You are on page 1of 10

SLOVENSKI KATOLIKI MISIJON SV. CIRILA IN METODA, MELBOURNE - KEW SLOVENIAN CATHOLIC MISSION Sts.

CYRIL AND METHODIUS, MELBOURNE - KEW 19 A'Beckett Street, KEW VIC 3101, Australia Potni naslov - postal address: PO Box 197 KEW VIC 3101, Australia Tel.: 03 9853 7787; Mobile: 0412 555 840 International Phone: + 61 3 9853 7787
Naslovna stran Stiia Home Slovenian Network Drutva in organizacije v Avstraliji Versko sredie Melbourne Versko sredie Sydney Versko sredie Adelaide Misli revija Misli
Publikacija o naem Slovenskem katolikem misijonu Sv. Cirila in Metoda, Melbourne Publication about our Slovenian Catholic Mission Sts. Cyril and Methodius, Melbourne

Email naslovi Misli Melbourne Pater Ciril Boi OFM Melbourne Pater Janez Tretjak OFM Adelaide Pater Darko nidari OFM Sydney Pater Valerijan Jenko OFM OAM Sydney Povezave versko sredie Kew Cerkev Svetih bratov Cirila in Metoda Kew Baragov dom Slovenski franikani v Avstraliji Sestre franikanke Brezmadene Baragova knjinica Arhiv Arhiv 2009 Arhiv 2010 Slomkova ola Dom matere Romane Drutvo sv. Eme Pastoralni svet Gospodarski odbor Pevski zbor Molitvena skupina Teaj slovenskega jezika Kulturni odbor Folklorna skupina Iskra Boini veer 2008 Velikononi utrinki 2009 40 letnica Kew in obisk kofa in provinciala 2008 Povezave Uradna domaa stran Svetega Sedea Slovenska franikanska provinca Svetega kria Domae strani katolike Cerkve na Slovenskem Domaa stran Druine Domaa stran Ognjia Katoliko informacijsko omrej Priznanja za dolgoletno delo

Pater Ciril A. Boi OFM, OAM Marija Ani, laika misijonarka, urednica Misli OZNANILA SLOVENSKEGA MISIJONA MELBOURNE NEDELJA, 4. decembra 2011
DANES je DRUGA ADVENTNA NEDELJA. Po deseti sveti mai bodo otroci Slomkove ole pripravili v dvorani sprejem za MIKLAVA, ki jih bo nato nagovoril in obdaroval. To je tudi sklep olskega leta Slomkove ole, ki bo ponovno odprla vrata v zaetku februarja 2012. Hvala uiteljicam, magistri Veronici Smrdel Roberts ter magistri Julie Kure Bogovi, in seveda uencem ter njihovim starem za sodelovanje. LETOS MINEVA 60 LET od prihoda prvih slovenskih franikanov v Avstralijo in 60 let izhajanja revije Misli. Ta jubilej bomo proslavljali s provincialom Slovenske franikanske province, patrom Stanetom Zoretom, ki bo priel med nas v Melbourne v etrtek zgodaj zjutraj ob 2.05. Ob 10. uri bo e daroval praznino sv. mao Brezmadene.

Misli tevilka 1, 25. januar 1952 Razmiljanje patra Valerijana Jenka ob zlatem jubileju revije Misli Naslednji uredniki so v teku petdeset let skrbeli za urejanje lista: ustanovitelj lista in njegov prvi urednik je bil p. Beno Korbi OFM (ob sodelovanju p.Klavdija Okorna OFM in Joeta ujea): od leta 1951 do 1953. Drugi urednik je bil p. Rudolf Pivko OFM od leta 1953 do 1955. Za njim je prevzel urednitvo p. Bernard Ambroi OFM leta 1955 do leta 1972. Ko je p. Bernard zbolel, sta se urednitvo in uprava lista preselila iz Sydneya v KewMelbourne: list je prevzel p. Bazilij Valentin OFM, MBE in ga urejal od leta 1972 do svoje smrti 26.julija 1997. Za njim je prevzel krmilo lista p. Metod Ogorevc OFM ob pomoi Katarine Mahni in ga urejal od avgusta 1997 do leta 2001. V septembru 2001 je po odhodu p. Metoda na Amerike Brezje, v Lemont, Illinois, prevzel urednitvo lista p. Ciril A. Boi OFM ob pomoi laike misijonarke Marije Ani.

V petek, 9. decembra 2011 bo ob 10.00 dop. sv. maa in molitvena ura; sreanje z molitveno skupino, zveer pa sreanje z nadkofom Melbourna dr. Denisom Hartom in potem veerja v Baragovem domu. Prihodnjo soboto, 10. decembra, bo pater provincial vodil ADVETNO ROMANJE v TA PINU v Bacchus Marsh. Avtobusa bosta odpeljala iz Kew ob 8.30 zjutraj. Ob 10. uri bo v glavni cerkvi sveta maa, nato bo procesija z molitvijo ronega venca do nae kapelice Svete Druine z mozaikom Marije Pomagaj na proelju. Tam bomo imeli litanije Matere Boje. Za kosilo se bomo odpeljali na Slovensko drutvo Ivan Cankar v Geelongu ter po kosilu imeli e pobonost pri njihovi kapelici Marije Pomagaj na vrtu drutva. Prijave e sprejemata Franika ajn telefon 9853 1946 in Zora Kirn telefon 9850 8767. Cena vonje je 25 dolarjev po osebi. Prihodnja nedelja, 11. decembra, bo 3. adventna nedelja: Ob 9. uri bo sv. maa v KEW, ob 11.30 v GEELONGU; od 4. do 5. ure spovedovanje v ST. ALBANSU, ob 5. uri tam sv. maa. V ponedeljek, 12. decembra bo seja Pastoralnega sveta v Baragovem domu ob 7.30 zveer. Radi bomo v tem asu adventa obiskali bolnike in ostarele po domovih ali v bolninicah, samo prosimo, da nam sporoite to svojo eljo osebno ali po najblijih sorodnikih ali prijateljih. Maa v Domu matere Romane bo v petek, 16. decembra, v soboto, 17. decembra, pa bo maa v cerkvi posebej za bolne in ostarele. SPOVEDOVANJE v KEW bo vse dneve pred in po mai; v ST. ALBANSU v nedeljo, 11. decembra, od 4. do 5. ure; v SPRINGVALE v ponedeljek, 19. decembra, od 5. do 6. ure popoldne; v ALTONI NORTH v torek, 20. decembra, od 4.30 pop. do 6. ure zveer in nato v GEELONGU od 7. do 8. ure zveer. Spovedovanje v MORWELLU bo v nedeljo, 18. decembra, pred sv. mao maa bo ob 6. uri zveer. NA SVETI VEER, v soboto, 24. decembra 2011, bo ob 9. uri zveer slovesna sv. maa boine noi pred jaslicami v lurki votlini, kakor je lani pri mai odloilo nad dvesto ljudi, ki predstavljajo redno obestvo slovenske cerkve v Kew. Na BOI, v nedeljo, 25. decembra, bo ob 8. uri zjutraj zorna sveta maa ter ob 10. uri dopoldne praznina sveta maa v cerkvi.

Boino pismo patra Cirila Boia OFM OAM in spored obiska provinciala patra Staneta Zoreta OFM
Prieli smo e zadnji mesec leta 2011 in pred nami so ponovno lepi dnevi najprej adventa in potem boinega praznovanja Jezusovega rojstva, ki nam vsako leto znova prinaa novo veselje in upanje. ez slab mesec dni bomo vstopili po Gospodovi milosti v leto 2012 po njegovem rojstvu. Vsakdo seveda ve zase, koliko let je e natel od svojega prvega boia in koliko koledarjev je zamenjal v teku svojega ivljenja. Samo Bog pa ve, koliko nam jih bo e dano. In hvala Bogu, da je tako! Leto, ki mineva, je bilo v mnogih pogledih zanimivo, polno prizadevanj, izzivov, dela in trudov mnogih v slovenski skupnosti v Melbournu, pa tudi ire v Viktoriji in Avstraliji. Veliko obnovitvenih del v cerkvi, Baragovem domu in v Domu matere Romane je bilo opravljenih v tem letu. Mnogo novic so Vam prinaale Misli, redna nedeljska Oznanila pa tudi radijski valovi Radia SBS in Radia 3 ZZZ. Poleg adventnega in boinega praznovanja imamo v letonjem sklepu leta e praznovanje dveh pomebnih obletnic za slovensko skupnost v Avstraliji, kar ste verjetno e sliali ali prebrali. LETOS namre MINEVA 60 LET od prihoda prvih slovenskih franikanov v Avstralijo in 60 let izhajanja revije MISLI. Ta jubilej bomo proslavljali s provincialom Slovenske franikanske province, patrom Stanetom Zoretom, ki je bil med nami tudi pred desetimi leti za zlati jubilej. Med nami v Viktoriji bo od 8. do 26. decembra 2011, v Juni Avstraliji od 27. decembra 2011 do 5. januarja 2012 ter v NSW, ACT in v QLD od 5. do 17. januarja 2012. Pripravljamo vrsto duhovnih sreanj v adventnem in boinem asu, saj bo 60. obletnica bolj v duhovni obnovi, pripravi in lepem slovenskem boinem praznovanju. O vsem tem bi Vas rad seznanil v tem pismu.

Misli november december

Koledar 2012 Misli september oktober Naroilnica za knjigo Antologija slovenskih slikarjev in kiparjev Naroilnica za knjigo Slovenske ole v Avstraliji RAZPORED SVETIH MA V KEW Nedelja: 10.00 dopoldne Vsako drugo nedeljo v mesecu samo ob 9.00 dop. Od torka do etrtka: 8.00 zjutraj Petek in sobota: 10.00 dopoldne Prazniki: 10.00 dopoldne Boi: na sveti veer ob 9. uri zveer; na boi ob 8.00 zjutraj in ob 10.00 dopoldne. Velika no: 8.00 zjutraj in 10.00 dopoldne. HOLY MASSES TIME TABLE - KEW Sunday: 10.00 am Every second Sunday in month at 9.00 am only Tuesday Thursday: 8.00 am Friday and Saturday: 10.00 am Feast Days: 10.00 am Christmas Vigil Mass at 9.00 pm; Christmas Day: 8.00 and 10.00 am Easter Sunday: 8.00 am and 10.00 am. SPOVEDOVANJE: Pol ure pred nedeljsko mao. Pred boiem in veliko nojo eno uro pred mao. CONFESSIONS: Half hour before Sunday Mass times. Christmas and Holy week one hour before Mass times. KRST, POROKA: Po dogovoru. BAPTISM, MARRIAGE: By appointment. SLOVENSKA BOGOSLUJA V GEELONGU je sveta maa vsako drugo nedeljo v mesecu ob 11.30 dopoldne v cerkvi Holy Family, 147 Separation Street, Bell Park VIC 3215. V ST. ALBANSU je sveta maa vsako drugo nedeljo v mesecu ob 5.00 popoldne v cerkvi Sacred Heart, 4 Winifred Street, St. Albans VIC 3021. V MORWELLU V DECEMBRU 2011, bo sv. maa izjemoma tretjo nedeljo v mesecu: NA 4. ADV NEDELJO, 18.DEC 2011 ob 6.00 zveer. Vsak tretji mesec v letu: marec, junij, september, december etrto nedeljo v tistem mesecu, ob 6. uri zveer v cerkvi Sacred Heart, 266 Commercial Road, Morwell VIC 3840. V WODONGI je slovenska sveta maa dvakrat na leto - na belo nedeljo in na etrto nedeljo v novembru, ob 7.00 zveer v cerkvi Sacred Heart, 283 Beechworth Road, Wodonga VIC 3689. TASMANIJA - HOBART Vsaj obasno - enkrat na leto, e je le mogoe se zberejo rojaki k slovenski mai v hrvaki cerkvi
ADVETNO ROMANJE v TA PINU v Bacchus Marsh bomo imeli drugo soboto v decembru, 10. decembra 2011. To bo prvo dejanje duhovne obnove nae skupnosti v praznovanju 60. obletnice. Avtobus bo odpeljal iz Kew ob 8.30 zjutraj. Ob 10. uri bo v glavni cerkvi sveta maa, ki jo bo daroval provincial pater Stane Zore, nato bo procesija z molitvijo ronega venca do nae kapelice Svete Druine z mozaikom Marije Pomagaj na proelju. Tam bomo imeli litanije Matere Boje. Za kosilo se bomo odpeljali na Slovensko drutvo Ivan Cankar v Geelongu ter po kosilu imeli e pobonost pri njihovi kapelici Marije Pomagaj na vrtu drutva. Pridruite se nam ta dan in seveda tudi v prihodnjih sreanjih, kadar Vam je le mogoe.

Slovenski katoliki misijon sv. Cirila in Metoda v Melbournu je prejel ob 40. letnici blagoslovitve cerkve blagoslov svetega oeta

PROGRAM PO DNEVIH
etrtek, 8. decembra, praznik Brezmadene: Prihod patra provinciala na letalie Melbourne; Emirates EK 408 ob 02.05 zjutraj; ob 10.00 dop. bo praznina sveta maa v Kew. petek, 9. decembra 2011: ob 10.00 dop. sv. maa in molitvena ura; sreanje z molitveno skupino. Zveer sreanje z nadkofom Melbourna dr. Denisom Hartom in veerja v Baragovem domu. sobota, 10. decembra: Romanje v Ta Pinu in v Geelong.nedelja, 11. decembra: 3. adventna nedelja: Ob 9. uri sv. maa v KEW, ob 11.30 v GEELONGU, od 4. do 5. ure spovedovanje v ST. ALBANSU, ob 5. uri sv. maa. ponedeljek, 12. decembra: Seja Pastoralnega sveta v Kew ob 7.30 zveer. torek, sreda in etrtek, od 13. do 15. decembra: Obiski bolnikov po domovih, v bolninicah ter domovih za ostarele; v sredo zveer sreanje s pevci ter v etrtek zveer sreanje s lanicami Drutva sv. Eme.petek, 16. decembra: Sv. maa v Domu matere Romane, zaetek boine devetdnevnice, podelitev zakramenta sv. maziljenja stanovalcem DMR, zveer sreanje z zaupniki, zaposlenimi in prostovoljci. sobota, 17. decembra: Ob 10.30 dopoldne sv. maa za bolne in ostarele, sreanje ter pogostitev pripravi skupina za diakonijo v Pastoralnem svetu 2. dan boine devetdnevnice. nedelja, 18. decembra 4. adventna: Ob 10. uri sv. maa z boino devetdnevnico, po mai druinsko kosilo, ki ga pripravijo lanice DSE. Sreanje v dvorani s kulturnim programom, ki ga imata na skrbi voditeljici Igralske skupine Draga Gelt OAM in Ljubica Postruin. MORWELL, 18. decembra 2011: Pred mao prilika za sv. spoved, ob 6. uri zveer sv. maa in potem sreanje z rojaki v mestnem parku vrtnic.

Slovenski katoliki misijon sv. Cirila in Metoda v Melbournu je prejel ob visoki obletnici tudi priznanje Urada za Slovence po svetu in zamejstvu iz Slovenije

SPOVEDOVANJE v KEW
vse dneve pred in po mai; v ST. ALBANSU v nedeljo, 11. decembra, od 4. do 5. ure; v SPRINGVALE v ponedeljek, 19. decembra, od 5. do 6. ure popoldne; v ALTONI NORTH v torek, 20. decembra, od 4.30 pop. do 6. ure zveer in nato v GEELONGU od 7. do 8. ure zveer. Od ponedeljka, 19. decembra, do sobote, 24. decembra, bo vsak dan ob 10. uri dopoldne sveta maa z boino devetdnevnico in vedno prilonost za sveto spoved ali pogovor pred in po sveti mai; ez dan tudi obiski bolnikov in tistih, ki ne morejo ve priti v Kew, pa si elijo obisk slovenskega duhovnika. Prosimo pa, da nam sporoijo to svojo eljo osebno ali po najblijih sorodnikih ali prijateljih. e eli e kakna skupina ali posameznik sreanje s provincialom, naj sporoi to eljo, da v tednu od 19. do 24. decembra najdemo as za to. Hvala!Sreda, 21. decembra: Boini program na radiu 3 ZZZ; ob priliki tudi snemanje za radio SBS. Sobota, 24. decembra 2011, ob 10. uri dopoldne sklep boine devetdnevnice.NA SVETI VEER bo ob 9. uri zveer slovesna sv. maa boine noi pred jaslicami v lurki votlini. Da v Kew nimamo ve polnonice, so na javnih volitvah lansko leto po nekaj tedenskem razmiljanju odloili ljudje, ki so redno vsako nedeljo pri mai. Tisto nedeljo jih je bilo nad dvesto. Tako je tudi prav, da odloijo tisti, ki so redni lani obestva, saj oni poznajo njegov pravi utrip in kaj je najbolje za skupnost, ki ni ve mladostna in ko se mnogi pripeljejo po ve deset kilometrov dale. Slovenska cerkev v Kew ni upnija z majhnim teritorijem, pa pa misijon, ki pokriva celotno velemesto! V letonji boini program so e vkljueni: cerkveni pevski zbor, moki pevski zbor Planika, otroci Slomkove ole, Jakevi glasbeniki in liturgini sodelavci. BOI - praznik rojstva naega Gospoda Jezusa Kristusa, nedelja, 25. decembra: Ob 8. uri zjutraj zorna sveta maa ter ob 10. uri praznina sv. maa v cerkvi. Ponedeljek, 26. decembra sv. tefan, dan samostojnosti in enotnosti v Sloveniji: ob 10. uri praznina sveta maa, sreanje z rojaki v dvorani ter provincialovo slovo. Torek, 27. decembra 2011: Odhod patra provinciala v Juno Avstralijo tam do 5. januarja 2012. Od 5. do 17. januarja 2012: Sydney, Wollongong, Canberra, Marian Valley QLD. Sreanje vseh slovenskih franikanov, ki delujemo v Avstraliji, bo s patrom provincialom v Sydneyu od 9. do 12. januarja 2012. V nartu je tudi sreanje z avstralskim franikanskim provincialom patrom Paulom Smithom in e prej v Melbournu s franikani v Box Hillu, saj smo slovenski franikani kakor tudi franikani drugih narodnosti, ki delujemo v Avstraliji, tudi del poslanstva avstralske franikanske province Svetega Duha. Iz Sydneya bo provincial priletel v Melbourne v torek, 17. januarja 2012, ter naslednji dan, v sredo, 18. januarja, odpotoval iz Melbourna z Emirates EK 405 ob 7. uri zveer. Praznini dnevi so posebej slovesni, ker se moremo sreati rojaki, prijatelji, sovaani, znanci med seboj in potem tudi osebno in kot skupnost z Bogom. Vse to je milostni dar naega nebekega Oeta, ki se je v Jezusu Kristusu sklonil do vsakega izmed nas. Pribliati in deliti to radost s slovenskim rojakom v Avstraliji, je bilo poslanstvo slovenskih franikanov vseh teh estdeset let in bo tudi e v prihodnje. V februarju 2012 bomo seveda ponovno zaeli z vso paro novo olsko leto ter vse redne aktivnosti, ki e leta teko po uteenem programu slovenskega misijona v Kew. V letonjem letu je Slomkovo olo konalo dvajset uencev, teaj slovenskega jezika za odrasle pa deset tudentov. MISLI smo letos tiskali v 1450 izvodih. Statistiko krstov, porok in pogrebov bomo objavili v Oznanilih prvo nedeljo v januarju, preko radia in seveda v Mislih, ki bodo odle v tiskarno na dopolnjenih 60 let - 25. januarja 2012.

slovenski mai v hrvaki cerkvi Brezmadene na George Street, Granton TAS 7030. Obveeni so preko Misli, hrvakega duhovnika g. Berislava Hunskega in e z osebnim pismom slovenskega duhovnika iz Melbourna.

Zahvaljujem se Vam za vso Vao naklonjenost in dobroto Vaega srca, ki ste jo izkazovali in jo e vedno velikoduno podarjate za ta na skupni dom v Kew. Bog Vam povrni! Naj Vam Novorojeno Dete podarja vse milosti za Va ivljenjski korak sedaj in v novem letu Gospodovem 2012. Prisren pozdrav Vam in vsem Vaim, saj gre slovenski rod v Avstraliji marsikje sedaj e v etrti rod. Spomnite v teh prazninih dnevih na to vez tudi Va mlaji rod. Mir in dobro Bog ivi! Hvala, lep pozdrav in Bog ivi! p. Ciril A. Boi OFM OAM in laika misijonarka Marija Ani

SLOVENIAN CHAPEL of the Holy Family with the mosaic of Marija Pomagaj Mary Help Ta Pinu Bacchus Marsh, Victoria
Built by the generosity of the Slovenian Community of Victoria and Tasmania on the occasion of the 40th Anniversary of the Slovenian Catholic Church of Sts. Cyril and Methodius in Kew Melbourne. This Chapel was blessed on Saturday, 15. 11. 2008, by Bishop of Koper, Slovenia Most Rev. Metod Pirih; the statues of the Holy Family by Rev. Dr. Viktor Pape OFM Minister Provincial of the Slovenian Franciscan Province; the mosaic of Marija Pomagaj was blessed by Fr. Ciril A. Boi OFM - Migrant Chaplain to the Slovenian Community of Victoria and Tasmania. Marija Pomagaj prosi za nas! Sveta Druina varuj nas! VSE V VEJO AST BOJO. BOGU HVALA! AD MAIOREM DEI GLORIAM. THANKS BE TO GOD!

Zvonik

Jaslice v Kew

Baragov kip

Obiskali smo Veleposlanivo RS v Canberri

Celotna reportaa s slovenskega verskih sredi v Canberri

Priprave na koncert v Canberri

Pater Ciril Boi OFM v Kew

V Canberri so se sestali pater Ciril Boi, Janez erne, Marija Ani, pater Darko nidari, Franc ulek in Florjan Auser, da so dorekli e zadnje detalje pri pripravah na koncert.

Preko sto avstralskih Slovencev na Brezjah

Pater Ciril Boi, blagoslovil otroke, ki so na olanju na Prevorju, kar iz viav

Presentation of Australia Day Honours and Awards


News from Catholic Melbourne Thursday 12 May 2011 By Fiona Basile The Governor of Victoria, the Honourable Alex Chernov AO QC, conducted an investiture ceremony this morning for the Australia Day Honours and Award-recipients, four of whom came from the Catholic Archdiocese of Melbourne.Mrs Mary Nolan of Meredith, Sr Maria Cunningham RSC of Parkville, Fr Ciril Alojz Bozic OFM of Kew and Mr Tony Killen of Brighton were among the 97 Victorian award recipients gathered at Government House for the annual ceremony. Fr Bozic was awarded the Medal of the Order of Australia for services to the Slovenian community. Fr Bozic has been a leader at the Slovenian Mission of Ss Cyril and Methodius in Kew since 2001. When I found out I thought, Lord, I am not worthy, he said. But Im just the recipient. Its really an award for the Slovenian community which has been active here in Kew for the past 60 years. Na fotografiji: Draga Gelt OAM, pater Ciril Boi - OFM OAM, pater Darko nidari OFM iz Sydneya in Marija Ani, laina misijonarka po podelitvi avstralskega

priznanja patru Cirilu Boiu.

DOBRODELNA AKCIJA 2011 ROJAK ROJAKU!


Sklepno poroilo o nai pomoi rtvam ciklona Yasi v North Queenslandu

SLOVENSKI KATOLIKI MISIJON SVETEGA CIRILA IN METODA

v Melbournu je najprej in predvsem sad dela in prizadevanj pokojnega patra Bazilija A. Valentina in slovenskih izseljencev. V Kew, lepem delu e skoraj tiri milijonskega velemesta, je p. Bazilij leta 1956 zael svoje portvovalno delo za Slovence in ga leta 1997 dokonal, ko ga je Gospod poklical k sebi (umrl 26.07.1997). Z njim so skozi razlina obdobja let sodelovali slovenski franikani p. Odilo Hanjek, p. Stanko Zemljak, p. Bernard Golinik, p. Tone Gorjup, p. Niko vokelj. Patru Baziliju so mnoga leta pomagale sestre franikanke Brezmadene. Po smrti p. Bazilija je vodstvo misijona prevzel pater Metod Ogorevc do leta 2001. Od septembra 2001 deluje tu p. Ciril A. Boi in pastoralna sodelavka - laika misijonarka Marija Ani, ki tudi likovno oblikuje Misli. Misijon je dokaj razvejana dejavnost: - je versko sredie (cerkev in pastoralno delo po vsej Viktoriji in na Tasmaniji); - kulturno sredie (izdajanje revije Misli, knjig in olskih ubenikov, Baragova knjinica in knjigarna, arhiv, narodne noe, kulturni programi, razstave); - socialno sredie (dom matere Romane za ostarele s 30 posteljami, Baragov hostel, drutvo sv. Eme); - izobraevalno sredie (Slomkova ola, teaj slovenskega jezika za odrasle). Voditelju misijona pomagajo sodelavci, ki se trudijo na razlinih podrojih dela in udejstvovanja slovenskega misijona: v pastoralnem svetu, gospodarskem odboru, pevskem zboru, sodelavci oltarja - akoliti in ministrantje, v Baragovi knjinici, Slomkovi oli, teaju za odrasle, v drutvu sv. Eme, molitveni skupini, v arhivu, pri financah, skupine in posamezniki, ki skrbijo za isto in lepo okraeno cerkev ter okolico Baragovega doma, skupina za poiljanje Misli in zaupniki doma matere Romane ter tevilni dobrotniki.

CERKEV SVETIH BRATOV CIRILA IN METODA


Temeljni kamen je poloil in blagoslovil melbournski nadkof James R. Knox 21. junija 1968. Novo cerkev pa je blagoslovil 20. oktobra 1968 koprski kof dr. Janez Jenko, ki je bil prvi kof iz Slovenije na obisku pri slovenskih izseljencih v Avstraliji. To je bila tudi prva slovenska cerkev v Avstraliji. Leta 1973 je bila blagoslovljena cerkev sv. Rafaela v Sydneyu, leta 1983 cerkev Svete Druine v Adelaidi in e koncem leta 1983 cerkev vseh svetih v Wollongongu. Mozaik svetega Cirila in Metoda je delo slovenskega umetnika Franceta Benka (umrl v Kew 15.07.2003). V cerkvi je podoba Marije Pomagaj, ki jo je kronal 5. februarja 1983 tedanji ljubljanski nadkof dr. Alojzij utar. Za 35. obletnico blagoslovitve (praznovanje je bilo 18. oktobra 2003) je bila notranjost cerkve popolnoma prenovljena. Pod cerkvijo je DVORANA, kjer se ljudje zbirajo ob nedeljah po mai, na razne praznine dni in ob praznovanjih, kulturnih programih ter vsako tretjo nedeljo v mesecu na druinskem kosilu, ki ga pripravlja drutvo sv. Eme s sodelavci.

BARAGOV DOM
BARAGOV DOM je res dom raznovrstnim dejavnostim slovenskega misijona v Melbournu in kraj sreevanj, praznovanj in delovnih sreanj slovenske skupnosti v zvezni avstralski dravi Viktoriji. V njem deluje tudi BARAGA HOSTEL, ki je bil sprva dom slovenskim fantom, ki so pred pol stoletja mnoino prihajali v Avstralijo. Pozneje je dajal in daje zavetie ljudem iz razlinih koncev sveta. Zaradi bliine sredia mesta, dobre lokacije in nizke cene je hostel v glavnem polno zaseden, zato ni mogoe sprejeti popotnikov, ki elijo prenoiti v Melbournu le nekaj noi, pa pa je namenjen bolj stalnim stanovalcem. Hostel ima svojo kuhinjo, na razpolago je tudi pralni stroj. Pet minut hoje je do velikega trgovskega sredia ter do postaje tramvaja, ki pripelje potnika v petindvajsetih minutah do sredia Melbourna (postaja Kew Junction na High Street v srediu Kew, tramvaj tevilka 48 (pelje v mestu po Flinders Street) ali linija tevilka 109 (pelje po Collins Street).

PASTORALNI SVET

PASTORALNI SVET pomaga voditelju misijona pri nartovanju in organizaciji pastoralnih in drugih dejavnosti slovenskega vernega obestva v Melbournu. Je tako reko desna roka voditelja misijona. vodenju financ GOSPODARSKI ODBOR pomaga pri vseh prenovitvah, izboljavah, vzdrevanju poslopij inNa volitvah so bili 17. aprila 2005 izvoljeni za pet let inje njegov predstavnik v PS. ter GST (taks); Bernard Breni so slubo sprejeli: Simon Grilj, Tilka Lenko in Ana Marija Cek. Skupine, ki delujejo znotraj misijona pa so za Pastoralni svet izbrale svoje predstavnike: Baragova knjinica Marija Oppelt Oppelli, Dom matere Romane Stanko Prosenak, drutvo sv. Eme Olga Bogovi, gospodarski odbor Bernard Breni, kulturni odbor in teaj slovenskega jezika za odrasle Draga Gelt OAM, molitvena skupina Fani ajn, pevski zbor Metka McKean, predstavnik obestva iz St. Albansa Marko Zitterschlager, skupina za urejevanje okolice cerkve in doma Valetin Lenko, Slomkova ola Lidija Bratina. Pater Ciril A. Boi OFM je kot voditelj misijona predsednik PS. Za podpredsednika PS je bil izvoljen Simon Grilj. Pastoralni svet je potrdil provincial Slovenske franikanske province Sv. Kria p. dr. Viktor Pape dne 28.04.2005.

GOSPODARSKI ODBOR

Ekipa za koenje

KULTURNI ODBOR
KULTURNI ODBOR, ki ga vodi Draga Gelt OAM, skrbi za kulturne programe praznovanj.

BARAGOVA KNJINICA
BARAGOVA KNJINICA ima nad tiri tiso knjig. Najve je slovenskih, zadnja leta pa je na razpolago tudi vse ve knjig v anglekem jeziku. Knjinico vodi e vsa leta od ustanovitve leta 1977 knjiniarka Marija Oppelt Oppelli. Njej sedaj pomaga Zora Kirn. Knjinica ima tudi svoj oddelek - Bazilijevo ustanovo, ki je neke vrste KNJIGARNA in poilja knjige ter audio in video kasete ter CD in DVD po vsej Avstraliji, Novi Zelandiji in drugod po svetu. Pri knjiniarki lahko naroite tudi ubenike slovenskega jezika, ki so izli v ZDA ali so jih uredile slovenske uiteljice v Melbournu. Knjinica je odprta ob nedeljah po sveti mai.

SLOMKOVA OLA
SLOMKOVA OLA je bila ustanovljena leta 1960. Ravnateljica ole je sedaj uiteljica Veronica Smrdel-Roberts, uiteljice pa so: Metka McKean, Lidija Bratina in Renata Kodri. ola ima pouk prvo in tretjo nedeljo v mesecu od 11.00 do 13.00 ter e dodatne dneve po urniku. Tu dobijo mlaji otroci (od 5 do 12 let) nekaj znanja slovenskega jezika, predvsem pa pripravijo kulturne programe za materinski in oetovski dan ter za Miklava.

TEAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA ODRASLE


TEAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA ODRASLE vodi uiteljica Draga Gelt OAM vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu od 11.00 do 13.00.

PEVSKI ZBOR

PEVSKI ZBOR sodeluje vsako nedeljo ob 10. uri pri bogosluju, vadi pa ob sredah od 20. do 21.30. Meani zbor vodi Metka McKean, organisti so Lenti Lenko OAM, Katarina Peri in Katarina Vrisk. Novi pevci in pevke so vedno dobrodoli.

DRUTVO SV. EME


DRUTVO SV. EME (predsednica Olga Bogovi) skrbi za postrebo v dvorani ob nedeljah in posebnih praznovanjih ter redno vsako tretjo nedeljo v mesecu za druinska kosila. Pripravijo od sto do sto petdeset kosil (cena $12): juha, glavni obrok, sladica s kavo. Finanno pomagajo pri vseh vejih projektih misijona.

MOLITVENA SKUPINA

MOLITVENA SKUPINA
MOLITVENA SKUPINA (voditeljica Fani ajn) se zbira k molitvi ob petkih. Ob 10. uri dopoldne je sveta maa, sledi molitvena ura. Skupina je odprta za vse, ki elijo podpirati ta svet z molitvijo.

FOLKLORNA SKUPINA ISKRA


FOLKLORNA SKUPINA ISKRA deluje v okviru verskega in kulturnega sredia v Kew. Vaje ima v dvorani pod cerkvijo in sodeluje na prireditvah misijona ter drugih slovenskih in multikulturnih prireditvah. Skupino vodi Draga Gelt. Uiteljici pa sta poleg Drage e Melissa Fistri in Natasha Piotek.

DOM MATERE ROMANE


DOM MATERE ROMANE je dom za ostarele slovenske rojake, ki so ga zgradili Slovenci v Melbournu leta 1992 ob neutrudnem prizadevanju patra Bazilija. Ime je dobil po pokojni materi Romani Toplak, prvi sestri, ki je v Avstralijo leta 1966 pripeljala slovenske redovnice franikanke Brezmadene. Dom sedaj vodi po zaupnitvu Slovenske franikanske province, ki jo sedaj v Slovenskem misijonu v Melbournu zastopa p. Ciril A. Boi OFM, pet zaupnikov pod vodstvom njihovega predsednika Staneta Prosenaka. Upraviteljica Doma je Sandra Krnel. Za minulo delo sta zaupnika Simon pacapan in Tone Brne ob upokojitvi leta 2003 prejela od lastnika Slovenske franikanske province - odlikovanje, naslov astni zaupnik doma matere Romane. Zaupniki doma matere Romane so: Stanko Prosenak predsednik, Marko Zitterschlager, Ana Marija Cek tajnica, Simon Grilj zapisnikar, David Hvalica.

ARHIV
ARHIV misijona je vzorno in strokovno uredila arhivarka Veronika Ferfolja - Brown. Ob petdesetletnici delovanja slovenskih franikanov in redovnih sester v Avstraliji (1951 - 2001) sta Draga Gelt in Veronika Ferfolja pripravili bogato knjigo Pax et bonum - Mir in dobro. Knjigo so izdala Slovenska verska in kulturna sredia v Avstraliji in jo lahko tam tudi naroite. Cena je trideset dolarjev in potnina. V arhivu sedaj delajo: Marko Zitterschlager, Ivan in Marija Lapuh ter Draga Gelt.

MISLI
Religious and Cultural Bi-Monthly Magazine in Slovenian language. Informativna dvomesena revija za versko in kulturno ivljenje Slovencev v Avstraliji | Ustanovljena (Established) leta 1952 | Published by Slovenian Franciscan Fathers in Australia. Izdajajo slovenski franikani v Avstraliji | Glavni urednik in upravnik (Editor and Manager): p. Ciril A. Boi OFM, Baraga House, 19 ABeckett Street, KEW VIC 3101 | Urednica (Production Editor) in raunalniki prelom: Marija Ani, Kew | Naronina in naslovi: Angelca Veedetz | Stalni sodelavci: Florjan Auser, Mirko Cuderman, Zorka ernjak, Draga Gelt OAM, Tone Gorjup, Marija Grosman, Danijela Hli, Marija Iskra, Irena Jernej, Lenti Lenko OAM, Martha Magajna, Anica Marki, Ivan Rudolf, tefan ernek, Cilka agar. | Skupina prostovoljcev v Kew, ki pripravi Misli za na poto. | Naslov: MISLI, PO Box 197, KEW VIC 3101 | Tel.: 03 9853 7787 | Fax: 03 9853 6176 |

Naslov: MISLI, PO Box 197, KEW VIC 3101 | Tel.: 03 9853 7787 | Fax: 03 9853 6176 | E-mail: misli@bigpond.com | Naronina za leto 2012 je 50 avstralskih dolarjev, zunaj Avstralije - letalsko 100 dolarjev | Naronina se plauje vnaprej | Banni raun pri Commonwealth Bank v Kew, BSB: 06 3142. tevilka rauna: 0090 1561 | Poverjenitvo za MISLI imajo vsa slovenska verska sredia v Avstraliji | Rokopisov ne vraamo | Prispevkov brez podpisa ne objavljamo | Za objavljene lanke odgovarja pisec sam | Vnaanje in priprava strani (Typing and Lay-out): MISLI, 19 ABeckett Street, Kew VIC 3101 | Tisk (Printing): Distinction Printing Pty. Ltd., 164 Victoria Street, BRUNSWICK VIC 3056 | Tel.: 03 9387 8488 | Fax: 03 9380 2141. Misli na internetu: | Florjan Auser, Slovenian Media House, Sydney | http://www.glasslovenije.com.au - Tam kliknite na MISLI. | ISSN 1443-8364

V PROSTORIH MISIJONA GOSTUJEJO:


PISARNA SLOVENSKEGA SOCIALNEGA SKRBSTVA IN INFORMACIJSKI URAD: Odprta je ob nedeljah od 11. do 12. ure ter prvi in tretji etrtek v mesecu od 10. do 12. ure. Telefon in faks: 03 9853 7600. KONZULARNE URE Veleposlanitva Republike Slovenije iz Canberre bodo sedaj v Kew obasno, sporoajo z Veleposlanitva RS v Canberri. Obvestila bodo v Mislih, na slovenskem programu radia SBS (AM 1224), ob nedeljah in torkih od 8. do 9. ure dopoldne, na radiu 3 ZZZ (FM 92,3) ob sredah od 19. do 20. ure ter na internetu.

POSEBNI DOGODKI, SLOVESNOSTI IN PRIREDITVE

- V nedeljo, v bliini 26. januarja, je praznovanje dneva Avstralije. - Prvo ali tretjo nedeljo v februarju je praznovanje slovenskega kulturnega praznika Preernovega dne. - Vsako tretjo nedeljo v mesecu (razen v januarju) je po deseti sveti mai v dvorani druinsko kosilo, ki ga pripravljajo lanice drutva sv. Eme s sodelavci in lanice drugih skupin. - Poleg praznovanj vseh cerkvenih praznikov in liturginih asov, imamo v postnem in adventnem asu romanje v Bacchus Marsh Our Lady Ta Pinu Marian Centre, kjer imamo tudi Slovenci svojo kapelico Svete Druine z mozaikom Marije Pomagaj na proelju. Kapelica je bila blagoslovljena 15.11.2008 kot znamenje hvalenosti ob 40. obletnici slovenske cerkve sv. bratov Cirila in Metoda v Melbournu v Kew. - Generalno ienje z BBQ ob sklepu dela imamo v soboto pred cvetno nedeljo - tudi pletenje butaric in priprava zelenja ter dvoria pred lurko votlino za mao cvetne nedelje. Pred boiem je ta zunanja priprava v soboto sredi decembra. - Nedelja v bliini praznika sv. Joefa: Ob 12.30 je sv. maa v dvorani slovenskega kluba Jadran v Diggers Rest. - Prvo nedeljo v maju je praznovanje materinskega dne in dneva Evrope ter vstopa Slovenije v Evropsko zvezo (EU). marnice imamo v maju ob nedeljah, petkih in sobotah. - V nedeljo, v bliini praznika Sv. Renjega Telesa in Krvi, je telovska procesija. Oltarje postavijo slovenska drutva: Slovensko drutvo Melbourne na dvoriu doma matere Romane, drutvo Ivan Cankar iz Geelonga pri kozolcu, Planica ob kipu sv. Antona Padovanskega, St. Albans pri lurki votlini, Jadran na vrhu cerkvenega stopnia. lani drutev tudi sodelujejo pri procesiji. - Praznovanje dneva dravnosti je v nedeljo, v bliini 25. junija. - Prvo nedeljo v juliju je praznovanje zavetnikov cerkve - egnanje. - Zadnjo nedeljo v avgustu imamo kot obestvo praznovanje oetovskega dne teden dni pred praznikom. Isto nedeljo popoldne (Migrant and Refugee Sunday) sodelujemo pri mai narodov v stolnici sv. Patrika v Melbournu, z molitvijo pri ronem vencu, petjem lurke pesmi, z banderi, narodnimi noami. - Zadnjo soboto v septembru ali pa prvo soboto v oktobru (glede na olske poitnice) je vsakoletni slovenski mladinski koncert. V nedeljo po koncertu je v kraju, kjer je koncert, posebej oblikovana mladinska maa. Zadnji koncerti: Leta 2004 je bil 30. slovenski mladinski koncert v Adelaidi (geslo Skupaj na poti), leta 2005 v Melbournu (geslo Kruh na vsakdanji), leta 2006 v Sydneyu (geslo Prijatelji za vedno), leta 2007 v Canberri (Spotuj preteklo, ivi danes, delaj za prihodnost), leta 2008 v Adelaidi (Ostanimo v srcu mladi). Leta 2009 je bil 35. slovenski mladinski koncert v Geelongu, 3.10.2009 (geslo: En sam utrip srca: Mati, domovina, Bog), leta 2010 v Sydneyu (geslo: Znova povezani Re-Connect) ter 37. koncert 1.10. 2011 v Canberri z geslom: ive prie v pesmi in besedi Our Timeless Memories in Song. Koncert v letu 2012 bo v Queenslandu. - Ronovenska pobonost v oktobru molitev ronega venca - je ob nedeljah dvajset minut pred mao ter ob petkih in sobotah po sveti mai, ki je ob 10. uri dopoldne. - Zakonske jubileje praznujemo na tretjo nedeljo v oktobru ali pa na prvo v juliju, ob egnanju, odvisno, kako se doloi v pastoralnem nartu. - 20. oktobra je obletnica blagoslovitve cerkve (leta 1968, koprski kof dr. Janez Jenko). - etrto nedeljo v oktobru je ob 2.30 popoldne sv. maa v dvorani Slovenskega drutva Planica ter nato ob 4.00 popoldne molitve za pokojne na pokopaliu Springvale (na vogalu Eighth Avenue & Seventh Road). - Molitve za pokojne v novembru: Na dan vseh svetih, 1. novembra, so molitve po deseti mai - ob 11.30 na pokopaliu v Kew. Prvo nedeljo v novembru so molitve za pokojne ob 12.00 na slovenskem delu pokopalia Keilor, ob 5.00 popoldne isti dan so molitve za pokojne lane Slovenskega drutva Melbourne (SDM) na Elthamu. Pogrebni zavod Tobin Brothers in uprava pokopalia Keilor organizirata vsako leto prvo ali drugo soboto v novembru ob 11. uri dopoldne sveto mao za vse pokojne, ki poivajo na tem pokopaliu. Pri tej sveti mai somaujejo duhovniki razlinih narodnosti in upnij, ki tam pokopavajo. e od vsega zaetka sodelujemo pri tej mai tudi Slovenci. Drugo nedeljo v novembru so molitve na Slovenskem drutvu Ivan Cankar v Geelongu pred kapelico Marije Pomagaj na vrtu drutva. etrto nedeljo v novembru so ob 6.00 uri zveer molitve za pokojne na pokopaliu v Wodongi ter nato ob 7.00 zveer sv. maa v cerkvi St. Augustine's, 55 High Street, Wodonga. - Prvo nedeljo v decembru nas obie po deseti mai Miklav. Dobrodolico mu pripravijo otroci Slomkove ole. - Adventno romanje je v soboto, v bliini praznika Brezmadene, ki je 8. decembra. - Boina devetdnevnica je od 16. do 24. decembra - med tednom ob petkih in sobotah ob 10. uri dopoldne ter ob nedeljah. - Na sveti veer, 24. decembra, je ob 9. uri zveer slovesna sveta maa boine noi, e le dopua vreme, na dvoriu pred lurko votlino, kjer so postavljene lepe jaslice in mrgoli na stotine luk. V letu 2010 so ljudje, ki so redno ob nedeljah pri mai v Kew, soglasno doloili, da bo namesto polnonice e vkljuno od leta 2010 naprej sveta maa boine noi na sveti veer ob 9. uri zveer. Bogosluje je slovensko, kot vsako nedeljo. Poje cerkveni meani pevski zbor in vedno je nekaj ljudskih pesmi. Pri nedeljskem bogosluju imamo redno nekaj proenj za vse potrebe v anglekem jeziku. Akolit Chris McKean pripravi vsako nedeljo (razen druge nedelje v mesecu) razmiljanje v anglekem jeziku, ki je zanimivo za celotno obestvo. - Na BOI je ob 8. uri zjutraj zorna sveta maa ter ob 10. uri dopoldne praznina sveta maa v cerkvi v Kew. - Na silvestrovo, 31. decembra, je ob 10. uri dopoldne zahvalna sv. maa za vse Boje darove leta, ki se izteka.

- Molitve za pokojne v novembru: Na dan vseh svetih, 1. novembra, so molitve po deseti mai - ob 11.30 na pokopaliu v Kew. Prvo nedeljo v novembru so molitve za pokojne ob 12.00 na slovenskem delu pokopalia Keilor, ob 5.00 popoldne isti dan so molitve za pokojne lane Slovenskega drutva Melbourne (SDM) na Elthamu. Pogrebni zavod Tobin Brothers in uprava pokopalia Keilor organizirata vsako leto prvo ali drugo soboto v novembru ob 11. uri dopoldne sveto mao za vse pokojne, ki poivajo na tem pokopaliu. Pri tej sveti mai somaujejo duhovniki razlinih narodnosti in upnij, ki tam pokopavajo. e od vsega zaetka sodelujemo pri tej mai tudi Slovenci. Drugo nedeljo v novembru so molitve na Slovenskem drutvu Ivan Cankar v Geelongu. etrto nedeljo v novembru so ob 6.00 uri zveer molitve za pokojne na pokopaliu v Wodongi ter nato ob 7.00 zveer sv. maa. - Prvo nedeljo v decembru nas obie po deseti mai Miklav. Dobrodolico mu pripravijo otroci Slomkove ole. - Adventno romanje je v soboto, v bliini praznika Brezmadene, ki je 8. decembra. - Boina devetdnevnica je od 16. do 24. decembra - med tednom ob petkih in sobotah ob 10. uri dopoldne ter ob nedeljah. - Na sveti veer, 24. decembra, je ob 11.15 zveer boinica - petje boinih pesmi in spremno besedilo v angleini - sodelujejo mladi, pripravo pa vodi kulturni odbor. Ob polnoi je slovesna polnonica s procesijo kipa Novorojenega, blagoslovom jaslic in slovesno mao. Pri mai poje meani zbor. Boinica in polnonica sta, e le dopua vreme, na dvoriu pred lurko votlino, kjer so postavljene lepe jaslice in mrgoli na stotine luk. Bogosluje je slovensko, kot vsako nedeljo. Imamo pa skoraj redno pri nedeljskem bogosluju nekaj proenj za vse potrebe v anglekem jeziku. Akolit Chris McKean redno pripravi razmiljanje v anglekem jeziku, ki je zanimivo za celotno obestvo.

Vedno dobrodoli v Slovenskem misijonu pri svetem Cirilu in Metodu v Kew v Melbournu! Bog ivi - Mir in dobro! pater Ciril A. Boi OFM Posodobljeno 6.12 2011

Slovenian Media House