You are on page 1of 1

RBRICA DAVALUACI: QUADERN DE CLASSE

CRITERIS

Molt adequat: 4
Indica nmero dactivitat i pgina, fulles numerades i/o grapades, amb la data en cada una delles, dins dun folder, sense esborradures ni fulls bruts o arrugades i amb la portada.

Adequat: 3
Indica nmero dactivitat i pgina, amb fulls numerades i/o grapades i portada acadmica, per hi ha 1 o 2 fulls brutes/arrugades i/o no es presenten amb la data en cada una delles i dins dun folder. 1-3 activitats no estan completes majoritriament o falten per corregir. 1-3 errors de gramtica, ortografia o puntuaci.

Poc adequat: 2
Indica nmero dactivitat i pgina, amb fulls numerades i/o grapades i portada acadmica, per hi ha 3 o 5 fulls brutes/arrugades i/o no es presenten amb la data en cada una delles i dins dun folder. 4-6 activitats no estan completes majoritriament o falten per corregir.. 3-7 errors de gramtica, ortografia o puntuaci.

Res adequat: 1

NETEJA

Ms de 5 fulls no est de forma organitzada i/o neta (arrugues, esborradures, fulls bruts).

ACTIVITATS I CORRECCI

Totes les activitats estan fetes, completades i corregides. No hi ha errors de gramtica, ortografia o puntuaci.

Falten ms de 6 activitats no estan completes o falten per corregir.. Mes de 7 errors de gramtica, ortografia o puntuaci. Mai porta llibreta o no la usa

ORTOGRAFIA I PUNTUACI

S EN CLASSE

Porta la llibreta i la usa tots els dies

Li falta la llibreta 1 o 2 dies o no la usa

Li falta la llibreta 3 o mes dies o no la usa

PUNTUALITAT EN LENTREGA

Entrega la llibreta en el dia indicat (dia de lexamen de la unitat) i a lhora indicada (hora de lassignatura).

Entrega la llibreta en el dia indicat (dia de lexamen de la unitat) desprs de lhora de lassignatura.

Lalumne entrega la llibreta un dia desprs de lindicat.

Entrega la llibreta amb 2 o ms dies de retard.

Punts Nota llibreta 20 10 19 9 18 8 17 7 16 6 15 5 14 4 13 3 12 2 11 1