Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Management- Administratie Publica

Proiect de practica in cadrul unei institutii publice Primaria Sectorului 5 Bucuresti

1

Cuprins

1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA .....5 PRIMARIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ESTE INSTITUTIE PUBLICA CU ACTIVITATE PERMANENTA CARE DUCE LA INDEPLINIREA EFECTIVA HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 SI SOLUTIONEAZA PROBLEMELE CURENTE ALE COLECTIVITATII LOCALE. SEDIUL PRIMARIEI SECTORULUI 5 BUCURESTI ESTE IN BULEVARDUL REGINA ELISABETA NR. 29-31.PRIMARIA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ARE UN PRIMAR SI DOI VICEPRIMARI ALESI IN CONDITIILE LEGII PE O PERIOADA DE PATRU ANI.PRIMARUL,VICEPRIMARII,SECRETARUL IMPREUNA CU SERVICIILE SI BIROURILE DIN SUBORDINEA IERARHICA CONSTITUIE PRIMARIA SECTORULUI 5....................................................6 PRIMARUL CONDUCE DIRECTIILE,SERVICIILE SI BIROURILE APARATULUI PROPRIU AL PRIMARIEI SECTORULUI 5 IN PROBLEMELE ACTIVITATII CURENTE EMITAND DISPOZITII CARE DEVIN EXECUTORII DUPA CE SUNT ADUSE LA CUNOSTINTA FACTORILOR DESEMNATI IN APLICAREA LOR. PRIN DELEGARE DE COMPETENTA PRIMARUL POATE TRECE EXERCITAREA UNORA DINTRE ATRIBUTIILE SALE VICEPRIMARILOR,SECRETARULUI SAU ALTOR FUNCTIONARI DIN SERVICIILE PRIMARIEI..................................................................................6 VICEPRIMARUL IL INLOCUIESTE PE PRIMAR IN LIPSA ACESTUIA,INDRUMA SI CONTROLEAZA PRIN DELEGARE DE COMPETENTA UNELE COMPARTIMENTE ALE PRIMARIEI SI SERVICII PUBLICE DE SUB AUTORIATEA CONSILULUI LOCAL AL SECTORULUI 5. DIRECTORII , SEFII SERVICIILOR SI BIROURILOR RASPUND IN FATA PRIMARULUI DE MODUL DE REZOLVARE A SARCINILOR CE LE REVIN SI COLABOREAZA PERMANENT IN VEDEREA INDEPLINIRII IN TERMEN LEGAL A LUCRARILOR CE INTRA IN COMPETENTA LOR PRECUM SI A ALTOR SARCINI POTRIVIT NEVOILOR UNITATII. TOT ODATA AU OBLIGATIA DE A STABILII SARCINI DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL DIN SUBORDINE IN VEDEREA DESFASURARII IN BUNE CONDITII A ACTIVITATII SI A LUA MASURI CORESPUNZATOARE PENTRU IMBUNATATIREA ACESTEI ACTIVITATI...................................................6

2

1.2 BAZA LEGALA DE INFIINTARE ..............................................................6 1.3 LEGISLATIA IN BAZA CAREIA ISI DESFASOARA ACTIVITATEA ...............7 1.4 OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU URMATORII 2 ANI..........................9 1.5 MODALITATI DE ORGANIZARE A ACTIVITATII IN CADRUL PRIMARIEI SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCURESTI.................................................................9 2. ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE IN INSTITUTIA ANALIZATA...............................................................................13 2.1 MODALITATI DE FINANTARE A ACTIVITATII DESFASURATE........................13 3. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA .................................................................................................15 3.1 PREZENTAREA ACTIVITATII DE RELATII PUBLICE, PARTICULARITATI ALE ORGANIZARII...........................................................................................................15 3.2 PARTICULARITATI ALE PROCESULUI DE COMUNICARE INTERNA SI EXTERNA 16 3.3 ANALIZA MODULUI DE APLICARE A LEGII 52/21.01.2003 PRIVIND TRANSPARENTA DECIZONALA......................................................................................21 4. ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA .....................................................................................................24 5.PREZENTAREA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR DERULATE DE PRIMĂRIA SECTORULUI 5 A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.......................................................................................................29 5.1 REABILITARE DRUMURI.....................................................................29 5.2 MODERNIZAREA TRAMVAIELOR TATRA T4R.......................................30 5.3 CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA.....................31 5.4 MANAGEMENTUL TRAFICULUI ...........................................................31 5.5 REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE...................................31 6. ACTELE ADMINISTRATIVE UTILIZATE IN CADRUL INSTITUTIEI......................................................................................................32 7.ASPECTE PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI IN CADRUL INSTITUTIEI ANALIZATE..............................................................................................................34 7.1 NOTIUNEA SI SCOPUL CONTROLULUI....................................................34 7.2 MODALITATI SI FORME DE CONTROL....................................................35 7.3 CONTROLUL EXERCITAT DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE.........36 8. RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA............39 8.1 PREZENTAREA NORMELOR REGLEMENTARE IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE ............................................................................................................................39 8.2 PROCEDURI DE SELECTIE SI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE SI DE EXECUTIE................................................................................................................41

3

.......... ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA..........4 PROCEDURI DE EVALUARE SI CONTROL A PERSONALULUI.................. ELABORAREA DIAGNOSTICULUI GLOBAL....................................59 10.........................................56 STRATEGIA ARE IN VEDERE :.........................................................1 PARTICULARITATI STRATEGICE ............2 PREZENTAREA SISTEMULUI DE OBIECTIVE ALE INSTITUTIEI PUBLICE ANALIZATE..................................................3 MODALITATI PREVIZIONALE DE MANAGEMENT PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR FUNDAMENTALE SI DERIVATE............8.......................59 10....................50 8....56 9......................................................... PROGRAME...................................57 9...........................................................54 9.................................................... FORME................... MIJLOACE ETC............................................. COMPETENTE........ POLITICI.........1 PUNCTE FORTE .................3 MODALITATI DE PROMOVARE SI MOTIVARE A SALARIATILOR INSTRUMENTE...56 9............ PROIECTE DERULATE SI/SAU IN CURS DE DERULARE IN INSTITUTIA ANALIZATA...............................60 4 ...............................46 8...................5 EXEMPLE DE STRATEGII.............60 10...........................58 9........4 SURSE DE FINANTARE PENTRU REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE................2 PUNCTE SLABE ..5 COMPARTIMENTE SPECIALIZATE IN ACTIVITATEA DE PERSONAL..................58 9.............INSTRUMENTE........................

1 Denumirea institutiei.1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1. profil. obiect de activitate profesionala 5 .

Sediul Primariei Sectorului 5 Bucuresti este in Bulevardul Regina Elisabeta nr. 2931.Secretarului sau altor functionari din serviciile Primariei. Primarul conduce directiile.Primarul. Obiectul de activitate este colectarea taxelor si impozitelor din Sectorul 5. Tot odata au obligatia de a stabilii sarcini de serviciu pentru personalul din subordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii si a lua masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea acestei activitati. Directorii .viceprimarii. Prin delegare de competenta Primarul poate trece exercitarea unora dintre atributiile sale Viceprimarilor.indruma si controleaza prin delegare de competenta unele compartimente ale Primariei si servicii publice de sub autoriatea Consilului Local al Sectorului 5.Primaria Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este institutie publica cu activitate permanenta care duce la indeplinirea efectiva Hotararile Consiliului Local al Sectorului 5 si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale.2 Baza legala de infiintare Primaria Sectorului 5 este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al 6 .secretarul impreuna cu serviciile si birourile din subordinea ierarhica constituie Primaria Sectorului 5. Viceprimarul il inlocuieste pe Primar in lipsa acestuia. sefii serviciilor si birourilor raspund in fata Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin si colaboreaza permanent in vederea indeplinirii in termen legal a lucrarilor ce intra in competenta lor precum si a altor sarcini potrivit nevoilor unitatii.Primaria Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti are un primar si doi viceprimari alesi in conditiile legii pe o perioada de patru ani.serviciile si birourile aparatului propriu al Primariei Sectorului 5 in problemele activitatii curente emitand dispozitii care devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostinta factorilor desemnati in aplicarea lor. 1.

17 / 26. denumita Primaria sectorului 5 care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al sectorului 5 si dispozitiile Primarului sectorului 5.2006 a Consiliului Local al Sectorului 5. De asemenea. 66(1) din Legea 215/2001.sectorului 5 privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. viceprimarul. Primarul Sectorului 5 este seful administratiei publice locale al sectorului 5 si al aparatului propriu de specialitate. conform art. a atributiilor prevazute de Legea nr. consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. precum si in justitie. 1. Totodata. 273 / 2006 privind finantele publice locale si a Hotararii nr. ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare. Primarul Sectorului 5 raspunde de buna functionare a administratiei publice a sectorului 5.3 Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 functioneaza in baza Hotararii nr. In relatiile dintre Consiliul Local al Sectorului 5.01. Primarul Sectorului 5 reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale. Consiliul Local al Sectorului 5 reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul Primariei Sectorului 5. in conditiile legii. Primarul Sectorului 5. solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.333/1999 privind aprobarea Protocolului – Cadru si a actiunilor de predare – preluare exercitarii de catre consiliile judetene. Primarul Sectorului 5 reprezinta sectorul 5 in relatiile cu alte autoritati publice. ca autoritate deliberativa si Primarul Sectorului 5. pe care il conduce si controleaza. cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine. ca serviciu public de interes local 7 . impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta.

legea administratiei publice locale. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul. nr. o H. o O.G. 571 / 2003 privind Codul Fiscal al Romaniei. 571 / 2003 privind Codul fiscal al Romaniei. impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice. asigura colectarea impozitelor si taxelor locale.G. 83 / 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. Şefii compartimentelor Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5 conduc. nr. 215 / 2001 . nr.G. o Legea nr. asigurand. solutionarea obiectiunilor legate de activitatea desfasurata. constatarea si verificarea materiei impozabile.G.cu personalitate juridica si buget propriu. indruma si controleaza activitatea personalului din subordine. finantata integral de la bugetul local al sectorului 5. Directia Impozite si Taxe Locale Sector 5 prin serviciile sale de specialitate. o O. 27/2002 privind reglementare activitatii de solutionare a petitiilor. nr. 8 . nr. o Legea nr.G. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala.G. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. realizarea lucrarilor si calitatea acestora. precum si disciplina la locul de munca. o H.G. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala. in termenul legal. urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor – republicata. o H. o O. Legislatia folosita in cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 5 este urmatoarea: o Legea nr. o O. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.

1. • Initierea de proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 Bucuresti privind modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale. • Initierea de proiecte de hotarari privind instituirea de noi taxe aferente bugetului local.1. • Acordarea de asistenta metodologica directiilor de impozite si taxe ale sectoarelui 5 Bucuresti.4 Obiectivele fundamentale pentru urmatorii 2 ani Printre obiectivele fundamentale pentru urmatorii 2 ani in cadrul Directiei Buget se numără: • Dotarea Serviciului Impozite si Taxe. Serviciului Elaborare si Executie Buget si Biroul Raportare Executie Buget cu echipamentul informatic necesar cresterii eficientei activitatii specifice desfasurate.5 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul Primariei Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti Structura organizatorica a Primariei Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti cuprinde urmatoarele compartimente: • • Serviciul Cabinet Primar Secretar o Biroul Relatii Consiliul Local o Serviciul Fond Funciar si Registrul Agricol 9 . • Realizarea bazei de date cuprinzand informatiile necesare fundamentarii stiintifice a proiectelor de hotarari ale Directiei Impozite si Taxe si a unui program informatic de analiza dinamica a evolutiei indicilor statistici necesari.

Protectia Muncii si Evidenta Militara Directia Economica o Serviciul Buget o Serviciul Financiar o Serviciul Contabilitate o Biroul Urmarire Contracte o Serviciul Administrativ Directia Gospodarie Locala o Serviciul A.Statistica o Serviciul Presa o Serviciul Relatii Publice o Serviciul Centre de Informare pentru Cetateni Serviciul pentru Situatii de Urgenta..D.Integrare Europeana Serviciul Organizare Resurse Umane Directia Comunicare o Serviciul Informatica . Sport Serviciul Programe .• • • • • • • • • Serviciul Autoritate Tutelara o Serviciul Evidenta si Urmarire Documente  Biroul Evidenta Electorala Serviciul Spatiu Locativ Directia Autorizare .P. Inspectie Salubritate o 10 . Retele Edilitare o Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari o Serviciul Parcari o Biroul Protectia Mediului.Educatie.Control o Serviciul Control Comercial o Serviciul Spatii Comerciale si Unitati Sanitare o Serviciul Autorizare Directia Invatamant Cultura o Serviciul Invatamant o Serviciul Cultura .

directorilor executivi si sefilor serviciilor independente fata de Primarul General si dupa caz. • Directia de Evidenta a Persoanelor. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. fata de Viceprimari sau fata de Secretarul General al 11 .• • • • • Directia Investitii Achizitii o Serviciul Investitii Achizitii Contracte o Serviciul Proceduri de Achizitii si Vanzari Arhitect Sef o Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului  Serviciul Publicitate Urbana  Biroul Documentatii de Urbanism  Biroul Acord Unic o Serviciul Disciplina in Constructii Directia Juridica si Patrimoniu o Serviciul Juridic Contencios o Serviciul Patrimoniu Evidenta Proprietatii si Cadastru Serviciul Audit Biroul Control Intern In sectorul 5 exista o serie de directii care se afla in subordinea Consiliului Local al acestuia: • • Directia de Administrate a Pietelor. • Politia Comunitara. • Directia de Impozite si Taxe Locale. b) subordonarea directorilor generali. Principale tipuri de relatii functionale si modul de stabilire al acestora se prezinta astfel: • Relatii de autoritate ierarhice: a) subordonarea Viceprimarilor fata de Primarul General.

Aceste relatii de cooperare exterioara se stabilesc numai in limitele atributiilor compartimentului. Directia investitii achizitii). compartimentele sau personalul mandatat prin dispozitia Primarului Sectorului 5 si unitatile care desfasoara activitati supuse inspectiei si controlului. Directia de audit public intern.municipiului Bucuresti..se stabilesc intre compartimentele specializate in inspectie si control (Directia inspectie si control general. conform competentelor stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. Secreatrul. 12 . directorul executiv. directorul executiv adjunct. din tara sau din stainatate. sefilor de servicii si sefilor de birouri fata de directorii generali. directorilor executivi adjuncti. d) subordonarea personalului de executie fata de directorul general. c) subordonarea directorilor generali adjuncti.215/2001 sau prin alte prevederi legale in vigoare. O. • Relatii de reprezentare: . directorul general adjunct. in limita competentelor stabilite de legislatia in vigoare. • Relatii de cooperare: a) Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Sectorului 5 Bucuresti b) Se stabilesc intre compartimentele din structura organizatorica a Primariei Sectorului 5 Bucuresti si compartimente similare din celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale.uri etc. • Relatii de inspectie si control: . directori sau directori executivi – dupa caz. a dispozitiilor Primarului General si a structurii organizatorice. Viceprimarul sau personalul compartimentelor din structura organizatorica reprezinta Primaria Sectorului 5 Bucuresti in relatiile cu celelalte structuri ale administratiei centrale sau locale. directorul.G.in limitele legislatiei in vigoare si a mandatului acordat de Primarul Sectorului 5 (prin dispozitie). dupa caz.N. seful de serviciu sau seful de birou.

in acest context. Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii. activitati. functie de natura si caracteristicile posturilor de management si executie 2. Potrivit acesteia. organigrama si fisele de post. suficiente. functiuni) • Determinarea necesarului de posturi si functii (si. complexitatea si dificultatea obiectivelor. per total si structura socio-profesionala. finantele oraselor se administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale. a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea acestora (sarcini. Principalele modalitati de perfectionare a structurii organizatorice din cadrul Primariei Sectorului 5 sunt : • Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare. 13 . infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi) • Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale • Determinarea necesarului de personal. Aspecte legate de activitatea de finantare in institutia analizata 2.Documentele de formalizare folosite in cadrul Primariei Sectorului 5 Bucuresti sunt ROF-ul. proportional cu competentele ce le revin potrivit legii. atributii. functie de volumul.215/2001(Legea administratiei publice locale).1 Modalitati de finantare a activitatii desfasurate Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii nr. de care pot dispune in mod liber.

In majoritatea tarilor.Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana. au dreptul de a emite in mod direct titluri de imprumut. Investitiile publice realizte de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile. prin intermediul urmatoarelor trei surse de finantare: • rezervele de trezorerie ale unei autoritati. • subventiile de investitii. precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor. sa imprumute de la orice institutie. in mod formal. autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare.Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura veniturile municipiului Bucuresti prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite potrivit legii. autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net. De asemenea. autoritatile locale au posibilitatea. ele recurg rareori la aceste metode datorita competentelor extrem de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea exercitiu. • imprumutul. astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite. Prin regulamentul aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt determinate conditiile in care se pot percepe taxele speciale si de aprobare de catre locuitorii interesati. respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent. Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: -pentru a limita cresterea cheltuielilor publice -pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale Totusi. daca ele o doresc. prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit. 14 .

1 Prezentarea activitatii particularitati ale organizarii de relatii publice. pagini web). O parte din activitatiile curente desfasurate in domeniul relatiilor publice constau in furnizarea de informatii celor interesati. astfel incat sa se poata dezvolta o relatie de incredere si intelegere cu mediul institutional in care Primaria Sectorului 5 isi desfasoara activitatea. 15 . incluziv prin elaborarea unor materiale de prezentare a instutiei (brosuri. la cerere si in limitele dispozitiilor legale privind confidentialitatea informatiilor respective. Relatiile publice reprezinata un instrument care presupune modelarea procesului de comunicare si de imbunatatire a imaginii unei instituii cu scopul de a face fata exigentelor tot mai mari. ci redarea acesteia. Primaria Sectorului 5 isi propune realizarea obierctivelor de comunicare stabilite.3. Scopul consta in stabilirea unuor relatii pozitive cu toti factorii de interes. In cadrul Primariei Sectorului 5 una din cele mai improtante activitati derulate in domeniul relatiilor publice o reprezinta realizarea campania de promovare a imaginei publice a Primariei Sectorului 5 si a personalului acesteia. precum si adaptarea ei la prezent. pliante. Primaria prin intermediul personalului care isi desfasatoarea activitatea de comunicare si relatii publice doreste sa neutralizeze si sa contracareze toate informatiile si atitudinile negative inregistrate. atat din medul intern cat si din mediul extern al Primariei Sectorului 5. Acest domeniu de activitate nu isi propune modelarea realitatii. Aspecte privind comunicarea si transparenta decizionala 3.

pliante.2 Particularitati ale procesului de comunicare interna si externa Principiile de rationalizare a structurii organizatorice sunt : • principiul suprematiei obiectivelor • principiul unitatii de decizie si actiune • principiul permanentei managementului (pt fiecare post de management trebuie sa fie prevazuta o persoana care sa poata inlocui titularul sau) 16 .De asemenea. la cerere si în limitele dispozitiilor legale privind confidentialitatea informatiilor respective. 3. O preocupare constanta a compartimentului relatiilor publice in 2007 a constituit-o imbunatatirea imagini Primariei. • Furnizarea. • gestionarea raporturilor Primariei Sectorului 5 cu alte autoritati si institutii publice din tara si din strainatate. Printre atributiile Serviciului Relatii Publice se numara: • asigurarea unei bune comunicari interne si externe a ANFP (initierea unor întalniri periodice la nivel intern. inclusiv prin elaborarea unor materiale de prezentare a institutiei (brosuri. pagina WEB). • realizarea campaniei de promovare a imaginii publice a Primariei si a personalului acesteia. revista presei. informatii celor interesati. personalul care lucreaza in acest domeniu de activitate asigura organizarea si buna desfasurare a evenimentelor publice care implica participarea Primariei Sectorului 5 .

serviciile mass. cetateni etc.media etc. 52/2003 privind transpareanta decizionala in administratia publica. Secretarul Primariei compartimentele din structura organizatorica a Primariei Sectorului 5 Bucuresti si institutiile administratiei publice centrale. conlucrarea mai confuza si autoritatea mai diluata • principiul definirii armonizate a posturilor si functiilor • principiul concordantei cerintelor postului cu caracteristicile titularului • principiul determinarii variantei optime (structura organizatori. aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si raspunde de relatia cu societatea civila.Cu cat dependenta dintre posturi si compartimente este mai mare. administratiei publice locale. conform Legii nr. precum si cu institutii ale administratiei centrale. competentele si responsabilitatile sunt mai dispersate. cu atat sarcinile. alte unitati. competentelor. Viceprimar. 17 . agenti economici.definirea obiectivelor. locale. pentru informarea si solutionarea problemelor ce sunt de competenta Primariei Sectorului 5.catrebuie elaborata in mai multe variante) • principiul reprezentarii structurii (prin organigrama) Directia relatii publice si informare are ca obiect de activitate asigurarea legaturii intre Primarul Sectorului 5.• principiul interdependentei minime. In vederea indeplinirii obiectului de activitate Directia relatii publice si informare stabileste relatii de cooperare (colaboreaza) cu toate compartimentele din structura organizatorica a Primariei Sectorului 5. responsabilitatilor trebuie formulata astfel incat sa se reduca la minimum dependenta dintre el. Indeplineste atributiile ce decurg din aplicarea Ordonantei 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

o inregistreaza. Daca documentatia este incompleta. • Primeste si elibereaza raspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei . adresa si telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completari si nelmauriri in legatura cu cele solicitate. • Aduce la cunostinta conducerii propunerile si sesizarile cetatenilor in vederea unei bune functionari a Primariei Sectorului 5.) si le inregistreaza pe tipuri de probleme. etc. aceasta este returnata petentului in vederea completarii. numele petentului. catre petenti. Registratura Generala • Primeste petitiile cetatenilor (cereri. • Clasifica documentele pe tipuri de probleme. a raspunsurilor elaborate de directiile de specialitate ale Primariei Sectorului 5. • Verifica documentatia cetatenilor conform bazei de date existenta in Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii si daca aceasta este completa. • Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate. reclamatii. data. 18 .I. • Elibereaza un bon care contine: numar de inregistrare. sugestii. • Informeaza cetatenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea Primariei Sectorului 5. Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii Este organizat ca serviciu si are urmatoarele compartimente: 1. • Urmareste solutionarea si redactarea. in termenul legal.

• Raspunde solicitarilor de informatii de interes public venite pe site-ul Primariei. • Ofera cetatenilor care telefoneaza la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatii cu Cetatenii.: Dispozitii ale Primarului Sectorului 5l). Compartimentul Audiente 19 . • Solicita de la compartimentele de specialitate din Primaria Sectorului 5. prin telefon. 2. Compartimentul pentru aplicarea Legii 544 Compartimentul pentru aplicarea Legii 544 are doua componente: Ghiseul de informatii si Punct de informaredocumentare. prin Ghiseul de Informatii. • Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a Primariei Sectorului 5.(prin Ghiseul de Informatii) cetatenilor. Serviciul pentru Relatia cu Mass-Media si Audiente 1. in vederea consultarii. Printre activitatile acestuia se numara: • Furnizarea. lamuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetateni. prin Punctul de Informare-Documentare(ex. • Pune la dispozitia cetatenilor. II. • Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate. verbala de informatii de interes public legate de activitatea Primariei Sectorului 5 Bucuresti. in masura in care acestea sunt de competenta Primariei Sectorului 5 si pot fi furnizate telefonic. documente ce contin informatii de interes public.• Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a Primariei Sectorului 5. informatii de interes public.

transmite petitia la compartimentul de specialitate.• Pregateste materialele pentru audiente in functie de cererile depuse si inregistrate. • Analizeaza si evalueaza modul in care se reflecta actiunile intreprinse de Primaria Sectorului 5 in presa. • Intocmeste lucrari de specialitate (analize si sinteze). • Protejarea imaginii primariei. orice informatie de interes public care priveste activitatea Primariei Sectorului 5. • Primeste solicitarile cetatenilor venite prin posta pe adresa P. • Raspunde de cunosterea si aplicarea legislatiei din domeniul lor de activitate. • Organizeaza conferinte de presa. Compartimentul pentru Relatia cu Mass-Media • Redacteaza comunicate de presa. • Participa la audiente si intocmeste procesul verbal. • Informeaza in timp util si asigura accesul ziaristilor la activitatile si actiunile de interes public organizate de Primaria Sectorului 5. iar daca solicitarea este de competenta altei directii.S5. elaboreaza si trimite raspunsul petentului in termenul prevazut de lege. daca sunt de competenta Directiei Relatii Publice si Informare. le analizeaza si. 2. • Indeplineste si alte sarcini dispuse de conducerea directiei si a Primariei Sectorului 5. • Urmareste solutionarea solicitarilor adresate de catre petenti in timpul audientei si intocmeste un raport privind rezolvarea acestora. prompt si complet.B. • Furnizeaza ziaristilor. • Comunica raspunsurile catre cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare. 20 ..

precum şi stimularea participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor administrative şi de elaborare a actelor normative. a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. În acest sens. Transparenţa decizională în cadrul administraţiei publice are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice locale faţă de cetăţeni ca beneficiari ai deciziei administrative. 143/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative 21 . evalueaza si planifica comunicarea in probleme de interes pentru Primaria Sectorului 5.01. • 3.3 Analiza modului de aplicare a Legii 52/21. cu opinia publica in general.2003 privind transparenta decizonala Conform prevederilor Legii nr.Analizeaza. autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să stabilească regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul acestora. • Consilierea si acordarea de asistenta de relatii publice si imagologica Primarului general si membrilor staff-ului acestuia. • Organizarea si intretinerea relatiilor cu mass-media. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

52/2003. De asemenea a fost adus la cunoştinţă publică şi proiectul de hotărâre privind reglementarea activităţii de ridicare. 12 din Legea nr. la care au acces toţi cetăţenii interesaţi şi care va fi făcut public pe site-ul Consiliului Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti şi prin afişare la sediul administrativ. Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti face publice proiectele de hotărâri ce urmează a fi dezbătute în şedinţele Consiliului Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti şi care au un caracter normativ şi comunică în site-ul propriu toate hotărârile adoptate cât şi dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti la care au acces toţi cetăţenii interesaţi. privind finanţele publice locale. 35 din Ordonanţa de Urgenţă nr.normative ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti. În temeiul actului normativ anterior invocat. Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti publică anual un raport referitor la aplicarea acestui act normativ. cu modificările şi completările ulterioare. transport. 45/2003. Proiectul bugetului Consiliului Local Sector 5 pe anul 2007 a fost adus la cunoştinţa publică în termenele şi în condiţiile prevăzute de art. În baza art. depozitare şi eliberare a vehiculelor 22 .

s-au întocmit procesele verbale de şedinţă în care s-a consemnat rezultatul dezbaterilor din cele 14 şedinţe de consiliu. 10 din Legea nr. 52 / 2003 reglementează dreptul cetăţenilor de a participa la luarea deciziei administrative prin trimiterea în scris de propuneri.staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumului public din Sectorul 5 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. directorul Oficiului Prefectural Sector 5 şi reprezentanţi ai unor servicii şi instituţii publice de interes local. s-a asigurat accesul reprezentanţilor mass – mediei locale şi centrale. 23 . care au fost făcute publice prin afişare la sediul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi pe site-ul instituţiei. Au fost adoptate un număr de 164 de hotărâri. La aceste şedinţe au participat în calitate de invitaţi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului. nu a fost înregistrată nici o recomandare în acest sens. De asemenea. Consiliul Local Sector 5 al Municipiului Bucureşti în anul 2007 a organizat un număr de 14 şedinţe din care 7 şedinţe au fost ordinare şi 6 şedinţe au fost extraordinare şi 1 de îndată. 52 / 2003. In urma raportului prezentat mai sus am constatat ca modul aplicarii legii 52/2003 a fost unul corect. toate fiind publice. Conform art. sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind un anume proiect de hotărâre sau dispoziţie cu caracter normativ. Deşi Legea nr.

Acestea sunt de doua tipuri: 1. respectiv marimea contributiei la un fond comun de asigurari sociale în perioadele active ale vietii. ajutor de urgenta. Zamfir. chirii. alocatii pentru copii. oferite conditionat si proportional în functie de participarea. un ansamblu de masuri si mijloace de sprijin si asistenta. grupurilor sau comunitatilor care se afla în situatii dificile si care datorita lipsei resurselor proprii nu pot avea o viata la nivelul unor conditii minime de viata care sa le asigure o functionare normala în contextul social si cultural dat. ajutor de somaj. Beneficiile sociale financiare presupun transferuri de bani sau bunuri catre persoanele care nu dispun de capacitatea de a-si asigura prin eforturi proprii minimum de resurse financiare necesare unui trai decent. Pentru o cât mai buna întelegere se impune o detaliere a acestora. În acest sens trebuie facuta o diferentiere clara între beneficiile sociale financiare si serviciile sociale. ajutor de deces. ne-am oprit asupra unui exemplu privind persoanele defavorizate care au solicitat asistenta administratiei publice locale. întretinerea locuintei.4. Sistemul de protectie sociala are ca obiectiv sustinerea persoanelor. Analiza datelor statistice cu care opereaza institutia Pentru a oferi o imagine mai clara asupra genului de date statistice cu care lucreaza Primaria Sector 5 a Municipiului Bucuresti. 2. protectia sociala presupune. (C. beneficii sociale sub forma de pensii pentru limita de vârsta. pensii pentru pierderea capacitatii de munca. “Politici sociale în România” ). burse de studiu. Asadar. transport. reduceri sau subventii de preturi pentru locuinte sociale. beneficii sociale oferite persoanelor în nevoie fara conditionarea unei contributii prealabile sub forma de ajutor social. Beneficiile sociale financiare care presupun o contributie în perioada activa a vietii sunt reunite sub termenul generic de 24 .

de a identifica solutii optime pentru rezolvarea situatiilor problematice. la nivel guvernamental sau local care sa determine îmbunatatirea vietii acestor persoane. în acest moment nu exista o strategie coerenta de protectie sociala. institutii pentru persoane cu dizabilitati severe). Serviciile de asistenta sociala pot îmbraca doua forme: asistenta în mediul natural de viata (familie. Serviciile de asistenta sociala au ca obiectiv refacerea si dezvoltarea capacitatilor persoanelor. Practic. loc de munca) si servicii în institutii de asistenta sociala (camine pentru batrâni. la nivel de grup si chiar la nivel comunitar. scoala. De regula. Daca beneficiile financiare suplinesc un deficit de resurse financiare. masurile de protectie si asistenta sociala sunt menite sa elimine sau sa îmbunatateasca situatia categoriilor defavorizate. Situatia economico-sociala actuala stimuleaza dependenta cetateanului fata de ajutorul 25 . învatamântul si asistenta sociala. colectivitatilor de a constientiza natura problemelor cu care se confrunta. serviciile sociale se adreseaza unui deficit de capacitati. familiilor. de cele mai multe ori critice. iar cele care nu necesita o anume contributie sunt denumite asistenta sociala. Aceasta din urma ocupa un loc aparte în cadrul sistemului de protectie sociala si implica o mare varietate de servicii oferite de comunitate. acestea nu dispun de pârghiile prin care sa-si poata modifica în bine starea în care se afla. fara a presupune implicatii economice majore. Ele intervin asadar pentru solutionarea unor situatii. Teoretic. în care se afla persoanele în nevoie. Serviciile sociale includ: sanatatea.asigurari sociale. În termini generali asistenta sociala presupune o interventie specializata în sensul ameliorarii sau eliminarii deficitelor atât financiare cât si de capacitate si poate actiona la nivel individual. cauzele determinante ale acestora. Modalitatile actuale prin care statul sustine persoanele defavorizate sunt orientate catre ameliorarea efectelor saraciei si nu catre identificarea si/sau eliminarea cauzele care o determina. case pentru copii abandonatii.

În ceea ce priveste vârsta subiectilor esantionul are urmatoarea reprezentare: . din întâlnirile directe cu cetatenii am constatat ca femeilor le este mai usor sa abordeze functionarii din institutiile statului.2%). ca fiind cea mai îndreptatita si mai facila modalitate de solutionare a acestor situatii. iar pe de alta parte de incapacitatea lor de a-si îmbunatati situatia prin eforturi proprii.între 18-25 de ani ( 3%). In Sectorul 5 ca in majoritatea sectoarelor numarul femeilor solicitante de ajutor social este mai mare decât cel al barbatilor(barbati (6. . am considerat interventia administratiei publice în rezolvarea problemelor acestor persoane. Obiectul analizei noastre îl reprezinta persoanele care au solicitat sprijin de la DGAS. În acest sens. Sunt incluse în 26 . Pe de alta parte.2%). În aceste conditii. fiind mai hotarâte si mai putin inhibate în relatiile cu autoritatile. mai ales în familiile defavorizate.între 26-39 de ani (31%). Slaba prezenta a grupei de vârsta 18-25 de ani (9 persoane) se datoreaza faptului ca tinerii sunt într-o mai mica masura informati asupra mecanismelor de lucru ale administratiei publice locale.peste 60 de ani (28%).între 40-59 de ani (39%). Motivul pentru care ne-am orientat atentia catre aceste persoane este determinat pe de o parte. . Explicatiile acestei “superioritati” sunt determinate de statutul asumat al femeii. starea de precaritate sociala ce caracterizeaza o mare parte a populatiei va fi prelungita si chiar se va agrava prin lipsa masurilor concrete orientate în regim de urgenta catre cauzele problemelor sociale. femei (12. de gravitatea situatiei sociale si financiare a acestora. Grupa de vârsta 40-59 de ani este cea mai afectata. . conform caruia se presupune ca acestea se ocupa de treburile gospodaresti si de gestiunea veniturilor familiei.material oferit de stat si într-o mai mica masura implicarea activa în rezolvarea propriei situatii si în viata comunitatii.

Într-o situatie asemanatoare se afla si persoanele din grupa de varsta 26-39 de ani. persoanele a caror capacitate de munca este afectata. O realitate general valabila pentru grupele de vârsta mai sus mentionate este faptul ca. cetateanul defavorizat apeleaza la serviciile administratiei ca o prima si ultima solutie pentru rezolvarea situatiilor limita în care se afla. O alta categorie de persoane puternic afectata de situatia socio-economica actuala sunt persoanele peste 60 de ani. persoanele care sustin familii monoparentale. Principiul consultarii cetatenilor în problemele locale de interes deosebit este statuat de legiuitor – art.aceasta grupa persoanele disponibilizate. precum si cei care sustin familii cu multi copii. În ceea ce priveste tipul familiei respondentilor 45 dintre subiectii intervievati (15%) sunt personae singure. în conditiile unei „insuficiente” generalizate specifica categoriilor defavorizate. Veniturile modeste si izolarea sociala nu le permit acestora un trai decent. indiferent de vârsta. ceea ce îi determina sa apeleze la seviciile administratiei publice locale pentru a beneficia de diverse forme de ajutor. 78 (26%) apartin unor familii monoparentale iar pentru 180 de cazuri (59%) sunt prezenti ambii parteneri. 1 din Legea 27 . Conform reglementarilor legale administratia publica locala îsi exercita atributiile în directia gestionarii eficiente a problemelor comunitatii pe care o reprezinta. este din ce în ce mai dificila o adaptare la solicitarile vietii cotidiene. alin. 1. În acest sens.

decesul unuia dintre membrii familiei. principalele motive pentru care cetatenii defavorizati solicita ajutorul administratiei publice locale. 69/1991. fapt care determina absenta aproape totala a optiunilor cetatenilor vis-à-vis de problemele majore ale comunitatii în relatia cu administratia si. .pentru a-si cumpara anumite bunuri numai 2 persoane (1%) au solicitat ajutor. asadar.cea mai mare parte dintre solicitanti. Cu toate acestea. . 136 de persoane (64%) au ramas în continuare în evidenta DGAS fara a li se oferi o solutie.dificultatile generale din viata de zi cu zi reprezinta motivul cel mai des întâlnit pentru care cetatenii au apelat la serviciile DGAS – 135 de persoane (64%). Este evident ca în toate cele trei situatii nevoia de bani este stringenta.câte o persoana a facut cerere la DGAS pentru a initia o afacere. realitatea demonstreaza ca aceasta consultare a cetatenilor este integrata în principiul general al autonomiei locale doar ca o posibilitate enuntata într-un context general al participarii cetatenilor la procesul de luare a deciziilor în problemele de interes major pentru comunitatea locala. în consecinta. 28 . respectiv pentru recuperarea unor pierderi materiale. venirea iernii si sarbatorile reprezinta. .situatia locativa precara i-a determinat pe 26 de cetateni (12%) sa solicite sprijinul DGAS. lipsa de support public pentru politicile adoptate de administratia locala.nr.au solicitat sprijin 40 de persoane (19%) pentru venirea iernii si cu ocazia sarbatorilor. . In continuare sunt evidentiate motivele pentru care subiectii au solicitat ajutor DGAS: .6 persoane (3%) au fost nevoite sa apeleze la aceasta solutie din cauza decesului partenerului. Dificultatile vietii cotidiene. Lipseste însa dimensiunea practica a acestei prevederi legale. . Solutiile oferite de DGAS sunt evidentiate în graficul alaturat: . explica în multe situatii.

li s-a oferit posibilitatea de a beneficia de cantina sociala unui numar de 10 solicitanti (5%).. Asadar. • Cresterea sigurantei si confortul calatorilor. acordandu-se prioritate sectiunilor de retele de baza. Obiective: • Reabilitarea a 10 sectiuni de drumuri. . . aflate in stare foarte proasta sau de-a lungul retelelor de tramvai. 5. numai 75 au primit o forma de ajutor.27 de persoane (13%) au fost îndrumati la primaria din sectorul în care domiciliaza. Astfel drintre proiectele Primariei Sectorului 5 in curs de derulare putem enumera urmatoarele: 5. din cele 211 persoane care au facut cereri la DGAS.catre Fondul Solidaritatea au fost orientate 5 persoane (2%).1 Reabilitare drumuri.ONG-urile au oferit ajutor la 11 persoane (5%). Cresterea vitezei de deplasare a autovehiculelor in conditii de siguranta sporita ca urmare a modernizarii infrastructurii de transport. Avantaje: • Reduce cheltuielile actuale de întretinere a drumurilor si a tuturor categoriilor de vehicule (publice si private) 29 . . care în toate situatiile nu a determinat o îmbunatatire a situatiei generale a subiectilor.Prezentarea programelor şi proiectelor derulate de Primăria Sectorului 5 a Municipiului Bucureşti Primaria Sectorului 5 are in derulare o serie de proecte si programe care vizeaza modernizarea sectorului 5 pentru a le oferii cetatenilor sai conditii cat mai bune de trai.

cu beneficii pe termen scurt. • Asigura un numar important de locuri de munca. 30 . sonora si vizuala. mediu si lung.• Reduce prejudiciile materiale si umane prin diminuarea riscului de accidente • Elimina haosul si pierderile economice provocate de interventiile neplanificate. • Diminueaza costurile de întretinere si scade cu peste 15% consumul de energie electrica pentru tractiune fata de sistemul central. • Micsoreaza timpul de asteptare si transport prin introducerea unor sisteme de monitorizare si sincronizare a timpului de rulare si stationare. cu consecinte benefice aupra reducerii somajului • Sporeste gradul de atractivitate a orasului pentru turisti si investitori prin ridicarea calitatii imaginii urbane • Creste gradul de confort si satisfactie a locuitorilor Capitalei 5. • Reduce poluarea fonica si vizuala.2 Modernizarea Tramvaielor Tatra T4R Modificarea a 20 de vagoane simple TATRA T4R de tramvaie simplu articulate si modernizarea acestora. • Creaza noi locuri de munca si relanseaza un nou proces tehnologic prin modernizarea uzinei URAC a RATB. Avantaje: • Sporeste confortul si siguranta calatorilor prin îmbunatatirea conditiilor de acces si modernizarea spatiului interior. prin elaborarea unei strategii de întretinere si modernizare a arterelor de circulatie • Reduce consumul de combustibil si micsoreaza gradul actual de poluare chimica.

4 Managementul Traficului Obiective: • Fluidizarea circulatiei si siguranta in trafic. Avantaje: • Reducerea cheltuielilor de întretinere ale populatiei • Posibilitatea controlului la consumator • Micsorarea efortului financiar al populatiei • Reducerea perioadelor de revizie 5. telefonie.3 Contorizarea Vanzarii de caldura si Apa Potabila Obiective: • Eliminarea pierderilor de agent termic avand ca efect reducerea costurilor intretinerii prin facturarea reala a consumului de apa calda si caldura. • Asigurarea prioritatii transportului public si reducerea timpului de deplasare/asteptare. Avantaje: • Imbunatatirea conditiilor de desfasurare a traficului rutier • Micsorarea blocajelor de circulatie • Reducerea consumului de combustibil • Cresterea sigurantei circulatiei rutiere 5. • Reducerea poluarii.5 Reabilitarea infrastructurii educationale Lucrari de întretinere si reparare a bazei didactico-materiale a unitatilor de învatamânt preuniversitar ( consolidari si modernizare cladiri. • Sincronizarea semafoarelor in sistem unda verde. electrice. • Reducerea consumului de carburanti si a cheltuielilor de intretinere la utilizator. instalatii sanitare). reabilitare instalatii termice.5. Avantaje: 31 .

în acord cu exigentele contemporane.• Imbunatateste starea de sanatate a elevilor si cadrelor didactice prin crearea unor conditii de igiena corespunzatoare determinate de reabilitarea si modernizarea cladirilor si instalatiilor existente • Dezvolta abilitatile fizice. ca urmare a consolidarii structurilor de rezistenta 6. 32 . ateliere si laboratoare • Asigura sanse egale de educatie si evolutie pentru diferitele categorii sociale prin oferirea unor conditii similare de învatamânt si acces la informatie prin introducerea noilor tehnologii si a retelelor de computere • Inlatura riscul unor catastrofe prin marirea sigurantei la seism. intelectuale si pragmatice ale elevilor. Aceste documente diferă in functie de persoana fizica sau de persoana juridica. o Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa (anexa 2). Astfel. prin extinderea si completarea cu sali de sport. Pentru persoanele fizice exista: o Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren (anexa 1). Actele administrative utilizate in cadrul institutiei Fiecare institutie publica are o serie de documente cu care lucreaza. in cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Sectorului 5 sunt utilizate o serie de documente. o Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri (anexa 3).

o Taxa de publicitate (anexa 11). o Declaratia pentru impunere pentru caldiri (anexa 7). o Declaratia de impunere pentru autoturisme (anexa 8). Pentru persoanele juridice exista: o Certificatul fiscal (anexa 6). o Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala la Bugetul local (anexa 5). 33 . o Taxa hoteliera (anexa 10).o Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri (anexa 4). o Declaratia de impunere pentru autoturisme peste 12 tone (anexa 9).

Hotararile privind bugetul local. dar care trebuie sa se exercite in limitele si conditiile prevazute de lege. cu respectarea cerintelor sociale si indeplinirea interesului general. care detaliaza in mod concret problemele care sunt discutate intotdeauna in sedinta publica si in legatura cu care primarul poate propune consultarea cetatenilor prin referendum. Scopul controlului este de a verifica modul in care institutiile controlate si-au indeplinit sarcinile. Legea recunoaste necesitatea exercitarii unui control administrativ si financiar din partea statului. precum si cele ce stabilesc impozitele si taxele locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie din majoritatea membrilor prezenti ai Consiliului Local. 34 .7. Controlul urmareste verificarea daca si cum se executa deciziile Administratiei. actiunile administratiei sa fie in conformitate cu realitatile sociale in dinamica evolutiei acestora.1 Notiunea si scopul controlului Controlul este acea functie a administratiei prin care se realizeaza conformitatea activitatii administratiei cu prevederile legale si programul de activitate. iar prin propunerile pe care le face organul de control sa fie corectate actele administratiei. si-au realizat competentele in concordanta cu obiectivele generale ale administratiei publice. alin. 2.Aspecte privind exercitarea controlului in cadrul institutiei analizate 7. Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit este cosacrat expres in dispozitiile articolului 2 din Legea nr. sa fie respectata legea. 215/2001 si este completat de dispozitiile articolului 43.

Cum normele juridice sunt interpretabile inseamna ca organul de control va cere explicatii celui controlat asupra considerentelor ce au stat la baza emiterii actelor sau realizarii faptelor administrative ori a operatiunilor financiare. materiale ale administratiei. pentru care aprecierea se reduce doar la prezenta sau absenta factorilor masurabili. Controlul poate fi analitic si priveste activitatea functionarilor si sintetic cand priveste organizarea si functionarea diferitelor compartimente administrative. deci o comparatie intre investitie si rezultat. Administratia urmarind scopuri morale in beneficiul colectivitatii nationale sau locale. financiare. daca au fost realizate atributiile administratiei si cerintele sociale. Costurile sunt importante dar aceasta nu inseamna ca o anumita cerinta sociala importanta sa nu fie realizata datorita costului ridicat. confruntarea elementelor supuse controlului cu o norma juridica. Printre modalitatile de control retinem: a) controlul de materialitate care priveste verificarea elementelor concrete. daca in general activitatea autoritatilor administratiei este eficienta. Modalitati de control. modul in care si-au realizat atributiile incredintate. b) controlul de regularitate ce consta in raportarea. ci in primul rand la rezultate. c) controlul de rentabilitate si eficienta utilizeaza cu precadere metode contabile si urmareste evaluarea costurilor administratiei in raport cu resursele umane si materiale folosite. 35 . la realizarea cerintelor sociale.2 Modalitati si forme de control 1. Obiectul controlului il constituie verificarea actiunilor si inactiunilor autoritatilor administratiei publice sau a functionarilor acestora. daca s-a respectat principiul legalitatii. Se are in vedere verificarea modului de folosire a tuturor resurselor umane. eficienta activitatii sale se masoara nu numai prin raportare la costuri.7. Orice element al activitatii administrative poate constitui obiectul unei aprecieri a controlului.

pot fi retinute patru tipuri de control: • Controlul exercitat de Parlament. precum cel 36 .2.3 Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice Este denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau extern. Controlul administrativ intern se realizeaza de catre persoane sau de catre compartimente din interiorul organului administrativ. de seful compartimentului asupra functionarilor din compartiment sau de compartimente specializate. • Control concomitent. De asemenea. • Control posterior sau ulterior. de organele de justitie. Dupa natura sutoritatii care il realizeaza. • Controlul exercitat de autoritati ale administratiei publice. In raport cu momentul actiunii administratiei controlul poate fi: • Control prealabil sau preventiv. 1. 7. Controlul este o activitate complexa care poate fi exercitata incepand cu seful ierarhic al celui controlat pana la un control exercitat de Parlament. • Controlul social prin presa etc. realizata de organe specializate prevazute de lege. Forme de control. Controlul administrativ intern este un control ierarhic care se realizeaza de catre seful ierarhic superior asupra compartimentelor din subordine. folosindu-se diferite criterii. exista si o forma de jurisdictie administrativa. • Controlul exercitat de autoritatile judecatoresti.

financiar.Directia Audit. de compartimentul juridic asupra actelor cu caracter juridic emise de alte compartimente. de supraveghere generala sau tutela administrativa. Acest control este necesar pentru a mentine unitatea sistemului organelor administratiei publice. Controlul administrativ extern este un control ierarhic specializat. 3. • Controlul exercitat de Inspectiile de Stat din cadrul ministerelor. 37 . In aceasta categorie de structuri administrative putem enumera urmatoarele: • Controlul exercitat de organe special constituite cum ar fi Curtea de Conturi sau Garda Financiara. Avantajele controlului intern consta in operativitate si costuri reduse . este un control foarte complex. cu activitate permanenta sau temporara.2. Controlul de supraveghere generala se realizeaza de catre Guvern cu ajutorul corpului sau de control sau a prefectilor. care sunt reprezentanti ai Guvernului in teritoriu – Curtea de Conturi si Corpul de Control sl Primului Ministru. Controlul ierarhic se exercita de autoritatile ierarhic superioare celei controlate. denumit „controlul financiar intern”. este un control tipic administrativ si are la baza regula ca autoritatea administrativa ierarhic superioara are responsabilitate si pentru actele autoritatii ierarhic subordonate. cu un grad sporit de specializare. Controlul administrativ specializat poate fi realizat de structuri administrative special constituite. ale altor organe centrale ale administratiei publice sau ale autoritatilor administrative autonome locale.

Controlul jurisdictional asupra administratiei este un control necesar care se realizeaza prin intermediul autoritatilor administrative cu competenta in domeniu. Controlul exercitat de organe administrative cu caracter jurisdictional. • 38 . chiar daca in multe situatii s-a desfasurat anterior procedura administrativ jurisdictionala.4. iar controlul judiciar prin contenciosul administrativ presupune exclusivitatea autoritatii judecatoresti la actul de control. cu prilejul exercitarii cailor administrative de atac formulate de catre cei administrati.

8. Resursele umane in institutia analizata De resursele umane din cadrul Municipiului Bucuresti de ocupa cu Directia Personal. Aceasta isi desfasoara activitatea pe baza legislatiei urmatoare: Legea nr. 215/2001, Legea nr.1/1970, Hotararea de Guvern nr.775/1998, modificata prin Legea nr.57/1999 privind modul de evaluare, organizare si desfasurare a concursurilor, Legea nr.40/1991, Legea nr.154/1998 – ambele privitoare la salarizare, OG nr.24/2000, OG nr.42/2001, Legea 187/2001.

8.1 Prezentarea normelor reglementare in domeniul resurselor umane Reforma administratiei publice se inscrie in actiunea Guvernului pentru promovarea unei societati moderne si splidare, deservita de o administratie apropiata de cetateni si capabila sa indeplineasca serviciile care i-au fost conferite prin norme de drept, la nivelul standardelor europene.. Avand in vedere ca, in mare masura, punerea in practica a deciziilor depinde de functionarea sistemului administratiei, este fireasca atentia care trebuie acordata imbunatatirii managementului resurselor umane. Este esential ca managementul resurselor umane sa asigure o mai mare deschidere, diversitate si profesionalism, intr-o administratie publica in care functionarii actioneaza in mod real si eficient pentru realizarea interesului public. Abordarile recente privitoare la tendintele noii societati informationale considera capitalul uman o resursa strategica cel putin la fel de importanta ca si capitalul financiar. Notiunea de gestiune a functiei publice este esentiala pentru conturarea unei imagini complete asupra acestei institutii.
39

Conceptul poate fi anlizat in sens material-functional si in sens formal-organic. In sens material-functional, prin gestiunea functiei publice se evoca actele juridice si operatiunile materiale prin care se recruteaza functionarii publici si se materializeaza situatia lor profesionala, inclusiv structurile de organizare a functiei publice (organigrama, statul de functii). In sens formal-organic se au in vedere autoritatile si organismele implicate in derulare a activitatii de gestionare a functiei publice. Instrument managerial pentru planificarea ocuparii functiilor publice precum side estimare si de previzionare a costurilor serviciului public in Romania, Planul de ocupare a functiilor publice a fost introdus in legislatia privind functia publica si functionarii publici prin Legea nr.161/2003. Prin Planul de ocupare a functiilor publice se doreste crearea unei politici manageriale constante si unitare, asigurarea continuitatii si celeritatii serviciului public, cunoasterea efortului bugetarbnecear implementarii unui system de salarizare propriu functionarilor publici. Toate acestea au drept scop dobandirea unei capacitate administrative reale. Planul de ocupare a functiilor publice este, de asemenea, instrumental care va asigura transparenta sistemului administrativ, competitia deschisa, egalitate de sanse si va da functionarilor publici posibilitatea sa-si planifice cariera profesionala. Potrivit art.22 din Legea nr.188/1999 cu completarile si modificarile ulterioare planul de ocupare a functiilor publice stabileste: a) numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale b) numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor progrmelor de formare specializate in administratia publica organizate de Institutul National de Administatiesau de insitutii similare din tara si strainatate c) numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs d) numarul functiilor publice care vor fi infiintate
40

e) numarul functiilor publice pe fiecare clasa, categorie si grad profesional f) numarul maxim al functiilor de conducere din cadrul institutiei publice care nu poate depasi 12% din numarul total al functiilor publice, potrivit Legii nr.161/2003 Planificarea resurselor umane reprezinta un obiectiv fundamental al managementului functiei publice si functionarilor publici, iar planul de ocupare a functiilor publice este instrumentul prin care Primaria Sectorului 5 va avea un sistem unitar de organizare si sistematizare a functiei publice si va putea prognoza, astfel dinamica functiilor publice in urmatorii ani. Conform legiinr.188/1999 privid Statutul functionarilor publici, completata prin legea 161/2003 sunt functionari publici, persoanele numite intr-o functie publica si care desfasoara activitati ce implica exercitatea prerogativelor de putere publica. Statutul functionarilor publici nu se aplica magistratiilor, cadrelor didactice, persoanele numite sau alese in functiide demnitate publica, personalului salariat din aparatul propriu al institutiei publice care desfasoara activitati de secretariat, protocol, gospodarire, intretinere si reparatii. Acestor categorii de personal le d\sunt aplicabile prevederile legislatiei muncii, existand totusi reglementari speciale privind cadrele didactice, personalul medical si magistratii.

8.2 Proceduri de selectie si recrutare a personalului de gestiune si de executie Recrutarea functionarilor publicise face prin concurs organizat in limita functiilor publice vacante prevazute annual in acest scop prin Planul de ocupare a functiilor publice. Concursul este organizat si gestionat de catre Primarie pentru ocuparea functiilor publice de conducere si executie vacante.

41

c) minim 5ani pentru functiile de executie de grad profesional ”superior”. precum si a functiilor asimilate acestora. Pentru a participa la concursurile organizate de catre Primarie. e) minim 1an. candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specializarea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care concureaza. Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste conditiile generale prevazute de articolul 49 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare:  are cetatenie romana si domiciliul in Romania  cunoaste limba romana scris si vorbit  are varsta de minim 18 ani impliniti  are o sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza atestata pe baza de examen medical de specialitate  are capacitate deplina de exercitiu  indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice  nu a fost condamnata pt savarsirea de infractiuni impotriva umanitatii. sef serviciu. Aceste conditii sunt: a) minim 5ani pentru functiile publice de conducere. 42 .a statului sau autoritatii. b)minim 2 ani pentru functiile publice sef birou si sef serviciu. 6 luni in functii de nivelul studiilor absolvite pentru functii de executie de grad profesional “asistent”. d)minim 3 ani pentru functiile publice de executie de grad profesional “principal”. 8 luni. cu exceptia functiilor publice de sef birou.Comisia de concurs formata din 5 membri si se constituie prin ordinul primarului Primariei Sectorului 5.

cu ajutorul cărora titularul postului sau funcţiei îşi realizează obiectivele individuale şi sarcinile corespunzătoare. Se poate foarte uşor constata că de calitatea acestei activităţi depinde în mare măsură finalitatea selecţiei prin care se identifică funcţionarul public potrivit pentru locul vacant identificat în structura organizatorică. asigură elementele de competenţă profesională şi/sau managerială ale titularului. în cadrul legislativ. În funcţie de aceste aspecte se determină conţinutul cerinţelor generale şi specifice pe care trebuie să le satisfacă titularul postului sau funcţiei publice care. o întocmirea specificaţiilor aferente activităţii în postul vacant Această etapă constă în identificarea elementelor de specificitate ale posturilor sau funcţiilor vacante.infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul care impiedica efectuarea justitiei  nu a fost destituita dintr-o functie publica in ultimii 7 ani  nu a desfasurat activitate de politie politica. practic a aspectelor prin care postul sau funcţia publică vacante se disting şi se integrează concomitent în relaţie cu celelalte în cadrul structurii 43 . astfel cum este definite prin lege  a castigat concursul sau a luat examenul organizat pentru ocuparea functiei publice Pentru recrutarea personalului concursul consta in urmatoarele etape: o Analiza cerinţelor postului vacant În această etapă specialiştii din compartimentul de resurse umane procedează mai întâi la o actualizare a conţinutului fişei postului/funcţiei vacante în funcţie de schimbările apărute în sistemul de obiective al instituţiei publice. practic. mai exact de către instituţii specializate integrate în structura guvernului şi/sau ministerelor. în politicile şi strategiile în domeniul resurselor umane elaborate la nivelul administraţiei centrale.

• asociaţiile profesionale. • organizaţiile specializate în recrutarea resurselor umane. în prezent. Aceste date şi informaţii sunt necesare în cea de a treia etapă a procesului de recrutare.organizatorice existente. se creează noi posturi şi funcţii publice în structura organizatorică iniţială. motivarea acestora pentru implicarea în procesul de recrutare şi selecţie. deci se procedează la o recrutare internă. a doua situaţie apare atunci când se consideră oportună extinderea activităţii într-o instituţie publică şi. o cercetarea posibilităţilor privind locurile unde pot fi găsiţi posibilii candidaţi Din raţionamente absolut normale. în această etapă se procedează mai întâi la identificarea potenţialilor candidaţi interni. 44 . Aceasta se poate realiza prin consultarea directă a potenţialilor candidaţi. prin urmare. o atragerea candidaţilor pentru posturile vacante. Această opţiune poate să apară în cel puţin două situaţii: atunci când din motive speciale este necesară reducerea numărului de funcţionari publici creânduse oportunitatea redistribuirii celor rămaşi pe anumite posturi şi funcţii publice vacante. pot fi luate în considerare cel puţin următoarele surse care furnizează candidaţi: • universităţile de specialitate. şi în domeniul resurselor umane din instituţia publică trebuie să elaboreze aceste specificaţii de tehnică managerială. una din cele mai viabile modalităţi de recrutare a candidaţilor la posturile şi funcţiile publice. Dacă se recurge la recrutarea externă sau la o formă mixtă de recrutare. Etapa se desfăşoară tot din iniţiativa şi cu implicarea directă a specialiştilor în domeniul resurselor umane din instituţia publică. bazate pe o fundamentare ştiinţifică şi practică. în general. Recrutarea internă rămâne. într-o nouă manieră reproiectată. Specialiştii în domeniul managementului public.

Specialiştii în domeniul resurselor umane din cadrul instituţiei publice au misiunea de a identifica cea mai potrivită metodă sau tehnică de recrutare a candidaţilor la posturile şi 45 . • târgurile de locuri de muncă etc.• centrele teritoriale de înregistrare a şomerilor. o Cercetarea de marketing Prin aceasta se asigură o prezentare atractivă a posturilor şi funcţiilor scoase la concurs astfel încât instituţia publică să-i poată identifica pe cei care corespund cerinţelor solicitate de postul sau funcţia publică vacante. a performanţelor profesionale şi manageriale dovedite. mai mult. o Identificarea persoanelor potrivite Este o modalitate la care se apelează în special atunci când recrutarea candidaţilor urmăreşte identificarea candidaţilor pentru înalte funcţii publice de conducere. de altfel reprezentată şi prin componentele postului sau funcţiei vacante. o Fişierul cu potenţiali candidaţi Această modalitate constă în faptul că fiecare instituţie publică în cadrul compartimentului de resurse umane îşi poate crea o „bancă de date” care să cuprindă potenţialii candidaţi dintre care să fie recrutate. pentru ca modalitatea să fie eficientă. • oficiile de muncă şi protecţie socială. În acest scop se declanşează un proces amplu de descoperire a unor potenţiali candidaţi şi. Este necesară o permanentă actualizare a datelor şi informaţiilor din această categorie. persoanele specializate în anumite domenii. Prin urmare aceşti candidaţi sunt recunoscuţi şi acceptaţi în măsura în care rezultatele obţinute de ei demonstrează competenţa lor profesională şi managerială. Recrutarea funcţionarilor publici implică apelarea la mai multe metode şi tehnici pentru identificarea celor mai potriviţi candidaţi pentru posturile şi funcţiile publice din structura organizatorică a instituţiei publice. când este nevoie. se face o evaluare sumară a activităţii desfăşurate de aceştia până atunci.

astfel încât să poată fi integrate în procesul de selecţie doar acele persoane ale căror coordinate fundamentale corespund cerinţelor generale şi specifice precizate în fişa posturilor publice şi în descrierile de posturi şi funcţii publice declarate vacante. mijloace etc Potrivit Legii nr. 8. conform unor criterii stabilite. 1087/2001 reglementează modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice.3 Modalitati de promovare si motivare a salariatilor instrumente. alin. H. art.funcţiile publice. • verificarea referinţelor. promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare vacante prin concurs sau prin examen. • intervievarea pentru angajare. Următoarea condiţie prevăzută în lege este organizarea concursului. derularea procesului de selecţie trebuie să aibă la bază existenţa unei funcţii publice vacante. 46 .G. Conform Legii 188/1999. 1. • testarea pentru angajare. • completarea formularului de cerere de angajare. • interviul final. a celui mai potrivit candidat pentru ocuparea unui post scos la concurs. 49. pentru ocuparea acestei funcţii publice. Procesul de selecţie a funcţionarilor publici de conducere şi/sau de execuţie se desfăşoară în mai multe etape: • alegerea preliminară a solicitanţilor. Selecţia reprezintă procesul complex de alegere.cu modificarile si completarile ulterioare. • decizia de angajare.188/1999. • examenul medical.

in conditiile legii. promovarea se face tot prin concurs sau examen. Concursul pentru promovare consta in tre etape: selectarea dosarelor de inscriere. organizate 47 . Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional “principal”. proba scrisa si interviul. atunci cand functia publica se ocupa pe o perioada determinata. functionarul public rtrebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functii publice de executie din gradul profesional “principal” sau 4 ani in functii publice de executie din gradul profesional “asistent” in clasa corespunzatoare studiilor absolvite b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale din ultimii 2 ani cel putin calificativul “foarte bine” c) sa indeplineasca conditiile specifice prevazute de fisa postului De asemenea au dreptul de a participa la concursul pentru promovare organizat in vederea ocuparii functiilor publice superioare vacante persoanele care: • sunt absolvente ale programelor de formare si perfectionare in administratia publica.Promovarea personalului poate fi definitiva. Ca si in cazul recrutarii. Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante se realizeaza prin promovarea unui functionar public care indeplineste conditiile specifice. cel putin calificativul “foarte bine “ c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute de fisa postului Pentru a participa la concursul pentru promovare intr-o functie publica de executie din gradul profesional ”superior”. functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime: a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functii publice de executie din gradul asistent in clasa corespunzatoare studiilor absolvite b) sa fi obtinut la evaluarea performantelor profesionale din ultimii 2 ani. atunci cand functia publica superioara este ocupata prin concurs sau examen si temporara.

astfel inat sa se obtina maximum de participare la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionate. spre anumite obiecte capabile de a o satisface. sa fie gradual. dar îl direcţionează spre un anumit mod de satisfacere. motivaţia este înţeleasă fie ca ansamblu de motive. adica sa satisfaca succesiv necesitatile personalului si in stransa corelatie cu contributialui. Esenţial pentru motivaţie este faptul că ea impulsionează şi declanşează acţiunea. Noile abordari si tendinte care se manifesta in managementul modern au ca principiu de baza crearea si implementarea unui nou sistem de motivare a personalului in vederea indeplinirii obiectivelor la nivele ridicate ale indicatorilor de performanta. Totodată. Procesul motivarii personalului din cadrul Primariei Sectorului 5 trebuie sa indeplineasca simultan mai multe caracteristici: sa fie complex. fie că sunt înnăscute sau dobândite. cat si morale. simple trebuinţe fiziologice sau idealuri abstracte. ea nu numai că stimulează. tinand cont de independentele dintre diferitele categorii si necesitati. endogeni si extrogeni administratiei publice. pe baza luarii in considerare a principlailor factori implicati.de catre INA. deci. fie ca proces al motivării sau împingere spre acţiune. prin termenul de motivaţie se desemnează starea internă de necesitate a organismului care orientează şi dirijează comportamentul pe direcţia satisfacerii şi. adica motivatiile conisderate si modul lor de folosire sa tina cont de caracteristicile fiecarei persoane si ficarui tip de colectiv. În general. 48 . precum si de alte institute specializate din tara si strainatate • au fost numite intr-o functie publica din clasa I • indeplinesc conditiile prevazute in fisa postului. conştiente sau inconştiente. a înlăturării ei. Defintiă ca fiind totalitatea mobilurilor interne ale conduitei. dinamizează organismul. precum si pe cele de vechime. in sensul utilizarii combinate atat a stimulentelor materiale. sa fie diferentiat.

Angajaţii motivaţi. Banii nu reprezintă soluţia magică a motivării. Printre răspunsurile cel mai des întâlnite în rândul funcţionarilor publici menţionăm: • sarcini competitive care le oferă un sentiment de împlinire. • pot să ducă singuri o sarcină la bun sfârşit. orientaţi către dezvoltare sunt mai fericiţi. Managerul este cel care îi energizează. O multitudine de factori afectează motivarea angajaţilor. • eforturile pe care le depun sunt recunoscute şi apreciate atât de conducere cât şi de cetăţeni. avantajul competitiv este obţinut prin oameni. • beneficiază de încrederea şi întregul sprijin al şefilor. Nu trebuie să uităm însă că fiecare angajat are nevoi diferite şi trebuie motivat într-o manieră uşor diferită. De aceea aceştia ar trebui priviţi nu ca nişte costuri 49 . • lucrează într-un mediu plăcut şi armonios. Motivaţia se referă atât la comunicare. ghidează şi motivează pe angajaţi. Principiul fundamental care formează baza managementului resurselor umane este acela că. sprijin. Motivaţia şi implicarea pot creşte dacă angajaţii simt că sunt valorizaţi. îndrumare şi oportunităţi de dezvoltare. Cel mai de preţ bun al unei organizaţii este reprezentat de oamenii săi. dezvoltare. Aceasta presupune ca ei să fie trataţi corect. responsabilitate. El le arată angajaţilor cum să-şi satisfacă propriile nevoi prin îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Este vorba despre crearea unui loc de muncă unde ne face plăcere să mergem deoarece ne oferă un sens. Există multe alte modalităţi de a motiva angajaţii.Motivaţia este responsabilitatea tuturor managerilor. lucrul în echipă. şi nu ca simple resurse care pot fi folosite în interesul organizaţiei. conduce. echitabil şi în primul rând ca fiinţe umane. mai implicaţi şi productivi. Oamenii au anumite nevoi care pot şi trebuie îndeplinite în cadrul organizaţiei. satisfacţie şi o perspectivă promiţătoare de promovare. cât şi la cunoaşterea reciprocă şi ajutor reciproc în realizarea obiectivelor. cultivarea scopurilor comune.

variabile. Obiectivele individuale reprezinta scopuri specifice stabilite pe baza atributiilor prevazute infisa postului. forme. Procedura de evaluare se realizeaza in 3 etape si anume: 50 . varietate în activitate.sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile Primariei. Pentru un manager este importantă în special acordarea de atenţie constantă aspectelor umane legate de activitate: provocare.Ele trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte: • sa fie specifice activitatilor ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publica • sa fie cuantificabilea adica sa aiba o forma concreta de realizare • sa fie prevazute cu termene de realizare • sa fie realiste • sa fie flexibile. înţelegrea întregului proces. a Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui functionar public. in raport cu realizarea obiectivelor stabilite in baza atributiilor in fisa postului.4 Proceduri de evaluare si control personalului. 8.instrumente. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face annual prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute. Practica managementului modern de personal vizează oferirea de condiţii în care oamenii să lucreze cu plăcere şi eficient. competente. ci ca resursele cele mai valoroase în care trebuie să investim. efectuarea unor activităţi care reprezintă într-adevăr ceva şi care îi face pe oameni să se simtă apreciaţi în cadrul unei organizaţii. şi să contribuie la succesul organizaţiei.

noteaza criteriile de performanta in functie de importanta acestora. fie functionarul public de conducere ierarhic superior. Evaluatorul este fie conducatorul compartimeentului in care functionarul public isi desfasoara activitatea. 2) Interviul. stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale si consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului. El poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului in urmatoarele cazuri: a) Aprecierile consemnate nu corespund realitatii b) Intre evaluator si functionarul public exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun accord In urma evaluarii performantelor profesionale individuale functionarului public i se acorda unul din urmatoarele calificative: 51 . se va proceda la stabilirea unui punct de vedere comun. evaluatorul analizeaza indeplinirea obiectivelor individuale fixate. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare conform celor stabilite cu functionarul public. reprezinta un schimb de informatii.1) Completarea raportului de evaluare de catre evaluator. dificultatile obiective intampinate de acesta si alte observatii pe care le considera relevante. impresii si puncte de vedere care au loc intre evaluator si functionarul public in cadrul caruia: • se aduc la cunostinta functionarului public evaluat consemnarile facute in raportul de evaluare • In cazul in care intre functionarul public evaluat si evaluator exista diferente de opinie asupra consemnarilor facute. • Se semneaza si se dateaza raportul de evaluare de catre evaluator si de functionarul public evaluat 3) Contrasemnarea raportului de evaluare Raportul de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. ca etapa a procesului de evaluare. In vederea completarii raportului de evaluare.

“bun”. si “nesatisfacator”. Actiunile de control au drept scop verificarea respectarii legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici. Rezultatele obtinute la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale confera functionarului public dreptul sa avanseze in gradele de salarizare corespunzatoare functiei publice detinute si sa primeasca recompense morale si materiale pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea sa. Procedura de evaluare are ca scop: o Avansarea in gradele de salarizare o Retrogradarea din gradele de salarizare o Promovarea intr-o functie publica superioara o Eliberarea din functia publica o Stabilirea cerintelor de formare profesionala a functionarilor publici Activitatile de control sunt efectuate de echipe de control din cadrul Primariei si sunt aprobate de catre primar. “satisfacator”.“exceptional”. “foarte bun”. documentele sau declaratiile scrise solicitate sau primate. La finalizarea unei activitati de control a functionarilor publici se incheie un Proces verbal de control care va cuprinde obiectivele specifice ale controlului. cat mai ales ca urmare a unor reclamatii si sesizari. constatari cu character general. iar controlul inopinat se desfasoara atat din initiativaprimarului. 52 . cat si caracter inopinat. Controlul tematic se desfasoara pe baza programului trimestrial de control elaborat de Corpul de control si aprobat de Primar . Rezultatul controlului se inscrie intr-un Raport de control semnat de membrii echipei de control si de catre presedintele Corpului de control si se aproba de catre primar. Ele au atat caracter programat tematic. observatiiale reprezentantilor compartimentelor controlate si se semneaza de catre membrii echipei de control si de conducatorii compartimentelor respective.

daca este cazul. Tematicile specifice de control au avut in vedere in principal: a) Verificarea procedurii de concurs pentru ocuparea functiei publice b) Controlul privind respectarea regimului incompartibilitatilor si al conflictului de interese c) Verificarea modului de respectare a principiilor liberului acces la informatiile de interes public d) Gestiunea actelor privind dosarul profesional al functionarilor publici si a contractelor de munca Cele mai des intalnite abateri si incalcari ale legislatiei privind functia publica si functionarii publici sunt cu privire la: a) Avizarea functiilor publice si numirea functionarilor publici b) Procedura de reincadrare a functionarilor publici c) Regimul juridic al incompatibilitatilor si conflictului de interese d) Completarea si actualizarea dosarelor profesionale sau a altor acte de personal e) Modul de constituire si functionare a comisiilor de disciplina. Raportul de control aprobat este transmis compartimentului sau directiei controlate. faptele care constituie abateri disciplinare. daca este cazul. masuri privind recuperarea prejudiciului.Raportul de control cuprinde masurile necesare care sa conduca la imbunatatirea activitatii compartimentului controlat. propunerile de sesizare a comisiei de disciplina condtituita in cadrulinstitutiei pt. in termenul prevazut. masurile necesare si termenele pentru intrarea in legalitate. precum si a sanctiunilor acordate functionarilor publici Principalele cauze care au influentat in mod negative activitatea functionarilor publici din cadrul directiilor primariei sunt: • Neasumarea de catre unii functionari a conduitei etice in raporturile cu cetatenii. masurile luate pentru a intra in legalitate. ca beneficiari ai serviciilor publice 53 . care comunica in scris. propunerea de sesizare a organelor de urmarire penala in legatura cu faptele ce constituie conform legiise constituie in infractiuni.

structura organizatorica a directiei fiind urmatoarea: Serviciul organizare. Principalele atributii ale directiei sunt: • Elaboreaza in colaborare cu celelalte compartimente Regulamentul de organizare si functionare. de organizare si constituire de comisii pe probleme care sa asigure buna functionare a activitatii Primariei Sectorului 5. dispozitii de angajare. 54 .5 Compartimente specializate in activitatea de personal Directia personal este subordonata Primarului Sectorului 5 . regii autonome. determinate de un nivel salarial foarte redus in conditiile constrangerii bugetare din prezent • Nerespectarea secretului profesional Concluzia care a putut fi trasa din activitatea de control este aceea ca aceasta reprezinta o functie importanta a managementului functiei publice si a functionarilor publici.• O cultura organizationala slab implementata si un atasament redus al unor functionari fata de autoritatea publica • Nivel redus de competenta a unor functionari publici si lipsa atractivitatii specialistilor pt functia publica. salarizare. • Elaboreaza statul de functii si supune spre aprobare. Serviciul resurse umane. Serviciul organizare institutii de cultura. asigura respectarea legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului. 8. coordonare institutii publice. societati comerciale. necesara pentru implementarea eficienta a legislatiei privind functa publica si pentru stabilirea unor masuri corective de natura sa conduca la o gestiune coerenta si eficace a functiei publice. • Elaboreaza regulamentul de ordine interioara.

pensionare. • Tine evidenta concediilor de odihna. • Elaboreaza normative de structuri organizatorice. • Intocmeste formele de angajare. 55 .. • Evidenta personalului in structura pe nivelul studiilor.• Opereaza in conformitate cu legea. • Intocmeste formele de transfer. transformarile de posturi solicitate pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor si necesitatile din etapa respectiva. norme de munca si de personal. etc. intocmeste decizia de sanctionare dupa efectuarea cercetarii prealabile. • Anunta scoaterea la concurs a posturilor vacante si intocmeste formele de examane sau concurs. • Analizeaza si evalueaza posturile prevazute si stabileste fisele posturilor pentru fiecare activitate. • Intocmeste schema de incadrare a personalului angajat. grupe de functii. • Tine evidenta sarcinilor. • Intocmeste. pe baza propunerilor compartimentelor. completeaza si tine la zi carnetele de munca ale personalului. • Face formele preliminare de desfacere a contractelor de munca pentru personalul care absenteaza nemotivat sau are abateri grave de la disciplina muncii. verifica actele originale. solicitari de recomandari. angajare. • Intocmeste dosarele de pensionare • Stabileste si reactualizeaza sporul de vechime cuvenit. autentifica copii dupa acte originale. • Intocmeste formele de detasare pentru personalul detasat la alte unitati sau alte unitati centrale.

Elemente privind strategia 9. • Elaboreaza programul de perfectionare al personalului din aparatul propriu in functie de necesitati.• Recruteaza personalul specializat in functie de modificarile in structura. 9. cu evolutia societatii la nivel local. sa fie permanent corelata cu factorul social.1 Particularitati strategice Strategia are in vedere : • Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite angajate de institutie • Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort • Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de specialitate • Previzionarea multipla. 56 . avandu-se in vedere colectarea continua a bugetului institutiei • Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor. cat si al activitatii propriu-zise. tinand cont de prioritatilede investitii. ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga activitate pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului. anuala a veniturilor si cheltuielilor. dotari si achizitii • Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata Primaria Sectorului 5.

• Perfectionarea sistemului de relationare cu cetatenii • Initierea de noi proiecte si actiuni pe plan social. institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile desfasurate: • se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei • eficientizarea activitatii compartimentelor existente 9. 57 . de programe de mediu • Intensificarea actiunilor ce tin de imaginea sectorului 5. in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii societati. situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor administratiei publice In functie de factorii mentinnati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile cetatenilor.Se au in vedere permanent ca factori de influenta: • situatia economica pe plan local • situatia socio-profesionala si problemele cu care se confrunta cetateanul din acest punct de vedere • resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile existente • aparitia de noi domenii.2 Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate Ca obiective mentionam: • Eficientizarea activitatilor institutiei • Cat mai buna gestionare a resurselor financiare • Finalizarea programelor si proiectelor initiate de Primaria Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti.

4 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile.Exista doua motive principale 58 .Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia romana. rezervele de trezorerie ale unei autoritati. a factorilor responsabili • Stabilirea metodelor. prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit In majoritatea tarilor. cu discutarea.3 Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si derivate • Identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins • Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu atributii in acest sens. autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv net 2. urmarirea realizarii acestora • Stabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate • Analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse • Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute 9. autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare. pri intermediul urmatoarelor 3 surse: 1. imprumutul. astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform criteriilor definite 3. analiza si adoptarea celor mai eficiente metode • Stabilirea etapelor. respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata de cheltuieli care apare in contul curent.9. subventiile de investitii.

ele recurg rareori la aceste metode. programe. daca ele o doresc. sa imprumute de la orice institutie. 9. datorita competentelor extrem de sofisticate in domeniul finantelor pe care le implica un asemenea exercitiu. au dreptul de a emite in mod direct titluri de imprumut.pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale: • pentru a limita cresterea cheltuielilor publice Totusi. studii si prognoze in vederea analizarii sistemului de cheltuieli publice • Proiecte privind construirea de locuinte • Programe de reabilitare a drumurilor si strazilor urbane • Proiecte de construire a unor pasaje si parkinguri • Strategii privind corelarea veniturilor cu cheltuielile 10.De asemenea. in mod formal. autoritatile locale au posibilitatea. in domeniul construirii si imbunatatirii infrastructurii • Atragerea de parteneri pentru derularea diverselor proiecte • Strategie privind intocmirea de baze de date. politici. cu organizatii nonguvernamentale de profil etc. proiecte derulate si/sau in curs de derulare in institutia analizata • Programe in domeniul protectiei sociale initiate de Primarie in colaborare cu diverse institutii.5 Exemple de strategii. • Programe privind protectia mediului inconjurator • Programe in domeniul infrastructurii. totusi. Elaborarea diagnosticului global 59 .

• Lipsa de solutii sau de amanarea gasirii acestora de catre administratia publica locala pentru rezolvarea problemelor cetatenilor cu o situatie sociala dificila– 60 . pe aceasta baza.) • Situatia veniturilor si a cheltuielilor (2-3 ani) • Sistemul de management si componentele sale • Analiza viabilitatii managerile • Puncte forte si cauze ce le genereaza • Puncte slabe si cauze ce le genereaza 10.2 Puncte slabe • Dificultatea adaptarii in timp util la nevoile cetatenilor. • Aparitia unor deficiente in procesul de prelucrare a informatiilor. istoric etc.Diagnosticarea consta in investigarea institutiei si a componentelor sale cu ajutorul unui instrumentar specific. • adoptarea unor decizii in cadrul Primariei Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti in vederea realizarii obiectivelor ce urmaresc in principal cat mai buna satisfacere a cetatenilor. 10.1 Puncte forte • structura organizatorica piramidala ce permite mai buna coordonare a departamentelor . formularea de recomandari axate pe cauzele generatoare de puncte slabe si forte. in vederea depistarii cauzale a principalelor disfunctionalitati si puncte forte si. in cadrul sistemului informational a unor mijloace moderne de prelucrare a informatiilor . Diagnosticarea globala trebuie sa cuprinda informatii referitoare la : • Aspecte de identificare a locului si rolului institutiei (caracteristici tipologice. tot mai variate. • utilizarea.

Acest lucru ingreuneaza procesul de prelucrare a informatiilor si duce implicit la timpul de lucru mare pentru rezolvarea anumitor probleme dar si la neadaptarea in timp util la nevoile cetatenilor. Insa.Modalitati de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul. Existenta unei administratii eficiente si democratice reprezinta unul din cele mai importante criterii care definesc modernitatea unei tari. acest lucru are si o parte mai putin favorabila si acest lucru este faptul ca personalul din cadrul primariei Sectorului 5 nu are pregatirea necesara pentru utilizarea in mod eficient a acestor mijloace moderne de prelucrare a informatiilor. tot mai variate Lipsa corelatiei dintre nivelul salariului si nivelul atributiilor si responsabilitatilor conduce la lipsa de vointa a personalului din Cadrul primariei Sectorului 5 pentru a isi indelpini atributiile din fisa postului sau. vizibile pentru opinia publica. Folosirea in cadrul Primariei Sectorului 5 a unor mijloace moderne de prelucrare a informatiilor este un aspect foarte importanta ce tine de reforma ce se doreste a se realiza in cadrul administratiei din tara noastra. Ameliorarea imaginii Primariei Sectorului 5 in randul cetatenilor este datorata investitiilor care s-au realizat in ultimii ani in cadrul sectorului 5. Cresterea mijloacelor financiare si umane s-ar putea realiza prin cresterea bugetului si obtinerea de rezultate certe. O prioritate majora este realizarea unei reforme reale prin care administratia sa atinga nivelul standardelor europene si sa se caracterizeze prin transparenta. 61 . adaptabilitate si eficacitate. predictibilitate. responsabilitate. Ameliorarea imaginii administratiei publice se face prin cresterea transparentei actului administrative si luarea unor masuri anticoruptie ferme. atat in ceea ce priveste infrastructura cat si in ceea ce priveste celelalte servicii pe care primaria Sectorului 5 le ofera cetatenilor sai.