OSNOVNA 
RAZINA 

Državna matura 

matematika 

Pregled zadataka iz svih dosadašnjih  ispita prema 
obrazovnim ishodima  
 
Rješenja su u izvornim dokumentima: 
www.mojamatura.net/dosadanji‐ispiti‐mat‐b 
 
 
 
 
pripremila: Sonja Lušić Radošević, prof. 
za: 
 
www.mojamatura.net 
IX. gimnaziju u Zagrebu 
Centar za poduku www.feb.hr  
 
 
 
 

  

 

Sadržaj 
Brojevi i algebra – 1.dio .............................................................................................................. 3 
Skupovi brojeva N, Z, Q i R .................................................................................................... 3 
‐  razlikovati skupove N, Z, Q i R (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, 
iracionalan i realan broj te razlikovati navedene brojeve) ................................................ 3 
‐  uspoređivati brojeve .................................................................................................... 4 
‐  prepoznati i rabiti oznake intervala ............................................................................. 6 
‐  zapisivati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnome pravcu
  6 
Elementarno računanje ......................................................................................................... 8 
‐  zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati apsolutne 
vrijednosti ........................................................................................................................... 8 
‐  zaokruživati brojeve ................................................................................................... 11 
‐  rabiti džepno računalo ............................................................................................... 11 
Postotci i omjeri ................................................................................................................... 12 
‐  rabiti postotke ........................................................................................................... 12 
‐  rabiti omjere .............................................................................................................. 15 
Algebarski izrazi i algebarski razlomci ................................................................................ 18 
‐  zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije algebarske izraze ................................... 18 
‐  rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata ................................................. 19 
‐  zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke ................. 20 
‐  iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih .......................................... 24 
‐  Formule i vrijednosti izraza ........................................................................................ 26 
Mjerne jedinice .................................................................................................................... 27 
‐  računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac ............. 27 
‐  pretvarati mjerne jedinice ......................................................................................... 28 
FUNKCIJE – 2.dio ...................................................................................................................... 30 
Linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10 .............................................. 30 
‐  izračunati funkcijske vrijednosti ................................................................................ 30 
‐  prikazati funkcije grafički ........................................................................................... 35 
‐  interpretirati graf funkcije ......................................................................................... 38 
‐  odrediti nultočke funkcije .......................................................................................... 40 
‐  odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima ............................................................ 40 
‐  iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju ........................................ 40 
‐  za kvadratnu funkciju:  interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante, 
odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole.................................. 41 
JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE .................................................................................................... 44 
Linearne jednadžbe i nejednadžbe ..................................................................................... 44 
‐  rješavati linearne jednadžbe ..................................................................................... 44 
‐  rješavati linearne nejednadžbe ................................................................................. 44 
Kvadratne jednadžbe ........................................................................................................... 46 
‐  rješavati kvadratne jednadžbe .................................................................................. 46 
Jednostavnije eksponencijalne jednadžbe ......................................................................... 48 
‐  rješavati jednadžbe s potencijama jednakih baza ..................................................... 48 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

1

 
 
 
 
Jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi ................................................. 48 
‐  rješavati sustave algebarski i grafički ........................................................................ 48 
‐  interpretirati grafički prikaz jednadžbama ................................................................ 49 
 
GEOMETRIJA ............................................................................................................................. 50 
Elementarna geometrija likova u ravnini ........................................................................... 50 
‐  odrediti mjeru kuta .................................................................................................... 50 
‐  razlikovati vrste trokuta ............................................................................................. 51 
‐  rabiti poučke o sukladnosti trokuta ........................................................................... 51 
‐  rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat ....................................................................... 51 
‐  rabiti osnovna svojstva paralelograma ...................................................................... 52 
‐  rabiti osnovna svojstva kružnice i kruga .................................................................... 53 
‐  odrediti opseg i površinu ........................................................................................... 53 
Prizma, piramida, valjak, stožac, kugla ............................................................................... 55 
‐  skicirati geometrijska tijela ........................................................................................ 55 
‐  prepoznati elemente tijela – osnovku (bazu), vrh, visinu, pobočke (strane) i plašt . 55 
‐  odrediti oplošje i obujam ........................................................................................... 55 
Koordinatni sustav na pravcu i u ravnini ............................................................................ 56 
‐  prikazati točke u koordinatnome sustavu ................................................................. 56 
‐  očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu ................................................ 57 
‐  izračunati udaljenost točaka ...................................................................................... 66 
jednadžba pravca ................................................................................................................. 67 
‐  rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca ................................................. 67 
‐  odrediti jednadžbu pravca zadanoga točkom i koeficijentom smjera ...................... 67 
‐  odrediti jednadžbu pravca zadanoga dvjema točkama ............................................. 67 
‐  rabiti uvjet usporednosti pravaca .............................................................................. 67 
MODELIRANJE .......................................................................................................................... 69 
sva područja ispitivanja ....................................................................................................... 69 
‐  modelirati situacije rabeći:brojeve, algebru, geometriju, funkcije, jednadžbe, 
nejednadžbe ..................................................................................................................... 69 
 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

2

 
 

Brojevi i algebra – 1.dio 

 

Skupovi brojeva N, Z, Q i R 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

razlikovati skupove N, Z, Q i R (poznavati termine: prirodan, cijeli, racionalan, iracionalan i 
realan broj te razlikovati navedene brojeve) 

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

3

5.

 

 
 

6.

 

7.

 

uspoređivati brojeve 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

4

8.

 

9.

 

10.  

11.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

5

12.  

 

-

prepoznati i rabiti oznake intervala  

-

zapisivati skupove realnih brojeva intervalima i prikazivati ih na brojevnome pravcu 

13.  

14.  

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

6

15.  

16.  

 
17.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

7

 
 
 

Elementarno računanje 

 

-

zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati apsolutne vrijednosti 

18.  

19.  

20.  

21.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

8

22.  

23.  

24.  

25.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

9

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

10

31.  

 

-

zaokruživati brojeve  

-

rabiti džepno računalo 

32.  

33.  

34.  

 
35.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

11

36.  

 

Postotci i omjeri 

 

-

rabiti postotke 

37.  

38.  

39.  

40.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

12

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

13

47.  

48.  

 
49.  

50.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

14

 
 

-

rabiti omjere 

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

15

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

16

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

17

 
 

Algebarski izrazi i algebarski razlomci 

 

-

zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije algebarske izraze 

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

18

 
 

-

rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata 

72.  

73.  

74.  

75.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

19

76.  

77.  

 

-

zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke 

78.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

20

79.  

80.  

81.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

21

82.  

83.  

84.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

22

85.  

86.  

87.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

23

 
 

-

iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih 

88.  

89.  

90.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

24

91.  

92.  

93.  

94.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

25

95.  

96.  

 
 

-

Formule i vrijednosti izraza 

97.  

98.  

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

26

99.  

100. 

 

Mjerne jedinice 

 

-

računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac 

101. 

102. 

103. 

104. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

27

105. 

106. 

 

-

pretvarati mjerne jedinice 

107. 

108. 

109. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

28

110. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

29

 
 

FUNKCIJE – 2.dio 

 

Linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10 

 

-

izračunati funkcijske vrijednosti 

111. 

112. 

113. 

114. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

30

115. 

116. 

117. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

31

118. 

119. 

120. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

32

 
 

-

prikazati funkcije tablično 

121. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

33

122. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

34

 
 

-

prikazati funkcije grafički 

123. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

35

124. 

125. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

36

126. 

127. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

37

128. 

 

-

interpretirati graf funkcije 

129. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

38

130. 

131. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

39

 
 

-

odrediti nultočke funkcije 

 

-

odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima 

-

iz zadanih svojstava, elemenata ili grafa odrediti funkciju 

132. 

 
133. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

40

134. 

 

-

za kvadratnu funkciju:  interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante, odrediti 
minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole 

135. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

41

136. 

137. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

42

138. 

139. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

43

 

JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE 

 

Linearne jednadžbe i nejednadžbe 

 

-

rješavati linearne jednadžbe 

-

rješavati linearne nejednadžbe 

140. 

141. 

142. 

 
143. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

44

144. 

145. 

146. 

147. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

45

148. 

149. 

150. 

 

Kvadratne jednadžbe 

 

-

rješavati kvadratne jednadžbe  

151. 

152. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

46

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

47

159. 

 

Jednostavnije eksponencijalne jednadžbe 

 

-

rješavati jednadžbe s potencijama jednakih baza 

160. 

161. 

 

Jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi 

 

-

rješavati sustave algebarski i grafički 

162. 

163. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

48

164. 

165. 

166. 

167. 

168. 

169. 

 

-

interpretirati grafički prikaz jednadžbama 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

49

 

GEOMETRIJA 

 

Elementarna geometrija likova u ravnini 

 

-

odrediti mjeru kuta 

170. 

171. 

172. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

50

173. 

 

-

razlikovati vrste trokuta 

 

-

rabiti poučke o sukladnosti trokuta 

 

-

rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat 

174. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

51

175. 

176. 

 

-

rabiti osnovna svojstva paralelograma 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

52

177. 

 

-

rabiti osnovna svojstva kružnice i kruga 

 

-

odrediti opseg i površinu 

178. 

179. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

53

180. 

181. 

182. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

54

 

Prizma, piramida, valjak, stožac, kugla 

 

-

skicirati geometrijska tijela 

 

-

prepoznati elemente tijela – osnovku (bazu), vrh, visinu, pobočke (strane) i plašt 

 

-

odrediti oplošje i obujam 

183. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

55

184. 

185. 

186. 

 

Koordinatni sustav na pravcu i u ravnini 

 

-

prikazati točke u koordinatnome sustavu 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

56

187. 

 

-

očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

57

188. 

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

58

189. 

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

59

190. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

60

191. 

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

61

192. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

62

193. 

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

63

194. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

64

195. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

65

196. 

 

 

-

izračunati udaljenost točaka 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

66

 

 
 

jednadžba pravca 

 

-

rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca 

 

-

odrediti jednadžbu pravca zadanoga točkom i koeficijentom smjera 

 

-

odrediti jednadžbu pravca zadanoga dvjema točkama 

 

-

rabiti uvjet usporednosti pravaca 

197. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

67

198. 

199. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

68

 

MODELIRANJE 

 

sva područja ispitivanja 

 

-

modelirati situacije rabeći:brojeve, algebru, geometriju, funkcije, jednadžbe, nejednadžbe 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

69

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

70

210. 

211. 

212. 

213. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

71

214. 

215. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

72

216. 

217. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

73

218.

219. 

220. 

221. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

74

222. 

223. 

224. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

75

225. 

 

226. 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

76

227. 

228. 

229. 

 

www.mojamatura.net, www.feb.hr , www.9gimnazija.hr

 

77