Ερευνητικές Εργασίες

Το μάθημα
Ερευνητική Εργασία
υλοποιείται με τη μέθοδο Project

για τους γονείς

Project, τι είναι;
Προέρχεται από

• Projicere = σχεδιάζω, σκοπεύω,
βάζω κάτι στο μυαλό μου
• Λέξεις κλειδιά: σχέδιο, έργο,

πρόγραμμα, πρόθεση, σκοπός

Τι κερδίζει ο μαθητής;
βιώνει
• τη διερευνητική μάθηση
• την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
• τη διεπιστημονική συνεργασία

Ερευνητική Εργασία: Τι αλλάζει;
• αλλάζει τη νοοτροπία, τις πρακτικές, τους
ρόλους, τις σχέσεις και τον τρόπο σκέψης
και αντιμετώπισης της γνώσης
• εφαρμόζονται παιδαγωγικές αρχές και
πρακτικές υλοποίησης της μεθόδου
project, που είναι καθιερωμένες από
δεκαετίες σε εκπαιδευτικά συστήματα
άλλων χωρών

Τι αξιολογείται;
• η Ερευνητική Διαδικασία
• το Περιεχόμενο της Ερευνητικής Έκθεσης
• η Γλώσσα και η Δομή της Ερευνητικής
Έκθεσης
• η Δημόσια Παρουσίαση της Ομαδικής
Εργασίας

1

Ο ρόλος του σχολείου
• εκπαιδεύει τους μαθητές, ώστε να
ανταπεξέλθουν στους τομείς που
αξιολογούνται
• οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και
δεξιότητες ζωής με ευχάριστο και
δημιουργικό τρόπο

Πως μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς;
• ενθαρρύνοντας τα παιδιά τους να
συμμετέχουν:
– στο συγκεκριμένο μάθημα
– στα υπόλοιπα μαθήματα
– στη λειτουργία του σχολείου

σεβόμενοι ο ένας το ρόλο του άλλου
(εκπαιδευτικοί - μαθητές - γονείς) γιατί ο
στόχος είναι κοινός!

για περισσότερες πληροφορίες

Τιμολέων Θεοφανέλλης
Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Β. Αιγαίου
e-mail: timtheo@sch.gr
22510-34181

2