LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

STANDARD PRESTASI

BAND 6
TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 6 (Update 3/6/2011)

B6D1E1

MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 6 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Deskriptor 1 : Menangani penyalahgunaan bahan Eviden 1 : Melapor kepada orang dewasa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan

Aktiviti : Lisan/bertulis

Arahan: 1. Murid membuat catatan/nota/sistem pesanan ringkas (sms) berkaitan penyalahgunaan bahan di kalangan rakan mereka berdasarkan bukti-bukti yang boleh dipercayai. 2. Melakonkan situasi berkaitan penyalahgunaan bahan.

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 6 (Update 3/6/2011)

B6D2E1

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Band 6 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Deskriptor 2 : Peranan diri sendiri dalam aspek kesihatan keluarga Eviden 1 : Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan : Lisan / Bertulis

Aktiviti

Arahan

:

Menghasilkan buku skrap berkaitan diri sendiri. Cadangan isi kandungan di dalam buku skrap ialah: 1. Latar belakang diri sendiri 2. Hobi 3. Cita-cita 4. Aktiviti yang dibuat dirumah untuk membantu ibu / bapa 5. Program televisyen yang diminati

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 6 (Update 3/6/2011)

B6D3E1

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Band 6 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Deskriptor 3 : Aplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan Eviden 1 : Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan, diri, ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan : Bertulis

Aktiviti

Arahan

:

1. Membuat perancangan untuk mengadakan  Majlis hari lahir ibu / bapa / penjaga 2. Mengarang pantun dua kerat berkaitan dengan kasih sayang

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 6 (Update 3/6/2011)

B6D3E2

MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Band 6 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

Deskriptor 3 : Aplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan Eviden 2 : Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia : Lisan

Aktiviti

Arahan

:

1. Bacakan potongan doa harian yang kamu amalkan pada setiap hari. 2. Melakonkan sketsa bertajuk : Jasa Bonda

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 6 (Update 3/6/2011)