Nama:________________________

Kelas:____________________________

Tarikh:___________________________
Namakan gambar dan tulis.

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

stiker

15.

Nama:________________

Kelas:___________________

Tarikh:________________
Eja dan tulis berdasarkan gambar.

tali

mata

rusa

labu

1.

3.

cili

2.

4.

5.
stiker

Nama:________________

Kelas:___________________

Tarikh:________________
Namakan gambar.

1. ____________ saya.

2. _____________ yati.

3. _____________ padi.

4. _____________ kaca.

5. _____________ besi.

stiker

Nama:________________

Kelas:___________________

Tarikh:________________
Baca petikan berikut.

kuda
kuda padi.
kuda padi yati.
Yati beli kuda padi.
kaki kuda yati luka.
kuda padi yati suka lari.
yati cuci luka kaki kuda padi.

Tulis jawapan berdasarkan petikan.
kuda
kuda __________.
kuda padi yati.
Yati beli _________ padi.
__________ kuda yati luka.
kuda padi ___________ suka lari.
yati cuci luka kaki kuda __________.

stiker

Nama:________________

Kelas:___________________

Tarikh:________________

Suaikan perkataan dengan gambar yang betul.

1.

bulu

2.

raga

3.

bola

4.

sudu

5.

topi

stiker