You are on page 1of 13

Internet 2011 Online Inzichten

Datum Versie Auteur Denis Doeland 1.0 30 November 2011

Bronnen comScore, KPN, Ericsson, Vodafone, T-mobile, Telfort, J.P. Morgan, Internetworldstats.com, Marketshare.com. TNS Digital Life, Syncapture, Mashable, Onlineschools.org, ITU, The World Bank Dit inzicht is gerealiseerd door
DDMCA Keizersgracht 330-b 1016 EZ Amsterdam Telefoon: +31204272880 Email: denis.doeland@ddmca.com Twitter: @denisdoeland Internet 2011 - Online Inzichten | 1

Algemene en actuele inzichten


DDMCA deelt in de onderstaande paragrafen diverse inzichten met betrekking tot internetgebruik, Social Media, Mobiel internet, Besturingssystemen en browsers, Zoekmachine, Technologie en e-Commerce op gedeeld in Nederland, Europa en de Wereld. Deze inzichten zijn leidend voor het creeren van een degelijke internetstrategie en vormen daarmee de pijlers van een gedegen internetstrategie. Internetgebruik

Bijna iedereen: 95% van alle Nederlanders heeft toegang tot internet. Minder vertegenwoordigd zijn 65+-ers: hiervan is maar slechts 75% actief. Mensen met een laag inkomen of een lage opleiding hebben iets minder toegang tot internet: in beide groepen heeft 90% toegang. Je kunt toegang hebben tot internet, maar dat betekent niet dat je ook internet gebruikt. In de praktijk valt dat erg mee: 95% van alle Nederlanders heeft de afgelopen 3 maanden het internet gebruikt. Van deze groep is 84% vrijwel dagelijks te vinden op het web. 14% werkt niet dagelijks maar toch wel n keer per week met internet. Dat doet men het liefste thuis (99%) of op het werk (50%). Ook bezoekt men internet wel eens bij iemand anders (22%), op een onderwijsinstelling (19%) of ergens anders (10%). Internetgebruik in Europa dat toont aan dat in maart 2011 363,7 miljoen unieke personen online zijn geweest, met gemiddeld 26 uur per persoon. Duitsland heeft het grootste aantal internetgebruikers (leeftijd 15+) van alle landen met 49,7 miljoen unieke bezoekers, gevolgd door Rusland met 47,4 miljoen bezoekers en Frankrijk met 42,3 miljoen bezoekers. Bezoekers uit Nederland hebben het hoogste engagement vertoond, zij zijn gemiddeld 34,4 uur online in maart 33 procent langer dan het Europese gemiddelde gevolgd door bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk die gemiddeld 33,0 uur online zijn geweest. Bezoekers uit Nederland hebben gemiddeld 3.515 paginas per persoon bezocht, 31 procent meer dan het Europese gemiddelde. Wereldwijd zijn er op 31 maart 2011 zon 2 miljard internetgebruikers volgens Internetworldstats.com. Ook uit het ITU World Telecommunications report blijkt dat zon 35% van de Wereldbevolking internetgebruikers zijn.

Internet 2011 - Online Inzichten | 2

De penetratiegraad (% per 100) in de Wereld voor 2011 is op te maken uit de kaart van The World Bank. De penetratiegraad per land is als bijlage aangehecht.

De ontwikkeling van de penetratiegraad in de afgelopen 10 jaar voor de diverse gebieden is af te leiden uit onderstaande grafiek. Europa loopt ver voorp de rest van de Wereld als je kijkt naar de penetratie-ontwikkeling.

Internet 2011 - Online Inzichten | 3

Activiteiten op internet

In onderstaande infographic van TNS Dgital Life kun je de activiteiten die men in Nederland en Wereldwijd doet op internet. In de infograhic wordt weergegeven in relatieve cijfers welke verschuivingen in activiteiten er de komende tijd gaan plaatsvinden.

Internet 2011 - Online Inzichten | 4

Mobiel

Nog dit jaar zal het aantal gebruikers van mobiel internet wereldwijd groeien van de huidige 500 miljoen naar een miljard. Dit is althans de voorspelling van netwerkleverancier Ericsson. Verder stelt de multinational dat deze stijging van het aantal gebruikers van mobiel internet na 2011 alleen maar explosiever zal worden.

KPN, T-Mobile en Telfort hebben al eerder bekend gemaakt dat het dataverbruik in 2010 met 50% in Nederland is gestegen, terwijl Vodafone zelfs met een groei van 200% te maken kreeg. De verwachting is dan ook dat in 2015 ongeveer 3,8 miljard mensen gebruik zullen maken van mobiel internet. Naar verwachting zal in 2015 het internetgebruik naar een 48/52 verhouding zijn verschoven. 48% van de internetgebruikers zal dan een desktopplatform gebruiken en 52% zal dan een mobielplatfrom gebruiken om zich toegang te verschaffen tot internet. Uiteraard kunnen deze ontwikkelingen niet los worden gezien van de toenemende verkoopcijfers van apparatuur die gebruik van mobiel internet mogelijk maakt. Zo werden er in 2010 in Nederland twee miljoen smartphones en 350.000 e-readers en tablets verkocht. Naar verwachting zal de verkoop van smartphones de komende tijd alleen maar verder toenemen naar 50% van alle verkochte telefoons.

Internet 2011 - Online Inzichten | 5

Het wereldwijde marktaandeel per telefoonfabrikant is af te leiden onderstaande tabel.

Social Media

Het woord social zegt al voldoende; Social Media zijn omgevingen waar een hoge mate van interactie en dialoog plaatsvindt. Groepen mensen komen er samen om te communiceren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Meestal zijn ze daarbij op zoek naar gelijkwaardige personen die dezelfde normen en waarden hebben. Dit komt voort uit de onbewuste gedachte dat iedereen die gelijk is aan mij leuker, interessanter en beter te vertrouwen is. Volgens de Van Dale betekent sociaal o.a. dat men geneigd is om te leven in groepen. Dit is meteen ook de verklaring waarom de Social Media website zoveel bezoekers trekt: mensen gaan gezamenlijk op zoek naar zogenaamde peers: mensen die net als zij zelf zijn. Met deze personen wisselen ze informatie uit. Als er eenmaal een kritische massa is bereikt, treedt er een sneeuwbaleffect op waardoor er steeds meer mensen op de website afkomen. Ook willen zij graag weten wat er allemaal mogelijk is. In maart 2011 steeg het aantal unieke bezoekers voor alle Social Media in Nederland met 18 procent in vergelijking met maart 2010. Het aantal unieke bezoekers van Facebook is het snelst gegroeid met 76 procent. Hetzelfde bezoek aan Hyves is iets afgenomen met 1 procent. In totaal hebben 11,4 miljoen mensen in Nederland een sociale netwerksite in de maand maart bezocht. In totaal waren er in die maand 11,9 miljoen mensen actief op internet. Facebook heeft in maart 2011 6,5 miljoen unieke bezoekers vanuit Nederland getrokken. Hyves wist 7,6 miljoen mensen naar de website te trekken.

Internet 2011 - Online Inzichten | 6

Top 5 Sociale netwerken binnen Nederland: 1. 2. 3. 4. 5. Hyves: 7,650,000 (-1%) Facebook.com: 6,556,000 (+76%) Twitter.com: 3,207,000 (+67%) Linkedin.com: 3,118,000 (+70%) Windows Live Profile: 2,769,000 (-5%)

Binnen Europa maakt 73% van de internetgebruikers gebruik van sociale netwerken. In totaal zijn dit ongeveer 347 miljoen mensen. Facebook is het populairste sociale netwerk, maar liefst 62% van de internetgebruikers. Een Facebook gebruiker spendeert gemiddeld 37 minuten per dag op Facebook. De penetratiegraad van Twitter en LinkedIn is in Europa een stuk lager, met respectievelijk 16% en 11% van de internetgebruikers. Als gekeken wordt naar het gemiddelde van Europa, scoren voornamelijk Oost- en Zuid-Europa goed voor wat betreft het gebruik van Social Media. De cijfers tonen verder aan dat sociale netwerken in alle lagen van de samenleving zijn doorgedrongen.

Internet 2011 - Online Inzichten | 7

Sociale Media is een Wereldwijd phenomeen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 10 gebieden binnen de wereld dan zie je dat het Social Media gebruik en het gebruik van Blogs de meeste tijdsbesteding heeft bij 60% van de actieve internetgebruikers in deze gebieden.

Internet 2011 - Online Inzichten | 8

Social Media Marketing wordt vooral ingezet om verkeer te genereren naar websites, diensten of andere sociale kanalen van merken en organisaties. In onderstaande tabel is te zien hoe de Top 10 van Social Media kanalen er binnen Europa er in September 2011 volgens comScore uitziet.

Onderstaande grafiek geeft aan welke Sociale Media het meest verwijzend zijn in de wereld.

In bovenstaande tabel worden de top Social Media kanalen uiteengezet op basis van de hoeveelheid verkeer die zij verwijzen naar andere sites. De primaire meting is het percentage van al het verkeer verwezen wordt op het web door elk Social Media kanaal. Bijvoorbeeld, als bedoeld Facebook ongeveer 0,64% van alle webverkeer heeft in juli 2011, dan betekent dat 64 op de 10.000 keer versus links op andere sites is geklikt op links op Facebook. Deze gegevens zijn niet gewogen per land. De waarde van deze meting is dat het prioriteit schept op welke Social Media kanalen men dient gebruiken voor hun Social Media marketing campagnes. Bijvoorbeeld, sommige Social Media kanalen hebben een hoge bezoekvolumes, maar verwijzen relatief weinig bezoekers.

Internet 2011 - Online Inzichten | 9

e-Commerce

De Thuiswinkel Channel Monitor 2011 concludeert dat de inkomsten uit dat verkoop via internet voor 2011 zal oplopen bijna 9 miljard Euro. Het bestellen van tickets komt als productgroep op de tweede plaats na het regelen van reizen via internet dat de eerste plaats inneemt. Opvallend is de trend in kleding dat forse toename kent in de eerste 6 maanden van 2011.

Tevens valt op te maken uit de Thuiswinkel Channel Monitor dat het orientatiepunt en het aankoopunt aan het verschuiven is richting internet. In 2011 zullen wereldwijd de inkomsten uit verkoop via internet, oplopen tot 680 miljard dollar. Dat is 19% meer dan afgelopen jaar. Deze voorspelling is gedaan door de Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan. De groei van de online-bestedingen in 2012 is volgens de bank nog sterker. Op langere termijn zal bijvoorbeeld 2012 goed zijn voor 20,6% wereldwijde groei en 2013 tekent voor 17,4% groei in de prognose van J.P. Morgan. Daarmee komen de wereldwijde inkomsten uit internetverkoop op 963 miljard dollar in 2013 uit. J.P. Morgan heeft ook geconstateerd dat 38% van de wereldbevolking inmiddels minstens n keer per maand online iets koopt. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen dat nog nooit een aankoop via het internet gedaan heeft van 20% in 2007 naar 12% in 2010.

Internet 2011 - Online Inzichten | 10

Besturingssystemen en Browsers

In onderstaand overzicht wordt duidelijk hoe het landschap van besturingssystemen en browsers er in Oktober 2011 voor de Wereld uitziet. Uit onderstaande tabel is af te leiden dat 94,2 % van de internetgebruikers een desktopplatform, 5,5 % een mobielplatform en 0,3% een ander platform in de Wereld gebruikt.

Zoekmachines

85% van de internetgebruikers begint hun reis op internet via een zoekmachine. Zelfs 97% van de journalisten begint hun reis op internet. Het is van uiterst groot belang dat een eigen domein dat een verificatiepunt voor een bezoekers, consument of fan is goed gevonden wordt in de diverse zoekmachines. Zoekmachine-optimalisatie bestaat uit 3 componenten: De tekstcomponent bestaat uit het optimaliseren van de inhoud op de website. Dat betekent dat de zoekwoorden waar de website op gevonden wenst te worden deze op de juiste te plekken dient te plaatsen in een bepaalde hoeveelheid. Belangrijke plekken zijn de titel, URL, meta tags, koppen, alineas en de alternatieve teksten van afbeeldingen. Ook de inhoud van de omliggende paginas is belangrijk. Houd de website actueel. De indexatiecomponent bestaat uit de navigatie en de structuur van de website. Het is voor Google belangrijk dat paginas een gebruiksvriendelijke structuur hebben en dat alle links goed werken en makkelijk te volgen zijn. Wanneer er bijvoorbeeld gebruik maakt wordt van links in Flash of Javascript kan Google deze niet volgen. Deze paginas worden vervolgens niet opgenomen in de zoekresultaten. Maak de paginas zoveel mogelijk in platte tekst en duidelijke navigatie. Om Google te helpen met het indexeren van de paginas, meld de sitemap (in XML) aan bij Google met daarin alleen de belangrijkste paginas. De populariteitscomponent bestaat uit de websites die naar de webpaginas verwijzen met een hyperlink. Google vindt het belangrijk dat een website een bepaald aanzien heeft. Aan de hand van het aantal links (en de kwaliteit daarvan) bepaalt Google of de website belangrijker is dan die van de concurrenten. Bij het werken aan het aantal links dient er zoveel mogelijk gericht te worden op webpaginas met hetzelfde onderwerp en met een dergelijk hoog mogelijke populariteit.

Door deze 3 componenten te gebruiken wordt men sneller gevonden in de diverse zoekmachines zoals Google, Yahoo en Bing vermeld in bovenstaande tabel.

Internet 2011 - Online Inzichten | 11

Techniek

Navigatie Bezoekers van een website hebben een bepaald verwachtingspatroon opgebouwd over hoe websites in elkaar zitten. Door in te spelen op deze verwachtingen helpt men de bezoekers sneller te vinden wat zij zoeken. Waarom zou je origineel willen zijn als dat de bezoekers voor een raadsel plaatst? Er zijn genoeg andere aspecten van de website waarin hij origineel kan zijn. Aan te raden basics: Logo links boven en fungeert als hyperlink naar de homepage Zoekmachine rechtsboven als zoekbox met zoekknop er rechts naast. Hyperlink naar pagina met contactgegevens rechtsboven en overweeg bijvoorbeeld het telefoonnummer overal direct bovenaan de pagina al te tonen. Dat is toch waar vaak een groot deel van de bezoekers voor komt. Inloggen / uitloggen rechtsboven Navigatie horizontaal boven of verticaal links Taalkeuze rechtsboven liefst visueel als vlag Hyperlinks: afwijkende kleur ten opzichte van de normale tekst op de website; bij voorkeur blauw en onderstreept. Call to Action buttons oranje

Scheiding Logica en Stijl Het scheiden van de voorkant en achterkant van een website is essentieel oftwel scheiden van logica en stijl. Ervaring heeft geleerd dat menig merk, bedrijf of organisatie slechts alleen haar website aanpast omdat men deze niet mooi vond. De inhoud blijft in 9 van de 10 gevallen hetzelfde. Kies een goede basis een systeem waar je mee vooruit kan. De keuze van het Content Management Systeem, is hierbij bepalend. Je hebt nu eenmaal meer aan een website die makkelijk te gebruiken is en die schaalbaar is en past bij de specifieke wensen en eisen. Probeer een Vendor lock-in uit te sluiten. Vendor lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantile kosten. De afgelopen 10 jaar is men gewend om servers te kopen of te huren waar men een website of kan plaatsen. Tegenwoordig gaat het allemaal makkelijker middels de hardware of servers in de Cloud. De voordelen van Cloud zijn: Meer tijd voor corebusiness, kosten besparen, betere bereikbaarheid, regelmatig updates en snelle groeimogelijkheden. Cloud Cloud is een model dat het mogelijk maakt om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare middelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een serviceprovider. Het (beheersbare) kostenaspect betalen voor wat men daadwerkelijk gebruikt aan resoruces is een van de belangrijkste aspecten. Cloudapplicaties: software as a service (SaaS). Bij software as a service (SaaS) staat de applicatie volledig onder controle van de dienstverlener. De gebruiker kan er gebruik van maken maar kan er dikwijls niets wezenlijks aan veranderen. Voorbeelden zijn: Webmail, Skype, Facebook, Microsoft Office 365 (opvolger van BPOS). Cloudplatforms: platform as a service (PaaS). De PaaS-laag biedt een aantal diensten bovenop de infrastructuur welke het SaaS-aanbieders mogelijk maken hun toepassingen op een gestructureerde en gentegreerde wijze aan te bieden. Voorbeelden van diensten in deze laag zijn toegangsbeheer, identiteitenbeheer, portaalfunctionaliteiten en integratiefaciliteiten. Voorbeelden zijn: Google Apps Engine, Amazon S3, Rackspace Cloud Sites, Windows Azure.

Internet 2011 - Online Inzichten | 12

Cloud Infrastructure: infrastructure as a service (IaaS). In deze laag wordt de infrastructuur aangeboden via een virtualisatie of hardware-integratie. In deze laag vinden we de servers, netwerken, opslagcapaciteit en andere infrastructuur. Dit laat de gebruiker volledige vrijheid toe over de hardware. Hier is dus ook kennis nodig over de drie lagen en het onderhoud ervan. Voorbeelden zijn: Amazon CloudWatch, GoGrid, Amazon VPC.

Internet 2011 - Online Inzichten | 13