UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jam Kredit Prasyarat

: Pendidikan dan Pembangunan Manusia : Pendidikan Khas :1 : 2011/2012 : Ko-Kurikulum dan Rekreasi : KBK 3013/3053 :3 : Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama : Cik Marzaida bt Badaruddin E- mel : marzaida@fskpm.upsi.edu.my No Telefon : 05- 4505094 No Bilik : 3B 19, Bangunan Malim Sarjana

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis-jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan, kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersesuaian untuk murid khas. This course aims at providing the students an understanding and elementary skills in implementing co- curricular and recreational programs for children with special needs and its implications in planning programs for them.

(2005). mengurus dan menjalankan aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas. (2001). Simon Bell. Yang Dijalankan.kanak berkeperluan khas. Jones & Bartlett Publishing: Massachusetts. Aktiviti Simulasi/ Berkumpulan 4. 2. (1977). . W Smith. Alim Abdul Rahman. Aktiviti Perkhemahan Pembentangan Laporan Aktiviti Laporan Akademik ( Hard Copy ). Penerbit Fajar Bakti: Selangor Richard Kraus.(2005). Sesi Sumbangsaran 3. London:UK RUJUKAN TAMBAHAN KAEDAH PENGAJARAN 1. (2007). RUJUKAN George Torkidsen. McGraw Hill: UK Ab. pelajar dapat: 1. Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum. Demonstrasi 5. 3. F&FN SPON. mengetahui dan menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk kanak. Recreation and Leisure in Modern Society. 2. Design for Outdoor Recreation. Kuliah dan Perbincangan 2. Routledge: London and New York Ralph. mengubahsuai. Kerja Kursus Melalui: Kajian Lapangan Melalui: 1. Leisure and Management. Inclusive and Special Recreation: Opportunities for Persons with Disabilities. mengetahui pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh pelbagai agensi. 3.HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini.

KOM KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI K/I  KBKM PBPM PSK ETIK KU PIM      PETUNJUK: KOM : KBPM : PBPM : PSK ETIK KU : : : Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Kerja Berpasukan Etika Profesional Kemahiran Keusahawanan PENILAIAN PRESTASI PELAJAR : Tugasan Berkumpulan dan Pembentangan Individu : : 100% 70% 30% .

Menguasai ciri.50 2.ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang.PENILAIAN GRED KURSUS UPSI: Gred A AB+ B BC+ C CD+ D F Julat Markah 80-100 75-80 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 Nilai Gred 4.50 1.ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan. .75 1.00 1. Menguasai ciri.ciri KI berkenaan pada tahap baik.ciri KI berkenaan pada tahap minimum.75 2.50 3. Menguasai ciri.00 0 PENGGREDAN KI SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri.75 3.00 3.00 2. Lemah dan perlu dibaiki.

jenis kokurikulum dan rekreasi yang sesuai bagi murid berkeperluan khas. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 1. Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I  KBPM  PBPM  PSK  ETIK  KU PIM  Rujukan : Lihat Lampiran . Hasil Pembelajaran:      Mentakrif definisi dan konsep kokurikulum.JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU: Minggu 1 Tajuk: Definisi. Konsep dan Latar Belakang Aktiviti Kokurikulum dan Rekreasi     Definisi Konsep Objektif/ kepentingan membuat penyesuaian kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas. Menyenaraikan jenis.jenis penyesuaian yang perlu dibuat terhadap kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Mentakrif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Mentakrif definisi dan konsep rekreasi. Jenis. Mengenalpasti jenis.jenis kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas.

cara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi Pekeliling Ikhtisas Peranan guru dan ibubapa di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi Hasil Pembelajaran:    Mengenalpasti tatacara pengendalian aktiviti kokurikulum dan rekreasi. Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I  KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM      Rujukan: Lihat Lampiran .Minggu 2    Tajuk: Pengurusan Kokurikulum dan Rekreasi Cara. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 2. Menghuraikan dengan jelas tentang peranan guru dan ibubapa di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi bagi murid berkeperluan khas. Menjelaskan isi kandungan pekeliling ikhtisas mengenai aktiviti kokurikulum dan rekreasi dengan tepat. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan.

Membincangkan tentang syarat dan peraturan sukan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan.syarat menyertai sukan tersebut Peringkat pemilihan Hasil Pembelajaran:    Mengenalpasti berbagai jenis sukan yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.jenis sukan yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa Syarat. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran.peringkat pemilihan atlit bagi sukan khas ini. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 3 Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I  KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM      Rujukan: Lihat Lampiran . Menjelaskan tentang peringkat.Minggu 3    Tajuk: Sukan Khas Jenis.

syarat menyertai sukan olahraga tersebut Peringkat pemilihan Hasil Pembelajaran:    Mengenalpasti berbagai jenis sukan olahraga yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menjelaskan tentang peringkat.Minggu 4    Tajuk: Olahraga Jenis. Membincangkan tentang syarat dan peraturan sukan olahraga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan.jenis sukan olahraga yang ditawarkan kepada individu berkeperluan khas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa Syarat. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 4 Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I  KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM      Rujukan: Lihat Lampiran .peringkat pemilihan atlit bagi sukan olahraga ini. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 5 dan 6 Kemahiran Insaniah KOM AKTIVITI K/I       KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM Rujukan: Lihat Lampiran . Sesi soal jawab pada akhir pengajaran.jenis permainan murid berkeperluan khas mengikut kecacatan.jenis permainan murid berkeperluan khas mengikut kategori Mengenalpasti peraturan permainan murid berkeperluan khas Mengkategorikan jenis.jenis permainan murid berkeperluan khas mengikut kategori Peraturan permainan murid berkeperluan khas mengikut kategori Peralatan permainan yang digunakan oleh murid berkeperluan khas mengikut kategori Hasil Pembelajaran:    Menyenaraikan jenis.Minggu 5 dan 6    Tajuk: Permainan Murid Berkeperluan Khas Jenis.

Kemahiran Insaniah: KOM AKTIVITI K/I  KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM      Rujukan: Lihat Lampiran . Menyenaraikan perkhemahan. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 7.Minggu 7    Definisi Perkhemahan Tatacara pengurusan Pengurusan Kumpulan Hasil Pembelajaran:     Menjelaskan definisi perkhemahan. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. langkahlangkah keselamatan yang perlu diambil semasa Membincangkan tentang tatacara pengurusan perkhemahan dengan ahli kumpulan. Menghuraikan dengan jelas peranan dan tanggungjawab ahli kumpulan semasa aktiviti perkhemahan dijalankan.

9 dan 10    Tajuk: Latihan Amali Tatacara pelaksanaan Pengurusan perkhemahan Langkah.langkah pelaksanaan aktiviti perkhemahan Hasil Pembelajaran:        Menyenaraikan draf tatacara aktiviti perkhemahan Mengenalpasti tatacara pelaksanaan aktiviti perkhemahan murid berkeperluan khas.cara pemasangan khemah.Minggu 8. Kemahiran Insaniah: KOM AKTIVITI K/I  KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM      . Melaksanakan aktiviti perkhemahan murid berkeperluan khas.tugas AJK dan ahli kumpulan perkhemahan Membuat demonstrasi cara. Membandingkan perbezaan tatacara pengurusan perkhemahan murid biasa dengan murid berkeperluan khas. Membincangkan dengan jelas tugas. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Demonstrasi aktiviti. Menyediakan laporan bertulis mengenai aktiviti perkhemahan yang dijalankan. Merujuk kepada aktiviti yang dijalankan.

Hasil Pembelajaran:     Menjelaskan definisi terapi. Kemahiran Insaniah: KOM KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM .jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas..Rujukan: Lihat Lampiran Minggu 11 dan 12 Tajuk: Jenis. Definisi. Menyenaraikan jenis.jenis Terapi    Jenis.jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas Membincangkan mengenai kepentingan amalan terapi terhadap murid berkeperluan khas Membandingkan perbezaan amalan terapi yang digunakan terhadap murid berkeperluan khas Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Objektif dan kepentingan terapi. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 11 dan 12. Sesi soal jawab pada akhir pengajaran.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:    Presentasi kuliah berbentuk powerpoint dan perbincangan. Membincangkan tentang konsep permainan dalaman terhadap murid berkeperluan khas. Kemahiran Insaniah: KOM KBPM PBPM PSK ETIK KU PIM . Sesi soal jawab pada akhir pengajaran.AKTIVITI K/I       Rujukan: Lihat Lampiran Minggu 13 dan 14 Tajuk: Aktiviti Rekreasi     Definisi Konsep Jenis. Merujuk kepada nota kuliah Minggu 13 dan 14.jenis permainan Peraturan permainan Hasil Pembelajaran:    Menjelaskan definisi permainan dalaman Menyenaraikan jenis.jenis permainan dalaman yang sesuai bagi murid berkeperluan khas.

AKTIVITI K/I       Rujukan: Lihat Lampiran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful