1.

Schimbatoarele de caldura recuperative: a) pot fi de suprafata sau cu contact direct; b) au fluxul de caldura prin suprafata unidirectional; c) realizeaza coeficienti de transfer de caldura mai mari decât in cazul aparatelor regenerative. 2. La schimbatoarele de caldura tubulare , prin marirea numarului de treceri: a) coeficientul de convectie in exteriorul tevilor se va micsora; b) aparatul devine mai scurt; c) pierderile de presiune la curgerea prin tevi se maresc. 3. Intr-un schimbator de caldura coeficientul global de schimb de caldura: a) este mai mare decât cel mai mic coeficient de convectie; b) este mai mic decât cel mai mic coeficient de convectie; c) este cuprins intre cele doua valori ale coeficientilor de convectie. 4. In cazul curgerii in curent încrucisat pentru aceleasi temperaturi ale agentilor termic, diferenta medie de temperatura: a) este mai mica decât in cazul echicurentului; b) este mai mare decât in cazul contracurentului; c) este diferita daca fluidele sunt amestecate sau neamestecate. 5. Schimbatoarele de caldura cu placi si garnitura: a) nu se pot utiliza la temperaturi mai mari de 180o C; b) nu pot fi demontate; c) au NTC mai mare decât schimbatoarele tubulare. 6. In cazul schimbatoarelor de caldura regenerative: a) fluxul termic prin suprafata isi schimba periodic sensul; b) furnizarea agentului secundar este totdeauna intermitenta; c) realizeaza coeficienti de transfer de caldura mai mari decât in cazul aparatelor recuperative. 7. In cazul schimbatoarelor cu placi prin micsorarea distantei dintre placi: a) creste coeficientul de convectie; b) creste numarul de placi; c) creste suprafata de schimb de caldura. 8. Unghiul de ondulare al placilor unui schimbator de caldura: a) influenteaza pierderile de caldura in aparat; b) influenteaza coeficientul de schimb de caldura; c) mareste numarul lui Reynolds. 9. In cazul schimbatoarelor de caldura tubulare fluidul care creeaza depuneri: a) va circula in spatiul dintre tevi; b) va circula prin tevi drepte c) va circula prin tevi in forma de U. 10. Schimbatoarele de caldura compacte: a) au indicele de compactitate mai mare de 700 m2/m3;
[1]

b) au in general coeficientul global de schimb de caldura mai mare decât schimbatoarele tubulare; c) au NTC mai mare ca schimbatoarele tubulare. 11. Coeficientul de convectie si pierderile de presiune intr-un schimbator de caldura: a) sunt marimi direct proportionale; b) sunt marimi invers proportionale; c) nu exista o legatura intre ele. 12. La un schimbator tubular un fluid coroziv; a) se introduce prin tevi daca acestea se pot proteja la interior; b) in acest caz nu se utilizeaza schimbatoare tubulare; c) se introduce totdeauna in spatiul dintre tevi. 1. Agentii frigorifici trebuie : a) sa nu se dizolve in ulei b) sa nu contina flor c) sa vaporizeze la temperaturi ridicate la presiuni coborate 2.O instalatie frigorifica la care vaporizarea are loc la temperatura de 260 K : a) apa nu poate fi utilizata ca agent frigorific b) apa poate fi utilizata ca agent frigorific la presiuni foarte scazute c) se poate utiliza ca agent frigorific amoniacul. 3.Intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de vapori cu functionare in regim « uscat »( dry-ex) vaporii la iesirea din vaporizator sunt : a) saturati uscati; b) supraincalziti c) umezi 4.Intr-o instalatie frigorifica cu absorbtie agentul frigorific poate fi : a) fronul 22 ; b) amoniacul ; c) apa. 5. Eficienta instalatiei frigorifice cu absorbtie : a) este mai mare ca a celei cu compresie mecanica b) este mai mic ca cea a instalatiei cu compresie mecanica c) in acest caz nu se poate defini o eficienta a ciclului 6. Freonii sunt : a) derivati hidratati ai hidrocarburilor ; b) toxici;
[2]

c) explozivi 7. Instalatia frigorifica cu jet poate raci agentul frigorific pana la : a) 10 grd C; b) 0 grd C c) – 5 grd C 8. Laminarea condensatului la instalatia frigorifica cu compresie este: a) izentropa b) izentalpa c) adiabata 9. In cazul instalatiei de uscare reale, procesul de uscare poate avea loc : a) la entalpie constanta; b) cu crestere de entalpie c) cu scadere de entalpie. 10. In cazul instalatiei de uscare cu recirculare,debitul de aer care circula prin instalatie: a) este mai mare decat in cazul instalatiei fara recirculare b) este egal cu cel al instalatiei fara recirculare c) este egal cu debitul de aer proaspat. 11. In cazul uscarii cu curenti de inalta frecventa: a) intensitatea transferului de masa in material creste mult; b) trebuie realizat un vid avansat; c) consumul de energie este mai mic 12. Umiditatea relativa a aerului se poate determina din diagrama I-x daca se cumosc: a) temperatura de roua si continutul de umiditate; b) temperatura aerului si continutul de umiditate; c) entalpia aerului si temperatura de roua 13. La instalatia de uscare ideala temperatura de intrare a materialului: a) este mai mare decat cea de la iesire; b) este mai mica decat cea de la iesire; c) este de 0 0 C 14. Instalatia de uscare tip camera este : a) cu functionare continua b) cu functionare intermitenta c) cu strat fluidizat 15. Vaporii de umiditate din aerul umed pot fi: a) supraicalziti; b) saturati
[3]

c) umezi 1. Instalatia frigorifica cu jet: a) utilizeaza ca agent frigorific apa; b) nu are piese in miscare; c) are eficienta mai mare ca a instalatie cu compresie mecanica de vapori. 2.Lucrul mecanic specific de compresie: a) este invers proportional cu raportul de compresie b) depinde de natura agentului frigorific c) se masoara in kW/kg 3. Procesul de laminare are loc la: a) entalpie constanta b) temp const c) pres ct 4. In cazul instalatiilor frigorifice cu absorbtie: a) eficienta frigorifica este mai mica ca cea a instalatiei cu compresie mecanica b) se consuma caldura si nu energie electrica c) agentul frigorific e decat freonul 5. Intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de vapori prin subracirea condensatului dupa condensator: a) creste raportul de compresie b) creste puterea frigorifica specifica c) se inrautateste eficienta instalatiei 6. Agentii frigorifici trebuie sa: a) sa fie solubili fata de uleiul de ungere al compresorului b) sa fie solubili in apa c) sa vaporizeze la temp coborate la presiuni peste cea atmosferica 7. Intensificarea transferului de caldura la condensare se realizeaza prin: a) acoperirea suprafetei de schimb de caldura cu substante hidrofobe b) ruperea peliculei de condensare c) micsorarea vitezei vaporilor 8 . Intensificarea transferului de caldura monofazic se face prin: a) marirea vitezei de curgere a fluidului b) marirea lungimii canalelor c) utilizarea unor suprafete rugoase 9. Schimbatoarele de caldura cu placi sudate: a) sunt mai compacte ca schimb cu placi si garniture b) pot fi utilizate la temperaturi de 200oC c) se curate mai usor ca schimb cu placi si garniture 10 . La un schimb tubular cu o singura treacere, prin marirea vitezei fluidului care curge prin tevi: a) cresc pirderile de presiune
[4]

b) creste coeficientul global de schimb de caldura c) creste diametrul aparatului 11. Metoda de calcul ε-NTC a SDC: a) nu se poate folosi pt calculul de proiectare b) se utilizeaza in special pentru calculul de verificare c) se utilizeaza pt studiul functionarii schimb la sarcini nenominale 12 . Eficienta unui schimbator de caldura: a) nu depinde niciodata de debitele ag. termici b) in unele cazuri nu depinde de debitele ag. termici c) depinde de temperaturile ag termici 13.Factorul de corectie F pentru diferente medii de temperatura a) este in functie de tipul curgerii din aparat b) nu depinde de debitele agentilor termici c)nu depinde de viteza de curegere a fluidelor 14. In cazul schimbatoarelor tubulare fluidul cu debit mai mic: a) se introduce prin interiorul tevilor b) se trece prin spatial dintre tevi c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize schimbatoarele tubulare 15. In cazul schimbatoarelor tubulare fluidul cu debit mai mic: a) se introduce prin interiorul tevilor b) se trece prin spatial dintre tevi c) in cazul debitelor mici nu se pot utilize schimbatoarele tubulare 16. In cazul schimb de cald tubulare pentru preluarea dilatarilor: a) se utilizeaza capacul de capat tip cap mobil b) se utilizeaza tevile in forma de U c) fluidul mai fiebinte se introduce prin nteriorul tevilor 17. La schimb de cald monofazice prin micsorarea distantelor intre sicane: a) se micsoreaza coef de conv in spatiul dintre tevi si manta b) cresc piederile de presiune in spatiul dintre tevi si manta c) creste nr de sicane 18. La recuperatoarele de caldura tip clepsidra: a) aerul circula pe doua drumuri b)gazele de ardere circula pe doua drumuri c) curgerea pe ambele drumuri este in echicurent 19 . Coef de retinere al caldurii: a) este totdeauna supraunitar b) caracterizeaza izolatia aparatului c) este raportul intre fluxul cedat de ag primar si cel primit de ag secundar 20. Intr-un SCP in care ag primar este abur care condenseaza, iar ag sec este apa care se incalzeste: a) se va alege curgerea in CC pt a mari dif medie de temp b) ag primar are un coef de conv mai mare c) in acest caz nu se pot folosi SCP
[5]

21.La un schimb tubular un fluid coroziv: a) se introduce prin tevi daca acestea se pot proteja la interior b) in acest caz nu se utilizeaza schimb tubulare c) se introduce intotdeauna in spatial dintre tevi 22. Economizorul unui generator serveste pt: a) vaporizarea apei b) incalzirea apei de alimentare pana la temperatura de saturatie c) separarii fazei gazoase fata de cea lichida 23. Tamburul poate fi intalnit la un generator: a) cu circulatie naturala b) cu circulatie fortata multipla c) cu circulatie fortata unica 24. Pierderile de caldura ale generatorului datorate arderii incomplete dpdv chimic caracrerizeaza un generator care functioneaza pe: a) carbune b) gaz natural c) pacura 25. Pt un acelasi debit de abur produs, la care din urmatoarele tipuri de generatoare avem cel mai mare debit prin sistemul vaporizator? a) cu circulatie naturala b) cu circulatie fortata multipla c) cu circulatie fortata unica 26. Factorii care influnteaza alegerea temperaturii gazelor de ardere la cosul unui generator de abur sunt: ???? a) modul de dispersie al noxelor in atmosfera b) tipul circulatiei din circuitul vaporizator al sistemului apa-abur c) necesitatea de a obtine un randament al generatorului cat mai ridicat 27.La generatoarele de abur cu circulatie fortata multipla, circulatia in sistemul vaporizator este asigurata de: a) o pompa de circulatie b) pompa de alimentare c) diferenta de densitate intre faza lichida, respective gazoasa a agentului termic 28. La generatoarele de abur cu circulatie naturala, ciculatia in sistemul vaporizator este asigurata de: a) o pompa de circulatie b) pompa de alimentare c) diferenta de densitate intre faza lichida, respective gazoasa a agentului termic 29. Arderea in pat fluidizat atmosferic este recomandata pt: a) combustibili gazosi b) combustibili solizi c) orice tip de combustibil
[6]

30. In circuitul aer-gaze de ardere al uni generator de abur, ventilatorul de gaze de ardere se amplaseaza: a) inainte de filtrul de cenusa b) dupa filtrul de cenusa c) nu conteaza locul de amplasare 31. Presiunea maxima a aburului vin pt un generator de abur cu circulatie naturala este: a) 140 bar b) 180 bar c) 240 bar 32. La un generator de abur pe combustibili fosili, vaporizatorul este amplasat: a) in focar b) dupa economizer c) nu conteaza locul de amplasare 33. O turbina de abur de mare putere, prevazuta cu supraincalzire intermediara se va caracteriza prin: a) existenta mai multor corpuri de turbina distincte b) existenta mai multor corpuri de joasa presiune in dublu flux c) dispunerea pe mai multe liniii de arbori 34. Randamentul max al unui generator de abur se atinge in general: a) la o incarcare de 100% din sarcina nominala b) la o incarcare de (80-90)% din sarcina nominala c) la o incarcare de (60-70)% din sarcina nominala 35. Daca in turbina este introdus un debit de abur egal cu debitul de mers in gol, atunci: a) puterea electrica produsa este nula b) lucrul mecanic produs de abur compenseaza pierderile mecanice ale turbinei si pierderile din generatorul electric c) turbina se gaseste in stare de repaus 36. Caracteristica energetica a unei turbine exprima legatura intre: a) debitul de abur intrat in turbine si puterea electrica produsa b) lucrul mecanic produs in palete si debitele de abur extrase la prize c) debitul de abur intrat in turbina si debitul de mers in gol 37. Patrunderea aburului in zona umeda are ca efect: ?????? a) aparitia fenomenului de coroziune al paletelor b) scaderea lucrului mecanic posibil a fi produs in turbine c) cresterea pierderilor mecanice ale turbinei 38.La o treapta de turbina cu actiune, energia cinetica a aburului creste in: a) palete b) ajutaje c) atat in palete cat si in ajutaje 39. La o treapta de turbine cu reactie, destinderea aburului se produce in: a) palete
[7]

b) ajutaje c) atat in palete cat si in ajutaje 40.Forma recomandata pt paletele unei turbine cu abur este: ?????? a) parete plan b) placa concava c) nu conteaza forma 41. Intr-o turbina cu abur, lucrul mecanic se produce in: ?????? a) palete b) ajutaje c) atat in palete cat si in ajutaje 42. Sarcina termica a condensatorului frigorific este: ?????? a) intotdeauna mai mare ca sarcina frigorifica b) intotdeauna mai mica ca sarcina frigorifica c) intotdeauna mai mica ca lucrul mechanic de compresie 43. Pt a avea loc desorbtia agentului frigorific in instalatia cu absorbtie, solutia trebuie: a) incalzita b) racita c) procesul este izoterm 44. Prezenta buteliei separatoare in circuitul frigorific asigura alimentarea compresorului cu vapori: a) saturati uscati b) supraincalziti c) umezi 45. Daca diferenta intre temperatura purtatorului de frig la iesirea din vaporizator si temperatura de vaporizare a ag termic creste: a) lucrul mechanic de compresie creste b) suprafata de schimb de caldura a vaporizatorului creste c) investitia la vaporizator scade 46. In cazul instalatiilor cu compresie mecanica de vapori in 2 trepte: ??????? a) eficienta frigorifica este mai ica ca cea a instalatiei intr-o singura treapta b) intre treptele de compresie are loc supra incalzirea intermediara a agentului frigorific c) intre treptele de compresie are loc racirea intermediara a agentului frigorific 47. Intr-o instalatie frigorifica cu compresie mecanica de vapori prin subracirea condensatului dupa condensator: a) regimul de comprise se imbunatateste b) creste puterea frigorifica specifica c) se imbunatateste eficienta instalatiei 48. Agentii frigorifici trebuie:
[8]

a) sa nu se dizolve in ulei b) sa nu contina fluor c) sa vaporizeze la tempereturi ridicate, la presiuni coborate

[9]