LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

STANDARD PRESTASI

BAND 2
TAHU DAN FAHAM

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 2 (Update 3/6/2011)

B2D1E1
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 2 : Tahu dan Faham

Deskriptor 1 : Aspek pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat Eviden 1 Aktiviti Arahan : : Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat : Bertulis

Tandakan (√ ) gambar aktiviti fizikal yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 2 (Update 3/6/2011)

B2D2E1
MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 2 : Tahu dan Faham

Deskriptor 2 : Pemakanan yang sihat dan selamat Eviden 1 : Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan

Aktiviti : Bertulis Arahan: 1. Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang berkhasiat.

kola

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 2 (Update 3/6/2011)

B2D3E1

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Band 2 : Tahu dan Faham

Deskriptor 3 : Penyakit tidak berjangkit Evidens 1 : Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan. : Bertulis :

Aktiviti Arahan

Tandakan (√) pada gambar yang menunjukkan penyakit tidak berjangkit.

1.

4.

konjunktivitis

sakit perut

2.

c

5.

selesema

sakit telinga

3.

6.

ekzema

ketumbit

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 2 (Update 3/6/2011)