Naziv škole: O.Š.

„Petar Petrović Njegoš“ Mjesto: Srebrenica

PRIPREMA

Nastavnik: Velibor Nikolić

Nastavni predmet: Matematika Razred:

VII

Nastavna tema: Racionalni brojevi Nastavna jedinica: Množenje racionalnih brojeva ( decimalni zapis ) Tip časa: obrada Oblik rada: frontalni, individualni Metode rada: dijaloška, pisanih radova Cilj: Usvajanje znanja o racionalnim brojevima i njihovom množenju u obliku decimalnog zapisa. Razvitak logičkog razmišljanja, individualnosti i preciznosti. Očekivani ishodi znanja: Učenici će moći usvojiti postupak množenja racionalnih brojeva u decimalnom zapisu, primjeniti u datim zadacima kao i u praksi. Uvodni dio: • Pregledati domaći. Ponoviti: • Množenje prirodnih brojeva, cijelih brojeva i racionalnih brojeva u zapisu •

.

Množenje racionalnog broja u decimalnom zapisu sa dekadnim jedinicama.

Glavni dio: Uraditi nekoliko primjera i time objasniti postupak množenj racionalnih brojeva u decimalnom zapisu. Primjer 1. Pomnoži: a) 2,5 ∙ 2,5 = 25 ∙ 25 = 625 = 6,25 b) – 7,2 ∙ 3,5 = - 72 ∙ 35 = - 2520 = - 25,20 c) 0,9 ∙ ( - 0,07 ) = 9 ∙ 7 = - 63 = - 0,063 d) ( - 1,05 ) ∙ ( - 0,001 ) = 105 ∙ 1 = 105 = 0,00105 Vratimo zarez za onoliko mjesta ulijevo od poslednje cifre proizvoda za onoliko mjesta koliko ima decimala u oba činioca.

Zadatak 1. Izračunati proizvod: a) ( - 3,4 ) ∙ ( - 0,1 ) = 0,34 b) ( - 1,25 ) ∙ ( - 5,2 ) = 6,5 c) 0,05 ∙ 0,0004 = 0,00002 d) 32,5 ∙ ( - 1,8 ) = - 58,5 e) - 123,45 ∙ 0,5 = - 61,725 f) 2,05 ∙ 0,25 = 0,5125 g) 85,005 ∙ ( - 0,04 ) = - 3,4002

Završni dio: Ponoviti način množenja dva decimalna broja i zadati domaći zadatak ( zbirka strana 81 zadatak 749. ).

Related Interests