You are on page 1of 27

Yeni Dnyann ocuklar: ndigo ve Kristal ocuklar

Yaz ve Derleme: Mehmet Karaarslan (Yeni ocuklara zetle Bir Bak)


Aralk 2004 - ncgz Dergisi

Temel bir tanmlamayla balarsak ndigo ocuk, yeni ve olaand psikolojik nitelikler ve genelde grlmemi davran kalplar sergiler. ndigo ocuklar terimi bu ocuklarn evresindeki aura renginden gelir. Aura renklerini grebilen Nancy Ann Tappe, 1982de Yaammz Renk Yoluyla Anlama isimli bir kitap yaynlad. O bu kitapta bu ocuklar ndigo ocuklar olarak isimlendiriyor ve onlar hakknda bilgi veriyordu. Daha sonra Kryon isimli melek ABDde yaayan Lee Carrolla kanallk yaparak nmzdeki yllarda oluacak yeni dnya ve insanlk potansiyelini anlatyordu; yeni dzeni kuracak zel grevli yeni ocuklardan bahsediyor ve bunlar ndigo olarak adlandryordu. Nancy Ann Tappe, drt farkl indigo tipinden bahseder ve her birinin bir amac vardr: 1. NSANCIL: Kitlelerle birlikte alacak olan insancl indigolar yarnn doktorlar, avukatlar, retmenleri, tccarlar, iadamlar ve siyasetileridir. Bu tip indigolara ounlukla hiperaktif tans konulur. Sosyaldirler ve her zaman herkesle dosta konuurlar. Sakardrlar ve bazen frene basmay unutup hzla duvara arparlar. Onlar tek bir oyuncakla oynamay bilmezler. Her eyi ortaya dker ve sonra oyuncaklarn ounu hi ellemeyebilirler. Onlarn gidip odalarn toplamalarn istiyorsanz, bunu kendilerine defalarca hatrlatmanz gerekebilir, nk dikkatleri kolayca baka eylere kayabilir. Onlar odalarna gidip ortal toplamaya balarlar, ama bu bir kitap dikkatlerini ekinceye kadar srer. Sonra o kitab alp okumaya balarlar, nk onlar birer kitap kurdudur. 2. KAVRAMCI: Kavramc Indigo, insanlardan ok projelerle ilgilenir. Onlar yarnn mhendisleri, mimarlar, tasarmclar, astronotlar, pilotlar ve subaylar olacaklar. Onlar sakar deildir ve ocukken, ounlukla, ok atletik olurlar. Onlarn ynetme sorunlar vardr, ve en ok ynetmeye altklar kii, eer olansalar, anneleridir. Kzlar babalarn ynetmeye alrlar. Eer bunda baarl olurlarsa, bu byk bir sorun olabilir. Bu indigo tipi ergenlik anda bamllklara, zellikle de uyuturucu haplara eilim gsterir. Anababasnn onun davranlarn yakndan izlemesi gerekir: ve o saklanmaya ya da Odama girmeyin gibi laflar etmeye baladnda, annesinin onun odasn aratrmas gerekir. 3. SANATI: Bu indigo, dierlerinden ok daha duyarldr ve genelde daha ufak tefektir. Onlar daha ok sanatla ilgilenirler, yaratcdrlar. Onlar yarnn retmenleri ve sanatlar olacaklar. Her neyle ilgilenirlerse ilgilensinler, onun yaratc yannda olacaklar. Eer tp alanna girerlerse, cerrah ya da aratrmac olabilirler. Gzel sanatlar alanna girdiklerinde, yaratcnn yaratcs olurlar. Drt ila on yalar arasnda, on-be farkl yaratc sanat ele alabilir, biriyle be dakika ilgilenip brakabilirler. Bu yzden, ressamlarn ve mzisyenlerin annelerine hep, Aletleri satn almayn, kiralayn, derim. Sanat Indigo be-alt farkl mzik aleti de alabilir, sonra ergenlik ana geldiinde, onlardan birini ya da bir baka sanat daln seip onun sanats olabilir. 4. BOYUTLARARASI: Onlar dier indigolardan daha iri yardr, ve bir-iki yandayken onlara hibir ey anlatamazsnz. Onlar size, Bunu biliyorum. Bunu yapabilirim. Beni rahat brakn, diyeceklerdir. Onlar dnyaya yeni felsefeleri getirecek olanlardr. ok daha iri yar olduklarndan ve dier tip gibi uyumlu olmadklarndan, zorbalk da yapabilirler. ndigo ocuklar Dnya'ya bir dizi hcresel talimatla gelmektedir. Bu talimatlar; kskanlk, nefret, hatta hayatta kalmaya alma ya da korunma talimat deildir. Bu ocuklar bydklerinde, birer yetikin haline geldiklerinde onlarn szleri ve niyetleri insanlk iin nemli olacaktr ve u sorular soracaklardr: "Dnya'nn sorunlarna nasl zm bulabiliriz, ve hep birlikte nasl hogrl bir aile olabiliriz? Srekli savam olan kabileleri nasl bir araya getirebiliriz?" Bu ocuklar binlerce yldr insanolunun aklna

gelmemi bu deiiklikleri kolaylatran liderler olabilirler. ndigolar bir sava ruhuna sahiptirler, nk onlarn ortak amac insanla artk hizmet etmeyen eski yaklamlar ortadan kaldrmaktr. Onlar burada drstlkten yoksun ynetim ve eitim sistemlerini ve yasal sistemleri ortadan kaldrmak zere bulunmaktalar. Bunu baarabilmek iin, onlarn kzgn bir mizaca ve ateli bir kararlla ihtiyalar var. Kendilerini farkl ve ounlukla dlanm hissederler. Okuduklar snflarda evrelerine bakp yalnz olduklarn dnrler ve birok bakmdan da yledirler. Adeta, sanki beyinleri daha hzl almaktadr ve dier ocuklarla birlikte ayn snfta olmak sonsuz bir sabr gerektirir. ounlukla, retmenlerinin o kadar ilerisindedirler ki sylenenleri kavrayabilmek iin kendi titreimleriniyavalatmak zorunda kalrlar. Bu onlar iin zordur ve bu yzden birou retmen konuurken gzlerini bolua dikip bakar. nsanlarn deiime direnmeleri doal bir eydir. Ancak, indigolar buraya deiime eilimli olarak gelmilerdir. Dolaysyla, onlar ilk bata sorun ocuklar ya da ba belalar olarak grlebilirler. Onlar sizin sahip olduunuz eyleri deitirmeye balamaktalar. Bu balamda anne-babalara byk sorumluluklar dyor: nyarglarnz, eilimlerinizi bu ocuklara geirmeye almayn, nk onlar bunlara inanmayacak ve onlar kabul etmeyecektir. ocuunuzu kendinizden uzaklatrmann bundan daha hzl bir yolu olamaz, nk onlar sizin kendilerine geirmeye altnz nyarglar grecek ve sizin bilgeliinize sayg duymayacaklardr. Eer bu ocuklar sizden daha zeki iseler bundan korkmayn. retmenler olarak sizin iin zor olabilir ama, onlarn sizin snrlarnz amalarn bekleyin ve onlar buna tevik edin, ve bunu baar lnz olarak bilin. Bu ocuklar onlara ayrlm o kk kutuya uydurmaya almayn. Bunun yerine, onlarn ne kadar ileri gidebileceklerini grn. Kapy an.Onlara meydan okuyun. Onlar ncelerinden daha iyi olmaya tevik edin. Bunu bir oyun haline getirin, nk onlar oyunlara baylrlar. Snrlar koyarken yaratc olun. Bu ocuklara, yetikin sorumluluk vermeden onlar yetikinlermi ya da yatlarnzm gibi davranrlar. Onlar byklk taslamadan ve kmsemeden dinleyin , sayg gsterin. Eer onlar sevdiinizi syler, ama saygszca davranrsanz , onlar size gvenmeyeceklerdir. Bir indigo ocuu yznden ve gzlerinden hemen tanyabilirsiniz, onlar ok yal, derin ve bilge bir ifadeye sahiptirler. Indigo statlar buraya bir misyonla gelip yle diyor: Biz bu gezegenin u ya da bu yolla Tanrsal Diiye gemesine yardm edeceiz. Biz bunu dnyaya gelip bir sevgi rnei oluturarak yapacaz. Siz bize nasl davranacanz reneceksiniz ve bunu renirken birbirinize de sevgiyle davranmay reneceksiniz. Kristal ocuklar, ndigo ocuklar'dan sonra dnyaya gelmi olan yeni kuaktr, ounlukla 1995'te ve o yldan sonra domulardr. Youn, uzun ve dikkatli bakan iri gzleri vardr. Mknats gibi eken manyetik kiiliklere sahiptirler ve son derece sevecendirler. ounlukla ge konumaya balarlar. ok mzik ynelimlidirler ve daha konumaya balamadan nce ark syleyebilirler. letiim kurmak iin telepatiyi ve kendi yarattklar iaret dilini kullanrlar. Onlara otizm ya da Asperger sendromu tans koyulabilir. Sakin, tatl ve efkatlidirler, balaycdrlar. Son derece duyarl ve empatiktirler. Doaya ve hayvanlara ok ballk duyarlar, ifaclk yetenekleri sergilerler, kristaller ve kayalar ile ok ilgilenirler. Sk sk meleklerden, rehber ruhlardan ve gemi yaam anlarndan sz ederler. Son derece sanat ve yaratcdrlar. Vejetaryen yemeklerini ve meyve sularn "normal yiyeceklere" tercih ederler. artc bir denge duygusuna sahip korkusuz aratrclar ve trmanclar olabilirler. Bu ocuklar, ndigolar gibi son derece psiik ve duyarldrlar, ama onlar gibi sava ruhlu ve fkeli deil, mutlu, balayc ve sakin yaradlldrlar. Kristal ocuklar isel ve dsal olarak ok gzeldirler; gzlerine bir kez baktnzda, onlardaki Tanrsal sevgiyi ve bilgelii grebilirsiniz. Onlarn auralar parlak ve harelidir; adeta ilerinden k saarlar! Gemi yaamlarndan, uzak galaksilerden, bar ve sevgiyle ilgili derin igrlerinden sz ederler.

Kristal ocuklarn iki asl nitelii vardr. Birincisi, onlar sizin ou zaman sihirli olarak greceiniz yeteneklerle son derece gldrler. kinci olarak, onlar daha dk titreimsel enerjilere kar olaanst hassaslklar ile son derece kolay incinirdirler/ korunmaszdrlar. Kristal Titreimli ocuklarn ok-boyutlu iletiim yetenei vardr. Onlar, sadece sizin dncelerinizi okumazlar, ayrca daha nemlisi sizin kalbinizi de okurlar. Dnya zerinde onlarn saylar artt zaman, onlar arasnda anlk iletiimler greceksiniz. Onlarn kendi enerji anlaylar ve kendi varlklar iinde krma yollar, onlara psikokinetik yetenekler salar. Onlar, zihinleriyle eyalar hareket ettirebilirler. Daha nemlisi maddeyi dnceleri ile aradan zaman gemeden yeniden dzenleyebilirler. Bizim iin, bu olduka elendiricidir, kendi elenceniz iin byk zihin gleri olan uzayllarn dnyanz ele geirmesi ile ilgili hikayeler yaratmanz ok uzun zaman nce deildi. Siz imdi bunun gerek olduunu kefedeceksiniz, ancak onlar gerekte sizin kendi ocuklarnzdr. Kristal Titreimliler evrelerindekilerin kalplerindeki korkuyu kolayca hissederler. Onlar korkuyu hissettiklerinde ve bilinsiz olarak glendirilmi duygular olarak onu geri yansttklarnda meydan okuma gelir. Bu, daha dk titreimli insanlarn garip reaksiyonlarna neden olur. Bu nedenle, bu Kristal Titreimliler korkuyu dilemeden hafife yrrler. Bu korku geri yanstldnda, o tm insanla zararl olan reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, ilk gelen Kristal ocuklar snaklarda gizlenirler. Onlar dk profilleri kabul ederler ve genellikle yeteneklerini toplum iinde gstermezler. lk bakta bu onlarn uysal ve kibar/lman grnmelerine neden olur. Bunu onlarn gsz olduklar eklinde yanl yorumlamamak gerekir. lk gelen Kristal ocuklarn ebeveynleri onlar gizlemeye ve gvende tutmaya alacaklar. Bu, insanlar korku iin gereksinimlerini salverdikleri zaman deiecektir. Kristal Titreimli ocuklarn fiziksel varlklarnda daha fazla k tamalarna izin veren kristalin bir yaplar vardr. lgileri olmayan eyleri geri yanstmalarna neden olan bu kristalin yapdr. Gl olduklar iin, onlar sadece ilgileri olmayan enerjileri geri yanstmazlar, ayrca o enerjiyi glendirirler. En az 150 yl iinde bu nitelikler sradan olacak, ancak bunlar fiziksel formlarnda ilk tayanlar hatr saylr meydan okumalar deneyimleyebilirler. Kristal Titreimli ocuklar daha nce hi grlmemi sihirli niteliklere sahiptirler. Her eye sevgiyle bakan, ve tm dncelerimizi okuyabilen, hissettiimiz her duyguyu hissedebilen; perdenin tesini grebilen ve yalanlara, aldatmacaya kaplmadan konuabilen varlklardr. Kristal ocuklarn doal, ruhsal yetenekleri de yanl anlalr -zellikle, telepati yetenekleri, nk bu yetenek ounlukla onlarn dier ocuklardan daha ge konumalarna neden olur. Kristal ocuklarn birou ge konumaya balar ve onlarn ancak ya da drt yanda konumaya balamalar seyrek grlen bir ey deildir. Ama, ana babalar bu sessiz ocuklarla iletiim kurmakta hi zorlanmazlar. Ana babalar onlarla zihinsel olarak iletiime girerler; ve Kristaller sylemek istedikleri eyi kar tarafa iletmek iin telepatiyi, kendilerinin oluturduklar bir iaret dilini ve (ark da dahil) sesleri kullanrlar. Sorun, tp ve eitim uzmanlarnn, Kristallerin "anormal" konuma kalplarna sahip olduklarna hkmettiklerinde ortaya kar. Kristal ocuklarn saylarnn giderek artmas ve koyulan otizm tanlarnn da artp rekor sayya ulamas bir rastlant deildir! Otizmin tansal kriterleri ok aktr: Otistik kii dier insanlardan kopuk bir halde kendi dnyasnda yaar. Otistik kii dieriyle iletiim kurmaya ilgi duymad iin konumaz. Kristal ocuklar ise bunun tam tersidir. Onlar gemi tm kuaklar arasnda insanlara en bal, konukan, ilgili ve sokulgan olanlardr. Onlar ayrca felsefidirler ve ruhsal olarak yeteneklidirler ve grlmemi bir sevecenlik ve duyarllk dzeyi sergilerler. Her ne zaman birisine bir ey yaptrtmaya kalksak, o bireye kendi irademizi dayatyor oluruz. Bu nadiren ie yarar, ve hemen her zaman g mcadeleleri yaratr. Bu zellikle, indigo ocuklar gibi son derece sezgisel bireylerle kurulan ilikilerde geerlidir. Hayvanlar gibi, onlar da sizin onlar ynetme arzunuzun altnda yatan korkuyu hissedebilirler. Onlar sizin "kazanma" giriimlerinize ba kaldrrlar, nk korkunuz onlar korkutur. Onlar sizin

dingin ve gvenli olmanz isterler. Siz ocuklarnz zorladnzda, onlar gvensiz hale gelir ve korkarlar. Yaayan canl bir varlk olan Dnya da kristalin ekle dnmek zeredir. Gezegenin manyetik zgara ayarlamalar hemen hemen bitmek zeredir. Kryon'un Dnya zerindeki manyetik zgaralarn hazrlanmas ile ilgili almas bir ka ay iinde tamamlanacak. Bu Dnya'nn daha yksek frekansta titremesini kolaylatracak ve tm insanlarn kendi gerek glerini fiziksel formlarnda tutmalarna yardm edecek. lave olarak Kristal ocuklarn yerlerini almalarna izin verecek. Bu kozmik olay enerjiyi set edecek ve Kristal Titreimli ocuklarn insan tekamlnde bir sonraki basama almalar iin kapy aacak. Son zamanlarda iinden gemi olduumuz enerjideki deiimler nedeni ile, oumuz alkn olmadmz bu niteliklerden bazlarn gelitirmeye balad. Bu deiimler, her birimizin iindeki Kristal ocuun uyanndan kaynaklanmaktadr. Titreimlerimizi Kristal ocuklarn titreimine ykselttiimizde biyolojik bedenimizde tayacamz yksek gc tayabilmemiz iin biyolojimizi deitirmemiz gerekecek. Amerikal bir medyum olan Steve Rothera kanallk yapan Grup, bu kristalleme srecinin iki yolu olduunu sylyor: Bunlardan biri OverLight denilen bir sretir. Bu srete burada kalp mevcut biyolojimizi yksek titreimlere uyumlamamz salayacak. Geriye kalanlarmz ise bir dahaki sefere Kristal ocuklar olarak enkarne olacaklar. Kristal ocuklar, DNAlarnn on-iki iplii de tam birlemi olarak domaktalar. u anda bu dnyada bulunan ocuklar zor zamanlar beklemektedir, nk Kristal Titreimli ocuklara yer amak iin epey deiim gerekli olacaktr, bu deiimleri de ndigolar salayacaklardr. ndigolar, Kristal ocuklarn gelebilmeleri iin yolu aanlardr.
Derleme Kaynaklar: Lee Carroll & Jan Tober, (2003). Indigo ocuklar -Yeni ocuklar Geldiler- stanbul: Akaa Yaynlar Doreen Virtue, Ph.D. (2004). Kristal ocuklar stanbul: Akaa Yaynlar Steve Rother & GRUP (2003). Yuvaya Hogeldiniz stanbul: Akaa Yaynlar Lee Carroll & KRYON 2000: Eii Gemek (2002) stanbul: Akaa Yaynlar Alnt Kaynak: ncgz Dergisi 13. Say

NDGO OCUKLAR
NDGO OCUK NEDR? Bir dizi yeni ve olaand psikolojik nitelik sergileyen ve genelde daha nce belgelenmemi bir davran biimi gsteren bir ocuktur. NDGO OCUKLARIN ORTAK ZELLKLER Onlar dnyaya bir asalet duygusuyla gelir ve ounlukla da yle davranrlar. Burada olmay hak ettiklerini hisseder ve bakalarnn bu hissi paylamadklarn grnce ok arrlar. Kendi deerlerini iyi bilirler. Mutlak otorite karsnda zorluk yaarlar. Ritelynelimli ve yaratc dnce gerektirmeyen sistemlerde d krkl yaarlar. ounlukla , evde ve okulda ileri yapmann daha iyi yollarn grrler, bu da onlarn sistem ykclar (herhangi bir sisteme uyum salayamayanlar) gibi grnmelerine neden olur. Sululuk duygusu verilerek disipline sokulmaya karlk vermeyeceklerdir. htiyalarn bildirmekten ekinmezler. NDGO OCUKLARI YETTRRKEN DKKAT EDLMES GEREKEN KONULAR:

Snrlar koyarken yaratc olun. Bu ocuklara, yetikin sorumluluk vermeden onlar yetikinlermi yada yatlarnzm gibi davranrlar. Onlar byklk taslamadan ve kmsemeden dinleyin , sayg gsterin. Eer onlar sevdiinizi syler, ama saygszca davranrsanz , onlar size gvenmeyeceklerdir.Bir indigo ocuu yznden ve gzlerinden hemen tanyabilirsiniz, onlar ok yal, derin ve bilge bir ifadeye sahiptirler. NDGO OCUU DSPLNE SOKMAK: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ocuu her zaman bilgilendirin ve iin iine katn. Basit aklamalarla potansiyel yanl anlamay nleyin. ocuunuza tepkisel davranmayn. Emirler vermekten kann. Bir durumu ortaya kt anda zme kavuturun. ocuunuza vurmayn ve kaba szler sylemeyin. Sevginizi aka gsterin.

Kaynak: ndigo ocuklar, Lee Carroll & Jan Tober, Akaa Yaynlar 2001

Jan Tober ile Bir Grme


Jan Toberle Rportaj THE SPECTRUM GAZETES
Rportaj: Rick MARTIN (ndigo ocuklar kitabnn yazar)

Byk stat retmen 2000 yl nce syle dedi: "ocuklara ne mutlu." Bu ocuklar, tm dnyay sevgi yoluna dndrecek rehberler olacak. Birok insan iin gnmzn ocuklarnda ok zel bir eyin bulunduu yeni bir haber deildir. Bu durum bir sredir devam etmektedir. Bu modern a fenomeninin ncleri "nclerinin" yirmi yl gibi uzun bir zaman nce dogmaya baladn syleyenler var. Gordon Mchael Scallion gibi ftristler yllardr onlarn gezegenimize geliinden sz etmekteydi, ve Scallion onlar Mavi ocuklar olarak isimlendirmekteydi. nsan bedeninin aurasn grme yeteneine sahip Nancy Ann Tappe ise onlara indigolar adini vermiti. Bu "sper ocuklarn" mevcudiyeti ne anlama geliyor? Onlarn mesajlar ne? imdi burada olmalarnn amac ne? Bu sadece hayal rn bir fikir mi, yoksa bir realite mi? ndigolar nedir, ve onlar ndigo yapan nedir? Bu grmeyi ayarlamak birka ay ald, ama en sonunda bu byleyici konuyu ele alan "ndigo ocuklar" adl ok ilgi eken kitabn iki yazarndan biri olan Jan Tober ile grebildim. ndigo ocuklar bence her ana babann, retmenin ve okul yneticisinin okumas gereken bir kitap. Eer sizin de ele avuca smaz, "ok hareketli bir ocuunuz varsa, eer sizin ocuunuza da Dikkat Eksiklii (ADD) ya da hiperaktiflik (ADHD) tehisi konmusa, o zaman bu kitab mutlaka okuyun! O her ktphanede bulunmas gereken bir kitaptr. Kukusuz, bir buuk saatlik grme srasnda bu konuyu ancak yzeysel olarak ele alabildik. Ama, eer siz dnya iin hibir umudun olmadn dnyorsanz, bu yk kesinlikle size umut ve cesaret verecektir! imdi Jan Tober ile bu olaanst, merak uyandrc, gl, kkrtc ve sk sk da sabr tketici yal ocuklar konusunu konualm. Martin: Temel bir tanmlamayla balayalm. ndigo ocuk tam olarak nedir?

Tober: Bize doru gelen tanmlama udur: ndigo ocuk yeni ve olaand psikolojik nitelikler, ve genelde grlmemi davran kalplar sergileyen bir ocuktur. Martin: Siz ndigo ocuklar terimine nasl ulatnz? Tober: ndigo ocuklar terimi bu ocuklarn evresindeki aura renginden gelir. 1970den beri tandm arkadam Nancy Ann Tappe 1982de Yaammz Renk Yoluyla Anlama isimli bir kitap yaynlad. O bu kitapta bu ocuklar ndigo ocuklar olarak isimlendiriyor ve onlar hakknda bilgi veriyordu. Nancy Ann Tappe rengi nasl grmekte? Bu ne kadar doru bir grtr? Nancyye, iki nrolojik sisteminin kesitii tehisi konulmutu, ve bu onun insan aurasn grebildii bir durum yaratyor. O bir Kirlian fotoraf makinesi gibi, elektromanyetik alanlar, renkleri ve frekanslar gryor. O harika bir insan ve olaanst bir danman ve retmendir. Nancy yllar nce felsefe doktoras zerinde alrken yeni doan baz ocuklarn bir baka aura rengine sahip olduunu fark etti. O, 1980den itibaren doan ocuklarn yzde 80inin ndigo olduunu sylyor. Ve 1995ten beri, bu yzde burada ne olup bittiine bakmamz gerektirecek kadar ok ykseldi. Gezegene yeni bir statlar kuann geldiini gryoruz; onlara Yldz ocuklar, Mavi ocuklar deniyordu, ve imdi, Nancynin almasndan tr, onlara ndigo ocuklar deniyor. Onlar bizim gelecek iin umudumuzdur. Biz oda elimizden geldii kadar pragmatik tutmaya alyoruz, nk darda kk bedenlerde bulunan ve ou durumda, ana-babalarndan daha ok ey bilen ok yal ruhlarla baa kmaya alan birok ana-baba var! Peki, ana-babalar bu konuda ne yapabilir? Alternatifler hakknda baz fikirleri olan metafizikiler/ana-babalar var. Ancak, ana-gr dnyasnda, onlarn bizim kitabmz ve yaynlanacak olan birka kitabn dnda nereye bavurabileceini bilmiyorum. Martin: Size bir sr standart sorunun sorulmu olduundan eminim, ve benim sorularmn o kadar standart olup olmayacandan emin deilim. Hemen baz derin vehelere girme k istiyorum. Ama nce merak ettiim bir eyi soracam.: bu kitap yaynlandndan beri aldnz karln younluu sizi artp bunaltt m? Tober: Evet ve hayr. Her zaman insan mkemmel bir zamanlamaya sahip bir eyin ortasndayken ald karlk onu biraz artp bunaltabilir. Martin: Gzel bir yant. Tober: ocuklarla ilgili bu bilgi bana 70li yllarn ortasnda, Nancy ile karlatm dnemde sezgisel olarak geldi, o srada Nancynin de bu bilgiyle yakndan ilgili olduundan, Nancy ndigo ocuklardan pek sz etmiyordu. Ancak, ben o srada ocuklarn bana gelip kim olduunu, buraya neden geldiini, ana-babasnn kim olduunu, ve onlarla arasndaki karmik ilikiyi anlatt ryalardan uyandktan sonra deiik bebeklere ve kk ocuklara ekildiimi gryordum. Onlarn gzlerine bakyor, orada bu kk bedenli yal ruhlar gryordum. Sonra evremdeki arkadalarma, ocuklarda bir farkllk dikkatinizi ekiyor mu? diye soruyordum. Ve onlar, Eh, biraz... diyordu. Ben bunun bu dnyada bulunma nedenlerimizden biri olduunu biliyordum. Ve Lee ile birlikte yaptmz almadan, bunun kesinlikle onun misyonunun da bir paras olduunu biliyordum. Bu adan, kitaba aldm karlk beni artmamt. Bunun yaplmas gerektiini biliyordum. Sanki ok gl iki el beni yaammn o anna doru itiyordu. Ve sonra, zellikle son drt yldr dnyay dolarken, grtmz birok ana-baba, ocuk

bakcs ve retmen baz ok olaand yal ruhlarla altn kabul ediyor ve bu srecin onlar nasl bunalttn anlatyordu. Ve ana-babalar, Ne yapmamz gerekiyor? diye soruyordu. Onlar ocuklarnn okul sistemiyle baa kmasna nasl yardmc olabileceini de soruyordu. Durum onlar o kadar ok bunaltyor ve ilgilerini o kadar ok ekiyordu ki, kitab yaynladmzda onun zamannn gelmi olduunu biliyorduk! Martin: Bu konuda yeni bir kitap yaynlamay dnyor musunuz? Tober: Ah, evet. Hay House yaynevi bizden bu konuda ikinci bir kitap hazrlamamz istedi. Ayrca okurlarmzn bizimle Kryon Web-Sitesi vastasyla temas kurabileceklerini de bildirmek isterim. Martin: Kryon nedir? Tober: Kryon Web-Sitesi Martin: Bu ndigo ocuklar Web-sitesinden farkl bir Web-Sitesi mi? Tober: Ah! (gler) Bu sizin iin btnyle baka bir rportaj konusu. Siz hi Kryon kitaplarn duydunuz mu? Martin: Hayr. Tober: Lee ve ben ndigo Rportajlarnda bu konudan pek sz etmeyiz, nk ndigo kitab ana-gr kamuoyunu hedeflemektedir. Biz yardma ihtiyac olan ve ocuklarna Ritalin ilacn vermeye zorlanan o ana-babalara yardm etmek istiyoruz. Ne demek istediimi anlyor musunuz? Kryona gelince: Lee ve Ben tm dnyay dolap -stat bir melek olan- Kryonun retileri hakknda konuuyoruz. Son yldr Birlemi Milletlerde de konutuk. Lee, Kryona kanallk yapyor, ve ben de Kryon grubunun dii vehelerine kanallk yapyorum. Meditasyonlar yaptryorum. Birlikte dengeleme yapp grup enerjisinin deimesine yardmc oluyoruz. Bu yl sadece Fransa ve Belikada iki gnde drt bin insana hitap ettik. Bu hayret verici bir eydi! almalarmz temelde realitemizi biz kendimiz yaratrz fikri evresinde merkezlenir, bu kesinlikle yeni bir kavram deildir, ama bizim iimiz insanlarn glerine yeniden kavumasna, glerini hatrlamasna yardmc olmak iin bu bilginin tekrar tekrar geldii temiz kanallar olmaktr. Martin: Konu d bir ey ama aklma gelmiken soraym, siz Paul Dong ve Thomas E. Raffill tarafndan yazlan inin sper Psiikleri adl kitab duydunuz mu? Tober: Bu Drunvalo Melchizedekin szn ettii kitap deil mi? Martin: Evet. Tober: nsanlar bize bu konuda mektuplar gnderiyor, ve Drunvalo seminerlerinde bizim kitabmz tantyordu. O harikulade bir retmen. Martin: Evet, yle. Tober: Ve biz bu sper-psiiklerin hepsinin ndigo olduu ynnde bilgiler alyoruz. Martin: Ben de yle dnmtm. Ve ayn eyin her lkede vuku bulduunu, ama kimsenin bu konuda bir kitap yazmadn, bu yazarlarn da sadece indeki ocuklar setiini dnyorum.

Tober: in (ve zellikle Asya) ok ilgintir. Nancy Tappee gre, imdi Singapurda doan ocuklarn hepsi ndigodur. Singapur, ine yakn bir blgedir. 1998de Singapurda ok nemli bir seminer yaptk ve Kryon orada alan bir kapy anlatt. Nancy bana sz konusu bilgiyi ben ona bu kapdan sz etmeden nce verdi. Leenin benim, daha seminere balamadan nce, bulunduumuz alann enerjisini temizlemek iin epey almamz gerekti. Martin: Bu anlaml geliyor. Tober: Bu yolculuk bizim iin birok ynden zorlaycyd, ama bu temizlii ve semineri yaparak hareketin bir ksmnn odaklanmasna, ndigo ocuklarn oraya gelmesine yardmc olduumuzu bildiimizden ok dllendiriciydi de. Bu statlarn sa-beyinli bireyler olarak sol-beyinli bir dnyaya gelmesi... temelde bizim baa kmaya altmz ey budur. Aslnda, onlar sa ve sol beyinleri btnlemi ruhlardr, ve bununla biz eskisinden daha fazla sa-beyinli bilinci, yani gelimi sezgiyi vs. deneyimliyoruz. Martin: Bu aba gerektiren bir durum olmal. Tober: Sanrm siz de bunu bizim kadar iitiyorsunuzdur, ama biz tam bu zamanda dnyaya gelen Tanrsal Dii enerjiden sz ediyoruz. (adeta, son bin yl Tanrnn nefes verii olmutur, ve imdi biz Tanrann nefes alna geiyoruz) Martin: Bunlarn yan sra, sizinle Dikkat Eksiklii (ADD) ve hiperaktiflik (ADHD) eklindeki yanl tehisler, ve bu ocuklar uyuturmak iin kullanlan Ritalin ilac hakknda da konumak istiyorum. Siz bu ilala uyuturulan, ve sizin kannzca yanl tehis konulan birok indigo ile karlatnz m? Tober: Ben bir sezgisel danman olarak alyorum. Danmanlk yaptm kiilerin ou ocuklarna Ritalin vermiyor. Onlar doal olarak baka alternatiflere bavuruyor. Ancak, daha geni bir kesit ieren baz dinleyici gruplarmzda, dinleyicilerin, kendileri bu yolu onaylamasa da, Grmcemin ocuu, yeenim, komumun ocuu bu ilac kullanyor dedii oluyor. Onlar, kendilerini yle olmasa da baka ndigo ana-babalarn, bakclarn, v retmenlerini tanyor. Kitabmzda Ritalin retimindeki artn yzdesini vermitik: Son sekiz ylda Ritalin retimi yedi kat artt,ve bunun yzde doksan Birleik Devletlerde tketildi. Son birka yldaki gidiat aktr: ADD ya da ADHA tehisi konmu ocuklara Ritalin reetesi yazlmasnn oran 1989da yzde 55ken, bu oran 1996da yzde 75e kmtr. Ve bizce gerek yzde bundan da yksektir. Ne olmaktadr? Olan u ki, biz Dnyaya gelen yeni varlklarla, yeni bir paradigmayla kar karyayz. Onlar sol beyinli olmann onurlandrld, sa beyinli olmann ki bunlar sanatlar, mzisyenler, danslar, ressamlar, yazarlar ya da yaratc dnrlerdir- pek onurlandrlmad sol-beyinli bir topluma geliyor. ndigolar ise sa ve sol beyni btnletirmitir, ve onlar bizim bu beyin-yarkreleri konusunda dengeye kavumamza yardm edecektir. Bylece, onlar sol-beyinli bir dnyaya gelmektedir. Onlar burada onur ve ans elde edebilmek, gerekten sayg grebilmek iin o eski sisteme uymaya almak zorundadr. Bu rujlar, statlar olarak, gerei bilmekte ve bizim sa-beyin tarzn onurlandrmaya doru ilerlediimizi bilmektedir, ve onlar bu tarzn nemli bir parasdr. Bylece, onlar eski tarza uymayacaktr. Onlar burada bir misyon yaam iin bulunmaktadr, ve bu ok nemli bir bildirimdir. Onlar burada bir misyon yaam iin bulunmaktadr! Onlar burada eski tarza uymak iin bulunmamaktadr. Biz burada onlar

anlamak, onlardan renmek, ve onlarn bize yeni bir varolu biimini retmesine izin vermek iin bulunuyoruz. Sorunuza geri dnersek: Onlar yeni ve farkl olduundan, doktorlar nereye bavuracak? retmenler nereye bavuracak? Onlar hiperaktif grnen, dk bir dikkat sresine sahip olan, kuyrukta bekleyemeyen ocuklarla kar karya. Tm bu rahatszlk belirtileri yumurta m tavuktan, yoksa tavuk mu yumurtadan kar sorusuna uyuyor. Yani, hangisi nce gelmitir: ADD mi, yoksa ADDli ocuk mu? Bu bir kalp tipine uymaktadr. Onlar bu konuda ne yaplacan bilmemektedir. Eer Ritalin bir rahatszl iyiletirseydi, durum farkl olurdu. Ben tbbi bir tartmaya girmek istemiyorum ama, belki biraz daha fazla almay gerektiren birok iyi alternatif vardr, ve ocuunuz bu almaya deer! Eer Ritalin ilac iyiletirseydi, iyiydi. Ama iyiletiremiyor. O sadece bir yara band gibi belirtileri bastryor. Kanlmaz bir biimde, bu ocuklarn bu ilac brakp yaam deneyimleriyle baa kmas gerekecek. Ve bu arada uyuturularak yitirilen zaman ne olacak? ndigo oluumuyla kar karyayz. ndigo statlar, buraya bir misyonla gelip yle diyor: Biz bu gezegenin u ya da bu yolla Tanrsal Diiye gemesine yardm edeceiz. Biz bunu dnyaya gelip bir sevgi rnei oluturarak yapacaz. Siz bize nasl davranacanz reneceksiniz, ve bunu renirken birbirinize de sevgiyle davranmay reneceksiniz. Yani, bu tm bunlarn en nemli sonucudur. Biz ndigo ocuu nasl seveceimizi, onunla nasl birlikte olacamz, ve onu nasl iyiletireceimizi rendiimizde, birbirimize de en yksek dzeyde nasl davranacamz renmekte olacaz. Onlarn bize retmekte olduu ey budur.
NOT: Makalenin en nemli grlen yerleri alnmtr, makalenin tmn okuyabilmek iin ltfen kaynakta ad geen kitab temin ediniz. Kaynak: Lee Carroll & Kryon 2000: Eii Gemek (2002) stanbul: Akaa Yaynevi

Yanl Tehis Hiperaktivite


Jan Tober (ndigo ocuklar Kitabnn yazar)
Ben bir sezgisel danman olarak alyorum. Danmanlk yaptm kiilerin ou ocuklarna Ritalin vermiyor. Onlar doal olarak baka alternatiflere bavuruyor. Ancak, daha geni bir kesit ieren baz dinleyici gruplarmzda, dinleyicilerin, kendileri bu yolu onaylamasa da,"grmcemin ocuu, yeenim, komumun ocuu bu ilac kullanyor," dediioluyor. Onlar, kendileri bu yolu onaylamasa da, baka ndigo anababalarn, bakclarn ve retmenlerini tanyor. Dikkat Eksiklii (ADD) ya da Hiperaktiflik (ADHD) tehisi konmu ocuklara Ritalin reetesi yazlmas ne yazk ki devam ediyor. Ne olmaktadr? Olan u ki, biz dnyaya gelen yeni varlklarla, yeni bir paradigmayla kar karyayz. Onlar SOL BEYNL olmann onurlandrld, SA BEYNL olmann -ki bunlar sanatlar, mzisyenler, danslar, ressamlar, yazarlar ya da yaratc dnrlerdir- pek onurlandrlmad SOL BEYNL bir topluma geliyor. ndigolar ise SA ve SOL beyni btnletirmitir ve onlar bizim bu beyin-yarkreleri konusunda dengeye kavumamza yardm edecektir. Bylece, onlar SOL-BEYNL bir dnyaya gelmektedir. Onlar burada onur ve ans elde edebilmek, gerekten sayg grebilmek iin o eski sisteme uymaya almak zorundadr. Bu ruhlar, stadlar olarak, gerei bilmekte ve bizim SA-BEYN tarzn

onurlandrmaya doru ilerlediimizi bilmektedir ve onlar bu tarzn nemli bir parasdr. Bylece onlar eski tarza uymayacaktr. Onlar burada bir misyon yaam iin bulunmaktadr ve bu ok nemli bir bildirimdir. Onlar burada bir misyon yaam iin bulunmaktadr! Onlar burada eski tarza uymak iin bulunmamaktadr.Biz burada onlar anlamak, onlardan renmek ve onlarn bize yeni bir varolu biimini retmesine izin vermek iin bulunuyoruz. Onlar yeni ve farkl olduundan, doktorlar nereye bavuracak? Ana- babalar nereye bavuracak? retmenler nereye bavuracak? Onlar hiperaktif grnen, dk bir dikkat sresine sahip olan, kuyrukta bekleyemeyen ocuklarla kar karya. Tm bu rahatszlk belirtileri yumurta m tavuktan, yoksa tavuk mu yumurtadan kar sorusuna uyuyor. Yani, hangisi nce gelmitir: ADD mi, yoksa ADD'li ocuk mu? Bu bir kalp tipine uymaktadr. Onlar bu konuda ne yaplacan bilmemektedir. Eer RTALN bu rahatszl iyiletirseydi, durum farkl olurdu. Ben tbbi bir aratrmaya girmek istemiyorum ama, belki biraz daha fazla almay gerektiren birok iyi alternatif vardr ve ocuunuz bu almaya deer! Eer Ritalin ilac iyiletirseydi, iyiydi. Ama iyiletirmiyor. O sadece bir yara band gibi belirtileri bastryor. Kanlmaz bir biimde bu ocuklarn bu ilac brakp yaam deneyimleriyle baa kmas gerekecek. Ve bu arada "uyuturularak"yitirilen zaman ne olacak? Bu yaznn devamn yazacam ve ADD/ADHD hakknda bilgi vereceim Jan Tober'dan. Sevgiyle...
Kaynak: Lee Carroll & Jan Tober. (2003) ndigo ocuklar stanbul: Akaa Yaynlar

Bu ocuklar Sorunlu Deil!


Mehmet Karaarslan (27/11/2004)
ocuk dnyaya gelince nce bir afallyor ve almada byk glk ekiyor. Gnlk yaamda, ki buna renme de dahil, kendi enerji titreimini ou zaman drmek zorunda kalyor. evresiyle uyum sorunu yaayan bu ocuklara HADE (Hipeaktivite ve Dikkat Eksiklii) Sendromu, Disleksi (renme Zorluu) ve Otizm gibi tanlar konuluyor. Bu tanlar koyanlar psikolog ve psikiyatristler, bu ocuklara hasta muamelesi yaparak ila dayyor ve bu ocuklar sonuta Ritalin gibi ilalarn etkisiyle uyuturuluyor, pasifletiriliyor. Malesef ok az psikolog dndakiler tamamen sosyal bir fenomen olan "indigo ve kristal ocuklar"dan habersizler. Bata Amerika ve dier gelimi lkelerde doktora nvanna sahip psikologlar, psikiyatrist ve akademisyenler 10 yl akn bir sredir bu ocuklar izlemekte ve bilimsel veriler kaydetmektedirler. Bu verilere dayal birok makaleden oluan "ndigo ocuklar; Yeni ocuklar Geldiler" adl kitap derlenmitir. Bu kitap, zellikle ana-babalara, eitimcilere ve psikologlara tavsiye edilmektedir. Bu kitab okuyan ebeveynlerin ve eitimcilerin sonuta ocuklarna bak alar, ve kendi yaama bak alar bir hayli deimektedir. lkemizde psikologlar bu konuda yetersizden te bilgisiz. Bu konuyu bilen ok az psikolog mevcut. ocuun davran kalplarn "sorunlu" olarak nitelemenin bizi zme gtrmeyecei aikar. Yeni ocuklar'da renme glklerinin olduunu hepimiz artk az ok biliyoruz. Bunun sebebi bu ocuklarn enerji titreimlerinin mevcut "dnya insanlar"nn enerji titreimlerinden farkl olmas. Yani "Dnya nsan" diye niteleyebileceimiz nc boyut titreimiyle yaayan kiilerle indigo & kristal enerjiyle gelen beinci boyut titreimine uyumlu ocuklarn enerjileri ok byk farkllk gsteriyor.

zellikle 1995-1998 yllarnda gelmeye balayan Kristal ocuklar'da renme gl ndigolara oranla daha fazladr. Kristaller, genelde ge konuuyorlar, ge okuma yazma reniyorlar. Bu her zaman ayn deil, kesin bir ey sz konusu deil; erken konuanlar da olabilir. Kristal ocuklarn yatlarna gre daha ge okuma yazma renebilmelerinin sebebi, ge konumayla benzerlik gstererek, onlarn doutan telepati ve telekinezi yetenekleriyle donanm olmalardr. Kristaller, ayrca bir efor sarf ederek konuma ve okuma-yazmaya ihtiya duymazlar. ocuunuzun, ayn yetenei kullanan yatlaryla konumadan anlaabildiini dnn. Dolaysyla okuma ve yazmaya da gereksinimleri olmayacaktr. Dolaysyla bunun bir sorun deil, bir armaan olduunu kavramak gerekir.
Kaynak: ndigo Trkiye Arivi http://groups.yahoo.com/group/indigoturkiye

ndigolar ve Dnya Deiimi


Mehmet Karaarslan
Dnya'daki kkl bilin deiimindeki anahtar ndigolardr. Onlarn amalar tm yaratlmn amacn temsil etmektedir. Saf (Pure) ndigolar bugne kadar dnyada birok kez enkarne olmular ve gereklemi bir ok devrimin ncs olmulardr. Birou mesih bilinci farkndal tamaktadr. ndigolar 1970'li yllardan itibaren domaya baladlar ve bugn tm sistemlere giriyorlar. Bugn dnyamzda doan tm ocuklar indigo olarak domaktadr. Bu demek oluyor ki nmzdeki 10 yllk srete Gei, hayatmzda fazlasyla hissedilir durumda olacak. Eskilerin yerini ndigolar alacaklar. Deiimi daha iyi grebilmenin yntemi nmze bakmak deil, gemie bakmaktr. Gemite nasldk, bugn naslz... ndigolarn birou gemi hayatlarnda liderlik grevlerindelerdi. Sadece iyi olarak grebileceimiz eyleri deil, yaanm kanl devrimleri ynlendirenler de indigolard. Gei'in salanmas iin ndigolarn ateli ve kararl, kendinden emin bir mizaca sahip olmalar gerekir. Bunun yannda bazlar peygamberlik grevi yapm bile olabilir. ndigolar dnyaya gelmeden nce tanrsal farkndala uyumlu olarak var edilmiti. Kristaller ndigolardan belirgin farkllklar gsterirler. Onlar ndigolarn at yollarda yryeceklerdir. Onlar ndigolar gibi devrimci mizaca sahip deillerdir. Tersine evreleriyle uyumlu, sosyal, sevecendirler. Kristaller (Christ'al) tam anlamyla mesih bilincine sahip varlklardr. ndigolarn ykt dnya dzenini ina edecek olanlar Kristal varlklardr. Onlar genel olarak dnyada nceden ya hi bedenlenmemi ya da az bedenlenmi varlklardr. Birou bir st yaratlmdan gelmilerdir. Ama dnyann bir st yaratlmlara uyumlandrlmasdr. Ama ndigo abilerinin/ablalarnn amalaryla tamamen ayndr. Ben ndigolar, bir meydan sava srasnda nden giden piyade askerlerine benzetirim. Kristaller de bayra tayan elit svari birlikler ve kraln konvoyudur. Kristal Titreimli ocuklara yer amak iin epey deiim gerekli olacaktr, bu deiimleri de ndigolar salayacaklardr.
Kaynak: ndigo Trkiye Arivi http://groups.yahoo.com/group/indigoturkiye

ndigo ve Kristal Aura Rengi


ki kuan ndigo ve Kristal olarak adlandrlmasnn nedeni, onlarn aura renklerini ve enerji kalplarn en doru biimde tanmlamasdr.

ndigo ocuklarn auralarnda bir hayli indigo mavisi vardr. Bu, ban iinde, iki kan arasnda yer alan bir enerji merkezi olan 'ncgz akras'nn rengidir. Bu akra durugry, yani enerjiyi, vizyonlar ve ruhlar grme yeteneini dzenler. ndigo ocuklarn birou bu doal yetenee sahiptir. Kristal ocuklar ise bir kuvars kristalinin prizma etkisi gibi pastel tonlarda, gzel, ok renkli, hareli auralara sahiptirler. Bu kuak ayrca kristallere ve kayalara byk bir ilgi duyar. Bylece 'Kristal ocuklar' ismi ortaya kmtr. *Doreen Virtue, PhD. Kristal ocuklar. (2004). stanbul: Akaa --- --- --Yorum

Mehmet Karaarslan
Yukardaki alntdan da anlald gibi belirgin iki kuak vardr. Bunlara ndigo ve Kristal de diyebiliriz; Altn ocuklar, Ik ocuklar, Yldz ocuklar gibi isimlerle de ifade edebiliriz. Bence Yeni Dnyann ocuklar veya Yeni ocuklar veya ndigo ve Kristal ocuklar en belirgin tanmlamalardr. Resmi kaytlara bakacak olursak ndigo Aura rengi ilk kez Nancy Ann Tappe tarafndan grlm. Nancy, aura renklerini grebilen bir psiiktir. ndigo ocuklarla ilgili ilk kaynak 1982'de yaynlanan Nancy Ann Tappe'in "Yaammz Renk Yoluyla Anlama" kitabdr. O bu kitapta bu ocuklar ndigo ocuklar olarak isimlendiriyor ve onlar hakknda bilgi veriyordu. Daha sonra Kryon isimli melek ABDde yaayan Lee Carrolla kanallk yaparak nmzdeki yllarda oluacak yeni dnya ve insanlk potansiyelini anlatyordu; yeni dzeni kuracak zel grevli yeni ocuklardan bahsediyor ve bunlar ndigo olarak adlandryordu. Kristal ocuklar'n dnyaya gelii baz kaynaklarda 1995; bazlarnda ise 1998 yl olarak ifade edilir. Biz onlarn geliini 1995-1998 olarak alyoruz. Psiikler bu yllar arasnda, dnyada u ana kadar grlmemi yeni bir aura rengi kefettiler. Fakat pedagoji uzmanlarnn kefettii daha nemli bir ey vard. Bu yeni gelen kuak ndigolardan farkl zelliklere sahiplerdi. Kristal aura rengi hem su gibi effaf ama ayn zamanda tm renklerin bir ahengi gibidir. Bir kristali a tuttuumuz zaman kesinti yerlerinden szlen k bulunduu yere gkkua gibi k prizmas olarak yansr. Ama Kristal ocuklarn auras sadece kristal effaf veya k prizmas renginde deil, ayn zamanda morun en gzel tonlarnda; bazlarnn altn renginde; bazlarnn ise effaf-beyaz tonlarnda grlmektedir. Bu da onlara farkl isimler taklmasnn sebeplerinden biridir. Bence ndigo ve Kristal ocuklarn kiilik zelliklerinden ok daha nemli, zerinde durulmas ve anlalmas gereken ey; onlarn grevlerinin ne olduunu anlamaktr. Onlarn yaam amalarnn yani grevlerinin ne olduunu bilirsek, onlara davranlarmz da deiir, daha iyi anlayabiliriz ve yle yaklaabiliriz. Onlarn grevleri konusundaki bilgileri kanallk (medyumik) mesajlarndan almaktayz. nk ndigo ve Kristal fenomen tamamen spiritel bir olgudur. Bu nedenle Yeni ocuklar'la ilgili bilgi veren kanallk kaynaklar bizim iin ok nemlidir. Ve ebeveynlerin ocuklarn daha iyi anlayabilmek iin bu kanallk mesajlarn (rn.Kryon) okumalar gereklidir ve yaama bak alarn deitirmeleri gereklidir. Bir farkndalk srecinden sonra anne babalar kendi ocuklarnn aura renklerini bizzat kendileri greceklerdir, nk farkndalk seviyesi ykseldike nc gz akras da aktive olur. Ve o kiinin aura rengi, akralarnn dnm ve uyumu deiime urar ve bu da kiinin fiziksel bedenine yansr; "Over Light" dediimiz

sre balam olur. Bu sre insanln yeni enerjilere ndigo ve Kristaller sayesinde uyumlanmasdr.
Kaynak: ndigo Trkiye Arivi http://groups.yahoo.com/group/indigoturkiye

KRSTAL OCUKLAR
"ndigo ocuklar" denen daha byk yastaki ocuklar (aa yukar yedi ila yirmi be yalar arasnda bulunanlar), Kristaller ile baz zellikleri paylamaktalar. Her iki kuakta son derece duyarl ve psiiktir ve nemli yasam amalarna sahiptir. Aradaki esas fark onlarn mizalar, zihinsel ve duygusal yaplardr. Indigolar bir sava ruhuna sahiptirler, nk onlarn ortak amac insanla artk hizmet etmeyen eski yaklamlar ortadan kaldrmaktr. Onlar burada drstlkten yoksun ynetim ve eitim sistemlerini ve yasal sistemleri ortadan kaldrmak zere bulunmaktalar. Bunu baarabilmek iin, onlarn kzgn bir mizaca ve ateli bir kararlla ihtiyalar var. (sayfa 7) Kristal ocuklarn ortak zellikleri: 1. ounlukla 1995'te ve o ylandan sonra domulardr. 2. Youn, uzun ve dikkatli bakan iri gzleri vardr. 3. Mknats gibi eken manyetik kiiliklere sahiptirler. 4. Son derece sevecendirler. 5. ounlukla ge konumaya balarlar 6. ok mzik ynelimlidirler ve daha konumaya balamadan nce arki syleyebilirler. 7. letiim kurmak iin telepatiyi ve kendi yarattklar iaret dilini kullanrlar 8. Onlara otizm ya da Asperger sendromu tans koyulabilir. 9. Sakin, tatl ve efkatlidirler. 10. Bakalarn balaycdrlar. 11. Son derece duyarli ve empatiktirler. 12. Doaya ve hayvanlara ok ballk duyarlar. 13. ifaclk yetenekleri sergilerler. 14. Kristaller ve kayalar ile ok ilgilenirler. 15. Sk sk meleklerden, rehber ruhlardan ve gemi yasam anlarndan sz ederler. 16. Son derece sanat ve yaratcdrlar. 17. Vejetaryen yemeklerini ve meyve sularn "normal yiyeceklere" tercih ederler. 18. artc bir denge duygusuna sahip korkusuz aratrclar ve trmanclar olabilirler.
Kaynak: Doreen Virtue, Ph.D., Kristal ocuklar (2004). stanbul: Akasa Yayinlari

Kristal Titreimli ocuklarn Girii


Steve Rother ve Grup tarafndan
ndigo ocuklar, ocuk yetitirme ve eitme mevcut paradigmalar ve inanlar deitirmek iin ok alyorlar. ndigolar hepinizden yapmanz istediimiz eyi yapyor, yaamn her alannda glenmi insanlara yer ayorlar. ndigo ocuklardan bazlar dorudan ta duvarlara toslamlardr. Bu onlar iin ok zor bir eydir, nk onlar deiim yaratmak iin alanlarn sadece kendileri olduunu hissederler. Kendilerini kimsenin anlamadn dnrler, ve aslnda ok aznz onlar anlarsnz. Sizinki ok acmasz bir dnya olagelmitir. Hatta, bir sre nce bazlar Ortaa'n acmaszlna geri dnmtr. Ortaa gerekten sert ve insafsz bir zamand. Her biriniz barndrabileceiniz en yksek titreimi barndrn. Yeni ocuklarn kendileri iin

sorumluluk almalarna yardmc olarak kapy geleceinize an. Onlarla elinizden geldiince en iyi ekilde aln ve ayn zamanda kendi korkularnz zerinde de aln, nk eer bunu yapamazsanz, o zaman geldiklerinde Kristal :ocuklarla daha da byk zorluklar yaayacaksnz. ndigolar birka nemli amala gelmilerdir. Bunlardan biri, deneyim yoluyla size mevcut sistemlerinizin birounun tam olarak glenmi insanlar desteklemeyeceini gstermektir. nsanlarn uzun zamandr barndrdklar inanlar yeniden deerlendirmelerine yardmc olmak iin, ndigolar bazen ocuklarla ilgili tm sistemlerinizle kafa kafaya gelmeyi de ieren kontratlar stlenmilerdir. imdi ilk gelen ndigolarn bazlar i dnyasnda ve hkmetlerde etkili pozisyonlara gelmeye baladklarndan, durum heyecan verici olmaya balamaktadr. Yaknda onlar i dnyasnda ve hkmetlerde kdemli pozisyonlara ve dzeylere geeceklerdir. Burada, onlarn tm Oyununuz zerinde yapacaklar etki insanlarn hem gerek glerini stlenmelerini, hem de Evrende hak ettikleri yeri almalarn kolaylatracaktr. Kristal Nitelikler "Bu Kristal ocuklar tam olarak ne zaman doacak, neye benzeyecekler ve onlarn geliini hangi iaretler gsterecek?" Kristal Titreimli ocuklar biyolojik bedendeyken tm glerini barndrma konusunda ok daha byk bir potansiyele sahiptirler. Tarih boyunca zaman zaman Kristal ncler titreim dzeyini test etmek ve ayrca nemli k tohumlar ekmek iin enkarne olmulardr. Bu nclerin birounu siz bugn Ykselmi statlar ve retmenler olarak bilirsiniz. Daha birounu ise hi duymamsnzdr, nk onlar korunmu ve halk nne kmadan gizli bir yaam srmlerdir. Bu gizlilik onlara ilerini tamamlama olana vermek iin gerekliydi. Kristal ocuklar, ndigo ocuklardan ok farkldr. Daha nce de belirttiimiz gibi, bunlar muazzam bir gce sahip, ama ayn zamanda son derece savunmasz ocuklar olacaktr. Onlar sizin henz anlamadnz bir biimde dengelenmitir, glerini arttran ey savunmaszlklardr. Onlar daha yksek titreimli bir enerji kalbyla, ve DNA'larnn on iki iplii de tam kullanlabilir olarak doacaklar. ok kk yalarda bile, mevcut anlay kapsamnz aan byk gler sergileyecekler. Bir Kristal ocuk iin sizin ne hissettiinizi ve ne dndnz bilmek ok kolay bir ey olacaktr. Bunun dnyanz nasl altst edeceini, nasl bir karklk yaratacan grmek iin sabrszlanyoruz. Bu durum geliirken siz Yeni Dnya'da artk HBR SIRRIN KALMAYACAINI neden syleyip durduumuzu anlayacaksnz. Size bunu imdi sylyoruz ki bu durumla karlamaya hazrl olabilesiniz. Ancak, onlarn gleri ilk ortaya ktnda epey korku olaca konusunda sizi uyarmalyz. Bu hemen bir sorun douracaktr, nk bu nazik, yumuak huylu varlklar korku veren ve savaan bir dnyaya getirmek olanakszdr. Duyarllklar yznden, gleri onlar kuatan duygusal enerji tarafndan etkilenebilir. Kristal ocuklarn hi bilmedikleri ve anlamadklar bir duyguya kar son derece savunmasz olduklarn bilmek nemlidir. Korku duygusu, sadece, insan geliiminin daha dk titreimli aamalarnda mevcuttur. Yeni Dnya'nn yksek titreimlerinde o mevcut olmayacaktr. ndigo ocuklarn sululuk duygusunu hi bilmemelerine benzer bir biimde, Kristal ocuklar da korkuyu hi bilmezler. Korkuyu dnyanzdan tmyle skp atmak ok zordur. Bu noktaya dek sizin esas gdnz hayatta kalmak olmu, ve korku bu hedefe ulamakta ok nemli bir rol oynamtr. Realitenizden korkuyu kazyp silmek sorunlara neden olur, ve bunu yapmak mmkn deildir. Ancak, Kristal Titreimli ocuklar korku dolu bir ortama getirmek te mmkn deildir, nk onlar bu korkuyu size byterek geri yanstacaktr te bu zamanda zellikle korku ve terrle ilgili birok sorunla karlamanzn nedeni budur.

Burada size diyoruz ki, eer Dnya zerindeki herkes kendi korkusunu sadece yzde on orannda azaltabilseydi, terrizm dediiniz ey ortadan kalkard. Biz onlara sadece auralarndan dolay deil, doum yoluyla biyolojik bedene Kristal Enerji tadklar iin Kristal ocuklar diyoruz. Gerekte, Kristal Titreimli ocuklar, sadece sizin daha yksek titreimli bir formda tekrardoularnzdr. Ltfen unu anlayn ki, annebabalar iin en kt olas durum ruhsal rekabete kaplmak olacaktr. Bunu bilmeniz nemlidir, nk ocuklarnz etiketlerle ya da nvanlarla ayrmann bir yardm olmayacaktr; bir Kristal ocuk bir ndigodan ya da baka herhangi bir ocuktan daha iyi deildir. Onlar bu pozisyona yerletirmek, sadece, yapacaklar ii engellemek olur. The Group
Kaynak: Steve Rother & Grup (2003). Yuvaya Hogeldiniz - stanbul: Akaa Yaynlar

Kalp Savalar: Kristal Barnn Yolu


Celia Fenn tarafndan
lk Blm Kristal Bir ocuu Nasl Tanrsnz Kristal ocuk ve Fiziksel Bedenlenmesi zel Yetenekleri Kristal ocuk Ebeveynleri Tarafndan Karlalan Baz Problemler Kristal Bir Hikaye

kinci Blm Kristal ocuun Grevi Kristal Bir ocua Ebeveynlik Etmek: Bilinli Ebeveynlik Sreci Deiik Kristal ocuk Tipleri Bize Hediyeleri: imdide ve Gelecekte

Kristal ocuklar insan evrimindeki yeni basama temsil ederler. ndigo ocuklar izlerler. Misyonlar, ndigolar tarafndan balatlm olan ii bitirmektir. ndigo ocuklar Sistem Ykclardr; eski ve snrl dnme yollarn skmeye ve ortadan kaldrmaya gelmilerdir, Kristal ocuklar ise yenilenme ve yeniden yaplanma srecini balatmlardr. Kristal ocuun lk Misyonu Ahenkle, Bar inde ve Sevgiyle ok-Boyutlu Yaama ekillerini retmektir. Bizlere Glendirilmi Hayatlarn nasl yaandn retmeye geldiler. Diil Tanrsal enerji ile yeniden balanmamza yardm etmeye geldiler. nsan Irknn gelecekte gidecei yolu temsil etmeye geldiler. Ayrca bizlere en byk sihirli hediyelerinden biri de evrimimiz iin bir katalizr olarak grev yapmalardr. Birok ndigo ocuk ve Yetikin, Kristal safhaya, Kristal ocuklarn bu zamanda Dnya zerindeki varlklar ile salam olduu enerji merdiveni ile gei yapyorlar. Onlar, ndigo ocuklar ile birlikte, Dnya Gezegeninin Ykseliini glendirmeye yardmc oluyorlar.

Kristal Bir ocuu Nasl Tanrsnz Kristal ocuklar ncelikle berrak kristal olan auralar ile tannrlar, fakat ayn zamanda In ailesine bal olarak da altn, indigo-mavisi ve macentann opalleen tonlarnda renkler de tayabilirler. Kristal ocuklar ok-Boyutlu ahsiyetlerine ulaabilir ekilde domulardr ve gezegen hazr olduunda 9. Boyutun Mesih Bilinliliine alma imkan ile genellikle 6. Boyuta apalamlardr. Bu muhtemelen 2012 ylnda ilk Kristal nesil 12 yana erdiinde gerekleecektir. Kristal ocuun, insanlarn ayn seviyeye bir grup olarak ykselebilmesi iin sa Enerjisini bedenlemek ve tutmak zere Meshedilmi bir ocuk olduunun anlalmas nemlidir. Kristal ocuklar gezegene 1998 ylnda az sayda ncler ile gelmeye baladlar. 2000 ylnda nemli sayda gelmeye baladlar. Onlardan daha fazlas gelmeye baladnda, daha fazla Kristal ruh bedenlenebilsin diye enerjiyi tuttular Kristal ocuklar, neredeyse tamamen, ebeveynlerin onlar derin bir ekilde istedii evlere dodular, oralarn yannda onurlandrlp sevileceklerini biliyorlard. Onlar byk ounlukla indigo ebeveynlerin ocuklardr ve bir indigo kardeten sonra bedenlenmilerdir. ndigo aabey veya abla enerjiyi tutar ve ebeveynleri Yeni ocuklara ebeveynlik yapacak ekilde eitir.

Kristal ocuk ve Fiziksel Bedenlenmesi Bedenlenme esnasnda bir ok Kristal ocuun oluan belirgin zellikleri vardr. Genellikle byk bebeklerdir ve sklkla vcutlarna oranla ok byk kafalar vardr. Genellikle geni, ie ileyen gzleri vardr ve uzun sre insanlara bakarlar. Bu bir bebek tarafndan okunmaya alkn olmayan yetikinler iin rahatsz edici olabilir. ocuun yapt, sizin Akaik1 veya ruh kaytlarnza eriip sizin kim olduunuzu okumaktr. Bu onlar iin ok normal bir davrantr ve sizin de ayn ekilde onlara ayn eyi yapmanz onlar ok mutlu edecektir. Bu, baka bir varln ruhuna bakmak ve onun kim olduunu alglamak, yani Kristal yolla iletiim kurmaktr. Bu bizim de ileride yapmay reneceimiz bir eydir. Duygusal olarak, genellikle ok sakin, iyi bebeklerdir ve annelerine ok salam bir ekilde balanacaklardr. Bu salam ba onlar drt be yana gelene kadar srebilir ve bamllk davran olarak yorumlanabilir. Bu genellikle onlarn bu gezegendeki ilk bedenlenmeleridir ve bu yzden annelerinin fiziksel olarak yanlarnda bulunmalarnn onlara salayabilecei gvene ve istikrara ihtiya duyarlar. Ayrca onlar ok sevecen ocuklardr; sklkla skntda olan insan ve hayvanlara yardm etmek ve onlar iyiletirmek isteyeceklerdir. Onlar ayn zamanda had safhada hassastrlar. Kristal bir ocuk sadece bir insann ruh kaytlarn okumakla kalmayp ayn zamanda bir insann bilinalt seviyesinde tamakta olabilecei zmlenmemi gerilim ve fkeleri "seer " de. Kristal ocuklar bu yzden evrelerine kar ok hassastrlar. Gdaya kar da ok hassas olabilir ve gda alerjileri gelitirebilirler. Bir Kristal ocua ebeveynlik etmek gerek bir meydan okuma olabilir. Zehirleyici duygular tarafndan olumsuz ynde etkilenecek olan ocuk, ebeveynlerin zmlenmemi sorunlarn hisseder. Kristal ocuklarn ebeveynleri
1

Akaik kaytlar: (vn. notu) Dualite anakalbnda birikmi tm bilgi ve deneyimlerin ambar ya da Byk Kaytlar salonu. Herkes akaik kayrlara girebilir. Melchizedek, Byk Kaytlar Saloundaki gizli bilgelii gzetir. Bu Kaytlar, gen takmyldznda yer alan Mensa Yldz Sisteminde bulunurlar. Ancak, Akaik Kaytlar bize sadece, biz dualiteni sarmalnda tekaml ederken yardmc olurlar. Biz bir kez Bilinmeyene girdiimizde, tamamen yeni bir harita zerinde yolculuk yaparz. Kk bir gezegende nasl byk yaamal, sf.319, Solara, Akaa Yaynlar, stanbul, 1999.

ocuklarna istikrarl bir ev salamak zere kendi problemleri hakknda almaya istekli olmaldrlar. Kristal ocuun en belirgin zellii gtr. G yayarlar. Glendirmenin retmenleridirler ve kendi haklar konusunda da gl statlardr. Kk bedenlerde de bedenlenmi olsalar 6 boyutlu bir stat enerjisi ile kuatlmlardr. Bu yzden ebeveynlerin onlara sayg duymas ve uzlamay renmesi ok nemlidir. Yoksa bu gl enerji ebeveyn veya bakcnn hi kazanmayaca g mcadelelerinde kullanlacaktr. Ayrca Kristal ocuklar korku hakknda bir anlaya ve kavraya sahip de deillerdir. Onlar her zaman gvende olduklarn bilirler ve riskli veya aptalca grnen bir davranta bulunarak ebeveyni veya bakcy deli ederler. Sklkla onlar iin tehlikeli olabilecek baz davran biimlerinin ebeveynleri tarafndan sevecenlikle neden yle olduunun gsterilmesine ihtiya duyarlar. nk fiziksel deneyim onlar iin yenidir, fiziksel vcudun limitlerini anlamakta sklkla glk ekeceklerdir ve ikinci kattaki pencereden atlamak gibi aptalca eyler yapmann sonularnn neden onlar iin tehlikeli olduunun dzgn bir ekilde anlatlmasna ihtiya duyarlar.

zel Yetenekleri Kristal ocuklar ok boyutlu yeteneklerinden kaynaklanan bir ok zel hediyeye sahiptirler. Daha nce belirtildii gibi insanlarn enerji alanlarn okuma yeteneine sahiptirler. Telepatik olarak birbirlerinin ve ebeveynlerinin zihinlerini okuma yeteneine sahiptirler. Kristal ocuklar arkada gruplar ile balantldrlar. Onlar birbirlerini zor anlalr dzeylerde destekler ve yardm ederler. ndigo ocuklarda bu da bir bakma dorudur, fakat daha ok Kristallerde sylenir. nk kalp akrasnn tm bilinlilii ile domulardr ve grup bilinlilii ile balant kurup bilgi kanal olabilirler. Bu yzden onlar bazen drt be ya civarna kadar konumazlar. Bilgiyi baka yollardan edindikleri iin konuma yeteneine ihtiya duymazlar. Ev dnda sosyallemeye baladklarnda telepatik olmayanlarn varln renip niin konumak gerektiini anlamaya balarlar. Bir ok Kristal ocuk telekinesteziden balayan bir kitab sayfalarn amadan okuyabilme gibi Psiik kabiliyetlerle domutur. Zihinleri yoluyla vcutlarndaki fiziksel deiikliklere etki yaparak kendi kendilerini tedavi edebilirler. Fakat bu hediyeler onlarn bedenlenmeleri iin bir neden deildir. Bu yetenekler btn insanlarda doutan vardr fakat sadece onlara nasl ulaacamz bilmiyoruz ve Kristal ocuklar bize bunu retecekler. Onlar iin nemli olan bizim kendimizi glendirmemiz ve Kalp akrasna ulaarak birlik bilinci ve sevgi bilgisi ile hareket etmemizdir.

Kristal ocuk Ebeveynleri Tarafndan Karlalan Baz Problemler Gezegen zerinde artan otizm vakalar Kristal ocuklarn geli konular ile alakaldr. Otistik ocuklar metafizik anlamda vcutlarna tam olarak bedenlenmemi ve enerjilerinin byk bir ksmn dier boyutlarda tutan varlklardr. Onlarn farkndalklarnn ou baka boyutlara baldr ve fiziksel dzleme ok iyi uyum salamazlar. Genelde endie ve korku ocuu bu seimi yapmaya iter. Daha fazla hassas Kristal ruhlar dnyaya bedenlenmeye geldike bir ou Dnyann enerjileri tarafndan derinden sarslyor ve bu yzden daha ok Yksek Boyutlarda kalmay tercih ediyorlar.

Fakat Otistik ocuklar ayn zamanda sevginin bir retmenidir. Bir ok otistik ocuk ile altm ve onlar gzlemledim ve problemli davran olarak tanmlanan davranlarn tesinde ok sevecen ve parldayan ruhlar buldum. Gecikmi konuma bozukluu yukarda tartlm ve aklanmtr. Yine bir ok Kristal bydke ADD (Dikkat Eksiklii Bozukluu) den strap ekerler nk sistemlerinden akan ok yksek seviyede yaratc enerji vardr. Kltrmz genellikle bu tip yaratclk iin gereken kanallar veya drtleri salamaz ve ebeveynler bu enerjiye yaratc olmaktan ok ykc yollardan odaklanarak mcadele ederler. Kristal ocuklar kuvvetli fke krizleri savurabilir ve kendi amalar dorultusunda son derece etkileyici olabilirler. Bu onlarn kendilerini fiziksel olarak gerekletirmeye baladklarnda ve sklkla gereklik yaratma eylemlerinde bir yetikin tarafndan engellendiklerinde ortaya kar. Kristal ocuk gl bir Yaratcdr ve kendisi iin gvenli ve rahat bir gerek yaratmak isteyecektir. Eer bu gereklik olmazsa, ocuk onu ne pahasna olursa olsun fke krizleriyle, maniple ederek veya baka g numaralar yaparak deitirmeye alacaktr. Ben Kristal ocuklar tarafndan kendi Terapi Odamda ilemez hale getirildim. Bu aniden onlarn benim orada onlar bir ekilde analiz etmek zere olduumu algladklarnda ve bunu skc ve ho olmayan bir ey olarak bulduklarnda oluyor. Bu yzden birlikte almay ve resimler izmeyi reddediyorlar (ndigolar resim yapmay ve yaratclklarn gstermeyi severler). Dier taraftan Kristaller, yaratclklarn daha direkt bir ekilde ifade ederler. Kristal bir ocukla yapm olduum en ok hatrladm seans ondan istediim zel grevleri yapmasn istememle balamtr. Reddetti. Gzleri yalyd, bu yzden yapmak istedii eyi yapmasna izin verdim. Tm kristallerimi inceledi ve yerde Tarot kartlaryla "snap" oynayarak bitirdik. Odam sanki bir hortum tarafndan erpe dntrlm hale benziyordu ama o iyi vakit geirmi ve artk eve gitmek istemiyordu. Orada kalakalm ne olduunu dnyordum. Sadece bir Kristal ocuun yaratmnaciddi bir analizden ok en bir oyunun iine ekilmitim. Baz Kristal ocuklar egdm ve vcutlarnda olma konularnda problemler yaarlar. Birou iin vcudun iinde olunan ilk seferdir ve fiziksel bedenlenme mekanizmalaryla anlamaya yardm edilmesine ihtiya duyarlar. Ebeveynler Ura ve Oyun Terapileri ile yardmc olabilir veya onlar yaratclk, sanat ve dans ieren vcut hareketleri snflarna sokabilirler.

Kristal Bir Hikaye Angela 6 yanda bir Kristal ocuk. O gezegende ilk enkarne olan Kristallerdendi ve ok cesur bir ruhtur. Bilinliliin bir ncs. Annesi onu bana getirdi nk Angelann hiperaktivitesi ve okul ynetimine uyma konusunda yetersizlii konusunda onunla mcadele ediyordu. Okula balamadan okuyan stn zekal bir ocuk olmasna ramen. Angela'nn annesi, Linda, mutsuz olduu iin onu bir okuldan baka bir okula geirip duruyordu. Angela annesini ok iyi semiti. Linda ocuklar iin gndz bakmevi altryordu ve sevecen ve ilgili bir anneydi. Kzna Ritalin veya baka bir ila vermeyecek kadar inat bir anneydi ve devaml olarak kz iin en doal salk tedavisini aryordu.

Fakat Angela'nn hayat hikayesi ilginti ve baz Kristal ocuklarn ve ailelerinin karlatklar meydan okumay ieriyor. 38. haftada ge olarak domu ve annesi ikna edilmek zorunda kalmt. Kolii olmas dnda normal bir bebekti. Bununla birlikte, Angela on ayla geldiinde annesi 5 gnlne hastaneye kaldrlm ve kk bir ameliyat geirmesi gerekmiti. Drdnc gn, Angela, bakcs ile evdeyken bir nbet geirdi. Epilepsili olarak tan konuldu fakat tm EEGleri normaldi. Ondan sonra gnde bazen tane nbet geirmesine ramen her hafta yaklak olarak bir nbet geirdi. Grnen u ki Angela annesi ile ok balyd ve Lindann hastanede geirmi olduu ar veya elektrik enerjisi yklemesi Angelaya tanm ve onun sistemini yakmt. Enerji yklemesi bir nbet olarak ortaya kyordu. Bylece ok heyecanlandnda enerji bu ekilde akyordu. Angela sonunda nbetlerden kurtuldu, fakat 6 yandayken bademcikleri alnrken baka bir nbet geirdi. Yine ac enerjisi onun sistemi iin ok fazlayd. O zamandan beri ba arlarndan ve kulanda vzldayan grltlerden ikayet ediyordu ki bunlar bana gre onun iine doru hareket eden enerjileri duyabilmesi sebebiyleydi. Linda Angelann devam eden ba arlarnn kaynakland ciddi bir problemi olup olmadn renmek iin bir tomografi yaplmasndan sonra srarl ba arlaryla alakal nemli bir problemi bulunamad. Tomografi normaldi, fakat Angela'nn kafatasnn greceli olarak byk olduu bulundu ve beyin ile kafatas arasnda bir boluk olduu grld. Doal olarak bir evrimsel basamak olarak, trlerin ya daha fazla beyin kapasitesi iin ya da ok boyutlu varlktaki g alglanan varlklarn daha ar ve geni enerjilerini tamak zere daha byk bir kafatas vard. Lindaya Angela'nn ba arlarnn diyetinin bir paras olabileceini syledim. Kt beslenmeye eilimi vard. Kristaller ok hassas sindirim sistemlerine sahiptirler ve Angela'nn karacierine toksin yklemesi yapmas bu srarl detoks ba arlarn retiyor olabilirdi. Angela'nn baz davranlar otistik denebilecek yaknlktayd. Bir taraftan dier tarafa sallanmay ve hzla dnmeyi seviyor, devaml aktifti ve konsantre olmakta zorlanyordu. Ve bana vcudunda ok fazla enerji olduunu syledi. Fakat o otistik deildi, sadece ok zeki, harika ve sevgi dolu bir ocuktu. O ayrca ok buyurgan ve istediini yaptrc idi.Fakat yukarda akladm gibi Kristal ocuklarn bu davranlar onlarn gerek yaratma egzersizlerinin baarsn salamak iin kullanlyorlar. Angela ile karlaan bir ok insan onu ok tatl, efkatli, parlak ve sevecen, ayn zamanda da onunla olmay tketici buluyorlar. Dzenli olarak dikkat ve uyar istiyor. Bence o olgunlatka yerine oturacak ve kendisinin kim olduunu ve gezegene katksn daha derinlemesine kefedebilecek. Ve eminim ki onun sevecen annesi onun ihtiyac olan gvenlik ve istikrar salayacaktr.

kinci Blm Kristal ocuun Grevi Kristal ocuklarn ilk grevi insan evrimini ykseli sreci ierisinde ilerletmektir. Onlar bizi uyandrmak iin ve bize tamamen yeni ve deiik bir ekilde yaamay gstermek zere buradalar. zellikle nemli sayda gelerek ve Kristal enerjiyi tutarak, gezegensel enerjilerin kayn kolaylatrmaya yardmc oluyorlar. Fakat ayn zamanda ok Boyutlu Hayat Becerilerini ve Glendirmeyi de retmek zere buradalar. Kristal ocuklar rahatlar ve deiik boyutlarda veya gereklik fazlarnda rahatlkla hareket ederler. Onlar vcutlar olduu ve 3 boyutlu gereklikte altklar halde 3 boyutlu dnya ile hibir ekilde snrl deillerdir. Onlar ncelikli olarak 6. boyuta dnktrler ve o enerjiyi tutar ve gezegene getirirler. Bu bizim gerekliimizde genel olarak rastlanandan DAHA YAVA bir enerjidir. Kristal ocuklar sadece daha yksek enerjilerin akn idare edemediklerinde hiperaktif olurlar. Genelde, enerji frekansnda daha yksek olanlar, daha yava ve daha barl kiiler olurlar. Bu onlarn daha yksek enerjilerini ynetmek konusunda ana anahtardr. Maddi dnyada kendi gerekliinizi d hareketlerle kontrol etmek iin acele etmeye ihtiya olmadn anlamak: ok-boyutlu varlklar bir kiinin gerekliini NYET ve ORTAYA KOYMA sreleri ile fakat her zaman DAHA YKSEK RADAYLE ustalkla ynettiklerini bilirler. Bu yzden Kristal ocuklar bizi neredeyse daha yava olmaya ve onlarn da yapt gibi enerjinin akmasna balatmaya zorlayacaklardr. Ayn zamanda kefetmeye, yaratmaya ve deneyimlemeye yeterli zaman olduunu anlamak iin ve bir eyi u an yapmamz gerekmediini, onun yerine daha yksek enerjilerin akmasna izin vermenin bizi yeni ve farkl deney sahalarna gtreceini anlamamza da. Ve de bir niyet saptamann enerjilerin dllendirici ve zevkli olaca kanallardan akmasna yeterli olacana da. GLENDRME ok-boyutlu yaamann nemli bir blmdr. Kristal ocuklar hi bir zaman kurban olmalarnn veya kurban roln oynamann gerekecei dramalara girmenin

gerekmediini BLRLER. Kendilerini BRLKTE-YARATMA ve ORTAYA KOYMA sreleriyle glendirmeyi de bilirler. Fakat onlar ebeveynlerinin bunu kendileri gibi bilmelerini beklerler. Ve eer ebeveynleri, sevgi ve sayg ile birlikte-yaratmyorlarsa problemler olacaktr. ok kr ki, Kristal ocuklarn ou, zaten bu prensipleri anlayacak kadar akll, zellikle ndigo Ebeveynler semilerdir. Ve bu tip hayat tarznda altta yatan prensip BRLK BLNCDR. Kristaller bu birlii anlarlar. Onu yaarlar. Sokak kapsndan her ktklarnda baka insanlarn enerjilerini hissederler. Kendilerinin olmayan endie ve stresi alrlar. evredeki ve yemekteki toksinleri hissederler. Ve ayn zamanda herkes iin daha rahat olacak, daha temiz, daha ahenkli bir dnya yarattmz da garanti ederler.

Kristal Bir ocua Ebeveynlik Etmek: Bilinli Ebeveynlik Sreci Kristal ocuklar standart ebeveynlik modelinden ok farkl ebeveynlik ekilleri isterler. lk olarak, gebe kalmaktan itibaren tm Bedenlenme/hamilelik sreci boyunca ve hatta isterlerse ncesinde konuya dahil olmak isterler. Gelecekteki ebeveynleri ile baz taleplerde bulunarak sk sk iletiim kuracaklar. Kendi tecrbemde ocuk fiziksel dzeyde toksik olan bir anne vcuduna enkarne olamayaca iin bu istekler genellikle sigaray brakma ve daha salkl yaama modelleri gibi eyleri ieriyordu. Ayrca yksek frekansl bir Kristal ocuun sa salim olarak bir ebeveyn ifte bedenlenmesi iin bir ocuk almas yaplmas, toksinleri duygusal ve zihinsel seviyeden uzaklatrma gibi talepler de olabilir. Kristal ocuklar sadece davet edildiklerinde ve istendiklerinde geleceklerdir. Ben hamile annelerle alrken ocua her zaman fiziksel gereklie ho geleceini ve hem doum ncesi srete hem de sonrasnda sevgi ve bakm garantisini veririm. Ayda bir anne ile yaplacak olan bir seansn, her eyin yolunda gittiinin ve ebeveynlere geirilecek bir mesajn olup olmad konusunda bilgilendirilmelerinin en iyisi olduunu dnrm. Ayrca Kristal ocuklar TM ebeveynlerinin ebeveynlik srecine katlmasn isterler. Her iki ebeveynin glendirilip ana-babalk srecine katlmasn isteyen bir ok mesaj aldm. ki ebeveynin de para kazanma ve bakmn bir paras olmas istendi. Bu babalarn para kazanan ancak duygusal olarak katlmc olmadklar, annelerin ise bakm salayan ancak maddi adan yetersizletirilmi ve baml olduklar gszletirme kalplarn ykar. Kristal ocuk bu kalplar kabul etmek istemez. Daha ok, dengeli kalplar ve dengeli ebeveynlik ister. Onlar ayrca bizlerin onlarn hayatlarndaki seremoni ve ritel geilerinde daha etkin olmamz isterler. u an doum ncesi yaplan ho geldin ritelleri dnda, bu bizlerin iinde bulunduumuz aileleri ve arkadalar da kapsayan ve ocua verilen ismi onurlandrmak zere yaplan Vaftiz Trenlerini ni de ieriyor. Ve evet, Kristal ocuklar her zaman kendi isimlerini seerler ve bunu ebeveynlerine bir ekilde bildirirler. Bu yzden ebeveynler isim semek yerine onlar dinlemelidirler! Kristal ocuklar bydke fiziksel hayatlarndaki baarlar iin muhtemelen baka trenler ve riteller konusunda bizlere rehberlik edecekler. Bilinli Ebeveynlik konusunda daha detayl bilgi almak isterseniz, bizim dediimiz gibi, ltfen www.starchild.co.za deki web sitemizi ziyaret edin ve "Jose ve Ines'in Gnl" adl sayfamz okuyun. Jose ve Ines, oullar Gabrielin Aralk 2003 de doumundan yllar nce balayan bir iletiim ile aktif olarak bir Kristal ocua ebeveynlik eden gen bir ift. Jose bu zel Kristal ocuk iin ebeveynlik deneyimlerini paylamak iin bir gnlk tutuyor.

Deiik Kristal ocuk Tipleri Kristal ocuklar olarak bilinen gruptaki ocuklara verilen eitli adlar vardr. Bunlarla genellikle deiik tarzdaki Kristal ocuklar kastedilmektedir. Kristal ocuklar bazen Altn ocuklar olarak isimlendirilirler. Bunun aklamas onlarn Ruhsal evrimin Altn Inndan bedenlenmeye almalarndan kaynaklanr. Bu u demektir, onlar ileri bir ruhun tm bilgisi ve anlay ile domulardr ve daha nceden avatar2 olarak isimlendirdiimiz bir yetenee sahip olarak gelirler: Gezegen iin yksek bilinlilii tutan kii olarak. Ve bylece bir ok potansiyel avatarn gelmesi ile birlikte, gezegenin ok ksa bir sre iinde ileri seviyelere hzl bir ekilde ilerleyeceine emin olabiliriz. Fakat Kristaller bir Indan fazlasn tayabilirler ve bir ou Macenta3 In da bedenleyebilirler. Bunlar Sanatlar, airler, Mzisyenler ve Hassaslardr. Onlar insanlar yaratc yetenekleri ile birletirmek zere buradadrlar. Onlar bizlere yeniden dans etmeyi, ark sylemeyi, mzik yaratmay ve ok-boyutlu insanl tecrbe etmeyi reteceklerdir. Ben hem ocuk hem de yetikin olan Mor-ndigo ve Yeil-Mavi Inlar tayan baka tip Kristallere de rastladm. Onlar gezegensel ifay ve yksek meleksel boyutlarda bilinlilii temsil ediyorlard. Onlar bu gezegenin retmenleri ve ifaclardr. Tabi ki bir Kristal bu drt n ayn anda tayabilir ve bir sanat, bir retmen ve bir ifac olabilir. Ne zaman ki bir Kristal varlk, Dnya Gezegeni tecrbesinde farkndalk yolunu TM nlar tama aamasna evrimletirdiinde onlara Gkkua Kristal varlklar denilir. u anda baz domu olan ocuklar Gkkua Kristalleri olma potansiyeline sahipler. Fakat u ana kadar henz tm Inlar tayanlarla tantm zannetmiyorum. Sanrm henz bu mmkn deil ancak bu, tam Mesih Bilinci ile olunduunda, yani bizim bir sonraki evrim basamamzda olacaktr.

Bize Hediyeleri : imdide ve Gelecekte Biz Kristal ocuklarmza bakp bytrken, onlarn bizlere getirmi olduu hediyeden haberdar olmalyz. Onlar gelecektir. Ne olacamz bizlere gsteriyorlar. Ve eer onlarn enerjilerinin evrim merdiveninde bizi bir sonraki basamaa tamasna izin verirsek, bizim o MD olabileceimizi bilmemiz onlarn bize olan en zel hediyesidir Belirgin saylarda gelerek, gezegen zerinde bedenlenmi olan ok sayda insann ndigodan Kristale olan geiini ve Ruhsal Uyan hzlandrmaktadrlar. Ve ya snr yoktur. Kristal Enerji Dalgasndan 10 veya 100 yanda da yararlanabilirsiniz. ok ve
2

nsanolunun ars ve ihtiyac zerine yeryzne inen ruhsal Varlk. nsani, gezegensel ve kozmik Avatarlar vardr. Sonuncusu Tanrsal Bedenlenmeler olarak anlr. Onlarn retisi, doru kavranr ve insanlk tarafndan yava yava uygulanrsa, anlaymz geniletir ve insanolunun geliimindeki bir sonraki ileri admn oluturur. (http://www.seslisozluk.com/?word=avatar ) 3 Galibarda, mora alan krmz renk. (http://www.seslisozluk.com/?word=magenta )

daha birok yetikinler Kristal ocuk konumuna yeniden douyorlar ve Kristal yetikinler oluyorlar. Bu zor bir sre olabilir fakat Kristal ocuklar bizi enerjisel seviyede tutup destekliyorlar, bizim onlar nasl fiziksel seviyede tutup desteklediimiz gibi. Bu bir bilgelik deiimidir. Bize kime dntmz gstermek zere gelecekten bilgelik getiriyorlar. Onlarda bunun karlnda dnya zamannda, bu zamanda burada olabilmeleri iin bizden ihtiyalar olan gemiimizden gelen bilgelii istiyorlar. Bu bir ortaklktr. Gemiin ve Gelecein imdiki An da birlemi olduu bir ilikidir. Ve en yakn noktadaki Ykseliin ve Evrimin olduuna dair bir mucizeye iarettir. Biz Yeni Dnyay, Gemi ve Gelecein evliliinde yeni bir tr nsan Melek yaratyoruz. Bu yzden size muhteem bir hediye getiren Kristal veya Meshedilmi ocuunuzu kutlayn!
eviri: 2004 Burak Alkanl Kaynak: http://www.starchild.co.za/crystal.html Tm haklar sakldr. zinsiz kullanlamaz.

SORULAR VE CEVAPLAR
Cevaplar ve Derleme: Mehmet Karaarslan
1) ndigolar dnyaya nasl geldi? ndigolar yabanc varlklar deiller. Onlar bizim lm byklerimiz, dedelerimiz, anne baba ve yaknlarmzdr. Ruh, reenkarnasyon sayesinde her hayata geliinde tekaml eder. Bu bildiimiz birey. Peki neden bu yeni nesle ndigo deniyor. Bunun sebebi iine girdiimiz dnemden kaynaklanyor. Dnya btnyle bir evrim srecine girdi. Bu sreci bazlar kyamet, bazlar ise devir sonu olarak adlandryorlar. Dnya bu sreci yaarken Yuva olarak bilinen Tanr kat da benzer bir sreten geiyor. Ruh (yani Tanr) tekaml ediyor. 2) ndigo ve Kristallerin belirgin farkllklar nelerdir? ndigolar sistemleri deitirecekleri iin ateli bir mizaca sahiptirler. Zaman zaman ok kavgac ve tahamml edilemez olabilirler. Bunun sebebi onlarn kararl ve inat, kendinden emin ynlerinin olmasdr. Deiime eilimli olarak gelmektedirler bu da onlarn herhangi bir sisteme uyum salayamayanlar olarak grnmelerine sebep olur. Kristaller evreleriyle uyumludurlar. Saf bir enerjidedirler. Affedecidirler, yarglamazlar; ndigolar gibi sava deillerdir, deiime eilimli olmann da tesinde onlar deiimin kendisidir. Fakat bunu ndigolar gibi dilerini gstererek yapmaya almazlar. ndigolar mevcut hizmet etmeyen eski sistemleri ykacaklardr. Kristaller de yklan sistemlerin yerine yenilerini ina edeceklerdir. Kristal titreimliler ilk nce gelmi olsalard yetikinler tarafndan bastrlacak, ezilecek ve pasifletirileceklerdi. Bu Gei srecinde bunun olmamas iin gl varlklar olan ndigolar nce gelmektedirler.

3) Bu ocuklara nasl davranlmas gerektii ile ilgili zaman zaman elikiler yayorum. Acaba snrsz hogr zaman iinde onlara zarar verebilir mi? ndigolara nasl davranlmas konusunda, ebeveynler olarak indigo ocuklar ne ok skmal, ne de tamamen serbest braklmal. Bunun bir dengesini yakalamak gerekiyor. Bir ndigo yetitirmenin en zorlayc taraf da bu, ama ayn zamanda elenceli taraf :) ndigolar dinlemeye ve onlara sz hakk vermeye zen gsterilmelidir. Ama 'ergenlikten nce' snrsz zgrlk verilmemelidir, nk indigolar srekli yeni eyler aradklar iin alkol, sigara ve uyuturucu gibi maddelelere ynelebilirler. ocuunuz, odama girmeyin demeye balyorsa o zaman kontrol ele almann zaman gelmitir, ama bu ergenlikte ocuun kendi haklarna sahip olmak istemesi anlamna da gelebilir. Tamamen babo brakmadan onun isteklerini dinlemek en iyisi. 4) ndigolar, kendi benzerleri ile grup oluturup okulda ve d evredeki dier insanlarla iletiimi reddetmeleri bazen beni endielendiriyor. Bu zaman iinde anti sosyal bir davran gelitirmelerine neden olur mu? ndigolarn anti sosyal grnmelerinin sebebi, okulda ve etrafnda ayn frekansta arkada bulamamasdr. Bazen yalnzca bir veya iki kiiyle arkadalk kurar. Bence ocuk halinden mutluysa ebeveynlerin ocuun arkadalk ilikilerine karmamalarnda ve onlar bu konuda zorlamamalarnda fayda var. (Kendimden biliyorum) Ayn frekans derken kastettiimiz ey titreimler ve farkndalktr. Kendi anne babasndan uzak durmasnn bir sebebi de budur. Bu durumda ocuu daha iyi anlamak ve iletiime gemek iin onlarn amalarn iyi anlamak gerekir. Ayn dilden konumaya baladnz srece ndigoyla zaman geirmek ok keyifli olacaktr. Anti sosyal olacaklar konusunda endielenmeye gerek yok. Bir ndigo mutlu olmann yntemini bir ekilde bulur. 5) stemedikleri eylerin (bizce akla yatkn, olmas gerektiine inandmz eylerin) onlar tarafndan yaplmas iin ne dereceye kadar zorlama hakkmz var? stemedikleri eyleri yapmadklar durumda onlar yapmalar konusunda zorlama snr; evreye zarar verdikleri durumlardr. Misal: Snrsz zgrlk adna sokakta plak gezmelerine mdahale etmek durumundasnzdr, nk evredeki insanlar henz buna almamtr. ok dikkat edilmesi gereken ey, aranzdaki ilikinin smrme ve smrlme durumuna gelmesini nlemektir. Batan duruunuzu sergilemelisiniz ki ocuk nerede duracan bilsin. rnein ebeveyn iyi niyet ve iyi geinmek adna bugn kendine saygsz davranlmasna izin verirse, ndigo ocuu ertesi gn tepesine kabilir. 6) Onlarn kendi inandklar dorular var. Onlarn yollarn izlemesine izin vermek mi gerekli yoksa gelecekteki hayatlarn dzgn planlamak adna uzman destei mi almak gereklidir? Uzman dediimiz sfatlara sahip, belli bir psikolojik bilgi alm kiiler sandmz gibi her zaman doru ynlendirme yapamayabiliyor. Bence ocuun doru ynlendirilmesi konusunda en birincil sorumluluk anne-babanndr. Anne babann kendini farkndalk yolunda gelitirmesi, ocuunu doru ynlendirmesinden ok faydal olacaktr. (Benim annemle iletiimimdeki en nemli fayda buydu.) Tabi ki zaman zaman danmanlk destei alnmaldr, ama bu destei alrken ocuun 'sorunlu' olduu yanlsamasndan kurtulmu bir uzman bulmak daha faydal olacaktr. (nacizane). Ayn zamanda Ritalin gibi uyuturucu ilalara ynlenmek ocua yaplan bir ktlktr. nk bu tip ilalarn geici sonu verdii ve zarar verdii kantlanmtr. Keza ABD'de uygulanmas yasaklanmtr.

7) u an neler yapyorsunuz? Bir araya gelmek ok nemli. Toplanyoruz. Sinerji yaratyoruz. Toplandmzda sanki yzyllardr birbirimizi tanyormuuz gibi oluyor. ndigo Trkiye grubu ats altnda 1 yl iinde 14'ten fazla buluma ve organizasyon dzenledik. u anda ndigolarn bazlar birer yetikin haline geldi. Birou halen kk yalarda. Ben bile hala niversitedeyim. Bir sre sonra ndigolar sistemlere girecekler, ve seslerini duyuracaklar. Ben ahsen, ndigo ve Kristal fenomenin duyulmas iin elimden geleni yapyorum. Mesela geenlerde bir radyo programna konuk konumac olarak katldm. Bunun yannda bir seminer verdim. Dergilere yazlar yazyorum. ndigolar konusunda uluslaras apta yayn yapan ve indigolar konusunda en nemli referans saylan Children of the New Earth dergisinin Trkiye editrln ve temsilciliini yapyorum. ndigolar, arkalarndan gelen Kristaller iin yolu ayorlar ve temizliyorlar. Kristaller ar duyarl olduu iin kolayca ezilip bastrlabilir. Bu yzden ilk nce ndigolar ortam hazrlyorlar. En etin mcadeleleri kendi anne-babalar ve retmenleriyle vermeleri bir tesadf deil. Biliyorsunuz, aile toplumu oluturan ekirdektir. Eitim ise toplumu ekillendiren yegane eydir. Bu yzden ndigolar ncelikle ETM SSTEMLER'nin deitirilmesi ve dzenlenmesi iin aba harcayacaklar. 8) ndigolar Nasl glkler ve kolaylklarla karlayorlar? ndigolar genelde kolay eyler beklemiyor. Dnya'nn btnyle deimesi kolay bir ey deil. ndigolarn karlat en byk sorunlar genelde aile ii sorunlar oluyor. Ve bunlar en sakncal sorunlar olabilir. nk birok aile ocuklarn dinlememekte, bastrmakta, zaman zaman iddet uygulamaktadr. "Hiperaktif ocuk ve Ritalin" tartmasnn kmasnn sebebi de budur. ocuk yaramaz etiketiyle aileler ocuklarn psikiyatrlara gtrmekte ve zaman zaman Ritalin adnda uyuturucu bir ila kullanlmaktadr. Ancak bu ila iyiletirmemekte, yalnzca ila uyguland srece geici olarak ocuu uyuturmaktadr. Baz bilim evrelerince Kokain'le ok benzer olduu bile saptand. Btn bu basklarn, iddetin ve uyuturucularn sonucunda ndigolar pasifletirilmektedir. Ancak ndigolar genelde yap olarak bu tr zorluklara bakl olarak gelmilerdir. Gl, sava, inat, kendinden emin ve ateli mizaca sahiptirler. Ama anne babalar ve psikiyatrlar tarafndan yaramaz diye hiperaktif sendromuyla fileniyorlar. Bu durumda onlara yardm edebilecek yegane kiiler bizzat kendi anne babalar ve duyarl evrelerdir. Ortak bilinle hareket ederek eitimle zorluklar nleyebiliriz. rnein ABD'de Ritalin ilac uygulanmas yasaklanmtr. 9) Size nasl indigo olduunuz bildirildi, buna nasl inandnz? Bana ndigo olduum bildirilmedi. Yalnzca, yatlarmdan farkl dndm, daha yapc ve devrimci dndm biliyordum. Birgn (16 yamdayken) Kryon kitaplaryla tantm. Ve hepsini okudum. ndigo kavramyla tanmam da Kryon sayesinde oldu. Bilmeyenler iin; Kryon, Bamelek Mikail ailesinden bir melektir. Dnyann manyetik alanlarnn ayarlanmas ve dzenlenmesiyle ilgili grevli varlktr. 1989'dan beri kez Dnya'mzn manyetik alanlarn deitirmitir. Bu ayarlama, Gei iin yaplmaktadr. Normalde Dnyamzn manyetik ayarlar kendiliinden 500 ylda bir deimektedir. Kryon ayn zamanda Lee Carroll (ndigo ocuklar kitabnn yazar) adnda biri sayesinde Dnyamzn Geii'yle ve Yeni ocuklarla ilgili mesajlar vermektedir. Bu celselerden en byk tanesi Birlemi Milletler Genel Merkezi'nde yapld. Bu celseler deifre edilip kitaplatrlarak Dnya dillerine evrilmekte ve bizlere ulamaktadr. Kryon gibi birok stat ayn ekilde Dnya'mzn Gei'iyle ilgili mesajlar vermektedir. Bu mesajlar Kendi Tanrsallmz bulmaya, Birlik Bilinci ve Yeni Dnya ve nsanlk potansiyellerine ynelik mesajlardr.

10) Biz nasl anlarz? 40'l 50'li yalardaki insanlar arasnda deiime uram olanlar var m? Bu soruyu bazlar "Benim iin ok mu ge" diye soruyorlar. Benim annem tam 40 yanda, ama bir nc indigo. ndigolar dnyaya getirenler iin bu tabir kullanlyor. Onlarn ii de ndigolar kadar zor, nk bir arada bir derede kalyorlar ve sre onlar iin ok zorlayc geebiliyor. Ama nsanlk Bilinci'nin yeni enerjiye dntrlmesidir. Bu iki ekilde oluyor. Birincisi, kii kontratna uygun yaamay seiyorsa ve "Tanrsal nsan" tekamlne bu hayatnda ulamak istemiyorsa LEREK bir ndigo/Kristal olarak enkarne oluyor. kincisi ise OVERLIGHT denilen bir sre. Bu kavram yakn gelecekte ska duymaya balayacaksnz. Bu kavram benim (21) ve sizlerin (40), (50) geleceiyle ilgili. Overlight bu dnyada Tanrsal nsan tekamlne erimeyi seenler iin geerli olacak. Bu da sorunuzdaki deiime uramak ifadesine denk dyor. Overlight sayesinde Biyoloji ve Teknoloji birleerek TRILOJI'yi oluturuyor. 2 iplikli DNA sarmalmz 12 iplie kyor. 30 yl iinde insan mr arpc bir biimde uzayacaktr. On yl iinde ortalama mr 120 yl aacak ekilde uzayacaktr. imdi Dnya zerindeki byk ounluk 300 yla kadar yaama frsatna sahip olacaktr. Ortak seimimize bal olarak, 70 yl kadar ksa bir sre iinde insan mr en az 900 yla kadar uzayabilir. nsan yaratma sorumluluuna sahip kmaya balyor. Bu da direkt olarak yaammza yansyor. Tanr'y oynamay deil, Tanr olduumuzu ve bu yzden yaratma sorumluluuna sahip olduumuz farkndalna ulamamz gerekiyor. Bu ndigo ve Kristal bilintir. Overlight sreci baka bir ifadeyle Kristalleme veya Kristal'e uyumlanma srecidir. Bunu Kristal ocuklar bize daha net retecekler diye dnyorum. Eer seiminiz buysa sizler ve ndigolar da Kristale uyumlanacaklardr.

11) ndigolarn hedefi (amac)? Yuvay Perdenin bu yannda yaratmaktr. Bu cmleden bazlarmz hibir ey anlamayabilir. Daha kabaca syleyecek olursak, Dnya'da Cennet'in yaratlmas Yeni ocuklarn gerekletirecei eydir. Bu sre, Dualite Anakalb'nn Birlik Anakalb'na dntrlmesiyle gerekleecek. ndigolar u anda yetikin hale gelmeye baladlar, ve yaknda tm sistemlere girecekler. nsanla ve dnyaya artk hizmet etmeyen btn eski inan sistemlerini ykacaklar. Yeni gelen Kristal ocuklarla birlikte ndigolar, yklan sistemlerin yerine yenilerini ina edecekler. Dualite, Balang'ta yaratlm Ayrlk bilincidir. (Ik ve Karanlk - yi ve Kt - Doru ve Yanl gibi) 12) 2012de olmas beklenen noktada her ey kendinden hallolacak, meslein, konumun, tamamen nemsiz olaca bir durum mu sz konusu olacak? 2012 de tam olarak beklenen ey nedir? Dnya nc Boyut'tan Beinci Boyuta gei srecindedir. Bu sreci hzlandracak olanlar Yeni ocuklardr. Sonrasndaysa altnca boyuta tayacaklardr. nc boyuttan beinci boyuta gei ou zaman 'n braklmas be'e geilmesi olarak dnlr. Bu doru deildir. nc boyut'un stne iki boyut eklenmektedir. Bunu bilgisayarnzdaki sistemin gncelletirmesi olarak dnebilirsiniz. Eski paket kalr, zararl veya hizmet etmeyen ilevleri iptal edilir, yeni ve daha teknolojik bir sistem kurulur. Yeni Dnya dzenine geii de buna benzetebiliriz. Yani Beinci boyuta getiimizde, hem bir'deyizdir, hem 'teyizdir, hem de be'teyizdir. Bu ne anlama geliyor. Bu imdiki yaam tarzmzn tamamen braklmas anlamna gelmiyor, gncelletirilmesi anlamna geliyor. Para var olmaya devam edecek. Siyaset ve dinler de var olmaya devam edecek. Ancak bu sistemlerin ileyii beinci boyuta yani Birlik anakalbna uyumlanacak. Ne olacayla ilgili kesin bilgiler yok, ve de sylenmiyor. Sanrm neler olacan hep birlikte deneyimleyerek greceiz. Ama dediim gibi Yeni

Dnya dzenine gemek meslein, konumun, veya yaptklarmzn deiecei braklaca anlamna gelmiyor. Ykseli farkndalyla farkl bir ekilde ele alacamz anlamna geliyor. Sorumluluklar devam edecek. Ama ayn zamanda genele bakacak olursak savalar sona erecek, alk ve para sorunu zlecek. lmler kontroll olacak. (Baz kaynaklarda lm bizzat kendimizin seecei syleniyor. Baz kaynaklarda da mutlak mrmzn binyla kaca syleniyor.) 2012 dediimiz sre 1987'de balam yirmibe yllk bir sretir. Bu srete beklenen ey nc boyut'ta yaayan Dnya'nn tamamen Beinci Boyuta uyumlanmasdr. Bunun tad anlam, Cennet'in Dnya'da yaratlmasdr. zetle, ndigo ve Kristal varlklar da bunu salayabilmek iin Dnya'ya gnderilmilerdir.

ndigo Trkiye ndigo ve Kristal ocuklar Grubu


http://groups.yahoo.com/group/indigoturkiye http://groups.yahoo.com/group/kristalcocuklar

Mehmet Karaarslan
http://spaces.msn.com/members/karaarslan

Burak Alkanl
http://spaces.msn.com/members/burcakalkanli
2003-2005 NDGO TRKYE

bilgi@indigoturkiye.net