SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU STUDIJSKA GRUPA: PEDAGOGIJA I POVIJEST KOLEGIJ: Vjerovanja i obredi antičkog

svijeta

SIBILE I NJIHOVE KNJIGE

MENTOR: doc.dr.sc Jasna Šimić

STUDENTICA: Marija Matulin

Osijek, studeni 2011.

SADRŽAJ
1

...3.. SLAVNE SIBILE………………………………………………………………........4 2... RAZRADA TEME……………………………………………………….5 2..... TKO SU SIBILE?..... POPIS PRILOGA……………………………………………………………12 1........................2..11 6...1... Uvod 2 .4.......3 2. UVOD……………………………………………………………………….4 2. SIBILINSKE KNJIGE……………………………………………………………7 3................ RIMSKE SIBILE…………………………………………………………………6 2... ZAKLJUČAK………………………………………………………………..1.......10 5......9 4................. POPIS LITERATURE……………………………………………………….. PRILOZI……………………………………………………………………........

U današnje vrijeme odgovarala bi im definicija proročica. ali i obični puk. kao i djelima koja su nastala kao neposredna posljedica njihova djelovanja. U seminaru ću se baviti samom njihovom definicijom.Ovaj seminar govori o antičkim sibilama. Također ću iznijeti i priloge pomoću kojih se lakše mogu vizualizirati antičke sibile i njihovi interesi.Razrada teme 3 . odnosno o ženama koje su za vrijeme starog vijeka davale odgovore na razna pitanja koja su tištila utjecajne političare. 2. područjem njihovog rada.

Glasgow 1994. 32.2. str. TKO SU SIBILE? Sibila. riječ nepoznata značenja. u arhajskom razdoblju za pitanja kolonizacije i distribucije zemlje. Oduvijek su znane kao figure mitološke prošlosti. 1056. pr. Tek ih rimski povjesničari navode po imenima. ali je zaboravila tražiti i vječnu mladost. 4 . neke sibile nalaze se i u gradovima.. sybilla. lat. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. glavna razlika između sibila u gradu i proročištima je ta što su one u proročištima zadužena za bitnija pitanja. sve do tog razdoblja one su nazivane prema proročistima u kojima su obitavale. ali i srednjovjekovne sibile. koja obuzeta božanstvom (femina vates). što je logično. pošto su proročišta. Od tog razdoblja sibile se povezuju i s Apolonom.. Kr. str. predstavljajući tako sveto mjesto izolirano od utjecaja svakonevnice. Britannica. Sibila je zamolila boga Apolona da joj udijeli vječni život. služila i kao središta političkog i ekonomskog života. naziv za ženu. 2 Skupina autora. str. Po prvi puta ih spominje Heraklit u 5. Međutim. eritrejsku.st. 3 Prema pučkom vjerovanju. Sibile nisu specifičnosti tek grčke ili rimske književnosti. pa se u gotovo svakom proročištu može naći i nekoliko sibila. te trojansku sibilu.. 4 Encyclopedia of world religions. Tako je Sibila odumirala sve dok nije živjela nemoćna u boci.1 Sibile su bile proročice u grčkoj književnosti i legendama.4 2. i ranom 4. proriče budućnost. Heraklit spominje tri sibile: frigijsku sibilu. odnosno centrima. Prema legendi. smatraju se proročicama posvećenim Apolonom. London 2006. osim za tu funkciju. Greek religion. Zagreb 2007. SLAVNE SIBILE 1 Hrvatska opća enciklopedija. London 2006. navode se perzijske. sve dok se njihov broj s godinama nije započeo umnožavati.2. libijske. Oxford University Press. Zanimljivo je kako su sibile jedna od rijetkih pojava koja je nadživila antiku i svoju daljnju slavu pronašla u kršćanstvu. Sibile su živjele vrlo dugo. Encyclopedia of world religions. kao npr. Britannica.. te kao sastavljačice proročanstava pisanih u grčkom heksametru na palminu lišću. Naposljetku je ipak rekla da želi umrijeti.1.2 Obitavaju u proročištima. čak do 1000 godina. grč.727. 3 Skupina autora. stoljeću prije Krista u proročanstvima bi postojala tek jedna sibila. 1056. U 5. str. smještenim izvan grada.

Isto.5 Kao i mnoge druge grčke običaje. svećenica i proročica u Apolonovu hramu koji se nalazio u Delfima. Druga poznata grčka proročica jest Olimpija.3. obitavaju u svetištu čiji ostaci i danas postoje u mjestu Cumai. ovisno o tome gdje bi se nalazio zarez. u blizini Napulja. Osim tog plina. 19 5 . te kumska ili kumanska iz italskoga grada Kume.6 2. Zanesene proročice. koja je svoju „karijeru“ također započela kao proročica. Poznato rimsko sibilsko proročanstvo jest ono kako će sin Marka Antonija sa sobom donijeti razdoblje sreće i blagostanja. str. pošto bi ona često pred izricanje proročanstava žvakala lovoro lišće. te je tako padala u trans. 92. Tri najpoznatije sibile svih vremena jesu: delfska. pa se tako smatra kako ime Pitija dolazi od starogrčkog naziva za Delfe ili pak od naziva za zmiju pitona. Svako njezino proročanstvo moglo se shvatiti dvosmisleno. Smatra se su te opojne pare zapravo plin etilen koji je halucinogen. te tako ujedno potiče vizije i transformira stanje svijesti osobe. između ostalih mjesta. RIMSKE SIBILE 5 6 Opća i nacionalna enciklopedija u 20 svezaka.. Pod utjecajem tog plina Pitija bi padala u trans. eritrejska iz grada Eritre na Eubeji i . prije Olimpijskih igara. ona vezana uz Aleksandrovo osvajanje svijeta. kasnije se sibile javljaju i u Rimu. te proročanstva vezana uz grčkog filozofa Sokrata. Zagreb 2007. Neka od ispunjenih proročanstava bila su proročanstva vezana uz perzijsku invaziju na Grčku. Još uvijek nije razjašnjena etimologija njezinog imena. za Pitijino se halucinogeno stanje „okrivljava“ i lovor. str. te omamljena izgovarala dvosmislene rečenice.Jedna od najznačajnijih grčkih proročica zasigurno jest Pitija. Pro leksis i Večernji list. Pitija je proricala tako što bi sjela na tronožac načinjen od raspuklina u stijeni iz koje su izlazile opojne pare. svezak 16.

Vestal virgins. koja bi ga osobno savjetovala u budućnosti. pr. pa je tako on jedan od prvih pjesnika koji stvara rimsku književnost bez očitog grčkog utjecaja. st. sibyls and matrons. Tako je pjesnik Tibullus imao svoju sibilu. pa sve do propasti Zapadnog Rimskog Carstva. Krista. University of Texas. 78. 79. Razlika Grčke i Rima u poimanju sibila jest ta da Rimljani sibile često imaju u kući ili pak utjecajniji Rimljani imaju sibilu za sebe. Kad je odbio. Upravo je njega sibila potkanula na odmak u književnosti. 7 Što se tiče proročanstava. On se potom prestrašio i kupio preostale tri knjige po prvobitnoj cijeni. Prema Vergiliju.. str. „Prasibile“ javljaju se na području Rimskog Carstva još u etrušćanskom razdoblju. Austin 2008. Zanimljiva je legenda o starici koja je pokušala Tarkviniju prodati devet knjiga sibilskih proročanstava po previsokoj cijeni. ona je tri uništila i ponudila mu preostalih šest po istoj cijeni. Knjige se čitalo samo po naredbi Senata.8 7 Sarolta A. 6 . women in Roman religion. Knjige su tako pohranjene kod posebnog reda svećenika u Jupiterovom hramu.Značaj sibila u starom Rimu vidljiv je i iz njihove važnosti u Vergilijevom epu. str. kao npr. spali Grka živog kako bi se spriječila invazija stranaca. Takacs. no nerijetko su proročanstva znala biti konkretna i užasavajuća. Ponovno je odbio i ona je uništila naredne tri knjige. Eneja je pitao Sibilu nakon dolaska u Italiju gdje bi utemeljio grad. i to u slučaju državne opasnosti. 8 Isto. te savjet o gradnji hrama na određenoj lokaciji. Arheološkim iskopavanjima otkriveni su hodnik i špilja koji podsjećaju na Vergilijev opis boravišta kumske Sibile. U Rimu se pojavljuju od 3. ona su se uglavnom odnosila na invokaciju određenog boga. hramu prvog rimskog boga.

Smatra se da je zadnje tri knjige otkupio Tarkvinije Oholi. o čemu svjedoči i to da je u 9 Hrvatska opća enciklopedija. nema sačuvanih među Sibilinskim proročanstvima u četrnaest knjiga. Libri su zapravo zbornik proročanstava zapisanih od strane eritrejske.2. knjige su opet nestale. stoljeća. Ipak. Te su knjige korištene u civilne svrhe. rimskih. kasnija su kompilacija koja potječe iz grčko-hebrejskoga kulturnog kruga. Bile su vrlo raširene. samske. 7 . jeziku. potom su smještene u Jupiterov hram na Kapitolu. koje su pronađene u Rimu. a zatim da odrede konkretne operacije kako bi se riješili problemi. One su zbirka proročanstava. deslfske i kumske sibile. no pretpostavlja se kako ih je dao spaliti Stilihon na početku V. a zatim uništene u požaru 83. Latinski je naziv za sibilske knjige Libri sybillini. knjige su čitane samo u alarmantnim situacijama. ubrzo. Međutim. kada ih u Rimu otvaraju rimski svećenici. Legenda kaže da je Sibila iz Kuma prodala posljednjemu rimskom kralju Tarkviniju Oholomu tri takve knjige.4. SIBILINSKE KNJIGE Sibilska su proročanstva zapisivana i tako nastaju sibilinske knjige. Sibiinlske knjige prolaze dug put kroz povijest. pr. ali ni tih. Sibilinske knjige su odigrale važnu ulogu u rimskoj povijesti. npr. po njihovu naputku u Rim su bili pripušteni neki orijentalni kultovi. Sačuvanih 12 knjiga Sibilinskih proročanstava (Oracula Sibiylina). s naknadnim kršćanskim umetcima prema kojima se traži antologija sa starozavjetnim biblijskim proročanstvima. Sibilinske knjige u Rim unose Heleni iz južne Italije. obrednih propisa i sentencija u heksametrima na grč. Dužnost svećeničkog kolegija koji se sastojao od petnaest članova bila da po naređenju senata tumače rečenice i pronađu rješenje kako bi se bogovi mogli smiriti. postoji razlika između zapisanih proročanstava i konkretnih Sibilinskih knjiga. str. bile su dopunjene i obnovljene po odluci Senata te su za cara Augusta bile prenesene u Apolonov hram na Palatinu. Ne zna kako su nestale.727. kod elementarnih nepogoda. ni onih kasnijih. poznaju i kreiraju ih još stari Heleni. pošto je on odbio platiti traženu cijenu za još šest mu ponuđenih knjiga koje je ona potom uništila.9 No. Kr. ali i u svrhe kulta i obreda.

8 . vidljiv je mnogim remek-djelima renesanse. nesibilskima. pa tako 1509.10 3. i Michelangelo oslikava Sibilu na stropu Sikstinske kapele. str. tj.Augustovo doba bilo spaljeno oko 2000 proročkih knjiga koje su smatrane neautentičnima. Njihov utjecaj u likovnoj umjetnosti. Zaključak 10 Isto. U svojoj posljednjoj. judeokršćanskoj inačici uvelike utječu na srednjovjekovnu književnost i likovnu umjetnost. 727.

Premda dio mita i nadnaravnih vjerovanja sibile su kreirale budućnost i bile bitan faktor u politici. kojima se pokoravaju i tvrdoglavi vojskovođe. uočljiv je utjecaj sibila na povijest. 4. Sibile predstavljaju gotovo univerzalan pojam ljudske želje za proricanjem vlastite budućnosti. Prilozi 9 . Nostradamus je također nadahnut sličnim konceptom. ekonomiji i religijskom životu starog Rima i Grčke. a njihova zapisana proročanstva kasnije utječu na slična djela.Iz spomenutog. a posebice na kasniju umjetnost. jednako kao i običan puk. a također označavaju i vodilje. npr.

London 2006. Michelangelova sibila Prilog 2. Skupina autora. Pro leksis i Večernji list. Glasgow 1994. Skupina autora. Encyclopedia of world religions. svezak 16.Prilog 1. 2007. 10 . Zagreb. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Greek religion. Oxford University Press. Popis literature Hrvatska opća enciklopedija. Opća i nacionalna enciklopedija u 20 svezaka. Zagreb 2007. Britannica. Pitija 5.

sibyls and matrons. women in Roman religion.JPG Prilog 2.Takacs A.wikimedia. Austin 2008. University of Texas. Pitija http://upload. Popis priloga Prilog 1. 6. Vestal virgins.jpg 11 .org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/John_Collier__Priestess_of_Delphi. Sarolta. Michelangelova sibila http://mondanart.jpg/220px-John_Collier_-_Priestess_of_Delphi.com/images/Sibila.

12 .