SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR PUTRA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 BAHAGIAN A Tiap-tiap soalan diikuti

oleh empat jawapan pilihan iaitu A,B,C dan D.Pilih jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan. 1. Antara alatan tangan yang berikut manakah yang dapat digunakan untuk mengukur ? I pensel II pembaris keluli III penggarit IV sesiku L A I,II dan III B I,III ,dan IV C II, III dan IV D I,II,III dan IV 2. Siapakah antara yang berikut mencipta tayar berangin? A J.L Baird B Guglielmo Marconi C John Boyd Dunlop D Alexandra Graham Bell

3. Alatan di atas sesuai digunakan untuk …… I menjalur wayar II memotong wayar III memegang komponen IV membengkokkan kaki komponen A I,II dan III B I ,III DAN IV C I, II dan IV D I, II ,III DAN IV 4. Pernyataan yang berikut adalah benar mengenai cat sembur kecuali…. A cat sembur perlu digoncang sebelum digunakan. B cat sembur dapat dilarutkan menggunakan thinner. C cat sembur digunakan untuk mencantikkan projek. D cat semburndisapu menggunakan berus cat. 5. Langkah menampal tiub basikal yang betul adalah ….. I memasang tiub ke dalam tayar II menampal tiub bocor III mengenalpasti bahagian yang bocor IV mengeluarkan tiub daropada tayar dan rim A I, IV ,II dan III B II ,IV ,III dan I C III, II ,IV dan I D IV, III ,II dan I

belalang C kumbang B siput babi D ulat bulu .6. Apakakh nama haiwan perosak di atas ? A. II tanaman sayuran lebih subur ditanam di dalam bekas. Manakah antara yang berikut sayuran berakar ? I III II A I dan II C II dan IV IV B I dan IV D II dan IV 9. III dan IV D II. IV tanaman sayuran mudah dikawal daripada jangkitan penyakit A I dan II B I . A Buzer C perintang boleh laras B perintang tetap D diod pemancar cahaya 8. II dan III C I. I bekas tanaman dapat mengawal pertumbuhan sayuran. Simbol di atas menunjukkan …. III tanaman sayuran mudah dijaga. III dan IV 7. Tanaman sayuran dapat ditanam di dalam bekas kerana….

A menyediakan barang jualan B membuat promosi jualan C mengira hasil jualan D memilih lokasi perniagaan 14.menjual baang jualan S----. Hitungkan jumlah komisen yang diperoleh Ramlah yang menjual 50 buku roti Berharga RM 1.{ } 13.Pilih susunan langkah yang betul P cara menghasilkan projek Q menentukan jumlah modal R mengenal pasti projek S membuat anggaran kos T membuat jualan A R-P-S-Q-T B R-S-Q-P-T .30 sebuku. A memberi sample percuma B mengedarkan catalog C mengadakan pameran D menjual pada harga yang murah 12. Rajah di atas menunjukkan langkah memulakan jahitan silang pangkah dengan jahitan ….adalah risiko yang berpunca daripada barang Jualan ? hujan penipuan pecah amanah barang mudah rosak Jadual yang berikut menunjukkan langkah-langkah merancang jualan untuk Memperoleh sumber pendapatan . A B C D 15 Manakah antara yang berikut . S dalam urusan perniagaan di atas adalah….90 sebuku dengan kadar komisen RM0.00 P --. Syarikat X baru saja memperkenalkan syampu rambut 3 dalam 1 di pasaran.00 B RM 11.menerima barang jualan Q --.00 C RM 12.10.mengira barang jualan R ---.00 D RM 15. A sulaman B kia C jelujur halus D insang pari 11. A RM 10. Kaedah promosi yang paling sesuai digunakan adalah ….

A I. D Perintang tetap mempunyai kaki yang perlu disambungkan mengikut kekutuban yang betul.II. I Tanaman sayuran tanpa tanah II Tanaman sayuran menggunakan air sahaja .dan minyak tanah di dalam bengkel? A menutup bekas bahan mudah terbakar dan menyimpannya di rak bahan B membuka tudung bekas bahan mudah terbakar dan meletakkannya di atas meja C menutup tudung bekas bahan mudah terbakar dan menyimpannya di dalam panel D menutup tudung bekas bahan mudah terbakar dan menyimpannya di almari.undang berkaitan pengguna.L Baird B Guglielmo Marconi C John Boyd Dunlop D Alexander Graham Bell 20 Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai perintang? A Perintang tetap mempunyai jalur-jalur berwarna pada badan.danIII B I. 19 Siapakah antara yang berikut mencipta telefon? A J.III.III.III. II hak menikmati alam sekitar yang bersih. B Perintang tetap dapat mengurangkan arus. III hak mendapat pam IV hak menggubal undang. 21 Pilih pernyataan yang benar mengenai tanaman hydroponik. C Perintang tetap mempunyai dua kaki yang dapat dibengkokkan.danIV 18 Cara manakah yang betul untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar seperti cat.danIV D I.C R-Q-S-P-T D R-S-P-Q-T Jumlah pendapatan – jumlah perbelanjaan =W 16 W adalah… A baki B hasil C jumlah D untung atau rugi 17 Hak seseorang pengguna adalah… I hak mendapat keselamatan.II.spirit.danIV C II.

III Sesuai di kawasan tanah yang terhad IV Hanya perlu menyediakan batas kecil A I. *menyuka *menimbang *membungkus Kerja-kerja di atas dilakukan oleh… A pemborong B peniaga C pengguna D pesaing Aspek manakah yang harus diberi perhatian dalam membuat sesuatu perancangan jualan? I modal perniagaan II tempat perniagaan III anggaran keuntungan IV kaedah pemasaran A I.II. 26. B mengedarkan catalog.II. C mengadakan pameran.III. 28.dan IV C I.danIV D I.III.danIV D II. D menjual pada harga yang murah.danIV Pilih jenis perniagaan yang mempunyai risiko dalam perniagaan yang rendah A menjual air tebu pada musim hujan B menjual ubat secara komisen C menjual kuih yang dibuat sendiri D menjual makanan di kantin sekolah Manakah antara barang jualan berikut diperoleh daripada pembekal ? A air sirap B cendol C pensel warna D mihun tomyam Manakah antara yang berikut adalah agen penyakit bagi tanaman sayuran ? A tikus B kulat C balalang D siput babi Manakah antara aktiviti penjagaan tanaman sayuran yang berikut. 27.danIV C II.perlu dilakukan Setiap hari ? A membaja B merumput 23 24 25.III.II.danIII B I.danIII B I.III.II.Kaedah promosi yang paling sesuai digunakan adalah… A memberi sample percuma.danIV 22 Butik Aida memperkenalkan koleksi busana muslim terbaru di pasaran. .III.

II dan IV D I. manakah kumpulan sayuran jenis buah ? A petola. 32. 33. 37 Apakah nama jahitan yang digunakan untuk memulakan dan mengakhiri jahitan Insang pari ? A jahitan kia B jahitan lilit ubi C jahitan sembat D jahitan jelujur halus Antara yang berikut . C menyiram D menggembur Penyataan yang berikut menerangkan tentang kebaikan sayuran yang ditanam Sendiri berbanding dengan sayuran yang dibeli. 36.peria.terung dan cili B keledek. Antara yang berikut.petola. 35. atap zink B jerami padi C pelepap kelapa D plastik hitam 38.manakah yang bukan bahan hiasan pada artikel ? A renda B labuci C jelujur D benang sulam Langkah pertama menghasilkan artikel ialah … A membeli fabric B menjahit hiasan C membuat pola D menggunting fabric Apakah kebaikan membuat artikel daripada bahan terpakai ? A mudah dibuat B senang didapati C menjimatkan kos D bertambah menarik Antara berikut .kecuali……… A menjimatkan belanja B mendapat sayuran yang baru dan segar C mengelakkan serangan serangga perosak D menggunakan tanah yang terbiar Antara yang berikut yang manakah contoh artikel mudah ? A alas gelas B cadar tilam C alas meja D kain selimut 30.29. A. II III dan IV Aspek pertama untuk suatu projek reka cipta adalah… A nilai B sikap C idea D kemahiran Bahan-bahan yang berikut sesuai dijadikan sungkupan kecuali …. 34.manakah bahan yang sesuai untuk membuat projek reka cipta ? I kayu II plastic III bahan kitar semula IV papan lapis A I.terung dan cili . 31. II dan III B II dan III C I.

BAHAGIAN B Baca dan fahamkan soalan-soalan yang berikut. Kemudian tulis jawapan anda di ruang yang disediakan. A baki B hasil C jumlah D untung atau rugi Hak apakah yang harus diterima pakai sekiranya barang yang dibeli oleh pengguna Telah luput tarikhnya ? A Hak mendapat perlindungan B Hak mendapat pampas an atau ganti rugi C Hak mendapat pendidikan kepenggunaan D hak memilih barang yang berkualiti 40.kacang panjang.jumlah perbelanjaan = W W adalah…. Padankan komponen-komponen di bawah ini dengan simbolnya yang betul. . Jumlah pendapatan .tomato dan keladi D sawi..cili. 1.dan sengkuang 39.C kangkung.

Padankan penyataan yang berikut dengan jawapan yang betul . i) Katalog disediakan oleh __________________ dan diedarkan kepada bakal Pembeli. e) Paku _________________ sering digunakan dalam kerja kayu kerana kepalanya boleh dibenamkan ke dalam permukaan kayu f) Promosi dibuat untuk __________________ jualan barang. g) _______________________ ialah kepingan kertas bercetak yang mengandungi maklumat berkaitan dengan barang keluaran yang diedarkan kepada orang ramai. d) Anda hendaklah berhati-hati menggunakan gergaji lengkung halus kerana matanya mudah _________________. *panel *menarik * lubang * patah * lapis * maklumat * menguji * kelebihan * peniaga *katalog * meningkatkan a) Gunakan gergaji tangan untuk memotong papan __________________ mengikut Ukuran yang telah ditentukan. c) Sesiku L boleh digunakan untuk _____________________ kepersegian kayu . b) Tepung menyumbat digunakan untuk menyumbat _________________ paku Yang terdapat pada projek kayu. h) Katalog mengandunngi butiran maklumat tentang _____________________ Barang yang dijual.2. j) Maklumat yang terdapat dalam katalog mestilah _______________________ Dan mudah difahami.. Isikan tempat kosong yang berikut dengan jawapan yang betul.

(a) Bahan ini digunakan untuk membersihkan Bahagian logam yang berkarat (b) Alatan ini digunakan untuk mengetuk paku Yang lebih kecil. * Tukul Warrington * Litar siri * Kertas las * Pemadam api . (c) Litar ini hanya membenarkan arus elektrik Mengalir melalui satu saluran sahaja. (d) Alatan ini digunakan untuk memadamkan Kebakaran kecil di bengkel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful