CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(RPH)

Mata Pelajaran dan kelas Tema / Tajuk Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Pendidikan Kesihatan Tahun Satu Kesihatan diri dan reproduktif 30 minit 1.2 1.2.1 dan 1.2.2 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mempamerkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat dengan nada suara dan intonasi yang betul. 1. Perbincangan tentang maksud sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat berdasarkan tayangan klip video. 2. Perbincangan tentang pelbagai situasi sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 3. Pelbagaikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. 1. Kreativiti 2. Nilai murni 1. Klip video 2. Kad imbasan 1. Berkata TIDAK dalam pelbagai cara kepada sentuhan tidak selamat dengan yakin dan tegas. 1. 37 murid dapat berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. 2. 3 murid masih perlu diberi latihan dengan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat. Murid yang tidak dapat menguasai akan diberi bimbingan dalam kelas seterusnya.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan pembelajaran Refleksi

1