You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

4 XII 2011

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

II NIEDZIELA ADWENTU Ciasto adwentowe


Wskanik, Drogowskaz (ac. Indicator) tak witego Jana Chrzciciela nazwa wity Bernard z Clairvaux. Mona by to sowo traktowa jako ograniczajce, redukujce. Jednak zasadnicze znaczenie ma rozumienie, na kogo lub na co wskazywa wity Jan. Kady z nas na kogo wskazuje, do kogo si swym yciem odnosi, odsya do okrelonych wartoci i osb. Mwimy o kim, e realizuje zasady swego ojca, o innym, e jest dobrze wychowany, o innym, e przej si ideami goszonymi przez parti czy organizacj. Na co lub kogo wskazuje swymi czynami dobry lekarz, uczciwy urzdnik czy zaangaowany ksidz. Lubimy pozostawia i otrzymywa znaki wskazujce na nasz yczliwo i pami: widokwki, zdjcia, kwiaty, drobne pamitki, puszczanie sygnau na komrk, tzw. strzaki. wity Jan Chrzciciel wskazywa na Mesjasza i na Jego blisko. Dla spenienia swojej misji musia by przezroczysty. Std pokutny sposb ycia, ktry nie pozwala suchajcym go zatrzymywa si na czymkolwiek, co nie odnosio si do misji, do wskazywania. Wystpi na pustyni. Ewangelicie nie zaley na precyzyjnym okreleniu geograficznym obszaru, na ktrym dziaa Chrzciciel. Pustynia to znane z historii zbawienia miejsce objawiania si Boga. Na pustyni objawi si te Mesjasz, ktrego Duch po chrzcie w Jordanie wanie na ni wyprowadzi (Mk 1,13). Jan gosi chrzest nawrcenia. Blisko Mesjasza, wskazywana przez Jana, domagaa si odpowiedzi nawrcenia, ktrego znakiem zewntrznym byo obmycie w wodach Jordanu. Odczytanie drogowskazu, ktrym by Jan Chrzciciel, zmuszao do jasnych wyborw. Jasne wybory w czasach kompromisw i rozmazanych znacze mog by dla nas prawdziwym obmyciem. Potrzeba najpierw odnalezienia pustyni ciszy, w ktrej objawia si Bg, nawet jeli cisza bdzie brzmie wyrzutem sumienia, przypomnieniem o czyjej krzywdzie bd wiadczy o tym, e nie jestem znakiem wskazujcym na Chrystusa, lecz na antywartoci. Nie moe te zabrakn obmycia z grzechw w sakramencie pojednania. I wreszcie zgoda na przyjcie misji, powoania, ktre bdzie moim wskazywaniem na Mesjasza. Bdzie to przyjcie raz jeszcze wszystkich naszych zada, choby najprostszych, codziennych, moe od wielu lat tworzcych moj drog ycia, przy ktrej mam by drogowskazem, wskanikiem, indicatorem skierowujcym ku Chrystusowi. Jeden z moich wspbraci, kapucyn z Ameryki aciskiej, opowiada, e Adwent to czas, w ktrym w jego miasteczku ludzie odwiedzaj si, przynoszc specjalne ciasto na znak pojednania. Moe warto zainicjowa tradycj podobnych wizyt adwentowych. Wszak ciasto narodowo-papieskie, czyli kremwki, ju mamy, to moe da si ze uczyni ciasto adwentowe, sprzyjajce spotkaniu i niebanalnej rozmowie skierowanej ku wartociom. Piotr Jordan liwiski OFMCap

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 3 GRUDNIA LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 10/11 grudnia 4:00 - Olga Oko

9:00 + Mirek Szok 4:00 + Mieczysaw, Kazimierz Burzyski 5:30 + Aniela i Carl Wooczko - wnuk z rodzin
II NIEDZIELA ADWENTU - 4 GRUDNIA

8:00 + Za zmarych z rodz. Janiszewskich i Kabatw 9:30 + Felicja Stefaczyk - crka z rodzin 11:15 + Stefan Skimina w 4 rocz. m. - crka z rodzin 1:00 W intencji czonkw Koa ywego Raca 1:00 O zdrowie i opiek Bo dla Stanisawa Olchawy 1:00 + Mieczysaw Koleczko 1:00 + Barbara Olszewski i Tadeusz Olszewski 7:00 + Henryk Krawczyk - rodzina
PONIEDZIAEK - 5 GRUDNIA

5:30 - Tomasz Mikulski, Jola Lewczuk 8:00 - Edward Wajszczuk, Anna Szklarska 9:30 - Alina Zielonki, Eugenia Czaja, Zbigniew Purzycki 11:15 - kl. 5 1:00 - Albert i Elbieta Ciesielscy, Mariola Vanderest 7:00 - Justyna Sobotka, Krzysztof Stpie, Maria Mikho KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 10/11 grudnia 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - Z. Paluszek, S. Sakowski 9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach 11:15 - , M. Bieciuk, R. Kogut, J. Rakowiecki, J. Sokoowski 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

9:00 + Leonard Plaza 7:00 + Albin Derecki w 45 rocz. mierci


WTOREK - 6 GRUDNIA

- ona - crka

9:00 Za parafian 7:00 + Irena i Bolesaw Bogusz


RODA 7 GRUDNIA

- crka

6:00 + Bronisawa Parodowicz 9:00 + Wadzia Czech w 1 r. m. - kochajca rodzina 7:00 + Bogdan Michalczak i zm. z rodz. -dzieci z rodz.
CZWARTEK - 8 GRUDNIA

9:00 Dzik. za otrzymane aski 7:00 W int. Bogu wiadomej


PITEK - 9 GRUDNIA

- crka i mama

9:00 O Boe b., zdrowie i ulg w cierpieniu dla Ireny 7:00 + Felicja Stefaczyk - syn z rodzin 7:00 + Jzef Wjcik - rodzina Nita
SOBOTA - 10 GRUDNIA

Dzi na wiecu adwentowym zapona druga wieca. Przypomina nie tylko, e przeywamy drug niedziel Adwentu, ale i to, e Adwent niedugo osignie pmetek. Przypominamy, e okres Adwentu ma podwjny charakter: kieruje nasz uwag na powtrne przyjcie Chrystusa na kocu czasw oraz przygotowuje nas do wit Boego Narodzenia, podczas ktrych czcimy pierwsze przyjcie Chrystusa. Szczeglnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Msza Roratnia. RORATY
dla dorosych: dla dzieci: w rody o godz. 6:00 am i 7:00 pm w pitki o godz. 7:00 pm w soboty o godz.9:00 am

9:00 + Bronisaw Kulpa - Krystyna i Emil Filip 4:00 + Judy La Valle - Urbaniuk 5:30 + Wojciech Kustrzyk w 10 r. m. - ona z dziemi
III NIEDZIELA ADWENTU - 11 GRUDNIA

Dzieci prosimy, aby przychodziy na roraty z lampionami. Lampiony mona zrobi wasnorcznie lub zakupi w sklepiku parafialnym. W czwartek przypada uroczysto Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny. Maryja, wybrana od wiekw, by sta si Matk Syna Boego, na mocy Jego zasug zostaa poczta bez grzechu pierworodnego. Uciekajc si pod Jej obron, promy o zachowanie czystoci naszych serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus powiedzia, e bd oglda Boga. Msze w. w naszym kociele o godz. 9:00 am i 7:00 pm.

8:00 O Boe b. dla dk Antoniego Brooksa - rodzina 9:30 + Janina Stalka i zm. z rodz. Stalka 11:15 + Katarzyna Dubiel - crka 1:00 O Boe bog. i zdrowie dla Tiny z ok. urodzin 1:00 + Wadysawa Czech w 1 r. m. i + Karol Dugosz 1:00 + Tadeusz Chouj - ona i dzieci z wnukami 1:00 + Piotr Kochanek - ona z rodzin 1:00 + Stanisaw i Aniela wieca - crka z rodzin 7:00 + Za zmarych z rodziny Malisz i Paszek

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights W tym tygodniu patronuj nam:

we wtorek, 6 grudnia wity Mikoaj, biskup yjcy na przeomie III i IV wieku, ktry podbi serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwoci duszpastersk, ale take trosk o ich sprawy materialne; w rod, 7 grudnia wity Ambroy. y w IV wieku, by wybitnym biskupem Mediolanu, wspaniaym nauczycielem, ktry skutecznie zwalcza bdy arian. Promy, by jego ordownictwo byo umocnieniem dla profesorw i wykadowcw teologii. wity Ambroy jest te patronem pszczelarzy. w pitek, 9 grudnia wity Jan Diego. Indianin z plemienia Aztekw, ktry przyj chrzest. 9 grudnia 1531 roku na jednym ze wzgrz Meksyku objawia mu si Maryja w znanym i czczonym do dzi wizerunku Matki Boej z Guadalupe.

WITECZNY BAZAR PARAFIALNY Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach 10 i 11 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si z prob do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na Flea Market, rzeczy na loteri fantow, ciasta witecznego i artykuw spoywczych do kuchni. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe pod nr tel. 586-977-7267 SPOTKANIE ZE W. MIKOAJEM W przysz sobot, 10 grudnia o godz. 12:00 zapraszamy serdecznie dzieci do Sali Jana Pawa II. Dzieci najpierw spotkaj si ze w. Mikoajem, a nastpnie dla dzieci niespodzianka: pikne historie Boonarodzeniowe z rnych stron wiata opowie Story Teller. KONCERT W CAF PROWINCJA Caf Prowicja zaprasza na "Grudniowy wieczr z piosenk". Wystpi: Pawe Laskowski, Maciek Biernacki, Mundek Niwinski i ich gocie. Koncert odbdzie si w sobot 10 grudnia o godz. 7:00pm. PRZEGLD FILMOWY W czasie bazaru zapraszamy do Caf Prowincji: sobota, godz. 5:30pm Fireproof niedziela, godz. 12:30pm Nativity Story niedziela, godz. 2:30pm The Ultimate Gift niedziela, godz. 4:30pm Noel BAL SYLWESTEROWY W PARAFII Rada Parafialna zaprasza na Bal Sylwestrowy do sali Jana Pawa II. Gra bdzie zesp Melodia Trio. Cena biletw $65.00 od osoby. Bilety prosimy rezerwowa u p. Zbigniewa pod nr tel. 586-530-0500 STUDENCKA WIGILIA Studenci i instruktorzy Programu Sowiaskiego na Wayne State University zapraszaj na swoj doroczn Wigili, ktra odbdzie si w pitek 16 grudnia o godzinie 5:30 w sali parafialnej kocioa witego Floriana w Hamtramck. Rezerwacja u p. Marii Chryczyk 586-909-9014. Wicej informacji w holu kocioa. KAWIARENKA 27 listopada kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci komunijnych: rodzina Orzo, rodzina Pejas, rodzina Malanowicz i rodzina Lyjak. Dochd z kawiarenki wynis $518.00. Bg zapa!
Ofiary niedzielne z 27 listopada Ofiary z kopert $4,530.00 Ofiary bez kopert $1,356.00 II kolekta na kwiaty i dekoracje $2,673.00 Kolekta na Seminarium Duchowne $1,967.00 Donacja na remont kocioa $1,000.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

KATECHEZA DLA RODZICW I POWICENIE MEDALIKW 11 grudnia na Mszy w. o godz. 11:15am odbdzie si powicenie medalikw dla dzieci komunijnych, a po Mszy w. katecheza dla rodzicw. POMOC DLA BIEDNYCH Rycerze Kolumba przygotowali w holu kocioa wzek, do ktrego mona skada jedzenie. Zostanie ono przekazane dla najbiedniejszych naszych parafian oraz do orodkw dla bezdomnych. Wicej informacji: p. Wadysaw 586- 751-2449 REKOLEKCJE ADWENTOWE Tegoroczne rekolekcje Adwentowe odbd si w ostatnim tygodniu Adwentu: od 15 do 18 grudnia. AUDYCJE I DYSKUSJE W kad niedziel po Mszy w. o godz. 11:15am zapraszamy do Caf Prowincja na audycje poruszajce najwaniejsze moralne i etyczne zagadnienia naszych czasw. PODZIKOWANIA Rada Duszpasterska bardzo dzikuje wszystkim uczestnikom i wsporganizatorom Zabawy Andrzejkowej. Dzikujemy osobom, ktre pomogy w przygotowaniach. Szczeglne "Bg zapa" kierujemy do: Elbiety i Marka Bieciuk, Janiny Bryk, Ewy Cyrta, Barbary Fiszkiewicz, Jadwigi Janik, Magorzaty Kusnierz, Marzeny i Tomasza Lopatka, Niny Orlik, Marii i Wadysawa Szaflarskich, Grayny Tarnickiej, Danuty Tokarz. Dochd z zabawy w kwocie $5,300 zasili konto remontu dachu naszego kocioa.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa i dzieci ze Wsplnoty Razem.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska:
Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska

Rada Finansowa:
Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wodzimierz Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 619 - 9433 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Kung Fu - Rafa Nowakowski - (313) 530 - 0209 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00, 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do pitku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem; od 1 stycznia 2012 roku: od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

GRUPY i ZESPOY DZIAAJCE w PARAFII


Przedszkole Parafialne Agnieszka Ubysz (586) 883 - 4113 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452 Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Taneczny Mireczki Grupa I ( 4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561