You are on page 1of 29

LI M U Lnh o lun ng vai tr thit yu trong s pht trin ca mt t chc ni ring v ca t nc ni chung.

Trong rt nhiu yu t cu thnh mt nh lnh o ti nng, phong cch lnh o l cc k quan trng. Ha kh, hiu sut lm vic v thnh cng ca t chc ph thuc nhiu vo phong cch ca nh lnh o. t nc ang pht trin, trong qu trnh hi nhp pht trin y, bn lnh ngi Vit Nam ngy cng c khng nh. c khng t nhng ngi tr thnh nh lnh o ti ba vi xut pht im rt thp, hai bn tay trng v nn tng hc vn hn ch. Bn cnh , cng xut hin ngy cng nhiu nhng ngi tr - vi kht khao khi nghip v th hin bn thn v ang c gng tm cho mnh mt li i ring. Trong hon cnh y, s cn thit phi rn luyn k nng lnh o l rt r rng, v hiu v phong cch lnh o l mt trong nhng hnh ng thit thc nng cao k nng y. Phong cch lnh o c hnh thnh bi c tnh v mi trng. Chnh v vy, trong mi mi trng, nh lnh o cn c phong cch sao cho ph hp. Nhng th no l ph hp? V lm sao s dng phong cch lnh o mt cch hiu qu nht? chnh l nhng cu hi quan trng khi tm hiu v vn ny. i tm cu tr li cho nhng cu hi y, chng ti chn ti Phong cch lnh o ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 19601970 phn tch nhm hiu r hn nhng vn xung quanh phong cch lnh o, t rt ra nhng bi hc kinh nghim thit thc, c gi tr thc tin cao. Bn thn l nhng sinh vin Khoa Qun tr kinh doanh, thng qua ti ny, chng ti cng mong a n mt ci nhn ton din v phong cch lnh o v tm quan trng ca phong cch lnh o i vi mi ngi lm qun tr, t nh hng, rn luyn bn thn tr thnh nhng nh lnh o ti nng trong tng lai. Chng 1: C S L LUN V PHONG CCH LNH O
1

1.1. Khi nim v phong cch lnh o


1.1.1.

Khi nim lnh o Lnh o l qu trnh gy nh hng n hot ng ca mt c nhn

hoc mt nhm, nhm t c mc ch trong nhng iu kin c th nht nh. Lnh o l kh nng li cun ngi khc i theo mnh, l bit to ra mi rng buc gia ngi v cng vic bng cch quan tm c hai.
1.1.2. Khi nim phong cch lnh o

Phong cch lnh o l nhng phng php hc cch thc nh lnh o thng dng gy nh hung n i tng b lnh o. Xt trn phng din c nhn, phong cch lnh o chnh l cch thc lm vic ca nh lnh o. Phong cch lnh o ca mt c nhn l dng hnh vi ca ngi th hin cc n lc nh hung ti hat ng ca nhng ngi khc. Xt trn phng din tng th, phong cch lnh o l h thng cc du hiu c trng ca hat ng v qun l ca nh lnh o, c quy nh bi c im nhn cch ca h. Phong cch lnh o l kt qu ca mi quan h gia c nhn v s kin, v c biu hin bng cng thc: Phong cch lnh o = C tnh x Mi trng. 1.2. Cc m hnh phong cch lnh o 1.2.1. Phong cch lnh o c on 1.2.1.1. Khi nim Phong cch lnh o c on cn c gi l phong cch lnh o chuyn quyn. y nh lnh o s p t nhn vin; cc nhn vin nhn lnh v thi hnh mnh lnh. Nh lnh o s tp trung ht quyn lc vo tay ca mnh. Phong cch ny xut hin khi cc nh lnh o ni vi nhn vin chnh xc nhng g h mun cc nhn vin lm v lm ra sao m khng km theo bt k li khuyn hay ch dn no.
2

1.2.1.2. u im Nh qun tr thng l ngi c tnh quyt on cao v dt khot khi a ra cc quyt nh qun tr. Nh qun tr thng l ngi dm chu trch nhim c nhn v cc quyt nh ca mnh, dm lm dm chu. Trong cc trng hp khn cp th s c on chuyn quyn ca lnh o i khi mang li nhng hiu qu bt ng. 1.2.1.3. Nhc im Ngi lnh o khng quan tm n suy ngh cng nh kin ca nhn vin nn khng tn dng c s sng to ca nhn vin di quyn. Quyt nh ca ngi lnh o chuyn quyn thng t c cp di chp nhn, ng tnh v lm theo, thm ch cn dn n s chng i ca cp di. Vi phong cch ny, nhn vin t thch lnh o. Hiu qu lm vic cao hn khi c mt lnh o, thp khi khng c mt lnh o. Khng kh trong t chc: gy hn, ph thuc vo nh hng c nhn. 1.2.1.4. p dng Phong cch lnh o c on rt thch hp khi c mt mnh lnh t cp trn m t nhng g cn phi lm v phi lm nh th no. Phong cch qun l ny cng thch hp trong trng hp cc nhn vin cn hn ch v kinh nghim hoc thiu nhng k nng cn thit hon thnh cng vic. Cn c on vi nhng ngi a chng i, nhng ngi khng c tnh t ch, thiu ngh lc v km tnh sng to. 1.2.2. Phong cch lnh o dn ch 1.2.2.1. Khi nim L kiu phong cch c c trng bng vic ngi qun l bit phn chia quyn lc ca mnh, tham kho kin cp di, bn bc, lng nghe kin cp di trc khi ra cc quyt nh. 1.2.2.2. u im
3

Nh lnh o to iu kin cho nhn vin ca mnh c pht huy sng kin, tham gia vo vic lp k hoch v thc hin k hoch, to cho cp di s ch ng cn thit. Vi phong cch ny, nh lnh o to ra bu khng kh tm l tch cc trong qu trnh qun l, nhn vin thch lnh o hn, nng sut lm vic cao k c khi khng c mt lnh o, khng kh lm vic trong nhm ci m hn. Hn na, cc quyt nh ca nh lnh o c cp di ng h v lm theo. 1.2.2.3. Nhc im Nu thiu tnh sc so v k nng phn tch, nh lnh o s khng th ra c quyt nh ng n. Hn na, nu thiu tnh quyt on, nh lnh o c th tr thnh ngi theo ui cp di. Quyt nh chm s b l mt c hi. 1.2.2.4. p dng Trong mt tp th c bu khng kh tt p, c tinh thn on kt, c kh nng t qun, t gic cao. i vi nhng ngi c tinh thn tp th, li sng tp th, c tinh thn hp tc. 1.2.3. Phong cch lnh o t do 1.2.3.1. Khi nim Phong cch lnh o t do l kiu phong cch m nh lnh o rt t khi s dng quyn lc, cho cp di c t do. Nh lnh o to iu kin v gip nhn vin bng cch cung cp thng tin cho h. phong cch ny, nh lnh o cho php cc nhn vin ra quyt nh, nhng nh lnh o vn chu trch nhim i vi nhng quyt nh c a ra. 1.2.3.2.u im Mi thnh vin trong nhm u c th tr thnh ch th cung cp nhng tung, kin gii quyt, nhng vn ct li do thc tin t ra.
4

Cc nhn vin c th tham gia vo cc d n ca t chc nn tnh sng to c pht huy ti a. Phong cch ny to cho nhn vin s thai mi, t do, khng b g b nn hiu qu lm vic cao hn. 1.2.3.3. Nhc im i khi t do qu mc, mi ngi mt kin, dn n khng thng nht c kin chung, v c th dn n mc tiu chung khng c hon thnh. Ngi lnh o c th l l trong cng vic. 1.2.3.4. p dng S dng phong cch lnh o y thc c s dng khi cc nhn vin c kh nng phn tch tnh hung, xc nh nhng g cn lm v lm nh th no. Nn dng kiu lnh o t do vi nhng ngi hn tui, nhng ngi khng thch giao thip hay c u c c nhn ch ngha. 1.3. Cc yu t nh hng n vic la chn phong cch lnh o Mi phong cch lnh o c nhng u, nhc im ring v vic la chn phong cch lnh o ph hp l rt quan trng i vi nh lnh o trong qun l, iu hnh cng vic. Vic la chn phong cch c th ph thuc vo bn thn nh lnh o: tui tc, tnh cch, kinh nghim, trnh , nng lc, trng thi tm l, ngh nghip, v tr cng tc, c im ngnh ngh v mc tiu ca bn thn h.... Ngoi ra vic la chn phong cch lnh o cn ph thuc vo cc yu t tc ng t bn ngoi: hon cnh lnh o, cc tnh hung qun tr, vn ha qun l ca i tng...; da trn mi quan h vi nhn vin v gia cc nhn vin, mc sc p cng vic v nng lc lm vic ca nhn vin. Trn c s phn tch trn, chng ti chn phong cch lnh o dn ch, phong cch lnh o c on v phong cch lnh o t do (trong phong cch lnh o dn ch l c trng) thc hin ti ca mnh: Phong cch lnh o ca B th kim Ngc trong ch trng khon h giai on 19601970.

Chng 2. THC TRNG V PHONG CCH LNH O CA B TH KIM NGC TRONG CH TRNG KHON H GIAI ON 1960-1970 2.1. S lc v tiu s ca B th Kim Ngc Kim Ngc (1917-1979) tn tht l Kim Vn Nguc, sinh ngy 10 thng 10 nm 1917 ti thn i Ni, x Bnh nh, huyn Yn Lc, Vnh Phc, trong
6

mt gia nh nng dn ngho. Lc nh ng tng i lm t in cho a ch nn c s thu hiu v ng cm vi nhng ngi nng dn. Kim Ngc tham gia hot ng cch mng nm 1939. Nm 1954 ng l Ph Chnh u Qun Khu Vit Bc. Nm 1958 ng v lm B th tnh u Vnh Phc. Nm 1968 hai tnh Vnh Phc v Ph Th sp nhp thnh tnh Vnh Ph, ng tip tc gi chc v B th tnh y Vnh Ph cho n nm 1977. Kim Ngc c mnh danh l "cha ca khon h" m ngi ta quen gi l "khon mi", "cha ca i mi trong nng nghip" Vit Nam vo thp k 60 ca th k 20. Do khng c ngi cng thi nh gi ng v khon h, ng b ph phn, phi lm kim im. Tuy nhin, ng vn c tip tc bu lm B th tnh u. Thng 5 nm 1977, ti i hi i biu ng b tnh Vnh Ph ln th III, Kim Ngc xin rt khi chc B th Tnh y Vnh Ph. Nhng nm lm B th tnh u ca ng u gn vi ht la ca ngi nng dn, nht l gn vi thng trm ca khon h. ng ni : "Phn u ca ngi ng vin l lm sao dn lun n ngon, mc p, sang, hc hnh cha bnh khng mt tin" y chnh l mc tiu ca CNXH. Nm 1978, Kim Ngc v hu. ng mt ngy 26 thng 5 nm 1979 ti Bnh vin Hu ngh Vit - c, H Ni, tui 62. Nm 1995, Kim Ngc c truy tng Hun chng c lp hng Nht. Nm 2009, ng c Nh nc truy tng Hun chng H Ch Minh. 2.2. Hon cnh lch s giai on 1960-1970. Thi k cui nm 1960 v nhng nm 1970 l giai on min Nam chng M, min Bc xy dng ch ngha x hi. y cng l thi k quc M tng cng nm bom ra min. Phc Vnh (Vnh Phc) l mt tnh ni lin gia bin gii v ng bng, c ng tu ha chy qua, l mt huyt mch chuyn ch hng ha vin tr cho chin trng min Nam nn thng xuyn phi va chng tr vi my bay M va chm lo sn xut. Hai nhim v ny u v cng nng n, quan trng. Hon cnh ngi dn thi chin lc by gi rt kh khn. Lng thc sn xut ra va phi nui sng nhng ngi hu
7

phng va phi chi vin cho tin tuyn khin nhn dn phi i mt vi nguy c thiu i. Bn cnh vic m hnh Hp tc x cp cao bc l nhng hn ch ca n khi a vo vn hnh. Th nht, tuy c hng vn thanh nin vo b i nhn chung lao ng nng thn cn kh di do. Do khng qun l tt, s dng khng hp l nn lng ph mt lc lng lao ng ng k. Th hai, khi xy dng Hp tc x, ngi ta coi h l yu t c bn phn b t liu sn xut, giao ch tiu sn xut kinh doanh, nhng trong qu trnh sn xut li tch h khi t liu sn xut c bn nht, do vy trit tiu ng lc ca s pht trin nn sn xut km hiu qu, to ra mt c ch quan liu bao cp cng mt s cn b cng nhc, gio iu, my mc, khng chu bm st thc t. Hu qu ca c ch ny l to ra mt lp ngi lp ngi li bing, th ng, thc lao ng km, ch yu ch vo ting kng, nng dn chng cn thit tha vi rung ng, sn xut theo kiu i ph, nng sut la nm sau tut hn nm trc. Nn i din ra thng xuyn. Th ba, cc c quan qun l ca Hp tc x gi vai tr t chc v iu hnh mi hot ng trong doanh nghip. Hp tc x nng nghip dng cng im lm c s cho vic phn phi thu nhp dn n tnh trng rong cng, phng im din ra trn lan khng hiu qu, nng sut lao ng rt thp, tnh trng thiu i ngy cng trm trng. 2.3. Thc trng v phong cch lnh o ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 2.3.1. Thc trng v phong cch lnh o dn ch ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 Th nht, i vi ngi dn: trong cuc sng thng ngy, Kim Ngc ni ting l ngi bit lng nghe kin ca mi ngi v ham hc hi. ng thng xuyn ra tn cc cnh ng ni x vin lao ng lng nghe kin v nguyn vng ca dn. Trong thi gian biu ca mnh, ng dnh 1/3 thi gian cho vic i c s. ng thm ch cng xung lao ng, nh tru i cy vi b
8

con, gi dng ngi n my thm nhp ngi lao ng nghe, nhn ht nhng vui bun, sng kh v nguyn vng ca dn t a ra nhng ch trng ng n, hp lng dn. Th hai, trong iu hnh qun l i vi cc x, mi thng 3 n 4 ln ng ch thn i kim tra cch lm n ca cc Hp tc x v cch qun l iu hnh ca cc ch nhim Hp tc x. Mi ln n ng thng khng bo trc v thng ra ng thm b con, thm tnh hnh sn xut, cy ba, thm la, trc khi n tr s y ban x lng nghe tnh hnh mt cch khch quan nht. Khng my mc gio iu, ng lun kin nhn lng nghe tnh hnh v c v s sng to ca ban ch nhim cc Hp tc x nhm nng cao nng sut lao ng. ng nh gi cao s hiu bit ca cc ch nhim Hp tc x v tnh hnh sn xut v cho rng mnh cn hc hi h rt nhiu. Th ba, trong qun l b my tnh y, khi pht hin ra mt vn mi, B th Kim Ngc lun triu tp cc cuc hp thng v ly kin ca mi ngi v cng bn bc gii quyt vn . ng kin nhn lng nghe c li khen ngi v ph phn nng n, cht lc v a ra quyt nh cui cng. Cc cuc hp c t chc thng xuyn v lun mang li hiu qu cao, h tr ti a cho qu trnh ra quyt nh. Th t, trc khi son tho Ngh quyt 68 NQ/TW ngy 10-9-1966 ca tnh u Vnh Phc V mt s vn qun l lao ng nng nghip trong cc
Hp tc x hin nay hng dn v khon h, c mt qu trnh thu thp v

lng nghe kin dn c thc hin, nn ngh quyt rt c lng dn chng, d vo thi im Vnh Phc l tnh u tin v duy nht tin hnh vic khon h. iu ny th hin phong cch lnh o dn ch ca B th Kim Ngc. V sau , nhn thy nguyn vng tha thit ca ngi dn, B th Kim Ngc tin hnh son tho ngh quyt ny. Th nm, trong qu trnh ban hnh Ngh quyt 68 (ngh quyt khon h) mang tnh lch s trn con ng chuyn i m hnh Hp tc x, kim tra tnh ng dng ca ngh quyt ny trc khi chnh thc ban hnh, B th Kim Ngc chn x Th Th, Vnh Lc, huyn Vnh Tng th im khon
9

h cng khai, cng ch thn ng xung kim tra, lng nghe ch nhim Hp tc x bo co v kt qu chnh sa ngh quyt ln cui. Th su, trong vic xy dng c s h tng trong tnh, nhng chuyn i thc t ly kin dn gip B th Kim Ngc kp thi nhn nh tnh hnh v xy nhiu cng trnh thy li p ng nhu cu ca b con. Theo nguyn vng ca ngi dn, ng a ra ch trng dn nc theo knh 2 t x Lin Sn, huyn Lp Thch v Bnh nh gip nhn dn sn xut, ng cng cho xy dng nhiu cng trnh khc gip ngi nng dn rt nhiu trong vic ng ng. 2.3.2. Thc trng v s kt hp phong cch lnh o dn ch vi mt s phong cch lnh o khc ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 B th Kim Ngc trn cng v l mt B th Tnh y, xt trong giai on 1960 1970, nu s dng xuyn sut phong cch lnh o dn ch s khng t c hiu qu tt nht trong vic trin khai khon h. Bn cnh phong cch dn ch l ch yu, trong mt s hon cnh, i hi quyt on nhanh gii quyt vn hay cn kin quyt vi quan im m nh lnh o cho l ng th B th Kim Ngc s dng phong cch c on; hay khi cho cc Hp tc x sng to la chn phng thc khon cho ph hp vi c im ca x mnh, B th Kim Ngc s dng phong cch t do. iu ny c th hin kh r nt qua cch hnh x, phng thc qun l cng nh tc phong lm vic ca B th trong ch trng khon h - t l thuyt n thc tin. 2.3.2.1. S kt hp phong cch lnh o dn ch v phong cch lnh o c on Ch trng khon h c a ra trong s ng tnh hn hoan ca a s b con nng dn, nhng cng khng t ngi trong ni b thng v tnh y, huyn y v cc Hp tc x phn i: Th i ch khng lm tri vi ch ngha Mc - Lnin, khng i ngc li con ng ch ngha x hi. cng v ca mt B th tnh y, bo v mt ch trng ng n, mang li cm

10

no, o m cho nng dn, B th Kim Ngc s dng phong cch c on, c th c th thy trong mt s trng hp sau: Th nht, trong qu trnh qun l, vi cng v b th tnh y tnh Vnh Phc, ng ph bnh gay gt nhng hnh ng quan liu ca mt s cn b. Bng s dt khot ca mnh, ng buc cp di c mt phong cch c x mi, v c nhng nguyn tc lm vic gn gi vi dn hn. Nu nh trc , cc cn b cp x, nhng ngi trc tip lm vic cng nng dn cn cha i su i st vo thc t, thm ch lm n cn chnh mng, sau khi i kho st, th khi nhn ra iu , B th Kim Ngc c nhng hnh ng quyt lit. ng nghim khc ph bnh v ra quyt nh k lut mt cch dt khot i vi tt c nhng ai lm sai, lm nh hng ti li ch ca nhn dn. Th hai, trong nhng cuc hp tho lun v ban hnh Ngh quyt 68 v khon h, bn cnh th hin s lng nghe tm t, nguyn vng ca i din cc cp tham gia cuc hp, B th Kim Ngc cn c thi rt kht khe, c on vi mt s ngi ch da trn s m qung, gio iu ca bn thn m ra sc phn i ngh quyt. Nhm bo v khon h ti cng, s c on ca B th Kim Ngc th hin kh r nt. ng cho rng cp di ca mnh khng nm bt c ni dung ca bn d tho ng a ra, v c thi khng hp tc. Khng khng cho rng kin ca mnh l ng, bt chp s ngn cn ca cp trn cng nh mt s cp di, B th Kim Ngc cng quyt bo v ch trng m ng bit l s em li li ch v cng ln lao cho nhn dn, cho t nc. 2.3.2.2. S kt hp phong cch lnh o dn ch v phong cch lnh o t do Th nht, khi hnh thc khon h mi ch manh nha t pht v cha chnh thc tr thnh mt ch trng trong ton tnh, tn gi khon h vn cha c xut, nhiu Hp tc x sng to thc hin hnh thc cho ngi dn trng xen canh, tng v mt dng ca khon h, t trnh c ci i gip ht. Sau khi n tn cc Hp tc x ny, trc tip nghe ngi dn v cc ch nhim Hp tc x trnh by nguyn vng ca mnh, B th Kim Ngc
11

cho cc Ban qun tr t do trin khai m hnh tin khon h nhm tng nng sut la, cu i cho dn. Th hai, bn cnh B th Kim Ngc c khng t nhng ngi ti nng, h tr B th trong vic thc thi khon h nh ng Nguyn Thnh T - th k ring ca Kim Ngc; Trn Quc Phi - Ph B th tnh y; Nguyn Vn Tn Trng Ban nng nghip v rt nhiu B th huyn y khc. y u l nhng ngi m ng hon ton c th tin tng c, chnh v th, ng Kim Ngc giao cho nhng B th huyn y c kh nng ch ng trin khai th im khon h mt s Hp tc x. y chnh l th hin phong cch lnh o t do ca B th Tnh y Kim Ngc, bn cnh s kt hp gia phong cch lnh o dn ch v phong cch lnh o c on. 2.4. Phn tch thc trng v phong cch lnh o ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 2.4.1. Phn tch thc trng v phong cch lnh o dn ch ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 Th nht, i vi ngi nng dn, s dn ch trong phong cch lnh o ca B th Kim Ngc th hin cch ng kin nhn lng nghe, kin nhn tm hiu ngi dn bng nhiu cch. cng v mt B th tnh, vic ng xn qun li xung cy rung vi ngi dn, gi dng lm ngi n my c gn v hiu nhn dn ca ng ang lm g, ngh g, vic ng i thc t thu thp kin ca ngi nng dn, t hiu thm v nhng hn ch ca m hnh Hp tc x v nhng vn trong cch qun l quan liu ca mt s ch nhim hp tc l th hin s dn ch him gp trong tc phong qun l nh nc ca mt v lnh o. Vo nhng nm 61, 62, khi m hnh Hp tc x dn t ra c nhiu nhc im, nng dn chng cn thit tha vi rung ng, sn xut theo kiu i ph, nng sut la nm sau tut hn nm trc. Nn i din ra thng xuyn. Tnh Vnh Phc cng nm trong hon cnh trn. B th Kim Ngc thc hin tung cn b trong c quan tnh y v yu cu cc B th huyn y
12

trc tip n tm hiu c th nguyn nhn v sao Hp tc x lm n sa st, thu nhp ngy cng ca x vin khng nu cho. Bn thn ng cng i n cc Hp tc x kim tra. Tiu biu c ln B th Kim Ngc n mt Hp tc x phn ln l ng bo dn tc Dao Tin v Sn Du di chn ni Tam o. Khi B th ang tm hiu xem v sao rung la hai bn b xanh tt cn gia th tha tht, vng ri, t xa mt ng gi ngi Dao Tin nhn ra ng lin chy n cho. B th Kim Ngc hi l do th ng gi ngi Dao bo: Nng dn qun ht chuyn lm rung ri, Sao li qun lm rung?. ng gi ngi Dao gii thch: Chng n s li rung bn chn, ch i vng quanh trn b b phn nn rung hai bn b mi tt hn rung gia. B th lin hi lm sao chn chnh kiu lm n cu th hin nay, ng gi ngi Dao ni: Tnh y ng ra lm a ch giao hn rung cho nng dn cy thu. Tnh y bo np bao nhiu thu b con np, bn bao nhiu b con bn, cn li b con hng, ch lm chung nh th ny chng ai mun lm u. B th suy ngh mi v chuyn ny ri ni li vi ngi th k ca mnh: ng gi y khng din t c ca mnh mun ni nn mi bo tnh y ng ra lm a ch giao rung cho nng dn cy thu. Tht ra y l nguyn vng ca ngi nng dn mun c lm ch mnh rung ca mnh ch khng chung ch dn n tnh trng cha chung khng ai khc. Chnh s dn ch ca B th Kim Ngc phong cch lnh o i vi ngi nng dn gip ng hiu mt cch thc t cn phi lm g nng cao nng sut lao ng, kt hp vi lng yu nc v s hiu bit mt cch ng n v ch ngha Mc Lnin, ng ng h v pht trin khon h thnh mt ngh quyt chnh thc ca tnh Vnh Phc. Th hai, trong iu hnh qun l cc Hp tc x, cc ch nhim Hp tc x l nhng ngi gn gi vi ngi nng dn hng ngy, cng l b phn trc tip tham gia vo sn xut, ng thi li l nhng ngi chu trch nhim trc tip qun l m hnh Hp tc x ti a phng mnh nn B th Kim Ngc lun nh gi cao vai tr ca h. Nhng chuyn thc t ca ng xung cc Hp
13

tc x, gp g cc ban ch nhim, lng nghe kin, nguyn vng ca h mt cch dn ch gip h thng qun l t cp trn xung cp di hon thin v xuyn sut, nhng tng mi ca cc ban ch nhim lun c bo co thng n B th Kim Ngc v lp tc trin khai khng h chm tr. chnh l l do Vnh Phc thi y l tnh u tin trong c nc t nng sut la trn 5 tn/ha. Thi nh khon h mi manh nha ch cha thnh vn bn, ngay trong ni b tnh y Vnh Phc c ngi ni: Th i ch khng lm tri vi ch ngha Mc - Lnin, khng i ngc li con ng ch ngha x hi. Trong thi gian ny c mt vi Hp tc x nng nghip nh Ha Loan, Vn Qun, Tin Hng mnh dn t chc khon vic cho nhm, tng lao ng v khon cho h trong tng khu cng vic. Tuy cha tht hon chnh nhng h ra tia sng cui ng hm cho cch lm n ca Hp tc x nng nghip ngy y. Vi nhn quan nhy cm cng vic thng xuyn gp g trao i vi nng dn, lng nghe v tip thu cch lm mi ca ban ch nhim cc Hp tc x, cng vi kho st ca s cn b trong c quan c c n cc Hp tc x, B th Kim Ngc rt ra c nhng kt lun ht sc quan trng v m hnh Hp tc x, nhn thy hng i mi qua vic thay i cch khon ca cc Hp tc x ni trn v bt u cho son tho Ngh quyt 68. Th ba, trong qun l b my tnh y, vic thng xuyn xung kho st a bn gip B th Kim Ngc nm r hn tnh hnh cc Hp tc x cng nh nhng tng sng to ang c thc hnh trn a bn tnh, t ng mang nhng tng ny v trnh by trong cc cuc hp nh k c t chc vic tho lun v tm hng i mi c cng khai v dn ch nht. Trong ni b tnh y, bn cnh nhng ngi sng to, linh hot, ng h vic khon h v ngh quyt 68, cng c nhng ngi my mc, gio iu v rp khun trong vic vn dng ch ngha Mc Lnin. Nhng ngi ny ra sc ngn cn, ph phn khon h v thng thn ph bnh gay gt trong cc cuc hp, cho rng vic khon h cc Hp tc x c nguy c ph v m hnh ny, l i ngc li
14

ch trng v ng li ca ng: Ni tm li vic khon rung cho h dn n hu qu tai hi l pht trin t tng t t t li, lm phai nht thc tp th ca x vin, th tiu phong tro thi ua yu nc trong Hp tc x. Km hm v y li cch mng k thut trong nng nghip; gim nh vai tr ca lao ng tp th x hi ch ngha, phc hi v pht trin li lm n ring l, y Hp tc x sn xut nng nghip vo con ng thoi ha v tan r. V nguyn nhn , nhng cuc hp tnh y nh vy thng ht sc cng thng, nhng B th Kim Ngc lun c gng lng nghe c nhng kin ng h ln phn i, ng cn gp ring nhng ngi phn i trao i vi h, gii thch r cho h hiu a ra kt qu cui cng mt cch dn ch nht. Th t, trc khi son tho Ngh quyt 68 NQ/TW 10/09/1966 V mt
s vn qun l lao ng nng nghip trong cc Hp tc x hin nay, lc

cha c ch trng khon h, cha c mt ngh quyt hng dn thc hin vic ny trong tnh, tuy c nhiu Hp tc x bit khon h mang li hiu qu kinh t nn lm theo. Nhim v t ra l phi c mt ngh quyt hng dn chung cc Hp tc x v a khon h chnh thc tr thnh mt phng php khon trong ton tnh. y l mt quyt nh v li ch chung nhng v nhiu l do khc nhau, mt s ngi phn i kch lit. nng cao tnh dn ch, B th Kim Ngc quyt nh i kho st kin ca ngi dn. ng Sen thn i Phc, x o c, nguyn l ch nhim Hp tc x thi k khon h, nm nay 81 tui, k hm y ng ang gt cng b con x vin ngoi ng th ng Kim Ngc i ra, cm ln my bng la ln m tng ht ri a cho ng Sen, bo m xem mi bng c bao nhiu ht chc. C thy 13 ht chc! ng Kim Ngc th di: Hai bng la m ch c 13 ht xt c thnh go lm sao m sng ni cho n v ma ti. Theo ng, c cch g ph c tnh trng ny khng?. ng Sen mnh dn tha: Ch c cch l b li khon khng hp l hin nay thay vo li khon khc tt hn. Nghe ng Sen ni vy mt ng Kim Ngc sng ln: ng l phi tm mt li khon hp l hn. Nu giao
15

rung cho x vin ri khon sn lng h phi np cho Hp tc x, cn li bao nhiu mnh hng, ng thy th no?. ng Sen mng r: Nu c th chc chn nng sut s ln. ng Kim Ngc li hi: ng c dm lm th khng?. ng Sen ngp ngng, ng Kim Ngc ni ngay: ng s l phi. n nh ti l B th tnh y m phi cn cn nhc na l. Nhng ti s, ng s, mi ngi u s ri mc nng dn cht i h ng?. S dn ch trong lnh o gip B th Kim Ngc nhn ra nim mong i ca nhn dn mt ngh quyt hng dn phn chia lao ng trong Hp tc x c v B th Kim Ngc v lm ng lc ng vt qua nhng kin phn i trong ni b thng v tnh y, Vnh Phc ghi danh mnh vo lch s trong vic i u thc hin khon h trong c nc. Th nm, qu trnh ban hnh ngh quyt 68 vp phi s phn i kch lit ca mt s cn b ng vin. minh chng cho tnh ng dng ca ngh quyt, thng v tnh y m ng u l B th Kim Ngc quyt nh chn mt Hp tc x lm th im. Thi gian y B th Kim Ngc thng xuyn xung tn x, vo tng h gia nh theo st tnh hnh. V thc t ngh quyt 68 cho thy tnh ng dng ca mnh, v c chnh thc ban hnh. Chnh nh s nghin cu k cng, kho st kin ngi dn, theo st qu trnh th im m sau , ch qua 1 nm lm khon h, b mt nng nghip ca Vnh Phc thay i rt mnh. Nm 1967, 75% s Hp tc x p dng khon h, 76% s i sn xut khon h. 160 Hp tc x (chim hn 70% s Hp tc x lc ) t nng sut la t 5-7 tn/1ha, sn lng thc t 197 ngn tn tng 2,7% so vi nm 1964. Th su, khng ch nh vo khon h m tnh Vnh Phc tr thnh tnh i u trong c nc v nng sut la. S quan tm ca ban thng v tnh y m ng u l B th Kim Ngc trong vic tm hiu nhng kh khn ca ngi nng dn trong sn xut, t xy dng nhng cng trnh thy li pht huy hiu qu cao trong sn xut gp phn ng k nng cao nng sut lao ng. C th ni pht huy tnh dn ch lng nghe kin ngi dn l b quyt hng u trong qun l pht trin lao ng Vnh Phc thi by gi.
16

2.4.2. Phn tch thc trng v s kt hp phong cch lnh o dn ch vi mt s phong cch lnh o khc ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 2.4.2.1. Phn tch s kt hp phong cch lnh o dn ch v phong cch lnh o c on Th nht, trong qu trnh qun l, vi cng v b th tnh y tnh Vnh Phc, ng cc k kin quyt v gay gt i vi nhng hnh ng quan liu ca mt s cn b. l mt cch ng rn e cp di ca mnh lm vic c trch nhim hn. ng thng ch tin nhng g mnh nhn thy, kt hp vi li phn nh ca b con nng dn v s phn tch ca bn thn. Chnh v th, khi i thc t cc Hp tc x, a phn ng ra thng cnh ng trc khi i vo tr s y ban. ng tin rng mun bit hiu qu lm vic ca cp di trc ht cn nh gi qua nng sut v tnh hnh la. Sau khi i thm ng, c kt lun cc cn b x lm vic khng tn ty, v trch nhim, khng cn nghe nhng li gii thch t h, ng thng thn ph bnh, yu cu h xung ngay di rung cng ng kim chng cho s v trch nhim ca mnh. in hnh nh trong mt ln kim tra vic cy cy ca nng dn, b th t ra khng hi lng vi vic ban cn b qun l u, dn n nng dn cy rung bt cn, t cn cha nhuyn, nh hng n tin cy, nng sut v cht lng cy ca x vin, ng yu cc cn b x bc xung rung ngay lp tc, t xem xt cch lm vic ca mnh v lnh cho cc cn b ny bng mi cch, k c nh la ln cy li, cng phi ci thin tha rung y. Bng mi cch, cc cu phi t lm cho rung la ny xanh tt, khng c bt cc c gi ny lm na. Ti khng mun k ti xung y li vn thy nh th ny. Th hai, trong nhng cuc hp tho lun v ban hnh Ngh quyt 68 v khon h, B th Kim Ngc c thi rt kht khe vi mt s nhn vin cp di phn i ngh quyt. Mt v d c th l khi ng quyt nh c Tnh y vin (Trng ban tuyn hun) ngi ra sc chng li chnh sch khon h m B th Kim Ngc a ra - i cng tc Lo. Cho rng B th tm cch ui mnh i nn ng ny kch lit phn i. B th Kim Ngc tr li: Vy ng
17

c kh nng v sc mnh cn tr ci mi, ci tin b ang dn dn thay th nhng ci lc hu, gio iu, my mc vn ang din ra trong cc Hp tc x nng nghip hin nay hay khng? M ng c li bt qu cng ch lm ti kh chu ch chng cn tr c ti u. Trong cuc tho lun vi B nng nghip T, b th Kim Ngc rt r rng khi thng thn bo v quan im bo v khon h. Thm ch ng c s p t suy ngh ca mnh ln ngi khc. Nghe tin cp di cha tn thnh vi ch trng mnh a ra, v c hnh ng bo vi cp trn, B th Kim Ngc by t thi tc gin, ng cho rng cp di c thi khng hp tc. ng ni: Thng v tnh y m v nguyn tc th l cng, y, ti cho bit tayNu b cho ln gin thiu, ti vn ni vic lm ca ti l ng. Mt v d khc l khi nhn c phn hi khng ng vi ch trng mnh a ra t pha mt ngi trong thng v tnh y, khng gi c bnh tnh trong cch ng x, B th Kim Ngc yu cu ngi cn b ny t chc ngay lp tc. Theo ng, suy ngh ca mt k khng bit u l li ch thc s ca nhn dn, th khng xng ng lm cn b. Mt ln khc, khi tnh y vin by t thi khng hp tc, mun ngng tng khon h ca b th Kim Ngc, ng p tay xung bn, ln ting ch trch v khng nh: Ti ni cho anh bit nh, bn d tho ny phi c thc hin trong ton tnh, dt khot phi thc hin. 2.4.2.2. Phn tch s kt hp phong cch lnh o dn ch v phong cch lnh o t do Th nht, nhiu Hp tc x ch ng thc hin hnh thc cho ngi dn thc hin trng xen canh, tng thm v, nhn thy y l mt vic lm ht sc ph hp vi hon cnh ca tng a phng, B th Kim Ngc chng nhng khng phn i m cn ng h. ng cc a phng t quyt nh m hnh sn xut cho mnh, min sao c kt qu tt, nng sut cao, cuc sng ca ngi dn thm phn no m. B th Kim Ngc cng lun to cc to iu kin gip cn b huyn y, cc ban qun tr Hp tc x a phng i n nhn thc v trao cho h kh nng iu hnh cng vic nh nng trong

18

cc Hp tc x, huyn on, ch cn bo co li kt qu tnh hnh hot ng m thi. Th hai, l mt B th tnh y, Kim Ngc khng s dng quyn lc ti uy ca mnh p t hon ton cho tt c mi vic ca cp di trong vic thc thi chnh sch thu khon, ng cho cc cn b huyn y t ch o cc Hp tc x th im t do a ra v quyt nh cch thc, phng thc hot ng da trn nhng ch trng sn c, min sao l ph hp. S t do m ng gii hn cho cp di khng phi l tuyt i hon ton m phi c gii hn bi ng l ngi chu trch nhim trc tip vi cp trn, mi cn b cp di sau khi hp bn cng nhau u phi bo co ni dung ng c th nm bt tnh hnh v iu chnh ngay lp tc khi c sai lch. ng thi, ng cng thng xuyn y thc nhng nhim v quan trng cho cn b chuyn mn ca mnh thc hin cc chuyn cng tc nh i kho st thc t, vit bo co chun b cho cng tc a ra Ngh quyt mi, cho mt s cn b t do gii quyt cc cng vic. cng l mt im mi trong phong cch lnh o ca ng phong cch t do m him c v lnh o no min Bc c th lm c nh ng trong thi bui lc kh khn lc by gi, khi m t nc ang rp khun m hnh ca Lin X theo ng li hot ng ch ngha x hi, mi th u phi c trt t quy c vi s ng thun ca cp trn. ng mnh dn giao nhim v cho nhng con ngi c y thc lc l cc cn b cp cao ca Huyn y - nhng ngi nhn thy c con ng ng n ca khon h, bi chnh mt mnh ng khng th no cng lc trin khai th im cc m hnh c. y chnh l lc ng phi s dng nhng ngi ti bn cnh mnh. 2.5. nh gi thc trng v phong cch lnh o dn ch ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 2.5.1. Nguyn nhn ch quan hnh thnh phong cch lnh o ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 Th nht, sinh ra trong tnh trng t nc thuc a na phong kin, xut thn l mt ngi lm thu cho a ch nn B th Kim Ngc thu hiu
19

c ni c cc ca ngi nng dn; lng nghe, quan tm n nhng suy ngh v mong c ca h. Bn thn l mt ngi c li sng gin d i thng, ng gn gi vi mi ngi, i su vo cuc sng ca b con c nhng quyt nh ng n, da trn nguyn vng ca dn v hp lng dn. Trong mi cuc hp, ng lng nghe kin ca tt c mi ngi: Cc cu c ni, ng sai g t cng nghe ht, ri sau cng nhau bn bc a ra k hoch tt nht. Th hai, l mt ngi cn b mn cn, mang trong mnh ct cch ca mt ng vin, nm vng ng li ca ng, hiu r t tng Mc - Lnin, ng lun mun lm ht mnh gip ngi dn, ci to tnh trng rung ng x xc, c t nhng khng c ci n. B th Kim Ngc dm nhn nhn thng thn vo s tht rng nng sut lao ng st gim nghim trng l do tnh trng cha chung khng ai khc. Liu thuc cho tnh trng chnh l nng dn lm ch mnh t ca mnh. T chnh sch khon h c chnh thc a vo Ngh quyt 68 NQ/TW, v thc t chng minh tnh ng n ca vic lm ny. Th ba, tng phc v trong qun ng nn B th Kim Ngc mang trong mnh tnh quyt on ca mt ngi lnh. Ngh Quyt 68 ra i vp phi s phn i kch lit t nhiu pha, nhng ng vn gi vng lp trng, bi nn tng ca ngh quyt l da trn nim mong mi ca ngi nng dn, da trn ni kht khao v nguyn vng ca h. Chng ta phi i su vo i sng ca ngi dn ch khng th da vo nhng trit l, gio iu c.
2.5.2. Nguyn nhn khch quan hnh thnh

phong cch lnh o ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 19601970
2.5.2.1.

Nguyn nhn khch quan hnh thnh phong cch lnh o dn ch ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 19601970

Hon cnh lch s thi by gi gp phn to nn phong cch lnh o ca B th Kim Ngc. Thc t chng minh vic ng s dng phong cch
20

dn ch lng nghe thu hiu kin ca ngi nng dn, suy xt xut ca ban ch nhim cc Hp tc x, xy dng quan im trong ni b ban thng v huyn y v tnh y, t to nn mt ng li thng nht vi s on kt nht tr cao xuyn sut t tnh y xung ngi nng dn l iu ht sc sng sut. Th nht, vo nhng nm 1960, u nhng nm 1970, trn lnh vc nng nghip, c nc ch p dng mi mt m hnh l khon vic. V khon vic khng quy trch nhim cho ai, x vin khng h thy quyn li m mnh s c hng trn cnh ng chung nn khi c ting kng th x vin ra ng, lm cho qua chuyn, ri c kng li v. Tnh hnh ny lm cho nn nng nghip ln bi, nn i din ra thng xuyn. Thm vo , quyt nh ngy 26-1-1968 ca y ban Thng v Quc hi hp nht tnh Vnh Phc v Ph Th thnh tnh Vnh Ph vi din tch 5.103km2 v gn 1,3 triu dn (ng Kim Ngc gi chc B th Tnh y Vnh Ph) sinh ra khng bit bao nhiu kh khn. t rng, ngi tha, a hnh chia ct. T tng a phng ch ngha khin ni b mt on kt nghim trng. Trong khi chin tranh ngy mt c lit. Hu phng tr nn x xc, ch cn ngi gi, ph n v tr em tham gia lao ng sn xut. Tt c nhng iu i hi mt phng hng pht trin kinh t mi ph hp hn, ci thin tnh hnh i km lin min trong tnh. Hiu c iu ny, B th Kim Ngc rt dn ch trong vic tho lun vi cn b Hp tc x v lng nghe kin ngi nng dn tm ra nguyn nhn v cch gii quyt, bi nhn dn chnh l ngi trc tip sn xut, trc tip tham gia m hnh Hp tc x hng ngy v nhn thy nhng im yu ca n. Nu khng c s tip thu lng nghe kin ca nhng ngi dn ny, B th Kim Ngc khng th cho ra i bn ngh quyt 68 hp lng dn v c dn ng h ht mnh nh th, bi nn tng ca ngh quyt chnh l nguyn vng tha thit ca ngi dn. Th hai, vo khong nhng nm 1963-1964, phong tro Hp tc x phong tro lun c coi l in hnh tin tin ca XHCN, din ra rt rm r.
21

L ngi lnh n tin phong vi suy ngh mi, quan im mi v cch lm nng nghip cho dn lm ch mnh t ca mnh - hnh thc c cho l i ngc li ch trng ca ng, ca XHCN v ch ngha Mc Lnin, B th Kim Ngc vp phi rt nhiu s phn i. Vic ng s dng phong cch lnh o dn ch bit c quan im cng nh suy ngh v hnh thc khon mi ny ca cn b cc cp, c bit l ca nng dn l iu cn thit, bi nng dn l lc lng ng o nht ca x hi Vit Nam thi by gi, cng l lc lng lao ng chnh, v bi lng dn l tt c. Ch khi c nng dn ng h, ch khi c xy dng da trn mong mi ca nng dn v hp vi lng dn th ch trng khon h mi c th c vt qua bao s ngn cn, phn bc c p dng v thc hin thnh cng. Th ba, bn cnh B th Kim Ngc l nhng tr th c lc, linh hot v tn tm nh ng Nguyn Thnh T - th k ring ca ng Kim Ngc, ng Nguyn Vn Tn - trng Ban nng nghip tnh y Vnh Phc thi by gi (sau ny lin tc trong ba nhim k t 1977-1985 gi chc ph B th ri B th tnh y, ch tch UBND tnh Vnh Ph). V vy, vic dn ch trong bn bc, tho lun vi h gip B th Kim Ngc rt nhiu trong vic a ra nhng gii php ti u nht, ch trng khon h c thc hin v t hiu qu cao nht.
2.5.2.2. Nguyn nhn khch quan hnh thnh s kt hp phong cch lnh o

dn ch vi mt s phong cch lnh o khc ca B th Kim Ngc trong ch trng khon h giai on 1960-1970 Th nht, phn tch nguyn nhn hnh thnh phong cch lnh o dn ch kt hp vi c on ca B th Kim Ngc, ta phi thy rng trong hon cnh t nc kh khn, tnh hnh lng thc cc k cng thng. C nc phi n n bo bo, bt m, sn kh. Nhiu ca hng lng thc khng cn go bn cho dn. Chnh sch ngn sng cm ch khin tnh hnh cng cng thng thm. Trong khi , hnh thc Hp tc x bc l qu nhiu bt hp l. Vi m hnh ny, mt quc gia nh Vit Nam, vi rng vng bin bc, 2 va la ph nhiu l chu th sng Hng v ng bng Sng Cu Long m hn 60 triu
22

dn lc ri vo nn i, hng chc tnh min Bc v min Trung lm vo nn i trm trng. Chnh c ch y khin mt s cn b, c bit n v x lm n cu th, chm cng im ba bi, coi rung khng phi ca mnh nn mc. S c on ca B th Kim Ngc chnh l chn chnh tnh trng trn. Hn na, khon h l hnh thc sng to v hp vi thi cuc, khc phc c nhng hn ch ca m hnh Hp tc x, tuy nhin, hnh thc ny qu mi m, c v nh i ngc li ng li ca ng, ngc li ch ngha Mc-Lnin, mc d c rt nhiu ngi ng h, nhng cng khng t ngi phn i. S my mc, gio iu v rp khun trong vic ng dng ch ngha Mc Lnin trong t tng ca mt b phn ng vin lun khin khon h b ph phn nng n. tip tc hnh thc khon ny, Kim Ngc buc phi quyt on, i khi l c on ch trng khon h c thc hin, mang li cm no, o m cho dn. Phong cch c on nh b sung cho phong cch dn ch tm lc li nhng kin tri chiu. ng s dng dn ch l sc mnh, c on l kim ch nam. Th hai, gii thch cho s kt hp phong cch lnh o dn ch vi phong cch lnh o t do, c th thy rng vo thi im y, khng ai khc m chnh ngi nng dn s l ngi trc tip thc hin hnh thc khon h. Chnh v vy, B th Kim Ngc cho ngi nng dn t do chn con ng cho chnh mnh: li vi Hp tc x hay ra ring v lm ch rung ng. Thm vo , khon h c thc hin trn din rng ti nhiu Hp tc x, nhiu huyn trong tnh Vnh Phc sau l Vnh Ph. Vi din tch rng ln v dn s ng nh vy, B th Kim Ngc khng th t mnh lm tt c cc cng vic. Quanh ng by gi l rt nhiu tr th c lc, ti nng. Ti n v Hp tc x cng c nhng ngi ch nhim sng to, dm ng u vi thch thc, xa b nhng ci c k li thi, giao cng vic cho h, h t do th hin nng lc bn thn chnh l mt cch lm ng n khn ngoan.

23

Chng 3. BI HC KINH NGHIM T PHONG CCH LNH O DN CH CA B TH KIM NGC TRONG CH TRNG KHON H GIAI ON 1960-1970
3.1. Y ngha lich s v phong cach lanh ao cua Bi th Kim Ngoc

Chu trng khoan h co y nghia v cung to ln vi nn nng nn nng nghip nc ta, tho b s rng buc, km hm ca c ch qun l lc hu, tao
24

ra s thay i k diu trong nng nghip a nc ta t mt thiu n tr thnh nc xut khu go th hai trn th gii. Phong cach lanh ao cua Bi th Kim Ngoc a thi mt lung khng khi mi vao tinh thn san xut cua ngi nng dn. Vic cung nhau ban bac, thao lun nhng vn xut phat t tm t nguyn vong cua chinh ho a tao ra hiu qua kinh t ro rt, a nn san xut i ln. T tng ca ng, cng lao ca ng s sng mi vi thi gian, tr thnh bi hc ln, lun sng ng v mang tnh thc tnh, c bit trong giai on t nc ang i hi tip tc i mi ngy nay. Cng nh vy, tn tui nhng con ngi v dn, v nc, khng ngi him nguy, dm i mi, dm dn thn nh Kim Ngc s sng mi vi dn tc, vi thi gian. 3.2. Bai hoc kinh nghim t phong cach lanh ao cua Bi th Kim Ngoc 3.2.1. Bi hc kinh nghim t phong cach lanh ao dn chu cua Bi th Kim Ngoc B th Kim Ngc l mt nh lnh o dn ch, bit lng nghe kin ca ngi dn. ng thng xuyn ra tn rung t thm hi ngi dn. B th Kim Ngc lm gn gi hn khong cch gia ngi cn b v nhn dn. kin ca ng khi a ra lun hp vi lng dn, v ng hiu r h cn g, h mun g, bt k quyt nh no ca ng cng c xy dng trn kin ca ngi dn. Trong iu hnh qun l i vi Hp tc x, ng thung ch thn i kim tra cc Hp tc x t 3 n 4 ln mt thng, mi ln n ng u khng bo trc.. Trong cc ln i thm Hp tc x, cc ch nhim ca Hp tc x l nhng ngi lun c Kim Ngc nh gi cao. T iu ny cho thy, ng rt tranh th kin ca cp di, c bit l nhng ngi trc tip qun l cng vic Hp tc x. Trong cng tc iu hnh b my tnh y, Kim Ngc thung xuyn xung thm a bn nm r hn tnh hnh ca cc Hp tc x cng nh nhng tng sng to ang c thc hnh trn a bn tnh, t ng bn bc li trong cc cuc hp nh k vic tho lun v tm hng i mi c cng khai v dn ch nht.

25

T phong cch lnh o ca Kim Ngc, ta rt ra c nhng bi hc kinh nghim qu bu: Th nht, nha lnh o mun thnh cng, mun c c s ng h ca cp di th phi i su st trong nhn vin, lng nghe kin t nhn vin ca mnh, quan tm n nhng ngi trc tip iu hnh cng vic cng nh nhng vn thc t hoan thnh tt nhim v ca t chc. Th hai, nha lanh ao cn phai lng nghe cp di bit h cn g, c th tp hp c sc mnh tp th. Va trc khi lm mt k hoch cng vic c th, nha lanh ao nn thu thp y thng tin, lng nghe kin t nhiu ngi, nht l nhng ngi lin quan, c th lp mt k hoch hon chnh. Th ba, khi thc hin mt k hoch, nh lnh o nn theo st tnh hnh thc hin k hoch thy c tnh ng dng vo thc tin ca n cng nh kp thi pht hin ch sai sa cha. 3.2.2. Bi hc kinh nghim t s kt hp cac phong cach lanh ao cua Bi th Kim Ngoc B th Kim Ngc l ngi bit kt hp hi ha cc phong cch lnh o t hiu qu cao nht trong cng vic. Qua ta thy: Th nht, nha lanh ao i khi cn phai co s cng rn, c oan trong cng vic bao v quan im, li ich chung cua tp th trc nhng phan i trai chiu. Th hai, nh lnh o nn khuyn khch s sng to ca nhn vin ca mnh, uy thac cho nhng ngi tin tng t chu thc hin cac k hoach. Nhng ngi c tin tng la nhng ngi co nng lc, ho tip xuc trc tip nn hiu ro cac iu kin, tinh trang thc t cu th chi tit hn. Nha lanh ao trao quyn quyt inh cho nhn vin cua minh ho linh hoat, sang tao thc hin cng vic co hiu qua hn. 3.3. nh gi v ngha thc tin ca bi hc kinh nghim trn trong thi i hin nay

26

Phong cch lnh o ca B th Kim Ngc li nhiu bi hc c gi tr. Trong cng cuc xy dng, i mi t nc ngy nay, nhng bi hc em li nhng ngha thc tin v cng to ln. C th ni tm nhn l yu t u tin nhn bit mt ngi c kh nng lnh o hay khng. Trc ht, nhim v ca nh lnh o l vch ra cc k hoch, mc tiu ngn hn v di hn t chc hng n. ng thi, phi bit kt hp mc tiu vi ngun lc ca t chc cng nh nhng thch thc v c hi ca mi trng. Xa hn na, tm nhn ca nh lnh o phi vt qua c gii hn ca nhng suy ngh thng thng, c kh nng d on nhng bin ng tn dng chng lm bn p cho s pht trin ca t chc. Bn cnh , mt nh lnh o thnh cng phi l ngi thu hiu c nhn vin ca mnh, bit c nng lc lm vic, thc trong cng vic, nm bt c tm t, nguyn vng ca h, lng nghe kin ca nhn vin hon thin hn trong cng tc qun l iu hnh. lm c iu phi c s tng tc nht nh gia lnh o v nhn vin. Khng ch ch trng cng vic m nh lnh o cn phi l ngi kt ni cc nhn vin, to mi trng lm vic thoi mi v hiu qu xy dng c mt tp th on kt, vng mnh. Trong bt k con ngi no cng c nhng nng lc tim n. Nh lnh o ti nng l ngi c th nhn thy iu v bit cch khi gi chng pht huy tc dng. lm c nh vy, ngi lnh o phi thng xuyn giao tip, quan st v nh gi nhn vin ca mnh. Mi nh lnh o u c phong cch ring, v ty theo tng trng hp m nh lnh o p dng cc phong cch khc nhau. S p dng linh hot v kho lo cc phong cch lnh o trong iu hnh cng vic chung s gip cng vic t c kt qu tt nht. KT LUN C th ni yu t lnh o ng vai tr quan trng v c bn trong thnh cng ca mi t chc. Ngi lnh o gii chnh l linh hn v cha kha kt
27

ni mt tp th. Nhng tr thnh ngi lnh o gii khng h d dng, bi nhng tnh hung m nh lnh o c th gp phi trong qu trnh lm vic l mun hnh vn trng. Nh lnh o gii - ngoi vic phi bit kt hp ngun nhn lc v vt lc nhm t c cc mc tiu ra - cn cn c s linh hot trong vic vn dng cc phong cch lnh o dn ch, phong cch lnh o t do v phong cch lnh o c on sao cho ph hp. Mi phong cch lnh o u quan trng v khng th thiu trong qu trnh lm vic. Cc phong cch ny khc nhau mt s im c bn nh: cch truyn t mnh lnh, cch thit lp mc tiu, qu trnh kim sot v ghi nhn kt qu. V nhng nt ring bit nh vy nn ty vo trng hp, mi trng c th, cng nh ty vo c tnh ca tng nh lnh o m cc phong cch c th c s dng, khng nht thit ch p dng mt loi phong cch lnh o trong qu trnh iu hnh cng vic. Qu trnh lnh o ca B th Kim Ngc trong ti ny l mt v d in hnh. S kho lo ca ng trong vic kt hp phong cch lnh o dn ch, c on v t do (m ni bt l phong cch lnh o dn ch) trong qu trnh iu hnh qun l cc hot ng trong tnh, c bit l trong ch trng khon h gp phn khng nh vo thnh cng ca ngh quyt 68, ghi tn ng vo lng dn v vo lch s pht trin t nc. Thi i hin nay, khi Vit Nam ang trong qu trnh hi nhp, cc cng ty c thnh lp ngy cng nhiu v k nng, ngh thut lnh o tr nn quan trng hn bao gi ht, th bi hc v phong cch lnh o ca B th Kim Ngc vn cn nguyn gi tr v ng suy ngm. T s tm ti phn tch phong cch lnh o ca B th trong ti ny, chng ti a ra mt s bi hc kinh nghim. Tin rng nhng g chng ti phn tch v xut trong ti s l mt c s cc nh lnh o nghin cu v hc hi, hon thin k nng lnh o ca mnh t c s thnh cng TI LIU THAM KHO
1. Gio trnh Tm l v ngh thut lnh o - TS. Hunh Thanh T.

28

2. B phim B th tnh y - Hng phim truyn hnh i Truyn hnh

Vit Nam (2009)


3. Bi vit nhiu k: B th khon h bo in t www.tuoitre.vn

29