SÞ keslhaLan 1ahun 2 Ŷ 8Anu 1 (updaLe 3/6/2011

)


LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELA1ARAN MALAYSIA


PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2


CONTOH EVIDENS
STANDARD PRESTASI


SÞ keslhaLan 1ahun 2 Ŷ 8Anu 1 (updaLe 3/6/2011)

B1D1E1

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL
Band 1 : Tahu
Deskriptor 1 : Jenis bahan ketagihan
Eviden 1 : Mengenal jenis bahan ketagihan iaitu rokok,dadah dan alkohol
Aktiviti : Bertulis

Arahan :

Tandakan ( X ) pada gambar bahan yang boleh menyebabkan ketagihan.


,7,
,7,
SÞ keslhaLan 1ahun 2 Ŷ 8Anu 1 (updaLe 3/6/2011)

B1D2E1

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Band 1 : Tahu
Deskriptor 2 : Perasaan yang dialami

Eviden 1 : Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas, dan tidak selamat

Aktiviti : Lisan / Pemerhatian / Simulasi


Arahan :


Guru mewujudkan situasi yang membolehkan murid mempamerkan perasaan bimbang
/ cemas / tidak selamat.

Contoh :- Tayangan video / audio / bercerita