Univ.

“Alexandru Ioan Cuza”-Iaşi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice Specializarea Ştiinţe Politice

Dosar de practică
Partid politic : PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL Filiala locală Iaşi

Baciu Adina Roxana Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Anul I, Grupa I

1

denumite în continuare filiale teritoriale. organizaţii comunale. Organizaţiile de cartier se pot constitui dacă au cel puţin 9 membri. în localităţile de peste 50. Membrii Partidului Naţional Liberal sunt grupaţi pe criterii teritoriale în: a. Modul general in care partidul este organizat si regulile dupa care funcţioneaza Partidul Naţional Liberal este organizat şi funcţionează pe întreg teritoriul ţării. Filialele teritoriale judeţene se constituie dacă au cel puţin 10 organizaţii locale. Filialele de sector al municipiului Bucureşti vor constitui organizaţii de cartier într-un număr stabilit prin decizie a Consiliului de Coordonare al municipiului Bucureşti. Filialele teritoriale se constituie dacă au cel puţin 300 de membri. orăşeneşti şi municipale care au organizaţii la nivelul secţiilor de votare. Organizaţiile municipale se pot constitui dacă au cel puţin 91 de membri şi organizaţii pe secţie de votare/cartier în cel puţin două treimi din numărul acestora. Organizaţiile orăşeneşti. la nivel local. 2 . b. în localităţile de până la 50. judeţean sau de sector al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional. Organizaţiile la nivelul secţiilor de votare se pot constitui dacă au cel puţin 5 membri.Capitolul I 1. numărul organizaţiilor de cartier dintr-o localitate va corespunde cu numărul de consilieri locali din localitatea respectiva. conform Legii administraţiei publice locale. organizaţii comunale. orăşeneşti şi municipale care au organizaţii pe cartiere. Organizaţiile comunale se pot constitui dacă au cel puţin 15 membri şi organizaţii în cel puţin două treimi din numărul secţiilor de votare de pe teritoriul comunei. organizaţii judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.000 de locuitori. c.000 de locuitori. se pot constitui dacă au cel puţin 51 de membri şi organizaţii pe secţie de votare/cartier în cel puţin două treimi din numărul acestora.

conform principiului tradiţional "prin noi înşine".La nivelul municipiului Bucureşti funcţionează un Consiliu de Coordonare. membru al Partidului Liberal. Partidul Naţional Liberal îşi asumă tradiţia şi istoria sa. a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. garantarea proprietăţii private. următoarele obiective politice prioritare: a. Biroul Permanent constituie o structură a Tineretului Naţional Liberal. În conformitate cu programul său politic. promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat. Consiliul de Coordonare este format din 9 membri şi are următoarea structură: a. Unde este cazul. precum şi valorilor democraţiei liberale şi ale capitalismului. preşedinte. 6 preşedinţi ai filialelor teritoriale de sector al municipiului Bucureşti. promovarea şi respectarea demnităţii omului. Modul general în care partidul este organizat si regulile dupa care functioneaza sunt stabilite in Statutul Partidului Naţional Liberal 2. în scopul consolidării sistemului democratic. reprezentarea ideilor şi valorilor dreptei democratice româneşti. Programul electoral al Partidului National Liberal Partidul Naţional Liberal este un partid liberal. Organizarea şi funcţionarea acestuia vor fi stabilite printr-un Regulament aprobat de Delegaţia Permanentă a partidului. 2 vicepreşedinţi. 3 . d. Birourile Permanente constituie organizaţii ale femeilor liberale. La nivelul fiecărei filiale teritoriale. c. La nivelul fiecărei filiale teritoriale. Democrat şi Reformator European şi al Internaţionalei Liberale. se constituie şi structuri ale TNL la nivel local coordonate de către Birourile Permanente Locale. garantarea. b. aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare. b. Partidul Naţional Liberal îşi propune. c. compusă din membri PNL care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care este coordonată de către Biroul Permanent Teritorial.

Birouri Politice 4 .e. asigurarea coeziunii economice şi sociale. Modul de organizare al Partidului National Liberal la nivel local – Iaşi La nivelul organizaţiilor locale Partidul Naţional Liberal are următoarele organisme de conducere: a. integrarea României în Uniunea Europeană. i. promovarea şi asigurarea unei autentice autonomii locale. alocarea descentralizată a resurselor în economie. eliminarea barierelor administrative care împiedică circulaţia liberă a capitalurilor. l. de religie. a crimei organizate şi a terorismului. de limbă. f. de origine etnică. de naţionalitate. respectarea principiului subsidiarităţii. restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice. k. j. încurajarea dezvoltării educaţiei şi a cercetării. combaterea oricăror discriminări de rasă. a serviciilor şi a persoanelor. h. o. respectarea angajamentelor asumate ca membru NATO. n. unităţii şi integrităţii României. 3. m. p. prin eliminarea oricărui control din partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor acestora. de opinie. concomitent cu reducerea rolului statului. respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale. q. a independenţei. de sex. g. educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa publică. b. r. Adunarea Generală. asigurarea libertăţii depline a presei. stimularea iniţiativei private cu respectarea regulilor de concurenţă. susţinerea tinerei generaţii. de avere sau de origine socială. de apartenenţă politică. asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la educaţie. combaterea corupţiei. în condiţiile promovării intereselor ţării şi cu păstrarea identităţii naţionale.

a. (6) Biroul Politic municipal din municipiile reşedinţă de judeţ este format din 15-21 membri şi 7 supleanţi. şi 3-5 membri. Biroul Politic . Capitolul II. vicepreşedinte. 10-11 membri. cu următoarea structură: preşedinte. cu următoarea structură: preşedinte.condusă de dl Cristian Adomniţei. 3-5 vicepreşedinţi.la nivelul secţiei de votare. (4) Biroul Politic orăşenesc este format din 9-15 membri şi 5 membri supleanţi. (Art. Liga Aleşilor Locali – preşedinte V. (2) Biroul Politic al organizaţiei de cartier este format din 5-7 membri şi 2 supleanţi cu structura: preşedinte. Clubul Studenţilor Liberali – preşedinte Cătălin Timfciuc. 1-3 membri. (3) Biroul Politic comunal este format din 7-11 membri şi 3 supleanţi cu următoarea structură: preşedinte. 1-3 vicepreşedinţi şi 5-7 membri. 6-9 membri. Organizaţia Femeilor Liberale . Analiza unor aspecte fundamentale pentru intelegerea functionarii organizatiei 1. Tineretul Naţional LiberalOrganizaţia Judeţeana Iaşi – preşedinte Costel Alexe. vicepreşedinte. Chirilă. (1) Biroul Politic al organizaţiei secţiei de votare este format din 3-5 membri şi 2 supleanţi cu următoarea structură: preşedinte. În Iaşi.condusa de d-na Maria Melenciuc. orăşenesc sau municipal. cartier. (5) Biroul Politic municipal este format din 11-19 membri şi 6 membri supleanţi. 43 din Statutul Partidului Naţional Liberal) b. cu următoarea structură: preşedinte. Adunarea Generală a membrilor organizaţiei aplică la nivel local măsurile necesare realizarii Programului si strategiei partidului. pe lângă Biroul Politic Teritorial. Modul in care membrii partidului participa la procesul decizional Membrii PNL-ului participa la procesul decizional prin drepturile si obligatiile pe care le 5 . comunal. 4-9 vicepreşedinţi. 7-13 membri. activitatea PNL se desfăşoară. si prin Organizaţia Municipală a PNL Iaşi . 2-5 vicepreşedinţi.

necesare desfăşurării activităţii proprii. pregătirea şi specializarea reprezentanţilor şi candidaţilor PNL în probleme de administraţie publică.au. să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din partid. indiferent de statutul pe care il are in Partid. materiale . Rolul pe care il are organizatia de tineret în cadrul partidului La nivelul fiecărei filiale teritoriale. să asigure resursele umane. să elaboreze şi să fundamenteze poziţia organizaţiei locale şi a aleşilor locali în problemele şi deciziile de interes local. Biroul Permanent constituie o structură a Tineretului Naţional Liberal. să formeze o bază de date proprie cu privire la nevoile şi resursele locale. 3. dotări . 2. Un membru. de simpatizanţi şi de votanţi. Relatia dintre forurile de conducere ale partidului si colectivitatile pe care le reprezinta PNL-ul încearcă sa promoveze proiecte de dezvoltare a oraşului Iaşi. să se ocupe de informarea.şi financiare cotizaţii. proiecte şi programe de dezvoltare locală. poate să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale partidului. să crească numărul de membri aderenţi.sediu. să prezinte şi să facă cunoscută poziţia PNL în problemele de interes public. donaţii . la orice nivel. În centrele universitare se înfiinţează cluburi studenţeşti în coordonarea Birourilor 6 . se constituie şi structuri ale TNL la nivel local coordonate de către Birourile Permanente Locale. de susţinători. să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice si altele. să coordoneze activitatea aleşilor locali în structurile administraţiei publice locale în care au fost aleşi. poate sa isi exprime in mod liber opiniile in cadrul tuturor forurilor partidului. dar şi să îşi creeze continuu o imagine pozitivă. Unde este cazul. compusă din membrii PNL care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi care este coordonată de către Biroul Permanent Teritorial. prin: elaborare de propuneri. pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului respectiv. Membrii TNL care au împlinit vârsta de 35 de ani în timpul exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TNL. naţional sau local. teritoriale şi centrale. să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale. drepturi si obligatii specificate in Statutul Partidului si Regulamentul de aplicare al statutului.

implementate pentu tinerii din Municipiul Iaşi dar si pentru cei din comunele ieşene. Scoala de studii liberale”D. "Tineretul Naţional Liberal" . Muntenegru. în administraţia publică centrală si locală precum şi în structurile de la nivelulul Uniunii Europene. Bosnia si Hertegovina. “Liber la sport!” – competiţie sportivă. Campanii de ecologizare. Croaţia. 30 din Statutul PNL. TNL – Iaşi îsi propune să continuie traditia unor proiecte de mare anvergură prin care să contribuie la dezvoltarea activităţilor de tineret in spatiul ieşean. “Iesi la atac!” – competiţie sportivă. fiind astfel prima organizaţie de tineret liberală dintr-o ţară ne-membră a Uniunii Europene. Centrul Liberal de Training. pe baza competenţei şi a liberei competiţii. întrucât cel mai potrivit este ca atunci când doreşti să descrii un lucru cel mai relevant este să spui ce face acel lucru. Kosovo. In 2002 Tineretul Naţional Liberal a devenit membru cu drepturi depline al European Liberal Youth. Sturdza”. de a propune şi susţine tineri în structurile PNL. precum si facilitarea schimburilor internaţionale de oameni. Macedonia. Moldova (membru aplicant). Clubul Studenţesc Liberal se află în coordonarea Consiliului de Coordonare al municipiului Bucureşti. Tineretul Naţional Liberal este membru al International Federation of Liberal Youth din anul 2001. Tineretul Naţional Liberal – Iaşi reprezintă cea mai puternică structură politică de tineret din Iaşi. a programului. promovarea spiritului civic în rândul tineretului. activităţii şi preocupărilor PNL în rândul tineretului din România.Permanente Teritoriale. “Scoala de administratie publica locala” . cunoştinte si informaţii sunt alte direcţii de dezvoltare a organizaţiei. Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se vor stabili printr-un Regulament aprobat de către Delegaţia Permanentă. “Orientare Liberală”.A. Din luna martie 2001. Ridicarea standardelor cultural-educative în mediul ieşean. Amintim: “Gala Tinerelor Valori”. TNL – Iaşi este organizatorul a numeroase proiecte. Slovenia şi Ungaria.TNL este structura politică de tineret constituită în cadrul Partidului Naţional Liberal în conformitate cu art. Serbia. care a fost admisă ca membru în cadrul LYMEC. Scopul Tineretului Naţional Liberal constă în promovarea ideilor liberale. Pe viitor. Bulgaria. “CEL la facultate” orientare profesională. Această afirmatie îsi are fundamentul în actiunile întreprinse de TNL – Iaşi. În municipiul Bucureşti. 7 . Grecia. Tineretul Naţional Liberal este membru fondator al ISEEL unde mai sunt afiliate organizaţii liberale de tineret din Albania.

Cele mai importante teme dezbătute in şedintele organizate recent Protecţie socială La finalul săptămânii trecute. suntem limitaţi de faptul ca legislaţia este încă foarte stufoasă. Pe de o parte. este de părere că trebuie încurajat voluntariatul la nivelul Iaşului. preşedinte Organizaţia Municipală PNL Iasi Guvernare locala 8 . Liberalii s-au intalnit pentru a discuta pe marginea problemei protecţiei sociale la nivelul Iaşului. Coordonatorii proiectului sunt de parerea că legislaţia actuală privind protecţia socială este ambigua ceea ce duce la scaderea calităţii în acest domeniu. ceea ce împiedică foarte mult desfăşurarea unor servicii de calitate si propunerea noastră va fi de restrangere a acestor organisme şi de orientarea lor pe beneficiari şi vom avea foarte multe propuneri cu caracter local şi dezvoltate pe parteneriate public.private foarte multe".4. Cristian Adomniţei. Programele din proiect se concentrează pe sprijinirea vârstnicilor şi copiilor. coordonator proiect. Sunt foarte multe organisme care se ocupa de protecţia socială. Corina Chiriac. "Capitolul de protecţie socială din programul liberal de guvernare locală este la fel de împortant ca capitolul de educaţie sau sănătate pentru că în oraşul nostru protecţia socială a persoanelor a ieşenilor lasă în continuare suficient de mult de dorit. Protecţia socială nu poate fi anvizajată în lipsa unui program economic care genereze resursele pe care apoi să le cheltuim în sprijinul celor care au nevoie". Cristian Adomnitei. Liberalii consideră ceea ce duce la scăderea calităţii activităţilor este legislaţia ambigua. "Consideram ca protecţia socială este o chestiune de bun simţ pentru toatele guvernele şi pentru toate partidele indiferent de orientare. De aceasta dată s-a discutat despre protecţia socială la nivelul Iaşului. liberalii s-au întâlnit pentru a dezbate un nou capitol din programul de guvernare locală. Preşedintele organizaţiei.

cum sunt persoanele cu handicap sau persoanele cu venituri mici pe membru de familie. Nu sunt de neglijat nici aspectele care ţin de achiziţionarea. consilier local si coordonatoarea Comisiilor de Specialitate din PNL Iaşi.” a declarat Cristian Adomniţei. „Astăzi. vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi şi doamna prof.c. 19 iunie a. la sfîrşitul prezentării. preşedintele Organizaţiei Municipale a PNL Iaşi. Ne-am axat pe cheltuirea judicioasă şi corectă pentru cei care au nevoie a acelor resurse generate de primele capitole. a fost organizată şi moderată de doamnele Corina Chiriac. a unor apartamente sociale şi îmbogăţirea zestrei sociale a Primăriei. Cauzele sunt diferite. preşedintele PNL Mun.Duminică. membri PNL Iaşi şi lideri liberali ieşeni. şi Dana Manea. Iaşi. chiar şi din piaţa liberă pînă la momentul construcţiei. 19 iunie. preşedintele Organizaţiei Municipale a Femeilor Liberale. Iaşi.Camelia Gavrilă. sunt suficient de numeroase în oraşul nostru. vicepreşedinte OFL Mun.. din păcate. care.00. intitulată „Procecţia Socială – O chestiune de bun-simţ”. domnul Victor Chirilă. precum domnul deputat Cristian Adomniţei. parte componentă aProgramului Liberal de Guvernare Locală. duminică. oraş care nu are resursele altora pentru a putea să trateze cu succes această problematică a protecţiei sociale. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai societăţii civile. Aceste apartamente nu sunt pentru vînzarea de către Primărie. Dintre propunerile regăsite în Programul nostru pe care eu personal apreciez foarte mult Biblioteca Vie. prin urmare şi soluţiile căutate sunt diferite. Evenimentul a avut loc în Sala „D. Trebuie făcută o distincţie foarte clară de la bun început între cei care sunt asiguraţi social. Organizaţia Municipală a PNL Iaşi a prezentat Capitolul de Protecţie Socială. ci sunt pentru rezolvarea acestor probleme sociale. Organizaţia Municipală a Partidului Naţional Liberal a organizat prezentarea unui nou capitol din cadrul Programului de Guvernare Locală. dr.A. şi cei care sunt asistaţi social. 9 . apoi chestiunile care ţin de voluntariat. Prezentarea. adică pensionarii şi şomerii. începînd cu orele 10. Sturdza” a sediului PNL Iaşi şi a constat în expunerea strategiei judeţene pe Protecţie Socială a liberalilor ieşeni.

centrele de socializare pentru aceştia. pentru că pleacă de la diagnoză şi de la o stare de fapt. dezvoltate în parteneriat public-privat. constată birocraţia excesivă. Cred că bursele sociale sunt foarte importante penru că pot susţine pe tinerii din mediile defavorizate. educat de la tînăra generaţie şi mers spre persoanele adulte. preocuparea pentru cei defavorizaţi. dar buni la învăţătură şi care îşi merită şansa tocmai în virtutea principiului accesului egal la educaţie. Este o chestiune de bun-simţ pentru orice administraţie să aloce atît resurse suficiente. Personal. constată dificultăţile cu care se confruntă beneficiarul şi vine cu un set de măsuri. cu un Consiliu Local implicat. dincolo de interesul şi focalizarea pe dezvoltare economică. Restul. toate necesită proiecte de intervenţie.„Acest capitol de protecţie socială este extrem de important. Menţinerea acestora într-o permanentă nevoie de asistenţă din partea statului perpetuează o stare de fapt care a ămpovărat dintotdeauna sistemul. Camelia Gavrilă. Corina Chiriac. pe susţinerea liberei iniţiative. deoarece demonstrează viziunea liberală.” a adăugat doamna prof.” şi-a concluzionat prezentarea doamna prof. „Protecţia Socială în viziunea liberală vizează susţinerea segmentelor defavorizate prin programe sociale active. agenţii economici să fie motivaţi pentru a investi şi a se implica în proiecte de factură socială. consider că trebuie susţinut mai departe conceptul de voluntariat. altele însă sunt chiar în sarcina administraţiei locale şi sunt realizabile. cît şi atenţia şi priceperea cuvenită pentru susţinerea persoanelor aflate în dificultate. Unele ţin de legislaţie şi de modificări la nivel de macropolitici. Programul este coerent. este interesant. coordonatoarea capitolului. constată absenţa unor programe de intervenţie. pentru categoriile vulnerabile. Cred că o Primărie responsabilă. problemele copiilor fără părinţi alături. 10 . dr. Folosirea resurselor pentru dezvoltarea unor proiecte sociale bine gîndite este o dovadă de înţelepciune şi de gîndire proactivă pe termen lung. iar eu cred că o guvernare liberală o va face cu mult mai multă responsabilitate. concepte esenţial liberale. care să pună accentul pe crearea unor mecanisme de activare şi integrare socială a persoanelor cu nevoi sociale sau speciale. trebuie să creeze platforme prin care oamenii de afaceri. chestiunile care ţin de esenţa persoanelor cu handicap. pentru o mai bună implicare civică în tot ceea ce înseamnă comunitate şi problemele comunităţii.

cu iniţiativă şi aspiraţii. PNL este partidul prosperităţii şi progresului. 11 . PNL îşi propune să ofere o viaţă mai bună românilor. dar şi partidul care ştie să respecte şi să răsplătească meritele şi munca de-o viaţă a pensionarilor. în 2008. PNL este singurul partid autentic de dreapta şi singurul reprezentant al liberalismului în România. În 2007 guvernul condus de un premier liberal a dus România în Uniunea Europeană. cu mai mult sau mai puţin succes: PNL este cel mai tânăr vechi partid din România. Este cel mai vechi prin tradiţie şi istorie. În urmă cu 150 de ani. care a făcut istorie. dreapta caută progresul. PNL este partidul drepturilor omului şi libertăţilor civile. Astăzi. PNL este partidul clasei de mijloc şi al oamenilor dinamici. Acum. de a-şi urmări aspiraţiile şi de a-i fi recunoscute meritele. A fi de dreapta înseamnă a fi o persoană liberă. Marile proiecte ale României moderne au fost înfăptuite de liberali. liberalii privesc spre viitor şi îşi propun transformarea României în cea de-a 7-a putere economică a Europei. O societate liberă şi prosperă garantează individului libertatea şi şansa de a-şi pune în valoare calităţile. PNL este partidul istoric. Ca partid al prosperităţii. PNL este principala forţă a celei de-a doua modernizări a României. Înfiinţat în 1875. Respectul pentru drepturile fundamentale ale individului este principiul fundamental al liberalilor. PNL moderniza pentru prima dată România. În timp ce stânga gestionează eşecul. A fi de dreapta înseamnă a fi liberal. PNL este partidul integrării europene şi al viitorului. Este cel mai tânăr prin viziune şi pragmatism. aş vrea sa aduc în atenţie cateva idei pe care Partidul Naţional Liberal lea avut tot timpul in programul său şi pe marginea cărora organizaţia şi-a croit drumul spre putere.Concluzii: Ca şi concluzii.

Related Interests