____________________________________________________ PLBS BAHASA MELAYU

TAHUN 5

UNIT 2

Unit Penilaian & Peperiksaan JPN, Perak

____________________________________________________ PLBS BAHASA MELAYU
TAHUN 5

UNIT 2 MODEL 1 HPU 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara.

HPU 1.5

BAHAN / SITUASI Murid diminta melihat dan memahami gambar foto. ARAHAN 1. Murid diminta menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh pentaksir. 2. Pentaksir mengemukakan soalan. CONTOH PELAKSANAAN 1. 2. Murid diminta meneliti gambar rangsangan. Pentaksir mengajukan soalan: Sebutkan nama sekolah kamu . Nyatakan bilik- bilik pembelajaran yang terdapat di sekolah kamu. Nyatakan langkah yang diambil untuk menjamin sekolah selamat. Apakah akan terjadi jika sekolah tidak berpagar dan tiada pengawal keselamatan ? Ceritakan suasana sewaktu tamat persekolahan di sekolah kamu..

Unit Penilaian & Peperiksaan JPN, Perak

____________________________________________________ PLBS BAHASA MELAYU
TAHUN 5

CADANGAN JAWAPAN ( UNTUK RUJUKAN PENTAKSIR SAHAJA)

Unit Penilaian & Peperiksaan JPN, Perak

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.