Uitgave: Maassluise Courant BV

Postbus 24, 3140 AA Maassluis • Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis
Telefoon 010 5912823 • Fax 010 5913335
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdag
in Maassluis, Maasland, Maasdijk
en Hoek van Holland.
Uitgave: Maassluise Courant BV
Postbus 24 3140 AA Maassluis • Dr Kuyperkade 28 3142 GC Maassluis
D
e

S
c
h
a
k
e
l
77e JAARGANG No. 12
8 DECEMBER 2011
Oplage 26.000
In deze krant:
De
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland, Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland, Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block, Palet
Burgemeester
aangenaam verrast
door tentoonstelling
Pagina 4
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT De Schakel
Feestelijke
receptie voor
de jubilarissen
van FNV
Bondgenoten
in de regio
Kijk ook op intratuin.nl
Intratuin ‘s Gravenzande
Monsterseweg 129, 0174-445678. Donderdag en vrijdag koopavond.
Zondag 11 december
open van 12.00 tot 17.00 uur
9 december
Vuurwerkshow!
zie www.intratuin.nl
Je liefde voor Kerst
groeit bij Intratuin
www.kruijtinterieur.nl
Wagenstraat 27 - Maassluis
Shutters op maat
ZONDAG OPEN
M
C 5 6 0
www.karwei.nl
Maassluis Elektraweg 9 De Lier Leehove 7
Van 10.00 tot 17.00 uur
AS. ZONDAG OPEN!
KEUKENSBADKAMERS
TEGELSSCHUIFWANDKASTEN
ZONDAG 11 DECEMBER 2011
GEOPEND VAN: 12.00 - 17.00 U
U vindt ons boven
Karwei op:
ELEKTRAWEG 7
MAASSLUI S
T. 010-5922411
Sluiting Stadhuis
Op woensdag 14 december 2011 zullen het stadhuis en de
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 16.00 uur
gesloten zijn i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
handgemaakte
Albért bonbons
250 gram € 4,95
praxis vlaardingen
Zevenmanshaven Oost 4 (ingang Deltaweg), Vlaardingen
gratis
*
samen met
de kerstman
met echte
rendieren
op de foto!
zat. 10/12
bij praxis
vlaardingen
en zon. 11/12
bij praxis
maassluis
* Kinderen tot 12 jaar, bij besteding van minimaal 25.-
2
5
%
keuzekorting op
één artikel
De korting geldt tegen
inlevering van deze bon
voor één artikel naar keuze,
niet geldig i.c.m. folder
aanbiedingen, op Baseline-
artikelen en andere (keuze)
kortingen of diensten.
Kijk voor de actievoorwaar-
den op praxis.nl.
Alleen geldig op 10 en 11
december 2011.
zondag 11 december open van 10-17 uur
Maassluizer Rob van der Lee
samen met Rob de Nijs op de planken
MAASSLUIS – In het
Nieuwe DeLaMar Theater in
Amsterdam vonden vorige
week zondag, 4 december 2011,
de opnames plaats van het
Knoop Gala. Daarbij stond
stadsgenoot Rob van der Lee
op de planken naast niemand
minder dan Rob de Nijs. Op
woensdag 21 december zijn
Rob & Rob om 21:15 uur op
Nederland 1 in actie te zien.
door Chrit Wilshaus
Sterker nog: Rob van der Lee en Rob
de Nijs bijten het spits af van het gala.
Eerder was in het televisieprogram-
ma Knoop in je zakdoek al te zien hoe
Rob de Nijs naar Maassluis kwam en
zijn naamgenoot in een Amerikaanse
slee meenam naar zijn studio om daar
te repeteren. Als ik bij Rob van der
Lee aanbel, doet hij de deur open,
gekleed in zijn Blues Brothers outfit,
compleet met zwarte hoed en donke-
re zonnebril, waarmee hij twee dagen
daarvoor samen met Rob de Nijs op
het podium heeft gestaan.
Dat Rob van der Lee wel degelijk over
muzikale talenten beschikt, werd ont-
dekt door United by Music. Rob: “Op
30 maart werd ik 60 en van tevoren
had ik aangegeven graag bij United
by Music mijn verjaardag te willen
vieren. Bij die gelegenheid waren
ook Saskia en Ingrid van Knoop in
je zakdoek aanwezig. Zij vroegen mij
of ik misschien zin had met de doen
met het Knoop Gala. Maar dan moest
ik wel eerst nog auditie doen. Dat heb
ik gedaan in Tolbert in de provincie
Groningen. Bij United by Music heb
ik trouwens twee jaar geleden auditie
gedaan en ben ik aangenomen.” Had
Rob van der Lee ooit kunnen beden-
ken nog eens samen met Rob de Nijs
te zullen optreden? “Nee dat niet.
“Dat kwam in het begin onwerkelijk
op mij over. Maar ik was wel gelijk
onder de indruk, toen ik hoorde dat
ze het heel professioneel wilde gaan
aanpakken met een groot orkest. Wel
ben ik trouwens vorig jaar in de win-
ter samen met mijn zus en mijn vrien-
din Annet naar een concert van Rob
de Nijs in het Luxor Theater in Rot-
terdam geweest. We hadden de hele
goede plaats en komt alles goed zien
en horen. Dat concert van Rob de Nijs
was ter gelegenheid van zijn 50-jarig
jubileum als zanger.” “Het optreden
met Rob de Nijs was heel erg leuk.
We hadden de zaal in een mum van
tijd plat. Het was ook geweldig om op
te mogen treden samen met het Me-
tropool Orkest. De presentatie van
het programma was trouwens in han-
den van Paul de Leeuw. Doordat ik
een draadloze microfoon had, kon ik
lekker over het podium heen en weer
verdwijnen.”
Mondharmonica
Muziek zit Rob van der Lee in het
bloed. Hij begint op zevenjarige
leeftijd op een plastic mondharmoni-
caatje van een dub-
beltje. “Toen mijn
ouders hoorden dat
ik daar een aan-
tal liedjes op kon
spelen, besloten ze
voor mij een echte
mondharmonica te
kopen. Later ben
ik ook daar gaan
spelen. Ik was
toen 17 en het een
aantal lessen geno-
men bij het Leger
des Heils. Dat was
toen nog aan de dr.
Kuyperkade geves-
tigd. De rest heb ik
mijzelf aangeleerd.
Ook heb ik orgel
en keyboard leren
spelen. Samen met
Jan van der Maarel
heb ik nog in de
band The Reflec-
tions gespeeld. Jan
was destijds drum-
mer in de band.”
Rob van der Lee
heeft een verstandelijke beperking.
Maar, zo zegt hij aan het eind van het
gesprek: “Je hoeft niet verstandelijk
beperkt te zijn om een beperking te
hebben. Zo kan ik goed muziek ma-
ken maar moet je me niet vragen om
een fiets te repareren en zo heeft ie-
dereen wel iets wat hij wel of niet kan.
Maar volgens mij gaat het meer om
wat je wel dan om wat je niet kunt!”
Naast dat Rob van der Lee op 21 de-
cember op televisie te bewonderen
zal zijn, verschijnt hij ook nog 19 de-
cember bij SBS6 om 19:20 uur. “ Dat
interview hebben ze na afloop van ons
optreden in Amsterdam opgenomen.
Flats voorzien van AED-apparatuur
MAASSLUIS – Een aantal
grote flatgebouwen in
Maassluis beschikt sinds kort
over AED-apparatuur.
Met een Automatisch Externe
Defibrillator kan een hart van
iemand die getroffen is door
een hartstilstand middels een
elektronische schok weer op
gang worden gebracht.
Hoe sneller een slachtoffer
geholpen wordt, hoe groter de
kans op overleven.
door Chrit Wilshaus
Afgelopen vrijdagochtend werden
de eerste twee AED-apparaten over-
handigd aan de Bewonerscommissie
en aan de Vereniging van Eigenaren
(VvE) van de Zwaluwstraatflat, in-
gang A. Het idee om in een aantal
flats in Maassluis AED-apparaten
op te hangen is afkomstig van Loek
Molmans. Behalve raadslid voor
Maassluis Belang is hij ook nog voor-
zitter van de afdeling Maassluis van
de EHBO.
Verleden jaar september ontmoette
Molmans op een reünie, gehouden op
stoomschip Rotterdam, de voorzitter
van de VvE Zwaluwstraatflat. “Hij
vertelde mij al een aantal maal aan
de gemeente te hebben gevraagd om
AED-apparatuur voor in de flat maar
steeds bot te hebben gevangen. Ik heb
hem toen beloofd, het nog eens te zul-
len vragen bij de gemeente. Maar daar
kreeg ik hetzelfde antwoord: het zit
er nu niet in. Daarom ben ik gaan na-
denken hoe ik het wel voor elkaar zou
kunnen krijgen. Daarbij dacht ik, dat
de Zwaluwstraatflat waarschijnlijk
niet de enige flat zou zijn in Maassluis,
waar men graag een AED-apparaat
zou willen hebben. Als voorzitter van
de EHBO Maassluis vond ik het aan-
schaffen van dergelijke apparaten ook
een goed idee en dus zette ik mijn pet
van voorzitter van EHBO Maassluis
op en stapte naar Maasdelta. Daar
had ik een gesprek met de toenma-
lige vestigingsmanager Joost Mayer.
Hij voelde daar wel wat voor en als
ik ook nog wat subsidie boven water
wist te halen, wilde hij best meedoen.
Ik heb toen eerst de leverancier van
die apparaten, BHV Totaal uit Lisse,
gebeld met de vraag of ik bij afname
van meerdere apparaten in één keer
kwantumkorting zou kunnen krijgen.
In Lisse bleken ze daar wel voor te
voelen. Op dat moment had ik ech-
ter nog steeds geen subsidie voor die
apparaten, die per
stuk circa 1500
euro kosten. In eer-
ste instantie wilde
ik er overigens 25
aanschaffen.”
“Daarom ben ik
naar het Fonds
Schiedam, Vlaar-
dingen en omstre-
ken gegaan”, ver-
volgt Molmans,”en
heb daar het plan
voorgelegd.” Dat
plan viel in goede
aarde. “Volgens
het fonds was dit
nu echt eens een
sociaal idee. Het
fonds zegde toe
per apparaat 1000
euro te zullen ver-
goeden. Dit wel
met de voorwaar-
den dat er per ap-
paraat in een flat
minimaal zes
mensen moesten
zijn die een der-
gelijk apparaat
kunnen beheersen en daarvoor ook
een EHBO cursus gevolgd hebben.
Daarop ben ik weer teruggegaan
naar Maasdelta en heb verteld hoe
de vlag er voor stond. Samen met
mijn contactpersoon bij Maasdelta,
Willemijn Hoogstad, ben ik diverse
Maasdeltaflats en bewonerscommis-
sies afgegaan en hebben wij gelobbyd
voor de AED-apparatuur. Dat leverde
ongeveer tien tot twaalf flats op waar
wel belangstelling bestond voor een
dergelijk apparaat.” Molmans is zeer
te spreken over de rol van Maasdelta
in het geheel. “Bovendien betaalt
Maasdelta het restbedrag van 540
euro per AED in de huurflats, de helft
in koop/huurflats, hangt ook nog eens
de apparaten op en neemt daarnaast
het onderhoudscontract van 115 euro
per jaar voor zijn rekening.”
Teleurgesteld
Zo positief als Molmans is over
Maasdelta, zo teleurgesteld is hij in
woningcorporatie Vestia. “Ik heb
hen ook benaderd om een bijdrage
te leveren aan de apparatuur maar de
aanvraag werd niet gehonoreerd. Wat
mij daarbij steekt, is dat het antwoord
van mijn contactpersoon bij Vestia,
mevrouw Erna Straathof, weken op
zich heeft laten wachten; telefoon-
tjes en e-mails van mijn kant werden
niet beantwoord.” In een e-mail laat
Straathof weten dat Vestia niet over-
gaat tot aanschaf, ‘omdat de Richard
Hollaan een appartementencomplex
is voor 55plussers met allemaal zelf-
standige woongelegenheden. Het is
geen verzorgingsflat. Daarnaast be-
treft het geen openbare ruimte. Dit is
Vestia beleid.’ Uiteraard hebben wij
contact opgenomen met Vestia maar
Straathof was dinsdagmiddag niet
bereikbaar voor commentaar.
Een van de AED-apparaten is naar
EHBO Maassluis gegaan. Molmans:
“Ondertussen hebben we circa 60
cursisten opgeleid bij EHBO Maas-
sluis. Zo’n cursus duurt twee avonden
van drie uur. Verder hebben we bij
EHBO Maassluis zelf ook nog twee
nieuwe oefenpoppen en een oefenap-
paraat aangeschaft. Dat hebben wij
overigens zelf betaald. Ik hoop eigen-
lijk dat er belangstelling ontstaat nu
voor de tweede serie apparaten. Als
ik weer een aantal aanvragen heb, ga
ik opnieuw subsidie aanvragen bij het
Fonds en doe ik wederom een beroep
op Maasdelta.”
“Sommige flats in Maassluis, dat zijn
hele grote flats, hebben nu twee AED-
apparaten. Zo heeft de Zwaluwflat er
twee, bij elke ingang één, en de Park-
hofflat heeft er ook twee. Daarnaast
hebben de drie Waterwegtorens alle
drie een apparaat. Die hangen nu ook
in de Dennendalflat, de Oleanderflat
nr. 3 en de zevende flat op de Merel-
laan.”
In tegenstelling tot wat een krant afge-
lopen zaterdag vermeldde, is het niet
zo dat in de drie Componistenflats
aan de Richard Hollaan geen interes-
se zou bestaan voor AED-apparatuur.
“De bewonerscommissie is natuurlijk
wel positief en zij zullen het zeker ook
aankaarten in hun overleg met Vestia
deze week”, weet Molmans.
Mochten er nog meer bewonerscom-
missies of VvE’s geïnteresseerd zijn
in het AED-project, dan kunnen zij
via de e-mail contact opnemen met
Loek Molmans. Zijn e-mailadres is:
loek.molmans@orange.nl.
Willemijn Hoogstad (Maasdelta) en Loek Molmans (EHBO) overhandigden het eerste AED-
apparaat aan de Bewonerscommissie van de Zwaluwstraatflat. Foto Roger van der Kraan.
Rob van der Lee komt 21 december op televisie bij het Knoop Gala. Foto Roger van der Kraan
Ledkerstboom
MAASSLUIS – De kerstboom
van de gemeente zal dit jaar
worden voorzien van ledver-
lichting.
Wethouder Milieu Huub Eitjes
liet dinsdagmiddag bij een pers-
gesprek van het college weten blij
te zijn met de duurzame kerst-
boom.
Blankenburgtunnel
komt er
Pagina 6
Leven in ‘De Brouwerij’…
Maassluise uitgeverij
viert eerste lustrum
Pagina 16
KERKDIENSTEN
MAASDIJK
HOEK VAN HOLLAND
NAALDWIJK &
VLAARDINGEN
kerken weekenddiensten
8 DECEMBER 2011
PAGINA 2
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE MAASSLUIS
Grote Kerk, Hervormd
Zondag 11 december
10.00 uur: kandidaat A. L. de Kwaads-
teniet, Rotterdam, 3e Advent;
19.00 uur: ds. D. Siebelink, Reeuwijk.
Zondag 11 december
3e Zondag van Advent
Immanuëlkerk
10.00 uur: ds. W. Barendrecht.
19.00 uur: ds. C. van Velzen, Lely-
stad, zondagavondzangdienst.
Koningshof
10.00 uur: ds. G. van Dijk.
Voor meer informatie kijk op onze
website: www.pknmaassluis.nl.
DrieMaasHave
Zondag 11 december
13.30 uur Geen opgave ontvangen.
CHRISTELIJKE
GEREFORMEERDE KERK
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 11 december
11.00 uur ds. M. J. Kater, Heilig
Avondmaal.
16.30 uur ds. M. J. Kater, Nabetrach-
ting op het Heilig Avondmaal.
Er is kinderoppas tijdens de morgen-
dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,
tel.: 010-5922225
(of via: www.cgkmaassluis.nl)
NEDERLANDS GEREFORMEERDE
KERK
De Kern, P.C. Hooftlaan 12
Zondag 11 december 2011
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,
Maassluis
Precat : groep 7 en 8 tijdens de dienst
Voor de kleine kinderen van 0 tot 5
jaar is er oppas tijdens deze dienst.
Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld
010-5903911, pieter.kleingeld@ka-
belfoon.nl. Of via internet: www.ng-
kmaassluis.nl
GEREFORMEERDE KERK
VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1
Zondag 11 december
09.30 uur ds. A. S. de Vries.
16.30 uur ds. G. E. Messelink.
Tijdens de morgendienst is er kinder-
oppas.
De diensten worden gehouden in Het
Kompas, Ibisstraat 1, Maassluis.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.maassluis-gkv.nl.
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Eredienst, elke zondag om 09.30 uur
in de plaats van samenkomst Linde-
ijerstraat 5 in Schiedam-Noord.
Inlichtingen bij de heer B. v.d. Toor-
ren plaatselijk contactadres tel. 010-
5912102.
JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217
Vergadertijden:
Zondag aanvang 10.30 uur.
Dinsdag aanvang 19.30 uur.
Iedereen is welkom.
Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTE
MAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 11 december
10.00 uur: voorganger H. Niemeijer.
Iedereen van harte welkom!
MARANATHAKERK
EVANGELISCHE GEMEENTE
MARANATHA
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608
www.egma.nl
Maranathakerk is een kerk in bewe-
ging: ongedwongen, eigentijds, laag-
drempelig en enthousiast. Een plek
waar iedereen zich thuis mag voelen
en waar mensen vanuit Gods liefde
hoop en herstel ontvangen.
Elke zondag om 10.00 uur ben je van
harte welkom. Zondag 11 december
zal Richard Houmes spreken.
Voor de basisschoolkinderen is er
Kinderkerk. Ook voor de kleintjes
onder de 4 jaar is er opvang.
Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-63
3142 CJ Maassluis
Zaterdag 10 december
13.30 uur Jeugdclub De Nieuwe Brug
Zondag 11 december
9.15 u Bidstond
10 uur Samenkomst o.l.v. envoy R.
Vermeij
Maandag
11.30 – 15.00 u. Open Huis
13.00 – 15.00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15.00 u. Open Huis
Donderdag
14.00 uur weer senioren club
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis
13.00-15.00 u. Kledingwinkel
Inl: 010 -5912715
U bent tijdens al deze activiteiten van
harte welkom.
CHRISTENGEMEENTE MAASSLUIS
‘HET LEVENDE WOORD’
Komende zondag komt onze ge-
meente weer bijeen in de Kardinaal
Alfrinkschool aan de Dr. Jan Schou-
tenlaan 3 te Maassluis. Om 09.45 uur
is de zaal open en staat de koffie klaar.
Om 10.00 uur begint de samenkomst.
U bent van harte welkom.
PROTESTANTSE GEMEENTE
MAASLAND I.W.
Zondag 11 december
Derde Advent
Viering Heilig Avondmaal
Oude Kerk
10.00 uur ds. B. W. J. de Ruyter.
Singelhof
10.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw.
Oude Kerk
19.00 uur ds. S. Tj. van der Hauw,
voortzetting & dankzegging.
PINKSTERGEMEENTE KOM EN ZIE
ROTTERDAM
Hoek Boezemweg / Gerdesiaweg
Rotterdam
Zondag 11 december
10.30 uur Geen opgave ontvangen.
Eventueel aanvullende informatie
www.komenzie.nl, tel. 010-4115450.
R.K. PAROCHIE DE GOEDE HERDER.
DEELGEMEENSCHAP H.H.
ANDREAS PETRUS EN PAULUS,
MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-
kerk: Andreasplein 1 3144 PL Maas-
sluis. Parochiesecretariaat: Andreas-
plein 1, 3144 PL : tel. 5912080.
Bereikbaar: maandag, donderdag en
vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00
uur.
E-mail: secretariaat@appp.nl
Parochiesite: www.appp.nl
Giro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie
“Gaudete” Derde zondag van de Ad-
vent: Jesaja 61:1-2a + 10-11; uit Lucas
1: 46-50 + 53-54; 1 Tess. 5 16-24; Jo-
hannes 1,6-8 +19 -28.
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 10 december: 19.00 uur:
Woorddienst met zang. Voorganger is
de heer Cobben. Intentie: Wilhelmus
Roeters. Inzameling Voedselbank
(zie mededelingen).
Zondag 11 december: 9.30 uur:
Woord- en Communiedienst m.m.v.
het jongerenkoor “To Be Continued”.
Tijdens deze viering is er kinderne-
vendienst (zie mededelingen). Voor-
ganger is de heer Cobben. Misinten-
ties: Wilhelmus Roeters: Ans Valk;
Jan Gordijn; Anton Sanders; Marga-
retha van Zessen-van der Lely; Ma-
ria Salomé Tavares; Koos van Mil.
Inzameling Voedselbank (zie mede-
delingen).
Maandag 12 december: 9.00 uur Lau-
den.
Donderdag 15 december: 9.00 uur
H. Eucharistie. Voorganger is pastor
Biesjot.
DrieMaasHave
Zondag 11 december: 13.30 uur: Ou-
derenviering. Voorganger de heer
Cobben.
Tweemaster
Dinsdag 13 december: 14.30 uur:
Ouderenviering, voorganger pastor
Biesjot. Misintenties: Koos van Mil;
Piet Persoon; Louis Gram.
Kloosterkapel
Woensdag en Vrijdag: 9.00 uur Lau-
den.
Basiliek St. Liduina en O.L. Vrouw
Rozenkrans Schiedam
Woensdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
Vrijdag: 8.30 uur H. Eucharistie.
H. Hart van Jezuskerk Schiedam
Woensdag: 9.30 uur H. Eucharistie.
MEDEDELINGEN
BHVers
Tijdens alle zondagvieringen zijn er
twee BHV- ers (bedrijfshulpverle-
ners) aanwezig.
Kindernevendienst
Zondag 11 december is het de 3e Ad-
vent. Tijdens de viering is er kinder-
nevendienst. We gaan luisteren naar
het verhaal van Johannes, maar wat
heeft dat met een ster te maken??
Kom jij ook luisteren
Inzameling voedselbank
Op zaterdag 10 december en zondag
11 december voor en na de viering
doen ook wij weer mee aan de ge-
zamenlijke actie van de kerken van
Maassluis voor de voedselbank. U
kunt helpen met b.v. levensmidde-
len die nog een tijdje houdbaar zijn,
producten voor persoonlijke hygiëne,
babyvoeding etc.
Zaterdag 10 december kunt u ook
inleveren van 10.30-13.30 uur bij de
Bibliotheek aan de Uiverlaan.
Amnesty International
Zondag 11 december staat er na de
viering weer een verkoopstand van
amnesty international in de nartex.
Adventsactie voor een aggregaat in
’n kraamkliniek in Douala
Kameroen
Dit jaar sluiten wij ons aan bij de Ad-
ventsactie voor een aggregaat in ’n
kraamkliniek in Douala Kameroen.
Tijdens de komende advent periode
zal er in het weekend van 17/18 de-
cember nogmaals hiervoor gecol-
lecteerd worden. Wij bevelen u van
harte deze actie aan en kijkt u voor
uitgebreide informatie op het mede-
delingenbord en de website. Als u uw
bijdrage liever per bank overmaakt
dan kunt u dit doen op rekeningnum-
mer 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie,
Den Haag o.v.v. aggregaat. De Pasto-
raatsgroep.
Woorddienst en
Woord- en Communiedienst
Op zaterdag 10 december is er een
Woorddienst (u kunt uw persoonlijke
intentie voor de viering in het boek
noteren) en op zondag 11 december is
er een Woord- en Communiedienst.
In beide vieringen zal de heer Cobben
voorgaan.
Op pad met de goede herder
H. Lukaskerk: 13 december 20.00
uur: informatie en bezinning over
het evangelie van Marcus o.l.v. pastor
Koeleman.
St. Jan de Doper Visitatiekerk: 13 de-
cember 14.00-15.30 uur: Leesgroep
behandelt de Doornse Catechismus
o.l.v. pastor Meijer. Opgeven via se-
cretariaat, Telefoon: 010-5912080 of
via centraal e-mailadres: geloofsver-
dieping.parochiedegoedeherder@
hotmail.nl. De brochure staat in de
infomolen in de nartex van de kerk.
Werkgroep Geloofsverdieping:
Dichter bij Marcus
Op dinsdagavond 13 december wordt
al weer de derde activiteit gehouden
van onze nieuwe parochiële werk-
groep: Dichter bij Marcus is het
thema van deze avond. Het komend
kerkelijk jaar staat tijdens de week-
endvieringen de evangelist Marcus
centraal. Elke zaterdag/zondag krij-
gen we een fragment te horen, maar
wat is kenmerkend voor dit evangelie
in zijn geheel? Wie is Marcus, wat
is zijn verhaal, waar legt hij accen-
ten, welke kant van Jezus’ optreden
belicht hij meer dan de andere evan-
gelisten? En nog belangrijker… hoe
dragen we de boodschap van Marcus
over en wat nemen wij mee als inspi-
ratie voor onderweg? U wordt van
harte uitgenodigd om met ons mee
op pad te gaan deze avond, in het
voetspoor van deze evangelist. Pas-
tor Kees Koeleman begeleidt ons. De
avond wordt gehouden in de H. Lu-
caskerk te Vlaardingen, Hoogstraat
26, aanvang 20.00 uur. Er wordt een
vrijwillige bijdrage van u gevraagd.
Indien u met de auto komt kunt u
gratis parkeren aan de Hoflaan (oude
kermisterrein). De Lucaskerk is be-
reikbaar met buslijn 56, 57 en 127. U
kunt zich opgeven liefst via e-mail:
geloofsverdieping@goedeherderpa-
rochie.nl of via het secretariaat van
uw deelgemeenschap.
Parochiesecretariaat
WEEKENDDIENST
HUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraal
telefoonnummer voor de spoedgeval-
lendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de Centrale
Huisartsen Post Nieuwe Waterweg
Noord.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een dringende medische
klacht heeft, die niet tot de volgende
werkdag kan wachten.
Wanneer uw klacht wel kan wachten,
belt u op de eerstvolgende praktijk-
dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENST
TANDARTSEN
In de avond en in het weekend is de
dienstdoende tandarts te bereiken
via één centraal nummer: 0900-
8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellen
wanneer u een ernstige tandheelkun-
dige klacht heeft, die niet tot de vol-
gende werkdag kan wachten. Wan-
neer uw klacht wel kan wachten, belt
u op de eerstvolgende praktijkdag uw
eigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
Overdag: apotheken in Maassluis
open van 08.00-18.00 uur.
De Rijnmond Apotheek Schubertlaan
1, tel. 010-5912209) is op werkdagen
geopend van 08.00 tot 19.00 uur en
op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordt door-
geschakeld naar regionale dienst-
apotheek.
WEEKENDDIENST
VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.
Loura van Hees-Spijker of Iris
Lensveld, tel. 010-5922816; 06-
22245541, b.g.g. 010-2493000.
Verloskundige Praktijk Maassluis,
K. van Wijngaarden, K.T.M. Kou-
wenhoven en J.A. van Dalen, tel.
010-5914380; 06-54937040, b.g.g.
010-8939393 vervullen voor de eigen
praktijk weekenddiensten.
WEEKENDDIENSTEN
DIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrijdag
8.30-19.30 uur voor dierenkliniek
Maassluis en dierenkliniek “De Pol-
der.
Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleen
dierenkliniek “De Polder”.
Voor spoedgevallen ‘s avonds en in
het weekend kunt u bellen:
Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-
5914470 of Dierenkliniek de Polder,
tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-
der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-
5920696.
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur
do 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’s
nachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdag
van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voor
vragen en informatie op het gebied
van zorg en welzijn. Voor spoedgeval-
len is Careyn Contact 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Tevens
is Careyn te bereiken via email: con-
tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN 033-4630566, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabetes
(24 uur per dag, ‘s nachts alleen in
geval van nood) en over de producten
en diensten van de
Diabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk
Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.
5914499.
Het AMW biedt hulp bij psychosoci-
ale problemen o.a. Relatie- en opvoe-
dingsproblemen, verwerkingsproble-
men (bijv. echtscheiding, overlijden,
seksueel misbruik, mishandeling)
angst- en spanningsklachten, asserti-
viteitsproblemen, problemen rondom
homoseksualiteit, problemen op het
werk of op school, problemen met
maatschappelijke organisaties. Kort-
om het AMW is er voor personen die
problemen hebben met zichzelf en/of
met het functioneren in hun sociale
omgeving. Naast individuele-, (echt)
paar- en gezinsgesprekken, kan men
deelnemen aan groepen/cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk
op kantoor aan de Veerstraat aanmel-
den voor AMW hulpverlening van
maandag tot en met vrijdag tussen
09:00 – 10:30 uur. De hulpverlening
is gratis en een verwijsbrief is niet
nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal
Raadsliedenwerk voor hulp en ad-
vies m.b.t. sociale wetgeving, be-
zwaarschriften, aanspraak maken
op regelingen en voorzieningen. Het
telefonisch spreekuur van de Sociaal
Raadslieden is op maandag, dinsdag
en woensdag tussen 12:00 – 13:00
uur. Ook kunt u een afspraak maken
via de receptie van maandag tot en
met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedei-
sende gevallen een maatschappelijk
werker bereikbaar via de algemene
hulpcentrale, telefoonnummer 010-
4763944.
SENSOOR:
DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323
of 0900-0900-0767.
Ook u kunt chatten of mailen
Info: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE KERK
MAASDIJK
Zondag 4 december
Het Kruispunt
09.30 uur: Ds. A. Westerdijk (Vlaar-
dingen), 2e Advent + koffiedrinken.
De Hoeksteen
09.30 uur: Ds. G. van Dijk (Maas-
sluis), 2e Advent + koffiedrinken,
tevens jeugdkerk.
De Hoeksteen
19.00 uur: Ds. B. Schoone (Poeldijk).
Kijk voor meer nieuws op www.pro-
testantsekerkenmaasdijk.nl.
VERENIGING VRIJZINNIG
PROTESTANTEN AFD. MAASDIJK
De diensten worden gehouden in ons
gebouw aan de Maasdijk 40, zondag-
morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLAND
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 4 december 2e Advent
11.00 uur Woord-/Communieviering
m.m.v. Parochiekoor. VOLT groep.
HEENWEG
PAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 4 december 2e Advent
09.30 uur Woord-/Communieviering
m.m.v. Parochiekoor. VOLT groep.
HOEK VAN HOLLAND
EVANGELISCHE GEMEENTE
DE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om
10.00 uur en worden gehouden in
wijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-
torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 4 december
Spreker: G. J. Pellikaan.
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Voorheen Evangelische Gemeente
Parousia Naaldwijk.
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwer-
dalaan 54-56, Naaldwijk.
Aanvang 10.00 uur.
Zondag 4 december
dhr. R. Wassens.
VLAARDINGEN
KERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.
010-4748419
Zondag 4 december
9.30 uur en 11.30 uur Geen opgave
ontvangen.
MARANATHA KERK
Prof. Mekelstraat 255 Vlaardingen
West
Iedere eerste zaterdag van de maand
Indonesische samenkomst.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2
Minder dringende meldingen voor Politie of
uwbuurt agent (lokaal tarief) 0900- 8844
WijkteamMaassluis Oost
Jan Voorham - Sluispolder-Oost en Sluispolder-West (wijk
Sluispolder en verspreide huizen)
Hans Stoopman- Binnenstad Oost (wijk Sluispolder, Traan-
schuurpolder en Kapelpolder)
Leen Borsboom - Verto, Bomendal en Bloemenbuurt (wijk
Dijkpolder)
WijkteamMaassluis West
Stanley Ramsaran - Componistenbuurt, Koningshoek, Dijk-
polder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)
Bert Notenboom - Vogelbuurt enBurgemeestersbuurt (wijk
Burgemeesterswijk)
Haci Tarhan - Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijk Steen-
dijkpolder en Molenbuurt)
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844
Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,
tel. 0900-8844.
Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETE ZORG THUIS
Het centrale meldpunt voor Zorg Thuis in het Westland en
Midden Delfland van Zorginstellingen Pieter van
Foreest en Zorgkring Westland is: 0900-7773536
ENECO
Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam
Klantenservice: tel.: 0900-0201 (euro 0,10/min)
Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555 (gratis)
www.eneco.nl. Storing dienen te worden doorgegeven aan
Stedin (een onderdeel van de Eneco Groep) via het Natio-
naal storingsnummer gas enstroom tel.: 0800-9009(gratis).
STEDIN
Netbeheerder voor gas en electriciteit.
Klantenservice tel. 0900-1426 (lokaal tarief).
Storingen in stroom- en gastoevoer dienen te worden door-
gegeven via het Nationaal storingsnummer gas en stroom,
tel. 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat 30, Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk
I www.caiway.nl, E info@caiway.nl

Voor het aanvragen van informatie, technische vragen
of storingen kunt u contact opnemen met het servicenum-
mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via
088 2249 111 (lokaal tarief).
MAASDELTA MAASSLUIS
Algemeen telefoonnummer..................... ...010-5930430
Telefoonnummer voor klachten ..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur ....... 010-5916741
KLACHTEN LUCHTVERVUILING
EN GELUIDSHINDER (meldkamer DCMR 24 uur
per dag ........................................................010-4733333
PATIENTEN BELANGEN VERENIGING
MAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemen met of over de
gezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,
3140 AJ Maassluis.
CAREYN
Careyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragen over onze diensten en het aanvragen van
thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen en in-
formatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,
3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,
3155 VS Maasland.
Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open van maan-
dag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
THUISZORG BUURTZORG
Voor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-
straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.
Informatie: tel. 06-53552626.
STICHTING GOUWE ZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-
zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-
Noord (kruiswerk en gezinsverzorging) 24-uur per etmaal
inzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-
den, verpleeghulpen en gezinsverzorgenden/
-helpenden.
24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
NIEUWE WATERWEG
Buro Algemeen Maatschappelijk Werk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499
Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemen o.a. Re-
latie- en opvoedingsproblemen, verwerkingsproblemen
(bijv. echtscheiding, overlijden, seksueel misbruik, mis-
handeling) angst- en spanningsklachten, assertiviteitspro-
blemen, problemen rondom homoseksualiteit, problemen
op het werk of op school, problemen met maatschappelijke
organisaties. Kortom het AMW is er voor personen die pro-
blemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in
hun sociale omgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en
gezinsgesprekken, kan men deelnemen aan groepen/
cursussen.
U kunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan de
Veerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening van maan-
dag tot enmet vrijdag tussen09:00 – 10:30 uur. De hulpver-
lening is gratis en een verwijsbrief is niet nodig.
Tevens biedt MDNW het Sociaal Raadsliedenwerk voor
hulp en advies m.b.t. sociale wetgeving, bezwaarschriften,
aanspraak makenop regelingenenvoorzieningen. Het tele-
fonisch spreekuur van de Sociaal Raadslieden is op maan-
dag, dinsdag en woensdag tussen 12:00 – 13:00 uur. Ook
kunt u een afspraak maken via de receptie van maandag
tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen een maat-
schappelijk werker bereikbaar via de algemene hulpcen-
trale, telefoonnummer 010-4763944.
KRAAMZORG
Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdens de
thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iedere werk-
dag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden via Careyn
Kraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 99 99.
Wij adviseren u om dit tussen de tiende en zestiende week
van de zwangerschap te doen.
Voor assistentie tijdens de bevalling of bij thuiskomst
uit het ziekenhuis belt u Careyn Kraamzorg Bevalling en
Thuiskomst, 088 - 123 99 11.
‘MOEDERS VOOR MOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”
kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade
112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgers met:
- informatie en advies;
- emotionele en practische ondersteuning.
Elke 1e donderdag van de maand is er mantelzorg-inn.
Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis
Telefoon: 06-51694076
Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
ARGOS THUISZORG
Altijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoonlijke
verzorging, verpleging, individuele begeleiding, dagver-
zorging en dagbehandeling, aanpassingen in huis, perso-
nenalarmering en verpleeghuiszorg aan huis voor senioren
in Maassluis. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 30 00,
mail naar dtz@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informa-
tie op www.argoszorggroep.nl.
ARGOS ZORGGROEP
Een warm onthaal in een professionele omgeving.
Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJ Maas-
sluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: tweemaster@argoszorg-
groep.nl. Voor zorgcentrumzorg, aanvullende verpleeg-
huiszorg, kortdurende opname, palliatieve zorg, dagver-
zorging en dagbehandeling. Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave: Stadsmolen 101, 3146 CT Maassluis,
tel. 010 - 592 34 88, mail: dmh@argoszorggroep.nl.
Voor psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg,
somatische reactivering, ziekenhuisverplaatste zorg, cri-
sisopname, vakantieopname en psychogeriatrische dag-
behandeling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.
ARGOS EROPUIT
Blijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische, recrea-
tieve en culturele uitstapjes voor zelfstandig wonende se-
nioren in Maassluis en Maasland. Wie lid wordt, ontvangt
de Argos ErOpUit pas entweemaandelijks de Argos ErOpUit
krant. Bel tijdens kantooruren naar 010 - 409 13 31, mail
naar argoseropuit@argoszorggroep.nl of kijk voor meer
informatie op www.argoseropuit.nl.
OPROEPCENTRALE
Voor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voor lang-
durig zieken en gehandicapten, ouderen met behoefte aan
psychosociale ondersteuning, ouderen met geheugenpro-
blemen/dementie, kinderenen(jong)volwassenenmet een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen die
begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis-
of tandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tijdens
kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail naar oproepcen-
trale@argoszorggroep.nl of kijk voor meer informatie op
www.argoszorggroep.nl.
VOORLICHTING OVER BORSTKANKER
Werkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en
010-5915731 (alléén overdag)
ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDING EN
p/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voor verzoek-
platen: donderdagavond tel 010-4742222, toestel 401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwoners van Maassluis bestaat de mogelijkheid om
bij ernstige problemen van financiële aard of schuldsitua-
ties hulp in te roepen van het Project Schuldhulpverlening
in het stadhuis. Voor meer informatie:
tel. 010-5931550, iedere werkdag van 11.30-12.30 uur.
Inloopspreekuur: dinsdag 9.30-11.30 uur.
Ingang: sociale dienst.
AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERK-
GELE GENHEID (VOORMALIGE SOCIALE DIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
tel.: 010-5931935.
Telefonisch spreekuur van 11.30 tot 12.30 uur.
Spreekuur volgens afspraak. Het maken van een
afspraak dagelijks van 08.00 tot 12.30 uur of via het
telefonisch spreekuur.
AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)
WERKGROEP ,,WESTLAND’’
Postbus 79, 2670 AB Naaldwijk,
Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00 uur op
De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:
tel. 0174-628870 (Peter).
STICHTING KORRELATIE
Voor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psychische
en psychosociale problemen.
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 18:00.
0900 – 1450 (15 ct/pm)
Mailen kan 24 uur per dag naar vraag@korrelatie.nl
Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.kor-
relatie.nl
SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijven
wonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,
ontmoetingsplekken en activiteiten.
Ontmoetingscentrum De Vloot
De Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.
Ontmoetingscentrum De Vliet
Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.
Tel.nr. 010-5915000
TELEFONISCHE HULPDIENST
Telefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale nood:
tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht) of
schrijf postbus 122, 2690 AC ‘s-Gravenzande.
V.B.O.K.
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.
Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwangerschap
en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scho-
lenenverenigingen. Ervanuitgaande, dat de mens vanaf de
conceptie beschermwaardig is.
V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800 AN Amers-
foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en
nacht bereikbaar). Postbank: 2585780.
MEE Zuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151 - www.meebijdehand.nl
De consulenten van MEE geven informatie, advies,
ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ont-
wikkelingsachterstand of een chronische ziekte. MEE on-
dersteunt ook initiatieven van (groepen) ouders en
verzorgt een cursusaanbod op maat. Op verzoek
verzorgt MEE voorlichtingsbijeenkomsten.
De website www.meebijdehand.nl heeft uitgebreide infor-
matie over alles wat te maken heeft met (het leven met)
beperkingen.
VLIETLAND-ZIEKENHUIS
Maassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206
Algemeen ...................................................010-5921822
Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam
Algemeen .................................................010-893 93 93
Afspraken polikliniek ...............................010-893 00 00
Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAAR D.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg 555, Schiedam
Postbus 173, 3100 AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddag van14.00-16.00 uur; donderdagoch-
tend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur.
Op het parkeerterreinvanKoningshoek bij het postkantoor.
RODE KRUIS, afd. Welfare
Kontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;
mevr.Nieuwboer; tel. 010 5919429
VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedt de Stich-
ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.
Vrijwilligers van de stichting ondersteunen cliënten en hun
familieleden. Informatie: 06 – 124 71 661.
AMIVEDI
Opsporingsdienst voor dieren, Westland,
tel.: 010-4342068.
GGD NIEUWE WATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,
Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
ASVZ Zuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedt wonen en dienstverlening op maat in Maassluis (De
Luit), Vlaardingen (Nooitgedacht) en Schiedam
(De Blijhof), zowel permanent (24 uurs opvang in
groepen) als kortdurend (ind. begeleiding of noodopvang
en logeren) aan mensen met een verstandelijke handicap.
Tel.: 010-5925784 of manager M.J. Simons, tel. en fax: 010-
4263765 of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767
Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171
Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244
STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)
Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psychia-
trische en/of psychosociale problematiek, die zo zelfstan-
dig willen (blijven) wonen.
Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-
schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-
sion, hulp bij financiële problemen (budgetbegeleiding en
budgetbeheer), begeleid werken en reïntegratie. Stoed is
werkzaam in de regio Nieuwe Waterweg Noord.
Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.
Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .
Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nl
Postadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE
VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaar voor die-
ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis
en Maasland (Gem. Westland). De ambulance is bereikbaar
onder nummer 06-51166899.
De dierenambulance maakt onderdeel uit van het dierente-
huis (asiel) te Vlaardingen.
Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht en
verzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-
vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naar
specialis tische opvangpunten. Voor het opvangen van de
dieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-
meenten Vlaardingen-Maassluis en Maasland.
noteren
Kerstmarkt
in de Immanuelkerk
Op zaterdag 10 december 2011 wordt
in de Immanuelkerk een kerstmarkt
gehouden. Er zijn diverse stalletjes
met tweedehands kerstartikelen.
Kerstkaarten die de creaclub gemaakt
heeft, ook andere leuke kerstartikelen
die de creaclub gemaakt heeft zijn te
koop. Zoals zelf gemaakte houten
kaarsenstandaards. Ook glasplaat-
jes met kerstfiguur erin gegraveerd
en een zelfgemaakte kerststal. Een
kalender 2012 met foto’s van de ge-
brandschilderde ramen is te koop.
Een pop die is aangekleed mag u een
naam geven. Ook is er een loterij met
kleine prijzen.
Ook voor de inwendige mensen is ge-
zorgd. Koffie en thee met wat lekker
erbij. Chocolademelk met slagroom.
Zelfgemaakte erwtensoep en toma-
tensoep.
Wanneer:10 december 2011
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.
Waar: Immanuelkerk, Lange
Boonestraat 5. U bent van harte wel-
kom.
Zondagavondzang
Zondag 11 december a.s. om 19.00
uur is er weer een zangdienst in de
Immanuelkerk te Maassluis.
Voorganger is Ds. Kees van Velzen
uit Lelystad. Thema: “Gebedsverho-
ring?”.
Muzikale medewerking verleent het
Groot Nederlands Mannenkoor o.l.v.
Gezinus Veldman. Dit koor bestaat
uit 175 enthousiaste zangers, afkom-
stig uit alle windstreken van ons land.
Het prachtige Seifert-orgel wordt be-
speeld door de bekende organist Ar-
jan Breukhoven. Er is weer veel sa-
menzang van bekende liederen. Voor
een liturgie wordt gezorgd. Iedereen
is van harte welkom.
Werkgroep Zondagavondzang.
ZinInZondag
bij de Vrijplaats voor Zingeving
NPB Maassluis
Locatie: Het Witte Kerkje aan de
Constantijn Huygensstraat 1.
Datum zondag 11 december 2011
Aanvang 10.15 uur; afronding onge-
veer 12.00 uur.
Samen onderzoeken we aan de hand
van eigen voorbeelden en ervaringen
naar antwoorden op de vraag: ‘Heeft
het leven zin?’
Een ZinInZondag-Ontmoeting heeft
het karakter van een filosofisch café
met ruimte voor spiritualiteit.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.
Kosten voor deelname: 6,-.
Gespreksleider is Maja Nieuwenhuis-
den Dulk.
Info.: npb-maassluis@kabelfoon.net
of 010-4260756 of 06-29267305.
www.vrijzinnigmaassluis.nl
Candelightdienst
Leger des Heils
Op zondagmiddag 18 december is
er in het Leger des Heils een sfeer-
volle candlelightdienst, De dienst
begint om 16:00 uur.
Er zal veel worden gezongen. Me-
dewerking word verleend door een
brassensemble van het Leger, en
het projectkoor Christmas Gospel
Maassluis.
Dit koor, bestaande uit mensen van
binnen en buiten het Leger, heeft de
afgelopen weken hard gewerkt om
een gevarieerd kerstprogramma in
te studeren. Naast het luisteren, zul-
len we ook veel zelf zingen.
Na afloop is er iets te drinken met
iets lekkers erbij. Het koor en de
middag staan onder leiding van Je-
roen Herben.
Adres: Noordvliet 61, tel; 010-
5912715,
korps.maassluis@legerdesheils.nl.
Website:www.
legerdesheils-korps-maassluis.nl
Kerkradio
Maassluis
Kanaal 2 Aanvang 18.45 uur
Voor de uitzending van woensdag
14 december is het volgende pro-
gramma samengesteld.
1. Opening:
“Wanneer de schemer valt”
2. Psalm 119
3. Op U mijn Heiland blijf ik hopen
4. Over heel de wereld
5. Meditatie n.a.v. 1 Corinthiërs
15:58
Thema: ‘Vergeefse moeite ? ’
6. Geest van hierboven
7. Blijf hem maar trouw
8. De jarigen
9. Bruidsparen
10. Sluiting:
Voor de volgende uitzendingen kunt
u verzoeknummers aanvragen tot
vrijdag 16 december a.s.
John Post, Fenacoliuslaan 16, tel.
010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)
Goed gedaan!!
Op zondag 11 december is er een
nieuwe Impulsdienst in Het Kruis-
punt in Maasdijk.
Deze dienst begint om 10.00 uur en
de voorganger is ds. H. M. Habekotté.
Muzikale begeleiding is in handen
van A5 en het thema voor deze mor-
gen is: Goed gedaan!
De kinderen kunnen deze dienst de
zakjes (die zij in de zendingsdienst
op 6 november gekregen hebben) met
hun verdiende geld erin inleveren. De
opbrengst is bestemd voor de Arabi-
sche Wereld Zending om harddisks
aan te schaffen voor de Arabische
werkers om Bijbels materiaal op te
zetten.
Het belooft weer een inspirerende
dienst te worden, waarvoor we u en
jou van harte uitnodigen: zondag 11
december om 10.00 uur in Het Kruis-
punt. Wees welkom!!
Koffieochtend
U bent van harte uitgenodigd voor de
komende koffieochtend! Voor deze
koffieochtend wordt iedereen uitge-
nodigd om zijn of haar favoriete ge-
dicht mee te nemen. Na de voordracht
van de meegebrachte gedichten kun-
nen we met elkaar hierover van ge-
dachten wisselen. We hopen op een
gezellige ochtend met elkaar! U bent
van harte uitgenodigd op: donderdag
8 december. Vanaf 10.00 staat de kof-
fie klaar en bent u van harte welkom
in het Kompas, Ibisstraat 1.
Namens de gemeente van de Geref.
Kerk vrijgemaakt
Janny, Fenneke, Stientje & Ammie
Voor inlichtingen kunt u bellen: 010-
5925637.
Pet
Dat de goochelaar niet goed was,
bleek tijdens zijn show al gauw.
Toen hij een konijn uit de
hoge hoed wilde toveren,
kwam de aap uit de mouw.
Jaap van Oostrum
Intrede- en
bevestigingsdienst
Zondagmiddag 11 december vindt
om 15.00 uur de bevestiging van de
nieuwe predikant in Maasdijk, ds.
L.C. van der Eijk, plaats.
De intrede en bevestiging is om 15.00
uur in De Hoeksteen aan de Prinsen-
laan in Maasdijk.
U en jij worden van harte uitgenodigd
om deze dienst, die bestemd is voor
jong en oud, bij te wonen.
Voor de allerkleinsten is er oppas
aanwezig en we hopen met elkaar een
gezegende dienst te mogen beleven.
Van harte welkom!
www.maassluis.nl
Week 49
Een veertiendaagse uitgave van gemeente Maassluis
Redactie: Communicatie, Stadhuis
Postbus 55, 3140 AB Maassluis
Tel. 14 010, gemeente@maassluis.nl
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 3
Maatschappelijke organisaties
doen mee aan proefprojecten
Levendige discussie over nieuwe aanpak van problemen
Hoe pakken we de (ervaren) overlast van jongeren aan, zodat de
inwoners van Maassluis zich veilig voelen? En hoe kunnen we ervoor
zorgen dat kwetsbare groepen zoals ouderen en gehandicapten
kunnen blijven deelnemen aan de samenleving? Deze onderwerpen
stonden centraal tijdens twee bijeenkomsten die de gemeente
Maassluis vorige maand organiseerde voor maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven, onderwijs en verenigingen in de stad.
Interessante thema’s. Maar zijn veel organisaties hier niet allang mee
bezig? “Dat klopt,” aldus wethouder Pieter Kromdijk tijdens één van
de bijeenkomsten. “Maar de gemeente vindt dat het anders moet én
kan. Veel organisaties redeneren nu nog vooral vanuit hun eigen
aanbod. In de toekomst moet de vraag van de burger centraal komen
te staan.”
Verrassende coalities
En dat is bittere noodzaak. De
gemeente wordt geconfronteerd
met forse bezuinigingen en de
rijksoverheid legt steeds meer op
het bordje van de gemeente. Bo-
vendien verandert de maatschap-
pij in een hoog tempo: de verzor-
gingsstaat verdwijnt, er komen
steeds meer ouderen die zorg no-
dig hebben en ondertussen viert
de individualisering hoogtij. Ont-
wikkelingen als deze vragen om
een andere benadering van pro-
blemen. De gemeente wil dat or-
ganisaties met andere, vernieu-
wende plannen komen. Dat ze
meer en beter samenwerken, ver-
rassende coalities vormen en zo
effectievere en efficiëntere oplos-
singen vinden. Ook de rol van de
gemeente zal veranderen; zij zal
minder het beleid bepalen en
meer als regisseur optreden.
Pieter Kromdijk: “De maatschap-
pelijke organisaties hebben im-
mers de kennis en vaardigheden
in huis, dus zij zullen met crea-
tieve oplossingen moeten ko-
men. En de samenwerking zoe-
ken. Met elkaar, met het
verenigingsleven en met inwo-
ners en bedrijven.”
Proefdraaien
Om de organisaties en de ge-
meente te laten wennen aan deze
andere manier van werken wordt
er eerst proefgedraaid met twee
projecten. Het ene project gaat
over het gevoel van onveiligheid
door overlast van jongeren, het
andere over de deelname van
kwetsbare groepen aan de sa-
menleving. Tijdens de druk be-
zochte bijeenkomsten in novem-
ber (er waren zo’n 40 organisaties
en instellingen vertegenwoor-
digd) konden de deelnemers ken-
nismaken met elkaar en werd
gesproken over de projecten.
Veel aanwezigen reageerden po-
sitief. ‘Het is goed dat we hier
met elkaar zijn. Je hoort veel de-
zelfde initiatieven. Maar ieder
heeft zijn eigen expertise. Laten
we daar gebruik van maken en
onze krachten bundelen”, aldus
één van de aanwezigen’. Maar er
waren ook kritische geluiden.
Sommige organisaties vonden
dat ze al veel samenwerken met
anderen: “Waar moeten we de
creativiteit vandaan halen om het
anders te gaan doen?”
Anders samenwerken
Wethouder Pieter Kromdijk:
“Sommige voorzieningen in de
stad, zoals dagbesteding, worden
aangeboden door verschillende
partijen. Er is nu nog teveel spra-
ke van deeloplossingen die los
staan van elkaar. We willen dat
deze partijen gaan samenwerken.
Dat ze bekijken waar hun voorzie-
ningen elkaar overlappen en op
welke terreinen er nog geen aan-
bod is. En vervolgens met oplos-
singen komen die de problemen
integraal aanpakken. Het gaat
niet om het bundelen van het be-
staande aanbod, maar om nieuwe
initiatieven. De vraag is bijvoor-
beeld niet: wie kan ouderen hel-
pen met het aantrekken van
steunkousen maar: hoe kunnen
we er samen voor zorgen dat ou-
deren zo lang mogelijk zelfstan-
dig kunnen blijven.”
Wethouder Gerard van der Wees
voegt daaraan toe: “We laten het
Voorkom inbraak:
maak van uw huis géén etalage
De donkere dagen zijn weer
aangebroken. Dit brengt warmte
en gezelligheid met zich mee,
maar óók gelegenheid voor on-
gewenst bezoek. Elke inbraak is
er één te veel. Een woningbraak
is een ernstige inbreuk op uw
privacy.
Naast materiële schade is de
emotionele schade vaak groot.
Het gevoel van onveiligheid kan
soms lang duren. Gelukkig kunt
u zelf het een en ander doen om
een inbraak te voorkomen.
Graag geven we enkele tips:
- Zorg voor inbraakwerend hang-
en sluitwerk;
- Laat nooit sleutels zitten aan
de binnenzijde van het slot;
- Doe de voordeur ‘s avonds op
het nachtslot;
- Zorg voor goede verlichting bij
toegangsdeuren;
- Houd het groen rondom de wo-
ning laag;
- Merk waardevolle voorwerpen
met postcode / huisnummer;
- Maak foto’s van waardevolle
voorwerpen;
- Berg waardevolle spullen op in
een kluisje thuis of bij bank;
- Maak van uw huis geen etalage;
- Berg ladders of ander klimma-
teriaal op achter slot en gren-
del;
- Bel bij onraad of verdachte si-
tuaties direct de politie
Bij het verlaten van de woning
- Laat als het donker is en u van
huis bent, net zoveel licht
branden als normaal;
- Gebruik een schakelklok en
denk daarbij ook aan de bo-
venverdieping;
- Sluit ramen en deuren goed af;
- Doe de deur altijd goed op slot
(nachtslot, penslot), ook als u
maar even weg bent;
- Leg nooit sleutels onder de bui-
tenmat of ergens anders buiten;
Vroeger controleerden inbrekers
de papieren brievenbus om te
kijken of iemand voor langere
tijd afwezig was. Nu worden di-
gitale brievenbussen bekeken.
Vermeld dus geen herleidbare
adres- of vakantiegegevens op
sociale media zoals Hyves, Twit-
ter en Facebook. Scherm per-
soonlijke berichten af voor po-
tentiële inbrekers.
Babbeltruc
Het gebeurt regelmatig dat die-
ven met een smoesje aanbellen
en zo een huis weten binnen te
komen. Soms vragen ze u om
een glaasje water of om pen en
papier en glipt een handlanger
uw huis binnen, terwijl u hiermee
bezig bent. Ook doen dieven zich
wel voor als meteropnemer of re-
parateur. De dieven kunnen man-
nen, vrouwen of kinderen zijn.
Vaak zijn oudere mensen slacht-
offer van deze praktijken.
• Laat nooit zomaar een onbe-
kende binnen;
• Wilt u iemand ergens mee hel-
pen, laat ze dan buiten staan
en sluit de buitendeur terwijl u
haalt wat u wilt geven (een pen
of een glas water bijvoorbeeld);
• Dieven komen in alle vormen
en maten en dragen vaak keu-
rige pakken. Ook schattig
ogende kinderen of moeders
met kinderen zijn niet per de-
finitie te vertrouwen;
• Laat vreemden geen gebruik
maken van uw toilet, verwijs ze
liever naar een openbaar toilet;
• Vraag meteropnemers en repa-
rateurs naar hun legitimatie en
controleer deze goed. Vertel
direct dat u met het bedrijf of
de instelling zult bellen en doe
dit ook echt. Kijk in het tele-
foonboek voor het nummer.
Sluit de deur terwijl u belt;
• Laat mensen geen gebruikma-
ken van uw (mobiele) tele-
foon. U kunt ze eventueel
kleingeld geven voor een
munttelefoon.
• Betaal geen (porto)kosten
voor pakjes die u niet heeft
besteld. Er zijn gevallen be-
kend waarbij een nepkoerier
mensen vraagt te pinnen via
een mobiel pinapparaat. Het
verkeerde pasje wordt dan te-
ruggegeven en er wordt geld
van de rekening gestolen.
Bij de publieksbalie in het stad-
huis kunt u gratis een Beveili-
gingswijzer ophalen. Hierin
staan tips ter voorkoming van
woninginbraak.
„
bestaande beleid niet los. Maar
we willen wel dat de problemen
meer vanuit het veld worden be-
naderd. Met deze twee projecten
willen we onderzoeken of maat-
schappelijk aanbesteden meer-
waarde heeft. Want vernieuwing
is echt nodig, als je kijkt naar alle
ontwikkelingen die op ons afko-
men.”
Tot 1 februari
Na de avonden zijn verschillende
coalities van organisaties, bedrij-
ven en verenigingen aan de slag
gegaan met het maken van plan-
nen voor de twee proefprojecten.
Ze hebben tot 1 februari aan-
staande de tijd om deze in te die-
nen bij de gemeente.
„
Renoveren en conserveren van Schansbrug in historische binnenstad
De Schansbrug aan de Marnixkade in de historische binnenstad van
Maassluis verkeert in een slechte staat, waardoor deze moet worden
gerenoveerd en geconserveerd. De werkzaamheden starten op maan-
dag 9 januari 2012. De bewoners, ondernemers en bezoekers op en
rond het schanseiland zullen overlast ondervinden van de noodzake-
lijke werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer via de weg en
het water. Met een strakke planning en een goede verkeersomleiding
wordt ernaar gestreefd om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.
De werkzaamheden starten maan-
dag 9 januari 2012. Vervolgens is
de Schansbrug in de periode van
donderdag 19 januari 2012 tot en
met maandag 23 april 2012 afge-
sloten voor het wegverkeer.
Het gemotoriseerde verkeer
wordt met borden omgeleid via
de Ankerstraat, Hellingkade, Ha-
ringkade, Govert van Wijnkade,
Industrieweg, Mozartlaan, West-
landseweg en Noorddijk.
Voetgangers en fietsers kunnen
gebruik maken van de Ankerstraat,
Knutselen met natuurlijke
materialen in het NME
Op woensdag 14 december is er in het Centrum Natuur-en Milieuedu-
catie een creatieve middag waar kinderen kunnen knutselen met na-
tuurlijke materialen. Het thema van deze knutselmiddag is “Winter”.
De kinderen kunnen van alles
maken: houten sterren, kerst-
kaarten, een wierookpotje van
klei, een kaartenhouder van een
kei, een houten kabouter, een
winterstukje voor op tafel, een
waxinelichtjeshouder of een mo-
biel. Ook kunnen de kinderen
kastanjes poffen en pinda’s rij-
gen. Met gezellige muziek en de
open haard aan wordt het weer
super gezellig!
De middag is gratis, kinderen van
6 tot 12 jaar zijn van harte wel-
kom op de Albert Schweitzerdreef
433. Jongere kinderen zijn na-
tuurlijk ook welkom, maar wel
onder begeleiding van een vol-
wassene. Het gaat om een in-
loopactiviteit, dus het program-
ma is niet middagvullend.
„
Dierentuinactie Dinsdag- en Vrijdagmarkt:
Vanaf 10 december 2011 tot en
met 10 januari 2012 kunnen de
klanten op de markt een gratis
toegangbewijs winnen.
Bij elke aankoop op de markt
ontvangen consumenten van elke
ondernemer een kanskaart met
een unieke code.
Met deze code kunnen klanten
online checken of ze een GRATIS
dierentuinkaart naar keuze heb-
Wibi bedankt en neemt afscheid
Vier schooljaren was Wibi de
trouwe mascotte van het project
‘West Beweegt’ voor leerlingen
van de Kardinaal Alfrinkschool en
De Westhoek. Dit project was een
onderdeel van de impuls Buurt-
Onderwijs-Sport (BOS) van het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, die het project
ook voor 50% financierde. Het
project eindigde, volgens plan-
ning, in juni 2011 maar diverse
initiatieven vanuit het project vin-
den doorgang of worden verder
uitgebreid, zodat alle jeugd in
Maassluis gemotiveerd wordt om
te (blijven) sporten, bewegen en
gezond te eten.
De gemeente Maassluis noemt
‘West Beweegt’ een succesvol
project. Het project is met veel
enthousiasme omarmd, door de
deelnemende kinderen, maar ze-
ker ook door de betrokken leer-
krachten en de Maassluise sport-
aanbieders. De kinderen hebben
veel kunnen sporten en bewegen,
de Kardinaal Alfrinkschool en De
Westhoek hebben zelf sportieve
en gezonde initiatieven ontplooid
en er zijn verbindingen gelegd
tussen sport en onderwijs. De po-
pulaire onderdelen van het
project, de pauzesport en de
sportkennismakingslessen, zijn
inmiddels uitgebreid naar alle
Maassluise basisscholen, onder
de noemer van ‘Veilig Opgroeien
met het Centrum voor Jeugd en
Gezin’ en ‘Kies voor Sport’. Hier-
mee wordt de promotie van be-
wegen en sporten voor jeugd
voortgezet.
Mascotte Wibi bedankt namens
de gemeente de teams en de
leerlingen van de Kardinaal
Alfrinkschool en De Westhoek
voor hun inzet en enthousiasme.
Ook zeggen we ‘bedankt’ tegen
de Maassluise sportaanbieders
voor hun betrokkenheid: Manege
De Nieuwe Oranjehoeve, MBV
Green Eagels, Wellness Center
Maassluis, CKC Maassluis, Ballet-
center Koningshof, Dance Com-
pany M’Joy, TOG Maassluis, Ma-
horokan Sports Club, Zwembad
Dol-fijn, DWSV, MHV Evergreen,
Maassluise Volleybal Club, TV
Evergreen, HSV Gophers, Figh-
ting4All, Unitas ‘63, VRB Maas-
sluis, tennisschool Mark van der
Haven, Racket- en Partycentrum
Maassluis, balletstudio Marion
Schouten, stichting Fietspromo,
Stichting Jocotal, Stichting Out-
door Sport Promotion Maassluis,
Badminton Club Maassluis en an-
deren. Als laatste bedanken wij
alle andere partners in het pro-
ject, zoals Jongerenwerk Welzijn
E25, groente- en fruithandel v.o.f.
De Zuidvliet, het Albeda College
en Intersport Biesheuvel.
Voor meer informatie over ‘West
Beweegt’ of vragen over sport in
Maassluis kunt u contact opne-
men met het Sportservicepunt
van de gemeente Maassluis, via
sportservicepunt@maassluis.nl of
(010) 593 1797.
„
ben gewonnen.
Mocht je geen dierentuinkaartje
hebben gewonnen, dan ontvangt
men een kortingsvoucher van een
of meer ondernemers op de
markt.
„
Nieuwe gemeentelijke website online
Op woensdag 7 december 2011
heeft de gemeente Maassluis
haar nieuwe website gelanceerd.
De website is gestoken in een
nieuwe vormgeving die past bij
de huisstijl van de gemeente.
Maar naast een nieuw ‘jasje’ is de
website nu toegankelijker en over-
zichtelijker en voldoet deze aan lan-
delijk vastgestelde webrichtlijnen.

Veranderingen
De nieuwe website kent nogal wat
veranderingen. Op de startpagina
kunt u bijvoorbeeld direct door-
gaan naar nieuws, twitter (@gem_
Maassluis), het digitaal loket of
aankomende evenementen. Ook is
de menustructuur verbeterd, zodat
u in één oogopslag de onderverde-
ling en eenduidigheid te zien krijgt.
Dit maakt het zoeken makkelijker.
U kunt zich zo 24 uur per dag laten
informeren over ontwikkelingen in
de stad, veelgestelde vragen en de
antwoorden daarop, en onze pro-
ducten en diensten. Verder biedt de
site u meer mogelijkheden om aan-
vragen digitaal te doen, eenvoudig
vanuit uw huis of bedrijf. Aan de
vindbaarheid en de doorzoekbaar-
heid van de nieuwe website is tot
slot veel aandacht besteed. U kunt
het zoeksysteem vergelijken met
bijvoorbeeld Google.
Iets te melden!
Merkt u dat op onze nieuwe web-
site iets niet klopt, niet werkt of
ontbreekt? Laat het ons dan weten
via het digitaal meldingsformulier
onder Digitaal Loket > Iets te mel-
den! Want samen met u kunnen wij
de website nog verder verbeteren.

„
Hellingkade, Haringkade, Govert
van Wijnkade, Keucheniusstraat,
Mackayplein, P.J. Troelstraweg,
Heldringstraat en Noorddijk.
Het scheepvaartverkeer zal ge-
stremd zijn in de periode van
donderdag 19 januari 2012 tot en
met woensdag 25 januari 2012.
In een later stadium zal er we-
derom een stremming zijn. De
bedrijven die gebruik maken van
het transport via het water wor-
den over die exacte data later
opnieuw geïnformeerd. Voor deze
stremmingen is helaas geen alter-
natieve route voorhanden, zodat
de bedrijven in de directe omge-
ving zijn verzocht hiermee reke-
ning te houden in hun bedrijfs-
voering.
„
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 4
colofon
Maassluise Courant
De Schakel
Het best gelezen nieuws- en
advertentieblad in de regio.
Verschijnt iedere donderdag
in Maassluis, Maasdijk, Maasland
en Hoek van Holland.
(Oplage: 25.000)
Uitgave:
Maassluise Courant bv
Dr. Kuyperkade 28
3142 GC Maassluis
Postbus 24, 3140 AA Maassluis
T 010 5912823 F 010 5913335
Postbank: 4001781
ING bank: 68.89.47.751
ABN bank: 89.74.05.706
Emailcontact:
Advertenties:
mc.advertentie@thuisbladen.nl
Nieuws/redactie:
mc.nieuws@thuisbladen.nl
Sportnieuws:
mc.sport@thuisbladen.nl
Verkoop:
verkoop@thuisbladen.nl
Informatie:
info@thuisbladen.nl
Administratie:
admin@thuisbladen.nl
Aanleveren van advertenties
en nieuwsberichten:
voor woensdag 09.00 uur.
Mits gereserveerd
woensdag 12.00 uur.
Bezorging:
Broos Verspreiding Maasdijk
T 0174 514508
(De redactie behoudt zich het recht voor
advertenties en ingezonden copy te weigeren,
zonder opgave van redenen. Ook kan geen
aanspraken gemaakt worden op schadevergoe-
ding naar aanleiding van foutieve plaatsingen
van advertenties en berichten in deze krant.)
Maassluise Courant
Gezellige Creamarkt
in winkelcentrum
Koningshoek
Op zaterdag 10 december a.s. orga-
niseren de ondernemers van winkel-
centrum Koningshoek een gezellige
en exclusieve Creamarkt.
Deze markt biedt het winkelend pu-
bliek een bonte verzameling van de
meest uiteenlopende zaken. In een
15-tal kramen worden onder andere
sieraden en woondecoraties uitge-
stald. Ook zijn beschilderde kaarten
en andere interessante creaties te
bewonderen. Het neusje van de zalm
voor de echte liefhebber. De Crea-
markt vindt plaats tussen 09.00 en
16.00 uur en is een gezamenlijke ac-
tiviteit van de ondernemers van win-
kelcentrum Koningshoek.
Winkelcentrum Koningshoek staat
ook deze feestmaand weer bol vol ac-
tiviteiten waarin gezelligheid troef is.
Raad akkoord met
nieuwe toekomst
Koningshof en
Theater Schuurkerk
De gemeenteraad van Maassluis
heeft dinsdag 29 november 2011 in-
gestemd met het rapport ‘Toekomst
Koningshof en Theater Schuurkerk’.
Alleen CDA en ChristenUnie stem-
den tegen.
Hiermee is de weg vrij voor een fusie
tussen Theater Schuurkerk en Mul-
tifunctioneel Centrum Koningshof.
Dit betekent dat alle voorstellingen
na juni 2012 in Koningshof gespeeld
zullen worden en dat het theateraan-
bod in Maassluis overeind blijft. De
gemeente Maassluis zal de theaterac-
tiviteiten jaarlijks ondersteunen met
45.000 euro.
Vorig jaar stelde het college van b
en w aan de gemeenteraad voor om
de volledige subsidie voor Theater
Schuurkerk vanaf 2013 te schrappen
vanwege een grootschalige bezuini-
gingsoperatie. Theater Schuurkerk
kreeg daarbij twee jaar de tijd om te
onderzoeken hoe het culturele aan-
bod kon worden voortgezet.
De gemeenteraad nam daarop een
motie aan waarin zij zich uitsprak
voor behoud van het theater. Het col-
lege werd verzocht het onderzoek naar
een nieuwe werkwijze van het theater
te ondersteunen. Een werkgroep, met
wethouder Huub Eitjes (financiën)
als voorzitter, heeft vervolgens de
mogelijkheden onderzocht met als
resultaat het rapport ‘Toekomst Ko-
ningshof en Theater Schuurkerk’.
Uit dit rapport blijkt dat een fusie van
beide partijen mogelijkheden biedt
tot een intensievere benutting van
Koningshof, waarbij tegelijkertijd
het culturele aanbod voor Maassluis
behouden kan blijven.
Wethouder Eitjes is blij dat een over-
grote meerderheid van de raad met de
fusie heeft ingestemd. ,,Het is gewel-
dig dat het theateraanbod in Maassluis
blijft bestaan. Er is een mooi resultaat
bereikt, mede dankzij de enorme in-
zet van de breed samengestelde werk-
groep. De leden hebben met open blik
naar de toekomst gekeken en daar is
dit mooie plan uit voortgekomen, wat
een symbiose zal zijn van cultuur,
theater en ontspanning.’’
Wie zijn de vrijwilligers van het
Gemeentemuseum?
Over het algemeen gaat het om en-
thousiaste senioren die een grote
betrokkenheid hebben met cultuur,
kunst en geschiedenis van Maas-
sluis. Vele vrijwilligers komen uit
de Vereniging Vrienden van het Ge-
meentemuseum. Deze vereniging telt
rond 550 leden en ondersteunt het
museum financieel met de bijdragen
van de leden, en verleent daarnaast
ook hand- en spandiensten bij cultu-
rele activiteiten. Denk bijvoorbeeld
aan de ontvangst van bezoekers bij
opening van tentoonstellingen, de
jaarlijkse Dag van de Cultuur en bij
de jaarlijkse taxatiedag.
Wat doen de vrijwilligers van het
Gemeentemuseum zoal?
Op dit moment werken er in totaal
12 vrijwilligers in het museum. Elke
dinsdag is het een drukte van belang
in het museum. Alle vrijwilligers zijn
bezig met hun taak en de conservator
is op deze dag een druk bezet aan-
spreekpunt voor de meest uiteenlo-
pende vragen en opmerkingen.
Enkele voorbeelden van het werk
van de vrijwilligers die ieder een
eigen taak hebben
De museumbibliotheek is systema-
tisch ontsloten en wordt nauwgezet
bijgehouden. Het boekenbestand van
het museum is maar liefst gegroeid
tot 2000 exemplaren. In het depot
moeten de kunstwerken en geschied-
kundige voorwerpen stofvrij gehou-
den worden, geen sinecure bij 13.000
voorwerpen.
Daar worden ook de tentoonstellin-
gen voorbereid. Vrijwilligers zoeken
op aanwijzing van de conservator
schilderijen, afbeeldingen en voor-
werpen rond een bepaald onderwerp
bij elkaar. Het voorbereiden van ten-
toonstellingen houdt ook in dat er
steeds nieuwe achtergronden geschil-
derd moeten worden. Zo werd voor
de tentoonstelling van het oeuvre van
Manon Lith een groot paneel licht
paars geschilderd om haar witte col-
lage beter te doen uitkomen. Ook be-
tekent het dat bij elke tentoonstelling
de beschikbare ruimte heringericht
moet worden. Een andere belangrijke
taak is het fotograferen van alle voor-
werpen in het depot om deze toegan-
kelijk te maken. Daar hoort ook het
registreren en het rubriceren van de
voorwerpen bij. Zo weet de conserva-
tor wat het museum allemaal in huis
heeft en kan de tentoonstellingsgroep
gericht voorwerpen rond een bepaald
thema uit het depot halen.
De toekomst van
het Gemeentemuseum en de rol
van zijn vrijwilligers
Op dit moment wordt het advies aan
het college van B en W over de toe-
komst van het Gemeentemuseum
afgerond. Daarin wordt duidelijk dat
een groot aantal vrijwilligers (zo’n
50) nodig zal zijn, mocht de privatise-
ring van het museum realiteit worden.
Wat wordt verwacht van de
toekomstige museumvrijwilligers?
Van hen wordt verwacht dat zij het
Maassluis Museum overeind gaan
houden. De vrijwilligers zullen ver-
antwoordelijkheid dragen voor alle
inhoudelijke werkzaamheden, zoals
het zorgen voor het baliewerk, de re-
gistratie, de ondersteuning bij het ma-
ken van tentoonstellingen en weder-
diensten voor sponsors. Dus eigenlijk
voor alle voorkomende werkzaamhe-
den die nodig zijn voor de organisatie
van het museum. Zij zullen sturing
en begeleiding nodig hebben van een
professionele kracht om de kwaliteit
van de dienstverlening van het Ge-
meentemuseum te waarborgen.
Wie weet wordt het jaar van de vrij-
williger wel voortgezet in het jaar
2013 als het Gemeentemuseum als
zelfstandige ‘vrijwilligersorganisa-
tie’ voort mag bestaan!
2011 jaar van de vrijwilliger
Het Gemeentemuseum Maassluis kan niet zonder
MAASSLUIS –
De herstelwerkzaamheden aan de
Schansbrug beginnen op 9 januari
volgend jaar. Dat heeft wethouder
Huub Eitjes dinsdagmiddag
bekendgemaakt.
Volgens hem zijn alle omwonenden,
zowel bewoners als bedrijven, op de
hoogte gesteld van wat er gaat gebeu-
ren.
Eitjes noemde de herstelwerkzaam-
heden en de gevolgen daarvan dins-
dagmiddag “best wel ingrijpend.”
De brug wordt elders hersteld. Dat
gaat naar verwachting drie maanden
duren. Als alles goed gaat, wordt de
brug in april volgend jaar weer op zijn
plaats gebracht.
Ledverlichting
De brug zal overigens voorzien wor-
den van ledverlichting. Vooralsnog
aan de kant van de stad maar mis-
schien ook wel aan beide zijden.
Wat de financiering van de brug be-
treft, stelde het CDA en de Chris-
tenUnie eerder dit jaar dat die niet
volgens de regels plaatsvindt. Wet-
houder Eitjes sprak dit echter tegen;
volgens hem is er niets mis met de
financiering van de klus.
Werk aan Schansbrug start begin volgend jaar
Foto Roger van der Kraan
Schrijvende Lezers
Chapeau
Het duurt niet lang meer of er wordt
weer een chapeau uitgereikt door de
burgervader. Dit is altijd weer een
verrassing wie deze nu weer krijgt.
Nu zullen de mensen of bedrijven die
de chapeau uitgereikt hebben gekre-
gen, deze best verdiend hebben hoor,
maar ik vind toch dat de chapeau naar
de medewerkers van de Schakel moet
gaan. Eigenlijk hoeft er niet verteld te
worden waarom ik de chapeau uitreik
aan de Schakel, want voor mij spreekt
het voor zich. De bevolking van
Maassluis is gezegend dat zij iedere
week weer opnieuw verwend worden
met zo een fijne krant. Diverse keren
een geweldige extra bijlage bijge-
voegd, zo ook enkele weken geleden
de culinaire bijlage. Wat een plezier
om deze te lezen! Het zijn gewoon
bewaarexemplaren.
Dit stukje schrijf ik omdat het alle-
maal maar gewoon wordt gevonden
dat de Schakel donderdags op de mat
valt. Nu mensen dat is niet helemaal
gewoon, maar erg prettig.
Afgelopen week werden we verrast
met een vervolgverhaal van Maar-
ten ‘t Hart. Geweldig, nog meer re-
denen om naar de krant uit te kijken.
Daarom bijna aan het eind van dit jaar
bedankt voor de goede zorg die er aan
de Schakel besteed wordt.
De schrijver hiervan blijft liever ano-
niem en weet dat vele mensen het
eens zullen zijn, dus dit stukje is ge-
schreven uit veler naam. Nogmaals
bedankt!
Schrijvende Lezers
Schansbrug
Bewoners van het mooie Schans-
eiland (Kerkeiland) ontvingen op
30 november 2011 een brief van de
Gemeente Maassluis, dat we vanaf 9
januari 2012 een echt “Schiereiland“
worden!
Op mijn schrijven van juli j.l. Schrij-
vende Lezers, voor een tijdelijke
noodoplossing is geen reactie geko-
men, mijn voorstel in deze materie
was een tegemoet treden van een
categorie mensen, vooral ouderen,
en die slecht ter been zijn en de kerk-
gangers van de Grote Kerk, en niet te
vergeten de fysiotherapeut van Hees
en alle andere bewoners !
Wat ik mis vanuit de hoek, burge-
meester en wethouders, is een duide-
lijker beeld van een goede commu-
nicatie ter voor bereiding van deze
werkzaamheden, die plaats moeten
vinden !
Wij Schansenaren lopen voor wie het
nog kunnen, maar een blokje om in
dit geval tot maandag 23 april en de
rest moet kennelijk maar zien!
Een bewoner van het Schanseiland,
Frans van Brenk
De Schans 23
Maassluis
Op vrijdag 2 december jl. is de sloop
van Verpleeg- & reactiveringscen-
trum DrieMaasHave in Maassluis,
onderdeel van Argos Zorggroep, op
informele wijze van start gegaan. De
heer Pons, directeur Zorg bij zorgver-
zekeraar DSW, haalde symbolisch de
eerste steen weg. Daarmee is de eer-
ste fase van de bouwwerkzaamheden
begonnen.
Een gedeelte van DrieMaasHave
wordt gesloopt om vervolgens ver-
vangende nieuwbouw te realiseren.
In de daaropvolgende fase zal het
centrale gedeelte van DrieMaasHave
worden gerenoveerd.
Het uiteindelijke resultaat van de
plannen is een plattegrond in de
vorm van een ‘plus’ waarbij is geko-
Sloop DrieMaasHave van start
zen voor een centraal gebied met vier
woongroepen. DrieMaasHave krijgt
ook een brasserie die zowel toegan-
kelijk is voor de bewoners als omwo-
nenden. Het buitenterrein wordt op-
nieuw vormgegeven met meer groen.
Het uitgangspunt hierbij is het park
zo groot mogelijk te maken. Leng-
keek architecten en ingenieurs bv uit
De Bilt is verantwoordelijk voor het
ontwerp.
Aanleiding voor de renovatie- en
nieuwbouwplannen van DrieMaas-
Have is het overheidsbeleid van het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Hierin is bepaald
dat alle meerpersoonskamers ui-
terlijk 2012 uit de verpleeghuizen
zijn verdwenen. Na de renovatie- en
nieuwbouwplannen voldoet Drie-
MaasHave aan deze eis.
Op woensdagmiddag 30 november
hebben wethouder Cees Oosterom,
manager Beleid en Ontwikkeling
Ad Raaijmakers van Waterweg Wo-
nen, directeur-bestuurder Ton van
der Steen van Woningstichting Sa-
menwerking en voorzitter van het
hospice Ben van de Velde het start-
sein gegeven voor de bouw van het
Hospice Nieuwe Waterweg Noord
(NWN) aan de Prinses Margrietlaan
in de wijk Holy. Samen maakten zij
een begin met de werkzaamheden
voor het hospice waar vijf bewoners
kunnen verblijven. Naar verwachting
zal het hospice in de tweede helft van
2012 gereed zijn.
Door het samen slaan van de piket-
paaltjes om de plaats van het nieuwe
hospice te markeren, droeg de wet-
houder de grond officieel over aan
de bouwende woningcorporaties. Dit
in aanwezigheid van afgevaardigden
van de gemeente Maassluis en Schie-
dam, de vele vrijwilligers en sponsors
van het Hospice NWN en de omwo-
nenden.
Waterweg Wonen en Woningstichting
Samenwerking, de twee woningcor-
poraties uit Vlaardingen, hebben het
project in 2010 omarmd. Het gebouw
was niet zonder financiering van der-
den te realiseren. De woningcorpo-
raties dragen het hospice een warm
hart toe en nemen de kosten voor de
bouw en tevens het onderhoud voor
hun rekening. De bouwvoorbereiding
draait al op volle toeren. Stichting
Hospice NWN zal het gebouw ver-
volgens voor een symbolisch bedrag
huren.
Hospice Nieuwe Waterweg Noord
Een groep enthousiaste vrijwilligers
zet zich reeds sinds 2004 in voor Het
Hospice Nieuwe Waterweg Noord
voor terminale patiënten in Vlaar-
dingen, Schiedam en Maassluis. Het
hospice is bedoeld voor iedereen on-
geacht geloofsovertuiging, financiële
draagkracht of leeftijd. De stichting
richt zich op de zorg aan mensen met
een korte levensverwachting die thuis
willen sterven maar dit door omstan-
digheden niet kunnen.
Het hospice herbergt maximaal vijf
plaatsen voor bewoners en daarnaast
is er plaats voor familieleden die ook
’s nachts in de buurt willen blijven.
Het hospice zal worden geleid door
professionele coördinatoren en circa
70 gericht opgeleide vrijwilligers.
Waterweg Wonen en
Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen
Woningcorporatie Waterweg Wonen
en Woningstichting Samenwerking
Vlaardingen verhuren bij elkaar on-
geveer 16.700 woningen in Vlaardin-
gen.
De bouw van het hospice NWN past
in de ambitie om bij te dragen aan
stedelijke voorzieningen die voor alle
Vlaardingers van belang zijn door
maatschappelijk vastgoed te bouwen,
beheren en exploiteren. Naast het
hospice investeren de woningcorpo-
raties ook in andere maatschappelijke
doelen zoals speellocaties bij basis-
scholen, bijdragen aan het actieplan
Wonen, projecten voor dementerende
ouderen, huisvesting van jongeren
met een afwijking in het autistisch
spectrum, begeleid wonen etcetera.
Waterweg Wonen en Woningstich-
ting Samenwerking Vlaardingen in-
vesteren hiermee in de stad. Zie meer
op www.waterwegwonen.nl en op
www.samenwerking.nl.
Bouw Hospice Nieuwe Waterweg Noord van start
MAASSLUIS – Ook voor
burgemeester Koos Karssen is de
tentoonstelling die Jan Anderson
in zijn streekmuseum heeft
ingericht een eye opener. Zo werd
hij getroffen door het bezoek dat
een delegatie in 1811 aan keizer
Napoleon brengt als hij een aantal
dagen in Nederland is en bekent
de burgemeester eigenlijk niet
goed te weten wat er in 1813 in de
stad gebeurde.
door Chrit Wilshaus
Voor de burgemeester begint te spre-
ken, haalt hij van onder zijn colbert
de ambtsketen van Maassluis te
voorschijn. Om die te mogen dragen
in een andere gemeente heeft hij toe-
stemming nodig van de burgemeester
van die betreffende plaats; in dit ge-
val Vlaardingen. Vanuit Curaçao laat
Tjeerd Bruinsma echter weten daar
geen enkel bezwaar tegen te hebben.
Jan Anderson had vanwege de on-
heilspellende weersverwachting
eigenlijk niet zoveel belangstelling
verwacht bij de opening van de nieu-
we tentoonstelling. Daarin heeft hij
zich dan verkeken want de interesse
voor de opening is behoorlijk. Voor
de opening van de nieuwe expositie,
vorige week zaterdagmiddag, heeft
Jan Anderson burgemeester Karssen
weten te strikken.
Karssen: “Wie Jan Anderson kent,
weet hoe hij werkt. En wie hier rond-
loopt, ziet dat ook. Hij is een enorme
verzamelaar. Hij is een enorme lief-
hebber van geschiedenis en wil dat
ook graag overbrengen op mensen.”
Tijdens zijn toespraak staat de burge-
meester schuin tegenover de inven-
taris van voormalige drogisterij Vrij
uit Maassluis. “Die had natuurlijk in
Maassluis moeten staan, maar Jan
heeft het hiernaartoe gehaald.”
Bij een voorbezichtiging van de ten-
toonstelling raakt de burgemeester
van Maassluis aangenaam verrast
door wat hij er ziet. “Ik heb de oudste
prent gezien uit 1665, hele mooie boe-
ken en platen, etsen van Maassluis
en van de groei van onze stad. Het
verhaal van de visserij is een interes-
sant verhaal.” Uit de expositie maakt
Karssen op dat er vroeger een zekere
rivaliteit bestond tussen Maassluis en
Vlaardingen. “Er zijn jaren geweest
dat Maassluis wat vooropliep en er
zijn jaren geweest dat het precies an-
dersom was. Dat is allemaal te zien
op de tentoonstelling. Daar ligt ook
nog een prachtig boekje uit de vori-
ge eeuw wat de stad beschrijft, toen
nog een dorp genoemd. Er is ook een
mooie collectie van Abraham Kuy-
per te zien.” Op de plek waar ooit het
geboortehuisje van Abraham Kuyper
had gestaan, begon Jan Anderson een
winkel. Het stenen huisje uit de tuin,
waar de vader van de latere staats-
man altijd zijn preken schreef, brak
hij steen voor steen af. Die stenen
gebruikte hij later voor de smederij
in het museum. “Van een andere deel
is een plantenbak gemaakt voor in de
tuin. Maar dat heeft weinig te maken
met de historie.”
“Wat mij ook heel erg trof, was het
bezoek van het visserijgenootschap
aan keizer Napoleon, dat in Neder-
land was in 1811. Bij die gelegen-
heid boden zij hem een petitie aan
die het mogelijk moest maken dat er
toch weer een beetje op haring mocht
worden gevist, ondanks het Conti-
nentale Stelsel. Dat stelsel, door de
keizer afgekondigd, was dramatisch
voor Maassluis omdat iedereen daar-
door zowat veroordeeld was tot de
bedelstaf omdat er niet gevist mocht
worden. Het hele verhaal is ook terug
te vinden in het boek van Maarten ‘t
Hart Het Psalmenoproer. Je moet je
voorstellen hoe ze dat hebben voor-
bereid en hoe ze daar naartoe zijn
gegaan. Onderweg naar Amsterdam
moesten ze overnachten en dan uit-
eindelijk worden ze door Napoleon
persoonlijk ontvangen. Van hem kre-
gen ze een Cruyffiaans antwoord: ze
mochten een beetje vangen en een
beetje niet.”
Napoleon
“Wat ik ook niet zo goed wist, was
het verhaal van 1813, toen de Maas-
sluise bevolking te snel het vertrek
van de Fransen ging vieren en te
snel de Oranje vlag uithing terwijl
de Fransen er nog waren. Drie jonge
Maassluizers moesten dat met de
dood bekopen. Wij eren hun namen
nog met een aantal straten in de stad
in het Elysium. Het is een bijzondere
tentoonstelling geworden en ik wil
Jan er dan ook voor bedanken dat hij
de moeite heeft genomen om onze
stad zo te etaleren. Als cadeautje had
burgemeester Karssen het boekje
meegenomen, gebaseerd op zijn
proefschrift over de geschiedenis van
de ARP in Maassluis. Vorige week
zaterdag, 3 december 2011, was het
trouwens precies een jaar geleden dat
Koos Karssen voor zijn proefschrift
zijn bul kreeg. De auteur daarvan
had het gemist op de tentoonstelling
en bood de samensteller daarom een,
uiteraard gesigneerd, exemplaar aan.
Jan Anderson vertelde bij de opening
van de tentoonstelling de afgelopen
weken door een aantal mensen te zijn
benaderd met de vraag of hij, na de
tentoonstelling over buurgemeente
Schiedam, nu weer vreemd ging.
Maar volgens Jan Anderson houdt
de streek niet alleen Vlaardingen in.
Speciaal voor de opening van de ex-
positie ging Jan Anderson nog eens
na wat hij persoonlijk met Maassluis
heeft. “In 1978 hield ik in de toen
pas geopende Koningshof mijn eer-
ste oorlogstentoonstelling. Dat deed
ik samen met de heer Mastenbroek.
De zeer bescheiden man die 30-40
jaar lang het zogenaamde Gemeen-
temuseum op de bovenste verdieping
van het toenmalige gemeentehuis van
Maassluis runde, onder de zolder.
Daar was een soort oudheidkamer. In
de veertien dagen dat de tentoonstel-
ling liep, hadden we 4100 bezoekers.
Voor een tentoonstelling van twee
weken was dat een enorm succes. Dat
kwam omdat de belangstelling voor
de Tweede Wereldoorlog toen weer
de opkomst was.” Om de aandacht
op de tentoonstelling te vestigen, liet
Jan Anderson een aantal oude auto’s
door Maassluis rijden met daarop
luidsprekers waaruit de muziek van
Glenn Miller klonk. Er was toen ie-
mand die ons erop wees dat het lang
Burgemeester aangenaam verrast door tentoonstelling over Maassluis
Burgemeester Karssen opende de tentoonstelling in het Vlaardingse Streekmuseum Jan Anderson.
Foto Roger van der Kraan.
niet zo gezellig was geweest in de
oorlog als die muziek misschien deed
vermoeden. Maar voor ons was het
een manier om mensen naar de ten-
toonstelling te lokken. Daar konden
ze dan wel zien, dat de oorlog in to-
taal vijf dagen geduurd had en dat we
daarna vijf jaar onder de knoet van de
Duitsers hebben geleefd.”
Aan het einde van zijn praatje, kwam
Jan Anderson nog met een nieuwtje.
“Van de week werd ik gebeld door
een 88-jarige mevrouw uit Diever.
Zij vertelde mij de dochter te zijn
van drogist Vrij van Drogisterij In
den Gaper en liet me weten het vre-
selijk leuk te vinden dat ik een ten-
toonstelling had gemaakt, waarin
ook de drogisterij nog een rol speelt.
Door iemand die het artikel over de
tentoonstelling in Maassluise Cou-
rant De Schakel had gelezen, was ze
op de expositie gewezen. “Deze me-
vrouw heeft mij toegezegd foto’s van
de drogisterij van vroeger voor me op
te zullen zoeken. Zo zie je maar weer
dat de krant meer waarde heeft dan je
misschien zou denken!”
Streekmuseum Jan Anderson is ge-
vestigd Kethelweg 50, 3135 GM
Vlaardingen, tel. (010) – 4343843.
Het museum is iedere zaterdagmid-
dag en iedere eerste zondag van de
maand geopend. Meer informatie is
te vinden op: www.jananderson.nl.
Het museum krijgt geen subsidie en is
daarom afhankelijk van giften. Wie
wil kan slechts voor een tientje per
jaar het museum steunen.
8 DECEMBER 2011
PAGINA 5
Familieberichten

BEGRAFENI SSEN EN CREMATI ES
PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS
Dag en Nacht:
010-592 30 78
www.uitvaartrijkeboer.nl
In droeve omstandigheden
tellen alleen
persoonlijke wensen.
Wanneer het onvermijdelijke zich in uw
omgeving voordoet, moet u erop kunnen
vertrouwen dat alles wat met het
sterfgeval te maken heeft perfect wordt
afgehandeld.
Voor Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam, Hoek van Holland en
omstreken is er de uitvaartverzorging
van mevr. Rijkeboer. Zij beschikt over
een organisatie met ervaren,
vakkundige mensen die beseffen dat in
droeve omstandigheden alleen
persoonlijke wensen tellen.
10 december 2011
HOERA!
Onze (o)pa Lies wordt 80 jaar
HARTELIJK GEFELICITEERD
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Oma Helen met Pensioen!

Nee hoor, er is niks meer aan te doen.
Want onze Oma gaat welverdiend iets
eerder met pensioen.
Dinsdag 13 december zal haar laatste
werkdag zijn. Daarna mag ze heerlijk
gaan genieten; wat is dat fijn!
Dikke kus, Gino & Romano
l|cr |- zc l5
cn c¡ lC dcccnbcr 2Cll
wcrdl zc ;C ¡aar¦
/n|la ¦lau|
larlcl|¡k gclcl|c|lccrd¦
lc lan|l|c
ll5
c
w
l
...omdat het leven verder gaat. John Walter
06 128 222 22 (dag & nacht)
www.regenbooguitvaart.nl
Hoera Hoera! ra Hoe ra Hoe
Fred Sieverts
wordt op 12 december
65 jaar!
Van harte gefeliciteerd!
Trees, Mireille, Mark en Max
Pastoor Van Rooijplein 1 • De Lier
T 0174- 527152 • I www.drukkerijriezebos.nl
IN ALLE SOORTEN EN MATEN,
ÓÓK VOLGENS UW EIGEN ONTWERP
GEBOORTEKAARTJES
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl
Begrafenissen in Maassluis, Maasland
en omstreken.
Opbaarmogelijkheden in een door u gewenst
uitvaartcentrum of thuis met koeling.
Geen crematies.
T. den Hollander
P.N. den Hollander
Mozartlaan 13
3131 ES Vlaardingen
Tel. 010 - 4600509
begrafenisverzorging
Den Hollander
www.dehondenschool.nl
Ons resten geloof,
hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan
is de liefde.
1 Korinthiërs 13:13
Ontroerd door de moed en kracht
waarmee hij tot het laatst heeft gevochten
om bij ons te blijven,
nemen wij met groot verdriet maar in liefde
afscheid van onze geliefde en bijzondere
man, vader en opa
Aad van der Kooij
Adrianus Willem Hendrik
* Maasland, † Maassluis,
6 juni 1944 1 december 2011
Maassluis: Eky van der Kooij-Harmsma
Rotterdam: Rianne en Robin
Arne, Bruno
Londen: Simone en Paul
Sanne, Eva
Rotterdam: Marike en Sander
Hannah
Fam. van der Kooij
Lepelaarplantsoen 159
3145 XD Maassluis
De begrafenis heeft heden, donderdag 8
december plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats te Maasland.
Tot ons groot verdriet is overleden mijn lieve
schoonzoon, onze fijne zwager en oom
Aad van der Kooij
Veenwouden: P. Harmsma in herinnering
F. Harmsma-Drewel
Schalkhaar: Gre en Henk
Hoogeveen: Oebele in herinnering
Iety en Albert
Apeldoorn: Henk en Aukje
Steenwijk: Pieter en Magda
Leeuwarden: Alie in herinnering
Andries
neven en nichten
We zullen Aad missen.
Wij wensen Eky en de kinderen Gods
nabijheid toe.
Met inzet en geloof wandelde hij
altijd met een stok,
niet om te slaan,
maar om iedereen te ondersteunen!
Zijn laatste levensjaren waren een strijd om
te blijven leven.
Nog met volle aandacht voor iedereen, is
thuis onze lieve broer en zwager, tot ons
groot verdriet overleden
Aad van der Kooij
Lieve man van Eky
Hij werd 67 jaar.
Sarie Jan en Marie
Gerie en Adrie Chiel en Nelie
Arie en Janny Cocky
Piet en Henny Maartje
Leny Kees en Dorothé
Arie Jannie en Aad
In herinnering:
Wim en Hennie, Teun, Ezra en Tiny
9-12-2010 - 9-12-2011
Alles staat stil
Alles gaat door
De tijd kruipt
De tijd vliegt
Een jaar voorbij
Wim van Kersbergen
Aan het einde van het jaar
omkijken hoe snel het jaar ging
maar ook hoe moeilijk het in 2011 was
Aan het einde van het jaar
koesteren wat warm was
het afscheid met zoveel mensen
Aan het einde van het jaar
dankbaar zijn voor alle steun en aandacht
en alle ontvangen herinneringskaartjes.
Ria, Edwin & Chantal, Martijn, Leon & Lizzy
Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
medeleven te hebben mogen ontvangen na het
overlijden van onze vader, schoonvader en opa
Willem Johannes Luijendijk
Hartelijk dank hiervoor.
Jolanda en Jan
Eline en Yoran
Jeanine en Vincent
Jari
Jos
Maassluis, december 2011
Op donderdag 1 december 2011 overleed
onze vriend
Aad van der Kooij
Wij zullen de warmte van zijn vriendschap
missen en wensen Eky, de kinderen en klein-
kinderen sterkte in dit verlies.
Ar en Ada Buitelaar
Gerrit en Anneke van Dijk
Jan en Rins Louter
Henk en Wietske Meijer
Jaap en Tineke Moerman
Met groot verdriet, maar ook met diepe
bewondering voor de wijze waarop hij zijn
strijd heeft gestreden, is van ons heengegaan
onze gewaardeerde en fijne oudcollega
A. (Aad) W.H. van der Kooij
Wij herinneren hem zoals hij was. Een man
die het leven nog niet achter zich wilde laten
en met een hart van goud.
Helaas heeft hij de strijd met zijn lichaam
verloren.
Directie en medewerkers van
Van Dijk Maasland B.V.
KV Bouw B.V.
Wij wensen Eky, Rianne en Robin, Simone
en Paul, Marike en Sander, alle kleinkinde-
ren en familie heel veel sterkte toe met dit
grote verlies.
Maasland, 5 december 2011
Met groot verdriet, maar ook met bewon-
dering voor de strijd die hij heeft gestreden
tot het laatst toe, nemen wij als collega’s
afscheid van, zoals wij hem noemden
Aad Kooij
Aad was één van ons, en een steunpilaar voor
zijn collega’s. Niets was hem ooit teveel.
Dag en nacht.
Aad rust zacht, je collega’s.
Personeelsvereniging
“De Dijkwerkers”
Wij wensen Eky, kinderen, kleinkinderen en
overige familie veel sterkte met dit verlies.
Maasland, 5 december 2011
Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan
Met droefheid geven wij u kennis dat toch
nog onverwacht, maar zacht en kalm van
ons is heengegaan mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader, broer, zwager en oom
Jacobus Nicolaas Pronk
- Jaap -
* 3 november 1930 † 5 december 2011
Coby Pronk-Keus
Carin en Dave
Matt en Alisha
Eli
Nathan
Mike
Arja †
Jurgen en Frank
Sören en Crystal
Niek en Ineke
Wilfred
Schollevaarstraat 82
3145 LG Maassluis
Speciale dank aan het verplegend personeel
van de DrieMaasHave afd. Marktplein
voor de liefdevolle verzorging.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het
rouwcentrum aan het Prinses Juliana-
plantsoen te Maassluis, zaterdag
10 december van 16.00 tot 16.45 uur.
De rouwdienst zal worden gehouden in de
Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5 te Maas-
sluis, maandag 12 december om 13.00 uur.
Aansluitend zal omstreeks 14.30 uur
de begrafenis plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat 36
te Maassluis.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in genoemd rouwcentrum.

Puppycursus Warm en droog trainen
Gehoorzaamheidscursus in een unieke binnenlocatie
Gevorderden cursus van 300m
2
!!!!!

Geef u nu op voor de nieuwe cursussen
info@hondenschoolmaassluis.nl
Tel: 06-41784382 www.hondenschoolmaassluis.nl


)(67,9$/2)
/(66216&$52/6
92/*(16 75$',7,( ,1 0$$66/8,6

=$7(5'$*
7 0FCFHßFR 2011
885

,00$18/.(5.
/$1*(%221(675$$7
0$$66/8,6

6,1*)25-2<

2/9:$51(5)2..(16

9225*$1*(5'6*9$1',-.
25*$1,67*(5$5''(:$$5'7

72(*$1*95,-
&2//(&7(7(5%(675,-',1*9$1'(.267(1

1$$)/223
.2)),(7+(((1*/N+:(,10(7~&+5,670$6&$.(6
Dames, Heren
en kinder kapster
Voor meer informatie
kunt u terecht op de website:
www.knipenzobijnikki.nl
of bel:
06 - 43228322.
Ik kom ook bij u thuis,
wanneer het u uitkomt!
Ook ’s avonds geen oppas meer regelen
of haasten uit uw werk!
Fijne feestdagen!
Knip & Zo bij Nikki
DE LEUKSTE KERSTBOOM
VAN MAASSLUIS STAAT BIJ
OLKE BOLKE!!!!

Dinsdag 6 december staat bij ons in de winkel een kerstboom met
KORTINGSKERSTBALLEN
Bij besteding van een bedrag van 30 euro* of meer mag u een
kortingsbal uit de boom halen

Van deze korting kunt u gebruik maken bij uw volgende aankoop
van kleding in de periode 6 december 2011 tot 1 januari 2012
De korting krijgt u op het duurste kledingstuk
Ook in combinatie met reeds afgeprijsde kleding!
DUS KORTING OP KORTING!
*indien de aankoop retour komt vervalt de kerstboomkorting
Wij zijn er voor u
Telefoon 0174-510391
Hoofdstraat 82, 2678 CM De Lier
www.uitvaart-de-lier.nl
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
EEN PERSOONLIJKE UITVAART MET OOG VOOR DETAIL
✩Feet & Beauty✩
Uw Pedicure en Schoonheidsspecialiste
Heel de maand december:
10% Korting op één
behandeling of product
naar keuze!
Geef met de feestdagen een
Feet & Beauty
Cadeaubon!
www.feetenbeauty.nl
06 130 179 21
Zuidvliet 6, Pand van Ed Schoenservice
Open vanaf
2 januari 2012
Adres: Langetaam 15a, Maasland
Wilt u meer informatie of inschrijven?
Stuur uw email naar info@kdv-djoy.nl,
bezoek onze website www.kdv-djoy.nl
of bel 06 14174961 – 06 14174964
Autoairco defect?
Autoairco.nl
Wij zijn u graag van dienst
Afspraak? 0181-472256
Seggelant West 9b,
3237 MJ Vierpolders
www.autoairco.nl
ADVOCATENKANTOOR
W.C. DE JONGE
Hoofdvestiging te
Vlaardingen (C)
Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge
Gespecialiseerd in:
Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,
Wvg en Reïntegratie
Nevenvestiging
te Hoek van Holland
Tel: 0174-383115, Mr. I. Correljé
Gespecialiseerd in o.m.:
Familierecht, Ondernemingsrecht,
Arbeidsrecht, Incassozaken,
Huurrecht, Verbintenissenrecht
Italo Classic
Dance Party
DJ Rob G.
Zaterdag 10 december
Aanvang 22.00 uur
Café “de Buurt”
Emmastraat 33, 3181 GC Rozenburg
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
De Voedselbank heeft
UW STEUN NODIG.
Tel. 0642705923
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
“Uw auto veilig
binnen deze winter?”
Garagebox te huur in
NAALDWIJK
0174-624420
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 6
Alice en Peter van de Berg hebben door de strenge winter van vorig jaar een toren-
hoge energierekening. Daar willen ze nu iets aan doen. De ketel is een oud beestje,
dus zijn ze op zoek gegaan naar informatie om deze te vervangen door een nieuw,
zuiniger exemplaar. ‘Zo kwamen we bij de Verwarmingswijzer van Milieu Centraal
terecht’, vertelt Alice. ‘Daar konden we snel zien wat een nieuwe ketel zou kosten
en hoeveel energie we ermee besparen’.
Peter kwam bij het invullen van de
Verwarmingswijzer op de Hr-107 ketel
uit. ‘Daarmee besparen we straks
enkele honderden euro’s per jaar’. Na
het invullen van deze gratis tool, kwam
Alice nog andere besparingen tegen op
de website van Milieu Centraal. ‘Er zijn
heel veel handige tips, die weinig tot
niets kosten en waarmee je toch veel
bespaart. Zoals radiatorfolie plakken.
Een klusje dat zó geklaard is. Ook goede
raambekleding kan veel schelen, en het
staat nog mooi ook’.
Meer tips
Op deze pagina vindt u nog andere makkelijke
tips. De voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal biedt nog veel meer informatie
over energiebesparing. Ga hiervoor naar de
website www.milieucentraal.nl
Energie-
manager
Online
Een heel handige, gratis internettool
is de Energiemanager Online. Deze
site geeft inzicht in uwgas-, water-
en elektriciteitsverbruik. Doordat u
zich bewust wordt van uwenergie-
verbruik, gaat u er al snel beter op
letten. Gemiddeld besparen mensen
er tussen de 5 tot 15 procent op hun
energierekening mee
Op Energiemanager Online vult u zelf uw
meterstanden in, bijvoorbeeld wekelijks.
Aan de hand van de jaarafrekening kunt
u uw doelverbruik kiezen. “De kracht van
de site zit in de eenvoud: met simpele
metertjes zie je direct hoe je verbruik ten
opzichte van je doel is”, zegt Cees van
Beek van Energiemanager Online.
Gebruikers ontvangen regelmatig tips
van Milieu Centraal om minder energie te
gebruiken. Bijzonder is dat Energiemanager
Online de tips aanpast aan het gebruik
van energie. Vera Dalm, directeur van
Milieu Centraal: “Iemand met een hoog
gasverbruik zal tips krijgen om zijn
gasverbruik te verminderen, gebruik je
vooral veel elektriciteit dan hebben de tips
dáár betrekking op”.
Kijk op www.energiemanageronline.nl
F
o
t
o
: T
h
i
e
r
r
y
H
o
g
e
n
b
o
o
m
Tip 1
Neem een klokthermostaat
Wie makkelijk en snel wil besparen koopt
een klokthermostaat. Die thermostaat
kunt u zelf afstellen. U stelt in op welke
temperatuur u het huis wilt verwarmen en op
welke tijdstippen. Bij een nieuwe (Hr- 107)
ketel kunt u vaak een bijbehorende (klok)
thermostaat kiezen als extra optie. Vraag
uw installateur om advies voor de keuze en
inregeling van uw (klok)thermostaat.
Besparing per jaar: 120 euro
Tip 2
Plak radiatorfolie
Staan uw radiatoren voor een raam of
niet-geïsoleerde buitenmuur? Dan gaat veel
warmte verloren. Plak radiatorfolie achter
de verwarming of op de achterkant van
de verwarming en straal de warmte terug
de kamer in. Radiatorfolie kost u een paar
tientjes. Besparing per jaar: 20 euro
Tip 3
Gebruik thermostatische radiatorkranen
Het vervangen van de ketel is een goed
moment om thermostatische radiatorkranen
aan te brengen. Hiermee regelt u per kamer
naar behoefte de temperatuur. Er zijn
ook radiatorkranen met een ingebouwde
klokthermostaat. Thermostatische
radiatorkranen kunt u in iedere ruimte,
behalve die waar uw (klok)thermostaat
hangt, plaatsen.
Besparing per jaar (per kraan): 15 euro
Tip 4
Dicht naden en kieren
Door naden en kieren te dichten slaat u twee
vliegen in één klap: minder tocht in huis én
een lagere energierekening. Met tochtstrips is
dit klusje zo geklaard. Ventileer goed en laat
kieren onder deuren binnenshuis zitten voor
goede luchtcirculatie. Tochtstrips kosten u
enkele tientjes. Besparing per jaar: 60 euro
Tip 5
Koop een spaardouchekop
Vervang de gewone douchekop door
een spaardouche. Net zo comfortabel,
maar een stuk zuiniger. Laat u wel
adviseren welke douchekop het best
past bij uw warmwatertoestel.
Besparing per jaar: 70 euro
Tip 6
Zet de thermostaat een graadje lager
Zet uw thermostaat één graad lager. Dit
verschil in temperatuur is zo klein dat u het
nauwelijks merkt. Toch bespaart u zo zeven
procent op het energiegebruik voor verwar-
ming. Besparing per jaar: 90 euro
Tip 7
Naar bed of de deur uit?
Verwarming omlaag!
Gaat u slapen of langere tijd de deur uit?
Zet de verwarming een uur van tevoren
al omlaag; op 15 graden. Het blijft dan
nog een aantal uren comfortabel warm in
huis. Omdat vloer- of wandverwarming in
een goed-geïsoleerde woning langzamer
reageert, kunt u dit systeem het beste 1
tot 2 graden lager zetten.
Besparing per jaar: 290 euro
Tip 8
Sluit tussendeuren en gordijnen
Zorg dat u alleen die ruimtes verwarmt die u
gebruikt. Sluit tussendeuren tussen ruimtes
die u verwarmt en die u niet verwarmt. Sluit
’s avonds bovendien de gordijnen, zodat de
warmte binnenshuis blijft hangen.
Besparing per jaar: 380 euro
Tip 9
Kies extra isolerende raambekleding
Heeft u nog enkel glas en geen mogelijkheid
dit te vervangen door hoogrendements
dubbel glas, dan kan isolerende
raambekleding ook veel besparen op
de stookkosten. Met name dubbele
plisségordijnen met een aluminium
coating aan de binnenzijde leveren veel
energiebesparing op. Wel dichtdoen zodra
het donker wordt, natuurlijk.
Besparing per jaar: tot 160 euro
Ook zonder grote investeringen kunt u uw energiegebruik voor verwarming flink
verlagen. Bijvoorbeeld door een klokthermostaat te gebruiken of naden en kieren
te dichten met tochtstrips. De belangrijkste tips krijgt u hieronder. Wilt u zien
hoe u de tips makkelijk uit kunt voeren? Ga dan naar www.bespaartest.nl
Makkelijk geld besparen
Voordelig de winter door
Tips voor een lage energierekening
Een zuinige ketel?
Dat loont!
Is uw ketel oud aan het worden?
Wacht niet totdat hij stuk gaat en
u ineens een nieuwe nodig hebt.
Denk nu alvast na over de ketel
die u straks nodig hebt. U kunt ook
eventueel alvast elk jaar wat geld
opzij zetten.
De zuinigste ketel is van het type Hr-107.
Deze is veel efficiënter dan bijvoorbeeld
de oude Cr, Vr en Hr-100 types. Zo is de
Hr-107 per jaar zo’n 240 euro goedkoper
in gebruik dan de Vr-ketel. Maar ook
binnen de Hr-107 zijn er verschillen. Zo
zijn er bijvoorbeeld ketels met een grote
of juist kleinere capaciteit, en combi-
toestellen.

Welke ketel bij u past, hangt af
van uw situatie. De gratis online
Verwarmingswijzer van Milieu Centraal
helpt u in een paar stappen uit te
zoeken welke ketel geschikt is voor
uw omstandigheden, wat deze kost
en hoeveel u er elk jaar mee bespaart.
Binnen enkele minuten weet u het. Ga
naar www.verwarmingswijzer.nl.
Met deze gegevens kunt u een offerte
aanvragen bij uw installateur. Of als het
nog even duurt voordat uw ketel aan
vervanging toe is, kunt u een spaarpotje
aanleggen. Dit geld verdient u later weer
dubbel en dwars terug door de lagere
energiekosten!
Meer weten?
Deze pagina wordt u aangeboden door de
onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal.
Milieu Centraal helpt huishoudens met gratis
tips en adviezen voor energiebesparing en een
beter milieu.
Doe de bespaartest!
Ook zonder grote investeringen kunt u uw energiegebruik voor verwarming
flink verlagen. Kijk op www.bespaartest.nl
Grandcafé PeCé,
een heerlijk adres voor lunch en diner!
Reserveer alvast een plekje.... telefoon 010-5901638
P.C. Hooftlaan 6, 3142 GH Maassluis
De Nieuwe Westelijke Oeververbin-
ding wordt de Blankenburgtunnel,
dat heeft minister Schultz woensdag
bekend gemaakt. De tunnel wordt een
toltunnel. Uit de drie varianten voor
de Blankenburgtunnel kiest de minis-
ter voor het tracé Krabbeplas-West.
Dit betekent dat de weg niet dwars
door maar langs het weidelandschap
tussen Maassluis en Vlaardingen gaat
lopen. Met de keuze wordt bovendien
het Volksbos gespaard en komt de
weg niet in de buurt van de bebouwde
kom van Vlaardingen te liggen.

Om het open karakter van het land-
schap te behouden, kiest de minis-
ter voor een weg die verdiept wordt
aangelegd. Ze trekt voor een goede
inpassing 150 miljoen euro extra uit.
Daarmee komen de kosten voor de
nieuwe oeververbinding uit op 1,2
miljard. Een deel daarvan, 300 mil-
joen euro, wordt uit tol betaald, aldus
het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu.
Foto: Roger van der Kraan
Blankenburgtunnel komt er
SP Zuid-Holland
spreekt zich uit
voor Oranjetunnel
De SP fractie in de provinciale staten
van Zuid-Holland heeft zich uitgespro-
ken voor de komst van de Oranjetunnel.
In de afweging tussen de Blankenburg-
tunnel en de Oranjetunnel tellen voor
de fractie de natuurwaarden, land-
schappelijke inpassing en luchtkwali-
teit net zo hard mee als doorstroming
van het verkeer en de totale kosten.
Volgens SP-fractievoorzitter Harre
van der Nat is de aanslag op de na-
tuurwaarden en de leefbaarheid
in Midden-Delfland te groot bij de
komst van de Blankenburgtunnel.
Het college in Zuid-Holland heeft
aangegeven dat haar voorkeur uit-
gaat naar de Blankenburgtunnel. Het
Provinciale bestuur heeft een advise-
rende taak ten opzichte van het Rijk.
De Oranjetunnel is volgens de SP
Zuid-Holland een veel betere optie
als het gaat om de ontsluiting van
Voorne-Putten na en tijdens een even-
tuele calamiteit. Ook zal deze tunnel
aangesloten worden op de drukke
Veilingroute door het Westland en
realiseert daarmee een directe ver-
binding met de A4 bij Den Haag. Het
tracé van de Blankenburgtunnel loopt
echter dwars door het gebied van
Midden-Delfland tussen Maassluis
en Vlaardingen. De aanleg van het
Blankenburg tracé heeft tot gevolg
dat dit gebied tussen Vlaardingen en
Maassluis ernstig wordt aangetast en
is volgens de SP ongewenst.
Kort wil ik u meenemen naar het
mooie natuur en veenweide gebied
van MiddenDelfland waar de grutto
en kieviet hun broedplaats heb-
ben en tal van beschermde planten
en bloemen groeien aangevuld met
een prachtige populatie vleermui-
zen. Belangrijke punten waarop de
natuurwet van toepassing is. Wie in
het midden van dit gebied staat ziet
aan de ene kant in de verte Rotter-
dam en aan de ander kant Den Haag
en kijkend naar het zuiden zie je de
contouren van het Rijnmondgebied.
Vanuit deze waarneming ervaar je
dit gebied als een groene long mid-
den in een verstedelijkt gebied. Dit
gebied geeft rust en ruimte en dient
als uitvalsbasis voor de mensen uit de
omliggende steden. Dit prachtige en
unieke agrarische cultuurlandschap
in de drukst bevolkte Zuidvleugel van
de Randstad moet behouden blijven.
Ook de overheid heeft hier zelf de af-
gelopen 40 jaar heel veel geld en tijd in
geïnvesteerd en dat zou teniet worden
gedaan door asfalt en een tunnel. Dit
gebied was het antwoord op de recon-
structie wet die er voor zorgde dat dit
gebied zou worden beschermd.
De concrete invulling over dit gebied
staat in het landschapontwikkeling
plan. In totaal 19 organisaties en bij
de gebiedsvisie nog eens 64 partijen
hebben hun toekomstbeeld aan dit na-
tuurgebied verbonden. Bij het aanleg-
gen van de Blankenburgtunnel zal het
kortste tracé door de Aalkeetbuiten-
polder, onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur, afbreuk doen aan dit
Aanleg Blankenburgtunnel
doet onherstelbare aanslag op
Natuurgebied Midden Delfland
landschap en weidevogelgebied. Ook
de eeuwenoude eendenkooi zal dan
moeten verdwijnen. Ook een boven-
gronds tracé zal een enorme aanslag
doen op dit gebied. De jarenlange ge-
dane investeringen in dit gebied wor-
den hierdoor vernietigd.
De fractie van de ChristenUnie in
Maassluis vindt dat niet alleen de ver-
betering van bereikbaarheid maar ook
de leefkwaliteit als uitgangspunt dient
te worden genomen bij de te maken
keuze. De nadruk ligt nu op een ver-
keerstechnische oplossing, terwijl ook
de effecten op de leefomgeving van
een nieuwe oeververbinding meegeno-
men moeten worden in de afwegingen.
Commissie Elverding
Wij vragen ons terecht af in hoeverre
recht is gedaan aan de commissie
Elverding, die een snelle maar ook
zorgvuldige besluitvorming voor
infrastructuur beoogd en een breed
proces bepleit. De fractie van de
ChristenUnie is van mening dat de be-
sluitvorming over infrastructuur, zo-
als opgenomen in het regeerakkoord
en ondersteund door de motie van
Dijksma in de 2e kamer conform het
advies van de Commissie Elverding,
dient te verlopen. Nu wordt gekozen
voor een snel confrontatiemodel met
het volgende grote nadeel. Wan-
neer geen goede vergelijking wordt
gemaakt tussen beide tunnels en de
keuze eenzijdig wordt genomen voor
de Blankenburgtunnel houdt dit een
groot risico in. Als de verkeersafwik-
keling dit nodig maakt dan komt de
aanleg van de A 24 die dwars door het
MiddenDelfland gebied gaat dichter-
bij en dit is voor ons onaanvaardbaar.
Voordelen Oranjetunnel
Wij vinden dat de beperkte scope van
het onderzoek van de projectgroep
en waar de minister in december
haar keuze op zal bepalen volstrekt
onvoldoende is. Het college van rijks-
adviseurs heeft op 13 oktober jl. een
duidelijk stuk aan de minister toege-
zonden en daarin staat dat de Oran-
jetunnel op korte termijn duurder is
dan de Blankenburg tunnel maar daar
staan dan wel op langere termijn veel
meer voordelen tegenover:
Bij een Oranjetunnel zijn de maat-
schappelijke en duurzaamheids ef-
fecten gunstig voor een goed ont-
wikkelpotentieel van de Greenport
Westland en versterkt de relatie
Greenport Westland met Antwerpen.
Bovendien stelt deze variant de duur-
zame bereikbaarheid met de Maas-
vlakte en Schiphol veilig. Ook levert
deze optie een kustzone in Zuid Hol-
land en Zeeland op met recreatieve
ontwikkelingen.
De keuze van een Oranjetunnel zorgt
voor het veilig stellen van het leef-
klimaat en de woonmilieus rondom
Midden Delfland en het versterken
van recreatieve en landschappelijke
waarden in dat gebied. Deze groep
van onafhankelijke adviseurs vinden
een meest duurzame en robuuste op-
lossing de aanleg van de Oranjetun-
nel in combinatie met de aanleg van
een volwaardige veilingroute.
De aanleg van asfalt in het prachtige
natuurgebied Midden Delfland zal
veel bewoners en natuurliefhebbers
raken. Daarom zullen wij ons verzet
tegen de Blankenburgtunnel niet sta-
ken. Voor ons geen loze Leuze. De
Oranjetunnel is onze keuze.
John Dolstra, fractievoorzitter,
ChristenUnie Maassluis
‘Berm recreëren’
tegen de Blankenburgtunnel!
Op zaterdagmorgen 10 december om
11.00 uur zullen bewoners aan de
Broekpolderweg in Vlaardingen het
‘gezellige’ ouderwetse bermtoerisme
uit de jaren zestig van de vorige eeuw
op ludieke wijze doen herleven. Zij
verwijzen hiermee naar het verdwij-
nen van recreatiemogelijkheden rond
Vlaardingen en Maassluis als minis-
ter Schultz van Haegen zal kiezen
voor de aanleg van de Blankenburg-
tunnel.
Op 7 december neemt minister
Schultz van Infrastructuur haar be-
slissing en kiest ze voor of de Blan-
kenburgtunnel of de Oranjetunnel.
Op 12 december spreekt de Tweede
Kamer hierover. Als zij de plannen
voor de aanleg van de Blankenburg-
tunnel door laten gaan, zal recreëren
in Vlaardingen en Maasluis (picknic-
ken bij de Krabbeplas of wandelen bij
het Volksbos en fietsen over de Zuid-
buurt) worden zoals het in de jaren
zestig was: met zijn allen ‘gezellig’
auto’s kijken vanuit de berm.
Tijdens de ludieke protestactie is er
live muziek en zal een protestlied
tegen de Blankenburgtunnel ten ge-
hore worden gebracht. Ook zal een
bestuurder van de gemeente Vlaar-
dingen aanwezig zijn en toelichten
waarom de gemeenten fel tegen de
Blankenburgtunnel zijn. Belangstel-
lenden en een ieder die van mening
is dat de Blankenburgtunnel er niet
moet komen, is van harte welkom om
bij de actie aanwezig te zijn.
Zaterdag 10 december 11.00 uur,
Broekpolderweg te Vlaardingen naast
rijksweg A 20. Neem stoeltjes,tafeltje
en drankjes mee, zoals de recreanten
dat 50 jaar geleden ook deden!
Meer informatie: www.blankenburg-
tunnelnee.nl of www.volksbos.nl
Kerstbingo
Maaslandse
Vogelvereniging
Vrijdag 16 december organiseren wij
de kerstbingo van dit jaar. Zoals u van
ons gewend bent is dat speciaal met
vele extra’s en verrassingen. Dit jaar
hebben wij weer een extra ronde met
drie rijk gevulde boodschappenman-
den. Dit is een gratis ronde daardoor
duurt de bingoavond iets langer dan
normaal. Houd hier rekening mee
voor eventuele vervoersdiensten. Wij
wensen alle aanwezige heel veel ge-
luk, de koffie staat uiteraard klaar. De
bingoavond zal beginnen om 20:00
uur, uiteraard is de zaal al geopend
vanaf 19:30 uur. Het adres is Doelpad
5 te Maasland. Tot ziens op vrijdag 16
december.
Nordic Walking
Maasland
Dinsdag 13 december start de
wandeling vanaf Multi Vlaai,
Markt 21 te Maassluis.
Een uur in een recreatief tempo
lopen is een goed middel tegen
verkoudheid en andere kwaal-
tjes. Van harte welkom om mee
te lopen. Deelname is gratis. De
start is om 9.30 uur.
Informatie: 010-591 91 84.
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 7
+
/
-
33 huurwoni ngen
Maas s l ui s
Duurzaam
l eefcomfort
Fraaie eengezinswoningen, met een huurprijs
tussen de € 840 en € 890 p/m, die liggen rond-om
een intiem binnenhof in een autoluwe, kindvriende-
lijke, vernieuwde wijk.
De hoekwoningen hebben een extra raampartij in
de zijgevel en de tuin loopt door aan de zijkant.
Uw auto parkeert u in nabij gelegen parkeerhoven.
De woningen zijn voorzien van een WKO-installatie
voor een constante aangename temperatuur in alle
jaargetijden en dat bij een aanzienlijke besparing op
energiekosten.
Ÿ totale woonoppervlakte ca. 116 m2 tot 118 m2
Ÿ ruime woonkamer met halfopen keuken voorzien van
luxe inbouwapparatuur
Ÿ tuin is bereikbaar vanuit de woonkamer d.m.v. een
schuifpui
Ÿ drie comfortabele slaapkamers
Ÿ complete badkamer voorzien van bad, douche,
wastafel en tweede toilet
Ÿ ruime zolderverdieping
Ÿ hoekwoning met een dakkapel aan de voorzijde
Ÿ de overige woningen zijn voorzien van een Velux
dakraam
www.hureninloofmeesters.nl
33 huurwoni ngen
o

1
9
C
+
/
-
v a s t g o e d m a n a g e m e n t
(010) 229 47 00 (010) 593 90 90
Te koop in Maasland
U kunt reageren op deze woningen via
• www.borgdorff.nl •
Warande 43 te Maasland € 255.000,- k.k.
Verrassend ruime hoekeengezinswoning.
Lichte woonkamer met een oppervlakte van
27 m
2
/ keuken 8m
2
Oppervlakte slaapkamers 13m
2
/ 12m
2
/ 8m
2
Zoldervertrek slaapkamer met dakkapel 13m
2
Royale achtertuin met stenen berging.
WEEK 49 - PER DIRECT TE KOOP
Te koop:
Te koop in Maasland
U kunt reageren op deze woningen via
• www.borgdorff.nl •
Ingeland 8 te Maasland € 232.500,- k.k.
Goed onderhouden eengezinswoning, rustige
ligging nabij dorpskern. Lichte woonkamer met
een oppervlakte van 26,50 m
2
Oppervlakte slaapkamers 12m
2
/ 10m
2
/ 10m
2
/
9m
2
/ 7m
2
Aangelegde tuin met berging en achterom.
WEEK 49 - PER DIRECT TE KOOP
Te koop:
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Sokken zonder elastiek
voor gevoelige benen.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
TE KOOP GEVRAAGD:
Scheepvaart Kommaliwant
- Memorabilia van voor-
malig Nederlandse Rede-
rijen zoals HAL - NIEVELT
GOUDRIAAN - KNSM
- KHL - RDAMLLOYD -
KPM - VNS - SMN, Graag
verneem ik uw reactie en
b.v.d. 010-7857318 of 06-
24630715
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met
RDW vrijwaring. U belt,
wij komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
GEVRAAGD: rommel-
marktspulletjes. Ik ben op
zoek naar spullen voor de
rommelmarkt. Heeft u wat
staan ,ik kom het graag bij
u ophalen. Pannen, schoe-
nen, gereedschap, speel-
goed, muziekinstallaties,
boeken, fietsen, servies,
oude mobieltjes, beeldjes,
schilderijen, enz. enz. Te-
lefoon 06-26781702
TOYOTA’s, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met
RDW vrijwaring. U belt,
wij komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt de administratie
speciaal voor uw Vereni-
ging van Eigenaren. Wij
doen dit tegen een redelijk
tarief. Vraag om een vrij-
blijvende offerte. U kunt
ons bereiken op Tel. 010-
4357371 of 06-51896605
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
ACTIE BONBONS
“GUDRUN”!!
Heerlijke kwaliteit,
groot ingekocht, uw
voordeel...
1 KILO voor €6,99 (€0.99
per 100 gram)
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
ACTIE BONBONS
“GUDRUN”!!
Heerlijke kwaliteit,
groot ingekocht, uw
voordeel...
1 KILO voor €6,99 (€0.99
per 100 gram)
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
WINTERKLAAR?! Is uw
huis klaar voor de winter?
Voor uw binnenschilder-
werk zoals plafonds en
muren sauzen of kozijnen
schilderen kunt u bellen
06-22229328 of via voor-
de-bakker@hotmail.nl Ook
voor het winterklaar maken
van uw tuin en het plaatsen
van spiegels bv boven uw
aanrecht, kunt u vrijblijvend
een offerte aanvragen, kijkt
u ook op onze site www.
voor-de-bakker.nl
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt de administratie
speciaal voor uw Ver-
eniging van Eigenaren.
Wij doen dit tegen een
redelijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Woningmakelaardij • Bedrijfshuisvesting • Horeca, hospitality en leisure • Real estate advies
voor WONEN voor BEDRIJVEN
Gratis waardebepaling
Naam ..................................................
Adres ..................................................
Plaats ..................................................
Telefoon ..................................................
Email ...................................................

Vijverberg Maeslanden
Antwoordnummer 2
3140 AB Maassluis
Postzegel niet nodig
* B&EVastgoed bv h.o.h.n. Maeslanden makelaars & adviseurs
en Vijverberg NVM makelaars
Bezichtig het grootste lokale aanbod van het makelaarscollectief op MAESLANDEN.NL en VIJVERBERG.NL en FUNDA.NL
Drijver 133, 3144 GD Maassluis • t. (010) 592 33 00
TE KOOP: Maassluis
Merellaan 375
Ruime 4-kamerpp. (5 mog.), 3e verdieping.
Vr. pr. € 269.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Hoeker 44
5-kamer patiobungalow met garage.
Vr. pr. € 325.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Tooroplaan 16
Bijzondere vrijstaande 4-kamer villa.
Vr. pr. € 890.000,- k.k.
TE KOOP: Maassluis
Willem de Zwijgerstraat 37
5-kamer eengezinswoning.
Vr. pr. € 209.000,- k.k.
TE KOOP/TE HUUR: Maasdijk
Honderdland 124
Bedrijfsunit met kantoorruimte.
Vr. pr. € 185.000,- k.k. huur 1.250,- p.mnd.
TE KOOP: Maasdijk
Geerbos 16
Vrijstaand woonhuis.
TE KOOP: Maassluis
Berliozstraat 8
5-kamer eengezinswoning.
TE KOOP: Vlaardingen
Burg. A. van Walsumlaan 67

3-kamer appartement.
Alle bovenstaande panden zijn zonder afspraak te bezichtigen.
VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD
VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD
VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD
IN
PR
IJS VER
LA
A
G
D
www.hyþotheekshoþ.nl/maassluis
0mlaag met die
maandlastenĀ
Voor betaalbare woonlasten komt u bi| ons
0e beste hyþotheek is niet þer definitie die met de
laagste rente. 0ok andere voorwaarden zi|n van grote
invloed oþ uw maandlasten. En de hoogte van die
lasten beþaalt mede of u met de aankooþ van uw huis
een verstandige zet doet. 0aarom ki|ken onze
hyþotheekadviseurs net even verder. 0mdat u er niet
alleen nu. maar ook in de toekomst moet kunnen
bli|ven wonen.
0U|0EL|JK VERPAAL
Uiverlaan !2a. Haassluis. (O!Oì 57! ó2 ó3
www.hyþotheekshoþ.nl/maassluis
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
De Voedselbank heeft
UW STEUN NODIG.
Tel. 0642705923
Maak van december
een feestmaand voor de
VOEDSELBANK.
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 8
Kantklos- en
quilt-tentoonstelling
in kerstsfeer
op De Karperhoeve
Op 9 en 10 december a.s. zal er een
tentoonstelling van kantklos en quilts
in kerstsfeer te bewonderen zijn op
boerderij De Karperhoeve in Maas-
sluis. De 300 jaar oude Rijksmo-
numentale boerenhoeve zal op die
dagen in de (kerst) schijnwerpers
worden gezet. Bezoekers zijn welkom
om te komen kijken en genieten van
de tentoonstelling in de voormalige
hooiberg of van de koeien in de ouder-
wetse grupstal. Na afloop staat er dan
een heerlijke kom warme erwtensoep
klaar in De Barg. Op vrijdagavond
zal er een kerstworkshop “kerstca-
deaudoosje” worden gegeven en op
zaterdag kunnen kinderen een kerst-
krans knutselen. Graag van te voren
aanmelden voor zowel de snertrond-
rit als de kerstworkshop, want vol =
vol. Als klap op de vuurpijl zal er een
spectaculaire lasershow te zien zijn.
De schijnwerpers zullen branden op
vrijdagavond 9 december van 19.00
uur tot 22.00 uur en op zaterdag 10
december van 11.00 uur tot 20.00 uur
(tijden onder voorbehoud).
Boerderij De Karperhoeve is ge-
legen langs de Boonervliet, aan de
Zuidbuurt 5 – 7, 3141 EN Maassluis.
Voor aanmelding kunt u bellen naar
06-24136316. Nadere informatie over
De Karperhoeve vindt u op www.
karperhoeve.nl of www.stichtingde-
karperhoeve.nl

RESERVEREN:
VUILE HUICHELAAR 2
‘T ZAL JE KIND MAAR WEZEN
ZATERDAG 10 DECEMBER, 20.30 UUR € 17
IN KONINGSHOF INCL. CONSUMPTIE
Raap je sokken van de grond! Doe het dopje op de tandpasta!
Doe de wc bril naar beneden! Komt dit u bekend voor? Dan
heeft u een man in huis. Eigenlijk zouden we het over onze
kinderen hebben. En dat zullen we zeker doen. Maar wie is
het grootste kind in huis en wie is niet meer op te voeden?
Juist. De man. Laat uw man lekker thuis (bij de kinderen).
Vergeet een avond alles wat je vergeten wil en kom lekker met vriendinnen naar dit
vrolijke meezingconcert: ‘t Zal je Kind Maar Wezen! Oftewel: Vuile Huichelaar is terug...
REINBERT DE LEEUW
LISZT RECITAL
ZONDAG 11 DECEMBER, 11.30 UUR € 15
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Reinbert de Leeuw werd onlangs zeventig. Een prachtig
moment om terug te kijken en jezelf af te vragen: wat
staat er op mijn verlanglijstje waar ik nog niet aan
toegekomen ben? Eén van de wensen is een programma
met late werken van Liszt. Op het programma staat voor
de pauze La Lugubre Gondola. Na de pauze klinkt Via
Crucis, dat een belangrijke rol speelt in Reinberts leven. Het blijft op verschillende
momenten terugkomen en nu is het moment aangebroken om het nogmaals ten
gehore te brengen in de pianobewerking.
DORINE WIERSMA
GOED ZO, DORINE
VRIJDAG 16 DECEMBER, 20.30 UUR € 17
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Lange tijd leefde Dorine Wiersma er op los. Inmiddels
leeft Dorine keurig getrouwd in een rijtjeshuis in Zeist-
west, samen met haar katten, haar ideale man, haar wolk
van een zoon en haar weekendstiefdochter. Komisch,
maatschappijkritisch en met een gezonde dosis zelfspot
maakt ze met ijzersterke liedteksten en dito gitaarspel
haar publiek wederom aan het huilen, van het lachen. Dorine won in 2009 met haar
lied Stoute Heleen, over schrijfster Heleen van Royen, de Annie MG Schmidtprijs
2009 voor het beste theaterlied.
CINEMA SCHUURKERK
BLACK SWAN
WOENSDAG 14 DECEMBER, 20.30 UUR € 9,-
IN THEATER SCHUURKERK INCL. CONSUMPTIE
Nina danst bij een balletgezelschap in New York, dat voor
hun productie van ‘Het Zwanenmeer’ op zoek is naar een
nieuwe prima ballerina, die de dubbelrol van witte zwaan
en zwarte zwaan kan dansen. Nina is de belichaming
van de witte zwaan, maar gedurende het repetitieproces
begint zij haar duistere kant steeds meer te omarmen en
tot de zwarte zwaan te transformeren. Nathalie Portman won voor haar fenomenale
vertolking van Nina zowel een Oscar als een Golden Globe.
Neem contact op met het Nationaal
MS Fonds, 010-5919839 of kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Na-
tionaal MS Fonds is het bedrag van
4744,- in Maassluis opgehaald.
Meer dan 16.000 mensen in Neder-
land hebben MS. Met de opbrengst
van de collecte kan het Nationaal MS
Fonds mensen met MS stimuleren in
beweging te blijven op zowel mentaal
als fysiek vlak. Omdat de ziekte MS
zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk
om mensen met MS via goede voor-
lichting en trainingen handvatten aan
te reiken die nodig zijn om het maxi-
male te halen uit een leven met MS.
We bedanken alle gevers en collec-
tanten, die ook dit jaar weer door
weer en wind op pad zijn gegaan,
hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u
de collectant gemist, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op giro 5057 te
Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant?
De jongste collectant dit jaar! Iris
Teulings, 16 maanden uit Den Bosch
18 december 2011 is het zo ver, in een
middag- en een avondvoorstelling
laten de leerlingen van Dance Com-
pany M’Joy zich van hun beste kant
zien. Wekenlang zweten hard werken
en spierpijn zetten zij om in een leuke
show.
MoodSwings
De naam verraad al, dat er van alles te
verwachten is in deze show.
Met een klein ‘kerstig’ thema, belooft
het een sfeervolle voorstelling te wor-
den.
Is uw interesse gewekt? Er zijn nog
kaartjes.
De middagshow start om 14.00 uur de
avond show om 19.00 uur in de Ko-
ningshof in Maassluis.
Voor kaartjes mail dan naar:
info@dancecompanymjoy.nl
Eerste grote balletuitvoering
van Dance Company M’Joy
Oud Papier Actie
bij de Ark voor
wijkgemeente IONA
in de Immanuelkerk
De opbrengst van de inzameling van
de maand november was 10.950 kg.
Met alle folders in de deur voor de
Sinterklaas zullen we het aantal ki-
lo’s vast gaan verbeteren deze maand.
Doet u weer mee? Het geld wordt goed
besteed voor allerlei doelen in en om
onze wijkgemeente zoals de afgelo-
pen maand de uitbreiding van de ge-
luidsinstallatie (met extra microfoon)
met een bijdrage van OPA van 500,- is
gerealiseerd. Zonder uw hulp kunnen
wij dit niet doen. Dit weekend, vrij-
dag 9 en zaterdag 10 december is er
weer een grote 2 daagse inzameling.
U kunt uw kranten brengen op vrijdag
9 december van 18.30-21.00 en op
zaterdag 10 december van 9.00-12.00
uur. De medewerkers staan weer voor
u klaar om al uw papier in ontvangst te
nemen. De container staat op de par-
keerplaats achter de Ark, Rembrandt-
laan 2. Telefoon in de Ark tijdens de
inzamelingen 5918392. Mocht u bel-
len op de vrijdag, wilt u dan zo vroeg
mogelijk in de avond bellen zodat de
medewerkers hun ophaalrooster erop
aan kunnen passen .
Met vriendelijke groeten Het OPA
Team.
Postzegelruilbeurs
Zaterdag 10 december 2011 is er weer
de maandelijkse postzegelruilbeurs
in de Koningshof, Uiverlaan 20 te
Maassluis. De ruilbeurs is van 12:00
– 16:00 uur. Het is de laatste ruilbeurs
van dit jaar en een kans om nog voor
de kerstdagen een partijtje zegels aan
te schaffen of die ene die nog in uw
verzameling ontbreekt. Het is een
van de beter bezochte ruilbeurzen in
deze omgeving. Wat uw thema van
de verzameling ook is, bijvoorbeeld
een bepaald land, maar ook sche-
pen, dieren van welk soort dan ook,
bloemen, voertuigen, vuurtorens of
welk onderwerp dan ook, het is er al-
lemaal. Wij nodigen iedereen uit die
postzegels verzamelt of die er belang-
stelling voor heeft om deze beurs te
bezoeken. Kom eens langs om te zien
of dat er is wat u nog mist in uw verza-
meling. Ook kunt u uw verzameling
laten taxeren. Bushalte, NS-station
op loopafstand en een ruime (gratis)
parkeerplaats aanwezig. Toegang
voor leden is gratis, voor niet leden
bedraagt de toegang € 1,-.
Voor verdere vragen over de ruilbeurs
(of over de vereniging) kunt u bellen
naar 010 59 16 747.
Chimera speelt cd
‘Uitgevlogen’
in Brielle
Aanstaande zondag 11 december zal
folkband Chimera in café t’ Kont van
’t Paard in Brielle hun cd “Uitgevlo-
gen” spelen. Volgens een recensie
in New Folksounds (landelijk folk/
wereldmuziek magazine)” teert Chi-
mera niet op de roem van vroeger.
Er wordt een overtuigende mix van
luisterlied, folk en progrock neerge-
zet in lang uitgesponnen composities.
Alle muziek en teksten zijn van eigen
hand. Aandachtig luisteren is een
vereiste. De stem van Marry Verkade
is heel herkenbaar, ijl, kwetsbaar en
sfeerbepalend. Bas Verkade is een
prima instrumentalist en Marijn Ver-
kade laat de bas lekker ronken.
Kortom muziek voor liefhebbers van
het unieke luisterlied.
Het programma begint om 15.00
uur. Meer info is te vinden op www.
folkclubbrielle.nl of op de site van de
band www.chimera.nu.
U rijdt de C-MAX al vanaf 20.995,-.
De C-MAX TECHNO LINE.
Techno Line Easy Driver
· AcIive Park AssisI
· ElekIrisch inklapUare UuiIenspiegels
· ElinC SpOI ínIOrmaIiOn SysIem (ELíS)
· ParkeersensOren vOOr en achIer
slechts 495,-
Helpt u met inparkeren.
Active Park Assist.
Zorgt dat u zeer zuinig rijdt.
Auto Start Stop.
Is behulpzaam als u met de handen vol staat.
Elektrisch bedienbare achterklep.
Biedt exclusieve, betaalbare
technologie waar u wat aan heef.
20% bijtelling
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard,
vraag uwFord dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 15,2-22,7; liter/100 km: 4,4-6,6; CO
2
gr/km: 114-154.
VOlgens Ce |ury van Ce ANVE, is Ce verkiezing IOI CezinsauIO van heI iaar vOOral Ie
Canken aan heI ri|gemak en Ce ruime en prakIische cOnIguraIie van heI inIerieur.
Oe mulIiIuncIiOnele FOrC C-MAX en CranC C-MAX cOmUineren ruimIe en een luxe
uiIsIraling meI Ce nieuvsIe Iechnische snu[es vOOr exIra cOmIOrI. MeI ¯echnO Line
Easy Oriver maakI u ze helemaal aI. VOOr maar é95,- exIra heen u uveigen FOrC
C-MAX ¯echnO Line, meI nOg meer IechnOlOgie vaar u vaI aan heen. Oe CezinsauIO
van heI iaar, Ueki|k 'm nu Ui| Ce FOrC Cealer.
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Agenda Debat op Dinsdag
13 december 2011
Commissie 1 (zaal de Buys)
19.00 – 20.00 uur: 1. Raadsvoorstel tot instemmen herinrichting Binnenstad
20.00 - 20.45 uur: 2. Raadsvoorstel tot vaststellen Verordening Langdurig-
heidstoeslag
Commissie 2 (zaal de Logger)
19.00 – 20.00 uur: 1. Raadsinformatiebrief d.d. 28 oktober 2011 inzake bezui-
nigingen jongerenwerk
20.00 - 20.45 uur: 2. Raadsvoorstel tot instemmen met de wijziging statuten
van de Stichting Wijzer en benoeming leden raad van
toezicht.
Gemeenteraad (de Raadzaal)
Op de agenda staan o.a. het actualiteitenhalfuur (21.05 – 21.35 uur), diverse
hamerstukken en het volgende debatstuk:
21.35 – 22.20 uur: Conceptreactie aan de burgemeester van Rotterdam, de
heer Aboutaleb, inzake de ontwikkeling van de Metropool-
regio
Het Debat op Dinsdag vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek. Voor
het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie via 010-5931985/1831 of
griffier@maassluis.nl. De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien op de
website www.maassluis.nl > bestuur.
Debat op Dinsdag is live te volgen op internet: www.maassluis.nl
AANTREKKELIJK GEPRIJSD!
BOTTER 33
TE KOOP: ruime en goed onderhouden 5-kamer
hoek-eengezinswoning, goed geïsoleerd, met garage
en zonnige achtertuin op het zuid-westen. Dakterras.
Dichtbij winkels en openbare voorzieningen.
130 m2 woonoppervlakte.
Vraagprijs € 210.000 k.k.
Eventueel 2e aangrenzende garage voor € 20.000.
Oplevering in overleg.
Verdere bijzonderheden op Funda.
Tel.: 06 - 21 82 66 00
Doelstraat 27 Maasland
Uitstekend onderhouden en sfeervol ingerichte 2
onder 1 kapwoning met garage. De woning is zeer
ruim van opzet met een royale woonkamer met
erker en mooie parketvloer, open haard, halfopen
inbouwkeuken en grote garage met bijkeuken.
Verder 6 slaapkamers, nieuwe badkamer met lig-
bad en douche en zolder met 3 dakkapellen. Grote
zonnige achtertuin met 2 terrassen en houten ber-
ging. Eigen oprit met twee parkeerplaatsen. Uit-
stekend gelegen aan de rand van het centrum en
vlak bij de sportverenigingen en het buitengebied
van Midden-Delfland. Bouwjaar 1998. Neem snel
contact op voor een bezichtiging.
̈Vraagprijs € 595.000,- k.k.
Actieprijs € 549.000,- K.K.
̈Opschoor Makelaardij
̈Zuidvliet 4 ̈3141 AL Maassluis
̈Tel.: 010-5939090
̈Fax: 010-5939091
̈E-mail: info@opschoor.nl
̈Internet: www.opschoor.nl
SPECIALE KERSTACTIE!
Unieke twee onder 1 kap woning te Maasland aangeboden.
Uw voordeel is € 46.000,-
indien u koopt voor 31 december a.s.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 9
Mesdaglaan 1
3141 HE Maassluis
Tel: 010 - 591 10 11
Fax: 010 - 590 31 97
E-mail: maassluis@roeststaalduinen.nl
8POJOHBBOFOWFSLPPQt/JFVXCPVX
t5BYBUJFt)ZQPUIFFL
T uis in de regio!
Voor ons totaalaanbod: www.roeststaalduinen.nl
EVEN
TU
EEL
M
ET G
A
RA
G
E
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
In kindvriendelijke wijk gelegen goed onderhouden 5-KMR-
HOEKEENGEZINSWONING met parkeerplaats en GARAGE..
Gunstig gelegen nabij Koningshoek, OV en scholen. Ind: Royale
woonkmr met openhaard(gas). Ruime, uitgebouwde keuken met t.t.
bijkeuken vanwaar t.t. garage. Fraaie tuin met achterom. 1e et: 3
Slpkmrs. Balkon. Badkmr met bad, douche en toilet. 2e et: Overloop
met wastafel. Kleine kmr. Ruime zolderkmr met dakkapel aan beide
zijden. Bergruimte. Bijz: Perceelopp. ca. 211m². Woonopp. ca. 170m
2
.
Inh. ca. 475m
3
. CV en extra 60 liter boiler. Deels v.v. dubbel glas.
Maassluis tBosboom Toussaintstraat 12
Vraagprijs: € 259.000,- k.k.
Maassluis tRoerdompstraat 26
Moderne EENGEZINSWONING met woonkeuken, rustig gele-
gen nabij centrum. Ind: Voortuin met parkeergelegenheid. Entree
met mk, bergkast en toilet. Bijkeuken(vm garage) met was/spoelbak,
aansl.wasm. en deur naar buiten. Woonkeuken met div. inb.app.,
trap en vide, leistenen vloer met vloerverw. en t.t tuin (ZW) met ach-
terom en schuur. 1e et.: Woonkamer (ca.33m²) v.z.v. massief eiken
vloer, balustrade naar keuken en schuifpui naar balkon. 2e et.: Was-/
stookruimte met HR-ketel. 3 Slpkmrs ca. 7,11 en 14m². Geheel bete-
gelde badkamer. Bijz.: Bwjr 1998. De woning is optimaal geïsoleerd
Maassluis tWipperspark 102
Bod gevraagd
RuimHOEKHERENHUIS, met zonnige tuin(Z), eventueel met
naastgelegen GARAGE. Ind: Ruime woonkamer met openhaard.
Extra brede achtertuin. Halfopen eetkeuken. 1e et: Slaapkamer ach-
terzijde (ca. 14 m²) met dakkapel en wastafel. 2 Slaapkamers voorzijde
(ca. 13 m² en 17 m²). Ruime badkamer met ligbad en 2e toilet. 2e et:
Ruime voorzolder met CV (‘04). Royale slaapkamer met inpandig bal-
kon. Bijz: Op de zolderverdieping na geheel v.v. dubbel glas. Gelegen
nabij uitvalswegen, sportvelden en binnenstad. Kopers v.d. woning
hebben recht tot eerste koop van naastgelegen garage à € 25.000,-
Maassluis tStadsmolen 113
Vraagprijs: € 250.000,- v.o.n.
Ruime 6-KMR-EENGEZINSWONING met 14 mdiepe achtertuin
(ZW). Ind: Entree. Garderobe (v.h. berging) met aansl. wasm/droger en
schuifkastenwanden. Toilet. Woonkamer met vaste kast, parketvloer,
deur naar achtertuin met houten schuur. Open keuken 2008 met
Siemens inbouwapp. 1e et: Overloop met vaste kast. 3 Slaapkamers,
6, 12 en 13m². Badkamer met dubbele wastafelmeubel, bad, toilet.
2e et: Overloop. Werk-/slaapkamer aan voorzijde. Ruime ouderslaap-
kamer van 21m² (aangebouwd ‘02). CV-ketel 2008. Bijz: Bwjr 1989.
Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen. Zeker een bezichtiging waard.
Maassluis tGeneraal de Wetstraat 31
Vraagprijs: € 175.000,- k.k.
Mooi en goed onderhouden 5-KMR-EENGEZINSWONING met
dakopbouwgelegen in de kindvriendelijke wijk “Het Hoofd”.
Ind.: Woonkamer v.v. eiken vloer met open keuken. De in 2005
geplaatste keuken is van uitzonderlijke kwaliteit (Boretti) met diverse
inbouwapp. Ruime opbergkast. Vanuit de keuken toegang naar de
tuin (zo) met berging en doorgang naar de achterkant. 1e et: 2 slaap-
kamers. Badkamer (recent vernieuwd). 2e et: Vanaf de overloop een
trap naar zolder met 2 kamers. Bijz: CV installatie uit 2005.Gedeeltelijk
eigen grond. Woonopp. 110m
2
. Inhoud 300m
3
. Oplevering in overleg.
V
E
R
K
O
C
H
T
O
N
D
ER V
O
O
RBEH
O
U
D
V
E
R
K
O
C
H
T
O
N
D
ER V
O
O
RBEH
O
U
D
WWW. LOOFMEESTERS. NL
Op zaterdag 10 december tussen
11.00 en 13.00 uur bent u van harte welkom
op de bouwplaats van De Loofmeesters,
Kwartellaan in Maassluis.
Bekijk de woningen in aanbouw van type
Esdoorn en ervaar zelf hoe heerlijk ruim
u hier kunt wonen!
Kom kijken...
...en overtuig u zelf!
Ooms Makelaars
Schiedam-Vlaardingen BV
010 - 273 01 02
Roest Staalduinen
Makelaardij
010 - 591 10 11
WONINGKENMERKEN
U woonoppervlakte circa 116 tot 118 m
2

U i u p f i u h c s n e n e k u e k n e p o f l a h t e m r e m a k n o o w e m i u r
naar de tuin
U 3 comfortabele slaapkamers
U complete badkamer
U f a n a v m o s p o o k € 234.950,- tot € 259.950,- v.o.n.
(inclusief badkamer, keuken, berging en WKO systeem)
De verkoopdocumentatie ligt voor u klaar bij de makelaars.
N
O
G
4
T
E
K
O
O
P
!
Bij aankoop van een woning ontvangt
u een verhuischeque t.w.v. € 1.500,-.
Slim: Lever uw
’oude’ goud
nu in en koop
nieuw tijdens
deze feestmaand.
Kerstcadeaus met korting
De hele decembermaand
is feestmaand bij Pullen!!!
20%korting
op *alle gouden sieraden!!!
Juwelier Pullen
* met uitzondering van lopende acties.
Nieuwstraat 12 | Maassluis | Telefoon 010-5912115 www.juwelierpullen.nl
Kerststukken te koop!
Diverse mooie kerststukken, in verschillende
kleuren en maten voor verschillende prijzen.
Dagelijks vers gemaakt.
Iedere dag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur
(m.u.v. zondag).
Yvonne Flores (Sjaak van Schie B.V.)
Schenkeldijk 8, 2676 LD Maasdijk
Voor eventuele vragen/bestellingen: 06-53539857
Parketvloer opknappen?
Specialist in schuren en
afwerken. Lak-olie-was.
Rotinka parket Maassluis,
tel. 010-5903530.
Te koop: ijsselsteentjes,
oude straatklinkers (vijf-
duimers) en veel soorten
dakpannen.
Tel. 0174-420959.
KLUSBEDRIJF
AZ Montage...
laminaatvloeren leggen,
behangen, aftimmeren,
witten enz.
Voor meer informatie
kunt u bellen met
06-11427914
Deze week gaat u wellicht
de zolder weer op (of kel-
der) voor de kerstboom-
ballen te pakken. Mocht u
nu toevallig ook dat doos-
je zien staan van “vroeger”
met OUD SPEELGOED
wat misschien wel tegen
een redelijke vergoeding
weg mag, kunt u mij altijd
bellen op: 010-4225603.
Modelauto’s & folders uit
de jaren ‘50/’65 blijven
mijn interesse houden.
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
TE KOOP: Scheepvaart 4
boeken. gr. kl. Reddings-
schepen en strandingen
€15,- Tel. 0174-387197
Voor ALLE soorten huis-
en autosleutels:
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 10
Kerstdrukte bij
Waterwegkoor
Maassluis
Kerstkaartbezorgactie
Vanaf 19 tot en met 24 december zul-
len er in Maassluis en Maasland en-
thousiaste bezorgers van Kerstkaar-
ten in de weer zijn om alle kaarten op
tijd in de brievenbussen te deponeren.
Niks bijzonders zult u misschien den-
ken, maar hier zit toch wel een heel
speciale gedachte achter. De kaarten
worden bezorgd door leden van het
Waterwegkoor Maassluis.
Het initiatief van deze actie heeft tot
doel geld binnen te halen voor de
Frans Ruigrok Foundation. Voor deze
actie zijn er zelfs postzegels ontwor-
pen. Dit alles staat onder leiding van
oud-postbode Coen van Dijk.
De opbrengst wordt via de door het
koor opgerichte Foundation gebruikt
om kosteloos optredens te verzorgen
voor mensen in Zorg- en Verpleegin-
stellingen die het in deze tijd financi-
eel zeer moeilijk hebben.
Bent u door het lezen van dit artikel
ook geïnteresseerd in de Frans Ruig-
rok Foundation ga dan voor informa-
tie naar http://www.frf-maassluis.nl

Kerstoptreden in de Binnenstad
Op koopzondag 18 december zal
het Waterwegkoor Maassluis in na-
volging van vorige jaren weer een
gezellig Kerstoptreden verzorgen op
de gezellige in Kerstsfeer gebrachte
Markt van Maassluis. De inwoners
van Maassluis en omgeving kunnen
tijdens hun kerstinkopen dan kennis
maken met het mooie Kerstreper-
toire van het Waterweg Koor Maas-
sluis onder leiding van dirigent Jan
Scholte. De optredens zijn gepland
om 13.00-13.30 uur /14.30-15.00 uur
Informatie
www.waterwegkoor-maassluis.nl
Boekingen@waterwegkoor-maas-
sluis.nl
Of bel Henk van der Wal
010-5921167-mob. 06-51827126
Contactmiddag PCOB
Op woensdag 14 december a.s. is
er weer een contactmiddag van de
PCOB afd. Maassluis.
Deze keer is Ds. T. van Erp - pastor in
het Vlietland ziekenhuis - onze spe-
ciale gast.
Ds. van Erp heeft een speciale kerstli-
turgie voor ons samengesteld, waarin
wij o.a. mooie kerstliederen met el-
kaar zullen zingen. Uiteraard zal ook
het kerstverhaal worden gelezen.
Kortom, het wordt op 14 december
2011 een hele speciale en sfeervolle
advents / kertst bijeenkomst.
De contactmiddag wordt gehouden in
het Witte Kerkje, gelegen aan de Con-
stantijn Huygensstraat 1 te Maassluis.
Vanaf 14.00 uur is de zaal open èn
staat de koffie en thee gereed. Om
14.30 uur begint het programma.
De contactmiddagen hebben een
open karakter. Iedereen is van harte
welkom op woensdagmiddag 14 dec.
a.s…
Kom in kerststemming
met koor Flair
Op woensdagmorgen 21 december
van 10.30 tot 11.30 houdt dameskoor
flair in het in volle kerstsfeer gebrach-
te atrium van Koningshof, een gezel-
lige Sing-In.
Iedereen is welkom om te luisteren
en/of mee te zingen en eventueel een
kopje koffie te drinken (voor eigen re-
kening) dat wordt vast een leuke on-
derbreking tijdens het boodschappen
doen in de Koningshoek!
Komt allen, dan maken we er een
groot koorfestijn van.
De toegang is gratis.
Hoe is de Islam eigenlijk ontstaan,
wat is de betekenis van de boodschap
van Mohammed. Welke rituelen en
gebruiken, rechten en verplichtingen
hebben islamieten in de toenmalige
en huidige samenleving. Doelstelling
van de bijeenkomsten is niet alleen
kennisoverdracht, maar er is ook veel
ruimte voor gedachten wisseling of
beantwoording
van vragen. En
tenslotte komt
aan de orde de
vraag hoe de
Islam en het
Westen elkaar
door de eeuwen
heen hebben
beïnvloed.
Op maandag
16 januari –
en vervolgens
nog vier maal
om de veertien
dagen – tracht
Geb van Door-
nik, emeritus
predikant in
Maassluis, met
U in gesprek te
komen over de
Op 9 januari 2012 start ’s-avonds van
19.00 tot 21.00 uur een drieluik van
cursussen/bijeenkomsten rond dit
thema:
Op maandag 9 januari - en vervolgens
nog vier maal om de veertien dagen
- vertelt Aziz Abba, verbonden aan
de Islamitische Universiteit te Rot-
terdam, over de Islam.
Mezquita in Cordoba,
waarnaast een Kathedraal is gebouwd.
Geloof en rituelen van Christendom
en Islam door de tijden heen
geschiedenis van God en de mensen.
In het Midden Oosten ontstonden
zowel Jodendom, Christendom en Is-
lam. Waarom daar? Het Christendom
verspreide zich en er ontstond een
machtscentrum in Rome; welke in-
vloed had dit op de relatie met Joden
en Islamieten. De kerk raakte intern
verdeeld en de Hervorming splitste
de kerk. Welke rol heeft het geloof in
deze tijd en zijn de opvattingen over
doop, huwelijk, dood en hiernamaals
veranderd?
Op maandag 26 maart – en vervol-
gens nog drie maal om de veertien
dagen – gaan Aziz Abba en Geb van
Doornik gezamenlijk in op thema’s
die voor ons allen betekenis hebben:
geboorte, huwelijk en dood. Welke ri-
tuelen hebben christenen en islamie-
ten? Wat is het verschil en de over-
eenkomst?
Deze cursussen/bijeenkomsten vin-
den plaats in de Kunst en Cultuur
Academie aan de IJsvogelstraat 2 te
Maassluis. Voor elke van deze drie
cursussen/bijeenkomsten - afzon-
derlijk of voor meerdere - kunt u
zich inschrijven via de website www.
kunstencultuuracdemie.nl of via het
inschrijfformulier in het Programma-
boekje. Het Programmaboekje kunt
u onder andere vinden in de Biblio-
theek, het Gemeentehuis, Het Punt of
de musea.
Onder auspiciën van The Harmo-
nymasters vindt op zaterdagavond
17 december a.s. het Kerstbal 2011
plaats. Van 20.15 uur tot ongeveer
23.00 uur kunt u in Multifunctioneel
Centrum Koningshof, Uiverlaan 20,
te Maassluis op de klanken van onze
plaatselijke bigband een quickstep,
slowfox, Engelse wals, jive, rumba
of Weense wals dansen. Bent u geen
dansliefhebber, maar spreekt de mu-
ziek van The Harmonymasters u aan,
dan bent u vanzelfsprekend ook van
harte welkom.
Voor dit Kerstbal arrangeerde band-
leider Carel van der Wissel een vijf-
tiental “Christmas-songs” uit mu-
sicals en films. Bastrombonist Ton
Molenaar zal onder begeleiding van
de band in een aantal standards als
vocalist te horen zijn.
Toegangsbewijzen zijn ver-
krijgbaar bij: Maassluis Punt,
Dr. Kuyperkade 25, 3142 GC
Maassluis, tel. 010-5923469
en Koningshof, Uiverlaan 20,
3145 XN Maassluis, tel. 010-
5911430.
In de voorverkoop kosten deze
toegangsbewijzen € 8,50; aan
de zaal betaalt u er € 10,00 voor.
Voorafgaand aan het optreden
van The Harmonymasters kunt
u, indien u dat wenst, in Multi-
functioneel Centrum Konings-
hof een drie-gangen-kerstdiner
gebruiken. De prijs hiervan
bedraagt € 27,50. Reserveren
hiervoor bij Koningshof is
noodzakelijk.
Heeft u vragen? Bandleider Carel
van der Wissel beantwoordt ze
graag. U kunt hem onder het tele-
foonnummer 010-5917677 berei-
ken; via email: carel.vd.wissel@
planet.nl mag dat ook.
Kerstbal 2011 met The Harmonymasters!
‘‘Op weg naar Kerst” is de titel van
het twaalfde Sing-In familieconcert
in de Immanuëlkerk op vrijdag 9 de-
cember. Aanvang; 19.00 uur. Entree
is vrij.
Kenmerkend voor het Sing-In fami-
lieconcert is de grote verscheiden-
heid aan deelnemers. Nieuw is de
meidengroep “Simply Six”. Uit hun
uitgebreid repertoire zullen zij ons
verrassen met enkele schitterende
Kerstliederen.
Het afwisselend programma is bij-
zonder geschikt voor alle leeftijden.
U wordt verwelkomt met kerstmuziek
vanuit het zelfbouw draaiorgel van
Henk Cats.
De optredens worden afgewisseld
met een samenzangmedley van be-
kende kerstliederen, begeleidt door
organist Piet George Klootwijk.
Gerard de Waardt, begeleidt op de
piano, kleindochter Veronique en
vriendin Kelly, met hun vertederende
zang zullen zij zeker menig hart ver-
overen.
Dit jaar is er speciale medewerking
met kinderen van de Protestant Chris-
telijke basisschool “Het Balkon”. De
kinderen van de “P.C.B. Het Balkon”
zullen het Kerstverhaal getiteld; “Het
Mooiste geschenk” waarbij een jonge
prins, onderweg, op zoek naar de stal
-zonder het te weten- velen gelukkig
maakt. Presentatie; Jacqueline Wijn-
horst. Voor u het weet is het kwart
over acht, en sluiten we deze avond af
met een klinkende finale.
Kinderen, neem je vader, moeder,
opa, oma, oom, tante, gerust mee het
wordt een puntgave avond.
Sing-In familieconcert
Een mooi,
bijzonder
en sfeervol
kerstconcert
Op woensdag 14 december organi-
seert muziekcentrum OpMaat het
jaarlijkse kerstconcert in de Konings-
hof te Maassluis. Een kerstconcert
met veel variatie. Er zullen optreden
een harp ensemble, een strijk-en-
semble en een blaas-ensemble. Maar
daarnaast zijn er ook een paar solis-
tische optredens van violisten en een
gitarist. Bijzonder is het optreden van
een gitaar ensemble bestaande uit 12
leerlingen.
Uiteraard mooie sfeervolle melo-
dieën door harp en viool maar ook
vrolijke en zeer bekende kerstmuziek
door het blaas-ensemble onder lei-
ding van Ellen van den Bergh. Een
ensemble bestaande uit 18 dwars-
fluiten, 3 klarinetten en hobo’s, 8
saxofoons, 2 trombones, euphonium,
piano en drums. Ruim 75 enthousi-
aste kinderen, jongeren en volwassen
brengen u in de juiste kerstsfeer. Het
concert zal beginnen om 19:30 uur en
kost slechts € 5,-. Kaartverkoop is aan
de zaal. Meer informatie over dit en
andere kerstconcerten van OpMaat
vindt u op onze site
Bijzondere
Kerststallen
Wereldwinkel
Maassluis
Sinterklaas heeft nog wel wat bijzon-
dere cadeaus uit de Wereldwinkel
Maassluis meegenomen naar Spanje,
omdat hij ze daar nog graag wil uit-
delen. Maar de nadruk in de Wereld-
winkel ligt na het afscheid van de Sint
inmiddels volledig op de Kerstperi-
ode. En daar moet iedereen zelf actie
in ondernemen, want overlaten aan
Sint Nicolaas is er niet meer bij.
Wereldwinkel Maassluis heeft ook
dit jaar een zeer aantrekkelijk aanbod
aan Kerstcadeaus. Daaronder ook bij-
zondere Kerststallen, in allerlei vor-
men en dus ook prijsklassen. Het ca-
deau-assortiment in de Wereldwinkel
is groot. Sieraden, beeldjes en andere
kunstvoorwerpen, schalen, manden,
shawls, kaarten, speelgoed, wierook,
kaarsen enz. Er zijn een heleboel leu-
ke cadeaus voor kleine prijsjes. Een
gang naar de Wereldwinkel is deze
maand extra aantrekkelijk, want tot
25 december krijgen de klanten
dubbele Binnenloperpunten op alle
Kerstartikelen.
Wereldwinkel Maassluis verkoopt
behalve cadeaus ook allerlei lek-
kernijen die kunnen bijdragen aan
gezellige Kerstdagen, zoals wijnen,
bijzondere biersoorten, koffie en thee,
chocola, speculaas en stroopwafels.
Overigens is de Wereldwinkel ook het
adres voor een origineel Kerstpakket
voor medewerkers van bedrijven en
organisaties of voor iemand die om
een andere reden iets extra’s verdient.
Wereldwinkel Maassluis doet mee
aan de actie ‘Kerstshoppen’ van een
aantal bedrijven en organisaties in
Maassluis.
Alles wat de Wereldwinkel verkoopt,
is gemaakt door mensen die er een
eerlijke prijs voor krijgen, geholpen
worden bij hun werk en niet onder
mensonwaardige werkzaamheden
hoeven te werken.
Wereldwinkel Maassluis is gevestigd
aan de Jokweg 9 in Maassluis, in het
verlengde van de Nieuwstraat, onder-
aan de Zuiddijk. De openingstijden
zijn maandag van 13.30 tot 17.00 uur
en dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnum-
mer is 010-5901646.
Op zaterdag 10 december a.s. is er een
groot Advent- en Kerstconcert in de
Oude Kerk te Maasland. Martin Zon-
nenberg is deze avond de organist en
bespeelt het mooie Bätz-Witte orgel.
Verder wordt medewerking verleend
door het Kleinkoor Concertino even-
eens onder leiding van Martin Zon-
nenberg.
Martin Zonnenberg (1958) had reeds
op jonge leeftijd belangstelling voor
het koninklijk instrument: het orgel.
Al op 12-jarige leeftijd begeleidde hij
een aantal koren.
Hij behaalde de Diploma’s koordirek-
tie (den haag) en schoolmuziek (Len-
nards Instituut, den Bosch).
Martin Zonnenberg is als organist
verbonden aan de Ned.Herv. Kerk
te Sliedrecht (Naber-orgel, 1852) en
Nieuwpoort (van den Heuvel-orgel,
1976).
Hij is dirigent van het Chr. Slie-
drechts Mannenkoor “Ichthus” (145
leden), het 275 leden tellende Chr.
Gem. Drechtstedenkoor “Praise
Him”(Dordrecht) en het Kleinkoor
Concertino ( Sliedrecht).
Verder is hij als samensteller en ar-
rangeur van het bekende TV-pro-
gramma ‘Nederland Zingt’.
Buiten Europa trad hij als dirigent,
pianist en organist op in Israël, Ca-
nada en Amerika.
Als komponist is hij bekend door z’n
instrumentale arrangementen en tal-
loze komposities voor koor, orgel,
orkest etc.
In 2002 werd hij benoemd tot Lid in
de orde van Oranje Nassau.
Zijn aktiviteiten zijn te volgen op het
internet: www.martinzonnenberg.nl
Kleinkoor Concertino werd in juni
2009 opgericht door dirigent
en musicus Martin Zonnen-
berg. Dit koor richt zich op
de uitvoering van Geestelijk
klassieke werken.
Martin wil met de erva-
ren en enthousiaste zangers
van Concertino werken aan
perfecte uitvoering van een
breed en gevarieerd Geeste-
lijk repertoire uiteenlopend
van Klassiek (o.a. Bach,
Fauré, Frankc, Mozart) tot
hedendaags (o.a. Rutter, Zon-
nenberg).
Het koor heeft inmiddels con-
certen verzorgd met diverse
solisten en orkest. De cd ‘Pre-
mière’ geeft u een indruk van
het veelzijdige repertoire van
het Kleinkoor Concertino.
Advent- en Kerstconcert in
Maasland door Martin Zonnenberg
www.kleinkoorconcertino.nl
Deze avond speelt Martin Zonnen-
berg bewerkingen van bekende Ad-
vent- en Kerstmelodieën van o.a.
Feike Asma, Jan Zwart, Jan Bonefaas
en Chr. Tambling en er is ook veel
samenzang. Het programma wordt
afgewisseld door het Kleinkoor Con-
certino.
Het concert begint om 20.15 uur en de
toegangsprijs bedraagt € 8,--
Kerstconcert Nieuwe
kerk te Maasland
Zoals u al een aantal keren heeft kun-
nen lezen in deze krant, geven C.M.V.
Maaslandse Harmonie en C.O.V. Ho-
sanna op 17 december a.s. een prach-
tig kerstconcert in Maasland.
De samenwerkingen tussen deze
twee verenigingen is niet nieuw. Een
aantal jaren geleden hebben beide
verenigingen ook gezamenlijk een
kerstconcert gegeven, welke een da-
verend succes was!
Ook dit jaar zullen beide verenigin-
gen alles uit de kast halen om u, als
bezoeker, een heerlijk kerstgevoel te
geven. Oude gezangen, mooi samen-
spel tussen orkest en koor, nieuwe
bewerkingen van jonge componisten,
kortom; voor ieder wat wils!
We verwelkomen u graag op 17 de-
cember om 20.30 uur in de Nieuwe
kerk in Maasland.
Kaarten zijn voor 10 euro per stuk
(inclusief één consumptie)te koop bij
de leden en bij Bloemsierkunst Bloei
in Maasland en Sigarenmagazijn
Hartenlust in Maassluis Palet.
Op 17 december zijn kaarten ook te
koop aan de deur van de Nieuwe Kerk
aan de Huis te Veldelaan te Maasland.
Tot 17 december!
Kerstinkopen, schaatsen,
ijshockey en snoepen...
Partycenter Vlietzight in Maasland
heeft een echt Winterdorp opgezet
met diverse activiteiten en er is van
alles te doen. Er zijn diverse hutten
aanwezig waar lekker ’geshopt’ kan
worden.
Er is een echte schaatsbaan aangelegd
waar jong en oud een baantje op kun-
Een Winterdorp in Maasland!
nen rijden. Schaatsen hiervoor zijn ter
plekke te huur. Ook worden er ijshoc-
keywedstrijden georganiseerd. Het
Winterdorp is ideaal voor een dagje
uit met het hele gezin.
Moeder doet fijn de kerstinkopen,
de jeugd vermaakt zich kostelijk op
de ijsbaan en vader kijkt ontspannen
toe onder het genot van een heerlijk
Glühweintje of een kom hete snert.
Voor de kinderen is er warme cho-
colademelk en er worden poffertjes
gebakken.
Winterdorp Maasland verkoopt ook
de mooiste kerstbomen
Winterdorp openingstijden
Op vrijdag vanaf 15.00 uur en op za-
terdag en zondag vanaf 12.00 uur. In
de kerstvakantie vanaf 22 december
t/m 8 januari 2012 is het Winterdorp
elke dag vanaf 12.00 uur open. Voor
verder informatie over het Winter-
dorp en de activiteiten kijkt u op onze
website: www.vlietzight.nl
Maandagavond 19 december geeft
het Rozenburgs Mannenkoor met
sopraan Tamara Obreskova, tenor
Robert Kops, pianiste Antoinette
Lammers en organist Peter Verweij
een Kerstconcert in de Grote Kerk te
Maassluis. Martin van Broekhoven
heeft de muzikale leiding.
Het is inmiddels alweer een aantal
jaren geleden dat het Rozenburgs
Mannenkoor een Kerstconcert in de
Grote Kerk van Maassluis gegeven
heeft, maar nu zijn de heren terug. Op
dit moment wordt er nog druk gerepe-
teerd maar het Kerstrepertoire ziet er
veelbelovend uit. Goed in het gehoor
liggende liederen, uiteraard de tradi-
tionele Kerstmuziek, maar dirigent
Martin van Broekhoven heeft ook
een aantal nieuwe nummers aan het
repertoire toegevoegd. Aanvang van
het concert is 20:00 uur. De Grote
Kerk opent haar deuren al om 19:15
uur.
Toegangsprijs op de concertavond €
15.00.
Sopraan Tamara Obreskova
Tamara Obreskova studeerde zang bij
prof. T. Nieznikowa aan het conser-
vatorium van Minsk (Wit-Rusland)
waar zij ook haar operaopleiding
voltooide. Verder volgde zij de mas-
terclass bij Galina Visjnevskaja, W.
White en S. Rozin. Ook werd zij
gecoacht door C. Deutekom en E.
Ozsan.
Tenor Robert Kops
Op zijn 20e jaar is Robert begon-
nen met het nemen van zanglessen
bij de tenor Bert van ’t Hoff en heeft
sindsdien zanglessen gevolgd bij o.a.
de bas-bariton Jan Polak, de sopraan
Erna Spoorenberg, de tenor Karel
Mac.Lean en bij de tenor Christian
Papis.Ook is hij gecoacht door de
repetitor Jaap Dieleman. Momentaal
heeft hij zangles van tenor Cor de
Wit. Tevens heeft hij een masterclass
gevolgd bij de mezzosopraan Cora
Canne Meijer. Ook heeft Robert zich
toegelegd op het dirigeren van koren
en orkesten.
Organist Peter Verweij
Peter Verweij kreeg de eerste orgel-
lessen van Van Collem. Hij studeerde
daarna verder bij L. ’t Hart en W.
Lindhout. In 1993 sloot hij de cur-
sus Kerkmuziek met goed gevolg af.
Daarna studeerde hij aan de Schu-
mann Akademie voor het Nederland-
se vakdiploma muziek, met als hoofd-
vak “orgel.” Het steun vak “piano” is
in 2001 met goed gevolg afgesloten.
Hoofdvak orgel studeerde Peter bij
Wout van Andel en momenteel bij
Ben Kramer. Daarnaast studeerde hij
koordirigent bij Hans de Wit. Sinds
1979 is Peter verbonden als organist
aan de Hervormde Gemeente Moer-
kapelle en is hij tevens dirigent van
het jongerenkoor “Cantate Domino”
te Zoetermeer. Daarnaast is hij op het
orgel veelal te horen bij de concerten
van het Rozenburgs Mannenkoor.
Muzikale leiding
Dit concert staat onder leiding van
RMK-dirigent Martin van Broekho-
ven. Martin, geboren en getogen in
Maassluis, werkte al eerder met so-
listen als Charlotte van Os, Dieuwke
Aalbers, Marjolein Ginczinger, An-
gelina Ruzzafante, Nanco de Vries,
Marco Bakker en Wilma Driessen.
Ook begeleidde Martin diverse koren
en acteerde solo met diverse muziek-
stukken. In de 90-ger jaren was Mar-
tin o.a. dirigent bij het Schiedams
Christelijk Mannenkoor, maakte een
cd-opname van de Misa Criolla van
Ramirez met het EV02-koor Poeldijk
en verleende medewerking aan o.a.
diverse opera’s. Gedurende een aan-
tal jaren was hij als pianist verbon-
den aan de balletopleiding van het
Koninklijk Conservatorium te Den
Haag. Martin is de vaste begeleider-
bij Toonkunst Gouda tijdens het in-
studeren van de stukken treedt ook zo
nodig als assistent-repetitor. In april
2001 is Martin van Broekhoven aan-
gesteld als de vaste dirigent van het
Rozenburgs Mannenkoor.
Het Rozenburgs Mannenkoor
Het Rozenburgs Mannenkoor is op-
gericht in 1927 en telt ruim honderd
leden. Sinds 2001 is Martin van
Broekhoven de dirigent. Het reper-
toire is zeer uitgebreid en gebaseerd
op de onafhankelijke doelstelling,
wat inhoudt dat alle gezindten zich
bij het koor thuis voelen.
Het koor repeteert elke donderdag-
avond in het eigen Muziektheater De
Ontmoeting aan de Koninginnelaan
9 te Rozenburg.
Het is zeker de moeite waard om eens
geheel vrijblijvend een repetitieavond
te ervaren. U loopt wel het risico om
vanaf dat moment verslingerd te zijn
aan dit unieke koor en een lidmaat-
schap voor het leven aan te gaan. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de
leden of kijk op eens op onze website
www.rozenburgs-mannenkoor.net.
Kaarten zijn te bestellen op de
volgende adressen
MasterSound op de Noordvliet te
Maassluis;
Slijterij, Bottelier en Wijnhandel
Zonneveld op de Mesdaglaan 231 te
Maassluis;
Bloemsierkunst Bloei, Huis te Velde-
laan 2 te Maasland;
Shell tankstation aan de Burgemees-
ter Just de la Paisièresstraat te Rozen-
burg;
Tabak en tijdschriftenhandel Primera
op het Raadhuisplein te Rozenburg;
of www.rozenburgs-mannenkoor.net
Kerstconcert Rozenburgs Mannenkoor
in de Grote Kerk te Maassluis
Vrijdagavond 16 december
vindt alweer de 4e editie
van het steeds weer uitver-
kochte, maar toch gratis,
Kerstconcert plaats van de
Maassluise Harmonie, het
kinderkoor Wonderwijs en
koor Moving Voices. Het
concert begint om 19.30 en
zal rond 20.45 afgelopen
zijn.
Ook dit jaar belooft het weer
een sfeervolle avond te wor-
den, gevuld met traditionele
kerstliedjes en bekende ei-
gentijdse songs. Koren en
orkest zullen zowel geza-
menlijk als zelfstandig op-
treden.
De toegang van dit kerst-
concert is gratis, tijdens het
concert zullen we een col-
lecte houden om de onkos-
ten te beperken.
Na afloop zal Bigband the
Harmonymasters nog een
swingend kerstoptreden ge-
ven in de hal van de kerk,
Vrijdagavond 16 december Kerstconcert Maassluise Harmonie ,
Kinderkoor Wonderwijs & Moving Voices in de Immanuelkerk
Zing met ons mee!
waar u onder het genot van choco-
melk, glühwein en kerstcake van kunt
genieten.
Wij hopen u op vrijdagavond 16 de-
cember om 19.30 welkom te kunnen
heten tijdens Kerstconcert, Zing met
ons mee, de vierde editie!
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 11
TE HUUR: Noordzee 2c te MaassIuis
PRIMA LOCATIE MET BIJZONDER UITZICHT!
Het betreft de bovenste etage (ca. 150 m2) van dit
fraaie gebouw. Door de uiterst effciënte indeling
maakt u optimaal gebruik van het aantal vierkante
meters. Deze moderne kantoorruimte is voorzien
van een eigen toiletgroep en luxe pantry, is zeer
netjes afgewerkt en voorzien van airco. Ligging met
fraai uitzicht over de Nieuwe Waterweg. voldoende
parkeergelegenheid en op loopafstand van trein en
bus.
De huurvoorwaarden zijn zonder meer aantrekkelijk
te noemen. verdere informatie kunt u verkrijgen via
de heer Swieb, telefoonnummer 06-20024453.
Noordvliet 27 • Maassluis • tel.: 010-5923298
GRATIS
BOEKENBON
Bij 30 toptitels, tot 14 december
Kijk op www.gratisboekenbon.nu
S S
LANA
walk-in clo et

Zuidvliet 2 | 3141 AL Maassluis | www.lanaswalkincloset.nl
Xmasfashionshopping
G
litz & G
lam!
Ben je nog opzoek naar de
ultime, betaalbare, outfit
voor de feestdagen?
Loop dan eens binnen in
de leukste inloopkast van Maassluis!
Het adres voor trendy:
Accessoires
Fashion
Cadeaubonnen
én een
aantrekkelijk spaarsysteem!
NIEUWBOUW- OF VERBOUWPLANNEN
I.D. STUDIO
Al ruim 15 jaar HET betrouwbare
adres voor ontwerp en planontwikkeling.
Elke woensdagochtend van 9 - 11
gratis spreekuur.
I.D. STUDIO - ZUIDVLIET 113B - 3141 SX MAASSLUIS
TEL. 010 - 59 279 66
Email: idstudio@kabelfoon.nl
ingenieursbureau voor vormgeving en bouwkunde
I
.
D
.

S
T
U
D
I
O
OPEN HUIS
Zaterdag 10 december van 11.00 tot 12.00 uur
Wilgentuinen 58, 3181 NZ Rozenburg
Tel. 0181 - 487 120 Tel. 0181 - 219 339 Tel. 0184 - 495 495
www.abbontwikkeling.nl
WWW.WILGENTUINEN.NL
• Nog 2 twee-onder-een
kapwoningen beschikbaar
• Vlonder aan het water
• Vier slaapkamers
• Oplevering per direct
• Te koop vanaf € 385.000,- v.o.n.
W
I
N
T
E
R
S
A
L
E
VR
A
A
G
N
A
A
R
D
E VO
O
RW
A
A
R
D
EN
Voor al uw buiten- en binnenzonweringen,
gordijnen, vloerbedekking en horren
Reigerstraat 26 - 3145 CT Maassluis - Tel. (010) 591 22 73
www. wakkerzon. nl


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
I. Lenti is gespecialiseerd in het maken van
gebitsprotheses. Door nauw te overleggen
worden vorm, kleur en zetting van de tanden
afgestemd op úw wensen.
Vergoeding door alle zorgverzekeraars
Markt 7, Maassluis
Tel. 010 59 119 80
www.lentipraktijk.nl
KUNSTGEBITTEN & REPARATIES
Lange Boonestraat 22
3142 CC Maassluis
Tel. 010-5911980
Een Ford van
Korpershoek:
dat zeg ik:
gewoon doen!
(010) 5912344


Erkend Gastechnisch Installatiebedrijf
voor Maassluis en omgeving

info@fransdeherder.nl 010-5925919
www.fransdeherder.nl 06-30562071
Onderhoudsbeurt cv ketel
Opname klantenbestand
Jaarlijkse belservice
Geen abonnement
Geen zorgen
Geen voorrijdkosten
Gasveilige keuze
Informatie: bel of zie website
Stoffeeratelier Albert van der Putten, 06-11163483
Leemidden 60, De Lier www.stofferen.info
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt de administratie
speciaal voor uw Ver-
eniging van Eigenaren.
Wij doen dit tegen een
redelijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
KLUSBEDRIJF
AZ Montage...
laminaatvloeren leggen,
behangen, aftimmeren,
witten enz.
Voor meer informatie
kunt u bellen met
06-11427914
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 12
De Ontvoering - deel 2/3
Boekhandel Het Keizerrijk bestaat 10 jaar. Op verzoek van eigenaar Wim Keijzer schreef Maarten ’t Hart speciaal
ter gelegenheid van dit jubileum een verhaal, gebaseerd op een jeugdherinnering. Dit verhaal, getiteld ”De Ontvoering”,
is in drie delen te lezen in De Maassluise Courant De Schakel. Dit is de tweede aflevering. Het derde deel leest u volgende week
in onze Speciale Kersteditie. Na deze publicaties is het verhaal in boekvorm verkrijgbaar bij Boekhandel Het Keizerrijk.
De man
streelde over mijn haar, zei toen:
‘En nu moeten we eerst bloemen
kopen. Kan dat hier op de markt?
Is hier een bloemenwinkel?’ ‘Ja,’
zei ik, ‘de winkel van Leen Stigter.’
‘Leen Stigter? Da’s toch een elek-
tricien?’ ‘Dat is iemand anders,’
zei ik, ‘deze heet ook Leen Stigter.’
‘Ook zoiets wat je alleen in Maas-
sluis hebt, ze heten allemaal het-
zelfde. Toen ik nog jong was, heette
iedereen Warnaar of Kap of Van
Baalen. En je had ook mensen met
rare namen zoals Lagrauw of De
Koeijer.’ We namen de bocht naar
rechts, de markt op en reden toen bi-
jna stadsomroeper Leen van Buuren
omver. Hij was vlak daarvoor ges-
topt, hij stond hoog opgericht over
zijn zware, zwarte rijwiel heen,
zijn rechterklomp rustte op de trap-
per, zijn linkerklomp op het markt-
plaveisel. Hij hief zijn gong tot oog-
hoogte; met krachtige stokslagen
ranselde hij het rechteroppervlak.
Het klonk alsof de kerkklok luidde.
Zijn machtig stemgeluid daverde
over de markt: ‘Dames en Heren,
en lieve kindertjes. Het gemeentebe-
stuur van Maassluis maakt bekend
dat hedennacht werkzaamheden ver-
richt zullen worden aan de gemeen-
telijke gashouder. Als gevolg daar-
van zullen de straatlantaarns enige
tijd uitgeschakeld zijn en zal de gas-
toevoer vanaf middernacht tot het
ochtendgloren afgesloten worden.
Zegt het voort, zegt het voort.’ ‘Dat
is een nieuwe stadsomroeper,’ zei de
man. ‘Waar is Jan van Wolferen geb-
leven?’ Hij draaide het autoraampje
open, vroeg aan Leen van Buuren:
‘Waar is Jan van Wolferen geblev-
en?’ ‘Die is begin van de oorlog van
z’n stokje gegaan,’ zei Van Buuren,
‘voor twintig gulden heb ik z’n
stiel van hem overgenomen, maar
’t was niet makkelijk in de oorlog,
soms moest je Duitse aankondigin-
gen omroepen met een pistool in je
rug. En nu ga ik naar mijn volgen-
de stekkie.’ Van Buuren reed weer.
Met krachtige pedaalslagen stuwde
hij zichzelf tegen de Wip omhoog.
Eenmaal daarboven aangekomen,
stopte hij, en andermaal klonk het
klokgelui van zijn gong, en riep hij
nogmaals: ‘Dames en Heren, en
lieve kindertjes.’ ‘Wat een stem,’
zei de man vol ontzag. Hij par-
keerde de luxe wagen voor de kru-
idenierswinkel van Groenewegen.
‘Allemachtig,’ zei de man. ‘Is dat
een soortement zelfbedieningswin-
kel geworden?’ ‘Ja,’ zei ik, ‘daar
moet je je spullen zelf pakken, dan is
het goedkoper, en daarom verkoopt
oom Huib veel minder; iedereen
gaat hierheen.’ ‘Zelfbediening in
Maassluis,’ zei de man, ‘wie had
dat ooit kunnen denken? Dat je dat
nou in Rotterdam hebt. Maar hier...
hier in Maassluis is dat toch nergens
goed voor? Wat moet er worden van
al die kleine nerinkjes?’ Hij stapte
uit, zei: ‘Blijf maar even zitten, ik
ben zo terug.’ Voorzichtig draaide
ik het raampje van het portier een
klein beetje open, almaar hopend
dat er neven en nichten en klasge-
noten langs zouden lopen die ik dan
vanuit de auto zou kunnen groeten
zodat ze zouden zien dat ik, alsof het
de gewoonste zaak van de wereld
was, voorin een luxe wagen zat.
Maar helaas, er liep niemand langs
die ik kende. Wie er wel langs liep,
wierp niettemin een verbaasde blik
op de auto, en een vaak nog verbaas-
der blik op mij en op mijn broer en
zus. Met een reusachtige bos bloe-
men trad de man naar buiten, en snel
draaide ik het raampje weer dicht.
De man keek om zich heen, hij liep
even een paar passen in de richting
van het politiebureau, keerde toen
om en kwam weer terug.
‘Er zijn nu maar liefst drie boekhan-
dels hier op de Markt,’ zei hij. ‘Zelfs
boekhandel Bergsma is er nog.
Of de mensen ook lezen in Maas-
sluis! Is de leesbibliotheek van de
Nutsspaarbank er nog?’ ‘Ja,’ zei ik,
‘en de leesbibliotheek van Van Wil-
ligen in de Nieuwstraat en de Gere-
formeerde Evangelisatiebibliotheek
op ’t Hoofd en bij boekhandel For-
tuyn kun je ook boeken lenen.’ ‘Jij
lijkt me een bijdehand ventje,’ zei
de man. ‘Hou je van lezen?’ ‘Nou
en of,’ zei ik. Hij stapte weer in, de
luxe wagen trok op, we reden om de
Markt heen en stegen toen op via de
Wip. Het was daar druk, zoals altijd.
De man toeterde. De mensen stoven
naar de stoepjes. ‘Op de Wip kwam
je vroeger iedereen vroeg of laat te-
gen,’ zei de man, ‘en da’s vandaag
de dag zo te zien al niet anders.’ Hoe
wonderlijk en verrukkelijk was het
om in z’n grommende luxe wagen
omhoog te rijden naar de Zuiddijk.
Zou je je ook zo voelen als je in een
vliegtuig zat, vroeg ik mij af. Of zou
je dan bang zijn? Ik wist het niet. Ik
wist wel dat ik nu ook opwindend
bang was, maar waarom? We staken
de Zuiddijk over en daalden weer af
langs de Put. De man remde, hij zei:
‘Even stoppen, even een blik op de
havenkom. Waar vind je dat elders
op de wereld, zo’n vierkante haven-
kom, zo’n uitzicht, zoiets prachtigs,
en zulk smoezelig, groezelig, zulk
goor water? Maar als ze het in de
oorlog in het soephuis opgewarmd
en opgeschept zouden hebben, zou
je het lekker hebben opgepeuzeld.’
Hij zweeg even, wees naar de over-
kant, mompelde: ‘Zo langzamerhand
ben ik toch overal geweest, dus ik
weet nu dat de havenkom van Maas-
sluis een unicum is op de aardkloot.
Kijk nou toch, de zon koestert de
toren, en altijd weer dat malle ge-
voel dat dit het veiligste plekje op de
wereld is, terwijl de kerk nota bene
in de oorlog werd geraakt door En-
gelse bommen.’ Hij snoof nadruk-
kelijk: ‘Maar ’t ruikt anders dan
vroeger. Indertijd stonk alles naar
vis en boven de visstank uit rook je
nog de taangeur. Nu ruik je... ja, wat
ruik je nu?’ ‘Fabriek de Ploeg,’ zei
ik zachtjes. ‘Wat zei je?’ ‘Die fab-
riek daar,’ zei ik en wees naar hoge
muren op het Schanseiland. ‘Treu-
rig dat het hier niet meer naar taan
en vis ruikt. Ik was in een vissersp-
laatsje op Nieuw Schotland, Lower
Jordan, de lage Jordaan zogezegd,
en zoals het daar rook, o, de tranen
sprongen in mijn ogen, het was de
stank van hier, in één klap was ik
thuis. Nou, ik kan je dit zeggen: hoe
verder van huis, hoe mooier Maas-
sluis, kom, we gaan weer rijden.’ We
reden griezelig dicht langs de kade.
Ik zag het water ver onder mij in de
haven rimpelen alsof het erop wa-
chtte dat wij erin zouden rijden. De
man somde de zijstraten op. ‘Kijk
toch, de Zure Visschsteeg, waar zou
dat woord zuur toch op slaan? Je
hebt zure appels en zure wijn, zure
vrouwen en zure zult, maar zure
vis? Ooit gehoord van zure vis?
Zoute vis, ja, maar zure vis? O, en
die mooie vloedplankrichels zijn er
nog, goddank, en daar in het Wi-
jde Slop zijn ze ook nog. Alsof een
slop ooit wijd kan zijn, maar ja, als
de vissen zuur zijn, waarom zouden
de sloppen, echt Maassluise logica,
dan niet wijd zijn? Toch denk je
bij dat woord aan de wijde wereld,
en toen ik nog jong was wou ik de
wijde wereld in, weg uit dat nauwe
Maassluis, en nu...’ Stapvoets reden
we verder. We bereikten de Kippen-
brug. Ik zei: ‘Soms mag je als hij
open is er alvast op klimmen en dan
kun je meerijden tot hij weer dicht
is.’ ‘Ja, wat een akelig onhandige
constructie,’ zei de man, ‘een brug
die je niet ophaalt of open draait,
maar een brug die op een verrijdbaar
onderstel is gemonteerd zodat hij,
als je hem open wilt zetten, knarsend
naar achteren moet rijden. Prachtig
natuurlijk, maar onderhoudsge-
voelig.’ Onderhoudsgevoelig? Ik
kende dat woord niet. Ik begreep
het niet. Ik sloeg het simpelweg op.
Kippenbrug, onderhoudsgevoelig.
De spoorbomen daalden. De man
veerde op. ‘Even zien wat er langs
komt,’ zei hij, en hij reed tot aan de
knarsend en traag dalende spoorbo-
men. ‘Misschien komt de Hoek van
Holland - Warschau expres langs,’
zei hij. ‘Dat vond ik als kind altijd
zo machtig mooi, die sneltrein die
door Maassluis heen daverde. Inder-
tijd nog getrokken door één van die
enorme stoomlocomotieven uit de
3700 serie, later in de dertiger jaren
soms zelfs door de 3900. Liep je bij
Boonersluis dan zag je de 3737, de
Jumbo, soms al van ver aankomen,
een en al stoom, niks anders dan
stoom, grote witte pluiswolken, na-
ast en onder en boven de trein, en
dan die meedogenloze, barse gil van
de stoomfluit als hij over de Boo-
nervlietbrug ratelde. ‘Maassluis,
zet je schrap, ik kom eraan, ik vlieg
erdoor, een halve minuut en ik laat
mijn kont alweer zien.’ Als ik hem
aan zag stormen, dacht ik altijd: wie
zou erin zitten, want mijn vader had
me gezegd dat koningen en keizers,
tsaren en keurvorsten, sultans, sjah’s
en emirs vanuit heel Europa regel-
matig met de Harwichboot overstak-
en naar Engeland. Ach, al die gro-
ten der aarde die, getrokken door de
3700 of 3900, in een oogwenk dwars
door Maassluis heen zijn gereden.
Misschien dat een enkel sultannetje
of emirtje vanuit het treinraampje
een blik heeft geworpen op de ha-
ven en de Groote Kerk en heeft ge-
dacht: wat een bliksems mooi stadje,
maar de meeste potentaten zullen er
geen moment bij hebben stilgestaan
dat ze door Maassluis reden – zo’n
wonderlijke, in zichzelf besloten ge-
meenschap. Zo veel eigenaardige,
scheef gegroeide malloten bij elkaar,
knorrig, gemelijk, gesloten naar
vreemden toe, maar onderling vol
grappen, gekkigheden en geintjes.
En als zo’n sultannetje per ongeluk
zou zijn uitgestapt, zouden ze hem
vierkant in zijn gezicht hebben uit-
gelachen. Want de Maassluizer heeft
lak aan gezag, zoals mijn vader altijd
zei. Als er hier een nieuwe dominee
kwam, begon die al na een half jaar
te bidden of ze hem ergens anders
wilden beroepen.’
De stoptrein naar Hoek van Holland
sukkelde voorbij. De bomen gingen
langzaam open. ‘Wat een tegen-
valler, geen expres dit keer; maar ja,
de 3700 of 3900 zou hem toch niet
getrokken hebben. Nou, zou ’t gek
zijn als we keerden? Kom, voor we
naar de begraafplaats rijden, pikken
we even een Hoofdje.’
We reden naar de, vanwege eb en
vloed, acht naast elkaar gelegen
aanlegsteigers van de veerboot. We
stopten op het uiterste puntje van het
Hoofd; de man draaide zijn raampje
open en ik zag een glinstering in zijn
ogen. Ik begreep er niets van: zo’n
deftige mijnheer en dan verdriet?
Nee, natuurlijk niet, het kwam om-
dat hij het portierraampje had open
gedraaid, waardoor de vochtige, rus-
teloze wind die altijd over het water
woei, zomaar op zijn ogen kon aan-
vallen, waardoor ze gingen tranen.
De man zei niets, staarde over het
grauwe water, wierp een blik op
de lusteloze meeuwen. Toen reden
we weer, eerst een stukje achteruit,
daarna omlaag alsof we op weg war-
en naar de veerboot, en toen weer
aan gene zijde van de aanlegsteigers
omhoog. We reden een stukje door
de De La Reystraat, sloegen af naar
de Joubertstraat, en toen nogmaals
naar de Burgemeester de Jonghkade.
We passeerden de spoorwegover-
gang, sloegen de Stationslaan in en
reden toen via de Koningin Wil-
helminalaan en de Prinses Juliana-
laan naar de ingang van de begraafp-
laats. ‘Zo,’ zei de man, ‘als je nu het
hek even voor mij open maakt, ga ik
blommen op het graf van m’n vader
leggen. Jullie hoeven niet te blijven,
jullie zijn vlak bij huis; ik zou zeg-
gen: loop alvast terug, want als je
vader en moeder ondertussen thuis
zijn gekomen en jullie niet thuis heb-
ben getroffen, konden ze inmiddels
wel eens knap ongerust zijn. Ik trek
zo meteen als ik klaar ben het hek
wel achter me in het slot.’ Ik stapte
uit en opende het smalle zijhekje na-
ast het grote hek. De man stapte ook
uit, zei: ‘Dank je wel,’ en stopte mij
onverhoeds twee kwartjes in de han-
den. Toen stopte hij ook iets in het
knuistje van m’n broer Arie en in de
hand van mijn zus Lenie.
Wordt vervolgd...
Nu de gemeente definitief akkoord
heeft gegeven voor een fusie tussen
Theater Schuurkerk en Koningshof
weet Maassluis zich - tegen de ver-
drukking in - verzekerd van een breed
theateraanbod en een sympathieke
bundeling van culturele activiteiten.
Theater Schuurkerk en Konings-
hof werkten al langer samen, maar
worden nu echt één. The best of
both worlds, denken Bianca van der
Hoek, manager van Koningshof, en
Henk Kuipers, directeur van Theater
Schuurkerk.
De economische recessie en de daar-
opvolgende bezuinigingen op, onder-
meer, de cultuursector maken de fusie
noodzakelijk. ‘Ik kijk er heel rationeel
naar’, zegt Van der Hoek. ‘Om te ko-
men tot het behoud van het cultureel
aanbod zoals dit tot op heden wordt
verzorgd door Theater Schuurkerk
én het optimaliseren van het gebruik
van Koningshof moeten we samen.
Bezuinigen leidt altijd tot onprettige
maatregelen, maar als Maassluis wil
blijven meetellen, moet je iets doen.’
Hoewel het bestuur van stichting
Theater Schuurkerk het zeer betreurt
dat zij de Schuurkerk zullen moeten
gaan verlaten, achten zij het met be-
stuur van Koningshof de best moge-
lijke oplossing: de fusie.
Op deze wijze wordt theatercultuur
voor Maassluis gered. Inmiddels
wordt door leden van de huidige
besturen hard gewerkt om zaken
als bestuursvorm en organisatie en
de daaruit voortvloeiende zaken als
statuten, personeelsbeleid en ver-
dere juridische- en administratieve
consequenties, goed te organiseren.
De beide besturen streven ernaar om
medio 2012 als fusieorganisatie het
nieuwe theaterseizoen te starten in
Koningshof.
Afscheid Theater Schuurkerk
En dus verdwijnt het sfeervolle The-
ater Schuurkerk. Het monumentale
pand zal uiteraard blijven bestaan,
maar in juni 2012 wordt de laatste
voorstelling gespeeld en verdwijnt
het pittoreske theatertje uit het hart
van Maassluis. ‘Kun je dramatisch
over doen en het is niet leuk’, zegt
Henk Kuipers.
‘De emotie is begrijpelijk. Zonde dat
er straks geen theater meer is op die
plek. Daarmee komt een einde aan 25
jaar traditie, maar het is niet anders.
Dankzij de fusie met Koningshof zijn
we wél in staat het theateraanbod
voor Maassluis te behouden en kun-
nen we verder. Je moet altijd vooruit
kijken. Ik heb de knop omgedraaid,
je kunt niet blijven hangen in nostal-
gie. Sterker nog: ik heb zin om er in
Koningshof iets moois van te maken.’
Vernieuwd cultureel centrum
Koningshof
Maassluis krijgt er een breed cultu-
reel centrum voor terug: een theater
dat plaats biedt aan allerhande voor-
stellingen, van groot tot klein. ‘In
het geografische hart van Maassluis’,
weet Bianca van der Hoek. ‘Konings-
hof is geen Schuurkerk. Zes jaar
geleden is alles verbouwd, met mo-
derne middelen en materialen naar
moderne maatstaven. We missen de
sfeer van een Rijksmonument, zoals
de Schuurkerk, maar we kunnen wel
sfeer creëren. Dat gaan we dus ook
zeker doen. Er zijn plannen onze gro-
te zaal De Uiver te verbouwen, zodat
we het échte theatergevoel creëren, in
een intieme sfeer en met betere stoe-
len.’
Het complete aanbod
onder één dak
Het klinkt Henk Kuipers als muziek
in de oren. ‘Veel zal er niet verande-
ren. Ik heb als programmeur de op-
dracht meegekregen van de gemeente
te zorgen voor een zo’n breed moge-
lijk aanbod, voor ieder wat wils. Dat
heb ik altijd gedaan, dus dat gaat me
zeker lukken. En als we er dan in sla-
gen een lekkere theatersfeer te creë-
ren, heeft Maassluis gewoon een the-
ater waarop iedereen trots kan zijn.
Wat ik mooi vind aan de nieuwe situ-
atie, is dat het totale aanbod nu onder
één dak te vinden is. Er zullen meer
aansprekende voorstellingen komen,
maar er is altijd ruimte voor podium-
kunsten die bestemd zijn voor een ge-
selecteerde groep échte liefhebbers,
de kleine, intieme stukken. Verder
huisvesten we een muziekschool,
jeugdtheaterschool en balletschool
en bieden we ondersteuning bij ama-
teurvoorstellingen.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Bianca van der Hoek en Henk Kui-
pers sluiten hun ogen niet voor de
realiteit. De economische crisis is
er, net zoals de bezuinigingen. Maar
crisis betekent voor het duo ook kan-
sen. Door de fusie kunnen de kosten
worden gereduceerd, waardoor het
voortbestaan van theater in Maas-
sluis is gewaarborgd. Wel zoeken Van
der Hoek en Kuipers naar sponsors.
‘We willen theaterzaal De Uiver ver-
bouwen, wellicht dat er iemand is die
zijn of haar bedrijfsnaam daaraan wil
verbinden.’ En Kuipers: ‘De Schuur-
kerk kreeg subsidie, Koningshof niet.
Maar als we vooruit willen, hebben
we extra financiële middelen nodig.
Dan is het goed te weten dat Schuur-
kerk tot de ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instellingen) behoort. Dat
betekent dat potentiële sponsors be-
lastingvoordeel genieten.’
Van der Hoek en Kuipers zien de toe-
komst dan ook – ware het voorzichtig
– rooskleurig tegemoet. Er is nu dui-
delijkheid: één theater in Maassluis
in een prachtig pand. Henk Kuipers:
‘Zó moet je kijken, vooruit. Dit is een
mooi nieuw begin: een breed theater-
aanbod en vele culturele activiteiten
onder één dak.’ En Bianca van der
Hoek: ‘Een theater waar iedereen
welkom is voor een mooie voorstel-
ling.’
Foto: Roger van der Kraan
Nieuw cultureel centrum in Maassluis
Theater Schuurkerk leeft voort in Koningshof Nina danst bij een balletgezelschap
in New York City. Voor hun produc-
tie van ‘Het zwanenmeer’ is artistiek
directeur op zoek naar een nieuwe
prima ballerina. Nina is zijn eerste
keuze, maar haar rivale Lily maakt
ook indruk. ‘Het Zwanenmeer’ heeft
een danseres nodig die zowel de witte
zwaan met onschuld en elegantie kan
spelen als de zwarte zwaan, die staat
voor bedrog en sensualiteit. De rol
van witte zwaan is Nina op het lijf
geschreven, maar Lily is de belicha-
ming van de zwarte zwaan. Terwijl
de twee jonge danseressen hun riva-
liteit laten uitgroeien tot een vreemde
vriendschap, begint Nina haar duis-
tere kant steeds meer te omarmen en
tot de zwarte zwaan te transformeren,
met een obsessie die haar ondergang
zou kunnen betekenen.
Voor haar fenomenale rol van balle-
rina Nina, won actrice Natalie Port-
man talloze prijzen, waaronder een
Golden Globe en een Oscar. Bij de
Independent Spirit Awards van 2011
werd Black Swan de grote winnaar.
Een afgeladen theater bevestigde af-
gelopen woensdagavond wat de afge-
lopen tijd al duidelijk was geworden:
film is populair in Maassluis. Bij de
eerste film van dit seizoen in Cinema
Schuurkerk, The King’s Speech, had-
den we een uitverkocht huis. Mede
door de enthousiaste reacties van
het publiek hebben wij besloten om
op woensdag 9 november wederom
een prachtige film te programme-
ren: Black Butterflies. Hierin wordt
het verhaal verteld over het leven en
de liefdes van de Zuid-Afrikaanse
dichteres Ingrid Jonker. Zij wordt op
treffende wijze neergezet door Carice
van Houten.
De voorstelling begint om 20.30 uur.
Kaarten à € 9,- inclusief consumptie
zijn verkrijgbaar via www.theater-
smaassluis.nl, Mastersound (Noord-
vliet), Koningshof (Uiverlaan) en
de kassa van Theater Schuurkerk
(geopend een uur voor aanvang van
iedere voorstelling). Om teleurstel-
lingen te voorkomen, raden wij u aan
tijdig te reserveren.
Oscar winnende film Black Swan in Cinema Schuurkerk

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
21
22 23 24
25
26 27 28
29
30 31

PEJOVI
HORIZONTAAL:
8 Zonderling met een vreemde onderdaan (13); 9 Die houden
het goed op (7); 10 Patiënten zijn er weg van (7); 11 Uit zijn
ongenoegen omdat hij op zijn mondje was gevallen (6);
14 Als 't graan maar borg staat (6); 16 Geef die vrucht
verkeerd aan Ans (6); 18 Franse hoogte (6); 22 Verbin-
dingsman (6); 24 Briefopener (6); 26 Kommen voor
springerige vissen (7); 27 Schuldenmaker (7); 30 Ongediplo-
meerde verplegers in het klooster (13).

VERTICAAL:
1 Haak je in een Schotse plaats (8); 2 Groente waar men
soms niets om geeft (4); 3 Nogal vroom om er zo van
overtuigd te zijn (6); 4 Beginletters (3); 5 Rolverdeling (8);
6 Vakantieverblijf zonder zitplaatsen (10); 7 Drank voor
oude vrouwen (6); 13 Onhandige voetballers (10); 17 Een
militair gebruikt deze bij een lijmpoging (8); 20 Blaas-
onderzoek (8); 23 Griekse god van de ruimtevaart (6); 24 Een
luchtje scheppen (6); 28 Grondkleur (4); 29 Deel van een
kroon (3).

De oplossing van Schakelcross 234 luidt: PALMGROENVan de Sinterklaascross: SINTERKLAASFEEST29 10 19 21 31 25 1 12 15Zie ook: http://mc.thuisbladen.nl bij: Puzzel

De oplossing van deze Schakelcryptokronkel ziet u
volgende week in de Maassluise Courant De SchakelBlack Butterflies is het door pers en
publiek geprezen levens- en liefde-
sepos over het veelbewogen korte
leven van de Zuid-Afrikaanse dich-
teres Ingrid Jonker, treffend gespeeld
door Carice van Houten. Zowel de
film, in regie van Paula van der Oest,
als de hoofdrolspeelster wonnen re-
centelijk een Gouden Kalf. Tegen de
achtergrond van de Zuid-Afrikaanse
jaren ‘60, verbeeldt Black Butterflies
het leven van de getalenteerde Ingrid
Jonker, een jonge vrouw die haar
grote schrijftalent combineert met
een kwetsbare en gevoelige geest. De
grote liefde in haar leven, schrijver
Jack Cope (Liam Cunningham), kan
haar niet het geluk en de rust geven
waarnaar zij op zoek is. Met haar va-
der, een mooie rol van Rutger Hauer,
heeft ze een moeizame relatie. Hij is
minister van censuur tijdens het, door
Ingrid verfoeide, Apartheidsregime.
Vader en dochter drijven door poli-
tieke onenigheid steeds verder uiteen.
Langzaam maar zeker stevent Ingrid
af op een noodlottige keuze…
Theater Schuurkerk wil liefhebbers
van film graag naar tevredenheid
blijven bedienen. Indien u tips heeft
voor te programmeren films, dan bent
u van harte uitgenodigd deze door te
geven aan info@theaterschuurkerk.
nl.
Kaarten kunt u online reserveren via
www.theatersmaassluis.nl. Tevens
kunt u uw kaarten kopen bij Master-
sound aan de Noordvliet, aan de kassa
van de Koningshof aan de Uiverlaan
en aan de kassa van Theater Schuur-
kerk (geopend een uur voor aanvang
van iedere voorstelling).
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 13
¥0
0
8ll0
8
1l86
¥N80, Nߥ0, 8ߥ0
00108 8l6 Fl0108l
Maassluis
N88ß08¶ 1Z 0000M00f
aanvang 19.30 uur
www.lentiz.nl
900f 0000f8 98ß l00fll߶0ß ¶f00¢ 8
Moet uw jaarrekening 2010
nog gedaan worden?
Administratiekantoor
Van der Heijdt-van Mil
Voor al uw administraties,
aangiftes en fiscale aangelegenheden
tevens VVE beheer.
Nancy van der Heijdt
Tel. 06-202 33 476 / 010-5924273
www.hm-administratie.nl
Te koop in Maasland
U kunt reageren op deze woningen via
• www.borgdorff.nl •
Keenenburg 24 te Maasland € 259.000,- k.k.
Hoekeengezinswoning, perceel circa 160 m
2

eigen grond. Oppervlakte woonkamer 29 m
2
.
Oppervlakte slaapkamers 13m
2
/ 13m
2
/ 8m
2
2e etage ruime zolder aanwezig, slaapkamer
mogelijk. Ruime voor-, zij- en achtertuin
en royale berging.
WEEK 49 - PER DIRECT TE KOOP
Te koop:
s t u k a d o o r s
eilers
Sierpleisters
Restauratie
Renovatie
Gevelbepleistering
Gevelisolatie
(gecertificeerde systemen)
vraag het de specialisten!
SHOWROOM EN MAGAZIJN: HAVEN 30A, 3143 BC MAASSLUIS
TELEFOON (010) 5917489 – FAX (010) 5924456
E-mail: info@eilers-stukadoor.nl – Website: www.eilers-stukadoor.nl
VCA*
Uw boom te groot voor de tuin?
Wij kunnen hem voor u snoeien of rooien!
Bel voor
vrijblijvend
advies
06-55308836
marien
van eijmeren
verf, glas- en behang speciaalzaak
Reigerstraat 28 - 3145 CT Maassluis
Telefoon 010 - 592 80 49
Vraag naar de voorwaarden in onze winkel
Koopsom vanal ¼ 44.º75,00 cxcl. BTW. v.on.
Di|cks MccsLcischap is ccn iniLiaLicl van: Tcunisscn + Bcicndsc VasLgocd Pio|ccLcn Holman Bouwgiocp Van Micilo Bouw
TE KOOP/ TE HLLR
Representatieve en muItitunctioneIe bedrijts- en opsIagunits {v.a. ca. 30 m² t/m 534 m²)
(gclcgcn op bcdii|vcnLciicin Hondcidland Lc Maasdi|k)
BaLcnbuig bcdii|lshuisvcsLing
www.baLcnbuig-bhv.nl - T. 0174- 28 25 55
Tcunisscn + Bcicndsc VasLgocd Pio|ccLcn b.v.
www.Lcunisscnbcicndsc.nl - T. 0174- 64 00 00
Verkoop intormatie:
Impicssic cn maaLvociing BVO 30m
2
uniL.
BOLW
GE5TART !!
Onze KERST
CHOCOLADE is binnen,
loop eens binnen in ons
winkeltje.
Uw bestellingen
voor de kerst kunt u nu
al doorgeven!!
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
HEEFT U ONZE KERST-
KAARTEN AL GEZIEN?
Ook voor kerstverhalen,
films en kerstliederen
welkom in de Bijbel-in,
Noordvliet 19
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 /
06-54797325..
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
Kerstpakket voor de
VOEDSELBANK
een pracht cadeau.
GEVRAAGD: lp’s, single
Ruimt u ze op? Ik kom ze
tegen een kl. vergoeding
ophalen. Tel 0174-620355
VERZAMELAAR biedt
goede prijs voor oude
ansichtkaarten van voor
1960. Tel. 06-15451873
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Last van hielspoor? Wij
hebben de oplossing.
JAN BOOSTER,
KONINGSHOEK
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 14
van Þoo|jostraat 2B,
c|rca 140 m² woonoppv|akto
· Moo| penthouse met tontost|soh
zonn|g oo|terros
· 3oh|ttereno u|tz|oht
· vee| ||oht|nvo| ooor grote roomport|,en
· Boo|omer met boo en seporote oouohe
· |npono|ge berg|ng en t|etsenberg|ng
|n oe onoerbouw
· |or|eerp|oots |n otges|oten
sto|||ngsgoroge
C 39b.000,-
van Þoo|jostraat ß,
c|rca 90 m² woonopporv|akto
· Mooern 3|omer opportement op
oe begone grono
· Mooerne |eu|en en |uxe son|to|r
· ||gg|ng nob|, oentrum
· |or|eerp|oots |n otges|oten
sto|||ngsgoroge
· |u|me |ogg|o
· |npono|ge berg|ng en t|etsenberg|ng
· 3torterspo||et oooeou
C 213.000,-
p
|n
· |o
sto

OPEN HUlS
zaterdag
10 december
11.00 · 13.00
uur.
KOUD HL?!
w|j hobbon zonno-onorg|o |n hu|s!
Bozook onzo w|ntorbours!
vr|jdag 9 docombor van 17.00 - 20.00 uur
Zatordag 10 docombor van 11.00 - 14.00 uur
w||ho|m|nap|o|n 2 to Naa|dw|jk
www.bouhu|son-groop.n|
0174 - ß1 bb 44
www.tw|ttor.com,bouhu|songroop
www.facobook.com,bouhu|songroop
www.||nkod|n.com,company,bouhu|songroop
· 1wookappors on som| vr|jstaando
won|ngon b|nnonkort |n vorkoop
- Kom do prov|ow bok|jkon -
· won|ngon vanaf C 24B.b00,-
Þarckz|ght, Honso|orsd|jk
Boomparck, Honso|orsd|jk
Hoogho|jd, Naa|dw|jk
· won|ngon |n vorkoop vanaf C 2b9.000
· Appartomonton C 1Bb.000,=
b
i
n
n
e
n
k
a
n
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
8 DECEMBER 2011
PAGINA 15
Inwoner van Maassluis Anet zet zich
al enige tijd in voor Villa Joep. ‘Ik ben
zelf van zeer nabij betrokken geweest
bij deze ziekte. Wij zijn dankbaar
voor de goede afloop die het bij ons
heeft gehad, maar tegelijkertijd ben
ik mij er zeer van bewust dat deze
ziekte vaak een heel verdrietig einde
heeft.’
Anet zal om de actie te ondersteunen
in de oudste groepen van de Ichthus
een aantal korte lezingen geven.
De school heeft voor alle klassen de
mascotte – en knuffelolifant - van
Villa Joep aangeschaft. Tevens is er
door Villa Joep informatiemateriaal
beschikbaar gesteld zodat alle kin-
deren en ouders kunnen lezen waar
Villa Joep voor staat.
Villa Joep is een stichting die zo’n
8 jaar geleden is opgericht door de
ouders van Joep. Joep overleed on-
danks een intensieve behandeling op
4-jarige leeftijd aan Neuroblastoom
Kinderkanker. Na zijn overlijden be-
sloten de ouders van Joep de strijd
tegen de ziekte voort te zetten. Deze
ernstige en zeldzame vorm van kin-
derkanker treft in Nederland zo’n 25
kinderen per jaar. Door dit geringe
aantal en door de complexiteit van de
ziekte is er tot voor kort weinig onder-
zoek naar de ziekte gedaan. Daardoor
sterft nog altijd zo’n 80% van de kin-
deren met de meest agressieve vorm.
Mede door Villa Joep is het mogelijk
geworden meer onderzoek naar deze
vorm van Kinderkanker te doen.
Specialisten leren veel door deze
onderzoeken. Zij komen steeds een
beetje dichter bij de oplossing om
kinderen met deze ziekte te genezen,
maar helaas is het nog niet zover en
sterven er nog altijd veel kinderen.
Villa Joep blijft strijden tegen Neuro-
blastoom Kinderkanker en we hopen
daarbij op uw steun te mogen reke-
nen. Villa Joep werkt met uitsluitend
vrijwilligers en al het geld wordt be-
steed aan onderzoek. Ook het promo-
tiemateriaal en de jaarlijkse familie-
dag worden geheel gefinancierd door
sponsoren.
U kunt Villa Joep steunen door voor
€ 9,95 de knuffelolifant te kopen,
door donateur te worden of door een
gift te doen. De kinderen van CBS de
Ichthus krijgen informatie mee naar
huis en de mogelijkheid om geld op
te halen.
Meer informatie kunt u lezen op:
www.villajoep.nl
Voor de aanschaf van een Villa Joep
Olfiant kunt u mailen naar Anet;
olifantvoorvillajoep@caiway.net.
De Villa Joep Olifanten die CBS Ichthus Maassluis heeft gekocht
worden in ontvangst genomen.
CBS Ichthus Maassluis
op de bres voor Villa Joep
Hoewel de school midden in een verbouwing zit, maakt CBS De Ichthus ook dit jaar traditiegetrouw tijd vrij voor
een Goed Doel. Werd er in voorgaande jaren aandacht besteed en geld ingezameld voor een Goed Doel ‘ver van
huis’, dit jaar is er net als vorig jaar gekozen voor een Doel met een persoonlijke binding.
Villa Joep, de stichting die strijd tegen Neuroblastoom Kinderkanker is het doel waar de school en de kinderen
zich in de maand december voor in gaan zetten.
Op 30 november 2011 organiseerden
Maasdelta Maassluis en het Albeda
College een verwenarrangement voor
de bewoners van De Vloot in Maas-
sluis. De actie was bedoeld om de be-
woners alvast kennis te laten maken
met het Albeda College, die straks
naar het nieuwe Servicecentrum De
Vloot verhuist. Ook wilden zij de
bewoners graag wat ontspanning bie-
den, vanwege de bouwwerkzaamhe-
den die momenteel bij hun wooncom-
plex plaatsvinden.
In 2013 opent het nieuwe Service-
centrum De Vloot haar deuren. Be-
woners en omwonenden kunnen hier
terecht voor allerlei voorzieningen op
het gebied van wonen, zorg, welzijn
en onderwijs. Ook het Albeda Colle-
ge verhuist naar deze locatie en biedt
diverse opleidingen aan. Met de hore-
caopleiding en de kappersopleiding,
bedient het Albeda Collega straks het
restaurant en de kapsalon die zij in het
servicecentrum opent. Verder biedt
zij de opleidingen ‘zorg en welzijn’
en ‘beveiliging’ aan en diverse cur-
sussen, variërend van ‘Nederlands’
tot ‘computervaardigheden’.
Het Albeda College wilde graag, nog
voor de opening van het servicecen-
trum, kennismaken met haar nieuwe
buren. In samenwerking met Maas-
delta stelde het Albeda College daar-
om een verwenarrangement samen
voor de bewoners van De Vloot. Door
middel van een prijsvraag, konden 28
bewoners hier kans op maken. Op 30
november werden de prijswinnaars,
onder begeleiding van twee leerlin-
gen van de opleiding ‘zorg en wel-
zijn’, opgehaald en naar de huidige
locatie van Albeda College gebracht.
Daar stonden leerling kapsters klaar
om de haren van de dames en heer
te wassen en te föhnen. Aansluitend
kon men genieten van een heerlijke
lunch, verzorgd door de leerlingen
van de horecaopleiding.
Verwenarrangement voor bewoners De Vloot
In de loop van 2011 zijn 230 win-
kels op hun kwaliteit beoordeeld. Zij
moesten aan een lange lijst van meer
dan 120 testpunten voldoen. Hygiëne
telt daarin bijzonder zwaar. In totaal
krijgen ruim 200 winkels het Kwali-
teitcertificaat en het predicaat Beste
Nederlandse Foodspecialiteitenwin-
kels 2012 uitgereikt.
De winkels zijn herkenbaar aan een
oorkonde en een speciale deur/raam-
sticker met de tekst Beste Nederland-
se Foodspecialiteitenwinkel 2012. De
namen en adressen staan in enkele
food/restaurantgerelateerde bladen
waaronder de Restaurantgids Lekker,
hetgeen steeds veel positieve reacties
in de winkels teweegbrengt. Ze zijn
ook te downloaden vanaf www.food-
specialiteitenwinkels.nl.
De Kwaliteitscertificering is een
jaarlijks terugkerende gebeurtenis
waarmee de kwaliteit van de winkel,
de ondernemer en zijn/haar mede-
werkers wordt vastgesteld en beoor-
deeld. Deelnemende winkels zijn
kaasspeciaalzaken, foodspecialitei-
tenwinkels / delicatessenzaken en
notenspeciaal-zaken.
De ondernemers krijgen de kwali-
teitscertificering en het bijbehorende
predicaat niet in de schoot geworpen,
zij moeten er veel voor doen. De ruim
120 punten tellende beoordelingslijst
is opgedeeld in een aantal hoofdstuk-
ken. De hygiëne-eisen zoals de juiste
temperaturen in alle koelingen, vers-
heid en tht-data van producten, cor-
recte olie om noten te bakken, het
toilet en de bijbehorende hygiëne-in-
structie, enz. zijn daarvan de zwaar-
ste. Maar ook het assortiment als ge-
heel, de uitstraling als speciaalzaak,
de adviesvaardigheid en kennis van
Het Maasssluisse Kaaswinkeltje
heeft dejaarlijksekwaliteitscertificeringgoeddoorstaanenmageenjaar lang
het predicaat voeren: BesteNederlandseFoodspecialiteitenwinkels2012
producten en hun gebruiksmogelijk-
heden zijn er belangrijke onderdelen
van.
De beoordelaars zijn te goeder naam
en faam bekende branchedeskundi-
gen die hun sporen verdiend hebben
in de foodspecialiteitenbranche. Een
beoordelend team bestaat altijd uit
twee tot drie personen van verschil-
lende achtergrond.
Alle deelnemende winkeliers hebben
een rapport gekregen met adviezen
hoe het naar inzicht van de beoorde
laars nog beter kan. Ze maken daar
graag gebruik van om volgend jaar
nog beter voor de dag te kunnen ko-
men. En dat is precies de bedoeling:
speciaalzaken nóg beter laten wor-
den.
De Kwaliteitscertificering en de
Nationale Winkelcompetities voor
kaasspeciaalzaken, foodspecialitei-
tenwinkels en de productcategorie-
prijzen zijn een initiatief van Vak-
centrum, Kaas & Delicatessen en
worden georganiseerd door de Stich-
ting Kaas- en Delicatessenwinkels
Nederland te Woerden.
Maasland – Hoewel er vroeger uitsluitend cadeautjes ge-
geven werden met Sinterklaas, wint de Kerstman met zijn
gulle gaven van lieverlee terrein. En dus is een kerstmarkt
een ideale gelegenheid om presentjes aan te schaffen
voor onder de kerstboom. Tijdens het Lichtjesfeest van
Maasland op 16 december a.s. zal De Schakel ook verte-
genwoordigd zijn met een kraam vol boeken en kaarten.
Maak van de gelegenheid gebruik om nog snel het een en
ander met korting te kopen. Zo kunt u in het bezit komen
van ‘Markant Maassluis’ of ‘Markant Midden-Delfland’
voor slechts 20 euro. Een setje van 15 kaarten van Maas-
sluis krijgt u nu voor 10 euro en ook op de andere kaarten
en de meeste boeken valt een leuke prijs te bedingen.
Wim van der Stelt
Dit voorjaar overleed Wim van der Stelt, een markante
Maassluizer, op ruim 100-jarige leeftijd. Wim van der
Stelt schreef en fotografeerde decennialang voor de
Schakel Maassluise Courant en hij stelde vijf boeken van
zijn geliefde Maassluis samen. Er zijn nog drie uitgaven
van deze serie in voorraad: nummer 1, 3 en 5. Ook die
boeken zijn voor een leuke (set)prijs te koop, dus doe er
uw voordeel mee.
Natuurlijk zijn de nieuwe kaarten van Midden-Delfland
ook verkrijgbaar en we hebben met name setjes kaarten
van het Lichtjesfeest zelf voor u samengesteld. Geniet er
van en laat anderen meegenieten. Onze slogan: een feest
om te sturen en een feest om te krijgen!
Uiteraard kunt u de boeken of kaarten ook bij uw ver-
trouwde adressen halen. In Maassluis kunt u terecht bij
boekhandel het Keizerrijk, bij boekhandel Koningshoek,
bij Geur & Aroma, bij Maassluis Punt en bij Sigaren-
magazijn Hartelust. En natuurlijk bij het kantoor van De
Schakel zelf, aan de Dr. Kuperkade. Veel plezier ermee!
Maassluis en Midden-Delfland
delen meer dan alleen De Schakel.
Tijdens het Lichtjesfeest in Maasland korting op boeken
en kaarten uit Midden-Delfland en Maassluis
Het succesvolle project ‘West Be-
weegt’ eindigde, volgens planning,
afgelopen juni voor de leerlingen van
de Kardinaal Alfrinkschool en De
Westhoek.
Op 22 november 2011 stemde het col-
lege van B&W in met het eindrapport
van het project opgesteld door TNO.
Dit project was een onderdeel van
de impuls Buurt-Onderwijs-Sport
(BOS) van het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, die het
project ook voor 50% financierde. Di-
verse initiatieven van ‘West Beweegt’
vinden doorgang of worden verder
uitgebreid, zodat alle jeugd in Maas-
sluis via verschillende manieren ge-
motiveerd worden om te sporten, te
bewegen en gezond te eten.
Vier jaar lang kregen de kinderen
van de Kardinaal Afrinkschool en
De Westhoek meer mogelijkheden
om te bewegen en te sporten. ’West
Beweegt’ is destijds opgezet door sa-
menwerking met onderwijs, sportor-
ganisaties en de gemeente. Ook werd
hiermee het belang van gezonde voe-
ding en voldoende beweging door
verschillende activiteiten constant
onder de aandacht gebracht van de
deelnemende kinderen.
TNO voerde voor aanvang en aan het
einde van het project diverse metin-
gen uit en verwerkte dit in een rap-
port.
Uit dit rapport blijkt dat de vooraf
gestelde doelstellingen voor het ver-
minderen van overgewicht en be-
wegingsarmoede, niet zijn behaald.
Daarbij werd tevens opgemerkt dat
het lage aantal deelnemende kinde-
ren en het ontbreken van een contro-
legroep, ervoor zorgt dat het moeilijk
is om uitspraken te doen over de ef-
fectiviteit van dit project.
De gemeente Maassluis noemt ‘West
Beweegt’ een succesvol project. Het
project is met veel enthousiasme om-
armd door de deelnemende kinderen,
maar zeker ook door de betrokken
Promotie van sporten en
bewegen voor jeugd gaat door
leerkrachten en de Maassluise spor-
taanbieders. De kinderen hebben
veel kunnen sporten en bewegen,
de Kardinaal Alfrinkschool en De
Westhoek hebben zelf sportieve en
gezonde initiatieven ontplooid en er
zijn verbindingen gelegd tussen sport
en onderwijs.
De populaire onderdelen van het
project, de pauzesport en de sport-
kennismakinglessen, zijn inmid-
dels uitgebreid naar alle Maassluise
basisscholen, onder de noemer van
‘Veilig Opgroeien met het Centrum
voor Jeugd en Gezin’ en ‘Kies voor
Sport’. Hiermee wordt de promotie
van bewegen en sporten voor de jeugd
voortgezet.
De gemeente Maassluis bedankt de
teams en de leerlingen van de Kardi-
naal Alfrinkschool en De Westhoek
voor hun inzet en enthousiasme.
Daarnaast worden de Maassluise
sportaanbieders en alle andere partij-
en die een bijdrage hebben geleverd,
bedankt voor hun betrokkenheid.
Voor informatie over ‘West Beweegt’
of vragen over sport in Maassluis is
op te vragen bij het Sportservicepunt
Maassluis, via sportservicepunt@
maassluis.nl of (010) 593 1797.
Vorige week zaterdagmiddag waren
tweeëntwintig jubilerende vakbonds-
leden met partner of familieleden
present in Koningshof. Zij hadden ge-
hoor gegeven aan de uitnodiging van
de lokale afdeling om de receptie die
speciaal voor hen was georganiseerd
met hun aanwezigheid op te luisteren.
In de loop van dit jaar vierden zij het
feit dat ze 25, 40, in vier gevallen 50
en drie keer zelfs 60 jaren lid waren
van de bond.
Het ruime, lichte atriumgedeelte
van Koningshof was derhalve goed
gevuld met deze trouwe bondsleden
en hun aanhang. De middag werd
officieel geopend met een welkomst-
woord voor alle aanwezigen door de
voorzitter van de lokale afdeling, Cor
Landsbergen.
Hij gaf aan waarom de bond er zoveel
belang aan hecht om haar trouwe le-
den in hun jubileumjaar eens in het
zonnetje te kunnen zetten. Het is een
welgemeende dankbetuiging aan
mensen die vele jaren geleden, om-
dat ze het nut én de noodzaak ervan
inzagen, uit volle overtuiging lid van
de vakvereniging geworden zijn. En
ook omdat ze hun bond zijn blijven
steunen, tot op de dag van vandaag,
hoewel zij, logisch gezien het hoge
aantal lidmaatschapsjaren, voor het
grootste deel inmiddels niet meer
werkend zijn.
Maar daarmee houden zij wel vanuit
de solidariteits- en de collectiviteits-
gedachte hun bond getalsmatig sterk
en haar invloed navenant. Een invloed
op basis van de macht van het getal –
vergeet niet, na de ANWB is de FNV
de grootste vereniging van ons land
met niet minder dan 1,4 miljoen leden
- tegenover de (ook) georganiseerde
werkgevers en ten opzichte van rege-
ring en parlement.
Vervolgens lichtte Cor Landsbergen
nog eens toe waar de bond zich zo-
wel landelijk als plaatselijk mee bezig
houdt. Lokaal betekent dat bijvoor-
beeld vanuit het eigen gebouw aan de
Ankerstraat (vlak bij de Grote Kerk
op het Schanseiland) de ledenservice.
Daar wordt hulp verleend bij pro-
blemen of vragen op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en sociale wet-
geving. Een andere vorm van dienst-
verlening waarvan in het gehele land
druk gebruik gemaakt wordt is de
professionele belastingservice. Ieder
jaar in maart verzorgt in Maassluis
een geschoold vast team elektronisch
de aangifte voor honderden leden en
deze dienstverlening strekt zich ook
uit tot de eventuele nazorg. Landelijk
bemoeit de bond zich onder andere
via de CAO’s met de arbeidsvoor-
Feestelijke receptie voor de jubilarissen
van FNV Bondgenoten in de regio
waarden, neemt deel
aan het debat over de
loonontwikkeling en
de pensioenen en is
gesprekspartner in de
SER en de Stichting
van de Arbeid over
alle onderwerpen van
maatschappelijk be-
lang.
Ieder jaar wordt voor
het uitspreken van een
felicitatie en het dank-
woord ook een bestuur-
der van de bondsorga-
nisatie uitgenodigd. Dit
keer was Pim Smit naar
Maassluis gekomen.
Hij is zelf afkomstig
uit de sector havens en
na een periode daar als
actief kaderlid als be-
stuurder in vaste dienst
gekomen bij de bond en onder meer
belast met de begeleiding en onder-
steuning van de afdelingen in de zuid-
westelijke regio. Daarnaast houdt hij
zich landelijk in samenwerking met
de vakcentrale FNV bezig met de
grote thema’s van dit moment. Pim
keek in zijn speech terug in de tijd
en schetste aan de hand van het jaar
waarin de aanwezige jubilarissen lid
werden (1951, 1961, 1971 of 1986) het
historisch perspectief en de algeme-
ne situatie in die tijd. Ook haalde hij
de actuele monetaire en economische
crisis aan en daarbij wees hij op de
gevaren voor de werkgelegenheid en
de moeilijke toestand waarin zzp’ers
kunnen komen te verkeren. Tot slot
bedankte hij de aanwezigen voor hun
trouwe, langdurige lidmaatschap en
hoopte dat iedereen dat in goede ge-
zondheid nog vele jaren zou kunnen
voortzetten.
Tussen de bedrijven door verzorgde
het bedienend personeel van Ko-
ningshof op adequate wijze de cate-
ring. Ter afsluiting van het officiële
gedeelte van de bijeenkomst kregen
de jubilarissen één voor één door Pim
Smit hun zilveren of gouden bondsin-
signe, vergezeld van een persoonlijk
dankwoord, opgespeld. Jubilarissen
met 40 of meer bondsjaren op hun
conto worden in de loop van het jaar
zoveel mogelijk thuis bezocht en dan
vinden ze het prettig om iets over
hun eigen geschiedenis te vertellen.
Waarom ze indertijd lid zijn gewor-
den, wat ze tijdens hun werkzame
leeftijd hebben meegemaakt, waarbij
ze de bond nodig hebben gehad, maar
ook over hun hobby’s.
Hierna was het tijd voor ontspanning
in de vorm van een quiz met meer-
keuzevragen. Daar zaten actuele en
algemene onderwerpen bij en wie
een beetje het nieuws of de televisie
had gevolgd kon vragen over Johan
Cruijff, de nieuwe Nederlandse film
Nova Zembla of de Eurocrisis wat
makkelijker beantwoorden. Ter le-
ring en vermaak waren er ook een
paar vragen over de geschiedenis en
structuur van de bond. Het invullen
van het vragenformulier gaf zoals ge-
bruikelijk aanleiding tot druk onder-
ling overleg.
Nadat Cor Landsbergen de goede
antwoorden had opgesomd en toege-
licht en iedereen zijn vragenformu-
lier zelf had mogen nakijken, bleken
er twee deelnemers met een gelijk
aantal goede antwoorden te zijn: de
heer en mevrouw Van der Berg-Smit
uit de Teerderij en de heer Schouten
uit de Vincent van Goghlaan. Zij zijn
inmiddels vanuit het regiokantoor in
Rotterdam met een kistje met vloei-
bare inhoud in de kleuren rood en wit
verblijd.
Met een fraai boeket en enkele atten-
ties als blijvende herinnering – heel
toepasselijk in deze donkere dagen
vlak voor Sinterklaas - keerde ieder-
een voldaan huiswaarts. De organisa-
toren van de jubilarissenhuldigingen
in Maassluis weten inmiddels uit er-
varing hoezeer een bijeenkomst als
deze door onze leden en zeker niet in
het minst door de ouderen onder hen,
wordt gewaardeerd. Afgaand op de
vele positieve reacties zijn wij ervan
overtuigd dat iedereen met goede her-
inneringen en plezier op deze middag
zal terugkijken.
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 16
Klaphuys
14 december jaar afsluiting activitei-
tenmiddag in het Klaphuys aan de
Ankerstraat 16
Zoals alle voorgaande jaren sluiten
we ook dit jaar de middag af en wel
op 14 december, wat we gaan doen la-
ten we dit keer aan de bezoekers over.
Wel hebben we voor alle zekerheid
een film uit het Nationaal Sleepvaart
Museum. Wellicht kunnen we terug
kijken op het St. Nicolaasfeest, klap-
pen, zeuren, mopperen en roddelen
over het wel en wee van Maassluis,
zijn bevolking, de politiek en overige
zaken. Op deze dag zijn de koffie en
thee gratis. Wij zijn weer open om
14.00 uur en hoe de middag zal verlo-
pen, laten we aan de bezoekers over.
Tot ziens op 14 december.
Vijf jaar Uitgeverij
de Brouwerij |
Brainbooks
Uitgeverij de Brouwerij |
Brainbooks bestaat vijf jaar en
nodigt iedereen uit
voor een feestje...
Zondag 11 december 2011, aanvang:
14:00 uur in Het Witte Kerkje, Con-
stantijn Huijgensstraat 1, Maassluis
Wij verwelkomen elke bezoeker met
een goodie bag, hapjes & drankjes,
boeken- en kortingbonnen, live mu-
ziek, leuke optredens van onze au-
teurs en signeersessies. Tussendoor
worden boeken en andere cadeautjes
verloot. Kom dus ook langs in het
witte kerkje in Maassluis, en vier dit
eerste lustrum met ons mee!
Programma
14.00: ontvangst met koffie/thee en
iets lekkers (tot 15.00 uur)
14.00: aanvang boeken- & auteurs-
markt (signeren tot 17.00 uur)
14.30: live muziek en voordrachten
door onze auteurs
15.00: bundelpresentatie Wouter van
Heiningen
15.30: optredens dichters en live mu-
ziek
16.00: voordrachten van auteurs, ver-
koop & signeren van boeken
17.30: afsluiting
Kijk voor al onze boeken op:
www.uitgeverijdebrouwerij.nl
De ondergang van de Vesta
Het ss Vesta onder Duitse vlag
Het ss Vesta werd in 1907 gebouwd
voor de K.N.S.M. Na de meidagen
van 1940 werd het schip in de Rot-
terdamse haven in beslag genomen
door de bezetter. Aanvankelijk was
het bestemd om deel te nemen aan
de geplande invasie van het Verenigd
Koninkrijk. In december 1940 lag
het afgemeerd in Zeebrugge en werd
bestemd voor militaire reizen tussen
Duitsland en Finland, waar oorlog
woedde.
In mei 1943 kwam het schip weer
onder Nederlandse vlag bij de Neder-
landsche Oost Reederij. Deze rederij
was in 1942 opgericht en stond onder
Duits toezicht.
Op 14 mei 1944 vielen Britse vlieg-
tuigen het Duitse konvooi aan waarin
de Vesta meevoer. Op de Noordzee
boven Ameland verging de Vesta tij-
dens deze RAF-aanval.
Van de bemanningsleden konden er
17 worden gered, onder wie de jonge
koksmaat Dick van der Hidde, 10
man raakten vermist.
Willem A. van der Hidde, lid van de
Historische Vereniging Maassluis,
schreef een boek over de bouw en le-
vensloop van de Vesta en de gebeur-
tenissen rond deze aanval die het zin-
ken tot gevolg hadden. Het boek geeft
daarnaast ook uitgebreid inzicht in de
koopvaardij onder Nederlandse vlag
aan Duitse zijde. Beide kanten van
het verhaal worden belicht.
Bijzondere kerstkaarten
W.A. van der Hidde komt oorspron-
kelijk uit Maassluis en was in zijn
arbeidzame leven surveyor. Dat is
iemand die de bouw en reparatie van
schepen inspecteert en daarbij onaf-
hankelijk is. Naast zijn belangstelling
voor schepen
doet hij aan
stamboom-
onderzoek en
heeft hij veel
geschreven
over de beleve-
nissen van zijn
(zeevarende)
familiele-
den. Hij heeft
de gewoonte
bijzondere,
persoonlijke
kerstkaarten te
sturen waarin
hij korte verha-
len schrijft over
personen, of gebeurtenissen die hij
het afgelopen jaar heeft uitgeplozen.
Al een paar maal is zo’n kerstkaart
uitgegroeid tot
een compleet
artikel of een
volledig boek.
Dit was onlangs
het geval met
‘Ondergang
van de Ganges’
(verschenen in
het boekje His-
torische Schet-
sen 60 van de
HVM), eerder
al met ‘De on-
dergang van de
Monte Nevoso’
en nu dus zijn
nieuwste boek
‘De ondergang
van de Vesta’.
Vrijwilligers van de HVM hebben
Van der Hidde terzijde gestaan door
het uitbrengen van adviezen en met
het maken van de lay-out en vormge-
ving van het boek. Dat was reden om
een feestelijke gebeurtenis te maken
van de overhandiging van een exem-
plaar aan de bibliotheek van de HVM.
De foto van deze gebeurtenis werd op
verzoek van de auteur gemaakt onder
de gevelplank in de Kuiperij met de
bekende tekst ‘De mensch die vaart
zijn koerse wèl, die God neemt tot
zijn metgezel’. De Vesta verging en
de lezer dient nu zelf de tekst van de
gevelplank te interpreteren.
Lezen over geschiedenis
De ondergang van de Vesta kost
23,95 en is te bestellen via uitgeve-
rij Lanasta, www.lanasta.com en in
de (scheepvaart)boekhandel onder
nummer ISBN 978-90-8616-111-9.
Een aanrader voor iedereen die geïn-
teresseerd is in de koopvaardij tijdens
WO II.
Wie in de geschiedenis van Maas-
sluis is geïnteresseerd kan lid worden
van de Historische Vereniging Maas-
sluis. De HVM geeft tweemaal per
jaar een boekje uit met artikelen en
verhalen over de vele aspecten van
de geschiedenis van Maassluis. Le-
den van de Vereniging krijgen het
boekje thuis gestuurd. Lidmaatschap
kost 17 euro in 2011 en u kunt zich
opgeven via info@histvermaassluis.
nl of bij de secretaris T.J. Vroon, tel.
010-5910373. Op de website van de
HVM kunt u zich ook abonneren op
de elektronische Nieuwsbrief.
Dit Schetsje kunt u deze en volgende
week nalezen als column op de websi-
te van de HVM: histvermaassluis.nl.
Historisch
Schetsje
Historische
Vereniging Maassluis
Boekomslag ‘De ondergang van de Vesta’
ss Vesta als RO 6 na 6-8-1940.
Aanbieding van een exemplaar van het boek aan de HVM. v.l.n.r.
M. van de Ree (adviezen), P. Damsteeg (bibliothecaris HVM),
K. Tempelaars (voorzitter HVM), W.A. van der Hidde (auteur),
H. Gerritsen (lay-out en vormgeving).
uitgeverij de brouwerij
b r a i n b ook s
FEEST IN DE BROUWERIJ!
In 5 succesvolle jaren heeft Uitgeverij de
Brouwerij Maassluis 50 prachtige boeken
gepubliceerd. Daarom nodigen wij
iedereen uit om dit met ons te vieren!
11 DECEMBER VANAF 14.00 UUR
IN HET WITTE KERKJE
CONSTANTIJN HUIJGENSSTRAAT 1
MAASSLUIS
GRATIS TOEGANG
PROGRAMMA
s Auteursoptredens en live muziek
sȩ6ERLOTINGȩVANȩDIVERSEȩBOEKENCADEAUS
sȩ"OEKENMARKTȩMETȩSIGNEERSESSIES
sȩ3PECIALEȩKORTINGSACTIES
sȩ0RESENTATIEȩDICHTBUNDELȩ7OUTERȩVANȩ(EININGEN
sȩ)EDEREȩBEZOEKERȩONTVANGTȩEEN
GRATIS GOODIE BAG!
€ ,-
KORTING
op alle boeken vanaf 15,-
zoals ‘Kus me nog eens
WAKKERȩWAARINȩFOTOGRAAFȩ
Bert Verhoeff en dichter
Gerrit Molenaar de wereld
van dementie op bijzondere
wijze laten zien en voelen...
geldig op 11 december 2011 bij inlevering van deze advertentie
boeken over maatschappelijke en medische onderwerpen
waarbij de psyche een centrale rol speelt
www.uitgeverijdebrouwerij.nl
Zondagmiddag 11 december van
14.00 tot 17.00 uur wordt dit feestje
van Uitgeverij de Brouwerij gegeven
in het Witte Kerkje aan de Constan-
tijn Huijgensstraat nr. 1 in Maassluis.
Iedereen is van harte welkom op dit
gratis evenement. Bezoekers worden
onthaald op hapjes, drankjes en een
goodie bag met mooie boekenleg-
gers, kortingsbonnen en andere klei-
ne cadeautjes. De hele middag zijn
auteurs aanwezig op de boekenmarkt
met veel leuke koopjes en een loterij.
Rond 15.00 uur wordt bovendien de
nieuwe dichtbundel van bibliotheek-
directeur Wouter van Heiningen
gepresenteerd met live muziek van
Wilma Paalman en korte optredens
van de auteurs.
Uitgever Henriette Faas: “De boe-
ken van Uitgeverij de Brouwerij zijn
overal te koop, maar zondag delen wij
heel veel boekenbonnen uit, waar-
door het extra voordelig wordt om
onze boeken die dag ter plekke aan te
schaffen. Veel auteurs zullen aanwe-
zig zijn voor een praatje en om te sig-
neren, zodat je met een origineel ca-
deau naar huis kunt gaan. Onder hen
zijn o.a. Hans Eijsackers, voormalig
rector van het Maascollege die ver-
telt hoe het syndroom van Gilles de la
Tourette als een rode draad door zijn
leven loopt, Kieke Plooij die de schit-
terende roman De Brander schreef
over een homoseksuele jeneverstoker
in het Schiedam van de 19e eeuw, en
het PVDA gemeenteraadslid Michiel
Mulder uit Amsterdam die onlangs
bij ons debuteerde met Het ongrijp-
bare gelijk van John Winkle.
Dit jaar is aan de uitgeverij de extra
handelsnaam BRAINBOOKS toe-
gekend, waarmee duidelijk wordt dat
het boeken zijn met thema’s waar ie-
dereen wel iets mee heeft, of het nu
spannende fictie betreft of een erva-
ringsverhaal. “Daarom zijn onze boe-
ken niet alleen heel geschikt om zelf
te lezen, maar ook om cadeau te ge-
ven. Iedereen kent wel iemand die te
maken heeft met onderwerpen waar-
Leven in ‘De Brouwerij’…
Maassluise uitgeverij viert eerste lustrum
over onze auteurs hebben geschre-
ven. Van Alzheimer tot anorexia, van
mishandeling tot mariniersopleiding,
maar ook een tragikomische familie-
kroniek, een prachtig reisverhaal of
een historische roman vind je in ons
assortiment.”
Linda & Mick van ontwerpbureau
Bravebox in Rotterdam zijn zondag
ook aanwezig en verdienen ook feli-
citaties met het vijfjarig bestaan van
de uitgeverij. “Zij hebben onze huis-
stijl, de website en een deel van onze
covers ontworpen en houden dagelijks
de website bij. Dat gaat helemaal naar
onze wensen, precies op de manier die
bij ons past. Ze zijn zo creatief, denken
echt met je mee en hebben overal een
oplossing voor. Het is geweldig dat ik
daar geen omkijken naar heb, zodat ik
me kan bezighouden met de auteurs
en hun manuscripten, waarvan wij er
in de afgelopen vijf jaar vijftig hebben
uitgegeven. We werken met een des-
kundig team van freelancers, vrijwil-
ligers en een stagiaire, maar veel van
deze mensen wonen buiten Maassluis,
dus kunnen we nog best een paar me-
dewerkers uit de regio gebruiken die
goed zijn in taal en het leuk vinden om
bij een non profit organisatie flitsende
dingen te doen. Want natuurlijk kijken
we uit naar de volgende vijf jaar en ho-
pen we nog veel mooie manuscripten
te kunnen selecteren voor uitgave in
boekvorm.
Kijk voor al onze boeken, recensies,
meer informatie en het programma in
het witte kerkje op:
www.uitgeverijdebrouwerij.nl
Bingoavond bij w.s.v.
V.T.M. te Maassluis
Op vrijdagavond 9 december is er
weer een bingoavond bij w.s.v. V.T.M.
aan de Dr. Albert Schweitzerdreef
475. Deze vindt plaats in het alom
bekende blauwe gebouw naast het
sportcomplex van MSV’71. De kan-
tine gaat om 19:00 uur open en de
balletjes gaan om ongeveer 20:00 uur
rollen. De bingo bestaat uit 11 rondes
waarvan er een 1 superronde is met
een jackpot. Natuurlijk zitten er weer
de vaste rondes bij, zoals de koffie, de
waspoeder, de boodschappen en de
vleespakketten ronde. Tijdens deze
Bingo zorgt V.T.M. weer voor een
hapje tussendoor en zijn er aan de bar,
tegen zeer schappelijke prijzen, een
hapje en een drankje beschikbaar.
Voor nadere informatie kunt u terecht
bij: Ton Anderson Tel: 010-5914103.
Zie ook onze website:
www.wandelcentrum-vtm.nl
The Atomic Angels
live in de Moriaan
Zaterdag 10 december staan in de
Moriaan de The Atomic Angels. Dit
damesduo is bekend in Nederland
maar ook in België, Duitsland en
Spanje. Dit duo heeft al een grote
naamsbekendheid maar het plafond
daarvan is nog niet bereikt. Sandra
en Edith zijn de zangeressen van het
duo The Atmoic Angels.
Sandra is voor het grote Moriaan-
publiek nog een onbekende zangeres,
maar dit zal zeker veranderen na za-
terdagavond. Edith, ja, dit is voor ons
de Edith die wij al 15 jaar kennen in
de Moriaan door haar vele optredens
die zij als solozangeres al heeft ver-
zorgd.
Sandra neemt het Nederlandstalige
lied voor haar rekening en dat is een
lust voor het oog en de oren. Sandra
en Edith zetten samen met blues-soul
en discorock de boel echt op zijn kop,
wat de grond onder ons kleine Café
aan de haven zal doen trillen en beven
op zijn veste. Wilt u dit ook meema-
ken kom dan zaterdag gewoon naar
de Moriaan, het optreden begint zoals
altijd om 22.00 uur tot 02.00 uur. De
toegang is en blijft altijd gratis, dus
kom op tijd, want vol is echt vol.
Voor de prijs van een consumptie zijn
de Moriaanprijzen voor velen al be-
kend (zie onze advertentie). Dus een
avond gezellig uit en ontspanning
kost in de Moriaan niet veel. Dus ook
mensen met een kleine beurs zijn in
ons kleine Café aan de Haven wel-
kom.
Het Seniorenkoor Ons Genoegen
probeert, tussen de wederzijdse ver-
plichtingen door, met enige regel-
maat jaarlijks een contactmiddag te
organiseren met het Vrijetijds Koor in
Den Haag. Beide koren treden daarbij
beurtelings als gastheer op.
Op donderdag 24 november was Ons
Genoegen weer in de gelegenheid te
tonen hoeveel genoegen wij schep-
pen in deze samenwerking. Plaats
van handeling het Kompas in de Ibis-
straat; het programma, gezien het
seizoen, sterk op kerstmis gericht Dat
programma, een blok voor en na de
pauze voor elk van beide koren, een
intermezzo door elk van beide pia-
nisten, declamaties en als hoogtepunt
het samen zingen van de beide koren.
Natuurlijk was voor de koren het zin-
gen van hun eigen programma in zo’n
ambiance al bijzonder, temeer daar
de kwaliteit duidelijk sterk ten goede
beïnvloed werd door de gedachte “we
zullen ze eens wat laten horen”. En
dat lukte! De bijdragen van de bege-
leiders van de koren, Hans Cok voor
“Den Haag” en Lia den Hond voor
“Maassluis”, sloten wonderlijk goed
aan bij de sfeer die door de zang-
Het Vrijetijds Koor bereidt zich voor.
Seniorenkoor Ons Genoegen in samenzang
met Haags koor
prestaties ontstaan was. Het absolute
hoogtepunt werd echter bereikt bij
de samenzang. Stel u voor twee bo-
vengemiddeld presterende gemengde
koren, samen ruim 120 zangers en
zangeressen, in Bach’s “Brich an, o
schönes Morgenlicht”, gevolgd door
een indrukwekkend “Transeamus” in
een bewerking van Cuypers, dat alle
uitvoerenden de mogelijkheid biedt
de eigen emoties te uiten via zijn/
haar bijdrage aan de weergave van
deze muziek, het ten gehore te mogen
brengen van de schoonheid daarvan.
Lof vooral ook voor de beide diri-
genten, die deze prachtige middag
samenstelden en instudeerden, elk
met het eigen koor, te weten Kees
Schrijver (Vrijetijds Koor) en Gerrit
Korevaar (Ons Genoegen). Nog nooit
heb ik met zoveel overtuiging onze
koorleden horen roepen “Tot volgend
jaar in Den Haag”, waarvan akte.
Een suggestie voor volgend jaar: laat
aan het eind van het programma de
medewerkenden bij handopsteken be-
slissen welk werk we als toegift zul-
len brengen. Dat zou dit jaar zonder
twijfel Transeamus geworden zijn.
LUB
SCHILDERWERKEN
GLAS - VERF
BEHANG
Tel. 010-5912073
Sluiting stadhuis
Op woensdag 14 december 2011
zullen het stadhuis en de afdeling
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid vanaf 16.00 uur gesloten zijn
i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
Op 15 januari 2012 zal Drumfanfare
Het Wapen van Maassluis haar 15e
nieuwjaarsconcert presenteren. Er
zal een zeer gevarieerd muzikaal pro-
gramma zijn met onder andere Mars
of the Smurfs en Aladin.
Het concert vindt plaats om 14:00
uur in de Koningshof in Maassluis en
door de vele sponsors zal de toegang
ook deze keer weer gratis zijn.
Op 26 november heeft Het Wapen
van Maassluis de Sint binnengehaald
in Ter Heijde.
Samen met de Maranto’s uit Monster,
de Sint en vele kinderen was er een
sfeervolle optocht door de straten van
Ter Heijde. Na heel veel repeteren de
afgelopen maanden mochten Koen,
Maurice, Patrick en Kevin ook mee-
lopen en deden erg goed hun best. Na
een uur door de straten van Ter Heijde
hebben gemarcheerd, was de optocht
afgelopen. Het Wapen van Maassluis
kan terug kijken op een geslaagd op-
treden.
Op 1 januari 2012 bestaat Het Wa-
pen van Maassluis 40 jaar en om dit
te vieren organiseren wij in oktober
2012 een reünie. Bent u lid geweest
van Het Wapen van Maassluis als
muzikant of majorette, of kent u
mensen die lid zijn geweest bij Het
Wapen van Maassluis? Stuur dan een
mail naar reunie40jaar@wapenvan-
maassluis.nl Ook kunt u ons volgen
op facebook en hyves.
Drumfanfare Het Wapen van Maas-
sluis is op zoek naar muzikanten.
Vindt u het leuk om muziek te ma-
ken, kijk dan voor meer informatie
op www.wapenvanmaassluis.nl of
kom langs op onze repetitieavond:
dinsdagavond 19:45-22:15. Adres:
Dr. Albert Schweitzerdr 477 3146
TA Maassluis.
Nieuwjaarsconcert
Het Wapen van Maassluis
Na een spoor van zingende vrouwen
achtergelaten te hebben in iedere stad
waar Vuile Huichelaar in het theater
stond, is er nu een tweede editie van
het hilarische meezingconcert: ‘Het
zal je kind maar wezen!’ Paulette
Willemse, Saskia van Zutphen (Mrs.
Einstein) en hun muzikanten moe-
digen een zaal vol vrouwen aan om
zingend het achterste van hun tong
te laten zien. U kunt erbij zijn! Op
zaterdag 10 december barst Konings-
hof uit zijn voegen wanneer een zaal
vol vrouwen zich opwindt én vrolijk
maakt over de meest voorkomende
toestanden in en rond relaties met
man en, in dit geval ook, kind. Dit is
uw kans om nog voordat het nieuwe
jaar begint, op een vrolijke manier,
al uw ergernissen van u af zingen!
De voorstelling begint om 20.30 uur.
Kaarten à € 17,- inclusief consumptie
zijn verkrijgbaar via www.theater-
smaassluis.nl, Mastersound (Noord-
vliet), Koningshof (Uiverlaan) en de
kassa van Theater Schuurkerk (ge-
opend een uur voor aanvang van ie-
dere voorstelling).
Het Zal Je Kind Maar Wezen!
Raap je sokken van de grond. Doe
het dopje op de tandpasta. Hoe vaak
moet ik nog zeggen dat je de wc-bril
naar beneden moet doen? Komt u dit
bekend voor? Dan heeft u vast een
man in huis. Ja, we zouden het over
onze kinderen hebben. Maar wie
is het grootste kind in huis en wie
is niet meer op te voeden? Juist. De
man. Uw man. Na het enorme suc-
ces van Vuile Huichelaar is er weer
nieuwe selectie gemaakt van schitte-
rend meezingrepertoire en prachtige
ergernissen. Want wat zijn kerels toch
heerlijke onderwerpen van spot. Die
bespreken we uiteraard het liefste met
vrouwen onder elkaar. Dan pas kun-
nen we ons echt laten gaan. Waarom
zou je die man meenemen? Hij zit
juist zo lekker achter de computer.
Op het repertoire staan deze keer
therapeutische meezingers als ‘Stand
by your man’, ‘Een Man mag
niet huilen’ en ‘Pappie loop
toch niet zo snel’.
Paulette Willemse
en Saskia van Zutphen
De zangeressen van Vuile
Huichelaar maken sinds
1988 deel uit van de vocale
damesgroep Mrs. Einstein.
Ze treden regelmatig op met
theatrale liedjesprogramma’s
en in 1997 vertegenwoor-
digde de groep Nederland op
het Eurovisie Songfestival in
Dublin.
De samenstelling van de
groep is in de loop der jaren
een aantal keer gewijzigd en
anno 2011 bestaat Mrs. Ein-
stein uit Paulette Willemse en
Saskia van Zutphen.
Samen met hun band, be-
staande uit Astrid Akse en
Nicolaas Duin (de enige man
in de zaal?) zetten zij dit the-
aterseizoen de zalen op stelten met
Vuile Huichelaar 2: Het Zal Je Kind
Maar Wezen!
Kaarten kunt u online reserveren via
www.theatersmaassluis.nl. Tevens
Zing je ergernissen van je af:
Vuile Huichelaar 2 in Koningshof!
kunt u uw kaarten kopen bij Master-
sound aan de Noordvliet, aan de kassa
van de Koningshof aan de Uiverlaan
en aan de kassa van Theater Schuur-
kerk (geopend een uur voor aanvang
van iedere voorstelling).
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 17
Decemberfeest bij Nipius!
Kies een kerstbal uit onze
kerstboom en pak
die korting!!
De nieuwe collectie
2012 is binnen
10%
2
5
%
1
5
%
20%
bezoekadres showroom T 0174 - 513 490
Maasambacht 3-7, Maasdijk F 0174 - 516 543
Bedrijventerrein E info@nipius.nl
Maasambacht I www.nipius.nl
Bedrijven-
terrein
Maasambacht
Ubent van harte welkom!
De kofe staat klaar...
* Korting geldt niet op lopende acties en opruimingsartikelen. Vraag naar de voorwaarden. Actie is t/m 31 december 2011.
Boxspringset Auping-Lines
Kompleet met matrassen Inizio,
van 4.298.- nu voor 3.495.-
Zitbankcombinatie Nebbiolo
Italiaans design, pracht kwaliteit leder, compleet voor 4.998.- Veel combinaties mogelijk.
Boxspringset
Verona
Kompleet met matrassen en topper, van 3.998.- voor 3.198.-
Keuze uit 3 hoofdborden/3 toppers en matrassen.
Zitbank Linate
3-zitsbank in dik leder, van 2.490,- voor 1.750.-
Ook met bijpassende fauteuil leverbaar.
2e
Kerstdag
geopend
Zitbank Elba
Heerlijk spoepel en sterk leder, als 3+2 zits van 4.298.- voor 3.370.-
Ook met bijpassende fauteuil leverbaar
Kopers zijn winnaars in de decembermaand bij Nipius.
Uw korting kan oplopen tot 25% van uw aankopen!
OVERAL
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag : 8.45 - 17.30 uur
Woensdag : 8.45 - 17.30 uur
Donderdag : 8.45 - 17.30 uur
Vrijdag : 8.45 - 17.30 uur
Zaterdag : 8.45 - 17.00 uur
www.vankortenhof.nl | info@vankortenhof.nl
De grootste fietsspeciaalzaak van de regio met de meeste keus en ook nog eens voordelig geprijsd.
VLAARDINGEN-HOLY
Louise de Colignylaan 1
Telefoon 010-249 00 74
SCHIEDAMKRONA
Malmô 84
Telefoon 010-470 45 37
MAASDIJK
Oranjeplein 36
Telefoon 0174-523 222
VLAARDINGEN-OOST
Van Hogendorplaan 11-13
Telefoon 010-449 02 30
MAASSLUIS
Heldringstraat 101
Telefoon 010-591 14 40
Nu
vanaf
EENMALIGE
AANBIEDING
Wij verkopen al onze
elektrische Giant
demo
en huur-
fietsen!
S
L
E
C
H
T
S

5
0
S
T
U
K
S
,
SLECHTS 50 STUKS,
ZO GOED ALS NIEUW
EN MET BEHOUD VAN
VOLLEDIGE GARANTIE
EN SERVICE.
www.giant-bicycles.nl
1250,-
1250,-
NOG NOOIT FIETSTE U ZO VOORDELIG OP EEN ELEKTRISCHE KWALITEITSFIETS!
*INFORMEERNAARDEVOORWAARDEN
*
TE HUUR:

BEDRIJFSRUIMTE
a.d. Kortebuurt 16a te Maasland
Vloeroppervlakte 110m2 (werkplaats),
met ca. 60m2 verdiepingsvloer (hout).
Huurprijs ¼ 740,- p/maand.
Niet beschikbaar voor de autobranche.
Voorwaarden nader overeen te komen.

Info / bezichtiging 06-51246949
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
Maak van december
een feestmaand voor de
VOEDSELBANK.
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de Par-
tij Markt 010-5929344 /
06-54797325..
Onze KERST
CHOCOLADE is binnen,
loop eens binnen in ons
winkeltje.
Uw bestellingen
voor de kerst kunt u nu
al doorgeven!!
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
GRATIS hulp voor iedere
burger. SP-Hulpdienst
,,De Helpende Hand’’
Hulp nodig bij belasting-
zaken, het invullen van
formulieren of om onrecht
aan te pakken? Problemen
met de baas, verhuurder
of gemeente? Verdwaald
in het woud van regels en
procedures? Spreekuur:
iedere eerste donderdag
van de maand van 10.00
- 12.00 uur. Zijingang van
het Witte Kerkje, Constan-
tijn Huygensstraat 1 Maas-
sluis. Voor informatie: Eef
Grootveld, 06-20384844.
Auto- en Motorrijschool
L.Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
ACTIE BONBONS
“GUDRUN”!!
Heerlijke kwaliteit,
groot ingekocht, uw
voordeel...
1 KILO voor €6,99 (€0.99
per 100 gram)
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 18
In Winkelcentrum
Steendijkpolder
komt de kerstman
culinair genieten
Op a.s. vrijdag 9 december zal er van-
af 15 uur tot ongeveer 20 uur diverse
hapjes en drankjes te proeven zijn in
en rondom winkelcentrum Steendijk-
polder , Deze worden verzorgd door
een aantal winkeliers uit het centra en
word door de Kerstman en zijn char-
mante assistente uitgedeeld .
Zodat een ieder al in de kerstsferen
kan komen!
Wij zien u graag aanstaande vrijdag
in het winkelcentrum.
Keuze tweede oeververbinding
Nieuwe Waterweg
ANWB voorstander
Oranjetunnel
De ANWB is voorstander van een
nieuwe westelijke oeververbinding
van de Nieuwe Waterweg ter ontlas-
ting van de Beneluxtunnel. Uit de ver-
schillende varianten kiest de ANWB
de Oranjetunnel.
In haar afweging heeft de ANWB
een goede doorstroming, de bijdrage
aan een robuust wegennet in het ge-
bied en de effecten op de recreatiemo-
gelijkheden het zwaarst laten wegen.
De Oranjetunnel heeft bijna geen
negatieve effecten op de recreatie-
mogelijkheden. Voor de bijna twee
miljoen bezoekers per jaar aan het
Oeverbos en de Krabbeplas pakt de
Oranjetunnel veel beter uit dan de
Blankenburgtunnel. Evenals voor de
vele wandelaars, ruiters en fietsers in
het zuiden van Midden-Delfland.
Op nationale schaal kan de Oranje-
tunnel de beste versterking van het
netwerk van snelwegen gaan bete-
kenen. Maar dan moet naar de me-
ning van de ANWB de veilingroute
Wateringen-Naaldwijk (N222) sterk
worden verbeterd. Hiermee komt er
een nieuwe uiterst westelijke verbin-
ding tussen de Maasvlakte en de A4
bij Den Haag tot stand.
De ANWB realiseert zich dat haar
keuze duurder uitpakt dan een vari-
ant met de Blankenburgtunnel.
Ongeacht welke variant er uiteinde-
lijk gekozen wordt, zal de ANWB
blijven participeren in het vervolg,
om de gekozen variant te optimalise-
ren en om nadelige gevolgen voor de
recreatie zoveel mogelijk te beperken.
Politie onderzoekt
woningoverval
De politie is een onderzoek gestart
naar een woningoverval op zondag-
avond aan de Kaapweg in Hoek van
Holland.
Rond 20.00 uur kwamen de bewoners
thuis. Nadat de man de paarden had
gevoerd, dook er ineens een man met
een bivakmuts op. In de woning werd
de vrouw bedreigd door een man die
geschminckt was als zwarte piet.
Onder bedreiging van een vuurwa-
pen werd de woning doorzocht. De
daders zijn er met onbekende buit
vandoor gegaan. De man is licht ge-
wond geraakt en voor de zekerheid
over gebracht voor controle naar het
ziekenhuis.
De politie heeft direct na de melding
van de overval een uitgebreid onder-
zoek ingesteld. Hierbij zijn nog geen
verdachten aangetroffen.
Informatie?
Bent u getuige geweest van dit inci-
dent, of heeft u andere informatie,
neemt u dan contact op met de po-
litie Rotterdam-Rijnmond via 0900-
8844. U kunt ook anoniem uw infor-
matie doorgeven via (Meld Misdaad
Anoniem) op 0800-7000.
Vereniging ’Vrienden van
het Staelduinse Bos’
Midwinterwandeling
Rond de kortste dag van het jaar zijn
de bomen in het Staelduinse Bos kaal,
maar er is
een eigen sfeer aan dit jaargetijde. Het
bos is stil en doorzichtig. Op zondag
18 december
nemen we u graag mee op de “Mid-
winterwandeling”. Onze natuurgids
vertrekt met u om 13.00 uur vanaf
bezoekerscentrum d’ Oude Koestal.
U bent ca. 1½ uur onderweg en de
wandeling eindigt tussen het Mid-
winterhoornblazen. Er zijn geen kos-
ten verbonden aan de excursie. Aan-
melden voor de excursie bij: fam. van
Drongelen, tel. 0174-631 427.
Midwinterhoornblazen
Eveneens op 18 december vindt het
Midwinterhoornblazen plaats in het
Staelduinse Bos. Dit jaar alweer voor
de 18e keer! Het blazen begint vanaf
14.00 u in het bos achter d’ Oude
Koestal. De Westlandse Midwinter-
hoornblazers, die tot ca. 15.30 u hun
klanken laten horen, hebben deze tra-
ditie uit Twente een vast plekje gege-
ven in de Westlandse adventstijd. De
diverse blazers staan verdeeld door
het bos achter de Koestal en wisselen
elkaar af. Bij het bezoekerscentrum is
glühwein en chocolademelk te koop.
Dus kom, kijk en geniet mee van dit
unieke geluid.
Openingstijden van d’ Oude Koestal
(Peppellaan 4, ‘s-Gravenzande tel.
0174-417351): zaterdag van 13.00
tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot
16.00 uur. Voor algemene informatie
mevr. M.M. van Waveren, tel. 0174-
640007 of www.hetstaelduinsebos.nl.
Per huifkar genieten van een winters
(boeren)landschap met na afloop een
heerlijke kop warme erwtensoep. Op
vrijdagavond 9 december van 19.00
tot 22.00 uur en zaterdag 10 decem-
ber van 11.00 tot 20.00 uur vertrek-
ken de huifkarren voor een rondrit
door de landelijke omgeving vanaf
boerderij De Karperhoeve te Maas-
sluis. Na afloop zal er om op te war-
men een heerlijke kop erwtensoep
(snert) klaar staan in de voormalige
hooiberg De Barg, waar tevens een
sfeervolle kerstkantklos- en kerst-
quilttentoonstelling te bewonderen
zal zijn. Bovendien wordt er op vrij-
dagavond een scrapworkshop gehou-
den waar u een leuk kerstkadodoosje
kunt maken. Op zaterdag kunnen
kinderen een kerstkrans knutselen.
De Karperhoeve is een Rijksmonu-
mentale boerenhoeve uit 1711 en zal
op die dagen in de schijnwerpers wor-
den gezet met als klap op de vuurpijl
een spectaculaire lasershow. Recen-
telijk is het gebouw aan de buiten-
kant gerestaureerd: de 300 jaar oude
boerderij is een bezoekje meer dan
de moeite waard. De boerderij heeft
anno 2011 nog een agrarische functie
met in de win-
ter dampende
koeienlijven in
de ouderwetse
grupstal. De
huifkarritten
en scrapwork-
shop vinden
plaats op af-
spraak, tel. 06-
24136316. Zie
ook www.kar-
perhoeve.nl. De
Karperhoeve,
Zuidbuurt 5-7
te Maassluis.
Snertrit per huifkar door winters
landschap vanaf De Karperhoeve
SUSHI A20
ALL YOU CAN EAT
Watersportweg 11, 3138HD Vlaardingen
www.sushi-a20.nl 010 249 2250
SUSHI WORKSHOP
18 december 13.30 –16.30

V
O
L
=
V
O
L

K
e
r
s
t


b
i
j

Inloopspreekuren
patiënten-
verenigingen in
Vlietland Ziekenhuis
Het Vlietland Ziekenhuis houdt
maandelijks inloopspreekuren van
verschillende patiëntenverenigingen.
Belangstellenden kunnen daar te-
recht met vragen over bepaalde ziek-
ten en aandoeningen.
Het programma voor de maand
november is als volgt:
Dinsdag 13 december 14.00 –
16.30 uur – Nolet Hal: Nationale
Vereniging voor Fibromyalgie-
patiënten”‘Eendrachtig Sterk”
(F.E.S.)
Donderdag 22 december 10.00–12.00
uur – Nolet Hal: Nederlandse Vereni-
ging voor Rugpatiënten ’de Wervel-
kolom’
Donderdag 29 december 13.30-16.30
uur – Borstkliniek (C-liften 1e ver-
dieping): Borstkankervereniging Ne-
derland.
Voor meer informatie over deze in-
loopspreekuren kunt u contact opne-
men met het Patiënten Service Bu-
reau, tel. 010-8930000.
‘Doe een wens voor
een beter mens
bij De Goudreinet’
Wie wenst u dit jaar iets speciaals
toe? Wie kan er volgens u wel een
extraatje gebruiken? Doe u wens
bij De Goudreinet groenten en fruit
winkel. Schrijf uw wens op een hart-
jes post-it bij de kassa, en hang hem
in de boom. In de week voor Kerst
verloten we een aantal fruitman-
den en wie weet kan u iemand blij
maken!
Kom en doe uw wens bij de Fruit-
company Maassluis, Koningshoek
92-301
Aktiviteiten-kalender
Wijkvereniging de Flat
Maandag:
20.00 uur Schaakvereniging Maas-
sluis
Bij voldoende aanmeldingen zal er
een yoga cursus gegeven worden op
maandag. U kunt zich aanmelden bij
de beheerder, M. Heesbeen, tel. 010-
5914392 of 06-44618500 of bij de
heer L. Vis tel. 010-5918988.
Dinsdag:
20.00 uur Klaverjasvereniging Troef

Woensdag:
13.30 uur bridgen
19.00 uur country-dansen

Donderdag
14.00 uur ouderen gymnastiek
13.30 uur schilder club
19.00 uur biljarten
Zaterdag
Iedere eerste zaterdag van de maand
Bingo! Aanvang 20.00 uur precies.
Nieuw!
Op donderdag ochtend: van 09.30 tot
11.30 Crea ochtend. Kom er gezellig
bij. Bovendien: elke eerste donderdag
van de maand vergadering commis-
sie leefbaarheid.
Zoals u ziet genoeg te beleven bij
ons in de wijkvereniging!Er zijn nog
enkele uurtjes vrij voor andere acti-
viteiten, hiervoor kunt u contact op-
nemen met de penningmeester hr L.
Vis, te bereiken op: 010-5918988 of
06-33659039 ná 18:00 uur of mevr.
M. Heesbeen, beheerder tel. 010-
5914392 of 06-44618500.
Rode Kruis
kleding inzameling
Op maandagmiddag 12 december
van 13.30 -15.00 uur kunt u uw kle-
ding of andere spullen komen bren-
gen.
Er kan kleding, speelgoed, enz. in-
geleverd worden bij Spechtstraat 51,
het is de oude Westhoekschool, hoek
Merellaan /Spechtstraat, ingang is
aan het korte gedeelte van de Specht-
straat in Maassluis.
Speciaal verzoek van de Rode Kruis
afdeling in Tirgâ Secuiesc, (Kezdi-
vásárhely) Roemenië, pampers voor
baby’s en volwassenen, kinderwagens
en buggy’s. Verder zijn erg welkom:
warme schone kleding, b.v. jassen,
truien en schoenen en regenlaarzen
voor kinderen en volwassenen. Speel-
goed voor baby’s en kinderen mag
ook gebracht worden, tevens puzzels
voor kinderen en volwassenen.
Ook pakken we schone dekens,
slaapzakken, dekbedden, lakens,
handdoeken, keuken linnen, e.d. in.
Vrijwilligers sorteren en pakken al-
les in kartonnen dozen en die worden
voorlopig opgeslagen in een droge
ruimte. Vrijwilligers van de Rode
Kruis afdeling “Nieuwe Waterweg
Noord” en vrijwilligers van de Stich-
ting Regiosteunpunt Tirgâ Secuiesc
(Kezdivásárhely) werken samen voor
dit project. In november is er weer een
vrachtauto met ruim 800 dozen kle-
ding naar de Rode Kruis afdeling in
TG Sercuiesz gegaan. We gaan weer
verder met het inzamelen want het is
nog steeds erg nodig!
Verdere informatie is verkrijgbaar bij
het Rode Kruis district Nieuwe Wa-
terweg Noord, telefonisch bereikbaar
iedere werkdag van 09.00 – 12.00 uur
op telefoon nr: 010 – 2342049 of via
nieuwwaterwegnoord@redcross.nl.
NB: De eerstvolgende keer “kleding
inzamelen” zal zijn op: maandag 9
januari 1012 van 13.30 - 15.00 uur op
boven vermeld adres.
Op 12 december spreekt de Tweede Kamer over de
Blankenburgtunnel. Help ons de Kamerleden te laten weten
dat de Blankenburgtunnel geen optie is!
Als de plannen voor de tunnel doorgaan, kunnen we straks in Vlaardingen en
Maasluis alleen nog maar recreëren zoals het in de jaren zestig was: met zijn
allen ‘gezellig’ auto’s kijken vanuit de berm. Wij willen dit schrikbeeld voor heel
even werkelijkheid laten worden door op zaterdagochtend 10 december met
elkaar ‘gezellig’ een uurtje te ‘berm recreëren’. Inclusief live muziek met protest-
song tegen de Blankenburgtunnel!

Help ons in de strijd tegen de Blankenburgtunnel en
kom ook op 10 december.
Wanneer: zaterdag 10 december van 11.00 - 12.00 uur
Waar: Broekpolderweg te Vlaardingen naast rijksweg A20
Neemstoeltjes, tafeltje en drankjes mee, zoals de recreanten
dat 50 jaar geleden ook deden!
Meer informatie: www.blankenburgtunnelnee.nl of www.volksbos.nl
Protesteer mee tegen
de Blankenburgtunnel!
Kom op zaterdag 10 december
‘berm recreëren’
Daihatsu Sirion 5-drs Premium 10000 km 2010
Ford Focus 1.8 Titanium 5-drs 8600 km 2009
Hyundai Getz 1.4 Cross 5-drs 8000 km 2008
Ford Ka 1.3 I 12th Edition 71000 km 2008
Nissan Note 1.6 16V Tekna 52000 km 2008
Toyota Yaris 1.3 16V Linea Luna 5-drs 39000 km 2008
Opel Astra 1.8 16V Cabrio Temptation 49000 km 2008
Opel Corsa 1.2 16V Cosmo 5-drs 27000 km 2007
Toyota Yaris 1.3 16V 5-drs Sol 42000 km 2007
Peugeot Partner 1.6 HDI 79000 km 2007
Ford Focus Stationw. 1.8 Trend 81000 km 2007
Opel Tigra 1.4 16V Cabrio Sport 26000 km 2007
Opel Astra 1.6 16V Edition 45000 km 2006
Kia Picanto 1.1 EX Autom. 29000 km 2006
Seat Leon 1.6 16V Style 101000 km 2006
Suzuki Liana 1.6 16V Exclusive 84000 km 2005
Renault Grand Scenic 2.0 16V Tech Road SL 103000 km 2005
Kia Sportage 2.0 X-ecutive 4WD 90000 km 2005
Daewoo Kalos 1.2 5-drs 60000 km 2005
Toyota Yaris Verso 1.3 16V Luna + Airco 125000 km 2002
VWGolf IV 1.6 16V 107000 km 2002
Daewoo Tacuma 1.8 103000 km 2001
Seat Ibiza 1.4 16V S 140000 km 2001
Landrover Freelander 2.5 SE 103000 km 2001
Opel Astra 1.6 16V Pearl 5-drs 175000 km 2000
Suzuki Grand Vitara 2.0 108000 km 2000
Toyota Starlet 1.3 195000 km 1995
Kijk voor meer auto’s op:
www.vandervoortautos.nl
Het Ambacht 7, Maasland
Tel. 010-5911094.
Geopend dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 uur.
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur.
AUTOBEDRIJF
v.d. Voort B.V.
KLUSBEDRIJF
AZ Montage...
laminaatvloeren leggen,
behangen, aftimmeren,
witten enz.
Voor meer informatie
kunt u bellen met
06-11427914
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Inspraak/Vragen halfuur
• Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad Samen-
levingszaken kunnen bij aanvang van
de vergadering inspreken op onder-
werpen die zijn geagendeerd. Tijdens
de behandeling van deze onderwer-
pen tijdens de vergadering kunnen
zij niet het woord voeren. Insprekers
kunnen niet het woord voeren over
personen. Er mag uitsluitend worden
ingesproken over die zaken die kun-
nen worden gerekend tot het taakveld
van de adviesraad.
• Vragenhalfuur
Na opening van de vergadering mo-
gen aanwezige bezoekers via de
voorzitter aan de Adviesraad Samen-
levingszaken vragen stellen of op-
merkingen maken over onderwerpen
die tot het taakveld van de adviesraad
behoren.
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgaande stukken
De ingekomen en uitgaande stukken,
waarop actie nodig is, worden langs-
gelopen.
5. Verslag vorige vergadering van 2
november 2011. Het conceptver-
slag wordt zowel tekstueel als in-
houdelijk besproken en vervolgens
vastgesteld. Vastgestelde verslagen
van de Adviesraad Samenleving-
Vergadering
Adviesraad
Samenlevingszaken
Op woensdag 14 december 2011 ver-
gadert de Adviesraad Samenlevings-
zaken in de Koningshof, Chopinzaal.
De vergadering begint om 16.00 uur
en is openbaar.
Inwoners van Maassluis zijn van
harte welkom. Belangstellenden kun-
nen de vergadering bijwonen en voor
aanvang van de vergadering is er voor
hen spreektijd gereserveerd.
zaken zijn te vinden op de website
van de gemeente Maassluis www.
maassluis.nl/zorg-en-welzijn on-
der ‘Adviesraad Samenlevingsza-
ken - Downloads’.
6. Veranderingen bij StOED. Verslag
gesprek met StOED van 06-12-
2011.
7. Problemen die jongeren ervaren
bij toetreding tot de arbeidsmarkt.
Discussie over problemen die jon-
geren in Maassluis ervaren bij toe-
treding tot de arbeidsmarkt.
8. Conceptwerkplan 2012. Het con-
ceptwerkplan voor 2012 wordt be-
sproken.
9. Wat verder ter tafel komt en slui-
ting.
Wecycle wenst u groene feestdagen!
Wat is het geheim van
Wecycle?
Kleurplaat
Ontdek tussen 12 december en
8 januari het geheim van Wecycle in
de unieke tijdelijke Wecycle-winkel,
Kalverstraat 101 Amsterdam.
Ook delen we gratis Jekko’s uit
én de kinderen krijgen tijdens de
kerstvakantie een gratis Wecycle
recycle-doeboek. Op=op!
Sinterklaas heeft dit jaar weer veel cadeautjes
met een stekker of batterijen uitgedeeld. Een blu-
ray speler, elektrisch speelgoed of een föhn. Maar…
wat gebeurt er met de vervangen apparaten?
Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van
Wecycle blijkt dat bijna een kwart van de
Nederlanders niet weet dat ook dit soort artikelen
ingeleverd moet worden voor recycling. Wecycle
organiseert de inzameling en recycling van elektri-
sche apparaten en energiezuinige verlichting.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 28% van de kleine
elektrische apparaten en maar liefst 50% van de
feestverlichting in de prullenbak belandt. Jaarlijks
gooit iedere Nederlander ongeveer twee kilo aan
vooral kleine apparaten en verlichting weg. Jammer,
want zo gaat bijna 33 miljoen kilo verloren voor
recycling. Elektrische apparaten kunnen tot meer
dan 80% worden gerecycled, energiezuinige
verlichting zelfs tot meer dan 90%. Bekijk op
wecycle.nl/recyclingvideos hoe dit in zijn werk gaat.
Maak de feestdagen een stukje groener en lever
ook kleine elektrische apparaten en kapotte
feestverlichting in bij de milieustraat van uw
gemeente. De kerstvakantie is een goed moment
om de kinderen eens mee te nemen naar de
milieustraat. Jong geleerd is oud gedaan! Kijk
voor de milieustraat van uw gemeente op de
WecycleZoeker op wecycle.nl.
Inleveren is makkelijk
Kinderen kunnen meedoen
met de kleurplaatwedstrijd.
Kleur de plaat zo mooi mogelijk in
en maak kans op een leuke prijs.
Kijk op wecycle.nl/feestdagen.
wecycle.nl
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 19
KLEDING TEXTIEL ALLERLEI
TIJDELIJK
GROTE DUMPVERKOOP
REIGERSTRAAT 16-24, MAASSLUIS
K
A
S
S
A
K
O
RTIN
G
E
X
T
R
A
ELKE WEEK
NIEUWE AANVOER
5
0
%
OP ALLE REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN
VOORZIEN VAN EEN ORANJE PRIJSSTICKER
Aanvragen om een omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aan-
vragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.
Locatie Betreft Soort
Steenen Dijck 10 Uitbreiden dakkapel Bouwen
Lijsterlaan 24 Kappen 1 berk Kappen
Groen van Ged. slopen gebouw, Bouwen,
Prinstererkade 35 ged. nieuwbouw slopen
Buis 6 Veranderen nokhoogte Bouwen
berging
Mgr. W.M. Bekkerslaan 2-48 Vervangen noodtrap Bouwen
Koningshoek 93050 Melding brandveilig Melding brand-
gebruik stadhuis veilig gebruik

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET
betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een
informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voorne-
mens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubli-
ceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en
eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen:
Locatie (Bouw)plan Datum Soort
Zuidvliet ZZ thv Kappen 10 bomen met 05-12-2011 Kappen ivm
bejaardencentrum herplant verplichting renovatie
De Vliet voor 10 bomen kademuur
Haven 5A en 5B Wijzigen gebruik 05-12-2011 Handelen in
(vestigen strijd met
schoonheidssalon) regels ruimte-
lijke ordening
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevat-
ten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemo-
tiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist,
kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951,3007 BM
Rotterdam.
Verleende vergunningen:
Overige APV vergunningen
• Route gevaarlijke stoffen, voor het laden en lossen van vuur-
werk bij Jos Lock tweewielers, Haven 11, t/m 15-1-12 tussen 7.00
en 21.00 uur (30-11-2011)
Gemeenteblad 2011-nr.22
Datum bekendmaking 1 december 2011
De college van B & W heeft op 29 november 2011 de volgende
aanwijzingsbesluiten vastgesteld:
- Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen;
- Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar;
- Aanwijzingsbesluit medewerkers gemeentelijke belastingen;
- Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders.
Bovengenoemde besluiten treden in werking op 1 januari 2012. Het
college besluit tevens alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten in
te trekken per 1 januari 2012. Deze eerder genomen aanwijzingsbe-
sluiten blijven van toepassing op belastbare feiten die zich vóór de
datum van inwerkingtreding van dit besluit hebben voorgedaan.
Verkeersbesluiten
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Roerdompstraat 22
• Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Berliozstraat 7
Reacties op de bekendmakingen?
Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,
gemeente@maassluis.nl, telefoon 14 010
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen
6 weken na de datum van de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift tegen het verlenen van de hierboven
genoemde vergunningen worden ingediend bij het college
van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. LET OP! Bij
elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de
beschikking is bekend gemaakt.
Maassluis, 8 december 2011
Bekendmaking
COMPUTERREPARATIE
ESSALU
010-5938090
WWW.ESSALU.NL // INFO@ESSALU.NL
E.M. Bonte - Maasland
- Voor particulier en bedrijf
- Aan huis of kantoor
- Systeem en netwerkbeheer
- Alle merken PC’s en notebooks
- TV / multimedia
- Verkoop hardware / software
- Webhosting en online-backup
- Serviceabonnement
TONNY BURGMANS
W O N I N G I N R I C H T E R
Meubel stoffeer-atel ier Burgmans
KERKLAAN 11
2678 ST DE LI ER
T 0174 510 224
F 0174 523 524
M 06 107 29 992
martin van broekhoven tamara obreskova robert kops peter verweij antoinette lammers
Rozenburgs Mannenkoor o.l.v. Martin van Broekhoven
Sopraan Tamara Obreskova
Tenor Robert Kops
Orgel Peter Verweij
Piano Antoinette Lammers

Aanvang 20:00 uur
Kerk open 19:15 uur
Toegangsprijs € 15,00 ww.rozenburgs-mannenkoor.net
GROOTE KERK MAASSLUIS
19 DECEMBER 2011
Kerstconcert
Rozenburgs Mannenkoor

Kaartverkoop adressen:
MasterSound Noordvliet 29 Maassluis;
Slijterij en Wijnhandel Zonneveld Mesdaglaan 231 Maassluis;
Bloemsierkunst Bloei, Huis te Veldelaan 2 Maasland;
Shell station Bm. Just de la Paisièresstraat Rozenburg.
Tabak- en tijdschriftenhandel Primera Raadhuisplein Rozenburg
Eigen bezorg- en servicedienst door het hele Westland
Prins Hendrikstraat 235-241
Hoek van Holland, Telefoon 0174-382318
www.profilekeesvandenburg.nl
Openingstijden:
van 9.00 tot 18.00 uur.
Maandag gesloten.OPHEFFINGSUITVERKOOP!
Met behoud van service en garantie!
25% TOT 40%
KORTING
2321=((/2%,.(6(1),(76(19$1$//(7230(5.(1
Biercafé Oporto
DECEMBER AGENDA
HAVENHAP
Vrijdag 9-12 Visstoofpotje met frietjes en salade.
Vrijdag 16-12 Vlaamse stoverij met frietjes en salade.
Vrijdag 23-12 Biefstukpuntjes a la Frans met frietjes
en salade.
Vrijdag 30-12 Hamburger met frietjes en salade.

DJ TJARDA
Zondag 11-12 DJ Tjarda met muziek voor volwassenen
van 16.00 tot 20.00 uur.
Open vanaf 15.00 uur.

X – MAS JAZZ
Zondag 18-12 Na de kerstmarkt in de binnenstad is
het goed bijkomen bij de X-Mas Jazz in
uw stamkroeg met Glühwein en een kop
Bruinebonensoep.
Aanvang 16.30 uur. Open vanaf 15.00 uur.

KERSTAVOND
Zaterdag 24-12 Willem Draait Plaatjes. De seventies,
eighties en nineties komen weer voorbij
op onnavolgbare wijze gedraaid door DJ
Willem. Jahaa ook vinyl!
Open vanaf 15.00 uur
Willem begint om 21.00 uur.

KERST
Zondag 25-12 en maandag 26-12 zijn we gesloten.

Dinsdag 27-12 is er geen quiznight.

OUD EN NIEUW
Zaterdag 31-12 de inmiddels bekende oudjaarsborrel
van 16.00 – 19.00 uur.
(Je weet hoe het werkt).
OUD EN NIEUW DISCO om 01.00 uur
gaan we weer open om het nieuwe jaar
met een drankje en muziek in te luiden.
Willem en Robbert draaien.
Alleen toegang met kaart!
(ze zijn al verkrijgbaar).
Biercafé Oporto
Govert van Wijnkade 12 • 3144 ED Maassluis
Tel: 010-5928906 • Voor meer info: www.oporto.nl
De Voedselbank heeft
UW STEUN NODIG.
Tel. 0642705923
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Voor (sier)bestrating en
herbestraten.
Jamaro Maasdijk, tel. 0174-
517550 of 06-22837038.
ACTIE BONBONS
“GUDRUN”!!
Heerlijke kwaliteit,
groot ingekocht, uw
voordeel...
1 KILO voor €6,99 (€0.99
per 100 gram)
AZ CHOCOLATERIE,
Hoogstraat 4, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
Lessen bij De Cirkel, daar
word je wijzer van!
Y O G A
www.decirkel.name
Tel. 010-5901530.
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
Heeft Sint ook iets
meegebracht voor de
VOEDSELBANK?
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
S
p
o
r
t
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
8 DECEMBER 2011
PAGINA 20
Hoofdsponsor Biercafé OPORTO
Smash D1 – MVC D1
De volleybalsters van Meerservices
Dames 1 mochten afgelopen vrijdag
naar Alblasserdam. Op een doorde-
weekse avond spelen wordt vaak geen
succes en zeker niet om 21.15 uur.
Toch probeerde MVC zo gemotiveerd
mogelijk aan de start te verschijnen.
De tegenstanders staan in de top 3 en
speelden vroeger in de promotieklas-
se. Het zou gezien de tegenstand, maar
zeker ook gezien het tijdstip heel lastig
worden.
In de eerste set stond Smash de hele
tijd een aantal punten voor en die
voorsprong behielden ze. MVC speel-
den zeker niet slecht, maar de lastige
service kregen de dames uit Maassluis
moeilijk onder controle. De rally’s
verliepen gelijkwaardig. In de tweede
set liet MVC een enorme voorsprong
liggen en verloor net met 26-24. Het
zat er dus zeker in, maar net op de ver-
keerde momenten kwam Smash met
een goede servicereeks. De derde set
leek erg op de eerste, MVC stond de
gehele set achter. In de vierde set wist
MVC wel te winnen. Gelijk vanaf het
eerste punt stond MVC voor en nu wis-
ten ze de voorsprong wel te behouden.
Met 20-25 en dus 1 punt voor de rang-
lijst kwam MVC op zaterdagochtend
erg vroeg weer aan in Maassluis. Met
nog een wedstrijd op het programma
voor de eerste competitiehelft, die pas
op 14 januari 2012gespeeld wordt,
staat MVC D1 nu vijfde. Een prima
resultaat na de promotie naar deze
klasse en al het blessureleed van de
afgelopen tijd.
Benevia 3 - MVC Dames 2
Met z’n zevenen, waaronder 2 inval-
lers, Karin en Lisanne van het mei-
denteam gingen we zaterdag 3 de-
cember 2011 op bezoek bij Benevia
in ’s-Gravendeel. Het leeftijdsver-
schil in ons team was groot, namelijk
45 jaar! De stand in de ranglijst ook,
Benevia op de 4e plek, wij op de 9e.
Volgens de prognose, zouden we met
1-3 gaan verliezen. Maar het werd
toch een prachtige 2-3 overwinning
voor ons. Een prima resultaat!
In de 1e set kwamen we ruim voor
te staan. Door een sterke service van
de tegenstander en wat foutjes bij ons
kwam Benevia ons voorbij. De set-
stand eindigde in 25-22.
De 2e set ging stukken beter, we
speelden constant. Linda had boven-
dien een goede servicebeurt waarop
Benevia geen antwoord had. We had-
den ook een paar mooie reddingen en
prima aanvallen. Met 5 punten ver-
schil haalden we ons 1e punt binnen.
We konden het goede spel niet voort-
zetten in de 3e set. Het spel werd wat
rommeliger en paniekerig. Deze set
moesten we dan maar snel vergeten.
De 4e set werd qua eindresultaat een
kopie van de 2e. De passes kwamen
beter bij de spelverdeelster en we lie-
ten mooie aanvallen zien. We knok-
ten tegen een achterstand. En omdat
het door veel inzet lukte Benevia in te
halen, hadden we ook veel plezier in
deze set. Een mooie setwinst: 20-25.
Dus mochten wij de 5e, beslissende
set spelen. Omdat die maar gaat tot
15 punten moesten we er dit keer voor
zorgen niet op(grote) achterstand te
komen. We roken de winst, en het
spel liep goed. Benevia miste ook
wat services. Snel stonden we op een
voorsprong van 2-8. We gaven uitein-
delijk de winst niet meer uit handen.
Met 10-15 op het scorebord bereikten
wij onze dik verdiende overwinning!
Overige uitslagen
Move 4U H5 – MVC H2: 1-3, Volley
2B JC2 – MVC JC: 0-4
Informatie over MVC
Voor informatie bel je met Ellen
Strik 06-12276308 (senioren), Linda
Fenne 06-28055008 (jeugd) of met
Patricia Pols 010-5929116 (recrean-
ten). Email: bestuur@mvcmaassluis.
nl, Website: www.mvcmaassluis.nl
Een goed blok van Frank Schwencke en Yannick Busker uit Jongens C!
Bijna winterstop voor volleyballers
MVC dames 2 wint eerste vijfsetter
Hoeveel kansen heb je nodig om
slechts tweemaal te scoren? Zowel
thuisclub HVC ’10 als MVV ’27 kre-
gen zaterdag volop de gelegenheid
om er flink op los te scoren, maar
vonden beiden slechts eenmaal het
vijandelijke net.
Naar beste kunnen zochten beide
teams de aanval en zo konden de vele
toeschouwers genieten van een leuke,
vrijwel gelijkopgaande wedstrijd met
veel kansen over en weer. Zo’n tien
minuten voor het einde kwamen de
gastheren op 1-1 en daarna moest
MVV ’27 nog alle zeilen bijzetten
om het ene punt veilig te stellen. Met
hangen en wurgen haalden de Maas-
landers het einde van het duel, maar
met een overwinning zou HVC ’10 te
veel hebben gekregen.
Jelle de Fockert (knie), Coen Hordijk
(bovenbeen), Arnoud Katz (knie)
en Wouter Jansen (knie) waren door
blessures niet inzetbaar. Centraal ver-
dediger Peter Bos is definitief gestopt
vanwege hardnekkige blessures.
Het kansenfestival begon eigenlijk
in de 4e minuut. Op het middenveld
ving Dion Dickhoff de bal op en kon
ongehinderd oplopen tot in de zes-
tienmeter waar een schot op doel re-
eel was. Echter, hij twijfelde te veel
tussen afgeven of zelf schieten, waar-
na de ‘kans’ teloor ging.
Bovenliggende partij
In het eerste kwartier was MVV 27
met de wind in de rug de bovenlig-
gende partij, maar na deze periode
kwam HVC ’10 ook beter in de wed-
strijd. Lars Kloet produceerde een
mislukt schot in de 13e minuut, maar
de daaropvolgende kansen waren be-
ter op doel gericht. Mark Akkerman
schoot van afstand op de lat en een
schot met links van Maarten Berk-
hout werd door doelman Daniel van
de Knijff even schitterend gekeerd.
Daar stonden Hoekse pogingen van
Michael van den Bos (lob, goed ge-
keerd door Herlaar), Jeroen Rensen
(hard schot net naast) en Wesley van
der Est (kopbal) tegenover. De laatste
grote kans in het eerste bedrijf was
een mooie lob van Milano Naarden,
die net over het doel van Van der
Knijff verdween.
Tempo
De eerste tien minuten van de tweede
helft leek de tempo er uit te zijn. Er
werd rommelig gespeeld en veel tijd
ging verloren aan blessurebehande-
lingen.
Beide ploegen pakten vervolgens de
draad weer op, toonden niet tevreden
te zijn met slechts één punt en zochten
waar mogelijk weer de aanval. Ook
nu werden er weer de nodige grote
scoringsmogelijkheden geschapen.
Mark Akkerman knalde na een steek-
pass van Dennis Verbeek hard in het
zijnet.
Tussen de bedrijven door ging scheids-
rechter Van der Bend uit Maassluis er
even bij zitten in de dug out van HVC
‘10 om zich te laten behandelen aan
het bovenbeen. Halverwege de twee-
de helft werd Mark Akkerman weer
weggestuurd door Dennis Verbeek en
passeerde Van der Knijff in de verre
hoek (0-1).
HVC ’10 moest nu nog meer aanval-
len om iets te forceren en de Maaslan-
ders werden op eigen helft vastgezet
en kwamen enkele keren goed weg.
De weer eens uitblinkende doelman
Herlaar redde zeer fraai op een af-
standskogel van Nilson van der Hof.
Dennis Boon kroop even later bij een
voorzet van links net voor aanvoerder
Roel Nooteboom en zag zijn kopbal
net naast gaan. Het slechtste vizier
van de middag was dat van Hicham
el Menkouzi die van acht meter af-
stand en recht voor het doel staande
zo’n twee meter naast het linkerpaal
schoot.
Moeilijke hoek
Rond de 85e minuut werd de bal in
de Maaslandse verdediging niet goed
verwerkt en Leroy Smits kon vanuit
een moeilijke hoek doeltreffend uit-
halen (1-1). Nu zette HVC ’10 alles
op alles om ook de beslissende treffer
te produceren. Binnen tien seconden
mocht men van dichtbij driemaal uit-
halen, maar verdedigers of doelman
Herlaar voorkwamen een tweede te-
gentreffer. Herlaar moest na een van
deze reddingspogingen opgelapt wor-
den en zou strompelend het einde van
de wedstrijd halen.
Bij een spaarzame uitval kreeg Den-
nis Verbeek de kans om de winnende
treffer aan Maaslandse kant te sco-
ren, maar doelman Van der Knijff
keerde de bal en stompte deze voor
de voeten van Arnold Bos. Invaller
Bos scoorde weliswaar, maar had
bij het schot van Verbeek al in bui-
tenspelpositie gestaan. Twee minuten
later werd het aantrekkelijke duel met
een voor MVV ’27 onbevredigende
puntendeling afgesloten.
Gaat MVV ’27 aan de haal met
landelijke meer dan handen
award?
Woensdag 7 december vond in het
DeLaMar Theater in Amsterdam de
landelijke finale plaats van de meer
dan handen award. In heel Nederland
zijn in meer dan tachtig gemeenten
lokale meer dan handen awards uit-
gereikt aan mensen en organisaties
die uitblinken in vier categorieën;
Passie, Verbinding, Competentie en
Innovatie.
Voor elke award zijn nu tien lande-
lijke genomineerden geselecteerd,
waarbij MVV ’27 uitkwam in de
categorie Competentie. Een prach-
tige waardering voor onze club, die
daarmee zijn slogan Méér dan alleen
voetbal meer dan waarmaakt. Helaas
was op het moment van schrijven nog
niet bekend of MVV ’27 ook daad-
werkelijk gewonnen heeft. Daar leest
u volgende week meer over in deze
krant. Natuurlijk was MVV ’27 met
een delegatie uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Het zou een onge-
looflijke prestatie zijn als we tot win-
naar zouden worden uitgeroepen,
maar alleen onze nominatie is natuur-
lijk al een felicitatie aan alle MVV-
medewerkers waard!
Maandag ALV bij MVV ‘27
Maandag 12 december vindt weer de
jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats bij MVV ’27. Voor MVV-leden
dé mogelijkheid om mee te praten
over bijvoorbeeld beleidsbeslissingen
en te vernemen over ontwikkelingen
binnen onze vereniging. Kom dus
gerust langs in onze kantine. Na het
officiële gedeelte wordt er een film
getoond van Bob Eilers, die zelf ge-
lukkig ook aanwezig zal zijn. De film
heeft betrekking op de nieuwbouw
van ons huidige Sportpark De Com-
mandeur in de beginjaren ‘70. Heel
leuk om te zien. Kortom, alle reden
om naar de jaarlijkse ALV te komen.
MVV ’27 doet zichzelf te kort tegen HVC ‘10
De biljarters van ‘de Vliet’ blij-
ven maar kwakkelen in de lopende
WWT-competitie. Goede resultaten
wisselen zich af met diep teleur-
stellende resultaten. Dankzij goede
overwinningen van Adrie Tollens
(plus 5,30 wedstrijdpunten), Henk
Passchier (plus 1,83) en Jürgen Spier
(plus 1,67) kwamen de tien van ‘de
Vliet’ tezamen net op 90,12 punten.
Op twee na het slechtste resultaat
van deze competitie. Feestend ver-
liet ‘Den Hoorn’ de speelruimte aan
het Kon. Julianaplein in Den Hoorn.
Hun 106,98 punten waren ‘een opste-
ker’ voor hun plek in de competitie.
Wedstrijdleider en teamcaptain Piet
Ammerlaan van ‘den Hoorn’, wond
er geen doekjes om. “We zijn erg blij
‘de Vliet’ eindelijk weer eens versla-
gen te hebben!”
Met zeven verloren partijen, en vaak
met forse cijfers, konden de Maas-
sluizers met de staart tussen de benen
terug naar Maassluis…. …En: “hoe
leggen we dit uit aan de anderen? We
hadden ons zo voorgenomen een goe-
de score te gaan behalen …!”
De partijen
Begonnen werd door Anton Gielissen
tegen onze Map Rijpsma. Map begon
redelijk, maar kon geen vat op de par-
tij krijgen. Allengs liep Anton verder
uit en met 14,48 tegen 5,58 kon Map
weer plaats nemen tussen het publiek.
Jan van Paassen had grote moeite met
Jürgen Spier. Nadat Jürgen in de twee-
de helft van de partij een serie van 7
had gemaakt, was voor Jürgen de buit
binnen. Uitslag 8,33 tegen 10,00. In
de partij van Piet Ammerlaan tegen
Rinus Sahli, werd Rinus aanvankelijk
volledig overspeeld. Gelukkig wist
hij in zijn laatste paar beurten nog wat
caramboles te maken; anders was de
uitslag van nu 11,00 tegen 6,97, nog
pijnlijker geworden. Leo de Groot
ontmoette Adrie Tollens en kreeg van
laatstgenoemde geen schijn van kans.
Leo presteerde het om vanaf beurt 12
nog slechts 2 caramboles te maken….
Adrie pakte de hem geboden kansen
en sloot af op 5,38 tegen 10,68. Adrie
verdiende hiermede op deze dag de
meeste Maassluise punten voor het
‘pet-klassement’. Nico van Geest en
Jan Post maakten er aanvankelijk een
behoorlijke partij van. Beiden zakten
echter snel af naar een bedenkelijk
niveau. Nico ging nog het beste om
met de daardoor ontstane speeldruk
en finishte op 8,33 tegen 6,25. Lau
v.d. Knaap en Wals Verbrugge zagen
beiden kans goed in de buurt van hun
moyennes te blijven. Lau moet voor
‘een tien’ totaal 50 caramboles ma-
ken en Wals zelfs 68.
Toen de rook was opgetrokken, bleek
Lau goed voor 55 caramboles en Wals
had er 69 bijeen gespeeld. Een lek-
kere serie van 14 had Wals daarbij
wel geholpen. Uitslag 11,00 tegen
10,14. Koos van Adrichem leerde Ab
de Groot deze middag weer eens dat
verliezen ook mogelijk is. De trotse
leider van het ‘pet-klassement’, zag
pas aan het einde van de partij kans
zijn score tot een redelijk niveau op
te hogen. Koos kende echter geen
mededogen en besliste de partij op
12,50 tegen 8,84. Martien v.d. Berg
moest de teamcaptain van ‘de Vliet’
bestrijden en bemerkte, dat Frans Al-
bers (net 76 geworden) lastig te ver-
slaan is. Met slechts enkele carambo-
les verschil wist Martien toch aan de
goede kant van de score te blijven (52
tegen 50 caramboles). Voor de wed-
strijd betekende dit 11,06 tegen 10,41.
Intussen waren de op moyenne sterk-
ste spelers van de middag Joop van
Gaalen en Henk Passchier, op een an-
dere speeltafel in de slag. Een fraaie
krachtmeting ontstond. Henk Pas-
schier noteerde na zijn serie van 14,
in de 13e beurt, reeds een totaal van
55 caramboles en leek rechtstreeks
op de magische grens van 100 af te
steven. Als één van de twee leden van
‘de club van honderd’ behoort dit tot
de mogelijkheden. Joop liet zich niet
onbetuigd en noteerde als antwoord
een serie van 12. Na 30 beurten had
Joop 74 caramboles bijeen gespeeld
en had Henk het formidabele aantal
van 98 bereikt. Uitslag 10,57 tegen
12,40. Even later, konden Koos van
der Maarel en Ton Steenhagen hun
keu in het foedraal opbergen. Zij
rondden af op 43 tegen 31 carambo-
les, hetgeen een laatste resultaat van
14,33 tegen 8,85 op de scorekaarten
bracht.
De wedstrijd was gespeeld en op-
nieuw bleek ‘de Vliet’ tegen een for-
se nederlaag te zijn opgelopen. Met
nog twee wedstrijden te gaan in de
1e competitiehelft, is ‘de Vliet’ een
heel gewone middenmoter gewor-
den. Jammer; maar leuk voor al die
andere teams die jaren achtereen ‘de
Vliet’ steeds maar aan de kop van de
ranglijst wisten.
Grote overwinning Adrie Tollens kan ‘De
Vliet’ niet redden bij en tegen ‘Den Hoorn’
De thuiswedstrijd tegen hekkensluiter
New Stars was geen enkel probleem.
Op ervaring werd er gewonnen en dit
houdt in dat er volgende week voor
het winterkampioenschap gespeeld
gaat worden. Dames 1 speelde een
sterke partij in Alkmaar en is nu zo
goed als zeker geplaatst voor de kam-
pioenspoule.
Solide overwinning
tegen hekkensluiter
Tegen hekkensluiter New Stars is het
eerste herenteam van MBV Green
Eagles eigenlijk geen moment in de
problemen geweest en kon het vooral
zichzelf verwijten dat het geen grote
overwinning werd. De uitwedstrijd
was moeizaam gewonnen maar nu
gaf de start een heel ander beeld. Het
eerste kwart scoorden de Eagles 19
punten en hield het de ploeg uit Nieu-
wegein op 12 punten. Sterk spel van
Rik van der Vaart was er in dit kwart,
en eigenlijk de gehele wedstrijd. Het
tweede kwart gingen de Eagles goed
door en bankspeler Wouter van den
Berg schoot enkele goede ballen raak.
Het eind van het tweede kwart knokte
de ploeg uit het Utrechtse zich terug
tot 40-33.
Na rust dus zaak om verder afstand
te nemen. Negen punten van Samir
Rezeika zorgden voor de aanvallende
impulsen. Echter een definitief gat
was er nog niet aan het eind van het
derde kwart, 63-53. Zaak dus om dit
vierde kwart vol te houden en zo de
overwinning binnen te slepen. Met
een 87-77 overwinning was het aan-
vallend goed te noemen maar had het
verdedigend stukken beter gekund.
In deze wedstrijd scoorde Rik van der
Vaart 23 punten, dit na aanvallend
enkele mindere wedstrijden. Ook in
de dubbele cijfers kwamen Samir Re-
zeika met 17, Stefan Kraaijeveld met
13, Wouter van den Berg met 11 en
Laurens Don met 10.
Door deze overwinning kan het win-
terkampioenschap gehaald worden
komend weekeinde. Dan moet er te-
gen Leiden gewonnen worden. Pro-
motie naar de kampioenspoule is ech-
ter al gehaald, een knappe prestatie.
Goed herstel dames 1 in Alkmaar
Deze week de voor het rayon verre
uitwedstrijd naar Alkmaar. Na eerst
langs de thuisbasis van tegenstanders
Leiderdorp te rijden kom je langs
IJmuiden en moet je nog een kwartier
door rijden om daar in een sporthal
op een bedrijventerrein in Alkmaar
te kunnen basketballen. Na een goede
warming up was daar de start van de
wedstrijd. Het was duidelijk dat de
dames van de Eagles echt zin hadden
en geconcentreerd waren. De starting
five scoorden allemaal. In volgorde
eerst Roos Jordans, toen Anouk van
der Kooij met een driepunter, gevolgd
door Willeke Bruins en als laatste de
lange dames Suzanne van Driel en
Mirjam van Rijn. En de eerste wissels
met Renate Warffemius en Daisy Otto
deden hetzelfde, scoren.
Iedereen speelde met vertrouwen en
liet zien wat ze kunnen, resultaat:
eindstand eerste kwart 14-25 voor de
Eagles. Maar naast het aanvallende
spel werd er ook hard verdedigd.
Daisy Otto verdedigde hun beste
speelster zeer scherp en liet haar niet
scoren om zelf 8 punten in het tweede
kwart te maken. Jolien van Baalen en
Annemarie Vaissier vielen ook goed
in. Vooral verdedigend forceerden zij
samen een aantal balwinsten. Rust-
stand 21-42.
De opdracht voor kwart drie was dui-
delijk. Als er goed gestart zou worden
was de wedstrijd binnen. Laat je de
dames uit Alkmaar weer geloven kan
het nog spannend worden. Maar tij-
dens deze wedstrijd liep het lekker en
bleven de dames het goed doen: kwart
drie werd 7-26 gewonnen met 11 pun-
ten voor Willeke Bruins en 6 voor
Mirjam van Rijn. Daarna nam Renate
Warffemius het over met 13 punten in
zes minuten. Wat verder opvalt is dat
Suzanne van Driel steeds beter begint
te spelen. De center wordt vaak ver-
wacht het wel even te doen, maar als
je niet je halve leven op basketbal zit
kost het wat tijd om alles op te pikken,
zelfs als je wat langer bent. Ze pakte
het derde kwart bijna alle rebounds
met agressief rebounden en springen
naar de bal. Uiteindelijk werd de
wedstrijd met machtsvertoon gewon-
nen. Het is vaak zo dat als het eenmaal
gaat, de bal blijft vallen. De overwin-
ning was met 45-90 zeker verdiend.
In de dubbele cijfers kwamen Willeke
Bruins(29), Renate Warffemius (15)
en Mirjam van Rijn(13).
Heren 2 wint opnieuw streekderby
Na twee mindere wedstrijden tegen
Rijswijk en Voorburg stond er voor
Heren 2 afgelopen zaterdag alweer de
laatste wedstrijd op het programma
van de eerste seizoenshelft. Een sei-
zoenshelft die gekenmerkt werd door
wisselvallig spel maar qua resultaat
niet negatief is. Want het heren 2 team
is dit jaar een niveau omhoog gegaan
na vorig jaar 1e klasse regio gespeeld
te hebben. Er werd van elke ploeg
gewonnen, behalve van de koploper
Binnenland uit Barendrecht. De laat-
ste wedstrijd moest tegen streekge-
noot Westland Stars gespeeld worden.
Deze teams kennen elkaar goed en er
zitten aan beide kanten spelers die re-
centelijk nog bij de andere ploeg ge-
speeld hebben. Zo werd Eaglesguard
Shady Rezeika fel verdedigd door ex-
Eagle Tim vd Boogaard en vochten
center Elko van Oosten en Raymond
Greep felle duels uit onder de borden.
Dit werd overigens gewonnen door
Elko van Oosten. Met vele steals, rake
schoten en ook nog eens een dender-
dunk was hij overal afgelopen zater-
dag. Uiteindelijk werd de wedstrijd
een solide overwinning voor het twee-
de team van MBV Green Eagles. Het
werd 67-56 en daarmee eindigen de
Eagles bij een (verwachte) overwin-
ning van de koploper tegen Voorburg
op een knappe tweede plek.
Wil jij ook basketballen?
Lijkt het jou ook leuk om te basket-
ballen? Kijk op www.greeneagles.
nl voor meer informatie Ook kan je
contact opnemen met Ruben Kraaije-
veld (06-83520067), hij kan je alles
vertellen over de teams en de trai-
ningstijden. De eerste drie keer kan
je vrijblijvend meedoen om te kijken
of de basketballsport iets voor jou is!
Shady Rezeika schiet over ex-Eagle Tim vd Boogaard heen raak.
MBV Green Eagles Basketball Nieuws
Kampioenschap dichtbij voor Heren 1
M.S.V.’71
Kerstbal 2011
Ook dit jaar organiseert de feestcom-
missie van M.S.V.’71 een kerstbal.
Dit evenement vindt plaats op zater-
dag 17 december a.s. De afgelopen
weken hebben wij van verschillende
kanten de vraag gekregen of er dit
jaar weer een kerstbal komt. Het ant-
woord is JA! Wegens het grote succes
van vorig jaar hebben wij ook dit jaar
weer zin om er een groot feest van te
maken! Schrijf zaterdag 17 december
maar alvast in de agenda!
Wij hopen natuurlijk dat we weer vele
M.S.V.-ers mogen begroeten.
Kaarten á € 5,00 zijn vanaf 3 decem-
ber te koop bij Anita Mohunlol en
Marjolijn Voois en vanaf donderdag
1 december achter de bar.
Zaterdag 3 december vond onder
massale belangstelling de herope-
ning van de nieuwe hardloopwinkel
van RunningPoint plaats.
Het werd erg gezellig aan de Korte
Hoogstraat in Vlaardingen, waar was
gezorgd voor onder meer erwtensoep,
broodjes ham en flensjes. Ook veel
Thoffers werden gesignaleerd in de
prachtige nieuwe winkel van Michel
de Maat en Erik Muuren.

Bij een opening hoort natuurlijk een
cadeau en daarin mocht zéker Thof
Running uit Maasland niet achterblij-
ven. Het is immers bekend dat Michel
de Maat samen met voormalig com-
pagnon en de veel te vroeg overleden
Ruud Muuren aan de basis heeft ge-
staan van Thof.

In samenwerking met het nieuwe
bedrijf Runningpaintings van Fred
Louter was besloten om Michel een
zelfportret als hardloper aan te bie-
den. Een ding is zeker: het schilderij
van Michel was een schot in de roos.
Michel glom van trots en ook Erik
was zichtbaar erg blij met dit bijzon-
dere geschenk, dat zeker een mooie
plek in de winkel van dit sympathieke
duo zal krijgen.
Michel de Maat verguld
met eigen Runningpainting
Namens geheel Thof en Running-
paintings (www.runningpaintings.
nl) wensen wij Michel en Erik heel
veel geluk en plezier met hun nieuwe
winkel toe!
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 21
Momenteel zijn wij op zoek naar een:
Assistent Controller
(24 - 28 uur)
Je rapporteert aan de Financieel Directeur.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van de maandelijkse rapportages
• Uitvoeren van financiële (automatiserings)projecten
• Verzorgen en verbeteren van maandelijkse interne controles
• Up to date houden van procedures
Wij vragen:
• HBO werk- en denkniveau
• Min. 2 jaar relevante werkervaring m.b.t. controlling
• Analytisch inzicht
• Zelfstandige en kwaliteitsgerichte werkhouding
• Hands-on mentaliteit
• Kennis van Excel en Exact Globe
• Affiniteit met automatisering
• Goede communicatieve vaardigheden
Wij bieden:
• Een zelfstandige en uitdagende functie
• Een goede werksfeer
• Passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Interesse? Kijk op www.lans.nl
Solliciteren?
Stuur een e-mail met c.v. naar, e.ruigrok@lans.nl of stuur een brief.
Geen matsweken
maar een matsjaar!
Onze prijzen:
Bier van de tap (klein of fluit) € 1,25
Heineken fles € 1,50
Frisdranken € 1,50
Gedistilleerd € 3,50
Jonge Jenever/Vieux € 1,50
Koffie/thee € 1,25
Cappuccino € 1,50
De Moriaan
Haven 29 • Maassluis
GOEDKOPER
KUNNEN W
IJ NIET..
ROKEN IS
TOEGESTAAN!
“Niet alleen de boeken
maar vooral de wijsheid”
www.iswwerkt.nl
ISW is een LC/LD instelling en is onderdeel van Lucas Onderwijs
ISW zoekt docenten:
Wiskunde 1
e
of 2
e
graad, LC functie, Gasthuislaan
CKV 1
e
graad, LC functie, Hoogeland
Wij zijn op zoek naar een
leuke kapster
die ons team komt versterken.
Fulltime of parttime? Het is
bespreekbaar. Ook al ben je
derdejaars en je draait al aardig
mee, dan kun je op deze vacature
reageren. Wij draaien gunstige
tijden en geen koopavond.
Neem zo spoedig mogelijk
contact op met: A. v.d. Kraan
06-25306150 of 010-5927576
De Salon
Van der Horststraat 42, Maassluis
3141TH Maassluis, onderaan de Molen.
Taxi Waterweg.nl
zoekt per direct:
part-time / full-time
taxichauffeurs
in bezit van een taxipas.
Meer informatie?
Bel: 010-5925026 of 06-10592222
Per direct gevraagd:
Zelfstandig werkende kok
voor grandcafé restaurant in Maassluis.
Info:
T.F. Broekhuizen, tel. 010 - 5901638
P.C. Hooftlaan 6, 3142 GH Maassluis
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDE-
RIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk.
Wilt u een gesprek en/of
gebed? Bel voor een af-
spraak 010-5925691.
Geef de cliënten van de
VOEDSELBANK
ook een warme Kerst.
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken,
badkamer, toilet of vloer
willen laten betegelen.
Ook voor het stukadoren
kunt u bij mij terecht.
Aanbieding voor de win-
ter!! Speciale prijzen! Bel
Bas Anemaet, tel. 06-
30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Bezemschoon opleveren
van u woning ? Bel de
Partij Markt 010-5929344
/ 06-54797325..
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
Openingstijden Biercafé
Oporto: Zondag 15.00
tot 20.00 uur, maandag
15.00 - 20.00 di. 20.00
tot 01.00; wo., en do.
17.00 tot 01.00 uur, vrij.,
en za. 15.00 tot 03.00
Feestje of borreltje?
Zie www.oporto.nl voor
meer informatie.
Voor al uw sierbestra-
ting, herbestrating,
schuttingen plaatsen of
verwijderen; vlonders
leggen; beschoeiings-
werkzaamheden: G. van
der Wel, Maasdijk, tel.
0174-516716 / 06-
49112113.
VOETREFLEXMASSAGE
ontspannend en bij
klachten. Vergoeding
zorgverzekeraar.
RIET KOREN,
in Cyprea, Noordvliet 19,
Maassluis.
Ook workshops.
WWW.DEVOETOMVAT.NL
015-2615511
Sport
8 DECEMBER 2011
PAGINA 22
Kerst
15 december a.s. brengt Maassluise Courant De Schakel weer de
speciale Kersteditie uit! In deze krant plaatsen wij een mooie
fotolijstjeswand met uw kerstaanbiedingen of Kerstwensen.
Plaatst u ook uw kerstwens of kerstaanbieding in deze sfeervolle bijlage?

Uw advertentie wordt in kleur geplaatst. Bedragen zijn ex BTW.
Uitgave: donderdag 15 december
Deadline: maandag 12 december
Materiaal: mc.advertentie@thuisbladen.nl o.v.v. Kersteditie
Informatie: verkoop@thuisbladen.nl of bel 010 59 12823
Wij kijken uit naar uw bijdrage!
Plaats uw
kerstaanbieding
of kerstwens
in onze
kersteditie!
Plaats uw
kerstaanbieding
of kerstwens
in onze
kersteditie!

Wensvakje 61 x 85 mm € 70,-
1/8 pagina 127 x 85 mm € 135,-
1/4 pagina 127 x 175 mm € 270,-
1/2 pagina 260 x 175 mm € 540,-
I N MA A S S L U I S
k
MAASSLUISE COURANT
De Schakel
Vrije Inloop Bridge
Wijkgebouw De Flat. Iedere woens-
dagmiddag kunt u gezellig bridgen en
u kunt vrijblijvend mee spelen (u hoeft
geen lid te worden.) Het is een uitgele-
zen middag om je systeem te oefenen,
met je nieuwe partner te spelen en of
je nu net begonnen bent met bridge of
je hebt al wat ervaring, het gaat bij ons
om een gezellige middag bridge, waar-
bij ook nog een flesje wijn te winnen
valt. Een drankje en een hapje zijn te-
gen een kleine prijs verkrijgbaar. Na-
tuurlijk spelen we met bridge-mates
zodat na afloop de uitslag snel bekend
is. Loop gewoon even om 13.15 naar
binnen bij wijkgebouw de Flat, Burg.
Wesselinkstraat 4 te Maassluis. Heeft
u geen partner, wellicht hebben wij er
één voor u. Natuurlijk schenken wij ook
aandacht aan Sinterklaas, Kerst, Pasen
e.d. Meer weten, bel Max: 010-5920180
of 06-44576723.
Sponsors
Heren 1: Croes Vlaggen Service
Dames 1
Ufo’87 D1 – Sovicos D4
3-1
Een spannende wedstrijd stond op
het programma van Dames 1. Marit
kwam ons dit keer wederom verster-
ken, waar we altijd erg blij mee zijn!
De tegenstander van afgelopen vrij-
dag was het damesteam van Sovicos.
Zij zijn slechts enkele punten verwij-
derd van ons in het klassement, zij het
in het nadeel van Sovicos. Deze wed-
strijd moesten we dus laten zien dat
we terecht boven deze dames staan.
De eerste set was erg matig van onze
kant. Heel veel foutjes door miscom-
municatie of geen communicatie bij
het passen. Deze set hebben we dan
ook echt verloren door zo slecht te
passen, dat de ballen uiteindelijk niet
goed bij de aanvalsters terecht kwa-
men. Want al vielen we aan, dan was
de punt ook vrij snel in de pocket.
De eerste zeer droevig verloren met
14-25. De tweede waren we in het
begin erg onzeker, het zou ons toch
niet overkomen dat we zelfs zo’n team
niet aankonden?! Gelukkig konden
we ons snel herpakken, waardoor we
ons zelfvertrouwen ook terugwon-
nen, dit keer 25-17 voor ons. En ei-
genlijk hebben we de derde en vierde
set ook zo af kunnen maken. Er werd
goed gepasst, lekker aangevallen en
dan kunnen we ook punten scoren.
3-1, en dus 4 punten in ons bezit..Op
naar mid-middenmoot ;)!
Dames 2
Ufo’87 D2 – Pijlslag Quintus D2
0 – 4
Vrijdag 2 december 2011 begonnen
we aan de wedstrijd tegen Pijlslag.
We wisten dat de dames van Pijlslag
eerste staan in de competitie, maar
we hadden wel veel zin en vertrouwen
in de wedstrijd.
We begonnen de wedstrijd met een
kleine achterstand. De eerste set
speelden we goed, maar het was wel
duidelijk dat als we iets wilden win-
nen, we er hard voor moesten wer-
ken. We waren deze set goed bezig
en sprokkelden de puntjes binnen.
Ondanks dat we deze set goed samen
speelden haalde we niet meer dan 11
punten. Deze set eindigde dan ook in
11-25.
Omdat we de laatste paar punten van
de eerste set zo goed speelden, gingen
we vol vertrouwen de tweede set in.
We begonnen deze set ook met een
voorsprong en we speelde net zoals
het laatste stuk van de eerste helft.
Iedereen liep voor de ballen en hielp
elkaar. Halverwege de set kwam Pijl-
slag weer bij ons in de buurt. Het was
een hele spannende set met de stand
van 23-23 kon deze set alle kanten op.
Helaas verloren we deze set uiteinde-
lijk met 24-26.
Na een goede tweede set wilden we
zeker de derde set winnen. Weer
knokten we overal voor en ook deze
set hebben we voorgestaan. Toen
pijlslag ons voorbij kwam hebben
we ons hard terug gevochten en deze
set was ook erg spannend. De punten
gingen over en weer en er werd heel
goed aangevallen. Aan het einde van
de derde set kwam Pijlslag ons weer
voorbij. Deze set eindigde dan ook in
22-25.
Na deze derde set baalden we enorm
en wisten we al dat we de wedstrijd
hadden verloren. Wel wilden we nog
één setje meepikken en dit was geke-
ken naar de tweede en derde set niet
onmogelijk. We gingen gemotiveerd
het veld in voor de vierde en laatste
set van de wedstrijd. Maar al na een
paar punten werd duidelijk dat we
deze set niet gingen winnen. We de-
den erg ons best, maar wat we ook
probeerden, het wilde maar niet luk-
ken. Deze set was ook snel afgelopen,
de eindstand van de set was 6-25.
Behalve deze laatste set hebben we
wel een hele goede wedstrijd ge-
speeld, maar jammer genoeg wel ver-
loren. Op naar de volgende wedstrijd
volgende week vrijdag tegen Punch!
Secr. UFO’87 H.de Vreede 010
5910070

Jeugd J.Rasens 010 5921863
www.ufo87.nl
Ufo’87
Smashing Maasland wordt ge-
sponsord door Aannemersbedrijf
Groenewegen
De najaarscompetitie zit er weer op
voor de tafeltennissers. Met twee
kampioenschappen kan Smashing
terugzien op een goede competitie,
die wel een beetje overschaduwd
wordt door het vertrek van een com-
pleet team (Duo-2). Afgelopen week
waren er nog twee inhaalwedstrijden.
Smashing-1 won in Hellevoetsluis
krap met 4-6 van Effect-2. Jos Ber-
genhenegouwen en Jan Groenewegen
deden met resp. 3 en 2 winstpartijen
nog goede zaken voor hun percen-
tage. Met 92 en 83 % staan zij aan
kop in de poule. Frank Vogels bleef
met lege handen, en eindigt daardoor
op 38%. In de 3e klasse zal hij het
moeilijk krijgen. Het 6e punt kwam
uit het dubbel van Jos en Jan dat met
6-11 in de 4e game werd gewonnen.
Een mooi kampioenschap, ongesla-
gen (!), met 13 punten voorsprong op
de nummer 2.
DUO-3 verloor thuis met 1-4 van het
sterke TOG-6. Ton Heine scoorde
sterk in zijn eerste partij, maar daar-
mee was meteen de koek op, want
Sjaak van den Heuvel lukte het niet.
Zij kwamen daarmee op 67% resp.
35%. Het dubbel was nog wel even
spannend, maar dat ging toch in 4
games naar de Maassluizers. Een
mooie tweede plaats in een poule
waarin de teams aan elkaar gewaagd
waren, alleen TOG was te sterk (40
punten), de nummers 2, 3, en 4 ein-
digden op 25 punten, waarbij de on-
derlinge resultaten de doorslag gaven
voor de 2e plaats.
Smashing Maasland speelt op don-
derdagavond om 20.00 uur in sport-
hal De Hofstede. De competitie ligt
nu een paar weken stil, dus nieuwe
leden kunnen toestromen. Komt u
eens een balletje slaan om te kijken
of het iets voor u is. Als het de eerste
keer bevalt, kunt u het via een voor-
delige strippenkaart ook wat langer
proberen op avonden dat het u goed
uitkomt.
Meer informatie: www/smashing-
maasland.nl
Smashing Maasland
laatste loodjes competitie
Ook dit jaar bracht Sinterklaas een bezoek aan Ex-
celsior Maassluis, zoals wij dat de laatste jaren van
hem gewend zijn. Alle kinderen en maar liefst 8
Pieten waren lekker op het veld bezig met spelletjes
toen bleek dat de lichtmast aan de rechterkant van
het veld niet aan ging. Omdat het al heel snel donker
zou worden, moest er snel iets gebeuren. Gelukkig
was Elektriciteitspiet aanwezig dit jaar en die klom
snel naar boven in de mast en alles was weer gere-
pareerd. Maar wat bleek nu: Piet durfde wel in de
mast te klimmen maar hij durfde er niet meer uit te
komen! Sinterklaas werd om raad gevraagd en hem
leek er maar een oplossing mogelijk: de brandweer
moest zo snel mogelijk komen want het was wel heel
gevaarlijk voor Piet hangend zo hoog boven het veld.
Gelukkig kwam de brandweer met gillende sirenes
aangesneld en werd Piet met de ladderwagen weer
heelhuids op de grond gezet. Wat een avontuur!
Na deze benauwde minuten voor Piet kon hij geluk-
kig samen met de ruim 80 jongste leden van de club
de spelletjes voortzetten. Zo was er 1 Piet die ging
keepen om penalty’s te stoppen, andere Pieten waren
weer bezig met zaklopen en weer andere speelden
een partijtje met de Mini’s en F-jeugd spelers. Alle
kinderen werden toegesproken door Sinterklaas en
geprezen om hun goede voetbalkwaliteiten en spor-
tiviteit. Na het bezoek van Sint werden er liedjes ge-
zongen en was er nog tijd voor een patatje in de kan-
tine van Excelsior-M waarna de kinderen met een
leuk cadeau van de Sint moe huiswaarts keerden.
Zo bleek Sinterklaas en zijn Pieten weer echte sup-
porters / vrienden van Excelsior-M. Het was een ge-
zellige middag! Kinderen en ouders verwachten wij
allemaal weer te zien bij de eerst volgende activiteit:
het Wintertoernooi op 3e kerstdag en Sinterklaas:
graag weer tot volgend jaar!
Elektriciteitpiet gered bij Excelsior-M
Door een 12-11 overwinning op Swift
uit Middelburg heeft Maassluis voor
het eerst dit seizoen de eerste plaats
in handen. Voorafgaand aan de wed-
strijd stond Maassluis nog 1 punt
achter op de Zeeuwen maar na deze
cruciale overwinning is Maassluis
lijstaanvoerder in de tweede klasse.
In de eigen Olympiahal kwam Maas-
sluis voortvarend uit de startblokken.
Jan-Cees Andrea, de vervanger van
de grieperige Tjerk Bloem, zette in
de eerste minuut de thuisploeg op
voorsprong. Waar Maassluis in de
vorige wedstrijden makkelijk tot sco-
ren kwam duurde het tegen de stugge
Zeeuwen tien minuten voordat ook
de tweede Maassluise treffer een feit
was. Swift liet zich echter niet kennen
en binnen drie minuten keek Maas-
sluis al tegen een achterstand aan.
Het duurde echter niet lang of Niek
Seesink kon namens de thuisploeg de
stand weer gelijk trekken. Het spel
van beide ploegen was de eerste helft
slordig te noemen. Aanvallen van één
schot waren eerder regel dan uitzon-
dering. Van het gezicht van aanvoer-
der Marvin Soekra was dan ook af te
lezen dat dit niet de manier was om de
punten in Maassluis te houden. Met
een schamele 4-4 op het scorebord
gingen beide ploegen de rust in.
Ondanks een vroege goal van Swift
wist de ploeg van trainer André Ver-
baas de achterstand snel om te buigen
in een voorsprong. Niek Seesink en
Pascalle Koster scoorden van afstand
de gelijkmaker en de 6-5.Met een 6-6
stand op het scorebord verliet Denise
Klootwijk met een blessure het veld.
Esther Oosterlee bekroonde haar
invalbeurt met een prachtig afstand-
schot.
Door onder anderen twee goals van
aanvoerder Soekra had Maassluis
met nog tien minuten te spelen een
10-8 voorsprong opgebouwd. Zoals
al het hele zaalseizoen, kan Maassluis
haar voorsprong maar niet uitbrei-
den. Zo ook tegen Swift. Maassluis
kon nog geen drie minuten genieten
van de voorsprong of de stand was al
weer gelijk. Gelukkig konden Niek
Seesink en de prima invallende Es-
ther Oosterlee de twee bevrijdende
doelpunten maken waar Maassluis
zo naar op zoek was. Lars Bergwerff
werd nog van de bank gehaald en
mocht nog een paar minuten ballen
vangen onder de paal. Swift scoorde
nog wel maar Maassluis wist de wed-
strijd keurig uit te spelen.
Met zeven punten uit vier wedstrijden
staat Maassluis op de eerste plaats in
de tweede klasse.
Doelpuntenmakers: Niek Seesink 4x,
Marvin Soekra 3x, Esther Oosterlee
2x, Pascalle Koster, Femke van der
Gaag, Jan-Cees Andrea 1x.
Maassluis 2 stelde teleur door met
11-17 te verliezen van het tweede
team van Swift. De ploeg van trainer
Ron Dissel begon sterk en had al vrij
snel een 4-0 voorsprong opgebouwd.
Swift liet zich echter niet van de wijs
brengen met een gelijkopgaande
wedstrijd tot gevolg. Maassluis 2 liet
het scorend echter afweten waar de
ploeg uit Middelburg gretig gebruik
van maakte. Maassluis 2 keek tegen
het einde van de wedstrijd tegen een
ruime achterstand aan. Ook het wan-
hoopsoffensief van trainer Dissel om
oudgediende Wibout van der Weide
in te brengen mislukte. Door dit ver-
lies staat Maassluis 2 nu vierde in de
reserve eerste klasse.
Maassluis 3 verloor van titelkandi-
daat TOP Arnemuiden, eveneens
uit Zeeland, met 13-15. De ploeg die
wordt beschreven als een combinatie
van jeugdig talent en coryfeeën staat
nu laatste in de reserve tweede klasse.
CKC Maassluis koploper na overwinning
Nu het weer wat kouder wordt gaan
onze kabouters lekker de zaal in. De ko-
mende tijd trainen zij in de Wethouder
Smithal. De eerste keer op woensdag 7
december a.s.
De trainingen worden gehouden op de
gebruikelijke woensdag middag van
16:00 tot 17:00 uur.
Let op. Omdat er in de zaal wordt ge-
speeld, dienen de kinderen sportschoe-
nen zonder noppen te dragen.
Vanwege het grote succes van de we-
kelijkse voetballessen van hoofdkabou-
ters Ed en Maarten kunnen de M.S.V.’71
kabouters, elke woensdagmiddag
doortrainen in de Wethouder Smithal.
Goed nieuws dus voor de jongste voet-
ballertjes van de zwart/witte voetbal-
verenging uit de Steendijkpolder.
Dat het kaboutervoetbal bij M.S.V.’71
populair is, blijkt uit het stijgende aan-
tal kinderen die wekelijks meetrainen.
Het kan ook niet mooier; gezellig sa-
men spelen, zonder contributie of an-
dere verplichtingen. Alle kinderen van
4 t/m 6 jaar zijn elke woensdagmiddag
tussen 16:00 en 17:00 uur welkom voor
een leuk (gratis) voetbal uurtje onder
leiding van “good old” Ed Witt alias
Wiel Corver. Kaboutervoetbal is een
feest voor jong en oud bij M.S.V.’71!
De trainingen in de Wethouder Smithal
vinden plaats op de volgende woensda-
gen: 7, 14 en 21 December 2011
11, 18 en 25 Januari 2012, 1, 8 en 15
Februari
De ouders kunnen dan voor een lekkere
versnapering terecht in Café ’t Smitje.
Wilt u meer weten over het koutervoet-
bal bij M.S.V.’71, dan kunt u contact
opnemen met de hoofdkabouters
Ed Witt, telefoon: 010-7611629
of 06-13875765
Maarten Bakker, telefoon: 06-432271
M.S.V.’71 Kabouters gratis in de zaal
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 23
Jaarlijkse
fabrieks
opruiming!
Restanten tegen weggeefprijzen!
Bij Bree’s New World
Zo uit onze fabriek/showroom met de hoogste korting!
Unieke en enige kans voor particulieren!
Beursmodellen - prototypen - annuleringen - overcompleet- krasjes/deukjes.
(o.a. kasten, tafels, stoelen, bankstellen, dressoirs, bijzetmeubelen,
losse onderdelen enz.) Wat u ook zoekt, wij hebben ze tegen de scherpst
mogelijke prijzen staan. Kom langs en zorg dat u er als eerste bent,
dan heeft u de meeste keuze.

Fabricage en showroom: Bedrijventerrein “het Scheur”. Kotterstraat 8, 3133 KW Vlaardingen
Telefoon 010 - 2489006. Fax 010 - 2489007. info@breesnewworld.nl - www.breesnewworld.nl

Op zaterdag
31 decem
ber ALLES tegen ELK aannem
elijk bod!
Wat te denken van:
Eetkamertafels (normaal € 1.750,-) nu vanaf € 199,-
Salontafels (normaal € 600,-) nu vanaf € 99,-
Eetkamerstoelen (normaal € 167,-) nu vanaf € 49,-
Dressoirs (normaal € 1.200,-) nu vanaf € 350,-
Banken (normaal € 1.775,-) nu vanaf € 495,-
Fauteuils (normaal € 1.000,-) nu vanaf € 250,-
Rollen stof per meter nu vanaf € 2,50
Ook losse tafelbladen van massief hout, Trespa, glas, marmer enz.

Wie tot het laatst wacht,
heeft minder keuze maar…
wel de allerbeste koopjes.
* Het is mogelijk dat de getoonde modellen niet in de opruiming staan, alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt.
Bezorgen tegen een geringe vergoeding mogelijk.
€ 1.200,-)
€ 1.750,-)
€ 600,-)
€ 167,-)
€ 1.775,-)
€ 1.000,-)
-
-
-
-
-
-
50
rmer enz
Tijdens
de opruim
ing
betaling
uitsluitend
contant!
Wanneer?
Dinsdag 27 december van 10.00 - 17.00 uur
Woensdag 28 december van 10.00 - 17.00 uur
Donderdag 29 december van 10.00 - 17.00 uur
Vrijdag 30 december van 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag 31 december van 10.00 - 14.00 uur
Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? Download dan
onze iPhone app of volg ons op Twitter of Facebook .
Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com
Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.
Acties zijn geldig van 7 december t/m
dinsdag 13 december 2011
Binnenkort in
uw brievenbus!
Ons inspirerende
kerstmagazine boordevol
bijzonder lekkere ideeën!
Vanaf 12 december
in de winkel
WWW.HOOGVLIET.COM
Bewezen de goedkoopste!
Bijzonder lekkere ideeën voor
de feestdagen... Bijzondere producten voor de laagste prijzen
Producten zijn verkrijgbaar van maandag 12 december t/m zaterdag 31 december 2011
Speciaal voor de feestdagen
Een exclusief en uitgebreid assortiment met verrassende en feestelijke producten, gemaakt van de állerbeste ingrediënten. Met Bijzonder Lekker bereidt u gemakkelijk de lekkerste gerechten of maakt u een bijzonder moment compleet.
Coca Cola Regular,
light of Zero
Pak 4 flessen van 1.5 liter
6.16
4.
99
per pak
Per liter 0.83
Rundergehakt
Kilo
4.98
3.
98
kilo
HOOGVLIET trakteert 2e kaartje gratis
Bij een minimale besteding van € 25,-
Alphen aan den Rijn, 23 dec. t/m8 jan.
(let op 31/12 en 1/1 gesloten)
* Tegeninleveringvande flyer tweede kaartje
Winter Archeon(goedkoopste kaartje) gratis
Vier de winter
in Archeon!
'n Dag Vol Winters Avontuur
Bewezen de goedkoopste!
winkelcentrum koningshoek
maassluis
aanbiedingen
Week 49 do/za. Vèrse aanbiedingen
blanke
witlof witlof
0,99
heel
kilo
MALSE
SNIJBONEN SNIJBONEN
1,25
400
GRAM
muskaat
druiven druiven
1,75
500
gram
extra grote sweet sweet
ananas ananas
1,50
PER
STUK 0,69
HEEL
KILO
nieuwe oogst!! nieuwe oogst!!
voorgekookte
krieltjes krieltjes
zoete
conference conference
handperen
0,99
2
stuks
cour- cour-
gette gette
0,99
PER pak
0,99
2
stuks
kom kom- -
kommer kommer
700 gram
gratis schoongemaakt
Auto leasen en
je kan niet
kiezen?
Dat wordt dan
een Ford van
Korpershoek!
(010) 5912344
CAFÉ
DE MARKIES
Markt 16 - 3131 GG Maassluis
NIEUW!
Iedere zondag van 11:00 tot 01:00:
Fles bier/vaas € 1,50
Fluitje € 1,25
Kleintje bier € 1,00
Vieux/jenever € 1,50
Wijnen € 2,00
Koĸ e/choco/thee € 1,00
Limonade € 1,50
Binnen gedesƟlleerd € 2,00
Buiten gedesƟlleerd € 3,00
Dus lekker een drankje halen voor WEINAG!
en genieten van het voetbal op
groot scherm!
Tegelzetter nodig? Ik
ben op zoek naar men-
sen die hun keuken, bad-
kamer, toilet of vloer wil-
len laten betegelen. Ook
voor het stukadoren kunt
u bij mij terecht.
Aanbieding voor de win-
ter!! Speciale prijzen! Bel
Bas Anemaet, tel. 06-
30077024 of mail naar
basanemaet@gmail.com
Tip: Laat u uw huisdieren
gratis afhalen? Pas op
voor niet-bonafide hande-
laren (en handelaarsters).
Vraag om legitimatie en
na-controle.
Professionele en KLEIN-
SCHALIGE KINDER-
OPVANG in Maassluis.
Nog plek voor een aan-
tal kinderen van 0-4 jaar.
www.annekevanleerdam.nl
HEALING ROOMS
MAASSLUIS De Healing
Rooms is interkerkelijk. Wilt
u een gesprek en/of ge-
bed? Bel voor een afspraak
010-5925691.
PARTIJHANDEL:
CALVÉ saus(250 ml),
3 voor €1 of 2 voor €1
(430 ml),
WC papier 24 rol €4,95,
TWIX, MARS, NUTS,
KIT-KAT 3-pack €1,-
chocodip (6-pack) €1,
KILO drop of wijngum
€1,99, KERSTSTUK
decoratie 5 voor €1,-
BONDUELLE doperwten
3 voor €1,- en nog veel
meer!! Voorraad wisselt
tussendoor.
AZ ZONWERING,
Hoogstraat 2, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
Sport
8 DECEMBER 2011
PAGINA 24
Midweek wandeltocht
w.s.v. VTM.
Via De Lier heen/Westgaag terug
variant
Op woensdag 14 december kunnen
wandelaars overdag weer een wan-
deltocht gaan lopen bij wandelsport-
vereniging V.T.M. Deze keer gaat de
midweektocht richting, De Lier heen/
Westgaag terug variant. We vertrek-
ken vanuit het blauwe sportcom-
plex aan de Dr. Albert Schweitzer-
dreef 475. We vertrekken vanuit het
wandelcentrum aan de Dr. Albert
Schweitzerdreef 475. U kunt starten
op woensdagochtend tussen 09.00
en 13.00 uur. De kantine van V.T.M.
gaat ’s middags om 15.00 uur dicht.
Bij de start krijgen de wandelaars een
routebeschrijving mee. Men kan kie-
zen uit 3 afstanden nl.: 5-10-15 km.
De tocht is ook geschikt voor Nordic
Walkers en rolstoel. Voor de kosten
hoeft men het ook niet te laten want
de prijs voor de wandeltocht bedraagt
€ 2,00 voor niet leden en € 1,50 voor
leden van de wandelbond. Er is en
beloningssysteem als men meerdere
midweekwandeltochten heeft gelo-
pen.
Voor informatie: Dhr. C. Reynart
0653751429; Ria Hendriksen 010-
5910055 (na 18.00 uur).
U kunt ook informatie aanvragen via
e-mail: lorka@kabelfoon.nl.
Kijk ook eens op onze website:
www.wandelcentrum-vtm.nl.
Be -fair
hengelsporters
Daar twee van onze vissers elders een
Sinterklaas wedstrijd visten (Theo en
Leo) waren we deze ochtend met z’n
vieren, waarbij Gijs een topdag had.
De uitslag
1 Gijs de Jong 7040 gram
2 D. van der Heijde 6060 gram
3 R. van der Hoeven 4160 gram (goed
gevist Rene)
4 A. Roodkerk 3570 gram
Volgende week, zelfde tijd en plaats,
veel visplezier.
Klaverjasclub De Vloot
Woensdag 30 november jl. kon er
gespeeld worden met 14 tafels met
een gastspeler. Deze week werd de
hoogste score behaald door mevr.
Zorgdrager, zij speelde 5782 punten
bij elkaar.
De uitslag van week 48
was als volgt:
1. mevr Zorgdrager 5782; 2. hr Ver-
brugge 5545; 3. hr de Besten 5525; 4.
mevr Marinello 5450; 5. hr Wessels
5444; 6. mevr Kerkhof 5376; 7. hr
Drop 5183; 8. hr Nelisse 5205; 9. hr
witzier 5095; 10. hr de Ridder 5090;
11. hr Geense 5074;
Wij spelen wekelijks op woensdag-
middag in het noodgebouw “Het
Vlootje” van Ontmoetingscentrum
De Vloot en beginnen om precies
13.30 uur.
Indien u 55-plus bent en graag klaver-
jast, kom dan langs en speel vrijblij-
vend ter kennismaking mee in onze
onderlinge competitie.
U bent van harte welkom.
Dart Toernooi
De Loods
Op zondag 27 november 2011 was
het weer zover. Toen werd het 6e
Dart toernooi gehouden in De Loods.
Dat mensen weer enthousiast waren
bleek al uit het aantal inschrijvingen,
liefst 18 deelnemers hadden zich aan-
gemeld om mee te gooien tijdens de
6e editie van dit toernooi. Nadat de
loting de poules voor vandaag had
bepaald, begonnen de darters op 6
dartbanen. Nadat de poultjes ge-
speeld waren werd een winnaar en
een verliezerronde gespeeld. Met een
knock-out systeem, zodat iedereen
tenminste 4 partijen kon gooien. Uit-
eindelijk zag de uitslag er als volgt uit:
Winnaarronde:1e Daniel de Reijer, 2e
Michel van Velzen, 3e Martijn Koree.
Verliezerronde:1e Niek Braskamp, 2e
Kardien v/d Hoek, 3e Ufuk Buyuk.
Hoogste Finish 145 was voor Daniel
de Reijer en de meest gegooide 180-
er was ook voor Daniel de Reijer. Het
was een leuke en geslaagde dag en is
zeker weer voor herhaling vatbaar.
Wij zullen in januari 2012 weer een
dart toernooi organiseren. Wij willen
alle deelnemers bedanken voor deze
dag en Ashveen Kalpoe voor het or-
ganiseren van het dart toernooi. Tot
de volgende keer.
Amiet Kalpoe & Gio Curiel
KJV De Pit
Uitslagen twaalfde speelavond
Toon van der Bend, ook weer aanwe-
zig, pakte de eerste plaats met 5302
punten. Marius de Bruijn was goed
voor de tweede plaats met 5290 pun-
ten. De derde plaats ging met 5046
punten naar Marco Wagenaar en Jo-
zef Klein.
De poedelprijs ging niet naar Piet
Haring met 3947 punten maar naar
Frans Wegman met 3694 punten.
Vrijdag om 20.00 uur spelen we ver-
der bij VDL.
Tim Teerlink, de goallie van VDL moest vaker dan eens zijn lichaam
strekken, hier tikte hij een gevaarlijke bal over het doel,
hij moest één doelpuntje toelaten in een verder goed gespeelde wedstrijd
door de sluitpost van VDL. Foto: Kees de Groot
Hoofdsponsor: UNIT4 en ARGE-
WEB.

De wedstrijd NSVV – VDL was er
een uit de serie waarbij het kwartje
de ene dan wel de andere kant zou
uitvallen want wie van beide partijen
het eerst zou scoren zou uitzicht op de
uiteindelijke zege krijgen. Althans zo
leek het in de eerste 20 minuten van
deze match. In de 22e minuut echter
was het de thuisclub die- als gevolg
van foutief verdedigen- kon scoren en
dat ene doelpunt zou achter af bezien
dan ook beslissend zijn. Zo pakte de
thuisclub drie kostbare punten terwijl
VDL naast die broodnodige punten
greep als resultaat van de nipte 1-0
nederlaag.
Beide ploegen streden weliswaar met
inzet en enthousiasme maar het was
de fysieke kracht waarover de thuis-
club meer beschikte en daarvan ge-
bruik maakte, menig maal was juist
daardoor de zogeheten tweede bal een
prooi voor de Hoekschewaarders. De
wedstrijd werd van Numansdorpse
zijde overigens matig bezocht waar-
tegenover de trouwe VDL aanhang
toch ook nu weer nagenoeg voltallig
aanwezig was.
Het begin van de match kenmerkte
zich door het wederzijds aftasten van
elkaars krachten . Aanvallende im-
pulsen tekenden zich beiderzijds af
maar de wederzijdse defensies konden
vooralsnog vrij eenvoudig gevaarlij-
ke situaties voorkomen . Dan komt de
voor VDL – achteraf bezien- de fatale
22e minuut. Nabij de cornervlag op
links verslikte Kevin v.d. Kraan zich
in een op Kelvin v.d. Giesen gerichte
pass, laatstgenoemde kon daardoor
vrij naar binnen trekken en voor-
zetten , de bal werd vanuit de clutch
gekeerd via de rug van John Bekker
in de richting van de aanstormende
Peter Jan Cazander. Zijn streep van
een schot leidde tot de onhoudbare
treffer(1-0). Dat was uiteraard een
tegenvaller voor de blauwwitten die
als antwoord daarop er een schepje
bovenop gooiden. Daaruit ontstond
enige druk op het NSVV doel dat
weliswaar tot mogelijkheden leidde
maar niet tot echte kansen.
Intussen ging NSVV wat achterover
leunen om aldus doende de voor-
sprong te koesteren. De drukte bin-
nen de zestien veroorzaakte een bar-
riere die ondanks het harde werken
van spitsen Juri van Es en Wessel
Hoogwerf alsmaar niet gesloopt kon
worden. Intussen waren de uitval-
len van de thuisclub niet van gevaar
ontbloot maar ook dan kwam het niet
tot hachelijke situaties voor de VDL
defensie. Uitzondering daarop was
in de 43e minuut een free kick vanaf
de rand zestien, die weliswaar uitste-
kend genomen werd maar evenzo
uitstekend door VDL goalie Tim
Teerlink onschadelijk werd gemaakt.
Direct daarna ontstaat er een mo-
ment waarop VDL heel dicht bij de
gelijkmaker kwam. Op een voorzet
van rechts kopte John Bekker vanuit
moeilijke positie magnifiek achter-
waarts over de grijpgrage handen van
NSVV doelman Sylvester Winkelhof
waarna de bal juist naast de paal rol-
de. Zo werd er met 1-0 gerust.
Na rust werden allengs de verhou-
dingen duidelijker, t.w. VDL moest
op jacht gaan naar de gelijkmaker en
daartoe aandringen terwijl de thuis-
club het accent op de verdediging
van de voorsprong legde. Intussen
loerden de Hoekschewaarders op een
succesvolle counter door gebruik te
maken van de ruimte die VDL ach-
terin wel moest prijsgeven. De thuis-
club slaagde er enkele malen dan
ook in via de lange bal uit te breken
waardoor zowel Kevin v.d. Giessen
als Erik van Arendonk vrij voor de
VDL veste konden verschijnen. In het
eerste geval verrichtte VDL doelman
een geweldige safe, in het tweede ge-
val werd het een slap schot dat feitelijk
in een eenvoudige vangbal eindigde.
Intussen bleef VDL aandringen maar
in de melee van spelers was er geen
doorkomen aan. De laatste 10 minu-
ten zette trainer Peter Broekman de
licht geblesseerde Kees Ketting in,
die in dergelijke situaties als spits de
bal kan vasthouden voor opkomende
medespelers. Dat leidde 7 minuten
voor tijd tot een mogelijkheid voor de
opkomende Ton Wever wiens streep
van een schot juist over de lat scheer-
de. De laatste minuten ging ook VDL
de lange bal hanteren in de hoop dat
deze een keer goed zou vallen. Dat
gebeurde niet zodat VDL andermaal
een eigenlijk onnodige nederlaag
leed. De wedstrijd kende overigens
een sportief verloop en werd uitste-
kende geleid door scheidsrechter Hal-
sema uit Goes.

Nieuw programma:
A.S. Zaterdag komt Spirit op bezoek.
VDL heeft de punten hard nodig om
enigszins gerust de winterstop in te
gaan. De wedstrijd begint te 14.30
uur.
Weer net niet voor VDL!!
Door de 1-0 nederlaag tegen NSVV dreigen er zorgen!
A. de Reus Aannemersbedrijf is
hoofdsponsor van BC Maasland.
Woensdag 30 november stond de
wedstrijd tegen badmintonvereni-
ging Unicum uit Woerden op onze
agenda. Een sterk team waar we uit
van verloren hebben. Desalniettemin
waren we er volledig klaar voor en
kwamen we al stuiterend en vol adre-
naline de zaal in. Het team van BC
Maasland speelde deze avond met
Frank, Martin, Erna en Marianne. De
eerste wedstrijd was een mix en werd
gespeeld door Erna en Martin. De te-
genstanders hadden beide een mooie
korte service, altijd lastig. Sterk punt
van Erna en Martin was het goed
achterin op de backhand spelen. De
eerste set is al waanzinnig spannend.
Het gaat constant gelijk op. Helaas
bij een stand van 24-22 wint Unicum
deze. De tip van Martin: “Ga uit van
je eigen kracht” helpt. De tweede set
ging met een mooie stand en weinig
fouten met 21-14 naar Maasland. In
de derde set was er wat verwarring
tussen Erna en Martin, wie staat nou
waar? Gelukkig volgden hierop weer
een paar briljante slagen. De service
werd van supernonchalant tot super-
strak gespeeld. Ook de tegenstander
heeft problemen in deze 3e set om
de service in het juiste vak te spelen.
Uiteindelijk wint Unicum deze set en
met 21-19. 1-0 voor onze gasten. De
2e mix wordt gespeeld door Martin
en Marianne. Even een korte bespre-
king van te voren met de nadruk op
kort, want de uitkomst is: “GEWOON
GAAN”. Martin was inmiddels goed
warm gespeeld en Marianne superge-
concentreerd. En een goede concen-
tratie is het halve werk. Gewonnen
door Maasland met een mooie stand,
21-15 en 21-14. De 3e mix speelden
Erna en Frank. De eerste klap is een
daalder waard. Helaas ging dit punt
naar Unicum. De return van de heer
op de korte service van Erna was
killing. De eerste set verloren met
15-21. Zou het nog een 3-setter kun-
nen worden? Het is duidelijk bijna
Sinterklaas, want de service werd re-
gelmatig weggegeven. Bij een stand
van 19-11 kwam er ook nog wat pech
bij hier en daar en toen was het snel
klaar. Verloren met 14-21. De 4e mix
werd gespeeld door Frank en Mari-
anne. De kans om de boel weer gelijk
te trekken naar 2-2. De eerste set was
waanzinnig spannend. Er werd ge-
knokt voor ieder punt. Maar….jam-
mer, de eerste set ging met 25-23 naar
de Woerdenaren. Frank en Marianne
moeten zich even herpakken. De kle-
ding (nieuw clubshirt, nieuwe hoofd-
sponsor) even rechttrekken wil ook
nog wel eens helpen. En ja hoor, het
harde werken wordt beloond. 21-12
en 21-14. Tussenstand 2-2. We konden
verder op 2 banen met de heren- en
Badmintonclub Maasland:
Team 2 speelt gelijk tegen de koploper!
damesdubbel. Beide wedstrijden wa-
ren leuk en spannend. Erna en Mari-
anne wonnen de eerste set met 21-13.
Frank en Martin verloren de eerste set
met 21-17. Het vervolg was bij beide
partijen precies tegenovergesteld. Bij
de dames veranderde Unicum van
tactiek, wat goed uitpakte voor ze. De
2 opvolgende sets waren met 21-12 en
21-13 voor Woerden. De Maaslandse
heren deden er nog een tandje bij en
wonnen de 2 laatste sets met 21-5 en
21-14. Eindstand 3-3.
Leo en Arjan dankjewel voor het tel-
len, Marianne.
Badminton spelen? Kom dan naar de
sporthal “De Hofstede” in Maasland!
Wil jij ook eens een partijtje recre-
atief badmintonnen e/o competitie
spelen? Kom dan eens kennismaken
met onze gezellige vereniging. Onze
trainster legt je graag de verschillen-
de technieken van het badmintonspel
uit. Maar bovenal staat de gezellig-
heid voorop. Wij spelen op woens-
dagavond van 20.00 uur tot 22.30
uur in de sporthal “De Hofstede” te
Maasland. Ben jij 15 jaar of ouder,
kom dan naar de sporthal en speel
mee. Een kennismaking kost immers
niets ! ! Heb je vragen of wil je wat
meer informatie, loop dan op woens-
dagavond even de sporthal binnen of
kijk op www.bcmaasland.nl Tot ziens
bij Badmintonclub Maasland!
Sponsor: MeerServices Automatise-
ring & Telecommunicatie BV
Geen Scholierentoernooi
Voor het eerst sinds mensenheuge-
nis organiseert tafeltennisvereniging
TOG dit jaar geen Tafeltennis Scho-
lierentoernooi. De matige belangstel-
ling van afgelopen jaren, het groot
aantal aangemelde deelnemers dat
vorig jaar niet kwam opdagen èn het
ontbreken van voldoende vrijwilli-
gers, hebben bijgedragen tot het be-
sluit het toernooi dit jaar niet door te
laten gaan.
Daarentegen zijn op vrijdagavonden
(niet in de kerstvakantie) geïnteres-
seerden welkom voor een vrijblijven-
de kennismaking met de tafeltennis-
sport. Van 19.00 tot 20.30 uur worden
kinderen vanaf 6 jaar door meerdere
trainers begeleid en getraind. In de
Olympiahal, Sportlaan 2. Er gebeurt
genoeg bij de jeugd, zie hieronder.
Jeugd: competitie, superstars en
dubbeltoernooi
Op dit moment is TOG volop aan
het bekijken hoeveel competitie-
teams geformeerd kunnen worden,
en in welke setting. Mogelijk zijn dit
3 jeugdteams. De clubkampioen-
schappen voor de jeugd worden in
januari gespeeld met daarbij ook de
uitreiking van de ‘Talent van het Jaar’
bokaal. Voor de beginnende tafel-
tennissers worden in januari ook de
Superstar-diploma’s (voor tafelten-
nisvaardigheden) afgenomen. Aan-
staande vrijdag is er in de Olympiahal
een dubbeltoernooi voor de jeugd.
Competitie senioren
Voor de seniorleden is er op 16 de-
cember een dubbeltoernooi. Afgelo-
pen week werden er eerst nog enkele
wedstrijden van de najaarscompetitie
ingehaald. Duo 3 van tafeltennisver-
eniging TOG moest nog twee keer
aan de bak. Marcel van der Kerkhoff,
Bob van Hoek en John Koppert lever-
den goed werk en zorgden er voor dat
hun team boven de degradatiestreep
bleef. Uit werd TZM geklopt met 4-1
(Marcel 2, Bob 1), thuis waren John
(1) en Bob (1) met 3-2 te sterk voor
Phoenix. Ook een 3-2 zege voor duo
2: Robert Kuiper (2) en Bas Bulder
(0) versloegen Alexandria ’66.
Kampioen duo 6 was in de laatste
wedstrijd in de vijfde klasse de bu-
ren van Smashing Maasland de baas.
Ewoud – 100% - van Velzen bleef
zonder verlies en Hans Groenheide
voegde één winstpartij toe aan zijn
totaal. Duo 8 – Alexandria ’66 ein-
digde in 4-1: Ruud Petschl 2, Harry
Veenstra 1.
Hoogste percentages najaarscom-
petitie
Ewoud van Velzen (duo6, 5e kl.)
100%, Martijn de l’Ecluse (duo 5, 4e
kl.) 89%, Jill van Velzen (Alexan-
dria/TOG, Pupillen C) 86%, Jos van
Nierop (duo 7, 5e kl.) 83%, Dennis
Breevaart (regulier 2, 4e kl.) 81%,
Ruud Petschl (duo 8, 5e kl.) 81%, Je-
roen Groenheide (Alexandria/TOG,
Pupillen C) 78%, Peter Pols (duo 4,
4e kl.) 75%, Brian de Leeuw (duo 1,
1e kl.) 72%, Robert Kuiper (duo 2, 2e
kl.) 70%, Hans Groenheide (duo 6, 5e
kl.) 70%, Aad van Lienden (regulier
2, 4e kl.) 67%, Sanjay Soekhlal (duo
7, 5e kl.) 67%, Bienahi Shafik (jeugd
1, 4e kl.) 65%, René Jungschläger (re-
gulier 1, 4e kl.) 60%.
Nieuwe tafeltennissers welkom!
Bij TOG kun je recreatief tafeltennis-
sen maar ook in wedstrijdverband. Er
is plek voor nieuwe senior- en jeugd-
leden, vanaf 6 jaar. Kom kijken op
vrijdagavonden vanaf 19.00 uur in
de Olympiahal aan de Rozenlaan. Of
surf naar www.tog-maassluis.nl , en/
of neem contact op met Bart Dijk-
man (dijkman@tog-maassluis.nl en
na 17.00 uur: 06-1950 6678).
Vrijdag in de Olympiahal: dubbeltoernooi voor de jeugd.
Geen Scholierentoernooi, maar volop
jeugdactiviteiten bij tafeltennisvereniging TOG
Evergreen jongens A1 is partner van
Kika
Op 3 december speelde Jongens A1
op het complex van MHV Evergreen
de laatste wedstrijd van het jaar 2011.
Een wedstrijd, naar later bleek, die
heel belangrijk was.
Dit seizoen is jongens A1 eigenlijk uit
twee groepen samengesteld. Zeven
jongens uit het A1 van vorig seizoen
en zes jongens, waaronder nog steeds
vier B-spelers, uit B1. Altijd een leuke
uitdaging voor een ieder om daar een
echt team van te maken. Dit vooral
omdat de oude B1-spelers al gewend
waren aan elkaar en hun wijze van
spelen, terwijl de oude A1-spelers
ook hun eigen systeem kenden. Zo-
doende was besloten door teammana-
ger Ronald Hofman en trainer/coach
Ronald Osephius om het volledige
nieuwe spel van het huidige Heren
1 over te nemen. Voor iedereen een
vrij ingewikkeld systeem wat bin-
nen MHV Evergreen nog niet eerder
gespeeld is. De mannen moesten dus
niet alleen aan de leiding en elkaar
wennen, maar ook nog eens aan een
totaal andere manier van trainen en
spelen.
De eerste aandacht lag vooral op
teambuilding en zo werd er onder
andere op het strand van Hoek van
Holland aan veel teamopdrachten ge-
werkt. Thema voor het hele seizoen
is: Respect en Geloof. Respect voor
tegenstander, de leiding, het publiek
en elkaar. Geloven in jezelf, in elkaar,
in het team en in de nieuwe manier
van spelen. Jongens A1 werd in de
voorcompetitie bij enorm sterke te-
genstanders ingedeeld. Doel was om
in de 2e klasse uit te komen en aan
dat doel werd voldaan. De werkelijke
competitie werd gestart in de tweede
klasse met grote clubs als tegenstan-
ders.
De eerste wedstrijd werd voor het
gevoel in de nacht gespeeld. Uit naar
Victoria, waar het de laatste wedstrijd
van de dag was op het grote donkere
complex. Een mooie en zeer sportieve
overwinning werd behaald. Hierop
volgden nog drie overwinningen.
Echter, MHV Evergreen JA1 stond
niet op de eerste plaats. Krimpen
wist met 6 meer gescoorde doelpun-
ten de eerste plaats in te nemen. Een
vreemde situatie omdat Evergreen
pas 17 maart Krimpen mag gaan ont-
moeten en de laatste wedstrijd van de
competitie Krimpen uit getroffen zal
worden. Dat zou wel eens de belang-
rijkste wedstrijd gaan worden.
Op 3 december kwam Rapid uit Go-
rinchem naar Maassluis. Krimpen
zou laat tegen Victoria spelen. Bij
Evergreen werd al gesproken dat het
voor Krimpen niet eenvoudig zou
gaan worden, maar er werd wel ver-
wacht dat Krimpen als winnaar naar
huis zou gaan. Dus richtte JA1 zich
vooral op de eigen wedstrijd en over-
winning, dat ging niet eenvoudig. De
eerste 25 minuten werd er vrij onrus-
tig en onzuiver rond gespeeld. Hier-
door werd Rapid meer in de wedstrijd
geholpen en speelde Evergreen tegen
zichzelf en een sterker wordende te-
genstander. Echter, de laatste tien mi-
nuten van de eerste helft begon Ever-
green het nieuwe spel daadwerkelijk
te spelen. In zeer fraaie combinaties
wisten de spelers elkaar te vinden en
kon Rapid alleen nog maar achteruit
spelen.
In de 31e minuut werd er een strafcor-
ner gehaald, die zeer fraai werd in-
gespeeld, maar door het lichaam van
de tegenstander werd tegengehouden.
Er volgde een strafcorner. In een zeer
mooie variatie werd de bal afgespeeld
naar (sinds kort Neus) Roy Vering-
meier die een ieder wist te verrassen
en de 1 – 0 maakte. Nog geen drie
minuten later werd de bal op eigen
helft opgevangen en in de zeer snelle
combinatie bij aanvoerder Roy Osep-
hius afgegeven. Deze zag Lex Quak
klaarstaan voor een getrainde tip in.
Die voert zijn taak uit en legt de bal
hard boven in de touwen, 2 – 0.
Rust. Speel je eigen spel. Neem de
tijd.
Door direct druk te zetten, is het Ti-
mothy van der Drift die al in de 7e mi-
nuut de 3 – 0 maakt. Het is Evergreen
dat nu het spel bepaald, maar een ver-
volgdoelpunt wordt niet gerealiseerd.
Omdat de goal uitblijft, worden de
jongens minder scherp en komt Rapid
wat meer in de wedstrijd. De keeper
van Evergreen, Remco Groenheide,
heeft het niet druk, maar de reddin-
gen die van hem verwacht worden,
voert hij gedegen uit. In de 29e mi-
nuut is het Evergreen die opnieuw een
strafcorner weet te halen. Wederom
wordt er gekozen voor een zeer fraaie
variant. Iedereen concentreert zich zo
op de bal dat men helemaal vergeet te
letten op Lex Quak die opnieuw via
een getrainde tip in weet te scoren.
De 4-0 is tevens de eindstand van het
duel.
Met het idee dat Krimpen wel gewon-
nen zal hebben, wordt het buitensei-
zoen 2011 afgesloten en is Jongens
A1 klaar voor de zaalwedstrijden.
Echter, wat blijkt…. Krimpen heeft 3
– 2 verloren van Victoria en hierdoor
is MHV Evergreen Jongens A1 met
15 punten uit vijf wedstrijden Win-
terkampioen! Vanaf 11 maart zal de
ingezette lijn worden voortgezet .
Nieuws van MHV Evergreen
MHV Evergreen jongens A1 winterkampioen
K.J.V. Sport en Spel
Op vrijdag 2 december was Hans van
Mil met 5757 punten de beste van
alle 36 deelnemers. Op de 2e plaats
eindigde Nico Boekestijn (gaag) met
5459 punten, de 3e plaats was voor
Sjaak Verhorik met 5390 punten. Op
de 4e plaats eindigde Kees de Koning
met 5367 punten en 5e werd Arie v.
Nierop met 5363 punten.
De poedelprijs ging deze week naar
Lenie de Vetten met 3583 punten.
Let op!! Onze volgende klaverjas-
avond is a.s. vrijdag 9 december. We
beginnen om 20.00 uur en u vindt ons
in “de Link” aan de Hammerdreef te
Maasland.
Iedereen is welkom, graag tot ziens.
Klaverjassen
Steendijkpolder
Sinterklaasavond hebben wij prettig
gekaart. De kaarten werden goed ge-
schud. De hoogste vijf zijn geworden
1 Nel Houdijk 5803
2 Natasja Terlingen 5404
3 Marcel van Hemert 5008
4 Alex Renes 4889
5 Frans Damen
en de poedel was deze avond voor
Marieke Vink 3555.

Een laatste oproep voor onze Kerst-
klaverjas maandag 12 december er
zijn nog tafels vrij café ´t Smitje Wet-
houder Smithal Steendijkpolder. De
inschrijfkosten bedragen 5 euro.
Hoofdsponsor: Tradiro Uitzendburo
Door de 0-1 nederlaag op eigen veld
tegen Maense wordt het oppassen
voor Maasdijk. Het degradatiespook
komt steeds dichter bij voor de club
van Martin Vermeer en Peter van
Rijn. Al snel in de wedstrijd bleek dat
Maense een zeer balvaardige ploeg
heeft, het elftal bestaat uit allemaal
Kaap Verdianen die heel wat kunnen
met de bal aan hun voet. Toch bleek
in de eerste helft dat Maasdijk goed
opgewassen was tegen deze handige
voetballers.
Het was best moeilijk spelen met de
wind dwars over het veld, met name
de aanvallers van beide elftallen had-
den daar grote moeite mee, doelrijpe
kansen kwamen dan ook vrijwel niet
voor in de eerste helft.
De tweede helft liet een stuk minder
Maasdijk zien, het zal wel een raadsel
blijven wat er in de thee heeft gezeten
bij de Maasdijk spelers, maar geen
moment werd het niveau van de eerste
helft gehaald. Vooral in de verdedi-
ging werd af en
toe vreemd ge-
schutterd. Een
voorbeeld hier-
van was de tref-
fer van Maense.
Nadat ook in de
eerste helft de
hoekschoppen
van Maense
“kort” werden
genomen, een
spelwijze die de
Maasdijk ver-
dedigers maar
niet voldoende
konden ontze-
nuwen. Bij de
eerste de beste
hoekschop in
de tweede helft
was het raak,
weer een korte hoekschop, Maasdijk
stond erbij te kijken en anticipeerde
totaal niet op deze hoekschop en na-
dat een schot op het doel van Kevin
Valstar op een Maasdijk been was af-
geketst was de rebound wel raak 0-1.
Maasdijk zag geen kans om het spel
naar zich toe te trekken, er werd niets
afgedwongen. Het elftal van Maense
liet zien dat zij de voorsprong heel
professioneel konden verdedigen,
veel, heel veel, blessures en ballen
uitschieten die zelfs vér over de Lan-
ge Kruisweg kwamen, was voor de
geroutineerde Maense spelers geen
probleem. Soms is voetballen met het
hoofd beter dan voetballen met de be-
nen. De keeper van Maense heeft het
echt niet moeilijk gehad deze middag.
MSV’71 - Maasdijk
Zaterdag moet Maasdijk een onver-
valste derby spelen tegen buurtgenoot
MSV’71. Beide complexen liggen
vlak bij elkaar en de spelers van beide
clubs kennen elkaar heel goed. 2 jaar
geleden werd het 0-0 in een avond-
wedstrijd in de Steendijkpolder. Maar
als Maasdijk zich wat verder van de
degradatiezorgen wil verwijderen
dan zullen toch de drie punten mee te-
rug moeten naar de Lange Kruisweg.
De wedstrijd begint om 14.30 uur en
staat onder leiding van scheidsrechter
v.d. Linden uit Ridderkerk.
Ongetwijfeld zullen veel Maasdijk
supporters aanwezig zijn bij deze
bijna “thuiswedstrijd”.
Ook spits Steven Olsthoorn kon geen potten breken tegen
Maense, op de foto op de huid gezeten door twee
verdedigers van Maense. Foto: Joop Verbeek.
Maasdijk - Maense 0-1
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 25
(,1'(-$$562358,0,1*
8ranostofverbruik volgens oe Euro 5-norm (CE) 715/2ûû7 en 692/2ûû8. h,h-5,2 l/1ûûkm, 19,2-22,7 km/l, C02-uitstoot. 1û3 g/km. 0eaoviseeroe verkooþþri|zen
zi|n incl. 8Tw/8lH, excl. kosten ri|klaar maken, verwi|oeringsbi|orage en legeskosten en getoonoe afbeeloen kunnen afwi|ken van oe werkeli|ke uitvoering.
9$5,
R0TT£RßAM: ..... üriemanssteeweg 7û, û1û-7h.2û5.7h
RIßߣRk£Rk:....... hooroenweg 73-75, û18û-7hh.55û
vLAARßIN6£N: .............. hoogstao 151, û1û-2.322.522
Levering voor 1h |anuari 2û12. Let oþ.
niet in combinatie met anoere acties.
lnformeer naar oe voorwaaroen.
8i| een Alto Exclusive uit voorraao ontvangt u van ons een elektrische scooter
of oþvouw-aanhanger 6RATI5I
2)HHQHOHNWULVFKHVFRRWHU
t.w.v.
!
999,-
kies
zeIf:
18((1(/(.75,6&+(6&227(52)),(76$$1+$1*(5*5$7,6
2)HHQRSYRXZDDQKDQJHU

t.w.v.
!
999,-
J
9,-
2))))))))))))))))))))))))HHQHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHOHNWULV
!
zeIf:
RS
R0TT£R
2)HHQR
t.w.v.
!
999
2) HHQ R
vccr
!
9.999,-
vccr
!
9.999,-
8el of kom langs voor meer info.
*Voor 2 fietsen.
Ring bicolor 0,18 crt
767050022 van €598,-
voor €498,-
www.jeunesse.nl
Hanger bicolor 0,18 crt (excl. collier)
763000820 van €498,- voor €415,-

Oorknoppen bicolor 0,20 crt
769500021 van €398,-
voor €340,-
ALLE SIERADEN ZIJN 14K GOUD
DUBBELE BINNENLOPERPUNTEN
in de maand December
JUWELIER
Luyendijk
Noordvliet 7, 3142 CH Maassluis
Telefoon 010 5990112
Fax 010 5990113
Erkendlid vanNederlandse
Juweliers- en
Uurwerkenbranche
www.juwelier-luyendijk.nl
Sinds 1881
volg ons op Facebook
WITHOUT HEART WE
WOULD BE MERE MACHINES.
ALFA ROMEO MITO VANAF € 17.215,-
W I T H O U T H E A R T , W E W O U L D B E M E R E M A C H I N E S .
Brandstofverbruik: gemiddeld 3,7 L/100 km (27 km/L). CO
2
-emissie 95 g/km.
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM vanaf € 17.215,-. Prijzen incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen
kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering.
Fivan Auto
Molenbaan 1, Capelle aan den IJssel. Tel.: 010-2893636.
Elektraweg 2e, Maassluis. Telefoon: 010-5911455.
www.fivan-auto.nl
3
D
o
lle
C
P
P
U
I
M
I
N
G

W
l E
S
A
M
O
E
T
C
A
A
N
P
U
l M
E
N
!
WIESA KNALT
HET JAAP 2011 UIT!
9,10 en11
DECEMßEP
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur
kandclaais º kaaiscn º windlichLcn º kcisLdccoiaLics
kusscns º klokkcn º plaids º kclimklcdcn º kocicnvcllcn º wollcn plaids
spicgcls º schcmcilampcn º cLhanol haaidcn º bchang º loLoli|sLcn
klcdcn º wanddccoiaLics º maiiLicm acccssoiics
'HJOKZHLQVWDDW
YRRUXNODDU
IndusLiicwcg 2c - 3144 CH Maassluis - 7 010 5ºº0155
&5,6,635,-=(1 6/$-(6/$* $//(602(7:(*
Vink & Evag
Autobedrijven B.V.
Schiedam: 010 - 426 46 90.
www.ford-vinkevag.nl
Automobielbedrijf
A. Korpershoek
Maassluis: 010 - 591 23 44.
Helemaal van nu en nu
ook helemaal verzekerd.
Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.
Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 13,9-27,8; liter/100 km: 3,6-7,2; CO
2
gr/km: 95-154.
Met de Ford Ka en de Ford Fiesta bent u opvallend
aanwezig en hele maal van nu. En nu helemaal. Want
als u vóór 31 december 2011 een van deze modellen
aanschaf met Ford Options, krijgt u daar een All-risk
KA MET FORD OPTIONS V.A. 89,- P.MND.
FIESTA MET FORD OPTIONS V.A. 99,- P.MND.
Gratis All-risk verzekering met Ford Options!
Kenmerken Options aanbieding:
Contante Aanbetaling Totaal Vaste debet Jaarlijks Duur Termijnbedrag Slottermijn Totaal te
prijs kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst per maand betalen bedrag
€ 8.350 € 2.731 € 5.619 8,9% 8,9% 25 mnd € 89 € 4.373 € 6.509
€ 10.495 €3.716 € 6.779 8,9% 8,9% 25 mnd € 99 € 5.497 € 7.872
De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.
Ford Autoverzekering voor een heel jaar bij cadeau.
Uwvoor deel kan oplopen tot max. 1.600 euro. Het
aantal Ka’s en Fiesta’s waarvoor deze actie geldt is
beperkt. En op is op. Dus snel naar de Ford dealer!
279723
Café de Markies
Markt 16 • 3131 GG Maassluis
organiseert
ELKE 1E EN 3E DONDERDAG
VAN DE MAAND VANAF 20.00 UUR
HARDROCK
AVOND
HARDROCK/HEAVY - SPEED - THRASH - DEATH - DOOM -
GOTHIC - BRUTAL TECHNICAL - DEATH METAL/HARDCORE ENZ.
Let the metal flow!!
Tevens kunnen bands die willen optreden een
demo langsbrengen of contact opnemen met
Jaco Ohlsen op telefoonnummer:
06-44011086
GEBOORTEKAARTJES
TROUWKAARTEN
Uw regiodrukker voor
Maasland, Maassluis, Maasdijk en het Westland
Aartsdijkweg 95 - 2676 LE Maasdijk
tel. 0174-510333 - fax 0174-510364
e-mail: info@jobbe.nl / www.jobbe.nl
Moet uw jaarrekening 2010
nog gedaan worden?
Administratiekantoor
Van der Heijdt-van Mil
Voor al uw administraties,
aangiftes en fiscale aangelegenheden
tevens VVE beheer.
Nancy van der Heijdt
Tel. 06-202 33 476 / 010-5924273
www.hm-administratie.nl


voor particulier en bedrijf
aan huis of op kantoor
inrichten netwerken
instellen internet
verwijderen virussen
computers sneller maken
E. BONTE – MAASLAND 010-5938090 INFO@ESSALU.NL
ESSALU COMPUTERREPARATIE
H
VAN DER HOEVEN
Verbouw- en onderhoudsbedrijf
• voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk
• tevens levering en montage van houten-
en kunststof kozijnen
Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08 Tel.: 06-30489247 - E-mail: hoeven.verbouw@hetnet.nl
Maak van december
een feestmaand voor de
VOEDSELBANK.
** OP MAAT **
MEUBELSTOFFEERDERIJ
voor eetkamerstoelen,
fauteuils, bankstellen, enz.
Kvk. Vrijbl. prijsopgave.
Voor info: 06-30838520
WINTERKLAAR?! Is uw
huis klaar voor de winter?
Voor uw binnenschilder-
werk zoals plafonds en
muren sauzen of kozijnen
schilderen kunt u bellen
06-22229328 of via voor-
de-bakker@hotmail.nl
Ook voor het winterklaar
maken van uw tuin en het
plaatsen van spiegels bv
boven uw aanrecht, kunt
u vrijblijvend een offerte
aanvragen, kijkt u ook op
onze site www.voor-de-
bakker.nl
Professionele en KLEIN-
SCHALIGE KINDER-
OPVANG in Maassluis.
Nog plek voor een aan-
tal kinderen van 0-4 jaar.
www.annekevanleerdam.nl
!Spoed! Te koop gevraagd:
TOYOTA’s, Honda, Nissan,
Mazda, Mitsubishi, met
schade of defect geen be-
zwaar. Ook andere merken
met of zonder APK, met
RDW vrijwaring. U belt,
wij komen langs. Tel. 010-
2762532 of 06-25160439,
ook ’s avonds.
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt de administratie
speciaal voor uw Ver-
eniging van Eigenaren.
Wij doen dit tegen een
redelijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
Deze week gaat u wellicht
de zolder weer op (of kel-
der) voor de kerstboom-
ballen te pakken. Mocht u
nu toevallig ook dat doosje
zien staan van “vroeger”
met OUD SPEELGOED
wat misschien wel tegen
een redelijke vergoeding
weg mag, kunt u mij altijd
bellen op: 010-4225603.
Modelauto’s & folders uit
de jaren ‘50/’65 blijven
mijn interesse houden.
HEEFT U ONZE KERST-
KAARTEN AL GEZIEN?
Ook voor kerstverhalen,
films en kerstliederen
welkom in de Bijbel-in,
Noordvliet 19
Trap renoveren? Met la-
minaat of echt hout. Ro-
tinka Parket, Maassluis.
Tel. 010-5903530.
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
Vakman biedt zich aan voor
alle voorkomende werk-
zaamheden, zoals: schil-
deren, behangen, electra,
bad kamers, togen met-
selen, sierpleisters aan-
bren gen, keukens, plaat-
sen, enz. Tel. 010-5916978.
De Schakel wordt niet ge-
lezen maar g-e-s-p-e-l-d!
KLUSBEDRIJF
AZ Montage...
laminaatvloeren leggen,
behangen, aftimmeren,
witten enz.
Voor meer informatie
kunt u bellen met
06-11427914
TE KOOP: Scheepvaart 4
boeken. gr. kl. Reddings-
schepen en strandingen
€15,- Tel. 0174-387197
Dit weekeind inzamel-
actie voor de Voedsel-
bank? Tel. 0642705923
Nu ook
STOMERIJSERVICE
Jan Booster, Koningshoek
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Sport
8 DECEMBER 2011
PAGINA 26
De Dames Senioren gingen op bezoek
bij Schipluiden. Na twee scherpe scho-
ten van de thuisploeg was het al gauw
2-0, maar Unitas ’63 herstelde zich en
wist de achterstand om te buigen naar
een 2-3 voorsprong. Het was een gelijk
opgaande eerste helft waarin Unitas
’63 op het eind wat verslapte en uitein-
delijk toch met een achterstand moest
gaan rusten: 11-9.
Het eerste deel van de tweede helft was
niet best. Er was veel gepruts in te klei-
ne ruimtes wat balverlies opleverde in
plaats van doelkansen. De thuisploeg
kon uitlopen naar 18-13. Unitas ’63
leek de aansluiting te zijn verloren,
maar vocht zich toch weer terug. Wel
te laat, want bij een stand van 20-18
klonk het eindsignaal.
D-jeugd wint van Helius
Vol verwachting klopte ons hart voor
de thuiswedstrijd van de D-jeugd tegen
Helius. De gasten uit Hellevoetsluis
hebben een groot team met heel veel
wissels, en hebben het menig tegen-
stander knap lastig gemaakt. Skylor
was helaas ziek, wat betekende dat
Sander, Robin, Naomi, Kim, Fréde-
rique, Britt en Annabel het zonder
wissels moesten gaan doen. Doordat
trainer Rick leuke en goede trainingen
geeft is de basis van onze kanjers goed.
Telkens weer blijkt dat Unitas ’63 ook
in de tweede helft door kan blijven
gaan. Maar hoe zou dat tegen Helius
gaan verlopen?
De eerste helft ging het spel over
en weer. Beide teams gaven weinig
ruimte weg waardoor er niet zo veel
doelkansen waren. De ruimte achter
de stoorspelers van Helius werd goed
gezocht en regelmatig stond Unitas ‘63
met drie spelers vrij aan de cirkel. De
bal daar krijgen was een ander verhaal,
want de storende verdedigers maakten
het ons knap lastig. We gingen de rust
in met een voorsprong van 3-2.
Na de rust probeerde Unitas ‘63 het
tempo iets omhoog te gooien. Dit
werkte prima. We konden vaak de
bal onderscheppen en in de break-out
gaan. Rebounds waren bijna allemaal
voor Unitas ’63. En net als in de eerste
helft was het keeperswerk fantastisch.
Helius kwam er niet meer aan te pas.
Alle kids bleven er voor gaan en Uni-
tas ‘63 kon het volhouden tot het einde
van de wedstrijd. Wat hebben we het
toch weer goed gedaan, slechts drie
tegendoelpunten. De 3:3 verdediging
met veel druk naar voren is leuk om
te spelen, maar ook erg effectief. De
eindstand was 9-3, een resultaat om
weer trots op te zijn.
Meiden C verslaan HWC
De afgelopen weken zat het de meiden
niet mee. Er werd een aantal keren ver-
loren, waarbij we soms het idee hadden
dat er meer in had gezeten. Deze week
kwam HWC op bezoek en de meiden
van Unitas ‘63 waren erop gebrand om
te laten zien dat ze wel degelijk kunnen
handballen.
Al snel deed Noor waar ze goed in is:
uit het niets een hele harde bal recht het
doel ingooien. Al snel volgden er meer
doelpunten. HWC had geen antwoord
op de sprongschoten van Romee en
Krista en ook Anne scoorde weer van-
af de cirkel. HWC deed wel een aantal
doelpogingen, maar deze belandden
bijna allemaal in handen van keepster
Esmee. Bij rust stond er dan ook een
stand van 9-1 op het scorebord.
Na rust besloten we wat meer vooruit
te gaan verdedigen en kozen voor een
3:3 opstelling. Hierdoor kwam de te-
genstander wat vaker in de buurt van
ons doel, maar Krista hield ook hier
het doel weer vaak schoon. Bibi, Elise
en Madelon stonden goed te verde-
digen en hielpen elkaar waar nodig.
Bibi deed ook nog een goede doelpo-
ging, maar deze werd helaas door de
HWC-keepster gestopt. Toch hadden
onze meiden ook in deze helft niets
te vrezen van de tegenstander. Bij het
eindsignaal stond er dan ook een stand
van 16-2 op het scorebord. Een goede
overwinning voor de meiden C, die
hiermee hun winterstop ingaan. Pas op
14 januari 2012 komt het team weer in
actie met een uitwedstrijd tegen DES
‘72.
Jongens C verliezen van Oliveo
Afgelopen zaterdag moesten onze
jongens aantreden tegen Oliveo. Zo-
wel Unitas ’63 als Oliveo had pas één
wedstrijd verloren, dus het beloofde
een spannende wedstrijd te worden.
Mike opende de score voor Unitas
‘63, waarna Oliveo met twee treffers
achter elkaar ook van zich liet horen.
Gelukkig bracht Quincy daarna de
stand op 2-2. Hierna scoorden de twee
goed spelende teams over en weer. Bij
een stand van 6-6 scoorde Roan, die
voor de eerste keer met de Jongens C
meespeelde, maar deze werd helaas
afgekeurd vanwege cirkel. Doordat
een inzet van Dennis op de lat kwam,
leverde een Unitas-aanval opnieuw
geen doelpunt op. Hierdoor kon Oliveo
een voorsprong nemen van 6-9. Door
mooie treffers van Martijn en Mike
kwam Unitas ‘63 weer terug naar 8-9
en toen het rustsignaal klonk, was de
stand 8-10.
Na de rust scoorde Oliveo direct weer
twee doelpunten. Dit beantwoordde
Unitas ’63 met een mooi schot vanaf de
cirkel van Martijn en met een doelpunt
van Mike na een mooie schijnbewe-
ging. Ondanks het goede keeperswerk
van Stijn bleven we helaas de hele wed-
strijd met twee/drie doelpunten achter
staan. Na weer een doelpunt van Mike
en twee treffers van Quincy, die door
Dennis goed werd aangespeeld op de
cirkel, beloofde het met een stand van
13-14 toch een spannnede slotfase te
worden. Helaas scoorde Oliveo hierna
vier keer achter elkaar. Ook een laat-
ste treffer van Martijn kon het tij niet
meer keren. De eindstand was 14-18.
De doelpunten van Unitas ’63 zijn ge-
maakt door Quincy (5), Martijn (4),
Mike (4) en Dion (1).
Uitslagen
D-jeugd Unitas ’63 – Helius 9-3
Meisjes C Unitas ’63 – HWC 16-2
Jongens C Unitas ’63 – Oliveo 14-18
Meisjes B Unitas ’63 – TOGB 6-21
Dames S Schipluiden – Unitas ’63 20-
18
Wedstrijdprogramma komend
weekend
Zaterdag 10 december 2011
Alle teams zijn vrij.
Zondag 11 december 2011
Dames A 13.20 uur Unitas ’63 – EDH
Heren A 12.10 uur Unitas ’63 – Satur-
nus
Dames S 12.00 uur Unitas ’63 – HVOS
Deze thuiswedstrijden worden ge-
speeld in de Olympiahal.
Lid worden?
Als handbal je leuk lijkt, kun je een
paar keer vrijblijvend mee trainen.
Natuurlijk kun je ook komen kijken
bij wedstrijden. Kijk voor meer infor-
matie op www.unitas63.nl. Of neem
contact op met Robert Bransen: (010)
5900390 of robert@unitas63.nl.
Handbalvereniging Unitas ‘63
Algemene
Bridgevereniging
Maassluis
Uitslag competitie
donderdag 1 december
A-lijn
1 Cappendijk & Gorissen 60,46 53,96;
2 Marrevee & vd Sluijs 52,87 53,96c;
3 Dolphijn & de Ruijter 52,72 61,40;
4 Boer & vd Stap 51,05 49,04m; 5 v.
Beek & v. Elst 50,61 48,24; 6 de Boer
& de Boer 50,57 49,05; 7 de Klerk &
Molenaar 50,41 41,52m; 8 Muller & v.
Pelt 50,33 52,44; 9 v. Aken & v. Duin
50,21 59,35; 10 de Ruiter & de Ruiter
49,38 50,54c; 11 Scheffers & Schef-
fers 49,36 46,04; 12 vh Hof & Verboon
49,11 46,73; 13 Borsboom & Huiskens
47,46 49,16m; 14 Boon & Boon 47,37
47,41; 15 Holleman & Holleman 45,50
45,00a; 16 Weltevrede & Weeda 44,16
52,67m; 17 Hanswijk & vd Heuvel
43,79 38,18
B-lijn
1 Beek & v. Leeuwen 59,01 57,01ch;
2 Holtslag & Holtslag 58,40 53,47; 3
v. Beek & Coolen 55,75 49,31; 4 Koe-
nen & Koenen 54,51 50,69; 5 v. Dijk
& vd Marel 53,18 54,51; 6 v. Aken &
Hartman 53,05 53,13; 7 Ouwerkerk &
Sijstermans 52,80 55,90; 8 Lensveld &
Westdorp 50,20 54,86; 9 dl Combé &
Lips 49,73 47,73a; 10 Ouwersloot & vd
Linde 49,05 47,57; 11 Denkers & Maas
48,76 53,96ch; 12 Satijn & Satijn 48,09
52,43; 13 Boer & Vleeskens 47,25
44,79; 14 v. Rest & v. Rest 46,45 52,43;
15 Dallinga & v. Leeuwen 43,87 47,57;
16 vd Doel & Jongh 43,75 45,83; 17 v.
Dijk & Vissers 40,48 37,50
C-lijn
1 Kinkel & vd Weteringh 59,43 57,14; 2
v. Leeuwen & v. Leeuwen 54,11 55,36;
3 Hoogenboom & v. Ringelenstijn
53,61 57,74; 4 Huis & Polimeno 53,06
55,06; 5 Munter & Munter 52,66 50,89;
6 Giessen & Giessen 51,34 48,51; 7
Christen & Weemering 51,27 53,27; 8
v. Manen & Ruijsbroek 51,17 52,08; 9
Laming & Reinders 51,13 49,13a; 10
Ruijs & Voortmeijer 50,86 48,86a; 11
Boer & vd Put 50,48 55,65; 12 Tolle-
naar & Voortmeijer 50,20 44,94; 13
Taapken & v. Dorth 49,98 53,87; 14
vd Meent & de Winter 48,90 49,11; 15
Baas & Dolphijn 44,40 41,67; 16 v. Rijn
& Wesenhagen 44,35 42,35a; 17 Jansen
& Jochems 43,28 42,56; 18 vd Kamp
& v. Rijn 42,30 39,29; 19 v. Noort &
Reijers 40,70 42,86
D-lijn
1 Klink & van Strien 65,68 62,20; 2
Stolk & Verboon 55,48 53,87; 3 Voogd
& v. Wieringen 53,42 52,68; 4 Kwel-
dam & Kweldam 53,07 52,38; 5 Boer
& Klink 53,07 50,30; 6 Koenen &
Roozendaal 52,98 51,79; 7 Feuerberg
& Feuerberg 51,27 53,27; 8 Bouter &
Veldhuizen 50,68 52,68; 9 Hendriks
& Hendriks 50,36 52,38; 10 v. Vliet
& v. Vliet 49,94 60,71; 11 Booster &
Quist 48,72 55,36; 12 Prins & Lievaart
48,07 44,05; 13 v. Oosten & de Raad
45,00 45,83; 14 v. Buuren & Noordhoek
42,83 36,90; 15 Gerritzen & Roos 41,90
38,39; 16 Aarts & v. Galen 38,60 37,20
Voor M.S.V.’71 staat er zaterdag a.s.
een regio derby op het programma.
De equipe van Eric Tanis en Rene
van Antwerpen speelt thuis tegen
buurman Maasdijk.
Geen onbekende tegenstander voor
M.S.V.’71. Twee seizoenen terug trof-
fen beide verenigingen elkaar in de 4e
klasse. In dat seizoen promoveerde
M.S.V.’71 via de nacompetitie naar
de 3e klasse. Maasdijk viel toen net
buiten de prijzen, maar maakte die
stap vorig seizoen alsnog.
De promovendus startte goed in de 3e
klasse met 2 overwinningen. Daarna
werd het wat wisselvalliger en de
laatste weken zijn de resultaten van
de ploeg van trainer Vermeer matig.
Na de monsterscore (6-0) tegen Rijn-
mond Hoogvliet Sport op 5 november
jl. leden de “Dijkers” 3 nederlagen op
rij tegen Zwervers uit (3-2), Honse-
lersdijk uit (3-1) en FC Maense thuis
(0-1). Inmiddels vinden we Maasdijk
terug op de 10 plaats met 11 punten uit
12 wedstrijden.
Na een hele goede reeks (4 over-
M.S.V.’71 thuis tegen Maasdijk
winningen op rij) liet de equipe van
Eric Tanis en Rene van Antwerpen 2
weken geleden in de wedstrijd tegen
hekkensluiter CVV Mercurius thuis
2 kostbare punten liggen. De zwart
witten bezetten op dit moment de
gedeelde 4e plaats met 21 punten uit
11 wedstrijden. Om bovenin mee te
blijven doen zal M.S.V.’71 zaterdag
a.s. de 3 punten in Maassluis moe-
ten zien te houden. De wedstrijd be-
gint om 14:30 uur en de wedstrijdbal
wordt aangeboden door Odenkirchen
Hekwerk
De stevige koude westenwind ten
spijt stonden afgelopen zondag een
handvol enthousiaste Pieten met
chocomel, pepernoten en chocola-
deletters langs het parcours van de
derde Iradocross in het Sterretjesbos.
Zoals op de foto is te zien deden ze
soms ook actief mee aan de wedstrijd
waarop zo’n 100 deelnemers waren
afgekomen. Dat waren er iets min-
der dan bij de eerste 2 uitvoeringen
mede veroorzaakt door een gelijktij-
dige cross in Vlaardingen. Het rondje
van drie kilometer was in ieder geval
weer uitdagend genoeg en door de re-
gen van zaterdagnacht iets soppiger
en zwaarder. Winnaar van de tweede
cross, AVW’er Gerard de Lange liet
er in het begin geen gras over groeien
dat hij die prestatie wilde herhalen
en daarmee ook meteen winnaar zou
zijn in het veteranenklassement. Na
1 km sloeg het noodlot echter toe en
moest hij met een kuitblessure aan
de kant toezien hoe het hele veld aan
hem voorbijging. De winnaar van de
eerste cross, Michael Groenewee-
gen, profiteerde van deze situatie en
kwam nu na 34.49 minuten opnieuw
als eerste over de finish van de ruim 9
km, binnen veertig seconden gevolgd
door resp. Fortunees Michiel Boven-
deert en de AVW’ers Marc Meeder en
Ron van den Berg.
Bij de dames won Marieke Bourquin
de 9 km, terwijl de 6 km een prooi
werd voor Anne Luijten van Olympus
‘70. Zij staat nu in het klassement ge-
lijk met clubgenoot Ingrid le Comte,
zodat de laatste cross beslissend zal
zijn. Peter Jan Laverman van AV de
Koplopers was de sterkste over 6 km
bij de mannen en is na zijn tweede
plaats in de tweede cross de grootste
kanshebber op de eindzege over deze
afstand.
Op de 3 km voor de jeugd t/m 15 jaar
is Kristel van den Berg van AV For-
tuna na 3 overwinningen al zeker van
de eindwinst en kan clubgenoot Jaap
van Zevenbergen deze bij de jongens
nauwelijks meer ontgaan. Op zondag
18 december vindt de vierde en laat-
ste Iradocross plaats.
Komend weekend springen er 2 regi-
onale hardloopwedstrijden in het oog.
Ten eerste is dat op zaterdag de halve
marathon bij AV Fortuna door Broek-
polder en Midden-Delfland. Deze
start om 13 uur, samen met de bijaf-
standen 5 en 10 km. De halve mara-
thon is onderdeel van het ACS halve
marathoncircuit dat bestaat uit vier
wedstrijden. De VenecoRun in Mon-
ster was de eerste en de Ruitenburg
Halve en Midden Delfland marathon
volgen nog.
Het tussenklassement wordt aan-
gevoerd door Michel de Maat (dit
weekend opende hij zijn nieuwe zaak
aan de Korte Hoogstraat) en Francis
Schinkel van Haag Atletiek.
De tweede opvallende wedstrijd is de
Bruggenloop over 15 km op zondag
in Rotterdam. Voorheen stond deze
loop in februari geprogrammeerd
Derde Iradocross wordt Pietencross
maar sinds hij 2 jaar geleden naar de-
cember werd verschoven hebben de
weergoden roet in het eten gegooid.
Sneeuw lijkt deze keer echter geen
bedreiging te worden zodat het ge-
zegde ‘drie keer is scheepsrecht’ van
toepassing zal zijn voor deze loop in
Kerstsfeer over 5 bruggen.
Kerstsfeer zal er ook hangen bij de
jaarlijkse klaverjasavond van AV
Waterweg die op vrijdag 23 decem-
ber vanaf 19.30 u in de kantine aan
de Albert Schweitzerdreef wordt ge-
organiseerd.
Wanneer je wilt deelnemen kun je je
naam noteren op de lijst op het mede-
delingenbord of stuur anders even een
mailtje naar voorzitter@avwaterweg.
nl.
Mocht je een buurman of buurvrouw
weten die geen lid is van AVW, maar
het wel leuk vindt om deel te nemen,
dan zijn zij ook van harte welkom.
Wel is het aantal deelnemers beperkt,
dus talm niet te lang!
Bridgeclub
Maasland
Uitslag 29 november 2011
A-lijn:
1. Franka & Ben 54,59 (52,08); 2.
Iet & Corry 54,20 (53,13); 3. Koos
& Ton 53,92 (53,47); 4. Richard &
Vera 53,02 (49,65); 5. Jan & Ank
51,72 (56,94); 6. Ed & Joke 51,41
(57,29); 7. Im & Co 51,10 (58,68); 8.
Piet & Ben 49,95 (44,44); 9. Nel &
Diny 49,70 (41,67); 10. An & Corrie
48,11 (51,39); 11. Greet & Nelly 46,06
(42,36); 12. Jan & Aart 44,88 (53,82)
D; 13. Jos & Coby 44,70 (43,06)D; 14.
Truus & Wil 44,42 (42,01)D.
B-lijn:
1. An & Trudy 57,36 (48,33)P; 2. Niek
& Ann 54,48 (56,67)P; 3. Paul & Paul
54,23 (55,00)P; 4. Dirk & Henk 52,58
(60,42); 5. Anneké & Irmgard 51,98
(44,44); 6. Jan & Adri 51,29 (55,00);
7. Yvonne & Jopie 50,26 (49,58); 8.
Marry & Jan 48,94 (43,33); 9. Ed &
Anka 48,10 (54,58); 10. Ineke & Theo
46,16 (44,58); 11. Henny & Wil 45,79
(afw.); 12. Jan & Maria 45,34 (43,75);
13. Wil & Nico 45,33 (38,75)D; 14.
Rix & Henk 43,10 (50,00)D; 15. In-
grid & André 36,21 (afw.)D.
C-lijn:
1. Hetty & Corry 55,47 (53,47)P; 2.
Loes & Margot 53,76 (56,94)P; 3.
Jan & Corrie 52,43 (54,17)P; 4. An
& Riet 52,16 (51,39); 5. Rob & Jopie
51,64 (51,04); 6. Conny & Marianne
51,09 (52,08); 7. Anneke & Nennie
50,24 (46,53); 8. Hèlen & Ada 49,36
(51,74); 9. Anneke & Trudy 49,36
(45,14); 10. Anneke & Loes 48,76
(43,06); 11. Wim & Gé 48,59 (50,35);
12. Bert & Nettie 48,02 (51,39)D; 13.
Wil & Corrie 44,76 (48,26)D; 14. Nel
& Nel 42,38 (44,44)D.
D-lijn:
1. Kees & Moks 56,15 (61,88)P; 2.
Riet & Bertie 55,29 (59,90)P; 3. Ans
& Tineke & Cees 53,98 (50,00)P; 4.
Wim & Joke 53,97 (47,50); 5. Ruud &
Coby 52,40 (60,63); 6. Selma & Mie-
ke 51,83 (afw.); 7. Kees & Paul 51,32
(37,50); 8. Wim & Toos 49,02 (55,63);
9. Marian & Vera 45,03 (45,31); 10.
Wil & Francien 43,98 (afw.); 11. Mie-
neke & Ank 40,63 (afw.); 12. Dicky
& Anja 39,63 (53,13); 13. Nell &
Trudy 38,80 (afw.); 14. Reina & Aad
38,66 (41,15).
Algemene
Bridgevereniging
Maassluis
3e competitieronde 05-12
Lijn A v Beek & Dolphijn 61,08 55,14;
v Duin & Schenk 55,71 54,27; Schef-
fers & Scheffers 54,38 55,63; de Bruijn
& Cappendijk 53,14 59,27; vd Doel &
Jongh 52,40 49,58; Denkers & v Eck
52,29 44,86; Ouwersloot & Ouwersloot
50,87 47,99; v Elst & Leijendekkers
49,95 52,67c; v Elst & Leijendekkers
49,81 52,67c; Bakker & de Klerk 49,62
51,32; de Ruijter & Sijstermans 49,18
44,20; de Ruiter & Beek 48,40 47,85; v
Manen & v Manen 44,60 46,60; Satijn
& v Aken 43,44 39,13m; Dallinga &
Weemering 40,78 51,09m

Lijn B de Jong & de Jong 55,42 47,50;
Koning & Knopper 54,17 54,58i; v
Aken & Molenaar 53,75 53,33; de
Groot & Renzen 53,13 57,08; Giessen
& Giessen 52,92 53,33; v Dorth & v
Eck 52,86 46,00i; v Leeuwen & v Leeu-
wen 52,58 54,58; Bouman & Poot 51,88
45,42; Lips & Sijstermans 49,17 52,50;
v Leeuwen & v Leeuwen 48,54 47,08;
de Blieck & Verdoorn 48,33 48,75; v
Leeuwen & Munter 47,71 50,83; For-
tuin & Veldink 46,00 46,00a; Kramer
& Sas 45,42 45,00; Hansen & Hansen
41,75 39,75a

Lijn C v Ringelenstijn & Vissers 59,38
56,25; Reijers & Reijers 58,83 56,83a;
v Rijn & Ruijs 56,01 56,11; v Beek &
Muller 54,10 54,72; v Dijk & Kok 52,26
52,43; Janssen & Staal 51,56 56,25;
Lenting & Lenting 51,22 53,47; de Bont
& Rijnsburger 49,93 47,92; Elsenaar &
Meijer 49,48 49,31; de Blok & Snijder
48,44 47,92; Laming & Reinders 45,87
41,60; Raaff & Tollenaar 45,24 45,35;
Mostert & Persson 44,10 46,60; Vijver-
berg & Vijverberg 43,23 43,40; Steen-
huis & de Raad 41,49 44,10

Lijn D Los & Los 58,75 52,08; Jochems
& Mahieu 58,54 60,42; Voortmeijer &
Voortmeijer 53,96 46,25; vd Meent
& Pijpers 51,96 57,92i; Gerritzen &
Roos 50,63 52,50; Booster & Quist
50,63 52,92; v d Lubbe & Spaans 50,63
50,00; Persson & Vranken 50,63 50,83;
de Grunt & de Grunt 47,50 50,00; v
Halteren & Kosten 47,29 49,17; v Vuu-
ren & Jansen 46,46 54,58ih; de Baan
& Langelaan 45,50 45,00a; v Eik & v
Eik 44,25 46,25; Hendriks & de Snaijer
43,42 41,42a; Nakken & Roeland 41,33
39,33a; Lohman & Mulder 29,67 31,67
Vanaf woensdagmiddag 2 november
t/m 30 november volgden een 15-tal
enthousiaste jongeren van een aan-
tal Maassluise Basisscholen de ken-
nismakingscursus Mountainbiken
in het kader van ‘Kies voor Hart en
Sport van het Sport Service Bureau
Maassluis.
Er werd steeds om twee uur verza-
meld bij het Wandelcentrum VTM
Maassluis, waar Chris Reynart, de
voorzitter van VTM, zich een voor-
treffelijk gastheer toonde.
John Moens, coördinator van de
stichting JoCoTal (Jongeren Coa-
ching & Talentontwikkeling) was sa-
men met Jeffrey Brinkman de trainer
en coach.
Daarnaast was de veelzijdige Maas-
sluise sportman Peter van Mil een
gewaardeerde assistent-coach. Het
gevarieerde programma viel bij
de jeugdige deelnemers zeer in de
smaak. Met gebruik van diverse trai-
ningsvormen zoals speedstarting,
roll-overs en endurance slaagden zij
er in hun technische vaardigheden te
verbeteren,maar ook op een speelse
wijze hun conditie te verbeteren. Van-
uit het clubhuis van VTM is het van-
zelfsprekend dat er in het begin ook
gebruik werd gemaakt van de nieu-
we atletiekbaan, een aanwinst voor
Maassluis. Het grootste gedeelte van
de lessen werd doorgebracht in het
Oeverbos langs de Waterweg. Naast
de gebruikelijke koppelkoers rondom
een van de vennetjes en de technisch
niet zo eenvoudige afdaling vanaf de
steile dijk langs de spoorlijn, werd
veel plezier beleefd aan verstopper-
spelen zoals vossenjacht. Een mooie
ervaring om dit ook allemaal op de
fiets te kunnen doen.
De 6e en laatste les stond in het teken
van de uitreiking van de certificaten.
JoCoTal gaat onder initiatief van de
jonge coach Jeffrey Brinkman door
met de mountainbike sport. Zo is er
a.s zaterdag 10 december weer een
hernieuwde start. Vertrek 10 uur ,
weer bij VTM.
Voor meert info:kijk op www.Joco-
tal.nl.
St.JoCoTal geeft mountainbike les
GV Maassluis
in actie op TuCo 1 en
ringenzwaaifinale
Zaterdag 10 december 2011 vindt al
weer de eerste wedstrijddag plaats
van de TurnCompetitie voor het sei-
zoen 2011-2012 (in de volksmond
“TUCO”). Dit keer zal deze gehou-
den worden in sporthal “De Pijl”,
Bachlaan 1 te Naaldwijk.
De TuCo is een toestelturncompe-
titie tussen de turners en turnsters
van turnverenigingen binnen rayon
Delfland. Totaal turnt men twee wed-
strijden, waarbij na deze twee wed-
strijddagen het eindklassement per
leeftijdscategorie en per niveau wordt
opgesteld.
De dames turnen een vierkamp be-
staande uit balk, brug ongelijk, vloer
en toestelspringen. De heren hebben
een zeskamp met als toestellen rek-
stok, brug gelijk, ringen, vloer, vol-
tige en toestelspringen.
Tijdens deze 1e TuCo-dag komen zo-
wel meisjes/dames als jongens/heren
in actie voor hun TurnCompetitie.
Daarnaast vindt tijdens deze TuCo-
dag de ringenzwaaifinale plaats. Dit
zijn de finales in diverse categorieën,
waarbij de meisjes/dames van de ver-
schillende categorieën zich hebben
geplaatst via de plaatsingswedstrijd,
welke plaatsvond tijdens de ringen-
zwaaidag van 19 november 2011 te
Delft.
Het wedstrijdschema ziet er als
volgt uit:
Wedstrijdronde 1 van ca. 08.00 –
10.40: Ringenzwaaifinalisten: Kelly
van Wanrooij, Danielle van Oers en
Sanne van der Kraan.
Wedstrijdronde 2 van ca. 10.15 –
13.00: geen deelne(e)m(st)ers
Wedstrijdronde 3 van ca. 12.35 –
15.35: Joyce den Held, Bo Davids,
Joran Lubbinge, Nino Davids, Pepijn
de Nie en Thomas de Bruijn.
Wedstrijdronde 4 van ca. 15.10 –
18.15: Robin Lok, Lianne Jol, David
Näring, Stefan van der Hoff, Jochem
Toma, Thomas van Tongeren en
Sjoerd van Dalum.
Wij wensen alle turners en turnsters
en hun leiding een sportieve, plezie-
rige en succesvolle wedstrijd toe.
Op zaterdag 26 november j.l. werd in
Renswoude de tweede avondcompe-
titie indoor touwtrekken georgani-
seerd. TTV Lagerweij had alles weer
prima geregeld. De Groene Oase uit
Maasland deed mee met een 8-tal
(720kg). Er stonden 7 heren en een
dame aan het touw.
Er was nog een dame die als wissel
gebruikt werd. Tegen zowel TTV “De
Heicoppers” als TTV “De Veense
Boys” werd er gewonnen. Een ge-
Touwtrekcompetitie in Renswoude
lijkspel was er tegen TTV “Monnic-
kendam”. Samen met TTV “West-
Friesland zorgden De Groene Oase
voor een mooi spektakel. Toen beide
teams tegen elkaar moesten werd
de eerste trek nipt gewonnen door
West-Friesland. De tweede
trek was heel erg rommelig,
maar trok de Groene Oase het
touw over de eindstreep. De
scheidsrechter vond het ech-
ter een “no play” wat inhield
dat er een beslissende derde
trek moest komen. Helaas
won West Friesland deze zo-
dat aan het eind van de avond
er weer 7 punten bij geschre-
ven konden worden. Volgende
competitieavond is in Emme-
loord waar hopelijk een hoop
Friese ploegen op af zullen
komen. Voor meer info:www.
groeneoase.nl
Ummah Wahidah
organiseert
zaalvoetbaltoernooi
Eindelijk was het dan weer zover,
want voor de kinderen van de Burge-
meesterwijk stond een zaalvoetbal-
toernooi gepland. Van de 41 deelne-
mers hadden zich er 35 ingeschreven
voor het sportevenement, een mooi
aantal. Zowel de begeleiding als de
deelnemers hadden er zin in. Bijna
iedereen was er al een kwartier voor
tijd. Goede mentaliteit van de kinde-
ren zegt de trotste organisator Mo-
hammed Faris.
Het eerste deel van de middag was
voor de kinderen in de leeftijden van
6 t/m 12 bedoeld. De teams werden
gemaakt onder begeleiding van de
maatschappelijke stagiaire Moham-
med Akachar. Er werd een poule van
vier teams samengesteld, met een fi-
nale en een 3e/4e plek. De ploeg van
de uitstekende keeper Ayoub, uitko-
mend voor ADO Den Haag, ging er
met de eer vandoor. Ajax was de ver-
liezende finalist, gevolgd door Feye-
noord en hekkensluiter PSV.
Het tweede gedeelte van de middag
kwamen de kinderen in de leeftij-
den van 13 t/m 15 in actie. De teams
werden zelfstandig gemaakt, onder
toezicht van stagebegeleider Samir.
De openingswedstrijd ging tussen
Real Madrid en Barcelona. Twee uit-
dagende teams die de hele wedstrijd
moesten toegeven met een gelijk spel.
In de finale mochten de twee uit-
stekende spelende teams, revanche
nemen. Het nodige publiek was niet
te missen. Na een spannende eerst
helft, overmeesterde Real Madrid,
Barcelona met een eindstand van 5-2.
Valencia en Atletico Madrid streden
voor de 3e en 4e plek. Valencia won
nipt met 3-2, waardoor Atletico Ma-
drid automatisch de hekkensluiter
was.
Het eerstvolgende zaalvoetbaltoer-
nooi vindt plaats op zondag 8 januari
2012. Iedereen is van harte welkom,
zowel publiek als deelnemers. Deel-
nemers let op: inschrijven is ver-
plicht! Je kunt je inschrijven via de
onderstaande website.
Foto’s zijn te vinden op de website:
www.suwmaassluis.nl.
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 27
,
J
U
U
Z
NIEUW
DE CAIWAY COMBI
Het gemak van 3-in-1
Caiway introduceert een nieuw product: de
Caiway Combi. Een 3-in-1 pakket dat precies
aan sluit op de wensen van de moderne
con sument. Wilt u de aller beste haarscherpe
televisiezenders? Razendsnel internet?
Lekker lang bellen tegen lage tarieven? Kies
dan voor de Caiway Combi. Wel zo makkelijk.
Wel zo overzichtelijk. En niet in de laatste
plaats zeer betaalbaar.
Easy of Relax?
Caiway biedt u twee varianten van de Caiway
Combi aan. Neemt u de Caiway Combi Easy
voor slechts € 44,- per maand? Of wilt u
nog meer snelheid en gaat u voor de Caiway
Combi Relax van € 55,- per maand?
TOPKWALITEIT TELEVISIE, RAZENDSNEL INTERNET EN SUPERVOORDELIG BELLEN IN ÉÉN PAKKET
De voordelen van beide varianten op
een rij.
Caiway Combi Easy
º Televisie: allerbeste digitale zehders waarvah
20 in HD-kwaliteit
º lhterhet (dowh/up): 15/1,5 Mbit/s
º Telefohie: lage tarieveh eh gratis
bellen met andere Caiway-telefonieabonnees
Caiway Combi Relax
º Televisie: allerbeste digitale zehders waarvah
20 in HD-kwaliteit
º lhterhet (dowh/up): 35/3,5 Mbit/s
º Telefohie: lage tarieveh eh gratis
bellen met andere Caiway-telefonieabonnees
Speciaal voor snelle beslissers
Drie maanden Film1 Sport1!
Wanneer u vóór 31 december 2011 een jaar -
con tract voor de Caiway Combi afsluit, dan
heeft u niet één maar twee redenen om
tevreden te zijn. Want Caiway doet u ook nog
eens drie maanden Film1 Sport1 cadeau!
Kijk op www.caiway.nl voor alle aanbiedingen.
Stap ook over!
“Hallo, ik ben Kitty. Kitty van Caiway. Samen
met mijn collega’s doe ik er alles aan om de
overstap naar de Caiway Combi zo eenvoudig
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om
de installatie. Die kunt u eenvoudig zelf doen.
En als u ondersteuning nodig heeft, dan help
ik u er graag bij. Dus bel (088) 2249 010.
Of geef uw bestelling vandaag nog door via
www.caiway.nl/combi. Tot snel!”
Verkoop kerstbomen aan de P.C. Hooftlaan
In onze winkel WEEKAANBIEDING:
• Mini kerstster 1.00 • Grote kerstster 1.95
bij besteding vanaf 5,- een GRATIS doos met kerstkaarten
Graag tot ziens bij: Lentink Bloemen, P.C. Hooftlaan 168, Maassluis.
donderdag 22 december a.s. vanaf 16.00 uur
Feestelijke Open Dag de Kastanjehof
en Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Djoy
Nieuwsgierig naar Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Djoy?
Ga naar www.kdv-djoy.nl
Op 22 december zal het geheel gerenoveerde en deels nieuw
gebouwde complex Kastanjehof in Maasland alsmede van
het daarin gehuisvestede Kinderdagverblijf en Buitenschoolse
Opvang Djoy worden geopend.
Aansluitend op deze feestelijke opening zal een open dag
gehouden worden in het Kinderdagverblijf waarbij iedereen
die een kijkje wil komen nemen van harte uitgenodigd is
vanaf 16.00 uur aan de Langetaam 15a te Maasland.
U vindt Au Bon Marché in:
%FO )BBH t .BBTTMVJT t )FMMFWPFUTMVJT
3PUUFSEBNt )PPHWMJFU t 4QJKLFOJTTF
www.aubonmarche.nl
*Niet in combinatie met andere acties en zolang de voorraad strekt.
Leren jasje
van Sao Paulo
in 3 kleuren
van E 299,95
Voor
E 150,-
*
Te koop:
Keramische oven
merk VE-Ka, 220 volt,
max 1200 graden,
serienr. 3805.
Bijna nooit gebruikt.
€ 175,00
Pameijer Stichting
Gr. v. Prinstererkade 35
Tel. 010-5923069
Een Ford van
Korpershoek:
je ziet er
steeds meer.
Da’s logisch
toch?
PRO-CENTEN VOF ver-
zorgt de administratie
speciaal voor uw Ver-
eniging van Eigenaren.
Wij doen dit tegen een
redelijk tarief. Vraag om
een vrijblijvende offerte.
U kunt ons bereiken op
Tel. 010-4357371 of 06-
51896605
Voor al uw sierbestrating,
herbestrating, schuttingen
plaatsen of verwijderen;
vlonders leggen; beschoei-
ingswerkzaamheden:
G. van der Wel, Maasdijk,
tel. 0174-516716 /
06-49112113.
PARTIJHANDEL:
CALVÉ saus(250 ml),
3 voor €1 of 2 voor €1
(430 ml),
WC papier 24 rol €4,95,
TWIX, MARS, NUTS,
KIT-KAT 3-pack €1,-
chocodip (6-pack) €1,
KILO drop of wijngum
€1,99, KERSTSTUK
decoratie 5 voor €1,-
BONDUELLE doperwten
3 voor €1,- en nog veel
meer!! Voorraad wisselt
tussendoor.
AZ ZONWERING,
Hoogstraat 2, BOVEN-
AAN WIP, Maassluis
Professionele en KLEIN-
SCHALIGE KINDER-
OPVANG in Maassluis.
Nog plek voor een aan-
tal kinderen van 0-4 jaar.
www.annekevanleerdam.nl
Auto- en Motorrijschool
L. Rombout, tel. 010-
5922358.www.lrombout.nl
Dit weekeind inzamel-
actie voor de Voedsel-
bank? Tel. 0642705923
8 DECEMBER 2011 MAASSLUISE COURANT 28
In de aanloop naar pakjesavond heeft
MultiVlaai in samenwerking met
de bioscoopfilm “Sinterklaas en het
raadsel van 5 december” een kleur-
platenactie opgezet waarbij leuke
prijzen te winnen waren.
Kinderen hebben erg hun best gedaan
om de kleurplaat zo mooi mogelijk te
maken en het raadsel op te lossen, zo-
dat Zwarte Piet op tijd bij de pakjes
kon zijn. En dit is gelukt, MultiVlaai
heeft de afgelopen week de kinderen
blij gemaakt met leuke prijzen!
De hoofdprijs, een optreden van Piet
Diego voor je hele klas, is gevallen bij
MultiVlaai Amersfoort. In Maassluis
zijn de volgende prijzen gevallen:
de eerste prijs, twee toegangskaart-
jes voor Space Expo in Noordwijk,
is gegaan naar Sanne. De gelukkige
van de tweede prijs is Eefke en wint
een Sinterklaas DVD. De derde prijs
is gegaan naar Joris en heeft kunnen
genieten van een heerlijke Zwarte
Pietvlaai.
Multi-Vlaai Maassluis feliciteert alle
prijswinnaars.
Honderden kinderen redden
pakjesavond met MultiVlaai
kleurplatenactie!
Woensdag 30 november hadden de
groepen 1 en 2 van de Kardinaal Al-
frink school een pietenochtend! Toen
de kleuters lekker buiten aan het spe-
len waren, kwam er ineens een Zwar-
te Piet aanlopen. Allemaal kregen
ze een handje pepernoten. Daarna
gingen ze snel weer naar binnen want
ze gingen nl. hun best doen om een
Pietendiploma te halen, zodat ze een
echte Zwarte Piet kunnen worden. De
kinderen konden zich laten schmin-
ken, een Zwarte Pieten eierkoek ver-
sieren (om het daarna lekker op te
eten), een pietenmuts en kraag ma-
ken, doosjes versieren en die daarna
inpakken, en in de gymzaal konden
de kinderen pietengym doen. Ook
hadden de kinderen twee pietendans-
jes geoefend die ze aan het einde van
de ochtend aan de ouders lieten zien.
Iedereen had erg goed zijn/haar best
gedaan, en daardoor hadden ze alle-
maal een Pietendiploma verdiend.
Natuurlijk kwam Sinterklaas op 5 de-
cember ook nog even langs op school.
Hij ging samen met zijn Pieten op
bezoek in alle groepen, en uiteraard
kregen alle kinderen weer wat lek-
kers. De groepen 5 t/m 8 hadden dit
jaar weer lootjes getrokken. Iedereen
had weer erg zijn/haar best gedaan
om een gedicht en een leuke surprise
te maken, zoals een zak friet, een
hockeyveld, een rekenmachine, een
hockeystick, leuke boeken etc..
Kortom, een geslaagde pietenochtend
en sinterklaasfeest op de KAS!
Pietenochtend op de KAS
Afgelopen maandagochtend was het
een drukte van jewelste bij OBS De
Westhoek aan de Dr. Jan Schouten-
laan. De schoolkinderen stonden, in
afwachting van de komst van Sinter-
klaas en zijn Pieten, te dansen en te
springen op een vrolijk muziekje. Het
was ook goed voor ze want het was
behoorlijk koud buiten, dus iedereen
deed zijn best. Het duurde toch wel
erg lang dat wachten en de Sint was
in nog geen velden of wegen te beken-
nen. Een meester zei tegen de kinde-
ren dat ze niet al te lang meer konden
wachten en dat het feest niet door kon
gaan als de Sint niet kwam.
Plotseling zei een boze heks die tus-
sen de kinderen liep dat de Sint niet
kwam omdat zij een toverspreuk had
uitgesproken. Zij snikte dat ze er veel
spijt van had en dat het een grapje had
moeten zijn, zij had het niet écht zo
bedoeld.
Het werd even wat stiller op het speel-
plein, maar dat duurde gelukkig niet
lang, want opeens klonk er een hoop
getoeter en kwam er een grote leger-
auto aangereden met Sinterklaas en
zijn Pieten in een legerjeep voorop.
De jeep reed de speelplaats op en de
Sint stapte uit. De kinderen juichten
van plezier.
De bovenmeester heette de jarige Sint
van harte welkom en zei dat hij blij
was dat de kindervriend zich niet had
af laten schrikken door een rare tover-
spreuk. Het bewees eens te meer dat
boze toverheksen het nooit kunnen
winnen van de Sint. De Pieten gingen
direct met de kinderen meedansen en
daarna werd er in school het jaarlijkse
Sinterklaasfeest gevierd.
Een genietende voorbijgangster met
camera.
Sinterklaas bij OBS De Westhoek
Het zat allemaal niet mee dit jaar.
Eerst leken er helemaal geen Pieten
mee te komen, maar die voeren achter
de pakjesboot aan en kwamen dus
toch nog wel mee.
In het nieuwe grote boek moes-
ten alle namen nog gezet en toen
dat eindelijk gedaan was dacht de
hoofdpiet dat het kwijt was.
Gelukkig werd dat ook allemaal
opgelost, maar hierna dacht de
hoofdpiet wel zelf het paard even
van nieuwe hoefijzers te kunnen
voorzien. Natuurlijk had hij dat
aan de smid over moeten laten,
want hij zette ze verkeerd om
waardoor het paard de weg kwijt
raakte. Rolstoelpiet hield het
hoofd koel en zorgde ervoor dat
het paard gevonden werd.
Ook op CBS Het Spectrum was
het duidelijk dat het voor de pie-
ten dit jaar erg moeilijk was.
Op maandag 21 november moch-
ten de kinderen hun schoen zet-
ten. Uiteraard was eerst de vlag op-
gehangen, want daar zouden ze gelijk
op af lopen. Groot was de teleurstel-
ling toen er de dag erna niets in de
schoenen zat. Duidelijk werd al snel
waarom dat het geval was; de vlag was
Paard blijft lekker in de stal
Sint komt in knalgele cabrio naar CBS Het Spectrum
weg! Juffrouw Jannie wist de vlag op
te sporen en de dag erna kwam het
gelukkig toch nog goed: de schoenen
waren gevuld! De pietenmutsen die
de kinderen hadden gemaakt waren
ook door de pieten meegenomen. Die
werden afgelopen vrijdag weer terug-
gebracht. Inmiddels waren alle pieten
van muts voorzien en hadden ze
die van de kinderen van CBS Het
Spectrum niet meer nodig.
Gelukkig konden de Sint en zijn
Pieten de weg op 5 december
goed vinden naar CBS Het Spec-
trum. Alleen mocht het paard een
beetje bijkomen van het de weg
kwijt zijn en lekker in zijn stal
blijven. Sint kwam in een knal-
gele cabrio! Hij zoefde soepeltjes
het schoolplein op waar de kinde-
ren al stonden te wachten.
Hij had tijd voor alle kinderen
en ging alle klassen langs. En hij
bracht voor alle kinderen ook nog
een cadeautje mee. Het was weer
heel gezellig en hopen dat hij
volgend jaar CBS Het Spectrum
weer weet te vinden……
Samen met Stichting Vluchtelingen-
werk heeft de Voedselbank Maassluis
vorige week woensdag een gezellige
middag georganiseerd voor ruim 70
kinderen met hun ouders in gebouw
de Notenbalk. De kinderen in de
leeftijd tot 8 jaar konden allerlei spel-
letjes doen, geschminkt worden en
lekker snoepen. Van het knutselen
met eierkoeken en snoep is een foto
bijgevoegd. Het feest werd opgeluis-
terd door de plotselinge komst van
twee zwarte Pieten, die in hun gevolg
Sinterklaas hadden meegenomen. De
Sint genoot van zoveel kindergezicht-
jes, die vaak voor het eerst (in Neder-
land) het feest van Sinterklaas moch-
ten meevieren. Maar op de scholen
was kennelijk al veel geoefend op de
bekende liedjes, want uit volle borst
zongen de kinderen mee. Door de
financiële hulp van een aantal spon-
soren, met name de Stichting Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o. kon Sin-
terklaas ook dit jaar weer alle kin-
deren van cadeautjes en snoepgoed
voorzien.
De Sint vertrok uiteindelijk met een
tevreden gevoel: hij had weer een he-
leboel kinderen blij kunnen maken.
Volgend jaar komt hij ongetwijfeld
terug.
Kerst inzamelactie Voedselbank
Het eerste weekeind van de inzamel-
actie voor de Voedselbank zit er op.
Er zijn al veel producten ingeleverd,
maar er kan nog veel meer bij. Heeft
Sint u goed bedeeld dit jaar? Denkt
u dan ook eens aan die mensen die
geen geld hebben om zo’n feest te
vieren en die ook met de Kerst heel
krap zitten. De Voedselbank wil daar
wat aan doen en de vele tientallen
gezinnen die niet of nauwelijks kun-
nen rondkomen een fijne Kerst be-
zorgen. Maar ook voor de maanden
daarna moet er “brood op de plank”
komen. De Voedselbank zit te sprin-
gen om levensmiddelen, die nog een
tijdje houdbaar zijn; producten voor
persoonlijke hygiëne; babyvoeding,
luiers enzovoort.
Er zijn adressen genoeg om uw spul-
len in te leveren. Help mee aan een
mooie kerst voor iedereen. Als u
geeft, krijgt u dankbaarheid terug.
De inzamelplaatsen zijn:
Zaterdag 10 december van 10.30 tot
13.30 uur
in de Ark, Groote Kerk (gebouw
De Schans), Immanuëlkerk, Gere-
formeerd Vrijgemaakte Kerk (Ibis-
straat), Christelijk Gereformeerde
Kerk en de bibliotheek.
Van 10.00 – 19.00 uur in de Marok-
kaanse moskee Ibrahim.
Zondag 11 december voor en na de
kerkdiensten in bovengenoemde ker-
ken, de moskee, de Rooms-katholieke
Kerk, Evangelische Gemeente Mara-
natha, Nederlands Gereformeerde
Kerk De Kern en Koningshof.
Sinterklaas bij Voedselbank
Vrijdag 2 december was het weer zo
ver! Sinterklaas en Zwarte Piet be-
zochten peuterspeelzaal Kwetternest
van SKM. De kinderen zaten vol ver-
wachting in de kring met pietenmut-
sen op. Het was fantastisch om al die
geschminkte gezichten te zien.
De juffen waren met de kinderen
zachtjes het liedje “Daar wordt aan
de deur geklopt… ” aan het repete-
ren. Opeens ging de telefoon van juf
Evelina, het was Sinterklaas aan de
telefoon. De Sint wist de deur niet
meer te vinden van Kwetternest. Juf
Evelina legde hem met hulp van de
peuters uit dat hij richting de rode
deur moest lopen.
Er werd hard geklopt op de deur van
de peuterspeelzaal. Alle peuters ke-
ken vol spanning naar de deur … wie
zou het zijn? Sinterklaas en de Zwarte
Pieten kwamen binnen. Zij werden
warm ontvangen door een peuter die
in de armen van Zwarte Piet vloog.
Sinterklaas ging op zijn troon zitten
die de kinderen en de juffen mooi
versierd hadden. Er werden liedjes
gezongen voor de beste Sint. De kin-
deren en de Pieten gingen “linker-
been, rechterbeen” zingen. Sint stond
verbaasd naar de kinderen te kijken
hoe mooi zij konden dansen.
De Zwarte Pieten hadden een fiets
meegenomen om het liedje “Zwarte
Piet ging uit fietsen” na te spelen.
Zwarte Piet ging het eerst voordoen.
Daarna vroeg hij aan de peuters; wie
durft op de fiets van Zwarte Piet te
Sinterklaas op bezoek
bij de peuters van Kwetternest
gaan fietsen? Een klein Pietje stak
zijn vinger op, ik wil wel …dat was
Piet Dean. Hij ging het liedje helm-
aal uitbeelden. Het was een geweldig
spektakel!
Sinterklaas vroeg de Pieten om zijn
boek. De Zwarte Pieten keken elkaar
aan, ze konden het boek niet vinden.
Dat was meteen al een probleem. Ge-
lukkig werd het boek al snel gevon-
den. Sinterklaas had per ongeluk de
Vergeetpiet meegenomen en die was
dus vergeten waar hij zijn zak met
cadeautjes had neergelegd. Iedereen
hielp met zoeken. Senna liep gelijk
naar de stoomboot die door de moe-
ders van de oudercommissie gemaakt
is. Zij vond de zakken meteen, wat
waren Sint en zijn Pieten blij dat de
cadeautjes gevonden waren.
Voordat Sinterklaas weer op pad
ging, werd er een groepsfoto gemaakt
van alle peuters met Sinterklaas en
de Zwarte Pieten. Na het uitzwaaien
met het lied “Dag Sinterklaasje, dag
Zwarte Piet” deelden de juffen de ca-
deautjes uit. Skaj pakte zijn cadeautje
uit en riep vol verbazing: “precies het
cadeautje dat ik graag wilde hebben”.
Het was een magisch tekenbord, de
kinderen gingen er gelijk op tekenen
en aan elkaar laten zien hoe ze hun
tekeningen weg konden toveren.
Bedankt Sinterklaas voor het ge-
slaagde cadeautje.
www.paulusscout.nl
De jongste speltakken (bevers, welpen
en kabouters) van Scouting Paulusgroep
draaiden afgelopen zaterdag gezamen-
lijk in het thema van Sinterklaas. Na het
openen werd er een spel gespeeld waar-
bij kaartjes met een nummer er op in het
bos gezocht moesten worden waarna je
een opdracht of een vraag moest beant-
woorden. Bij het goed beantwoorden
mocht je met de dobbelsteen gooien en
mocht je het volgende kaartje zoeken en
anders moest je enkele plekken terug.
Rond 10 voor twaalf begon het hard te
regenen en is er binnen wat gedronken.
Rond twaalf uur was het dan zover Sin-
terklaas kwam aan met z’n Pieten en
natuurlijk met een hoop strooigoed.
Enkele kinderen werden naar voren
geroepen, maar ook sommige leiding
moesten naar voren komen en moesten
ook een liedje zingen. Rond 1 uur ging
de Sint weer weg met zijn Pieten, maar
natuurlijk niet voordat hij voor iedereen
cadeautjes had achtergelaten.
Website: www.paulusscout.nl
Voor algemene informatie en andere
zaken kunt u een mailtje sturen naar
bestuur@paulusscout.nl
Sinterklaas bezocht
ook Scouting Paulusgroep
De Paulusgroep is er al voor kinderen
vanaf 5 jaar. We zitten tussen de IJs-
baan en de Wielerbaan op Vlaardings-
edijk 9 (Na het spoor de 2e afslag links
(met de fiets) of de 3e afslag links (met
de auto))
Iedereen mag vrijblijvend ca. 3 keer
komen kijken, we hebben geen wacht-
lijsten dus u kunt meteen bij Scouting
Paulusgroep terecht en iedereen kan op
elk moment van het jaar lid worden. Het
is wel slim om van tevoren contact op
te nemen omdat bij speciale activiteiten
de tijden aangepast kunnen zijn
De bevers (5-7jaar) draaien zaterdags
van 11 tot 13 uur voor info of vragen
bel Lianne Alblas 06-44746984 of
stuur een mailtje naar bevers@paulus-
scout.nl
De kabouters (meisjes van 7 t/m 11 jaar)
draaien zaterdags van 11 tot 13 uur voor
info bel dan Ilona Eggens 06-14290049
of stuur een mailtje naar kabouters@
paulusscout.nl
De welpen (jongens van 7 t/m 11)
draaien zaterdags van 13:30 tot 15:30
uur voor info bel dan Youri v/d Broek
06-45732699 (na 18 uur) of stuur een
mailtje naar welpen@paulusscout.nl
De scouts (11 -15 jaar) draaien zaterdags
van 14 tot 17 uur voor info stuur dan een
mailtje naar scouts@paulusscout.nl of
bel Frank Degen 06-44882917
De BE Scouts (10 tot ongeveer 18 jaar
met een verstandelijke beperking)
draaien donderdags van 18:30 tot 20
uur voor info of vragen bel dan Lianne
Alblas 06-44746984
De explorers (14-18 jaar) draaien zater-
dags van 19 tot 22 uur voor vragen of
info stuur dan een mailtje naar explo-
rers@paulusscout.nl
Maandagochtend 5 december was het
zover, het sinterklaasfeest op basis-
school de Dijck. Alle kinderen had-
den zich buiten verzameld. Na heel
hard wapperen met de Sinterklaasvlag
en eigenlijk alles wat maar wapperen
kan, kwamen Sinterklaas en zijn pie-
ten met twee brandweerbussen aan.
Daarna gingen de groepen 1 t/m 4 in
een lange stoet naar de Olympiahal
waar het groot feest was voor Sinter-
klaas en natuurlijk voor de kinderen.
De kinderen van elke groep hadden de
afgelopen weken hard ge oefend voor
een heus optreden voor de Sint. Elke
groep had een prima lied met bijbeho-
rend dansje en de pieten deden vrolijk
mee. Uiteraard was er tussendoor tijd
om iets te drinken en wat lekkers te
eten. Na deze korte onderbreking ging
het feest los! Dansen en polonaise met
de pieten en elkaar!
De groepen 5 t/m 8 waren ondertus-
sen op school druk met de surprises
uitpakken. Sommige groepen kregen
nog een bezoekje van 3 pieten wat wel
even een verrassing was.
Na de laatste optredens moest Sinter-
klaas helaas alweer weg. De pieten
liepen mee terug naar school. Maar
wat was dat?! Een zak met cadeautjes
in de klas!
Met dank aan de brandweer, de Olym-
piahal en niet te vergeten Sinterklaas
en zijn pieten, een heel geslaagd feest!
Tot volgend jaar!
Op 5 december was het zover! Sin-
terklaas kwam op de Groene Hoek
en het zou dit jaar een heel spectacu-
lair bezoek worden. Sint zou name-
lijk vanwege de grote drukte op zijn
verjaardag met een Helikopter aan-
komen. Om half negen stonden alle
kinderen van school naar de lucht te
kijken. Sjaals en mutsen zaten stevig
op de hoofden, maar er was nergens
een helikopter te bekennen. Hoe
moest dat nu? Meester Nico vertelde
dat de helikopter vanwege de harde
wind niet kon landen maar hij wist
niet hoe het nu verder moest. Toen
klonk er plotseling een brandweer-
sirene. Waar kwam dat geluid van-
daan? Een paar kleuters riepen dat
er een brandweerauto aankwam. De
brandweer reed naar het schoolplein,
en wie zaten daarin? Het waren Sint
en zijn Pieten ! Sint vertelde dat de he-
likopterpiloot hem met een parachute
had willen laten landen, maar dat hij
niet op het schoolplein kon landen en
in een boom was blijven hangen met
parachute en al …! De brandweer
heeft Sint en de Pieten uit de boom
gehaald, gelukkig waren Sint en de
pieten ongedeerd en kon het feest be-
ginnen.
Sinterklaas, hartelijk bedankt voor
uw bezoek en de leuke cadeaus en de
brandweer bedankt voor jullie held-
haftige optreden.
Sint op bezoek bij de Groene Hoek
Sinterklaasfeest op RKB de Dijck

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful