METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Bengkel Pengajian AM  A STPM 2011 EN.

SEZALI DIN Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatac.blogspot.com 4. Bil 1. Persiapan tajuk-tajuk PENTING dan FOKUS KENEGARAAN STPM 2011 : Tajuk Utama Tumpuan dan Fokus  Rancangan Lima Tahun : i. RMK 9 (2006~2010) / RMK 10 (2011~2015) ii. RMK 8/7 (2000~2005 / 1996~2000)  Gagasan 1 Malaysia  Pelan Induk Perindustrian i. PIP I ii. PIP II iii. PIP III  Model Ekonomi Baru  Dasar Telekomunikasi Negara  Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam  Dasar Pengguna Malaysia  Pelan Induk K-Ekonomi / Belia Negara  Dasar Pertanian ke-3  Dasar Bioteknologi Negara / Dasar Sains dan Teknologi Negara  Dasar Perhutanan Negara / Alam Sekitar Negara  Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Negara (PIPP)  Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam dalam pentadbiran  Dasar Sosial Negara / Dasar Belia Negara  Dasar Kebudayaan Kebangsaan  Dasar Integrasi Nasional / Pembangunan Nasional  Dasar Wanita Negara / Kanak-kanak Negara  Dasar Teknologi Hijau Negara  Misi Nasional  Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung dan Desa  Dasar Automotif Negara  Perkembangan Dasar Luar Malaysia dan Garis Panduan Penentu Dasar Luar Malaysia.  Dasar Luar di bawah Pemimpinan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.  Faktor-faktor penentu Dasar Luar Malaysia.  Perkembangan Dasar Luar era Tun Dr. Mahathir : i. Diolog Antarabangsa Langkawi 1997 (LID) ii. Dasar Keamanan iii. Pertubuhan Komanwel iv. Pertikaian dengan Singapura (Isu bilateral) v. Penyertaan dalam D-8  Dasar Luar dalam Tempoh 2000-an : i. Menentang keganasan Antarabangsa  Isu ekonomi Malaysia dan Ekonomi Antarabangsa : i. Kesan-kesan kenaikan harga minyak dunia ii. Perundingan Ekonomi Timur (EAEC) iii. Konsep Segitiga Pertumbuhan (Memorandum Persefahaman Serantau) iv. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik – Objektif dan Sidang Kemuncak APEC di Kuala Lumpur, Malaysia (1998) v. Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) vi. Masalah-masalah di hadapi oleh negara-negara membangun vii. Pencapaian Suruhanjaya Selatan-Selatan – Kumpulan 15 (G15) / Kumpulan 77. viii. Program Kerjasama Teknikal Malaysia  ASEAN : i. ASEAN dan kerjasama ekonomi – AFTA, IMS-GT, IMT-GT ii. Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) iii. Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) iv. Matlamat/objektif ASEAN v. Kelemahan ASEAN vi. Kesan Kemunculan AFTA vii. Kestabilan Politik ASEAN  NAM : i. Matlamat/objektif Penubuhan ii. Malaysia sebagai Pengerusi NAM – Langkah, Kejayaan iii. Deklarasi Kuala Lumpur 2003 iv. Sidang Kemuncak Afro-Asia 2005 v. Rangkaian Berita NAM (NNM)  KOMANWEL : i. Syarat-syarat keanggotaan ii. Tujuan / Matlamat Penubuhan iii. Malaysia dan Komanwel (Faedah Keanggotaan) iv. Rancangan Colombo 1950 v. CHOGM 1989 – Deklarasi Langkawi Kedudukan soalan : S.1 – S.9 S.11 – S.12

Dasar-dasar Dalam Negara

2.

Dasar Luar Negara

S.1, S.3, S.10, S.11, S.13, S.14, S.16, S.17, S.19, S.20

S.5, S.12, S.15, S.18,

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

1

METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Bengkel Pengajian AM  A STPM 2011 EN. SEZALI DIN Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatac.blogspot.com  OIC : i. Objektif / Matlamat ii. Kejayaan iii. Sumbangan Malaysia  Suruhanjaya Selatan-Selatan i. Matlamat ii. Malaysia dengan Dialog Selatan-Selatan iii. Kejayaan-kejayaan  Kumpulan G-15 i. Objektif ii. Faktor mendorong Malaysia mencadangkan penubuhan G15 iii. Pencapaian Persidangan I dan II  Penubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) : i. Matlamat Penubuhan ii. Misi Pengaman PBB iii. Agensi-agensi Khas (FAO, IMO, WHO, UNESCO) iv. Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) v. Tabung Kewangan Antarabangsa vi. Kegagalan PBB vii. Tribunal Antarabangsa mengenai Undang-undang Laut (ITLOS)  Malaysia dan Isu Antartika (Makna Warisan Bersama) 3. a) Kerajaan Persekutuan :  Rajah Struktur Kerajaan Persekutuan.  Senarai Bersama kerajaan Negeri dengan Persekutuan (Jadual 9)  Yang di-Pertuan Agong (YDPM) : i. Peranan Utama ii. Kuasa Eksekutif iii. Kuasa Pengampunan iv. Kuasa Budibicara  Majlis Raja-Raja (MRR) : i. Tugas / Kuasa Budibicara ii. Mesyuarat MRR  Ketua Audit Negara i. PerlantikanKedudukan ii. Tugas / Peranan  Kabinet : i. Tugas / peranan / tanggungjawab secara kolektif ii. Perdana Menteri – Perlantikan / Pemecatan / Tugas iii. Mesyuarat Kabinet iv. Jawatankuasa Kabinet – Majlis Keselamatan Negara / (Majlis Khidmat Negara) / Majlis Perunding Ekonomi Negara (MPEN)  Suruhanjaya : i. Suruhanjaya Tetap / Perkhidmatan ii. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam – fungsi iii. Suruhanjaya Polis – keanggotaan iv. Majlis Angkatan Tentera – keanggotaan dan peranan  Jabatan Perdana Menteri: i. Carta Organisasi ii. Peranan – menyerupai Pejabat Ketua Setiausaha Negeri / Pejabat Ketua Menteri iii. Jabatan (Peranan/Kedudukan) – SPRM, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Audit Negara dan Jabatan Perangkaan. iv. Agensi-agensi Pusat : a. Unit Perancang Ekonomi (EPU) b. Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)  Objektif / peranan v. Ketua Setiausaha Negara vi. Perlantikan ketua Jabatan Persekutuan vii. Sumber Hasil Jabatan viii. Perbendaharaan Negara  Kementerian: i. Fungsi ii. Jenis Kementerian iii. Kementerian yang menyimpan akaun kewangan sendiri iv. Ketua Setiausaha Kementerian v. Kementerian Kewangan Agensi / Jabatan Objektif vi. Kementerian Dalam Negeri Agensi / Jabatan Objektif S.21 – S.39

Sistem Pentadbiran Malaysia

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

2

METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Bengkel Pengajian AM  A STPM 2011 EN. SEZALI DIN Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatac.blogspot.com

vii. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Agensi / Jabatan Objektif viii. Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan Agensi / Jabatan Objektif ix. Kementerian Kewangan Agensi / Jabatan Fungsi x. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Fungsi  Perbadanan Awam: i. Perbezaan Jabatan, Badan Berkanun dan Tidak Berkanun ii. Perbadanan Awam di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. iii. Perbadanan Awam di bawah Kementerian  Sumber kewangan kerajaan Persekutuan b) Kerajaan Negeri :  Gambarajah Struktur Kerajaan Negeri  Raja / Sultan / Yang Dipertua Negeri i. Kuasa Budibicara / Perlantikan ii. Perbezaan Tugas  Menteri Besar / Ketua Menteri i. Syarat pelantikan ii. Peranan  Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) i. Perlantikan ahli ii. Istilah ahli di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak iii. Perkhidmatan iv. Ahli Ex-officio (Peranan / Kedudukan)  Jabatan-jabatan Negeri i. Unit Perancangan Ekonomi Negeri ii. Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri iii. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri / Setiausaha Kerajaan Negeri  Perbadanan Awam Negeri – tujuan penubuhan  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah dan Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak – peranan  Perbadanan Awam Negeri (Berkanun dan Tidak Berkanun)  Peringkat Pentadbiran Negeri (Semenanjung, Sabah dan Sarawak)  Agensi-agensi Kerajaan Negeri  Perluasan Kuasa Eksekutif Kerajan Persekutuan terhadap Bidang Kuasa Kerajaan Negeri  Peringkat Pentadbiran Negeri Sarawak.  Sumber kewangan kerajaan Negeri c) Kerajaan Tempatan :  Tujuan penubuhan Kerajaan Tempatan (Akta Kerajaan Tempatan 1976)  Antonomi KT dengan Kerajaan Negeri  Jenis-jenis Kerajaan Tempatan: (a) Dewan Bandaraya (b) Majlis Bandaran (c) Majlis Daerah  Perkhidmatan KT  Sumber Kewangan Kerajaan Tempatan d) Penyelarasan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dan Sumber Kewangan i. Badan Penyelarasan termaktub dalam Perlembagaan :  Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan  Majlis Perumahan Negara – Peranan ii. Penyelarasan kementerian dengan kementerian :  Majlis Tindakan (Pembangunan) Negara – ahli dan peranan  Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) – objektif dan fungsi  Sumber kewangan Kerajaan Persekutuan : i. Peranan Bank Negara Malaysia ii. Sumber Kewangan Kerajaan Persekutuan dan Negeri iii. Istilah ‘Kumpulan Wang’ a. Kumpulan Wang Luar Jangka b. Kumpulan Wang Rezab Negeri iv. Belanjawan Negara

* MARA, RISDA, GLC, FELCRA

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

3

METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Bengkel Pengajian AM  A STPM 2011 EN. SEZALI DIN Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatac.blogspot.com

4.

Sistem Kehakiman

 Fungsi / Bidang kuasa kehakiman  Personel kehakiman 1. Perlantikan 2. Kod Etika Kehakiman (1994) 3. Ketua Hakim Negara 4. Majistret 5. Peguam Negara  Kes Jenayah dan Hukuman-Hukuman Mati dan Mati Mandatori.  Biro Bantuan Guaman  Lembaga Pengampunan – Keanggotaan dan proses  Pesuruhjaya Kehakiman  Mahkamah Majistret – Bidang kuasa dan had kuasa  Mahkamah Syariah – Bidang kuasa sivil, jenayah dan bidang kuasa hukuman  Mahkamah Sesyen  Mahkamah Koroner  Mahkamah Persekutuan  Mahkamah Tentera / Kanak-kanak / Perusahaan / Buruh  Kes Rayuan di Mahkamah Tinggi / di Mahkamah Rayuan  Majlis Peguam  Tribunal Tuntutan Pengguna  Petisyen Pilihan Raya  Istilah Kehakiman – Afidavit, prima facie, Injuksi, Mandamus, Sine die, Alibi  Aturcara Perbicaraan kes Sivil/Saksi Perbicaraan  Sumber undang-undang i. Perlembagaan ii. Statut – Akta, Enakmen serta Ordinan iii. Perundangan Kecil  Undang-undang Islam  Undang-undang Adat Tempatan – Adat Pepatih  Konsep Duluan Kehakiman  Keputusan mahkamah sebagai sumber Perundangan  Perbezaan undang-undang Bertulis dan Tidak Bertulis – Common Law)  Parlimen : i. Prosedur memaklumkan kekosongan kerusi Parlimen ii. Pembubaran parlimen iii. Pentadbiran Parlimen – Jawatankuasa Akaun Awam iv. Kuasa YDPA dalam Parlimen v. Dewan Rakyat (DR) – Syarat kelayakan ahli Parlimen dan keahlian DR, hilang kelayakan menjadi ahli DR vi. Perbezaan DR dan Dewan Negara (DN) vii. Agenda persidangan pertama Parlimen viii. Rang undang-undang kewangan ix. Jenis-jenis Rang Undang-Undang Parlimen – Rang UndangUndang Hibrid / Undang-Undang Awam x. Akta Parlimen, Ordinan, dan Perundangan Subsidiari xi. Fungsi Parlimen xii. Jawatan kuasa Parlimen  Dewan Undangan Negeri (DUN) 1. DUN – Perlantikan ahli dan kelayakan dan hilang kelayakan 2. Tugas Raja / Yang di-Pertuan Besar dalam DUN 3. Badan Perundangan Negeri          Pengertian / Jenis Konsep Ketertinggian Perlembagaan Ciri-ciri Kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Kebebasan Asasi dan Sekatan Terhadap Kebebasan Kewarganegaraan – Kuatkuasa undang-undang dan pendaftaran Penamatan Kewarganegaraan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) Suruhanjaya Pasukan Polis / Perkhidmatan Pendidikan Pindaan Perlembagaan Persekutuan – Sokongan Majoriti 2/3 ahli Majlis Parlimen dan perkenan MRR.  Majlis-majlis dalam Perlembagaan Persekutuan

S.40 – S.45

5.

Sistem Perundangan di Malaysia

S.26 / S.31 / S.36 – S.40

* Prosedur Penggubalan Undang-undang dalam Parlimen

6.

Perlembagaan dan Perlembagaan Malaysia

S.19 / S.27/ S.31 / S.34

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

4

METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Bengkel Pengajian AM  A STPM 2011 EN. SEZALI DIN Tel : 04-7323062 / 012-4425241 www.metaforatac.blogspot.com

7.

Isu-isu Semasa

            

Kenaikan Harga Minyak Dunia Krisis Makanan Global Isu Keganasan Antarabangsa Globalisasi Program Transformasi Kerajaan (GTP) Inisiatif Jalur Lebar Kebangsaan Penyalahgunaan Dadah Rasuah Isu-isu alam sekitar – Pemanasan Global, Protokol Kyoto, kesan Penyahutanan Program Angkasawan Negara Universiti Apex / Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Koridor Pembangunan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak Selsema Burung / H1N1

Catatan :

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.