You are on page 1of 1

11 LxploaLaLla agrlcola SC AC8ClA8M S8L lsl desfasoara acLlvlLaLea ln !

udeLul Clurglu
SLaLuLul [urldlc al exploaLaLlel socleLaLe cu raspundere llmlLaLa Cllma [ude(ulul esLe LemperaL
conLlnenLal vara esLe un anoLlmp cu LemperaLurl rldlcaLe ce poaLe duce chlar la seceLa larna cu
gerurl sl crlv( reclplLaLllle medll sunL de 300mm 1emperaLura medle anuala esLe de 11 grade C
lormarea ;l evolu(la solulul ora;ulul Clurglu se leag de facLorll cllmaLlcl blologlcl llLologlcl
morfologlcl ;l de Llmp 1lpurlle de sol caracLerlsLlce sunL proLosolurlle aluvlale ;l solurlle aluvlale
formaLe in zona Clurglu in condl(ll de pa[l;Ll mezohldroflle ;l pdurl de ;leau unde maLerlalul
parenLal predomlnanL il consLlLule depozlLele aluvlale sau aluvloproluvlale llpslLe in general de
sLrucLur
CulLurlle predomlnanLe ln !udeLul Clurglu sunL grau porumb orz orzolaca ovaz floarea
soarelul mazare eLc
SuprafaLa LoLala a exploaLaLlel agrlcole SC AC8ClA8M S8L esLe de 177 ha
12 SuprafaLa agrlcola a exploaLaLlel esLe de 173 ha lar suprafaLa neagrlcola esLe de 2 ha SC
AC8ClA8M S8L culLlva urmaLoarele culLurl grau porumb orz floarea soarelul sl mazare
13 8ezulLaLele prevlzlblle (economlcoflnanclare) roflLul la un ha de grau pe anul 2010 a
fosL de 2740 lel la porumb a fosL de 2320 lel la floarea soarelul a fosL de 1023 lel la mazare a fosL
de