You are on page 1of 30

TRKYE'DE SINIFLAR VE POLTKA

Hikmet Kvlcml

Trkiye'de sosyal snf ilikileri ve onlardan kan siyasi parti karakterleri bir sra zellikler tar. Bunlarn en belli bal olanlarn daha ok teorik bakmdan ksaca ele almaya alalm. A- TRKYE'NN SOSYAL SINIF GEREKL: FNANS-KAPTAL-DEVRMC GLER: Trkiye Bat'dan en az yzyl GER bir lkedir. Bu durumuyla "NC DNYA" denilen geri kalm, smrge lkeler gibi ezilip soyulan milletler arasndadr. Trkiye gz kapal ve batankara denilebilecek bir "BATILILAMAK" yoluna sokuldu. O hevesle memleketin var you "DEVLETLK" ad verilen kapitalizmin en hoyrat biimi altnda topland. Bu devletiliin, yani devlet kapitalizminin birinci slogan: "Millet yiyemesin sen ye" anlamna geliyordu. Devletiliimiz o egemen karakteriyle btn lkenin yeralt, yerst, insan ve hayvan, btn zenginliklerini toptan "ZEL SERMAYE"ye peke ekti. zel sermaye bu sayede memleketi "EMPERYALST DNYA" denilen ileri kapitalist lkelerin HTYAT KUVVET durumuna soktu. Bu artlar altnda toplumumuzun zel karakteri en byk elikilerle ykldr. Trkiye TABANINDA yar-smrgedir. Bu karakteriyle btn millet ANT-EMPERYALST-ANT-FE-ODAL olmak zorundadr. Buna karlk, Trkiye TAVANINDA (NATO'lar, CENTO'lar, SEATO'lar ile; Avrupa Ekonomik Birlii, Avrupa Parlamentoculuu, Ortak Pazar ve benzeri kurullarla) Emperyalizm katnda en geni ibirliklerine katlmtr. Vatann ve milletin alnyazsn uluslararas Finans-Kapitalin dmen suyuna balamtr. O karakteriyle de, egemen dnce ve davranlarda nerede ise YARI-EMPERYALST YARI ANT-SOSYALST eilim tar. Trkiye'de ekonomik veya sosyal, politik veya kltrel herhangi bir mesele ele alnrsa, bu objektif elikili durum karmza dikilir. ster DEMOKRAS, ister ANAYASA, ister SOSYAL POLTKA, ister SOSYAL ADALET, ister SYAS PARTLER konu edilirken, o byk elikiyi gzden karamayz. Btn deerlendirmelerimizde o derin eliki ve atmay bir an unuttuk mu, en iflah olmaz yanlmalara debiliriz. Ve en haykran SAMALAMALARI, en kar konulmaz HAKKATLER gibi savunmaktan kurtulamayz. Bugn Trkiye'nin Byk Millet Meclisi'ne girmi SYAS PARTLER aras tartmalar o ana elikinin bunalm altndadr. Geni halk ynlar iinde yzst braklm SOSYAL PROBLEMLER'in tartlmalarnda ayn bunalm ar basar. Herkes gerek dnrken, gerekse davranrken, kldan ince, kltan keskin bir srat kprs stnde yrr gibidir. Herkesi bu g duruma sokan temelli neden, Trkiye'nin yukarda dediimiz ekonomik, sosyal ve politik en yaman elikisidir. Trkiye'de iki g var: 1- ULUSLARARASI FNANS-KAPTAL'in artsz kaytsz ve yzde yz yabanc sermayesi emrine girmi bulunan YERL TRKYE FNANS-KAPTAL UBES;

2- Btn GER KALMI nc Dnya adl lkelerde olduu gibi, hi de nc dnya olmayan, nk artsz kaytsz Finans-Kapital'e kar ve YZDE YZ YERL HALKI olmak zorunda bulunan DEVRMC GLER... TRKYE FNANS-KAPTAL'nin balca KUVVETLER nelerdir? 1- Kendi iinde olaanst BRLEK ve TEKLATLI bulunuu; 2- Geni halk ynlar iinde olaanst DEMAGOJY ve OUNLUU salay... Trkiye Finans-Kapitalinin bu iki baars birbirini btnleyip daha byk kuvvetlere yol ayor. TRKYE DEVRMC GLER'nin balca ZAAFLARI nelerdir? 1- Kendi ilerinde olaanst DAINIK ve TEKLATSIZ bulunular; 2- Geni halk ynlar iinde olaanst BECERKSZ ve AZINLIKTA kallar... Bu baarszlklar birbirinden kp birbirini kovalayarak bsbtn daha byk GLKLERE doru srkleniyor. Gereklik budur. Trkiyemizin bu gereklii en byk elikisini yaratyor. Halkn en byk DOSTU olan devrimci glere halk, DMAN gzyle bakyor. Halkn en byk SMRCS olan Finans-Kapital glerine halk, KORUYUCU gzyle bakyor. ster beenelim, ister beenmeyelim, ister inanalm, ister inanmayalm, gerekliin olaycas budur. O yavuz elikinin zm nasl yaplabilir?

B- TRKYE'DE FNANS-KAPTAL ZMRES LE KAPTALST SINIFININ AYRILII: FNANS-KAPTAL'in olaanst tekilatll ve birleiklii, onu dokunulmaz ve ikna edilmez bir zrhn iinde savunur. Bu zrh basit ve skolastik demokratik yollardan gidermek hayal olur. NATO'ya, CENTO'ya, SEATO'ya, Ortak Pazara ve ilh. kar olmak tutumlarnda egemen FinansKapital evrelerini KANDIRMAK (ikna etmek) umulamaz. O ynde gsterilecek her aba bouna vakit ve enerji yitirmektir.

Finans-Kapital ne ise odur. O bir avu adamn su szmaz tekilatl birliini VATAN yahut MLLET yararlar ne srlerek gevetmek olacak i deildir. Byle bir ii mantkla kendiliinden yrtebilmek dnlemez. Finans-Kapitalin MLLET: Uluslararas BANKALAR topluluudur. Finans-Kapitalin VATANI: Emperyalist oligarinin egemen olduu "Ruy'i zemin: YERYZ"dr. Tehis yanltsna dmeyelim. Halk ounluunu gerici demagojiye kurban eden mekanizma: Trkiye'deki sosyal snf olarak MODERN KAPTALST snfnn btn deildir. O snf iinden km, o snfn stne ykselmi olarak bask yapan FNANS-KAPTAL zmresidir. Bizde emperyalizm asndan balca snf sava, btn kapitalist snf ile halk arasnda olmaktan uzaktr. Gerek smr ve bask bakmndan halk etkisi altnda tutan g, FinansKapital zmresi ile o zmrenin yzde yz buyruu altna girmi bulunan ortaklar TEFECBEZRGAN snfdr. Kodaman ve nfuzlu-imtiyazl bir Finans-Kapital zmresi vardr. Halk ve btnyle millet o zmrenin vurgunu ve saltanat altnda ezilmektedir. Yalnz bu eziliin bilincinden yoksun olan geni halk ynlar, baka bir tepki bilmedii iin, iliklerine dek honutsuz olmakla kalmaktadr. Trkiye'de yle kapitalistler vardr ki, bunlarn yzlercesi, hatta binlercesi Finans-Kapitalin kendilerini ve memleketi nasl hie sayp smrdn, ezdiini ve soysuzlatrdn herkesten iyi bilirler. Bu kapitalistlere insanca yaamalarn salayacak birer "MAA" balansa, onlar, sanayi iletmelerini ve ticari girikinliklerini tkezleye tkezleye srklemektense, seve seve millete balamaya hazrdrlar. Bu kapitalistler iinden km bir siyasi parti, kapitalist snfmz ii snfmzla tek cephe kurmaya arabilir. Byle bir ary yapan rgtn dnce ve davranlar BURJUVA SOSYALZM adn alabilir.

C- BURJUVA SOSYALZMNN NEDENLER: 19'uncu Yzylda da byk, hatta imtiyazl sermaye vard. Onun ar top atei altnda; orta ve kk kapitalistler eziliyordu. O durumun 20'nci Yzyldakinden, ekonomik ve sosyal farklar oktu. Kklerin ezilii, normal kapitalist rekabet kanunlarna gre oluyordu. Ezilen kapitalistlerin nnde kapitalizmden baka kar yol yoktu. Sosyalizm, topik ise, bir hayaldi; Bilimcil Sosyalizm idiyse, her babayiidin gze alamayaca kertede uzak, g ve ikenceli yoldu. Oluunda pragmatist olan kapitalist, yle eyleri nemseyemezdi. 20'nci Yzylda Tekelci Finans-Kapital kodamanlar dnda kalan ve "Vahi" denilen sermaye zmreleri, artk sosyalizmin yaayan, somut bir gereklik haline geldiini grdler. Azck dnnce, sosyalizmin kanlmazln anlamazlktan gelemezlerdi. Finans-Kapital nnde hergn baltalanp horlandklarn bilmezlikten gelemezlerdi. Aalar karsndaki Orta Kyl ne ise, Tekelci Kapital karsnda "Vahi" kapitaller o olmu gibiydiler. Btn abalar, ne kendilerine ve ne de millete hayr dokunmayan, dibi delik bo fy doldurmak gibi, Danae ikencesine dnmt. Evren bunalmlarnda "Vahi" kapitallerin durumu bsbtn yrekler acs idi. Hepsinin stne ty diken olay ise, korkuntan da te, lmd. "Snf krl" hangi kertede olursa olsun "ecel'i kaza" balarnda dolayordu. Geri Trkiye'nin en hasta politikaclar bile, bir Emperyalist s oyunu ile, tm lkenin 32 milyon insana mezar olabileceini her gn az daha acyla kavryorlard. Sosyalizmden baka, hangi zm nkleer enerjiyi can alc Azrail olmaktan karp, iitilmedik zenginlikler kayna yapabilirdi? Bu gereklik derebeyi afyonu ile uyutulmu ynlarca sezilmese bile, kafas ileyen her akgz "Vahi" kapitalisti dndrd. nk nc Evren Savanda, yalnz Mehmetik, yalnz Memleket deil, "Vahi" yahut "Medeni" kapitalistlerin de hem kendileri, hem oluk ocuklar Atom Azrailin trpanndan kurtulamayacaktr. Byle bir ortamda, kapitalist snfmzn byk ounluunu tutan "Vahi" kapitalistler, Finans- Kapital etesinden karca ve durumca olduu kadar, moralce, ruha da kopuktur. Ne yazk ki, Finans-Kapitalin zehirli oltasna yakalanmtr. Btn halk ve millet gibi sancya, kana srklenmektedir. Onun iin, Trkiye'de"Vahi" sermaye kmelerini, Tekelci Kapital oligarisinden iyice ayrmak ve uyarmak olaandr. "Vahi" kapitalistlerimiz, tatl canlar bakmndan, iine drldkleri Finans-Kapital "NEL FII" sndan kurtulma eiliminde olmaldrlar ve olabilirler.

Kapitalizmin Cngl kanunlu balta girmemi orman iinde durumlar dzeltilemez. Ancak insancl SOSYALZM dzeninde daha tutarl ve garantili yaamak vardr. Bu yaamay Millet btnyle birlikte BLN'lerine karmaldrlar ve karabilirler. Kapitalistin insancl yoldan SOSYALST oluu, 19'uncu Yzyl iin pek topik idi; 20'nci Yzyl iin ak Realite olmutur. Buna en byk rnek, Uzakdou'da her gnk olaylardr. En ileri lkelerde, kendilerini faizmin hayvanca satlklna kaptrmam bulunan yzbinlerce aydn ve basit kapitalist kii sahnededir. Bunlar, mistik ayaklar yerden kesilmi nice Battal Gazi ann kk burjuvalarndan ok daha kararlca ve sonuluca sosyalizm yoluna girmektedirler.

D- FNANS-KAPTALN TRKYE ORTAI: Trkiye'de, Finans-Kapital'in, yarnna gvensiz brakt "Vahi Kapitalist" zmreleri, sosyal ve politik stratejide; Babil andan kalma ANTKA TEFEC - BEZRGAN snf ile hi kartrlmaya gelmez. Burnunun ucunu algam diye srmaya ve bindii dal her zaman keyif iin kesmeye hazr olan Tefeci- Bezirgan snfndan herey beklenir. Halk ounluunu bugn hala OY DAVARI biimine sokan odur. Bu artlanm zavall ynlar tuza koan kurbanlk koyun saflyla Finans-Kapital peinde srletirip srkleyen odur. ehirlerdeki modern "Vahi" kapitalistler iilerle kar karyadrlar. Ama Finans-Kapital ile de, az ok grtlak grtlaa gelirler. Kasabalarda rmcek alarn kurmu bulunan TEFEC-BEZRGAN hacaalar snf tekelci Finans-Kapital sayesinde kendi vurguncu ve soygunculuunu yrtmekte ve halka soluk aldrmamakta karldr. Tarann Tefeci-Bezirgan snf, dnk bugnk acemi aylak smrgenleri deildir. Binlerce yllar tortulam ve milletin cierine iliine ilemi GERCLN en ar deirmen tadr. Bu snf Trkiye KYLERN Smerler andan beri SMRGE'letirmitir. Trkiye kyllerimizi dnya yzne kartmayan "Ky Enstits" kadar basit modern teknie ve kltre bile kavuturtmayan ve her gn biraz daha halkmz hep br dnyaya, "AHRETE" smarlayan yolsuz g, Tefeci-Bezirgan snfdr. Bu snf kydeki kentteki mutlak ve zalim ve mstebit SOYGUNUNU ve ETKSN yrtmek iin gerekli en eytanca domuzuna yollar yzyllar boyu, baba miras olarak benimsemi ve byk bir bilinle uygulamtr, uygulamaktadr da. Demokrat Parti gibi Trkiye ynlar iin anlalmaz yabanc bir terimi yzde yz ztrke "DEMR-KIR-AT" biiminde somutlatrp poplarize eden ve en cra kylere dek dev petrol irketlerinin benzin istasyonlar ile sokan snf odur. 27 Mays ihtilaline ramen Anayasa'nn ve Siyasi Partiler Kanunu'nun ak yasaklar oportada durduu halde, "Demir-kr-at" semboln pervaszca Adalet Partisi'ne mal eden ve AP ubeleri nne kzl neonlu, tek aya kalkk ak atlar olarak dizen odur. DP'nin at, AP'nin gelitirdii byk Finans-Kapital kumarnda en hrsl, en kinli ve en ateli tara oyuncular kasaba tefecileri, eraflar, ayanlar denilen vurgunculardr. Trkiye Finans-Kapitalistlerinin saylar parmakla saylacak kadar azdr. Bu azlk vaktiyle (1945'lerde) Amerikan telkini ve basks altnda ok partililie geilirken, srf says yznden

kmsenmi ve nemsenmemiti. Hala da Trkiye'nin hatta sol dnr ve sosyalist iktisat geinir kiilerinde ve evrelerinde "YOK" sanlacak kadar kendisini kamufle etmeyi bilmitir. Bu "yokculara" o zamanki CHP'yi salk verebiliriz. CHP ulular kendi kanatlar altnda reyip tremi Finans-Kapital palazlarn gln derecede aznlkta ve Bayar ile Menderes kertesinde "Babozuk" grdkleri iin nemsememilerdi. Tersine, okayp martarak, valisine, polisine t ve garanti vererek, baa gree itmilerdi. Ne var ki, kazn aya o azlk Finans-Kapital plutokratlarnda deildi. Onlarn dnya lsnde uluslararas Finans-Kapital ebekeleri ve birlikleri vard. Ankara'nn "DEVLET" onlar iin yaratlmtr. Herhangi bir devlet dairesinde bekledii yal tahsisat koparamayan, yahut gecikmi sayan her yerli ve yabanc Finans-Kapitalist, hemen trna sklme bir lk koparr ve kopan yaygara btn emperyalist metropollarnda (Paris, Berlin, Londra, Vaington'un "yetkili" evrelerinde) top patlama yanklar skn ettirir. O yzden, Trkiye'nin bir avu Finans-Kapitalisti: Herkese, hele biraz sivrilmi veya sivriltilmi byk "Devletlu" larmza, btn bir dnya kalabal imi gibi grnrler. Ancak bu grnn ardnda glgesi hi yitmeyen ve bitmeyen az ok gerek yerli bir kabus vardr. Bu kabus devletiliimizin btn subalarn u veya bu frsatla kesmi etkili Tefeci-Bezirgan hacaa, erafayann ta kendisidir. Onlar dllerini Trkiye'de ve gerekirse emperyalist anayurtlarnda her trl "Yksek Tahsil" diplomalaryla silahlandrp Trkiye ekonomi ve politikasnn ke balarn kestirtmilerdir. Kendi dlleri yetimezse, anahtar noktalara km baka Trkiye burjuva aydnlarn kendilerine damat, bacanak, kaynbirader, enite yaparak, kendi alar iine en dii metodlarla ekmeyi ve orada hazmetmeyi anadan doma bilirler. Trkiye'de Finans-Kapital egemenliinin btn Anadolu'yu ve Rumeli'yi canevinden sarm geni yerli mekanizmas bu korkun ve tecrbeli, sinsi ve atak Tefeci-Bezirgan tara, erafayan ve hacaalardr. te bu Finans-Kapital orta Tefeci-Bezirgan sermaye sayesindedir ki, Trkiye'ye yabanc bir kanserin metastaz hcresi gibi sokulup yaylan Finans-Kapitalizm kendini sosyal bir tabana oturmu saymaktadr. Gene o sayede dnyann en kozmopolit uluslararas "Kuruni Efendi Hazretleri" olan ve hibir vatan ve millet snrn kendi hisse senetleri ve irket buyrultular stnde tanmayan Finans-Kapitalizm, Trkiye'de kendisinden beklenmedik bir "VATANSEVERLK" ve szde "MLLYETLK" speklasyonlarn ve provokasyonlarn parti tekilatlar, genlik komandolar biiminde tekilatlandrp dayatabilir. Bu dayatma ile hatta en akl banda geinen, en snangl ulu "DEVLETLERMZ"in bile direnlerini yprata yprata krar geirir. Trkiye'de "kozmopolit" olma bakmndan Finans Kapitale tpatp uygun ve arkla dili gibi iie gelen tek bilinli ve kastl sosyal snf Tefeci-Bezirgan snfdr. nk bu snf oldu olasya modern "MLLET" karakterini bilmemi ve tanmamtr. lk Mekke ve Medine kentlerinden beri Antika Toplumun kutsal "MMET" dzeyini yaamaktadr. mmetilii aamad iin, kendiliinden "VATANSIZ" ve "MLLETSZ" olan Tefeci-Bezirgan snf, ister istemez 1300 yllk Hilafet ve Saltanat dknlne baldr. Saltanat kendi toprann devletiliinde bulamad gn, Finans-Kapitalin uluslararas yapsna giren yerli ubesini bana ta etmekte saknca bulmaz. O zaman gzn krpmakszn btn kasaba eraf ve agavatn Trkiye devrimci glerine kar, Sen Bartelmi katliamlarna ta kartan, kana susam eilimiyle Hallar Seferi am durumda buluruz.

Bu durum, Trkiye'de hayli sol ve sosyalist edebiyat, kitaplarda okutulmu, millete turist bakl kimseleri artmaktadr. Bu kimseler formllerini biraz gz kapal ezberledikleri bir MODERN KAPTALST SINIF nnde bulunuyormu izlenimine aldanrlar. Bir avu FinansKapitalist ile lke dzeyine yaygn fakat yeri gemi alarda duran Tefeci-Bezirgan snfnn kaynamas bu izlenimi Hafz- Kapital olanlar kolayca aldatabilir. Aldanlmamaldr.

E- SINIFI NDE BURJUVA NFUZU

Dou anda ilerici kapitalizm her zaman Tefeci-Bezirgan snfyla taban tabana zt ve dmand. Bu bakmdan Trkiye'nin henz Dou an yaayan modern kapitalistleri durumundaki "VAH" kapitalistler snf ile tekelci Finans-Kapital arasnda olduu gibi, Antika Tefeci-Bezirgan snfna kar da bir ztlk ve dmanlk bulunmas teorice ve pratike yadrganamaz. O eliki ve atklarla "Vahi" kapitalist snfnn Trkiye'de hatr saylan bir BURJUVA SOSYALZM'ne eilim gsterecei anlalmaz ey deildir. Bu eilimi su yzne karan bir ok dnce ve davranlar Trkiye'de ekonomi, politika ve kltr gsterileri, gnlk akar olaylar durumuna girmitir. Olay ve ilikilerin en tipik rneini son seim kampanyalarnda grdk. Trkiye i Partisi'nin seim toplantlar yalnz dman sa basnn alay konusu olmakla kalsayd ne iyi! Dost sol yaynlar da iin hayli paradoks yann epey acnarak not etmekten geri kalmad. Yanyana propaganda yapan iki parti gzleniyor. AP toplants hep "eli nasrl" denilen ba kasketli aya arkl, yahut lastik pabulu klstr "ayaktakm" yurttalarla doludur. TP toplantsna katlanlar, az ok cici fiyango giyinmi, kravatl, iskarpinli yurttalardr. Trkiye'de "HALK": Herkesin bildii gibi, yamal zrt yoksullar topluluudur. Yoksul halk bugn, henz AP'nin evresinde, TP'in dilinde dolamaktadr. Giyinik efendi takm, halktan ok TP'i desteklemektedir. En son tahminlere gre TP'in ald 300 bin oyda modern burjuva nfusumuzun pay herkese byk grnyor. Bu olay bize neyi gsteriyor? Bu olay Trkiye'de "Vahi" kapitalistler snfnn alnyazsn sosyalizmde yoklamya baladn sezdiriyor. Velev ki, "denize denin ylana sarlmas" da saylsa, Trkiye'nin "Vahi" kapitalistleri, Trkiye i Partisi'ne sempati duymulardr. Trkiye'de i Partisi grlmedik toleransla karlanmtr. Trkiye Byk Millet Meclisi'ne 15 milletvekili ve bir senatr yollamtr. Bu ve benzeri olaylar iki ynden birbirine zt, olumlu olumsuz yorumlara kap aabilir. Olumsuz yorum bellidir: Finans-Kapital sosyalizmi soysuzlatrmak iin gler yz gsterir. Olumlu yan udur: "Vahi" kapital yaantsnda tedirgin olduu iin sosyalizme scak baklarn evirir.

ngiltere'de 20'nci yzyl ile birlikte, 19'uncu yzyln LBERAL ad verilen serbest rekabeti BURJUVA partisi silindi. Hemen btn LBERALZM yanllar ve Liberal eilimliler "LABOUR: " partisine aktlar. Byk klasik kapitalist lkelerinde grlen bu olay, Trkiye iinde kendi artlarna gre geerlidir. Ne denli geri olursa olsun, kk ve derebeyi art kapitalist lkelerden biri olan Trkiye iin, bu sosyal gereklik yerindedir, normaldir. Teori ve pratik bakmdan aacak yan yoktur. Olay, imtiyazl Finans-Kapitalizmin kendi yaratt smr ve bask sisteminden ve her gn biraz daha arttrp azdrd insanlk lsndeki lm tehlikesinden domutur. Bundan dolay zellikle Trkiye'de ii snf ve i Partisi iine burjuva nfuzunun ilemi bulunmas kimsenin san ban yolmasn gerektirmese gerektir. Hi kimseyi sulamak akldan gemez. Srf olanlar olduu gibi grmek iin, ierlemeden ve darlmadan Trkiye i Partisi'ni gznne getirelim. TP'in en alml sempatizan olan dergiler, TP kurucular iinde ka tane CIA yahut gizli polis ajan saydlar. Bunlar yalan deildi. Dorusu belki de gsterildiinden daha yaygnd. Yalnz btn bu dorular TP olayn izah etmekte yeterlice kullanlamazd. O gibi gereklikler: "TEKELC FNANS-KAPTALN SOSYALZM SOYSUZLATIRMA GRKNLKLER" idi. Bu, madalyann ters yandr; iin burjuva snfndan gelme OLUMSUZ yandr. Burjuva snfndan i Partisi'ne doru gelen dz ve OLUMLU etkiler de vardr. Ve bunlar daha az ar basmamlardr. TP'in ilk kurucular Trkiye'nin -kediye gre budu"ARSTOKRAT " zmresidir. Byle olduklar kimsenin durumlarn inkar edemeyecei SENDKACILAR'dan anlalr. Bu sendikaclardan hibirisini: TP'i kurmak gibi olumlu eylemlerinde kmsemek , hele ktlemek doru olamaz. Ne var ki, dorunun kendisi kimseyi incitmemelidir. Klasik bilimcil sosyalizme gre: ARSTOKRAT zmresi her yerde, her zaman, ii snf iinde yaratlm bir BURJUVA KOLU saylr. Emperyalizm dnyadan apul ettii AIRI KAR'dan bir blmn ayrr. Bununla metropolndeki ii snf iinden kendisine ACENTE-DAYANAK olmasn bekledii bir aristokrat ii zmresi yaratmtr. Aristokrat iiler her zaman ii snf iinde burjuvazinin "NFUZU"nu ayakta tutmaa yararlar. Tekrar edelim. Bu klasik karakteristii Trkiye'de hi kimseye ta atm olmak iin anmyoruz. Yadrgamyoruz da. TP kurucular aristokrat (asilzade) iiler olarak ve byledirler diye, Trkiye'de onlarn bir i Partisi kurmalarna kar m klacaktr? Hayr. Byle bir mantk Medrese softa kafallnn dikalas olur. Ayrca da bir ok yanlmalara, bo ve Finans-Kapitali sevindirici sama ekimelere kap aar. O eit Medrese atmalarnn gereksizliini ve samaln balca iki neden ortaya karr: BRNC NEDEN: Yoksul iiler ekmek derdinden balarn kamaya vakit bulamazlar. O srada iyi dilekli ve geleceklerini daha iyi seen aristokrat iilerin kendi yourt yeyileriyle snf tekilatlarna doru gitmeleri tarihil bir kanlmazlktr. zellikle Trkiye gibi geri lkelerin sosyal yaants iin bu kanlmazl bilince karmak en olumlu davranlardandr. KNC NEDEN: Trkiye klasik Bat emperyalizminin metropol deildir. Finans-Kapital altnda bir yeni-smrge lkedir. Bizim kapitalist snfmzn "Vahi" ounluu yle dursun, FinansKapitalist kodaman aznl bile, henz sadaka ile yani d yardmlarla "yapma besi" ile yaar.

Kendisi "mhtac himmet bir dede" dir. ylesine clz ve verimli smrgelerden yahut dnya pazarlarndan yoksul kalm bir yerli milli Finans-Kapital zmresi; ngiltere'deki, Amerika'daki kadar kaln, besili, oturakl ve etkili bir aristokrat ii zmresi yaratamaz. Btn bu ve benzer daha birok bakmlardan, Trkiye'de aristokrat iilerin ekonomik ve siyasi snf rgtleri kurmalar olaandr. Korkulacak bir olay gzyle fazla kukuya alnmamaldr. nnde sonunda sosyal snf determinizmi kendi yrngesini ve yatan bulmakta gecikmeyecektir. Yeter ki o adan insanlarmz zeletiriden rkmesinler ve ynlara yaklamaktan ekinmesinler. Netekim son TP olaylar birok eyler ispatlamtr. Sendikaclarn kurduu Trkiye i Partisi'ne, ikinci "KAN VERME" olay aydnlardan geldi. Daha dorusu bir blk aydnlar zel arlar ve zerk trenlerle kurulu i Partisi'ne sokuldular. Burada da olumlu ve olumsuz etki-tepkiler kanlmaz eylerdir. rnein sendikac kurucular arasnda CIA veya gizli polis ajanlar kar da, sonradan arlp getirilen veya kendiliinden gelen ve gnderilen aydnlar arasnda yleleri bulunamaz m? Tekrar edelim. Konumuz bu deildir. "yleleri" bulunsun, yahut bulunmasn; i Partisi'ne yaplan aydn transfzyonu (kan nakli) nedir? Aydnlarn byk ounluuna, hatta hepsine, Bat'da kestirme olarak "BURJUVA AYDINLARI" denir. Aydnlarn kimisi gerekten burjuvann domuzudurlar. Kimileri orta halli aydnlardr. Kimi aydnlar KKBURJUVA'drlar. Bu tabakalarn basamak ayrtlarna pek baklmaz. Topu birden "BURJUVA AYDINI" saylrlar. nk GEM yollar ile KLTR daarcklar BURJUVACA'dr. Trkiye'nin biroklar arasnda bir orijinallii de: "KARMA"ldr. Ekonomimiz gibi toplumumuz da karmadr: Yar Derebei bir kapitalizm iindeyiz. Bu ortamda aydnlarmz da "KARMA"lktan kurtulamazlar. Dpedz ve yalnkat, safkan, temiz "BURJUVA AYDINI" deildirler. Yar derebei ARTII, yar burjuva AILAMASI aydnlarmz vardr. Bunlardan kimilerine aristokrat ii gibi "ARSTOKRAT AYDIN", kimilerine de sadece "BURJUVA AYDINI" diyebiliriz. Ancak en dorusu bizim her aydnmzda eilim ve kafa yaps bakmndan aristokrat art bir ban stne geirilmi, sonradan edinme burjuva perukas takldr. Btnyle aydn tabakalarmz bu genel melez karakteri tarlar.yle olunca, aydnlar iinden ii snf hareketine veya TP'e "KAN VE CAN" vermeye koan aydnlarmzn o karma karakterden yzde yz uzak ve saf kalabilecekleri olaan saylamaz. Her kiimiz gibi sol ve sosyalist aydnlarmz da: insanst, toplumst, Trkiyest olamazlard. Ve aydnlar ii hareketine girerken burjuva aydnlklarndan pek ok eyleri oraya gtrmler ve gtreceklerdir. Buna ii snf iinde burjuva nfuzu denir. Bu nfuzun sosyalizm dnce ve davranlarna etkisi "BURJUVA SOSYALZM" adn alr.

F- ORJNAL BR SOSYAL POLTKA: Trkiye'de TP'i bir KKBURJUVA partisi saymak doru deildir. TP'i bir BURJUVA partisi saymak da tamamiyle doru deildir. Ancak BURJUVA SOSYALZM ile etkilendii lde TPi bir PARTS saymamak da doru deildir. yle ise TPin sosyal snf karakteri nedir? AYDINLIK (Ocak 1969) dergisinde kan, Dou Perinekin gzel bir dikkat ve sabrla yapt deerli istatistik aratrmas ok ilgintir. Bu istatistiklerde yelerin yarya yakn(5646) says PROLETER saylyor. Verilen somut bilgiden bizim karabildiimiz sonuca gre ise: TPin iinde gerekten modern proleter says 10 yeden ancak iki ye tutar. Geri kalan 8 yeden 1i aydn, 7 si yar-proleter-yoksul kyl (4 ye) ile esnaf ve burjuvalar (3 ye) dir. Trkiye i Partisi'nin ye yaps henz beklenilen netlie kavumu saylamaz. karlan sonular da tartmaya deer. Yalnz gdc kadrolar zerine edinilen izlenimler apaktr. Bu kadrolarn hi deilse etken elemanlar, tpk "AMERKAN KOMNST PARTS" gibi, hep varlkl avukatlar, doktorlar, eczaclar ve benzerleridirler. Bunlar halleri vakitleri (yani siyasetle uraacak vakitleri ve nakitleri) bulunan, girikin "LBERAL" kiilerdir. Son zamanlarda "Hrriyeti: liberal" bir sosyalizmin teoriletirilmek istenmesi tesadf saylamaz. TP'e biraz da "tepeden inme" gdc olarak giren bu kiiler, ok defa byk merkezlerdeki FNANS-KAPTAL zmreleri ile kasabalardaki TEFEC-BEZRGAN snfnn kaynamasndan domu baskya kar isyan ederek TP'e atlamlardr. syan: Finans-Kapital diktasna kardr. ngiliz Liberalleri gitgide "i Partisi" iine adr kurmakta ne denli hakl idiyseler, Trkiye ilerici aydnlar da tpk yle ancak "i Partisi"nin bayra altnda honutsuzluklarn ve umutlarn gerekletirebilirlerdi. O gerekletirme srasnda bu yiitlerin kendilerine zge yourt yiyileri olacakt. Bu yourt yiyi TP'in TZNDE ve P-ROGRAMINDA, STRATEJSNDE ve TAKTNDE, egemen yneticilerinin DNCELERNDE ve DAVRANILARINDA az ok yanklar yapmaktan geri kalamazd. Teorice sosyalizmden daha hrriyeti ve daha demokratik bir dnce ve davran olamaz. nk hrriyet ve demokrasi burjuva devrimcileri tarafndan halk ynlarna verilmi gibi gsterilen sloganlard. Burjuvazi iktidara gelir gelmez kendi ortaya koyduu hrriyet ve demokrasi parolalarn inedii iin, halk ve ii snf, hrriyet ve demokrasi iin yeni bir ad arad ve ona sosyalizm dedi. Bu belli iken, yani sosyalizmin kendisi en gerek hrriyet ve demokrasi demek iken, sosyalizme yeni birey katyormu gibi, bir ksm TP liderlerinin "Hrriyeti Sosyalizm" demeleri, onlara kar kan baka bir blk TP liderlerinin "Demokratik Sosyalizm" demeleri totoloji olmutur. Ancak btn bu yaktrmalar yukarda ad geen "burjuva nfuzu", kapitalist snfnn ii snf iinde etkisi bakmndan anlam tar. Gene o etki yznden, yn hareketine kar otomatik denilecek biimde kukular ve ekingenlikler belirmitir. Parti dnce ve davranlarnda soyut olarak ", KYL, ESNAF"

deyimleri yalnz mantk ve sz gelimi olarak nerildi. Uygulamada "HALK" kavram ar bast. O zaman parti eylemlerinde somut (i, Kyl, Esnaf) ilikileri sentezleemedi. Soyut (Halk) bir eit "OY" biiminde nem kazand. Tzn bir (53'nc) maddesinde srf ii olanla olmayan birbirinden ayrmak iin, kongrelerde krsye karlan ayr sandklar, ayr listeler, ayr oylamalar ne idi? Bu durumu yaratanlarn iyi dilekleri parti iinde ii snf sosyalizmini somutlatrmak, elle tutulur hale getirmek idi. Uygulamada ise, grevi ii snfnn bilin sentezini yaratmak ve ii, kkburjuva elimelerini eritmek olan partiyi, kyamete dek kaynaamam, dolaysyla ekien bir ikilik iinde brakmak sonucu ile karlald. Trkiye'de egemen snflarn ve partilerin dlerini koparan bir fobileri vardr: "SOKAK". Burjuva kodamanlar btn mrleri boyunca yaptklar en byk ilere karlk, en azndan bir sokaa adlarn brakmaktan sonsuz holanrlar. Buna karlk halkn "Sokak" anlamna gelii onlar sokak allerjisine gtrmtr. Hi deilse i Partisi Trkiye'de bu "Sokak" fobisini ciddiye almamaldr. Bununla birlikte "Sokak" fobisinin i Partisine etkisi byk olmutur. Parlamento "EVC" kimi sosyalistlere devlet kadar, hatta millet kadar geni ve byk grnmtr. O nedenle sokaktan kaacaz diye, parlamento evcii iine namahremler gibi kapanmak durumu nemsenmitir. Nerede ise parlamento krs olmaktan km, millet yerine geer olmutur. Teorisiz hareket olamayaca bilinci hakldr. Ancak teorinin kayna etin pratik ve otokritiktir. Pratie ve zeletiriye sk skya bal olmayan teori, hereyden nce teori deildir. Ona ramen burjuva eiliminin etkisi, teoriyle pratii birbirinden kopard iin, i Partisi iinde her gn yeni ve "BAIMSIZ" bir sosyalizm teorisi yaratlmaa giriilmitir. Bu teoriler pratikten ve otokritikten kopuk kalmtr. Dolaysyla de en sonunda en ok balanlan sosyalizmden dahi "BAIMSIZ" dmtr. Teorik alandan pratie, taktie ve stratejiye geilince, iveren snfnn etkileri daha znlecek sonular vermitir. Elbet her siyasi parti Anayasa ve kanun ereveleri ile snrldr. Trkiye'nin Finans-Kapital basks halktan birok kanun ve yasa haklarn uygulamada esirgemitir. Bunu gren i Partisi, karsndakilere yem olmamak iin yelerini her davranta kaytlamtr. Bu kaytlarn birinci nedeni "POLS KORKUSU" olmutur. Oysa AP'nin "ALLAH KORKUSU" byle bir polis korkusundan daha az insan kltc olur. O yzden i Partisi yelerinin morali ok aksak kukular iinde kalmtr. Btn bu ve benzeri baka olaylar hep sosyal snf eiliminin kanlmaz yanklar, yani burjuva sosyalizminin etkileridir. Olaylarn tm gznnde tutulunca ortada bir burjuva sosyalizmi kanlmaz oluyor. Hem BURJUVA, hem SOSYALST: Birbirini eler iki kavramdr. "Burjuva-Proleter" yahut "Proleter-Burjuva" demek gibi bir ey. lk bakta mantksz geliyor. Ancak, Emperyalizm anda olaandr: Kapitalist snf iinde bir sr kapitalistlerin "VAH" saylp ard safa itilmeleri ne demektir? Burjuvalarn bir eit proleterletirilmeleri demektir. Kapitalizmin serbest rekabet anda da, saysz kapitalistler, rekabet yznden ezilerek iileirlerdi. "Vahi" denilen kapitalist, yle aka proleterden baka bir yeni tip Emperyalizm gibi, yeni tip sosyal kategoridir. "Vahi"ler, igc satn alarak smrrler. Bu kapitalist karlarna ramen egemen snf olma durumlarn Finans-Kapitalistlere kaptrmlardr. Tarm iileri kylerde, sosyal dinamizmlerine ramen, "Yar-proleter" saylrlar. ehirlerde yaygn bulunan "Vahi" kapitalistler de, tpk yle, sosyal etki-

tepkilerinde "Yar-burjuva" durumundadrlar. Sanki, karlaryla BURJUVA'drlar, durumlaryla "DEKLASE" (snfndan edilmi) bulunurlar. Bylesine ilikiler ortamnda "Burjuva Sosyalizmi" somut bir anlam kazanr. Burjuva sosyalizminin etkiledii Siyasi Partiler olabilir. Bir Partinin hem PARTS, hem BURJUVA PARTS oluu, Aristo mantnca "sama" gelebilir. Kiilerin hayalinde uydurulmu bir yaktrma deilse, "sama" deildir. Evren savalar , krizleriyle bunalm bir dnyada , hele Trkiye gibi ekonomi ve toplum elikileri iinde kvranan bir lke, bunalt ve girdapl akmlardan kurtulabilir mi? Bu nedenle Trkiye'de ilerici devrimci kapitalistler olabilir. Sosyalizmde zm bulabilirler. Burjuva bir ie girdimi, o i daha reel bir ncelik kazanr. Anadan doma pragmatist ve pratik insan olan kapitalist, pek ok kk burjuvann gremediklerini grr, diyemediklerini der. buuk Amerikan krmas irkete kul kle olmadka; zel sermayesinin de, kii mlkiyetinin de, en kutsal Vatan, Millet duygularnn da sarsldn anlamakta gecikmez. Derebei art ynlar gibi, kyamete dek gksel kuruntularla gevi getirmeye katlanamaz. Trkiye'de bir sosyalizmin domasn, ii partilerinin kurulmasn, ceberrut Finans-Kapitale kar bir denge sayabilir.

G- BURJUVA SOSYALZM ve TEOR PROBLEM Birinci Kuvaymilliye Sava gnlerinde Trkiye'nin YERL MLL KAPTALST snf imdikinden bin kere daha azlkt. Bir yandan yabanc sermaye ajan momprador burjuvalar, br yanda Tefeci-Bezirgan sermayeciler toplumu kskvrak balamlard. Kompradorun kkleri yabanc dnyada, Tefeci-Bezirgann kkleri Antika dnyada idi. Bu iki millet dman snf arasnda, yerli milli kapital eser halinde iken bile, Ordu gcn kendisiyle birlikte bulabilmitir. Modern olmaktan gcn alan dinamik milli burjuvazi, bugn Trkiye'de Burjuva Sosyalizmine gelmekle yeni bir g kazanm olur. Proletarya Sosyalizmi iine etin problemler sokmu bulunur. O nedenle, Sosyalizmin teorisine ve pratiine birok elikiler girer. TP iinde kii veya grup kavgalar gibi grnen atmalar, gerekte, Proletarya Sosyalizmi ile Kkburjuva ve Burjuva Sosyalizmleri arasnda bulunan elikilerden kaynak alr. Bu elikileri aklamak, sosyalistler aras kii ve grup tartmalarn aydnlatarak, i Partisi'nin glenmesine yardm edebilir. O bakmdan, tepede olsun, tabanda olsun, her sosyalist rgt yesi ak konumaktan korkmamaldr. Elbet her rgt gibi TP de, bir sra kiilerden ve

gruplardan kuruludur. O kiilerle gruplar atmasz saymak, problemsiz hatta lksz saymak olur. Bilimcil Sosyalizmin, hereyde olduu gibi, tartma ve eletiride dahi kurallar ve kurullar bellidir. O kurallar iinde problemleri saklamak, zmsz brakmak olur. Bunun sonucu rgt, birbirini tartarak ve tarttrarak kaynam yelerden kurulu canl bir organizma olmaktan karabilir. Teori alannda Burjuva Sosyalizmi salam temellere dayanmak istiyor. Sosyalizmin bilim temeli Marksizmdir. Burjuva Sosyalizmi Marksist davranmadka etki gstermeyeceini bir yol daha kavramtr. Bu durum herkes iin ilgi hatta teekkrle karlanmaa deer. nk Proletarya Sosyalizmi ile arasnda bir "en azndan ortaklk; asgari mterek" domu saylr. Burjuva Sosyalizminin balca metodu Marksizmi skolastik ve metafizik yoldan ele almaktr. Onun bu eilimine kar hereyden nce, Bilimcil Sosyalizmin diyalektik mantkla yrdn aklamak gerekir. Ancak bu aklama, falan veya filan kitaptan alnm pasajlarla deil, somut Trkiye gereklikleri iinden verilecek rneklerle yaplmadr. Yoksa, arasra grld gibi, tartmalar Medrese "cedelcilii"ne ve belki de yersiz krclklara debilir. Burjuva Sosyalizminin balca doktrin kayna METAFZK SOSYOLOJLER'dir. Bunlar, Bilimcil Sosyalizm dodu doal, ona kar karlm sryle teoriler, hipotezler ve ilh.dr. Burjuva Sosyalizmi ok kolayca ve rahata Proletarya Sosyalizmini "BURJUVA SOSYOLOJS" ile kartrabilir. Ona kar Marksizmin, Metafizik Sosyoloji doktrinleriyle kstlanamyaca belirtilmelidir. Ancak bu belirti de gene dnya ve Trkiye gerekleri iinden seilmi somut rneklerle canlandrlmaldr. TP iinde yle dnce tezleri ortaya kt ki, bunlar dnyann -son incelemede- en "LBERAL" doktrinlerinden esinlenmilerdi. Bu dncelere kar Trkiye'nin gereklikleri belirtildii zaman, kimi kiiler bir suikastle karlam gibi irkildiler. Sulamalar patlak verdi. Tartma ve eletiri havasnn getirdii en ufak heyecan, arabuk kiicil "MAKSAT"lara baland. Dehetle afaroz edildi. Sanki ok benimsenen "MLL BAIMSIZLIK" diye diye, "SOSYALZME KARI BA-IMSIZLIK" ortaya kt. Bu eit tepkileri sz yerinde ise, "TAB" greceiz. Dnyann en ileri lkelerinde dahi, "sosyalist" olsun olmasn, "LBERALZM" byledir. Bir yanda hep ruh, dnce, san'at zgrl uruna lmler gze alnacakm gibi edebiyatlar yaplr, tede beenilmeyen eilimler bir bahane ile; dnceye, san'ata, ruha aykr bulunur ve "SUSU KUMKUMASI" (Skut konspirasyonu) ile boulur. Biraz daha gidilirse snr d edilip yasaklanr. Bu kural Trkiye'de baka trl olamazd. Trkiye'de burjuva sosyalizmi, liberalizm kaygsyla "ANARZMN BABASI"n yahut Marksizm'in avortonlarn (dk revizyonistlerini, reformistlerin oportnistlerini) renmeyi "ZGR DNCE" art olarak smarlad. Buna bir ey denilmiyebilirdi. Ancak bu grnte burjuva liberalizmi iine gelmeyen dnceleri, sosyalizm olsalar dahi, Ostrasizm: Srgn etme, iliki kesme (Yaynevinin notu) uratt. Okuyan arpacak eytanm gibi talad. Bu kertesi artk bilinen basit burjuva liberalizmi bile olmuyordu. Bu davranlar sosyalist harekette gerek teori alann hayli oraklatrd. Pratii aydnlksz brakt. Dnceleri yozlatrd. Bir zaman kitap yasan Finans-Kapitalin diktas karmt. imdi liberalizm o yasa "Hrriyeti Sosyalizm" adna uygulu-yordu. Burjuva sosyalizminden

arnm bir PROLETARYA SOSYALZM beklenemezdi. Konu proletarya sosyalizmi ile burjuva sosyalizmi arasndaki kader ortakl idi. Bu problemi koymak ve zme gtrmek proletarya sosyalizmine der. arlk Rusyasnda olduu gibi, bugn de burjuva sosyalizmi ile proletarya sosyalizminin bir arada alacaklar yol vardr. Bu iki akm daha epeyce sre TP iinde birbirlerine almaya, hatta yardmlamaya arl grnyorlar. Ona gre davranmal. Ne yal kispetle gre minderinden kamal, ne gree sustal bakl girimeli. Burjuva sosyalizminin srt yere gelinceye dek, sk grei gze almaldr. Liberal sosyalistlere elden geldiince anlatlmaa allmaldr. Yenilmek lmek deildir. Belki tersine: "Galip saylr bu yolda malup!" Son olaanst TP kongresi bu bakmdan ibret alnacak bir rnektir.

H- BURJUVA SOSYALZM ve PRAGMATK GEREKLK Kapitalist snf Trkiye'de birka yzyl boyu sosyal hareketlerin kanlmaz ncs oldu. Birinci Kuvayimilliye sava ardndan Emperyalizme s olunmasna dek varan geliim, Trkiye iin sosyalizmden baka kar yol kalmadn gze batrd. Bu artlar ortasnda burjuva sosyalizminin samimi olduundan kukulanmak insafszlk olur. Burjuva Sosyalizmi ne sosyalizm zerinde, ne Marksizm zerinde, ne Diyalektik Maddecilik zerinde tartmay sevmiyor. Btnyle modern sosyalizme kar sayg besliyor. Buna karlk kendisine her yaptnda sayg gsterilmesini istiyor. Trkiye'nin modern kapitalist snf Birinci Kuvaymilliyecilikte NC roln unutamamtr. Bu ncln kendisine verdii iyi anlar, gzel duygular ve tatl umutlar onu tiryaki etmitir. Onun nclk dileini pratik adan onaylamak, hatta tevik etmek doru olur. Bu gerei her Proleter Sosyalisti, bilince karmak zorundadr. Ve bilince kan her olay, en az zararl saylabilir. O zaman prensipte pazarlk biter, taktikte esneklik balar. Her burjuva anadan doma PRAGMATK'tir. Proletarya Sosyalizmi elbette Amerikan pragmatizmini TARHCL MADDECLN yerine geiremez. Burjuva sosyalizmi iin i bunun tersidir. Hibir burjuva; bugnden yarna daha kln kprdatrken pratik bir YARARLILII eliyle tutmaz, yahut tutacana inanmazsa, admn atmaz. Ve sosyalizmden cayabilir. O zaman yle bir paradoksla karlayoruz: KNC KUVAY MLLYE SAVAI alannda dahi burjuva sosyalizmi rakipsiz nc olmak isteyecektir ve istiyor. Bu isteinden tr kendisi ancak nebilir. Durum gereklie de uygundur. Trkiye'de egemen olan FNANS-KAPTAL ZMRES ile TEFEC-BEZRGAN SINIFI proletarya sosyalizmine deil ancak burjuva sosyalizmine gz yumabilir. Finans-Kapital etesi yalnz burjuva sayd kimselerin sosyalizmine daha az korku ile bakabilir ve daha az bask yapmaya kalkar. Trkiye'de BURJUVA SOSYALZM'ni; emperyalizme ve Tefeci-Bezirgan snfna kar mzrak uu gibi kullanmak bir ok kuvvet israflarn nleyebilir. Bu bakmdan btn devrimci gler

burjuva sosyalizmini belirli dnemece dek "NC" olarak tutmakta byk bir saknca grmeyebilirler. Yeter ki ne dediklerini ve ne yaptklarn bilsinler ve bilince karabilsinler. Ynlarla iliki bakmndan burjuva sosyalizminin bir de "GEREKL" vardr. Halkmz 7 bin yllk Tefeci-Bezirgan sistemiyle koyun srsne evrilmitir. Bir koyun nasl oban ve kpekleri olmadan yaayamayacan igdsyle benimsiyorsa, tpk yle, Trkiye halkndan tek tek ele alnacak ii, kyl ve esnaf, dolaysyle de her aydn ona almtr. Kendisini arada kaval maval alarak, kimi sopalayarak ve sk sk kpeklerini zerine saldrtarak idare edecek olan aryor gibidir. Bu igdye gre "DEVLET" oban baa gemedike bireylerin olamayacana inanlmtr. imdiye dek izlenen denemeler onu ispatlamtr. TP gibi rgtlerde kimi gdclerin inanlmaz davranlar, bu aka itiraf edilemiyen i anlaytan kaynak alr. te "ESK" sosyalistlerin denemeleri ortadadr. Onlar iilerinkinden bozuk madde artlar altnda ii uruna ikencelere ve lmlere katlanarak savamadlar m? Sonu ne oldu? Bir gn anszn ortaya kan "YEN" sosyalistlerce bile taa tutulmaktan kurtulamadlar. Talyanlarn veya talananlarn hakl yahut haksz olduklar ayr konudur. Taa tutulma bir gerekliktir. Bu gereklii seyreden kyllerle esnaflara hibir ey denilemez. iler ise: leri yana yana talyanlarn patenti altnda kuzulamlardr. Oldu bittiyi "imdilik" kaydyla kabul ediyorlar. Biliyorlar ki, sahneyi burjuva sosyalizmi kaplamtr. Ama sry srden biri gibi davranan "eski" sosyalistler bugn gdemiyor. Bir "sosyalist efendi", bir oban sosyalist gerekiyordu. Aydnlar, ezeli Kapkulu igdsndedirler. Talananlar "Efendi" olmay bilmedikleri iin gsz ve haksz karacak "bilimcil-politik-kltrel-moral" ve ilh. gerekeler arayp ince eleyerek sk dokuyorlar. Bylece, halka sr diye bakmaktan ve sopal oban metoduna kpeklik etmekten daha "akllca" ve karlca siyaset yaplamyacana can ve yrekten inanyorlar. Alak gnlllkte yerle bir olan "Eski" sosyalistlere kar, kimi yeni sosyalistlerin transandantal alm ve pozlar baka trl g izah edilebilir. Kendi alarndan yenilerin bu "samimiyet"lerine hak vermemek elden gelemez. Hi deilse derleyip toplayc olduklar srece ve kesin proleter tepkisi ile karlancya dek, Burjuva Sosyalizmi "efelenmekte" gerekesiz kalmyacaktr.

I- BAKASINA UVALDIZ KENDNE NE Dnyann belki baka hi bir lkesinde sosyalizm tartmalarna o eit pragmatizm sorunlar girmemitir. Girmemi diye olaylar atlyamayz. O "gereklik" btn ksa vadeli dnce ve davranlar kendi "TAKTK"lerinde sk sk dller. Buna, bir yce Devrim lkesinin diliyle dillenerek "TAKTKA" adn veren nice rnekler gelmi gemitir. Bunlar, kar cephenin maal katlarna "ykseldikten" sonra bile maskelerini indirmemilerdir.

Ancak, burada, bakalarnn gzndeki p alrken, insan kendi merteini grmezlikten gelmemelidir. Ksa vade TAKTKAlar, eski sosyalistler arasnda dahi benzer sonularla talanmam deildir. Adlar lazm deil, gizli polis dosyalarnda ayrntl dnce ve davranlar sakldr. ttihatlar, iktidara gelir gelmez, Abdlhamidle verilmi btn hafiye jurnallarn, resmen hi kimseciklere okutmakszn, Beyazt Meydannda yaktrdlar. Trkiye yle bir karda gezip, izini belli etmiyenler" lkesidir. nallah sosyalistler, bir gn iktidara gelirlerse, o snanm yerli mal usul bir daha denemezler. Gelecek kuaklar epey "algl bret" seyrederler. Ne "Eski" kahramanlar grdk. Tatl "CAN"lar skya girince "gereki" davranmlardr. Kimi, "Proletaryaya adanm hayatlarn" kurtarmak zere z arkadalarna su sratarak -TP'in nlendirdii- "Dar geit"ten sapa salam geeceklerini ummular, ucuz kurtulamadklarn i iten geer gemez anlamlardr. Kimi, ba dururken kuyruu ile suya dalan akn rdek gibi, yaranacaz diye, esmay hem kendileri zerine, hem yzlerce masum insan zerine yldrmlar drerek ekmilerdir. Daha imdiden, ttihat usul "Jurnalleri yakma" sevdasyla edebi ve siyasi ne romantizmler karlmyor, baslp satlarak ne karlar edilmiyor? Devrimci sava lugatinde "Provokasyon" adn alan o eit "eylem"lerin rkek taylar, hem sulu hem gl olmakta gecikmediler. Hele ilk frsatta yeryznn tartmasz sosyalist ortamna beklenen "Kahraman" pozuyla "Gmen" olur olmaz, btn gnahlarndan "PYR' PAK" edilmek iin, neredeyse kurbanlar bir daha atee atldlar. nk pek az kimse, kendinde ondan daha baka trl davranma ve dnme eilimi buluyordu. Ve bu kadar, yalnz klasik Burjuva Sosyalizmi de deil, ayrca Babil art Antika Kapkulluu cevherine balanabilirdi. Sonu nereye vard? Ksa vadeli "TAKTKA" a ortada. "Balkanlarda bir tane", yahut "Dnya apnda byk" yalanc pehlivanlar, Trkiye snflar bouunda "TAKTKA BLMYEN" eski sosyalist kym kym dorandka, Sosyalizm Cennetinin Kevser arabndan rmaklar akan yeillikli paluze duvarl kklerinde "TER ALLAH DEYU DEYU!" blbller gibi keskin sosyalizm akdlar. Onlar pek iyi tanyanlara kar bile nce "TEHLKEL VALYE", sonra "Vazgeilemez ve SAKINILAMAZ" lider kesilme ateli hastalna tutuldular. "MAKSAT" ne idi? Her ada "Milletvekili- Senatr" olmay beceren bir ulu kiinin, sz dinlemez ii akrabasna dedii gibi: "Siyasette balk gibi olacaksn! Dalga nereden arparsa, br yana kayklp, dmeninde yan geleceksin!" Maksat, her ne olursa olsun "BA OLMAK" deil mi? Siz muharebede len bir askerin "Mareal" olduunu grdnz m? Belki mezar bile belli deil; adn etini kargalar yemitir. Yayacaksn, gzm, bakalarn ldrp onlarn omuzlarna basa basa ykseleceksin. Davrann yakndan grenler, yaptnda epey kallelik, hayli tabanszlk bulsalar bile; ller konumazlar. Az tedekilere: "Klahn kurtaran kaptandr". arktr bu; kim kime? Elolu ne yapm, yapm "ste" gelmitir ya. Altta kalann can kmsa, kabahat kendisinde. llerle bir i yaplamyacana gre; sava sonunda ancak ayakta kalabilene "Bakumandanlk" rtbesi ve "Mareallk" asas verilebilir. Baka trls olamyaca iin kallelik "KURNAZLIK" yerine geer, tabanszlk abaya sreklilik getirmi saylr.

"Sosyalist ahlak", yahut "insancl namus" mu? Ksa vade "Gereklik" nnde yenilenlerin ahlak ve namusu aranr. "Kkburjuva" alkanlklarn brak. Gmlenler tanklk edemezler. Dman, enayi deil gizli dosyasn yaysn. Tarihi dosyalar ele gese "BEYAZIT MEYDANI" ne gne duruyor? Buna karlk, ARK aydn demiler ona. "LALE"yi, isterse bir soylu iek, dilerse boyuna taklm kzgn demir anlamna ekiverir. Sen Edebiyata, iire, Mzie, Tiyatroya, Romana davula zurnaya bak. Babasn satmaya "Evrensel deha" ihanete "TAKTK incelii" denilir. Kat bu: zerine yazlan "almam" diyebilir mi? stelik, Smer Medeniyeti batm", Glgam Destan kalmtr. Prensip sava unutulur: Edebiyat, kuaktan kuaa masallar. Demek, Antika soylu Burjuva Sosyalizmi dnk, bugnk deil. Kimi batan iinde solucan, kimi gizli servislerin glgesinde "Devlet kuu", kimi, "Viran olas hanede evlat' iyal var!" siperinde "Tarikat" mridi veya eyhi. Kimi yabanc lkelerde "Vatan akn" ezip ezip suyunu ien Peygamber. Kimi Anayurdun kap arkasnda baltay bulunca, kutuplar kefetmi "Tatsztuzsuz Deli Bekir." Kimi, bilinen eegi alafranga boyalarla telliye pulluya babasna satmaya alan Kayserili. Niin, iri oturup, doruyu sylemiyelim? Bu toprak dnr yetitirmez: "Bir ben mstesna" havas; "Bilim adam ", yahut "Byk cengaver" ecnebi vizesi almamsa, kabul edilemez, suyu, yeni midir? "Yeni" sosyalistler o katakomblarn arasndan gnee ktlar. Sonra, eski "gereklikler"; hep bozgun. Doru drst ne maa, ne rtbe. Byler hortlaklar, kabuslar deil mi, Trkiye'de sosyalizmi krk yl geciktiren ve ii snf hareketinin canna okuyan? Bunlara soluk aldrtmamal. Hele enayilikleri hi benimsenebilir mi? Onun iin, kimi "yeni" sosyalistleri pek yadrgamamal. Bu eilim, snf ve tarih kklerinden geldii lde dayankl. Ksa vadeli "Gerekilik"ten her sosyalistin uzak dmesini beklemek "AKILCIL" olamaz. Eskiler de, Yeniler de bunu anlamaldrlar ve anlyorlardr. klim akgz yetitiriyor. Akgzn eskisi gibi yenisi de bulunacaktr. Yenilerinin, eski akgzlerden daha az akgz olmalarn dilemek insafszlk olur. Proletarya Sosyalizmi ii snfnn eline geip geliinceye dek, Kkburjuva ve Burjuva Sosyalizmi akgzln sekterlii ile yartracaktr. O da onun grevi. Proletarya Sosyalizminin grevi de: "Dnce ve Davran" Mihenk Ta tutmak, ne "Eski", ne "Yeni" sosyalistleri (srf "yeni" yahut "eski" olduklar iin) toptan bir torbaya doldurmamaktr. Halkmzn: "Eskiye itibar olsa, Bitpazarna nur yaard" sz kadar, "Yeni Memmed Aa kesesini dnr" arks da yerinde sylenmelidir ve sylenecektir. Kimsenin kara gzleri iin, gzyana bakmamaldr. Ona gre, Sosyalizmin dnce ve davrannda herkes hizaya gelmelidir. nk kii TAPINCI ile kii SAPINCI, bir madalyann iki yzdr.

(AYDINLIK Say 5, Mart 1969, s. 369-385)

VEREN SOSYALZM

SOSYALZM

Trkiye'de sosyalizmin aktel iki konusu var: 1) Bilin, 2) Tekilat Bilin konusu daha ok teorik adan, tekilat konusu daha ok pratik adan nemlidir. Teorik bilin denildi mi, bunun imdiki anlam Teoride BURJUVA SOSYALZM'ni bilince karmaktr. Pratik tekilat denildi mi, bunun imdiki anlam En somut biimleriyle ve parolalaryle TRKYE HALKINI TEKLATLANDIRMAK'tr. lkin: BURJUVA SOSYALZMN BLNCE IKARMAK zerinde duralm. Bugn Trkiye'de kapitalist snf nasl egemense, tpk yle, egemen bir burjuva sosyalizmi yaratlmaktadr. Bu burjuva sosyalizmini bilince karmak yaplacak ilk grevdir. Burjuva sosyalizmini bilince karmak deyince, akla gelenler: Burjuva sosyalizmi karsnda taknlacak davran, burjuva sosyalizminin olumlu olumsuz yanlar, bu yanlara gre gerekli taktik zellikler ve en sonunda proletarya sosyalizminin stn karlmas gibi konular nmze kyor. Bunlara bir ka szle deelim.

A-BURJUVA SOSYALZMNE EVET M? HAYIR MI? Trkiye'de BURJUVA SOSYALZM'nin dourtulmu ve bytlm olmasndan daha olaan bir sonu dnlemez. yle bir sosyalizmin "BAARILI" olmas ne demektir? Halkn ve ii snfnn Finans-Kapital ikencesinden kurtulmas bir manivela ister. Bir lkede ve dnyada yayan insanlarn bin trl oyuna ve lme getirilip harcanmalarndan yakalarn syrabilmeleri ancak GEREK SOSYALZM yoluyla olur. Bu uurda her gle sabrla ve bilinle ba koyanlar nasl dnecekler ve nasl davranacaklardr? Finans-Kapital zmresi Trkiye'de bile bir burjuva sosyalizmine olsun hak tanmak zorunda kald. zellikle 27 Mays'tan sonra bu zmre iki elin parmaklaryla saylacak kadar az ve bir yzk ta kadar apak ortada kalnca, sanki kendi kendisinden korktu ve millet iinde kendisini bir eriyik olarak gzden karmak ve bylece geni ynlar kendi yrngesine oturtmak istedi. O zaman son kertede "tarafsz" ve serinkanlca altruist* davranmak gereini duydu. Finans-Kapital yle ok "DEMOKRATK" idi ki, Trkiye'de sosyalizme bile yer brakyor idi. kinci Cihan Savanda faizmin bir an katastrofa uramas, gaalip emperyalistleri son

derece toleransl olmaya srkledi. Ve bylece sosyalizm en geri smrgelere dek bir eit "meruluk" kazand. Bu durumda ne yaplacakt? Balca iki zt eilim grld: 1- Burjuva sosyalizmine "ne nimet" diyerek drt elle sarlmak. Her ne pahasna olursa olsun "hi yoktan iyi" demek. "bu kadarcn bari" savunmak. Yksek gklerden her ne yaarsa yercil kucak amak. Alk tutmak. 2- Tersine, burjuva sosyalizmi madem ki "yukardan" geliyor, onu hie saymak . Yeryznn en hinoluhin canavar olan Finans-Kapitalin "habis ruhu" diye yalnz ktlemek. Bu yeni oyuna dmemek iin yatp kalkp burjuva sosyalizmine ana avrat smek. Bu iki yoldan hangisi tutulacakt? Soruyu daha net koyar koymaz, hangi MANTIK ile dnp davrandmz bir yol daha nmze kmamazlk edemez. Aristodan beri altmz Mantk bellidir. YA EVET, YA HAYIR BR NCS OLAMAZ Byle metafizik BURJUVA mantna uyarsak mesele ok basittir. Yaplacak i her kkburjuva MTTEFEKKR* VE MNEVVER* NSANLIKnn doutan bayld ok YALINKAT biimlere girer. Trkiyedeki burjuva sosyalizmine ya EVET! deriz. Gnn gn eden bir gereki alakgnlll ile AIR DELKANLI" pozunu taknrz. Ba ar, kulak ar, zaman gelince ahlanmak zere kemize ekiliriz. Yamyass bir "VCDAN HUZURU" iine gmlrz. O zaman sosyalizmin "hot sosyete"si iinde en kodaman kapitalistler iin bile "SAYGIDEERLERZ". Evliyalar gibi sosyal madde telerine karz. Buda yolunda Nirvana'ya kavuuruz. Yok oluruz. Yahut tersine dneriz. Trkiye'nin her burjuva sosyalizmi gsterisine top gibi patlyan keskin bir "HAYIR!" ekeriz. Byle bir sosyalizmi grmeye, hatta iitmeye dayanamayz. Bulduumuz yerde bir kak suyla boacamza inanrz. Bu hrs altnda " SINIFININ DEVRMC BLNC" adna gstereceimiz negativizmus (olumsuzculuk) ile "VAZFEMZ YAPMI" saylrz. Artk sa'y armha gerilmeye gnderen Roma Valisi Pons Pilat yeteneiyle "ELLERMZ YIKARIZ". Bylece yeniden ve ters yoldan iyi saatte olsunlara karrz, "srra kadem basp" gene yok oluruz. Karmzdakilerin pek istedikleri de budur: Burjuva sosyalizminin "RAHAT" braklmasdr. Burjuva sosyalizmi en ok yle metafizik mutlaklk tayan birer "Evet" ve "Hayr" nnde keyiflenir. Evet diyenler kendi kendilerini inkar etmilerdir. Hayr diyenler burjuva sosyalizmini inkar gsterisi altnda savatan caymlardr. Bu iki "ekimserlik"ten karmzdakiler ok yararlanrlar. "Evet" diyenler: Tatl canlarn savunmulardr. Burjuva sosyalizminin onlara ihtiyac yoktur. Burjuva sosyalizminin arkasnda days Finans-Kapital vardr ve hereyi yeterce destekler. Bakasna hacet kalmaz. Asl "Hayr" diyenler: Burjuva sosyalizminin midesini kamlayan ac nesneler gibi itihasn kabartr. "Bakn bizde ne cevherler var" demeye getirir. Meyvasz aa olsayd, burjuva sosyalizminin zerine ta atlr myd?

Her iki durumda da burjuva sosyalizmi bir oportnizm kal'as olarak ayakta kalr. Ne iinden, ne dndan yklamaz. Mensup olduu burjuva "BOZUK DZEN"ni sonuna dek, kimi elebice, kimi afokonlar geirerek habire "ELETRR"; yani, eletiri ad altnda, ters yoldan burjuva sosyalizmini savunmakta ar topu roln oynar. rnei btn dnya sosyalist partilerinde ok grld. Hala her gn eit eit mostralklar ayamza taklr durur. Ancak olaylarn en belirli ve kesin sonulu trleri arlk Rusyasnda geti. "Rus Sosyal Demokrat i Partisi" daha doarken, "MARKSST" platformun zerine dayand. arlk gizli polisi Okhrana o gnler anarist (nihilist) kkburjuva suikastlarndan bunalmt. O durumda Marksistler, en bata Lenin, "Urudoviki" denilen kkburjuva terrclerine kar teorik ve ok iddetli eletiriler yaptlar. Bylece, Marksizm yasak olduu halde, ar polisi Marksistlerin anaristleri baltalaylarna baya (tolerans) gsterdi. O yzden i Partisi iinde "Ekonomizm" adn alan ve siyasi sava nemsemiyen, sonra "LEGAL MARKSZM" adn alan ve yalnz burjuva sosyalizmini btn imtiyazlaryle savunan aklllar kt. 1905 Devrimi btn hesaplar altst etti. O zaman RSD i Partisi iinde ideolok geinen BURJUVA SOSYALSTLER saduyularn kullandlar. Plekhanov, Martov nclnde "YIINLAR DEVRME GRMEMELYDLER" gibi ihtiyatllk ve aklllk gsterilerinde bulundular. Bunlara baklsa Tarih akgzlere sormadan adm atmyacakt. Bunlar MENEVKLER adn aldlar. Ortada teori asndan iki u aprazlk belirdi. Bunlardan bir "KUYRUKULAR" (Kvostii) vard. Onlar burjuva liberalizminin kuyruunda gideceklerdi. Bir de "LTMATOMCULUK" vard. Bunlar, "Uzlama yok" parolasyla Parlamentarizmi hie sayyorlard. Halk burjuva sosyalizminden yararlanma iinde yetersiz ve yoksul brakyorlard. Gerek sosyalizm ne kuyrukulara "yeil k" tuttu, ne ltimatomcular ciddiye ald. Burjuva sosyalizmi nnde ii snfnn amaz mant DYALEKTK MATERYALZM idi. Bu metod her iki u dnce ve davranlar iterek, kendi yolunda yrd.

B- YALNIZ BURJUVA SOSYALZM HAKLIDIR Bugn ortalkta yaygn olarak btn kkburjuva "saduyu"larna kendisini dayatm bulunan iki kan var. Bu iki kany daha nce u iki balkla zetledik: 1- "YALNIZ BURJUVA SOSYALZM NC OLABLR." 2- "PROLETARYA SOSYALZM YENLG ENAYLDR."

Burjuva sosyalizminin soyut SZLERN bir yana brakalm. O szler dnyann en kemiksiz diliyle sylenmilerdir. stenildii yana, istenildii kadar ekilip uzatlabilir. Sz olarak bunlarla uramak kadar bo ve anlamsz aba olamaz. Burjuva sosyalizminin szlerini brakp som YAPTIKLARINI ele almak ilgin olur. Bu yaplanlar, aydnlardan ve tecrbesiz genlerden balyarak, esnaflara ve frsat bulduka kyllere, iilere doru uzanan etkilerdir. Btn bu etkilerin hepsi birden hep yukarda zetlenen iki olay spatlamakla geiyor. Burjuva sosyalizmi bu dnce ve davranlarnda hakl mdr, deil midir? Verilecek karl soyut TARF ve TANIMLAMALARDA aramyalm. Somut PROSE (vetire: sre: gidi) iinde bulabiliriz. lkin burjuva sosyalizmi yle dnp davranmakta hakldr. Ancak bir soru art olur: Nerede ve ne zaman burjuva sosyalizmi hakldr? 1- KAPTALZM erevesi iinde hakldr. 2- Kapitalist snf iktidarda kald SRECE hakldr. Gizli polisinden yabanc casus tekilatlarna dek her g kapitalizm ilikileri ortasnda proleter sosyalizmi yerine burjuva sosyalizmini st getirmeye abalar. irket sermayeleri kadar byk, kapitalizmin maddi manevi silahlar kadar gl, emperyalizm iktidar kadar aktel olan bu aba ister istemez btn akan sular durdurur. Kapitalizmin gereklii byle iken, btn o akntlara kar krek ekmek nedir? diye sorulunca, verilecek karlk kendiliinden yle olur: "ENAYLKTR", yahut "BUDALALIKTIR" ve ilh.. Kapitalist snf iktidarda kald srece, gerek feodal kafa iin, gerek kapitalist bireycilii iin lkclk enayilik olarak kalacaktr. nk proletarya sosyalizmi her gn drt bir yandan binbir ak yumruk yiyecektir, binbir gizli suikasta uratlacaktr. Ne yaplacak yaplacaktr, proletarya sosyalistlerinin anlarna boyuna ot tkanacaktr. Kapitalizm STATKOSU asndan baka trls akla bile getirilemez. Bylesine kr krne, parmam gzne bir olay, bir "GEREKLK" deil midir? Evet, gerekliktir. Ona bundan yz ksur yl nce Karl Marks "REAL POLTKER"lik adn vermitir. Trkesi, sz szne tercme edilirse, "gerek politikaclk" diye evrilebilir. Ancak ne Marks, ne Engels yle bir "real politiker" olmadlar ve "real politiker"lii btn mrleri boyunca ellerinin tersiyle tiksinerek itelediler. Byle bir durum nnde "real politiker"lie kar direnenleri burjuva sosyalizmi daha az kmsemez. Onlara eziyet ekmekten zevk duyan hasta mazohistler damgasn vurur. Bile bile kendilerini atee atan enayiler gzyle bakar. nk "real politiker"lik gibi anl erefli, yal karl kolay yol dururken, o inat kimseler direnmilerdir. Onlarn kafa tutularn kafasz-lklarndan baka eye balamak manta smaz. Proleter sosyalistlerinin dndkleri ve yaptklar sama mantkszlktan baka trl "tarif" edilemez. Yeni deyimle "tanmlanamaz".

Ne var ki, o bir anlk akgzce "TANIMLAMAYI" tarihcil gerekliin ak iinde bir geliim olarak ele aldk m, kazn aya deimeye balar. Bir kere "real politiker"lik kavray kapitalizmin daha emperyalist iktidar ile birlikte sarslmaya balar. Emperyalizm sresince bir alkanlk olarak gdlrken bile, ikircilikle karlanmaya balar. Burjuva sosyalizmi bir eye dikkat eder. Kapitalizm gidii birok kiilerin en iyi proleter sosyalistlerinin teker teker balarn yiyor mu, yemiyor mu? Yiyor. Ancak o gidi ayn zamanda hi durmakszn kapitalizmin de ban yeyip kemirmektedir. Bu olay nnde bile burjuva sosyalizmi kurnazca gz krpp yle dnr: "Eyi ya, biz de kapitalizmin bittii gn bekliyoruz. Kapitalizm tkendi mi, srtmzda yumurta kfesi yok; proletarya sosyalizmine dnveririz. Dnnce ablar, dner dolablar. Ve ilh.." "TAKTK YAPTIKDI" yahut "NKARIN NKARI" yolundan diyalektii uyguluyoruz deniliyor ve denilecek. Burjuva sosyalistleri gerekten de hatta proletarya sosyalizminin en etin proletarya diktatrl alarna bile kolayca uymulardr. "Ar deil, kar" dnyas m? Burjuva sosyalizmi burada da syliyecek sz bulur. "Maksizm, kkburjuva ahlakl" deildir der. Ve bylece "enayilik" yani srnmek ve yenilgi bir yol daha kapitalizm anda proletarya sosyalizmine inananlara dm saylabilir.

C- YALNIZ BURJUVA SOSYALZM HAKSIZDIR Meseleyi bir de insanlk tarihinin btn iinde deer-lendirmeye alalm. Eer kapitalizmde "enayi" saylan ama "gerekten" var olan proletarya sosyalistleri bulunmasayd, iler nereye varrd? Herkes "EYYAM EFENDS" olup "kurda kul" kesilseydi ve "KURTLARLA ULUSAYDI" ne olurdu? Toplumun btn devrimleri gibi SOSYAL DEVRM de aktif olarak insancl GELENEK-GRENEK retici gcyle, insancl KOLLEKTF AKSYON retici gcnn rndr. ster istemez PASF olan teknik ve corafya retici gleri DETERMNE eder. Belirlendirir. Bununla birlikte, karlkl olarak insancl retici gler de teknik ve corafya retici glerini REALZE ederler, gerekletirirler. Burada tarihin kanlmaz diyalektii bir daha ar basar. Teknik ve corafya kadar duygusuz, maddecil, kahredici retici gler insancl retici gleri determine ettii iin: PROLETARYA SOSYALSTLER denilen insanlar var olmulardr. Yani proletarya sosyalizmi u veya bu kiinin topyas, kuruntusu, uyduruu deildir. Sosyal ve ekonomik determinizmin rndr. Bir an iin (byle ey olamazd ya, netekim olamad ve olamyor) proletarya sosyalistlerinin hi domadklarn farzedelim. Herkes "real politiker" eyyam efendilii ile gnn gn ediyor. Boyuna alk ve kazan toplayan burjuva sosyalisti oluyor, diyelim. Byle ey olmad, olmuyor ve olamyacak. nk, tekrar edelim, hereyden nce EKONOMK DETERMNZM buna engeldir. Modern toplumda burjuva sosyalizminin tekerine birinci

kamay sokan bu gereklik, bu ekonomik determinizmdir. Vardr PROLETARYA SOSYALSTLER. Bu gz gre gre var olan insanlar, gleri ve eilimleri nasl yok sayabiliriz? Proletarya nasl varsa, tpk yle, proleter sosyalizmi var olmak ve gelimek zorunda kalmtr. Modern toplumda bu olu ve geliim, en nne geilmez asl z gerekliktir. Faizmin stn geldii yerde, onun kuyruk altn yalayan burjuva sosyalistleri kadar, faizme meydan okuyan protelarya sosyalistleri de yetimilerdir.Burjuva sosyalistlerinin ibirlikilie dkldkleri karanlk, kara Finans-Kapital diktas gnlerinde, proletarya sosyalistlerinin sesleri duyulmad zaman dahi kkleri kaznamamtr. Tarih gidii iinde "REAL POLTKER"lik gerekliini kknden kazyan KAINILMAZ GEREKLK budur. yle olmasayd insanlk tarihi 7 bin yldan beri hep yerinde saym olurdu. Modern aa giri gerisin geriye dne varrd. Yok yle bir eyler. En karanlk ve bilinsiz Antika tarihte hereyin ykld momentler grlmtr. Bu katastroflara bugn TARHSEL DEVRM adn veriyoruz. Ardndan ne gryoruz? Toplumun en ok geriledii ada, hi kimsenin beklemedii eskisinden daha ileri atllar hzlanmtr. Modern toplumda iler baka trl yrmedi. Kapitalizmin kendi nderlik ettii devrime gene kendisi en gerici kar- devrimler kard. Ardndan kar-devrimin zorbal ne denli bykse en az o denli byk , keskin ve kesin devrimler patlak verdi. Her kar-devrim daha bereketli devrimlere kap amaktan baka bireye yaramad. Hatta ngiltere ile Fransa tarihlerinin birbirlerinden ayrt olunular bu noktada topland. Fransz toplumunda boyuna en gerici kar-devrimler kkrtld iin, Fransz sosyal devrimi yeryznde "ULU DEVRM" adn ald. Ve btn bu devrimler kendi alarnda hep ktlenmi, hakarete, kovuturmalara, ikencelere uratlm lkclerle yrd. Burjuva sosyalizminin tekerine sokulan ikinci kama udur: nsancl retici glerden LKCLK yalnz kanlmaz olmakla kalmamtr, kaznlamyacak kadar da kkl ve gl olmutur. Bir an iin herkesin gnlk karc politika beyefendisi kesildiini kabul edelim. Sosyal devrim ne olacakt? Corafyann dalar, talar, ulu ulu aalar, yahut retimin oraklar, ekileri, karasabanlar, makineleri, motorlar, ordinatrleri, fzeleri, uaklar canlanacaklar myd? Balarn kaldrp bir gn yeryznde kendilerini daha iyi iletebilecek insan dzenini KENDLKLERNDEN mi kuracaklard? Byle bir sorunun glnl bile sahteliini rtbas edemez. Basit rnekler her gn gzmz nnde akyor. En sonuncusuna gz atalm. 1960 ylnn 27 Mays gecesi ne oldu? Trkiye'de Finans-Kapital "artsz kaytsz egemen" idi. Bu egemenliin gittike arlaan basksna kar direnme nasl olabilirdi? Btn aln teriyle yayan Trkiye snf ve tabakalarnda honutsuzluk eilimi pusuda yatyordu. Bu eilim kara ynlarn en karanlk ve en ters gsterisiyle, hatta Menderes-Bayar klikinden medet umar duruma dmt. Bu artlar altnda son kerteye gelmi honutsuzluk, bilinli yahut bilinsiz lkclerini bulmasayd, nereye varrd? 27 Mays' tekilatlandran, yayndan boandran lkc gen askerler, karanlklar iinden kelleyi koltua alp ktlar. Bu lkcler olmasalard, Trkiye'nin en byk zibidi ve zrt

ynlarnda byyen honutsuzluk eilimi Bayar ve Menderes'in kuyruunu yalamakla kyamete kadar srnecek miydi? Grn ona benziyordu. Memlekette geni alan halk ynlarnn honutsuzluk eilimi ters yolda soysuzlayordu. Bu haliyle o honutsuzluk eilimi 27 Mays devrimini baarl klmaya yetebilir miydi? Byle bireyi dnmenin bile glnl sahteliini rtbas edemez. Tarihte btn GERC diktatrlkler hep ve her zaman yalnz LERC devrimleri bomak iin ve boarak aztmlardr. yle iken, ne Antika toplumun "TARHCL DEVRMLER"i "tekerrr" etmekten geri kalmtr; ne modern "SOSYAL DEVRMLER" birer masal olmulardr. PROLETARYA SOSYALZM en "LER" lkelerde, srf BURJUVA SOSYALZM sayesinde alt edilmi ve zaman zaman FAZM'in grlmedik gerici diktasyla kana boulmutur ve bouluyor. Dnyada proletarya sosyalizmi bir var imi, bir yok imie dndrlebildi mi? arlk dzeni, Osmanl saltanat, Avusturya imparatorluu, Almanya kayzerlii bir var imi, bir yok imie dndler. Onlarn yerine geen cumhuriyetler yayorlar. Tarihte 7 bin yllk medeniyetlerin batlar nedendir? O zamanlar toplumda bir DEVRMC BLNL insan kmesi bulunmayndan. yle bir devrimci sosyal snf toplum iinde tekilatlanamad iin, sosyal ykllar birbirlerini kovalamtlar. 500 yldan beri Modern toplumda bir devrimci kme insan (vaktiyle kapitalist snf, sonra ii snf) sahneye kt iin, Antika toplumun Tarihcil Devrimleri bir daha "Tekerrr" edememitir. nsanln grnen tarihi boyunca btn o geirilmi sosyal alt stlkler hep statkoya kar km lkc eilimlerin ve insanlarn tkenmediini gsterir. Eyyam efendilerinin, karc "real politiker"lerin, egemen olular lkc geliimleri u veya bu biimde hibir zaman engelliyememitir. Bugn burjuva sosyalizmi ile proletarya sosyalizminden hangisinin hakl ve gl kaca bu tarih dersinden kolayca renilebilir.

D- KK SAKINCA, BYK SAKINCA Yukarda yle bir sz geti: "Devrimci glerin burjuva sosyalizmini nc etmelerinde byk bir saknca grlmeyebilir." Bu szn nitelik ve nicelik bakmndan zel anlam ak olmaldr. NTELK bakmndan "nclk" sz sylenirken muradedilen anlam, BURJUVA SOSYALZM'nin teorik ncl deil, pratik anlamda BURJUVA SOSYALSTLER'nin davranlardr. Bunda en ufak kuku beslenemez. O bakmdan burjuva sosyalistlerinin nclkleri u veya bu nedenle kabul edildii zaman dahi, burjuva sosyalizmi ile medeni TEORK sava en kyasya z ve biimlerle yrtlr. Bunda kimsenin alnganlna yer ve ayrcalk verilemez. NCELK bakmndan burjuva sosyalizminin ncl deyince, muradedilen anlam somut zaman ve mekan artlardr. Burjuva sosyalistlerinin nde gidileri, kendi aplar gerei ebedi olamaz. Belirli ZAMAN sresi iinde ve belirli ARTLAR ortamn-da sakncal olmayabilir. O

somut durumlarda bile objektif konu birka on bin, hatta yzbin GER NSAN'n tepesinde kazaska oynayan be eyyam efendisi gerek burjuva sosyalistinin ii olamaz. Hele modern alan snf byk adam taklidi afur tafur almna ve pozuna hi gelemez. Nicelik bakmndan konu on milyonlar, hatta milyar insanln tmn hesaba katmay gerektirir. Byle byk hesaba gidildi mi, ister istemez, konunun nitelii de bambakalar. Saknca ile sakncaszlk birbirine karr. Devrimci aydn papaanlar tarihin diyalektiini zamane frsatlnn sofizmine evirmi olmaktan kurtulmazlar. Baar kehanetleri burjuva toplumunda KISA ve GELGE zaferciklerle ispat edilemez olur. Geen yzylda bunun binbir rnei grld. Hele 20'nci yzyln 69'uncu ylnda BURJUVA SOSYALZM taktik olarak bile fazla ciddiye alnamaz. Ciddiye almann tehlikeleri yeryznn u veya bu kesini yangn yerine evirip durmaktadr. Bugn Finans-Kapitalin barutuna ok nem dmtr. Ak diktatrlkle srekli smr yrtlemiyor. Musolini'lerin, Hitler'lerin dnya lsnde becerdikleri kanl servenler, yery-znde hereyden nce kapitalizm iin ok pahalya mal oldu. Proletarya sosyalizminin insanl i elikisiz, insancl dzene gtrmesi rnekleriyle aama yapt. Bu rnekler nnde Finans-Kapital diktatrl ok dikkatli olmak zorunda kald. Burjuva sosyalizminden baka hibir ey gerek sosyalizme kar hinoluhince engeller karamyor. Onun iin Amerika Birleik Devletleri, Gney Amerika diktatrleri andlar m, "sosyalizm" yolunu tutuyor. Uluslararas emperyalist casus tekilatlar radyo antenli "inadna" KESKN SOSYALZM'leri besleyip bytyor. Bu tutumda Kur'ann dedii gibi, ok "AYET" var; ok belge, ok " ZAMANE ALAMET" var. "- Canm denilecek, ufak tefek sakncalarna ramen siz de bugn burjuva sosyalistlerinin hatta "nclkleri"ne hogrr-lkle bakmyor musunuz? Demek siz de burjuva sosyalizmini dost sayabiliyorsunuz. Btn dnyay kendine dman etmee ne hakknz var?" Tekrar edelim. Somut olaylar dururken, srf saf dnce alannda bu trl mantk ekimelerine kaymak kolayca skolastie ve sofizme kaabilir. 700 milyonluk in eer bu trl skolastikleri ve sofizmleri zamannda kknden temizlemeseydi, ne olurdu? in hala an Kay-ek'lerin izinde, Amerikan emperyalizminin ihtiyat gc olarak kalrd. Gerekte proletarya sosyalizmi elbet burjuva sosyalizminin ne mutlak anlamyla DMANIDIR, ne mutlak anlamyla DOSTUDUR. Proletarya sosyalizmi diyalektiktir, deyince unu anlyoruz: Burjuva sosyalizmiyle ne yamyass ve sulu hayran bir DOSTLUK gder, ne hi bir kompromi tanmayan sonuna dek keskin DMANLIK gder. Proletarya sosyalizmi burjuva sosyalizmiyle DOSTLUUNU DEREK GELTRR. Bir tarafn silahn teslim etmesiyle kurulan ilikiye dostluk deil, KULLUK ad verilir. Eer burjuva sosyalistlerinde zerrece aklcl burjuva realizminin namusu varsa, hereyi anlamakta glk ekmezler. Burjuva sosyalizminin kendisi de DKEN DOSTLUUN yarataca saval ilikiden rkmez. Tam tersine, insanlk kadar kendisi iin de dken dostluun en iyi zm yolu getireceini kavrar. Modern toplum yzyln bandan beri doum sanclaryla kvranyor. nsanlar ve milletler arasnda birok gereksiz kan alamalar

veya kan dkmeler srp gidiyor. Bunlarn kalkmas insanlk iinde insan olarak burjuvalar da kayrr. Ve birok "DOUM SANCILARI"n azaltr. Demek toplum diyalektiinde ilkin EN UFAK saylan sakncalara bir sre sonra anszn DEV sakncalara dnebilir. Bugn burjuva sosyalizminde grlen "UFAK SAKINCALAR"a dokunmazsak, hangi sonularla karlalr? Bir yanda belki burjuva sosyalistlerini daha realist olmaa altrmadmz iin, boyuna yanlmaktan tr gnaha gireriz. te yanda proletarya sos-yalizmini ileride nlenemiyecek hayallere kaptrp bou bouna yprandrr ve yitiririz.

E- PROLETARYA SOSYALZM NASIL STN GELR? Gnn kk sakncalar nelerdir? BRNCS: i Partisi iinde Burjuva Sosyalizminin ne olduunu bilmezlikten gelmemektir. Burjuva Sosyalizminin ne olduunu onun yzne kar sylememek: Proletarya Sosyalizmi kadar burjuva sosyalizminin ta kendisine de kymak olur. Burjuva sosyalizmi ile Proletarya Sosyalizmi arasnda, gereki geliimleri deerlendirmek gereklidir. Ancak, bu tolerans gereklidir diye, Proletarya Sosyalizminden biim oyunlaryla kaaklk ve kaamaklk yaplmasna gz yumulamaz. Burjuva Sosyalizmi ile Proletarya Sosyalizmi arasndaki snrlar bozup kartrmaya kimsenin hakk yoktur. O snrlar belirlendirmek her zamankinden ok bugnn AKTALTES 'dir. Yalnz Burjuva Sosyalizmi ile Proletarya Sosyalizmi arasndaki snrlar duruca ve kesince belirlendirilirse ve belirlendirildikten sonra: BURJUVA SOSYALZM ile de, KKBURJUVA SOSYALZM ile de, hatta yerine gre DEREBE SOSYALZM ile de, hatta dpedz BURJUVA LBERALZM ile de birlikte yaplacak iler, yrnecek yollar ortaya kabilir. Birinci KK SAKINCA bilinlice nlenebilir. KNCS: i Partisi'ni saran Burjuva Sosyalizmi eletirilirken, o akma drt elle ve drt ayakla sarlm "kkburjuva" liderlerini alnganla, direnmiye, bsbtn domuzlamya itip srkleme korkusu, yzeyde en hakl grnmeye alan "SAKINCA" dr. Bu sakncay diline dolayanlar, grnrde en byk "iyi dilek" ve "saduyu" ile dnp davranmak inancndadrlar. Hep, Burjuva Sosyalizmi ile Proletarya Sosyalizmi arasndaki uuru-mun derinlemesinden, ve Finans-Kapitalin bu uurumu ktlne kullanmasndan rklmektedir. Bu "Taktika", hem ksa vadeli, hem gerekilik ddr. Grn ksa vadeli oluu, tecrbesizlie ve bilgisizlie balanabilir. Geree uymay, tehlikesini artrr. Tekrar edelim: Burjuva Sosyalizminin liderleri ne "satlk" olmakla, ne "topist" olmakla karakterize edilip geitirilemez. Satlk adam, kolay maskesini drr. Asl iten, samimi demagoklardr

ki, hem kendilerini, hem evrelerini herkesten iyi aldatabilirler; dolays ile de, yapma demagoklardan ok daha ar tehlikeli olurlar. Gerekte, o liderler topist "KK BURJUVA" pek deildirler: Hayal kurmuyorlar. Elle tutulur, die dokunur nesne ve olanaksz adm atmyorlar. Sras dtke mkemmel (kimi Demirellerden mkemmel) "BURJUVA" maddecilii ve etkenlii gstermekte kusur etmiyorlar. "Bilimcil Sosyalizm"i dillerine dolaylarndan belli: hi burunlarndan kl kopartmaylarndan belli; onlar, Proletarya Sosyalizmine aman vermemek, mzran her ne pahasna olursa olsun uvala sokmak abasndadrlar. yle bir "PRENSP" (onlarn deyimi ile: "lke"- "Tilke"), herhangi lider kadrosunca birinci GREV gibi benimsenebilir mi? Tecrbesizlik, bilmeyi akla gelebilir, ya o grev "SOSYALST DSPLN" perdeli formel gerekelerle perinlenmiye giriilirse, iin rengi bsbtn deimez mi? Disiplin burjuva ordusunda da vardr. Hele Faist rgtlerde alabildiine yamandr. Oralarda disiplin: "Krkrne itaat" biimine sokulmutur. Nedenleri aktr. Maksat, aydnlk ve gnll bilin yerine, karanlktan yararlanmakdr. O kr itaat bile uzun eitimle otomatlatrlabilir. Sosyalist disiplin, hereyden nce, u veya bu "nemli" kiinin, altnda ne yatt aratrlamaz emir ve kumandas deil-dir. Dnceyi davranla en iyi sentezlerini vardrabilmi SINIFLAR GRE iinde uzun raklk emekleriyle edinilmi ve bo-yuna gelien SINIF BLNC'ne dayanrsa, disiplin sosyalist billurlamasna ve eliklemesine kavuur. O zaman bile eskilerin: "TLAFI HAYVAN BLA FADE" dedikleri (canly yararszca tepelemek) yolu tutulamaz. Sosyalizmde durumlar ve tutumlar bylesine ak ve belirli iken, bir rgtte, sistemlice; en tecrbeli proleterleri tkezletmek, en itenliki genleri ayartmalarn, olmam efsaneler yaratmann, tutmyacak masallar yaymann, deve kinleri gtmelerin yeri ve anlam nedir? Hepsi bir yana, ELETR; ad stnde, bir silahtr. O silahla, maytap oynanmaz; yanllar okanmaz; vurulup ldrlr. Yanlnda aydnlanan kii, ycelebilir. Yanl ile kaynaan, yanl ile gmlr. Dost eliyle de olsa, yaralanmak her insana ac gelir. Ne var ki, acya katlanmyanlarn, sosyalizminde samimiyetlerine, savata dayankllklarna gvenilemez. "- te, yle ama, gene de Burjuva Sosyalistlerinin zerlerine varp onlar katrlatrmamal." Yahut: "Brak sarhou, kendi yklsn" m? Bu kan: "Brak kuduzu, dilediini srsn" demiye benzer. nce sosyal sarho, sosyal aksionla yklr; kendiliinden yklmaz. Sonra, "sarho" yalnz kendisi olsa,braklr. zerlerine yklarak ykt insanlar da var. Braklamaz. Brakmak, basit sa-lon nezaketi, kii elebilii gsterisi olmaz. Silahn brakp, Burjuva Sosyalizmi ile dvten kamann en yozlatrc biimi olur. Burjuva Sosyalizmi, sakro-sent dokonulmazlklar salyacak. lkenin dnce ve davran alannda, uydurma katekolliler oynansn diye ta stnde ta braklmyacak. Halk ynlarnn her girikinlii, "izinsiz" veya "patentsiz" diye nlenecek. En byk zafer; yalanc pehlivan pozlariyle, birka yzbini gememek zere dondurulmu MZMN oy avclnda bulunacak. Emperyalizmin ve Finans-Kapitalin Tefeci-Bezirgan snf ile ortaklaa izdii statko yrngesine oturtulacak.

Niin? Hep, tanrlatrlm kuklalar tretmek iin... Ondan sonra m, Proletarya Sosyalizmi srf en doru yol ve tutum oldu-u iin, kendiliinden stn geliverecek? Hem de yeryznn en geri, her zaman Sen-Bartelmi katliamlarna yatkn lkesinde? Proletarya sosyalizmi 150 yldanberi doum sanclaryla dnyaya gelmi. Her yer gibi u mutsuz topraa da gelecek. stemek veya istememek unun bunun elinde deil. Kii, zmre, hatta snf zlgtlar ve lgnlklar stnden atlayp, elbet gelecek. Ama, o dokunulmazlklara dokunmakla gelecek. Halk ynlarnn insiyatiflerini gelitirmekle gelecek. Finans-Kapitalin kokmu statkoculuunu temizliyerek gelecek. Kukla-Tanr Burjuva Sosyalistlerinin iplerini kesmekle, Proletarya Sosyalizmi stn gelecektir. Halk alnyazsna boynunu bkm, cellatlarna kellesine teslim etmi mi? i snfmz, kabuuna bzlm, bir damla iin, bir lokma ekmein bunalmnda m? Biz, bir atmosfer basn al-tndaki ve atein stndeki suyun 99 derece sdayken bile kaynamadn bilen insanlarz. Kaynamann, yalnz alttaki atele deil, stteki basnlada orantl bulunduunu anlyan insanlarz. Bilimcil Sosyalizm, sosyal olaylarn, tabiat olaylarndaki kadar kiiliimize saplanmakszn ele alnmasn retmitir. Modern Sosyal Gre, gnmzn dnyasnda nasl geliiyor? Uzakdouda ve Uzakbatda, inanlmaz olaylar gryoruz. Byk ynlarn ncleri, dada, ormanda "PROLETERLEYORLAR". Emperyalizme ve ibirlikilerine kar krpe bilinleri ve i etleri ile ktkar gn ne gslerinde kalkan, ne ellerinde silah tayorlar. Oralarda rlplak askercil sava yaplyor. in'de, ihhindi'nde, Cezayir'de, Kba'da, iitmiyen kalmad: Anti-emperyalist ve antifeodalist savalar DMANDAN SLAH ALARAK glendiler. Demek, ateli silah gibi akas olmyan aralarla sava iin bile birinci kural bu: Gerekince dmanndan silahn alacaksn. Trkiyemizde yle bir durum yok. Milletimizin medeni, lkc, sosyal ve politik kinci Kurtulu Sava iin BLN silah o metoddan ders karabilir. Proletarya Sosyalizmi NAN ve BLN ermeydannda savayor. Btn toplum iinde olduu gibi, Burjuva Sosyalizmi ortamnda da, ayrca, kendinden ol-myanlar kazanmakla grevlidir. Hakikat bir an unutulamaz. Proletarya sosyalizmi, hele Tr-kiye gibi lkelerde aznln aznldr. Geri bu NTELK deil, KALTECE aznlkta kalma deil; kantitece, sayca aznlkta kalmaktr. Gene de proletarya sosyalizmi, gelmi gemi DEMOKRASLERN en su katlmam olduu iin NCELK bakmndan da millet ounluunu kazanmak zorundadr. Proletarya Sosyalizmi kendi aznlndan ve Finans-Kapitalin dzd om karantinadan kurtulmaldr ve kurtulabilir. Bunu ancak en kar saylan cepheden insan kazanmakla baaracaktr. Bu kazan, durduu yerde, kendiliinden gelmez. Kimsenin hatrna toz kondurmamakla ise hi olmaz. Dnce ve davran alannda aka, yiite savaarak elde edilir. Dost, dman bunu byle bilmelidir. Gnn Burjuva Sosyalistleri, kyametedek Burjuva Sosyalisti olarak m braklacaklardr? Bu kan "Sol statkoculuk" olurdu. Burjuva Sosyalistleri iinde samimi ve yrekli olanlar oktur. Onlar Proletarya Sosyalizmine kazanmak yanlz dvle baarlr. nan, lk, Dnce, Davran savalarnn harman olmad yere eytan bile uramaz, deil ki gerekten burjuva ve kk-burjuva savalar urasn.

Sava denildi mi, srf elebice szckler kendiliinden suya der. Gre iin birinci art elense etmektir. Gre, yenmek iin yaplr. Elense edenler, birbirlerinin srtlarn yere getirmiyeceklerse, ne zahmet ederler? Dankl dvn en kalp aka sayld yer sosyal sava alandr. Sosyal ve politik dv, horoz dv deildir. Srt yere getirmek, karlkl ACI G kullanmaa dayanr. Yalnz kabadaylkta deil, politikada dahi, yenmek, yenilmek olaan eydir. Grnte greenler kiilerdir. Gerekte kiilerin yenileri yahut yenilileri, her zaman, her yerde; prensiplerin, dncelerin, metotlarn, davranlarn yenilip yenileri olur ve hep yle olmaldr. nsan, kuralna uygun kavgadan, hele birbirinden korkmamal, lse hi kamamaldr. Korku hi bir "sadre ifa" vermez. Ka; kimseyi kurtarmaz. Tarihte nice uluslar; en kanl boazlamalar sonucu kaynap kardelemilerdir. Modern milletlerin hepsi o kaynamalardan domulardr. Modern sosyal ve politik sava, neden baka trl olsun? Topluluklar iin doru olan bu kural, kiiler iin de dorudur. Hele sava, Sosyalizm gibi modern an en kanlmaz ortak prensipli eilimleri arasnda olursa, bsbtn verimlileir. Karlaan her tez, antiteziyle anlam kazanr. arpma ne denli yaman olursa, SENTEZ o denli gl olur. Baka trls: Tezsiz, Antitezsiz karlamalardan doacak SENTEZ, kuruntu tesinde ne grlm, ne iitilmitir. lk ve prensip savanda, kimsenin kana, gzne baklamaz. Alnmaca, darlmaca yoktur ve olmamaldr. En ok dkn olunulan "KLKLK" ve kii olgunluu yalnz kyasya savalarak edinilir ve gelitirilir. (AYDINLIK, Say 8, Haziran 1969, s. 105-116)