POLIS DIRAJA MALAYSIA BUKIT AMAN 50560 KUALA LUMPUR

Telefon Telegram Telex Fax

: 03-22626222 : MALAPOL KUALA LUMPUR : PDRM MA 30469 : 03-2307500, 2980503

Rujukan Tarikh

: :

KPN 35/35/1 7 APRIL, 2006

ARAHAN PENTADBIRAN BIL 5/2006 SISTEM KAWALAN DISIPLIN DAN DADAH (SKDD) PENDAHULUAN Sistem Kawalan Disiplin dan Dadah (SKDD) bertujuan memberi pengawalan dan penyeliaan yang lebih berkesan terhadap Pegawai Polis dan Pegawai Awam di bawah seliaan seorang Penyelia. Melalui SKDD, Penyelia dapat mengetahui kreativiti pegawai yang diselia serta prestasi tugas dan tanggungjawab secara efektif ke arah mencapai matlamat organisasi. Di samping itu, pegawai yang diselia berpeluang untuk membawa permasalahan/pengaduan berhubung dengan kebajikan diri serta keluarganya supaya dapat dibawa ke pengetahuan pegawai atasan. SKDD merupakan satu langkah pencegahan yang boleh diambil oleh Penyelia terhadap pegawai yang diselia supaya menjauhkan diri dari aktiviti yang berunsur tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah, rasuah dan salahguna kuasa. Melalui arahan ini PDRM dapat memantapkan pelaksanaan penyeliaan dan pemantauan dalam kalangan Pegawai Polis dan Pegawai Awam. 2. TAFSIRAN 2.1. Disiplin 2.1.1. Tatakelakuan yang ditakrifkan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993 dan lain-lain arahan/peraturan yang sedia ada. 2.2. Dadah 2.2.1. Semua jenis dadah yang disenaraikan di bawah Jadual Pertama dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1950.

1

3.

TUJUAN

Memantapkan penyeliaan dalam kalangan Pegawai Polis dan Pegawai Awam di Bukit Aman, Kontinjen, Briged dan Formasi untuk mencegah dan menutup ruang dan peluang berlakunya penyelewengan serta salahlaku. Mengekalkan tahap disiplin yang tinggi sebagai sebuah organisasi penguatkuasaan undang-undang yang unggul dan dihormati serta dipercayai oleh orang ramai.

4.

PENGERTIAN

SKDD adalah satu sistem bagi mengawal, mengurus dan menyelia disiplin dan penglibatan dadah terhadap Pegawai Polis dan Pegawai Awam. Sistem ini membolehkan seorang Pegawai Polis/Pegawai Awam yang lebih kanan bertanggungjawab menjaga satu kumpulan kecil Pegawai Polis/Pegawai Awam melalui pendekatan berikut:4.1. Menyelia, membimbing, mengawasi dan menegur supaya dapat mengekalkan disiplin yang baik, dari segi tingkahlaku, keterampilan, budaya kerja dan bimbingan kehidupan yang sihat; mengawas dan mencegah penyalahgunaan dadah dalam kalangan Pegawai Polis, Pegawai Awam dan keluarga ; mengadakan satu jaringan komunikasi yang sistematik di kalangan semua peringkat kumpulan ; membimbing dengan cara yang betul untuk melaksanakan tugas mengikut peraturan yang ditetapkan; mengadakan latihan dalam perkhidmatan kepada semua peringkat supaya bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas; dan mengadakan khidmat nasihat termasuk kaunseling kepada mereka yang bermasalah.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.

AHLI KUMPULAN DAN PENYELIAAN

Setiap Pegawai Polis dan Pegawai Awam hendaklah seboleh-bolehnya dikelompokkan mengikut kumpulan yang sama dan diselia oleh seorang Penyelia yang pangkatnya tinggi sedikit daripada ahli kumpulan berkenaan. 5.1 Kumpulan Pegawai Kanan Polis : 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3 Kumpulan 4 Supt; DSP; ASP; dan Insp/C/Insp;

2

5.2.

Kumpulan Pegawai Rendah Polis : 5.2.1. Kumpulan 5 5.2.2. Kumpulan 6 5.2.3. Kumpulan 7 SM/SI; Kpl/Sjn; dan Konst/L/Kpl;

(Kumpulan Pegawai Rendah Polis termasuk PRP Tambahan dan PRP Orang Asli) 5.3. Kumpulan Pegawai Awam : 5.3.1. Kumpulan 8 5.3.2. Kumpulan 9 5.4. 5.5. Pegawai Awam N22; dan Pegawai Awam N17, N11 & N1

Ahli bagi setiap kumpulan seboleh-bolehnya tidak melebihi 6 orang; Ahli bagi setiap kumpulan seboleh-bolehnya terdiri daripada pegawai pangkat yang sama, kecuali bagi unit-unit yang kecil; Seberapa yang boleh ahli-ahli dalam sesuatu kumpulan hendaklah dari bahagian/cawangan/unit yang sama. Kecuali bagi bahagian/ cawangan/unit yang kecil ahli-ahlinya boleh digabungkan; Penyelia hendaklah terdiri daripada seorang pegawai yang lebih tinggi pangkatnya daripada ahli-ahli dalam kumpulan tersebut. Kecuali bagi bahagian/cawangan/unit yang kecil dan/atau tiada penyelia di unit berkenaan, penyeliaan boleh dibuat oleh pegawai dari bahagian/cawangan/unit yang lain; dan Dalam keadaan di mana jarak antara pondok, balai, IPD dan IPK adalah berjauhan atau terpencil maka sistem ini berfungsi secara setempat.

5.6.

5.7.

5.8.

6. STRUKTUR KUMPULAN DAN CARTA ALIRAN PENGENDALIAN PEGAWAI POLIS DAN PEGAWAI AWAM BERMASALAH Struktur kumpulan dalam SKDD memberi tumpuan kepada menutup ruang dan peluang berlakunya penyelewengan dan salah laku. Sekiranya Pegawai Polis dan Pegawai Awam yang diselia berprestasi rendah dan bermasalah, maka Pegawai Penyelia hendaklah berpandukan kepada Carta Aliran tindakan yang disediakan. 6.1. STRUKTUR KUMPULAN

Struktur pelaksanaan mengikut kumpulan adalah seperti berikut: 6.1.1. Carta Aliran Kumpulan 1, 2, 3 dan 4 6.1.2. Carta Aliran Kumpulan 5, 6 dan 7 6.1.3. Carta Aliran Kumpulan 8 dan 9 Lampiran ’A’ Lampiran ’B’ Lampiran ‘C’

3

6.2.

CARA PENGENDALIAN PEGAWAI POLIS DAN PEGAWAI AWAM BERMASALAH

Carta Aliran tindakan bagi menangani Pegawai Polis dan Pegawai Awam yang berpotensi rendah dan bermasalah adalah seperti di Lampiran ‘D’. 7. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA di para 4

Peranan dan tanggungjawab penyelia hendaklah berpandukan seperti termasuk perkara berikut di bawah: 7.1

Menentukan fail SKDD disediakan oleh setiap ahli kumpulan mengikut format yang ditetapkan dalam arahan ini; Mengadakan perjumpaan dengan pegawai yang diselia sekurangkurangnya sekali dalam sebulan serta membuat catatan pada setiap perjumpaan tersebut; Memeriksa dan memantau pegawai yang diselia dalam aspek berikut: 7.3.1. Keterampilan Diri Memastikan semua Pegawai Polis dan Pegawai Awam yang diselia berambut pendek dan kemas sejajar dengan kehendak pasukan. Ini merangkumi cara pakaian/ kekemasan diri/bersih dan mengikut peraturan. 7.3.2. Pemeriksaan Buku Saku Memastikan buku perharian rasmi/buku saku ditulis, kemaskini dan diperiksa sekurang-kurangnya seminggu sekali. Segala teguran dan nasihat yang dikeluarkan harus dicatat dengan jelas. 7.3.3. Kegiatan Negatif /Amalan Rasuah Mencegah dan memantau segala kegiatan negatif termasuk rasuah/judi/maksiat yang diceburi oleh pegawai yang diselia. Pengawasan yang rapi perlu diadakan untuk mengenalpasti ahli yang terlibat. Tindakan awal hendaklah diambil untuk melaporkan penglibatan ahli. 7.3.4. Penyalahgunaan Dadah Memastikan pegawai di bawah seliaan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah.

7.2

7.3

4

7.1.6. 7. Tanda-tanda mengenali penagih dadah adalah seperti di Lampiran ‘F’. Aktiviti Kerohanian Menentukan pegawai yang diselia mengamal tanggungjawab dan kewajipannya kepada Agama dan kepercayaannya.5.4. 7. 7.5. Aktiviti Sosial Menggalakkan pegawai diselia menceburi aktiviti sosial yang sihat seperti Persatuan Penduduk. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Memupuk dan menerap nilai-nilai murni dalam hal-hal keagamaan untuk pembentukan sikap yang betul dan positif.Borang ikrar tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah – Lampiran ’E’. Pergerakan fail SKDD Menentukan fail SKDD diserah bersama penyata diri kepada Pegawai Memerintah tempat tugas yang baru apabila bertukar. Memberi kerjasama kepada Penyelia dalam menjayakan SKDD. Gaya hidup Memantau gaya hidup pegawai yang diselia bagi menentukan kemampuan setimpal dengan pendapatan bulanan dan menentukan setiap harta yang dimiliki telah diisytiharkan mengikut peraturan. Sebarang unsur gaya hidup di luar kemampuan harus diteliti dan dilapor. Panduan penyeliaan terhadap pegawai yang diselia adalah seperti di Lampiran ‘G’. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI YANG DISELIA Peranan dan tanggungjawab pegawai yang diselia hendaklah berpandukan seperti yang digariskan di para 4. 5 .7. 7.3.3.6. 7. 8.3. Menyediakan carta SKDD untuk dipamerkan di Bilik Maklumat/Bilik Mesyuarat. Setiakawan (Esprit de Corp) Memupuk semangat setiakawan di kalangan ahli-ahli di semua peringkat. Walau bagaimana pun perkara berikut hendaklah dipatuhi:8. menghadiri kuliah dan ceramah agama dan lain-lain.

9. Mengawasi dan menyelaras pelaksanaan SKDD serta membentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Tatatertib dan Mencegah Rasuah (JPTMR). 8. Sebarang unsur gaya hidup di luar kemampuan hendaklah dijauhkan. Digalakkan menceburi aktiviti sosial yang sihat seperti Persatuan Penduduk. Tindakan awal hendaklah diambil untuk melaporkan kepada Penyelia mengenai penglibatan ahli keluarga dalam penyalahgunaan dadah.2.5.3. 9.6. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI MEMERINTAH Pegawai Memerintah adalah bertanggungjawab memastikan SKDD ini dilaksanakan di semua peringkat dan menentukan Penyelia dan pegawai yang diselia melaksanakan tanggungjawab masing-masing termasuk tindakan-tindakan berikut: 9. 8. Memastikan semua Penyelia mengambil tindakan ke atas masalah yang timbul dan mengemukakan laporan bertulis mengenai tindakan yang telah diambil. Mengemukakan Perharian Rasmi/Buku Saku untuk diperiksa oleh Penyelia mengikut peraturan yang berkuatkuasa.8. Sentiasa menampilkan diri secara kemas dan segak mengikut peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.10. hal-hal keagamaan untuk 8. 8. 8.2. Tindakan awal hendaklah diambil untuk melaporkan kepada Penyelia mengenai penglibatan ahli keluarga dalam kegiatan tersebut.4. Dikehendaki mengamalkan gaya hidup mengikut kemampuan setimpal dengan pendapatan bulanan. Menanam nilai-nilai murni dalam pembentukkan sikap yang positif. 8. 8. Mengisi semua butir-butir peribadi yang dikehendaki mengikut format fail SKDD yang telah disediakan. yang dimiliki 8.7. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan lain-lain. 8. Menghindarkan diri dan keluarga dalam penyalahgunaan dadah.1. Menjauhkan diri dan keluarga dari segala kegiatan negatif termasuk rasuah/judi dan maksiat.9. 6 . Dikehendaki mengisytiharkan setiap harta mengikut peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.8. Mengamalkan semangat setiakawan di semua peringkat.11.

BORANG-BORANG SKDD Fail SKDD hendaklah mengandungi borang-borang mengikut format sepertimana yang di lampirkan dalam arahan ini seperti berikut: 10. Mengadakan mesyuarat JPTMR sebulan sekali di peringkat Kontinjen.3.5. 10. PELAKSANAAN - Borang SKDD 1 - Borang SKDD 2 - Borang SKDD 3 Borang SKDD 4 Sistem Kawalan Disiplin dan Dadah di Bukit Aman. Ikrar ini hendaklah diperbaharui setiap tahun pada bulan Januari dan hendaklah disimpan dalam fail SKDD ahli. Kontinjen.4.1. Briged dan Formasi bagi tujuan mengumpul dan menilai semula maklumbalas pelaksanaan SKDD yang telah diterima. Laporan Penyelia 11. 9. Mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah akan diambil tindakan undang-undang dan jabatan. Ikrar Setiap ahli dikehendaki melafaz ikrar sentiasa berdisiplin dan berjanji tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah.2.1.4. 11. 7 .3. Butir-butir peribadi / Latarbelakang Keluarga / tanggungan/ Waris 10. Harta sendiri/isteri atau suami/ Anak-anak 10. 9. Pengakuan pegawai yang diselia hendaklah dibuat secara berikrar di hadapan pegawai penyelia mengikut Lampiran `E’.9. Kerjaya/Pengalaman Tugas/ Kursus/latihan/Aktiviti sosial/ Kejayaan dan Penghargaan 10.2. Memastikan semua peringkat Penyelia menyediakan carta SKDD untuk dipamerkan di Bilik Mesyuarat/Bilik Maklumat masing-masing. Tindakan Ke Atas Penyalahgunaan Dadah Pegawai Penyelia hendaklah menentukan pemeriksaan air kencing secara berkala dan rambang ke atas pegawai yang diselia dilaksanakan. Formasi dan Briged hendaklah dilaksanakan dengan memberi tumpuan seperti berikut:11. Menyediakan laporan setiap setengah tahun bagi ahli yang bermasalah untuk dikemukakan kepada Urus Setia KPN Tatatertib.

11. AM Arahan Pentadbiran ini berkuatkuasa daripadaa tarikh ianya ditandatangani dan hendaklah dijadikan panduan kepada semua Pegawai Memerintah. 13. KEGAGALAN MEMATUHI ARAHAN tindakan tatatertib di bawah Kegagalan mematuhi arahan ini boleh dikenakan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa . 12. Pendidikan dan Latihan Pegawai Memerintah hendaklah menentukan Pegawai Penyelia diberi pendidikan dan latihan mengenai perlaksanaan SKDD supaya pelaksanaannya berjalan lancar sepertimana dikehendaki. 14. PEMBATALAN SKDD adalah satu sistem kawalan ke atas Pegawai Polis dan Pegawai Awam. Polis Diraja Malaysia yang telah diperkenalkan sejak tahun 1979. Dengan berkuatkuasanya Arahan Pentadbiran ini arahan-arahan terdahulu mengenai SKDD adalah dibatalkan.3. Pegawai Tatatertib dikehendaki membuat pemeriksaan berkala bagi menentukan Arahan Pentadbiran ini dilaksanakan dengan betul. Penyelia dan pegawai yang diselia dalam pelaksanaan SKDD. 8 .

LAMPIRAN ‘A’- STRUKTUR PELAKSANAAN SKDD BAGI PEGAWAI KANAN POLIS ACP SUPT DSP ASP INSP INSP Contoh : Kumpulan (1) : Pegawai diselia Penyelia Pegawai diselia Penyelia Pegawai diselia Penyelia Pegawai diselia Penyelia : Supt : ACP : DSP : Supt : ASP : DSP : Insp / C/Insp. : ASP DSP ASP INSP INSP ASP INSP INSP ASP INSP INSP Kumpulan (2) : Kumpulan (3) : Kumpulan (4) : 9 .

: Sjn / Kpl : SI / SM : Lans Koperal/Konstabel : Sjn / Kpl Kumpulan (6) : Kumpulan (7) : 10 .LAMPIRAN ‘B’- STRUKTUR SKDD PEGAWAI RENDAH POLIS SI / SM SI / SM KPL L/KPL KONS KONS KONS Contoh : Kumpulan (5) : KPL KPL KPL L/KPL KONS KONS KONS L/KPL KONS KONS KONS L/KPL KONS KONS KONS Pegawai diselia Penyelia Pegawai diselia Penyelia Pegawai diselia Penyelia : SI / SM : INSP / C/Insp.

PA N1 : PPT N27 / PT N22 Kumpulan (9) : 11 . PT N11. PT N22 : PEGAWAI KANAN POLIS : PT N17.LAMPIRAN ‘C’ STRUKTUR PELAKSANAAN SKDD BAGI PENTADBIRAN PPT N27 PT N22 PT N17 (K) PT N22 PT N17 PT N17 PT N17 PT N11 PT N11 PT N11 PAR N1 PAR N1 PAR N1 Contoh : Kumpulan (8) : Pegawai diselia Penyelia Pegawai diselia Penyelia : PPT N27.

Perkhidmatan kaunseling .Teguran/Nasihat .Amaran bertulis Secara pentadbiran Tindakan lain secara Pentadbiran .(TIDAK NORMAL) NORMAL Kaunseling kelompok Kaunseling Individu Kaunseling Keluarga (Kes-kes berat rujuk kepada peringkat IPK Berubah sikap B BERUBAH Lembaga Peruba TATATERTIB Berubah sikap BENTUK HUKUMAN PPPA (KELAKUAN & TATATERTIB) 1993 Kemaskini Rekod Perkhidmatan PEMULIHAN Kaunseling Individu Kaunseling kelompok Kaunseling Keluarga BERUBAH SIKAP Kecemerlangan diri Bermotivasi Kemajuan dalam kerjaya Ganjaran TIDAK BERUBAH Tindakan yang difikirkan oleh Ketua Jabatan Tatatertib Ditukarkan / Ditamatkan Perkhidmatan 12 . laporan bertulis PENCEGAHAN TINDAKAN A TIADA PERUBAHAN Laporan kepada Ketua atasan .Perbincangan/rundingan . Perbincangan.Psikoatrik . nasihat lisan.LAMPIRAN ‘D’ CARTA ALIRAN TINDAKAN MENANGANI PEGAWAI/PEGAWAI RENDAH POLIS/PEGAWAI AWAM YANG BERPRESTASI RENDAH DAN BERMASALAH Penerangan / Kursus Ceramah / Dialog SKDD Penyelia mengenal pasti Prestasi/ masalah individu.

Pasukan ) No. Kad Pengenalan ( Tarikh ) + Potong mana yang tidak dipakai ( Tarikh ) # DADAH – Bermakna jenis benda yang mengandungi Candu. mengaku B. Mengesahkan bahawa saya ini TIDAK TERLIBAT DALAM KEGIATAN MENGGUNA DADAH Tidak akan mengguna dadah pada bila bila masa pun. ( Tandatangan Saksi ) (Tandatangan ) ( Pkt / No. Ganja dan bahan-bahan ‘Psaikotropik’ yang terkandung di bawah Undang-Undang Dadah Merbahaya 30/52 dan Ordinan Racun-Racun 29/52 13 . Heroin. Kad Pengenalan ( Pkt / No. Pasukan / No.LAMPIRAN ‘E’ BORANG IKRAR (SEMASA MENGISI BORANG LAPORAN PRESTASI TAHUNAN) Bahawa saya Nama / Pangkat / No. Jika sekiranya saya mengingkari IKRAR ini saya rela tindakan perkhidmatan yang sewajarnya diambil terhadap saya. C. Kad Pengenalan Pada hari ini Hari / Bulan / Tahun A. D. Sentiasa mengekalkan etika disiplin kerja yang cemerlang dan mempamirkan keperibadian yang murni. Pasukan ) No.Morfin. Rela diperiksa oleh DOKTOR pada bila-bila masa dengan apa cara jua untuk mempastikan saya tidak mengguna dadah.

1. c. 1. seperti bilik stor. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. Perubahan atau kemerosotan kehadiran di sekolah atau kerja. Perut atau bekas suntikan di lengan. atau Pegawai Memerintah untuk mendapatkan kepastian. Jangan sesekali membuat diagnosa sendiri. d. saudara mara atau kawankawan. f. 14 . j. Hubungilah doktor atau Pegawai Pemulihan Dadah. Suka meminjam wang dari kawan-kawan atau mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. h. b. Meminta wang secara berlebihan dari ibu bapa. g. Selain daripada itu perkara berikut haruslah diambil kira : a. berair dan kuyu. sekolah. Bagaimanapun. Meradang tidak tentu sebab.LAMPIRAN ‘F’ MENGENALI SEORANG PENAGIH Penyelia akan melihat perubahan-perubahan yang tiba-tiba kepada perangai Pegawai Kanan / Pegawai Rendah Polis / Pegawai Awam yang diselia. Selalu mengunjungi tempat-tempat aneh tanpa sebab. bilik kecil.2. Antara lain tanda-tanda penagihan dadah adalah seperti berikut :a. m. kurang berat badan. Berdampingan dengan mereka yang diketahui menagih. setiap jenis dadah mempunyai tanda-tandanya tersendiri. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan dan dimiliki. mutu kerja. hujung jari bertukar warna akibat kesan menghisap dadah. Hilang selera makan. Mengelakkan diri dari tanggungjawab. Anak mata menjadi kuyu. mata berkaca-kaca dan berair atau mata yang redup. i. Mengasingkan diri dari rakan-rakan dan kegiatan masa lapang. k. Mata merah – Biasanya merah. Perubahan sikap dan tabiat pada keseluruhannya. hasil kerja. 1. selalu menguap dan tidak bermaya. e. Perubahan ini mempunyai hubungan dengan penggunaan dadah. tingkat bawah bangunan (untuk mengambil dadah). tempat kerja. l. disiplin.

Berupa ragu-ragu dan mudah putus asa. e. Berperasaan takut. Suka berdalih dan memujuk serta merayu. Keadaan tidak bermaya – Seseorang penagih dadah jika putus bekalannya akan letih lesu. Bekas-bekas suntikan – Penagih dadah biasa menyuntik dadah di bahagian lengan. Hidung berair – Keadaan serupa dengan seorang yang menghidap selsema. Berpeluh – Seseorang penagih sering berkeadaan resah dan lekas marah. f. Tanda-tanda kelakuan seorang penagih a. Berfikiran yang bercelaru dan memendam perasaan.3. uzur dan tidak bermaya. e. Dengan itu dia tidak mengambil berat atas rupa. 1. 15 . Pakaian tidak teratur – Pada seorang penagih kehidupannya berputar kepada dadah sahaja. d. Kegunaan yang berterusan akan meninggalkan kesan-kesan jarum ini dan ada kalanya kudis-kudis. b. pakaian dan tingkah lakunya. Bergerak geri yang kaku. c. c. Biasanya pakaiannya kotor. Tidak berminat. g. d. koyak-koyak dan tidak kemas. Peluh biasa ada di hujung hidung dan badan. celah jari dan peha. f. tidak bermaya dan tidak menghindari sekelilingya. lalai dan tidak beramanah. Tidak menghindar orang lain dan sekelilingnya.b. pertuturannya tidak seimbang dan berkaitan.

5. 1.6. Menceriakan suasana di tempat kerja/rumah supaya terjalin perhubungan dan kepercayaan antara Penyelia dan pegawai yang diselia. 1. Tidak mengabaikan pegawai yang diselia.13. Tidak menerima sebarang bentuk ubat dari orang lain selain dari doktor yang berkelayakan.4. Didik pegawai yang diselia supaya bencikan dadah.10.9. 16 .1. 1.LAMPIRAN ‘G’ PENYELIAAN YANG WAJAR Penyelia hendaklah menunjukkan teladan yang baik kepada pegawai yang diselia dan menunjukkan contoh yang baik setiap masa. 1. Ketahui jenis-jenis dadah yang mana jika disalahgunakan akan memberi akibat buruk. 1. Bersikap terus terang. Penyelia perlu peka keadaan seperti berikut :1. 1.12. Perkongsian ubat kegunaan sendiri dengan orang lain walaupun orang itu menampakkan tanda-tanda sakit yang sama. Prihatin atas perkembangan semasa pegawai yang diselia. 1. Sentiasa memberi kesedaran kepada pegawai yang diselia bahawa ketegangan hidup seharian boleh diatasi tanpa menggunakan dadah. 1. Dapatkan maklumat yang jelas mengenai dadah yang kerap disalahgunakan. Luangkan masa dan dengar permasalahan atau kemusykilan.14. 1. Menasihati supaya jangan mengambil sebarang dadah dari rakan-rakan.8. 1.3.7. Penggunaan ubat tanpa sebab yang munasabah.11. Berbincang dengan pegawai yang diselia mengenai keburukan dadah. 1. 1.2. 1.

4. 2. Tarikh kahwin Tarikh kelulusan Kahwin : : 17 .3. 2.4. PEGAWAI 1. 1. 2.6.7. Bimbit 1. Pkt / No / Nama Tarikh Lahir/ Umur Bangsa/Agama : : : 1. : 2.Tel Rumah : / No.2. 1.1. Nama Isteri / Suami Umur/Bangsa/Agama Alamat Pekerjaan/Alamat Majikan : : : : 2. 2.SKDD 1 BUTIR-BUTIR PERIBADI (Hendaklah diisi sendiri oleh Pegawai yang diselia) 1.5. Alamat/No. Tarikh Masuk Polis Tarikh Lapor Cawangan/Unit Sekarang Jawatan : : 1.2.5.3. 1. Tel.6.1. SUAMI / ISTERI-ISTERI PERKAHWINAN PERTAMA 2.

6. 3. Tarikh kahwin Tarikh kelulusan kahwin : : 4. K/P /NO. 7. 3.2.3.4. 5. 4. Nama Isteri Umur/Bangsa/Agama Alamat Pekerjaan/Alamat Majikan : : : : 3.2. 3.1. SURAT BERANAK/UMUR SEKOLAH/ PEKERJAAN (ALAMAT) BIL 1. 9. 8. 2. 3.5. PERKAHWINAN KEDUA (POLIGAMI) 3. 6. 3. NAMA /JANTINA 18 . Bersekolah / Bekerja TKH LAHIR/NO. ANAK-ANAK 4.3.

1. K/P : Umur/Pekerjaan : Alamat Perhubungan 5.5. Nama/No. Nama/No.3. TANGGUNGAN DAN HUBUNGAN Keluarga yang tinggal bersama dan hubungan : 5. K/P : : : Umur/Pekerjaan : Alamat Perhubungan 5. Nama/No. K/P : : : Umur/Pekerjaan : Alamat Perhubungan : : 19 .2.

K/P/ ALAMAT PERHUBUNGAN Saya mengesahkan segala butir-butir peribadi yang dicatitkan adalah benar.6. CARUMAN DAN WARIS BIL JENIS CARUMAN/ HARTA / SAHAM / PAMPASAN NAMA WARIS/ NO. TT Penyelia TT Pegawai Yang Diselia Pkt / No / Nama Tarikh Pkt / No / Nama Tarikh 20 .

SKDD 2 KERJAYA 1. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Catitan berkaitan tugas dan tanggungjawab. Tanggungjawab terus kepada Penyelia. BIL TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA 21 .

PENGALAMAN DAN KECEMERLANGAN Catitan berkaitan pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan termasuk tugas Misi PBB dan tugas khas.2. BIL PENGALAMAN DALAM BIDANG KERJAYA KECEMERLANGAN 22 .

3. LATIHAN / KURSUS DALAM PERKHIDMATAN BIL LATIHAN / KURSUS DIHADIRI / TARIKH / TEMPAT LATIHAN / KURSUS DI PERLUKAN 23 .

7. 4. 2. 2. 10. PERSEKUTUAN NEGERI LAIN-LAIN 5. 9.4. 4. 5. AKTIVITI KEMASYARAKATAN / KELAB / PERSATUAN / KEAGAMAAN DAN LAIN-LAIN BIL PERINGKAT PERSEKUTUAN NEGERI/DAERAH JAWATAN DISANDANG 1. 8. 24 . 3. 6. ANUGERAH / SIJIL PENGHARGAAN BIL 1. 5. 3.

2. SUKAN BIL 1. 4. 2. 3. HOBI Tandatangan Penyelia Tandatangan Peg / Anggota Diselia Pkt / No / Nama Pkt / No / Nama 25 . 5.6. 4. 3. SUKAN / HOBI BIL 1. 5.

3.1.3. Pendapatan Bulanan 1.1.2.1. Sumber :1. 1. Gaji Elaun Lain-Lain Pendapatan RM RM RM Suami RM RM RM RM Isteri Jumlah RM 1. Perbelanjaan :Jenis Perbelanjaan RM RM RM RM Jumlah RM Amaun 1.1. Hutang :Jenis Hutang RM RM RM RM Jumlah RM Amaun 26 .1. 1.2.SKDD 3 PENDAPATAN DAN HARTA 1.

1. No 2.2.1.3 Tarikh isytihar : Tarikh Kelulusan : 27 .1. 2. No 2.1. Kenderaan milik isteri: 2.3.4. Baki Pendapatan:1.2.4. 1.3 Tarikh Isytihar : Tarikh Kelulusan : 2. No No No 2. No No No 2.2. Jumlah Pendapatan Jumlah Perbelanjaan Baki : : : RM RM RM 2. Kenderaan milik sendiri:2.1.4.1.1.2 2.1 No/Jenis Kenderaan : Kereta : 1. Kenderaan 2.2. 2.2. M/sikal : 1. M/sikal : 1./Jenis Kenderaan : Kereta : 1.1 No.4.2 2.

2 2.2 Tarikh Kebenaran Pegawai Memerintah : 28 . No No No 2. 2.3 Tarikh isytihar : Tarikh Kelulusan : 2. M/sikal : 1. Kenderaan milik anak (tinggal bersama): 2. No 2.4. M/sikal : 1. Mengguna kenderaan orang lain: 2.1 No.3.3./Jenis Kenderaan : Kereta : 1. No 2. 2.4.3.1 No.4.2. No No No 2./Jenis Kenderaan : Kereta : 1.3.

Pengakuan Memiliki / Menggunakan Kenderaan Bagi Tahun Dengan ini saya (Pangkat / No /Nama ) Mengaku bahawa saya memiliki / menggunakan kenderaan seperti berikut :- Kenderaan 1 Kenderaan 2 Kenderaan 3 JENIS KENDERAAN No. Lesen memandu Tarikh Mati Lesen Memandu Kelas : : : ( T/tangan Yang Diselia ) Pkt / No / Nama Tarikh : : ( T/tangan Penyelia ) Pkt / No / Nama Tarikh : : 29 .5. Cukai Jalan Tarikh Mati Cukai Jalan Ruj. Kelulusan (Kuasa/Tarikh) No.2. Pendaftaran Model Kuasa (CC) No.

3.2.1.1 Alamat/ Jenis Pinjaman/ Bayaran bulanan/ tamat tempoh : Rumah : 1. Rumah 3. Rumah milik isteri:3.2. 2. 3. 4. Rumah milik sendiri:3.1. 4. 30 . 3.3. 2.1 Alamat/ Jenis Pinjaman/ Bayaran bulanan/ tamat tempoh : Rumah : 1.

2.3. 3. 4.1 Alamat/ Jenis Pinjaman/ Bayaran bulanan/ tamat tempoh : Rumah : 1. Rumah milik anak (tinggal bersama):3. 31 .3.3.

1 Alamat/ Jenis Perniagaan/ Pendapatan bulanan : Perniagaan : 1. 3.1 Alamat/ Jenis Perniagaan/ Pendapatan bulanan : Perniagaan : 1. Perniagaan 4.1. 4. Perniagaan milik sendiri:4. 32 .1.4. 4. 3.2. 4. Perniagaan milik isteri:4.2. 2. 2.

2. 4. 5. pertanian dll) : Tanah : 1.1 Alamat/ Jenis Perniagaan/ Pendapatan bulanan : Perniagaan : 1.1. 3.3. 33 .4. 2. 3.1. Tanah 5.1 Alamat/ Jenis Tanah (pusaka. 4. Tanah milik sendiri:5.3. Perniagaan milik anak (dalam tanggungan):4.

34 . Tanah milik isteri:5. 2.3. : Tanah : 1. Pertanian) dll. 2. 4.1 Alamat/ Jenis Tanah (pusaka.3. 5.2. 4.5.1 Alamat/ Jenis Tanah (pusaka. pertanian) dll. 3. : Tanah : 1. 3. Tanah milik anak (dalam tanggungan):5.2.

1. Pkt / No / Nama : BIL NAMA INSTITUSI KEWANGAN JUMLAH TEMPOH PINJAMAN 35 .

SKDD 4 LAPORAN PENYELIA Pegawai diselia : Pkt / No / Nama TARIKH / MASA TEGURAN/NASIHAT/ARAHAN BUTIR-BUTIR PERJUMPAAN / (KETERAMPILAN/PRESTASI DIRI/ PERBINCANGAN KEBAHAGIAAN KELUARGA) Pegawai Penyelia : Pkt / No / Nama 36 .

TAHUN KESALAHAN HUKUMAN 37 . REKOD TATATERTIB BIL.2.

Sikap terhadap keluarga 5. 38 . Sikap terhadap tugas dan Pasukan SEDERHANA TINGGI 2.3. Sikap terhadap rakan sejawatan 4. Potensi dan kesesuaian tugas Bagi meningkatkan prestasi tugas Kajian dibuat di atas sikap setiap 3 bulan dan tandakan ( / ) pada petak berkenaan. Sikap terhadap masyarakat 6. PENILAIAN SIKAP LEMAH 1. Sikap terhadap ketua 3.

ISTERI i) ii) iii) 4.1. ANAK-ANAK i) ii) iii) 5. BANTUAN KEBAJIKAN 5. PEGAWAI YANG DISELIA i) ii) iii) 4.3.3. 5.2. 39 .4. PENYAKIT 4. 5.1.2.

6. TARIKH LAPORAN KAUNSELING 40 . KAUNSELING BIL.