet rtalmatlan elvltozs, kezelst nem ignyel Sznbeli eltrsek Leucoedema exfoliativum mucosae oris vagy fehr szivacsos naevus a szjnylkahrtya elszarusodsval jr elvltozs a buccn, a nyelven s a nyelv alatt jelentkezik rszben levonhat fontos a differencils a leukoplakitl s ms elvltozsoktl rtalmatlan, kezelst nem ignyel

Fordyce-folt ectopis faggymirigyek vannak jelen a mucosban a fels ajakon, a buccn s a szjpadlson fordul el panaszt nem okoz, kezelst nem ignyel Morsicatio buccarum et labiorum oka az ajkak s a bucck harapdlsa a chronicus mechanikai irritci gyullads kialakulshoz vezethet malignusan nem transzformldik szorong betegekre jellemz Psoriasis vulgaris gyakran elfordul brbetegsg ritkn manifesztldik a szjban szisztms megjelense: o a knykn, trden s a vgtagok flexoroldaln jelentkezik elssorban o erythems papulk s plakkok, melyeket fehr, hml pikkelyek fednek o a hml rszek eltvoltsa utn vrz pontok maradnak vissza oralis megjelense: o kiss kiemelked, zegzugos, krlhatrolt erythematosus foltok o szrksfehr plakkok leggyakrabban rintett a kemny szjpad, a bucca s a nyelv a szjregi elvltozsok ajaklaesiokkal egytt jelentkeznek Candidasis oris a Candida albicans fiziolgisan is jelen lehet a szjregben (kb. 50%-ban) hajlamost r: o fiatal vagy ids kor o leukaemia vagy solid malignus tumor o diabetes mellitus o antibiotikum o glkokortikoid o citosztatikum a szjban elszr erythema, majd soor jelentkezik o a soor fehres felrakds o letrlse utn vrz mucosa marad vissza kezelse localis antifungalis szerekkel: o 0,1%-os Neomagnol o Nystatin o Canesten 24. Vesiculris s feklyes elvltozsok Vesicularis s feklyes elvltozsok Vegyszer okozta srlsek savak lgok agrokmiai anyagok krnikus nehzfms-mrgezsek

gygyszerek kzl a hydantoinszrmazkok o ezek antiepileptikumok o gingiva-hyperplasit okoznak Lupus erythematosus hml papulk s plakkok jellemzek a szisztms s diszkoid tpusban is a szisztms tpusban hlyagos elvltozsok is jelentkeznek a vrses elvltozsok teteje fehr, keratotikus rajzolatot mutat Herpesz jszltteken, kisgyermekeken jellemz, de felntteken is elfordul lappangsi ideje 1-8 nap tnetek: o ltalnos: lz levertsg o helyi: nygyullads vezikulumokkal s erzikkal fokozott nylfolys foetor nyirokcsomduzzanat Stomatitis aphthosa t oka nem tisztzott 20-30 v kztt, fleg nkn jelentkezik a laza nylkahrtyn jelentkezik: o az ajak mucosja o szjfenk o a nyelv szli s ventralis felszne megjelense: o erzi o srgsfehr fibrines lhrtya bortja vltozatai: o leggyakoribb a Mikulicz-afta, amely egyszeres, vagy kis csoportos, krnikusan recidivl afta o az 1 cm-nl nagyobb aftk neve Sutton-afta ezek a ktszvetbe terjednek, s heggel gygyulnak Erythema exsudativum multiforme szezonlisan jelentkez hlyagos brelvltozs elfordul: o kzen o lbon o arcon o testnylsok krl o fleg fiatal frfiak rintettek o a szjban a nyelv s a lgyszjpad nylkahrtyjn

a hlyagosods a kezdeti forma a hlyagok felrepedse utn erozv elvltozsok alakulnak ki o ezeket fibrines lhrtya fedi lehetsges okai: o gygyszerek barbiturtok fenacetin szulfonamidok antibiotikumok o vrus herpesz Coxsackie Pemphygus testszerte hlyagkpzdssel jr, felteheten autoimmun eredet betegsg a hlyagok a szjban nem jellemzek, mert hamar kifakadnak emiatt a betegsget a feklyes laesiok dominljk elssorban a garatveken s a lgyszjpadon jellemzek diagnosztikus rtkek a Tzank-sejtek Angulus infectiosus a szjzug fertzses gyulladsa ers szjnyitsra fjdalmas, vrezhet okozhatja: o Streptococcus o Staphylococcus o C. albicans o rossz teljes fogptls o diabetes o B2-hiny o anaemia perniciosa 25. Vitaminhiny-betegsgek, vrkpzrendszer betegsgei Vitaminhiny okozta betegsgek A-vitamin hinybetegsge fokozott keratinizcit s hmburjnzst okoz a nylkahrtyk kiszradst, berepedezst okozza az ajakpron ragaszok kpzdnek B1-vitamin nincsenek kifejezett szjtnetek nyelvgs elfordul B2-vitamin hinya gyulladt berepedsek keletkezst okozza o a szjzugban o az ajkakon a nyelv atrfis, szraz, vrs B3-vitamin

jellegzetes a rcsks, nhol atrophis epernyelv n a stomatitis gyakorisga B12-vitamin Lsd lentebb, az anaemia perniciosa rsznl. C-vitamin hinybetegsge kezdetben nyvrzsekkel jr a ksbbiekben ezek nyszli, szrks lepedkkel bortott feklyekk alakulnak D-vitamin hinya zomnchypoplasit okoz kzvetlenl nincs nylkahrtyatnete E-vitamin a parodontosis s a szjnylkahrtya hiperkeratzisnak kiegszt kezelsre alkalmas A vrkpzrendszer betegsgei Anaemia az anaemia a nyelvpapillk elvesztst okozza a nyelv fnyes lesz az elvltozst g rzs ksri anaemia perniciosban a nyelv vrs szn o ez a Hunter-glossitis Akut myeloid leukaemia a gingivban necroticus foltok jelentkeznek, elszr a papillkon ezek megnagyobbodnak, kiterjedt elhalst okozva a gingivn kvli mucosn is a feklyeket gyulladsos szegly nem veszi krl kiegszt kezelse hidrogn-peroxid s fjdalomcsillapts az akut szakaszban tilos a fogeltvolts Chronicus myeloid leukaemia a gingiva halvny, enyhn duzzadt, ersen vrzkeny tneti kezelse az AML-hez hasonl Lymphoid leukaemia a nylkahrtyn elszrtan daganatszer csomk jelentkeznek megduzzadnak a tonsillk s a nyirokcsomk is ksrheti vrzkenysg Polycytaemia az egsz nylkahrtya sttpiros a gingiva duzzadt, szederjesvrs, enyhe traumra is vrzik a szjpadon, ajkakon, torokban s az orrban vrzsek jellemzk a foggy progresszv destrukcija a fogak elvesztshez vezet Leukopenia, agranulocytosis ltalban az els tnetet jelentik a nekrotizl nylkahrtyafeklyek ezek kezdetben kicsik s felsznesek, de tbb centimteresekre is megnhetnek ilyenkor tilos a foghzs s mindenfle szjsebszeti mtt is Schnlein-Henoch-purpura az rfal srlkenysge miatt vrzsek jelentkeznek

a vrzst ksrheti fjdalom A Schnlein-Henoch-purpura pontos okt nem ismerjk, de a kutatsok azt mutatjk, hogy a autoimmun betegsgrl lehet sz, vagy ritka esetekben a szervezet allergs reakcijrl bizonyos irritl tnyezkre (mint pl. telek vagy vegyianyagok). Thrombocytopenis purpura ny-, szjnylkahrtya- s orrvrzsek fordulnak el Haemophilia a fogszati beavatkozsok alkalmval slyos komplikcik forrsa lehet faktorksztmny vagy FFP adsa vlhat szksgess 26. Ortodonciai diagnziskszts s a fejldsi rendellenessgek korrekcis lehetsgei Ortodonciai anomlik osztlyozsa: o Az llcsontok mesiodistalis viszonyait veszi alapul. Hrom osztlyt klnbztet meg, oly mdon, hogy a fels els nagyrl helyzett mindig szablyosnak ttelezi fel. Felttelezst arra alapozza, hogy a fels fogsor a processus alveolaris rvn a koponyval szilrdan sszefgg, teht aligha lehet kitve jelents eltoldsoknak. Az als fogsornak a felshz viszonytva anatmiailag meghatrozott pontos helyzete van. Ebben a helyzetben a fels hatos mesiobuccalis cscske az als hatos mesiobuccalis s centrobuccalis cscske kztti barzdba harap. Angle I. osztly: Semleges haraps, neutroocclusio. A fels els nagyrl mesiobuccalis cscske az als els nagyrl mesiobuccalis s centrobuccalis cscske kztti barzdba harap. A kt fogsor kztti mesiodistalis viszony normlis. Ilyenek az egyes fogak eltrsei, helyzeti rendellenessgei, fogvszklet, torlds, nyitott- s mlyharaps. Angle II. osztly: Az als hatosok a normlis helyzetnl distalisabban harapnak. Ezen az osztlyon bell kt csoportot klnbztetnk meg: o 1. csoport: Jellemzje a distalharaps mellett a fels frontfogak elrellsa, esetleg az alsk befel dlnek. E csoportra jellemz a szjlgzs. o 2. csoport: A fels frontfogak htrafel dlnek, az als s fels frontfogak tallkozsra a fedharaps (overbite) jellemz. Az als llcsont a felshz viszonytva a normlisnl htrbb helyezkedik el, gyakran n. knyszerharapsban van. Az ajkak fedik a fogakat. Jellemz e csoportra az orrlgzs. Angle III. Osztly: Az als hatosok a szablyos helyzetnl elrbb, mesialisan llnak. E csoportra jellemz a fordtott metszfogharaps, az als metszfogak a felsk el harapnak. Slyossgi fok szerint tovbb oszthatjuk dentlis, dentoalveolris s mandibulris eltrsekre. Angle occlusis diagnosztikai rendszernek elnyei: o Igen egyszer, knnyen ltekinthet. A diagnzis csupn a szj klinikai vizsglatval nagy valsznsggel megllapthat. o Pontosan meghatrozza a kt fogsor mesiodistalis viszonyait. o Magba foglalja az egyes fogak helyzeti rendellenessgeit. o Az anomlik nagy rsze elhelyezhet benne.

Htrnyai: o A fels els nagyrlket mindig szablyos helyzetben levnek tekinti, pedig ez nem mindig van gy, melyet telerntgen diagnosztika is bizonyt. o Elssorban a mesiodistalis viszonyokat vizsglja, a verticalist s transversalist nem. o Funkcionlis eltrsekkel nem foglalkozik (kivtel az Angle II. osztly 1. Csoport: szjlgzs). o Az emltett hinyossgok miatt szksges egyb szempontokbl is vizsglnunk az egyes fogsorokat, illetve azok egymshoz val viszonyait: o A mediansagittalis skhoz viszonytva ktfle elvltozst klnbztetnk meg: fogvszkletet (contractio) vagy pedig fogvtgulatot (distractio). A fogvszklet mrtknek kiszmtsra szolgl a Pont-index. o Klnbz indexek segtsgvel a fogvek mreteinek a norml nagysgtl val eltrst szmtjuk ki, sagittalis vagy transversalis irnyban. o Korkhaus-index a fogv ells hosszt mri. Orthodonciai vizsgl mdszerek: Betegvizsglat ltalban: anamnzis, rossz szoksok, betegsgek, tpllkozs Szjvizsglat: o ltalnos fogszati vizsglat: caries, secunder caries, fogny llapota, fogv, nyelv, ajakfkek o Orthodontiai vizsglat: Angle osztly meghatrozsa, helyzeti eltrsek, Funkcionlis diagnosztika: o Nyit-csuk mozgsok o Mandibula helyzete o Nyels o Beszdhibk o Lgzs o Elektromyographia: izmok mkdsrl tjkoztat Modellanalzis: elasztikus lenyomatot vesznk, majd kintjk + viaszharaps Fnykpfelvtel azokban az esetekben, ahol a rendellenessg az arcvonsokat befolysolja Rntgendiagnosztika: o A fogszablyoz kezels szmra nlklzhetetlen. A rntgenkpek alapjn nem csupn a rendellenessgek helye s mrtke llapthat meg, hanem segtsgkkel felmrhetk a kezels hatsra bekvetkezett vltozsok is. A rntgenkpek egyttal jelents dokumentcis clt is szolglnak. o A kvetkez tpus rntgenfelvteleket alkalmazzuk: Intraoralis: Periapicalis fogfelvteleket Rharapsos felvteleket Extraoralis: llkapocszlet felvtele Panormafelvtel Telerntgenfelvtel

Csontrettsgi vizsglat o Periapicalis kpek - A fogak rntgenvizsglatnak alapfelvtelei. Egyes fogak vagy tbb fog alaki, helyzeti, eltrsi, szmbeli rendellenessgei esetn ksztjk. o Rharapsos vagy occlusis, nagyobb mret kpek. A fogak krli alveolaris csontok nagyobb rszlett vizsgljuk rajtuk. A fogsorok kz helyezett kpen llcsonthasadk, szmfeletti s retinelt fogak s a csontban lv elvltozsok vizsglhatk. o llkapocszlet - specilis rntgenkpen az zlet elvltozsai vizsglhatk. o Panormarntgenkpek: Panoramix: A rntgencs szjba kerl nylvnya teszi lehetv, hogy az arcra helyezett hajlkony manyag kazettban lv filmen a fels fogvet s az als fogvet kln-kln, teljes egszben ltni lehet Orthopantomograph: A fej krl, az arc eltt, egyik oldaltl a msikig, meghatrozott plyn elmozdul kazettba helyezett filmen, a kazettval azonos sebessggel, de ellenttesen elmozdul sugrforrs ltal ksztett rtegfelvtel. A kpen a maxilla s a mandibula egytt lthat, valamennyi kpletkkel egytt. Segtsgvel a fogvek s az llcsontok szimmetriaviszonyai is tanulmnyozhatk. o Telerntgenkpek: A telerntgenkpet arnylag tvoli forrsbl szrmaz, megkzelten prhuzamos sugarakkal ksztjk annak rdekben, hogy a valsgnak megfelel (mretigaz), elvetls nlkli kpet kapjunk. o Csontrettsgi vizsglat: Erre szolglnak a csukl ill. a kztcsontok, valamint a nagy csves csontok (tibia, fibula) distalis epiphysisnek rntgenkpei. Normatv kpekkel sszehasonltva megllapthat, hogy a beteg letkornak megfelel-e. Fogszablyoz kszlkek Az izomert aktivl n. funkcis fogszablyozs egyre erteljesebben fejldik Multiband technikk: Ilyenek a csap-csves kszlkek, az lv-rendszer (edgewise arch mechanism) s az ikerv (twin-wire arch). A multiband technikk kzs jellemzje, hogy a fogak meggyrzse ltal, a gyrk zrjban rgzlt vvel teljesen irnytott s kontrolllt erket alkalmaz. Kivehet kszlkek : Ezek klnbz vltozatai ismt divatba jttek, s szleskren alkalmazzk ket. (A multiband technikk kezdetben kiszortottk a kivehet kszlkeket.) A headgear (arcves) kszlkek tulajdonkppen a kett tvzete, csak rszben hasznljk ki a termszetes erket, inkbb mechanikus kszlkek. Alkalmazhatk mind a fels, mind az als fogvben vagy a kettre egyttesen is. Kivehet kszlkek: ltalban a klnbz lemezek tartoznak ide, melyeket a pciens tbbnyire csak jszaka viseli. Kt alapvet vltozat van: o az aktv erkkel dogoz tgtcsavaros lemezek

az izomzatot kihasznl passzv lemezek, amelyeket aktv elemekkel kombinlnak elnyei: o Minden fogat bekapcsol az errendszerbe. o Az er nem llandan hat s nem tlsgosan nagy (biolgis fogszablyozs). o Aktivlsa s ellenrzse kevs idt ignyel. o Higinikus, tisztn tartsa egyszer. o Mivel a pciensek fleg jszaka viselik, eszttikai hatsa j (pontosabban nem zavark eszttikai szempontbl). o Igen sokfle eltrsre alkalmazhatk, a mesiodistalis eltrsek kezelstl kezdve, a fogv tgtsra, a mlyharaps kezelsre harapsemelssel, egyes fogak eltrseinek korrekcijra, stb. htrnyai: o Elengedhetetlen a pciens aktv kzremkdse. o A kezelsi id hosszabb. o A tl nagy kszlket (aktivtorok) nehezen szokjk meg a betegek. o Rvid, apr fogakon nehezen l meg, kiesik. o Szles alkalmazsi terletk ellenre nem univerzlisak, nem minden eltrs kezelsre alkalmazhatk. o A kivehet kszlkekkel alapveten dnts jelleg fogelmozdtst tudunk vgezni, gy, hogy a koronai rsz dl, a gykrcscs a helyn marad. Testes elmozdts kivehet kszlkekkel nem lehetsges. Aktv lemezek: Lnyegk a beptett tgtcsavar. A csavar szolgltatja a fogelmozdtshoz szksges ert. A csavar elhelyezst illeten a lemez lehet tpusos tgtcsavaros lemez (amikor a tgtcsavar a lemez kzepn van, s a kszlk mindkt oldalon egyformn tgt), vagy atpusos tgt csavaros lemez, amikor a csavar az egyes fogak, ill. fogcsoportok elmozdtsnak ignye szerint klnbz helyen lehet a lemezben. Lehet a lemezben egyszerre tbb csavar is. Passzv lemezek: Nincs beptve tgtcsavar, gy maga az alaplemez passzv. A fogelmozdtst a lemezbe ptett rugk, a harapsemel hats vagy az elreharaptat snc idzi el. A kivehet kszlkeknek, ill. a lemezeknek egy msik funkcija a retentio. Rgztett kszlkes kezels utn is szksges kivehet kszlk (retentis lemez) viseltetse. A retentis lemezek klnfle mdon kszlhetnek, funkcijuk azonban azonos: az elrt eredmny tartsa. Szerepk a recidva elkerlse rdekben rendkvl fontos. Arcves kszlk (headgear): Ez a kszlk egy bels vbl (ez ltalban multiband) s az arcvbl (face-bow) a nyakszirten vagy a fejtetn elhelyezked rugalmas szalaghl ll. Az arcv kivehet kszlkhez is csatlakoztathat. Nem lland visels kszlk, az arcv s a rugalmas szalag levehet. Klnsen alkalmas kszlk Angle II. osztly anomlik kezelsre. Rgztett kszlkek:

A rgztett kszlkek kzs jellemzje, hogy a pciens ezeket llandan knytelen viselni, mivel ezek gyrk vagy ragasztott zrak rvn a fogakon fixlva vannak. elnyei: o Mivel a pciens nem tudja kivenni, llandan viseli, az eredmny nem fgg az egyttmkdstl. o Az er nagysga s irnya pontosan adagolhat, ezrt a kvnt fogelmozdts biztosan vgbemegy. o A rgztett kszlkkel, a kivehetvel szemben, testes elmozdts (bodily movement) is vgezhet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kezels hatsfoka nagyobb, mint kivehet kszlket alkalmazva. o Az aktv kezels ltalban rvidebb ideig tart, mint kivehet kszlkek hasznlatakor - egy-msfl vig. o Retentis kszlk viselsre azonban a kszlk levtele utn szksg van; ltalban az aktv kezels idejnek ktszeresig. htrnyai: o Tisztn tartsa nehezebb, fontos a megfelel szjhigine (fokozott caries veszly). o Eszttikailag htrnyos, mivel a kszlk a fogakon ltszik. o Szjba helyezse, aktivlsa hosszabb ideig tart. o A kszlk alkalmazsa nagy gyakorlatot s hozzrtst kvn, mivel nem megfelel erk adagolsa rvn krosodst is okozhat, ami kivehet kszlk esetben nem lehetsges. o A ragasztanyag a zomncba behatol, ezrt eltvoltsakor zomncrepedsek s zomnchiny is ltrejhet. Loklis rgztett kszlkek o Helyfenntartk, tejmolarisok korai extractija utn. o Rsnyitk, ha a kihzott fog helye mr beszklt. o Diastemazrk, leggyakrabban a diastema medianum zrsra. o Ferdesk a keresztharapsban lv fels metszfogak helyre vitelre. Multiband kszlkek: Kzs jellemzjk az, hogy minden fogra, amelyet az errendszerbe be kvnunk kapcsolni, rozsdamentes aclgyrt cementeznk. Ezeken a gyrkn rgzlnek a klnbz tpus zrak, amelyek az vek tartst s ezltal az ertvitelt szolgljk. Az eredeti multiband technikk csak gyrket alkalmaztak, mra azonban mr trt hdtott a gyrkkel szemben a direct bonding technika, amelyben a gyrk helyett mr csak az vet tart zrakat ragasztjuk a fogakra . A direct bonding (kzvetlen ragasztsos) technika elnyei: A zrak felragasztsa knnyebb, mint a gyrk, mivel nem rintjk az approximalis terleteket. Ez klnsen torldott fogak esetben elnys. Eszttikusabb, mint a fmgyrk, mg fmzr (bracket) esetn is. Vannak kermia- s manyag zrak, ezek eszttikai hatsa mg kedvezbb, de fizikai tulajdonsguk nem ri el a fmbracketekt. Alap multiband technikk:

1. Ikerv (twin-wire) Az ikerv kt prhuzamosan elhelyezett, 0.2 mm tmrj rugalmas drtv. Ezek az oldalfogak tjn egy tubusban rgzlnek, amely a hatos buccalis zrjba illeszkedik. Elssorban a frontfogak rendellenessgeinek korriglsra szolgl, de segmentalis vekkel kiegsztve az oldalfogak znjban is szablyoz. A mdszer lnyege a vkony ketts v, amely elasztikusabb s fiziolgisabb erket ad, mint a velk azonos mret vagy vastagabb v. Az ikervet Johnson vezette be a gyakorlatba 1938-ban. 2. lv-rendszer (edgewise-arch-mechanism) Tglalap tmetszet rugalmas v. Angle hasznlta elszr 1920-han. A szgletes zrba rgztve az v csavarsval torzis elmozdtst is lehet vgezni (tengelykorrekci). A szgletes v rugalmasabb, a hajltsnak jobban ellenll, klnsen, ha a tglalap alak vet lvel (rvidebb oldal) fektetjk a zrba 3. Vkony drtv rendszer (light-wire arch-system) Krmetszet, vkony, de igen rugalmas drtvek, amelyeken finom hajlatok vannak a fogelmozdts erforrsaknt

27. Az llkapocszlet betegsgei Az llkapocszlet morfolgiai s funkcionlis sajtossgai Az llkapocszlet anatmija Az llkapocszlet betegsgei Az zlet organikus betegsgei Az zlet funkcionlis zavara (fjdalom diszfunkcis szindrma) Szjzr = trizmus: Kialakulsnak okai: ltalnos okok: - tetanusz - tetnia - hisztria - epilepsia Helyi okok: - gyullads - trauma - fertzs - fejldsi rendellenessg - daganat - idegsrls - TMI eltrsei

TMI: (=temporo-mandibulris zleti dysfumcis syndrma) - nkben 3x-4x gyakoribb - 20-40 vesekben leggyakoribb Elektromiogrfia!

Tnetei: - fjdalom s nyomsrzkenysg - fjdalom az llkapocs mezgatsakor - szjnyits korltozott (max 40 mm) - szablytalan a szj nyitmozgsa Tnetek kialakulsnak okai: - lelki feszltsg s szorongs miatti izomtnus-fokozds - orlis parafunkcik: fogcsikorgats (=bruxismus), fogak tarts sszeszortsa alvs kzben Kezels: - gygyszeres th: analgeticumok, trankvillnsok, izomrelaxnsok, loklis anasteticumok - fizioth: helyi meleg, izomellazt gyakorlatok - okkluzlis th:harapsemel lemez fogazat protetikai rehabilitcija gygytorna 27. A szjreg s az arc neurolgiai vonatkozsai Neuritis Arcfjdalmak Idegbnulsok

28. Nylmirigygyulladsok Nylmirigygyulladsok ltalnos megjelens fjdalmas duzzanat funkcicskkens jrhat lzzal is Mumpsz vagy parotitis epidemica 6-15 v kztt jellemz 2-3 hetes lappangs fontos, hogy elbb jelentkezik lz, mint nylmirigyduzzanat lehetsges szvdmnyek: o bakterilis parotitis o here- vagy ovariumgyullads Parotitis acuta suppurativa legyenglt betegekben kvetkezik be a szj fell trtnik a fertzs az els tnet a mirigy duzzanata 2-3 nap mlva jelentkezik gennyrls a Stenon-vezetken antibiotikus kezels vgezhet Krnikus, nem specifikus nylmirigygyullads legtbbszr a parotisra s a submandibularis mirigyre lokalizldik

ltrehozhatja: o akut nylmirigygyullads o eleve krnikus, akut fellngolsok nlkli gyullads a gyullads destrulja a mirigyeket o fleg a serosus vgkamrk krosodnak a stagnl mucinosus nyl biztostja a pangs lehetsgt o ezzel slyosbtja a fertzst Specifikus gyulladsok elfordul a tuberculosis o fleg a parotisra jellemz o a mirigyllomnyban lassan nveked, daganatszer elvltozs van nagyon ritka az actinomycosis s a syphilis a diagnzist biopszia teszi lehetv Sjgren-szindrma autoimmun-betegsg jellegzetes szveti kp: atrophis mirigy, limfoid beszrtsg Heerfordt-szindrma vagy febris uveoparotidea subchronica tnetei: o egy- vagy ktoldali parotisduzzanat o uveitis o facialis paresis szveti kpe epithelsejtes granulomatosis felteheten vrusos eredet 29. Nylkvek, sialosisok (sialadenosis), nylmirigydaganatok Nylkvek leggyakoribbak a submandibularis nylmirigyben az elzrds lehet: o rszleges ekkor az tkezs utn bekvetkez duzzanat 1-2 ra alatt olddik jellemz az enyhe fjdalom o teljes: ekkor a duzzanat napok alatt olddik ez kedvez a gyullads kialakulsnak emiatt a fjdalom egyre ersebb vlik elhelyezkedse: o a Wharton-vezetk vgben: periwhartonitis szjfenki gyulladsknt jelentkezik kt kzzel tfogva a szjfeneket tapinthat lehet esetenknt spontn tvozik o a Stenon-vezetkben ilyenkor csak akkor tapinthat, ha distalisan helyezkedik e o a Stenon-vezetkben ilyenkor csak akkor tapinthat, ha distalisan helyezkedik el a perzisztl kvek minden mirigyben krnikus gyulladshoz vezetnek Szialzis vagy szialadenzis

nehezen felismerhet, kevss ismert betegsg nincs gyullads vagy daganat ingerlsre normlis a nyltermels szvettani jellemzk: o serosus mirigyhm hypertrophis o interstitialis oedema o kivezetcsvek atrophisak Nylmirigytumorok Papillris cystadenolymphoma vagy Warthin-tumor leggyakoribb a parotis als plusn makroszkposan: szilva nagysg, tokkal hatrolt elvltozs, krltte gyulladsos udvar szvettanilag: papillaris, ketts sorokban elhelyezked epithelsejtek, lymphoid elemek malignus talakulsa ritka Pleomorf adenoma vagy vegyes daganat a leggyakoribb nylmirigytumor vek alatt lassan nvekszik igen knnyen elmozdthat mrete dinyi-almnyi szvettani kpe: o myxomatosus-mucoid epithelialis tumor o porcelemeket is tartalmaz o tok veszi krl elfordul malignus transzformci Cylindroma mindentt kialakulhat a mucinosus mirigyekben malignitsa nagyon vltoz krnyezetvel sszekapaszkodik okozhat fjdalmat is Carcinomk Laphmsejtes rk porckemny tapintat lassabban ad tttet, mint az adenocarcinoma korai tnete a n. facialis bnulsa Adenocarcinoma lassan nvekszik, de hajlamos metasztatizlni heves fjdalommal jr Anaplasticus carcinoma igen rossz prognzis Mucoepidermoid carcinoma malignus, de arnylag jobbindulat ktirny differencici: o nylat termel hengerhmsejtek o elszarusod laphmsejtek

30. Cystk CYSTA: klnbz eredet, folyadkkal telt, lass nvekedsi tendencit mutat nmagukban lezrt csontban vagy lgyrszekben elhelyezked patholgis regek, melyek ktszveti fallal rendelkeznek s ezt bellrl hm bleli . Patholgis zrt egy vagy tbbrteg hgabb vagy srbb folyadkkal telt kplet . A valdi cysta hmmal blelt a pseudocysta fala csak ktszvetet tartalmaz Jellemzik: lass nvekeds a bels nyoms n o a/ osmotikus nyoms hatsra a cysta tovbbi folyadkot vesz fel o b/ a hmsejtek aktv szecerncis tevkenysge hatsra o c/ limfatikus kerings zavara kvetkeztben Nincs proliferci a csont a nyoms hatsra atrofizl A keratocystra jellemz o a / recidivl hajlam o b/ a nvekedsi tendecia nagyobb o c/ a malignizci o d/ ez gynevezett fik cystkkal is rendelkezik fontos ezrt a cystk egyms kzti diff. dg. s ms folyamatoktl val elklntse is pld. Ameloblastoma (odontogen tu.) egyb mal.tu. vagy a gyulladsok kb. formi frfiaknl gyakoribb maxillban gyakoribb a radikularis gyakoribb mint a follicularis cysta Prognzis: jindulat de expanzv nvekedse miatt fractura valamint a keratocysta malignizcija lehetsges WHO osztlyozs: csontcystk o Gyulladsos Radicularis: gykr krl Parodontalis: gykr oldals felszne mellett Residualis: extractio utn visszamaradt Kialakuls: cronikus apiklis fertzs granuloma capill bevrzs a hmsejtek degenercija folyadk kpzdse mezenchimlis elemek zsiros degenercija -koleszterin kristlyok o Dysgenetikus Odontogn fogeredetek Keratocysta(Cysta marginalis): foglc eredet, rkltt Cysta gingivalis Cysta eruptionis: eltrben lv fog felett a gingivn Cysta follicularis: visszamaradt zomnchmbl

Odontogn calcificacis cysta Nem odontogn fogtl fggetlen; visszamaradt embryonlis hmsejtekbl keletkeznek, lassan nnek, fjdalmatlanok, maxillban gyakoribbak Cysta canalis incisivi: ductus nasopalatinusbl visszamaradt hmsejtekbl, 11-21 kztt Cysta palatina mediana: szjpad kzpvonalban a 2 max.nylvny tallkozsnl; igen nagyra nhet, szjpadot kidombortja Cysta globulomaxillaris: fels 2-3 kztt a praemaxilla-maxilla egyeslsi vonalban; krte alak; fogakat szttolja o Pseudocystk hmblsk nincs aneurismalis -r eredet traums solitar extravasatios lgyrsz cystk o Ranula: szjfenk; gl.sublingualis vkony faln retentios cysta o Mucokele: kis nylmirigyek retentios cystja lt. als ajkon o Atheroma: faggymirigyek retentios cystja o Dermoid cysta: brelemeket tartalmaz; lt. szjfenken a m.mylohyoideus alatt v. fltt o Cysta brachiogenes: lateralis nyaki cysta; 2-3 kopoltyv maradvnya; legtbbszr felslgti betegsg utn jelentkez, fjdalmatlan fluktul terime a m.sternocleidomastoideus mentn; VJI-hoz tapad! o Cysta thyreoglossalis: med.nyaki cysta; d.thyreoglossus maradvnya; els 10 vben; nyak kzpvonalban a nyelvcsont magassgban; puha dudor v. fistulanyls; nyelvcsont testnek egy rszvel tvoltjk el Patholgia: 1 cm -tl 7-8 cm ig A kvetkez rtegekkel: A folyadk:szalmasrgtl stt tulburensig benne kolleszterin kristlyok levlt hmsejtek o ha bevrzs csokoldbarna o ha fellfertzdik purulens A ktszvet tmtt rostos laza rostos ktszveti rteg kvetkezik limfo hystio s plasmocyts beszrdssel ez a rteg gazdagabb vrelltssal rendelkezik A hm ha a cysta gyulladsos a szjnylkahrtya hmjbl a mlybe jut illetve a visszamaradt hmsejtekbl (Malasses ,illetve a Hertwig fle hmhvelybl ) a dysgenetikus cystk pedig az embrionlis fejlds folyamn visszamaradt hmbl a fog eltrse sorn illetve az embrionlis telepek egyeslse sorn az itt lev hmbl kpzdnek Kialakulsi mechanizmus:

Intra epitelialis proliferatio : oka trauma, gyullads ,anyag csere zavar Intra s extraepitelilis proliferaci (Malasses, Hertwig) elzetes tlyogmegnyitsa kapcsn Follicularis: a retenciban lev fog krl annak nyaka krl Broca elmlete szerint a zomnchm s a follicularis zsk degenerrcija miatt Evolci: I fzis: endossealis o jellemz : nma Rtg vletlen II fzis exteriorizci o kidomborods o objektiv vizsglatra ltszik III komplikcik fzisa o fellfertzds - gyullads sinus,lgyrszek o malignizaci Diagnosztika: Objektv vizsglat: o elhalt fog o eltrben lev fog o vagy a fogak klinikai hinya Rntgen o les kontur, o kb. formj o - gangrns fog periapiclis elvltozsa o - vagy az eltrben vagy retentiban lev fog nyaki rszn punctio differencil dg. o tumor (j-, rosszind.) o sinus maxillaris o egyb cystk Kezels: Partsch I: volt az els prblkozs cystostomia -egszen nagy cystk esetben hmot benn hagyjuk azt kivarrjuk a szjnylkahrtyhoz ( Marsupialisatio) o cyststomia o cystoanthrorinostomia o cystorinostomia Partsch II o cystectomia o Alapelv: a hm maradktalan eltvoltsa

o Kis reg esetben zrs- vralvadk o nagyobb reg esetben csontptls(csontptl vagy sajt csont(spongiosa) lgyrsz cystk: o exstirpatio vagy marsupialisatio

31. A maxillofacilis tjk s a szjreg praecarcinms llapotai Daganatmegelz llapotok a szjregben s krnykn Korai tnetek: nem gygyul feklyek, ajkon ismtld hmhiny szjnylkahrtyn elfordul gygyulsi hajlamot nem mutat elvltozs foghzs helyn nehezen gygyul seb, indokolatlan szjzr Ksi tnetek: a szjregben elfordul, legtbbszr fjdalmat nem okoz vrzkeny feklyek, melyeket esetenknt bzs lepedk bort egyes fogak, kisebb fogcsoportok indokolatlan meglazulsa nylkahrtya elsznezdse szjban elfordul alaki eltrs, asszimetria nyelven, nyelv alatt tallhat nyelsi nehzsget okoz duzzanat nyirokcsomk hosszabb id ta fennll beszrdse Daganatmegelz llapotok -olyan krkpek, amelyekbl gygykezels nlkl daganat fejldhet ki Daganatmegelz llapotok: 1. llcsontcisztk 2. Cornu cutaneum klnbz nagysg, barnsszrke, alapjhoz jl tapad, elszarusodott kplet a br klnbz helyein, nha az ajkakon fordul el 10%-ban laphmrk fejldhet ki 3. Erythroplakia a szjnylkahrtyn, az orcai rszen s nyen gyulladsos foltok, amelyek kezdetben lgy tapintatak, lnkvrsek, ksbb megkemnyednek zrzs-zavar s szjszrazsg kveti 4. Cheilitis chronica actinica Tbbnyire az als ajak idlt gyulladsa Oka: tarts napfny- s szlhats Frfiakon gyakoribb Tnete: ajak gyulladt, duzzadt, szraz, berepedezett s hmlik, a repedsekben prks felrakdsokat ltni, amelyek lelkdnek s helykn fjdalmas erzik maradnak vissza Krllapot: nyirokpangs, amelynek hossz tvon ktszveti felszaporods, majd rkos talakuls a kvetkezmnye 5. Cheilitis glandularis Az ajak nylmirigyeinek idlt gyulladsa

20-40 veseken Rendszerint az als ajak betegszik meg A nylmirigyek megduzzadnak s rugalmas csomkknt tapinthatk A nylmirigyek kivezet csvei piros pontknt lthatk Bellk nyomssal vztiszta nylka rl szvettana: nylmirigyek hiperplazissak, strmja limfocits s plazmasejtes beszrds

6. Dysplasia fibrosa Csontfejldsi zavar kvetkezmnye Fiatal korban kezddik, de minden letkorban kialakulhat Egy vagy tbb csontdefektusbl ll, leggyakrabban az llkapocscsontban a tibiban v. a femurban szlelik llkapocs duzzanatval, a fogak vndorlsval s kros zrharapssal jr spontn fractura is bekvetkezhet rtg-szerkezet nlkli, krlrt, sugrtereszt gc lthat Rosszindulatan elfajulhat 7. fogeltrsi zavarok - szarkma keletkezhet 8. Keratoacanthoma Ids embereken fordul el Oka: fnyhats brn s ajkakon fordul el Flgmbszeren kiemelked, 2 cm-nl nem nagyobb tmrj elvltozs, amelynek kzppontjban krteres reg helyezkedik el Karcinmsan elfajulhat 9. Keratoma senile Oka: napsugrzs idsebbek brn, ajkakon klnbz nagysg, szarupikkelyekkel fedett lapos kplet hyperkeratosis s hmatrfia praeblastoms jelleg 10. Lichen planus Oka: ismeretlen, felntteken jelentkezik Leginkbb a brn, de az esetek felben elszr a szjnylkahrtyn lp fel Kedvenc helye a bukklis szjnylkahrtya hts rsze, de lehet nyelvhton, nyelv alatt, gingivn, szjpadon. Elemi jelensge a PAPULA, a mely alapjbl kiemelked, gombostfejnyi vagy annl nagyobb szrksfehr kplet, s VONALSZER (lineris), GYR ALAK (anulris) v. SZARVASAGANCSSZER alakzatokat, mskor sszefoly plakkokat kpez A papula krnyezete nem lobos, nem viszket 1%-ban kpzdik belle carcinoma

11. Leucoplakia A szjnylkahrtya elszarusodsval jr idlt gyullads Tbbnyire idsebb frfiakon fordul el Oka-hajlamost tnyezk: dohnyzs, alkohol, lues, mechanikai tnyezk (hibs fogsor), letrt hegyes fogak, gykerek, nagytmeg fogk, fmtmsek, fszeres telek, egyni hajlam, hypercolesterinaemia, A-vitam hiny, candida albicans. Tnete: a szjreg klnbz helyein szablytalan alak, fnyevesztett, szrksfehr, letrlhetetlen foltok jelennek meg, amelyek nem vagy csak kiss rzkenyek FORMI: o 1. Leucoplakia simplex: a nylkahrtya alapjbl alig kiemelked szraz, knnyen rncolhat, fstszeren elsznezdtt, fehres terlet o 2. Leucoplakia verrucosa: nylkahrtybl kiemelked, szarurteggel bortott szemlcss kplet o 3. Leucoplakia erosiva: nylkahrtyn fjdalmas, vltoz mlysg berepedsek lthatk, fleg a szjzugban fejldik ki. A kifeklyesed leucoplakia itlhet veszlyesnek-laphmrk 12. Leucokeratosis nicotina palati Oka: dohnyzs (cigi, szivar, leginkbb pipa) Fleg a szjpadon fordul el a szjpadi nylkahrtya, az idlt gyulladsa miatt szrksfehren elsznezdik, s egyenetlen felszn szemlcsket kpez. A szemlcsk kzepn sttvrs behzds mutatkozik. fjdalmatlan, a dohnyzs abbahagysa esetn legtbbszr visszafejldik A szjban hmvastagodst s fokozott elszarusodst idz el, amely rkos elfajulshoz vezethet 13. Lupus erythematode chronicus discoides 30-40 letv kztt, nkn gyakoribb A szjban, a nyelven, az ajkakon, a bukkn s a szjpadon tallhat Tnet: duzzadt alapon gombostfejnyi papulk, amelynek kzepe enyhn besppedt. A lzik felsznesek, de fjdalmatlan kifeklyesedsk elfordul. A feklyek hegesen gygyulnak. A heges terletekbl laphmkarcinma vagy bazaltsejtes karcinma indulhat ki. 14. Naevus pigmentosus Veleszletett Gyakori megjelensi helye: arcbr, szjnylkahrtya, szjreg Tnete: a barns-fekete sznezds malignizldsa ritka, de elfordulhat 15. Osteobalstoma (oszteogn fibrma)

Primr csonttumorok 1%-a Fiatalkorban (20 v alatt) fordul el, frfiakon gyakoribb mandibulban gyakoribb, mint a maxillban szrevtlenl n, fjdalom jelentkezhet, de inkbb az llcsont duzzanata hvja fel r a figyelmet Krjslata j, de osteosarcoma kiindulsi talajt kpezheti

16. Osteodystrophia deformans Paget A csontszvet lass lefolys betegsge, 50. letv felett, Frfiakon gyakoribb. A csontszvetben kros csontfelszvds s -kpzds zajlik cskkent rtk csontszvet kpzdik, a csont lgy hajlkony, kptelen terhet viselni A betegsg jelentkezhet egy vagy tbb csontban, 15%-ban a maxillban Az rintett llcsont megduzzad, a fogak a helykrl elvndorolnak, meglazulnak. rtg - gombostfejnyi v. lencsnyi nagysg csontritkulsok s csonttmrlsek lthatk OSTEOSARCOMA kiindulsi alapjt kpezheti 17.Szideropnia Fiatal s kzpkor nk betegsge Oka: vashiny - vvt -k Hgb tartalma kevs Tnet: spadtsg, fradkonysg, nyelvgs s fjdalom, ajkak berepedezettek, szjnylkahrtya sorvadt, belvellt, a nyelv papilli elsimultak (tkrnyelv), rajta hasadkok (rhagades) lthatk. Krm rendellenessgek. Nyelsi nehzsgek llhatnak fenn. Plummer-Vinson-szindrma: stomatitis, pharingitis, oesophagitis, nyelsi zavarok (dysphagiae) s krmrendellenessgek (coilonychiae) Nyelvrk talajt kpezi. 18. Szubmukzus fibrzis Minden letkorban jelentkezhet, Oka: ismeretlen, de kapcsolatba hozzk fszeres telek fogyasztsval s dohnyzssal Orofaringelis nylkahrtya s submucosa ktszveti llomnynak fokozatosan elrehalad elfajulsa Tnet: csp- g rzs, fekly s hlyagkpzds a szjnylkahrtyn, a nylzs fokozott, az zrzkels cskken A beteg terlet nylkahrtyja szrks, sima, mrskelten eldomborod szveti kp: a kollagnrostok felszaporodsa miatt a ktszvet tmrr vlik+ hialinos elfajuls, hypoxiss vlik a hm, ez okozza a malignus elfajulst 19. Traums srlsekbl, gsekbl vagy specifikus gyulladsokbl ered hegek 32. Lgyrszek jindulat daganatai Jindulat daganat meghatrozsa : o az p szvet szerkezethez hasonl alkotelemekbl ll

o jl krlhatrolt, tokba zrt, elmozdthat o nem terjed a krnyez szvetekbe o expanzvan nvekszik, nvekedse lass o egynem (homogn) tapintat o a beteg ltalnos llapott nem befolysolja o nyomst gyakorolhat a krnyez szvetekre Jindulat lgyrsz daganatok s tumorszer burjnzsok Papilloma Laphm jindulat dahanata Keletkezsben vrust, krnikus irritcit feltteleznek Egyesvel v. tbbesvel (papillomatosis) jelentkezhet 90%-ban a palatumon szrksfehr, brsonyos felszn, gombostfejnyi, borsnyi nvedk, amely alapjhoz kocsnnyal rgzl Krjslata j. Gyakran kijul, de nem malignizldik. Verruca Elssorban brdaganat, de a szjban is elfordul, elssorban az ajkak bels felsznn a gingivn s a palatumon. Ritkn a nyelven Oka:Papo-vrus (DNS-vrus) alakja szerint: lapos, flgmbszer, kaktuszszer, ecsetszer Krjslata j. Kijulsra hajlamos. Fibroma A szjnylkahrtya rostos ktszvetnek jindulat daganata Fleg ajkon, nyelven, orcai nylkahrtyn a fogak zrdsi vonalban fordul el Nagysga: borstl - diig szles alapon l, flgmb alak, sima v. enyhn dudoros felszn, jl elhatrolt, tokja van A tumoron bell csontkpzds s meszes elfajuls zajlik A bort hm rendszerint elszarusodott Kialakulsban mechanikai ingerek szerepelnek: orck rendszeres beszvsa, beharapsa, elll protzisszlek s kapcsok Lassan n, jindulat Parodontoma (epulis) Oka: trauma okozta srls. A srls kikszblsre sarjszvet kpzdik, amely nem tnik el, hanem tovbb burjnzik. Nem daganat, hanem reparatv jelleg szvetburjnzs A front- s premolaris fogak vestibularis oldaln az interdentalis papillknak megfelelen jelentkezik, de a gingiva egyb terletbl is kiindulhat Nkn gyakoribb, sokszor terhessg alatt jelentkezik (20-40 veseken) Epulis formi:

1. Parodontoma granulomatosum: lnkvrs, vrzkeny, nem fjdalmas duzzanat, kollagnrostokba gyazott kapillrisokbl, fobroblasztokbl ll, tbbrteg laphm bortja 2. Parodontoma fibromatosum: Sima felszn, halvny-vrs kplet, amely tmtt tapintat, lassan n, mogyornyi nagysgot nem haladja meg. Fibromhoz hasonl, de annl sejt dsabb. 3. Parodontoma gigantocelleulare: Egyenetlen felszn szederjes-kk nvedk, amely alapjhoz szles fellettel rgzl, sokszor kifeklyesedik. Mandibuln gyakoribb. Van homokraszer megjelense is - amikor orlisan s vesztibulrisan egyarnt jelentkezik. Krjslata j, de ritkn malignizldhat -parodontoma sarcomatosum

Lipoma Orlis elfordulsa ritka, leginkbb a nyelven, a buccn, a szjfenken, az ajkon, s az thajlsi redben mutatkozik Lassan nvekszik, gmblyded, rugalmas tapintat kplet, szne srgsvrs, fesznn az erek lefutsa kirajzoldik. msodlagos elvltozsai ritkk Lymphangioma Nyirokerek tumora, veleszletett elvltozs, mely gyermekkorban jelentkezik Leggyakrabban a nyelven (macroglossia), az ajkakon (macrocheilia) fordul el Loklis - kis, mlyen l vesiculk; Diffz - elmosdott hatr, szntelen terime megnagyobbods Nem malignzldik 33. Odontogn jindulat daganatok Jindulat daganat meghatrozsa : az p szvet szerkezethez hasonl alkotelemekbl ll jl krlhatrolt, tokba zrt, elmozdthat nem terjed a krnyez szvetekbe expanzvan nvekszik, nvekedse lass egynem (homogn) tapintat a beteg ltalnos llapott nem befolysolja nyomst gyakorolhat a krnyez szvetekre Jindulat odontogn (fog eredet) daganatok 1. Ameloblastoma az odontogn daganatok kb. fele, 20-49 ves kor kztt jelentkezik, 80%-ban a mandibulban (a molrisok s az llkapocsszglet tjkn) Lassan n, az arc aszimmetrija, fjdalmatlan duzzanata a leggyakoribb klinikai jel. Nha az rintett fogak vndorlst, lazulst okozzk

Nagysga: borstl-gyermekfejig Extrm esetben a csont pergament szeren ropog Nha nem gygyul extrakcis sebhely, sipolyjrat, feklykpzds vagy nyirokcsom-duzzanat tereli r a figyelmet Szvettani kpe vltozatos: szolid, cisztikus, vegyes Krjslata j.

2. Tumor odontogenes calcificans epithelialis (Pindborg-tumor) 3. Ameloblastoma fibromatosum (fibroameloblastoma) 4. Ameloblastoma adenomatoides (adenoameloblastoma) 5. Dentinoma Ritka. Dentin szvetbl ll daganat. Az als molarisok tjkn fordul el. Odontomra hasonlt. Tbb -kevsb dentinszvetbl ll. 6. Ameloblastoma odontomatosum (odontoamelobalstoma) 7. Odontoma A fog embrionlis szveteibl keletkez jindulat daganat Tyktojsnyira is megnhet 70%-ban a molrisok tjkn keletkezik, s gyakoribb a mandiulban A fels llcsontban a sinus maxillarisba tr, s azt teljesen kitlti sokszor fordul el folliculris cisztval egytt 8. Fibroma odontogenicum 9. Myxoma (fibromyxoma) odontogenicum 10. Cementoma Ritka. Midig kifejlett gyker fogakkal kapcsolatban fordul el. A gykrhrtybl szrmazik. A foggykr cementrtegnek nagyfok megvastagodsa. A hypercementosistl a jval nagyobb tmege klnbzteti meg. Lassan n, de folyamatosan, ezrt rendkvli nagysgot is elr. Gyakrabban fordul el az llkapocsban, mint a felsllcsontban, olykor mindkt llcsontban tbbszrsen. 11. Melanoameloblastoma (retina anlage tumor)

34. A maxillofacilis tjk rosszindulat daganatai A rosszindulat daganatok kialakulsnak kls kroktani tnyezi: (ltalban kls hatsra alakulnak ki): Kmiai daganatkeltk

Mechanikai rtalmak Hhatsok Elektromos ingerek Sugrz energia Biolgiai tnyezk Bels kroktani tnyezk: rkletes (nem bizonytott) Fejldsi zavarok Immunolgiai tnyezk (pl. AIDSKaposi-sarcoma) A szjregi rosszindulat daganatok 90%-a hm eredet. Frfiakaban 10x gyakoribb, mint nkben. ltalban 40-50 ven fell keletkeznek. Dohnyosokban, alkoholistkban, elhanyagolt szjregben gyakoribb. Elfordulsi helyei: Als ajak rk: carcinoma labii o Az ajakprnak a brrel hatros kls szln szokott elhelyezkedni, leggyakrabban az ajak kzps s oldals harmad hatrn, ezutn a kzpvonalban, legritkbban a szjzgban. o Hrom megjelensi formja van: exophytikus: kis kiterjeds fekly lthat, mely alatt az ajak kiterjedten tmtten beszrdtt. Az ajak duzzadt s elemelkedett. Felszn fel nvekszik. Ez a legjobb indulat Ulcerosus: korn kifeklyesedik, a fekly az elbbinl krlrtabb, krterszeren kemny, felhnyt szl. Verrucosus: szemlcss felszn, viszonylag gyorsan n, karfiolszer nvedk, mely a mlybe terjed s ksn feklyesedik ki. o Oka: dohnyzs, leucoplakia, rossz szoksok pl ajak rgs, trauma, forr fszeres telek, alkohol, rosszul illeszked fogmvek. o Az sszes szjregi rosszindulat daganat kztt 20-25%-ban fordul el. Frfiakon kb. tszr gyakoribb, mint nkn. Fleg az 50-70 v kztti letkorban jelentkez megbetegeds. o Lassan nvekszik, ksn ad regionlisan tttet, de azok gyorsan nvekednek, s ilyenkor sokszor minden beavatkozs hibaval. o Kezelse nem bonyolult, ezrt sokan nem fordtanak r kell figyelmet, vagy helytelen terpis mdokat alkalmaznak, s nem ellenrzik rendszeresen a betegeket. Ezrt fordulhat el, hogy ez a 90%-ban gygythat betegsg a vrtnl sokkal nagyobb szmban szedi az ldozatait. o Szvettani szerkezetk szerint tbbsgk jl differencilt laphmrk, anaplasztikus formja csak mintegy 15%-ban fordul el. o A fels ajak rkja jval ritkbb, de az itt lev nyirokutak lefutsa miatt ez a folyamat veszedelmesebb. Buccacarcinoma: carcinoma buccae o Az sszes szjregi rk 8-9%-a, frfiakon gyakoribb, ma mr fiatalabb korban sem ritka

o Klinikai megjelensi formja szerint megklnbztetjk a bukklis rgi ells, kzps s hts harmadban, valamint az thajlsi redben elfordul daganatokat. o Minl htrbb tallhat, annl rosszabb indulat, s annl rosszabb a prognzis. o Rterjedhet a rgizmokra, innen a spatium pterygomandibulare rvn a mandibulra, a maxillra. o A szjzr kialakulsa a tovaterjeds els jele. o ltalban jobban differencilt rk, a kifeklyesed formban gyakori az anaplasztikus carcinoma . Nyelvrk: carcinoma linguae o Sokkal rosszindulatbb, mint az ajakrk. o Gyakorisg tekintetben a szjrkoknl a 2. helyen ll. o Fleg 50-es ffiakon fordul el. o Nyelvszl kzps harmadban, nyelvgyknl s nagyon ritkn a nyelvcscson fordul el. o mint apr, kifeklyesedett felsznes csom kezddik, vagy mint mlyebb, tmtt, gbs beszrds, mely utlag felsznesen kifeklyesedik o gyorsan infiltrlja a nyelv izomzatt, korltozza a nyelvmozgsokat, zavarja nyelst, beszdet s arnylag hamar okoz fjdalmat. o Klinikai megjelensi formja: az esetek egyharmadban leukoplakia talajn alakul ki, szvettani tpusa 90%-ban laphmcarcinoma o Elsegt tnyezi: -lueses glossitis, -idlt glossistisek -nyelv leukoplkijnak verrucosus alakja -nyelv papillomk -mechanikus tnyezk okozta krlrt feklyek, gyulladsok (les szl letrt fog, les szl tms, fogm) -dohnyzs o Az ells harmad ventrlis felsznn elfordul rk hamar rterjed a szjfenkre, a nyelvgykrk htrafel, a tonsilla s a mandibula irnyba. o A nyelv vagy a szjfenk ells harmadban tallhat daganatok lassan nnek, szvettanilag jl differenciltak, a hts harmadban lvk agresszvan terjednek, gyakran alacsonyan differenciltak o Formi infiltrl rosszabb indulat, gyorsan terjed a mlybe s a regionlis nyirokutakba exophyt o Szvettanilag gyakoribb a kevsb differencilt forma. o Gyakran s korn adnak tttet. Minl kzelebb helyezkedik el a folyamat a

kzpvonalhoz, annl srbben szlelhet ktoldali metastasis. Szjfenki (sublingualis) daganatok o szjregi daganatok kzt a harmadik o nemek arnya nyelvrkhoz hasonl o Gyakran trsul leukoplkihoz o lt. a szjfenk ells harmadban o leggyakrabban kzepesen differencilt carcinoma o lt. a felsznen csak egy fissuraszer fekly lthat o Gyorsan terjed a nyelvre vagy a mandibula periosteumra, a sublingualis s a submandibularis nylmirigyre o az exophyt jobb indulat o A nylkahrtya lazn kapcsoldik az izomzathoz, ezrt a daganat ksbb ri el a mlyebb rtegeket, mint a nyelv esetn o A gingiva kapcsoldsi terletn a daganatterjeds a krnyezetre viszonylag gyorsabb. o Gyakran tallunk tttet, de nem olyan gyakran, mint a nyelvdaganatok esetben. o Az elsdleges folyamat a carunculk terletn a felsznen vagy a mlyben sokszor elri, esetleg meghaladja a kzpvonalat, ilyenkor az ttteket is mindkt oldalon keresni kell. Szjpadcarcinoma: carcinoma palati o kemnyszjpad-carcinoma: fleg az idsebb kor frfiak Gyakran indul ki a leukoplkis folyamatbl. Az sszes szjregi daganatok kztt elfordulsi arnya kb. 8-10%. Szvettanilag ltalban jl differencilt laphmrk. arnylag lass terjeds, rszleges maxillarezekcival nagy szzalkban rhet el hossz ideig tart tnetmentessg. tttet arnylag ritkn ad. o lgy szjpadon keletkez daganatok nehz elklnteni a nyelvgyk, a tonsillagy folyamataitl hromszor gyakoribb, mint a kemny szjpad. Kezdetben rendszerint exophyt daganatot ltunk, panaszokat csak ksn okoz, ezrt elrehaladott llapotban szlelik, mr nem lehet megllaptani a pontos kiinduls helyt (tonsillagy, szjpadv, lgy szjpad). Szvettanilag gyakoriak a rosszul differencilt laphmrkok. A nyelvgykre terjed daganatok prognzisa igen rossz. Gyakran s gyorsan kpeznek tttet, ktoldali tttek kb. 10-15%-ban fordulnak el. Gingivacarcinoma o az sszes szjregi rosszindulat daganatra vonatkoztatva 10-12%. o Frfiaknl 2-3-szor gyakoribb

o Fleg az alveolris v hts harmadban o exophyt, feklyes s a verrukzus forma o Az ulceratv folyamat rterjed a csontra, ha elri a canalis mandibulaet, terjedse a csatornban meggyorsul. o A maxilla gingivjn elfordul daganat sokszor epulishoz hasonl, vrzkeny. o Megtartott fogak mellett a gingivark gyorsan betr az arcregbe. o Szvettanilag rendszerint jl differencilt laphmrk. o A mandibuln elhelyezked folyamat gyakrabban metastatisl, mint a maxilln elfordul. o A korn felismert tumor - megfelel kezelssel - arnylag j prognzis. Alapisejtes rk: carcinoma basocellulare: (basalioma) o Szjregi eredete vitatott. Fknt az arc brn. Fels ajkakok, szemzugban, halntk tjkn. Laphmnl jindulatbb lefolys, sugrrzkeny. Melanoma malignum: o Rosszindulat festkes daganat. Az orlisan elfordul rosszindulat hmdaganatok kb. 1%-a. leggyakrabban a kemny s lgy szjpadon alakul ki. Krjslata igen rossz. 5% l 5 ven tl. Az arcreg daganatai o elhelyezkedsk szerint als, kzps s fels "tage"-ba soroljuk o Az als a kemny szjpad, a kzps az orrreg, a fels az ethmoid sejtek orbita-alapterletn destrulja a szveteket. o Az arcreg nylkahrtyjbl kiindul rkok 20-30%-t adenocarcinomk 40-50%-t laphmsejtes rkok, 10-20%-t anaplasticus carcinomk teszik ki. Nhny %-ban cylindroma (adenocysticus cc.) s mucoepidermoid cc. Az sszes arcregdaganatot szmtva (a cystk kivtelvel) kb. 1015%-ban fordulnak el mesenchymalis eredet malignus tumorok. Gyermekkorban a Ewing-sarcoma, a haemangiopericitoma, ksbb a fibro-, mixo- s az osteosarcoma. Ideg-eredet malignomk (neuroepithelioma) o Klinikai megjelensi formja: igen ksn okoz tneteket, ezrt legtbbszr mr elrehaladott llapotban fedezik fel. o Frfiakon valamivel gyakoribb o Figyelmeztet jel: a fels molris fogak meglazulsa, fjdalmatlan, lassan nvekv arcduzzanat, vagy a paltum, esetleg az arcreg facilis falnak az eldomborodsa. Floldali orrduguls, orrvrzs is lehet a tnet. o A szjreg vagy az arc kifeklyesedse csak ksi tnet szokott lenni. o A szjzr a tumornak a rgizmokra (fleg a pterygoideusokra) val rterjedst jelenti. Ez mr igen rossz prognosztikai jel. Osteosarcoma

o Tbbfle tpusa ismeretes (az n. szklerotizl s osteolytikus csoport) o Fleg fiatalok o Az osteolytikus forma gyorsabban n. o Radiolgiailag jl elklnthetk Metastatikus daganatok o Leggyakoribb az eml s a prosztata rosszindulat daganatainak az ttte o Elssorban a mandibulban o Jelentsgk: nha hamarabb szlelik ket, mint a primer tumort Az llcsontok hmeredet, rosszindulat daganatai o igen ritka o Vszeg az llcsontokban a fejlds sorn visszamaradt pluripotens hmsejtekbl szrmazik o ltalban jl differencilt laphmrk. Basalsejtes carcinoma (basalioma) o A leggyakrabban elfordul rk. o a brnek, fleg az arcbr klnbz kls behatsoknak legjobban kitett helyein alakul ki. o Ritkn ad metastasist (az eseteknek csak mintegy 0,1%-ban), de maga a daganat sokszor igen nehezen rthat ki. o Klinikai megjelensi forma: fleg idsebbek Nkn lnyegesen ritkbb Leggyakrabban az arc kzps harmadban keletkezik, elszr mint egy kis papula, amely kisebesedik, begygyul, majd jra feklyess vlik. Lassan terjed, de az alatta lv csontot, porcot is involvlhatja. A szjregben rendkvl ritka o Az epithelium basalis sejtjeibl alakul ki. Ezek a sejtek n. pluripotens sejtek, melyekbl normlis krlmnyek kztt haj, faggy-, izzadsgmirigy, laphmsejt vagy keratin lesz. A basalsejtes carcinoma ezek abortv formjaknt foghat fel, gy pl. az n. adenoid basalsejtes carcinoma mirigyes szerkezetre is hasonlthat; mskor sok kis cysta jelenlte miatt az elnevezse cystikus basalsejtes carcinoma. Chondrosarcoma o Az osteosarcomnl jobb prognzis. ltalban 30-50 v krli felnttek megbetegedse. o Az llcsontokban igen ritka. Ewing-sarcoma (endothelialis myeloma, kerek sejtes sarcoma) o Ritka malignus csontdaganat. o Gyermekek vagy fiatal felnttek betegsge. o Fjdalmas idszakokkal jelentkez csontduzzanat. o Hamar ad tttet, a komplex kezels ellenre is igen rossz prognzis. Fibrosarcoma

o A maxillo facilis rgiban legtbbszr az llcsontok periosteumbl indul ki. o Tbbnyire kzpkorak betegsge. o Klinikai megjelensi formja: kezdetben fjdalmatlan, p brrel, nylkahrtyval bortott llcsontduzzanat. Mesenchymalis eredet rosszindulat lgyrszdaganatok: o A szjreget alkot kpletekbl ugyanazon sarcomaflesgek indulnak ki, mint a test egyb rszeiben. o sajtos az alveolaris lgyrszsarcoma. o nkn gyakoribb o fleg a nyelven o Szvettani szerkezet: a daganatsejtek pseudoalveolaris elhelyezkedse A nyakon a klnbz rgikban az egyes szjregi, garat-, ggedaganatokra jellemz helyen, helyeken jelennek meg az tttek (fontos, ha szjregi daganatot nem tallunk, tuberkulzisra is gondolni kell) A tvoli metastasisok sokkal ritkbban fordulnak el, mint ms daganatok esetben. Szjregi carcinomk kezelse o a sebszi kezels az elsdleges o A primer daganat sebszi kezelst monoblock mttknt a regionalis nyirokcsomk eltvoltsval egytt (radiklis vagy funkcionlis nyaki blockdissecti) o A mtt kiterjesztst a nyaki nyirokcsomk CT, MR vagy UH vizsglata, aspircis cytolgiai eredmnye szabja meg. o Amennyiben ktsges az operabilits lehetsge, j eredmnyt ad a mtt eltti s utni citosztatikus kezels. o Posztoperatv irradicit csaknem minden beteg esetn elvgeztetjk. o Amennyiben brmely okbl mtt nem vgezhet, sugrkezels vagy citosztatikus kezels jn szba. o Remnytelen esetekben is ajnlott palliatv kezels adsa. o Egyes klnleges lokalizcij tumorok esetn az intraarterialis kemoterpia is segthet. Nagyon j eredmnyt szleltek a Cisplatin adsval.

35. Lgyrszsrlsek, a fogak s a fogmedernylvny trsei Lgyrszsrlsek Lsd sebszeti propedeutika. az arcsebek gygyulsa 6 rn belli zrskor idelis o mg 24 ra utn is hibtlan a gygyuls kerlni kell az arcon a radiklis kimetszst A fogak s fogmedernylvny trsei Luxatio dentis a luxatio a fog teljes kimozdulst jelenti o ilyenkor ltalban a fogeltvolts indiklt subluxatio esetn csak a korona mozdul ki, a gykr a helyn marad o ilyenkor a fogat az eredeti helyn snnel lehet rgzteni

Fractura dentis a frontfogak trsei gyakori feloszts: o intraalveolaris o extraalveolaris o mindkett darabos trsnl fontos a darabok gondos eltvoltsa a kezels vlasztsnl fontos a rtg-kp Fractura processus alveolaris lehet izollt vagy llcsonttrshez trsul a fogmegtarts lehetsgei annl jobbak, minl tvolabb van a trsvonal a gykrcscsoktl kezelse repozcival s snezssel trtnik 36. Az llcsontok trsei A MANDIBULA TRSEI: corpus, angulus, ramus, collum, egyes nylvnyok, llcscs A fogmedernylvny (processus alveolaris) izollt trse: Trhet a behats helyn s a megtmaszts helyn is Felismers: szjnyitskor fjdalom, Fogsort nem tudja jl zrni. Ktoldalt nem egyformn illeszkedik a fogsor. Ajkak ltalban sztzzva. Kittott szjnl szintklnbsg (izomzat lehzza) RTG ksztse! Nyak (collum mandibulae) trse: flnylsban tapinthat a fejecs A MAXILLA TRSEI Trhet a processus alveolaris vagy a tuber izolltan is Le FORT I. tpus trs Le FORT II. tpus trs: a trsvonal az orbitba hatol Le FORT III. tpus trs: az orbita feneke teljes egszben sszefgg a letrt A trs knnyen felismerhet: A maxilla egsze mozgathat( nem szabad erltetni!) A fogsorok illeszkedse zavart. Orrvrzs, ppaszem haematoma, vrzs a flbl. Liquor csorgs az orrbl, flbl. llcsonttrsek llcsonttal

Diagnzis lthat deformits rendellenes mozgathatsg csontcrepitatio rtg-felvtelen lthat trs llkapocstrsek leggyengbb helyek: o szemfogtjk o szglet o zleti nylvny Arckzpcsont-trsek tpusok: o Le Fort I. (horizontlis): a maxilla als rsze trik le o Le Fort II. (pyramidalis): a trsvonal a fgglegesen fut az orbitig o Le Fort III. (transversalis): a trsvonal a lateralis szemzugbl indul ki 37. Az llcsonttrsek elltsnak ltalnos irnyelvei Ellts repozci immobilizci tplls Elsseglynyjts: ideiglenes rgzts Vrzscsillapts Br sebeit steril gzlappal fedni Mandibula rgztse parittyaktssel Fontos a regisztrci: eszmletlen llapot rgztse. Els tudatos llapot jelzse. Vgleges ellts: nylt trs fertzs! Slyosabb lgyrsz srls nlkl. Snezs a msik llcsonthoz. A trvgek kzeltse gumigyrkkel a msik llcsonthoz. Vgleges rgzts drtvarratokkal 5-7 ht. Callus kpzds. Ppes tpllkozs. 38. llcsontbetegsgek Osteomyelitis haematogenes Caffey-fle betegsg Histiocytosis Hipofzishormon-zavarok Osteitis fibrosa generalisata Cherubismus

Osteogenesis imperfecta Osteopetrosis Ostitis deformans Paget Osteoporosis

39. Fogptlstani s rgslettani alapfogalmak Occlusio s articulatio occlusio: az als s fels fogsor sszezrt helyzete o az antagonistk cscskei s cscsklejti rintkeznek centrlis occlusio: kzponti zrdsi helyzet o az antagonistk egymssal a lehet legtbb helyen rintkeznek o az zfejecs mindkt oldalon az rokban van articulatio: az als s fels fogak dinamikus rintkezse az llkapocs mozgsakor o a j artikulci akadlytalan csszst jelent a cscskk s cscsklejtk kztt o nem mozdtja ki az llkapocszletet a fiziolgis plyrl llkapocsmozgsok abductio s adductio: a szj nyitsa s zrsa o ekzben az zfej mindkt oldalon az zleti rokbl a domborulatra kerl propulsio s repulsio: a mandibula elre- s htramozgatsa lateralpulsio: az llkapocs oldalirny kitrse o maximlis terjedelme 60 40. A fogmvek fajti, rgztett fogmvek Fogmvek Rgztett fogmvek Bortkorona az anatmiai koront utnz fogm indikcii: o tmssel mr nem javthat o hd rgztse o a rszleges kivehet fogm kapcsai Csaposfog a gykr p, a korona elpusztult ekkor az elksztett gykrcsatornba illeszked fogmvet ragasztanak ez rgzti a koronarszt Hd a meglv fogakon tmaszkod, bortkorona-szer rsz a horgony a kett kzti hinyptl elem a hdtest 41. Kivehet fogm (mfogsor), implanttumok Kivehet fogmvek Rszleges kivehet fogm rszei:

alaplemez o rgztelemek o nyereg o mfogak a rgi mfogsoroknl az alaplemez manyag, a kapcsok vannak fmbl a moderneknl az alaplemez fm, a felptmny manyag Teljes kivehet fogm helyn rgzti: o vkuumhats o clzott reflexmozdulatok szlei az thajlsig rnek o ez biztostja a pecstszer szli zrdst Implantci indiklja a sorvgi p fog hinya olyan esetben, ha a kivehet fogm nem jn szmtsba elve a csontba ptett szvetbart anyag, legtbbszr fm