Tajuk:Rancangan Pengajaran Harian 1 ( Mata Pelajaran Jawi Tahun 3) Nama : Nuril Huda bt.

Abdul Rahman (D20102042357)

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Tajuk

: Pelajaran Jawi : 3 Pintar : 5.4.2011 : 10.50 – 11.50 Pagi : 33 Orang : Jawi : Membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid biasa mendengar perkataan Bahasa Arab. Hasil Pembelajaran: Aras 1-Murid-murid dapat mengeja perkataan pinjaman Bahasa Arab.

Aras 2-Murid-murid dapat membaca perkataan pinjaman Bahasa Arab. Aras 3-Murid-murid dapat menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab. Kemahiran berfikir Gabungjalin :Mengecam dan mengenalpasti perbezaan ejaan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu.

:Bahasa Melayu dan Bahasa Arab. :Tulisan Jawi akan pupus sekiranya murid tidak berminat mempelajari Jawi.

Kajian Masa Depan Penerapan Nilai

:Rajin berusaha,membaca,berani dan yakin diri.

BBM :Kad Gambar,Kad perkataan,lembaran kerja. Kaedah :Soaljawab,mengecam,talaqqi mushafahah,permainan dan menulis.

Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti P&P

Catatan

Pendahuluan 3 Minit

Bacaan Doa.

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫اللهم افتح عليناحكمتك‬ ‫وانشرعلينامن خزاءنرحمتك‬ ‫.يا ارحم الراحمين‬

Guru dan murid-murid membaca doa penerang hati bersama-sama.

Set Induksi 5 minit

‫صلة‬

‫مكتب‬ ‫مسجد‬ ‫ميجا‬

-Guru menunjukkan empat keping kad perkataan kepada kelas.

Kaedah: Soal jawab

Soalan: 1.Apakah perkataan yang kamu lihat? 2.Apakah perbezaan yang terdapat pada kad tersebut?

-Guru bersoal jawab dengan muridmurid berkenaan dengan perkataan yang mereka lihat. -Guru mengaitkan perkataan tersebut dengan tajuk pelajaran hari ini. BBM: Kad Perkataan

Langkah 1 10 Minit

‫قاضى‬ ‫قرءان‬ ‫مسجد‬ ‫صلة‬ ‫ڽلجي‬

-Guru meminta lima orang murid untuk memegang kad-kad gambar di hadapan kelas.

Kaedah: Mengecam

-Guru meminta lima orang murid lain pula untuk menjawab kad-kad gambar yang dilihat.

BBM: Kad Gambar

-Guru mengulang jawapan murid.

Nilai: Patuh pada

Arahan

‫مسجد‬
Langkah 2 12 Minit

‫صلة‬
-Guru meletakkan lima kad perkataan pada papan tulis. -Guru mengeja dan membaca perkataan tersebut dan muridmurid mengikut secara kelas. -Guru meminta murid-murid menyebut perkataan mengikut kumpulan dan individu. Kaedah: Talaqqi dan mushafahah. Latih tubi. BBM: Kad Perkataan

‫ڽلجي‬ ‫قرءان‬ ‫قاضي‬

Nilai:

Memberi Tumpuan

‫صلة‬
Langkah 3 15 Minit

-Guru membahagikan murid-murid kepada dua kumpulan. -Guru meletakkan kad-kad perkataan di merata tempat/sudut di dalam kelas. -Guru-guru meminta murid –murid mencari perkataan berdasarkan gambar yang diberikan kepada kumpulan. -Kumpulan yang berjaya mencari perkataan yang betul dikira sebagai pemenang.

Kaedah: Permainan Kad Perkataan BBM: Kad Perkataan Kad Gambar Nilai: Bekerjasama

‫مسجد‬ ‫قاضي‬ ‫قرءان‬

Langkah 4 10 Minit

Menyebut dan menulis.

-Guru meminta muridmurid mengeja dan menyebut perkataan

Kaedah : Menulis

berulangkali. -Guru meminta muridmurid menulis perkataan yang diimlakkan dalam buku latihan. -Guru mengulangi perkataan yang diberi.

Penutup 5 Minit

‫مسجد‬ ‫قرءان‬ ‫ڽلجي‬ ‫قاضي‬ ‫صلة‬

-Murid-murid diminta membaca semula perkataan yang telah dipelajari.

Bulatkan ejaan yang betul: -Murid-murid menjawab lembaran kerja yang

‫صالة‬

‫صلة‬

‫صلة‬ ‫ماسجد‬

diedarkan oleh guru.

‫مسج مسجيد‬ ‫د‬ ‫قرءان‬ ‫كاضي‬ ‫ڽلجي‬

‫قراءان قرءن‬ ‫قضي‬ ‫سلج‬ ‫ي‬ ‫قاضي‬ ‫ڽالجي‬

Hasil Pembelajaran:Pada akhir pelajaran murid-murid aras 1 dapat mengeja dua daripada lima perkataan pinjaman Bahasa Arab. Murid-murid aras 2 pula dapat membaca /menyebut sekurang-kurangnya tiga daripada lima perkataan pinjaman Bahasa Arab. Murid-murid aras 3 pula dapat menulis perkataan sekurang-kurangnya empat daripada lima perkataan pinjaman Bahasa Arab. Hasil Pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan kaedah soaljawab,mengecam,talaqqi musyafahah(bacaan mengikut guru),permainan kad perkataan dan menulis. Bahan Bantu Mengajar yang digunakan ialah kad gambar,kad perkataan dan lembaran kerja. Hasil pembelajaran dapat dikesan tercapai melalui lembaran kerja yang dijawab oleh murid-murid dan melalui teknik soal jawab. Penentu Isi Kandungan Pelajaran

Mata Pelajaran :Pelajaran Jawi Topik :Perkataan Pinjaman

Unit Unit 1

Fakta Mengenal dan mengeja perkataan Arab yang dimelayukan. Mengenal,men geja dan membaca perkataan Arab yang dimelayukan. Mengeja dan menyebut perkataan pinjaman bahasa Inggeris.

Konsep/Istilah Solat,kadi,salji

Generalisasi Secara umum

Kognitif Mengecam

Psikomotor Aktiviti melekatkan kad

Sosial Aktiviti berkumpulan .

Unit 2

Masjid,quran

Menghubungk ait

Mengenalpasti,meru mus

Permainan

Aktiviti berkumpulan .

Unit 3

Glob,coklat,te ks.

Menghubungk ait.

Banding,beza,penget ahuan sedia ada.

Menampal kad,memega ng.

Kuiz.

Kekuatan : 1;Murid dapat menguasai perkataan pinjaman dengan baik. 2.Murid dapat mengeja perkataan pinjaman dengan baik.

Kelemahan : 1.Murid-murid keliru dengan ejaan yang hampir sama. 2.Murid kurang mahir dalam menulis perkataan.

Cadangan mengatasi masalah: 1Latih tubi mengenal perkataan pinjaman Bahasa Inggeris. 2.Latih tubi mengeja perkataan pinjaman Bahasa Inggeris. 3.Latih tubi membaca perkataan pinjaman Bahasa Inggeris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful