Elaborarea planului de afaceri

1. Planul de afaceri 1.1. Ce este un Plan de afaceri? Un plan de afaceri este un document scris care se elaborează atât pentru evaluarea unei idei de afaceri în cazul în care intenţionăm să pornim o afacere, pentru asigurarea managementului operativ al unei afaceri, cât şi în cazul dezvoltării unei afaceri existente. Planul de afaceri cuprinde informaţii referitoare la: afacere, produse şi servicii, piaţă şi strategie de vânzare, clienţi concurenţi, locaţie, management, personal şi aspecte financiare. Structurarea acestor informaţii şi anvergura tratării fiecărei părţi a planului de afaceri se realizează în funcţie de scopul pentru care se întocmeşte. În cadrul acestei teme preocuparea noastră se îndreaptă spre realizarea unui plan de afaceri în scopul evaluării unei idei de afaceri. Asupra acestui aspect ne vom concentra în continuare. De exemplu, să presupunem că aveţi ideea de a vă construi o casă. Aveţi terenul pe care puteţi construi. Puteţi să demaraţi construcţia? Nu înainte de a avea un proiect. Asemănător, să presupunem că aveţi ideea de afaceri (aţi ales ideea după ce aţi studiat tema 2). Ştiţi să autorizaţi afacerea (aşa cum aţi aflat la tema 3). Putem chiar presupune că afacerea este autorizată. Puteţi demara afacerea? Desigur! Afacerea poate fi derulată, dar nu recomandăm acest comportament. Astfel de lucruri se întâmplă de obicei. Şi nu puţini sunt cei care, entuziasmaţi de o idee de afacere, pornesc la drum fără să a se fi documentat suficient în domeniul în care s-au lansat. Şi de multe ori, speranţele şi visele întreprinzătorilor se spulberă. Acesta este unul din motivele pentru care un număr impresionant de afaceri nu rezistă mai mult de 2 ani. Ca să nu traversăm şi noi o astfel de experienţă, după ce ne-am stabilit ideea de afacere trebuie să evaluăm potenţialul afacerii respective, să aflăm cât mai multe lucruri despre piaţa pe care vom evolua, despre clienţi, despre concurenţă şi nu în ultimul rând despre şansele de câştig de pe urma acestei afaceri. O modalitate eficientă de a găsi răspunsuri corecte la o mulţime de întrebări legate de afacerea noastră o reprezintă planul de afaceri. Deci, nu este bine să ne lansăm într-o afacere fără să ne evaluăm ideea de afacere cu ajutorul planului de afaceri. O afacere trebuie aşadar bine pregătită, din timp, exact aşa ca atunci când îţi construieşti o casă; trebuie ca înainte de a te apuca de construcţia efectivă să pui pe hârtie sub forma unui proiect concepţia şi calculele tale. Acest proiect este planul de afaceri. Dacă doriţi o casă bună, frumoasă, va trebui să aveţi un proiect bun. Tot aşa, dacă doriţi o afacere bună (profitabilă) - va trebui să aveţi un plan de afaceri bine conceput. 1.2. Surse de date necesare întocmirii unui plan de afaceri Pentru a fi îndeplinite toate condiţiile prezentate mai sus, Planul de afaceri trebuie să fie foarte bine documentat. Înainte de elaborarea propriu-zisă a Planului de afaceri va trebui să culegeţi informaţiile necesare referitoare la afacere şi la mediul ambiant în care aceasta se va desfăşura. În procesul de strângere a informaţiilor puteţi fi ajutată de: − persoane care vor desfăşura activitatea în cadrul firmei, viitori angajaţi; aceştia pot avea unele informaţii, datorită experienţei pe care o au în domeniul respectiv, a cunoştinţelor acumulate (în situaţia în care au desfăşurat această activitate anterior, situaţie de dorit); − specialişti externi ce aparţin în special unor firme de consultanţă; acest ajutor înseamnă cheltuieli suplimentare, deci este de dorit a se apela la el numai atunci când nu puteţi obţine singură unele informaţii. De unde vom culege informaţiile? Sursele pentru culegerea informaţiilor necesare elaborării unui plan de afaceri sunt multiple. Putem apela la diverse publicaţii, la informaţiile dobândite prin diverse canale media, la informaţiile pe care le deţinem noi ca urmare a activităţilor profesionale desfăşurate până în prezent, la informaţii obţinute de la cunoştinţe, prieteni, la informaţii statistice, la acte normative etc.

Elaborarea planului de afaceri

Anuarele statistice pot fi utilizate pentru a avea informaţii referitoare la evoluţia sectorului de activitate, a domeniului în care urmează să activaţi. Din analiza datelor ce evidenţiază realizările trecute ale domeniului se pot identifica tendinţele de evoluţie viitoare. Monitoarele oficiale oferă informaţii referitoare la influenţa mediului ambiant asupra firmei. Trebuie să cunoaşteţi legile pentru a vă desfăşura în mod legal activitatea. Legile pot cuprinde îngrădiri referitoare la afacere. Afacerea pe care o veţi demara trebuie să respecte strict ansamblul actelor normative ce reglementează diverse aspecte ale viitoarei afaceri. Va trebui să culegeţi informaţii referitoare la clienţii potenţiali şi cerinţele acestora (vezi tema 4, paragraful 4.1.). De mare importanţă sunt şi informaţiile referitoare la concurenţi pe care va trebui să le culegeţi (vezi tema 4, paragraful 4.2.). Foarte important este să priviţi bine în jurul dvs., să acordaţi o atenţie deosebită lumii în care acţionaţi şi nevoilor ei, să doriţi să cunoaşteţi cât mai mult şi, având informaţiile, să doriţi să realizaţi ceva, să schimbaţi ceva. Obiectivul unui plan de afaceri elaborat pentru evaluarea viabilităţii unei afaceri este acela de a furniza un răspuns cât mai corect la întrebarea: merită să investesc timp şi bani în această afacere?

Elaborarea planului de afaceri

1.3. Necesitatea unui plan de afaceri Există mai multe categorii de persoane aflate în interiorul firmei sau persoane/organizaţii aflate în exteriorul firmei cărora le poate folosi planul de afaceri. Cui foloseşte deci planul de afaceri? − întreprinzătorului – pentru demararea, creşterea dar şi pentru managementul operativ al respectivei afaceri; − managerului – (care nu este proprietar) ca instrument intern de lucru; − acţionarilor – (care nu sunt implicaţi direct în afacere ca manageri) care doresc să afle care este situaţia firmei la un moment dat, putând astfel să ia decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la dezvoltarea firmei; − angajaţilor – ca instrument de informare privind viitoarea evoluţie a afacerii; − băncii – care acordă creditul pentru demararea unei afaceri sau pentru dezvoltarea unei afaceri. În această situaţie planul de afaceri trebuie să-i convingă pe bancheri că firma va fi capabilă să returneze eventualul împrumut acordat de bancă; − potenţialilor investitori – care doresc să afle: cine sunteţi? ce faceţi? de unde veniţi? unde vreţi să ajungeţi? Planul de afaceri trebuie să prezinte convingător şansele investitorilor de a-şi recupera profitabil plasamentul efectuat; − partenerilor de afaceri – actuali sau potenţiali. În astfel de situaţii planul de afaceri informează asupra şanselor de a face împreună o afacere viabilă şi profitabilă pentru partenerul respectiv. Indiferent cui se adresează, planul de afaceri trebuie: − să fie concis, să evidenţieze esenţialul: (să cuprindă aprox. 15-25 pag. şi anexe); − să fie clar, să se utilizeze un stil direct, simplu; − să prezinte cronologic faptele din trecut (în cazul unei afaceri care se dezvoltă) şi evoluţia viitoare a afacerii; − să fie bine organizat, logic, precis, bine proporţionat; − să aibă aspect plăcut, să fie uşor de citit; − să fie prezentat utilizând materiale de calitate: hârtie, dosar; − să se elaboreze într-un număr suficient de exemplare. Aşadar, va trebui să începeţi, cu realizarea unui plan de afaceri pentru ideea dvs., idee care poate deveni o afacere. Se vehiculează numeroase idei ce pot deveni afaceri şi multe din ele sunt bune, dar dificultatea constă în faptul că oamenii nu ştiu cu ce şi de unde să înceapă. Multe dintre semnele distinctive ale afacerii, pe care oamenii le asociază cu succesul, constituie dovezi ale unui plan bine gândit, în baza căruia ca iniţiatoare, să alergaţi întotdeauna cu folos. Un plan de afaceri bine întocmit anticipează ce va deveni afacerea pe care doriţi să o puneţi în practică. Fiecare pas spre dezvoltarea acesteia este determinat de pasul care l-a precedat. Dacă succesiunea acţiunilor este identificată în mod corect, afacerea devine de nezdruncinat. La punerea bazelor afacerii dvs. nu trebuie să vă limitaţi posibilităţile, alegând drumul cel mai scurt. Un asemenea procedeu poate fi o cale spre eşec. Dacă vrei cu adevărat să iniţiezi şi să dezvolţi o afacere trebuie să participi cu trup şi suflet. Nu uita că cele mai multe femei care au astăzi afaceri de succes au început foarte modest dar s-au dedicat trup şi suflet activităţilor pe care le-au desfăşurat, reuşind să transforme ceea ce la început a fost o idee, într-o afacere de succes. Şi tu poţi să reuşeşti! Ai o idee. Trebuie să o evaluezi realizând un plan de afaceri.

Dar. un plan de afaceri ar trebui să cuprindă următoarele părţi principale: 1. prestări servicii) − Care sunt produsele sau serviciile pe care firma urmează să le dezvolte? − Care este locaţia firmei? Unde va funcţiona afacerea? . Afacerea. un plan clar de succes. ca să realizăm un plan de afaceri. comerţ. prezentăm mai jos o structură generală recomandată. un rezumat solid şi credibil al previziunilor financiare. Mulţimea de întrebări la care va trebui să găseşti răspuns ca să elaborezi un plan de afaceri te va familiariza întro măsură mai mare cu afacerea ta. 4. 5. o echipă managerială capabilă. producţie. nu te lansa în afaceri până nu afli cât mai mult despre domeniul respectiv. nu în ultimul rând. şansele ca neprevăzutul să te surprindă în viitoarea ta afacere se vor reduce în mare măsură. ca să nu-ţi risipeşti timpul şi sănătatea într-o afacere cu un potenţial extrem de redus. Componentele Planului de afaceri Doreşti să devii o întreprinzătoare de succes? Cu siguranţă răspunsul la această întrebare este afirmativ. trebuie în primul rând să cunoaştem ce informaţii trebuie să conţină. o piaţă clară. ea se întocmeşte numai după ce planul a fost elaborat în întregime. Sumarul planului de afaceri trebuie scris într-un ton pozitiv şi încrezător.1. Ca să nu-ţi risipeşti economiile în afaceri ai căror sorţi de izbândă sunt nesiguri. avantaje competitive de importanţă şi. Ca în orice plan. 2. 2. specifică şi definită. informaţiile în marea lor majoritate se referă la viitor. Care sunt componentele unui plan de afaceri? Nu există un singur model de plan de afaceri. Numele firmei ar trebui să sugereze: cine sunteţi? ce faceţi? cum faceţi? − Care va fi forma juridică a firmei? (vezi tema 3) − Care este domeniul de activitate în care firma îşi va desfăşura activitatea? (de exemplu. Sinteza planului de afaceri este o componentă foarte importantă a planului de afaceri şi este absolut obligatorie. Afacerea 2. 1. Cu toate acestea. cu particularităţile afacerii. Firma. Fiecare întreprinzătoare poate concepe structura acestuia în raport cu specificul domeniului. 6. 3. Aceasta se poate face prin elaborarea unui plan de afaceri. Aceasta trebuie să furnizeze un rezumat clar. concis (nu trebuie să aibă mai mult de trei pagini. dar ar fi bine să se încadreze într-o singură pagină pentru a putea fi citit în mai puţin de 5 minute). Piaţa. Sinteza trebuie să fie un element incitant ce sintetizează eficient informaţiile cuprinse în plan şi oferă o primă înţelegere a materialului. Sinteza planului de afaceri Deşi sinteza planului apare întotdeauna la începutul planului de afaceri. Management şi personal. care cuprinde elemente ce nu pot lipsi dintr-un plan de afaceri. şi aici. Sinteza planului de afaceri. Anexe. În cadrul acesteia veţi răspunde la întrebările: − Care va fi numele firmei? Numele firmei reprezintă elementul primordial de diferenţiere faţă de competitori şi de aceea trebuie ales cu grijă. Potrivit unei astfel de structuri. În acest fel. Această parte are caracter introductiv şi conţine datele de identificare ale firmei. Sinteza trebuie să reflecte o idee de afacere pertinentă. evidenţiind avantajele dumneavoastră unice în atingerea succesului. cu scopul pentru care se elaborează şi nu în ultimul rând corelat cu personalitatea sa. Previziuni financiare. reprezentând un plan de afaceri în forma cea mai concisă.Elaborarea planului de afaceri 2.

Această parte este considerată răspunsul la întrebările: cine. reliefându-se importanţa acestuia şi posibilităţile de dezvoltare pe care le oferă. Prezentarea obiectivelor firmei trebuie să evite exprimările vagi sau prea optimiste. situaţie în care va trebui să luaţi în calcul toate cheltuielile generate (cheltuieli cu chiria. dacă doriţi să vă deschideţi un atelier de croitorie. locaţia este esenţială. să identifice produsul sau serviciul pe care urmează să îl oferiţi. preferând o zonă neacoperită dar accesibilă. Sediul firmei poate fi locuinţa în care staţi. localizarea în apropierea surselor de materii prime. Localizarea afacerii este foarte importantă mai ales în cazul activităţilor de comerţ. precum şi cota de piaţă pe care vă propuneţi să o deţineţi. În situaţia în care există. gării. Descrierea firmei trebuie să explice clar afacerea dumneavoastră. Zona de dorit este în apropierea unei şcoli. Planul de afaceri trebuie să demonstreze că iniţiatoarea proiectului are o idee clară asupra a ceea ce îşi propune să realizeze. ce. 3. forma juridică. ingredientele necesare putând fi procurate cu uşurinţă. există posibilitatea achiziţionării unui spaţiu destinat special desfăşurării activităţii. de cele mai multe ori locaţia afacerii fiind în drumul acestora. trebuie să rezulte care sunt scopurile afacerii şi care sunt obiectivele în următoarele luni şi în următorii ani. a unor unităţi a căror angajaţi pot să părăsească incinta pentru a-şi cumpăra produsul. 3) – frecvent – SRL. într-o zonă foarte circulată din localitate. Piaţa Studierea pieţei este absolut necesară înaintea lansării unui produs sau serviciu. 2. utilizând autoturismul pe care (cel mai probabil) îl aveţi. aleasă în urma studierii tuturor posibilităţilor cu avantaje şi dezavantaje (tema nr. când. veţi ţine cont de locaţia concurenţilor. de ce. Trebuie să ştiţi dacă este loc . Strategia de atingere a acestor scopuri trebuie prezentată într-un mod convingător.2. Trebuie să estimaţi mărimea pieţei pentru produsul respectiv (şi pentru categoria de produse din care face parte).Elaborarea planului de afaceri De exemplu. puteţi să vă desfăşuraţi activitatea. Referitor la locaţie (amplasamentul firmei) – vor fi prezentate date referitoare la locaţie. având în vedere că succesul sau eşecul afacerii poate depinde foarte mult de locaţia ei. unde. procesul de aprovizionare este simplu. Vor trebui prezentate misiunea.3. În această parte veţi răspunde la întrebările: − Ce zonă este de dorit? − Care sunt nevoile locaţiei? − De cât spaţiu am nevoie? − Cum ajung clienţii la locaţia aleasă? − În zona aleasă iluminarea stradală este adecvată? − Unde sunt amplasaţi concurenţii? − Unde sunt amplasaţi furnizorii? De exemplu. dar această variantă este destul de costisitoare. Astfel. dacă spaţiul vă permite. există şi varianta închirierii unui spaţiu. clienţii pot ajunge uşor. Desigur. Tot aici. Astfel. De asemenea. într-o staţie de autobuz. utilităţile. Este recomandat ca aspectele prea tehnice sau detaliile inutile să fie evitate. având permanent în minte întrebarea: cine sunt clienţii mei şi cum ajung la această locaţie? În acest exemplu mai puţin importantă este locaţia furnizorilor. Domeniul de activitate – va fi definit foarte clar. obiectivele sale pe termen mediu precum şi cele pe termen scurt. Obiectivele. a clienţilor potenţiali şi a căilor de transport este un lucru foarte important. în acest capitol veţi menţiona domeniul de activitate – prestări servicii. în apropierea autogării. unde vadul comercial este esenţial. În cazul activităţilor de producţie. eventuale alte cheltuieli). Locaţia trebuie să fie considerată de către clienţi accesibilă şi sigură. Nu vă veţi amplasa în imediata vecinătate. dacă luăm în studiu o afacere referitoare la deschiderea unei plăcintării. În această parte veţi răspunde la întrebările: − Care este domeniul de activitate în care firma îşi va desfăşura activitatea? − Care sunt elementele caracteristice ale domeniului de activitate? 2.

costul de producţie scăzut. Explicaţi serviciul cu paşii procesului şi beneficiile pe care le oferiţi clienţilor. preţ. De asemenea. În această parte veţi răspunde la întrebările: − Ce nevoi satisface produsul/serviciul? − Care sunt caracteristicile tehnico-economice ale produsului/ serviciului? − Ce calităţi ale produsului îl fac util şi preferat? − Care sunt punctele slabe ale produselor/serviciilor concurenţei? − Care sunt punctele forte ale produselor/serviciilor concurenţei? − Care sunt punctele slabe ale produsului/serviciului oferit? − Care sunt punctele forte ale produsului/serviciului oferit? − Prin ce se manifestă originalitatea noului produs/serviciu? − Care sunt cheltuielile necesare pentru promovarea vânzărilor? . cum funcţionează şi căror nevoi ale pieţei se adresează. promovare şi distribuţie care vor atrage şi păstra interesul clienţilor (vezi cap. schiţe. posibilitatea intrării/ieşirii de pe piaţă a unor concurenţi etc. renunţând la pacheţelul pe care mama reuşeşte să-l pună doar în ghiozdanele celor mici. ? De exemplu. Aceştia preferă să-şi cumpere să mănânce ceva la şcoală. În situaţia prestărilor de servicii. Trebuie relatate avantajele concurenţiale distincte şi semnificative ale produselor sau serviciilor. 3. de design-ul lui.Elaborarea planului de afaceri pentru încă un producător.. Completaţi acest capitol cu destule informaţii.5 lei (să presupunem că acesta este preţul unei plăcinte) nu pare o sumă prea mare. Produse şi servicii. principalii cumpărători vor fi elevii.2. Documentaţiile cu caracter prea tehnic vor fi prezentate la anexe (inclusiv fotografii.4). tehnologia superioară etc. orientările viitoare ale consumatorilor. dacă plăcintăria este situată în apropierea unei şcoli. de o campanie agresivă de marketing. ştiţi acum ce aşteaptă aceştia.1. Va trebui să prezentaţi principalele acţiuni legate de produs.? Nimic mai simplu – mirosul unei plăcinte calde te cheamă la rând! 3. broşuri). trebuie să identificaţi şi tendinţele de viitor de pe piaţă: potenţialul de creştere. Produsul va fi astfel cumpărat în fiecare zi. În prezentarea unui produs se recomandă să faceţi atât o descriere fizică. ? − Cum află clientul de produsul sau serviciul dvs. cât şi o identificare a utilităţii sau interesului pentru produsul respectiv. 1. Prezentarea strategiei de vânzare trebuie să se regăsească şi ea în planul de afaceri. precizaţi gama de servicii pe care urmează să o realizaţi. Prezentarea produselor/serviciilor vă dă posibilitatea descrierii avantajelor acestora din perspectiva clientului. Studiind la tema nr. în mod curent? − Ce caracteristici ale produsului sau serviciului îi interesează pe clienţii dvs. dar fără să plictisiţi cu detalii. de satisfacerea mai rapidă şi eficientă a unor nevoi în comparaţie cu produsele concurenţei. Cei mai mulţi elevi petrec în medie 6 ore la şcoală. brânză sau varză este considerată de părinţi o soluţie bună comparativ cu produsele mai puţin sănătoase şi mai scumpe. 4 clienţii. O plăcintă caldă cu cartofi. În acest capitol se va realiza o descriere detaliată a produsului/serviciului cu precizarea caracteristicilor care îi vor determina pe clienţi să cumpere produsul. Clienţii. Interesul pentru produs poate fi determinat de avantajele funcţionale. Cum află clientul de produsul dvs. În această parte veţi răspunde la întrebările: − Cine cumpără produsul sau serviciul? − Ce îi determină să cumpere? − Cât de des cumpără produsul sau serviciul? − Câţi bani cheltuiesc clienţii dvs. ? − Ce preţuri sunt dispuşi să plătească? − De ce ar cumpăra de la dvs.

Atunci aţi realizat că există posibilitatea de a vă înfiinţa o astfel de afacere. Concurenţii. Segmentul de piaţă. Planul de afaceri trebuie să demonstreze că există un segment de piaţă care poate fi deservit de către firmă şi să arate de ce acesta nu este şi nu poate fi preluat de către concurenţi. care vor trebui să revină. lucruri pe care aţi fi dorit să le mai purtaţi dar care trebuiau modificate.. vor fi calitatea şi seriozitatea.4.? − Unde este situată piaţa? − Care sunt tendinţele pe piaţă? − Există caracteristici unice ale pieţei dvs. prietenii. sunt vecinii. şerveţele de masă etc. În cadrul pieţei generale vor fi determinate segmente de piaţă căreia afacerea i se adresează. ? 3. nu putem renunţa la ele pentru că sunt foarte importante. o croitorie sau există puţine astfel de firme şi a fost greu din anumite motive să vă realizaţi obiectivul. dar căruia i-aţi găsit şi puncte slabe. Iată deci că firma dvs.Elaborarea planului de afaceri Să analizăm exemplul referitor la atelierul de croitorie. un cadou puţin costisitor dar util ar putea fi un prosop de bucătărie. La capitolul originalitate vă puteţi gândi de exemplu la oferirea unor mici cadouri clienţilor fideli sau la comenzi mai mari. Poate fi o idee mai veche pe care până acum nu aţi pus-o în practică. să previzionaţi reacţia concurenţei la apariţia afacerii dvs. Dvs. Punctul forte al concurenţei este experienţa. Care sunt concurenţii? Toate unităţile de acest fel din localitate.3. 3. un şorţ de bucătărie. cunoştinţele dvs. Datele referitoare la concurenţi sunt de cele mai multe ori greu de obţinut. stare civilă. rudele. Ne putem gândi că sunt perioade grele în viaţa multor familii. venit.4). Aţi urmat chiar un curs în acest sens (dacă nu. seriozitatea a fost punctul slab al concurenţei. Se poate să se dorească realizarea unor produse la comandă. ritmul în care se consumă produsul sau serviciul). Nu este însă singura situaţie în care se poate apela la serviciile dvs. Probabil nu aţi fost singura în această situaţie. şi să precizaţi cum îi veţi face faţă (vezi cap. Punctele forte ale serviciului dvs. În această parte veţi răspunde la întrebările: − Cât de mare este piaţa şi segmentul dvs. cunoştinţe care vă pot da informaţii despre acestea. ar putea veni în întâmpinarea unor nevoi – de a repara un produs de îmbrăcăminte. Aveţi de asemenea prieteni. însăşi mergeţi la un coafor pe care îl apreciaţi din anumite puncte de vedere. Aţi găsit în dulapul dvs. Nu aţi găsit în localitatea dvs. Dar. de a realiza un produs după dorinţa clientului. sex. Vă propuneţi să oferiţi un serviciu de calitate – nu aveţi cum altfel – clienţii dvs. doriţi să vă deschideţi un coafor. În acest capitol veţi răspunde la întrebările: − Care sunt principalii concurenţi? − Care este calitatea produsului sau serviciului oferit de concurenţă? − Care este reputaţia acestuia? − Cât de fideli sunt clienţii concurenţei? − Cum îşi distribuie concurenţa produsele sau serviciile? − Cât de mare este segmentul de piaţă al concurenţei? − Ce avantaje are concurenţa? De exemplu. De fapt. Este important de asemenea. cea care va făcut să înţelegeţi că este loc pe piaţă pentru această afacere. dar mai ales cele care se află în apropierea locaţiei dvs. De-a lungul timpului poate aţi testat cele 2-3 unităţi de acest fel şi aveţi astfel informaţii despre acestea. poate o locaţie adecvată. Să presupunem că aţi avut această idee pornind de la faptul că aţi dorit să cheltuiţi mai puţini bani pentru îmbrăcăminte. că acestea preferă să repare decât să arunce. ocupaţie. Segmentarea pieţei se realizează prin împărţirea clienţilor în grupe omogene conform unor criterii de segmentare anterior alese (vârstă. rude. faptul că are o clientelă formată (se pare însă că nu toţi clienţii sunt mulţumiţi). E nevoie de o programare? Cu cât timp înainte? Cât este timpul de aşteptare? Oamenii doresc să petreacă cât mai puţin timp . puteţi să vă înscrieţi la un astfel de curs).

Succesul afacerii va depinde în mare măsură de existenţa unui personal bine pregătit şi motivat. lapte. Procesul de producţie.3. de la mama dvs. că totdeauna membrii familiei au apreciat plăcintele pe care le faceţi. cartofi. Întotdeauna v-au spus însă că nu le-au ieşit plăcintele aşa cum v-au ieşit dvs. Această parte trebuie să demonstreze că întreprinzătoarea este o învingătoare. În această parte veţi răspunde la întrebările: − Care sunt abilităţile principale de care aveţi nevoie? − Ce talente şi cunoştinţe sunt cruciale pentru reuşită? − Ce pregătire aveţi? − Ce experienţă aveţi? 4. Iniţierea unei afaceri implică găsirea angajaţilor potriviţi. varză.. preţul de aprovizionare. Veţi lua în calcul criterii precum: calitatea materiilor prime (făină. Nu de multe ori a recunoscut soţul că v-a ieşit o mâncare mai bună decât mamei lui.1. aveţi o reţetă veche.Elaborarea planului de afaceri aşteptând acest serviciu. Iniţiatoarea afacerii va fi managerul afacerii. abilităţile de comunicare. materiale. Din răspunsurile la aceste întrebări puteţi desprinde avantajele pe care le are concurenţa şi puteţi să vă gândiţi la avantaje suplimentare pentru viitoarea afacere. apă. Personalul. experienţa necesară. perseverenţă. va trebui să daţi detalii în legătură cu procesul tehnologic. deloc complicată. Câteva caracteristici care merită specificate în prezentarea întreprinzătoarei sunt: încredere în tot ceea ce întreprinde.2. zahăr. capacitatea de a face faţă eşecurilor. diverse vase şi recipiente). 4. Oamenii de calitate vor desfăşura muncă de calitate. cheltuielile ocazionate de transport. care o avea de la mama ei. În situaţia în care este vorba de o activitate de producţie. pentru a realiza acest produs. echipamente? − Care sunt capacităţile de producţie ale furnizorilor? − La ce distanţă se află furnizorii? − Ce preţuri practică? − Cum organizez producţia? − Care sunt serviciile anexe de care am nevoie? Să presupunem. Adesea cunoştinţele v-au cerut reţeta. Management şi personal 4. Oamenii sunt cea mai importantă resursă pe care o are organizaţia. nivelul de cunoştinţe. gaz. dedicare totală. În situaţia în care există decalaje se vor căuta soluţii de compensare a acestora. aceasta este una din puţinele situaţii. costisitoare. pornind de la exemplul referitor la plăcintărie. hotă. De ce să nu profitaţi de asta? Veţi folosi deci această reţetă bine ştiută de dvs. De fapt. utilajele pe care urmează să le achiziţionaţi.. uşurinţă în asumarea riscului. Trebuie analizate cerinţele de educaţie. E cu siguranţă un produs care vă iese foarte bine. Veţi studia care sunt posibilităţile de aprovizionare. Management. În această parte veţi răspunde la întrebările: − De câţi angajaţi aveţi nevoie? . brânză). furnizorii de materii prime şi alte servicii necesare pentru buna desfăşurare a procesului de producţie. În acest capitol veţi răspunde la întrebările: − Care sunt etapele principale ale procesului tehnologic? − Care este necesarul de utilaje? − Voi avea toate utilităţile necesare? − Care sunt potenţialii furnizori de materii prime. Sunt însă necesare utilităţi de bază pe care să le aibă spaţiul în care vă veţi desfăşura activitatea: curent. 4. analizând foarte serios toate variantele posibile pentru a putea alege varianta optimă. care nu necesită mijloace tehnice sofisticate (aragaz. inventivitate. condiţii de plată etc.

Acum chiar regretaţi că nu aţi demarat mai devreme această afacere. 5. Cursul pe care l-aţi urmat v-a ajutat destul de mult. nu s-au plâns niciodată în legătură cu frizura pe care le-aţi făcut-o. − sursele prevăzute pentru acoperirea resurselor necesare demarării sau dezvoltării afacerii. − bugetul fluxului de numerar. cunoştinţe. − estimarea pragului de rentabilitate. Previziuni financiare Această parte a planului de afaceri este deosebit de importantă deoarece aici se regăsesc răspunsurile la întrebările pe care orice întreprinzătore şi le pune la început de drum: − Rezultatele estimate ca fiind posibile de obţinut merită efortul de demarare sau de dezvoltare a afacerii? − Care este nivelul resurselor necesare pentru punerea în practică a ideilor descrise în planul de afaceri ? − Care sunt sursele de acoperire a necesarului de finanţare? − Cât de repede se pot recupera investiţiile făcute? În cadrul acestei părţi a planului de afaceri se prezintă: − estimarea resurselor necesare demarării afacerii sau pentru dezvoltarea ei. Ba chiar v-au apreciat ideile. vecinii şi prietenii au fost întotdeauna mulţumiţi când au apelat la dvs. Aţi ales această afacere deoarece consideraţi că aveţi principalele calităţi. − indicatorii economico-financiari. poate chiar din liceu când făceaţi colegelor astfel de servicii şi acestea erau mulţumite. E o idee la care v-aţi gândit demult. Aţi aflat lucruri noi şi v-a făcut mare plăcere.Elaborarea planului de afaceri Va trebui să organizaţi cursuri de pregătire? Cum asiguraţi fidelizarea angajaţilor? Care vor fi responsabilităţile angajaţilor? Ce nivel al salariilor se estimează a fi acceptat? Care sunt cheltuielile totale cu personalul şi care este ponderea acestora în totalul cheltuielilor firmei? Să ne întoarcem la afacerea referitoare la coafor. Bilanţul iniţial previzionat Cu ajutorul acestui instrument vă estimaţi necesarul de resurse pentru demararea afacerii şi în acelaşi timp vă gândiţi la posibilităţile de acoperire a acestor resurse. − − − − − . − estimarea structurii patrimoniului firmei la finele perioadei. talent. − bugetul de venituri şi cheltuieli. Principalele instrumente utilizate în planificarea financiară sunt: − bilanţul iniţial previzionat. La finalul cursului aţi primit cea mai mare notă la tehnică şi creativitate. Pentru că vă veţi implica direct în acest serviciu aveţi nevoie de abilităţi. − previzionarea fluxului de numerar. − estimarea structurii costului unitar pentru produsele sau serviciile reprezentative. suma necesară înscrierii la cursul pe care îl va urma. De câţi angajaţi aveţi nevoie? Pentru început ar fi suficient dacă aţi avea o persoană care să vă ajute? V-aţi gândit deja la o prietenă? Va trebui să urmeze şi ea un curs pentru a putea desfăşura această activitate? Pentru că doriţi să o fidelizaţi (şi pentru că se poate ca situaţia financiară actuală să nu-i permită) vă puteţi gândi să achitaţi dvs. − previzionarea cheltuielilor. − previzionarea profitului. Copiii dvs. − previzionarea veniturilor. De asemenea.

Tabelul 25. Imobilizări necorporale − Capital social − cheltuieli de constituire − Contul − cheltuieli de amenajare a întreprinzătorului spaţiului B. obiecte de inventar 4. cheltuielilor şi a profitului.Stocuri − materiale consumabile. Capital propriu (1+2) 1. Desigur. Datorii (1+2) 2. între cele două părţi ale bilanţului trebuie să existe egalitate. În pasivul bilanţului iniţial previzionat veţi înscrie sursele de acoperire a acestui necesar. Se recomandă elaborarea acestui document lunar pentru perioada primului an şi trimestrial pentru anul II şi III de previziune a afacerii. Imobilizări corporale − Furnizori − mobilier − Credite de la bănci B. Active circulante (3+4) 3. Active imobilizate (1+2) A.Alte active circulante − Disponibilităţi în conturi la bănci − Disponibilităţi în numerar TOTAL ACTIV (A+B) TOTAL PASIV (A+B) Bugetul de venituri şi cheltuieli Cu ajutorul acestui instrument se sintetizează informaţiile referitoare la previzionarea veniturilor. . Bilanţ iniţial previzionat (UM=lei) Activ Pasiv A.Elaborarea planului de afaceri În partea de activ veţi înscrie repartizat pe categorii necesarul de resurse pentru demararea afacerii dvs. ceea ce va însemna că aveţi sursele necesare demarării afacerii.

.Elaborarea planului de afaceri Indicator Venituri din vânzări Alte venituri Total venituri Cheltuieli cu materialel e Cheltuieli cu salariile directe Cheltuieli cu salariile indirecte Cheltuieli cu chiria Cheltuieli cu utilităţile Amortizar ea Alte cheltuieli Total cheltuieli Profit brut Impozit pe profit Profit net Profit net cumulat Lun a1 Lun a 2 Tabelul 26. Bugetul de venituri şi cheltuieli (UM=lei) Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun Lun a a a a a a a a 3 4 5 6 7 8 9 10 Lun a 11 Lun a 12 Tota l Bugetul fluxului de numerar Pentru ca o firmă să-şi poată desfăşura activitatea este necesar ca aceasta să dispună de disponibilităţi suficiente. Instrumentul cu ajutorul căruia se poate realiza controlul fluxului de numerar (încasări şi plăţi) este bugetul fluxului de numerar. Disponibilităţile băneşti sunt necesare atunci când se începe activitatea unei firme. Acesta reprezintă o previziune a intrărilor şi ieşirilor de numerar. Se recomandă elaborarea acestui document lunar pentru perioada primului an şi trimestrial pentru anul II şi III de previziune a afacerii. într-o perioadă viitoare de timp. când funcţionează normal dar mai ales atunci când se doreşte dezvoltarea.

în luna anterioară Plata salariilor directe Plata salariilor indirecte Plata chiriei Plata utilităţilor Plata altor cheltuieli Impozit pe profit Total plăţi Sold net numerar Sold numerar cumulat Tabelul 27. Bugetul fluxului de numerar (UM=lei) Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . în luna curentă Plăţi pentru mat.Elaborarea planului de afaceri Indicator Încasări din vânzările lunii curente Încasări din vânzările lunii anterioare Alte încasări Total încasări Plăţi pentru mat. achiziţ. achiziţ.

. sunt prezentaţi în tabelul următor.Elaborarea planului de afaceri Indicatori economico-financiari Cei mai importanţi indicatori economico-financiari ce pot fi utilizaţi la aprecierea rentabilităţii afacerii dvs.

Pragul de Indicatorul exprimă acel nivel al vânzărilor pr = Costuri variabile totale în care veniturile din vânzări sunt egale cu rentabilitate 1costurile acestora. Se recomandă o CA furnizorilor valoare sub 30 zile Profit brut 9. nivelul optim determinat pe baza practicii fiind peste 1. Rentabilitatea Rata măsoară cât de mare este profitul brut la rv = ×100 Vanzari (CA ) vânzărilor fiecare leu vânzări.2 Creante clienti 7. Semnificaţia şi modul de calcul a principalilor indicatori economicofinanciari Denumirea Relaţia de calcul Semnificaţie indicatorului 1. Durata de Arată numărul mediu de zile de care are dz Cl = × 365 încasare a clienţilor nevoie firma pentru a-şi încasa facturile de la CA clienţi. Acesta urmează şi fie impozitat.c. adică profitul este zero. Dividende D=Pn-Ivd dividende (D) şi ridica de întreprinzătoare numai după plata impozitului pe veniturile din dividende (Ivd) Active totale 5. Acesta se poate repartiza pentru 4. Solvabilitatea Reflectă capacitatea firmei de a face faţă rsg = globală tuturor datoriilor sale. Rentabilitatea rf = Exprimă capacitatea firmei de a obţine profit ×100 Capitaluri proprii financiară net prin utilizarea capitalurilor proprii de care dispune Costuri fixe totale 12. Venituri totale VT= suma tuturor veniturilor Reprezintă suma tuturor veniturilor obţinute (conform BVC) de firmă 4. După plata impozitului pe 4.b. Profit brut Pb=Venituri totale-Cheltuieli Reprezintă câştigul obţinut în urma vânzării totale produselor sau serviciilor. Durata de Arată numărul mediu de zile necesar firmei dz Fz = × 365 achitare a pentru a-şi plăti furnizorii. Rentabilitatea Caracterizează eficienţa elementelor re = ×100 Active totale economică patrimoniale (activelor) angajate în activitatea firmei Profit net 11.Ip (Ivm) profit (Ip) sau a impozitului pe venit al microîntreprinderii (Ivm) obţinem profitul net. care vin în sprijinul planului de afaceri.a. schiţe. Anexe Anexele oferă informaţii suplimentare. referindu-se la viitoarea afacere. fiind importantă şi tendinţa de evoluţie Profit brut 10. detaliate. Cifra de afaceri CA= cantitatea de produse Reprezintă suma încasărilor pentru produsele vândută X preţul produsului şi/sau serviciile vândute într-o perioadă 2. broşuri.Elaborarea planului de afaceri Tabelul 28. Cifra de afaceri Toate vânzările ce vor depăşi acel nivel vor aduce profit. Se recomandă o valoare sub 30 zile Datorii furnizori 8. valoarea recomandată Datorii totale fiind în jur de 3 Active curente (< 1 an) 6.Lichiditatea Indicatorul măsoară capacitatea firmei de arlc = Datorii curente (< 1 an) curentă şi plăti datoriile curente la termenul când devin scadente. Profit net Pn = Pb. Acestea pot fi: − fotografii. 6. Cheltuieli totale CT= suma tuturor cheltuielilor Reprezintă suma tuturor cheltuielilor (conform BVC) efectuate 3. .

depăşirea unor obstacole. Ideea pe care o aveţi este un mijloc de transport pentru a vă deplasa unde doriţi. aveţi şi posibilitatea de a o transforma în realitate. Lumea în care trăim şi care e construită de oameni este rezultatul gândirii devenite realitate. Cunoaşterea şi utilizarea permanentă şi eficace a planului de afaceri reprezintă o condiţie indispensabilă pentru obţinerea de performanţă economică de către întreprinzători. balanţe de verificare etc. chestionare aplicate pentru studiul pieţei. CV-uri ale managerilor sau ale persoanelor importante din afacere...Elaborarea planului de afaceri − − − − pliante de prezentare. Singura întrebare la care trebuie să răspundeţi este: Cât de mult vă doriţi să transformaţi ideea în realitate? Cunoaştem răspunsul dumneavoastră pentru că urmaţi acest curs: foarte mult. informaţii financiare detaliate: contracte. Aveţi ideea. Atunci. Rolul planului de afaceri nu este numai acela de a demonstra că afacerea va fi profitabilă. Şi dumneavoastră puteţi avea idei care să vă permită rezolvarea unor probleme. Este posibil să realizaţi ceva de valoare dacă aveţi un mod de gândire creativ şi faceţi ceva nou şi diferit de ceea ce aţi făcut în trecut. Este important ca acest document să nu fie lăsat deoparte după demararea afacerii. realizarea obiectivelor. ci şi de a vă ghida pe parcursul desfăşurării activităţii. Planul de afaceri este deci un instrument esenţial pentru înfiinţarea şi dezvoltarea firmelor. Să nu uităm că tot ceea ce vedem în jurul nostru este rezultatul a ceea ce iniţial a fost o idee în mintea unei persoane. investitori şi manageri.porniţi în această călătorie! Realizaţi mai întâi planul care vă va conduce spre împlinirea visului! .

În urma previziunilor realizate pe o perioadă de trei ani. ce face şi cum face viitoarea firmă. Firma „Început de poveste” îi va ajuta să-şi îndeplinească visul. − spaţiul pe care urmează să îl utilizeze se află în imediata apropiere a centrului oraşului. totul va ieşi „ca la carte”! Numele firmei. Sinteza planului de afaceri 2. Firma O întreprinzătoare intenţionează să înfiinţeze o societate cu răspundere limitată care să aibă ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul organizării de evenimente. Firma îşi va desfăşura activitatea utilizând un spaţiu de 50 mp. 2. Sinteza planului de afaceri Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul principal de a se evalua viabilitatea unei idei de afaceri. Serviciile diverse şi inedite puse la dispoziţie de această firmă vor fi de o calitate ireproşabilă. sugerează cine este. Resursele financiare necesare pentru demararea afacerii au fost apreciate la 55400 lei.Elaborarea planului de afaceri PLAN DE AFACERI CUPRINS 1. Îşi doresc însă o nuntă ca în poveşti. Afacerea 2. Firma va oferi servicii tuturor celor care nu dispun de suficient timp pentru aşi organiza propria nuntă şi care au încredere că prin apelarea la o astfel de firmă. va fi închiriat. Firma va fi condusă de un manager (întreprinzătoare) foarte motivat care conduce salariaţi cu experienţă. la 126. Piaţa 4. Ideea de afaceri se referă la o afacere în domeniul prestărilor de servicii. urmând ca în următorii doi ani profitul să înregistreze o uşoară creştere – de la 118. calificat.2. două imprimante. care va aduce succesul firmei. Anexe 1. În primul an de activitate firma va înregistra un profit brut de 99. patru calculatoare.1. cu o bogată experienţă în domeniu. acestea fiind asigurate de adevăraţi profesionişti în domeniu. − are relaţii cu toate firmele cu care urmează să colaboreze. Această sumă este deţinută de întreprinzătoare. „Început de poveste”. lucrând anterior la o firmă care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu. rezultă că ideea de afacere este viabilă.000 lei în anul II de funcţionare. 2. împreună cu care formează o echipă bine sudată. amenajat corespunzător (patru birouri. Întreprinzătoarea doreşte să-şi înceapă o afacere care consideră că va avea succes deoarece: − are experienţă în domeniu. are un potenţial ridicat de dezvoltare. Management şi personal 5. . un copiator).700 lei.000lei în cel de al treilea an. Apreciem că o afacere în acest domeniu. Spaţiul. cu şanse de dezvoltare în viitor. mai exact organizare de evenimente în special nunţi. Domeniul de activitate Firma urmează să aibă ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de organizare de nunţi. Oamenii sunt astăzi extrem de ocupaţi şi nu mai au timp pentru organizarea celui mai important eveniment din viaţa lor. situat într-o zonă aflată în imediata apropiere a centrului oraşului. nunta. Personalul care va fi angajat va fi calificat. nunţi ca în poveşti. mai precis a organizării nunţilor. Previziuni financiare 6. Afacerea 3. care va colabora cu firme specializate apreciate şi care va funcţiona într-un spaţiu bine amplasat. care va funcţiona cu personal specializat.

Piaţa 3. Întâlnirea cu clienţii este necesară pentru a le cunoaşte preferinţele şi pentru a stabili suma de care aceştia dispun pentru nunta lor. o “Garden-party” Se propune o nouă soluţie pentru o nuntă de vis. Firma poate ajuta clienţii în găsirea locului perfect pentru sărbătorirea nunţii. baloane). dar şi de numărul de invitaţi şi de bugetul disponibil.Elaborarea planului de afaceri 2. Clienţii vor alege această firmă deoarece: − sunt atraşi de calitatea serviciilor. ea se adresează într-o mai mare măsură tinerilor. conceptul american de organizare a nunţilor în aer liber. la marginea unei păduri sau oriunde verdele naturii va insufla prospeţime. dar vor fi binevenite toate persoanele. natural. toate într-un ambient natural: pe malul unui lac. Prin această modalitate se poate crea o ambianţă şi o eleganţă de neegalat. chiar dacă au intrat în criză de timp. indiferent de vârstă. − Accesorii o Rochii de mireasă şi costume pentru miri . despre care vor povesti. − doresc să înceapă viaţa în doi cu momente de neuitat pe care firma „Început de poveste” le poate oferi. Clienţii Clienţii potenţiali ai firmei vor fi toate persoanele care îşi doresc o nuntă de neuitat. într-un mediu unic. putem crea şi inspira o atmosferă romantică minunată. pentru vizionarea filmărilor anterioare şi consultarea cataloagelor cu fotografii.1. o Cortul special pentru nuntă Un eveniment minunat nu se întâmplă de la sine. Planificarea şi atenţia la detalii fac diferenţa între succes si eşec. Misiunea firmei poate fi sintetizată astfel: clienţii noştri vor avea nunta de poveste pe care au visat-o. − au încredere în calităţile profesionale ale specialiştilor ce îşi vor desfăşura activitatea aici. Folosind diverse modalităţi de iluminare pentru crearea unei atmosfere de basm. Obiectivele Firma intenţionează să se impună pe piaţă prin calitatea serviciilor pe care le oferă. − obţinerea unor rate de rentabilitate superioare ratelor dobânzilor la depozite. Serviciile Firma pune la dispoziţia clienţilor următoarele servicii de cea mai bună calitate: − Locaţia de desfăşurare a nunţii o Restaurant Va fi găsit împreună cu clienţii restaurantul potrivit în funcţie de preferinţele. alegând aranjamentul floral potrivit. − calităţile şi abilităţile profesionale ale personalului pot să satisfacă şi cele mai exigente cerinţe ale clienţilor. într-o paletă coloristică asortată. 3. pentru a alege din cataloagele modelul (modelele) de invitaţii. Prin natura serviciilor pe care le promovează această firmă.2.3. card-uri de confirmare şi meniuri potrivite. Obiectivele principale ale firmei: − firma să fie recunoscută pe piaţa serviciilor de profil ca fiind o unitate care se distinge prin calitate şi seriozitate. Clienţii vor veni la sediul firmei pentru informaţii. unul din punctele forte reprezentândul posibilităţile nelimitate de decorare şi adaptare la orice preferinţă. 3. cu elemente decorative (huse şi eşarfe pentru scaune şi mese.

nu se supără nimeni dacă nu se va împărţi acelaşi model de invitaţie tuturor. dar este bine dacă se ia în considerare şi persoana care o primeşte. o Făcliile Pot fi utilizate în momentul aducerii tortului. caracterele cu care s-a scris. buchetele unice şi personalizate vor fi asortate cu grijă artistică pentru a încânta ochiul. aduse din diverse colţuri ale lumii. şi decoraţiunile dorite. se poate alege forma. Altele se desfac în buchet de flori. o inimioară etc. invitaţia este un semn despre stilul lor şi al nunţii. la cele mai avantajoase preţuri. o Verighete Firmele colaboratoare pun la dispoziţia clienţilor o gamă largă de bijuterii. jumătate în aer. o Tortul miresei Din catalogul cu fotografii pe care îl punem la dispoziţia clienţilor. o Fotografia si pelicula video Sunt singurele mărturii palpabile ale nunţii. Altele care se sting. culorile. Cele mai spectaculoase sunt focurile de artificii acvatice. Un efect deosebit îl au şi artificiile de tort care dau o notă în plus de sărbătoare. card-uri de confirmare şi meniuri potrivite stilului dvs. o Sonorizare Muzica potrivită poate transforma o nuntă într-o celebrare a prieteniei şi iubirii. Cel mai potrivit moment pentru eliberarea porumbeilor este cel al încheierii cununiei religioase. dar există şi posibilitatea executării la comandă şi personalizării acestora. Datorită lor. profesioniştii firmei vor reda povestea unică a nunţii prin intermediul fotografiilor. punem la dispoziţia clienţilor noştri cele mai spectaculoase modele de rochii de mireasă şi costume pentru miri. Atât fotograful. Invitaţia trebuie să reflecte personalitatea mirilor. spirale. unde florilor li se acordă o atenţie cu totul specială. Acestea se ţin pe malul unui râu sau lac. . aranjate şi păstrate potrivit tradiţiei olandeze. o Artificiile de exterior Odată ajunse în aer se transformă în flori multicolore. textul ales. o Invitaţia de nuntă Este primul sol al fericitului eveniment. jumătate în apa. Hârtia. o Decoraţiuni Din flori aromate de trandafir sau crini imperiali. Porumbeii sunt o alternativă clasică la eliberarea unor baloane. clienţii pot retrăi toată viaţa cele mai minunate momente din această zi specială. La sediul firmei. Există artificii care îşi schimbă de trei ori culoarea. Clienţii vor veni la sediul firmei pentru a alege din cataloage modelul (modelele) de invitaţii. doritorii se pot programa pentru vizionarea filmărilor anterioare şi consultarea cataloagelor cu fotografii. din orhidee exotice sau din flori de câmp. inscripţii. ori în alte momente considerate mai speciale. cascade de steluţe. cât şi cameramanul vor putea imortaliza acest moment. Efectul este cel al unei scoici deschise. Formaţii. jeturi de scântei. DJ cu experienţă şi repertoriu vast se vor asigura că nu lipseşte nici o notă muzicală din această zi foarte importantă. lăutari.Elaborarea planului de afaceri Deoarece firma noastră va colabora cu cele mai cunoscute case de modă. Un serviciu unic care are un efect spectaculos asupra invitaţilor şi care dă un aer de romantism nunţii. Astfel. Florile şi plantele pe care le oferim în aranjamente sau buchete sunt de calitate deosebită. un trifoi cu patru foi. Utilizând echipamente performante. globuri. o Minunaţii porumbei pot juca un rol cheie în celebrarea căsătoriei. Pe lângă vestea căsătoriei mirilor. toate spun câte ceva. din cele 200 disponibile. paraşute. lăsând în locul lor un palmier. culoarea. prin sunetul şi imaginea înregistrărilor video de o calitate impecabilă. palmieri.

verighete. AT3 şi AT4. inclusiv locaţia de petrecere a lunii de miere. − înregistrarea în diferite cataloage. coafură. mirii oferă somptuozitate fericitului eveniment şi au posibilitatea unei plimbări de vis între momentele importate ale ceremonialului: sosirea la casa miresei. Aranjamentele florale vor fi realizate cu ajutorul florăriilor: F1. chiar şi plecarea în luna de miere! Furnizorii firmei Având în vedere faptul că firma se va ocupa de tot ceea ce implică organizarea unei nunţi: invitaţii de nuntă. Cursurile de dans vor fi predate de către instructori de dans.. case de nunţi şi cămine culturale. Cele mai frumoase torturi de mireasă se găsesc la Cofetăria D1. precum şi cu salonul R2. firmele T2 şi T3. care oferă şi fântâni de ciocolată deosebite. Cofetăria D2 şi Cofetăria D3. Alegând o maşină de lux. Un element deosebit: după ce mireasa este furată şi naşul o răscumpără. − Transport o Caleaşcă Orice fantezie din copilărie devine acum realitate. − împărţirea unor cărţi de vizită. Instructorii îi vor ajuta pe miri să deschidă nunta cu un spectaculos vals. costume pentru miri. astfel încât să fie satisfăcute toate cerinţele. Caleaşca. . accesorii. V2 şi V3. R4. Luna de miere va fi oferită de una din Agenţiile de Turism: AT1. Ei reprezintă iubirea şi uniunea mirelui şi a miresei şi adaugă încă un moment de neuitat ceremoniei de nuntă. petrecerea la restaurant. torturi. foarte îndrăgite de copiii care participă la nunţi. Verighetele sunt puse la dispoziţia clienţilor cu ajutorul bijuteriilor: V1. care oferă o gamă largă de modele şi culori. Coafura şi machiajul sunt asigurate de saloanele C1 şi C2. F2 şi F3. rochii de mireasă. Promovarea Modalităţile prin care firma „Început de poveste” îşi va face publicitate sunt: − distribuirea de pliante prin poştă (anexa nr. ceremonialul religios. R3. − realizare unor materiale promoţionale. o Limuzină Deoarece nunta nu este un eveniment caracterizat prin simplitate trebuie abordată ca atare şi nu trebuiesc pierdute din atenţie anumite aspecte care îi conferă statutul de eleganţă.Elaborarea planului de afaceri aruncarea cu orez sau petale de flori. întoarcerea mirilor. − participarea la târguri. decoraţiuni interioare şi exterioare. rafinament. furtul miresei. Clienţii au posibilitatea să aleagă între multitudinea de restaurante cu care colaborăm în funcţie de disponibilităţile lor financiare şi de numărul de invitaţi: Restaurantele R1. care dispun de un personal calificat şi cu experienţă în domeniu. machiaj. dar se va dezvolta şi producţia proprie. cursuri de dans. firma are furnizori în toate aceste domenii. − realizarea unei mape informative în incinta firmei. La categoria „Rochii de mireasă” firma va colabora cu casa de modă R1. − anunţuri radio şi reclame TV. Pentru invitaţiile de nuntă furnizorul principal va fi T1. colaborând în special cu Clubul de dans sportiv CDS1. R5. − realizare unei pagini de Internet. AT2. lux. Aceştia vor fi cu adevărat purtaţi pe tărâmul basmului şi vor arăta lumii întregi că este nunta lor. ea poate fi adusă înapoi pe un cal alb. pieţe etc. ghirlandele de flori şi un vizitiu va sta la dispoziţia mirilor.1). R2.

muncă. se vor purta discuţii cu alţi ofertanţi în cadrul târgurilor de specialitate la care firma va participa pentru promovarea serviciilor firmei. piaţa pe care firma „Început de poveste” îşi va desfăşura activitatea este într-o continuă dezvoltare. − la întrebarea „Care este locul ideal de desfăşurare a petrecerii nunţii dvs. 95% au răspuns că ar fi de acord. etc. − având în vedere stilul nunţii dorite. S. S.C. iar 5% sunt dispuse să aloce o sumă sub 30. − 80% dintre persoanele chestionate intenţionează să se căsătorească în următorii 5 ani. iar 5% au răspuns că nu ar fi de acord. De asemenea. 3. S. Concurenţa În oraş există 4 firme care au un obiect de activitate asemănător cu cel al firmei noastre. 2) pe un eşantion de 70 de persoane s-au putut constata următoarele: − 90% dintre persoanele chestionate au avut posibilitatea de a participa la o nuntă organizată de o firmă specializată. După ce părţile s-au pus de acord. S. 3. 3.L. spre deosebire de firma „Început de poveste” care este axată în exclusivitate pe organizarea nunţilor. Segmentul de piaţă Datorită faptului că oamenii sunt din ce în ce mai ocupaţi. − întrebaţi dacă ar apela la o firmă care să le organizeze nunta. . 75% dintre persoane au răspuns negativ. A S.C. iar 25% afirmativ. iar 70% nu cunosc nici o astfel de firmă. în timp ce 41% doresc o lună de miere în ţară. 2. iar 20% nu au această intenţie. firma va fi contactată cu 6 luni înainte pentru ca în acest timp să poată fi puse la punct toate detaliile. − peste jumătate din persoane şi-au exprimat dorinţa de a-şi petrece luna de miere în străinătate. Nu sunt excluse din categoria clienţilor potenţiali ai firmei persoanele peste 35 ani care pot să reprezinte o pondere în continuă creştere din numărul total al clienţilor salonului.3.R.000 Ron.4. − 30% dintre persoane cunosc firme care au ca obiect de activitate organizarea nunţilor. Concurenţa este reprezentată prin: 1. D S.000 Ron.000 . firma noastră va pune în practică experienţa angajaţilor pentru ca totul să devină o amintire de neuitat. B S. Oferta de preţ va fi permanent adaptată la cerinţele pieţei.R. 100% dintre persoanele chestionate au răspuns „Restaurantul”. C S. acaparaţi de serviciu. Prin serviciile sale.L. mai exact 59%.R. ţinându-se cont de oferta concurenţei. rămânând cu amintiri plăcute în urma participării. în timp ce 10% nu au avut ocazia să participe la o astfel de nuntă.R. − la întrebarea „Dispuneţi de suficient timp pentru a vă organiza propria nuntă?”.40.C. Pentru o organizare impecabilă a nunţii. 4. firma ce va avea sediul în imediata apropiere a centrului oraşului se adresează în primul rând tinerilor cu venituri peste medie.L.C. Firmele concurente organizează petreceri indiferent de eveniment.Elaborarea planului de afaceri − colaborarea cu diferite restaurante prin aplicare unor postere informative în incinta acestora. − 95% dintre persoanele chestionate sunt dispuse să aloce pentru nuntă o sumă cuprinsă între 30.?”.L. Rezultatele studiului de marketing În urma aplicării unui chestionar (anexa nr. 98% au răspuns „stil modern” şi doar 2% „stil tradiţional”. şi nu mai au timp pentru organizarea celor mai importante evenimente din viaţa lor.

să lucreze la firma pe care şi-o va deschide. − transport. C S. C S. Imobilizări necorporale 2. având astfel avantajul unei bogate experienţe în domeniu. ceea ce atrage un număr mare de clienţi. − filmări video DVD. baloane. execuţie (TV. ghirlande. − aranjamente florale. S. VHS. − locaţia de desfăşurare. Anul trecut firma a achiziţionat o limuzină albă. invitaţia de nuntă). baloane inscripţionate). Tabelul 29.L.R.L. panouri publicitare. Capital social 1. a angajat o persoană care se va ocupa de evidenţa contabilă a firmei. − reclame de scurt si de lung metraj. ocupând în firmă poziţia de manager. − peste 400 de modele de invitaţii pentru orice eveniment. Management şi personal Întreprinzătoarea va fi cea care va conduce afacerea. formând astfel. Ea va coordona întreaga activitate. limuzină).400 (1+2) 1. împreună. concepţie. − rezervări săli. precum şi servicii privind accesoriile: tortul miresei.R. îşi desfăşoară activitatea încă din anul 2003. Active imobilizate 28. deţine un laborator de cofetărie-patiserie. Bilanţ iniţial previzionat (UM=lei) Activ Pasiv A. Întreprinzătoarea are o bogată experienţă în domeniu. suveniruri pentru invitaţi. Previziuni financiare Estimarea resurselor necesare demarării afacerii Pentru demararea afacerii am estimat necesarul de resurse pe destinaţii şi am stabilit şi sursele de acoperire a resurselor necesare. − decoraţiuni în sală sau în aer liber: mese. Ea a convins două profesioniste.C. − fotografii digitale sau pe film. De asemenea. În cadrul acestei firme se ocupă de serviciile privind rochiile de mireasă şi costumele pentru miri şi de verighete. transport (caleaşcă. sonorizare. fotografia şi pelicula video. B S.L. lansări baloane. ceea ce îi permite să ofere clienţilor un preţ mai bun pentru aceste produse.R. VCD. CD. porumbei).R. artificiile de exterior şi făcliile. pahare gravate. C S. ocupându-se direct de stabilirea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii. obiecte promoţionale. Toate aceste informaţii sunt sintetizate în tabelul de mai jos. − contabilitate.400 A. de serviciile privind rochiile de mireasă şi costumele pentru miri şi verighetele. aceasta lucrând până la sfârşitul anului trecut la firma S. care după toate aparenţele se va integra cu uşurinţă. o echipă de succes. Nici una dintre firmele concurente nu prezintă avantajul unei locaţii în zona centrală sau în imediata vecinătate a acesteia. radio. De asemenea. Capital propriu (1+2) 55.Elaborarea planului de afaceri Serviciile oferite de aceste firme sunt: − consiliere gratuită în ceea ce priveşte organizarea evenimentului. decoraţiuni (flori. huse scaune.C. confeti si tunuri de confeti. cu aer si cu heliu. presă. restaurante. − sonorizări. 4.C. pliante. şerveţele inscripţionate. S.C. foste angajate ale firmei S. afişe. arcade. Se consideră că este nevoie de câte un angajat care să se ocupe de: − marketing şi aprovizionare. va angaja şi va controla personalul. 5. broşuri. Contul 200 .L. artificii.

oportunităţi) Total: TOTAL ACTIVE: 28.Alte active circulante .000 10.000 lei 6.400 Tabelul 30 Active imobilizate Decorări şi remodelări incinte Costuri de instalare a mobilelor.000 lei = 55.200 lei 28.000 17.Stocuri . obiecte de inventar 4. Furnizori 2. Datorii (1+2) 1. Credite de la bănci 55. neplanificate.400 lei 2.000 lei 8.500 lei 4.000 lei 1.200 27.900 lei 2.700 lei 7.200 1. Pentru sumele împrumutate întreprinzătoarea poate primi 1. accesoriilor şi echipamentelor Reclamă.200 lei 3.000 lei 9.000 55.200 6.000 lei 8.200 6.materiale consumabile. cheltuieli majorate.400 lei .400 lei Capitalul social al firmei este de 200 lei.Disponibilităţi în conturi la bănci .000 lei 27. În „contul întreprinzătorului” regăsim suma cu care întreprinzătoarea participă la demararea afacerii.Elaborarea planului de afaceri • cheltuieli de constituire • cheltuieli de amenajare a spaţiului 2. Active circulante (3+4) 3. Imobilizări corporale • mobilier B.000 8.400 întreprinzătorului B.000 2. publicitate.Disponibilităţi în numerar TOTAL ACTIV (A+B) 22.000 17.000 21.400 lei + 27. în momentul în care are disponibilităţi. relaţii cu publicul pentru deschiderea afacerii Cheltuieli de constituire Mobilier Total: Tabelul 31 Active circulante Firme luminoase Echipament de calcul Copiator Echipament de telecomunicaţii Costul stocurilor iniţiale Disponibilităţi băneşti în conturi bancare Numerar necesar formării de fonduri de rezervă (pentru urgenţe. Acest împrumut din partea întreprinzătoarei se restituie de către firmă.200 0 0 0 TOTAL PASIV (A+B) 55.500 lei 1.

Elaborarea planului de afaceri dobândă. . pentru a fi deductibilă fiscal. ea nu trebuie să depăşească dobânda de referinţă a Băncii Naţionale.

în al doilea an 55 nunţi şi 66 de nunţi în al treilea an. − în zilele Praznicelor Împărăteşti şi în ajunul acestora. − în perioada de la Crăciun până la Bobotează. − în Săptămâna Luminată. Graficul nunţilor organizate în primul An 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Fe br ua r ie Ia nu ar ie Iu ni e Iu lie t Se pt em br ie O ct om br ie No ie m br ie De ce m br ie ar t ie Ap ril ie ai Au gu s M M an de activitate este următorul: . − în Postul Sfintelor Paşti. − în săptămâna lăsatului sec de carne. Am luat în considerare faptul că nunţile se pot organiza atât sâmbăta cât şi duminica.Elaborarea planului de afaceri Previziunea veniturilor şi a cheltuielilor Preconizăm că în primul an de activitate vom organiza un număr de minim 50 de nunţi. nu se fac nunţi: − în toate zilele de post. Conform religiei ortodoxe. − în Postul Naşterii Domnului. − în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Toate acestea totalizează 19 săptămâni în care creştinii ortodocşi nu îşi planifică nunţi. În perioada posturilor am estimat că vom avea clienţi aparţinând religiilor care nu ţin cont de nici un fel restricţii cu privire la organizarea nunţilor. − în Postul Adormirii Maicii Domnului.

5-în luna mai. Estimările trebuie să ţină cont de preţurile materialelor.Elaborarea planului de afaceri Conform graficului de mai sus. 3-în luna februarie. 7-în luna octombrie. despre reglementările fiscale în vigoare. putem avea o informaţie preţioasă despre măsura în care afacerea noastră este rentabilă. Pentru anumite afaceri este necesar să se estimeze. Esenţial însă este ca cel care face estimările să ţină în mare măsură cont de realităţile mediului în care afacerea urmează să se desfăşoare. vom obţine nivelul veniturilor previzionate pe o anumită perioadă de timp. Pentru fiecare serviciu firma are stabilite anumite tarife. care se stabilesc într-o economie liberă în funcţie de cerere şi ofertă. Este deosebit de important. Un plan de afaceri este cu atât mai util cu cât persoana care l-a elaborat s-a documentat temeinic pentru a-l elabora şi are informaţii actuale despre preţurile de pe piaţă. modulul I. Pentru aceasta se impune o identificare corectă a grupelor de costuri care participă la realizarea veniturilor precum şi a anvergurii acestora în total costuri. ca cel care elaborează planul de afaceri să se familiarizeze cu structura costului unitar a produsului/produselor sau serviciului/serviciilor pe care afacerea le oferă. O modalitate de estimare a veniturilor dintr-o activitate de prestări de servicii s-a prezentat la tema 3. iulie şi august. 2-în lunile ianuarie. pentru produsul sau serviciul reprezentativ nivelul şi structura costului unitar. 8-în lunile iunie. Estimarea veniturilor şi a cheltuielilor se poate face într-o variantă optimistă şi într-o variantă pesimistă. martie. aprilie şi noiembrie. Prin înmulţirea tarifului (fără TVA) cu frecvenţa de solicitare estimată a acestuia. Cu cât diferenţa dintre preţul unui produs de pe piaţă şi costul său este mai mare. Previziunea veniturilor lunare ale firmei Estimarea veniturilor din această afacere se face prin estimarea frecvenţei cu care diversele servicii oferite de firmă pot fi solicitate de potenţialii clienţi. . tarifele şi valoarea prestaţiei finale pot fi negociate. de salariile medii pe categorii de calificare. în funcţie de anvergura evenimentului şi multitudinea de servicii solicitate. ale prestărilor de servicii care se practică. dar. se prognozează că numărul nunţilor organizate în primul an va fi: − − − − − − − 1-în luna decembrie. de nivelul de pe piaţă al dobânzilor la credite. cu atât profitul obţinut dintr-o afacere este mai mare. Prin compararea cu preţurile de pe piaţă. 4-în luna octombrie. de preţul chiriilor pe diferite zone.

85% − fond accidente 0. preţul florilor utilizate în ornamente diferă de la un sezon la altul) să se aprecieze nivelul acestora. Cheltuieli cu materialele În funcţie de serviciile estimate se determină costurile materiale pe fiecare serviciu urmând ca pe o anumită perioadă calendaristică. Responsabil marketing aprovizionare 4.5% − fond CM 0. în funcţie de frecvenţa serviciilor estimate şi de preţul materialelor (de exemplu. Pentru estimarea costurilor cu materialele necesare desfăşurării activităţii s-a ţinut cont de prognoza nunţilor pe anul I. de necesarul de material şi nu în ultimul rând de costurile confecţionării acestora. Categorie de personal Tabelul 32 Salar brut lunar (lei) 1200 800 800 200 Total Număr de persoane 1 1 1 1 Costuri lunare cu salariile brute (lei) 1200 800 800 200 3000 1.Elaborarea planului de afaceri Previziunea cheltuielilor lunare ale firmei 1. Aici trebuie să ţinem cont şi de numărul de utilizări ale huselor pentru scaune. Manager 2. de preţul unitar al materialului utilizat. prezentată în graficul de mai jos.8% − CASS 5. nunti Cheltuiel i material e aferente serviciil or prestate 700 3900 700 700 1041 1846 1846 1846 1574 5 4 4 4 4 603 0 700 700 9498 1 2. Tariful confecţionării huselor este evidenţiat la categoria de cheltuieli „cheltuieli cu diverse servicii”. Estimarea costurilor cu salariile directe ale personalului într-o lună: Nr. La fondul de salarii se mai achită de către angajator următoarele contribuţii: − CAS 20.25% . Atât pentru estimarea veniturilor din serviciile prestate cât şi pentru estimarea costurilor materiale. Luna 1 2 Luna 2 3 Lun a 3 2 Lun a 4 2 Luna Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 9 5 8 8 8 7 Lun a 10 4 Lun a 11 2 Lun a Total 12 1 52 Indicator Nr. sunt necesare calcule detaliate. crt.2% − fond şomaj 0. Responsabil servicii 3. iar contabilul cu 2 ore/zi. Contabil şi Datorită caracterului nepermanent al serviciilor prestate de firmă. salariaţii au preferat să încheie contracte de muncă cu timp parţial de lucru. Cei doi responsabili sunt salariaţi cu 4 ore/zi.

800 lei. iar pentru cel de-al treilea un tarif de 40 lei/mp. pentru primul an astfel: 3. 3. conform graficului precedent. septembrie şi octombrie. Aceasta pentru ca să avem rezerve în cazul în care se majorează contribuţiile ce trebuie plătite de angajator la fondul de salarii. putem estima o valoare de 4. rezultă o valoare a amortizării lunare a mobilierului de 29 lei. am estimat costurile lunare cu chiria astfel: 50 mp * 30 lei/mp = 1. Cheltuielile privind utilităţile (apa. Pentru anul II şi III considerăm fondul brut de salarii al personalului la următoarele niveluri: − anul II : 4. gunoi) au fost apreciate la un tarif mediu lunar de 14 lei/mp. Alegem ca durată normală de funcţionare 15 ani.200 lei. previziunea veniturilor. 5. limita maximă propusă fiind 2% din venituri. Valoarea fără TVA a mobilierului: 6. a cheltuielilor precum şi a profitului sunt sintetizate în Bugetul de venituri şi cheltuieli.25% − comision ITM 0. Bugetul de venituri şi cheltuieli – anul I Indicator .200 : 1.1.75% − Total 28. Mijloacele fixe ale firmei sunt reprezentate de mobilierul ce va fi achiziţionat. gaz.1.6. Având în vedere numărul nunţilor care se vor organiza în primul an de activitate. iulie. 6. Cheltuieli cu diverse servicii Am estimat pentru primul an de activitate cheltuielile cu diversele servicii prestate de furnizori la nivelul următor: Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cheltuieli 1000 1500 1000 1000 2500 4000 4000 4000 3500 2000 1000 500 26000 cu diverse servicii 7. − anul III : 5. Pentru primul an BVC prezintă informaţiile lunar (tabelul 34) şi pentru anul II (tabelul nr. Rezultă astfel: 50 mp * 14 lei/mp = 700 lei.500 lei Pentru cel de-al doilea an s-a negociat un tarif lunar de 38 lei/mp. În primul an de activitate se estimează că se vor putea face cheltuieli de promovare în următoarele luni: februarie.210 lei Amortizarea anuală: 5210 : 15 = 348 lei Amortizarea lunară: 348 : 12 = 29 lei.19 = 5.Elaborarea planului de afaceri − creanţe salariale 0. Utilizând amortizarea liniară.000 lei lunar pentru fondul de salarii. Valoarea totală a mobilierului inclusiv TVA este de 6. pornind de la un tarif lunar de 30 lei/mp.833 lei. energie electrică.000 * 1. august. Tabelul 34. 6.) informaţiile sunt prezentate trimestrial. mai. 6. iunie.2860 = 3858 lei În aceste condiţii.) şi III (tabelul nr.60 % Prognozăm nivelul costurilor cu salariile brute lunare şi celelalte cheltuieli generate de salariaţii firmei.5. Calculele efectuate sunt prezentate mai jos. 4. Estimarea costurilor cu chiria: Pentru spaţiul închiriat.

4 43900 100400 150500 50200 380 44280 13300 870 101270 29300 1310 151810 43250 440 50640 15200 Total 345000 3000 348000 101250 .Elaborarea planului de afaceri Indicator Venituri din prestări servicii Venituri financiare Total Venituri Cheltuieli materiale aferente serviciilor Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu chiria Cheltuieli cu utilităţile Amortizarea Cheltuieli cu diverse servicii Cheltuieli promovare Alte cheltuieli Total cheltuieli Profit brut Impozit pe profit Profit net Luna 1 1200 0 110 1211 0 700 Luna 2 1700 0 150 1715 0 3900 Luna 3 1200 0 110 1211 0 700 Luna 4 1200 0 110 1211 0 700 (UM=lei) Luna Luna 5 6 2900 4600 0 0 250 2925 0 1041 5 4000 1500 700 29 2500 585 271 2000 0 9250 1480 7770 410 4641 0 1846 4 4000 1500 700 29 4000 928 379 3100 0 1541 0 2465 1294 4 Luna 7 4600 0 410 4641 0 1846 4 4000 1500 700 29 4000 928 379 3100 0 1541 0 2465 1294 4 Luna 8 4600 0 410 4641 0 1846 4 4000 1500 700 29 4000 928 379 3100 0 1541 0 2465 1294 4 Luna 9 4000 0 370 4037 0 1574 4 4000 1500 700 29 3500 807 220 2700 0 1337 0 2139 1123 1 Luna 10 2300 0 210 2321 0 6030 Luna Luna 11 12 1200 6000 0 110 1211 0 700 50 6050 700 4000 1500 700 29 1000 0 71 8000 4110 658 3452 4000 1500 700 29 1500 200 171 1200 0 5150 824 4326 4000 1500 700 29 1000 0 71 8000 4110 658 3452 4000 1500 700 29 1000 0 71 8000 4110 658 3452 4000 1500 700 29 2000 460 281 1600 0 7210 1154 6056 4000 1500 700 29 1000 0 71 8000 4110 658 3452 4000 1500 700 29 500 0 71 4000 2050 328 1722 Indicator Venituri din servicii Venituri financiare Total Venituri Cheltuieli materiale aferente serviciilor Tabelul 35. 1 Trim. Bugetul de venituri şi cheltuieli – anul II (UM=lei) Trim. 3 Trim. 2 Trim.

3 Trim. 2 Trim.Elaborarea planului de afaceri Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu chiria Cheltuieli cu utilităţile Amortizarea Cheltuieli cu diverse servicii Ch. Promovare Alte cheltuieli Total cheltuieli Profit brut Impozit pe profit Profit net Tabelul 36. Bugetul de venituri şi cheltuieli – anul III (UM=lei) Trim. promovare Alte cheltuieli Total cheltuieli Profit brut Impozit pe profit Profit net 14500 5750 2600 87 4200 200 213 40950 3330 533 2797 14500 5750 2600 87 9600 600 413 62850 38420 6147 32273 14500 5750 2700 87 14400 1300 463 82550 69260 11082 58178 14500 5750 2800 87 4800 300 213 43650 6990 1118 5872 58000 23000 10700 348 33000 2400 1302 230000 118000 18880 99120 Indicator Venituri din servicii Venituri financiare Total Venituri Cheltuieli materiale aferente serviciilor Cheltuieli cu salariile Cheltuieli cu chiria Cheltuieli cu utilităţile Amortizarea Cheltuieli cu diverse servicii Cheltuieli. 1 Trim. 4 73200 103700 164600 61000 600 73800 24000 900 104600 33600 1500 166100 52850 500 61500 20300 Total 402500 3500 406000 130750 17500 6000 3000 87 7100 500 220 58400 15400 2464 12936 17500 6000 3000 87 10000 700 341 71200 33400 5344 28056 17500 6000 3000 87 16000 1050 471 97000 69100 11056 58044 17500 6000 3000 87 5900 450 170 53400 8100 1296 6804 70000 24000 12000 348 39000 2700 1202 280000 126000 20160 105840 .

) .) şi trimestrial pentru anul II şi III (tabelul 38. În continuare exemplificăm modul de întocmire a situaţiei previzionate a încasărilor şi plăţilor (Bugetul fluxului de numerar). lunar pentru primul an (tabelul 37.Elaborarea planului de afaceri Conform previziunilor din Bugetul de venituri şi cheltuieli rezultă că firma are şanse să-şi recupereze cheltuielile din venituri şi să înregistreze profit.

TVA de plată lună TVA de plată cumulat TVA ce se achită Impozit pe profit Restituire împrumut asociaţi TOTAL PLĂŢI Sold final Luna 0 200 55200 Luna 1 1564 Luna 2 7229 Luna 3 14123 Luna 4 9788 Luna 5 13312 Luna 6 15067 Luna 7 35311 Luna 8 36816 Luna 9 57060 Luna 10 74290 Luna 11 66803 Luna 12 72468 Total an I 0 200 55200 301000 2700 57190 416290 94981 48000 26000 5210 21200 17000 18000 4836 8400 4425 38675 18515 34217 15079 13812 55200 375318 40972 0 55400 5210 21200 17000 1990 8436 -8436 -8436 12000 110 2280 14390 700 4000 1000 0 0 0 1500 0 700 71 754 1526 -6910 17000 150 3230 20380 3900 4000 1500 0 0 0 1500 200 700 171 1514 1716 -5195 12000 110 2280 14390 700 4000 1000 0 0 0 1500 0 700 71 754 1526 -3669 12000 110 2280 14390 700 4000 1000 0 0 0 1500 0 700 71 754 1526 -2144 2140 29000 250 5510 34760 10415 4000 2500 0 0 0 1500 585 700 271 3034 2476 332 46000 410 8740 55150 18464 4000 4000 0 0 0 1500 928 700 379 4934 3806 4137 53836 1564 8725 7229 13485 14123 10000 18725 9788 10865 13312 10000 33005 15067 34905 35311 46000 410 8740 55150 18464 4000 4000 0 0 0 1500 928 700 379 4934 3806 3806 4137 4603 10000 53645 36816 46000 410 8740 55150 18464 4000 4000 0 0 0 1500 928 700 379 4934 3806 7611 40000 370 7600 47970 15744 4000 3500 0 0 0 1500 807 700 220 4269 3331 10942 23000 210 4370 27580 6030 4000 2000 0 0 0 1500 460 700 281 2084 2286 2286 10942 7069 35066 66803 12000 110 2280 14390 700 4000 1000 0 0 0 1500 0 700 71 754 1526 3812 6000 50 1140 7190 700 4000 500 0 0 0 1500 0 700 71 1514 -374 3437 34905 57060 30740 74290 8725 72468 25200 38685 40972 . A. crt.Tabelul 37. 1 2 3 4 5 B 1.mobilierului Cheltuieli materiale cu amenajarea Cheltuieli materiale cu dotările iniţiale Cheltuieli cu chiria Cheltuieli cu promovarea Cheltuieli cu utilităţile Alte cheltuieli indirecte TVA deductibilă aferentă cump.5) Cheltuieli materiale aferente serviciilor Costuri cu salariile Cheltuieli cu diverse servicii Cheltuieli cu achiz.anul I (UM=lei) Nr. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C D EXPLICAŢII Sold iniţial Capital social Imprumut asociati Încasări din servicii Încasări din dobânzi TVA coletată aferentă încasărilor TOTAL ÎNCASĂRI (1-:. Bugetul fluxului de numerar .

Bugetul fluxului de numerar .anul II şi III (UM=lei) .Tabelul 38.

b. Profit net 4.NR.a. Rentabilitatea vânzărilor D = Pn – Ivd rv = Profit brut ×100 Vânzari (CA ) EXPLICAŢII ANU TOT ANUL TRI TRI TRI AN TRI TRIM TRI 46732 95977 16957 4097 13128 15225 19214 10040 15050 50200 3450 73200 10370 16460 870 1310 440 3000 600 900 1500 19076 28595 9538 6555 13908 19703 31274 12034 18040 60178 4135 87708 12430 19737 29300 43250 15200 1010 24000 33600 52850 14500 14500 14500 5800 17500 17500 17500 9600 14400 4800 3300 7100 10000 16000 5750 5750 5750 2300 6000 6000 6000 600 1300 300 2400 500 700 1050 1000 1000 1000 4000 3000 3000 3000 413 463 213 1302 220 341 471 3185 4106 2235 3054 3101 3675 4839 15891 24489 7303 5390 10807 16028 26435 15891 24489 7303 5390 10807 16028 26435 6220 15891 24489 5003 7303 10807 16028 533 6147 11082 1990 1118 2464 5344 71101 10680 79569 3232 66741 84412 11824 95977 16957 15018 1312 15225 19214 27127 de numerar rezultă că firma dispune de disponibilităţi TRI 27127 61000 500 11590 73090 20300 17500 5900 6000 450 3000 170 2863 8727 8727 26435 11056 90811 25355 TOT AN 1312 4025 3500 7647 4824 1307 7000 3900 2400 2700 1200 1202 3755 3892 3892 6057 1998 3602 2535 Pn = 99700-15952=83748 lei D = 83748-(83748*16%) = 70348 lei rV = 99700/301000 = 33% . A. Profit Pb = Venituri totale – cheltuieli Pb = 303700-204000=99700 lei brut totale Pn = Pb – Ip (Ivm) 4. 1 2 3 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C D TRI Sold iniţial 40972 Încasări din servicii 43900 Încasări din dobânzi 380 TVA colectată aferentă 8341 TOTAL ÎNCASĂRI (1-:52621 Cheltuieli materiale aferente 13300 Cheltuieli cu salariile 14500 Cheltuieli cu diverse 4200 Cheltuieli cu chiria 5750 Cheltuieli cu promovarea 200 Cheltuieli cu utilităţile 1000 Alte cheltuieli indirecte 213 TVA deductibilă aferentă 2121 TVA de plată trimestrial 6220 TVA de plată cumulat 6220 TVA ce se achita 3437 Impozit pe profit 2140 TOTAL PLĂŢI 46861 Sold final 46732 Din Bugetul fluxului suficiente pentru funcţionare.c. Indicatori economico-financiari Cei mai importanţi indicatori economico-financiari calculaţi pentru primul an de activitate sunt prezentaţi în tabelul următor: Tabelul 39 Denumirea Relaţia de calcul Semnificaţie indicatorului 1. Venituri VT = suma tuturor veniturilor 303700 lei totale (conform BVC) 4. CRT. Cheltuieli CT = suma tuturor cheltuielilor 204000 lei totale (conform BVC) 3. Dividende 5. Cifra de CA = cantitatea de produse 301000 lei afaceri vândută x preţul produsului 2.

merită efortul de demarare a afacerii. Chestionar . 6. Anexe Anexele la acest plan de afaceri sunt: − Anexa 6. Pragul de rentabilitate rf = Profit net ×100 Capitaluri proprii rf = 83748/83948x100 = 99. Rezultatele estimate ca fiind posibil de obţinut.2. Rentabilitatea financiară 7. adică profitul este zero.1. toate vânzările ce vor depăşi 131.000 lei vor aduce profit.77% pr = (48000 + 18000 + 8400 + 348) / 1 – (26000 + 94981 + 4836 + 3435) / 301000 = 130999 lei pr = Costuri fixe totale Costuri variabile totale 1Cifra de afaceri Având în vedere că indicatorul Pragul de rentabilitate exprimă acel nivel al vânzărilor în care veniturile din vânzări sunt egale cu costurile acestora. Pliant − Anexa 6.6.

ANEXA 6.1. TRĂIEŞTE CEL MAI FRUMOS ÎNCEPUT DOAR CU NOI! . ÎNCEPUT DE POVESTE S.L.R. S.C.

Aţi avut vreodată ocazia de a participa la o nuntă organizată de o firmă specializată? a) Da b) Nu 2.2 CHESTIONAR 1.000 RON b) Sub 30. Ce stil preferaţi pentru nunta dumneavoastră? a) Stil modern b) Stil tradiţional 9.000 – 40.000 RON 8. Ce sumă aţi fi dispuşi să alocaţi pentru nunta dumneavoastră? a) 30. Care consideraţi că este locul ideal de desfăşurare a petrecerii nunţii dvs. Aţi apela la o firmă care să vă organizeze nunta? a) Da b) Nu 7.? a) Restaurant b) Cort c) Altă locaţie 10. Unde doriţi să vă petreceţi luna de miere? a) În străinătate În ţară . Dispuneţi de suficient timp pentru a vă organiza propria nuntă? a) Da b) Nu 6. aţi rămas cu amintiri plăcute de la respectivul eveniment? a) Da b) Nu 3. Dacă da. Cunoaşteţi firme care au ca obiect de activitate organizarea nunţilor? a) Da b) Nu 4.ANEXA 6. Intenţionaţi să vă căsătoriţi în următorii 5 ani? a) Da b) Nu 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful