Trường ĐHSPKT Hưng Yên

Khoa : Điện – Điện Tử

Đồ án chuyên ngành 2
Lớp: Đ-ĐTK6.1

BẢN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
Tên đề tài : “Thiết kế và chế tạo mạch đồng hồ hiển thị thời gian thực”
Họ và tên sinh viên : 1. Nguyễn Văn Thưởng
2.Nguyễn Hữu Đức Tiến
Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Văn Diên

STT
1
2

Nội dung công việc
- Gặp GVHD và thảo luận
- Nhận đề đề tài.

3

Tuàn
8

- Đề ra các mục tiêu nghiên cứu, lập kế
hoạch thực hiện.

4

Tuần
9

5

Tuần
10
Tuần
11

-Nghiên cứu lĩnh vực ứng dụng sản
phẩm.
- Tìm hiểu lý thuyết về họ vi điều khiển
AT89C51, LCD, DS1307,cách lập trình
và cách kết nối VĐK. .
-Nghiên cứu, tìm hiểu để đưa ra được
sơ đồ nguyên lý của mạch
- Tính toán, lựa chọn linh kiện, chuẩn bị
các thiết bị cần dùng trong mạch.
- Lắp mạch chạy thử trên panel.
- Kiểm tra các thông số kỹ thuật
- Vẽ mạch in.
- Hàn linh kiện trên board mạch
Viết chương trình điều khiển

6

7
8

11

Thời
gian
Tuần
6
Tuần
7

Tuần
12
Tuần
13

9

Tuần
14

- Kiểm tra.
- Đóng gói sản phẩm.

10

Tuần
15

-Viết báo cáo.

GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên

Kết quả đạt được

Ghi chú

Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Khoa : Điện – Điện Tử

Đồ án chuyên ngành 2
Lớp: Đ-ĐTK6.1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Hưng Yên, Ngày….tháng….năm 2011
Giáo viên hướng dẫn
Th.S Nguyễn Văn Diên

GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên

Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Khoa : Điện – Điện Tử

Đồ án chuyên ngành 2
Lớp: Đ-ĐTK6.1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………
Hưng Yên, Ngày….tháng….năm 2011
Giáo viên phản biện

GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên

...................................12 1..........................S Nguyễn Văn Diên ......5 Mạch tổng hợp đồng hồ hiển thị thời gian thực ...............................17 1......................................29 2........................................ Chương trình điều khiển ................................4........1 Nhiệm vụ thiết kế.........22 2.........4 Sơ đồ bord khối điều khiển và hiển thị.....................................................................30 PHẦN 3 : KẾT LUẬN Danh sách tài liệu tham khảo ......22 2....4 Lưu đồ thuật toán và chương trình điều khiển 2......................2 Sơ đồ khối và chức năng hoạt động của từng khối..6 PHẦN 1 : NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 1...27 2...............................................................................................1 Giới thiệu chung về DS1307....................................................... Hình ảnh mô hình thực tế .............1 Cơ chế hoạt động của DS1307 ...................................3 Tìm hiểu về khối LCD ( hiển thị ).....................1...................................................................4..................................................................................................................1.....................3.........1 Mục lục Lời nói đầu ...................................3...................................................3 Sơ đồ mạch của từng khối 2.........3.... Lưu đồ thuật toán ...................................3 Sơ đồ bord khối nguồn + Ds1307.............1 Giới thiệu về vi điều khiển AT 89c51 ........2..8 1....27 2..........26 2.......................……....32 GVHD: Th...............................................1: Sơ đồ nguyên lý khối nguồn + Ds1307.......29 2.................8 1.......25 2........12 1............2 Sơ đồ chân của AT89C51...................................Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6...........................................3..............3...........1..............2...........................19 PHẦN 2 : THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 2............................9 1...................1 Sơ đồ khối AT89c51...................2 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển và hiển thị ................................................................5.....................................2...............................2 Tìm hiểu về IC thời gian thực DS1307....8 2.......

Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viên thực hiện ! Nguyễn Văn Thưởng Nguyễn Hữu Đức Tiến Phone : 01675629288 GVHD: Th.chúng em đã tìm hiểu về họ vi điều khiển AT89c51 nhằm “Thiết kế và chế tạo mạch đồng hồ hiển thị thời gian thực” Với sự lỗ lực của bản thân nhưng do thời gian.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6. Nhằm góp phần làm sáng tỏ hiệu quả của những ứng dụng trong thực tế của môn vi điều khiển. Đặc biệt là ngày nay. Chúng em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy cô cùng các bạn để đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn. Vì vậy mà những công nghệ điện tử mang tính tự động ngày càng được ứng dụng rộng rãi. các bộ vi điều khiển đang đựơc ứng dụng rộng rãi và thâm nhập ngày càng nhiều trong các lĩnh vực kỹ thuật và đời sống xã hội. Hầu hết là các thiết bị được điều khiển tự động từ các thiết bị văn phòng cho đến các thiết bị trong gia đình đều dùng các bộ vi điều khiển nhằm đem lại sự tiện ghi cho con người trong thời đại công nghiệp hoá.S Nguyễn Văn Diên . Đời sống xã hội ngày càng phát triển cao dựa trên những ứng dụng cao của khoa học vào đời sống. hiện đại hoá. sau một thời gian nghiên cứu học tập dưới sự giảng dạy của các thầy cô giáo trong khoa về kiến thức chuyên ngành. kiến thức và kinh nghiệm của chúng em còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai xót. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của kỹ thuật vi điều khiển. đồng thời cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Nguyễn Văn Diên .1 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

địa chỉ GVHD: Th.1 PHẦN 1: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 1.1.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.dữ liệu .S Nguyễn Văn Diên .1 Giới thiệu về vi điều khiển AT 89c51 1.1 Sơ đồ khối AT89c51 * Hệ vi xử lý 89c51 bao gồm: + Bộ vi xử lý trung tâm CPU + hoạt động ở tần số 12MHz + 4 Kbyte ROM + Có 128 byte RAM + Có 4 port xuất nhập (I/O) 8 bit + 2 bộ định thời 16 bit(Timer 0 và Timer 1) + Mạch giao tiếp nối tiếp +Bộ xử lý bít ( thao tác trên các bít riêng rẽ ) +Hệ thống điều khiển và xử lý ngắt +Các kênh điều khiển .

Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.1.2 Sơ đồ chân của AT89C51 Hình1 : Sơ đồ chân của 89C51 GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên .1 + Các thanh ghi có chức năng đặc biệt 1.

0 P3.3 P3.17): Port 3 là port xuất nhập 8 bit hai chiều.7 Tên RxD TxD INT0 INT1 T0 T1 WR RD Chức năng Ngõ vào port nối tiếp Ngõ ra port nối tiếp Ngõ vào ngắt ngoài 0 Ngõ vào ngắt ngoài 1 Ngõ vào bên ngoài của bộ định thời 1 Ngõ vào bên ngoài của bộ định thời 0 Điều khiển ghi bộ nhớ dữ liệu ngoài Điều khiển đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài + RST ( chân 9) Chân vào reset.S Nguyễn Văn Diên . port 0 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Tích cực mức cao trong hai chu kỳ máy + XTAL1: Chân vào mạch khuếch đại dao động + XTAL2: Chân ra từ mạch khuếch đại dao động + PSEN(chân 29): Chân cho phép đọc bộ nhớ chương trình ngoài GVHD: Th. + Port 1 : P1. Port 2 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. port 1 là port xuất nhập 8 bit hai chiều.4 P3.2 P3.8). các chức năng này được nêu như sau: Chân P3.6 P3.7 ( chân 10. + Port 3:P3.7 (chân 32 – chân 39) .0 đến P2.1 + GND(chân 20): Chân nối với 0v + potr 0: P0.5 P3.0 đến P0. port 3 cũng còn làm các chức năng khác của AT89C51.7 (chân 1.7 (chân 21 – 28).0 đến P3.1 P3. + Port 2 : P2.0 đến P1.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.

Nó có thể được dùng cho các bộ timer ngoài hoặc cho mục đích tạo xung clock + EA vpp(chân 31): Cho phép on chíp truy cập bộ nhớ chương trình ngoài khi EA = 0.1 + ALE/PROG( chân 30) : Chân tín hiệu cho phép chốt địa chỉ để truy cập bộ nhớ ngoài .tần số xung chốt =1/6 tần số dao động của bộ vi điều khiển .khi on chip xuất ra byte thấp của địa chỉ .tín hiệu chốt được kích hoạt ở mức cao .S Nguyễn Văn Diên . ngược lại EA = 1 on chip sẽ thực thi chương trình bên trong chip. Khi chân này được cấp nguồn điện áp 12V thì on chip đảm nhận chức năng nạp chương trình bên trong nó GVHD: Th.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.

Địa chỉ và dữ liệu được truyền nối tiệp qua 2 đường bus 2 chiều . Đây là chân cho xung ra của DS1307 có 4 chế độ 1Hz. 8.DS1307 là IC thời gian thực với nguồn cung cấp nhỏ dùng để cập nhật thời gian và ngày tháng .Khi xử lý dữ liệu từ DS1307. 0x11 như thế có nghĩa là lúc đó là ngày 15-11 chứ ko phải là ngày 21 tháng 17 . 1 byte điểu khiển. 4.2 Tìm hiểu về IC thời gian thực DS 1307 1.SRAM :56bytes . 32.1 Giới thiệu chung về DS1307 .Việc truy cập được thi hành với chỉ thị start và một mã thiết bị nhất định được cung cấp bởi địa chỉ các thanh ghi. các chế độ này đuợc quy định bởi các bít của thanh ghi Control Register ( địa chỉ 0x07 ) .Địa chỉ của DS1307 là 0xD0 .Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.Lưu ý đến vai trò của chân SQW/OUT. và 56 byte lưu trữ ( dành cho người sủ dụng ) .ngày trong tháng) và tại 0x05 ( thang ) là 0x15.096HZ.tiếp theo đó các thanh ghi sẽ được truy cập liên tục đến khi chỉ thị stop đươc thực thi.1 1.192Hz.2.S Nguyễn Văn Diên . ví dụ như ta đọc đựoc dữ liệu từ địa chỉ 0x04 ( tưong ứng với Day.Cơ chế hoạt động :DS1307 hoạt động với vai trò slave trên đường bus nối tiếp.DS1307 có 7 byte dữ liệu nằm từ địa chỉ 0x00 tới 0x06. GVHD: Th.. họ đã tự chuyển cho ta về dạng số BCD.768Hz..DS1307 có môt mạch cảm biến điện áp dùng để dò các điện áp lỗi và tự động đóng ngắt với nguồn pin cung cấp 3v .

25Vbat thì quá trình đọc và viết không được thực thi.S Nguyễn Văn Diên . Vcc là đầu vào 5V.GND: nguồn một chiều được cung cấp tới các chân này.1 . Khi Vcc nhỏ hơn Vbat thì RAM và timekeeper sẽ được ngắt tới nguồn cung cấp trong (thường là nguồn 1 chiều 3V) GVHD: Th.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử • Cơ chế hoạt động và chức năng của DS1307: • Mô tả hoạt động của các chân: Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.tuy nhiên chức năng timekeeping không bị ảnh hưởng bởi điện áp vào thấp. Khi 5V được cung cấp thì thiết bị có thể truy cập hoàn chỉnh và dữ liệu có thể đọc và viết. .Vcc.Khi pin 3 V được nối tới thiết bị này và Vcc nhỏ hơn 1.

1 Vbat: Đầu vào pin cho bất kỳ một chuẩn pin 3V . Chân SDA thiết kế theo kiểu cực máng hở . - SQW/OUT(square wave/output driver). - SDA(serial data input/out): là chân vào ra cho 2 đường dây nối tiếp. đòi hỏi phải có một điện trở kéo trong khi hoạt động.S Nguyễn Văn Diên .768kHz. Điện áp pin phải được giữ trong khoảng từ 2.4kHz.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử - Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6. - SCL(serial clock input): SCL được sử dụng để đồng bộ sự chuyển dữ liệu trên đường dây nối tiếp. Chân này cũng được thiết kế theo kiểu cực máng hở vì vậy nó cũng cần có một điện trở kéo trong.768kHz. Cũng có DS1307 với bộ tạo dao động trong tần số 32.X2: được nối với một thạch anh tần số 32. Chân nàysẽ hoạt động khi cả Vcc và Vbat được cấp.5 đến 3V để đảm bảo cho sự hoạt động của thiết bị. - X1.khi được kích hoạt thì bit SQWE được thiết lập 1 chân SQW/OUT phát đi 1 trong 4 tần số (1Hz.Là một mạch tạo dao động ngoài . với cấu hình này thì chân X1 sẽ được nối vào tín hiệu dao động trong còn chân X2 thì để hở.32kHz). để hoạt động ổn định thì phải nối thêm 2 tụ 33pF .8kHz. GVHD: Th.

nội dung của các thanh ghi dưới dạng mã BCD(binary coded decreaseimal). ở chế độ 24h thì bit 5 là bit chỉ 20h(từ 20h đến 23h). thời gian và ngày tháng được thiết lập cũng thông qua các byte thanh ghi này bằng cách viết vào đó những giá trị thích hợp.khi nó được xoá về 0 thì dao động được enable. Bit 7 của thanh ghi seconds là bit clock halt(CH).Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6. khi bit này ở mức cao thì chế độ 12h được chọn. GVHD: Th. - DS1307 có thể chạy ở chế độ 24h cũng như 12h.1 * Sơ đồ địa chỉ RAM và RTC: - Thông tin về thời gian và ngày tháng được lấy ra bằng cách đọc các byte thanh ghi thích hợp.khi bit này được thiết lập 1 thì dao động disable.S Nguyễn Văn Diên . ở chế độ 12h thì bit 5 là bit AM/PM với mức cao là là PM. Bit thứ 6 của thanh ghi hours là bit chọn chế độ 24h hoặc 12h.

thiết bị điều khiển quá trình này gọi là master.trong khi đó đồng hồ vẫn tiếp tục chạy.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử - Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.S Nguyễn Văn Diên . Tần số của đầu ra sóng vuông phụ thuộc vào giá trị của RS1 và RS0 - DS1307 hỗ trợ bus 2 dây 2 chiều và giao thức truyền dữ liệu. Các bus nhận GVHD: Th. - Trong DS1307 có một thanh ghi điều khiển để điều khiển hoạt động của chân SQW/OUT - OUT(output control):bit này điều khiển mức ra của chân SQW/OUT khi đầu ra xung vuông là disable.và =0 nếu OUT=0 - SQWE(square wave enable): bit này được thiết lập 1 sẽ enable đầu ra của bộ tạo dao động.thông tin thời gian sẽ được đọc từ thanh ghi thứ cấp này. Nếu SQWE=0 thì mức logic ở chân SQW/OUT sẽ là 1 nếu OUT=1. thiết bị gửi dữ liệu lên bus được gọi là bộ phát và thiết bị nhận gọi là bộ thu. khi chỉ thị START được thực thi thì dòng thời gian được truyền tới một thanh ghi thứ 2. thiết bị nhận sự điều khiển của master gọi là slave.1 Trong quá trình truy cập dữ liệu.

Master phát ra tất cả các chuỗi xung clock và các chỉ thị START và STOP.1 Cơ chế hoạt động của DS1307 DS1307 hoạt động ở 2 chế độ sau: - Chế độ slave nhận( chế độ DS1307 ghi):chuỗi dữ liệu và chuỗi xung clock sẽ được nhận thông qua SDA và SCL. 1.master sẽ điều khiển sự truy cập bus. Sau đó slave sẽ gửi lại master bit acknowledge. Byte địa chỉ có chứa 7 bit địa chỉ của GVHD: Th.Truyền dữ liệu từ slave và master nhận: byte đầu tiên (địa chỉ của slave) được truyền tới slave bởi master. dữ liệu sẽ truyền từ bit có giá trị nhất (MSB).S Nguyễn Văn Diên . . sự truyền sẽ kết thúc với chỉ thị STOP hoặc chỉ thị quay vòng START.1 sự điều khiển của master.là thiết bị phát ra chuỗi xung clock(SCL). slave sẽ gửi lại bit thông báo đã nhận được (bit acknowledge) sau mỗi byte dữ liệu nhận được. Tuỳ thuộc vào bit R/ w mà 2 loại truyền dữ liệu sẽ được thực thi: - Truyền dữ liệu từ master truyền và slave nhận: Master sẽ truyền byte đầu tiên là địa chỉ của slave. các điều kiện START và STOP sẽ được nhận dạng khi bắt đầu và kết thúc một truyền 1 chuỗi. nhận dạng địa chỉ được thực hiện bởi phần cứng sau khi chấp nhận địa chỉ của slave và bit chiều. Dữ liệu truyền luôn bắt đầu bằng bit MSB. . tiếp theo đó slave sẽ gửi các byte dữ liệu tới master. Master sẽ gửi cho slave các bit acknowledge sau mỗi byte nhận được trừ byte cuối cùng.tạo ra các chỉ thị START và STOP .Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6. Tiếp sau đó là các byte dữ liệu . Byte địa chỉ là byte đầu tiên nhận được sau khi điều kiện START được phát ra từ master. Sau mỗi byte được nhận thì 1 bit acknowledge sẽ được truyền.2. Khi chỉ thị START quay vòng thì sự truyền chuỗi dữ liệu tiếp theo được thực thi và các bus vẫn chưa được giải phóng.sau khi nhận được byte cuối cùng thì bit acknowledge sẽ không được gửi .

sau đó master sẽ truyền điều kiện STOP khi việc ghi hoàn thành. Byte địa chỉ chứa 7 bit địa chỉ của slave và 1 bit chiều cho phép đọc là 1. là 1101000.S Nguyễn Văn Diên . byte địa chỉ nhận được đầu tiên khi master phát đi điều kiện START. sau khi nhận và giải mã byte địa chỉ thì thiết bị sẽ phát đi 1 tín hiệu acknowledge lên đường SDA. Sau khi DS1307 nhận dạng được địa chỉ và bit ghi thì master sẽ gửi một địa chỉ thanh ghi tới DS1307 .Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.1 DS1307. nếu con trỏ thanh ghi không được viết vào trước khi chế độ đọc được thiết lập thì địa chỉ đầu tiên được đọc sẽ là địa chỉ cuối cùng chứa trong con trỏ thanh ghi . - Chế độ slave phát ( chế độ DS1307 đọc): byte đầu tiên slave nhận được tương tự như chế độ slave ghi. Sau đó DS1307 bắt đầu gửi dữ liệu tới địa chỉ con trỏ thanh ghi thông qua con trỏ thanh ghi. sau khi nhận và giải mã byte địa chỉ thì thiết bị sẽ nhận 1 bit acknowledge trên đường SDA. Tuy nhiên trong chế độ này thì bit chiều lại chỉ chiều truyền ngược lại. Các điều kiện START và STOP được nhận dạng khi bắt đầu hoặc kết thúc truyền một chuỗi.DS1307 sẽ nhận được một tín hiệu Not Acknowledge khi kết GVHD: Th. tạo ra một con trỏ thanh ghi trên DS1307 và master sẽ truyền từng byte dữ liệu cho DS1307 sau mỗi bit acknowledge nhận được. tiếp theo đó là bit chiều (R/ w) cho phép ghi khi nó bằng 0. Chuỗi dữ liệu được phát đi trên SDA bởi DS 1307 trong khi chuỗi xung clock vào chân SCL.

3 Tìm hiểu về khối LCD ( hiển thị ) Hoạt động của LCD: Trong những năm gần đây LCD đang ngày càng được sử dụng rộng rãu thay thế dần cho các đèn LED (các đèn LED 7 đoạn hay nhiều đoạn). + Dễ dàng lập trình cho các ký tự đồ họa. + Nhờ kết hợp một bộ điều khiển làm tươi vào LCD làm giải phóng cho CPU công việc làm tươi LCD. Mô tả hoạt động của LCD: *Chức năng của các chân được mô tả trong bảng sau: GVHD: Th. Trong khi đèn LED phải làm tươi bằng CPU (hoặc bằng cách nào đó) để duy trì viêc hiện thị dữ liệu.1 thúc quá trình đọc. + Khả năng hiện thị các số.S Nguyễn Văn Diên . 1. Đó là vì các nguyên nhân sau: + Các LCD có giá thành hạ. các ký tự và đồ họa tốt hơn nhiều so với các đèn LED ( vì các đèn LED chỉ có thể hiện thị được các số và một số ký tự).Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.

Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.1 * Bảng mã lệnh của LCD: GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên .

+ Chọn chân thanh ghi RS(Register Seclect): Có hai thanh ghi rất quan trọng bên trong LCD..1 Lệnh đến thanh ghi của LCD Xoá màn hình hiển thị Trở về đầu dòng Giả con trỏ (dịch con trỏ sang trái) Tăng con trỏ (dịch con trỏ sang phải) Dịch hiển thị sang phải Dịch hiển thị sang trái Tắt con trỏ.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Mã (Hex) 1 2 4 6 5 7 8 A C E F 10 14 18 1C 80 C0 38 Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6..S Nguyễn Văn Diên . Xung này phải rộng tối thiểu là 450ns. Khi dữ liệu được cấp đến chân dữ liệu thì một xung mức cao xuống thấp phải được áp đến chân này để LCD chốt dữ liệu trên các chân dữ liêu. bật con trỏ Bật hiển thị.Nếu RS = 1 thì thanh ghi dữ liệu được chọn cho phép người dùng gửi dữ liệu cần hiển thị trên LCD.. đưa con trỏ về đầu dòng. VSS. nhấp nháy con trỏ Tắt con trỏ. + Chân đọc/ghi(R/W): Đầu vào đọc/ ghi cho phép người dùng ghi thông tin lên LCD khi R/W = 0 hoặc đọc thông tin từ nó khi R/W = 1. GVHD: Th. chân RS được dùng để chọn thanh ghi này như sau: Nếu RS = 0 thì thanh ghi mà mã lệnh được chọn để cho phép người dùng gửi một lệch chẳng hạn như xóa màn hình. + Chân cho phép E (Enable): Chân cho phép E được sử dụng bởi LCD để chốt thông tin hiện hữu trên chân dữ liệu của nó. nhấp nháy con trỏ Dịch vị trí con trỏ sang trái Dịch vị trí con trỏ sang phải Dịch toàn bộ hiển thị sang trái Dịch toàn bộ hiển thị sang phải Ép con trỏ Vũ đầu dòng thứ nhất Ép con trỏ Vũ đầu dòng thứ hai Hai dòng và ma trận 5 × 7 + Chân VCC . tắt con trỏ Bật hiển thị. VEE : Cấp dương người +5V và đất tương ứng thì VEE được dùng để điều chỉ độ tương phản của LCD. tắt hiển thị Tắt hiển thị.

Chúng ta cũng sử dụng RS = 0 để kiểm tra bít cờ bận để xem LCD có sẵn sàng nhân thông tin. Để hiển thị các chữ cái và các con số. PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG 2. RS = 0 khi D7 = 1 (cờ bận 1) thì LCD bận bởi các công việc bên trong và sẽ không nhận bất kỳ thông tin mới nào.S Nguyễn Văn Diên . chúng ta gửi các mã ASCII của các chữ cái từ A đến Z. + Thiết kế khối giao tiếp. + Viết chương trình điều khiển. 2. Cờ bận là D7 và có thể đượcđọc khi R/W = 1 và RS = 0 như sau: Nếu R/W = 1. Lưu ý chúng ta nên kiểm tra cờ bận trước khi ghi bất kỳ dữ liệu nào lên LCD. a đến f và các con số từ 0 .Thiết kế và chế tạo mạch đồng hồ hiển thị thời gian thực Yêu cầu đặt ra: + Thiết kế hiển thị bộ thời gian thực.1 + Chân D0 – D7:Đây là 8 chân dữ liệu 8 bít.1 Sơ đồ khối và chức năng hoạt động của từng khối GVHD: Th. Khi D7 = 0 thì LCD sẵn sàng nhận thông tin mới.1 Nhiệm vụ thiết kế . được dùng để gửi thông tin lên LCD hoặc đọc nội dung của các thanh ghi trong LCD.9 đến các chân này khi bật RS = 1. Cũng có các mã lệnh mà có thể được gửi đến LCD để xoá màn hình hoặc đưa con trỏ về đầu dòng hoặc nhấp nháy con trỏ.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.

Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.S Nguyễn Văn Diên Khối phím cài đặt .1 Khối Hiển Thị Khối thời gian thực Chuông Khối Vi điều khiển Khối nguồn Nhiệm vụ của từng khối: GVHD: Th.

.tháng. tháng.) thông qua mã ASCII.phút. giờ phút. thứ ) - Khối LCD (hiển thị) : Khối này cho phép hiển thi các thông số cần thiết (ngày. năm.1 Khối nguồn: khối này có nhiệm vụ cung cấp điện áp cần thiết cho từng khối để các khối đó có thể hoạt động ( cụ thể điện áp chuẩn +5v) - Khối thời gian thực : (IC -DS 1307 ) :Khối này có nhiệm vụ cung cấp thông tin về giờ. - Khối điều khiển : sử dụng vi điều khiển AT89C51 điều khiển toàn bộ các hoạt động chính của mạch : nhận tín hiệu điều khiển của bộ điều khiển và tìn hiệu của từ IC thời gian thực xuất ra khối hiển thị và chuông báo - Khối phím cài đặt : Dùng để thiết lập cho khối thời gian thực (ngày.3.S Nguyễn Văn Diên .bao gồm cả việc tự động nhảy năm.giây .. giờ phút. năm. tháng.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử - Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6..thứ . - Khối chuông : Báo thời gian khi cài đặt hẹn giờ 2.1 Sơ đồ nguyên lý : Khối nguồn + Ds1307 GVHD: Th.3 Sơ đồ mạch của từng khối 2.Ngày cuối tháng sẽ tự động được điều chỉnh với các tháng nhỏ hơn 31 ngày. năm.ngày . thứ .

4 Sơ đồ bord khối điều khiển và hiển thị GVHD: Th.3 Sơ đồ bord khối nguồn + Ds1307 2.2 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển và hiển thị 2.1 2.3.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.3.S Nguyễn Văn Diên .3.

Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.5 Mạch tổng hợp đồng hồ hiển thị thời gian thực GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên .3.1 2.

4.4 Lưu đồ thuật toán và chương trình điều khiển 2.1 Lưu đồ thuật toán BEGIN KHỞI TẠO LCD ĐỌC DỮ LIỆU DS 1307 S QUÉT PHÍM Đ CÀI GIỜ HẸN GIỜ GVHD: Th.S Nguyễn Văn Diên .1 2.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.

S Nguyễn Văn Diên S DOWN=[ 0] .1 CÀI ĐẶT “ HOUR=” A ? HOUR A& 3FH DISP_VAL S UP=[0]? DOWN=[ 0] GVHD: Th.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.

Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.S Nguyễn Văn Diên HOUR ?A SET_MINUT E .2 Chương trình điều khiển GVHD: Th.1 BIP Đ BIP Đ DELAY DELAY DELAY A++ A-- DEC_ HEX A=[24]? Đ A=[0FF H] S BIPĐ Đ S A=[0] A=[23] 2.4.

S Nguyễn Văn Diên .1 2. chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Văn Diên và các thầy cô trong khoa GVHD: Th.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.5 Hình ảnh mô hình thực tế Phần 3 : Kết luận Sau một thời gian tìm hiểu nghiên cứu và làm việc một cách khẩn trương nghiêm túc. cùng với sự giúp đỡ.

giờ . như hiển thị ngày. Hạn chế: Do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên mạch chỉ dừng lại ở mức độ - hiển thị thời gian thực và hẹn giờ. đến nay chúng em đã hoàn thành Mô hình đồng hồ hiển thị thời gian thực” . giâ ) rất ổn định .năm .Giá thành còn cao hơn so với một số đồng hồ của trung quốc .Đồng hồ hoạt động rất chính xác ( hiển thị ngày . Chúng em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Th.tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất *Ưu điểm: - Sử dụng khối hiển thị LCD làm cho cấu trúc mạch đơn giản .phút .Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6.tháng âm và nhiệt độ phòng hoặc ứng dụng nó trong hệ thống tự động bơm .S Nguyễn Văn Diên .Trong quá trình thực hiện đề tài nhóm chúng em tích cực cùng nhau nghiên cứu . * Hướng phát triển đề tài: Tạo ra chiếc đồng hồ thời gian thực có nhiều tính năng hơn.thứ .1 Điện-Điện Tử.tháng .Hiển thị trên LCD khả năng hiển thị phong phú và đa dạng hơn led 7 thanh .cấp nước cho cánh đồng vv .

ebook4u.Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa : Điện – Điện Tử Đồ án chuyên ngành 2 Lớp: Đ-ĐTK6. Kỹ thuật vi xử lý ( ĐHSPKT HƯNG YÊN ) 2.vn GVHD: Th. Giáo trình 8051 ( Tống Văn On) 4.Kỹ thuật đo lường cảm biến (ĐHSPKT HƯNG YÊN ) 5. http:// google.Phan Quốc Thắng ) 3. http://tailieu.com.S Nguyễn Văn Diên . http://www.Cấu trúc và lập trình ( Nguyễn Tăng Cường . Điện tử công nghiệp và cảm biến (Nguyễn Tấn Phước ) 7.htm 9 .vn/home.1 Danh sách tài liệu tham khảo 1. Giáo trình cảm biến (Phan Quốc Phô) 6.vn 8.