Modul Latih Bimbing SJK Thn 3

 
Arahan Am Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A , B , C dan D. Antaranya, ada satu jawapan yang betul. Pilih jawapan kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan jawapan yang telah kamu pilih. Soalan 1 hingga Soalan 30 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Pada setiap pagi Ahad, Ramu dan kawan-kawannya bermain bola di ____________ A padang B kolam C tasik D hutan 2. Arif dan Suzana tekun membaca buku di ____________ sekolah. A rumah B perpustakaan C taman D bilik 3. Swee Bee berenang menggunakan ____________ semasa berekreasi di taman tema air. A belon B sampan C pelampung D Kapal 4. Cikgu Ganesh memandu kereta ____________ yang baharu dibelinya. A Acer B Toshiba C Yamaha D Proton Waja 5. Perompak yang berjaya ditangkap itu di bawa ke ____________. A Balai Polis Taiping B Hospital Tapah C Pejabat Pos Parit D Bukit Merah

6. Pemburu itu terselamat daripada dibaham oleh____________. A Si Tompok B Pak belang C Sang Kancil D Si Putih 7. Sang Kancil dikenali sebagai haiwan yang ____________ . A bodoh B cantik C cerdik D kurus

 

Modul Latih Bimbing SJK Thn 3
  8. Kita tidak mungkin menjadi pelajar yang cemerlang jika ____________ dan hanya berangan-angan sahaja. A tamak B kuat C rajin D malas
9. Mohan sungguh ____________ bercerita dalam Bahasa Melayu. A petah B mudah C sukar D senang 10. Kerja yang dilakukan secara bergotong-royong ____________ banyak faedahnya. A sana B ini C sini D situ 11. Murid-murid ____________ sedang membuat kerja sekolah yang diberi oleh guru. A sini B sana C itu D situ

12. .Saya mahu ke seberang jalan ____________,. jawab Roslan. A sana B situ C itu D ini 13. Cikgu Zuraini ialah guru kelas saya. ____________ seorang guru yang baik dan tegas. A Beliau B Dia C Saya D Awak 14. Sarah , Amrita dan Ah Seng kawan sekelas. ____________ saling bergotongroyong membersihkan bilik darjah. A Kami B Mereka C Kita D Kalian 15. .Maafkan ____________ kerana terlewat sampai,. kata Andy kepada Joseph. A kami B saya C beta D anda

 

Modul Latih Bimbing SJK Thn 3
  16. ____________ , saya tidak sangka Patricia begitu bijak ! A Wah B Oh C Eh D Nah
17. ____________ , cantiknya pemandangan di pantai Batu Feringghi ! A Aduh B Aduhai C Syabas D Amboi

18. ____________ , sakitnya gigi saya ! A Oh B Aduh C Cis D Eh 19. Sebatang pokok ____________ badan Sang Buaya. A memotong B menarik C meletakkan D menghempap 20. Tun Abdul Razak banyak ____________ kepada Negara Malaysia. A berjaya B berusaha C berjasa D berjuang 21. Ying Xi ____________ sungguh bangga kerana berjaya mewakili negara dalam acara gimnastik. A bersukan B berasa C berbahasa D berlakon 22. Sarah ____________ internet untuk menghantar e-mel kepada rakannya. A melayari B menaip C mencari D menulis 23. Ibu rusa amat ____________ kepada Si Anak Rusa kerana telah menyelamatkannya. A mencari akal B panjang akal C menyerah diri D terhutang budi

 

Modul Latih Bimbing SJK Thn 3
  24. Pak Cik Goh ____________ dengan kedatangan anak-anak saudaranya ke Pulau Pinang. A bulat hati B buah fikiran C senang hati D makan angin
25. Murid-murid Tahun 3 Aman geli hati ____________ gambar yang terpapar itu sungguh melucukan. A lalu B kerana C supaya D untuk 26. Fadli melayari internet ____________ mendengar lagu kegemarannya. A sambil B tetapi C atau D dan 27. Semua murid diam ____________ guru besar masuk ke dalam kelas. A apabila B serta C lalu D atau 28. ____________ kelas komputer itu akan bermula? A Apakah B Bilakah C Siapakah D Berapakah 29. ____________ lamakah perjalanan dari Bukit Merah ke Pulau Pinang? A Siapakah B Mengapa C Berapa D Bagaimana 30. ____________ Suriati memerlukan bahan rujukan? A Bagaimanakah B Siapakah C Berapakah D Mengapakah

 

Modul Latih Bimbing SJK Thn 3
  Soalan 31 hingga 35. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Hobi Arman ialah mengail ikan. Dia suka mengail ikan pada waktu petang. Dia mengail ikan di tepi sungai. Dia mengail menggunakan joran buluh. Arman menggunakan cacing sebagai umpan. Pada hari Sabtu dan Ahad, dia pergi mengail bersama kawan-kawannya. Ikan yang dapat dipancing oleh mereka seperti ikan keli, ikan talapia dan ikan haruan. Mereka suka mengail kerana mengail dapat merehatkan fikiran. Di samping itu, mengail juga dapat memberi ketenangan dan menguji kesabaran seseorang. Hobi mengail ikan adalah satu kegemaran yang menarik.
31. Apakah kegemaran Arman? A Memancing ikan B Menunggang basikal C Membaca buku D Mencari cacing 32. Bilakah Arman dan kawan-kawannya pergi mengail ikan? A Isnin dan Selasa B Sabtu dan Ahad C Rabu dan Khamis D Jumaat dan Sabtu

33. Apakah yang digunakan oleh Arman sebagai umpan mengail ikan? A Lalat B Katak C Cacing D Belalang 34. Ikan yang biasa dikail oleh Arman ialah ____________. A ikan laga , ikan sungai dan ikan laut. B ikan talapia , ikan keli dan ikan sungai. C ikan haruan , ikan laga dan ikan talapia. D ikan keli , ikan haruan dan ikan talapia. 35. Mengapakah Arman dan kawan-kawannya suka mengail ikan? A Dapat merehatkan fikiran B Dapat memberi keseronokan C Dapat menangkap ikan D Dapat menjual ikan

 

Modul Latih Bimbing SJK Thn 3
 
Soalan 36 hingga 40. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Nama ku Acer. Aku dibuat di sebuah kilang di Ipoh. Setelah siap, aku dipamerkan di sebuah kedai menjual komputer. Anggota badan aku terdiri daripada unit pemprosesan pusat , monitor , tetikus , papan kekunci dan pembesar suara. Seorang wanita telah membeli aku. Wanita tersebut membeli aku untuk dihadiahkan kepada anaknya. Aku dapat menolong anak tuan aku membuat kerja sekolahnya. Maklumat daripada badan aku dapat dikeluarkan dengan mencetaknya. Tuan menjaga aku dengan baik dan teliti. Selepas digunakan, aku dibalut dengan plastik. Saya berasa sungguh gembira kerana tuan mengmbil berat terhadap aku. 36. Di manakah Acer diperbuat? A Bengkel B Kilang C Dewan D Padang 37. Acer ialah sebuah____________ . A basikal B motosikal C komputer D kereta 38. Mengapakah wanita itu membeli Acer? A Sebagai hiasan B Sebagai permainan C Sebagai kawan D Sebagai hadiah 39. Apakah tugas Acer kepada tuannya? A Membantu membuat kerja sekolah B Menyimpan maklumat yang penting C Melayari internet D Menghantar e-mel 40. Bagaimanakah perasaan Acel bersama tuannya? A sedih B gembira C takut D malang 

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful