CONTABILITATEA CAPITALURILOR

I. OPERATIUNI LEGATE DE SUBSCRIERE DE CAPITAL Actul de constituire a capitalului societatii se identifica cu infintarea intreprinderilor economice. In acst scop sunt prevazute in cadrul legislativ precum si in statut anumite conditii ce trebuiesc indeplinite. In cotabilitate, prezinta interes problema aportului fizic in natura si lichiditati si a subscrierii capitalului. La subscrierea capitalului social se pot intalni cazuri particulare precum: a) subscrierile publice -depasesc capitalul social prevazut in prospectul de emisiune sau sunt mai mici decat acesta. Fondatorii sunt obligati sa supuna adunarii constitutive marirea sau micsorarea capitalului social la nivelul subscriptiei. Daca adunarea constitutiva nu aproba cresterea cap social se procedeaza la reducerea subscrierilor la nivelul capitalului dispus. Surplusul se inapoiaza subscriptorilor. b) in cazul in care exista aporturi in natura, adunarea const numeste unul sau mai multi experti care isi vor da avizul asupra evaluarilor. Exemplu 1. Se constituie o societate pe actiuni in urmatoarele conditii: actiuni subscrise: 400.000 titluri, valoare nominala: 1000lei/actiuni. Capitalul se varsa integral, 30% in numerar in casa, 10% la banca si 60% sub forma unui teren. 1. subscrierea capitalului 456 = 1011 400.mil Decontari cu asociatii CSN 2. varsarea aportului % =
Conturi la banci Casa in lei Terenuri

Decontari cu asociatii

456

400mil 40mil 120mil 220mil 1012
CSV

5121 5311 2111

3. alocarea capitalului nevarsat la varsat 1011 =
CSN

400mil

Exemplu2. Se constituie o societate pe actiuni in conditiile:actiuni subscrise 400.000 titluri, valoare nominala=1.000 lei/actiune, cheltuieli constituire=500, din care 300, comision de intermediere si 200, cheltuieli publicitate. Capitalul s-a varsat in numerar, prin depunere 30% iar restul se varsa in termen de 1 an. Inainte de 1 an, doi actionari care detin 100.000 actiuni varsa capitalul in mod anticipat. Dupa 1 an, 2 act care detin 50.000 actiuni sunt in dificultate si nu pot varsa aportul. Se anuleaza aportul promis, fiind inlocuit cu actiuni noi care se vand la pretul de 1.000 lei act; cheltuieli cu vanzarea actiunilor = 100, dobanzi la penalizari: 70 lei. 1.sbscrierea capitalului: 456 = 1011 400 mil
Decontari cu asociatii CSN

1 (70mil). realizarea aportului la cel de-al doilea apel: in Debit: 456.2) = 70mil: 5121 = 456.2.2 Conturi la banci Decontari cu asociati.000 actx1000lei/actx70%(30% s-a varsat la pnct. varsarea aportului 100.456. in Credt: 456 (280mil) % = 456 280 mil Decontari cu asociatii Decontari cu asociatii. plata cheltuieli de constituire: 201 Cheltuieli de constituire = Conturi la banci 5121 500 4.2 5121 1011 CSN 70 mil 35mil 175mil = 1012 CSV 175mil 6.1 456.000x70% = 35mil).2 = Decontari cu asociati.in dificultate Conturi la banci 456.amanati (cont analitic) 1011 CSN = 1012 CSV 70 mil 5.in dificultate 456. eliberarea aportului 400mil x 30%: 5121 = Conturi la banci Decontari cu asociatii 456 120 mil 120mil 1011 CSN = 1012 CSV 3.inregistrarea cheltuielilor cu vanzarea 6583 = Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital Conturi la banci 5121 7583 100 100 Decontari cu asociati. vanzarea actiunilor in cazul actionarilor aflati in dificultate 5121 = 456.000x70% = 175mii).000x1.amanati Decontari cu asociati.in dificultate Venituri din dobanzi 766 70 .in dificultate 50mil 35mil 1011 CSN = 1012 CSV 7.1 70 mil Conturi la banci Decontari cu asociatii.2(50.5121 (250.2 = Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 8.000x1. inregistrarea dob penalizatoare 456.

daca intreprinderea incorporeaza rezerve. Reguli si formule !!! Capitalul social nu se modifica decat cu valoarea nominala !!! Capitalul social nu poate sa suporte la un moment dat.in dificultate Conturi la banci 5121 13. OPERATIUNI LEGATE DE MODIFICARI DE CAPITAL 1.lichidarea conturilor cu act aflati in dificultate 456. Exemplu Intreprinderea prezinta urmatoarea structura a capitalului propriu: capital social 100.intervine atunci cand capitalul social este modificat prin aport de resurse proprii . cat si prin incorporare de capitaluri proprii in structura capitalului social. O alta modalitate de majorare a capitalului social este cea de conversie a datoriilor financiare pe termen mediu si lung in actiuni. concomitent.3mil II. Aceasta modalitate de majorare a capitalului social este adoptata in special de catre intreprinderile aflate in dificultate financiara de achitare a datoriilor la scadenta. c. rezerve 40. Distribuirea gratuita de actiuni se realizeaza in functie de paritatea dintre actiunile vechi si actiunile noi.000 lei. principalele modalitati de majorare a capitalului social sunt: a.000 lei.gen rezerve Incorporarea de elemente de capital propriu in capitalul social presupune ca intreprinderea sa emita actiuni noi care vor fi distribuite gratuit actionarilor. prin incorporare de elemente de capitaluri proprii. conversia de datorii financiare in actiuni sau parti sociale. care. De aici rezulta ca aceasta distribuire trebuie sa tina cont de ponderea pe care un actionar o detine in capitalul social inainte de majorare. Capitalul social este format din 10. valoarea matematica contabila inainte de majorarea capitalului social este de 14 lei/bucata.9. In acest exemplu. De exemplu. daca nu se realizau. Deci.2 = Decontari cu asociati. intreprinderea trebuie sa emita 2. decat un singur element modificat ( fie Val. Cresteri de capital Capitalul social reprezinta sursa de finantare a bunurilor economice care provine din partea actionarilor societatii si din profiturile inregistrate la sfarsitul exercitiilor financiare. AGA decide majorarea capitalului social prin incorporarea de rezerve in valoare de 20. Atragerea acestor surse de finantare se poate realiza in principal prin constituirea de capital social si majorarea acestuia atat prin noi aporturi in numerar si natura. b. Pentru aceasta majorare. Nominala.000 actiuni la o valoare nominala de 10 lei/bucata.000 actiuni la valoarea nominala de 10 lei/bucata. Aceasta se determina astfel: . reveneau actionarilor sub forma de dividende. Valoarea matematica contabila a unei actiuni se determina prin raportarea capitalului propriu la numarul de actiuni. prin aporturi noi in numerar si natura. Distribuirea se realizeaza gratuit deoarece elementele de capital propriu sunt surse proprii de finantare care reprezinta drepturile actionarilor. fie numarul de actiuni) Drept de Atribuire (DA) . Inainte de a realiza emisiunea si distribuirea actiunilor trebuie sa se determine valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa majorarea de capital social. Valoarea nominala a unei actiuni noi emise trebuie sa fie egala cu valoarea nominala a actiunilor care formau capitalul social inainte de majorare.000 lei. acestea reprezinta repartitii din profitul brut sau net.

un drept de atribuire este de 2. Dreptul de atribuire este o hartie de valoare negociabila. se mentin astfel ponderea si numarul de voturi pe care acestia le aveau inainte de majorare. Prin aceasta politica se mentine structura actionariala si puterea financiara a fiecarui actionar. care este valoarea care se va lua in calcul pentru atribuirea actiunilor pentru aporturile in numerar. Pentru a finanta aceasta reducere de valoare.3 lei. valoarea calculata este cea nominala.intervine atunci cand capitalul social este modificat prin aporturi externe- Drepturile de subscriere intervin atunci cand capitalul social este modificat prin aporturi externe. Aceasta modalitate de majorare a capitalului social este utilizata de catre intreprinderile care au nevoie de noi infuzii de capital pentru extinderea propriei activitati.000 actiuni). Acest raport este de 1/5. Valoarea matematica contabila a unei actiuni inainte de majorare este de 12 lei (120. Exemplu O societate are un capital propriu in valoare de 120.140.000 de lei. Se observa ca valoarea unei actiuni a inregistrat o scadere comparativ cu valoarea acesteia inainte de majorare.000 lei/10. deoarece numai acestia au inregistrat o diminuare de valoare. atat inainte. Valoarea capitalului propriu ramane aceeasi deoarece majorarea s-a realizat prin transferul de rezerve in capitalul social. intreprinderea emite drepturi de atribuire pe care le distribuie vechilor actionari. La acest tip de majorare este important a se retine urmatoarele doua aspecte: a. Drept de Subscriere (DS) . Valoarea matematica contabila este de 11. Noile actiuni care se vor emite in cadrul acestui tip de majorare trebuie subscrise de catre actionarii vechi ai societatii. valoarea matematica contabila se determina ca raport intre capitalurile proprii si numarul de actiuni. format din capital social de 100.7 lei/actiune. deoarece prin aceasta majorare se pierde din puterea fiecauia in cadrul numarului de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor. Pentru a compensa aceasta pierdere de valoare.000 de actiuni la o valoare nominala de zece lei/bucata. Adunarea Generala a Actionarilor decide majorarea . cat si dupa majorarea capitalului social. Numarul de drepturi de subscriere care se vor emite este egal cu numarul de actiuni vechi. Intreprinderea trebuie sa emita un numar de 10.000 de drepturi de atribuire. cine are dreptul sa subscrie noile actiuni. Deci. valoarea matematica contabila a unei actiuni inainte de majorare este mai mare decat valoarea matematica contabila dupa majorare.000 de actiuni vechi la 2. b.000 lei si rezerve de 20. Capitalul social este alcatuit din 10. In cadrul acestei tranzactii.000 de actiuni noi. Daca un actionar detine un numar de actiuni care nu este potrivit acestei paritati are doua posibilitati: fie cumpara drepturi de atribuire pana completeaza aceasta paritate. fie vinde excedentul de drepturi de atribuire altor actionari care nu au aceasta paritate. intreprinderea va emite hartii de valoare sub forma drepturilor de subscriere care se vor distribui gratuit vechilor actionari. Majorarea de capital social se realizeaza prin emiterea de noi actiuni.000 lei. Un drept de subscriere se determina ca diferenta intre valoarea contabila veche si valoarea contabila noua a unei actiuni. Prin acordarea prioritatii de subscriere de catre vechii actionari a noilor actiuni.000 de lei raportat la numarul de actiuni de 12. Aceasta presupune ca pentru o actiune noua trebuie sa se faca dovada detinerii a cinci actiuni vechi. In acest exemplu. Un drept de atribuire se calculeaza ca diferenta intre valoarea matematica contabila inainte de majorare si valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa majorare.000 lei. deci s-a realizat numai o mutatie structurala. adica raportand 10. Fiecare actionar vechi va primi un numar de drepturi de atribuire corespunzator cu numarul de actiuni vechi pe care le detine si in functie de raportul de schimb dintre numarul de actiuni vechi si numarul de actiuni noi.

societatea decide sa majoreze capitalul cu 10mil prin emiterea a 10.000 .000.valoare nominala (12 lei .VMC noua Probleme rezolvate: 1. valoarea de emisiune (pretul efectiv de vanzare este de 11.5 lei).5 lei/bucata).000/act Val contabila (pret de emisiune) 1. Acestia trebuie sa cedeze sau sa achizitioneze DS-uri de la alti actionari care nu au. In astfel de calcule se pot ivi situatii in care actionarii nu detin fix paritatea acestui raport de schimb.000 lei (17. acest raport este de 10/7. De aici rezulta un drept de subscriere de 0.Repartizarea profitului Capital permanent = Capital propriu + Subventii + Datorii pe termen lung DA/DS = VMC initiala .2 lei .000.500 lei/17.000 actiuni la o valoare nominala de zece lei/bucata.11. Pretul de emisiune este de 1. la randul lor.80 lei).000 actiuni * 1.000actx1. Se considera cazul unei societati a carei capitaluri proprii sunt constituite din: Cap soc 40.000 actiuni Val nominala 1. rezerve 20. Acest raport presupune ca pentru a putea subscrie sapte actiuni noi trebuie sa se faca dovada detinerii a zece actiuni vechi. Aportul actionarilor este varsat in numerar in contul de disponibil bancar. Deci.000 actiuni la valoarea nominala de zece lei). in acest mod ei pastrandu-si aceeasi influenta pe care o aveau si inainte de majorare. automat vechii actionari au prioritate in subscrierea si achizitia noilor actiuni. In continuare. se pune problema numarului de actiuni noi pe care un actionar are dreptul sa le subscrie.000 actiuni). paritate astfel incat sa-si creeze aceasta paritate pentru a putea subscrie un numar intreg de actiuni potrivit acestui raport de schimb.200/act In scopul dezvoltarii investitiilor.100lei) 11. valoarea matematica contabila a unei actiuni dupa majorare este de 11. Acest numar este dat de raportul de schimb dintre numarul de actiuni vechi si numarul de actiuni noi. cei care nu detin DSuri nu pot subscrie actiuni noi.000 Capital propriu 48. Situatia in contabilitate se prezinta astfel: Cresterea cap propriu (10.000. Daca aceste DS-uri sunt distribuite vechilor actionari pentru a compensa piederea de valoare pentru o actiune veche.000 Rezerve 8.000. capitalurile proprii sunt formate din: capital social 170. adica 10.000 lei si prime de capital (diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala) 10. actiuni Capital propriu= Capital social + Rezerve +Prime +/.000actiuni noi a caror val nom= 1000lei Deci o noua act este emisa pentru 4 vechi. Drepturi de subscriere In aceste conditii. Capital social = Valoarea nominala x Numar de actiuni Valoarea matematica contabila (VMC) = Kpropriu/Nr.000 actiuni vechi/7. se va stabili numarul de actiuni pe care il va avea fiecare actionar.000 Capitalul este reprezentat de: 40.Rezultate .000 actiuni noi.100lei. Utilitatea dreptului de subscriere (DS) consta in faptul ca au dreptul de a subscrie noile actiuni numai cei care detin aceste hartii de valoare. In exemplul prezentat.80 lei/actiune (200.capitalului social prin emiterea unui numar de 7.500 lei (7. Dupa majorarea capitalului social. In functie de acest raport.

000+11.000 1. social 100.nominala=120. in faza II.250 lei/a 250lei/a Formula contabila 106 (Rezerve) = 1012(CSV) 20.000 +Rezerve(preluate din faza I) 30. propriu 150.200 lei/actiuni.000 capitalul social final din faza I) +Cresterea de capital la valoare 30.000 =Capital propriu 150. la pret de emisiune 1.250 Val.000 Situatie inainte de cresterea de capital .000 incorporari de rezerve Val nominala (C.000lei/a = Noul Capital social 120.000x(1200-1100)=20 lei (s-au prezentat doua metode alternative de calcul a DS) 11mil Inregistrarea contabila va fi : Decontari cu asociatii 456 = % 1011 1041 Capital subscris nevarsat Prime de emisiune 10mil 1mil 2.000)/4x10.000. prin aporturi noi de numerar.500lei/a . Se cere: inregistrarile contabile si marimea DA si DS Rezolvare: Situatie dupa cresterea de capital Faza I C.000 Raportul actiuni vechi/noi = 4/1 Dreptul de subscriptie 1200 – 1180 = 20 lei 10.000/ (100+20) 1. social initial 100.000 pentru care se emit 20 actiuni.000 =C. Situatia inainte de dubla majorare a capitalului social este: Capital social: 100.actiuni) 1.S/Nr.000/(100+20) 1.000 VMC = 150.000 Faza II Capital social initial (se preia 120.000/50.000+10.000 VMC (C.500lei/a +Rezerve ramase 30.P/Nr.000.180 1DS = 10.000 Se decide cresterea capitalului social astfel: In faza I.000 + Cresterea capitalului prin 20.000 DA = 1.000 nominala (30 actiuni*1000lei/a) contul 1011 =Noul capital social 150. incorporari de rezerve in suma de 20.000.Din care: Cresterea kap soc(10.1.000x1000lei) Primele de emisiune (10000x 100lei) Valoarea matematica contabila noua (48.000 C.000 Nr. actiuni: 100 Rezerve: 50.000 Rezerve 50.000.000 1. pentru care se emit 30 actiuni. actiuni) 1.

acesta este proprietar al actiunilor.000 6. fie la o majorare ulterioara cu un aport in natura. ci entitatea care a primit aportul. modificarile patrimoniale vizeaza reducerea soldului debitor al contului rezultat reportat. In concluzie. Varianta extrinseca presupune diminua-rea numarului de actiuni din care este alcatuit capitalul social. care este utilizat de catre firma pe toata durata sa de viata. ponderea pe care o detin actionarii in capitalul social dupa aceasta operatiune economico-financiara poate fi: modificata sau nemodificata. pentru a nu perturba activitatea viitoare a firmei. Aceasta modalitate de finantare a pierderilor din exercitiile precedente reprezinta ultima solutie de acoperire a acestora deoarece. in momentul casarii. nu al bunului adus drept aport la capitalul social. iar ponderea acestora fiind nemodificata dupa aceasta operatiune economico-financiara. cel mai mare fiind cel al reducerii capitalului social sub minimul legal. . actionarul a devenit proprietar al actiunilor. deci. de exemplu un autoturism.1240lei/a 10lei/a Formula contabila = % 36. capitalul social nu este completat de catre actionari pana la minimul legal. iar ulterior este casat. Scaderi de capital Aceasta modalitate de diminuare se poate realiza prin doua variante.000 1041 2. similar sau diferit. si anume: varianta intrinseca si varianta extrinseca.000 actiuni la un pret de emisiunea mai mare decat valoarea nominala) 30actiuni*(1200-1000) = Capital propriu 186. In aceste conditii.000 VMC = 186. care evidentiaza pierderea din exercitiile precedente si diminuarea capitalului social.000 1011 CSN Prime de emisiune 30. exista anumite riscuri. O alta situatie interpretabila este atunci cand aportul unui actionar este in natura. numarul actionarilor ramanand acelasi. valoarea nominala a actiunilor care alcatuiesc in continuare capitalul social ramanand aceeasi.000/ (120+30) 1.240lei/a DS = 1250lei/a. daca in perioada legala de gratie. diminuarea capitalului social nu se poate realiza prin restituirea bunului pe care l-a adus sub forma de aport. ca sursa de finantare a acestuia. Varianta intrinseca presupune diminuarea valorii nominale a actiunilor care formeaza deja capitalul social. cand s-a realizat casarea. apeland la capitalul social. Din primul moment in care s-a realizat acest aport. ci entitatii. In aceste conditii. si nemodificata daca reducerea numarului de actiuni vizeaza in mod proportional toti actionarii firmei in acelasi ritm de diminuare.Dec cu asoc 456 +Prime(obtinute din emisiunea de 6. aceasta operatiune economico-financiara presupune: Daca un actionar a participat la capitalul social fie la constituire. Aceasta modalitate de diminuare a capitalului social este utilizata de catre acele entitati care sunt cotate pe piata bursiera. Din punct de vedere contabil. entitatea respectiva risca a se desfiinta. actionarul care a adus aportul in natura nu trebuie sa refaca valoarea aportului sau sa inlocuiasca bunul cu unul nou. In momentul in care s-a realizat aportul. Aceasta poate fi modificata daca numarul de actiuni reduse se refera numai la anumiti actionari. Deci. Se pune problema daca actionarul care a adus acest aport trebuie sa aduca un alt aport in locul bunului casat. Din punct de vedere contabil. actionarul nu mai este proprietar al bunului. aceasta operatiune economico-financiara nu apartine actionarului.

000) 1061 1012 CSV 120. Anularea obligatiunilor (imprumutul din emisiuni de obligatiuni scade cu valoarea nominala a obligatiunilor => 1.000. numarul de actiuni: 200 titluri. alte rezerve 40. capitalul social este de 800.5 mil lei 0.000lei/obligatiune) Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 161 = Obligatiuni emise si rascumparate Alte venituri financiare % 505 768 2 mil lei 1.5 mil lei .000 se va deconta la rezerva legala.Probleme rezolvate: La o societate comerciala.5mil lei Obligatiuni emise si rascumparate 505 = Cont la banci in lei 5121 1. s-au raportat pierderi in valoare de 400. Rascumpararea obligatiunilor se face la pretul de rascumparare: 1.000 III OPERATIUNI LEGATE DE IMPRUMUTURILE DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI Exemplu Se rascumpara si se anuleaza 1000 obligatiuni in conditiile: Valoare nominala: 2.000 .000-40.000 VMC = 600.800 lei/a. Precizati care este formula contabila privind anularea obligatiunilor emise.000 Rezultat reportat 1068 Alte rezerve Rezerva legala 40. Din anii anteriori.800 lei/act.000 = Capital propriu 600.Pierderi raportate -400.000oblig* 2. % = 117 400.000/200 = 3.000lei/actiune-2.500lei/obligatiune = 1.000lei/actiune Valoarea nominala noua a unei actiuni stabilita in urma reducerii capitalului este de 2. Diferenta de 200 actiuni*( 3.000 (160.000 240. rezervele legale de 160. AGA decide o reducere a capitalului propriu pentru a acoperi pierderea reportata.800lei/actiune) = 40.000.5mil lei b.500lei/obligatiune. Rezolvare: Capital social 800.000 Alte rezerve 40.000lei/obligatiue. Pret de rascumparare: 1.000.000. Valoarea nominala noua a unei actiuni stabilita in urma reducerii capitalului este de 2. Se cere inregistrarea contabila.000obligatiuni*1.000 Rezerve legale 160. a.