You are on page 1of 18

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea de Matematica si Informatica

Sergiu CATARANCIUC


TEORIA GRAFURILOR
N PROBLEME SI
APLICATIIChisinau 2004
2
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Facultatea de Matematica si Informatica


Sergiu CATARANCIUC


TEORIA GRAFURILOR
N PROBLEME SI
APLICATII

(material didactic)

Aprobat de
de Consiliul Facultatii
Matematica si Informatica
Chisinau 2004
3
I. NOTIUNI DE BAZA

A. Definitia grafului. Subgrafuri
Perechea de multimi ( ) U X , , unde X este o multime de
vida cu elemente distincte, iar U este formata din perechi
neordonate de elemente din X , se numeste graf neorientat.
Elementele multimii X se numesc vrfuri, iar elementele multimii U
muchii ale grafului.
Un graf determinat de perechea ( ) U X , se noteaza prin
( ) U X G , . n cele ce urmeaza vom studia numai grafuri finite,
adica grafuri cu multimile X si U finite. Graful ( ) U X G , , pentru
care n X , m U , se numeste ( ) m n, -graf. Se mai spune ca
graful cu n vrfuri este graf de ordin n . Pentru a specifica, ca X si
U sunt multimile de vrfuri si respectiv de muchii ale unui graf G
vom utiliza notatiile
G
X ,
G
U .
Daca o muchie
j
u este determinata de perechea de vrfuri
( )
l k
x x , , atunci vom scrie ( )
l k j
x x u , . n acest caz
k
x si
l
x se
numesc extremitati ale muchiei
j
u , iar nsasi vrfurile se numesc
adiacente. Se spune, ca fiecare dintre vrfurile
k
x si
l
x este
incident muchiei
j
u si reciproc. Adiacenta dintre
k
x ,
l
x se noteaza
prin
k
x ~
l
x . Doua muchii se numesc adiacente, daca sunt incidente
unui vrf comun.
Daca
i
x este un vrf al grafului ( ) U X G , , atunci multimea
( ) { } U x x X x
j i j
, : se numeste vecinatate a vrfului
i
x si se
noteaza prin ( )
i G
x sau simplu ( )
i
x . Grad sau valenta a vrfului
X x
i
este cardinalul multimii ( )
i
x si se noteaza prin
i
x deg , sau
( )
i
x g .
4
Vecinatate a unei submultimi de vrfuri X A a grafului
( ) U X G , se numeste multimea
( ) { A X z A \ z A y : ~ } y .
Valenta maxima si valenta minima a vrfurilor unui graf G se noteaza
prin ( ) G si ( ) G , adica:
( ) { } x G
X x
deg max

, ( ) { } x G
X x
deg min

.
Vrful X x se numeste izolat n graful G, daca
0 deg x si suspendat daca 1 deg x (vrful suspendat se mai
numeste vrf terminal). Muchia incidenta unui vrf suspendat de
asemenea se numeste suspendata.
Pentru un ( ) m n, -graf ( ) U X G , se verifica cu usurinta
egalitatea
m x
X x
2 deg

.
ntr-adevar vom observa ca la calcularea sumei

X x
x deg
fiecare muchie din graf se va numara de doua ori, deoarece gradul
unui vrf mai poate fi considerat si ca numarul de muchii din graf,
incidente acestui vrf.
Graful, oricare doua vrfuri ale caruia sunt adiacente, se
numeste graf complet si se noteaza prin
n
K . Numarul de muchii ale
lui
n
K este
( )
2
1
2

n n
C
n
. Graful ( ) U X G ; cu O U / se
numeste graf vid si se noteaza prin
n
O , iar graful, pentru care
1 X , O U / se numeste graf trivial. Daca X X
1
, X X
2
,
2 1
X X X U , O X X /
2 1
I si fiecare muchie a grafului
( ) U X G ; are o extremitate n
1
X , iar alta n
2
X , atunci graful G
se numeste bipartit si se noteaza prin ( ) U X X G ; ,
2 1
. Graful
bipartit, n care fiecare vrf din
1
X este adiacent cu fiecare vrf din
5
2
X se numeste graf bipartit complet.
Conform definitiei grafului neorientat multimea
G
U ar putea
sa contina muchii ale caror extremitati coincid. Astfel de muchii se
numesc bucle. De asemenea, o pereche de vrfuri poate fi prezenta
de mai multe pro n
G
U . n acest caz multimea de muchii determinata
de aceeasi pereche de vrfuri se mai numeste muchie multipla.
Graful, ce contine bucle si muchii multiple se numeste pseudograf, iar
graful ce contine bucle se numeste multigraf.
Graful ( ) U X G ; se numeste orientat, daca U este o
multime de perechi ordonate de elemente din X . Graful orientat se
noteaza prin ( ) U X G ; . Elementele multimii U se numesc arce.
Pentru arcul ( ) y x u , vrful x este extremitate initiala, iar y
extremitate finala. Se spune ca arcul ( ) y x u , este orientat de la
x spre y . Vrful X se mai numeste predecesorul vrfului y , iar
y succesorul vrfului X .
Din definitia grafului orientat rezulta ca perechile de vrfuri
( )
j i
x x , si ( )
i j
x x , reprezinta arce diferite. Graful orientat
( ) U X G ; , care pentru orice doua vrfuri X x x
j i
, nu contine n
acelasi timp arcele ( )
j i
y x , si ( )
i j
x y , se numeste antisimetric, iar
graful antisimetric cu un numar maxim de arce se numeste turnir.
Semigradul exterior al unui vrf X x
i
, notat prin
( )
i
x g
+
, al grafului ( ) U X G ; este cardinalul multimii
( ) { } U x x X x
j i j
, : , adica este numarul succesorilor lui
i
x .
Semigradul interior al unui vrf X x
i
, notat prin ( )
i
x g

,
al grafului ( ) U X G ; este cardinalul multimii
( ) { } U x x X x
i j j
, : , adica este numarul predecesorilor lui
i
x .
6
Gradul sau valenta vrfului
i
x al grafului orientat este
( ) ( ) ( )
i i i
x g x g x g
+
+ .
n cazul grafului neorientat are loc egalitatea
( ) ( ) ( )
i i i
x g x g x g
+
. Graful, n care gradele tuturor vrfurilor
sunt egale cu un numar k , se numeste graf k -regulat.
n cele ce urmeaza, daca nu se va concretiza n mod special,
vom considera, ca graful G este neorientat, fara bucle si muchii
multiple. Astfel de grafuri se mai numesc grafuri simple.
Graf complementar al unui graf ( ) U X G ; este graful G
cu aceeasi multime de vrfuri X , n care doua vrfuri sunt adiacente
daca si numai daca ele nu sunt adiacente n G. Graful ( ) G L ,
vrfurile caruia corespund muchiilor grafului G si n care doua vrfuri
sunt adiacente daca si numai daca sunt adiacente muchiile
corespunzatoare lor n G, se numeste graf al muchiilor grafului G.
Doua grafuri ( )
1 1 1
;U X G si ( )
2 2 2
;U X G se numesc
izomorfe daca exista o aplicatie bijectiva
2 1
: X X astfel nct
( )
1
, U x x
j i
daca si numai daca ( ) ( ) ( )
2
, U x x
j i
.
n teoria grafurilor se acorda un interes deosebit unor
submultimi de vrfuri sau muchii cu proprietati speciale, ce si gasesc
aplicatie la solutionarea unui sir de probleme practice. Printre aceste
submultimi se afla multimile intern stabile, extern stabile, nucleul
grafului, cuplajul s.a.
O submultime de vrfuri X S a unui graf ( ) U X G ; se
numeste interin stabila daca orice doua vrfuri S y x , nu sunt
adiacente n G. Multimea intern stabila S se numeste maximala,
daca n G nu exista o alta multime intern stabila A astfel nct
A S , si respectiv multimea intern stabila S se numeste maxima
daca pentru orice multime intern stabila A din G are loc
7
inegalitatea A S . Cardinalul multimii maxime intern stabile se
numeste numar de stabilitate interna a grafului G si se noteaza
prin ( ) G
o
.
O submultime de vrfuri X B a unui graf ( ) U X G ; se
numeste extern stabila daca pentru orice A X x \ exista un vrf
B y adiacent cu x . Multimea extern stabila B se numeste minima
daca n graful G nu exista o alta multime extern stabila C astfel nct
B C , si respectiv multimea extern stabila B se numeste minima
daca pentru orice multime extern stabila C din G are loc inegalitatea
C B . Cardinalul multimii minime extern stabile se numeste numar
de stabilitate externa a grafului G si se noteaza prin ( ) G
o
.
Multimea de vrfuri care este n acelasi timp intern stabila si
extern stabila se numeste nucleu.
O submultime de muchii U K a unui graf ( ) U X G ; se
numeste cuplaj daca orice doua muchii K u u
j i
, nu sunt adiacente
n G. Cuplajul K se numeste maximal daca n G nu exista un alt
cuplaj T astfel nct T K , si respectiv cuplajul K se numeste
maxim, daca pentru orice cuplaj T din G are loc inegalitatea
T K .
Graful ( )
H H
U X H ; se numeste subgraf al grafului
( )
G G
U X G ; daca
G H
X X ,
G H
U U . n cazul cnd
G H
X X graful H se numeste subgraf partial al grafului G.
Daca ( )
G H H H
U X X U I atunci H se numeste subgraf,
generat de submultimea de vrfuri
G H
X X . Cu alte cuvinte, daca
H este un subgraf al grafului G, generat de o submultime de vrfuri
G H
X X atunci doua vrfuri sunt adiacente n H daca si numai
daca ele sunt adiacente si n G.
8
Fie acum ( ) U X G , un graf simplu, iar k un numar natural
oarecare. Functia { } k X f ,..., 2 , 1 : se numeste k -colorare a
vrfurilor grafului G. Colorarea se numeste corecta, daca
( ) ( ) y f x f pentru orice doua vrfuri adiacente X y x , . Se
spune ca graful Geste k -colorabil, daca exista o k -colorare
corecta a vrfurilor sale. Numarul minim k pentru care graful G este
k - colorabil se numeste numar cromatic al acestui graf si se
noteaza prin ( ) G . Daca ( ) G =k atunci G se numeste
k cromatic.

B. Lanturi si cicluri
O consecutivitate de vrfuri ( )
1 2 1
, ,..., ,
+

k k
x x x x se
numeste marsrut n graful ( ) U X G , daca ( ) U x x
i i

+1
, pentru
k i , 1 . Se considera, ca o muchie
j
u ( )
l p
x x , din G apartine
marsrutului daca si numai daca
p
x si
l
x sunt vrfuri vecine n
consecutivitatea , adica { } k p ,..., 2 , 1 si 1 + p l . Vrfurile
1 1
,
+ k
x x se numesc extremitati ale marsrutului, iar numarul k
lungimea lui. Daca
1 1 +

k
x x atunci e numeste marsrut nchis.
Un marsrut, ce contine fiecare muchie a grafului cel mult o
singura data se numeste lant. Lantul, toate vrfurile caruia sunt
distincte doua cte doua se numeste lant elementar.
Un marsrut nchis, ce contine fiecare muchie a grafului cel
mult o singura data se numeste ciclu. Ciclul, toate vrfurile caruia, cu
exceptia celor extremale, sunt distincte doua cte doua se numeste
ciclu elementar. Nu orice graf contine cicluri elementare. Graful ce
nu contine cicluri elementare se numeste arbore.
ntr-un graf ( ) U X G ; , subgraful partial, ce nu contine
cicluri elementare se numeste arbore partial.
9
Lantul (ciclul), ce contine fiecare muchie a grafului exact o
singura data se numeste lant (ciclu) eulerian.
Lantul (ciclul) ce contine fiecare vrf al grafului exact o
singura data se numeste lant (ciclu) hamiltonian.
Graful n care oricare doua vrfuri sunt unite printr-un lant
elementar se numeste graf conex. Subgraful maximal conex al
grafului G, adica subgraful conex ce nu se contine ntr-un alt subgraf
conex mai mare, se numeste componenta conexa. Prin urmare,
daca graful Gnu este conex, atunci el contine cel putin doua
componente conexe.
Notam prin ( ) y x d , lungimea minima a lanturilor elementare,
ce unesc vrfurile y x, . Numarul ( ) y x d , exprima distanta dintre x
si y . n cazul cnd ntre doua vrfuri
G
X y x , nu exista nici un lant,
se considera ( ) y x d , .
Distanta vrfurile unui graf conex ( ) U X G ; definita astfel
satisface axiomele metricii, adica pentru orice trei vrfuri
G
X z y x , , au loc urmatoarele relatii:
1) ( ) 0 , y x d si ( ) 0 , y x d daca si numai daca y x
2) ( ) ( ) x y d y x d , ,
3) ( ) ( ) ( ) z x d z y d y x d , , , + .
Cu ajutorul distantei se defineste puterea de gradul 1 k a
grafului. Se numeste putere de gradul k a unui graf G graful
k
G ,
ce contine aceeasi multime de vrfuri ca si G si n care doua vrfuri
y x, sunt adiacente daca si numai daca n G are loc inegalitatea
( ) k y x d , .
Pentru un vrf oarecare
G
X x al unui graf G numarul
( ) ( ) y x d x e
X y
, max


10
se numeste excentricitate a acestui vrf. Cea mai mare si cea mai
mica dintre excentricitatile vrfurilor unui graf G se numesc respectiv
diametru ( ) G d si raza ( ) G r a grafului. Prin urmare
( ) ( ) ( ) y x d x e G d
X y X x X x
, max max max


( ) ( ) ( ) y x d x e G r
X y X x X x
, max min min

.
Evident ( ) ( ) G d G r si exista grafuri G pentru care are loc
egalitatea ( ) ( ) G d G r . De exemplu, n cazul cnd G este un ciclu
elementar de lungime para egalitatea indicata se respecta. Vrful,
excentricitatea caruia coincide cu raza grafului se numeste vrf
central. Multimea tuturor vrfurilor centrale se numeste centrul
grafului.
Submultimea minima de vrfuri
G
X A , adica submultimea
cu un numar minim de vrfuri, se numeste multime de articulatie a
grafului G, daca la eliminarea ei din G obtinem un graf nou, ce
contine cu o componenta conexa mai mult dect G (deci la
eliminarea din G a oricarei submultimi
G
X B , A B < , obtinem
un graf nou, n care numarul componentelor conexe nu este mai mare
dect n G). n cazul cnd multimea de articulatie este formata
dintr-un singur vrf, acest vrf se numeste punct de articulatie.
Muchia, ce uneste doua puncte de articulatie se numeste istm. Daca
muchia
j
u este istm n graful G, atunci la eliminarea ei obtinem un
graf nou cu mai multe componente conexe dect G. Subgraful
maximal, ce nu contine puncte de articulatie se numeste bloc.

C. Reprezentari ale grafurilor
n afara de reprezentarea algebrica ce consta n descrierea
nemijlocita a multimilor de vrfuri si de muchii un graf mai poate fi
11

a) b) c)
Figura 1
reprezentat geometric, prin matricea de adiacenta, matricea de
incidenta, s. a.
n reprezentarea geometrica vrfurile grafului se reprezinta
prin puncte sau cercuri etichetate, iar orice muchie se reprezinta
printr-o linie continua, ce uneste punctele corespunzatoare
extremitatilor muchiei respective. n cazul grafurilor orientate liniile
sunt nzestrate cu o sageata, ce corespunde orientarii arcului. De
exemplu, fie
2 1
, G G doua grafuri reprezentate algebric:
( )
{ }
( )( ) ( )( ) { }
3 2 4 2 3 1 2 1 1
5 4 3 2 1 1
1 1 1
, , , , ,
, , , ,
: ;
x x x x x x x x U
x x x x x X
U X G

,
( )
{ }
( )( ) ( )( ) { }
5 4 4 3 4 2 2 1 2
5 4 3 2 1 2
2 2 2
, , , , ,
, , , ,
: ;
x x x x x x x x U
x x x x x X
U X G

r
r
r
,
Reprezentarea geometrica a grafurilor
2 1
, G G este data n
figura 1a si 1b.
Figura 2
12
Graful ( ) U X G ; se numeste planar daca admite o
reprezentare geometrica n plan, n care orice doua muchii nu au
puncte comune interioare. nsasi reprezentarea geometrica a garfului
planar, ce poseda proprietatea indicata se numeste graf-plan. Se
mai spune ca graful-plan este o reprezentare corecta n plan a grafului
planar. Graful din figura 1a este un graf planar, iar una dintre
reprezentarile corecte ale sale din plan, adica graful-plan respectiv,
este data n figura 1c. La suprimarea din plan a muchiilor si vrfurilor
unui graf-plan ( ) U X G ; ntreg planul se mparte n componente
conexe, numite fete ale lui G. Componentele conexe marginite se
numesc fete interioare, iar componenta conexa nemarginita fata
exterioara. Orice graf-plan contine o fata exterioara. Frontiera
oricarei fete este un marsrut nchis. Graful-plan din figura 2 contine
9 n vrfuri, 12 m muchii si 4 f fete. Fetele
3 2 1
, , f f f sunt
fete interioare, iar fata
4
f este exterioara. Frontiera fetei
1
f este
marsrutul nchis (
1 10 3 10 2 1
, , , , , x x x x x x ). Daca un graf este planar,
atunci n orice reprezentare corecta a sa n plan numarul de fete
ramne constant. Relatia dintre numarul de vrfuri n , muchii m si
fete f ale unui graf planar a fost stabilita de Leonard Euler:
2 + f m n ,
(care se numeste astazi formula lui Euler).
O matrice binara
ij
a A de dimensiunea n n se numeste
matrice de adiacenta a grafului G cu multimea de vrfuri
{ }
n G
x x x X ,..., ,
2 1
, daca:

'

contrar caz n , 0
daca , 1
j i
ij
x x
a
Matricea de adiacenta a grafului este o matrice simetrica cu
elementele de pe diagonala principala egale cu zero. Liniile si
13
coloanele acestei matrici corespund vrfurilor
n
x x x ,..., ,
2 1
ale
grafului. Numarul de unitati dintr-o linie (coloana) este egal cu gradul
vrfului corespunzator. Pentru graful reprezentat n figura 1a
matricea de adiacenta este :

,
_

0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 1 1 0 1
0 0 1 1 0
5
4
3
2
1
5 4 3 2 1
x
x
x
x
x
x x x x x
A

n mod analog se defineste matricea de incidenta a grafului
( ) U X G ; , cu multimile de vrfuri si muchii { }
n
x x x X ,..., ,
2 1
,
{ }
m
u u u U ,..., ,
2 1
. Aceasta este de asemenea o matrice binara
ij
b B de dimensiunea m n cu elementele:

'

contrar. caz n , 0
, muchiei incident este daca , 1
j i
ij
u x
b
Fiecare coloana a matricei de incidenta contine exact doua unitati.
Pentru graful din figura 1c matricea de incidenta este:

,
_

0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 1 0
1 1 0 1
0 0 1 1
5
4
3
2
1
4 3 2 1
x
x
x
x
x
u u u u
B

n cazul grafurilor orientate matricea de incidenta este o
matrice
ij
b B cu elementele:
14
Un rol deosebit la studierea arborilor partiali ai unui graf
neorientat l joaca matricea lui Kirhgoff, care este o matrice binara
patratica de dimensiunea n n , X n cu elementele:
n matricea lui Kirhgoff suma elementelor oricarei linii si a
oricarei coloane este egala cu zero.

D. Operatii asupra grafurilor
Dintre operatiile definite asupra grafurilor cele mai des
ntlnite sunt: reuniunea, suma, intersectia si produsul grafurilor.
Graful ( ) U X G ; se numeste reuniune a grafurilor
( )
1 1 1
;U X G si ( )
2 2 2
;U X G (se noteaza
2 1
G G G U ), daca
2 1
X X X U ,
2 1
U U U U . n cazul cnd /
2 1
X X I , reuniunea
grafurilor se numeste disjunctiva.
Graful ( ) U X G , , ce se obtine din ( )
1 1 1
;U X G si
( )
2 2 2
;U X G prin adaugarea tuturor muchiilor posibile de tipul
( ) y x, , unde
1
X x ,
2
X y se numeste suma a grafurilor
2 1
, G G si
se noteaza
2 1
G G G + .
Graful ( ) U X G ; se numeste intersectie a grafurilor
( )
1 1 1
;U X G si ( )
2 2 2
;U X G (se noteaza
2 1
G G G I ), daca
2 1
X X X I ,
2 1
U U U I .
-1, daca vrfurile
i
x ,
j
x sunt adiacente,

ij
k 0, daca vrfurile
i
x ,
j
x nu sunt adiacente,

i
x deg , cnd
j i
x x .
1, daca
i
x este vrf initial al arcului
j
u ,

ij
b -1, daca
i
x este vrf final al arcului
j
u ,
0, daca vrful
i
x si arcul
j
u nu sunt incidente.
15
Graful ( ) U X G ; se numeste produs al grafurilor
( )
1 1 1
;U X G si ( )
2 2 2
;U X G (se noteaza
2 1
G G G ), daca
multimea de vrfuri X este determinata de produsul cartezian al
multimilor
2 1
, X X ( )
2 1
X X X si oricare doua vrfuri (
1 1
, y x ),
( )
2 2
, y x sunt adiacente n G daca si numai daca
2 1
x x si
2 1
~ y y
sau
2 1
y y si
2 1
~ x x (figura 3). n cazul produsului cartezian a
doua grafuri au loc relatiile:
2 1 2 1
X X X X X
1 2 2 1
U X U X U +
Figura 3
Cu ajutorul operatiei produsului cartezian al grafurilor se pot descrie
cuburile
n
Q de dimensiunea n , si anume
1 2

n n
Q Q Q ( 1 > n ).
Cubul n -dimensional contine
n
2 vrfuri si
1
2
n
n muchii.
Daca x este un vrf al grafului ( ) U X G ; , atunci prin
x G se noteaza graful ce se obtine din G ca rezultat al eliminarii

a) b) c)
Figura 4

16
vrfului x (mpreuna cu muchiile incidente lui). Daca x si y sunt
doua vrfuri din G neadiacente, atunci prin u G+ , unde ( ) y x u , ,
se noteaza graful ce se obtine din G la adaugarea muchiei noi ( ) y x, .
n figura 4b si 4c sunt reprezentate respectiv grafurile
5
x G si
( )
5 3
, x x G+ , ce se obtin din graful G, reprezentat n figura 4a.

E. Aplicatii ale teoriei grafurilor
Teoria grafurilor este una dintre disciplinele matematice, care
si-a gasit o aplicatie larga la solutionarea problemelor practice din
diferite domenii: fizica, chimie, economie etc. Vom mentiona cteva
probleme ce se reduc n mod firesc la probleme din teoria grafurilor.
1) N localitati trebuie unite ntr-o retea informationala astfel
nct informatia transmisa dintr-o localitate A sa poata fi
receptionata n orice alta localitate printr-un canal de legatura direct
sau prin intermediul altor centre (localitati), cu conditia ca lungimea
totala a acestei retele sa fie minima. Se stie ca ntre oricare doua
localitati din punct de vedere fizic este posibila, trasarea unui canal de
legatura informationala. n aceasta situatie localitatile pot fi
considerate drept vrfuri ale unui graf complet
n
K n care fiecare
muchie are o pondere egala cu lungimea canalului de legatura directa
dintre centrele respective. Atunci reteaua informationala cautata va fi
un arbore partial al grafului
n
K de lungime minima. n prezent se
cunosc doi algoritmi eficienti de construire a arborilor partiali de
lungime minima a unui graf: algoritmul lui Kruskal, aparut n anul 1956
si algoritmul lui Prim, aparut n anul 1957.
2) Dintr-un centru oarecare A sunt emise niste semnale care
trebuie sa fie receptionate n B . Semnalele emise sunt elemente ale
multimii { }
n
x x x X ,..., ,
2 1
. Din cauza unor factori n punctul de
stocare a informatiei B unele dintre aceste semnale pot fi confundate
17
cu altele. n aceste conditii este necesar sa se determine submultimea
maxima de elemente din X care n procesul emisiunii din A n B nu
vor fi confundate.
Pentru rezolvarea acestei probleme construim un graf cu
multimea de vrfuri { }
n
x x x X ,..., ,
2 1
. n acest graf doua vrfuri
j i
x x , se considera adiacente daca la receptionare n punctul B
semnalul
i
x poate fi confundat cu semnalul
j
x . Submultimea maxima
de semnale ce pot fi transmise din A n B fara pericolul de a fi
confundate corespunde multimii maxime intern stabile a grafului
construit.
De regula transmiterea informatiei ntre doua centre se face n
forma de texte, formate din cuvinte. Daca presupunem ca toate
cuvintele au aceeasi lungime k , atunci cunoasterea submultimii
maxime de semnale, care la transmiterea prin canalul informational nu
vor fi confundate, permite formarea cel putin a ( ) [ ]
k
G
0
cuvinte
diferite, receptionate corect. ( ( ) G
o
este numarul de stabilitate
interna a grafului G).
3) Fie data o retea informationala formata din centre de
pastrare si prelucrare a informatiei. Unele dintre aceste centre sunt
unite prin canale de transmitere a informatiei. Transmiterea informatiei
ntre doua centre poate avea loc nemijlocit prin canalul dintre ele
(daca acesta din urma exista) sau prin intermediul altor canale si
centre. Reteaua se considera functionabila, daca transmiterea
informatiei are loc ntre orice doua centre. Fiabilitatea retelei
functionale este determinata de numarul minim de centre, distrugerea
carora conduce la obtinerea unei retele noi, ce nu mai este
functionabila.
Fiabilitatea unei astfel de retele informationale este
determinata de numarul de conexitate ( ) G H al grafului G, vrfurile
18
caruia corespund centrelor informationale si oricare doua vrfuri sunt
adiacente daca si numai daca centrele respective sunt unite nemijlocit
printr-un canal.
4) Pentru realizarea unui proiect este necesar de efectuat n
lucrari, determinate de multimea { }
n
l l l L ,..., ,
2 1
utiliznd n acest
scop m dispozitive determinate de multimea { }
m
d d d D ,..., ,
2 1
. Se
considera ca o lucrare
i
l poate fi realizata prin utilizarea unor
dispozitive ntr-un volum de timp egal pentru toate lucrarile din
multimea L , iar unul si acelasi dispozitiv nu poate fi utilizat
concomitent pentru efectuarea a mai multor lucrari. Se cere de gasit o
astfel de repartizare a dispozitivelor pentru ndeplinirea lucrarilor,
care ar minimiza timpul sumar de realizare a proiectului.
Pentru solutionarea acestei probleme construim un graf G,
vrfurile caruia corespund lucrarilor
i
l ( n i , 1 ), considernd doua
vrfuri
j i
l l , adiacente, daca pentru efectuarea lucrarilor respective
este necesar de folosit cel putin un dispozitiv comun. La o colorare
corecta a vrfurilor grafului construit lucrarile ce corespund vrfurilor
colorate la fel pot fi ndeplinite n acelasi timp. Timpul minim necesar
pentru realizarea proiectului n ntregime este determinat de numarul
minim de culori n care pot fi colorate vrfurile grafului.