You are on page 1of 4

ANALIZA PRODUCTIVITATII MUNCII

Productivitatea muncii face parte din categoria indicatorilor utilizarii intensive a potentialului uman si exprima eficienta cu care este utilizat personalul angajat de catre intreprindere. Productivitatea muncii este o categorie economica complexa si dinamica si reprezinta insusirea muncii de a crea o anumita cantitate de valori de intrebuintare intr-o unitate de timp, reflectand in ultima instanta, eficienta cu care este cheltuita o cantitate de munca1. Caracterizarea generala a situatiei productivitatii muncii se face pe baza nivelurilor vanzarilor medii (anuale si zilnice), calculate pe un salariat si pe un salariat operativ si a corelatiilor ce se formeaza intre ritmurile de crestere ale acestora.Pentru aceasta se pot calcula urmatorii indicatori2 ,indicatori care au caracter de medie: productivitatea anuala pe un salariat s Wa = CA , unde CA reprezinta cifra de afaceri ,iar Ns numarul de salariati; Ns productivitatea anuala pe un salariat operativ op Wa = CA , unde Nop reprezinta numarul salariatilor operativi; Nop productivitatea zilnica pe un salariat s s s Wz = Wa sau Wz = CA , Z Ns Z unde Z reprezinta numarul de zile lucrate in medie de un salariat in cursul anului; productivitatea zilnica pe un salariat operativ op op s Wz = Wa sau Wz = CA Z Nop Z Productivitatea muncii calculata cu ajutorul indicatorilor de mai sus semnifica desfacerea medie realizata in cursul anului, respectiv desfacerea medie zilnica pe un salariat si pe un salariat operativ si este exprimata in unitati valorice. Pentru caracterizarea generala a productivitatii muncii la societatea comerciala PREMECO S.A. se folosesc datele cuprinse in tabelul de mai jos.

INDICATOR
CA(mii lei) Ns (persoane) Nop (persoane) Z (zile) Nop/ Ns (%) Wa = CA (mii lei) Ns Wa = CA (mii lei) Nop Wz = Wa (mii lei) Z
s s op s

1996
40.241.539 3.059 2.680 215 87,61 13.155 15.015 61

1997
79.617.379 2.846 2.461 217 86,47 27.975 32.352 129 149 212,65

1998
137.789.351 3.053 2.601 214 85,19 45.132 52.976 211 248 161,32

1999
224.811.089 3.128 2.603 218 83,22 71.871 86.366 330 396 159,24

2000
455.155.826 2.623 2097 215 79,95 173.525 217.051 807 1.010 200,91

op op Wz =Wa (mii lei) 70 Z Iw s= a s W a1100(%) s W a0 Iwaop=Wa1op100( -

215,46

163,74

163,02

251,31

%) Wa0
op

Iwzs=
Wz1 100(%) Wzo %) Wz0
op s s

211,47

163,56

156,39

244,54

Iwzop=Wz1op100(

212,85

166,44

159,67

255,05

Productivitatea anuala pe un salariat s W a1996 = CA1996 = 40.241.539 = 13.155 mii lei Ns1996 3.059 s W a1997 = CA1997 = 79.617.379 = 27.975 mii lei Ns1997 2.846 s W a1998 = CA1998 = 137.789.351 = 45.132 mii lei Ns1998 3.053 s W a1999 = CA1999 = 224.811.089 = 71.871 mii lei Ns1999 3.128 s W s2000 = CA2000 = 455.155.826 = 173.525 mii lei Ns2000 2.623 Evolutia productivitatii anuale pe un salariat in perioada 1996 2000 Se observa ca in perioada 1996 2000 ,in conditiile cresterii cifrei de afaceri realizata de S.C.PREMECO S.A. a crescut productivitatea annuala pe un salariat de la 13.155 mii lei in anul 1996 la 173.525 mii lei in anul 2000. Productivitatea annuala pe un salariat operativ Wopa1996 = CA1996 = 40.241.539 = 15.015 mii lei Nop1996 2.680 Wopa1997 = CA1997 = 79.617.379 = 32.352 mii lei Nop1997 2.461 Wopa1998 = CA1998 = 137.789.351 = 52.976 mii lei Nop1998 2.601 Wopa1999 = CA1999 = 224.811.089 = 86.366 mii lei Nop1999 2.603 Wopa2000 = CA2000 = 455.155.826 = 217.051 mii lei Nop2000 2.097

Evolutia productivitatii anuale pe un salariat operativ in perioada 1996 2000 De-a lungul intregii perioade analizate se observa ca si productivitatea annuala pe un salariat operativ, calculata pe baza cifrei de afaceri, inregistreaza o tendinta de crestere de la 15.015 mii lei in anul 1996 la 217.051 mii lei in 2000. Din analiza datelor cuprinse in tabelul nr. 3.1.1. rezulta ca nivelul productivitatii muncii zilnice calculata pe un salariat si pe un salariat operativ inregistreaza cresteri pe intreaga perioada analizata, aceasta in conditiile dinamicii crescatoare a cifrei de afaceri. Evolutia productivitatii zilnice pe un salariat si pe un salariat operativ in perioada 1996 2000 In ceea ce priveste indicii productivitatii muncii se constata ca acestia inregistreaza ritmuri diferite de crestere de la un an la altul.Pe intreaga perioada analizata indicii productivitatii muncii iau valori mai mari decat 100, deci se poate spune ca in cadrul S.C.PREMECO S.A. a crescut eficienta cu care este realizata forta de munca. Intre indicii de productivitate a muncii se pot stabili o serie de corelatii.O prima corelatie se stabileste intre indicele productivitatii anuale pe s salariat Iwa si indicele productivitatii anuale pe salariatul operativ op Iwa .O a doua corelatie poate fi stabilita intre indicele productivitatii op anuale pe salariatul operativ Iwa si indicele productivitatii zilnice pe op salariatul operativ Iwz .1 Astfel, analizand datele prezentate in tabelul nr. 3.1.1 rezulta ca: s op in anul 1997 fata de anul 1996 Iwa < Iwa (212,65 < 215,46), aceasta insemnand ca la nivelul societatii comerciale PREMECO S.A. au avut loc schimbari in structura personalului in sensul scaderii ponderii salariatilor operativi de la 87,61% in anul 1997 la 86,47% in anul 1996, crescand astfel ponderea salariatilor cu functii de conducere si administrare.In ceea ce priveste corelatia dintre indicele productivitatii op anuale pe salariatul operativ(Iwa ) si cel al productivitatii zilnice pe op salariatul operativ(Iwz ) se constata ca Iwa